Generelt om november 2008-releasen. Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om november 2008-releasen. Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS"

Transkript

1 NOTUS SUITE NOVEMBER 2008 INDHOLD Generelt om november 2008-releasen Generelt om November 2008 releasen Nyt fra CSC siden sidst Nyheder fra NOTUS Regional Nyheder fra NOTUS Kommunal Nyheder fra NOTUS eborger Kuriositeter Kontakt Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS Først og fremmest er det min fornøjelse at introducere et nyt navn til erstatning for de hidtil anvendte betegnelser for vores løsninger. Fra og med novemberreleasen vil alle de mange løsninger, produkter og services som vi hidtil har været kendt under betegnelser som Sygesikringssystemet, fællessystemet, kommunal sygesikring osv. fremover vil være få fælles betegnelsen NOTUS SUITE. NOTUS kommer fra latin og oversættes bedst til dansk med ord som kendt, validt og accepteret. Teknologisk generationsskifte Vores løsning har over de senere år undergået et kraftigt teknologisk og datalogisk generationsskifte, og fremstår nu i en helt ny udgave sammenholdt med de løsninger, der blev anvendt for blot få år siden. NOTUS Suites produkter og services fremstår i dag som løsninger, der er fuldt ud tidssvarende og helt på linje med tidens teknologiske muligheder. Særligt vil jeg fremhæve, at alle produktområderne nu bygger på en Service Orienteret Arkitektur (SOA), der for brugerne betyder, at det er langt enklere for os at kombinere data fra de forskellige løsninger på kryds og tværs. Det betyder også, at vi til en lang række af vores løsninger kan tilbyde jer webservices, som åbner mulighed for, at I eksempelvis ikke behøver oprette større kopi-databaser hos jer selv, men kan opbygge egne løsninger, der synkront forespørger direkte på produktionsdata altså 100% tidstro data. Produktområder og moduler NOTUS Suite vil indeholde produktområderne: NOTUS Regional NOTUS Kommunal NOTUS e-behandler NOTUS e-borger NOTUS Business Intelligence NOTUS Overenskomst NOTUS Services NOTUS EU-sygesikring Der bliver også foretaget mindre justeringer af de enkelte moduler. Eksempelvis vil modulerne under NOTUS Regional være: NOTUS Behandler NOTUS Borger NOTUS Regning NOTUS Basishonorar NOTUS Afregning NOTUS Medicin Det er vores håb, at I vil tage vel imod de nye betegnelser, men vigtigst af alt er dog, at de løsninger, den service og de data, som I brugte i sidste uge, også I fremtiden vil eksistere og understøtte jeres arbejde. Giver de nye betegnelser anledning til kommentarer, er I naturligvis som altid meget velkomne til at kontakte account manager John Talchow, dir. tlf , eller en af vor es konsulenter.

2 Nyt fra CSC siden sidst Siden junireleasen har CSC Scandihealth været part i en række interessante implementeringer i sundhedssektoren generelt. Specielt skal følgende fremhæves: Sygehussystemerne i Region Hovedstadens stort anlagte konsolideringsprojekt er fortsat i god fremdrift. Siden sidst er det væsentligt at fremhæve, at delprojektet omkring anvendelse af SFI (SundhedsFagligt Indhold) er kommet i produktion og med meget positive tilkendegivelser fra brugerne. Mere SFI. Stifinderprojektet "Afprøvning af arketyper - proof-of-concept" som afvikles af SDSD (Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark) vedrørende vurdering af openehr arketypers anvendelse til specifikation af sundhedsfagligt indhold, har udpeget CSC Scandihealth som en af leverandørerne til deltagelse i projektet. I dag anvendes der mange forskellige specifikationsformater med mere eller mindre stramme regler for hvorledes dokumentationen er udformet, hvilket dels kan give anledning misforståelser af tolkningen af indholdet i en specifikation og dels kræver at man hver gang anvender kræfter på at lære det enkelte specifikationsformat. OpenEHR arketyper har potentialet til at være en måde hvorved man entydigt kan udtrykke det sundhedsfaglige indhold i IT-løsninger, også uden at man nødvendigvis behøver gå hele vejen til automatisk digitalisering af openehr arketyper og templates. Det vurderes fra CSC Scandihealth som en stor fordel for alle parter at der etableres og bruges et fælles sprog for det sundhedsfaglige indhold i sundheds it-løsninger hvis vi i fællesskab skal være i stand til at skabe grundlaget for en rationel håndtering af fremtidens it-systemer der forventeligt i større og større grad vil være baseret på rammesystemer hvor brugerorganisationerne vil kunne bestemme/konfigurere indholdet LUDUS Sundhed: CSC Scandihealth overtog den 1. september 2008 det gymnasieadministrative system GAS og den virksomhed, der siden starten af 80 erne har leveret studieadministrative løsninger til gymnasier, hf-kurser og andre beslægtede uddannelsessteder, og som i de seneste halvandet år har været ejet af UNI-C. Med overtagelsen af GAS styrkes vores position som it-leverandør på gymnasieområdet. CSC Scandihealths egne produkter på området, LUDUS og LUDUS Web, er allerede i kraftig fremmarch på de danske gymnasier. CSC Omsorg: CSC Scandihealths løsning til Sundhedscentre - har indgået aftale med og påbegyndt leveringen af vores sundhedscenterløsning til Købehavns Kommunes Socialforvaltning. Medicinordbogen: CSC Scandihealth er blevet ene forhandler af MedicinOrdbogen. MedicinOrdbogen kan bruges af alle, der ønsker et effektivt, korrekt og konsistent medicinsk sprogbrug. Løsningen giver definitioner på medicinfaglige, terminologiske spørgsmål. Løsningen giver samtidig mulighed for at få oversættelser fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk af formuleringerne. Løsningen anvendes i dag af hospitaler, praktiserende læger, medicinalbranchen, universiteter og mange andre, der arbejder med eller inden for sundhedssektoren. Fra CSC i Norden skal især følgende nyheder hvoraf flere har været en tur i pressen fremhæves:

3 CSC Sverige har indgået en aftaleforlængelse med Tele2. Tele2 har i mange år været kunde hos CSC Sverige, hvor vi har leveret løsninger og support til deres faktureringsbehov. CSC UK har indgået endnu en aftale med Royal Mail. Royal Mail har siden 2003 været en stor kunde hos CSC UK, hvor der hidtil primært har været tale om en outsourcingaftale ( pc er, drift og vedligeholdelse), er der nu aftalt levering af en mobil løsning til alle køretøjer. CSC UK s mobile elektroniske patientjournal til brug i ambulancer er udvalgt til finalerunden i British Computer Society s (BCS) IT Industry Award for bedste Mobile Technology Project. Denne prestigefyldte pris kan CSC UK modtage for den løsning, der i dag er installeret på touch screen pc er i ambulancerne, og som via trådløs teknologi opsamler patientinformation om blodtryk og EKG. Løsningen giver endvidere adgang til overordnede patientdata svarende til de data, som hospitalerne i dag ser via deres patientindeks. At data er tilgængeligt i ambulancerne muliggør en langt mere kvalificeret før-hospitalsbehandling, ligesom kommunikationen med skadestuer og akutte modtageafdelinger forbedres. Hensigten er, at løsningen inden for de kommende år skal tages i anvendelse af alle ambulancer og benyttes af alle paramedicinere i de 3 regioner af England, som CSC leverer integrerede sundhedsløsninger til. Også i USA skaber CSC overskrifter. En af for os danskere mere spektakulære overskrift har været: CSC Builds NASA's Supercomputer Super Fast and Super Cheap I denne sag har kollegerne I USA leveret verdens hurtigste supercomputer til produktionsformål på kun 120 dage. Computeren skal blandt andet bruges i NASAs mission til Pluto New Horizons Mission og i forbindelse med rumfærgernes ture ud i rummet og retur. Hvis du vil læse mere om CSC engagement i rumfærger, er du velkommen til at se på følgende link: Nyheder fra NOTUS Regional MedCom-godkendelse Så kom det endelig. Efter i 2½ år at have levet op til MedComs standarder for modtagelse og afsendelse af afregningsmateriale, er snitfladerne nu blevet godkendt. Af MedComs hjemmeside fremstår vi nu med lutter grønne godkendelsesmarkeringer. Lægevalgsbreve For at imødekomme nogle af de problemstillinger som den eksisterende løsning til håndtering af lægevalgsbreve og sundhedskort har haft, er der foretaget en gennemgribende nyudvikling af løsningen. Den gamle løsning er ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at imødekomme regionernes og ultimativt borgernes krav til en tidssvarende løsning. Der er derfor foretaget ændringer, der blandt andet sikrer større gennemsigtighed i processerne. 3

4 Nogle af de væsentligsted ændringer er: Synkrone bestillinger vedrørende praksisændringer mv. Automatisk opdatering af yderinformationer i Det Kommunale Sygesikringssystem Daglig udskrivning af lægevalgsbreve Valgfri tekst på lægevalgsbrev Fjernelse af den tidsmæssige forsinkelse af lægevalg til børn Aktuel optælling af sikrede Lægevalgsliste (inkl. fremtidige registreringer) Kommunal opdatering af øvrige kommuner Ekstra oplysninger i sygesikringsportalen Afregning af vederlagsfri fysioterapi med kommunerne Den 1. august 2008 overgik Myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne. Det betød, at nye funktioner skulle etableres, så der nu automatisk genereres EAN-faktura er fra regionerne til kommunerne for de ydelser, som regionerne har refunderet fysioterapeuterne for inden for den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi dækker over vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) og genoptræning Teddy Øfeldt (speciale 58). Der etableres en overgangsordning, der udmønter sig i, at regionen modtager, sagsbehandler og afregner fysioterapeuterne, som det sker i dag. Derefter opkræver regionen sit tilgodehavende hos de respektive kommuner baseret på de afregnede regninger og den sikredes bopælskommune på behandlingsdatoen. Overgangsordningen forventes at vare indtil den 1. januar 2010, hvorefter kommunerne selv vil afregne med fysioterapeuterne. Ændringen har overordnet set to formål: Sikre refusion af regionens tilgodehavende. Når regionen har udbetalt tilgodehavende til fysioterapeuterne, skal kommunerne straks opkræves det skyldige beløb. Sikre at den nødvendige dokumentation bag kravet er til rådighed for alle parter. eindkomst I konsekvens af folketingets vedtagelse af bekendtgørelse nr. 1523, Bekendtgørelse om et indkomstregister, er bekendtgørelsens krav om månedsvis elektronisk indberetning af indkomst implementeret i NOTUS Afregning. Det betyder for de fire regioner, der i dag anvender NOTUS Afregning, at skatteoplysingerne fra og med 1. Januar 2008 automatisk indsendes via eindkomst til SKAT hver måned. Indkomstoplysningerne erstatter den årlige oplysningsseddel (S74). 4

5 Praksisplanlægning version 0.1 I forbindelse med udarbejdelse af krav- og løsningsbeskrivelse for et nyt modul til praksisplanlægning, har vi færdigudviklet funktionalitet til grafisk præsentation af behandlere/ydere på kort. I den regionale arbejdsplads tilføjes en ny oversigt, kaldet Vis på Kort. Vis ydere på kort initieres fra en vilkårlig yderoversigt dannet med en af de mange afgrænsningsmuligheder fra Find ydere. Her vælges Vis på kort, hvorefter et vindue med kortet præsenteres. På kortet bliver den enkelte yders praksis markeret med en nål, der markerer beliggenheden. Som eksempel på løsningen vises her dels et eksempel på fysioterapeuter i Roskilde Kommune, hvor brugeren har cursoren placeret på markeringen i Osted med 3-tallet, der indikerer, at der er tre fysioterapeuter på den pågældende adresse. Et andet eksempel er visningen af dækningen af almen læger i Svendborg Kommune. Her ses en gennemsigtig cirkel, der for hver yder markerer et dækningsområde på en diameter af 15 km. Den fulde løsning til praksisplanlægning, inklusive en udbygning af de eksisterende datavarehuse, forventes udsendt til Regionerne i løbet af vinteren. 5

6 Praksisdeklarationer med sundhed.dk I forbindelse med den teknologiske opdatering af sundhed.dk, der med virkning fra den 1. januar 2009 skal give borgere og sundhedsprofessionelle en ny og tidssvarende oplevelse af portalen og den mange muligheder, har CSC Scandihealth indgået aftale med Danske Regioner om en fase 1 på udvidelse af funktionerne i NOTUS ebehandler. Fra den 1. januar 2009 vil behandlerne få mulighed for at opdatere relevante oplysninger om egen praksis, herunder blandt andet udvalgte stamoplysninger samt praksisdeklarationen. Ændringen betyder, at oplysningerne i regionerne og på sundhed.dk vil være ens, da data fremover vil have behandlerregistret som udgangspunkt, hvorfor de problemstillinger, hvor der historisk har været divergens, fremover skulle være et afsluttet kapitel. Nyheder fra NOTUS Kommunal Afregning af vederlagsfri fysioterapi I forlængelse af at Myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende vederlagsfri fysioterapi flyttes fra regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008, blev der i sommeren 2008 indgået en aftale med Danske Regioner om etablering af den nødvendige it-understøttelse af opgaven. For kommunerne betyder ændringen, at der er kommet en ny funktionalitet i NOTUS Kommunal version 2, hvor det nu er muligt for kommunen at se dokumentationen for de EAN-regninger, som kommunen modtager fra de forskellige regioner. Dokumentationen udsøges af kommunen via den nye funktion earkiv. Kommunen kan hvis de ønsker det anskaffe følgende tilkøbsmoduler: en datavarehusløsning, der giver kommunen mulighed for at foretage statistisk bearbejdelse af både historiske og aktuelle data vedrørende den vederlagsfri fysioterapi. en sagsbehandlerfunktion, der giver kommunen mulighed for elektronisk at tilgå afregningsmaterialet i både oversigts- og detailform om den enkelte borgers ydelser. Kommunen kan ved henvendelse til CSC Scandihealth få yderligere oplysninger om disse løsninger. Webservices til KommuneInformation Som et konkret eksempel på vores efterlevelse og understøttelse af den kommunale digitale strategi, hvor åbenhed i det kommunale it-marked fordrer samarbejde mellem leverandørerne af løsninger på det kommunale område, har vi indgået aftale med KommuneInformation A/S om levering af data fra forskellige web-services. I den konkrete situation stiller vi oplysninger om en borgers aktuelt tilknyttede almen læge samt oplysninger om lægens praksis til rådighed, så KommuneInformation kan markedsføre og levere en konkret blanketløsning til kommunerne. 6

7 NOTUS Kommunal version 3 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at annoncere, at vi i løbet af vinteren vil tilbyde en opgradering til version 3.0 af NOTUS Kommunal. Nogle af de elementer, som vil indgå i denne nye version vil blandt andet være: Print af lægevalgslisten med alle nødvendige oplysninger direkte fra NOTUS Kommunal. Udbygning af søgekriterier i lægevalgslisten bl.a. aktive/ikke-aktive ydere. Udbygning af sorteringsmuligheder for advislisten bl.a. ydernummer efterfulgt af CPR-nr. Advarsel til sagsbehandleren, når lægen er ved at nå sit maksimum af antal sikrede. Visning af foretagne bestillinger i regionen (lægevalgsbreve / sundhedskort) inkl. information om berørte antal sikrede. Anvendelse af Google Maps på lægevalgslisten i kommunens klient. Implementering af NOTUS EU-Sygesikringskort-løsningen i NOTUS Kommunal, så EU-kort kan bestilles uden at skulle skifte klient. Mulighed for at se detailoplysninger også på historiske data. Nyheder fra NOTUS eborger Opdatering af eborger klienten på Borger.dk Borger.dk skifter til et mere moderne design. For alle CSC Scandihealths kunder med e-sygesikring på borger.dk er der gennemført en omlægning af e-sygesikring til dette nye design. I forbindelse med lanceringen af det nye design har CSC Scandihealth valgt at frigive første del af e-sygesikring 3.0 (integration til Google Maps ved lægeskift) i en pilotdrift på Næstved Kommunes hjemmeside og på kommunens site hos borger.dk. Integration til Google Maps ved lægeskift Borgeren kan nu både via kommunens hjemmeside og fra Borger.dk, få et geografisk kort over behandlere i kommunen. Ved lægeskift kan borgeren se praktiserende lægers geografiske placering. Med udgangspunkt i borgerens bopælsadresse vises de læger, det er muligt at vælge inden for den radius, som kommunen har fastsat (det er ofte 15 km eller 5 km). Grøn: Åben for tilgang Rød: Lukket for tilgang 7

8 Klikkes på den enkelte markør, vises detailinformation om lægen i en infoboks. Markeringen for henholdsvis åbne/lukket er tidstro opdateret, da oplysningerne hentes direkte fra NOTUS Regional, hvor medarbejdere i Regionen har ansvar for ajourføring af disse oplysninger. Kommunens behandlere vises på Google Maps Med udgangspunkt i den kommune, borgeren har valgt at logge ind på, vises eksempelvis speciallæger i kommunen. For de kommuner, som i dag har NOTUS eborger både via kommunens hjemmeside og borger.dk, er der kun foretaget de designmæssige ændringer i borger.dk. eborger version 3 I den kommende tid vil vi kunne tilbyde kommunerne en opgradering til eborger version 3.0, der indeholder en lang række forbedringer og nyheder. NOTUS eborger 3.0 vil bl.a. indeholde følgende: Geografiske kort til Lægeskift og Behandlerliste Avanceret flyttemodul med CPR-integration Tilvalg af Digital Signatur ( FOBS ) på udvalgte e-sygesikringsfunktioner Udvidede Forbrugsstatistikker E-Index (borgervendt adgang til bl.a. at se egne sikringsoplysninger og ydelser modtaget hos diverse behandlere f.eks. læger og tandlæger ). Kommuner, der ikke allerede har indgået aftale om ibrugtagningen af e-sygesikring version 2, eller som ønsker yderligere oplysninger om version 3.0, er velkomne til at kontakte os og høre nærmere. I kan også kontakte account manager Henrik Rasmussen på tlf , eller Anders Kerzel tlf , 8

9 Kuriositeter Jeg har foretaget en helt uofficiel og slet ikke videnskabelig undersøgelser af, hvad sundhedskortene egentlig anvendes til rundt omkring i landet. Vi kontaktes nemlig lejlighedsvis af forskellige firmaer, der anmoder om at få nogle testsundhedskort i forbindelse med en løsning, de er i gang med at udarbejde, og lejlighedsvis kontaktes vi også af borgere, der ikke kan få deres sundhedskort til at virke i en eller anden maskine. Sundhedskortet anvendes almindeligvis hos læger og på apoteker, men vidste du, at kortet også anvendes: af en lang række af landets biblioteker i forbindelse med selvbetjeningsløsninger, ved gratis parkering i forbindelse med besøg på nogle kommunekontorer, ved afhentning af pakker i Post Danmarks døgnpost, ved leje af biler skal ud over førerbevis også fremvises et sundhedskort. GRØN IT Grøn IT er et central emne i CSC og dermed også i CSC Scandihealth. I den anledning afholder CSC den 14. November 2008 en konference om Grøn IT. På dagen vil der være forskellige oplægsholdere. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om dagen eller ønsker at deltage, så kontakt mig endelig eller se nærmere på Kontakt Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte John Talchow på tlf og -adressen 9

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet D R EJEBOG FOR TÆLLEUG ER Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet 2.0 02-04-2012 Offentliggjort på www.kl.dk/komhenvejledninger 2.1 23-04-2012 Tidsplan for foråret 2012 er opdateret. 2.2 14-08-2012

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere