Abstracts Keynote speakers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstracts Keynote speakers"

Transkript

1 Abstracts Keynote speakers Visioner for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder og Sino-Danish Center (SDC) i Beijing v/direktør Lauritz B. Holm-Nielsen, SDC Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er den største danske satsning inden for uddannelse og forskning uden for Danmarks grænser. Det er et samarbejde mellem de otte danske universiteter, det kinesiske videnskabsakademi samt University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Formålet er at udbrede og styrke samarbejdet mellem danske og kinesiske forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt virksomheder. SDC udbyder syv engelsksprogede kandidatuddannelser inden for det natur- og samfundsvidenskabelige felt. De enkelte uddannelser optager hvert år op til 15 danske og 15 kinesiske studerende. Derudover har SDC siden 2011 ydet økonomisk støtte til mere end 70 ph.d.- forløb. De ph.d-studerende er tilknyttet et af de otte danske universiteter og tilbringer minimum seks måneder i Kina. Siden centeret blev etableret er danske forskeres tilstedeværelse i Kina øget betragteligt, og i 2014 har mere end 200 forskere været i Kina inden for rammerne af universitetssamarbejdet. SDC er et dynamisk projekt, der udvikler sig over tid. I dag tegner fem områder centrets forskningsmæssige profil, men i fremtiden kan det blive aktuelt at inkludere nye temaer. Lige siden begyndelsen har det danske erhvervsliv været involveret, og eventuelle nye forskningsområder og uddannelser vil derfor blive udviklet i samarbejde med erhvervslivet. Chemistry for Food and Health 10 år med undervisning og forskning ved Folkets Universitet v/professor Leif Skibsted, Institut for Fødevarevidenskab, KU Det kinesiske samfund er præget af mange traditionelle forestillinger om naturen og menneskelivet, som også rækker ind i videnskab og undervisning og her møder vestlig naturvidenskab. Traditionel kinesisk medicin og vestlig medicin praktiseres således parallelt både på hospitaler og på apoteker, mens vestlig naturvidenskab understøttes til undersøgelse af traditionel kinesisk medicin og functional foods. Det kinesiske måltid er ligeledes præget af traditioner, men udviklingen i Kina stiller stigende krav til en rationel tilgang til fødevareproduktion og fødevareforsyning, og der er stigende fokus på fødevaresikkerhed. Rene fødevarer bliver ofte et meget konkret begreb, og blandt studerende mærkes skepsis overfor GMO, som af nogle opfattes som en form for ny-imperialisme. Søg sandheden i kendsgerningerne er et Mao Zedong citat, alligevel blev omlægning i fødevareproduktion tidligere ofte baseret på følelse. Baseret på erfaring som underviser og forsker ved Renmin University of China, et højtprofileret universitet grundlagt under den lange march i 1937, vil disse tilsyneladende konflikter blive sammenlignet med paradokser, som kendes fra udviklingen frem mod vor tids naturvidenskab. 8 MÆLKERITIDENDE 2015 NR. 7

2 Videnskab og venskab i Kina. Erfaringer fra samarbejdet med BGI-Shenzhen v/professor Karsten Kristiansen, Biologisk Institut, KU I foredraget vil jeg fortælle om den dramatiske udvikling i kinesisk forskning (og kultur), som jeg har oplevet gennem de seneste 20 år, hvor jeg har været i kontakt med kinesiske forskere. Jeg har i mere end 10 år været tilknyttet BGI-Shenzhen, tidligere kendt som Beijing Genomics Institute, der fra at være et lille genomforskningsinstitut i dag er ledende inden for genom- og metagenomforskningen, og også bidrager til mere anvendelig forskning inden for landbrug og medicinsk forskning. Jeg vil sammenligne den kinesiske videnskabelige filosofi med den danske og give et bud på, hvor vi med fordel kan lære af hinanden. Wrap-up v/executive Vice President Jais Valeur, Arla Foods amba Med udgangspunkt i formiddagens præsentationer samt egne forretningsmæssige erfaringer uddrager Executive Vice President Jais Valeur, Arla Foods amba de væsentligste headlines i forhold til, hvordan industrien og virksomheder kan udnytte, udbrede og styrke det internationale forskningssamarbejde i en kommerciel sammenhæng og derved skabe vækst via nye markeder. Hvordan Danish Food Cluster kan bidrage til innovation i mejeriforskningen v/ceo Lone Ryg Olsen, Danish Food Cluster Oplægget vil introducere Danish Food Cluster, herunder baggrunden for initiativet, mål, foreløbige milepæle og kommende projekter med særlig fokus på mejerisektoren. Andre hovedpunkter bliver Danmarks placering som nummer 1 inden for fødevareinnovation i to europæiske benchmark, og hvad det giver af muligheder for fødevareklyngen - og for mejeriforskningen. NR. 7 MÆLKERITIDENDE

3 Abstracts Fødevaresikkerhed og mikrob Sessioner kl risiko for mennesker? Hvilke virustyper udgør i så fald et problem? Og vil virussmitte kunne forhindres vha. hygiejniske forholdsregler? Dette er alle spørgsmål, som vil blive afdækket i præsentationen. Prædiktiv mikrobiologi og risikovurdering af mejeriprodukter v/professor Paw Dalgaard, DTU Fødevareinstituttet Indlægget beskriver konceptet bag prædiktiv mikrobiologi samt udvikling af matematiske modeller til at forudsige vækst og vækstgrænse for fordærvelses og human patogene mikroorganismer i mejeriprodukter. Modellering af mikrobiel interaktion beskrives bl.a. med et eksempel på, hvordan mælkesyrebakterier i hytteost hæmmer vækst af Listeria monocytogenes. Efterfølgende beskrives brug af prædiktive modeller og software til produktudvikling og dokumentation af fødevaresikkerhed. Prædiktive modeller kan forudsige effekten af produktegenskaber og lagringsbetingelser for koncentrationen af human patogene mikroorganismer i mejeriprodukter. Dette er centralt for risikovurderinger og beskrives med eksempler. Kan virus overføres via mejeriprodukter? v/postdoc Katrine Uhrbrand, DTU Fødevareinstituttet Mikroorganismer, så som bakterier, gær, skimmelsvampe og virus, findes overalt i miljøet. Nogle mikroorganismer er nyttige og ufarlige, mens andre kan fordærve maden eller gøre os syge. Det er en velkendt problematik, at sygdomsfremkaldende bakterier kan overføres og smitte mennesker via indtagelse af mælk og mælkeprodukter. Men hvorledes forholder det sig med virus? Virus er en særlig gruppe af mikroorganismer bestående af små infektiøse partikler i størrelsen 20 til 300 nm. I modsætning til bakterier har virus ikke noget stofskifte. For at kunne formere sig er virus nødt til at invadere en levende celle og overtage værtscellens funktioner for at kunne danne nye viruspartikler. Virussmitte kan ske fra menneske- til-menneske via eksempelvis opkast, afføring, hoste, nys, blod, og andre sekreter afhængig af virustypen. I nogle tilfælde kan virussmitte endvidere ske fra dyr-til -mennesker enten direkte, via en vektor, som flåter og myg, eller via fødevarer. Men kan virus også overføres via mælk og mejeriprodukter og udgøre en sundhedsmæssig Mejeriprodukter i relation til kemisk fødevaresikkerhed v/seniorforsker Kit Granby, DTU Fødevareinstituttet Kemiske forureninger kan potentielt kontaminere mejeriprodukter i alle dele af produktionskæden. Råvarerne kan indeholde naturlige forureninger, miljøforureninger, pesticider og lægemiddelrester (sjældent), som f.eks. kan være overført til mælken via dyrefoder. Eksempelvis kan svampetoxinet aflatoxin B1 i foder overføres til mælken i form af metabolitten aflatoxin M1. Persistente organiske forureninger (POPs) vil akkumuleres i fedtet og overføres til mælken. Melamin kan ulovligt tilsættes til mælkepulver. Ved forarbejdning af mejeriprodukter kan råvarens kontaminantniveauer enten mindskes eller øges. Der kan også introduceres procesforureninger ved forarbejdningen, f.eks. introduceres polyaromatiske hydrokarboner (PAH) 10 MÆLKERITIDENDE 2015 NR. 7

4 iologi ved røgning, og Maillard reaktionsprodukter kan dannes ved tørrings- og varmebehandlingsprocessor. Migranter fra fødevarekontaktmaterialer, som malkeudstyr, plastikslanger, procesudstyr og emballager kan overføres til mejeriprodukterne. anske osteproducenter samt isoleret og sub-typet de nævnte PB med Multilocus Sequence Typing (MLST). Vi vil efterfølgende vurdere om tilstedeværelsen af følgeflora øger adhæsion og biofilmdannelse af de PB, om PB tolerance over for desinfektionsmidler er øget, når de er indkapslet i en blandet bakteriebiofilm, om PBs evne til at fremkalde sygdom (virulens), samt om de øvrige bakterier fra procesanlæg ændrer PB virulens. Projektet benytter sig af både klassiske og molekylære analyser (MLST og genomanalyse) samt cellemodeller og genekspressionsanalyser. Samlet vil projektet foreslå optimerede rengørings- og desinfektionsprocedurer, der sikrer reduktion af patogen-forekomst i spiseklare produkter. ydeevne og kræver konstant udvikling af nye starterkulturer både med forbedrede egenskaber, men også helt nye ukendte egenskaber. Da brugen af ingredienser i fødevareindustrien samtidigt er stramt reguleret, er anvendelsen af rekombinant DNA-teknologi til at forbedre mikrobiel ydeevne i øjeblikket ikke en mulighed. Som et resultat af dette er klassiske stammeforbedringsmetoder essentielle for at opnå nye mikrobielle egenskaber. I dette foredrag vil jeg gennemgå teknikker som selektion, mutagenese, evolution og dominant selektion til at forbedre funktionaliteten af mælkesyrebakterier illustreret med eksempler fra nyudviklede starterkulturer og deres effekt på vigtige egenskaber i mejeriprodukter. Forbedring af fødevare sikker hed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm v/ Professor Lone Gram, DTU Systembiologi Dette foredrag rapporterer fra et igangværende samarbejdsprojekt mellem Danmark og Brasilien. Projektet har til formål at forbedre fødevaresikkerhed ved at reducere risikoen for forurening med patogene bakterier (PB) under produktion af spiseklare produkter, specielt oste. De fleste undersøgelser af inaktivering af PB er udført på renkulturer i laboratoriesubstrater, men i fødevareproduktion gemmer PB sig i snavs og blandede bakteriebiofilm. Vi vil undersøge, om bestemte ikke-patogene bakterier kan facilitere persistens af to vigtige PB, Listeria monocytogene og Staphylococcus aureus. Projektet har over et år indsamlet prøver fra brasili- Naturlige strategier til forbedring af industrielle mælkesyrebakterier v/senior Director Discovery Patrick Derkx, Cultures and Enzymes Division, Chr. Hansen A/S For at opfylde de skiftende krav fra forbrugere er fødevareindustrien nødt til at udvikle nye produkter. For levnedsmidler baseret på mikrobiel fermentering skubber dette grænserne for mikrobiel NR. 7 MÆLKERITIDENDE

5 Abstracts Teknologi Sessioner kl Effekten af reduceret saltindhold på gul osts tekstur, smag og mikrobiologi v/lektor Marianne Hammerhøj, Institut for Fødevarer, AU Den vestlige befolknings indtag af salt er ca. dobbelt så højt, som anbefalet. Dette formodes at hænge sammen med en øget risiko for visse livsstilssygdomme. Både WHO og EU har en målsætning om at reducere saltindtaget ved at sænke saltindholdet i en række fødevarer, herunder ost. I indlægget fokuseres på nøglehulskriterierne for salt i gul ost, og hvordan et reduceret saltindhold påvirker ostens tekstur, smag og mikrobiologi. Ud fra en række ostningsforsøg med forskellige starterkulturer, løbetyper, modningstider og saltningstider, diskuteres resultaterne heraf. Der fokuseres på effekten på ostenes tekstur (fasthed og elasticitet) i relation til saltindhold og modning, Smag (saltsmag, bitterhed, m.m.) og andre sensoriske effekter, samt hvordan forbrugerne kan tilvænnes lavere saltindhold i fødevarer, og De anvendte kulturers tolerance af saltniveauer, autolysegrad og indhold af frie aminosyrer. Endelig sættes resultaterne i perspektiv til salt-situationen i dag, videre forskning og betydningen af resultaterne i praksis, samt andre muligheder for at opnå høj kvalitetsost med et gran salt. Dette er delresultatet af et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Institute of Food Research Norwich, Chr. Hansen A/S, Thise Mejeri og Arla Strategic Innovation Centre med støtte fra bl.a. Mælkeafgiftsfonden. Det vandeffektive mejeri v/seniorkonsulent-industri, Palle Lindgaard-Jørgensen, DHI Projektet gennemføres fra 16. december 2013 til 31. december 2015 af 19 partnere under en partnerskabsaftale med et samlet budget på 18,1 mio. kr., hvoraf Naturstyrelsen har bevilget et tilskud på 7,5 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. til timer og 2,5 mio. som tilskud til udstyr hos de deltagende mejerier. Det er vist, at vandeffektiviteten, målt som forbrug af forsyningsvand i forhold til indvejet mængde af mælk, har været ret konstant i en årrække i de deltagende oste- og konsummejerier, medens den er øget i mejerier, der producerer mælkepulver og ingredienser (HOCO og Vimmerby). Det har under kortlægningen vist sig, at flere mejerier ikke har et tilstrækkeligt antal målere til at foretage den detaljerede kortlægning og heller ikke let adgang til at få et overblik over vanddata. Der er derfor iværksat et pilotprojekt på Thise Mejeri i samarbejde med Kamstrup med nye målere og dataopsamling, og den detaljerede kortlægning viser en lang række muligheder for at øge vandeffektivitet med op til 20%. Præsentationen vil belyse, hvilke teknologier, der anvendes, med henblik på at minimere vandforbrug under hensyntagen til vandkvalitet og fødevaresikkerhed. Kemiske ændringer og dannelse af off-flavor i laktose-hydrolyseret mælk under lagring v/ph.d. Therese Jansson, Institut for Fødevarer, AU Omkring 70% af verdens befolkning menes at lide af laktoseintolerance, hvilket ved indtag af laktoseholdige mælkeprodukter, kan give mavesmerter, diarrhea, og oppustethed. Udbredelsen af laktose-intolerance har medvirket til udviklingen af kommerciel laktose-reduceret mælk, som er en 12 MÆLKERITIDENDE 2015 NR. 7

6 vigtig kilde for protein, vitaminer og mineraler. Der er observeret kemiske ændringer i laktose-reduceret mælk under opbevaring, hvilket har en betydende rolle for kvaliteten af mælken. I det præsenterede studie blev specifikke kemiske ændringer undersøgt i laktose-reduceret (< 1% af original laktoseniveau) og konventionel (100% af original laktoseniveau) UHT behandlet mælk opbevaret under ni måneder ved 22 C. I konklusionen, laktosehydrolyseret UHT mælk er mere sårbar for Maillard-reaktioner i forhold til konventionel UHT mælk, hvilket skyldes et højere niveau af reducerede monosakkarider og dannelsen af frie aminosyrer under opbevaring. Resultaterne, som præsenteres i oplægget, er interessante i relation til yderligere at undersøge mulighederne for at optimere kvaliteten af laktose-hydrolyseret mælk, da de kemiske ændringer påvirker udseende, flavor og holdbarheden negativt i den laktose-reducerede UHT mælk. Overordnet, har de opnåede resultater bidraget til vigtig information, der er nødvendig for videreudvikling af laktose-hydrolyserede mælkeprodukter. Impact of plasmin activity on the shelf life and stability of UHT mild v/research Scientist Valentin Rauh, Arla Foods amba With increasing milk production in Denmark, long life products for export markets become more important and will enable the Danish dairy industry to distribute products into new markets and increase export into existing growth markets. The shelf life of UHT milk is determined by deterioration of flavour and functional properties, which can be caused by either heat induced chemical changes or the activity of enzymes in milk. The principal enzyme in good quality milk, which can survive UHT treatments is the indigenous protease plasmin, which is the active part of a complex enzyme system. In this study, the effect of plasmin activity on physical-chemical changes in UHT milk was investigated using a range of different analytical methods. Proteolysis resulted in a bitter off taste and eventually the gelation of milk. Severe proteolysis was necessary to induce these quality defects. The results help to understand the plasmin system in milk and can help to control plasmin activity in UHT milk. This gives a direct way to improve the quality and shelf life of UHT milk products. Hvad billeder af yoghurts mikrostruktur kan fortælle om produktkvalitet v/professor Richard Ipsen, Institut for Fødevarevidenskab, KU Billeder af mikrostruktur af forskellige fødevarer, herunder mejeriprodukter, bliver ofte anvendt i forskning såvel som produktudvikling. Sådanne billeder indeholder meget information, men bliver ofte kun vurderet ud fra en rent visuel bedømmelse og med udsagn som: Fedt og protein overlapper mere eller Proteinnetværket er mere tæt forbundet. Altså uden en egentlig kvantificering. Indlægget vil, med fokus på yoghurt, handle om nogle af de muligheder der findes for at sætte tal på billedinformation, og hvordan dette kan gøre det muligt direkte at sammenholde mikrostruktur med andre kvalitetsegenskaber, såsom tekstur og vandbinding. NR. 7 MÆLKERITIDENDE

7 Abstracts Sundhed og ernæring Sessioner kl et igangværende projekt (CALM), som finder sted på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital og på Københavns Universitet (www.calm.ku.dk). med MC-SFA, har potentielt positive helbredseffekter. Resultaterne af en interventionsundersøgelse af 63 personer med æblefedme efter behandling med valletilskud signifikant reducerede ApoB-48 niveauet sammenlignet med casein (P=0.025) præsenteres i dette indlæg. Fra mælkeprotein til muskelmasse: en udfordring for de ældre v/lektor Lars Holm, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital I dette foredrag vil lektor Lars Holm, fortælle om den videnskabelige evidens bag, at ældre tilsyneladende skal have så stor en mængde protein til hovedmåltiderne, at det bør overvejes, om det er nødvendigt med et egentligt supplement til måltiderne, og at de generelle anbefalinger til ældre bør øges. For nogle ældre er det et faktum at indtaget af kostprotein ikke møder de gældende anbefalinger. Hertil kommer at nyere forskning tyder på, at behovet for proteintilførsel via kosten øges med stigende alder. Således skal der f.eks. næsten dobbelt så meget protein til i et måltid for at give den maksimale stimulering af muskelopbygningen hos et ældre mennesker sammenlignet med en yngre, voksen person. Det kan således vise sig at være et faktum, at mange ældre reelt set er i en ret markant negativ nitrogenbalance. Ydermere, kan fordelingen af det daglige proteinbehov på dagens hoved- og mellemmåltider også have betydning for, hvordan hele dagens nitrogenbalance ender. I den forbindelse vil Lars Holm introducere Mælkefedt, - protein og Metabolisk Syndrom v/professor Kjeld Hermansen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitets Hospital Abdominal fedme eller æblefedme er associeret med øget risiko for hjertekarsygdom (CVD). Æblefedme er et vigtigt træk ved metabolisk syndrom (MeS) sammen med insulin resistens, forhøjet blodtryk, abnormt blodfedt og/ eller forhøjet blodglukose. Ved MeS er risikoen for at udvikle type 2 diabetes (T2D) øget X 5, og risikoen for CVD øget X 2. Kosten spiller en vigtig rolle for udviklingen af disse tilstande. Et højt indtag af mejeriprodukter især de fedtfattige - er associeret med nedsat risiko for T2D. Mejeriprodukter er en vigtig kilde til mineraler, protein og fedt bl.a. mellemkædede, mættede fedtsyrer (MC-SFA). Postprandiel lipæmi (PPL) er en selvstændig risikofaktor for CVD. Vi har tidligere vist, at kostens fedt- og protein kvalitet påvirker PPL. Mælkefedt, som er naturligt beriget Er der plads til ost i en sund kost? v/lektor Tine Tholstrup, Institut for Idræt og Ernæring, KU Resultater fra tidlige befolkningsundersøgelser pegede på, at indtag af ost ikke var forbundet med hjerte-karsygdomme, sådan som det ofte var tilfældet for fedtholdige mejeriprodukter. Ansporet af denne viden, udførte vi for nogle år siden et mindre forsøg, der viste, at ost ikke hævede den skadelige LDL kolesterol i forhold til mælk og smør, selvom osten indeholdt samme mængde mættet fedt som de andre to produkter. To andre forskningsgrupper, en fra Norge og en fra Australien kom til samme resultat. Fundene var så interessante, at vi gerne ville eftervise den unikke kolesterol-neutrale virkning i en meget stor undersøgelse. Resultaterne 14 MÆLKERITIDENDE 2015 NR. 7

8 var var helt utvetydigt; at ost i forhold til smør ikke hævede LDL kolesterol i mennesker, selv om bidraget af mættet fedt var ens i de to produkter. Endvidere viste vi overraskende, at kost med store mængder fast ost (gennemsnitligt 143 g/dag) resulterede i et lavere LDL kolesterol end forsøgspersonernes daglige kost, som både indeholdt mindre mættet fedt og total fedt. Præsentationer stiller spørgsmålene Hvad mangler vi at vide om ost? Fx ved vi ikke, om fedtindholdet i oste er væsentligt, dvs. virker oste med højt fedtindhold anderledes end oste med lavere fedtindhold, og betyder modning noget for ostens virkning på kolesterol. Disse ting undersøges i nogle af de projekter, som finder sted i øjeblikket. Mælk og mejeriprodukter til forebyggelse og behandling af underernærede børn i lavindkomst lande v/professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Idræt og Ernæring, KU Protein fra komælk er en meget central komponent i de produkter, man bruger til behandling og forebyggelse af underernæring hos børn i lavindkomst lande. Også i højindkomst lande er langt de fleste produkter til behandling af underernærede patienter baseret på komælk, fordi mælk har helt specielle vækst stimulerende effekter. I lavindkomst lande får mange børn typisk en kost med ingen eller meget lidt animalsk protein, som er en medvirkende årsag til underernæring. Vi har i en technical report til WHO foreslået, at 1/3 af proteinindholdet i produkter til børn med moderat underernæring bør være mælkebaseret. Indholdet af laktose i produkter til underernærede børn diskuteres, fordi laktose potentielt kan medføre diarre hos underernærede børn, men flere studier tyder på positive, bl.a. prebiotiske, effekter. En væsentlig begrænsning for at tilsætte mælkeprotein til produkter til underernærede børn er prisen. Vi har i et studie i Ethiopien, hvor vi sammenlignede et kosttilskud med soja eller valle til voksne med HIV (Olsen MF et al. BMJ 2014, 348g, g3187), vist, at der ikke var forskel i vægtøgningen, men valle havde en positiv effekt på immun status. Mælkens effekt på væksten hos mdr. moderat underernærede børns undersøger vi i et netop afsluttet studie i Burkina Faso (www.treatfood.org). Marked eller supermarked analyser af kinesiske forbrugers fødevarevalg v/professor Klaus Grunert, Institut for Marketing og Organisation, AU Den måde kinesiske forbrugere køber fødevarer på har været i dramatisk forandring i løbet af ganske få årtier. Fra et mangelsamfund hvor fødevarer var rationeret, er udviklingen gået til et moderne forbrugersamfund, hvor varer findes i overflod, og forbrugeren til daglig skal træffe mange valg. De traditionelle åbne markeder er ved at blive afløst af moderne supermarkeder i vestlig stil, og online handelen er stigende også indenfor fødevarer. Samtidigt har vedvarende problemer med fødevaresikkerhed ført til at forbrugerne er kritiske, krævende og villige til at betale for særlige kvaliteter. Baseret på en række forbrugeranalyser i kinesiske storbyer vil denne udvikling blive belyst, med særlig henblik på implikationer for branding, mærkning og produkttilpasning. NR. 7 MÆLKERITIDENDE

Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum

Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum Visioner for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder og Sino-Danish Center (SDC) i Beijing Chemistry for Food and

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Arla Foods Strategi for afsætning og frembringelse af merværdi i fremtiden

Arla Foods Strategi for afsætning og frembringelse af merværdi i fremtiden Arla Foods Strategi for afsætning og frembringelse af merværdi i fremtiden March 2009 FADS Nytårskur 27. marts 2011 Vejlefjord Hotel og Konference Arla R & D Presentation Henrik Andersen Senior Director

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Gymnasiet HTX - Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

MERE END SMAG OG HELSE - HVAD ER FØDEVAREKVALITET I DAG?

MERE END SMAG OG HELSE - HVAD ER FØDEVAREKVALITET I DAG? MERE END SMAG OG HELSE - HVAD ER FØDEVAREKVALITET I DAG? RELATIONS IN THE FOOD SECTOR AARHUS UNIVERSITY præsen TATION Det er besværligt at spise! Det smager godt! DET HAR EN HØJ KVALITET! Harskning, størrelse,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm

Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm Lone Gram, Karen Kiesbye Dittmann og Virginie Oxaran gram@bio.dtu.dk Et projekt støttet af DSF/IF Samarbejde

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Knud Erik Bach Knudsen Institut for Husdyrvidenskab knuderik.bachknudsen@anis.au.dk Punkter Præsentation af BioBase Præsentation af Grøn

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

GRØNTSAGER OG FRUGT. Hjælp dit barn til at kunne lide dem. En guide til småbørns-forældre

GRØNTSAGER OG FRUGT. Hjælp dit barn til at kunne lide dem. En guide til småbørns-forældre GRØNTSAGER OG FRUGT Hjælp dit barn til at kunne lide dem En guide til småbørns-forældre Grøntsager og frugt: hjælp dit barn til at kunne lide dem ISBN: 2-7380-1355-4 April 2014 HabEat Projektet (http://www.habeat.eu/)

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og type 2 diabetes

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og type 2 diabetes SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om mad og type 2 diabetes Type 2 diabetes er en hyppig forekommende sygdom : Flere end hver 20. dansker har sygdommen og hver dag får 89 danskere konstateret type-2 diabetes.

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere