airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika"

Transkript

1 airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid

2 Nyt selskab i Nordamerika Camfils mål er at blive verdens førende leverandør af løsninger til luftfiltrering. Vi har kontinuerligt leveret banebrydende produkter og ekspanderer hvert eneste år. Vi har også givet udtryk for, at vi ønsker at være lige så stærkt repræsenteret i Nordamerika, som vi er i Europa og Asien. Som et led i denne strategi har Camfil igen kastet blikket mod vest og foretaget opkøb af Delcon Filtration Group Inc. i Canada (se side 5). Delcon giver os et nyt strategisk netværk i Nordamerika, hvilket udvider området for vore europæiske og asiatiske produktionsenheder og knytter Camfils verden tættere sammen. Opkøbet styrker Camfils fodfæste i Nordamerika og styrker vor position i ASHRAE-markedet, hvor Camfil Filtra (New Jersey) i mange år har været førende i produktionen af HEPA og ULPA filtre til renrum. Men Delcon er meget mere end en geografisk base og produktionsenhed. Virksomhedens produktsortiment passer fint til vores sortiment, og Delcon er ligesom Camfil kendt for at levere kvalitet og højtydende produkter to vigtige betingelser for at kunne indgå i vores virksomhed. Delcon er en glimrende udvidelse til Camfil Filtra. Begge firmaer vil nu begynde at koordinere produktion, produkter og marketingaktiviteter i USA og Canada. Fra svampe til Mars Hovedindholdet i dette nummer fokuserer på reportager om de mange anvendelsesmuligheder for Camfil filtre. Du kan læse om, hvordan de bruges ved svampedyrkning, i P4- og BSL-laboratorier med høj sikkerhed, samt endda på Mars. Læs desuden om vore nye produkter, software og tekniske oplysninger typiske Camfil aktiviteter, som sikrer høj kvalitet af indendørsluft, rene produktionsprocesser samt hjælper til, at verden bliver et mere sikkert sted at leve. God læselyst! Jan Eric Larson Administrerende direktør 2 AIR MAIL 2-99

3 Maksimal sikring og sikkerhed på nyt P4-laboratorium i Frankrig P4-laboratorier er underlagt verdens strengeste sikkerhedskrav, da de benyttes til forskning og undersøgelse af de mest dødelige vira og bakterier, vi har kendskab til. Det nye Jean Mérieux P4 High Security Laboratory i Frankrig det femte af sin slags i hele verden er udstyret med en række Camfil filtre, som skal fjerne eventuelt farligt indhold i ventilationsluften, inden den sendes ud fra laboratoriet. Opgaven for Marcel Mérieux Foundation i Frankrig er at fremskaffe midler, der bidrager som hjælp til forskning, uddannelse og udbredelse af information inden for områderne biologi, immunologi, epidemiologi og forebyggende medicin. Med henblik på at forbedre den almene sundhed dækker stiftelsens initiativer også alle discipliner, som kan relateres til forebyggelse af infektions- og parasitsygdomme. Det nyopførte Jean Mérieux P4 High Security Laboratory i Lyon i Frankrig slutter sig til fire andre P4-anlæg, som i øjeblikket er i kraft i USA (2), Rusland og Sydafrika. I den nærmeste fremtid vil flere andre P4-laboratorier til forskning inden for infektionssygdomme desuden blive bygget i Canada, Sverige (se artiklen herunder) og i USA (4) m 3 /t for at undgå udbredelsen af Ebola-virus Lyon laboratoriet er helt unikt i Europa. Anlægget på 300 m 2 forsynes hver time med m 3 luft for at overholde P4-biosikkerhedsstandarderne det er verdens strengeste krav til mikrobiologisk sikkerhed. I et P4-klassificeret laboratorium kan man studere og forske i de mest dødelige vira, f.eks. Ebola. Hver dag udleder Lyon laboratoriet tæt på m 3 luft i atmosfæren, og dette gør effektiv luftfiltrering til et forståeligt og nødvendigt kriterium for beskyttelsen af mennesker og miljø mod de dødelige bakterier. Luftfiltreringssystemerne på P4-laboratorier må aldrig svigte. Højeffektive Absolute filtre fra Camfil blev valgt til at varetage opgaven, og de blev leveret af det ISO 9001 certificerede datterselskab Camfil S.A. Dobbelt filtreringssystem Den udledte luft renses i to trin med SOFDISTRI, SOFILAM GS (ULPA U15) og SOFILAIR HEPA H14 filtre. For at overholde P4-standarderne specificeres og testes filtrene enkeltvis i overensstemmelse med den strengeste europæiske norm, EN Hver filterbeholder, som er af typen safe-change nuclear, er svejset og underlagt strenge testprocedurer. Nem vedligeholdelse er også vigtig. Når et filter udskiftes, benyttes specielle holdbare plastposer for at sikre, at serviceteknikere ikke udsættes for nogen fare. Brugte filtre erstattes også under strengt kontrollerede forhold, hvor der følges specielle procedurer. 30 års erfaring Camfil gruppen har 30 års erfaring i levering af komplette luftfilterløsninger til sikkerhed og beskyttelse på laboratorier, kernekraftværker og kemiske anlæg samt andre anlæg, hvor der skal være høj sikkerhed. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du blot rekvirere vor præsentationsbrochure Safety & Protection. S V E R I G E Første BSL-4-laboratorium i Nordeuropa vil bruge Cambox Security-1000 Det svenske institut for kontrol af smitsomme sygdomme (SMI) i Stockholm overvåger alle former for epidemiologiske sygdomme, lige fra harmløse vira til dødelige sygdomme som f.eks. Ebola. SMI samarbejder også med WHO i forbindelse med studier af hæmorrhagisk feber, og for at kunne gennemføre yderligere forskning inden for dette felt, besluttede SMI, at de havde brug for at opføre et nyt laboratorium med høj sikkerhed BSL-4 (Biological Security Level 4) - på Karolinska Institutet i Solna lige uden for Stockholm. Det nye anlæg vil blive det første af sin slags i Nordeuropa og dermed også i Sverige, hvor der allerede findes et antal BSL-3 laboratorier til håndtering af mikroorganismer, som forårsager alvorlige sygdomme på mennesker og dyr. Stålkonstruktion I BSL-3 laboratorier benytter personalet typisk en luftsluse til at få adgang til anlægget, hvor trykket er mindre end i korridoren. Alt arbejde udføres under specielle, sikre laboratoriebænke. Al luft, som ledes ud gennem ventilationssystemet, behandles først i HEPA filtre. SMIs BSL-4 laboratorie vil også indeholde specielt designede indretninger og systemer til trykkontrol. Sikrings- og sikkerhedsstandarder vil naturligvis være strengere som følge af forskningsområdet. De svarer til dem, der benyttes på Jean Mérieux-laboratoriet i Frankrig. Vægge, gulve og lofter vil blive luft- og gastætte og fremstilles af sammensvejsede stålplader. Personalet vil blive iført specielt renrumstøj og koblet til deres eget lukkede luftsystem. Rensning af luftudslip med Cambox Security-1000 Ventilationsanlægget er det største tekniske system. Den tilførte luft vil blive renset i HEPA-filtre, mens den udledte luft vil blive ledt gennemn Cambox Security-1000, et særligt ekstra sikret filterhus, som indeholder et Camfil Absolute filter med en effektivitet på 99,99 % for 0,3 µm-partikler. De påkrævede specifikationer for filteret lød på 99,97 % effektivitet, men ved at anbefale Cambox Security-1000, får SMI et filter, hvor gennemtrængningen af 0,3 µm-partikler er tre gange mindre. Dette forbedrer systemet i almindelighed og opfylder kravene med en bred margen, udtaler Roland du Puy fra Camfils svenske salgskontor. Cambox Security-1000 har mindre risiko for lækage og giver bedre mulighed for at arbejde med den type dødelige mikroorganismer, som skal undersøges i laboratoriet. Et sikkert luftfilterhus, der er nemt at vedligeholde Cambox Security 1000 er et sideåbnet filterhus fra Camfil, og er udstyret med falsede tilslutninger, et cover, inspektionslåg og safechange indretning til udskiftning af benyttede filtre og opbevaring af dem i plastikposer, hvilket letter service og vedligeholdelse. Der findes ingen bevægelige dele, som kan forstyrre luftgennemstrømningen eller få indflydelse på måleresultater. Camfils Absolute filtre har (som de filtre, der leveres til SMI-laboratoriet) aluminiumsseparatorer for at give stabilitet og yde beskyttelse, samt forsegling med polyuretan og ubrudt pakning, som giver ekstra tæthed i filterhuset. AIR MAIL

4 En virksomhed i vækst De findes i alle former og variationer, tørrede eller friske, til medicinsk brug eller spisning. I mange kulturer anses de for at være en delikatesse, og de dyrkes som et betydeligt og værdifuldt produkt i en række europæiske lande. Det drejer sig om svampe, og den kommercielle dyrkning kræver ren luft for at give de bedste resultater. Spørg blot de irske svampeproducenter, som har testet og godkendt Camfils Opakfil til brug som et sporefilter i dyrkningstunneller. Svampe dyrkes intensivt. Den ene høst følger efter den anden og udgør et ideelt vækstmiljø for skadedyr og sygdomme. Hyppigheden af sygdomsudbrud afhænger af svampeproducentens dygtighed og omhu, andre producenter i området samt det omgivende miljø, og producenten skal følge de basale principper for hygiejne, som gælder for enhver fødevareproducent. Eksperter mener, at et godt hygiejneprogram omfatter beskyttelse mod skadedyr og sygdomme, samt at disse udelukkes fra dyrkningsenheden ved anvendelse af filtreringssystemer, forsegling af døre og andre metoder. Andre vigtige mål er at minimere spredningen af skadedyr og sygdomme samt eliminere de forhold, som forårsager dem. I naturen vokser svampe hovedsageligt i forårsog efterårsmånederne. I kommercielle svampekulturer skal vækstbetingelserne opretholdes året rundt. Luften kan benyttes til at danne de helt rigtige klimatiske og nærende betingelser, men den kan indeholde sporer, skimmel, insekter og andre smittebærere, som kan inficere og ødelægge svampene. Det er her, luftfiltrering spiller en vigtig rolle. Svampedyrkning i Irland Kommerciel dyrkning af svampe sker normalt i tunneller, hvor der skal tilføres ren luft under pasteuriseringen af komposten og mens myceliet udvikles. Den luft, som tilføres tunnellerne, renses normalt i filtre for at fjerne smittebærere, f.eks. patogeniske sporer, konkurrerende skimmelsvampe og insekter. I Irland findes der i øjeblikket omkring 550 svampeproducenter, som tilsammen bruger mere end tons kompost i ca tunneller, hver med en længde på 7,0 til 8,8 meter. De luftbårne sporer, som skaber problemer ved svampedyrkningen, er Caldobotryum, Trichoderma, Penicillum og Venticillium. Deres størrelse varierer fra 2 til 13 mikrometer. Undersøgelser bekræfter fordelene ved Opakfil som sporefilter Den irske svampeindustri har altid frygtet, at brugen af højeffektive filtre til at mindske kontaminering ville gå ud over luftgennemstrømningen i dyrkningstunnelerne, da denne gennemstrømning er altafgørende for svampeproduktionen. For at bevise det modsatte leverede Camfils irske afdeling (Camfil Irl. Ltd.) Opakfil filtre til Teagasc, en irsk forsknings- og rådgivningsgruppe inden for landbrug, så de kunne teste produktet som et sporefilter og sammenligne filterets ydeevne med de filtre, der normalt benyttes i den irske svampeproduktion. Testen indgik som led i en overordnet plan om at forbedre hygiejnestandarden på svampeanlæg ved at skifte til filtre, der garanterer bedre ydelse ved luftindtaget. Resultaterne fra testen kan læses i rapporten The Effect of Improved Filtration on Ventilation System Performance in Mushroom Tunnels Interim Report. Måleresultaterne fra Kinsealy Research Centre viste, at det højtydende Opakfil filter kun giver en marginal reduktion af luftstrømmen gennem en luftbehandlingsenhed med varme- og afkølingsvekslere, sammenlignet med det syntetiske filtermateriale, som normalt anvendes i branchen i dag. Nu udnævnt som standard Fordelene ved Opakfil har vakt øget interesse. Opakfil benyttes nu som standard i tunnelsystemer fra Mckenna Growing, og disse anvendes i vid udstrækning i Irland og i en række øst- og vesteuropæiske lande. Ud over at give bedre kontrol med smittebærere sælges produktet også på, at der forekommer et mindre trykfald i produktets levetid, sammenlignet med poser af dårligere kvalitet, som aktuelt benyttes af svampeproducenterne. Den positive reaktion på Opakfil åbner op for et stort potentielt marked for sporefiltre, som Camfil håber vil blive en virksomhed i vækst i den nærmeste fremtid. 4 AIR MAIL 2-99

5 Camfil værktøj letter LCCberegninger Analyser af livscyklusomkostninger (Life Cycle Cost - LCC) tager hensyn til omkostningerne ved investeringer, energiforbrug, vedligehold og bortskaffelse i løbet af ventilationsanlæggets levetid. AstraZeneca bygger nye produktionslokaler i Sverige til fremstilling af to af virksomhedens mest solgte produkter til at lette åndedrætsbesvær. Produktlinjen vil også tillade ubesværet vejrtrækning under sterile forhold, takket være luft, som er renset i Camfils renrumsfiltre. AstraZeneca udvider og bygger til ved samme lejlighed Camfil udvikler sine egne unikke computerprogrammer, og det nyligt udviklede LCC program tager hensyn til alle vigtige faktorer, f.eks. installationsparametre, renhed i kanalsystemer, filterskift, energiforbrug, anskaffelseskrav samt vedligeholdelse og bortskaffelse. I den svenske by Södertälje, blot 30 km nord for Camfils hovedkontor i Trosa, ligger en række produktionsanlæg tilhørende Anglo- Swedish AstraZeneca Group, som er en af verdens største farmaceutiske virksomheder og en førende medicinalproducent inden for flere terapeutiske områder. For at opfylde behovet for mere plads foretager AstraZeneca en betydelig investering i ny produktionskapacitet i en række lande. Et eksempel er et af firmaets produktionssteder i Södertälje. ved forebyggende behandling af astma. Projektet udføres i samarbejde med Luftkonditionering AB, som flere gange tidligere har hjulpet Camfil med at levere avancerede filtre og filterapplikationer Programmet er det eneste, der baseres på Her opføres et nyt anlæg på til medicinalindustrien, f.eks. Eurovent Standard 8/9, og som korrekt m 2, som tilføjer produktionslokaler AstraZeneca og Pharmaciaintegrerer beregninger af gennemsnitligt trykfald. Nyt i denne version er integrationen til to af firmaets bedst sælgende produkter inden Upjohn. af udgifter til rengøring, to-trinsfiltrering, nye grafer og beregninger til sammenligninger. Med LCC-programmet bliver det nemmere for dig at vælge netop de filtre, som opfylder dine specifikke behov. Du skal blot kontakte nærmeste Camfil selskab for at få yderligere oplysninger. for behandling af åndedrætsproblemer: Turbuhaler, en vejrtrækningsdrevet, CFC-fri tørstofsinhalator til mennesker, der lider af astma, samt Pulmicort, et betændelsesnedsættende medikament til inhalering, som benyttes Renrumstilstande Turbuhaler og Pulmicort vil blive fremstillet i renrumstilstande i den nye bygning. Produkterne produceres i ekstremt høje koncentrationer og skal fortyndes under sterile forhold, inden de kan Camfil har overtaget Delcon Filtration Inc. i Toronto, Canada. Delcon producerer og distribuerer et omfattende udvalg af HVAC-filterprodukter og har været Stop Press! banebrydende med komplette løsninger til styring af filtrering. Delcons produkter benyttes af en lang række slutbrugere inden for handel og industri, og virksomheden distribuerer sine produkter via direkte salg og diverse forhandlere i hele Canada. Opkøbet af Delcon er det første trin i en langsigtet plan om at udvide Camfils tilstedeværelse på det nordamerikanske marked for filterprodukter. Delcons sortiment af luftfilterprodukter og firmaets ledelse udgør et godt supplement til Camfils nuværende amerikanske virksomhed, Filtra Corporation. Både Delcon og Filtra overtager navnet Camfil for at opbygge en ny mærkegenkendelse. Med overtagelsen af Delcon kombinerer Camfil sin førende position som producent af produkter til komplet styring af filtrering til lakfinishprodukter i bilindustrien med Filtra, der er anerkendt som en førende virksomhed på det nordamerikanske marked for filtre til renrum. De to virksomheders kombinerede produktsortiment er som skræddersyet til at imødekomme behovet hos en bred vifte af kunder inden for handel og industri lige fra standardventilationsfiltre til indendørsluft og til de specialiserede filtreringsfunktioner, der kræves ved vigtige processer. pakkes i inhalatorerne. Ventilationsanlægget i den nye bygning er meget vigtigt, for at der kan etableres det optimale produktionsmiljø. Luften fra processen skal også renses omhyggeligt, inden den ledes ud. Luftfiltreringen i de enkelte produktionslokaler udstyres med: 5 Cambox filtre til udledningsluft udstyret med Absolute filtre 2 Cleandistri med Absolute filtre Prototype under opførelse Der bygges en prototype på et af produktionslokalerne, så man kan teste alle ventilationssystemets funktioner, inden den endelige installation. Den samme filtrering og luftsystemsløsning vil også indgå i andre anlæg, som udvides eller bygges til produktion af Turbuhaler og Pulmicort. Et af disse anlæg ligger i Dunkerque, Frankrig, og det er allerede blevet udstyret med renrumsfilterløsninger fra Camfil. Camfil overtager Delcon i Canada AIR MAIL

6 Aktivt kul: Gammelt materiale med ny fremtid Safety and Protection og Clean Processes Nu, hvor vi bevæger os ind i det næste århundrede, er teknologiske og markedsmæssige ændringer umiddelbart forestående. I dag bruges kulfiltre som en løsning på mange problemer, der ikke er afgrænset nærmere. Årsagen er ligetil: Det Af dr. Chris Ecob er dyrt at analysere en luftstrøm, der Filtrering ved hjælp af aktivt kul er ganske vist en udbredt metode til luftrensning, men man har endnu ikke helt forstået, hvordan teknologien bag metoden virker, og hvilket potentiale den har. I denne artikel fokuserer Chris Ecob, Camfils specialist i aktivt kul, på materialets oprindelse og på, hvordan det i fremtiden vil spille en større rolle i luftfiltrering. For at underbygge sin avancerede virksomhed på kulfilterområdet har Camfil opført et nyt testanlæg i Sverige, hvor aktive kuls filtersystemer i naturlig størrelse skal testes ved at blive udsat for en lang række uorganiske gasser og organiske dampe. Grundstoffet kulstof har eksisteret siden tidernes morgen. Det antager et væld af former på vor klode, hvoraf kul er det bedst kendte eksempel. Diamanter, hvis struktur er meget retlinet, er den reneste form for kulstof. Kæder af kulstofatomer udgør også grundstenen i alle molekyler i menneskets krop og i alt levende materiale. Det er fra disse kilder, især de botaniske, at man har afledt en anden slags kulstof: aktivt kul. Aktivt kul er et mikroporøst, adsorberende stof, der er dannet af kulstofholdigt materiale. De kommercielle råmaterialer er kul, træ, tørv og kokosnøddeskaller. Ordet mikroporøst betyder, at aktivt kul, selvom det virker fast, faktisk består af et netværk af sammenvævede sprækker og porer, som findes i materialet. Porerne er bittesmå. Deres størrelse ligger et sted mellem <2 >1000 nanometer (10-9 m), og de kan kun ses i et kraftigt elektronmikroskop. ind mod den indvendige flade, som udgøres af de mindste porer. Når en gasmolekyle kolliderer med kullets overflade et passende sted, bliver den tiltrukket og holdt tilbage. Gasmolekyler er bittesmå og adsorberes bedst i de mindste porer. Kommercielle kulstoffer, som opfylder disse betingelser, fremstilles af kokosnødder og kul. Porernes mængde og deres forskellige størrelser afspejler i vid udstrækning strukturen i det oprindelige materiale. Flygtige materialer, f.eks. vand, tjære og harpiks, brændes væk under fremstillingsprocessen. Tilbage er en matrice af kulstofatomer, som iltes selektivt for at åbne det oprindelige netværk af porer. Resultatet er et materiale med et særdeles stort internt areal (~1000 m 2 /g). På grund af sin komplekse interne Anvendt første gang under Første Verdenskrig Første gang, aktivt kul blev benyttet flittigt til luftfiltrering, var under Første Verdenskrig, hvor stoffet blev benyttet i gasmasker for at beskytte mod krigsgasser som klor, sennepsgas og fosgen. 80 år senere bruges aktivt kul især til at fjerne lugte og giftige eller ætsende gasser. Tabellen herunder indeholder eksempler på udbredte anvendelsesområder: struktur af porer anvendes aktivt kul til rensning og filtrering af gasser. Forurenende gasmolekyler i en luftstrøm kan trænge igennem de store porer på kullets overflade i en proces, der kaldes diffusion, og bevæge sig Fremtidig anvendelse af aktivt kul Camfil kan tilbyde gennemtestede produkter i alle anvendelsesområder indenfor markedsområderne Comfort, Anvendelsesområde Problem Gasart Lufthavne Lugte og sundhedsrisici Petroleum (flybrændstof) Museer Skader på genstande Svovl- og nitrogenoxider Fremstilling af flamingo Giftige dampe frigives Toluol diisocyanat Kernekraft Radioaktive isotoper frigives Iod, krypton, xenon Fremstilling af pesticider Toksiner frigives Mange forskellige pesticider Emhætte i køkken Madlugt frigives Meget kompleks kemi er forurenet af en kompleks blanding af gasser eller dampe. Et sådant Billederne viser de forskellige strukturer på traditionel og ny kulstofform. Overfladen på et korn af kul fra skallen af en kokosnød i meget stor forstørrelse. Strukturen på et papirmedie med stavformede aktive kulfibre. arbejde vil kun blive udført på relativt få steder, hvor man skal opfylde lovmæssige bestemmelser. Denne situation vil ændre sig. På feltet Comfort vil der opstå større opmærksomhed omkring problemer som f.eks. gener pga. dårligt indeklima, hvilket medfører et stigende behov for at identificere de skadelige luftbårne stoffer. På feltet Clean Processes har industrien nu indset, at ikke blot partikelforurening, men også kemisk eller molekylær forurening kan skade processerne. Det bedste eksempel herpå er halvlederindustrien, hvortil Camfil har udviklet filteret 6 AIR MAIL 2-99

7 Gigasorb. Camfils overvågningssystem Gigacheck (se separat artikel) kan også fastslå molekylær forurening af luftstrømme på enklere vis. Nye former for aktivt kul og filterdesign reduceret med hhv. 25 % og 75 % sammenlignet med traditionelle filtre med kornede adsorbenser. For at underbygge sin avancerede virksomhed på kulfilterområdet har Camfil også opført et nyt testanlæg i Sverige, hvor aktivt kulfiltersystemer i På farten i Sydøstasien Som en afspejling af den seneste tids naturlig størrelse skal testes ved at udvikling i partikelfiltermarkedet er blive udsat for en lang række uorga- kravet nu, at filtrene skal være mere effektive og kompakte, og de skal belaste miljøet mindst muligt i hele deres levetid (fremstilling, anvendelse og bortskaffelse). Et af de vigtigste problemer er tryktab, hvilket har en betragtelig indflydelse på energiomkostningerne igennem filterets levetid. Disse behov betyder, at der er brug for nye typer aktivt kul og nye filterdesign. Aktive kulstoffer, som er udviklet af syntetiske materialer som f.eks. polymerfibre og resiner i stedet for botanisk materiale, vil få stigende betydning. Med disse materialer har man større indflydelse på kulstoffets niske gasser og organiske dampe. For at simulere de forskellige miljøer, som findes på verdensmarkedet, kan prøveanlægget yde op til 3400 m 3 luft i timen med en temperatur fra 10 til 60ºC og en relativ luftfugtighed på 10 % til 95 %. Dette anlæg er uden tvivl enestående i filterindustrien og viser Camfils bestræbelser på at levere produkter i verdensklasse til kontrol af forurenende stoffer under gasfaser. Kulstof er i sandhed et ældgammelt materiale, men i lyset af den udvikling, der er beskrevet ovenfor, har det en ny og levedygtig fremtid indenfor luftfiltrering. Camfil Malaysia har i samarbejde med Camfils svenske moderselskab og repræsentanter netop afsluttet et vellykket roadshow i Singapore, Malaysia og Thailand. Produktpræsentationens hovedformål var at lancere det højtydende, kemiske renrumsfilter Gigasorb og den nye Gigacheck, som filtrerer luftbåren, molekylær kontaminering (se nedenfor). Computersoftware til forfiltrering og efterfiltrering blev også demonstreret for kunderne, samt Camfils HEPA/ULPA-udvalgsprogram, cd-rom og software til design af renrum. Alene i Bangkok gæstede flere end 110 mennesker fra 39 internationale virksomheder roadshowet. Næste stop: Taiwan og Sydkorea Roadshowet besøger flere steder i Taiwan og Korea sidst i november. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din nærmeste Camfil repræsentant eller Sean O Reilly hos Camfil Air Filter Sdn Bhd, Malaysia. -adressen er: struktur under fremstillingen. På denne måde vil man kunne fremstille adsorbenser med mere præcise egenskaber, end det er muligt i dag. Mere væsentligt: Hvis man fremstiller aktivt kul i former, der har en stor udvendig overflade i forhold til deres størrelse, f.eks. fine fibre eller formstøbte kugler, kan man opnå en meget hurtig adsorbering. Der behøves færre af disse materialer for at opnå den samme adsorberingsmængde som med konventionelle, kornede materialer. Filtrene bliver mindre, og takket være nye plisserede konstruktioner mindskes tryktabet. Nyt testanlæg i Sverige Camfil er førende indenfor kulfilterteknologi. Filtre med aktive kulfibre bruges nu i medicinaludstyr og er meget udbredt i kopimaskiner, hvor de fjerner ozon. Kopimaskinefiltrenes størrelse og tryktab er typisk blevet Dr. Chris Ecob, som arbejder hos Camfil Ltd i England, har været aktiv i luftfilterindustrien siden I dag er han Camfils specialist i aktivt kul, som han har studeret indgående i forbindelse med sin Ph.D.-afhandling, der fokuserer på brugen af aktivt kul til at indfange radioaktivt jod i kernekraftindustrien. Gigacheck har næse for molekylær forurening Halvlederteknologien bliver nu endnu mere avanceret for at imødekomme det stigende behov for mindre og hurtigere enheder, der samtidigt udnytter energien bedre. Resultatet er kredsløb med smallere linjer og et større waferareal i produktionen af mikrochips i renrum. Disse nye produkter kræver ikke blot omhyggelig kontrol med partikler under produktionen. Luftbåren molekylær kontaminering (airborne molecular contamination AMC) skal også forhindres. Camfils nye Gigacheck er en praktisk og billig måde at spore adskillige AMC-gasser, herunder syregasser og ammoniak. Den intelligente prøveudtager Gigacheck kan skelne mellem forskellige kilder i et element. Klor kan f.eks. spores som stammende fra Cl2 eller HCl. Desuden ignorerer Gigacheck en klorpartikelkilde som f.eks. NaCl, da den ikke er gasformig. Gigacheck kan installeres i lokaler, ventilationskanaler, udendørs eller i renrum. En kendt gasart kan nemt måles med gasprøveudtageren. Hvis man ønsker at undersøge et område for de meste gængse AMC-gasarter, fås et komplet, udtagningsklart udstyr til måling af syrer, syrerester, baser, ozon eller klor. AIR MAIL

8 Interesse for Mars Mange har kontaktet os for at få yderligere oplysninger om Camfils rolle i Pathfinder-missionen til Mars for et par år siden. Vores hjemmeside tommer (i højden), 4,60 tommer (i diameter) og 41 mm (plisseringstykkelse). Filtrene skulle kunne bortfiltrere 99,99 % af alle partikler med en indeholder bl.a. størrelse op til 0,3µ. Det plisserede knappen Camfil worldwide, hvor gæsterne kan klikke på et billede af planeten og se et foto af Pathfindersonden med teksten We even have an air filter at N, W, on the planet Mars. Her følger den komplette historie, fortalt af Andy Stillo fra vores amerikanske virksomhed, Filtra Corporation: I begyndelsen af 1996 blev Filtras tekniske afdeling kontaktet af Jet Propulsion Laboratory (JPL), som bad dem fremstille seks filtre til et filterhus, som blev leveret af JPL, og element blev støbt under rotation og forseglet i det leverede filterhus på et prototypestativ. Filtrene blev monteret som ventilationsfiltre i beholderne med elektronikken i Lander- og Rover-sonderne til Mars Pathfinder-projektet. Deres opgave var at indfange eventuelle bakterier eller sporer, som stadig fandtes i beholderne. Dette skulle forhindre, at der blev grundlagt en koloni på Mars, som på en senere mission fejlagtigt kunne blive fortolket som en livsform på den røde planet. som var fremstillet af Rexolite Filterdimensionerne var 2,210 Vil du vide mere? For yderligere oplysninger kontakt nærmeste Camfil selskab eller agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, så vil vi sørge for, at din henvendelse bliver behandlet omgående. Mød 3 gode hæfter om bedre luftfiltrering Camfils tekniske direktør, Jan Gustavsson, har skrevet tre nye hæfter i Camfils serie indenfor teknisk og videnskabelig litteratur til personer, der beskæftiger sig professionelt med luftfiltrering: 1. Air Filters and IAQ beskriver det stigende behov for at fjerne urenheder og gasser, så man opnår en bedre indeluftkvalitet (Indoor Air Quality IAQ). Dette tekniske hæfte fortæller også om problemer med indendørs luftkvalitet i ventilationssystemer, hygiejnekrav, om forurenende stoffer kan være kræftfremkaldende samt aspekter om brugen af filtre. 2. Absolute filters test methods and classifications, som er en omfattende rapport om Absolute filtre, testmetoder, internationale klassifikationssystemer og filterbetegnelser. 3. Cleanroom filters a guide. En fremragende guide til renrumsfiltre, forureningskilder, Absolute filtre og materialer, kemiske filtre, kemiske klassifikationer, laminære strømningsmetoder, rumklassifikationer, installationstest, partikeltællere og valg af filter. Ønsker du eksemplarer, kan du kontakte dit nærmeste Camfil selskab. Hovedkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Camfil, Filtra Corp eller Industrifilter på følgende messer: OKTOBER 6.-8., Hopitec 99, St Malo, Frankrig , SIPEC, Orleans, Frankrig , SEMICON Southwest 99 Austin, Texas NOVEMBER , Interclima, Paris, Frankrig , Expoquimia, Barcelona, Spanien , Pharma India-99, Bombay, Indien , Sweden-South Africa Meeting, Johannesburg, Sydafrika , TALTEK 99, Helsinki, Finland 2000 FEBRUAR 7th-9th, AHR EXPO 2000, Dallas Convention Center, Texas , VSK Exhibition, Utrecht, Holland , Renove Hotel, Paris, Frankrig MARTS , CFIA, Rennes, Frankrig , NordBygg VVS2000, Stockholm, Sverige , Mostra Convegno Expocomfort, Milano, Italien APRIL , HILSA 2000, Zürich, Schweiz For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller agent CAMFIL AIRMAIL er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3. SE Trosa, Sweden. Tlf Fax Ved: Anders Freyschuss, Marketing Direktør, Camfil gruppen Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige Trosa Tryckeri AB , YMER REKLAMBYRÅ

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions 2 Pas godt på dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

airmail Velbekomme Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede

airmail Velbekomme Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede airmail NYHEDSBREV FRA CAMFIL NR. 1/2000 Velbekomme 3 4 5 6 Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede Camfils engagement i bilindustrien skifter til et højere gear

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre

Læs mere

Clean Air Solutions. Capabilities brochure

Clean Air Solutions. Capabilities brochure Clean Air Solutions Capabilities brochure 1963 CAMFIL BLIVER GRUNDLAGT OVER 50 ÅR MED RENLUFTS- LØSNINGER I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram. Luftfiltreringsspecialist Gösta Larson indser,

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke

Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke Sikkerhed, du kan stole på. Blue Line Gen 2 bevægelsesdetektorer Hvis du vil sikre dit hjem, din detailbutik eller andet erhverv, er det vigtigt, at

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Central Støvsuger System

Central Støvsuger System En ny livsstil Central Støvsuger System Et bedre indeklima, effektiv og let at bruge, er bare nogle af fordelene ved at have en centralstøvsuger fra Cyclo Vac installeret i dit hjem. Luft-kvalitet er vigtigt

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S 1 2 1976 Den første svømmehal 1978 Den første svømmehal i udlandet 1979 Det første vandland 1983 Fuldautomatiske doseringsautomatikker Offentlige svømmeanlæg

Læs mere

Tarifold t-office. Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold

Tarifold t-office. Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold Tarifold t-office Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold 704309 A4 Lommer i miljøvenligt polypropylene med forstærket stålramme. Monteres med et enkelt klik

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT Takket være vores enestående produktionsapparat, er CLIPSO gruppen førende i verden indenfor ekstra brede tekstiler op til 5,1m. CLIPSO er de eneste, der selv producerer stræklofter

Læs mere

airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering

airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.2/2004 S Æ R U D G A V E Fuld gas frem på filtreringsmarkedet 4 6 7 9 10 14 Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering Beskyttelse mod korrosion

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Munters ComDry. Multifunktions-sorptionsaffugtere Et skridt foran indenfor styring og effektivitet. Air Treatment

Munters ComDry. Multifunktions-sorptionsaffugtere Et skridt foran indenfor styring og effektivitet. Air Treatment Munters ComDry Multifunktions-sorptionsaffugtere Et skridt foran indenfor styring og effektivitet Air Treatment ComDry - de nye all-round affugtere Høj luftfugtighed kan have en lang række negative følgevirkninger.

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Inkie Holst, Mine arbejdsområder. Projektleder, driftschef

Inkie Holst, Mine arbejdsområder. Projektleder, driftschef Drift af indeklima Inkie Holst, Projektleder, driftschef Mine arbejdsområder - Vedligehold af ejendomme - Renoveringsopgaver - Kontakt og information til beboere om renovering - Ikke tekniker Signalement

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere