65 år. Jubilæum. Foreningen Klitplantagen Blokhus. Dramaet om vandet Se side 8. Udvikling af Blokhus Klitplantage Se side 10-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "65 år. Jubilæum. Foreningen Klitplantagen Blokhus. Dramaet om vandet Se side 8. Udvikling af Blokhus Klitplantage Se side 10-15"

Transkript

1 Jubilæum Foreningen Klitplantagen Blokhus Den første bestyrelse Se side 4-5 Dramaet om vandet Se side 8 Udvikling af Blokhus Klitplantage Se side Ildebrand i Plantagen Se side 16

2 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 2 Forord Dette jubilæumsskrift har til formål at skildre udviklingen i Foreningen Klitplantagen Blokhus gennem de sidste 65 år. Hvorfor nu det? Historien om plantagen og de mennesker der har præget udviklingen er vigtig og et væsentligt fundament for både den forening vi har i dag og bidrager samtidig til give os alle et perspektiv og en forståelse af udviklingen i Skoven. Det er et enestående område med en smuk natur, som vi kun kan føle os privilegerede over at kunne bo i, både sommer og vinter og helårs for nogle. Jubilæumsskriftet giver tråden bagud, lige fra den gang turen til Blokhus var med cykel, senere rutebil med Karlsvognen og nu i bil. Mange husker endnu den tid, hvor vand skulle pumpes op, lys var petroleumslamper og toilettet var i skuret i en tønde. Den tid er forbi. Nu findes alle bekvemmeligheder med el, vaskemaskiner, udendørs vildmarksbade etc. Skriftet er også til vore børn som skal vide noget om gamle dage. Især i vort område som har en spændende historie at fortælle og også siger noget om samfundets udvikling i de seneste, som afspejlet i Skovens og Foreningens historie er det officielle jubilæumsår og Foreningen Klitplantagen Blokhus' bestyrelse håber alle vil nyde læsningen af skriftet. Samtidig vil vi sige tak til de mange bidrag ydere. God fornøjelse med læsningen og godt jubilæum. Fleming Friis Larsen, Formand Foreningen Klitplantagen Blokhus Digt om klitplantagen Bestyrelsen Formand: Fleming Friis Larsen Strandgårdsvej Roskilde tlf Adresse i skoven: Skovduesvinget Blokhus Mail: Næstformand: Jørn Clausen Rågelejevej Klarup Tlf.: Adresse i skoven: Kragebak Blokhus Mail: Kasserer: Birgit Ekstrøm Mejerivej Vadum Tlf.: Adresse i skoven: Havørns Allé Blokhus mail: Kontakt i skoven: Fønss Hansen Slettevej Blokhus Tlf.: mail: Sekretær: Erik Østergaard Blomstervænget 31 Klokkerholm 9320 Hjallerup Tlf.: Adresse i skoven: Slettevej Blokhus Mail.: Plantage kølige klitlands lune oase bøjer du din ryg mod øst nordøst og beskytter de bagvedliggende egne strækker du din krop ved Jammerbugtens kyst så storm og sandflugt må segne. Plantage oase i nattens stilhed kaster du skygger når månen er fuld og luften er ren af dine duftes mildhed der blander sig med himlens blåsorte guld. Plantage oase grøn i gråvejr og vinterkulde frodige lunge hvor klitsandet lå ånder landskabets tanker så underfulde og prøver at få menneskene til at forstå. Helle Nielsen, Blokhus

3 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 3 Fra selskabelig- til moderne forening Foreningen blev stiftet primo 1943 på Industricafeen i Vestergade i Nørresundby under navnet "Foreningen Klitplantagen Blokhus". Initiativtageren til stiftelsen var vognmand Ebert Jensen fra Aalborgs ældste eksisterende vognmandsfirma, Jens Jensen & Sønner. Baggrunden var et ønske om oprettelse af et effektivt tilsyn med husene i det forholdsvis nyetablerede sommerhusområde i Blokhus Klitplantage i vinterhalvåret i et forsøg på bekæmpelse af sommerhustyve. Desuden ville foreningen tage sig af vej- og renovationsspørgsmål og ordningen af lejemålene med staten. I den stiftende generalforsamling deltog over halvdelen af de den gang et par og fyrre grundlejere. Desuden deltog som statens repræsentant plantør Plesner, Blokhus. Han redegjorde for en række forhold vedrørende grundene. Som formand blev valgt vogmand Ebert Jensen, Aalborg. Desuden valgtes til bestyrelsen: Tobaksspinder Jacobsen, Aalborg, cykelhandler Svend Aage Andersen, Nørresundby, glarmester C. Petersen, Nørresundby og cigarhandler Krestian Sørensen, Nørresundby. Kontingentet blev fastsat til 5 kr. pr. år - et beløb, der blev optaget i foreningens vedtægter, der blev leveret i bogtryk fra Hempels Bogtrykkeri. Dette kontingent forblev uændret helt til 1967, da beløbet blev sat op til det dobbelte: 10 kr., hvorfor vedtægterne måtte ændres og trykkes om. Først i 1991 besluttede man at kontingentets størrelse skulle vedtages hvert år på foreningens generalforsamling og vedtægterne måtte endnu en gang trykkes om hos Hempel. Selskabsforening Foreningen var den gang en hyggelig og selskabelig forening, der holdt generalforsamlinger udendørs på grunden foran formandens eller et andet bestyrelsesmedlems sommerhus og fra 1967 altid tredje søndag i juli i kirketiden, - de seneste år på Hotel Nordsøen og på Restaurant Nordstjernen: Fra 2007 holdes generalforsamlingerne tredje lørdag i juli. I begyndelsen deltog kun mændene, mens kvinderne måtte blive i hjemme. I 1978 tog Jens Madsen over og senere Jens Erik Vestergaard. Der har i foreningens historie kun været to kvinder i bestyrelsen og lægesekretær Oda Stagsted, var formand i den vanskelige periode , da de meget komplicerede forhandlinger førtes med Staten om pludselige forhøjelser af lejen for sommerhusgrundene. Moderne tider Vedtægterne fra 1991 holdt sig helt til 2006, da den nuværende bestyrelse med formanden Flemming Friis Larsen i spidsen, udarbejdede et mere detaljeret sæt vedtægter. Samme år vedtog bestyrelsen, at medlemmerne skulle udstyres med plastic-medlemskort i Dankort-format. Foreningen Klitplantagen Blokhus fik sin egen hjemmeside i juli 2003 som medlemmerne dagligt kan klikke ind på. Hjemmesiden opdateres så ofte, som nyhedsstrømmen kræver det. Foreningen Klitplantagen Blokhus er i stadig bevægelse og ønsker at inddrage medlemmerne i positiv dialog. Alle bestyrelsesmedlemmer og formænd helt frem til år 2002 var også mænd. Ebert Jensen var formand til sin død i Derefter valgtes Svend Kirkegaard til formand. Han døde i 1974 og efterfulgtes af Bent Agerbak og senere af Ole Nørmølle.

4 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 4 Den første bestyrelse Vognmand Ebert Jensen Ebert Jensen, født 1892 og var 2. generation i det gamle familiefirma Jens Jensen og Sønner, der startede som vognmandsforretning med hestevogne. Han var en foretagsom herre, der som ung rejste til USA for at lære faget. Da han kom hjem, blev han formand for Dansk - Amerikansk Klub og var i mange år en fast deltager i Rebild Festerne. Desuden var ham med til at udbygge sin fars firma til Aalborgs største vognmandsforretning. Da Landbrugsministeriet 29. april 1933 gav tilladelse til, at der måtte bygges sommerhuse i den fredede Blokhus Klit Plantage, var han en af de første, der valgte en grund og byggede et sommerhus i Plantagen. Det var et lille træhus, som han med mindelser om sit Amerika ophold kaldte "Squarmish House". Det lå helt yderst i plantagen, ud mod de åbne klitter på vest siden af den vej, der tidligere hed "Drosselsmut" - nu en del af Solsortesvinget. Foreningen Blokhus Klitplantage Det var Ebert Jensen, der i 1943 tog initiativ til dannelsen af Foreningen Blokhus Klitplantage efter en række tyverier i sommerhusene under og efter krigen, og han blev på den stiftende generalforsamling valgt til foreningens første formand, - en post han beholdt uden modkandidater - lige til sin død i Ebert Jensen var den ildsjæl, der livet igennem brændte for at forbedre forholdene for Skovens beboere. Det var bl.a. ham der tog initiativ til at få anlagt en flisebelagt trappe op til toppen af den store klit. Det var dengang den eneste færdselsvej til stranden. Han satte også en ordning i værk, hvorefter medlemmerne skulle vedligeholde trappetrinene, der ustandselig føg til med sand. Når beboerne ikke fik taget deres tørn i tide, gik han selv i gang med skovlen. Når skovens beboere i 1950'erne kom til nyrensede trappetrin, sagde de til hinanden: "Ebert har været her!" Generalforsamlingen I begyndelsen blev Lejerforeningens generalforsamlinger holdt på skiftende adresser, bl.a. Industricafeen i Nørresundby, Park Hotel i Aalborg og Købmand Nielsens baglokale på torvet i Blokhus, hvor der var tilstrækkelige mængder af øl... og en vagtpost til at advare deltagerne, hvis politiet skulle dukke op i "smugkroen". I begyndelsen var det kun mændene, der var med til generalforsamlingerne, og når de kom hjem, var nogle af dem i ganske god stemning. Men fra 1955 og til Ebert Jensens død blev generalforsamlingen med to undtagelser holdt på grunden foran "Squarmish House". Efterhånden kom også kvinderne med, og søndag morgen før generalforsamlingerne mylrede skovens veje med feststemte ægtepar med klapstole under armen og termokaffe i kurven. Den sidste generalforsamling hos Ebert Jensen blev holdt den 20. juni Da var formandens helbred begyndt at svigte, og han meddelte til stor beklagelse for samtlige fremmødte, at han ikke ønskede genvalg, når hans valgperiode udløb i Desværre nåede han ikke at opleve den hyldest, generalforsamlingen ville have tildelt ham efter mange på posten. Han døde i foråret "Squarmish House" blev overtaget af Ebert Jensens søn, der også hedder Ebert Jensen. Han bor stadig på adressen. Vognmand Jensens anden søn, Ole Jensen, overtog efter faderens død firmaet. Også han byggede hus i Plantagen. Først opførte han et hus og købte derefter for 500 kr. sin gamle spejdertrop, Jens Bangs Trops gamle spejderhytte, "Valhalla" opført af rafter i Gravlev, hvor han selv, som dreng havde været på hytteture, og kørte den i to dele på sin ladvogn til Plantagen, hvor den nu står på Slettevej 27. Men nye ejere har omdøbt huset "Skovhytten". Også Ebert Jensens datter, Else Jensen, lod et sommerhus opføre på Slettevej. Det havde tidligere stået som toldkontor på havnen i Hirtshals og blev ligeledes af en af vognmand Jensens store ladvogne i 1960 transporteret til Slettevej 21 (?), hvor det står den dag i dag og stadig bebos af Else Jensen.

5 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 5 Cykelhandler Svend Aage Andersen Svend Aage Andersen blev født 1908, samme år, som den første sommervilla blev bygget i Blokhus. Han var cykelhandler i Nørresundby , og sad i mange år i bestyrelsen for Aalborg Cykelhandlerforening, Forsikringsselskabet Genfor, Nørresundby Håndværkerforening, og var fra 1934 medlem af Aalborg Håndværkerforenings Sangkor, hvilket gav ham øgenavnet "Piveren". Hans far havde år 1900 nedsat sig som smed i Lindholm. Her fabrikerede han vaskemaskiner, de såkaldte "vugger", men da han på grund af tidernes ugunst aldrig fik de aftalte penge for dem, måtte han standse produktionen. Efter en kort tid, som ansat ved Ryesgades Fabriker, åbnede faderen igen eget smedeværksted og hestestald i Vestergade 5, hvor han fik en omfattende forretning med at sko heste, og da der i 1920'erne kom rigtig gang i cyklerne, begyndte han, som cykelhandler. Men også automobilismen var kommet, og Svend Aage Andersen ønskede at blive automekaniker. Men da hans mor havde en drøm om at cykelhandlerfirmaet kunne komme til at hedde A.P. Andersen og søn, blev Svend Aage lærling hos faderen umiddelbart efter sin konfirmation. Sådan gik det til, at Svend Aage Andersen blev cykelhandler. I 1928 meldte han sig - 20 år gammel - ind i Aalborg Roklub. Det gav en masse bekendtskaber, og alle unge havde brug for cykler. Cigarhandler Krestian Sørensen Kristian Sørensen blev født i 1903 og døde i juli Han byggede sommerhuset "Bettebo" på Skovduesvinget. Han blev på den stiftende generalforsamling primo 1943 valgt ind i foreningens første bestyrelse og beholdt denne post til I Nørresundby kendtes han under navnet "Kræn Luemand" eller "Bette Luemand". Da han primo 1943 var med til at stifte Foreningen Blokhus Klitplantage, drev han cigarforretning i Skrågade 7 i Nørresundby. Men i 1949 flyttede han til Blokhus og købte det tidligere posthus "Postgården" på Aalborgvej, hvor han indrettede en kiosk og sommerhus- udlejningscentral. Snart efter begyndte han også at handle med ejendomme - først og fremmest sommerhuse. Senere tog Kristian Sørensen ejendomsmægleruddannelse og drev i begyndelsen med kiosken i Blokhus et ejendomsmæglerkontor i Hjørring med arbejdsfelt langs hele Vendsyssels kyst. senere overdrog han kiosken til sønnen John Sørensen. Den populære Blokhus-ejendomsmægler fik travle år, eftersom turist livet og salget af sommerhusgrunde ved Vesterhavet tog fart efter krigen. Han havde en sjælden evne til at finde frem til kundernes ønsker, når det gjaldt køb af sommerhus eller grund. Krestian Sørensen faldt godt til i Blokhus og var med i alt, hvad der foregik i byen. Med sit bramfrie væsen og friske lune kunne han altid komme i snak med folk og få en diskussion om egnens problemer, som optog ham meget. Og han var ikke bange for at sige sin mening. Han tog livlig del i organisationsarbejdet i Blokhus og var bl.a. med til at stifte Blokhus Grundejerforening, hvis første formand han blev. I 1950 åbnede Kristian Sørensen en busrute ad stranden fra Blokhus til Løkken og til Rødhus og forsøgte sig med turistkørsel for udenlandske turister. Han døde i juli 1975, men hans søn, John Sørensen videreførte forretningen på Aalborgvej, som mange endnu husker som "Sørensens Kiosk". I dag lægger adressen lokaler til restaurant "Postgården". krævede et ganske særligt håndelag. En tobaksspinder var derfor bedre aflønnet end de øvrige tobaksarbejdere. Det var tobaksspinderen der snoede tobakstrådene til skråtobak. som foreningens kasserer. Da Børge Djernæs skulle tiltræde som kasserer, stemte kassen ikke. Men bestyrelsens fem medlemmer valgte hver især at spæde til af egen lomme, så Djernæs kunne overtage en kurant kasse, som han altså kom til at bestyre i mange år. Tobaksspinder Julius Jacobsen Schleppegrellsgade 36, Aalborg Tobaksspinder Julius Jacobsen er født 4. november 1884 i Vær sogn i den nuværende Horsens Kommune, og døde 5. februar 1947 i Aalborg. Han blev uddannet indenfor tobaksindustrien og endte som tobaksspinder. At være tobaksspinder Julius Jacobsen var involveret i en lang række foreninger og var således også med til at stifte Foreningen Blokhus Klitplantage primo Han købte sommerhuset "Hjørnet" i Blokhus Klitplantage den 16. maj Det var samme år blevet opført af vognmand Jens Larsen, Vejgaard. Jacobsen gav kr. for huset, hvoraf de kr. blev betalt kontant ved overtagelsen og de resterende 500 kr. blev betalt den 15. november Huset blev efter Julius Jacobsens død i 1947 overtaget af hans søn og svigerdatter, Børge og Karen Djernes. Børge Djernæs blev valgt ind i bestyrelsen for lejerforeningen i 1959 og fungerede i mange år Glarmester Christian Pedersen Nørresundby, forretning på hjørnet af Borgergade. Christian Pedersen havde først "Bettebo" på det daværende Drosselsmut. Men da ejeren af "Puk" (Skovduesvinget 10), der sejlede på Storebæltsoverfarten, ønskede ar sælge, købte han dette hus, som han udbyggede med træ fra transportkasser fra sin glarmesterforretning. Christian Pedersen var, som de øvrige medstiftere af Foreningen Klitplantagen Blokhus, en ildsjæl, der var stærkt engageret i foreningsarbejdet. For uden sin plads i lejerforeningens første bestyrelse, var han aktivt medlem af Aalborg og Nørresundby Glarmesterforening og sad i en årrække i bestyrelsen.

6 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 6 Sidste sommerhus uden elektrisk strøm Huset står stadig, som da det blev bygget i 1945/46. Det lille træhus på Svalesvinget 4 er formodentlig det sidste sommerhus i Blokhus Klitplantage, der stadig ikke har indlagt elektricitet. Huset er også ét af de få huse, som den dag i dag stadig står næsten, som da det blev bygget i 1945/46. Og ejeren er stadig den samme! Der er hverken indlagt lys eller varme. Der er heller ikke isoleret. Men familien bor her stadig hver sommer. Aftenbelysningen og en let opvarmning sørger petroleumslampen over bordet og stearinlysene for. På særligt kolde aftener kan en gryde med kogende vand på primussen hjælpe med ekstra varme. Huset Materialerne kom fra tyske mandskabsbarakker fra besættelsestiden, dels i Oksbøl og dels på Flugplatz West (Flyvepladsen ved Rødslet/Vadum). Stakittet omkring terrassen er lavet af lameller fra det tyske mandskabs senge. Man ser endnu de karakteristiske huller, hvorved de var fastgjort til hinanden. Under den blå maling på bænken i stuen skimter man endnu konturerne af de nummererede pladser fra tyskernes spisesal: 240, 241 og 242. Det har ellers været muligt at få el indlagt i de fleste af husene i den lille koloni i Blokhus Klit Plantage siden Kun husene bag Kragbak måtte vente nogle år endnu, før el-ledningerne nåede helt derud. Men i de første fem år var der gentagne strømsvigt, og alt for lav spænding. Dette var langt ind i 1970'erne et årligt tilbagevendende debatemne på generalforsamlingerne i Blokhus Klitplantages Lejerforening. Medlem af bestyrelsen, arkitekt Aage Schou, sendte så sent som 13. juni 1973 en skriftlig klage til formanden for transformatorforeningen, restauratør Pedersen, Hune Cafeteria. Men transformatorforeningen kunne ikke love bedring, før de store hotelplaner var færdige, og derfor ville kræve ny transformator. En af de første sommerhusejere, der fik strøm, opsatte i sin garage en automatisk spændingsmåler, der viste den svigtende strømforsyning. Og allerede i august 1973 blev der etableret en el-forstærker ved Skovduesvinget, hvorefter problemet blev løst. Men, huset på Svalesvinget 4 holder fast i den oprindelige energi petroleumslamper og stearinlys. KOLOFON: Jubilæumsavisen Udgivet af Foreningen Klitplantagen Blokhus i samarbejde med Blokhus Avis. Redaktion: Mette Finnerup Knudsen - Jammerbugt Kommune Miljø & Natur, Jesper Blom Hansen, Skov & Naturstyrelsen, Vendsyssel, Peter Wendelboe, Foreningen Klitplantagen Blokhus og Poul Erik Aagaard, Blokhus Avis. Ide & Layout: Nordpro. Tryk: OTM - Ikast Distribution: Nordjysk Distribution. Oplag: eksemplarer. Tak til alle der har bidraget med artikler, foto og mange gode ideer til denne avis.

7 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 7 Forsamlingshuset For Birthe & Peter Skafte Andersen er Blokhus Klit Plantage stedet i deres liv. Vi holder så utroligt meget af at komme her så ofte som det overhovedet er muligt. Vi mødte parret for at høre om de mange år de havde haft i huset i Blokhus Klit Plantage. Det hele startede i 1948, siger Peter Skafte. Da kom jeg første gang til Klit Plantagen, hvor mine forældre købte et hus. Det var på Svalevinget 3, et hus vi havde i familien i mange år. Mine forældre byggede huset af de efterladenskaber, som tyskerne havde forladt ved krigens afslutning. Jeg var kun seks år gammel dengang og vi havde, hver sommer syv uger i Blokhus Klit Plantage. Det var tider. Vi løb rundt i korte bukser og badebukser hele sommeren. Sådan var det dengang. Vores hus var det mindste i området. På det tidspunkt var vi kun tre i familien og vi havde ingen vand, intet toilet og kun en primus til at lave mad på. Canasta Sådan hed det første hus vi købte her i Blokhus Klit Plantage, siger Birthe Skafte Andersen. Vi købte huset for kr ,- og huset var på 28. kvm. Det var mange penge dengang i 1968, men det er en investering, som vi aldrig har fortrudt. Og så var der oven i købet vandskyllende toilet i huset. Det var flot. Hvad vi har haft af oplevelser i Canasta er ikke småting. Hele vores familie har overnattet og festet i Canasta og de oplevelser vil vi aldrig glemme, det har givet hele familien et sammenhold og nærhed, som vi glæder os over den dag i dag. Siden har vi bygget et nyt og større hus på grunden, men det meste af Canasta står der stadigvæk og bruges ofte når vi har rigtigt mange gæster til overnatning. Det var i 1977 at vi byggede huset og det nyder vi at være i, hver eneste gang vi kan komme til Blokhus. Når vi er i Aalborg, savner vi Blokhus Klit Plantage, men som institutionsleder og skolelærer havde vi mange opgaver der og det er mest praktisk at være tættere på arbejdspladsen. Nu er vi begge gået på pension og glæder os over, at vores muligheder for at være i Blokhus er blevet større. Hvad er det der er så overvældende ved Blokhus Klit Plantage? Birthe og Peter Skafte Andersen kigger på hinanden. Det er den barske natur, den storslåede natur, det helt unikke lys, det fantastiske dyreliv og så den friske luft, der gør godt for sjælen og helbredet. Blokhus Klit Plantage er vores sted Det samme gælder for vores fire børn. De kommer her så ofte de har mulighed for det og som det fremgår af den lille seddel her, kan du se at de skam ikke kun kommer her for at nyde tilværelsen men gerne vil medvirke til at holde huset og arealerne i bedste stand. Vores børn deltager gerne i malerarbejdet, fælde træer eller flytte myretuer. Intet er en opgave for dem, som ikke kan løses. Forår 2008 * Terrasse skal have olie * Grønne kanter på begge huse - farveløs maling * Brun stykke v. brænde males * Tagrender renses - begge huse * Klippes langs huset * Fælles oppe på bakken * Myretue fjernes * Havemøbler vaskes af * Terrasse græs fjernes * Brænde fra skur saves Og så får vi jo lov til at være bedsteforældre her i huset, siger Birthe Skafte Andersen. Vores børnebørn vil nemlig meget gerne være her hos os i Blokhus Klit Plantage, - det er en dejlig fornemmelse for os begge, at opleve dem i vores omgivelser og se dem vokse op nøjagtigt ligesom vores egne børn har gjort det. Vores hus er et forsamlingshus, hvor der er plads til eftertanke og begejstring. Blokhus Klit Plantage er og bliver vores sted i tilværelsen, slutter Birthe & Peter Skafte Andersen.

8 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 8 Dramaet om vandværksvand i Plantagen hele vandværket. Grundejernes advokat, landsretssagfører J. Melgaard, måtte konstatere, at både vandværkets ret til at udvinde vand og Landvæsenskommissionens påbud var i orden. Der måtte ikke ske nogen forurening af drikkevandet. Juridisk set var der derfor ikke noget at gøre for grundejerne vedr. forbuddet mod sivebrønde. bruser sommeren Sammen med vandværksvandet kom også muligheden for at få installeret moderne WC til afløsning af det gammeldags "das", som alle indtil 1965 havde benyttet sig. Men nu forlangte kredslægen, at der ville blive lukket for alt vand i skoven, hvis ikke alle fik vandværksvand installeret. Det var med stor forventning, at medlemmerne af Foreningen Klitplantagen Blokhus den 9. august 1964 satte sig til rette i stolene til generalforsamlingen på Restaurant "Skovbrynet" i Hune. Bestyrelsen for Blokhus Vandværk var nemlig indbudt og formanden for vandværket redegjorde for mulighederne for at Plantagens lejere endelig kunne få indlagt vand i sommerhusene. Allerede få dage efter ville man begynde at føre vandrør ind i Skoven. Men tilførslen af vand til sommerhuskolonien i Blokhus Klitplantage skulle ikke komme til at forgå uden dramatik. Det viste sig nemlig, at vandværket for at skaffe vand til Plantagen skulle udvide vandboringsområdet, og at dette medførte at Landvæsenskommissionen forbød sivebrønde for husejere inden for en afstand af 300 meter fra boringen. Dette betød igen, at mellem 200 og 300 grundejere inde i selve Blokhus, der hidtil havde haft vand, skulle kobles fra ledningsnettet, for at de 130 parceller i Skoven kunne kobles på. Grundejerne i det ramte område måtte ikke anvende vand hverken til WC eller køkken, før en kloakering med et rensningsanlæg var gennemført, og det kunne have lange udsigter. Protestmøde Blokhusgrundejerne engagerede derfor en advokat og holdt derfor et stort protestmøde på Restaurant Bellevue i Blokhus søndag den 27. september 1964 med formanden for grundejerforeningen, vinkyper Erik Højfeldt, i spidsen og desuden deltagelse af Landvæsenskommissionen og sognerådsformand Oluf Jensen. Også en af Foreningen Klitplantagen Blokhus medstiftere, daværende ejendomsmægler Kr. Sørensen, der i mellemtiden var blevet grundejer inde i Blokhus, var med. Han forslog, at man simpelthen flyttede Men hvis brøndene skulle sløjfes, mente landsretssagføreren, at grundejerne ville have ret til erstatning. Landvæsenskommissionens formand, dommer Harald Hansen, Sæby, fastslog, at det ikke kunne lade sig gøre at forbyde skovkolonien at få vand fra Blokhus Vandværk, før en kloakering ville løse problemet for de berørte grundejere nær de nye boringer. Således gik det til, at sommerhusene i Blokhus Klitplantage fik mulighed for vand fra vandværket fra foråret Etableringen Prisen for tilslutning blev 700 kr. Desuden skulle der betales 95 kr. for en stophane og 8 kr. pr. løbende meter vandrør fra sti eller vej til huset. Der blev ikke opsat vandmålere. Sommerhusejerne skulle betale en fast afgift for vand på 40 kr. pr. år. Fra sommerhuskoloniens begyndelse i 1933 havde grundlejerne som i andre sommerhusområder betjent sig af brøndboringer og gammeldags vandpumper enten udenfor huset - evt. fælles for to eller tre naboer eller luksusudgaven, en vandpumpe ved køkkenvasken inde i huset med afløb gennem et rør ud i græsset. Nogle lejere har nok kviet sig ved udgiften til at få indlagt vandværksvand, men plantør Plesner mente, at det ville blive obligatorisk for alle lejere at få indlagt vandværksvand. Med vandværksvandet kom også muligheden for at få et brusebad under rindende vand i Plantagen. Selv om det i begyndelsen var de færreste, der fik installeret egentlige badeværelser i husene, blev der dog mange steder hurtigt opsat udendørs brusere med tilslutning til en vandslange. Til venstre ses de tre børn i "Tut", Havørns Allé 7, under den kolde Der måtte ikke samtidig være vandbrønde med pumper og sivebrønde i samme område. Påbud Klitdirektoratet måtte derfor i 1966 i et brev til alle grundlejere forlange, at der blev indlagt vand i alle huse ved fornyelsen af lejemålene. Dette ville blive indført i de nye lejekontrakter. Lejerne fik tre år til at få vand indlagt i alle huse. Der måtte den gang ikke optages lån i Klitplantagens sommerhuse, så anlægsudgiften kunne blive en svær belastning - især for ældre og pensionister. Sparekassen stillede sig dog positivt ved ønsker om lån til installering af vand. Efterhånden som sommerhusejerne fik indlagt vand og wc, afmeldte de sig den kommunale natrenovation, dvs. den ugentlige tømning af latriner fra de udendørs "hjerterum". Men nu viste der sig en ny hindring. Det kunne ikke lade sig gøre for den enkelte at slippe for udgiften til natrenovationen, før alle havde wc og vognen helt kunne ophøre med at komme i Plantagen. Samtidig med de nye lejekontrakter fra 1966 blev lejen forhøjet fra 125 kr. pr år til 210 kr. pr år for en grund på 1000 kvadratmeter og til 310 kr. pr. år for 2000 kvadratmeter + et gebyr på 200 kr. for kontraktfornyelsen! I de første 30 år uden vandure betalte brugerne et fast beløb uanset, hvor længe husene var beboede i sommerferierne, og uanset, hvor meget vand der blev brugt, hvilket fik f.eks. bilejere til med forkærlighed at vaske bil under deres ophold i Plantagen. Siden er der installeret nye hovedstophaner ved skel og vandure, og betalingen sker nu efter måler.

9 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 9 Lokumskrigen i blokhus klitplantage En af Skovens første beboere fortæller i sin beretning fra 1930 erne om en krig, der opstod mellem lejerne i Blokhus Klit Plantage: Nogle sommerhusejere fandt det åbenbart for besværligt at tømme spanden hele tiden, så de i smug gik ind og forrettede deres nødtørft i hinandens lokum er. Hvad er et lokum? Af hensyn til vore dages læsere, er det måske nødvendigt at genopfriske historien om, hvad et lokum er for noget. Et lokum var tidligere tiders WC, - et lille træskur med en simpel bræddedør og en krog til at låse med indefra og udefra. Inde i skuret var der en træplade, hvori der var savet et rundt hul, som man satte rumpen hen over, og lige nedenunder stod der en zinkspand, som afføringen dumpede ned i. Foroven i døren var der savet et lille hul - ofte af form som et hjerte - så der kunne komme lidt frisk luft ind. Men det var normalt også det eneste lys, der kom ind i nødtørftshuset, og der var naturligvis heller ikke varme derude. Der kunne være en petroleumslampe på lokummet, men den måtte børnene jo ikke tænde selv, og som regel gad de voksne ikke rende med ud, bare for at tænde lys til en tissetår. Og det var heller ikke altid, de voksne fandt det umagen værd at tænde lyset. Derfor sad man om aftenen og om natten ofte med døren åben, så der kom lidt lys fra månen og stjernerne ind i skuret. Det var især slemt om vinteren, når det blev tidligt mørkt og ingen ville gå med derud. Husets far havde som regel fornøjelsen af at tømme spanden, når den var fuld. Indholdet blev hældt ud i et dybt hul i jorden og efterhånden dækket til med sand. Nogle gange trak han tiden lige rigeligt ud, før den nødvendige tømning, og så kunne man næsten dyppe rumpen ned i det, de andre havde leveret i spanden. Og hvis der havde været mange gæster - f.eks. I forbindelse med familiefester - kunne der ligefrem være top på. Mange husker måske endnu lyden af det, der dumpede ned i latrinen. Hvis spanden lige var blevet tømt, lød der en dump, hul lyd. Så vidste man, at der var god plads og forholdsvis rent. Men hvis spanden var halvfuld eller mere, var det altid spændende, om der lød et plask eller et svup, når afføringen ramte det øvrige indhold i spanden. Det var ikke altid lige behageligt - og der var jo ikke indlagt vand i skuret. Om vinteren var det bare med at få overstået sit toiletbesøg i en fart på grund af kulden, og om sommeren skyndte man sig også, men nu på grund af lugten. Tænk på, hvordan en tønde kan lugte en varm sommerdag, inde i et lille skur. Toiletpapir Som regel havde man toiletpapir derude, men nogle gange var det en stak gamle aviser eller bladene fra en gammel telefonbog, som skulle bruges til at tørre med. Toiletpapiret - hvis der overhovedet var noget - var den gamle brune slags, - Nr helt glat på den ene side og som sandpapir på den anden. Altså før Lambi toiltetpapir blev opfundet Det var aldeles uegnet til at tørre sig med, så bremsespor i underbukserne var tidligere ikke noget særsyn i sommerferierne. Det var i øvrigt et fast indslag i opdragelsen til ordentlig hygiejne, at man altid skulle have rent undertøj på, for tænk hvis man blev kørt ned og skulle på hospitalet. Den sætning var der rigtig mange børn, der fik fortalt dengang. Det hændte, at børn dumpede ned i lokumstønden, før de blev øvede lokumsriddere. Hullet var dimensioneret til voksne - ikke til børn! Det lugtede fælt, når et barn således havde været uheldig og så var der kun en ting at gøre: ud til vandpumpen og så blive vasket over det hele med det kolde vand. Efter krigen blev der indført en ordning med, at lokumsspanden blev afhentet på en vogn af natmanden og kørt væk. I begyndelsen blev denne service igangsat af en fisker, Peter Madsen, der på denne måde tjente lidt ekstra om sommeren. Men fra 1950 erne blev natrenovationen en kommunal opgave. Der er sket meget i Blokhus Klit Plantage siden.

10 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 10 Sådan startede det i Blokhus KlitPlantage 1. Tirsdag 29. april 2008 var det nøjagtig 75 års dagen for, at den første kontrakt mellem Klitinspektoratet under Landbrugsministeriet og vognmand Ebert Jensen, Boulevarden 25 i Aalborg blev indgået. Kontrakten Jounalnr. G. 259 oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal af Blokhus Klit Plantage, hvorpå der agtes opført én bolig. Såfremt lejeafgiften nogensinde udebliver over forfaldstid eller denne kontrakt misligholdes, har lejeren forbrudt sin ret efter kontrakten og er da pligtig til foruden at bortfjerne den på arealet værende bygning at betale lejeafgiften for hele den tilbageværende del af lejemålet. 7. Eventuelt på lejeren bygninger pålignende skatter og afgifter betales ene af lejeren. 8. i tilfælde af søgsmål i anledning af denne kontrakt, er lejeren underkastet den ved kapitel 41 i lov nr. 90 af 11. april 1916 om rettens pleje hjemle hurtige retsforfølg ning og er da pligtig til med 8 dages varsel at møde ved den Jurisdiktions Forligskommission og Domstol i hvilken Plantagen er beliggende. Underskrevet af Klitinspektoratet og Vognmand Ebert Jensen den 11. februar Det lejede areal er en del af matrikel nr. 61 Hune By, Hune Sogn og er på kvm. 2. Den årlige leje er kr. 22,50,- skriver totito og en halv, som erlægges hvert år til Plantagen i Blokhus. Lejemålet tager sin begyndelse den 1. marts 1934 og vedvarer uopsigeligt i 10 ti år. Således lød de første linjer i den første kontrakt for Blokhus Klit Plantage. Kontrakten fortsætter: Lejemålet kan kun med Klitvæsenets Billigelse overlades til nogen anden, ligesom enhver form for fremleje uden Klitvæsenets tilladelse ikke er tilladt. 3. Lejeren skal stedse holde arealet fri for sandflugt og om det forlanges indhegne med ståltråds- eller tremmehegn. 4. Adgangen til det lejede areal må kun ske ad de af lejeren anviste veje, til hvis vedligeholdelse lejeren har pligt til at yde et passende bidrag. 5. På det lejede areal må der opføres en bolig, hvis ydre skal godkendes af Klitinspektøren. 6. Lejeren er underkastet Klitvæsenets almindelige bestemmelser angående forsigtighed i brug af ild og med hensyn til fred og orden i plantagen, på vejene og det lejede areal. Jagten forbeholdes Klitvæsenet. Når lejen ophører, må lejeren med den tilhørende bygning fjernes.i modsat fald tilfalder den Klitvæsenet som ejendom.

11 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 11 Udvikling af blokhus klitplantage Foreningen Klitplantagen Blokhus vil arbejde for at udviklede de naturmæssige og landskabelige værdier der findes overalt i plantagen. Særligt nærområdet omkring sommerhusbebyggelserne har bestyrelsens bevågenhed. Specielt området ved Rødhusvejen og Vandrerhjemsvej betragtes, som væsentlige områder der arbejdes med. Bestyrelsen ønsker at medvirke til en positiv dialog med Nordjyllands Statsskovdistrikts i Skagen. For at bevare og udvikle de naturmæssige- og landskabelige værdier skal der udarbejdes planer for den fremtidige naturpleje, der sikrer forfaldet i plantagen og positivt udvikler- og genskaber områdets særlige karakter og biodiversitet. Det gælder med hensyn til vegetation samt fugle og dyreliv. Vedligeholdelse af stier, veje og adgangsveje til stranden, samt oprensning af vandkanaler, ikke mindst i forbindelse med Nørresø og Søndersø samt det stigende grundvand er opgaver der prioriteres højt. Lokalplan Bestyrelsen vil arbejde intenst på at ændre den nuværende lokalplan, men Skov- og Naturstyrelsen har indtil nu afvist mulighederne for at sommerhusejerne kan købe grundene. Der arbejdes derfor på en model, hvor den model som bestyrelsen alternativt har fremlagt kan blive vedtaget. Vi ønsker at sikre sommerhusejerne deres rettigheder i fremtiden og vil naturligvis arbejde for at de kontraktmæssige forhold bliver så optimale, som overhovedet muligt. Renovation Renovationen i hele Blokhus Klit Plantage søges indrettet på en sådan måde at affaldsindsamlingen til enhver tid foretages effektivt og altid til den billigste pris. Men, kvaliteten af denne affaldsindsamling skal holde et niveau, så evt. ubudne gæster ikke fatter mistanke gennem en uhensigtsmæssig placering af sækkene. Affaldssækkene kan sættes i stativerne ved husene og på den måde vil husene se beboelige ud. Vi er bevidste om, at enhver ændring der kræver en større indsats af renovatøren og kan medføre ekstra omkostninger for sommerhusejeren. Stier Foreningen Klitplantagen Blokhus erkender berettigelsen af, at Blokhus Klit Plantage er et unikt område der skal give plads og muligheder for alle. Det indebærer selvfølgelig, at der forefindes forskellige stisystemer i plantagen. Specielt cykelstier, ridestier, vandrestier og stier der er særligt udformet handicapvenligt. Gennem årene har det vist sig, at særligt den ridende trafik adskiller sig markant i forhold til de øvrige. Placering af disse stier, skal derfor i fremtiden etableres udenfor sommerhusområderne, dvs. øst for Brændevinsstien og og Vandrehjemsstien, alternativt syd for Ridevejen, der allerede er indtegnet i de oprindelige kort fra Skov- og Naturstyrelsen. Medlemskort Bestyrelsen for Foreningen Klitplantagen Blokhus har vedtaget en politik, der kræver at man altid kan dokumentere sit medlemskab af foreningen. Medlemskort udleveres når kontingentet er betalt. Medlemskortet udformes efter bestyrelsens beslutninger og kan evt. være tilknyttet rabatordninger med forretningsdrivende der har produkter eller ydelser, med særligt interesse for foreningens medlemmer.

12 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 12 Tillykke Feriecenter Nordsøen - Danland Vi spurgte Palle Holmbech om samarbejdet med Foreningen Klitplantagen Blokhus? For mig et det oplagt, at en forening som Klitplantagen Blokhus er en meget naturlig samarbejdspartner. Vi kan hvert år glæde os over, at medlemmerne bruger vore faciliteter i Vandland og Fitness & Wellness Centret. Hertil kommer, at jeg også i par plyorganisationen Blokhus Hune i Udvikling ønsker et tæt samarbejde med foreningen. Vi har så mange fælles interesser, at det oplagt med et samarbejde, der meget gerne kan udbygges i de kommende år. Her på Feriecenter Nordsøen er vi klar til at indlede en tættere dialog med foreningen og på den måde medvirke til at styrke båndene mellem os. Fra alle medarbejdere på Feriecenter Nordsøen skal der endnu engang lyde: Et stort tillykke med Jubilæet, slutter Palle Holmbech. Jansen Aktiv Super Hans Peter Jansen fra Aktiv Super i Blokhus kan se tilbage på et liv i Blokhus, hvor Familien Jansen har været en stor del af handelslivet. Min familie startede slagterforretningen i 1928 i Blokhus. Så med det in mente har vi været med lige siden det hele startede i Klitplantagen i 1933, siger Hans Peter Jansen. Siden jeg overtog forretningen har jeg, hver dag kunnet glæde mig over, at mange af sommerhusejerne fra Klitplantagen besøger min forretning. Sammen har vi oplevet hele udviklingen og der er ingen tvivl om, at det meget attraktive område, som husene ligger i, vil blive et stort aktiv for Blokhus i fremtiden. Med de tanker og ideer der er fremkommet fra Skov & Naturstyrelsen i Vendsyssel, vil hele Klitplantagen udvikle i de kommende år. Så hos os er vi glade for at være med til at servicere alle husejerne, hver dag året rundt. Vi vil gerne ønske et stort tillykke til alle medlemmerne i Foreningen Klitplantagen Blokhus med s jubilæet. HOME Hans Henrik Hansen, daglig leder af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Blokhus har i mange år haft den store glæde at medvirke til at sælge mange af foreningens medlemmers huse i Klitplantagen. For os er det hver gang en stor glæde at medvirke til at sælge et af de mange huse der findes i dette storslåede område. Som udviklingen har været og med den beliggenhed, som husene har, tæt på havet, plantagen og de andre rekreative områder er der hos os ingen tvivl om, at Foreningen Klitplantagen Blokhus er et stort aktiv i området. Hver gang vi får et hus til salg i Klitplantagent kan vi glæde os over, at det som regel går stærkt med at få solgt huset. Restaurant Nordstjernen Direktør Chr. Hem glæder sig over det gode samarbejde der har været med Foreningen Klitplantagen Blokhus gennem mange år. Vi har hvert år fornøjelsen at have foreningens generalforsamling her på Restaurant Nordstjernen og i år også jubilæumsfesten. Det er for os en dejlig opgave og vi ser frem til det hvert år. Mange af foreningens medlemmer kommer jo meget i husene og mange bor der hele sommeren. Det har også betydet, at flere og flere har valgt at holde deres fester hos os. Mange bryllupper, runde fødselsdage, jubilæer og andre begivenheder har vi haft fornøjelsen at holde en fest for. I det daglige ser vi ofte medlemmerne spise hos os og det viser, at vi hører sammen. Det er mit indtryk, at medlemmerne i Foreningen Klitplantagen Blokhus har deres helt egen kultur. Hele området er på lejet grund og nogle af husene er af ældre dato. Hertil kommer at mange også har benyttet sig af de gunstige tider og har investeret i et helt nyt hus på den gamle grund. Der er stor efterspørgsel på disse meget velbeliggende fritidshuse, siger Hans Henrik Hansen. Foreningen Klitplantagen Blokhus ønskes tillykke med jubilæet. Der er en ganske særlig positiv stemning blandt medlemmerne og den adfærd de udøver i Klitplantagen. De værner heldigvis om de gode og positive dyder med at holde Klitplantagens enestående natur og miljø i topform, siger Chr. Hem. Blokhus Klitplantage har en helt unik beliggenhed og natur. Det smitter af på de mennesker der bor der. Positive, venlige og inspirerende personer, der kan se lyset. Et stort tillykke fra Restaurant Nordstjernen. Beach Bowl Blokhus Hans Jørgen Jensen indehaver af Beach Bowl i Blokhus har gennem mange år drevet restaurant og bowlingcenter. Vi oplever, at medlemmerne af Foreningen Klitplantagen Blokhus er hyppige gæster hos os. Det er selvfølgelig dejligt, at vi kan have noget sammen. Mange af medlemmerne spiller bowling eller billard og nyder en kop kaffe eller en øl i bowlingcentret eller spiser en middag i Restaurant Titanic. Vi har gennem alle årene oplevet en positiv udvikling i samarbejdet med foreningens medlemmer og glæder os over, det store arbejde der laves i Klitplantagen. Det er ikke mange steder i Danmark man kan opleve en så storslået natur og dyreliv, som Blokhus Klitplantage kan tilbyde gæsterne. Derfor er det også meget positivt, at der fra politisk hold arbejdes med at gøre Klitplantagen endnu mere attraktiv, med udvikling af Skovlegepladser, Shelters, Vandreog Cykelstier og så hele vegetationen med den mangfoldighed af træer der vokser i plantagen. Blokhus Klitplantage er et helt enestående område, som medlemmerne af foreningen medvirker til at udbygge og holde i en flot stand. Vi ønsker alle tillykke med jubilæet.

13 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 13 Blokhus KlitplantagE Blokhus Klitplantage er en af Jammerbugt Kommunes mest anvendte skove til friluftsformål. Det skyldes primært dens beliggenhed tæt ved by- og sommerhusområder. Skoven har et veludbygget stinet. Her er vandreruter, løberuter, ridestier og cykelstier. Her er gode muligheder for, at fastboende og gæster kan udfolde sig aktivt. Beliggenheden tæt ved havet giver mulighed for yderligere spændende udflugter med varierede naturoplevelser. Selv om skoven er præget af nåletræer, er vegetationen varieret og ændres efterhånden, som man bevæger sig længere ud mod kysten. Hvis man følger ridestien til stranden ved Vandrehjemsvej, ledes man igennem klitlavninger, der står som kontrast til de hvide og grønne klitter. Udsigten fra klitten med havet mod nordvest og skoven mod sydøst er pragtfuld og varieret. Ridestien kan naturligvis også benyttes til fods. Vandreruten leder os forbi en sø, og her står et fugletårn. Efteråret i skoven byder på mange svampe, og her er altid læ for vinden. Samlet set kan man i Blokhus Klitplantage virkelig forstå værdien af bynær natur og offentlige stisystemer. En overordnet stiplanlægning er meget vigtig og Jammerbugt Kommune samarbejder tæt med Skov og Naturstyrelsen om dette. Vandreruten Nordsøstien og cykelruten Vestkystruten forbinder Blokhus Klitplantage med andre naturområder. Det nyeste tiltag er afmærkning af en riderute fra Lille Norge gennem Hune og Blokhus Plantager til Tranum Klitplantage. Jammerbugt Kommune arbejder med planlægning af nye områder til skovrejsning i Kommuneplan De nye skovrejningsområder må meget gerne ligge tæt ved byer og i områder, hvor beskyttelse af grundvand kan blive endnu en gevinst. Forslaget til kommuneplan 2009 kommer i offentlig høring i løbet af år Diverse svampe, mos og lav fundet i Blokhus Klitplantage på en tur i efteråret 2007

14 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 14 Blokhus KlitplantagE Naturvejleder Søren O. Sørensen fra Skov & Naturstyrelsen ses her foran de mere end 100 år gamle fyr. Vi vil fra Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel gerne ønske sommerhusforeningen tillykke med jubilæet. Samtidigt vil vi gerne benytte lejligheden til at orientere lidt om de aktuelle planer for Blokhus Klitplantage. I skrivende stund har vi netop overstået høringsfasen for en ny driftplan (15 år frem) for hele området. Der er indkommet en hel del forslag og bemærkninger, både fra enkelt personer og foreninger, herunder Jeres. De vil selvfølgelig indgå i det afsluttende arbejde. Planen, som den ser ud nu, kan ses på vores hjemmeside (skovognatur. dk/vendsyssel). Strategi Blokhus Klitplantage er præget af dens placering med mange sommerhuse i området, de mange turister, campingpladser, nærheden til større byer (f.eks. Brønderslev og Ålborg) og ikke mindst de fastboende i Blokhus og Hune, der gør flittigt brug af plantagen. Når det ikke er strandvejr, er det tillokkende med en tur i skoven, sommer som vinter. Der er mange publikumsfaciliteter, og der efterspørges flere. Publikumssiden af plantagen har udviklet sig meget hen over de sidste par årtier, i takt med befolkningen generelt større og større brug af naturen til rekreative formål. Men når noget udvikler sig over mange år, og man bygger ud og bygger ud, kan man let komme til at savne en overordnet planlægning. Nogle stier og anlæg kan nemt ende med at ligge uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Mandag den 2. juni prøvede vi at rode b o d på dette. Vi h a v d e inviteret til arbejdsaften på Hune Friskole, hvor alle var velkomne til at møde op og hjælpe med. Vi viskede tavlen ren med hensyn til nuværende placering af alt, og bad folk om at hjælpe os med at nytegne en hensigtsmæssig indretning af plantagen. Ca 60 mænd og kvinder tog imod udfordringen (heraf flere fra sommerhusforeningen), og der blev både debatteret og arbejdet i grupper. Vi nåede ikke frem til en endelig plan, men fik dog så mange input, idéer og forslag, at vi nu føler os på ret sikker grund med hensyn til, hvad folk i virkeligheden ønsker. Ud over ønske om nye publikumsanlæg, ny placering af eksisterende anlæg, kom der også ønsker om f.eks. mere urskov og bedre natur, specielt omkring søerne i plantagen. Vi samler nu sammen på det hele og forsø- at l a v e e n ger plan der sikrer en så hensigtsmæssig placering af de forskellige anlæg som muligt. Vi har ikke midler til at realisere det hele, hverken i år eller de nærmeste år, men vi ved nu, hvad vej vi skal, og vil arbejde for at nå målet, bid for bid. Naturen På natursiden vil man over de næste mange år (100!) opleve en gradvis udvikling i træartssammensætning hen mod flere og flere hjemmehørende træarter, dvs. løvtræ og helt specielt bøg. Blokhus Klitplantage er i dag præget af udenlandske træarter, som det langt fra altid er problemfrit at arbejde med. Dels er selve naturindholdet, dvs., antallet af andre dyre-, svampe- og insektarter ikke særlig højt i skove baseret på ikke hjemmehørende arter, men der kan også være helt andre konkrete problemer at forholde sig til. Sitkagranen, som udgør en stor del af Blokhus har f. eks. i de sidste år været udsat for angreb af Jættebarkbillen (Micans). Den slår sitkaen ihjel, og bare sidste år måtte vi nødskove kubikmeter, svarende til ca lastbiltræk, eller næsten 3 års normalt hugst for hele distriktet. Det efterlader skoven hullet og såret, med mange nye rande, hvor de tilbagestående træer er meget udsat for udtørring. Dette billede kan ses mange steder i Blokhus. Andre af de udenlandske træarter har tendens til at brede sig uhæmmet, og kvæle den øvrige natur. De mangler en tilpasning til de danske forhold. Den stærke og spændende skov, både med natur- og tilskuerbriller på, får man når træarterne står blandet, nål og løv mellem hinanden og helst i flere aldre. Det vil være naturens egen måde at op-

15 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 15 bygge en skov på, og vi har endnu ikke fundet en måde at gøre det bedre på. Vi vil altså plante mange af de renskovede huller delvist til med forskelligt løvtræ, og samtidigt lade de tilbage stående graner selv-så sig. Samlet kalder vi det overgang til naturnært skovbrug, og alt i alt vil det sige, at man i fremtiden i Blokhus Klitplantage vil kunne opleve en mere varieret skov til glæde for både mennesker og dyr. De problemer, vi oplever med udenlandske træarter, kan dog alt i alt synes små i forhold til de problemer vi oplever mange andre indførte arter. Invasive arter er vel et begreb snart alle kender til. Bjørneklo har vi bekæmpet i mange år, men nu er f. eks. hybenrose, Rosa rugosa, ved at udvikle sig til et næsten uoverskueligt problem. Den breder sig i disse år meget hurtigt og stjæler specielt vores klitarealer fra os. På østkysterne er det længe siden, man har erkendt problemets omfang, mens det først er over de sidste år, det er ved at gå op for os, hvor stort problemet kan blive også på vestkysten. Hos Skovog Naturstyrelsen Vendsyssel vil vi i år påbegynde udarbejdelse af en indsatsplan mod de invasive arter, og vil gerne opfordre andre til at bekæmpe dem. Hyppig slåning, hver 10. dag i en periode på ca 2 mdr., ser ud til at være den bedste metode. Tilpasning Andre elementer, der indgår i den driftplan, der pt. er under udarbejdelse, er rydninger i Blokhus Klitplantages sydvestlige hjørne. Her vil vi forsøge at rydde ca. halvdelen af bjergfyrrene væk og pakke klitlandskabet ud igen. Området skulle gerne over tid komme til at fremstå med spredte holme af fyrre- og egetræer mellem de store klitter, der i dag er gemt i bevoksningen. Personale På personalesiden har vi også haft lidt rokering. Med hensyn til driften af sommerhusområderne har vi nu organiseret os sådan, at: Jon Lønstrup står for drift af terrænet, dvs. veje, bevoksninger osv. Flemming Henriksen (der er flyttet ind i Blokhusgård) står for forhold omkring bygninger, altså sommerhuse, udhuse, antenner, terrasser osv. osv. I Skagen er det Peter Kærn i samarbejde med Åse Nielsen, der står for kontrakter mv. Er der spørgsmål eller andet, er alle sommerhusejere velkomne til at tage direkte kontakt til de ovenstående, alt efter emne. God sommer til alle Jesper Blom-Hansen Skovrider

16 foreningen klitplantagen blokhus. Jubilæum SIDE 16 ildebrand i plantagen Det beboerne frygter mest, er sket tre gange i Blokhus Klitplantage. Heldigvis er ingen mennesker kommet til skade ved brandene. Et opslag skal være opsat i alle huse med advarsel om brug af åben ild og forholdsregler ved brand. Der har da også været tre alvorlige brande i Blokhus Klitplantage. Men de har alle kun anrettet materiel skade. I sommeren 1954 blev "Squarmish House", der ejedes af stifteren og første formand for Blokhus Klitplantages Lejerforening, Ebert Jensen, ramt af lynet og brød i brand. Der var heldigvis ingen mennesker i huset. Da tømrer Kai Kristensen fra Sønder i By telefonerede den sørgelige nyhed til Ebert Jensen, hastede han til Blokhus. Men da var huset helt nedbrændt. I stedet blev et nyt hus opført på grunden. Det blev bygget af gasbetonblokke og malet rødt. Dette hus ligger endnu på adressen Solsortesvinget 34 og ejes i dag af Ebert Jensens søn, med samme navn. 19. januar 1990 satte indbrudstyve ild på Nobert Guldager Rasmussens hus, Stella, Fasansvinget 3. Huset brændte ned til grunden og alt indbo og alle personlige ejendele gik tabt. Der var også indbrud i huset på Fasansvin- get 2. Også her blev der sat ild på, men kun en køkkenrulle gik til, inden ilden døde af sig selv. Den sidste brand var en markbrand på den åbne slette mellem Slettevej og klitterne midt i 1980 erne. Den skyldtes et henkastet cigaretskod på stien ved Bækken. Brandvæsnet fik ilden standset, uden at den nåede at få fat i bygninger. Hele arealet fra bækken og næsten hen til Ugle-Marianes Sti blev svedet af, og området stod med sorte stubbe i et par år.

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017 Det har været et fantastisk dejligt år for Pedersdal Grundejerforening. Og bestyrelsen har hygget sig med en masse spændende ting. Vi har i bestyrelsen bare det sidste år arbejdet ca. 1200 timer frivilligt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00.

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Bestyrelsens beretning. Velkommen til generalforsamling nr. 40. Godt at se det store fremmøde. Mange af jer er

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere