Fredericia C-konkurrencen og DN Fredericias vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia C-konkurrencen og DN Fredericias vurdering"

Transkript

1 Fredericia, Fredericia C-konkurrencen og DN Fredericias vurdering Vi i DN Fredericia er glade og tilfredse: Alle seks hold har forstået Fredericia og den sammenhæng, Fredericia C indgår i. Og allerede inden konkurrencen var det bestemt, at de nord-sydgående gader skal fortsætte på tværs af Oldenborggade efter Kemiras fald den eneste tilbageværende barriere mellem os i byen og Lillebælt. Og det var også bestemt, at man fra de høje steder på volden skal kunne se ud over byen. Endelig går alle ind for en grøn by og en by, der satser på at gøre alt miljømæssigt rigtigt. Det ser ud til, at vores ønsker vil blive opfyldt: Dermed er vi sandsynligvis nået til grænsen af, hvad DN tager sig af. Fredericia C-konkurrencen og skribentens vurdering Jeg burde nu starte på et nyt dokument, men finder det unødigt pedantisk! Alle holdene har som sagt forstået Fredericia og flere har lavet gode analyser også af forskellene på Fredericia, Vejle og Kolding. Jeg vil gerne tilføje et aspekt, som kan sige mere om, hvorfor Fredericia er, som byen nu engang er, og hvorfor selvfølelsen hos nogle svarer til den, som man kan finde i udkant-danmark (bemærket af et af holdene), se bilaget. Humlen er: Vi mangler de lokalpatriotiske entrepreneurer med en velpolstret pengepung, som kunne sætte fut i Fredericia C! Her har vi måske en forklaring på den langsomhed i udviklingen i forhold til Vejle og Kolding, som Vandkunsten har bemærket, og som man - i den situation, vi er i nu - fremhæver som en fordel: Den nuværende by er intakt, og den frembyder udviklingsmuligheder. Når lokalpatriotiske følelser mangler hos interessenterne, er det i ordets snævre betydning investorer, det drejer sig om kan det betale sig! Det

2 2 stiller krav om en overbevisende plan og fysiske beviser på, at man mener den alvorligt. Her er vigtige forudsætninger for succes: 1. Interessenterne skal vedvarende kunne have tillid til ledelsen af Fredericia C og den proces, man styrer. Her er vi godt kørende med Realdania Arealudvikling og de fremragende eksperter, som det er lykkedes at engagere. Også kommunen skal gøre sig fortjent til tillid. 2. Markedsføring og kommunikation med udgangspunkt i analyser af de potentielle kunder er voldsomt vigtig. 3. En plan som i hovedtræk beskriver Fredericia C - med markante attraktorer: Rock the Dock, Kanalerne, Rampark og Belvedere (KCAP), Tøjhusmuseet, militærmuseet, veteransekretariat og - videncenter (Vandkunsten), en markant bygning - en ledestjerne - for folk i byen og for folk, der passerer over Lillebæltsbroen. 4. Fysiske beviser på, at man mener det alvorligt - når udviklingsplanen er besluttet, skal gravemaskinerne i gang: De lige gader skal i en midlertidig grusversion føres ned til Lillebælt, udgravning af kanalerne og opbygning af Belvedere, markering af Rampark samt overbevisende tiltag mod forureningen ingen vil bo oven på en gifttønde! 5. Den markante kulturbygning, tøjhuset og militærmuseet (og hvad man ellers kan finde på) skal bringes frem til diverse fonde, forhandlinger med disse skal føres igennem til succes. Og så ruller det! Jeg synes, at SLA s ord er en god begrundelse for en ambitiøs plan: der er betalt en høj købssum for et relativt lille område (sammenlignet f.eks. med Køge Kyst). Der skal derfor udvikles noget ekstraordinært på området, for at byggeretspriserne kan tjene udgiften ind. SLA taler videre om cash flow og vigtigheden af at udskyde investeringerne mest muligt. Men uanset hvor god markedsføring og kommunikation, man får sat i gang: Man kan ikke snakke sig til alt der skal beviser til punkterne 4 og 5 oven for! Kanalerne kan se ud som et ekstravagant element, men KCAP argumenterer overbevisende for, at grundpriserne vil kunne blive så meget desto højere. Der skal også bruges jord til Belvedere og måske til at hæve terrænet i hele Fredericia C. Mange fredericianere ved, at vi skulle have haft nogle kanaler i tallet. Vi har stort set siden beklaget, at det ikke blev til noget. Kanalerne vil vække begejstring. Og som flere hold fremfører: Fredericianerne skal tage projektet til sig og arbejde med på det. Det har de ret i ellers går det ikke.

3 3 Kopieret fra KCAPs oplæg. Bemærk kanalerne. Andre gode ideer til udviklingsplanen og problemer De seks hold har leveret en lang række gode forslag nogle skal fremhæves. Og læseren bør erindre Vandkunstens ord: Langsigtede udviklingsstrategier bliver først holdbare, når de baserer sig på vanskeligt kopierbare karakteristika. Dette notat beskriver elementer af målet, en færdig by, men ikke processen frem mod den. Processen er afgørende vigtig. 1. Sammenhængen med den bestående by Især Vandkunsten inddrager resten af byen inden for voldene. Fortsættelsen af de nord-sydgående gader og forholdsvis lave huse vil give en sammenhæng mellem det gamle og det nye, men der skal mere til. Også ændringer i den nuværende by: Nye øst-vest passager, opgradering af de iboende kvaliteter etc. Cobe betoner, at den nuværende bys byrum er udgangspunktet for Fredericia C. Ja! For det betyder, at husene i Fredericia C typisk skal være på 2-4 etager. Som holdene siger, bør Gothersgade og Prinsessegade (en opgradering af de sydlige ender kan nok tiltrænges!) fortsætte som forretningsstrøg ned mod og langs den østlige side af Gl. Havn. Også Oldenborggades betydning er vigtig den skal gøres attraktiv og med gode passagemuligheder, så gaden ikke kommer til at virke blokerende. Cobe taler om connectorer på tværs af gaden. Flere hold foreslår en kobling, der forbinder banegården med bymidten og Fredericia C. Vandkunsten taler om et nyt rekreativt strøg. Andre hold

4 4 slår mere på cykel- og gangforbindelse mellem by og banegård. Ja, det er vigtigt for Fredericia C s miljø-image. Fredericia er cykelby. KCAP har den pointe, at vi kan risikere, at flere udviklingsområder kan komme til at konkurrere indbyrdes, hvis markedskræfterne får lov at bestemme. Man nævner Electrolux-grunden og har ret i, at vi skal sørge for, at projekterne bliver komplementære. Det har man også ideer til. DN Fredericia har tidligere argumenteret mod konkurrerende projekter. Vi er således meget imod byudvikling i Skærbæk. Kommunen mener, at nye medarbejdere hos DONG vil efterspørge boliger nær arbejdspladsen. Det tror DN slet ikke på, idet det vil dreje sig om yngre, højt uddannede mennesker bymennesker og prototypen på personer, der vil elske Fredericia C - og som vi har brug for til de nye restauranter, cafeer og specialbutikker. Se vores læserbrev om kommunens skævert her Cobe siger, at vi ikke må glemme vores industrifortid, når vi døber nye veje og pladser. Altså ikke fisefornemme gadenavne promenaden langs Lillebælt skal fortsat hedde Svovlsyrekajen! 2. Den grønne ring Allerede Gehl Architects oplæg (som vi desværre ikke har hørt meget til!) foreslog en grøn forbindelse hen over Kemiragrunden, som forbinder Kastellet med den sydvestlige vold. Som KCAP rigtigt siger, kan der ikke blive tale om en vold, idet det ville spolere sigtelinjerne. Men vi kan da lave en slags voldgrav det rimer godt med andre forslag om vand i byen som et vigtigt tema. Vi har så også et sted til vand fra voldsomme regnskyl (absolut ikke kloakvand - kun regnvand). Med Cobes anbefaling om navne, bør vi bruge de gamle bastionsnavne på steder under vejs i forbindelsen. KCAP foreslår en vold nær Kastellet som en station på vejen et udsigtspunkt over byen - Belvedere. Begrundelserne er, at vi har brug for et sted til forurenet jord og en beskyttelse mod fatale hændelser hos Shell. Også andre hold vil have en sådan vold det er nødvendigt. Shell-udskibningen vil ophøre. Danmarks oliereserver svinder, og raffinaderiet vil derfor formentlig lukke inden for måske 10 år. En ren jordvold vil være let at flytte. Det vil bringe Kastellet tilbage til fordums storhed i dag skæmmer de mange tanke på kanten af Lillebælt. Den grønne ring bør være en selvfølge et af de træk som ikke kan gøres efter, fordi udgangspunktet er volden og Kastellet.

5 5 3. Byen og dens rum Jeg fik næsten tårer i øjnene, da jeg læste disse linjer i ARUPs oplæg: When urban fields are turned into real-estate development, farming facilities move onto rooftops, creating potential for greenhouses or open gardening on the roof of row houses and apartment houses. Vi i DN har i årevis argumenteret for grønne tage grundet deres mange miljømæssige fordele, men vi havde forestillet tage med urten sedum. I stedet kan vi få nyttehaver. Man bør overveje, om det ikke er et vilkår at have grønne tage i byen. Det vil være en attraktion at stå på toppen af volden og - hen over de røde tegltage - se grønne tage i horisonten. Et synligt bevis på miljøtænkning! Og det siger sig selv, at et lavt forbrug af energi til opvarmning og køling bør gennemføres så konsekvent, at byen blot af denne grund bliver et studieobjekt. Hold ARUP vil gøre lav udledning af CO2 til en hoveddrivkraft. ADEPT beskæftiger sig indgående med vores gode muligheder for fjernvarme med mulighed for tilførsel af varmt vand, der er produceret med et lavt udslip af CO2. Fredericia er en fjernvarmeby. ARUP nævner Kartoffelrækkerne som inspiration på grund af de små, private haver. En idé, der vil høste anerkendelse i Fredericia, idet vi har tradition for sådanne haver dog ikke foran husene. Her er vores hus i Kongensgade det med altan og dannebrogsvinduer fotograferet fra vores lille have: Flere hold taler om vand i byen. Cobe, som også går også ind for grønne tage, skriver: tilstedeværelsen af vand kan indtænkes som et positivt element i

6 6 udviklingen af bydelen. Vand skaber liv og aktivitet i bybilledet og en integreret strategi for håndtering af vandet kan tilføre området kvalitet og identitet. Man viser gode eksempler på vandet i byrummet detaljer, som er med til at gøre byen til noget særligt. Flere hold taler om små parker ( lommeparker ) rundt i byen gerne med vand. Ja, lad os få en grøn by og en blå by! Jeg synes godt om Cobes forslag til gader med shared space i princippet gågader med adgang for biler. Det holder farten nede. Og jeg er enig i, at de øst-vestgående gader skal bryde med princippet fra den gamle by, idet de ikke skal gå hele vejen gennem bydelen, men i stedet skal være i forskudte forløb, der modvirker vindtunneleffekter. Den fremherskende vind er vestenvinden. En anden besøgende på udstillingen gav mig den idé, at gaderne gradvis bør blive bredere, eftersom man nærmer sig Lillebælt. Det vil give et forøget perspektiv for folk i gader og huse, og byen vil synes mere åben og venlig set fra søsiden. Så lidt af grunden som muligt skal ligge hen som parkeringspladser. Cobe siger max. 20% som overfladeparkering, flest tæt på Oldenborggade. Muligheden for at indbygge parkeringsrum i højen mod Shell er nævnt af flere hold. Et hold foreslår, at der er parkering i husenes stueplaner, idet man så får hævet beboelsen til et sikkert niveau, så de ekstraordinære højvandssituationer, man må forvente, ikke giver alvorlige problemer. Men vil det ikke se trist ud set fra gaden? Som DN-er må man blive begejstret, når Cobe siger, at man vil arbejde for en beplantningsstrategi, der bekæmper støj, og at man vil finde hjemmehørende træer og buske, der tiltrækker fugle. Fugle kvidrer og vinden suser i træerne en behagelig støj, der afleder fra irriterende støj. Jeg spekulerer meget på, hvordan vi sikrer os en smuk by. Prøv at gå fra Akseltorv og mod nord ad Dalegade på vestsiden. Bemærk husene på østsiden af begrænset facadelængde og glæd dig over de mange murdetaljer. Lige før Danmarksgade kommer man til den jammerlige beverding, Bræddehytten. Og nu er tiden inde til at gå over på det andet fortov, for nord for Danmarksgade er de smukke huse på vestsiden. Kan man tænke sig murdetaljerne i en ny fortolkning i Fredericia C? Gå så hen i Kongensstræde og kig på boligbyggeriet mellem Danmarksgade og Prinsensgade. Her er der en lang facade med de samme elementer gentaget. Néstlegården er et andet eksempel på nyere boligbyggeri.

7 7 Facade med gentagelser, stram og lukket, men på havesiden åbner bygningerne sig op. Også boligkarreerne, som er kommet til efter Bloch og Andresen i Danmarksgade og Bjergegade, giver et monotont bybillede. Derfor et vigtigt spørgsmål: Hvordan undgår vi, at en investor køber hele grundstykket mellem to gader eller en hel blok - og lader opføre lange bygninger med gentagelse af de samme virkemidler. Bygninger hvor der er tænkt meget på økonomi og lidt på arkitektonisk skønhed? Det vil jeg gerne have svar på i næste fase af projektet. KCAP fortæller, at det er lykkedes at undgå lange, ens facader i Hafencity i Hamborg. Ja, det er lykkedes ud mod vandet, men prøv at se på husrækker længere til bage i luftfotoet. Her er der eksempler på det, jeg mener, vi absolut bør undgå: Kæmpebygninger med de samme udtryk gentaget og gentaget. Kopieret fra KCAPs oplæg. Fra Hafencity i Hamborg. Af samme grund synes jeg ikke, at punkthusene på Middelfarts vandfront er noget at efterligne. Se dem fra vandet og sammenlign med den gamle bys varierede udtryk længere mod vest. Kun ret få kan komme til at bo ud til Lillebælt, men vil det ikke være næsten lige så godt at bo ud til en kanal, hvor man kan have sin jolle liggende, og hvor man nemt kan søsætte sin havkajak. Og hvad skulle der være i vejen for at tage sig en svømmetur i kanalen! Et af holdene siger, at vi ikke bør have for travlt med at få grundene ud mod Lillebælt solgt, idet vi vil kunne få meget mere for dem, når udviklingen først er i gang. Nok så vigtigt: Facaden mod vandet og de mange sejlere - bør være særdeles repræsentativ, og med succes i ryggen kan vi meget bedre stille krav om særlig god arkitektur. Kunstnere kan i etableringsfasen skabe værker, som vil trække folk fra nær og fjern ned på grunden som da billedhuggeren Jens Galschiøt udstillede sine tankevækkende værker i Kastellet. Hvilken rolle skal kunst spille i den færdige by? Tænk på frihedsstatuen og New York.

8 8 4. Ledestjernen KCAP forestiller sig et musical landmark på det østlige hjørne mellem Gl. Havn og Lillebælt, og man afbilder operahuset i Sidney. En ikonbygning, som drager folk fra byen ned i Fredericia C. Og som også vækker interesse hos folk, der sejler forbi, og som passerer på Lillebæltsbroen. For ikke at blokere en af sigtelinjerne fra byen mod Lillebælt, skal bygningen ligge mellem sigtelinierne langs Gothersgade og Prinsessegade. Ja, hotellet i Dubai er opfundet! Vores bygning skal nu ikke være helt så stor og behøver ikke vandhaner af guld. Det skal være en bygning, som fylder i højden og ikke så meget i bredden, og det skal ikke bare være en firkantet kasse eller en cylinder det har man så mange steder i forvejen oven i købet i Vejle! Det skal være en bygning af suveræn arkitektur gerne én, som giver associationer til vand og skibe. En fantastisk placering for en hotel- og restaurantbygning. Det bør være den eneste bygning i Fredericia C, der er på mere end fire etager. Forslag: Vi rejser en række vindmøller med vertikal akse langs havnekajen og det kan gøres allerede nu. Der er mange slags, nogle meget elegante:

9 9 Sådanne vindmøller er lydløse og ufarlige og vist ikke voldsomt produktive. De er et blikfang i bevægelse, der vil vække opsigt. Og vi får signaleret, at her er der en by, der satser på en bæredygtig udvikling. 5. Rock the dock Betegnelsen er KCAP s, men flere hold forestiller sig værftsområdet som et område for unge menneskers musikudfoldelse og et kreativt hjørne for kunstnere og innovative sjæle. Man ser tørdokken i brug til koncerter og andre formål. Og hvorfor ikke give værftet et bud på den sidste flydedok. Her kan være et havbad eller en sommergæstehavn for lystsejlere.

10 10 Kranerne skal blive der som et minde om vores industrielle fortid, som så grundigt er fjernet på Kemiragrunden. Mal kranerne som her i Buenos Aires! Jeg har tidligere sendt Fredericia C et forslag om at gøre god plads til gæstesejlere i den gamle fiskerihavn og ved diverse kajer i værftsområdet. Sejlerne passerer i vældigt antal forbi Fredericia, danske som udenlandske ja, netop forbi for de gider ikke vores lystbådehavn. Den ligger alt for langt fra byen, og der er meget støj fra Strandvejen. Blandt sejlerne er der masser af potentielle tilflyttere og investorer til såvel boliger som kontorer. KCAP har vist en teltoverbygning på tørdokken. Her er noget lignende i Vancouver (men tag ikke ved lære af det grimme hus!):

11 11 Med sådan en indretning af værftet og med gæstesejlere og musik og events har vi igen noget, der ikke er til at efterligne for andre, og som vil tiltrække folk fra nær og fjern. Måske skulle man for en tid flytte Ungdommens Hus hertil for hurtigt at få skabt liv. 6. Trafik De fleste hold går stærkt ind for, at cyklen er en prioriteret trafikform, såvel som fodgængere skal have gode vilkår, men man undgår selvfølgelig ikke biler i byen. Gader med shared space er sagen. Flere hold foreslår en nem og direkte forbindelse til banegården for gående og cyklister. En sådan forbindelse bør have høj prioritet, og den kan etableres samtidig med, at Holstensvej skal forlægges mod nord. ARUP minder om aftalen med Betterplace om at gøre Danmark til et pionerland inden for el-transport. Fredericia har særlige muligheder takket være DONG, og dem skal vi udnytte. Også elektrificeret offentlig transport mellem byen og banegården bliver nævnt, og flere hold minder om, at der stadig er togskinner mellem havneområdet og banegården. Ad åre kunne man tænke sig en virkelig attraktor: En førerløs monorailbane den første (sandsynligvis) i Danmark - som kunne køre frem og tilbage mellem J.B. Nielsens Plads og banegården. De miljømæssige fordele er uomtvistelige.

12 12 På et senere tidspunkt kan monorailbanen forlænges ud ad Vejlevej. Toget kører på søjler, så der bliver ingen problemer med at krydse sidegader. 7. Svovlsyrekajen, dvs. havnepromenaden ARUP vil ikke blot have en promenade, men erkender, at den to meter høje kaj udgør et problem. Flere hold forestiller sig trapper ned mod vandet og ARUP taler om muligheden for at pumpe havvand ind i bassiner for på den måde at skabe excellente bademuligheder. Det bør undersøges i næste fase. Det ville være fint, hvis promenaden kunne fortsætte på en bro over Gl. Havn, men kun hvis vi vælger en løsning, der vil tillade gæstesejlere at sejle ind i havnen. Jeg mener også, at der fortsat skal være plads ved kajerne i Gl. Havn til hjemmeværnskutter, slæbebåde, turbåde for turister og lystfiskere og absolut igen de røde lodsbåde. Det giver liv. 8. Grimme problemer, der skal vendes til en fordel! Ja, det lyder jo nemt! Men hverken investorer eller beboere vil have noget med Fredericia C at gøre, hvis man ikke anviser løsninger på forureningsproblemer, stigning i vandstanden og de risici for fatale hændelser, som Rahbekfisk og Shell repræsenterer. Desværre forventer vores omverden det værste, for vores image som en forurenet by lever stadig. Men har man bevist handlekraft og talent til at løse problemer, som andetsteds lades uløste, kan det forbedre vores image og trække folk til byen.

13 Sundhedsproblemer grundet den forurenede jord. ADEPT taler om at indbygge den forurenede jord i volden mod Shell, idet man derved kan få den hævet nogle meter over grundvandsniveauet. Cobe og andre hold taler om at lægge ren jord oven på den forurenede for at beskytte indbyggerne mod giftstoffer, der ikke kan fjernes af fysiske eller økonomiske årsager. Derved sikrer man sig også bedre mod vandstandsstigninger. Det forudsætter en løsning, som modvirker, at den rene jord bliver forurenet af opstigende grundvand fra den forurenede undergrund. Vi i DN Fredericia bekymrer os også om udslip af forurenet vand til Lillebælt. Der er nu store søer på grunden, og vi må regne med, at vandet er forurenet. Bliver det renset, inden det bliver ledt ud i Lillebælt? ADEPT taler om at man måske bør forstærke spunsen mod Lillebælt for at forhindre udsivning. Holdene synes enige om, at jordforureningen skal løses in situ. Til dels af økonomiske årsager Stigninger i vandstanden Et af holdene nævner muligheden for at bygge husene på søjler med parkering i nederste niveau. Men de fleste hold peger på tilførsel af ren jord for på den måde at hæve niveauet. Dette vil ikke forhindre, at dele af den nuværende by kan blive oversvømmet. Det forekommer klogt at finde en løsning også på dette problem. Ingen investor vil interessere sig for Fredericia C, hvis beskyttelse mod stigende vandstand ikke er tænkt ind i projektet Luftforurening fra Shell Forureningen fra Shell er i dag et grimt problem mon det er mere eller mindre løst med de nye krav til Shell emissionen af oliedampe skal over tre år reduceres med 85% (Fredericia Dagblad ). Vi oplever det af og til i Kongensgade. Det er ubehageligt at vågne en sommernat med åbne vinduer og tro, at man er blevet lukket inde i en olietank. KCAP har teknologiske løsninger Støj og anden luftforurening fra skibe I første række drejer det sig om tankskibe, der lægger til ved Shell.

14 14 Skibene har hjælpemotorer kørende konstant, og de udsender for nogles vedkommende en støj, der målt ved støjkilden når over 100 db(a) vel at mærke mange meter over jorden, så selv en meget høj vold vil ikke beskytte helt mod støjen. Samtidig udsendes CO2, partikler og NOx, som er sygdomsfremkaldende. Skibsfarten er den væsentligste kilde til NOxforurening. ADEPT taler derfor om at forsyne skibene med strøm fra landjorden, men det er vist urealistisk. Det har andre steder vist sig, at der simpelthen skulle mere power til, end byen kunne klare. Det er et særligt stort problem ved anløb af krydstogtsskibe, som er kolossalt strømforbrugende. Og også de 50 turbusser, der skal bringe turisterne videre, er et støj- og forureningsproblem. Men ærgerligt måske at må give afkald på de mange kunder. Her er der en kilde til ballade og uenighed mellem beboere og handlende! Valg mellem hold Et sådant valg kræver mere viden om holdene, end man kan få ved at læse deres oplæg, så det vil jeg ikke indlade mig på. Men det ville ikke forbavse mig, hvis Vandkunsten og KCAP går videre. Der er den vanskelighed ved at vurdere ud fra oplæggene, at man er tilbøjelig til at give en høj karakter til et løsningsorienteret forslag, som rammer ens smag og ideer, mens et mere procesorienteret forslag ikke glimrer helt så meget. Det kunne føre til fejlvalg, for den rette proces er altafgørende. Kunne der være andre gode grunde til at flytte til Fredericia end Fredericia C? Det er der selvfølgelig. Jeg vil pege på den beskyttelse af natur og landskaber, som er lige så unik, som Fredericia C vil ende med at blive: Fredericias 4 landskabsparker. Ingen dansk kommune har noget tilsvarende og de fylder pænt på kommunekortet:

15 15 Vores landskabsparker består kort sagt af en kerne af natur med omgivende landbrugsområder ofte et kuperet landskab, som fortæller historien om, hvordan isen har formet landet. Fredericia Kommune er ikke nogen mester i markedsføring og kommunikation. Til trods for, at ingen anden dansk kommune har noget tilsvarende, leder man forgæves på hjemmeside og på byportal efter en omtale af fænomenet de er ellers med i kommuneplanen Men heldigvis kan man læse om dem og om vores forslag til en udvikling af dem: Jeg vil tro, at information om landskabsparkerne kunne være med til at få en familie til at beslutte sig for at flytte til kommunen, evt. til Fredericia C. Ole Klottrup Kongensgade Fredericia Bilag: Fredericia, Vejle og Kolding personlige iagttagelser

16 16 Bilag: Fredericia, Vejle og Kolding personlige iagttagelser I 1969 blev jeg hyret af Regnecentralen datidens store, danske edbflagskib til at starte en afdeling i Fredericia, der skulle dække Syd- og Sønderjylland. Man havde valgt Fredericia, fordi man her havde seks gode kunder alle middelstore industrivirksomheder. Jeg startede med at lave lange lister over potentielle kunder i hele mit område og kunne konstatere, at Fredericia adskilte sig fra især Vejle og Kolding: I disse byer var de fleste betydelige virksomheder lokalt ejet og ledet. Det var de ikke i Fredericia alle de store virksomheder havde bosserne i København. Dvs. at de tilhørte en anden Regnecentral-afdeling - jeg måtte finde nye kunder alle andre steder end i Fredericia. Fredericias befolkning var hovedsagelig industriarbejdere eller ansat hos DSB og i Forsvaret - kun få var velhavende, og butikkerne så ud derefter. Siden har billedet ikke ændret sig meget ind til for nylig. Uden fornyelsen af midtbyen og tillægsgevinsterne - Føtex s nye satsning i Jyllandsgade, Hennes og Mauritz, den nye biograf og parkeringshuset - ville det have set kritisk ud. Kolding har for byens vedkommende valgt en tilsyneladende selvmorderisk kurs med et storcenter, der efterlader tomme butikker i centrum. Her har Vejle i stedet satset på en bymidte med masser af butikker. Et hold kalder Fredericia er en stolt industriby. Men hos den betydelige del af indbyggerne, der er industriarbejdere eller børn af sådanne, er der ikke meget stolthed tilbage den knækkede definitivt, da skibsværftet blev sagt op af et socialdemokratisk/sf domineret byråd. Vores egne! Det var noget andet med Kemira, hvor udenlandske kapitalister traf en beslutning om ophør. At Socialdemokraterne og navnlig den daværende borgmester - blev straffet ved det efterfølgende kommunalvalg, var sikkert en ringe trøst. Af mine seks kunder er der nu kun Rahbekfisk. Én er overtaget af en udenlandsk koncern, de øvrige er ophørt. Det samme er det selskab, som lavede en så fin plan for nordsiden af Oldenborggade, Kongens Punkt. Ak ja! Fordi byen er, som den er, mangler vi lokalpatriotiske entrepreneur-typer med en velspækket tegnebog, der kunne virke som pionerer og lade opføre de første bygninger i Fredericia C. Vi er afhængige af kræfter ude fra.

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Unik beliggenhed midt i København

Unik beliggenhed midt i København Unik beliggenhed midt i København MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Store muligheder Butik/café med et uovertruffent omsætningspotentiale. I Frederiksstadens smukke

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Bynatur og Byliv i centrum og periferi. Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt

Bynatur og Byliv i centrum og periferi. Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt Bynatur og Byliv i centrum og periferi Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt Sønder Boulevard før Sønder Boulevard efter princip: Design så lidt så muligt, kun

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner.

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner. Indledning Vinteren er snart over os, og sandsynligheden for, at det bliver en hvid vinter, er markant større, end den var for bare få år siden. Paradoksalt nok er det en konsekvens af klimaændringerne.

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling 1 Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for at

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Beretning generalforsamlingen 2013

Beretning generalforsamlingen 2013 Beretning generalforsamlingen 2013 Kære medlemmer - så er det tiden den årlige generalforsamling i Shopping Svendborg. Siden sidste generalforsamling er der kommet ny formand til, idet jeg har overtaget

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent MARTS 2009 Indgangen til Frederikssunds nye center, Sillebroen Vi flytter byens Kvickly til det nye center,

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Senior Bo Fredericia. ønsker alle medlemmer. Godt Nytår

Senior Bo Fredericia. ønsker alle medlemmer. Godt Nytår Orientering fra Senior Bo Fredericia Senior Bo Fredericia ønsker alle medlemmer Godt Nytår Hvor står vi nu? 2013 var for Senior Bo Fredericia et fantastisk år. Efter 3 års arbejde med forskellige projekter

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Kommissorium for Gl. Havn

Kommissorium for Gl. Havn Trafik- og Vejafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 12. maj 2010 Sagsnr.: 201001613-15 Kommissorium for Gl. Havn Indledning I forbindelse med budgetforhandlinger

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere