L--ÆR\ Af Rf.f1~ Nf.DS!-~~C1SMÆRK~R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L--ÆR\ Af Rf.f1~ Nf.DS!-~~C1SMÆRK~R"

Transkript

1 -HAN.:?KP\ NOK?A L--ÆR\ Af Rf.f1~ Nf.DS!-~~C1SMÆRK~R O'P.l

2 GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB Redaktion og Annoncer: Børge Venge Foto: Børge Venge Layout: Enk Nielsen Tryk : Hasnæs Tryk Golf i Ebeltoft Argang 9. Nr marts Nr juni Nr sept Nr dec Indlæg til næste udgave sendes 20 dage før ovennævnte datoer til: Børge Venge Solvangsvej Ebeltoft FORSIDE : En god ven af EGC, tegneren Franz Fi.ichsel, har stillet tegningen til rådighed for baneformanden. Husk det nu! 2 BESTYRELSE : Formand Bjarne Olsen.... B Sekretær Torben Blom O 64 Kasserer Birgitte Christoffersen O Erik Nielsen Martin Godsk Jensen Peter Rasmussen UDVALG: Forretningsudvalg Bjarne Olsen fmd Erik Nilsen Leif Petersen Økonomiudvalg Bjarne Olsen fmd Torben Blom O 64 Birgitte Christoffersen O Baneudvalg Erik Nielsen fmd Klubhusudvalg Poul Elmer Nielsen Handicapudvalg Matchudvalg Peter Rasmussen fmd Eliteudvalg Martin Godsk Jensen Juniorudvalg Flem. Christensen Begynderudvalg Jørg. Jørgensen fmd Sponsorudvalg Bjarne Olsen fmd PR-udvalg Erik Nielsen fmd Bladudvalg BørgeVenge fmd Pressekontakt Harry Schultz Børge Venge Kontingenter Torben Blom O 64 KLUBHUSET Servering : Aase Bruun priv : Kvadrat Kvadrat Boligtextiler AS 8400 Ebeltoft, Danmark Telefon: Telex dk Telefax: Reg. nr Giro: Den Danske Provinsbank Showroom Scandinavian Trade Mart Bella Center Kobenhavn M ODERNE TØJDESIGN RAVENS BUSNEL GISP A BRAX RENE FABIAN JACQUES VERT ~ l ~renl-ap..sb'i 1l / wcc EBELTOFT j

3 Formandens beretning Så nærmer vi os sæsonstarten og vores flaghejsning og åbningsmatch bliver 1. april. Vintersæsonen har som sidste år været meget lokkende for mange spillere og banen har været fin. Inden start får vi priklet og sandet greens, men vi venter lidt med at åbne de nye teesteder. Locherroom's står snart færdig så mange flere kan ha ' deres udstyr stående. Med de mange nye medlemmer vi får i år, vi har allerede modtaget mange nye indmeldelser, bliver der pres på. Jeg håber at mange vil være med til at give de nye den rigtige indslusning i klubben. Åbent hus arrangementet er placeret medio april. Udvalgene er gået igang med arbejdet. Matcherne for året er tilrettelagt og omkring disse er vi i år nødt til at foretage noget nyt for afviklingen, da vi ikke kan komme til ved hul 11. Vi vil forsøge at få åbnet vejen igennem skoven. Vi er i dialog med kommunen og med banens ejer, og vi forsøger på at få det hele til at munde ud i det for os så vigtige, nemlig at vi også fremover har vores spillested i Ebeltoft. Rigtig god sæson. - Bjarne Olsen formand 107 TRÆNINGSBOLDE fandt 'TORA' i eftersommeren sidste år - ført af sin 'herre', konsulinde Sigrid Germer, De Gamles Hjem på Bakkevej. Ved Jens Bredstrups mellemkomst blev boldene igen indlemmet i klubbens beholdning. 107 bolde fortæller os om en noget forsømmelig opsamling af bolde efter klubtræningen, men også om klubbens gode relationer til sine naboer. Som en naturlig reaktion er 'TORA' nu af EGC udnævnt til autoriseret boldindsamler og bærer sit bevis i halsbåndet (se nedenfor). når fru.germer går tur med den på og omkring træningsbanen. Vi sender hermed klubbens tak til fru Sigrid Germer for godt naboskab.!dentifika T IONSKOR T for VICTORIA også kaldet "TORA" som Autorismt & ldindsamler på Ebeltoft Go(f Cluh s Dri1 ing Range i kalmd1t årrt

4 Entusiaster på golfbanen Torsdags-matcher 1990 D. 1 feb '90 indkaldte matchleder Peter Rasmussen torsdagsherrerne til et planlægningsmøde for den kommende sæson. Propositioner Tilmelding Hep i 2 rækker Frit valg mellem slagspil eller stabletord Alle deltagere skal, forinden spillet påbegyndes, skrive sig på de ophængte startlister i klubhuset. A f de fremmødte nedsatte man et udvalg (alle entusiaster) på 6 medlemmer Børge P., Mario, Mogens, Palle, Peter og Teddy der i fællesskab var villige til at gøre en indsats, så torsdagsmatcherne kommer til at fungere anderledes i den nye sæson. Resultatet kan læses i følgende oplæg. Bemærk i dette regi gøres plads for alle der er sat i handicap 54 - et spændende oplæg, hvor alle interesser er tilgodeset, mange gode nye ideer. Er du golfentusiast og positivt indstillet så læs omhyggeligt de nye matchpropositioner. Bestem dig for den matchform du ønsker at spille, vær velkommen på golfbanen - også om torsdagen. På gensyn til en ny god sæson. - Venge Match-fee Indskud Kortindehaver Ikke kortindehaver Scorekort + match-fee Præmier Kr. 20,- heraf betales kr. 5,- til klubben Kr. 75,- ved betaling udleveres kort som betyder at man deltager i det samlede spil. Kortindehaveren skal fra første match vælge hvilken matchform han ønsker at spille (kan ikke ændres i sæsonens løb) Kortindehaveren bliver skrevet på speciel liste og der tildeles point efter hver match : nr. 1 = 5 point, nr. 2 = 4 point, nr. 3 = 3 point, nr. 4 = 2 point, nr. 5 = 1 point. Ved sæsonafslutningen sammentælles point fra de 1 O bedste scores. Skal spille : 0-24 slagspil stableford Indlevering af scorekort samt match-fee inden kl Hvis der ingen match-leder er til stede, benyt da kuverten som hænger ved kassen Der er altid 2 præmier i hver rk. uanset deltager antal. Præmierne skal afhentes personligt inden kl ellers går præmien videre til næste spiller. Dette gælder ikke de erhvervede point. Hver torsdag er der præmie til spilleren som kommer nærmest flaget på hul 1 7. Hyggeligt samvær med spisning og præmieuddeling : Kl damerne er velkomne til spisning og hyggeligt samvær. HUSK tilmelding til spisning på liste i klubhuset onsdag inden kl Spisning aflyses, hvis deltagerantal er mindre end 10. 4

5 Vi håber at se mange af jer til torsdagsmatcherne. Mario Sforzini Mogens Bugtrup Peter Hald Børge Poulsen Teddy Petersen Palle Rasmussen Pensionist golfere/onsdagsklubben Hver onsdag, hele året, har ældre golfspillere mødtes for at spille en runde på 1 8 huller, nogle kun 9 eller færre som de har lyst og kræfter til - men alle mødes i klubhuset med madpakke og godt humør til en hyggelig sammenkomst, vi håber at det bliver ved fremover da det er med til at holde de gamle arme og ben i sving. l sæsonens løb udkæmpes der golfdyst mod 'mimreklubben' i Randers med returmatch på vor bane og hygsom sammenkomst i klubhuset efter matcherne. Alle over 55 år er velkommen. Holger Kjeldsen 5

6 Erik Menvedsvej 20 DK-8400 Ebeltoft Tlf PRIMDAHL & WEITLING A S ARK I TEKTER MAA Vi er altid tæt på. BRØGGERS KOLONIAL Skelbojevej l T l f Ebeltoft ABDUL E VAROEN 66 D K 8 O O O A R H U S C T E L E FON TELEFAX NØ RREBAKK E 15 DK E BELTOFT T E L E FON P Provinsbanken Adelgade Ebeltoft Tlf CAFE SKUDEN RESTAURANT / BAR SKUDEHAVNEN EBELTOFT. TLF

7 Tirsdags Matcher 1990 Propositioner: Hep Stableford Tilmelding: Alle deltagere skal, før spillet påbegyndes, skrive sig på den ophængte startliste i klubhuset. Der kan spilles hele dagen fra kl kl Ragna Boye l l Match-Fee: Kr. 20,- (heraf betales kr. 5, til klubben). Ved indlevering af scorekort + match-fee inden kl. 1 3 er der præmieuddeling hver tirsdag i forbindelse med afslutning. Mindst 2 præmier. Ved senere aflevering af scorekort deltager man i præmieuddelingen hver 4. tirsdag aften kl i forbindelse med afslutning. Mindst 2 præmier. -l-a l~ tv\at(,d LAvroR F'LllTi~u -C:t REDl p_r, l-ofltt. Hvis der ingen matchleder er til stede, skal der benyttes en kuvert (hænger ved kassen) til scorekort + matchfee. Samtlige tirsdagsmatchdeltagere føres på een liste med scoreresultater for hver match. Ragna Boye og Bodil Grøning vil være behjælpelige som matchledere. Vi håber at se rigtig mange tirsdags-golfere i den nye sæson, og byder alle hjertelig velkommen. - Peter 7

8 STIG BREDSTRUP & CO. ARKITEKTER M.A.A. ~ Mejlgade 18 DK-8000 Århus C Telefon Telefax Stig Bredstrup Aage Hjo rtshøj Lis Kristiansen Kommanditselskab EBELTOFT BUTIKSCENTER FRUGTBODEN S. Bech Pederse n Adelgade Ebeltoft Tlf l O 70 EBELTOFT EL-INSTALLATION A / S Nørreport Ebeltoft Tlf ~ri/(..laursen 1--~,..._.. Kolonial- Vine - Konserves......_.,.-=-t Stockflethsvej Ebeltoft Tlf C (;ru(l'ik IJesiJ!,II Frik.\ielseJt ( ;mjlker 11 J/ J r!t ersr 1/J/Is /J/\ H i.!() 1\lle/;e/ luefint Hil.) 5 1.) ()() k lejen H o.1 5.H>.H> Ryorngaard Tlf ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR 8

9 Elitegolf l dette nye udvalg som skal pleje vore 'lav-handicappere', må målsætningen absolut være en fin sæson i vores divisionsturnering. Dette kan vel kun gøres ved at intensivere træningen af vores junior/divisionshold, med Graham Townhill som træner næste år (90% sikkert) er der alle muligheder for at dette skal lykkes, yderligere kan vel siges at en øget interesse fra klubbens side og- Juniornyt l år er der kommet nye juniorledere. Det er Flemmming Christensen og John Justesen. Vi håber at vi kan medvirke til at Ebeltoft Golf Club's juniorer bliver kendt i Danmark for flot golfspil og god opførsel. l øjeblikket findes der ikke mange juniorer i EGC men vi håber at de , kr. som HAFNIA har givet til juniorarbejdet vil øge antallet. Vi har i år tilmeldt 2 juniorhold i DGU-Iandsturneringer og forventer også at sende juniorer afsted til de åbne juniorturneringer, så vi kan få så må virke motiverende på de udvalgte kæmpere. Yderligere har vi pr. 1. feb ' medlemmer, der skulle være rigeligt af 'rå-materiale' at arbejde på? Udvalget består i skrivende stund af : Martin Godsk Jensen nogle juniorer på den danske juniorrangliste. Der bliver også en ugedag i året, som er forbeholdt juniormatcher. Vi regner med at holde et møde i løbet af marts/april, men det bliver alle informeret om i god tid. De 2 hold i DGU-Iandsturneringer har Michael Nielsen og Martin Godsk, men regner med at indkalde assistance i nærmeste fremtid. M ichael Nielsen trukket nogle meget stærke hold, så det kræver en god træningsindsats og selvtillid. Vi håber alle spillere går en god golfsæson i møde. Vel mødt - hilsen Flemming Christensen John Justesen 9

10 Baneudvalget orienterer Der vil også til denne sæson blive gennemført nogle forbedringer på vores golfbane. Fra marts vil alle banens greens blive priklet og topdresset med sand. Alle greens vil blive åbnet for spil d. 1. april. Klubbens første match (Åbningsmatch), se matchprogram. Green's skal prikles De ny renoverede teesteder, forventer vi at kunne åbne omkring 1. maj. Der skal tromles, gødes og græsset slås et par gange, inden vi flytter teestedsmarkeringer på plads - det bliver en god dag... Tee-stedsmarkeringer vil blive flyttet hver anden dag, igennem hele sæsonen, ligesom turfslag vil blive repareret og topdresset. Der skal anvendes tee på alle teasteder - prøveslag er ikke tilladt (der må svinges uden for tee-stedet). Det er i alles interesse at bevare vores bane i bedst mulige stand - se iøvrigt forsideillustration. Udvalget vil også etablere nye markeringer på banen, hvide-blå og gule pæle udskiftes. 10

11 Den 26. maj er der RIVEDAG - her forventer baneudvalget stor tilslutning fra klubbens medlemmer. Vi klipper, river, samler sten på fairway og renoverer bunkers og stianlæg. Kl. 13. samles vi i klubhuset hvor vi slutter formiddagens indsats med lidt festligt samvær - medbragt mad og en 'lille-een'. Se nærmere herom ved opslag i klubhuset. Banen er naturligvis lukket for klubbens medlemmer. Vi har fået ny klubhusformand - Poul Elmer Nielsen har påtaget sig jobbet med at forestå forbedringer og vedligeholdelse af vore sparsomme faciliteter. Der bliver indrette Locherroom til bags og vogne i den gamle garage. Medlemmer vil her kunne leje et skab til golfudstyret, (interesserede kan kontakte Poul Elmer Nielsen). Årlig leje vil blive 1 00 kr. for juniorer og 200 kr. for seniorer. Poul Elmer Nielsen Med ovennævnte forbedringer og tiltag - ønsker Baneudvalget alle EGemedlemmer - en god sæson på vores skønne golfbane. -Baneudvalget Erik Nielsen fmd. 11

12 Træner i '90 Nye medlemmer Henning S. Andersen, Højbjerg. Ingelise & Hans Bragh, Tjele. Bent Friis, Brabrand. Preben Mauritsen Jensen, Ebeltoft. Inge Margrethe Jensen, Skødstrup. Søren Bo Jensen, Skødstrup. Helga & Klaus Krause, Mainz. Peter Mackie, Århus. Sonia Lucia Møngaard, Ebeltoft. Gunnar Hjort-Rasmussen, Risskov. Birthe & Eigil Holme-Pedersen, Skødstrup. Inge & Anders Rosenberg, Kerns. Kontingent skal være indbetalt senest 24. marts Bag'mærket skal altid anbringes synligt uden på bag' en. Undertegnede har gennem hele vinteren forhandlet med Graham Townhill med henblik på vores træner i '90, og kan med næsten 1 00% sikkerhed meddele at, Graham selv kommer og træner os i år, det vil blive hver mandag og fredag. Yderligere håber vi at kunne tilbyde en bedre driwing-range til foråret, da vi vil klippe stykket langs skoven, samt flytte udslagstedet til venstre for 18. fairway. God sæson med venlig hilsen Martin Godsk Jensen ES'SET! Søndag den 19. nov ' 89 blev lykkens dag for Lisbeth og Poul Skadhede. På en frisk søndagstur (stableford) nåede man til Lynghullet - det elvte hul på golfbanen, fra måtten med et 5 jern sejlede bolden de 1 52 meter, ramte green'en og løb i hul - et drømmeslag. Bolden hænger nu på tavlen i klubhuset og på billedet ses den heldige golfer: 12

13 VELKOMMEN l 1990 TIL DANMARKS FESTLIGSTE SOMMERLAND GENNEM 10 ÅR.. Djurs Sommerland fejrer i år 10 års JUbilæum som Danmarks største og festligste Sommer land, og tilbyder nu mere end 50 spændende og sjove aktmteter i SOMMERLAND VANDLAND SCIENCE CENTER 3 STORE OPLEVELSER FOR I!N ENTR!!! 1981 ~1990 ÅBNINGSTIDERIPRISER , 12. og 13. maj kl kr. 60,- 19.maj-22.juni kl kr, ji,Jni-5. augusl k kr. 70, augvst kl. IO.OQ kt. 60,- 1.og2. september kl kr. 60,- EFTER BETALT ENTR~ BØRN UNDER 4 ÅR GRATIS GRUPPERABAT VED MIN. 25 PERSONER - 20% ER ALLE AKTIVITETER l SOMMERLAND NYHEDER CANON BALLS, ~~~~g:nter ~ VANDCYKLER M.M. URS swtnmerland DJURS SOMMERLAND Randersvej Nimtofte Tlf Over 300 kvm. med golfudstyr, sko, bags, vogne, tøj, tilbehør o.s.v. Danmarks bedste boldtilbud Dunlop/Maxfil Frasorterede bolde. Pr. dusin. ROB IN 89 HOOD PRIS ' Wilson Pro Staff Normalpris ~~g~~in HOOD 135 PRIS ' 13

14 l ØKONOMIUDVALG Bjarne Olsen f Birgitte Christoffersen Torben Blom l Kontingent Torben Blom Greenfee og Telefon Teddy Petersen l BANEUDVALG Erik Nielsen f Holger Kjeldsen Peter Hald Torben Blom Knud Boye l Green-keeper Svend E. Hansen Lars Rasmussen l KLUBHUSUDVALG Poul Elmer Nielsen f MATCHUDVALG Pet er Rasmussen f BEST Formand Bjarne Olsen F Sekretær Torben Blom Kasserer Birgitte Christoffersen HAN D IC; F - Forretningsr f - Formand for l Herreklub Mario Sforzini f Dameklub Bodil Grøning Ragna Boye Old BO} Holger Kjelds Bjarne Olsen Torben B/om Birgitte Christoffersen Erik Nielsen Pet 14

15 :ELSE ik Nielsen F trtin Godsk Jensen!ter Rasmussen!PPleant ~ if Petersen F Organisationsplan for Ebeltoft Golf Cl u b 90 J D VALG ELITEUDVALG JUNIORUDVALG Martin Flemming Godsk Jensen f Christensen f Michael Nielsen Jørn Christensen l PR-UDVALG Erik Nielsen f al g valg BEGYNDERUDVALG JØrgen s. JØrgensen f TRÆNER - G r a ham Townhill l PRESSE Harry Schultz l KLUBBLAD Børge Venge f Ha rry Schultz Poul Erik KrØll Juniorklub & Girls '-- Michael Nielsen f f Erik Nielsen Palle Rasmussen l REKLAME & TRYKSAGER Erik Nielsen BØrge Venge Palle Rasmussen SPONSORER Bjarne Olsen Poul Erik KrØll ÅBENT HUS Poul Erik KrØll FESTARR. Bjarne Olsen smussen Martin Godsk Jensen Leif Petersen 15

16 SK~IlfE Ul alle 6ctJHtU!Kaj Thorhauøo H. PONTOPPIDANSGADE 18 1WOARHUS C. TELEFON Preben Mørch Guld Sølv Ure Optik Adelgade Ebeltoft Telefon Boris Holm Jernbanegade Ebeltoft Tlf SERVICE OG DÆKCENTER Ebeltoft Afdeling Jernbanegade Ebeltoft Tlf EFTER MATCHEN DØGNKIOSKEN Nørrealle Ebeltoft & ALLE~=~~ T...J!:!J' Tlf BODEGA TOLDBODEN stedet hvor sportsfolk mødes... DER ER MERE SPORT 1... IP\;)IT Lj6 8u8[] Lillegade 1. Grenå Tlf HG SPORT. Ebeltoft Adelgade Tlf SALON INGRID Skovhegnet Ebeltoft TLF MODERNE TØJ DESIGN. LENE SAND. MARJMEKKO. VUOKKO. SAN ANTONIO GAVEA RTIKLER ~ ~ lar.. Y"~ l /! P li~~~ _tf tfaruprgaaroens -,Runstbaan bucrrf Adelgade Ebeltoft Tlf ~----~~ Ekker's Bageri v. Knud Erik Degn Toften Ebeltoft Tlf DIN NÆRBUTIK EBELTOFT TRÆLASTHANDELA/s BYGGEKRAM TLF

17 VIGTIGT! Husk, at fra Ebeltoft Golf Club er der kun få k ilometer til DANMARKS BILLIGSTE PRISER på golfudstyr og tilbehør i CPI-Golf Pro-shoppen i Grenaa Golf Klub. Her får du ydermere adgang til Danmarks største udvalg i kvalitets-udstyr samt professionel rådgivning i, hvad der passer netop bedst til dig. o o SA VIL DU SPARE PENGE PA KV AL TITETSUDSTYR - SÅ BESØG VOR SHOP l GRENAA! ~M{ Hf CPI-GOLF l] /l ifj. ~' PRO-SHOP CPI-GOLF PRO-SHOP Grenaa Golf Klu b Vestermarke n Grenaa Te lefon Abningstider: Mandag-torsdag... kl l ø rdag-søndag... kl Fredag... lukket 17

18

19 Begynderudvalget Ny formand for begynderudvalget er i år: Jørgen Jørgensen Som er en 'gammel rotte' indenfor begynderudvalget, og derfor sikkert vil følge tidligere års arbejde op med succes. På nuværende tidspunkt er der ikke lagt noget fast program for 1990, men man vil starte træningen umiddelbart efter åbent hus arrangementet. Imodsætning til tidligere år, har vi allieret os med en virkelig god træner i denne sæson, som sikkert vil bidrage med en del gode tips og ideer vedr. begyndertræning. Men udvalget vil i samråd med træneren få udarbejdet et program for foråret. Yderligere vil man forsøge at arrangere et par hygge- og regelaftener, så vi kan slippe vores kaniner løs på banen med god samvittighed. Vi håber at vores åbent hus vil bringe ligeså mange interesserede nye golfere som sidste år, og med en bedre træner, driwing-range og nok bolde, mener vi selv at være bedre forberedt end sidste år, og glæder os til at tage fat. Solskin og ungdom - fremtiden på golfbanen - på udvalgets vegne Martin Godsk Jensen Jørgen S. Jørgensen 19

20 \ ' \ - -'IIl Zeiss selvfølgelig Hole in one -! JERNBANEGADE 19 EBELTOFT TIF ÅBEN ALLE HVERDAGE Den letteste vej til målet går gennem Handelsbanken. ~ s~~ H ANDE LSBANKEN altid med 1 btlledel Tlf URE. OPTIK. GULD. SØLV v l Mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf Vi sætter kvalitet på discount og gi' r dig en stribe mærkevarer til lave priser... Så nu kan du spare endnu flere penge på dine dagligvareindkøb i Kvickly. stort udvalg - lave priser -HVERdag 20

21 - SABROE REFRIGER ATI ON A / S Chr. Xs Vej Højbjerg Tlf Man handler bil hos E bel toft Motorcom p ag ni A l S Vibæk Strandvej Ebeltoft. Tlf Elna og O l i strandkroen Egsmark Strand 8400 Ebelt oft. Tlf Stedet med det gode k økken - og de udsøgte vine 21

22 lummerland GOLF& COUNTRY CLUB AS Gatten, 9670 Løgstør Tlf l Himmerland satser vi alt og lidt til på golfsporten og på en lang række andre sportsgrene. I dette pragtfulde område kan v1 tilbyde: 2x 18-hullers golfbaner- 9-hullers par 3 bane- ridecenterwindsurfing- swimmingpool- billard- restaurant- bar- solarium- golfshop-tennisbaner-konferencerum- overnatning og udlejning.:... fiskeri -bordtennis frttidshuse - eksklusivt golfhotel-golfskole og Europas største indendørsgolftræningscenter. Golfskoler Vi er blevet berømte for vore golfskoler. Og det er ikke uden grund. Golfskoleprogrammet for 1990 er derfor blevet udvidet væsentligt. Vi har golfskoler for begyndere, golfskoler for juniorer, familiegolfskoler, weekend-golfskoler og den traditionelle golfskole. Ta' på skole og bliv bedre til at spille golf. Rekvirer specialbrochure. Forlænget weekend har lavet en samlet pakke med overnatning, green-fee og fortæring. Gælder for grupper på personer i tiden l. januar juni 1990, 10. august december 1990 exe!. påske og pinse. Ved mindre grupper- kr. 100,- i tillæg pr. pers Pris pr. person v/ 4-6 pers. hus. Rekvirer specialbrochure. 1 -l rj - -k - - se ;;d,;;\g ~orp;j g,;;;-d e - l a fa nærmere oplysninger om: Navn: l D Golfskoler D Golf i Hunmerlund Adr. D Forlængelweekend D Alm. brochure Pos l nr., pri sliste TIL By "'

23 Golf -en epidemi Ordet epidemi står vel for en folkesygdom - men ferierer man i USA i et område med utallige golfbaner, og ved små besøg på forskellige baner i city eller omegnen af storbyen Seattle, på vestkysten af USA og Vancouver i Canada, oplever man ved selvsyn, hvad en golfepidemi står for. Folk i alle aldre, kvinder, men flest mænd mødes, spiller og hygger sig på golfbanerne. Det er hyggeligt at træffe disse golfere med et» hello<< eller et»hej<<, når de trætte men glade vender hjem efter 1 8 huller. Humøret fejler intet, nogle har gået de 1 8 huller med bærebag eller vogne, men utrolig mange kører runden i benzindrevne golfcars - en lille bil for 2 personer - ofte med 3 bags, så man deles om at gå frem til boldene, da kun 2 personer kører i bilen. Der kører mange typer og mærker af disse biler, nogle elektriske, de fleste benzindrevne "EZGO" - "CLUB CAR" og "PARCAR" fra Harley Davidson, en gammel model med 3 hjul ses endnu - men flest af den nye model med 4 hjul. Bilerne kan lejes for 1 8 huller fra $ men mange ejes af golfere, der kommer til golfbanen med dem på ladet af små lastbiler - der er aflæsningsramper - så der er i den retning ingen problemer! Kørslen banen rundt betyder lykken for mange ældre spil- Jefferson Park - Seattle - altid udsolgt i middagspausen 23

24 MT Si Golf Course, Washington - private gaffears bringes med på lastbil, hvortil der er solide ramper lere - let handicappede - til fornøjelse langt op i årene og til spil flere gange om ugen. Et venligt system i USA gir' rabat på green-fee for pensionister. l Seattle området findes 30 baner - i Vancouver,Canada en snes stykker, de fleste har åben alle 7 dage, hele året rundt. Alt udstyr kan lejes, der gives lektioner af prof. trænere, Clubhus med restaurant og PRO Shop - her bestiller man tid for spil og betaler green-fee. På hvilket som helst tidspunkt af dagen vi besøgte een af de mange baner var der mange biler på parkeringspladserne og spillere på banen. Slag-range er blevet meget populære, det er slagsteder hvor der slås bolde steder ved et indhegnet felt så stort som en fodboldbane og de nyeste er 2 etager. 1 spand bolde koster 3$ - en stor spand bolde ( 7 5 stk) 5$. Er man medlem koster det mindre. Mange golfklubber er overbook' ed så mange spillere søger til slag-rangen i middags pausen, der er som oftest udsolgt, fordi mange velklædte kontor- og forretningsfolk kommer for at få både motion og øvelse. Der findes forskellige typer af golfbaner: 24 DRESS MUST BE IN KEEPING WITH THE STANDARDS OF THIS COURSE CIITOI'FS SWEATPANTS ANO S#ORT-SHORTSARE IVOT AUOWElJ PROPER SNIRTS /INO SHOES M(JST Be wt><>n l' T AlL TIMES Påklædningsskilt ved indgangen til Beach Grove Golf Club i Canada 1. Private Country Club's kun inviterede gæster er velkomne. 2. Delvis private / Country Club's her kan der spilles på green-fee - ikke i weekends! 3. " Public baner" her er alle velkommen ingen handicap begrænsninger reservation er nødvendig green-fee 11 $ over 55 år 7$ Generelt er alle baner i meget fin stand - der spilles mange turneringer i weekends med stor tilslutning, så vi indrettede os t il spil på hverdage - uden ventetid. De fleste kører i cars og det gir' et flydende og hurtigt spil - uden ventetid. Skilte på alle baner viser hvilken påklædning man ønsker og hvad der er forbudt. Alle er anstændigt påklædt - shorts kan accepteres - men ingen nøgen overkrop tillades. Ud af de 1 00 bedste golfbaner i USA (iflg. Golf Digest) er der 4 baner, der endnu ikke tillader golfere i shorts.

25 Seymour Golf CoOrce Vancou ver - Canada Universil y Golf C!ub Vancouver - Canada Alt i alt blev det en oplevelse at besøge mange af disse skønne, grønne, velplejede baner, tee-steder, skiltning med nr. og index, fairways i parklignende områder med meget høje træer næsten ingen roughs - og greens så store og flotte som de kan laves. Medlemstallet i klubberne er enorme, derfor skal tid bestilles - men golfen er ikke blot en livs form for mennesker i alle aldre - det er og bliver en EPIDEMI - der nok aldrig kan helbredes - gudskelov! lnglewood Country C/ub Seattle 25

26 Adelgade Ebeltoft. Tlf Hydro Oliecenter v / Kirsten og Niels Munk Færgevejen 17 Tlf Ebeltoft J Ei TVED 1. SPAREKASSE tj. tjunge ~ Tlf TORDENSKJOLDSGADE 23A 8200ARHUS N Tlf Jyda/Sekvensa as Sintrupvej 19 DK-8220 Brabrand Tlf oo Telefax Et godt sted at starte DEN DANSKE BANK 26

27 HOTEL EBELTOFT STRAND Ndr. Strandvej Ebeltoft

28 Vi har: Panorama-restaurant Natklub»Admiral«Lobby-bar Møde- og selskabslokaler Swimming-pool Billard og dart Vi kan: Golf-weekend kr. 425,- Selskaber alt ind. kr. 370, Madpakker (Golftur) kr. 30, HOTEL HVIDE HUS Vi bringer også mad ud af huset Ring - vi giver gerne Strandgårds høj DK-8400 Ebeltoft Te!: Fax: Telex: et godt tilbud

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT 3.årg. 1984 nr.2 Vore blinde huller gav sportsjgurnalisterne besværligheder her viser tegneren FRANTZ FUCHSELsin oplevelse på banen med en venlig hilsen - MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF

Læs mere

GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498. Træning- og begynderudvalg

GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498. Træning- og begynderudvalg GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB c l BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen....... 06341498 Sekretær Jørn Christensen... 06342641 Kasserer Jan Mølgaard..... 06342958 Erik Nielsen....... 06351300 Ove

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498 BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen....... 0634 1498 Sekretær Jørn Christensen... 06342641 Kasserer Jan Mølgaard..... 06342958 Erik Nielsen....... 06351300 Ove Elle.......... 06343355 Bjarne Olsen......

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter er et aktivt netværk

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 OMSÆTNING Lejeindtægter mv. Basisleje 57.000 Leje 1 5.844.000 Leje 2 1.018.000 I alt 6.919.000 0 Kontingenter Begyndere 100 3.000 300.000

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc:

?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc: ?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc: ElV ~Uq,-9710# e#c?t?f.cøø ~ t(:f cai ~d,fp#i?e P/l Ø~MN.Ctf!.P \ l l\\\' :/tf" ~{/ rpæ' ~n'>.jetf,fr F;f'!SI(/V'ff.. / BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen.......

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit

Nyhedsbrev for Hvideklit Nyhedsbrev for Hvideklit Nyt fra bestyrelsen Nr. 9 september 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Klubdag 3 Juniorer og begyndere 4 Nyt fra proen 5 Økonomi 6 Banen nyt fra green-keeper Både Green-fee

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSEN: S.A. Brøchner Petersen - formand Kaj Thorhauge - sekretær Poul Anderser~ - kasserer Poul Byriel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ulstedvej 8 A 7760 Hurup Tlf. 97 97 19 44 E-mail: info@sydthygolfklub.dk www.sydthy-golfklub.dk. sponsorkoncept

Ulstedvej 8 A 7760 Hurup Tlf. 97 97 19 44 E-mail: info@sydthygolfklub.dk www.sydthy-golfklub.dk. sponsorkoncept sponsorkoncept Indholdsfortegnelse Hulsponsorat......................................................... 1 Reklame i hulkopper............................................. 2 Par 3 huls bane.....................................................

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage.

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage. VELKOMMEN På The Scandinavian får du en golfoplevelse ud over det sædvanlige. Centralt for hovedstad og lufthavn finder du den tyste og naturskønne oase, hvor golfspillere kan møde andre, der også nærer

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 SCT. KNUDS GOLFKLUB Klub nr: 11 - stiftet 1954 Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 BANER: 18 huller, Par: 72 CR/slope herrer gul: 71,1/130

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Adresseliste Sindal Golf Klub

Adresseliste Sindal Golf Klub MAJ 2014 Adresseliste Sindal Golf Klub Formand Næstformand Kasserer Sekretær Baneudvalg Klubhus: Sekretariat: Greenkeeper: Proshop/træner Jesper Billund 2888 9870 @: langebillund@stofanet.dk Kent Budolfsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB Redaktion og Annoncer: Børge Venge Foto: Børge Venge Layout: Erik Nielsen Tryk: Hasnæs Tryk Golf i Ebeltoft Argang 9. Nr. 17 21. marts Nr. 18 13. juni Nr. 19 26. sept

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere