Blå Kors Pensionat Taastrup 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blå Kors Pensionat Taastrup 2014/15"

Transkript

1 Målsætningsrapport Blå Kors Pensionat Taastrup 2014/15 1

2 Målsætningsrapport 2014/15 beskriver resultaterne af Blå Kors Pensionat Taastrups indsats i 2014 og målene for Rapporten er således både en indføring i pensionatets arbejde i det forløbne og det kommende år, et arbejdsredskab for bestyrelsen og en rettesnor for medarbejderne. En beskrivelse af Blå Kors Pensionats organisation, diagram over organisationen, værdigrundlaget og beskrivelser af pædagogik og behandling samt Pensionatets historie ligger som bilag. Året, der gik Beretning om de væsentligste begivenheder i 2014 Forandringerne i Pensionatets daglige liv samlede sig i den sidste halvdel af året. Efter en meget lang periode, hvor vi af pladsmangel måtte sige nej til mange, som gerne ville ind og bo hos os, kom der pludselig skred i udslusningen sidst på sommeren. En række beboere fik efter lang ventetid egen bolig, og enkelte blev overført til andre, mere permanente institutioner. På personalesiden var det meste af året præget af, at vi måtte køre med mange vikarer. Ud over at en af pædagogerne havde barselsorlov med tvillinger, har vi haft en langtidssygemeldt og en, som var hyppigt fraværende på grund af efteruddannelse. Men allersidst på året faldt der ro over personalesituationen, og vi fik en ny pædagog i stedet for den medarbejder, der havde været på barselsorlov, og som i sidste endte valgte at sige op. For første gang i over et år var vi fuldtallige. Lørdag, den 21. juni fejrede Pensionatet sit 30 års jubilæum med åbent hus og servering i haven. Borgmester Michael Ziegler holdt tale, og der var rundvisning en gang i timen i huset. På p pladsen var der loppemarked. Det var primært naboer og andre Taastrup borgere, som efterkom vores åbne invitation. Det var en fin dag, og vi overvejer, om der er elementer, som vi med fordel kan gentage i 2015, f.eks. at holde åbent hus en sommerlørdag eller at afholde loppemarked eller begge dele. Praktiske forbedringer Huset som sådan har ikke undergået de store forandringer i 2014, men under jorden er der i efteråret sket en meget stor forbedring i og med, at kloakkerne er blevet ordnet, så der ikke mere stinker i kælderen. Taget er blevet gennemgået for løse eller skæve tagsten, og køkkenet har fået nyt lysarmatur og dermed et væsentlig bedre arbejdslys. I spisestuen har beboerne fået et nyt lille køkkenhjørne med en vask og en stor kaffemaskine til erstatning for det gamle thekøkken. En del beboerværelser er blevet istandsat med maling og i et par tilfælde også nye lofter, når værelserne for en kort stund har været ledige. Levnedsmiddelkontrollen har besøgt vores køkken og tildelt en elitesmiley. 2

3 Mere aktivitet En del af det praktiske arbejde med maling af vægge og med etablering af det lille køkkenhjørne er udført af en medarbejder sammen med et par beboere. Vi har også søgt at involvere nogle beboere i reparation af cykler sammen med en medarbejder. Det er sket ud fra et ønske om at aktivere beboerne. Vi arbejder i det hele taget hen mod at få mere aktivitet ind i beboernes hverdag, både for deres egen skyld, og fordi de mødes med krav fra Jobcentret. Træning i fitness center to gange om ugen er derfor også fortsat med uformindsket styrke i 2014, og vi havde og har fortsat fitnesstræner Pernille Uhrbrand som beboernes egen coach. Hun udarbejder individuelle programmer og kommer i huset for at motivere beboerne til at tage med til træning. De små udflugter med en medarbejder er udvidet med en mulighed for beboere med kørekort til selv at arrangere en tur i Pensionatets minibus. I samarbejde med beboerrådet er der udarbejdet et regelsæt for vilkårene for lån af minibussen. Muligheden betød, at otte beboere tog på en vellykket tur til Puttgarden. Det sker dog ikke så ofte, at vi har beboere med kørekort. I forsommeren var en gruppe beboere og to pædagoger i Berlin, og de havde alle en fin tur. Styrket samarbejde Vi har i løbet af året styrket det gode samarbejde, vi har fået med vores kommune, Høje Taastrup Kommune. Der er skabt en forståelse af, at vores socialrådgiver ikke er ansat til at modarbejde kommunens krav og ønsker, men at hun tværtimod er hos os for at formidle et godt samarbejde mellem beboerne og deres hjemkommune. Også i forhold til Jobcentret har vi opnået et tættere samarbejde. Målene for 2015 Vi har længe planlagt en række ændringer i Pensionatet, både i de fysiske rammer, i vores tilbud og i den pædagogiske tilgang til beboerne, herunder en øget aktivering af beboerne. Alle tre former for ændringer ønsker vi at nå i Som socialarbejdere siger vi ofte: Jeg vil gerne arbejde med mennesker. Jeg vil gerne gøre en forskel. På Pensionatet siger vi: Vi vil gerne tilbyde en forskel. Vi vil gerne være tilstede, når borgerne vil gøre en forskel. 3

4 De fysiske rammer Inden vinteren er forbi, går vi i gang med at indrette beboerværelser i kontorerne på 2. sal og at ændre kontorer og beboerværelser i stueetagen til kontorer. I samme omgang skal vi have renoveret badeværelserne og køkkenet på 2. sal. Målet er at få fire beboerværelser på 2. sal, to toiletter, det ene med bad samt et køkken. Den store sal beholdes som hidtil. I stueetagen indrettes de nuværende beboerværelser og kontoret, ligger lige ved siden af, til kontorfaciliteter. Forstanderens store kontor omdannes til to møderum, og forstanderen rykker ind i det lidt mindre forkontor til højre for hovedindgangen. To formål Der er to formål med ændringerne. Dels bliver der plads til yderligere to beboere, og dels får vi samlet vores arbejds og mødelokaler. Der er til kommunen indsendt ansøgning om at måtte udvide kapaciteten til 19 beboere. Vi har desuden planer om yderligere ændringer i forbindelse med beboerværelserne på 2. sal. Derom længere nede i denne rapport. Ændringen fra flere mindre kontorer på hhv. 2. sal og i stueetagen til et storrumskontor understøtter det pædagogiske og det øvrige arbejde, der udføres til beboernes bedste. Alle er med til at trække læsset, og samarbejdet om beboerne afspejles rent fysisk i, at alle, der hele tiden eller somme tider har kontorarbejde eller i øvrigt har brug for at arbejde på en pc, befinder sig i samme lokale. Kun i særlige tilfælde kan en medarbejder booke sig ind på et af de mindre møderum, hvis det f.eks. drejer sig om en dybt fortrolig telefonsamtale. Møderummene er der ud over til forsamtaler og lignende. Udslusning Det har længe været et stort ønske på Pensionatet at kunne hjælpe sårbare beboere til at få en udslusningsbolig, så de gradvist lærer at klare sig selv i egen bolig. En udslusningsbolig højner erfaringsmæssigt sandsynligheden for, at det går godt, når beboeren får egen bolig, og at der ikke kommer tilbagefald i hvert fald ikke i en sådan grad, at det går helt galt for beboeren med udsætning og hjemløshed til følge. Pensionatet har derfor nu søgt om tilladelse til at oprette fire udslusningspladser i de fire værelser på 2. sal. Her vil beboerne kunne leve for sig selv og lave mad i fællesskab, men de har også mulighed for at booke sig ind på et måltid i stuen, ligesom Husets venner kan det. Men det er hensigten, at de skal leve som om, de var flyttet ud af Pensionatet og så alligevel får al mulig støtte også til at lave mad, indtil de selv kan finde ud af det. 4

5 Pædagogiske ændringer Et andet længe planlagt projekt er at ændre i vores arbejdsformer i forhold til beboerne. Vi har en længe afprøvet og for så vidt velfungerende kontaktpersonordning. Den ordning vil vi nu yderligere forbedre ved i højere grad at trække på hinandens forskellige ekspertiser. Som det har været hidtil, er det kontaktpersonen, der har stået for og haft ansvar for stort set alt omkring en beboers liv. Det har både været kontakten til kommunen, samtaler om beboerens liv og fremtidsmuligheder, herunder problemer i forhold til familie og øvrige netværk, medicinforbrug, skavanker og sygdomme og alle de andre udfordringer en hjemløs kan stå over for. Det har fungeret godt med denne nære kontakt, der ikke afbrydes ved beboerens udflytning, men fortsætter i efterværnet, hvis eller når beboeren ønsker det. De særlige kompetencer i spil Denne nære kontakt bevares, men ikke i forhold til alt omkring beboerens liv. Vi er gået i gang med og fortsætter i 2015 med at inddrage al den viden, kunnen og ekspertise, der findes i huset til at hjælpe beboerne. Det betyder f.eks. at en beboer, der især føler sig ramt af en problematisk relation til sin nære familie, kan samtale med den medarbejder, der har været på kursus i netop familierelationer. Det betyder også, at det netop ikke skal være den medarbejder, som er kontaktperson for vedkommende. Det ville stride mod hele tanken med at sprede medarbejdernes kompetencer til gavn for beboerne. Medarbejdere, der har en terapeutisk uddannelse, skal kunne tage beboere til terapeutiske samtaler. Dem, der har et praktisk håndelag skal kunne gå sammen med en eller flere beboere om at udføre arbejdsopgaver sammen. ipads mere i brug Alle skal melde tilbage til kontaktpersonen om, hvordan det går. Det kan også bare være noget så almindeligt som, at en kollega opdager, at en beboer f.eks. ikke kan finde ud af at vaske sit tøj. Ændringerne gør derfor den interne kommunikation endnu mere vigtig, end den var i forvejen. Og her bliver medarbejdernes ipad et endnu vigtigere redskab, fordi de hurtigt og med det samme kan føre opdagelser, iagttagelser og konkrete begivenheder ind i det fælles journalsystem Bosted. Dialogerne mellem kollegerne vil desuden gøre det nemmere at dokumentere, hvad der sker, og alle kan blive mere specifikke på mål og delmål for beboerne. Kontaktpersonen koordinerer Samtidig med, at alles rolle ændres i forhold til beboerne, ændres kontaktpersonernes rolle også. Kontaktpersonerne skal ikke holde op med at skabe en fortrolig relation til beboerne. De skal fortsat være den, som beboeren altid kan regne med. Men kontaktpersonen kan bestille kolleger til at udføre en opgave, ligesom de selv kan blive bedt om at udføre en opgave for andre beboere end dem, de er kontaktperson for. 5

6 Ansvaret for forskellige dele af hjælpen til beboerne bliver derved fordelt på flere personer, men det er kontaktpersonen, der samler og koordinerer og konkluderer, hvad der yderligere skal ske, sammen med de enkelte beboere. Kontaktpersonerne bliver derved også koordinatorer for beboerne. Pensionatets medarbejdere er allerede inde på det spor, når de i deres arbejde med beboerne inddrager socialrådgiverens socialfaglige kompetencer. Fastere rammer Den ændrede fordeling af arbejdsopgaver betyder også, at indholdet af medarbejdernes arbejdstider bliver mindre fleksibelt. En arbejdsdag, der er sat som en dag på kontoret med indgående telefonopkald og andre praktiske opgaver, kan ikke bruges til udviklingssamtaler eller til ærinder i byen eller besøg i forbindelse med efterværnsarbejde. Kollegerne vil ikke kunne springe ind i mellemtiden, for de har andre forpligtelser i forhold til de arbejdsopgaver, de har påtaget sig. Denne opstramning betyder ganske vist mindre fleksibilitet for den enkelte, men større sikkerhed for, at alle arbejdsopgaver udføres efter hensigten, og at der er større kontinuitet i arbejdet, hvilket igen kan give en større tilfredsstillelse i arbejdet. Under alle omstændigheder er det beboerne og deres trivsel, der er i centrum. Bosted med overalt En væsentlig forudsætning for, at ændringerne kan gennemføres med succes, er Pensionatets forholdsvis nye journalsystem Bosted. Her skal alle ændringer, meddelelser og forespørgsler føres ind, og det kan ske let og ubesværet og i takt med, at arbejdsdagen går sin gang, fordi alle har en ipad at skrive på. Der kan noteres på ipad en hvor som helst i huset. Det kræver ikke, at man går ind på kontoret, men kan ske i en af stuerne eller om sommeren på terrassen. Arbejdet med at rapportere til systemet bliver derved en naturlig del af arbejdsdagen sammen med beboerne. Mere hjem end institution Den tredje ændring til gavn for beboerne er, at vi vil arbejde hen imod at af institutionalisere Pensionatet. Det skal ske på alle de områder, hvor det overhovedet er muligt. Udgangspunktet er, at Pensionatet ikke skal fungere som en opbevaring af mennesker, der har en række hjemløseproblematikker, men at det skal fungere som et midlertidigt hjem for mennesker, der har brug for støtte til at genvinde evnen til at klare sig selv i vores samfund. Jo mere beboerne kommer til at fungere i huset, som om det var deres hjem, som de må tage et vist medansvar for og ikke et pensionat med betjening jo nemmere bliver det for dem at fungere, når de flytter ud. Som det fungerer nu, deltager alle beboere i rengøringen eller i visse dele af køkkenarbejdet, der ikke har med selve maden at gøre. Den arbejdsfordeling vil vi ændre, både for at give beboerne et større ansvar for husets funktion og for at give beboerne flere valgmuligheder. 6

7 Tre teams Vi opretter tre arbejdsteams et køkkenteam et rengøringsteam og et praktisk team. Køkkenteam skal langt mere ind i arbejdet med hele madlavningsprocessen, fra indkøb til servering, opvask og oprydning. Det sker under ledelse af kokken. Rengøringsteam skal langt mere ind i baggrund og viden om renholdelse og vedligeholdelse af et hus og dets møbler. Det sker under ledelse af assistenten. Praktisk team tager sig af reparation og vedligeholdelse af cykler og af mindre reparations og vedligeholdelsesarbejder i huset eller haven. Det sker under ledelse af to eller flere pædagoger på skift. Ud over at give beboerne et medansvar og et indhold i dagligdagen kan de tre teams hver især både give beboere nogle kompetencer, de kan bruge i hverdagen, og være grundlag for en yderligere kompetenceudvikling, der vil kunne bruges i en arbejdsmæssig sammenhæng. At være i køkkenteam kan på sigt betyde, at man kan komme på hygiejnekursus og får et hygiejnebevis, som igen kan åbne muligheder for at få et arbejde. At være på rengøringsteam kan på sigt betyde, at man kommer på rengøringskursus, som igen kan åbne muligheder for at få et arbejde. At være på praktisk team kan både give færdigheder, der kan bruges i hverdagen, og på sigt skabe grobund for en tilstrækkelig stor interesse for et praktisk fag, som igen kan åbne muligheder for at få et arbejde. Aftale med Høje Taastrup Kommune Pensionatet har aftalt to mål med Høje Taastrup Kommune. Det ene mål er identisk med et af de ovennævnte mål. Det andet vedrører samarbejdet med kommunen. Målene indgår i Administrations og Resultataftale for Blå Kors Pensionat 2015, tillæg til driftsoverenskomst mellem Blå Kors Pensionat og Høje Taastrup Kommune og er indsat i kopi neden for. Samarbejde om forankring af hjemløsestrategien Blå Kors Pensionat tager del i Høje Taastrup Kommunes forankring af hjemløsestrategien. Det sker bl.a. ved, at medarbejdere fra Pensionatet deltager sammen med medarbejdere fra Høje Taastrup 7

8 Kommune i CTI undervisning. Blå Kors Pensionats medarbejdere har mange års erfaring med en kontaktpersonordning, der ikke hører op, når beboere er flyttet i egen bolig. Pensionatets forstander, Ole Hjuler, bidrager til kompetenceudvikling og implementeringen af projekt forankring af hjemløsestrategien samt i at udarbejde et metodekatalog i Høje Taastrup Kommunes projektstyringsgruppe. Give beboerne større medansvar for deres dagligdag Blå Kors Pensionat vil i det kommende år medinddrage beboerne i det daglige, praktiske arbejde i huset, for på den måde at give beboerne et større medansvar for dagligdagen. Der oprettes derfor et køkkenteam, et rengøringsteam og et cykelteam. Sidstnævnte omfatter ud over vedligeholdelse og småreparationer af cykler også andre mindre praktiske opgaver i huset af håndværksmæssig karakter. Formålet er dels at tildele beboerne et medansvar og dels at trække dem ud af passivitet. Medinddragelsen kan derfor også ses som et første lille skridt mod at kunne komme til at fungere på arbejdsmarkedet. 8

9 Bilag 1 Blå Kors Pensionats organisation Blå Kors Pensionat åbnede den 1. juli 1984 som en selvejende institution med sin egen bestyrelse og blev drevet i et samarbejde mellem Blå Kors Danmark og Københavns Amt. Ved årsskiftet 2006/07 afløstes samarbejdet af en driftsaftale mellem Høje Taastrup Kommune og Pensionatet, som fortsat er en del af Blå Kors Danmark. Bestyrelsen består af minimum fem personer. Tre af medlemmerne er udpeget af Blå Kors Danmark, hvoraf den ene er formand. Høje Taastrup Kommune udpeger to medlemmer. Bestyrelsen er Blå Kors Pensionats øverste myndighed, som udstikker de store linjer. Lederen (forstander) har det fulde ansvar for Pensionatets daglige ledelse med ansvar over for bestyrelsen, Blå Kors Danmark og Høje Taastrup Kommune. Ledelsen varetages i henhold til vedtægter, stillingsbeskrivelser, ansvarsfordeling mv. og i tæt samarbejde med personalet. Assistentgruppen er medarbejdere med primær beboerkontakt, dvs. kontaktpersoner, der dækker arbejdstiden fra morgen til aften. Hver kontaktperson har pædagogisk ansvar for sine beboere, dvs. ansvar for, at beboerne får en god oplevelse af opholdet, og at der arbejdes konstruktivt med de problemområder, den enkelte beboer ønsker. Assistentgruppen arbejder tværfagligt i forhold til deres forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer og er desuden vejledere for pædagogpraktikanter. Vi har desuden en praktisk medhjælper, som arbejder sammen med beboerne, men som ikke er kontaktperson eller praktikvejleder. Stabsfunktionerne socialfaglig medarbejder, kontorassistent og køkkenansvarlig understøtter både ledelse og assistentgruppe. Hele personalegruppen arbejder sammen som en enhed. Husets grundholdning er, at ingen medarbejdere er uundværlige, men at samtlige arbejdsopgaver har betydning for arbejdet med beboerne. Praktikanterne er pædagogstuderende fra Pædagoguddannelsen i Storkøbenhavn og engang imellem en fra Diakonhøjskolen i Århus. Vi har næsten altid en eller flere praktikanter.

10 Assistentgruppe Pædagog Kontaktperson Praktikvejleder Organisationsdiagram Bestyrelse Ledelse Forstander Sekretariat Kontorassistent Socialfaglig medarbejder Køkken Køkkenansvarlig Assistentgruppe Pædagog Kontaktperson Praktikvejleder Assistentgruppe Sosuassistent og pædagog Kontaktperson Praktikvejleder Assistentgruppe Pædagog Kontaktperson Praktikvejleder Assistentgruppe Pædagog Kontaktperson Praktikvejleder Assistentgruppe Pædagog Kontaktperson Praktikvejleder Assistentgruppe Assistent Bilag 2

11 Bilag 3 Værdigrundlag Menneskesyn Vores menneskesyn tager udgangspunkt i det kristne, diakonale grundsyn ( diakoni er kristen næstekærlighed i praksis, dvs. ved handling). Her betragtes mennesket som en unik skabning med en fri vilje og dermed også et ansvar for egne handlinger. Alle mennesker er lige meget værd og skal behandles med respekt, uanset handlinger, religion, etnisk oprindelse, handicap, politisk standpunkt, alder og køn osv. Der findes ikke håbløse mennesker, men Pensionatet kan have begrænsninger, der betyder, at den enkelte ikke kan rummes her, men må hjælpes videre til et mere velegnet sted. Vi tager ikke afstand fra selve mennesket, men kan godt i en grundlæggende medmenneskelig og næstekærlig forståelse tage afstand fra de handlinger, et menneske har foretaget. Med Søren Kierkegaards ord: At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i en indbildning når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han men dog vel først og fremmest forstå det han forstår. ( ) Men al sand hjælpen begynder med en ydmygelse; hjælperen må først ydmyge sig under den han vil hjælpe og herved forstå at det at hjælpe er ikke det at herske, men at tjene

12 Bilag 4 Pædagogik Det er Pensionatets opfattelse, at alle beboere ønsker at ændre deres liv, og at de er ansvarlige for deres eget liv. Men beboerne skal have hjælp til at erkende, at de selv kan skabe forandringerne, og hjælp til at gennemføre dem. Hver beboer tildeles en fast kontaktperson, som støtter beboeren hele vejen igennem, indtil beboeren ønsker at afslutte kontakten. (Bilag 4, Kontaktpersonordningen) Blå Kors Pensionat tilbyder målgruppen ophold i et beskyttet og rusfrit miljø. Vi ser Pensionatet som et fristed imellem systemet og den enkelte. Et sted hvor der fokuseres på det, der kom før hjemløseproblematikkerne. I begyndelsen af opholdet fungerer medarbejderen, der er kontaktperson for den nye beboer, som containere for de følelser og oplevelser, beboeren trænger til at få læsset af for at få lidt mere overblik. Det kan være tung viden om beboerens fortid og nutid og om uhensigtsmæssig adfærd, som kontaktpersonen først begynder at arbejde med, når hun/han vurderer, at beboeren er klar. Men når der er læsset af, er det kontaktpersonens vigtigste opgave at få den enkelte beboer til at tage mere og mere ansvar for sit eget liv og at støtte den enkelte i at hente følelser og oplevelser tilbage fra containeren, når beboeren er klar til at bearbejde dem på en måde, der gør dem mere håndterlige. For den enkelte medarbejder betyder containerfunktionen at kunne rumme og lytte til de problemer, beboeren har, og handle derefter og at mestre at lade være med at give igen af samme skuffe, men i stedet give beboeren plads til at udvikle sig i sit eget tempo. Det gælder i særdeleshed kontaktpersonen, der er beboerens nærmeste under opholdet på Pensionatet, i udslusningsfasen og i et eventuelt efterværn. Vi kalder processen for bevidst medleven i et andet menneskes liv med stor respekt for den enkeltes individuelle behov inden for de givne rammer. Vi ønsker at støtte op om den enkeltes kompetenceudvikling, så personen bliver i stand til at leve et selvstændigt liv i en egnet bolig ud fra den enkeltes ønsker og (nuværende) funktionsniveau. Det betyder, at vi under og efter opholdet vil stræbe efter at bibringe beboerne færdigheder, så de er i stand til at bo i en egnet bolig. Vi betragter misbrug af alkohol og euforiserende midler som et produkt af samspillet mellem psykiske processer og sociale forhold omkring den enkelte. Ved at arbejde med sin habitus skal beboeren lære at leve et liv uden et overlevelsesmønster, der indbefatter misbrug. Opholdet på Pensionatet skal give værktøjer til at handle anderledes i pressede situationer, så de gamle mønstre kan brydes. I praksis betyder det, at beboere med alkoholmisbrug får ordineret

13 antabus, og at kontaktpersonerne taler meget med deres beboere om misbrugsmønstre generelt.

14 Bilag 5 Behandling Social behandling Pensionatet er i systemets sprog en omsorgsinstitution, men i vores egen fortolkning er vores ydelse social behandling, der består af to hoveddele: Selve behandlingen, hvor medarbejderne engagerer sig, står hos, yder omsorg, giver modstand, tør give kritik, fastholder deres synspunkter og desuden gør sig umage med at formidle til beboeren, hvordan vi ser og opfatter det, der sker i og omkring den pågældende. Den anden hoveddel er brobygning og ressourcefremskaffelse, hvor medarbejderne holder sig orienterede om relevant lovgivning og til mulighederne for at skaffe blandt andet bolig, arbejde og penge. Personalet støtter beboeren i at skaffe sig menneskelige resurser ved at genetablere kontakt til familie og venner eller ved at skabe nye relationer, jf. relationstræning (se næste afsnit). Relationstræning Generelt Pensionatets hovedydelse er en behandlingsform, vi kalder relationstræning. Her er kontaktpersonordningen igen den faste ramme. Relationstræningen har en begyndelse, en midte og en afslutning. Kontaktpersonen har ansvaret for de enkelte faser og skal sørge for at oprette, udvikle, fastholde og afslutte relationen konstruktivt. Det er som en rejse i en relation. Træningen foregår i et socialt fællesskab, hvor princippet for samværet er, at det skal være et forpligtende socialt fællesskab inden for beskyttende rammer. Som beboer på Pensionatet skal man deltage i fællesskabet, mens man bor her. En væsentlig del af opholdet består i at overholde dagligdagens struktur, der er bygget op omkring måltider, møder og praktisk arbejde. Beboerne tilbydes desuden fritidsaktiviteter, ture og fællesarrangementer. Beboerens deltagelse i fællesskabet er en uundværlig del af arbejdet, idet vi tager udgangspunkt i, at mennesket kun dårligt kan leve alene man må kunne indgå i det omkringliggende samfund såvel som i Pensionatets brugernetværk. Arbejdet er meget langsigtet. Mange brugere har behov for årelang kontakt med Pensionatet, mens andre har nok i at vide, at de kan henvende sig efter behov. Brugerne tager i reglen ganske små skridt i deres videre udvikling efter udskrivningen og har brug for Pensionatets netværk som støtte i deres proces, også ved gentagne tilbagefald. Pensionatets mange tilbud skal styrke brugernes fællesskab og genopbygge deres selvtillid både hvad angår de aktuelle beboere og Husets venner, dvs. tidligere

15 beboere, som jævnligt kommer på pensionatet. Personalet deltager altid i aktiviteterne og har klare, definerede mål med dem. Begyndelsen Beboeren skal fra begyndelsen føle sig velkommen og tages godt imod. I dette øjemed viser beboerrådsformanden den pågældende rundt i huset. Det er vigtigt at skabe ro og tryghed omkring en ny beboer, dels ved at trykke hånd med menneskene i huset, dels ved at møde tydelighed, forudsigelighed og pålidelighed. Selvom medarbejderne oplever det som en naturlig sag at opbygge en relation, må vi være bevidste om, at en stor del af beboerne mangler kompetencer til at opbygge relationer. I denne begyndelsesfase af relationen har beboer og kontaktperson den identificerende samtale, hvor beboerens liv og hovedproblemer klarlægges, dvs. den samtale, hvor kontaktpersonen fungerer som container, men som også er udgangspunkt for en individuel opholdsplan, som kontaktpersonen udarbejder sammen med beboeren. Midten I midterfasen arbejdes der videre på de enkelte punkter i opholdsplanen, og andre aktører inddrages, f.eks. kommunens sagsbehandler. Allerede i denne fase arbejdes der med at finde en afklaring af, hvordan beboeren kommer videre. Og grundlaget for efterværnsarbejdet lægges også allerede her med en afdækning af beboerens behov for netværk og for at etablere kontakt med familie og venner. I denne midterste del af relationen kan beboeren bruge sin kontaktperson til at afprøve forskellige reaktioner og kontaktpersonen får mulighed for at give udtryk for, hvordan beboeren opleves i ord og handlinger. De to har samtaler mindst hver 14. dag; samtaler, hvor nogle af de ting, som beboeren i begyndelsen læssede i containeren, tages op og bearbejdes. Der er ikke er tale om psykoterapi, men om støttende, fremtidsorienterede og løsningsfokuserede samtaler. Afslutningen Afslutningen er lige så vigtig som begyndelsen, for en stor del af beboerne har mange uafsluttede relationer bag sig både med private og offentlige personer i deres liv. De fleste har skiftet sagsbehandlere mange gange uden at have fået sagt farvel til dem og mangler dette farvel ; mangler at håndtere dét ikke at skulle gense en, man har fået et forhold til. Der er forskel på at afbryde en relation og at afslutte en relation. En afbrydelse er uden afslutning. Mange beboere undgår begravelser en ceremoni, der hjælper os med at afslutte en relation fordi tabet er smertefuldt. Men selvom sorgen skræmmer, er den en nødvendig og vigtig del af afslutningen. Ved at være omhyggelige med at afslutte vores relationer kommer vi til at repræsentere noget andet end et

16 nyt svigt. Relationstræningen kan fortsætte, efter beboeren er flyttet, hvis den pågældende ikke er klar til en afslutning. Alle beboere får ved flytningen tilbudt at forsætte med samtaler hver 14. dag. Efterværn Blå Kors Pensionat har en lang tradition for Efterværn, eller efterbehandling, som vi ofte kalder det. Ønsket om at kunne yde efterværn var Pensionatets begrundelse for at bede Blå Kors Danmark om at oprette to bofællesskaber i Taastrup til Pensionatets fraflyttede beboere. Sidst i 80 erne grundlagde Pensionatet en kultur omkring fraflyttede beboeres fortsatte færden i huset. I det daglige kalder vi det under et for Husets venner, og det indebærer, at tidligere beboere fortsat kan komme og spise, deltage i aktiviteter eller bare være med i det sociale samvær. Det betyder også, at alle beboere, der flytter fra Pensionatet, tilbydes efterbehandling af deres kontaktperson, som regel i seks måneder. Efterbehandlingen er uundværligt for de mange, der har et meget sparsomt netværk. Også efter fraflytning har de fleste brug for at være del af et fællesskab og have nogle at tale med. Kort før fraflytningen udarbejder beboer og kontaktperson en udskrivningshandleplan, der tydeliggør beboerens ønsker og behov samt Pensionatets muligheder for at opfylde dem. Her drøftes også muligheden for at inddrage beboerens opholdskommune i betalingen af efterværnsarbejde, hvis behovet er større end Pensionatets formåen. Det er kontaktpersonen, der fortsætter efterbehandlingen, fordi den relation, de to har opbygget under opholdet, hverken kan eller skal erstattes af en ny relation med en anden medarbejder. Vi ønsker at vise beboeren et alternativ til den hyppige erfaring, de fleste har for, at en relation, de har fået til en socialarbejder, afbrydes, fordi de er flyttet eller er kommet over i en anden afdeling. Det aftales i forbindelse med udskrivningshandleplanen, at beboeren kan forsætte sine samtaler hver 14. dag. eller sjældnere med kontaktpersonen efter fraflytning. En del af efterbehandlingen er, at den tidligere beboer kan deltage i arrangementer for beboere og Husets venner. Der føres regnskab over, hvor mange af Husets venner, der kommer på Pensionatet. Hvis omfanget af dette efterværnsarbejde er større, end Pensionatet kan leve op til, søger vi kommunen om resurser til personale og andet.

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Målsætningsrapport 2015/16

Målsætningsrapport 2015/16 Målsætningsrapport 2015-2016 Målsætningsrapport 2015/16 Målsætningsrapport 2015-2016 er udarbejdet og udgivet i 2016 af Blå Kors Pensionat Taastrup Mere information om pensionatet findes på www.taastrup-p.blaakors.dk

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

FOR BLÅ KORS PENSIONAT

FOR BLÅ KORS PENSIONAT MÅLSÆTNINGS- RAPPORT 2007-2008 FOR BLÅ KORS PENSIONAT Målsætningsrapport for Blå Kors Pensionat 2007-2008 1 Indhold 1 Året, der gik...5 1.1 Generelt...5 1.2 PR og synlighed...7 2 Organisation...8 2.1 Historie...8

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Den Nationale Alkoholkonference 2017

Den Nationale Alkoholkonference 2017 Den Nationale Alkoholkonference 2017 Session 3. Resocialisering af udsatte mennesker Januar 2017 Præsentation Blå Kors Pensionat 19 pladser 12,4 medarbejdere 24 timer i døgnet - årets 365 dage Pris: ca.

Læs mere

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blå Kors Beskyttet Pensionat...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

FOR BLÅ KORS PENSIONAT

FOR BLÅ KORS PENSIONAT MÅLSÆTNINGS- RAPPORT 2006-2007 FOR BLÅ KORS PENSIONAT Målsætningsrapport for Blå Kors Pensionat 2006-2007 1 Indhold 1 Året der gik...5 1.1 Generelt...5 1.2 PR og synlighed...6 2 Organisation...7 2.1 Historie...7

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Målsætningsrapport

Målsætningsrapport Målsætningsrapport 2013-2014 Målsætningsrapport 2013-2014 er udarbejdet og udgivet i 2014 af Blå Kors Pensionat Taastrup, Mere information om pensionatet findes på www.taastrup-p.blaakors.dk Foto: Torben

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer Qasapermiut Forstander: Anton Berthelsen Souschef: Ole Benjaminsen 9 medarbejdere på skift deriblandt souschef 1 Skipper 1 skibsassistent 1 Køkkenassistent 1 kontorassistent Plads til 7 beboere omsorgssvigtede

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon: 72 16 47 82 E-mail: muj@furesoe.dk Indhold

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Vold er enhver magtmisbrugende handling rettet mod en anden person, som gennem at denne handling skader, smerter eller krænker, får personen til at gøre noget mod sin

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres Kvalitetsstandard 2007 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Horsens Krisecenter, Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 618199 Fax nr. 75 61 84 51 E-mail adresse: horsens-krisecentermail1.stofanet.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

STRATEGI Røde Kors Herberg for Kvinder

STRATEGI Røde Kors Herberg for Kvinder STRATEGI 2017-19 Mission tilbyder hjemløse kvinder midlertidigt ophold, hvor de får mulighed for at få en oplevelse af et trygt hjem i fællesskab med andre kvinder i samme situation. Vi hjælper beboerne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3 Du er her Rum 2 Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold Rum 1 Volden set med børns øjne. Hvordan får vi øje på den, og hvad gør vi? Rum 3 Behandlingsmodeller til voldsudsatte

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for et jeg. Vi vil skabe

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere