Generelt om november 2008-releasen. Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om november 2008-releasen. Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS"

Transkript

1 NOTUS SUITE NOVEMBER 2008 INDHOLD Generelt om november 2008-releasen Generelt om November 2008 releasen Nyt fra CSC siden sidst Nyheder fra NOTUS Regional Nyheder fra NOTUS Kommunal Nyheder fra NOTUS eborger Kuriositeter Kontakt Novemberreleasen 2008 bringer flere spændende nyheder med sig. Nyt navn - NOTUS Først og fremmest er det min fornøjelse at introducere et nyt navn til erstatning for de hidtil anvendte betegnelser for vores løsninger. Fra og med novemberreleasen vil alle de mange løsninger, produkter og services som vi hidtil har været kendt under betegnelser som Sygesikringssystemet, fællessystemet, kommunal sygesikring osv. fremover vil være få fælles betegnelsen NOTUS SUITE. NOTUS kommer fra latin og oversættes bedst til dansk med ord som kendt, validt og accepteret. Teknologisk generationsskifte Vores løsning har over de senere år undergået et kraftigt teknologisk og datalogisk generationsskifte, og fremstår nu i en helt ny udgave sammenholdt med de løsninger, der blev anvendt for blot få år siden. NOTUS Suites produkter og services fremstår i dag som løsninger, der er fuldt ud tidssvarende og helt på linje med tidens teknologiske muligheder. Særligt vil jeg fremhæve, at alle produktområderne nu bygger på en Service Orienteret Arkitektur (SOA), der for brugerne betyder, at det er langt enklere for os at kombinere data fra de forskellige løsninger på kryds og tværs. Det betyder også, at vi til en lang række af vores løsninger kan tilbyde jer webservices, som åbner mulighed for, at I eksempelvis ikke behøver oprette større kopi-databaser hos jer selv, men kan opbygge egne løsninger, der synkront forespørger direkte på produktionsdata altså 100% tidstro data. Produktområder og moduler NOTUS Suite vil indeholde produktområderne: NOTUS Regional NOTUS Kommunal NOTUS e-behandler NOTUS e-borger NOTUS Business Intelligence NOTUS Overenskomst NOTUS Services NOTUS EU-sygesikring Der bliver også foretaget mindre justeringer af de enkelte moduler. Eksempelvis vil modulerne under NOTUS Regional være: NOTUS Behandler NOTUS Borger NOTUS Regning NOTUS Basishonorar NOTUS Afregning NOTUS Medicin Det er vores håb, at I vil tage vel imod de nye betegnelser, men vigtigst af alt er dog, at de løsninger, den service og de data, som I brugte i sidste uge, også I fremtiden vil eksistere og understøtte jeres arbejde. Giver de nye betegnelser anledning til kommentarer, er I naturligvis som altid meget velkomne til at kontakte account manager John Talchow, dir. tlf , eller en af vor es konsulenter.

2 Nyt fra CSC siden sidst Siden junireleasen har CSC Scandihealth været part i en række interessante implementeringer i sundhedssektoren generelt. Specielt skal følgende fremhæves: Sygehussystemerne i Region Hovedstadens stort anlagte konsolideringsprojekt er fortsat i god fremdrift. Siden sidst er det væsentligt at fremhæve, at delprojektet omkring anvendelse af SFI (SundhedsFagligt Indhold) er kommet i produktion og med meget positive tilkendegivelser fra brugerne. Mere SFI. Stifinderprojektet "Afprøvning af arketyper - proof-of-concept" som afvikles af SDSD (Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark) vedrørende vurdering af openehr arketypers anvendelse til specifikation af sundhedsfagligt indhold, har udpeget CSC Scandihealth som en af leverandørerne til deltagelse i projektet. I dag anvendes der mange forskellige specifikationsformater med mere eller mindre stramme regler for hvorledes dokumentationen er udformet, hvilket dels kan give anledning misforståelser af tolkningen af indholdet i en specifikation og dels kræver at man hver gang anvender kræfter på at lære det enkelte specifikationsformat. OpenEHR arketyper har potentialet til at være en måde hvorved man entydigt kan udtrykke det sundhedsfaglige indhold i IT-løsninger, også uden at man nødvendigvis behøver gå hele vejen til automatisk digitalisering af openehr arketyper og templates. Det vurderes fra CSC Scandihealth som en stor fordel for alle parter at der etableres og bruges et fælles sprog for det sundhedsfaglige indhold i sundheds it-løsninger hvis vi i fællesskab skal være i stand til at skabe grundlaget for en rationel håndtering af fremtidens it-systemer der forventeligt i større og større grad vil være baseret på rammesystemer hvor brugerorganisationerne vil kunne bestemme/konfigurere indholdet LUDUS Sundhed: CSC Scandihealth overtog den 1. september 2008 det gymnasieadministrative system GAS og den virksomhed, der siden starten af 80 erne har leveret studieadministrative løsninger til gymnasier, hf-kurser og andre beslægtede uddannelsessteder, og som i de seneste halvandet år har været ejet af UNI-C. Med overtagelsen af GAS styrkes vores position som it-leverandør på gymnasieområdet. CSC Scandihealths egne produkter på området, LUDUS og LUDUS Web, er allerede i kraftig fremmarch på de danske gymnasier. CSC Omsorg: CSC Scandihealths løsning til Sundhedscentre - har indgået aftale med og påbegyndt leveringen af vores sundhedscenterløsning til Købehavns Kommunes Socialforvaltning. Medicinordbogen: CSC Scandihealth er blevet ene forhandler af MedicinOrdbogen. MedicinOrdbogen kan bruges af alle, der ønsker et effektivt, korrekt og konsistent medicinsk sprogbrug. Løsningen giver definitioner på medicinfaglige, terminologiske spørgsmål. Løsningen giver samtidig mulighed for at få oversættelser fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk af formuleringerne. Løsningen anvendes i dag af hospitaler, praktiserende læger, medicinalbranchen, universiteter og mange andre, der arbejder med eller inden for sundhedssektoren. Fra CSC i Norden skal især følgende nyheder hvoraf flere har været en tur i pressen fremhæves:

3 CSC Sverige har indgået en aftaleforlængelse med Tele2. Tele2 har i mange år været kunde hos CSC Sverige, hvor vi har leveret løsninger og support til deres faktureringsbehov. CSC UK har indgået endnu en aftale med Royal Mail. Royal Mail har siden 2003 været en stor kunde hos CSC UK, hvor der hidtil primært har været tale om en outsourcingaftale ( pc er, drift og vedligeholdelse), er der nu aftalt levering af en mobil løsning til alle køretøjer. CSC UK s mobile elektroniske patientjournal til brug i ambulancer er udvalgt til finalerunden i British Computer Society s (BCS) IT Industry Award for bedste Mobile Technology Project. Denne prestigefyldte pris kan CSC UK modtage for den løsning, der i dag er installeret på touch screen pc er i ambulancerne, og som via trådløs teknologi opsamler patientinformation om blodtryk og EKG. Løsningen giver endvidere adgang til overordnede patientdata svarende til de data, som hospitalerne i dag ser via deres patientindeks. At data er tilgængeligt i ambulancerne muliggør en langt mere kvalificeret før-hospitalsbehandling, ligesom kommunikationen med skadestuer og akutte modtageafdelinger forbedres. Hensigten er, at løsningen inden for de kommende år skal tages i anvendelse af alle ambulancer og benyttes af alle paramedicinere i de 3 regioner af England, som CSC leverer integrerede sundhedsløsninger til. Også i USA skaber CSC overskrifter. En af for os danskere mere spektakulære overskrift har været: CSC Builds NASA's Supercomputer Super Fast and Super Cheap I denne sag har kollegerne I USA leveret verdens hurtigste supercomputer til produktionsformål på kun 120 dage. Computeren skal blandt andet bruges i NASAs mission til Pluto New Horizons Mission og i forbindelse med rumfærgernes ture ud i rummet og retur. Hvis du vil læse mere om CSC engagement i rumfærger, er du velkommen til at se på følgende link: Nyheder fra NOTUS Regional MedCom-godkendelse Så kom det endelig. Efter i 2½ år at have levet op til MedComs standarder for modtagelse og afsendelse af afregningsmateriale, er snitfladerne nu blevet godkendt. Af MedComs hjemmeside fremstår vi nu med lutter grønne godkendelsesmarkeringer. Lægevalgsbreve For at imødekomme nogle af de problemstillinger som den eksisterende løsning til håndtering af lægevalgsbreve og sundhedskort har haft, er der foretaget en gennemgribende nyudvikling af løsningen. Den gamle løsning er ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at imødekomme regionernes og ultimativt borgernes krav til en tidssvarende løsning. Der er derfor foretaget ændringer, der blandt andet sikrer større gennemsigtighed i processerne. 3

4 Nogle af de væsentligsted ændringer er: Synkrone bestillinger vedrørende praksisændringer mv. Automatisk opdatering af yderinformationer i Det Kommunale Sygesikringssystem Daglig udskrivning af lægevalgsbreve Valgfri tekst på lægevalgsbrev Fjernelse af den tidsmæssige forsinkelse af lægevalg til børn Aktuel optælling af sikrede Lægevalgsliste (inkl. fremtidige registreringer) Kommunal opdatering af øvrige kommuner Ekstra oplysninger i sygesikringsportalen Afregning af vederlagsfri fysioterapi med kommunerne Den 1. august 2008 overgik Myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne. Det betød, at nye funktioner skulle etableres, så der nu automatisk genereres EAN-faktura er fra regionerne til kommunerne for de ydelser, som regionerne har refunderet fysioterapeuterne for inden for den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi dækker over vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) og genoptræning Teddy Øfeldt (speciale 58). Der etableres en overgangsordning, der udmønter sig i, at regionen modtager, sagsbehandler og afregner fysioterapeuterne, som det sker i dag. Derefter opkræver regionen sit tilgodehavende hos de respektive kommuner baseret på de afregnede regninger og den sikredes bopælskommune på behandlingsdatoen. Overgangsordningen forventes at vare indtil den 1. januar 2010, hvorefter kommunerne selv vil afregne med fysioterapeuterne. Ændringen har overordnet set to formål: Sikre refusion af regionens tilgodehavende. Når regionen har udbetalt tilgodehavende til fysioterapeuterne, skal kommunerne straks opkræves det skyldige beløb. Sikre at den nødvendige dokumentation bag kravet er til rådighed for alle parter. eindkomst I konsekvens af folketingets vedtagelse af bekendtgørelse nr. 1523, Bekendtgørelse om et indkomstregister, er bekendtgørelsens krav om månedsvis elektronisk indberetning af indkomst implementeret i NOTUS Afregning. Det betyder for de fire regioner, der i dag anvender NOTUS Afregning, at skatteoplysingerne fra og med 1. Januar 2008 automatisk indsendes via eindkomst til SKAT hver måned. Indkomstoplysningerne erstatter den årlige oplysningsseddel (S74). 4

5 Praksisplanlægning version 0.1 I forbindelse med udarbejdelse af krav- og løsningsbeskrivelse for et nyt modul til praksisplanlægning, har vi færdigudviklet funktionalitet til grafisk præsentation af behandlere/ydere på kort. I den regionale arbejdsplads tilføjes en ny oversigt, kaldet Vis på Kort. Vis ydere på kort initieres fra en vilkårlig yderoversigt dannet med en af de mange afgrænsningsmuligheder fra Find ydere. Her vælges Vis på kort, hvorefter et vindue med kortet præsenteres. På kortet bliver den enkelte yders praksis markeret med en nål, der markerer beliggenheden. Som eksempel på løsningen vises her dels et eksempel på fysioterapeuter i Roskilde Kommune, hvor brugeren har cursoren placeret på markeringen i Osted med 3-tallet, der indikerer, at der er tre fysioterapeuter på den pågældende adresse. Et andet eksempel er visningen af dækningen af almen læger i Svendborg Kommune. Her ses en gennemsigtig cirkel, der for hver yder markerer et dækningsområde på en diameter af 15 km. Den fulde løsning til praksisplanlægning, inklusive en udbygning af de eksisterende datavarehuse, forventes udsendt til Regionerne i løbet af vinteren. 5

6 Praksisdeklarationer med sundhed.dk I forbindelse med den teknologiske opdatering af sundhed.dk, der med virkning fra den 1. januar 2009 skal give borgere og sundhedsprofessionelle en ny og tidssvarende oplevelse af portalen og den mange muligheder, har CSC Scandihealth indgået aftale med Danske Regioner om en fase 1 på udvidelse af funktionerne i NOTUS ebehandler. Fra den 1. januar 2009 vil behandlerne få mulighed for at opdatere relevante oplysninger om egen praksis, herunder blandt andet udvalgte stamoplysninger samt praksisdeklarationen. Ændringen betyder, at oplysningerne i regionerne og på sundhed.dk vil være ens, da data fremover vil have behandlerregistret som udgangspunkt, hvorfor de problemstillinger, hvor der historisk har været divergens, fremover skulle være et afsluttet kapitel. Nyheder fra NOTUS Kommunal Afregning af vederlagsfri fysioterapi I forlængelse af at Myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende vederlagsfri fysioterapi flyttes fra regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008, blev der i sommeren 2008 indgået en aftale med Danske Regioner om etablering af den nødvendige it-understøttelse af opgaven. For kommunerne betyder ændringen, at der er kommet en ny funktionalitet i NOTUS Kommunal version 2, hvor det nu er muligt for kommunen at se dokumentationen for de EAN-regninger, som kommunen modtager fra de forskellige regioner. Dokumentationen udsøges af kommunen via den nye funktion earkiv. Kommunen kan hvis de ønsker det anskaffe følgende tilkøbsmoduler: en datavarehusløsning, der giver kommunen mulighed for at foretage statistisk bearbejdelse af både historiske og aktuelle data vedrørende den vederlagsfri fysioterapi. en sagsbehandlerfunktion, der giver kommunen mulighed for elektronisk at tilgå afregningsmaterialet i både oversigts- og detailform om den enkelte borgers ydelser. Kommunen kan ved henvendelse til CSC Scandihealth få yderligere oplysninger om disse løsninger. Webservices til KommuneInformation Som et konkret eksempel på vores efterlevelse og understøttelse af den kommunale digitale strategi, hvor åbenhed i det kommunale it-marked fordrer samarbejde mellem leverandørerne af løsninger på det kommunale område, har vi indgået aftale med KommuneInformation A/S om levering af data fra forskellige web-services. I den konkrete situation stiller vi oplysninger om en borgers aktuelt tilknyttede almen læge samt oplysninger om lægens praksis til rådighed, så KommuneInformation kan markedsføre og levere en konkret blanketløsning til kommunerne. 6

7 NOTUS Kommunal version 3 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at annoncere, at vi i løbet af vinteren vil tilbyde en opgradering til version 3.0 af NOTUS Kommunal. Nogle af de elementer, som vil indgå i denne nye version vil blandt andet være: Print af lægevalgslisten med alle nødvendige oplysninger direkte fra NOTUS Kommunal. Udbygning af søgekriterier i lægevalgslisten bl.a. aktive/ikke-aktive ydere. Udbygning af sorteringsmuligheder for advislisten bl.a. ydernummer efterfulgt af CPR-nr. Advarsel til sagsbehandleren, når lægen er ved at nå sit maksimum af antal sikrede. Visning af foretagne bestillinger i regionen (lægevalgsbreve / sundhedskort) inkl. information om berørte antal sikrede. Anvendelse af Google Maps på lægevalgslisten i kommunens klient. Implementering af NOTUS EU-Sygesikringskort-løsningen i NOTUS Kommunal, så EU-kort kan bestilles uden at skulle skifte klient. Mulighed for at se detailoplysninger også på historiske data. Nyheder fra NOTUS eborger Opdatering af eborger klienten på Borger.dk Borger.dk skifter til et mere moderne design. For alle CSC Scandihealths kunder med e-sygesikring på borger.dk er der gennemført en omlægning af e-sygesikring til dette nye design. I forbindelse med lanceringen af det nye design har CSC Scandihealth valgt at frigive første del af e-sygesikring 3.0 (integration til Google Maps ved lægeskift) i en pilotdrift på Næstved Kommunes hjemmeside og på kommunens site hos borger.dk. Integration til Google Maps ved lægeskift Borgeren kan nu både via kommunens hjemmeside og fra Borger.dk, få et geografisk kort over behandlere i kommunen. Ved lægeskift kan borgeren se praktiserende lægers geografiske placering. Med udgangspunkt i borgerens bopælsadresse vises de læger, det er muligt at vælge inden for den radius, som kommunen har fastsat (det er ofte 15 km eller 5 km). Grøn: Åben for tilgang Rød: Lukket for tilgang 7

8 Klikkes på den enkelte markør, vises detailinformation om lægen i en infoboks. Markeringen for henholdsvis åbne/lukket er tidstro opdateret, da oplysningerne hentes direkte fra NOTUS Regional, hvor medarbejdere i Regionen har ansvar for ajourføring af disse oplysninger. Kommunens behandlere vises på Google Maps Med udgangspunkt i den kommune, borgeren har valgt at logge ind på, vises eksempelvis speciallæger i kommunen. For de kommuner, som i dag har NOTUS eborger både via kommunens hjemmeside og borger.dk, er der kun foretaget de designmæssige ændringer i borger.dk. eborger version 3 I den kommende tid vil vi kunne tilbyde kommunerne en opgradering til eborger version 3.0, der indeholder en lang række forbedringer og nyheder. NOTUS eborger 3.0 vil bl.a. indeholde følgende: Geografiske kort til Lægeskift og Behandlerliste Avanceret flyttemodul med CPR-integration Tilvalg af Digital Signatur ( FOBS ) på udvalgte e-sygesikringsfunktioner Udvidede Forbrugsstatistikker E-Index (borgervendt adgang til bl.a. at se egne sikringsoplysninger og ydelser modtaget hos diverse behandlere f.eks. læger og tandlæger ). Kommuner, der ikke allerede har indgået aftale om ibrugtagningen af e-sygesikring version 2, eller som ønsker yderligere oplysninger om version 3.0, er velkomne til at kontakte os og høre nærmere. I kan også kontakte account manager Henrik Rasmussen på tlf , eller Anders Kerzel tlf , 8

9 Kuriositeter Jeg har foretaget en helt uofficiel og slet ikke videnskabelig undersøgelser af, hvad sundhedskortene egentlig anvendes til rundt omkring i landet. Vi kontaktes nemlig lejlighedsvis af forskellige firmaer, der anmoder om at få nogle testsundhedskort i forbindelse med en løsning, de er i gang med at udarbejde, og lejlighedsvis kontaktes vi også af borgere, der ikke kan få deres sundhedskort til at virke i en eller anden maskine. Sundhedskortet anvendes almindeligvis hos læger og på apoteker, men vidste du, at kortet også anvendes: af en lang række af landets biblioteker i forbindelse med selvbetjeningsløsninger, ved gratis parkering i forbindelse med besøg på nogle kommunekontorer, ved afhentning af pakker i Post Danmarks døgnpost, ved leje af biler skal ud over førerbevis også fremvises et sundhedskort. GRØN IT Grøn IT er et central emne i CSC og dermed også i CSC Scandihealth. I den anledning afholder CSC den 14. November 2008 en konference om Grøn IT. På dagen vil der være forskellige oplægsholdere. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om dagen eller ønsker at deltage, så kontakt mig endelig eller se nærmere på Kontakt Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte John Talchow på tlf og -adressen 9

kommunalt e-arkiv vejledning

kommunalt e-arkiv vejledning kommunalt e-arkiv Vejledning Indhold Indledning 3 Brugeradgang til e-arkiv via Kommunal Sygesikring 4 Oprettelse af ny bruger til e-arkiv 5 Lister i e-arkiv 7 Indledning Den 1. august 2008 flyttes myndigheds-

Læs mere

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING KOMMUNAL INTEGRATION OG FAGLIGT INDBLIK Integration og aktører GENERELT OM SYSTEMET NOTUS eflyt er en moderne og yderst fleksibel flytteløsning, baseret på en kombination

Læs mere

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING Indberetning af regninger på sundhed.dk Vejledning SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING EXPERIENCE. RESULTS. regningsindberetning på sundhed.dk Du får adgang til sundhed.dk ved at

Læs mere

Vejledning til e-sygesikring

Vejledning til e-sygesikring CSC SCANDIHEALTH A/S Vejledning til e-sygesikring e-sygesikring 2.1 01.03.2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Formål...3 1.2 Dokumentoversigt...3 2. E-SYGESIKRING BESKRIVELSE...4 2.1.1 CPR/Flytteintegration...4

Læs mere

NYHEDER OG ÆNDRINGER I SYGESIKRINGSSYSTEMET. Sommeren står for døren og dermed også junireleasen 2008.

NYHEDER OG ÆNDRINGER I SYGESIKRINGSSYSTEMET. Sommeren står for døren og dermed også junireleasen 2008. Juni 2008 NYHEDER OG ÆNDRINGER I SYGESIKRINGSSYSTEMET I dette nyhedsbrev Generelt om releasen Nyheder fra CSC siden sidste release Nyheder til Behandlerregistret (AAY) Nyheder til Afregningen (YHA) Nyheder

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 006-09 Det særlige sundhedskort er blevet moderniseret. Ændringerne

Læs mere

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik 1. Grænsegængere Dette er en beskrivelse af et forslag til et nyt og sammenhængende system omkring grænsegængere. Definitioner i denne sammenhæng: Dansker: en person, der altid har haft et CPR-nr. Udlænding:

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Opstart af e-sygesikring

Opstart af e-sygesikring A/S Opstart af e-sygesikring Sygesikring Versionsnr. 2.0 Jnr.: 4003-V0367-08/AEN CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com,

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Den fælles offentlige sundhedsportal: sundhed.dk

Den fælles offentlige sundhedsportal: sundhed.dk Den fælles offentlige sundhedsportal: sundhed.dk Sundhedsportalen og EPJ Realiteter og visioner EPJ-observatoriets årsmøde Onsdag d. 29. oktober 2003 Side2 Realiteter - og konklusioner Der er ikke EPJ

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA.

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA. - GS!ÅBEN INDHOLD OPUS Arbejdsplads Afhængighed mellem korrespondancebrevet og kuverten Modul til nyfødte Omvisitere henvisning med bilag til eksterne sygehuse Validering af oprettelse af A-kontakt Indberetning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 13. juli J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 13. juli J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.21.0 Den 13. juli 2011 J.nr. 4004-V0889-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Opdatering til

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept Nr. 2 December 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 2 i 2006, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik

Læs mere

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Katrine har en læge tæt på hvor hun bor. Da Katrines søn har en speciel sygdom, har Katrine ofte kontakt til sin læge, som hun er meget glad for. Men fordi

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst!

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Prøv Wingmaster med Momentum CashFlowModule gratis i 4 uger. Kære vindmølleejer, Momentum Gruppen A/S kan

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

Nyt fra Styregruppen

Nyt fra Styregruppen Nr. 7 - Maj 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Nyt fra Styregruppen strukturreformen m.m. LUDUS Sundhed version 1.12.0 Omlægning af CPR adresseopslag LUDUS Sundhed kontra LUDUS Nye ansigter

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009 LUDUS SUNDHED NR. 10 - JANUAR 2009 INDHOLD Finansiering af LUDUS Sundhed SOSU Aktivitetsopgørelse SOSU Aktivitetsopgørelse - Elektronisk indberetning Arbejdsgrupper Status Kontakt LUDUS Sundhed og masser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.27.4 Den 5. juli 2012 J.nr. 4004-V0980-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Behandlingsrelationsservicen NSP Behandlingsrelationsservice REFHOST LPR Lokal Database Jævnlig opdatering Ydelser Sikrede NOTUS Sygesikringssystemet Side 1 af 9 Version Dato Ansvarlig

Læs mere

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Datablad Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Få flere oplysninger ved at besøge: http://www.google.com/enterprise/search/ Det får du Google-relevans

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Releasenote September 2014

Releasenote September 2014 Releasenote September 2014 Generelle funktioner Inaktive rullemenuer vises nu som inaktive Aktivitetslisten Visninger baseret på bestillinger Oprydning af Medcom visninger Skemastatus i aktivitetslistens

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Version 1.0 Dato 2009-03-12 Udarbejdet af PBL BILAG 3: Forbedringsforslag

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 4. og 5. februar 2014

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 4. og 5. februar 2014 Velkomst Netværkschef Ann Langballe Madsen startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og præsenterede dagens deltagere fra PBJ. Om Dialoggrupperne Herefter problematiserede Ann forskellen

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Opdateret den 31. oktober J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Opdateret den 31. oktober J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.1 Opdateret den 31. oktober 2012 J.nr. 4004-V11534-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus,

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning Nr. 8 - november 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev 1.14.0 seminar Individbaseret undervisning Aktivitetsopgørelse Officielle koder AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Nye kommuneoplysninger

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version Den 17. november 2008 J.nr.: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version Den 17. november 2008 J.nr.: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.5.1 J.nr.: 4004-V1384-08 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64 1.

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere