Tilslutningsaftale vedr. webservices i integrationsplatformen. for Brugerportalsinitiativet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsaftale vedr. webservices i integrationsplatformen. for Brugerportalsinitiativet"

Transkript

1 1. sep Tilslutningsaftale vedr. webservices i integrationsplatformen for Brugerportalsinitiativet Mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring og [indsæt navn på leverandør]

2

3 Indhold 1 Aftaleparter Aftalens grundlag Forudsætninger for tilslutningsaftalen Aftalens indhold Definition af Integrationsplatformen Definitioner Brug af integrationsplatformen Krav til modtagersystem Etablering af teknisk adgang til webservices Kald til webservicen - trafikminimering Support... 10

4 Indhold 5 Dokumentation Nye versioner af webservices Servicemål Generelle betingelser Sikkerhed Pris Aftalens ikrafttræden og varighed Omfattede webservices Aftalens underskrift Bilag 1 Fælles Mål betingelser Bilag 2 De Nationale test betingelser Bilag 3 Materialeplatformen betingelser Bilag 4 Datavarehus betingelser Bilag 5 Emu betingelser... 20

5 1 Aftaleparter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling v/ Styrelsen for It og Læring, Vester Voldgade 123, 1552 København V CVR-nr.: (herefter benævnt serviceudbyder) og [indsæt Navn navn ] CVR-nr.: [indsæt CVR-nr. ] (herefter benævnt serviceaftager). Parternes kontaktpersoner ved aftalens indgåelse er følgende: Hos Styrelsen for It og Læring: Produktejer for Brugerportalsinitiativet: Martin Hovbakke Sørensen Teknisk kontaktperson for Integrationsplatformen: Mads Helweg Harpsøe Kontaktperson hos serviceaftager: [indsæt navn ] [Indsæt telefonnummer] [Indsæt adresse] Teknisk kontaktperson hos serviceaftager: [indsæt navn ] [Indsæt telefonnummer] [Indsæt adresse]

6

7 2 Aftalens grundlag 2 Aftalens grundlag Regeringen og KL aftalte i juni 2014, som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at realisere initiativet om en Brugerportal for folkeskolen. Det skal ske gennem en fælles plan for digital udvikling af folkeskolen, der inkluderer en ny fællesoffentlig infrastruktur, leveret af Styrelsen for IT og Læring under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. En del af denne infrastruktur udgøres af en Integrationsplatform, som har til formål at gøre data fra ministeriets kildesystemer tilgængelige for kommunale it-systemer via ensartede webservices. De datatyper, som er omfattet fra august 2016, er følgende: Fælles Mål Resultater fra de nationale test fra Test og Prøvesystemet Nationale måltal fra Undervisningsministeriets Datavarehus Metadata om materialer fra Materialeplatformen Læringsforløb fra EMU.dk 2.1 Forudsætninger for tilslutningsaftalen Forud for etablering af adgang til Integrationsplatformen, skal der være indgået en kontrakt og en databehandleraftale mellem serviceaftager og en kommune (eller skole), se afsnit 3.1 for definition af serviceaftager. Databehandleraftalen er alene relevant, når serviceaftager henter persondata fra Integrationsplatformen med henblik på, at disse data anvendes i et lokalt system eksempelvis en læringsplatform. Ved aftalens indgåelse udstilles alene persondata fra nationale tests. Kontrakten mellem serviceaftager og kommunen (eller skolen) skal angive, hvilke data serviceaftager, skal hente via Integrationsplatformen. 2.2 Aftalens indhold Denne aftale regulerer, hvordan Styrelsen for It og Læring stiller data til rådighed for serviceaftager via Integrationsplatformen. Derudover indeholder aftalen de betingelser, der gælder for serviceaftagers brug af data. De typer af data, der udstilles fra de statslige kildesystemer er af forskellig art, hvorfor der gælder forskellige betingelser for, hvorledes data skal bruges. De specifikke betingelser fremgår af følgende bilag med tilhørende vejledninger:

8 3 Definition af Integrationsplatformen Bilag 1 Fælles mål betingelser Bilag 2 Nationale test betingelser Bilag 3 Materialeplatformen betingelser Bilag 4 Datavarehus betingelser Bilag 5 EMU betingelser Derudover henvises til den gældende SLA for infrastrukturen, som Integrationsplatformen indgår i. I SLA en er angivet de servicemål, som Styrelsen for It og Læring bestræber sig på at understøtte i driften af infrastrukturen. 3 Definition af Integrationsplatformen Integrationsplatformen udstiller ensartede snitflader i form af webservices mod et modtagersystem (se definitioner nedenfor). Integrationsplatformen er baseret på et standardprodukt, JBoss Fuse. Integrationsplatformens webservices har følgende overordnede karakteristika. SOAP baserede services Document Literal encoded Typed faults som en del af WSDL en. Følgende figur illustrerer processen for kald til integrationsplatformen fra et modtagersystem og modtagelse af data til et modtager system. 3.1 Definitioner Nedenfor fremgår definitioner på centrale begreber i aftalen. Modtagersystem et system, som modtager data fra integrationsplatformen. Serviceaftager en leverandør af et modtagersystem. Det kan fx være en leverandør af en læringsplatform eller et forlag, der udbyder læringsressourcer.

9 4 Brug af integrationsplatformen Serviceudbyder dækker over Styrelsen for It og Læring, som udstiller data i form af webservices via Integrationsplatformen. STIL Styrelsen for It og Læring Data data som serviceaftager modtager ved kald til én eller flere webservices via integrationsplatformen. Kildesystemer de statslige fagsystemer i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som udstiller data via Integrationsplatformen. Udstille data begrebet betyder, at data er tilgængelige, således at de kan overføres til et modtagersystem. Servicemetode - metode som indgår i en webservice. Metoder er beskrevet i Snitfladebeskrivelse for Integrationsplatformen. Slutbruger brugeren der anvender modtagersystemet, ofte en lærer Systembruger Modtagersystemet, der kalder integrationsplatformen, oprettes som en systembruger hos STIL med henblik på, at modtagersystemet kan autentificeres, når der foretages kald til webservices på Integrationsplatformen. 4 Brug af integrationsplatformen 4.1 Krav til modtagersystem Ved kald af en webservice på Integrationsplatformen skal modtagersystemet medsende følgende information i servicekaldet: Systembruger og Password (modtages fra Styrelsen for IT og Læring) ModtagersystemID (fra UNI-Login) Institutionsnummer (Instnr. fra UNI-Login) ModtagersystemTransaktionsID (Tekststreng, der er genereret af modtagersystemet, og som er sammensat af navnet på modtagersystem og et løbenr) SAML2 Token (fra slutbrugerens UNI-Login). SAML2 Token skal kun anvendes for visse webservices, hvilket fremgår af bilag. Service Forretningsdata Payload (dvs. afgrænsninger af data) Der henvises til snitfladebeskrivelsen Integrationsplatformens snitfladebeskrivelser Brugerportalsinitiativet, som kan findes via Information om SAML fremgår af Snitfladebeskrivelse for UNI-login til brugerportalsinitiativet, som kan findes via

10 5 Dokumentation 4.2 Etablering af teknisk adgang til webservices Den tekniske adgang til data håndteres i UNI-Logins brugeradministrationssystem. Serviceaftager skal selv oprette en anmodning til skolerne i UNI-Logins brugeradministrationssystem. Skolen skal herefter aktivt godkende anmodningen i brugeradministrationssystemet. Først derefter er det muligt at få adgang til at kalde Integrationsplatformens webservice for at få adgang til data for den specifikke skole. Serviceaftager modtager et systembrugernavn og systempassword fra Styrelsen for ITog Læring. Systembrugernavn og systempassword skal anvendes i det kald, som modtagersystemet foretager til Integrationsplatformen, så denne kan autorisere det kaldende modtagersystem. Systembrugernavn og systempassword udleveres af STIL, når nærværende aftale er underskrevet. 4.3 Kald til webservicen - trafikminimering Serviceaftager skal sikre, at der ikke foretages unødigt mange kald til Integrationsplatformens webservices af hensyn til platformens performance. Såfremt serviceudbyder konstaterer unødigt mange kald til Integrationsplatformens webservices, forbeholder serviceudbyder sig ret til at lukke for pågældende modtagersystems adgang. Det er serviceudbyder, der vurderer, hvornår der er tale om unødigt mange kald. Krav til kald af specifikke webservices, der udstilles via Integrationsplatformen, fremgår af bilag. 4.4 Support Ønsker serviceaftager hjælp og vejledning, når modtagersystemet skal anvende integrationsplatformens webservices, kan serviceaftager læse vejledninger på viden.stil.dk under infrastruktur. Her fremgår tekniske vejledninger, til anvendelse af integrationsplatformen: Her findes også information om, hvordan serviceaftager kan henvende sig til STILs support. 5 Dokumentation Der er udarbejdet en samlet snitfladebeskrivelse for alle webservices, der kan tilgås via integrationsplatformen. Her fremgår hvilke data, der skal leveres med i kald til Integrati-

11 6 Nye versioner af webservices onsplatformen, og hvilke data, der returneres fra de enkelte webservices. Derudover indeholder snitfladebeskrivelsen links til de WSDL filer, som leverandøren skal anvende. Der henvises til snitfladebeskrivelsen Integrationsplatformens snitfladebeskrivelser Brugerportalsinitiativet, som kan findes via 6 Nye versioner af webservices Information om nye versioner af webservices, der kan tilgås via Integrationsplatformen annonceres på Styrelsen for IT- og Læring bestræber sig på at varsle nye versioner af webservices i god tid før idriftsættelsen. Hvis det er praktisk muligt, fortsættes driften af den hidtidige version i en periode på op til 4 måneder efter idriftsættelsen af den nye version, hvorefter denne service lukkes. STIL varsler lukning af en version af en webservice, i så god tid som muligt, inden tilgængeligheden af den gamle version ophører. Der vil som udgangspunkt højst være to versioner af en webservice i drift samtidig, dvs. en ny version og den version, som er under udfasning. Serviceaftagers aktive accept er ikke påkrævet for, at ændringer i en webservice kan træde i kraft. Serviceudbyder er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter hos serviceaftager, der er en følge af ændringer i de udbudte services fra Integrationsplatformen. 7 Servicemål Serviceudbyder forbeholder sig ret til planlagt nedlukning af serviceudbyders eget udstyr for opgradering af basisprogrammel eller applikationer og for indlæsning af sikkerhedspatche. Sådanne nedlukninger vil blive varslet på senest 5 arbejdsdage før nedlukningen. Serviceudbyder forbeholder sig endvidere ret til uvarslet nedlukning i tilfælde, hvor driftsmæssige forhold gør det nødvendigt, eller hvis der er mistanke om brud på datasikkerheden. Serviceudbyder er endvidere berettiget til at lukke webservices eller begrænse brugen af den, hvis serviceudbyder i øvrigt skønner det tvingende nødvendigt.

12 8 Generelle betingelser Serviceudbyder kan lukke for en webservices, hvis serviceaftageren ikke har anvendt den i 12 måneder. Serviceaftager har adgang til support vedr. driftsrelaterede problemer hos serviceudbyder. For uddybning af support og kontakt vedr. fejl i forbindelse med brug af webservices på Integrationsplatformen, henvises til Derudover henvises til SLA for infrastrukturen. 8 Generelle betingelser Data viderestilles fra Integrationsplatformen til servicemodtager i den form, som data modtages i fra kildesystemerne. Serviceaftager må ikke videresælge eller videregive de hentede data fra de omfattede webservices til 3. part. De hentede data må ikke gøres til genstand for kommerciel virksomhed hos serviceaftager eller hos 3. part. Data modtaget fra services, der er omfattet af denne tilslutningsaftale må ikke ændres. Serviceaftager skal sikre, at data fra de omfattede services opbevares og behandles i henhold til de specifikationer, der fremgår af vejledninger og bilag til aftalen. Serviceudbyderen påtager sig intet erstatnings- eller produktansvar i relation til denne aftale. Serviceudbyder kan på foranledning bede om en beskrivelse af implementering og anvendelse af data, for de services der er omfattet af denne aftale. 9 Sikkerhed Serviceaftager skal etablere og opretholde fornødne sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af, at data, der udveksles via omfattede webservices i denne aftale, ikke kommer til uvedkommendes kendskab, forvanskes eller går til grunde. Serviceaftager indestår over for serviceudbyder for, at data, som udveksles via webservicen, ikke er behæftet med nogen form for virus eller lignende.

13 10 Pris Serviceaftager har pligt til at holde den udleverede adgangsnøgle (systembrugernavn og password) fortrolig. Serviceaftager er ansvarlig for al udveksling af data via webservicen, der er foretaget med den udleverede adgangsnøgle. Så snart serviceaftager har mistanke om, at en adgangsnøgle (systembrugernavn og password) er blevet kendt for uvedkommende, skal serviceaftager underrette serviceudbyder. Serviceudbyder kan antage, at slutbrugeren faktisk er den fysiske eller juridiske person, der søger adgang til data, ud fra det SAML token, der medsendes kaldet fra modtagersystemet til Integrationsplatformen. SAML token skal unikt identificere slutbrugeren i modtagersystemet. Serviceudbyder kan ændre i autentificeringsproceduren med kort varsel, hvis det vurderes påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager. I så fald vil serviceaftager blive underrettet herom. 10 Pris Brug af de omfattede webservice på Integrationsplatformen er indtil videre gratis for serviceaftager. Såfremt det senere besluttes at opkræve betaling for en eller flere webservices, vil dette blive meddelt med ordinært opsigelsesvarsel i henhold til opsigelsesbestemmelserne i pkt Aftalens ikrafttræden og varighed Aftalen træder i kraft ved begge parters underskrift og gælder, indtil den opsiges af en af parterne eller bortfalder på grund af misligholdelse. Serviceaftageren er berettiget til at opsige aftalen med 10 dages skriftligt varsel. Serviceudbyder er berettiget til at opsige aftalen med 90 dages skriftligt varsel. Mht. ændringer i servicen henvises til pkt. 6. Hvis serviceaftagerens brug af de omfattede webservices er i strid med aftalen, gældende regler eller serviceudbyderens rimelige anvisninger, er serviceudbyderen berettiget til uden varsel midlertidigt eller permanent at afbryde serviceaftagerens adgang til ser-

14 12 Omfattede webservices viceudbyderens webservices. Ligeledes er serviceudbyderen i disse tilfælde berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 12 Omfattede webservices Denne aftale giver serviceaftager adgang til anvendelse af de webservices, der er angivet med kryds i nedenstående skema. Webservices Ønsker anvendelse EMU.dk Nationale Tests Materialeplatformen Fælles Mål Datavarehus Såfremt servicemodtager på senere tidspunkt indgår aftale med kunden om at få adgang til flere services, skal der indgås en tillægsaftale eller en ny aftale mellem servicemodtager og STIL. 13 Aftalens underskrift Aftalen underskrives af parterne. Dato: For serviceudbyder Dato: For serviceaftager

15 Bilag 1 Fælles Mål betingelser Bilag 1 Fælles Mål betingelser Forenklede Fælles Mål webservicen giver adgang til kompetenceområder og -mål samt tilhørende færdigheds- og vidensmål for alle fag i folkeskolen. Forenklede Fælles Mål er obligatoriske nationale mål, som har været gældende fra 1. august Forenklede Fælles Mål webservicen omfatter alle skoleår fra børnehaveklassen til 10. kl. Betingelser for brug af data Det skal tydeligt fremgå af modtagersystemets fremvisning, at kompetencemål og færdigheds- og vidensmålpar stammer fra Forenklede Fælles Mål. Indholdet i de Forenklede Fælles Mål må ikke ændres, herunder må der ikke ændres på ordlyden af de enkelte tekster. Færdigheds- og vidensmålpar hænger sammen og må ikke adskilles. Der må således ikke ændres på sammenstillingen, og færdigheds- og vidensmålene må ikke vises hvert for sig. Forenklede Fælles Mål teksterne må ikke indgå sammen med lokalt udformede kompetencemål samt færdigheds- og vidensmålpar eller sammen med fag, som ikke indgår i Forenklede Fælles Mål. Information om Forenklede Fælles Mål webservicen kan findes på Styrelsen for IT og Lærings hjemmeside. Tekniske betingelser Der må ikke foretages såkaldt dynamiske (dvs. hyppige opslag) opslag via webservicen, når en bruger vil se mål, eksempelvis kompetence-, færdigheds- og vidensmål for matematik i 2. klasse. Der skal i stedet anvendes caching (lokalt opbevaring af data i det system, som henter data fra servicen). Data må hentes en gang i døgnet. Der henvises til snitfladebeskrivelsen Integrationsplatformens snitfladebeskrivelser Brugerportalsinitiativet, som kan findes via

16 Bilag 2 De Nationale test betingelser Bilag 2 De Nationale test betingelser De nationale test omfatter data vedr. testresultater fra elever, der har taget frivillige eller obligatoriske test i grundskolen. Testresultaterne kan anvendes af lærerne i deres tilrettelæggeles af undervisningen for eleverne. Testresultaterne leveres som testresultater på individniveau eller om en gruppe af individer. Betingelser for brug af data De nationale tests anvendes som et led i den løbende evaluering i folkeskolen, og data skal derfor anvendes inden for dette formål. Hvis der modtages individdata fra Nationale Test, skal serviceaftager overholde de skærpede sikkerhedsregler i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, da der er tale om fortrolige data. Til anvendelse af testresultater er der fastsat en række betingelser i bekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om anvendelse af test i folkeskolen mv. Der er udarbejdet en vejledning til kommunerne: Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner. Derudover kan serviceaftager læse yderligere beskrivelse af kommunernes anvendelse af testresultater på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside. I relation til persondataloven er kommunen dataansvarlig for data, der hentes via Integrationsplatformen, og serviceaftager er databehandler. Testresultater er bortset fra resultater på landsplan fortrolige, jf. bekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om anvendelse af test i folkeskolen mv, jf. Folkeskolens 55 b Testresultater for elever, klasser, skoler og kommuner mv. må derfor ikke offentliggøres. Videregivelse af oplysninger kan alene finde sted, når det er berettiget, og når slutbrugeren allerede har rettighed til at se data i selve test- og prøvesystemet. Af bilag 1, afsnit 4 til bekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 fremgår det, hvilke brugere der har adgang til forskellige data i testsystemet. Serviceudbyderens system skal være på et sikkerhedsniveau, der sikrer, at datas fortrolighed opretholdes. I serviceaftagers system skal det tydeligt fremgå, om data fra nationale test fremstår i behandlet eller ubehandlet form. Når data vises i serviceaftagers system, skal begreber fra Nationale Test fx normbaserede og kriteriebaserede tilbagemeldinger og tilhørende forklaringer altid fremgå. Du kan læse mere herom i brugervejledningen for Test og Prøvesystemet, Test- og prøvesystemet, De nationale test, Brugervejledning for skoler. Det er muligt at læse en generel beskrivelse, Om de nationale tests, på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.

17 Bilag 2 De Nationale test betingelser Restriktioner i forhold til fagligt meningsfuld behandling af data skal iagttages. Eksempelvis giver det ikke mening at tage gennemsnit af kriteriebaserede resultater. Tekniske betingelser Serviceaftager bør som udgangspunkt cache data, men individdata må ikke caches eller opbevares i mere end 24 timer. Serviceaftager må maksimalt sende 300 requests pr. sekund i alt mod webservicen medmindre andet aftales med STIL. Der henvises til snitfladebeskrivelsen Integrationsplatformens snitfladebeskrivelser Brugerportalsinitiativet, som kan findes via

18 Bilag 3 Materialeplatformen betingelser Bilag 3 Materialeplatformen betingelser Materialeplatformen udstiller metadata om læringsressourcer. Betingelser for brug af data Metadata beskriver læringsressourcen og er baseret på DK-LOM standarden. Metadata beskrivelsen indeholder derudover link til den pågældende læringsressource. Ansvaret for rigtigheden og vedligeholdelsen af data hentet fra Materialeplatformen, påhviler alene indholdsleverandøren/registranten af læremidler. Indholdsleverandøren/registranten kan til enhver tid kan fjerne sit bidrag fra Materialeplatformen, uden at serviceaftager eller STIL kan gøre noget krav gældende. STIL har en betingelsesløs, ansvarsfri og umiddelbar ret til at fjerne bidraget, hvis STIL eller andre finder, at bidraget ikke lever op til indholdskrav for materiale på Materialeplatformen, eller bidraget er lovstridigt eller krænkende. Serviceaftager må ikke fremvise data, som er modificeret i forhold til dem, der findes på Materialeplatformen. Der skal være en tydelig sondring i visning af disse data og eventuelle tilføjede data fra serviceaftager. Derudover kan der være ekstra oplysningstyper på serviceaftagers systemer, som er serviceaftagers egen mulighed for at tilføje oplysninger. Serviceaftager opfordres dog til at tage kontakt til STIL, så det kan afklares, om der er tale om oplysningstyper, der bør indgå i det nationale format (DK-LOM). Der opfordres endvidere til at give undervisere og pædagogisk personale let adgang til at dele undervisningsforløb på nationalt plan via Materialeplatformen. Det kan ske ved fx at placere følgende link passende steder på læringsplatformen: Tekniske betingelser Der skal være understøttelse for automatisk hentning af oplysninger (data) om digitale læremidler via Materialeplatformens webservices. Serviceaftager skal cache oplysninger om læremidlerne og synkronisere disse med Materialeplatformen fx 2 gange i døgnet (trafikminimering). Serviceaftagers kald til webservicen mere end 2 gange i døgnet skal aftales skriftligt med serviceudbyderen. Bemærk at Materialeplatformens data i denne sammenhæng altid betragtes som autoritative. Der er ingen tilbagesynkronisering af ændringer fra serviceaftagers systemer til Materialeplatformen. Der henvises til snitfladebeskrivelsen Integrationsplatformens snitfladebeskrivelser Brugerportalsinitiativet, som kan findes via

19 Bilag 4 Datavarehus betingelser Bilag 4 Datavarehus betingelser Datavarehus webservicen udstiller indikatorer for de nationale mål for folkeskolen vedr. nationale test og trivsel. Målene omfatter alene folkeskolen, og der er frivilligt for de frie/private skoler, om de deltager i trivselsmålinger eller nationale test. Datavarehuset leverer statistiske indikatorer baseret på resultaterne fra de nationale test til Integrationsplatformen Betingelser for brug af data Data, der leveres fra datavarehuset, må kun benyttes statistisk. Resultaterne fra de nationale test er, jf. folkeskolelovens 55b, fortrolige bortset fra opgørelser på landsplan. Formidlingen af disse data fra Datavarehuset må kun anvendes statistisk/videnskabeligt. Det betyder, at det i en evt. formidling til offentligheden ikke må være muligt, at identificere testresultater for enkelte elever, hold, klasser, skoler og kommuner m.v. Reglerne er nærmere beskrevet i vejledning, Retningslinjer for brug af data fra de nationale test til statistiske og videnskabelige undersøgelser på ministeriets hjemmeside. Det skal tydeligt fremgå af sammenhængen, hvori webservicen indgår, at data kommer fra Datavarehuset (DVH), da forskelle i opdateringsfrekvenser medfører, at data ikke kan garanteres at være identisk med kildesystemerne vedr. nationale test og trivsel. Der er dele af de udstillede data fra datavarehuset (DVH), der kræver en særlig rolle i UNI-Login, bl.a. nationale tests. Når disse data udstilles, bør dette fremgå tydeligt. Tekniske betingelser Serviceaftager bør som udgangspunkt cache data, men der må ikke caches eller opbevares data i mere end 24 timer, medmindre andet er aftalt med produktejer for Datavarehuset. Der henvises til snitfladebeskrivelsen Integrationsplatformens snitfladebeskrivelser Brugerportalsinitiativet, som kan findes via

20 Bilag 5 Emu betingelser Bilag 5 Emu betingelser EMU.dk omfatter beskrivelse af læringsforløb for uddannelsessektoren, herunder også læringsforløb for grundskoleområdet. Alle læringsforløb på emu.dk er kvalitetssikret af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, og forløbene er opmærket med de fælles mål. Webservicen udstiller læringsforløb for grundskoleområdet via standarden DK-Cartridge og DK-LOM. Betingelser for brug af data Serviceaftager bør vise indholdet af den originale pakke i sin helhed og ubearbejdet over for slutbrugeren. Billeder, links og relaterede filer kan hentes via links i selve undervisningsforløbet til EMU.dk. Tekniske betingelser Der bør være regelmæssig afhentning af undervisningsforløb via EMUs webservice, så forløbene holdes opdaterede i modtagersystemerne. Serviceaftager må ikke gennemføre fuld afhentning af undervisningsforløb mere end 1 gang i døgnet, medmindre andet er aftalt skriftligt med serviceudbyderen. Det er nødvendigt for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling at måle trafikken for brug af læringsforløb på EMU.dk. Serviceudbyder anvender derfor cookies i undervisningsforløbene trafikmåling og til optimering af udbudte undervisningsforløb. Serviceudbyder bruger de indsamlede data til webstatistik i Google Analytics, hvilket betyder, at data alene anvendes på en aggregeret måde og udelukkende til interne formål. Der henvises til snitfladebeskrivelsen Integrationsplatformens snitfladebeskrivelser Brugerportalsinitiativet, som kan findes via

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen

Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen Version 22. maj 2014 Definitioner Indholdsleverandøren - ved indholdsleverandøren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 17.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 29-47. Nr.

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Tilslutningsaftale mellem Folkekirkens It og [dataleverandør] om digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Itk dnr. 26986 13 1. Parter Denne aftale om brug

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Hvidovre Kommune. DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1

Hvidovre Kommune. DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1 Hvidovre Kommune DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1 1 Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015)

GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015) Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 1 af 11 GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 2 2. Accept af Generelle

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Dataudvekslingsaftale

Dataudvekslingsaftale Dataudvekslingsaftale Mellem undertegnede parter Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C CVR-nr.: 26144698 (herefter benævnt Styrelsen ) og [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [cvr-nr.] (herefter

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S 23. februar 2007 Tillægsaftale om Fly til Gensalg på mobilområdet mellem TDC Mobil A/S og TDC Totalløsninger A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 6 2. PRÆAMBEL 12 3. PARTERNE 14 4. AFTALENS

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen BEK nr 1167 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 11 - Databehandleraftale INDHOLD 1. DATABEHANDLERENS ANSVAR... 4 2. DATABEHANDLERENS OPGAVE... 4 3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 4. DATABEHANDLERS BRUG AF UNDERDATABEHANDLER...

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program.

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program. Referat Møde/dato: Referent: Til stede: Ikke til stede: Digitaliseringspanel for dagtilbuds- og grundskoleområdet den 30. oktober 2014 Karen Balle Danmarks Privatskoleforening Efterskoleforeningen Kommunernes

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Procedure vedrørende leverandørog institutionssamarbejde om nye studieadministrative løsninger

Procedure vedrørende leverandørog institutionssamarbejde om nye studieadministrative løsninger Procedure vedrørende leverandørog institutionssamarbejde om nye studieadministrative løsninger Dato 11.09.2017 Version 1.1 Ansvarlig Tore Dyrberg-Jessen og Steen Larsen Side 2 af 7 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

Leverandørmøde om BPI standarder 11. nov 2015 POC brugerscenarier. Mads Helweg Harpsøe, Styrelsen for IT og Læring

Leverandørmøde om BPI standarder 11. nov 2015 POC brugerscenarier. Mads Helweg Harpsøe, Styrelsen for IT og Læring Leverandørmøde om BPI standarder 11. nov 2015 POC brugerscenarier Mads Helweg Harpsøe, Styrelsen for IT og Læring POC brugerscenarier POC tager udgangspunkt i nedenstående 4 brugerscenarier: 1) Lærer skifter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES VERSION 1.0 AF 31.

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES VERSION 1.0 AF 31. BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005 (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Databehandleraftale. 1. Baggrund, formål og definitioner. mellem. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx

Databehandleraftale. 1. Baggrund, formål og definitioner. mellem. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx (herefter benævnt

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere