Generelt om november 2008-releasen. Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om november 2008-releasen. Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS"

Transkript

1 NOTUS SUITE NOVEMBER 2008 INDHOLD Generelt om november 2008-releasen Generelt om November 2008 releasen Nyt fra CSC siden sidst Nyheder fra NOTUS Regional Nyheder fra NOTUS Kommunal Nyheder fra NOTUS eborger Kuriositeter Kontakt Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS Først og fremmest er det min fornøjelse at introducere et nyt navn til erstatning for de hidtil anvendte betegnelser for vores løsninger. Fra og med novemberreleasen vil alle de mange løsninger, produkter og services som vi hidtil har været kendt under betegnelser som Sygesikringssystemet, fællessystemet, kommunal sygesikring osv. fremover vil være få fælles betegnelsen NOTUS SUITE. NOTUS kommer fra latin og oversættes bedst til dansk med ord som kendt, validt og accepteret. Teknologisk generationsskifte Vores løsning har over de senere år undergået et kraftigt teknologisk og datalogisk generationsskifte, og fremstår nu i en helt ny udgave sammenholdt med de løsninger, der blev anvendt for blot få år siden. NOTUS Suites produkter og services fremstår i dag som løsninger, der er fuldt ud tidssvarende og helt på linje med tidens teknologiske muligheder. Særligt vil jeg fremhæve, at alle produktområderne nu bygger på en Service Orienteret Arkitektur (SOA), der for brugerne betyder, at det er langt enklere for os at kombinere data fra de forskellige løsninger på kryds og tværs. Det betyder også, at vi til en lang række af vores løsninger kan tilbyde jer webservices, som åbner mulighed for, at I eksempelvis ikke behøver oprette større kopi-databaser hos jer selv, men kan opbygge egne løsninger, der synkront forespørger direkte på produktionsdata altså 100% tidstro data. Produktområder og moduler NOTUS Suite vil indeholde produktområderne: NOTUS Regional NOTUS Kommunal NOTUS e-behandler NOTUS e-borger NOTUS Business Intelligence NOTUS Overenskomst NOTUS Services NOTUS EU-sygesikring Der bliver også foretaget mindre justeringer af de enkelte moduler. Eksempelvis vil modulerne under NOTUS Regional være: NOTUS Behandler NOTUS Borger NOTUS Regning NOTUS Basishonorar NOTUS Afregning NOTUS Medicin Det er vores håb, at I vil tage vel imod de nye betegnelser, men vigtigst af alt er dog, at de løsninger, den service og de data, som I brugte i sidste uge, også I fremtiden vil eksistere og understøtte jeres arbejde. Giver de nye betegnelser anledning til kommentarer, er I naturligvis som altid meget velkomne til at kontakte account manager John Talchow, dir. tlf , eller en af vor es konsulenter.

2 Nyt fra CSC siden sidst Siden junireleasen har CSC Scandihealth været part i en række interessante implementeringer i sundhedssektoren generelt. Specielt skal følgende fremhæves: Sygehussystemerne i Region Hovedstadens stort anlagte konsolideringsprojekt er fortsat i god fremdrift. Siden sidst er det væsentligt at fremhæve, at delprojektet omkring anvendelse af SFI (SundhedsFagligt Indhold) er kommet i produktion og med meget positive tilkendegivelser fra brugerne. Mere SFI. Stifinderprojektet "Afprøvning af arketyper - proof-of-concept" som afvikles af SDSD (Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark) vedrørende vurdering af openehr arketypers anvendelse til specifikation af sundhedsfagligt indhold, har udpeget CSC Scandihealth som en af leverandørerne til deltagelse i projektet. I dag anvendes der mange forskellige specifikationsformater med mere eller mindre stramme regler for hvorledes dokumentationen er udformet, hvilket dels kan give anledning misforståelser af tolkningen af indholdet i en specifikation og dels kræver at man hver gang anvender kræfter på at lære det enkelte specifikationsformat. OpenEHR arketyper har potentialet til at være en måde hvorved man entydigt kan udtrykke det sundhedsfaglige indhold i IT-løsninger, også uden at man nødvendigvis behøver gå hele vejen til automatisk digitalisering af openehr arketyper og templates. Det vurderes fra CSC Scandihealth som en stor fordel for alle parter at der etableres og bruges et fælles sprog for det sundhedsfaglige indhold i sundheds it-løsninger hvis vi i fællesskab skal være i stand til at skabe grundlaget for en rationel håndtering af fremtidens it-systemer der forventeligt i større og større grad vil være baseret på rammesystemer hvor brugerorganisationerne vil kunne bestemme/konfigurere indholdet LUDUS Sundhed: CSC Scandihealth overtog den 1. september 2008 det gymnasieadministrative system GAS og den virksomhed, der siden starten af 80 erne har leveret studieadministrative løsninger til gymnasier, hf-kurser og andre beslægtede uddannelsessteder, og som i de seneste halvandet år har været ejet af UNI-C. Med overtagelsen af GAS styrkes vores position som it-leverandør på gymnasieområdet. CSC Scandihealths egne produkter på området, LUDUS og LUDUS Web, er allerede i kraftig fremmarch på de danske gymnasier. CSC Omsorg: CSC Scandihealths løsning til Sundhedscentre - har indgået aftale med og påbegyndt leveringen af vores sundhedscenterløsning til Købehavns Kommunes Socialforvaltning. Medicinordbogen: CSC Scandihealth er blevet ene forhandler af MedicinOrdbogen. MedicinOrdbogen kan bruges af alle, der ønsker et effektivt, korrekt og konsistent medicinsk sprogbrug. Løsningen giver definitioner på medicinfaglige, terminologiske spørgsmål. Løsningen giver samtidig mulighed for at få oversættelser fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk af formuleringerne. Løsningen anvendes i dag af hospitaler, praktiserende læger, medicinalbranchen, universiteter og mange andre, der arbejder med eller inden for sundhedssektoren. Fra CSC i Norden skal især følgende nyheder hvoraf flere har været en tur i pressen fremhæves:

3 CSC Sverige har indgået en aftaleforlængelse med Tele2. Tele2 har i mange år været kunde hos CSC Sverige, hvor vi har leveret løsninger og support til deres faktureringsbehov. CSC UK har indgået endnu en aftale med Royal Mail. Royal Mail har siden 2003 været en stor kunde hos CSC UK, hvor der hidtil primært har været tale om en outsourcingaftale ( pc er, drift og vedligeholdelse), er der nu aftalt levering af en mobil løsning til alle køretøjer. CSC UK s mobile elektroniske patientjournal til brug i ambulancer er udvalgt til finalerunden i British Computer Society s (BCS) IT Industry Award for bedste Mobile Technology Project. Denne prestigefyldte pris kan CSC UK modtage for den løsning, der i dag er installeret på touch screen pc er i ambulancerne, og som via trådløs teknologi opsamler patientinformation om blodtryk og EKG. Løsningen giver endvidere adgang til overordnede patientdata svarende til de data, som hospitalerne i dag ser via deres patientindeks. At data er tilgængeligt i ambulancerne muliggør en langt mere kvalificeret før-hospitalsbehandling, ligesom kommunikationen med skadestuer og akutte modtageafdelinger forbedres. Hensigten er, at løsningen inden for de kommende år skal tages i anvendelse af alle ambulancer og benyttes af alle paramedicinere i de 3 regioner af England, som CSC leverer integrerede sundhedsløsninger til. Også i USA skaber CSC overskrifter. En af for os danskere mere spektakulære overskrift har været: CSC Builds NASA's Supercomputer Super Fast and Super Cheap I denne sag har kollegerne I USA leveret verdens hurtigste supercomputer til produktionsformål på kun 120 dage. Computeren skal blandt andet bruges i NASAs mission til Pluto New Horizons Mission og i forbindelse med rumfærgernes ture ud i rummet og retur. Hvis du vil læse mere om CSC engagement i rumfærger, er du velkommen til at se på følgende link: Nyheder fra NOTUS Regional MedCom-godkendelse Så kom det endelig. Efter i 2½ år at have levet op til MedComs standarder for modtagelse og afsendelse af afregningsmateriale, er snitfladerne nu blevet godkendt. Af MedComs hjemmeside fremstår vi nu med lutter grønne godkendelsesmarkeringer. Lægevalgsbreve For at imødekomme nogle af de problemstillinger som den eksisterende løsning til håndtering af lægevalgsbreve og sundhedskort har haft, er der foretaget en gennemgribende nyudvikling af løsningen. Den gamle løsning er ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at imødekomme regionernes og ultimativt borgernes krav til en tidssvarende løsning. Der er derfor foretaget ændringer, der blandt andet sikrer større gennemsigtighed i processerne. 3

4 Nogle af de væsentligsted ændringer er: Synkrone bestillinger vedrørende praksisændringer mv. Automatisk opdatering af yderinformationer i Det Kommunale Sygesikringssystem Daglig udskrivning af lægevalgsbreve Valgfri tekst på lægevalgsbrev Fjernelse af den tidsmæssige forsinkelse af lægevalg til børn Aktuel optælling af sikrede Lægevalgsliste (inkl. fremtidige registreringer) Kommunal opdatering af øvrige kommuner Ekstra oplysninger i sygesikringsportalen Afregning af vederlagsfri fysioterapi med kommunerne Den 1. august 2008 overgik Myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne. Det betød, at nye funktioner skulle etableres, så der nu automatisk genereres EAN-faktura er fra regionerne til kommunerne for de ydelser, som regionerne har refunderet fysioterapeuterne for inden for den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi dækker over vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) og genoptræning Teddy Øfeldt (speciale 58). Der etableres en overgangsordning, der udmønter sig i, at regionen modtager, sagsbehandler og afregner fysioterapeuterne, som det sker i dag. Derefter opkræver regionen sit tilgodehavende hos de respektive kommuner baseret på de afregnede regninger og den sikredes bopælskommune på behandlingsdatoen. Overgangsordningen forventes at vare indtil den 1. januar 2010, hvorefter kommunerne selv vil afregne med fysioterapeuterne. Ændringen har overordnet set to formål: Sikre refusion af regionens tilgodehavende. Når regionen har udbetalt tilgodehavende til fysioterapeuterne, skal kommunerne straks opkræves det skyldige beløb. Sikre at den nødvendige dokumentation bag kravet er til rådighed for alle parter. eindkomst I konsekvens af folketingets vedtagelse af bekendtgørelse nr. 1523, Bekendtgørelse om et indkomstregister, er bekendtgørelsens krav om månedsvis elektronisk indberetning af indkomst implementeret i NOTUS Afregning. Det betyder for de fire regioner, der i dag anvender NOTUS Afregning, at skatteoplysingerne fra og med 1. Januar 2008 automatisk indsendes via eindkomst til SKAT hver måned. Indkomstoplysningerne erstatter den årlige oplysningsseddel (S74). 4

5 Praksisplanlægning version 0.1 I forbindelse med udarbejdelse af krav- og løsningsbeskrivelse for et nyt modul til praksisplanlægning, har vi færdigudviklet funktionalitet til grafisk præsentation af behandlere/ydere på kort. I den regionale arbejdsplads tilføjes en ny oversigt, kaldet Vis på Kort. Vis ydere på kort initieres fra en vilkårlig yderoversigt dannet med en af de mange afgrænsningsmuligheder fra Find ydere. Her vælges Vis på kort, hvorefter et vindue med kortet præsenteres. På kortet bliver den enkelte yders praksis markeret med en nål, der markerer beliggenheden. Som eksempel på løsningen vises her dels et eksempel på fysioterapeuter i Roskilde Kommune, hvor brugeren har cursoren placeret på markeringen i Osted med 3-tallet, der indikerer, at der er tre fysioterapeuter på den pågældende adresse. Et andet eksempel er visningen af dækningen af almen læger i Svendborg Kommune. Her ses en gennemsigtig cirkel, der for hver yder markerer et dækningsområde på en diameter af 15 km. Den fulde løsning til praksisplanlægning, inklusive en udbygning af de eksisterende datavarehuse, forventes udsendt til Regionerne i løbet af vinteren. 5

6 Praksisdeklarationer med sundhed.dk I forbindelse med den teknologiske opdatering af sundhed.dk, der med virkning fra den 1. januar 2009 skal give borgere og sundhedsprofessionelle en ny og tidssvarende oplevelse af portalen og den mange muligheder, har CSC Scandihealth indgået aftale med Danske Regioner om en fase 1 på udvidelse af funktionerne i NOTUS ebehandler. Fra den 1. januar 2009 vil behandlerne få mulighed for at opdatere relevante oplysninger om egen praksis, herunder blandt andet udvalgte stamoplysninger samt praksisdeklarationen. Ændringen betyder, at oplysningerne i regionerne og på sundhed.dk vil være ens, da data fremover vil have behandlerregistret som udgangspunkt, hvorfor de problemstillinger, hvor der historisk har været divergens, fremover skulle være et afsluttet kapitel. Nyheder fra NOTUS Kommunal Afregning af vederlagsfri fysioterapi I forlængelse af at Myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende vederlagsfri fysioterapi flyttes fra regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008, blev der i sommeren 2008 indgået en aftale med Danske Regioner om etablering af den nødvendige it-understøttelse af opgaven. For kommunerne betyder ændringen, at der er kommet en ny funktionalitet i NOTUS Kommunal version 2, hvor det nu er muligt for kommunen at se dokumentationen for de EAN-regninger, som kommunen modtager fra de forskellige regioner. Dokumentationen udsøges af kommunen via den nye funktion earkiv. Kommunen kan hvis de ønsker det anskaffe følgende tilkøbsmoduler: en datavarehusløsning, der giver kommunen mulighed for at foretage statistisk bearbejdelse af både historiske og aktuelle data vedrørende den vederlagsfri fysioterapi. en sagsbehandlerfunktion, der giver kommunen mulighed for elektronisk at tilgå afregningsmaterialet i både oversigts- og detailform om den enkelte borgers ydelser. Kommunen kan ved henvendelse til CSC Scandihealth få yderligere oplysninger om disse løsninger. Webservices til KommuneInformation Som et konkret eksempel på vores efterlevelse og understøttelse af den kommunale digitale strategi, hvor åbenhed i det kommunale it-marked fordrer samarbejde mellem leverandørerne af løsninger på det kommunale område, har vi indgået aftale med KommuneInformation A/S om levering af data fra forskellige web-services. I den konkrete situation stiller vi oplysninger om en borgers aktuelt tilknyttede almen læge samt oplysninger om lægens praksis til rådighed, så KommuneInformation kan markedsføre og levere en konkret blanketløsning til kommunerne. 6

7 NOTUS Kommunal version 3 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at annoncere, at vi i løbet af vinteren vil tilbyde en opgradering til version 3.0 af NOTUS Kommunal. Nogle af de elementer, som vil indgå i denne nye version vil blandt andet være: Print af lægevalgslisten med alle nødvendige oplysninger direkte fra NOTUS Kommunal. Udbygning af søgekriterier i lægevalgslisten bl.a. aktive/ikke-aktive ydere. Udbygning af sorteringsmuligheder for advislisten bl.a. ydernummer efterfulgt af CPR-nr. Advarsel til sagsbehandleren, når lægen er ved at nå sit maksimum af antal sikrede. Visning af foretagne bestillinger i regionen (lægevalgsbreve / sundhedskort) inkl. information om berørte antal sikrede. Anvendelse af Google Maps på lægevalgslisten i kommunens klient. Implementering af NOTUS EU-Sygesikringskort-løsningen i NOTUS Kommunal, så EU-kort kan bestilles uden at skulle skifte klient. Mulighed for at se detailoplysninger også på historiske data. Nyheder fra NOTUS eborger Opdatering af eborger klienten på Borger.dk Borger.dk skifter til et mere moderne design. For alle CSC Scandihealths kunder med e-sygesikring på borger.dk er der gennemført en omlægning af e-sygesikring til dette nye design. I forbindelse med lanceringen af det nye design har CSC Scandihealth valgt at frigive første del af e-sygesikring 3.0 (integration til Google Maps ved lægeskift) i en pilotdrift på Næstved Kommunes hjemmeside og på kommunens site hos borger.dk. Integration til Google Maps ved lægeskift Borgeren kan nu både via kommunens hjemmeside og fra Borger.dk, få et geografisk kort over behandlere i kommunen. Ved lægeskift kan borgeren se praktiserende lægers geografiske placering. Med udgangspunkt i borgerens bopælsadresse vises de læger, det er muligt at vælge inden for den radius, som kommunen har fastsat (det er ofte 15 km eller 5 km). Grøn: Åben for tilgang Rød: Lukket for tilgang 7

8 Klikkes på den enkelte markør, vises detailinformation om lægen i en infoboks. Markeringen for henholdsvis åbne/lukket er tidstro opdateret, da oplysningerne hentes direkte fra NOTUS Regional, hvor medarbejdere i Regionen har ansvar for ajourføring af disse oplysninger. Kommunens behandlere vises på Google Maps Med udgangspunkt i den kommune, borgeren har valgt at logge ind på, vises eksempelvis speciallæger i kommunen. For de kommuner, som i dag har NOTUS eborger både via kommunens hjemmeside og borger.dk, er der kun foretaget de designmæssige ændringer i borger.dk. eborger version 3 I den kommende tid vil vi kunne tilbyde kommunerne en opgradering til eborger version 3.0, der indeholder en lang række forbedringer og nyheder. NOTUS eborger 3.0 vil bl.a. indeholde følgende: Geografiske kort til Lægeskift og Behandlerliste Avanceret flyttemodul med CPR-integration Tilvalg af Digital Signatur ( FOBS ) på udvalgte e-sygesikringsfunktioner Udvidede Forbrugsstatistikker E-Index (borgervendt adgang til bl.a. at se egne sikringsoplysninger og ydelser modtaget hos diverse behandlere f.eks. læger og tandlæger ). Kommuner, der ikke allerede har indgået aftale om ibrugtagningen af e-sygesikring version 2, eller som ønsker yderligere oplysninger om version 3.0, er velkomne til at kontakte os og høre nærmere. I kan også kontakte account manager Henrik Rasmussen på tlf , eller Anders Kerzel tlf , 8

9 Kuriositeter Jeg har foretaget en helt uofficiel og slet ikke videnskabelig undersøgelser af, hvad sundhedskortene egentlig anvendes til rundt omkring i landet. Vi kontaktes nemlig lejlighedsvis af forskellige firmaer, der anmoder om at få nogle testsundhedskort i forbindelse med en løsning, de er i gang med at udarbejde, og lejlighedsvis kontaktes vi også af borgere, der ikke kan få deres sundhedskort til at virke i en eller anden maskine. Sundhedskortet anvendes almindeligvis hos læger og på apoteker, men vidste du, at kortet også anvendes: af en lang række af landets biblioteker i forbindelse med selvbetjeningsløsninger, ved gratis parkering i forbindelse med besøg på nogle kommunekontorer, ved afhentning af pakker i Post Danmarks døgnpost, ved leje af biler skal ud over førerbevis også fremvises et sundhedskort. GRØN IT Grøn IT er et central emne i CSC og dermed også i CSC Scandihealth. I den anledning afholder CSC den 14. November 2008 en konference om Grøn IT. På dagen vil der være forskellige oplægsholdere. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om dagen eller ønsker at deltage, så kontakt mig endelig eller se nærmere på Kontakt Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte John Talchow på tlf og -adressen 9

kommunalt e-arkiv vejledning

kommunalt e-arkiv vejledning kommunalt e-arkiv Vejledning Indhold Indledning 3 Brugeradgang til e-arkiv via Kommunal Sygesikring 4 Oprettelse af ny bruger til e-arkiv 5 Lister i e-arkiv 7 Indledning Den 1. august 2008 flyttes myndigheds-

Læs mere

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING KOMMUNAL INTEGRATION OG FAGLIGT INDBLIK Integration og aktører GENERELT OM SYSTEMET NOTUS eflyt er en moderne og yderst fleksibel flytteløsning, baseret på en kombination

Læs mere

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING Indberetning af regninger på sundhed.dk Vejledning SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING EXPERIENCE. RESULTS. regningsindberetning på sundhed.dk Du får adgang til sundhed.dk ved at

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Opstart af e-sygesikring

Opstart af e-sygesikring A/S Opstart af e-sygesikring Sygesikring Versionsnr. 2.0 Jnr.: 4003-V0367-08/AEN CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com,

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Arbejdsgruppe vedr. De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Gruppens sekretærer: Hanne Jeppesen, Region Syddanmark (Hanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk) Gitte Duelund Jensen,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.27.4 Den 5. juli 2012 J.nr. 4004-V0980-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

On-line Software Delivery af Simatic software

On-line Software Delivery af Simatic software On-line Software Delivery af Simatic software Det er nu blevet muligt at bestille sin Simatic software via nettet og On-line Software Delivery OSD. Bestillingen kan ske via de normale kanaler fx Industry

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst!

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Prøv Wingmaster med Momentum CashFlowModule gratis i 4 uger. Kære vindmølleejer, Momentum Gruppen A/S kan

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering Notat Vedrørende: Statusrapport VEU-digitaliseringen Skrevet af: Marianne Guerry Larsen Version: 1 Fordeling: VEU-Rådet UNI C København Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 99 E-mail:

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept E-Sundhedsobservatoriet 21. Oktober 2009 John Møller-Jensen Læge, Chefarkitekt Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S, CSC Proprietary Erfaringer

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Digital sundhed Status og perspektiver v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Hvad er digitaliseret i Sundhedsvæsenet? Laboratorie systemet Røntgen systemet Elektronisk patient journal (EPJ) i primær sektoren

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data OnCall CTI The missing link Med OnCall CTI drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data kan dine medarbejderne håndtere den telefoniske kontakt til kunderne både professionelt og effektivt

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.26.0. Den 6. marts 2012. J.nr. 4004-V0223-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.26.0. Den 6. marts 2012. J.nr. 4004-V0223-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.26.0 Den 6. marts 2012 J.nr. 4004-V0223-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere