airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika"

Transkript

1 airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid

2 Nyt selskab i Nordamerika Camfils mål er at blive verdens førende leverandør af løsninger til luftfiltrering. Vi har kontinuerligt leveret banebrydende produkter og ekspanderer hvert eneste år. Vi har også givet udtryk for, at vi ønsker at være lige så stærkt repræsenteret i Nordamerika, som vi er i Europa og Asien. Som et led i denne strategi har Camfil igen kastet blikket mod vest og foretaget opkøb af Delcon Filtration Group Inc. i Canada (se side 5). Delcon giver os et nyt strategisk netværk i Nordamerika, hvilket udvider området for vore europæiske og asiatiske produktionsenheder og knytter Camfils verden tættere sammen. Opkøbet styrker Camfils fodfæste i Nordamerika og styrker vor position i ASHRAE-markedet, hvor Camfil Filtra (New Jersey) i mange år har været førende i produktionen af HEPA og ULPA filtre til renrum. Men Delcon er meget mere end en geografisk base og produktionsenhed. Virksomhedens produktsortiment passer fint til vores sortiment, og Delcon er ligesom Camfil kendt for at levere kvalitet og højtydende produkter to vigtige betingelser for at kunne indgå i vores virksomhed. Delcon er en glimrende udvidelse til Camfil Filtra. Begge firmaer vil nu begynde at koordinere produktion, produkter og marketingaktiviteter i USA og Canada. Fra svampe til Mars Hovedindholdet i dette nummer fokuserer på reportager om de mange anvendelsesmuligheder for Camfil filtre. Du kan læse om, hvordan de bruges ved svampedyrkning, i P4- og BSL-laboratorier med høj sikkerhed, samt endda på Mars. Læs desuden om vore nye produkter, software og tekniske oplysninger typiske Camfil aktiviteter, som sikrer høj kvalitet af indendørsluft, rene produktionsprocesser samt hjælper til, at verden bliver et mere sikkert sted at leve. God læselyst! Jan Eric Larson Administrerende direktør 2 AIR MAIL 2-99

3 Maksimal sikring og sikkerhed på nyt P4-laboratorium i Frankrig P4-laboratorier er underlagt verdens strengeste sikkerhedskrav, da de benyttes til forskning og undersøgelse af de mest dødelige vira og bakterier, vi har kendskab til. Det nye Jean Mérieux P4 High Security Laboratory i Frankrig det femte af sin slags i hele verden er udstyret med en række Camfil filtre, som skal fjerne eventuelt farligt indhold i ventilationsluften, inden den sendes ud fra laboratoriet. Opgaven for Marcel Mérieux Foundation i Frankrig er at fremskaffe midler, der bidrager som hjælp til forskning, uddannelse og udbredelse af information inden for områderne biologi, immunologi, epidemiologi og forebyggende medicin. Med henblik på at forbedre den almene sundhed dækker stiftelsens initiativer også alle discipliner, som kan relateres til forebyggelse af infektions- og parasitsygdomme. Det nyopførte Jean Mérieux P4 High Security Laboratory i Lyon i Frankrig slutter sig til fire andre P4-anlæg, som i øjeblikket er i kraft i USA (2), Rusland og Sydafrika. I den nærmeste fremtid vil flere andre P4-laboratorier til forskning inden for infektionssygdomme desuden blive bygget i Canada, Sverige (se artiklen herunder) og i USA (4) m 3 /t for at undgå udbredelsen af Ebola-virus Lyon laboratoriet er helt unikt i Europa. Anlægget på 300 m 2 forsynes hver time med m 3 luft for at overholde P4-biosikkerhedsstandarderne det er verdens strengeste krav til mikrobiologisk sikkerhed. I et P4-klassificeret laboratorium kan man studere og forske i de mest dødelige vira, f.eks. Ebola. Hver dag udleder Lyon laboratoriet tæt på m 3 luft i atmosfæren, og dette gør effektiv luftfiltrering til et forståeligt og nødvendigt kriterium for beskyttelsen af mennesker og miljø mod de dødelige bakterier. Luftfiltreringssystemerne på P4-laboratorier må aldrig svigte. Højeffektive Absolute filtre fra Camfil blev valgt til at varetage opgaven, og de blev leveret af det ISO 9001 certificerede datterselskab Camfil S.A. Dobbelt filtreringssystem Den udledte luft renses i to trin med SOFDISTRI, SOFILAM GS (ULPA U15) og SOFILAIR HEPA H14 filtre. For at overholde P4-standarderne specificeres og testes filtrene enkeltvis i overensstemmelse med den strengeste europæiske norm, EN Hver filterbeholder, som er af typen safe-change nuclear, er svejset og underlagt strenge testprocedurer. Nem vedligeholdelse er også vigtig. Når et filter udskiftes, benyttes specielle holdbare plastposer for at sikre, at serviceteknikere ikke udsættes for nogen fare. Brugte filtre erstattes også under strengt kontrollerede forhold, hvor der følges specielle procedurer. 30 års erfaring Camfil gruppen har 30 års erfaring i levering af komplette luftfilterløsninger til sikkerhed og beskyttelse på laboratorier, kernekraftværker og kemiske anlæg samt andre anlæg, hvor der skal være høj sikkerhed. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du blot rekvirere vor præsentationsbrochure Safety & Protection. S V E R I G E Første BSL-4-laboratorium i Nordeuropa vil bruge Cambox Security-1000 Det svenske institut for kontrol af smitsomme sygdomme (SMI) i Stockholm overvåger alle former for epidemiologiske sygdomme, lige fra harmløse vira til dødelige sygdomme som f.eks. Ebola. SMI samarbejder også med WHO i forbindelse med studier af hæmorrhagisk feber, og for at kunne gennemføre yderligere forskning inden for dette felt, besluttede SMI, at de havde brug for at opføre et nyt laboratorium med høj sikkerhed BSL-4 (Biological Security Level 4) - på Karolinska Institutet i Solna lige uden for Stockholm. Det nye anlæg vil blive det første af sin slags i Nordeuropa og dermed også i Sverige, hvor der allerede findes et antal BSL-3 laboratorier til håndtering af mikroorganismer, som forårsager alvorlige sygdomme på mennesker og dyr. Stålkonstruktion I BSL-3 laboratorier benytter personalet typisk en luftsluse til at få adgang til anlægget, hvor trykket er mindre end i korridoren. Alt arbejde udføres under specielle, sikre laboratoriebænke. Al luft, som ledes ud gennem ventilationssystemet, behandles først i HEPA filtre. SMIs BSL-4 laboratorie vil også indeholde specielt designede indretninger og systemer til trykkontrol. Sikrings- og sikkerhedsstandarder vil naturligvis være strengere som følge af forskningsområdet. De svarer til dem, der benyttes på Jean Mérieux-laboratoriet i Frankrig. Vægge, gulve og lofter vil blive luft- og gastætte og fremstilles af sammensvejsede stålplader. Personalet vil blive iført specielt renrumstøj og koblet til deres eget lukkede luftsystem. Rensning af luftudslip med Cambox Security-1000 Ventilationsanlægget er det største tekniske system. Den tilførte luft vil blive renset i HEPA-filtre, mens den udledte luft vil blive ledt gennemn Cambox Security-1000, et særligt ekstra sikret filterhus, som indeholder et Camfil Absolute filter med en effektivitet på 99,99 % for 0,3 µm-partikler. De påkrævede specifikationer for filteret lød på 99,97 % effektivitet, men ved at anbefale Cambox Security-1000, får SMI et filter, hvor gennemtrængningen af 0,3 µm-partikler er tre gange mindre. Dette forbedrer systemet i almindelighed og opfylder kravene med en bred margen, udtaler Roland du Puy fra Camfils svenske salgskontor. Cambox Security-1000 har mindre risiko for lækage og giver bedre mulighed for at arbejde med den type dødelige mikroorganismer, som skal undersøges i laboratoriet. Et sikkert luftfilterhus, der er nemt at vedligeholde Cambox Security 1000 er et sideåbnet filterhus fra Camfil, og er udstyret med falsede tilslutninger, et cover, inspektionslåg og safechange indretning til udskiftning af benyttede filtre og opbevaring af dem i plastikposer, hvilket letter service og vedligeholdelse. Der findes ingen bevægelige dele, som kan forstyrre luftgennemstrømningen eller få indflydelse på måleresultater. Camfils Absolute filtre har (som de filtre, der leveres til SMI-laboratoriet) aluminiumsseparatorer for at give stabilitet og yde beskyttelse, samt forsegling med polyuretan og ubrudt pakning, som giver ekstra tæthed i filterhuset. AIR MAIL

4 En virksomhed i vækst De findes i alle former og variationer, tørrede eller friske, til medicinsk brug eller spisning. I mange kulturer anses de for at være en delikatesse, og de dyrkes som et betydeligt og værdifuldt produkt i en række europæiske lande. Det drejer sig om svampe, og den kommercielle dyrkning kræver ren luft for at give de bedste resultater. Spørg blot de irske svampeproducenter, som har testet og godkendt Camfils Opakfil til brug som et sporefilter i dyrkningstunneller. Svampe dyrkes intensivt. Den ene høst følger efter den anden og udgør et ideelt vækstmiljø for skadedyr og sygdomme. Hyppigheden af sygdomsudbrud afhænger af svampeproducentens dygtighed og omhu, andre producenter i området samt det omgivende miljø, og producenten skal følge de basale principper for hygiejne, som gælder for enhver fødevareproducent. Eksperter mener, at et godt hygiejneprogram omfatter beskyttelse mod skadedyr og sygdomme, samt at disse udelukkes fra dyrkningsenheden ved anvendelse af filtreringssystemer, forsegling af døre og andre metoder. Andre vigtige mål er at minimere spredningen af skadedyr og sygdomme samt eliminere de forhold, som forårsager dem. I naturen vokser svampe hovedsageligt i forårsog efterårsmånederne. I kommercielle svampekulturer skal vækstbetingelserne opretholdes året rundt. Luften kan benyttes til at danne de helt rigtige klimatiske og nærende betingelser, men den kan indeholde sporer, skimmel, insekter og andre smittebærere, som kan inficere og ødelægge svampene. Det er her, luftfiltrering spiller en vigtig rolle. Svampedyrkning i Irland Kommerciel dyrkning af svampe sker normalt i tunneller, hvor der skal tilføres ren luft under pasteuriseringen af komposten og mens myceliet udvikles. Den luft, som tilføres tunnellerne, renses normalt i filtre for at fjerne smittebærere, f.eks. patogeniske sporer, konkurrerende skimmelsvampe og insekter. I Irland findes der i øjeblikket omkring 550 svampeproducenter, som tilsammen bruger mere end tons kompost i ca tunneller, hver med en længde på 7,0 til 8,8 meter. De luftbårne sporer, som skaber problemer ved svampedyrkningen, er Caldobotryum, Trichoderma, Penicillum og Venticillium. Deres størrelse varierer fra 2 til 13 mikrometer. Undersøgelser bekræfter fordelene ved Opakfil som sporefilter Den irske svampeindustri har altid frygtet, at brugen af højeffektive filtre til at mindske kontaminering ville gå ud over luftgennemstrømningen i dyrkningstunnelerne, da denne gennemstrømning er altafgørende for svampeproduktionen. For at bevise det modsatte leverede Camfils irske afdeling (Camfil Irl. Ltd.) Opakfil filtre til Teagasc, en irsk forsknings- og rådgivningsgruppe inden for landbrug, så de kunne teste produktet som et sporefilter og sammenligne filterets ydeevne med de filtre, der normalt benyttes i den irske svampeproduktion. Testen indgik som led i en overordnet plan om at forbedre hygiejnestandarden på svampeanlæg ved at skifte til filtre, der garanterer bedre ydelse ved luftindtaget. Resultaterne fra testen kan læses i rapporten The Effect of Improved Filtration on Ventilation System Performance in Mushroom Tunnels Interim Report. Måleresultaterne fra Kinsealy Research Centre viste, at det højtydende Opakfil filter kun giver en marginal reduktion af luftstrømmen gennem en luftbehandlingsenhed med varme- og afkølingsvekslere, sammenlignet med det syntetiske filtermateriale, som normalt anvendes i branchen i dag. Nu udnævnt som standard Fordelene ved Opakfil har vakt øget interesse. Opakfil benyttes nu som standard i tunnelsystemer fra Mckenna Growing, og disse anvendes i vid udstrækning i Irland og i en række øst- og vesteuropæiske lande. Ud over at give bedre kontrol med smittebærere sælges produktet også på, at der forekommer et mindre trykfald i produktets levetid, sammenlignet med poser af dårligere kvalitet, som aktuelt benyttes af svampeproducenterne. Den positive reaktion på Opakfil åbner op for et stort potentielt marked for sporefiltre, som Camfil håber vil blive en virksomhed i vækst i den nærmeste fremtid. 4 AIR MAIL 2-99

5 Camfil værktøj letter LCCberegninger Analyser af livscyklusomkostninger (Life Cycle Cost - LCC) tager hensyn til omkostningerne ved investeringer, energiforbrug, vedligehold og bortskaffelse i løbet af ventilationsanlæggets levetid. AstraZeneca bygger nye produktionslokaler i Sverige til fremstilling af to af virksomhedens mest solgte produkter til at lette åndedrætsbesvær. Produktlinjen vil også tillade ubesværet vejrtrækning under sterile forhold, takket være luft, som er renset i Camfils renrumsfiltre. AstraZeneca udvider og bygger til ved samme lejlighed Camfil udvikler sine egne unikke computerprogrammer, og det nyligt udviklede LCC program tager hensyn til alle vigtige faktorer, f.eks. installationsparametre, renhed i kanalsystemer, filterskift, energiforbrug, anskaffelseskrav samt vedligeholdelse og bortskaffelse. I den svenske by Södertälje, blot 30 km nord for Camfils hovedkontor i Trosa, ligger en række produktionsanlæg tilhørende Anglo- Swedish AstraZeneca Group, som er en af verdens største farmaceutiske virksomheder og en førende medicinalproducent inden for flere terapeutiske områder. For at opfylde behovet for mere plads foretager AstraZeneca en betydelig investering i ny produktionskapacitet i en række lande. Et eksempel er et af firmaets produktionssteder i Södertälje. ved forebyggende behandling af astma. Projektet udføres i samarbejde med Luftkonditionering AB, som flere gange tidligere har hjulpet Camfil med at levere avancerede filtre og filterapplikationer Programmet er det eneste, der baseres på Her opføres et nyt anlæg på til medicinalindustrien, f.eks. Eurovent Standard 8/9, og som korrekt m 2, som tilføjer produktionslokaler AstraZeneca og Pharmaciaintegrerer beregninger af gennemsnitligt trykfald. Nyt i denne version er integrationen til to af firmaets bedst sælgende produkter inden Upjohn. af udgifter til rengøring, to-trinsfiltrering, nye grafer og beregninger til sammenligninger. Med LCC-programmet bliver det nemmere for dig at vælge netop de filtre, som opfylder dine specifikke behov. Du skal blot kontakte nærmeste Camfil selskab for at få yderligere oplysninger. for behandling af åndedrætsproblemer: Turbuhaler, en vejrtrækningsdrevet, CFC-fri tørstofsinhalator til mennesker, der lider af astma, samt Pulmicort, et betændelsesnedsættende medikament til inhalering, som benyttes Renrumstilstande Turbuhaler og Pulmicort vil blive fremstillet i renrumstilstande i den nye bygning. Produkterne produceres i ekstremt høje koncentrationer og skal fortyndes under sterile forhold, inden de kan Camfil har overtaget Delcon Filtration Inc. i Toronto, Canada. Delcon producerer og distribuerer et omfattende udvalg af HVAC-filterprodukter og har været Stop Press! banebrydende med komplette løsninger til styring af filtrering. Delcons produkter benyttes af en lang række slutbrugere inden for handel og industri, og virksomheden distribuerer sine produkter via direkte salg og diverse forhandlere i hele Canada. Opkøbet af Delcon er det første trin i en langsigtet plan om at udvide Camfils tilstedeværelse på det nordamerikanske marked for filterprodukter. Delcons sortiment af luftfilterprodukter og firmaets ledelse udgør et godt supplement til Camfils nuværende amerikanske virksomhed, Filtra Corporation. Både Delcon og Filtra overtager navnet Camfil for at opbygge en ny mærkegenkendelse. Med overtagelsen af Delcon kombinerer Camfil sin førende position som producent af produkter til komplet styring af filtrering til lakfinishprodukter i bilindustrien med Filtra, der er anerkendt som en førende virksomhed på det nordamerikanske marked for filtre til renrum. De to virksomheders kombinerede produktsortiment er som skræddersyet til at imødekomme behovet hos en bred vifte af kunder inden for handel og industri lige fra standardventilationsfiltre til indendørsluft og til de specialiserede filtreringsfunktioner, der kræves ved vigtige processer. pakkes i inhalatorerne. Ventilationsanlægget i den nye bygning er meget vigtigt, for at der kan etableres det optimale produktionsmiljø. Luften fra processen skal også renses omhyggeligt, inden den ledes ud. Luftfiltreringen i de enkelte produktionslokaler udstyres med: 5 Cambox filtre til udledningsluft udstyret med Absolute filtre 2 Cleandistri med Absolute filtre Prototype under opførelse Der bygges en prototype på et af produktionslokalerne, så man kan teste alle ventilationssystemets funktioner, inden den endelige installation. Den samme filtrering og luftsystemsløsning vil også indgå i andre anlæg, som udvides eller bygges til produktion af Turbuhaler og Pulmicort. Et af disse anlæg ligger i Dunkerque, Frankrig, og det er allerede blevet udstyret med renrumsfilterløsninger fra Camfil. Camfil overtager Delcon i Canada AIR MAIL

6 Aktivt kul: Gammelt materiale med ny fremtid Safety and Protection og Clean Processes Nu, hvor vi bevæger os ind i det næste århundrede, er teknologiske og markedsmæssige ændringer umiddelbart forestående. I dag bruges kulfiltre som en løsning på mange problemer, der ikke er afgrænset nærmere. Årsagen er ligetil: Det Af dr. Chris Ecob er dyrt at analysere en luftstrøm, der Filtrering ved hjælp af aktivt kul er ganske vist en udbredt metode til luftrensning, men man har endnu ikke helt forstået, hvordan teknologien bag metoden virker, og hvilket potentiale den har. I denne artikel fokuserer Chris Ecob, Camfils specialist i aktivt kul, på materialets oprindelse og på, hvordan det i fremtiden vil spille en større rolle i luftfiltrering. For at underbygge sin avancerede virksomhed på kulfilterområdet har Camfil opført et nyt testanlæg i Sverige, hvor aktive kuls filtersystemer i naturlig størrelse skal testes ved at blive udsat for en lang række uorganiske gasser og organiske dampe. Grundstoffet kulstof har eksisteret siden tidernes morgen. Det antager et væld af former på vor klode, hvoraf kul er det bedst kendte eksempel. Diamanter, hvis struktur er meget retlinet, er den reneste form for kulstof. Kæder af kulstofatomer udgør også grundstenen i alle molekyler i menneskets krop og i alt levende materiale. Det er fra disse kilder, især de botaniske, at man har afledt en anden slags kulstof: aktivt kul. Aktivt kul er et mikroporøst, adsorberende stof, der er dannet af kulstofholdigt materiale. De kommercielle råmaterialer er kul, træ, tørv og kokosnøddeskaller. Ordet mikroporøst betyder, at aktivt kul, selvom det virker fast, faktisk består af et netværk af sammenvævede sprækker og porer, som findes i materialet. Porerne er bittesmå. Deres størrelse ligger et sted mellem <2 >1000 nanometer (10-9 m), og de kan kun ses i et kraftigt elektronmikroskop. ind mod den indvendige flade, som udgøres af de mindste porer. Når en gasmolekyle kolliderer med kullets overflade et passende sted, bliver den tiltrukket og holdt tilbage. Gasmolekyler er bittesmå og adsorberes bedst i de mindste porer. Kommercielle kulstoffer, som opfylder disse betingelser, fremstilles af kokosnødder og kul. Porernes mængde og deres forskellige størrelser afspejler i vid udstrækning strukturen i det oprindelige materiale. Flygtige materialer, f.eks. vand, tjære og harpiks, brændes væk under fremstillingsprocessen. Tilbage er en matrice af kulstofatomer, som iltes selektivt for at åbne det oprindelige netværk af porer. Resultatet er et materiale med et særdeles stort internt areal (~1000 m 2 /g). På grund af sin komplekse interne Anvendt første gang under Første Verdenskrig Første gang, aktivt kul blev benyttet flittigt til luftfiltrering, var under Første Verdenskrig, hvor stoffet blev benyttet i gasmasker for at beskytte mod krigsgasser som klor, sennepsgas og fosgen. 80 år senere bruges aktivt kul især til at fjerne lugte og giftige eller ætsende gasser. Tabellen herunder indeholder eksempler på udbredte anvendelsesområder: struktur af porer anvendes aktivt kul til rensning og filtrering af gasser. Forurenende gasmolekyler i en luftstrøm kan trænge igennem de store porer på kullets overflade i en proces, der kaldes diffusion, og bevæge sig Fremtidig anvendelse af aktivt kul Camfil kan tilbyde gennemtestede produkter i alle anvendelsesområder indenfor markedsområderne Comfort, Anvendelsesområde Problem Gasart Lufthavne Lugte og sundhedsrisici Petroleum (flybrændstof) Museer Skader på genstande Svovl- og nitrogenoxider Fremstilling af flamingo Giftige dampe frigives Toluol diisocyanat Kernekraft Radioaktive isotoper frigives Iod, krypton, xenon Fremstilling af pesticider Toksiner frigives Mange forskellige pesticider Emhætte i køkken Madlugt frigives Meget kompleks kemi er forurenet af en kompleks blanding af gasser eller dampe. Et sådant Billederne viser de forskellige strukturer på traditionel og ny kulstofform. Overfladen på et korn af kul fra skallen af en kokosnød i meget stor forstørrelse. Strukturen på et papirmedie med stavformede aktive kulfibre. arbejde vil kun blive udført på relativt få steder, hvor man skal opfylde lovmæssige bestemmelser. Denne situation vil ændre sig. På feltet Comfort vil der opstå større opmærksomhed omkring problemer som f.eks. gener pga. dårligt indeklima, hvilket medfører et stigende behov for at identificere de skadelige luftbårne stoffer. På feltet Clean Processes har industrien nu indset, at ikke blot partikelforurening, men også kemisk eller molekylær forurening kan skade processerne. Det bedste eksempel herpå er halvlederindustrien, hvortil Camfil har udviklet filteret 6 AIR MAIL 2-99

7 Gigasorb. Camfils overvågningssystem Gigacheck (se separat artikel) kan også fastslå molekylær forurening af luftstrømme på enklere vis. Nye former for aktivt kul og filterdesign reduceret med hhv. 25 % og 75 % sammenlignet med traditionelle filtre med kornede adsorbenser. For at underbygge sin avancerede virksomhed på kulfilterområdet har Camfil også opført et nyt testanlæg i Sverige, hvor aktivt kulfiltersystemer i På farten i Sydøstasien Som en afspejling af den seneste tids naturlig størrelse skal testes ved at udvikling i partikelfiltermarkedet er blive udsat for en lang række uorga- kravet nu, at filtrene skal være mere effektive og kompakte, og de skal belaste miljøet mindst muligt i hele deres levetid (fremstilling, anvendelse og bortskaffelse). Et af de vigtigste problemer er tryktab, hvilket har en betragtelig indflydelse på energiomkostningerne igennem filterets levetid. Disse behov betyder, at der er brug for nye typer aktivt kul og nye filterdesign. Aktive kulstoffer, som er udviklet af syntetiske materialer som f.eks. polymerfibre og resiner i stedet for botanisk materiale, vil få stigende betydning. Med disse materialer har man større indflydelse på kulstoffets niske gasser og organiske dampe. For at simulere de forskellige miljøer, som findes på verdensmarkedet, kan prøveanlægget yde op til 3400 m 3 luft i timen med en temperatur fra 10 til 60ºC og en relativ luftfugtighed på 10 % til 95 %. Dette anlæg er uden tvivl enestående i filterindustrien og viser Camfils bestræbelser på at levere produkter i verdensklasse til kontrol af forurenende stoffer under gasfaser. Kulstof er i sandhed et ældgammelt materiale, men i lyset af den udvikling, der er beskrevet ovenfor, har det en ny og levedygtig fremtid indenfor luftfiltrering. Camfil Malaysia har i samarbejde med Camfils svenske moderselskab og repræsentanter netop afsluttet et vellykket roadshow i Singapore, Malaysia og Thailand. Produktpræsentationens hovedformål var at lancere det højtydende, kemiske renrumsfilter Gigasorb og den nye Gigacheck, som filtrerer luftbåren, molekylær kontaminering (se nedenfor). Computersoftware til forfiltrering og efterfiltrering blev også demonstreret for kunderne, samt Camfils HEPA/ULPA-udvalgsprogram, cd-rom og software til design af renrum. Alene i Bangkok gæstede flere end 110 mennesker fra 39 internationale virksomheder roadshowet. Næste stop: Taiwan og Sydkorea Roadshowet besøger flere steder i Taiwan og Korea sidst i november. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din nærmeste Camfil repræsentant eller Sean O Reilly hos Camfil Air Filter Sdn Bhd, Malaysia. -adressen er: struktur under fremstillingen. På denne måde vil man kunne fremstille adsorbenser med mere præcise egenskaber, end det er muligt i dag. Mere væsentligt: Hvis man fremstiller aktivt kul i former, der har en stor udvendig overflade i forhold til deres størrelse, f.eks. fine fibre eller formstøbte kugler, kan man opnå en meget hurtig adsorbering. Der behøves færre af disse materialer for at opnå den samme adsorberingsmængde som med konventionelle, kornede materialer. Filtrene bliver mindre, og takket være nye plisserede konstruktioner mindskes tryktabet. Nyt testanlæg i Sverige Camfil er førende indenfor kulfilterteknologi. Filtre med aktive kulfibre bruges nu i medicinaludstyr og er meget udbredt i kopimaskiner, hvor de fjerner ozon. Kopimaskinefiltrenes størrelse og tryktab er typisk blevet Dr. Chris Ecob, som arbejder hos Camfil Ltd i England, har været aktiv i luftfilterindustrien siden I dag er han Camfils specialist i aktivt kul, som han har studeret indgående i forbindelse med sin Ph.D.-afhandling, der fokuserer på brugen af aktivt kul til at indfange radioaktivt jod i kernekraftindustrien. Gigacheck har næse for molekylær forurening Halvlederteknologien bliver nu endnu mere avanceret for at imødekomme det stigende behov for mindre og hurtigere enheder, der samtidigt udnytter energien bedre. Resultatet er kredsløb med smallere linjer og et større waferareal i produktionen af mikrochips i renrum. Disse nye produkter kræver ikke blot omhyggelig kontrol med partikler under produktionen. Luftbåren molekylær kontaminering (airborne molecular contamination AMC) skal også forhindres. Camfils nye Gigacheck er en praktisk og billig måde at spore adskillige AMC-gasser, herunder syregasser og ammoniak. Den intelligente prøveudtager Gigacheck kan skelne mellem forskellige kilder i et element. Klor kan f.eks. spores som stammende fra Cl2 eller HCl. Desuden ignorerer Gigacheck en klorpartikelkilde som f.eks. NaCl, da den ikke er gasformig. Gigacheck kan installeres i lokaler, ventilationskanaler, udendørs eller i renrum. En kendt gasart kan nemt måles med gasprøveudtageren. Hvis man ønsker at undersøge et område for de meste gængse AMC-gasarter, fås et komplet, udtagningsklart udstyr til måling af syrer, syrerester, baser, ozon eller klor. AIR MAIL

8 Interesse for Mars Mange har kontaktet os for at få yderligere oplysninger om Camfils rolle i Pathfinder-missionen til Mars for et par år siden. Vores hjemmeside tommer (i højden), 4,60 tommer (i diameter) og 41 mm (plisseringstykkelse). Filtrene skulle kunne bortfiltrere 99,99 % af alle partikler med en indeholder bl.a. størrelse op til 0,3µ. Det plisserede knappen Camfil worldwide, hvor gæsterne kan klikke på et billede af planeten og se et foto af Pathfindersonden med teksten We even have an air filter at N, W, on the planet Mars. Her følger den komplette historie, fortalt af Andy Stillo fra vores amerikanske virksomhed, Filtra Corporation: I begyndelsen af 1996 blev Filtras tekniske afdeling kontaktet af Jet Propulsion Laboratory (JPL), som bad dem fremstille seks filtre til et filterhus, som blev leveret af JPL, og element blev støbt under rotation og forseglet i det leverede filterhus på et prototypestativ. Filtrene blev monteret som ventilationsfiltre i beholderne med elektronikken i Lander- og Rover-sonderne til Mars Pathfinder-projektet. Deres opgave var at indfange eventuelle bakterier eller sporer, som stadig fandtes i beholderne. Dette skulle forhindre, at der blev grundlagt en koloni på Mars, som på en senere mission fejlagtigt kunne blive fortolket som en livsform på den røde planet. som var fremstillet af Rexolite Filterdimensionerne var 2,210 Vil du vide mere? For yderligere oplysninger kontakt nærmeste Camfil selskab eller agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, så vil vi sørge for, at din henvendelse bliver behandlet omgående. Mød 3 gode hæfter om bedre luftfiltrering Camfils tekniske direktør, Jan Gustavsson, har skrevet tre nye hæfter i Camfils serie indenfor teknisk og videnskabelig litteratur til personer, der beskæftiger sig professionelt med luftfiltrering: 1. Air Filters and IAQ beskriver det stigende behov for at fjerne urenheder og gasser, så man opnår en bedre indeluftkvalitet (Indoor Air Quality IAQ). Dette tekniske hæfte fortæller også om problemer med indendørs luftkvalitet i ventilationssystemer, hygiejnekrav, om forurenende stoffer kan være kræftfremkaldende samt aspekter om brugen af filtre. 2. Absolute filters test methods and classifications, som er en omfattende rapport om Absolute filtre, testmetoder, internationale klassifikationssystemer og filterbetegnelser. 3. Cleanroom filters a guide. En fremragende guide til renrumsfiltre, forureningskilder, Absolute filtre og materialer, kemiske filtre, kemiske klassifikationer, laminære strømningsmetoder, rumklassifikationer, installationstest, partikeltællere og valg af filter. Ønsker du eksemplarer, kan du kontakte dit nærmeste Camfil selskab. Hovedkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Camfil, Filtra Corp eller Industrifilter på følgende messer: OKTOBER 6.-8., Hopitec 99, St Malo, Frankrig , SIPEC, Orleans, Frankrig , SEMICON Southwest 99 Austin, Texas NOVEMBER , Interclima, Paris, Frankrig , Expoquimia, Barcelona, Spanien , Pharma India-99, Bombay, Indien , Sweden-South Africa Meeting, Johannesburg, Sydafrika , TALTEK 99, Helsinki, Finland 2000 FEBRUAR 7th-9th, AHR EXPO 2000, Dallas Convention Center, Texas , VSK Exhibition, Utrecht, Holland , Renove Hotel, Paris, Frankrig MARTS , CFIA, Rennes, Frankrig , NordBygg VVS2000, Stockholm, Sverige , Mostra Convegno Expocomfort, Milano, Italien APRIL , HILSA 2000, Zürich, Schweiz For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller agent CAMFIL AIRMAIL er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3. SE Trosa, Sweden. Tlf Fax Ved: Anders Freyschuss, Marketing Direktør, Camfil gruppen Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige Trosa Tryckeri AB , YMER REKLAMBYRÅ

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet.

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Ren luft med iltning og ioner!

Ren luft med iltning og ioner! Ren luft med iltning og ioner! Photohydroionisering skaber hydroperoxider der er ioniseret og dermed giver luften sit naturlige forsvar mod lugt, vira, bakterier og svampesporer m.v. Oxidation er teknisk

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

Intelligent Air - over hele verden

Intelligent Air - over hele verden DK QF-RØRSYSTEM Intelligent Air - over hele verden Dantherm Filtration er blandt de førende leverandører af luftrensningsanlæg til mange forskellige brancher over hele verden. Dantherm Filtration fokuserer

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions Få løst dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive HEPA-filtre

Læs mere

AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL

AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL AirMail 1/97 NYHEDSBREV FRA CAMFIL Her finder man verdens reneste luft SIDE 3 Præsentation af Camfil AirMail 2 Støvspøgelse i Oslo 4 Får De renset luften? 5 En ren fornøjelse 6 Volvo og Philips vælger

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment D S/ E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 e u ro p æ i s k s t a n d a rd Camfil Farr renluftsløsninger DS/EN 13779 miljø, luftkvalitet

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden lindab ventilation Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden En forskel, der kan høres Lyden er indeklimaets 3. dimension Et godt indeklima skal være en naturlig del af hverdagen. Det

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions 2 Pas godt på dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive

Læs mere

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI FOREBYGGELSE For meget støv er ikke sundt for nogen af os heller ikke, selvom vi måske ikke er allergiske over for pollen, dyrehår eller

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

airmail Sikkerhed i højsædet 2 Camfil Farr dækker hele Nordamerika Filtersystemer sikrer bygninger Bestyrelsesformandens betragtninger

airmail Sikkerhed i højsædet 2 Camfil Farr dækker hele Nordamerika Filtersystemer sikrer bygninger Bestyrelsesformandens betragtninger airmail NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2003 Sikkerhed i højsædet 2 Camfil Farr dækker hele Nordamerika 4 7 8 Filtersystemer sikrer bygninger Bestyrelsesformandens betragtninger Gigapleat, nye højtydende

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer 2 Fremtidens produkter til krævende applikationer Fremtidens Koblinger Til væske applikationer CEJN har i mange år

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri lindab ventilation Renrumsarmatur LCR udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri Et renrums kvalitet afhænger af de valgte komponenter og deres detaljer Når det gælder renrum, er det ikke nok,

Læs mere

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF UGTIGH ED ER EN ESSENTI EL FAKTOR Luftfugtighed er et vigtigt parameter i de klimatiske forhold her på jorden. Naturen og klimaet iværksætter i sig selv en meget

Læs mere

airmail Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede

airmail Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede airmail NYHEDSMAGASIN FRA CAMFIL FARR NR. 2/2003 Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede 5 7 9 Resultatet ved at vælge den rigtige filterløsning

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Smooth Line cylinderens fordele Mange maskiner og udstyr i fødevareindustrien og beslægtede brancher kan komme i kontakt med fødevarer og rengøres

Smooth Line cylinderens fordele Mange maskiner og udstyr i fødevareindustrien og beslægtede brancher kan komme i kontakt med fødevarer og rengøres Smooth Line cylinderens fordele Mange maskiner og udstyr i fødevareindustrien og beslægtede brancher kan komme i kontakt med fødevarer og rengøres derfor regelmæssigt. Komponenterne skal derfor være korrosionsbestandige

Læs mere

Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke

Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke Sikkerhed, du kan stole på. Blue Line Gen 2 bevægelsesdetektorer Hvis du vil sikre dit hjem, din detailbutik eller andet erhverv, er det vigtigt, at

Læs mere

Industriel luftrensning

Industriel luftrensning Industriel luftrensning Vi løser Deres luftrensningsopgaver så effektivt og økonomisk som muligt LESNI A/S er specialiseret som leverandør af standard teknologier og innovative løsninger til rensning af

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella R Bakteriefrit vand Point-of-use filtrering - den sikre løsning Stop Legionella - og andre bakterier T-Safe er en produktserie fra det danske firma, Tandrup Water Solutions A/S. Serien omfatter: Brusere

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Ren luft. I AGRO- og MØLLERIINDUSTRIEN

Ren luft. I AGRO- og MØLLERIINDUSTRIEN Ren luft I AGRO- og MØLLERIINDUSTRIEN D E D I C A T E D T O C L E A N A I R Vi kender agro- og mølleriindustrien det gør vores forhandlere også Da JKF blev grundlagt for mere end 50 år siden, var udgangspunktet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Hvorfor vælge Mitsubishi? JAMSTEC Når du vælger Mitsubishi, vil du få fordel af de mange års teknisk erfaring, det globale perspektiv

Læs mere

UPONOR VVS QUICK & EASY. Q&E Det sikre valg til alle installationer

UPONOR VVS QUICK & EASY. Q&E Det sikre valg til alle installationer UPONOR VVS QUICK & EASY Q&E Det sikre valg til alle installationer 02 2007 1011 Q&E Koblingssystemet til alle installationer Uponor Brugsvand med Q&E Uponor leverer et komplet skjult system til fordeling

Læs mere

AirMail. Filtre til sikkerhed, beskyttelse og rene processer

AirMail. Filtre til sikkerhed, beskyttelse og rene processer AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL. 1/99 Filtre til sikkerhed, beskyttelse og rene processer Filtres rolle i atomkraftanlæg Strategisk samarbejdsaftale med Gore Filtre til Europas største byggeprojekt Ren fremstilling

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Funktionen Efter utallige forsøg er det nu lykkedes i en speciel proces, at coate og forsegle Led-hygiejne lampen med titanoxid og nanopartikler. Den coatede overflade

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend.

www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend. www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend. Vandbårne mikroorganismer Drikkevandssystemer er ofte inficerede med mikroorganismer, som ved kritiske

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR... 03 Sådan fungerer NilAIR... 04 Det unikke NilAIR Klik-System...

Læs mere

Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890

Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890 Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890 I løbet af de næste par år vil en ny norm til klassifikation af luftfiltre EN ISO 16890 træde i kraft. Normen er til høring, men ventes vedtaget

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Tillykke med dit fravalg af almindelig rygning, og velkommen til simuleret rygning, en lugtfri anderledes måde at ryge på.

Tillykke med dit fravalg af almindelig rygning, og velkommen til simuleret rygning, en lugtfri anderledes måde at ryge på. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg, ved at omdanne luft til damp NyCigaret

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare

Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare lindab vi forenkler byggeriet Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare Alle har ret til ro i et godt indeklima Årtiers forskning og udvikling, bl.a. i vores eget lydlaboratorium,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Ren luft. i træindustrien

Ren luft. i træindustrien Ren luft i træindustrien D E D I C A T E D T O C L E A N A I R Vi kender træindustrien det gør vores forhandlere også Siden JKF blev grundlagt for mere end 50 år siden, har vi samarbejdet med træindustrien

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere