SK FORSYNING leverer FRISKE FORSYNINGER. nr. 14, marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SK FORSYNING leverer FRISKE FORSYNINGER. nr. 14, marts 2013"

Transkript

1 SK FORSYNING leverer FRISKE FORSYNINGER nr. 14, marts 2013

2 No 14 Lundgaards leder Kære læser Med en kold vinter, snart bag os, og et spirende forår foran os lægger vi ud med dette års første udgave af Friske Forsyninger. Et nyt år bringer mange nye tiltag med sig i en virksomhed som vores, hvor vi hele tiden med vores kunder i fokus skal skabe større forsyningssikkerhed, øget effektivitet, bedre service og målrettet inspiration. FRISKE FORSYNINGER REDAKTION Henrik Lundgaard Malene Boysøe Margit Knoblauch FORSIDEFOTO Pia Burmølle Hansen BAGSIDEFOTO Pia Burmølle Hansen REPORTAGEFOTOS Pia Burmølle Hansen John Serritzlev Luftfoto, side 6 Johnny Anthon Wichmann, side 7 Claus Bjørn Larsen, side 12 UDGIVER SK Forsyning A/S OPLAG Ligesom du på vores hjemmeside kan følge med i, hvad der sker her og nu, vil vi her i bladet inddrage dig i vores langsigtede planer, og give dig ideer til at tænke bedre miljø og energi til gavn for både dig, vores fællesskab og vores fremtid. Vi er et lokalt forsyningsselskab med en klart formuleret strategi om et samspil med lokalområdet. Det gavner både nærmiljøet og fællesskabet. Vi gør det gennem aktiv deltagelse og engagement på flere plan, bl.a. via Energipuljen, der nu for 2. gang uddeler støttemidler til et par lokale projekter, hvis initiativer skaber den gode energi til glæde for fællesskabet. Og; med afsæt i Miljøministerens nye miljøpulje, der ganske vist er lidt større end vores, men har samme adresse, nemlig de lokale ildsjæle, vil vi, som det første medie i landet, følge op på Ida Aukens tanker. Vi tager derfor hul på en ny temaserie, De grønne ildsjæle. Her kan du møde nogle af de lokale ildsjæle som skaber små, men vigtige bidrag til den grønne omstilling til gavn for miljøet i vores eget nærmiljø. Og i dette nummer introducerer vi både ministeren og de første lokale ildsjæle. I erhvervslivet vil vi også gerne eksponere dem, der tænker i miljørigtigt, og skaber ny energi i vores lokalsamfund. Derfor bringer vi hver gang artikler om de lokale virksomheder, der omsætter tanker til handling. Denne gang kan du læse om to entreprenører, der i fællesskab har erhvervet Korsørs gamle ting- og arresthus, og nu er i gang med at renovere den smukke, fredede bygning. De røber hvad, der fremover skal ske, i et hus, der stod tomt i mange år, men fremover vil fyldes med liv og aktivitet. DESIGN & PRODUKTION Burchardt Web- & Reklamebureau Rigtig god læselyst! Henrik Lundgaard FRISKE FORSYNINGER også til din smartphone Skan QR-koden og læs magasinet online!

3 I løbet af 2013 vil der her i Boeslunde blive etableret en skøn legeplads. Bagest fra venstre: Malene Boysøe og Jens Klindt. Forrest: Lasse, Tobias, Storm og Jeppe. Puljen, der gav pote! Ideen med Energipuljen er at støtte lokale initiativer, der skaber god energi i vores storkommunale fællesskab. Mange gode indsatser kan, med lidt støtte, gøre en stor forskel. For hver ny kunde, der køber strøm af os, lægger vi 40 kr. i puljen. De penge går til ildsjæle, der leverer på det menneskelige plan. De første to støtteprojekter er i gang, og nu er vi på vej med flere gode energi kroner: FOTO: PIA BURMØLLE HANSEN Da SK Forsyning lancerede ideen om aktivt at støtte den gode energi i lokalområdet, havde vi heldigvis ikke fantasi nok til at forstille os, hvor mange gode ideer, der kom væltende ind. Det viser, at behovet er der, og at forståelsen for den gensidige dynamik mellem det vi leverer, og det vores kunder skaber, nemlig: GOD ENERGI, også er til stede, siger Malene Boysøe, kommunikationskonsulent i SK Forsyning. Hun er især imponeret over den kreativitet, de mange ansøgere har tænkt ind i deres forslag, som kobler deres ønsker og SK Forsynings virke sammen: Rigtig mange har tænkt SK Forsyning ind i deres virke uanset om det er den lokale håndboldklub, der mangler en harpiksrenser og tilbyder at sætte vores logo på. Eller en flok lokale festarrangører, der søger støtte til at få et gammelt oliefyr skiftet ud med CO 2 -neutral fjernvarme i deres nyindkøbte festsal, siger Malene og fortsætter: Fælles for størsteparten af de indsendte ansøgninger er, at personerne bag selv er leverandører af god energi. Nemlig god energi, som er til gavn for andre end dem selv. Og det var jo dét, der var hele formålet med ideen. Men selv om vi er ovenud lykkelige over den store interesse og de mange indsendte forslag, var det også svært at skulle pille nogen fra. Vi ville rigtig gerne have kunnet gerne bidrage til dem alle, siger hun, og røber så hvem der i denne omgang tilgodeses af Energipuljen: Vi har fundet to projekter, der på hver sin måde talte til os fra hjertet, nemlig Mentorordning Slagelse, der gennem et stærkt engagement er med til at give ungdommen et skub i den rigtige retning, når de har svært ved at komme i gang med et uddannelsesforløb. Og så bakker vi også op omkring et rigtig initiativrigt projekt i Boeslunde, hvor et stærkt lokalsamfund nu endelig får lov til at lave den længe ønskede legeplads til byens smårollinger, smiler Malene og tilføjer: I de kommende udgaver af Friske Forsyninger kan du læse om, hvad støttekronerne omsættes til af de glade modtagere. Malene Boysøe er ikke i tvivl om, at det lokale behov og SK Forsynings Energipulje er en god måde at samtænke og at skabe fælles opmærksomhed på: Denne form bruges mere og mere i det lokale erhvervsliv, fordi den sætter fokus på, hvad der sker i den kommune, vi alle fra hver sin platform arbejder for at yde vores del til, slutter SK Forsynings kommunikationskonsulent. 3

4 Hul i jorden, eller hul i ho det? SK Forsyning har i en stor del af 2012 været til gene for lokaltrafikken i Slagelse. Og når man graver så meget af byen op, kan det ikke undgås, at trafikanterne generes. Men der er mere end almindelig god grund til, at det sker, for fremover vil både mennesker og miljø kunne glæde sig over både bedre varme og en gigantisk reduktion af vores CO 2 -udledning. FOTOS: PIA BURMØLLE HANSEN I England har man et ordsprog: To make an omelet, you have to break eggs (man må nødvendigvis slå æg i stykker, hvis man vil lave en omelet). Når Slagelse Kommune, som en af landets klimakommuner, skal leve op til løfterne om en kraftig reduktion af vores CO 2 -udledninger, betyder det også, at vores varmeforsyning skal gøres mere CO 2 -venlig. Vi skal bygge nyt, og vi skal udvide det eksisterende. Det betyder opgravninger masser af huller i jorden. Det er ikke længere en snak om miljøfarlige sprays og ko-prutter, det handler om. Nej, det handler om, at alle forpligter sig til en bedre klimapolitik. Der er imidlertid stadig mange af de store lande, der mangler at være medunderskrivere siden Kyoto og de efterfølgende COP-møder, der skulle sikre en fælles klimavenlig politik. Men hvem har nogensinde fået det mindste ud af at gøre ingenting, fordi andre ikke gør det? En fælles forpligtelse I EU har medlemmerne forpligtet sig ansvarligt til at handle aktivt. Og i Danmark har et stort antal kommuner forpligtet sig til at leve op til målene. En af disse klima- kommuner er vores egen, og noget kunne tyde på, at borgerne også selv kan se fordelene i denne forpligtelse. En kendsgerning er det i hvert fald, at flere og flere borgere i Slagelse kommune ønsker at konvertere fra varme produceret på fossile brændsler Lige nu en kold vintermark snart en varm varmeproduktion ved Stop 39 i Slagelse. 4

5 til den CO 2 -neutrale fjernvarme. Det kan vi ærlig talt godt tillade os i fællesskab at være stolte af. Så, hvis vi lige skal blive i metaforen fra før et øjeblik, så ser det ud til, at borgerne i Slagelse Kommune gerne vil have en omelet. Det er derfor, vi i SK Forsyning nødvendigvis må slå æg i stykker æg, der ikke er æg, men huller i jorden, hvori vi lægger de nye fjernvarmerør, der fører til en af landets største fjernvarmeudvidelser nogensinde. I Danmark er der for længst taget en vigtig beslutning: Vores land skal være selvforsynende, hvad angår energi og det skal ske med de mest miljøvenlige energiproduktionsformer. Derfor bliver SK Forsynings kommende fjernvarmecentral også et flisfyret anlæg. Og næste gang du bliver irriteret over vejomlægning og forsinkelse, så beder vi dig om ikke kun at tælle til 10. Tæl til tons for miljøet. Og tænk bedre og mere sikker varmeforsyning hjemme hos dig selv. Det er simpelthen hul i ho det, hvis vi ikke laver huller i jorden. Det batter både ude og inde En ny fjernvarmecentral bliver opført i Slagelse ved Stop 39. Vi udvider, dels fordi efterspørgslen på fjernvarme er konstant stigende, og dels fordi det nye sygehus og 800 almene boliger i den østlige del af Slagelse skal have fjernvarme. Derfor er det eksisterende anlæg på Assensvej ikke længere stort nok. Lige nu produceres godt 90 % af Slagelses varme på ikke fossile brændselskilder. Men målet er helt naturligt at komme op på 100 %. Det betyder nemlig i kolde (eller måske skulle man denne gang sige varme!) tal, at vi kan lede TONS mindre CO 2 ud i atmosfæren. 5

6 Det er dyrt at komme af med vandet Allerede tilbage i 2009 gjorde SK Forsyning opmærksom på, at spildevandsplanen ville få økonomiske konsekvenser. Det er dem, vi oplever nu! FOTOS: JOHN SERRITZLEV LUFTFOTO & JOHNNY ANTHON WICHMANN I jorden under os i Slagelse Kommune ligger der ca km kloakledninger. Hertil kommer mere end 20 renseanlæg og mange hundrede pumpestationer. Med den levetid disse anlæg har, skal der hvert år i gennemsnit investeres omkring 100 mio. kr., alene for at holde spildevandssystemet intakt. Hertil kommer et endog meget stort renoveringsefterslæb. Siden SK Forsyning blev dannet i 2008 har vi, bl.a. ved at lave tv-inspektioner af ledningsnettet, erfaret, at flere af de gamle kommuner langt fra investerede de midler, der var nødvendigt for at vedligeholde ledningsnettet, som derfor er i langt større forfald end det burde være. Det er en uholdbar situation, og derfor er vi nødt til at gennemføre ekstra mange renoveringsprojekter i disse år. Læg dertil, at EU med Vandrammedirektivet har pålagt medlemslandene at sikre en bedre vandkvalitet i søer, åer og kystnære vande. Derfor har Slagelses Byråd vedtaget en spildevandsplan, der omfatter kloakering af sommerhusområderne og landsbyerne i det åbne land. Denne kloakering er særlig kostbar, fordi tilslutningsbidragene slet ikke dækker de reelle kloakeringsomkostninger, samtidig med at de nye kunder kun giver meget beskedne mængder spildevand at opkræve vandafledningsafgift af. Endelig er der i disse år behov for en ny type investeringer, som ikke var aktuelle tidligere: Hvad enten vi er udsat for egentlige klimaforandringer eller ej, så er det en kendsgerning, at vi ser meget voldsomme regnskyl oftere end tidligere, hvilket på udsatte steder i kloaksystemet medfører oversvømmelser, både i kældre og på vejene. Derfor skal ledningsnettet udbygges med forsinkelsesbassiner og visse steder større ledninger. Tilsammen giver disse kendsgerninger forklaringen på, at vores kunder har oplevet voldsomme prisstigninger på spildevandsafgiften, således at de nu hører til i den dyre ende på landsplan. Det er vi selvfølgelig kede af i SK Forsyning, for vi er godt klar over, at det er en belastning for både husholdninger og erhvervsliv. Men vi har længe vidst, at det ville komme. Allerede tilbage i 2009, i forbindelse med tilblivelsen af Slagelse Kommunes spildevandsplan for perioden , gjorde vi opmærksom på de økonomiske konsekvenser af planen. Og siden har vi, med mellemrum, beskrevet problematikken i Friske Forsyninger. Klik eventuelt ind på og kig i numrene 2, 3, 5, 6, 7 og 10. Kigger vi frem i tiden 8-10 år forestiller vi os i SK Forsyning, at renoveringsefterslæbet er indhentet, en stor del af sommerhusene er blevet kloakeret og en lang række små, urentable renseanlæg er taget ud af drift, hvis midlerne til det kan findes. Vi forventer, at der vil være samme prisniveau som i dag. Dog skal man så være klar over, at der med dén pris kun er mulighed for at vedligeholde anlæggene der kan ikke udbygges eller renoveres ud over det allerede planlagte. Det er næppe den store trøst her og nu, selv om man måske kan finde lidt trøst i, at en ansvarlig indsats i disse år betyder, at vi ikke sender regningen videre til vores børn. Slagelse Renseanlæg er ved at blive udbygget og renoveret, sådan at det står rustet til de klimaforandringer, vi står over for, hvor vi oplever flere og større regnskyl. 6

7 Allerede i 2009 gjorde vi fra SK Forsynings side opmærksom på, at spildevandsplanen ville få store økonomiske konsekvenser. Vi tog blandt andet emnet op her i Friske Forsyninger, hvor der var en artikel om dette dilemma, siger adm. direktør Henrik Lundgaard, og afslutter: Vi har siden påpeget dette igen og igen. 7

8 Vi vil gerne være de bedste I SK Forsyning ved vi en pokkers masse om, hvordan man producerer god og miljøvenlig energi. Vi ved også en masse om, hvordan vi renser spildevand og sørger for strøm i din bolig eller virksomhed. Men faglig viden og ekspertise er kun halvdelen af vejen til succes. Resten består af viden om god kunde service, og vi vil rigtig gerne vide, hvad vores kunder mener. FOTO: PIA BURMØLLE HANSEN Et gammelt visdomsord siger: Den, som tror han er klog, er dum. Mens den, som ved, han er dum, er klog! Sagt med andre ord: Hvis vi går rundt og bilder os selv ind, at vi ved alt, begår vi en fejl. Så når vi i SK Forsyning nu iværksætter en kundetilfredshedsundersøgelse blandt en repræsentativt udvalgt kundeskare, er det for at trække på den viden, vi ved, vi ikke selv ligger inde med. Den viden er det jo jer kunder, der har. Vi ved, vi bl.a. er gode til at skaffe jer de bedste el-priser og til personlig og kvalificeret energirådgivning. Vi ved også, at vi er gode til at lade os inspirere af tanker og ideer og omsætte dem til nye tiltag. Men den viden, som giver os mulighed for at blive både bedre og klogere på kundernes reelle behov og opfattelse af os, vil vi gerne have kunderne til at give os. Det er jo jer, der til dagligt benytter vores ydelser, og som ved helt konkret, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for jer. Det er også derfor en lang række kunder modtog et spørgeskema med posten den 9. marts. Og vi håber, at I, der har modtaget spørgeskemaet, vil bruge lidt tid på at udfylde det. Gør I dét, er I medvirkende til at skabe bedre service og større forståelse for jeres kundebehov. Vi vil blandt andet gerne vide, hvor godt I kender SK Forsyning, hvordan I oplever dialogen med os, hvordan I oplever vores serviceniveau, og hvordan vi kommunikerer vores arbejde ud også når det ind imellem medfører gener i forbindelse med udførelsen. Derfor beder vi jer om at investere lidt af jeres tid, sådan at vi kan betale tilbage med endnu bedre service i fremtiden. PÅ FORHÅND TAK Alle os i SK Forsyning 8

9 Fjernvarmen afgjorde beslutningen De to entreprenører, der i fællesskab har erhvervet Korsørs gamle Ting- og arresthus, har begge en håndværksfaglig baggrund. Og det var energikilden, der var afgørende for, at de nu giver sig i kast med at omdanne den smukke bygning til et spektakulært lokalt event-hus. FOTOS: PIA BURMØLLE HANSEN Emmanuel Rytter og Dan Bandmann er venner, og de har gennem årene arbejdet sammen om andre projekter, der har afsæt i deres fælles interesse: Vi kan begge godt lide huse med sjæl og historie, som vi kan tage fagligt afsæt i, erklærer begge samstemmende. Emmanuel er arkitekt med egen tegnestue i København og en håndværksmæssig baggrund som VVS er. Dan Bandmann er entreprenør og mureruddannet. Begge har de en forkærlighed for byggerier med særlige arkitektoniske detaljer, og da de begge første gang stod sammen foran Korsørs gamle retsbygning, der havde været til salg nogle år, var de ikke længe om at beslutte sig. Dan kendte huset udefra. Han købte nemlig for nogle år siden det gamle Dommerkontor på Kirkepladsen, som han istandsatte og ombyggede til 7 eksklusive lejligheder. Dengang stod retsbygningen allerede til salg, så da han havde afsluttet byggeriet i Dommerkontoret, lokkede han Emmanuel med på besigtigelse af den gamle retsbygning. Jeg var solgt, allerede da jeg stod og betragtede de ydre arkitektoniske detaljer siger Emmanuel, og tilføjer: Det her er fra en tid, hvor arkitekter lagde lige så stor vægt på skønhed som på funktionalisme. Men Emmanuel havde stadig det bedste til gode. Inde i hallen er væggene overalt bemalet med fresker, som var det en katedral. I rummet rejser sig en stentrappe med udhuggede djævlehoveder op til retssalen ovenpå, hvor romernes gudinde for retfærdighed, Justitia, afslutter trappegelænderet. Det her er cremen af cremen, siger Dan. Begge smiler saligt. Hvis her ikke havde været fjernvarme, havde vi ikke købt. Det første, Emmanuel og Dan satser på at få klar, er indretningen af den smukke retssal til et selskabslokale, hvor lokalbefolkningen kan fejre konfirmationer, fødselsdage, bryllupper etc. Lige nu er Emmanuel ved at gennemgå samtlige radiatorer for at få styr på varmen i det 800 kvm. store hus. Bl.a. skal defekte radiatorventiler udskiftes til nye termostatventiler. Vi skal dog hele tiden tage højde for, at ejendommen er fredet, så vi kan be- 9

10 10

11 grad har ladet os inspirere af, lyder det begejstret. Husets absolut mindst prangende, men måske mest eksotiske del, er de tidligere celler, der ligger i sidebygningen. Her skal være overnatningsmulighed for festdeltagere, der kommer udenbys fra. Og flere har foreslået, at vi omdanner dem til vandrehjem, så det går vi også lige og tænker lidt over, siger Dan. Fremover kan festdeltagere overnatte her, hvor der før blev rusket tremmer. stemt ikke bare gøre, som vi lyster. Men en ting ligger dog fast: Hvis her ikke var installeret fjernvarme, havde vi aldrig købt det, siger Emmanuel, der godt ved, at varmen bliver den tunge del af udgiftsposten. Fjernvarme har alle fordelene her, fordi det både er miljøvenligt og giver de bedste muligheder for at man får mest ud af sine energikroner, smiler han og peger på de gamle radiatortermostater: Her skal installeres den nyeste teknik i varmestyring. For vi skal kunne sidde hjemme i København og tænde for varmen, så det passer med, at her er lunt og godt, når der kommer brugere. Emmanuel er halvt menneske, halvt termostat, griner Dan En udfordring på alle plan Nogle af freskerne i hallen ved indgangspartiet har fået fugtskader, mens huset har stået tomt. Begge er enige i, at de unikke vægge skal renoveres. Da huset jo er fredet, og freskerne derfor er bevaringsværdige, vil vi forsøge at få støtte til renoveringen. Den tidligere retssal lige så unikt udsmykket med stentavler og lovcitater er midlertidigt tømt, mens det flotte parketgulv bliver bonet. Hele grundtanken er, at det her skal være et hus, der skal kunne bruges af folk, der vil holde en særlig fest og af lokale foreninger og private erhvervsfolk. Det skal summe af aktivitet, smiler han. Og makkerparret har allerede oplevet stor interesse fra hele byen. Vi udskrev en konkurrence gennem lokalavisen, og det vrimlede ind med forslag til både navn på huset og hvad vi kunne bruge lokalerne til. Det har vi i høj Et livstidsprojekt Både Dan og Emmanuel har passeret de 50 år for lidt tid siden. De har i fællesskab gennemført flere krævende renoveringsprojekter. De erkender begge, at dette her projekt er en stor udfordring, fordi makkerparret, bortset fra det faglige, ikke har prøvet kræfter med etablering og drift af selskabslokaler før. Dette her hus er noget, man knytter sig personligt til, mener begge, der i videst muligt omfang selv vil stå for renovering og ombygning. Vi er bestemt heller ikke rigmænd, der har råd til at hyre et kæmpe håndværkerteam til at gøre det for os. For lige bortset fra, at Andelskassen i Slagelse, der både viste velvilje og stor interesse for vores projekt, så er det vores egne friværdier hele vores liv med kone og børn der er på spil her, siger begge. Det bliver en enorm tidsrøver, smiler Dan, mens Emmanuel lader blikket vandre: Det her bringer mig tæt på pensionsalderen, griner han. Også de gamle fængselsceller er fredede af myndighederne. 11

12 16 mio. kroner på finansloven skal gå til de grønne ildsjæle Vi skal dele med og låne af hinanden Har du en god idé, der kan sætte et grønt aftryk på dit nærmiljø? Så har du nu mulighed for at få en økonomisk håndsrækning fra Miljøministeriet til at føre din vision ud i livet. FOTO: CLAUS BJØRN LARSEN Miljøminister, Ida Auken (SF) vil med en ny miljøpulje støtte lokale ildsjæle med gode miljøideer. Og afsættet er, at de bidrager positivt til den grønne omstilling. Friske Forsyninger er med på ideen, og sætter i det kommende år ord og billeder på nogle af dem, det handler om. Under overskriften: De grønne ildsjæle, som i al beskedenhed er stjålet fra ministeren selv, opsøger vi dem, der gør det og kan det, dem der vil det, og dem der lader sig inspirere, fordi vi skrev om det Vi møder dem, der har noget, de deler med hinanden. Og vi opfordrer alle i vores kommune til at omsætte Idas ideer til puljepenge, der er til gavn for borgerne og for vores miljø. Vi indleder naturligvis med at høre Ida Auken selv sige, hvad hun vil med puljen, og hvad, hun ønsker, der kommer ud af de 16 mio. kr. 12

13 FLERE GRØNNE ILDSJÆLE I fremtiden vil flere af os låne ting af hinanden i stedet for, at vi alle partout skal eje samtlige typer haveredskaber eller have et skab fyldt med balkjoler, indleder miljøministeren. Hun viste i øvrigt selv vejen, da hun trak i en grøn genbrugsbalkjole ved sin første minister optræden i Kongehuset. Og med miljøministerens opfordring til at være flere om samme haveredskab, præsenterer vi her de første grønne ildsjæle: Vi er jo faktisk Idas frontløbere Maskinklubben i Kolonihaveforeningen Rundingen i Korsør består af Ib, Hans, Henrik, Kurt, Tom, Bendix, René og Hans-Arne. De har slået sig sammen og lavet deres eget lille maskinfællesskab af den simple grund, at det både var for dyrt og for tosset at eje hver sine haveredskaber. FOTOS: PIA BURMØLLE HANSEN Der er mandehørm i højt oktan, når Maskinklubben i Korsør mødes. Her, hvor udtrykket: En mand går aldrig ned på udstyr, giver mening, stiller medlemmerne gerne hele udstyret til skue. Tilsammen ejer de 8 venner der har det tilfælles, at de alle bor i den samme kolonihaveforening én hækkeklipper, én fræser, én plæneklipper plus en del mindre haveværktøjer Alt er samlet over en periode på 8 år. På opfordring fra Friske Forsynings udsendte, stiller vennerne denne kolde februardag hele den samlede maskinpark til skue i Hans have, hvor græsset lige nu er dækket af et fint lag rimfrost og foråret lader vente på sig. Da fotografen har fået sit billede, og alle maskinerne er sat tilbage i Hans lille skur, samles alle i Henriks hus, hvor der i dagens anledning er sat varme på. 13

14 Der kan altid findes en vigtig anledning til at samles i maskinklubben. Der er jo hele tiden vigtige ting at tage stilling til, griner vennerne i maskinklubben. Vi er her jo ellers kun om sommeren, forklarer Henrik, mens han stiller øl og Gam mel Dansk på bordet. De 8 mand er kun halvt repræsenteret nogle er på arbejde, mens andre ligger med vintersnue. Ja, vi er en 8-mandsklub, så vi kan jo ikke ha kvinder med, griner Hans og pulser heftigt på cigaren. Klubben har både faste ordensregler, en rigtig generalforsamling, og møder, hvor vedligehold og eventuelle nyanskaffelser planlægges. Det ku vi da godt have fortalt Ida Det er jo dumt, at alle har fyldt deres små redskabsskure op med dyrt grej. Vi kan ligeså godt eje i fællesskab, og spare os selv for en masse penge, mener vennerne, der derfor er helt i tråd med Ida Aukens seneste tiltag om at give støtte til netop det, de selv har gjort længe. Ja, det ku vi da godt have fortalt Ida! Så vi er jo ligesom en slags frontløbere, griner den lille flok, der også selv gerne vil i betragtning i Aukens nye pulje. Ja, for søren! Vi mangler i den grad et lille fælles skur. Og vi har længe gået og drømt om en havetraktor og en pladevibrator, siger vennerne. Hans babber ivrigt på cigaren, og afslutter: Og så vil vi da rigtig gerne invitere Ida til at komme og klippe snoren til det nye skur, hvis vi får det, for hun er en sød pige. Dét er hun, nikker alle samstemmende. 14

15 15

16 SK Forsyning A/S Lilleøvej Korsør Tlf skforsyning.dk

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ÅRSBERETNING VANDSPEJLET

ÅRSBERETNING VANDSPEJLET ÅRSBERETNING 2013 VANDSPEJLET Udgivet april 2014 Forsyning Ballerup Vandspejlet Brydegårdsvej 41 2760 Måløv CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design:

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk, var til stede under Danmarks Grønne Investeringsfonds Green Business Summit

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken Søde Jacob 6. udkast Et manuskript af 9. klasserne, Sortebakken 1 SC 1. INT Mathildes værelse - AFTEN (15) står og lægger makeup, og (15) kommer ind ad døren med 2 Somersby. Hun sætter dem ned på et bord

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Rebild Forsyning deler kloaksystemet i dit kvarter i to. læs her, hvad forsyningen og kommunen klarer, og hvad du selv skal sørge for.

Rebild Forsyning deler kloaksystemet i dit kvarter i to. læs her, hvad forsyningen og kommunen klarer, og hvad du selv skal sørge for. Rebild Forsyning deler kloaksystemet i dit kvarter i to læs her, hvad forsyningen og kommunen klarer, og hvad du selv skal sørge for. Nye rør til regnvand og spildevand Rebild Forsyning deler i disse år

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

Nyhedsbrev, februar / marts 2015 GODT NYTÅR! TAK FOR SIDST. Fællesmøder med Lokalforum

Nyhedsbrev, februar / marts 2015 GODT NYTÅR! TAK FOR SIDST. Fællesmøder med Lokalforum Nyhedsbrev, februar / marts 2015 GODT NYTÅR! Måske en lidt sen nytårshilsen, men da dette er det første nyhedsbrev i 2015, er det vel på sin plads at starte med det. Vi ser frem til 2015 med forventning.

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere