airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika"

Transkript

1 airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid

2 Nyt selskab i Nordamerika Camfils mål er at blive verdens førende leverandør af løsninger til luftfiltrering. Vi har kontinuerligt leveret banebrydende produkter og ekspanderer hvert eneste år. Vi har også givet udtryk for, at vi ønsker at være lige så stærkt repræsenteret i Nordamerika, som vi er i Europa og Asien. Som et led i denne strategi har Camfil igen kastet blikket mod vest og foretaget opkøb af Delcon Filtration Group Inc. i Canada (se side 5). Delcon giver os et nyt strategisk netværk i Nordamerika, hvilket udvider området for vore europæiske og asiatiske produktionsenheder og knytter Camfils verden tættere sammen. Opkøbet styrker Camfils fodfæste i Nordamerika og styrker vor position i ASHRAE-markedet, hvor Camfil Filtra (New Jersey) i mange år har været førende i produktionen af HEPA og ULPA filtre til renrum. Men Delcon er meget mere end en geografisk base og produktionsenhed. Virksomhedens produktsortiment passer fint til vores sortiment, og Delcon er ligesom Camfil kendt for at levere kvalitet og højtydende produkter to vigtige betingelser for at kunne indgå i vores virksomhed. Delcon er en glimrende udvidelse til Camfil Filtra. Begge firmaer vil nu begynde at koordinere produktion, produkter og marketingaktiviteter i USA og Canada. Fra svampe til Mars Hovedindholdet i dette nummer fokuserer på reportager om de mange anvendelsesmuligheder for Camfil filtre. Du kan læse om, hvordan de bruges ved svampedyrkning, i P4- og BSL-laboratorier med høj sikkerhed, samt endda på Mars. Læs desuden om vore nye produkter, software og tekniske oplysninger typiske Camfil aktiviteter, som sikrer høj kvalitet af indendørsluft, rene produktionsprocesser samt hjælper til, at verden bliver et mere sikkert sted at leve. God læselyst! Jan Eric Larson Administrerende direktør 2 AIR MAIL 2-99

3 Maksimal sikring og sikkerhed på nyt P4-laboratorium i Frankrig P4-laboratorier er underlagt verdens strengeste sikkerhedskrav, da de benyttes til forskning og undersøgelse af de mest dødelige vira og bakterier, vi har kendskab til. Det nye Jean Mérieux P4 High Security Laboratory i Frankrig det femte af sin slags i hele verden er udstyret med en række Camfil filtre, som skal fjerne eventuelt farligt indhold i ventilationsluften, inden den sendes ud fra laboratoriet. Opgaven for Marcel Mérieux Foundation i Frankrig er at fremskaffe midler, der bidrager som hjælp til forskning, uddannelse og udbredelse af information inden for områderne biologi, immunologi, epidemiologi og forebyggende medicin. Med henblik på at forbedre den almene sundhed dækker stiftelsens initiativer også alle discipliner, som kan relateres til forebyggelse af infektions- og parasitsygdomme. Det nyopførte Jean Mérieux P4 High Security Laboratory i Lyon i Frankrig slutter sig til fire andre P4-anlæg, som i øjeblikket er i kraft i USA (2), Rusland og Sydafrika. I den nærmeste fremtid vil flere andre P4-laboratorier til forskning inden for infektionssygdomme desuden blive bygget i Canada, Sverige (se artiklen herunder) og i USA (4) m 3 /t for at undgå udbredelsen af Ebola-virus Lyon laboratoriet er helt unikt i Europa. Anlægget på 300 m 2 forsynes hver time med m 3 luft for at overholde P4-biosikkerhedsstandarderne det er verdens strengeste krav til mikrobiologisk sikkerhed. I et P4-klassificeret laboratorium kan man studere og forske i de mest dødelige vira, f.eks. Ebola. Hver dag udleder Lyon laboratoriet tæt på m 3 luft i atmosfæren, og dette gør effektiv luftfiltrering til et forståeligt og nødvendigt kriterium for beskyttelsen af mennesker og miljø mod de dødelige bakterier. Luftfiltreringssystemerne på P4-laboratorier må aldrig svigte. Højeffektive Absolute filtre fra Camfil blev valgt til at varetage opgaven, og de blev leveret af det ISO 9001 certificerede datterselskab Camfil S.A. Dobbelt filtreringssystem Den udledte luft renses i to trin med SOFDISTRI, SOFILAM GS (ULPA U15) og SOFILAIR HEPA H14 filtre. For at overholde P4-standarderne specificeres og testes filtrene enkeltvis i overensstemmelse med den strengeste europæiske norm, EN Hver filterbeholder, som er af typen safe-change nuclear, er svejset og underlagt strenge testprocedurer. Nem vedligeholdelse er også vigtig. Når et filter udskiftes, benyttes specielle holdbare plastposer for at sikre, at serviceteknikere ikke udsættes for nogen fare. Brugte filtre erstattes også under strengt kontrollerede forhold, hvor der følges specielle procedurer. 30 års erfaring Camfil gruppen har 30 års erfaring i levering af komplette luftfilterløsninger til sikkerhed og beskyttelse på laboratorier, kernekraftværker og kemiske anlæg samt andre anlæg, hvor der skal være høj sikkerhed. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du blot rekvirere vor præsentationsbrochure Safety & Protection. S V E R I G E Første BSL-4-laboratorium i Nordeuropa vil bruge Cambox Security-1000 Det svenske institut for kontrol af smitsomme sygdomme (SMI) i Stockholm overvåger alle former for epidemiologiske sygdomme, lige fra harmløse vira til dødelige sygdomme som f.eks. Ebola. SMI samarbejder også med WHO i forbindelse med studier af hæmorrhagisk feber, og for at kunne gennemføre yderligere forskning inden for dette felt, besluttede SMI, at de havde brug for at opføre et nyt laboratorium med høj sikkerhed BSL-4 (Biological Security Level 4) - på Karolinska Institutet i Solna lige uden for Stockholm. Det nye anlæg vil blive det første af sin slags i Nordeuropa og dermed også i Sverige, hvor der allerede findes et antal BSL-3 laboratorier til håndtering af mikroorganismer, som forårsager alvorlige sygdomme på mennesker og dyr. Stålkonstruktion I BSL-3 laboratorier benytter personalet typisk en luftsluse til at få adgang til anlægget, hvor trykket er mindre end i korridoren. Alt arbejde udføres under specielle, sikre laboratoriebænke. Al luft, som ledes ud gennem ventilationssystemet, behandles først i HEPA filtre. SMIs BSL-4 laboratorie vil også indeholde specielt designede indretninger og systemer til trykkontrol. Sikrings- og sikkerhedsstandarder vil naturligvis være strengere som følge af forskningsområdet. De svarer til dem, der benyttes på Jean Mérieux-laboratoriet i Frankrig. Vægge, gulve og lofter vil blive luft- og gastætte og fremstilles af sammensvejsede stålplader. Personalet vil blive iført specielt renrumstøj og koblet til deres eget lukkede luftsystem. Rensning af luftudslip med Cambox Security-1000 Ventilationsanlægget er det største tekniske system. Den tilførte luft vil blive renset i HEPA-filtre, mens den udledte luft vil blive ledt gennemn Cambox Security-1000, et særligt ekstra sikret filterhus, som indeholder et Camfil Absolute filter med en effektivitet på 99,99 % for 0,3 µm-partikler. De påkrævede specifikationer for filteret lød på 99,97 % effektivitet, men ved at anbefale Cambox Security-1000, får SMI et filter, hvor gennemtrængningen af 0,3 µm-partikler er tre gange mindre. Dette forbedrer systemet i almindelighed og opfylder kravene med en bred margen, udtaler Roland du Puy fra Camfils svenske salgskontor. Cambox Security-1000 har mindre risiko for lækage og giver bedre mulighed for at arbejde med den type dødelige mikroorganismer, som skal undersøges i laboratoriet. Et sikkert luftfilterhus, der er nemt at vedligeholde Cambox Security 1000 er et sideåbnet filterhus fra Camfil, og er udstyret med falsede tilslutninger, et cover, inspektionslåg og safechange indretning til udskiftning af benyttede filtre og opbevaring af dem i plastikposer, hvilket letter service og vedligeholdelse. Der findes ingen bevægelige dele, som kan forstyrre luftgennemstrømningen eller få indflydelse på måleresultater. Camfils Absolute filtre har (som de filtre, der leveres til SMI-laboratoriet) aluminiumsseparatorer for at give stabilitet og yde beskyttelse, samt forsegling med polyuretan og ubrudt pakning, som giver ekstra tæthed i filterhuset. AIR MAIL

4 En virksomhed i vækst De findes i alle former og variationer, tørrede eller friske, til medicinsk brug eller spisning. I mange kulturer anses de for at være en delikatesse, og de dyrkes som et betydeligt og værdifuldt produkt i en række europæiske lande. Det drejer sig om svampe, og den kommercielle dyrkning kræver ren luft for at give de bedste resultater. Spørg blot de irske svampeproducenter, som har testet og godkendt Camfils Opakfil til brug som et sporefilter i dyrkningstunneller. Svampe dyrkes intensivt. Den ene høst følger efter den anden og udgør et ideelt vækstmiljø for skadedyr og sygdomme. Hyppigheden af sygdomsudbrud afhænger af svampeproducentens dygtighed og omhu, andre producenter i området samt det omgivende miljø, og producenten skal følge de basale principper for hygiejne, som gælder for enhver fødevareproducent. Eksperter mener, at et godt hygiejneprogram omfatter beskyttelse mod skadedyr og sygdomme, samt at disse udelukkes fra dyrkningsenheden ved anvendelse af filtreringssystemer, forsegling af døre og andre metoder. Andre vigtige mål er at minimere spredningen af skadedyr og sygdomme samt eliminere de forhold, som forårsager dem. I naturen vokser svampe hovedsageligt i forårsog efterårsmånederne. I kommercielle svampekulturer skal vækstbetingelserne opretholdes året rundt. Luften kan benyttes til at danne de helt rigtige klimatiske og nærende betingelser, men den kan indeholde sporer, skimmel, insekter og andre smittebærere, som kan inficere og ødelægge svampene. Det er her, luftfiltrering spiller en vigtig rolle. Svampedyrkning i Irland Kommerciel dyrkning af svampe sker normalt i tunneller, hvor der skal tilføres ren luft under pasteuriseringen af komposten og mens myceliet udvikles. Den luft, som tilføres tunnellerne, renses normalt i filtre for at fjerne smittebærere, f.eks. patogeniske sporer, konkurrerende skimmelsvampe og insekter. I Irland findes der i øjeblikket omkring 550 svampeproducenter, som tilsammen bruger mere end tons kompost i ca tunneller, hver med en længde på 7,0 til 8,8 meter. De luftbårne sporer, som skaber problemer ved svampedyrkningen, er Caldobotryum, Trichoderma, Penicillum og Venticillium. Deres størrelse varierer fra 2 til 13 mikrometer. Undersøgelser bekræfter fordelene ved Opakfil som sporefilter Den irske svampeindustri har altid frygtet, at brugen af højeffektive filtre til at mindske kontaminering ville gå ud over luftgennemstrømningen i dyrkningstunnelerne, da denne gennemstrømning er altafgørende for svampeproduktionen. For at bevise det modsatte leverede Camfils irske afdeling (Camfil Irl. Ltd.) Opakfil filtre til Teagasc, en irsk forsknings- og rådgivningsgruppe inden for landbrug, så de kunne teste produktet som et sporefilter og sammenligne filterets ydeevne med de filtre, der normalt benyttes i den irske svampeproduktion. Testen indgik som led i en overordnet plan om at forbedre hygiejnestandarden på svampeanlæg ved at skifte til filtre, der garanterer bedre ydelse ved luftindtaget. Resultaterne fra testen kan læses i rapporten The Effect of Improved Filtration on Ventilation System Performance in Mushroom Tunnels Interim Report. Måleresultaterne fra Kinsealy Research Centre viste, at det højtydende Opakfil filter kun giver en marginal reduktion af luftstrømmen gennem en luftbehandlingsenhed med varme- og afkølingsvekslere, sammenlignet med det syntetiske filtermateriale, som normalt anvendes i branchen i dag. Nu udnævnt som standard Fordelene ved Opakfil har vakt øget interesse. Opakfil benyttes nu som standard i tunnelsystemer fra Mckenna Growing, og disse anvendes i vid udstrækning i Irland og i en række øst- og vesteuropæiske lande. Ud over at give bedre kontrol med smittebærere sælges produktet også på, at der forekommer et mindre trykfald i produktets levetid, sammenlignet med poser af dårligere kvalitet, som aktuelt benyttes af svampeproducenterne. Den positive reaktion på Opakfil åbner op for et stort potentielt marked for sporefiltre, som Camfil håber vil blive en virksomhed i vækst i den nærmeste fremtid. 4 AIR MAIL 2-99

5 Camfil værktøj letter LCCberegninger Analyser af livscyklusomkostninger (Life Cycle Cost - LCC) tager hensyn til omkostningerne ved investeringer, energiforbrug, vedligehold og bortskaffelse i løbet af ventilationsanlæggets levetid. AstraZeneca bygger nye produktionslokaler i Sverige til fremstilling af to af virksomhedens mest solgte produkter til at lette åndedrætsbesvær. Produktlinjen vil også tillade ubesværet vejrtrækning under sterile forhold, takket være luft, som er renset i Camfils renrumsfiltre. AstraZeneca udvider og bygger til ved samme lejlighed Camfil udvikler sine egne unikke computerprogrammer, og det nyligt udviklede LCC program tager hensyn til alle vigtige faktorer, f.eks. installationsparametre, renhed i kanalsystemer, filterskift, energiforbrug, anskaffelseskrav samt vedligeholdelse og bortskaffelse. I den svenske by Södertälje, blot 30 km nord for Camfils hovedkontor i Trosa, ligger en række produktionsanlæg tilhørende Anglo- Swedish AstraZeneca Group, som er en af verdens største farmaceutiske virksomheder og en førende medicinalproducent inden for flere terapeutiske områder. For at opfylde behovet for mere plads foretager AstraZeneca en betydelig investering i ny produktionskapacitet i en række lande. Et eksempel er et af firmaets produktionssteder i Södertälje. ved forebyggende behandling af astma. Projektet udføres i samarbejde med Luftkonditionering AB, som flere gange tidligere har hjulpet Camfil med at levere avancerede filtre og filterapplikationer Programmet er det eneste, der baseres på Her opføres et nyt anlæg på til medicinalindustrien, f.eks. Eurovent Standard 8/9, og som korrekt m 2, som tilføjer produktionslokaler AstraZeneca og Pharmaciaintegrerer beregninger af gennemsnitligt trykfald. Nyt i denne version er integrationen til to af firmaets bedst sælgende produkter inden Upjohn. af udgifter til rengøring, to-trinsfiltrering, nye grafer og beregninger til sammenligninger. Med LCC-programmet bliver det nemmere for dig at vælge netop de filtre, som opfylder dine specifikke behov. Du skal blot kontakte nærmeste Camfil selskab for at få yderligere oplysninger. for behandling af åndedrætsproblemer: Turbuhaler, en vejrtrækningsdrevet, CFC-fri tørstofsinhalator til mennesker, der lider af astma, samt Pulmicort, et betændelsesnedsættende medikament til inhalering, som benyttes Renrumstilstande Turbuhaler og Pulmicort vil blive fremstillet i renrumstilstande i den nye bygning. Produkterne produceres i ekstremt høje koncentrationer og skal fortyndes under sterile forhold, inden de kan Camfil har overtaget Delcon Filtration Inc. i Toronto, Canada. Delcon producerer og distribuerer et omfattende udvalg af HVAC-filterprodukter og har været Stop Press! banebrydende med komplette løsninger til styring af filtrering. Delcons produkter benyttes af en lang række slutbrugere inden for handel og industri, og virksomheden distribuerer sine produkter via direkte salg og diverse forhandlere i hele Canada. Opkøbet af Delcon er det første trin i en langsigtet plan om at udvide Camfils tilstedeværelse på det nordamerikanske marked for filterprodukter. Delcons sortiment af luftfilterprodukter og firmaets ledelse udgør et godt supplement til Camfils nuværende amerikanske virksomhed, Filtra Corporation. Både Delcon og Filtra overtager navnet Camfil for at opbygge en ny mærkegenkendelse. Med overtagelsen af Delcon kombinerer Camfil sin førende position som producent af produkter til komplet styring af filtrering til lakfinishprodukter i bilindustrien med Filtra, der er anerkendt som en førende virksomhed på det nordamerikanske marked for filtre til renrum. De to virksomheders kombinerede produktsortiment er som skræddersyet til at imødekomme behovet hos en bred vifte af kunder inden for handel og industri lige fra standardventilationsfiltre til indendørsluft og til de specialiserede filtreringsfunktioner, der kræves ved vigtige processer. pakkes i inhalatorerne. Ventilationsanlægget i den nye bygning er meget vigtigt, for at der kan etableres det optimale produktionsmiljø. Luften fra processen skal også renses omhyggeligt, inden den ledes ud. Luftfiltreringen i de enkelte produktionslokaler udstyres med: 5 Cambox filtre til udledningsluft udstyret med Absolute filtre 2 Cleandistri med Absolute filtre Prototype under opførelse Der bygges en prototype på et af produktionslokalerne, så man kan teste alle ventilationssystemets funktioner, inden den endelige installation. Den samme filtrering og luftsystemsløsning vil også indgå i andre anlæg, som udvides eller bygges til produktion af Turbuhaler og Pulmicort. Et af disse anlæg ligger i Dunkerque, Frankrig, og det er allerede blevet udstyret med renrumsfilterløsninger fra Camfil. Camfil overtager Delcon i Canada AIR MAIL

6 Aktivt kul: Gammelt materiale med ny fremtid Safety and Protection og Clean Processes Nu, hvor vi bevæger os ind i det næste århundrede, er teknologiske og markedsmæssige ændringer umiddelbart forestående. I dag bruges kulfiltre som en løsning på mange problemer, der ikke er afgrænset nærmere. Årsagen er ligetil: Det Af dr. Chris Ecob er dyrt at analysere en luftstrøm, der Filtrering ved hjælp af aktivt kul er ganske vist en udbredt metode til luftrensning, men man har endnu ikke helt forstået, hvordan teknologien bag metoden virker, og hvilket potentiale den har. I denne artikel fokuserer Chris Ecob, Camfils specialist i aktivt kul, på materialets oprindelse og på, hvordan det i fremtiden vil spille en større rolle i luftfiltrering. For at underbygge sin avancerede virksomhed på kulfilterområdet har Camfil opført et nyt testanlæg i Sverige, hvor aktive kuls filtersystemer i naturlig størrelse skal testes ved at blive udsat for en lang række uorganiske gasser og organiske dampe. Grundstoffet kulstof har eksisteret siden tidernes morgen. Det antager et væld af former på vor klode, hvoraf kul er det bedst kendte eksempel. Diamanter, hvis struktur er meget retlinet, er den reneste form for kulstof. Kæder af kulstofatomer udgør også grundstenen i alle molekyler i menneskets krop og i alt levende materiale. Det er fra disse kilder, især de botaniske, at man har afledt en anden slags kulstof: aktivt kul. Aktivt kul er et mikroporøst, adsorberende stof, der er dannet af kulstofholdigt materiale. De kommercielle råmaterialer er kul, træ, tørv og kokosnøddeskaller. Ordet mikroporøst betyder, at aktivt kul, selvom det virker fast, faktisk består af et netværk af sammenvævede sprækker og porer, som findes i materialet. Porerne er bittesmå. Deres størrelse ligger et sted mellem <2 >1000 nanometer (10-9 m), og de kan kun ses i et kraftigt elektronmikroskop. ind mod den indvendige flade, som udgøres af de mindste porer. Når en gasmolekyle kolliderer med kullets overflade et passende sted, bliver den tiltrukket og holdt tilbage. Gasmolekyler er bittesmå og adsorberes bedst i de mindste porer. Kommercielle kulstoffer, som opfylder disse betingelser, fremstilles af kokosnødder og kul. Porernes mængde og deres forskellige størrelser afspejler i vid udstrækning strukturen i det oprindelige materiale. Flygtige materialer, f.eks. vand, tjære og harpiks, brændes væk under fremstillingsprocessen. Tilbage er en matrice af kulstofatomer, som iltes selektivt for at åbne det oprindelige netværk af porer. Resultatet er et materiale med et særdeles stort internt areal (~1000 m 2 /g). På grund af sin komplekse interne Anvendt første gang under Første Verdenskrig Første gang, aktivt kul blev benyttet flittigt til luftfiltrering, var under Første Verdenskrig, hvor stoffet blev benyttet i gasmasker for at beskytte mod krigsgasser som klor, sennepsgas og fosgen. 80 år senere bruges aktivt kul især til at fjerne lugte og giftige eller ætsende gasser. Tabellen herunder indeholder eksempler på udbredte anvendelsesområder: struktur af porer anvendes aktivt kul til rensning og filtrering af gasser. Forurenende gasmolekyler i en luftstrøm kan trænge igennem de store porer på kullets overflade i en proces, der kaldes diffusion, og bevæge sig Fremtidig anvendelse af aktivt kul Camfil kan tilbyde gennemtestede produkter i alle anvendelsesområder indenfor markedsområderne Comfort, Anvendelsesområde Problem Gasart Lufthavne Lugte og sundhedsrisici Petroleum (flybrændstof) Museer Skader på genstande Svovl- og nitrogenoxider Fremstilling af flamingo Giftige dampe frigives Toluol diisocyanat Kernekraft Radioaktive isotoper frigives Iod, krypton, xenon Fremstilling af pesticider Toksiner frigives Mange forskellige pesticider Emhætte i køkken Madlugt frigives Meget kompleks kemi er forurenet af en kompleks blanding af gasser eller dampe. Et sådant Billederne viser de forskellige strukturer på traditionel og ny kulstofform. Overfladen på et korn af kul fra skallen af en kokosnød i meget stor forstørrelse. Strukturen på et papirmedie med stavformede aktive kulfibre. arbejde vil kun blive udført på relativt få steder, hvor man skal opfylde lovmæssige bestemmelser. Denne situation vil ændre sig. På feltet Comfort vil der opstå større opmærksomhed omkring problemer som f.eks. gener pga. dårligt indeklima, hvilket medfører et stigende behov for at identificere de skadelige luftbårne stoffer. På feltet Clean Processes har industrien nu indset, at ikke blot partikelforurening, men også kemisk eller molekylær forurening kan skade processerne. Det bedste eksempel herpå er halvlederindustrien, hvortil Camfil har udviklet filteret 6 AIR MAIL 2-99

7 Gigasorb. Camfils overvågningssystem Gigacheck (se separat artikel) kan også fastslå molekylær forurening af luftstrømme på enklere vis. Nye former for aktivt kul og filterdesign reduceret med hhv. 25 % og 75 % sammenlignet med traditionelle filtre med kornede adsorbenser. For at underbygge sin avancerede virksomhed på kulfilterområdet har Camfil også opført et nyt testanlæg i Sverige, hvor aktivt kulfiltersystemer i På farten i Sydøstasien Som en afspejling af den seneste tids naturlig størrelse skal testes ved at udvikling i partikelfiltermarkedet er blive udsat for en lang række uorga- kravet nu, at filtrene skal være mere effektive og kompakte, og de skal belaste miljøet mindst muligt i hele deres levetid (fremstilling, anvendelse og bortskaffelse). Et af de vigtigste problemer er tryktab, hvilket har en betragtelig indflydelse på energiomkostningerne igennem filterets levetid. Disse behov betyder, at der er brug for nye typer aktivt kul og nye filterdesign. Aktive kulstoffer, som er udviklet af syntetiske materialer som f.eks. polymerfibre og resiner i stedet for botanisk materiale, vil få stigende betydning. Med disse materialer har man større indflydelse på kulstoffets niske gasser og organiske dampe. For at simulere de forskellige miljøer, som findes på verdensmarkedet, kan prøveanlægget yde op til 3400 m 3 luft i timen med en temperatur fra 10 til 60ºC og en relativ luftfugtighed på 10 % til 95 %. Dette anlæg er uden tvivl enestående i filterindustrien og viser Camfils bestræbelser på at levere produkter i verdensklasse til kontrol af forurenende stoffer under gasfaser. Kulstof er i sandhed et ældgammelt materiale, men i lyset af den udvikling, der er beskrevet ovenfor, har det en ny og levedygtig fremtid indenfor luftfiltrering. Camfil Malaysia har i samarbejde med Camfils svenske moderselskab og repræsentanter netop afsluttet et vellykket roadshow i Singapore, Malaysia og Thailand. Produktpræsentationens hovedformål var at lancere det højtydende, kemiske renrumsfilter Gigasorb og den nye Gigacheck, som filtrerer luftbåren, molekylær kontaminering (se nedenfor). Computersoftware til forfiltrering og efterfiltrering blev også demonstreret for kunderne, samt Camfils HEPA/ULPA-udvalgsprogram, cd-rom og software til design af renrum. Alene i Bangkok gæstede flere end 110 mennesker fra 39 internationale virksomheder roadshowet. Næste stop: Taiwan og Sydkorea Roadshowet besøger flere steder i Taiwan og Korea sidst i november. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din nærmeste Camfil repræsentant eller Sean O Reilly hos Camfil Air Filter Sdn Bhd, Malaysia. -adressen er: struktur under fremstillingen. På denne måde vil man kunne fremstille adsorbenser med mere præcise egenskaber, end det er muligt i dag. Mere væsentligt: Hvis man fremstiller aktivt kul i former, der har en stor udvendig overflade i forhold til deres størrelse, f.eks. fine fibre eller formstøbte kugler, kan man opnå en meget hurtig adsorbering. Der behøves færre af disse materialer for at opnå den samme adsorberingsmængde som med konventionelle, kornede materialer. Filtrene bliver mindre, og takket være nye plisserede konstruktioner mindskes tryktabet. Nyt testanlæg i Sverige Camfil er førende indenfor kulfilterteknologi. Filtre med aktive kulfibre bruges nu i medicinaludstyr og er meget udbredt i kopimaskiner, hvor de fjerner ozon. Kopimaskinefiltrenes størrelse og tryktab er typisk blevet Dr. Chris Ecob, som arbejder hos Camfil Ltd i England, har været aktiv i luftfilterindustrien siden I dag er han Camfils specialist i aktivt kul, som han har studeret indgående i forbindelse med sin Ph.D.-afhandling, der fokuserer på brugen af aktivt kul til at indfange radioaktivt jod i kernekraftindustrien. Gigacheck har næse for molekylær forurening Halvlederteknologien bliver nu endnu mere avanceret for at imødekomme det stigende behov for mindre og hurtigere enheder, der samtidigt udnytter energien bedre. Resultatet er kredsløb med smallere linjer og et større waferareal i produktionen af mikrochips i renrum. Disse nye produkter kræver ikke blot omhyggelig kontrol med partikler under produktionen. Luftbåren molekylær kontaminering (airborne molecular contamination AMC) skal også forhindres. Camfils nye Gigacheck er en praktisk og billig måde at spore adskillige AMC-gasser, herunder syregasser og ammoniak. Den intelligente prøveudtager Gigacheck kan skelne mellem forskellige kilder i et element. Klor kan f.eks. spores som stammende fra Cl2 eller HCl. Desuden ignorerer Gigacheck en klorpartikelkilde som f.eks. NaCl, da den ikke er gasformig. Gigacheck kan installeres i lokaler, ventilationskanaler, udendørs eller i renrum. En kendt gasart kan nemt måles med gasprøveudtageren. Hvis man ønsker at undersøge et område for de meste gængse AMC-gasarter, fås et komplet, udtagningsklart udstyr til måling af syrer, syrerester, baser, ozon eller klor. AIR MAIL

8 Interesse for Mars Mange har kontaktet os for at få yderligere oplysninger om Camfils rolle i Pathfinder-missionen til Mars for et par år siden. Vores hjemmeside tommer (i højden), 4,60 tommer (i diameter) og 41 mm (plisseringstykkelse). Filtrene skulle kunne bortfiltrere 99,99 % af alle partikler med en indeholder bl.a. størrelse op til 0,3µ. Det plisserede knappen Camfil worldwide, hvor gæsterne kan klikke på et billede af planeten og se et foto af Pathfindersonden med teksten We even have an air filter at N, W, on the planet Mars. Her følger den komplette historie, fortalt af Andy Stillo fra vores amerikanske virksomhed, Filtra Corporation: I begyndelsen af 1996 blev Filtras tekniske afdeling kontaktet af Jet Propulsion Laboratory (JPL), som bad dem fremstille seks filtre til et filterhus, som blev leveret af JPL, og element blev støbt under rotation og forseglet i det leverede filterhus på et prototypestativ. Filtrene blev monteret som ventilationsfiltre i beholderne med elektronikken i Lander- og Rover-sonderne til Mars Pathfinder-projektet. Deres opgave var at indfange eventuelle bakterier eller sporer, som stadig fandtes i beholderne. Dette skulle forhindre, at der blev grundlagt en koloni på Mars, som på en senere mission fejlagtigt kunne blive fortolket som en livsform på den røde planet. som var fremstillet af Rexolite Filterdimensionerne var 2,210 Vil du vide mere? For yderligere oplysninger kontakt nærmeste Camfil selskab eller agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, så vil vi sørge for, at din henvendelse bliver behandlet omgående. Mød 3 gode hæfter om bedre luftfiltrering Camfils tekniske direktør, Jan Gustavsson, har skrevet tre nye hæfter i Camfils serie indenfor teknisk og videnskabelig litteratur til personer, der beskæftiger sig professionelt med luftfiltrering: 1. Air Filters and IAQ beskriver det stigende behov for at fjerne urenheder og gasser, så man opnår en bedre indeluftkvalitet (Indoor Air Quality IAQ). Dette tekniske hæfte fortæller også om problemer med indendørs luftkvalitet i ventilationssystemer, hygiejnekrav, om forurenende stoffer kan være kræftfremkaldende samt aspekter om brugen af filtre. 2. Absolute filters test methods and classifications, som er en omfattende rapport om Absolute filtre, testmetoder, internationale klassifikationssystemer og filterbetegnelser. 3. Cleanroom filters a guide. En fremragende guide til renrumsfiltre, forureningskilder, Absolute filtre og materialer, kemiske filtre, kemiske klassifikationer, laminære strømningsmetoder, rumklassifikationer, installationstest, partikeltællere og valg af filter. Ønsker du eksemplarer, kan du kontakte dit nærmeste Camfil selskab. Hovedkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Camfil, Filtra Corp eller Industrifilter på følgende messer: OKTOBER 6.-8., Hopitec 99, St Malo, Frankrig , SIPEC, Orleans, Frankrig , SEMICON Southwest 99 Austin, Texas NOVEMBER , Interclima, Paris, Frankrig , Expoquimia, Barcelona, Spanien , Pharma India-99, Bombay, Indien , Sweden-South Africa Meeting, Johannesburg, Sydafrika , TALTEK 99, Helsinki, Finland 2000 FEBRUAR 7th-9th, AHR EXPO 2000, Dallas Convention Center, Texas , VSK Exhibition, Utrecht, Holland , Renove Hotel, Paris, Frankrig MARTS , CFIA, Rennes, Frankrig , NordBygg VVS2000, Stockholm, Sverige , Mostra Convegno Expocomfort, Milano, Italien APRIL , HILSA 2000, Zürich, Schweiz For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller agent CAMFIL AIRMAIL er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3. SE Trosa, Sweden. Tlf Fax Ved: Anders Freyschuss, Marketing Direktør, Camfil gruppen Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige Trosa Tryckeri AB , YMER REKLAMBYRÅ

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2008 Støvbekæmpelse på arbejdspladsen 3 7 8 11 Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library Det er nu lige så nemt at vælge

Læs mere

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil

Læs mere

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre

Læs mere

ren luft gør en forskel

ren luft gør en forskel FRA CAMFIL FARR airmailnyhedsbrev NR.2/2005 ren luft gør en forskel 3 6 7 9 10 Fødevareindustrien: hvordan det mikroskopiske kan være katastrofalt På rette spor med filtrering til GE-lokomotiver Camfil

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6 Nyt agentur N E W S 14. årgang Forår 2001 Nr.1 INDHOLD Den ultimative og kompakte løsning for ventiler til automatiseret procesteknologi Fra årsskiftet har Fagerberg fået forhandlingen af membran- og skråsædeventiler

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT COOL OG MILJØRIGTIG: DEN HYBRIDE REVOLUTION ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT Vi arbejder hele tiden på at forbedre os selv og vores arbejdsgange for at skærpe vores konkurrencemæssige

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

Paradigmeskift med ix i brüel international Side: 4 7. Nyeste PLC-teknik lille i størrelse og spækket med funktioner #NOV.

Paradigmeskift med ix i brüel international Side: 4 7. Nyeste PLC-teknik lille i størrelse og spækket med funktioner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskift med ix i brüel international Side: 4 7 Nyeste PLC-teknik lille i størrelse og spækket med funktioner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Frameworkteknologi

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke

Læs mere

Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle

Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle Sikker håndtering af bitumen EN PRAKTISK VEJLEDNING 2012 Nynas AB Layout og tryk: Hesketh Design Limited, Storbritannien Nynas politik for

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER...

PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER... PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER... VELKOMMEN INDHOLD...til en sundere livsstil! Opnå balance, hav det godt, elsk livet... Hos Nikken stræber vi efter at gøre dit hjem til et sundere sted

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere