VED ET BESGG i London sommeren 1947 lykkedes det mig at få introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VED ET BESGG i London sommeren 1947 lykkedes det mig at få introduktion"

Transkript

1 THE CURWEN PRESS AF TORBEN SM1STRUP VED ET BESGG i London sommeren 1947 lykkedes det mig at få introduktion til The Curwen Press, der er beliggende i Plaistow, en af storbyens utallige forstæder. Det er om denne presse, at Stanley Unwin, den kendte engelske forlægger og forfatteren til bogen»om Forlagsvirksomhed«, siger:»de firmaer, hvis speciale er bogtryk, kan løseligt deles i tre klasser: 1) de kunstnerisk indstillede og de, som trykker luksusudgaver, 2) de faglige kompetente, men som regel uinspirerede, 3) de middelmådige, men billige. Til førstnævnte kategori vil jeg henregne et firma som The Curwen Press, hvis arbejdsstandard er strålende forbilledlig.«tiden efter Morris var i England præget af utallige efterlignere af den store idealist og da navnlig af hans arbejdsmetoder. Privatpresser florerede, men ved begyndelsen af den første verdenskrig var de fleste af disse småpressers arbejder efterhånden blevet af en så ringe kvalitet, at de ingen betydning havde for engelsk bogtryk, men i hovedsagen var beskæftiget med at tilfredsstille samleres ønsker om at erhverve sig»sjældne privattryk«. Reaktionen mod disse»bøger, som ikke var bøger, trykt af presser, som ikke var presser«, var da også på vej, og idealister som Bernhard Newdigate, Stanley Morison og' Francis \Meynell havde i årevis eksperimenteret med nye udtryksmidler for engelsk bogtryk under den stadig tiltagende mekanisering. Det var imidlertid kun få bogtrykkere, der interesserede sig for denne nye udvikling, og færre endnu, som forsøgte at forandre deres arbejde i smag med de nye signaler. En af de mænd, der vovede forsøget, var Harold Curwen, og arbejdet fra hans trykkeri var et betydningsfuldt bevis på, at det trods alt var muligt, når viljen var til stede, at trykke bøger, som var smukke i udførelsen og alligevel til at købe for et overkommeligt beløb. The Curwen Press tog også initiativet til at uddanne dygtige typografer, således at disse ikke blot følte, at de var led i en produktion, men satte 138

2 THE CURWEN PRESS en ære i at virke aktivt for, at det arbejde, der blev udsendt, var af høj kvalitet. Trykkeriet var grundlagt i 1863 og havde hovedsagelig været beskæftiget med at trykke noder, i 1917 blev Harold Curwen, sønnesøn af trykkeriets grundlægger, elev hos Edward Johnston ved The London County Council Central School of Arts and Crafts, og den lærdom, Harold Curwen fik her, var meget gavnlig, idet den gav en allerede vakt interesse og smag for godt bogtryk en praktisk retning, og under Johnstons påvirkning varede det ikke mange måneder, før arbejdet fra trykkeriet begyndte at skifte karakter blev bogkunstneren Joseph Thorpe knyttet til trykkeriet som konsulent. Ved sin kritik af bøgernes udstyr og af de forhåndenværende skrifters ringe kvalitet var Thorpe blevet kendt indenfor bogkredse, og det viste sig, at Harold Curwen havde gjort et heldigt valg, da han knyttede ham til sit trykkeri, for han bragte nye værdifulde ideer til pressen, og ikke mindst da han fik Claude Lovat Fraser til at tegne vignetter og overtrækspapir til brug for arbejderne fra Curwen Press, fik bøgerne et særpræg frem for andre trykkeriers frembringelser. Thorpe var konsulent for trykkeriet i tre år, og i disse år blev grunden lagt til de fornemme traditioner, The Curwen Press stadig holder sig for øje. Navnlig lagde man vægt på to ting. Det første var erkendelsen af en god til- En side fra Lovat Frasers skitseblok. 139

3 TORBEN SMISTRUP rettelægnings betydning for et håndværksmæssigt tilfredsstillende resultat, og det andet var en udstrakt brug af dygtige fantasifulde kunstnere, hvis kunstneriske sans man sørgede for fik den rigtige anvendelse. Disse principper anså man for at være meget vigtige, og det har igennem årene vist sig, at man har fået ret i denne antagelse. Lovat Fraser tegnede en hel række vignetter, dels til småtryksager og dels til bøger; bl.a. tegnede han illustrationer til en udgave af A Shropshire Lad - disse illustrationer blev senere uden tekst udsendt af The First Club - men også en lille bog med 22 tegninger til omslagspapirer blev af stor betydning for trykkeriet, idet de kom til at danne grundlaget for den anselige produktion af Curwen-omslagspapirer, papirer, som har fået udstrakt anvendelse som omslag til bøger og småtryk. I 1920 skete der en begivenhed, der senere skulle få meget stor betydning for trykkeriet, idet man ansatte en ung ukendt bogkunstner fra Manchester, Oliver Simon. Han blev snart kendt og respekteret som en skabende krall indenfor bogkunsten. Trods en vis nonchalant ligegyldighed overfor praktisk arbejde, og øjensynlig mest interesseret i kunst og litteratur, bragte han»korn til Curwens mølle«i form af nye ideer, nye skrifter, ornamenter og sidst, men ikke mindst, personlighed. Det var Simon, der fik forbindelse med kunstneren Albert Rutherston, hvis tegninger og farvede illustrationer fra 1921 begyndte at sætte deres præg på pressens tryk. Albert Rutherston var den første engelske illustrator, som anvendte kryds-skraveringer i sine tegninger, og han fik utallige efterlignere, ligesom hans arbejder med træsnit i stregmanér var meget beundrede. Forbindelse med Edward Bawden omkring 1924 gav yderligere næring til det illustrerede arbejde. Bawden var en særdeles produktiv kunstner, hvis arbejder havde indflydelse både på illustreringen af bøger og brochurer; endvidere gav han tegninger til annoncer og overtrækspapir. Navnlig dette sidste betød en yderligere forøgelse af arbejdet med disse meget anvendte papirer. Senere lykkedes det også Oliver Simon at få så fremragende kunstnere som Paul Nash, Percy Smith, Barnett Freedman og Eric Rav ilions til at arbejde for pressen. Denne periode af bogtrykkeriets historie kan ses i Catalogue Raisonné øf Books Printed at The Curwen Press , udgivet af the Medici Society i Kataloget, der er et godt eksempel på disse års typografi, havde til formål at vise,»at bøger, godt tilrettelagt og godt trykt, kan tryk- 140

4 THE FLEURON A JOURNAL OF TYPOGRAPHY EDITED BY OLIVER SIMON IARDLY a week passes without seeing the publication of some large paper or de luxe edition, or of a considerable number of ordinary editions, of books showing an obvious regard for typographyv This is evidence that the general standard of ta^le in such matters has improved, and that the teaching by example of Pickering in the 'forties, emphasized later by the efforts of William Morris, Cobden-Sanderson and others, bears fruit to-day in an increasing and plainly shown desire for well produced books. When 'the conception is a rose', often 'the achievement is a rose grown grey'; an edition de luxe, though it proves that the printer and publisher wished to produce something worthy of permanence, is not of necessity a beautiful book: indifferent typography is made very little better by the use of expensive paper and expansive margins; and these are the main points of difference between the ordinary book and its large paper brother. Nor is the display by the printer of great technical skill and resource sufficient to free his work from adverse criticism. Unless his mannerisms are guided by good ta^le and judgement, the result will often be preciosity and always lack of balance. The Fleuron is a journal which, by upholding right and consislent principles, endeavours to assi t artists, printers, publishers, colledlors, and all who take any part in the making and distribution of books. Its material includes the Sludy of decoration, colour, type-forms, illustrations, text-papers, end-papers, typography, binding, and all the minutiæ of book produdtion. There are in its pages important articles on the historical evolution of printing tfyle, with prediélions of future forms. Indledningsside i THE FLEURON trykt med Garamond i The Curwen Press.

5 TORBEN SMISTRUP kes kommercielt til en overkommelig pris«- for det førstes vedkommende hidtil kun tænkt muligt i begrænsede udgaver fra privatpresserne. Kataloget er et interessant dokument til belysning af renaissancen i engelsk bogtryk fra den første halvdel af det 20. århundrede. Den kendte engelske bogkunstner Holbrook Jackson har om dette katalog bl. a. skrevet:»her er en kommerciel bogtrykker, der er så sikker på sin egen ærlighed som producent af bøger, at han ikke nærer betænkelighed ved at udfordre kritiken med en fortegnelse over de bøger, han har trykt i disse eksperimenternes år, og hvad der er næsten mere betydningsfuldt, siger han, at fortegnelsen ikke skal tages som en fuldstændig liste over, hvad han har trykt, men at han kun har medtaget de bøger, hvor tilrettelægningen, valget af skrift, papir og illustrering er overladt til trykkeriet«. Om udførelsen af de bøger, som er vist i kataloget, står der i forordet:»den særprægede nyhed ved disse bøger, den ting, som først falder i øjnene, er bøgernes umiskendelige klare og æstetiske holdning, og et udtryk af skaberglæde... som havde bogtrykkerne glædet sig over at udføre disse arbejder. Denne glæde er dog ikke forfaldet til brugen af kulører, end ikke til et fornøjeligt omslag eller til at overstrø siderne med blomster, ornamenter og billeder. Disse retningslinier præger også bindene, hvoraf det overvejende antal af de viste bøger bærer sobre grå ruskinds-bind med lærredsryg. Det er klart og sobert boghåndværk, hvor alle uheldige (hvor de var uheldige) elementer fra fortiden er udeladt. Jævn trykning kan være kedelig trykning - meget af denne trykning er jævn.,. men den er aldrig kedelig.«det var dog ikke Curwenpressens formål kun at trykke bøger; alle slags tryksager udførte man; brochurer, reklamer, menukort osv. blev udarbejdet med den største omhu. Og da man på den tid ikke var forvænt i denne retning, varede det ikke længe, før disse tryksager fra pressen blev meget velanskrevne, og de bevirkede yderligere, at andre trykkerier satte ind på dette felt, og The Curwen Press ydede på denne måde en værdifuld indsats for en forbedring af det kommercielle bogtryk. Også på andre områder var Harold Curwen foregangsmand - han anskaffede sig således en litografisk presse, og på denne trykte han en del af de så velkendte plakater til Londons Underground, ligesom han var blandt de første bogtrykkere i England, der brugte illustrationer trykt i litografi til bogtrykte bøger. Harold Curwen forsøgte også at gå sin lærer, Edward Johnston, skaberen af den berømte»underground-grotesk«, i bedene, idet han tegnede en gro- 142

6 A SPECIMEN BOOK OF TYPES & ORNAMENTS IN USE AT THE CURWEN PRESS PLAISTOW LONDON PUBLISHED FOR THE CURWEN PRESS BY THE FLEURON LTD IOI CREAT RUSSELL STREET, LONDON Titelblad til Skrift pr 0 vebog fra 1928 med den meget karakteristiske ramme tegnet til pressen af Edward Bawden.

7 TORBEN SMISTRUP tesk, som han kaldte»curwen Sanserif Type«. Forsøget mislykkedes dog, vel nok fordi versaliernes smukke tegning ikke formåede at skjule minusklernes uheldige udformning. 1 begyndelsen af tyverne fandt man, at de nye inspirationer og ideer indenfor bogproduktionen havde nået et punkt, hvor de trængte til at komme under debat, og Oliver Simon påtog sig at klargøre disse forskellige problemer og begyndte udgivelsen af The Fleuron, et tidsskrift for bogtryk. Fire numre blev trykt og udgivet fra The Curwen Press i årene , hvorefter Stanley Morison overtog det og trykte de tre sidste numre på The Cambridge University Press. I dette tidsskrift klarlagdes engelsk bogtryks nye typografiske form, og det blev værdifuldt for alle, der interesserede sig for bogtrykkets udvikling. Da sidste nummer af The Fleuron udkom i 1930, var Stanley Morison i stand til at konstatere, at»der er tegn, som tyder på, at den almindelige læser nu er i stand til at skelne godt og dårligt bogtryk fra hinanden, og det bør få forlagene til at kræve godt og ærligt arbejde af deres bogtrykkere«. Foruden at udsende dette tidsskrift udsendte The Curwen Press i disse år liere smukke boger om bogtryk for yderligere at vække interesse for bogtrykkets kunst, og her skal navnlig fremhæves The Woodcut, udgivet af Herbert Furst og The Book Collector's Quarterly, udgivet af Desmond Flower og A. J. A. Simons. Disse tre års udvikling kan ses af trykkeriets produktion såvel som i trykkeriets publikationer. På flere måder har The Curwen Press i den forløbne tid haft held til at vække interesse hos den almindelige bogkøber, f. eks. ved at udsende nye skrifter og nye ornamenter, og The Type Specimen Books ( ), er måske de mest fuldkomne skriftprøvebøger, som er udgivet i England i mellemkrigsårene. 1 forordet til den sidste af disse bøger skriver Oliver Simon bl. a.:»... hvor rig en bogtrykker end er på materiale, beror det heldige resultat på, hvordan dette materiale bliver brugt og på de andre ingredienser og processer, hvoraf en bog består, såsom tryk, papir og indbinding. En bog må fremtræde som en indbydende helhed. The Curwen Press har erfaret, at de af deres kunder, der har været mest tilfredse, er de, som har givet bogtrykkeren frie hænder til at gøre den bedste brug af sit materiale. Enkelt sagt er det The Curwen Press' mål at få ejerne af vore bøger til at glæde sig over dem for på denne måde at sikre bøgerne et godt hjem, hvor der vil blive set på dem med glæde, og deres sider vil blive læst«. 144

8 m Shipping By the intercommunication of an organized Shipping Department with a network of Agents in the world's ports, thewestminster Bank enables shipowners to keep in financial contact with their vessels abroad; to secure by the issue of the requisite bail the immediate release of ships arrested or detained through collision or other cause; to mail or cable funds to ships'captains for disbursements; or, conversely, to receive freight amounts paid in by captains at any port of call. Dctailcd information and instructions for captains are obtainable on application WESTM INSTER BANK LIMITED THE SHIPPING DEPARTMENT, 82 CORNHILL, LONDON, E.C.3 is connected with the Manchester and Liverpool Offices by a direct private telephone line Annonce med tegning af Edward Bawden, opsat af The Curwen Press.

9 TORBEN SMISTRUP Trykkeriet var også det første til at drage nytte af Monotypes genopliven af de gamle klassiske skriftsnit, og den første, man anvendte, var Garamond, som blev brugt i The Fleuron nr. 1 og 4; Baskerville, der fulgte kort efter, blev brugt i The Fleuron nr. 2. The Curwen Press var ligeledes det første trykkeri i England, der fra Tyskland indførte og brugte skrifter som Maximilian, Walbaum og Koch-kursiv. I de senere år har man bl.a. haft samarbejde med den dygtige hollandske bogkunstner Jan van Krimpen, og hans skrift Lutetia bruges i trykkeriet blev The Curwen Press News-letter udsendt, og gennem dette blad holder trykkeriet sig i kontakt med sine kunder; her vises desuden forskellige nyheder og nyanskaffelser i form af illustrationer, nye skriftsnit og ornamenter. I 1930 blev Oliver Simons broder Herbert Simon, der tidligere havde været knyttet til The Kynoch Press, optaget i firmaet, og The Curwen Press blev moderniseret. Under den anden verdenskrig blev trykkeriet alvorlig beskadiget af bomber, men det lykkedes dog at holde arbejdet i gang, så man kunne udføre de mange tryksager for staten, som trykkeriet var beskæftiget med under krigen. Det berømte frie franske magasin La France Libre blev således under krigen trykt af The Curwen Press. Nu er trykkeriet restaureret efter krigens ødelæggelser, og de principper, man hidtil har fulgt, er stadig dets rettesnor. I Oliver Simon, der igen har begyndt udgivelsen af et tidsskrift Signalure, som behandler bogtrykkets aktuelle problemer, og får en mønstergyldig udførelse på The Curwen Press, har trykkeriet en af vor tids dygtigste engelske bogkunstnere, og kvalitet til en overkommelig pris er stadig målet for pressens arbejde, hvad enten det drejer sig om et menukort, en brochure eller en bog. SUMMARY On a visit to London during the summer 1947 I was given an introduction to the Curwen Press, Plaistow. The press was founded in 1863 and is referred by Stanley Unwin in his»the Truth about Publishing«to the highest rank of printers, distinguished for its truly exemplary standard. In the reaction against the numerous imitators of William Morris' hand-printed work HAROLD CURWEN, grandson of the founder, was a leading figure, who in 1917 had been EDWARD JOHNSTON'S pupil at the LCC. In 1918 JOSEPH THORPE joined the press and his 146

10 THE CURWEN PRESS work was a valuable asset, it was he who started producing the now widely used coverpaper. In 1920 OLIVER SIMON was employed and soon made a name for himself. Through him various well-known artists were connected with the press, and a wealth of beautiful prints were produced under his direction. A lithographic press was acquired, and the Curwen Press was one of the first firms in England to employ lithographic illustrations in printed books. In the early twenties was published "The Flcuron", a magazine of printing. Even in the choice of type the Curwen Press has often set the standard, they were among the first to avail themselves of the Monotype revival of the old classical cuts. In 1930 Herbert Simon, Oliver Simon's brother, formerly with the Kynoch Press, entered the firm, and Curwen Press was modernized. During the war the press suffered serious bomb damage, but it was kept going and is now restored, working on the same lines as before. Oliver Simon is now editing "Signature", another magazine dealing with the art of printing and eminently produced. Mr. Simon is himself an artist of printing - one of the finest in England to-day - and quality at a reasonable price is the aim of the press no matter what the object is, an invitation card, a leaflet, or a book. Pressens bomærke, tegnet af Percy Smith. 147

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Fred Anthoensen: Types and Bookmaking

Fred Anthoensen: Types and Bookmaking Fred Anthoensen: Types and Bookmaking Af Ejnar Philip MONUMENTA TYPOGRAPHICA VXII Types and BookmakinglcontaininglNoteslon the Books printed atjthe Southworth-Anthoensen Presslhy Fred Anthoensen!and! a

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Personal Letter. Letter - Address. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personal Letter. Letter - Address. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Address Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Dansk standard DS/ISO 2109:1976 1. udgave 1976-01-01 Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Continuous mechanical handling equipment Light duty DS/ISO 2109:1976 København

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 195-201 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Mock-ups in Design Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011 Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Outline Different kinds of prototyping low fidelity (aka mock-ups / paper prototypes) high fidelity

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere