Sacrified. Peter Danstrup: FoUprojekt rapport Maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sacrified. Peter Danstrup: FoUprojekt rapport Maj 2015"

Transkript

1 Peter Danstrup: FoUprojekt rapport Maj 2015 Sacrified Jeg afleverer: 5 kompositioner i mp3- format, optaget med nedenstående besætning i maj 2015, partiturer og tekster til samtlige stykker. Deltagere: Nina Baun Jeppesen: vokal, Mariane Bitran: fløjte, Soma Allpas: cello, Makiko Nielsen: piano. Rasmus K Lund: tuba, Bjørn Heebøll: trommer og Peter Danstrup: akustisk basguitar Udgangspunkt og dogmer Dette projekt føjer sig til rækken af FoU- projekter, hvor jeg arbejder med både min egen kunstneriske udvikling, en større forståelse for kunstneriske udviklingsprocesser og med at forbinde projekterne til min undervisningsmæssige praksis og den pædagogiske virkelighed, som jeg arbejder i og forventes at bidrage aktivt til. Som det fremgår af projektbeskrivelsen er mit udgangspunkt en række dogmer, som jeg har skabt ud fra en række problemstillinger, som jeg havde lyst til at arbejde med men i udpræget grad formuleret som benspænd, som på en lang række punkter er udfordringer af enten mine egne fordomme eller den aktuelle samtidsmusikalske diskurs. Under forløbet har jeg tilføjet flere og strøget andre af dogmerne, hvilket skulle fremgå af nedenstående opstilling. Projektbeskrivelse Projekt Afsæt i Henry Threadgill Kun delvist Ligelig fordeling af M og K- musikere 3 M, 4 K (note: senere 3 M, 5 K) Aldersmæssig spredning Ja (25-61) Nye kompositionsmetoder: stram/løs Overvejende stramt arrangeret Nye notationsformer Nej 8 øvere før indspilning 5 øvere før indspilning Vekselvirkning mellem øvning og produktion Ja Arbejde med tekst og vokal Ja Yderligere dogmer Religiøst tema for teksterne Båndløs bas Tekster på engelsk Projekt Ja Nej (note: senere ja) Ja Threadgill Projektet tog et musikalsk afsæt i en bestemt type musik med en særpræget besætning, som jeg gerne ville nærme mig, lade mig inspirere af og udtrykke mig i forlængelse af. Helt konkret i en række indspilninger af den amerikanske saxofonist Henry Threadgill, som af flere grunde tiltrak sig min opmærksomhed. Dels fordi han arbejder med en udfordrende instrumentsammensætning herunder akustisk, båndløs basguitar og dels fordi musikken ganske enkelt er en gåde for mig: jeg forstår ikke hvordan den er bygget op og kan ikke 1

2 umiddelbart dechifrere den. Det er første gang jeg som udgangspunkt har haft en bestemt type komponist og sound, og det har ikke været et særligt givende dogme. Jeg har trods adskillige gennemlytninger, forsøg på at transskribere og analysere og (til sidst) bare spille med på pladerne endnu ikke knækket koden, og jeg er for så vidt også blevet mindre og mindre interesseret i det. Jeg er ikke Threadgill og jeg har kun fået enkelte, men nok så vigtige, indspark til den kunstneriske proces, af at prøve aktivt at nærme mig hans musik. I den indledende kompositionsfase noterede jeg mig, at Threadgills musik fremstod udynamisk forstået på den måde, at der meget sjældent arbejdes med helheder der følger en bestemt dynamisk kurve, men snarere er tale om en række selvstændige stemmer/instrumenter, som nok relaterer sig til hinanden, men hver i sær spiller en lineær, nærmest autonom stemme, som tilsyneladende hverken følger et bestemt harmonisk eller formmæssigt mønster, men er en skønsom blanding af arrangement og improvisation. Alle spiller nærmest hele tiden, ganske smagfuldt og kontrapunktisk, men samtidig også uanfægtet af omgivelserne og mere gængse idiomatiske dogmer. Hvis jeg skulle opnå denne effekt skulle jeg skabe et ensemble af særligt kvalificerede/dedicerede musikere, som frit kunne arbejde hen mod den målsætning. Det kunne jeg med det samme afskrive, det ville kræve en helt anden tidsmæssig ramme kombineret med et kollektivt ønske om at nå et bestemt mål, en ramme som jeg ikke ville kunne etablere og da slet ikke sammen med de øvrige dogmer, jeg havde stillet op. I stedet fokuserede jeg på at få de tekstmæssige og vokale udfordringer løst. Threadgill arbejder ikke med vokal, men hans instrumentation har dog smittet af på projektet: cello, tuba, fløjte, akustisk basguitar. Og da dogmet om at arbejde med tekst blev yderligere fulgt op af dogmerne om at teksterne skulle have et religiøst tema og være på engelsk fik jeg et andet fokus og dertil en udfordring, som jeg umiddelbart ikke kunne håndtere på en for mig tilfredsstillende måde. 2 nye dogmer Selve det religiøse dogme og engelsk tekst kom til mig under et besøg på Bergen Kunstmuseum (KODE) hvor en afdeling med maleren Edvard Munchs malerier gjorde et meget stort indtryk på mig. Det var særligt en slags programerklæring, der var slået op på en væg, der satte tingene i gang i mig, fordi de dels viste Munchs kunstneriske ambition og dels fordi denne vision berørte kunstnerens forhold til samtiden. Selve programerklæringen stod på både norsk og engelsk, og den lille formidlingsmæssige detalje gav mig ideen til at ville arbejde med engelske tekster. På den måde fik jeg 2 dogmer, som jeg ellers aldrig ville blande ind i mit eget kunstneriske udtryk: det religiøse dogme og det sproglige. Begge dele ligger mig fjernt, og selv om Munch blot skriver, at han vil have at publikum skal udvise samme respekt for hans kunst som de viser over for kirken og det engelsksprogede slet ikke kommer fra ham, men er en formidlingsmæssig ide fra museets side, oplevede jeg en stærk udfordring fra begge elementer. Munchs programerklæring blev til en tekst, jeg tog udgangspunkt i og ind til videre har lavet 2 forskellige udgaver af men karakteristisk nok for projektet udgør de endnu en indledende undersøgelse, som jeg ikke har taget med i det færdige resultat. Ingen af dem er færdige eller fundet stærke nok til at præsentere for gruppen, men de har sat rammerne for de øvrige kompositioner. Teksten lyder: There will be no more pictures of interiors, of people reading and women knitting. There will be pictures of real people who breathed, suffered, felt, loved. I will paint a series of such pictures. People should understand the significance, the power 2

3 of it. They should remove their hats like they do in church. Kompositionsprocessen gik trægt, jeg var i gang med en kæmpe opgave, som jeg havde virkelig svært ved at finde mig selv i. Samtidig havde jeg denne profilerede programerklæring samt de utroligt stærke billeder som en kraftig motivation, som blot ikke gav mig nogle umiddelbare løsninger eller retningsgivende inspiration. Jeg havde slået Threadgill ud af hovedet og fået et stort religiøst kompleks i stedet i kombination med en engelsksproget tekstlighed, som jeg aldrig har kunnet identificere mig med, og da slet ikke forstået, hvorfor danske kunstnere i overvejende grad har fundet tilfredsstillelse i at udtrykke sig inden for. In English Det engelsksprogede først: hvad får en kunstner i Danmark til at ville udtrykke sig på et andet sprog? Jeg har ikke indtryk af at det er fordi, man føler sig begrænset af det danske, snarere at man bedre kan gemme sig bag en særlig kodeks rytmisk musik skal synges på engelsk. Jeg finder det komisk, misforstået, kultursnobbet og kunstigt at høre engelsk brugt som formidlings- og arbejdssprog til et overvejende dansktalende publikum. Som i gamle dage, hvor overklassen talte fransk indbyrdes. Men jeg har måttet sande, at der vitterligt er mange relevante referencer for rytmisk musik i engelsksprogede tekster og at der kan være behov for at kamuflere sig bag en sproglig maske. For jeg blev overrasket over ordenes styrke, meningens/betydningens kraft, og satte den i relation til mine andre projekter, hvor jeg netop har taget afsæt i dansk kultur og gjort et stort nummer ud af at forholde mig til en folkehøjskolekultur, som jeg oplevede ude af trit med samtiden, og som jeg fik en masse ud af at bearbejde til et nutidigt kunstnerisk udtryk. Så for mig blev det engelske et dogme, som krævede at jeg forholdt mig til problemstillingen dansker formidler på engelsk til et dansk publikum altså en situation, som jeg finder latterlig og oppustet, men som jeg bliver nødt til at forholde mig til. Det religiøse Den religiøse dimension er mig fremmed. Jeg er ikke religiøs, men fik i forbindelse med et sygdomsforløb, hvor jeg blev så bange, at jeg troede jeg skulle dø, fornemmet hvad det vil sige at ønske at man havde en form for kontakt med den spirituelle dimension, en religiøs verden med svar (og trøst og forklaring) på det uafviselige faktum, at vi alle kører direkte mod den uafvendelige død. Og selv om alle religioner i deres udgangspunkt er formidlere af et budskab om fred, balance og meditativ fordybelse, fortsætter vi nu på andet årtusind med at slå ihjel og hade i religionens (og Guds) navn. Religion og musik er en ældgammel kombination, slidstærk, overbevisende og et gigantisk dogme om ikke det største som kunstnere til alle tider har arbejdet med. I vores lille, afgrænsede, nærmest ateistiske virkelighed, forekommer det mig som en relevant udfordring at tage det religiøse op inden for en ramme, som giver mening for mig. Jeg er ikke ude på at latterliggøre religion, heller ikke at propagandere for den ene eller anden trosretning, men snarere at nærme mig forskellige emner, som man kunne kalde religiøse eller måske ligefrem 3

4 virkelighedsfjerne i den forstand, at det religiøse jo ofte forudsætter en indforståethed, en tro på fænomener, som et moderne menneske må afskrive som fri fantasi, gætværk og irrationalitet. Ad den vej føler jeg alligevel en vis forbindelse til tidligere emner, som jeg har arbejdet med, nemlig kunsten som illusion, som noget der står i kontrast til en rationel, 1:1 virkelighed, hvor alt kan bevises og forklares. Jeg ville finde den samme trang til det umiddelbart ulogiske og fantastiske, som jeg ofte finder i den store kunstoplevelse, via den religiøse indgang. I musikhistorisk forstand skulle jeg forsøge at stille mig op på skuldrene af komponister som har arbejdet med religiøs musik og samtidig holde fast i en samtidsdimension og en forbindelse til rytmisk musik, som jo også har masser af religiøse referencer. Da denne dimension af projektet for alvor gik op for mig, blev jeg igen temmelig handlingslammet. Man kan sige at jeg blev ramt hårdt på nogle ømme punkter: hvad vil du sige? Hvad forstår du ved et budskab som på den ene eller anden måde forholder sig til religion? Og hvordan skal det lyde? Det blev til en masse skitser og en famlen rundt mellem, hvad der skulle styre musikken. Teksten først eller melodien? Skal musikken give associationer til religiøs musik eller være en hvilken som helst slags musik, blot med religionsrelaterede tekster? Jeg endte op med 6-7 stykker, som jeg kunne stå inde for, men som jeg havde meget svært ved at blive færdige med. Af en eller anden grund har jeg haft sjældent svært ved at komponere slutninger i denne omgang, og det færdige resultat vil bære præg af fade outs. Køns- og aldersproblematikken Dette tema, som jeg i projektformuleringen fandt relevant og oplagt at inddrage, har kun haft en perifer betydning for mig. Dels fordi mine store problemer med at finde en vej frem gjorde, at projektet ikke blev den pingpong mellem mine skitser, afprøvningen og den videre produktion hjemme ved arbejdsbordet, som jeg havde forudset. Jeg følte simpelthen ikke jeg havde noget at komme med, og desuden var jeg på en underlig måde blufærdig over for mine medmusikere. Så jeg ville have det hele klart før jeg præsenterede det for andre. I den forbindelse var det fuldstændig ligegyldigt om musikerne var mænd eller kvinder, unge eller gamle. Jeg var også i tvivl om hvorvidt jeg skulle indvie mine medmusikere i, at jeg ville se om musikken blev anderledes af at blive spillet af en kønsmæssigt lige sammensat gruppe. Skulle jeg indtage betragterens rolle eller var jeg ved at lave et forsøg, hvor alle skulle være bevidste om deres køn og alder? Det blev en absurd problemstilling. Men jeg vil dog fremhæve følgende problematikker, som jeg er blevet bevidst om alene på grund af at køns- og aldersproblematikken er skrevet ind i projektets præmisser. Jeg skulle skrive tekster til en kvindelig sanger og derigennem forholde mig til, hvordan en kvinde ville formidle mit budskab. Altså at mene noget, på en andens vegne og på et andet køns vegne. Det skulle vise sig at blive en udfordring for mig og den aldersmæssige afstand mellem mig og sangeren gjorde det ikke nemmere. Enten skulle jeg udtrykke mig i generelle, overordnede vendinger eller også skulle jeg finde en vej ind til at udtrykke mig, som en kvinde ville gøre det. Også her står jeg over for en absurd problemstilling, som ikke fører nogen vegne. Jeg er endt med at 4

5 lade temaerne, emnerne være det vigtige, hverken køn eller alder. På den måde har jeg muligvis sneget mig uden om en problematik, som jeg gerne ville undersøge. Men jeg har ingenting at bemærke i forhold til om kvinder er bedre eller dårligere end mænd til at spille, til at gå ind i et projekt, til at bidrage med deres kunstneriske integritet og personlighed. Jeg har ganske enkelt ikke fundet nogen forskel eller noget, der er værd at skrive om. At jeg er den ældste i gruppen og at der muligvis er år imellem mig og den yngste musiker har ikke nogen betydning. Det er skønt med blandede grupper, det giver en anden stemning end de mandebands jeg spiller i som har 35 år på bagen. Her kan tonen blive rå, testosteron- tung og bøvet, men uden at musikken nødvendigvis tager farve af det. Jeg lukker den diskussion jeg har skrevet tekster til en sangerinde, og der er kvindelige musikere i bandet. Længere er den ikke. Bassen, der ikke rigtig ville En vigtig pointe i forhold til både Threadgill- inspirationen og dogmerne i øvrigt var, at jeg skulle spille på min nyerhvervede akustiske båndløse basguitar. Projektet skulle bl. a. være en løftestang ind til en fri og professionel brug af den type bas i min musik fremover. Men den drillede fra første færd. Dels har jeg med min anden bas oparbejdet en praksis og en spillemåde, som jeg er glad for, men som jeg overhovedet ikke kan overføre til en båndløs bas. Det har betydet at jeg måtte ændre og økonomisere mit spil betydeligt; det er svært at spille 2-3- eller 4- klange på af helt banalt tekniske årsager og jeg har hurtigt måtte sande, at det niveau af instrumentbeherskelse når jeg ikke foreløbigt. Samtidig var bassen meget uegal, hvilket gjorde den umulig at spille på: jeg skulle spille dobbelt så kraftigt på de dybe strenge som de lyse. Og da bassen kom tilbage fra justering og reparation, var problemet blot vendt om: nu var de dybe strenge for kraftige og de lyse toner næsten uhørlige. Strengetypen (det bliver lidt teknisk, det her) var også et problem. De slebne strenge, som er de eneste som ikke æder gribebrættet op, er meget døde og har ingen tone og dynamik, hvilket ellers er et karakteristika for den anden bas. Det har jeg svært ved at leve med. Løsningen er at give gribebrættet en ekstrem hård epoxylak, så træet bliver hårdt som glas. Men miljøregler i Danmark gør, at den laktype ikke forhandles mere, så jeg må forlade mig på en skønne dag at løbe ind i noget, der kan bruges i stedet for. Eller gribe til ulovligheder Resultat: ingen båndløs bas i denne omgang. Øvning og skabelse af en musikalsk helhed Jeg har tidligere skrevet at pingpongprocessen mellem øvning og ny numre/rettelser ikke rigtig fandt sted. Samtidig har jeg skrevet ja ud for punktet i dogmeoversigten. Det er sket, men ud fra et færdigt udspil fra min side. Jeg har udfordret besætningen hårdt. Jeg har gået til grænsen af hvad jeg synes projektet kan rumme rent stemmeføringsmæssigt og orkestralt. Og vi har måttet rette tingene til. Selv om et arrangement lyder nogenlunde tilforladeligt i Sibelius bliver det til noget andet, når man prøver det af i øvelokalet. Først efter 5 øvere synes jeg at resultatet er blevet nogenlunde tilfredsstillende. Det er naturligvis mine partiturer og kompositioner der skal stå distancen men også til en vis grad den enkelte musikers 5

6 færdigheder. Det er den balance man skal kunne finde i øvelokalet, det er her man sætter en stemme en oktav op eller ned, stryger en svær figur eller flytter den over til et andet instrument, men det er også her man skal forsøge at bryder nogle normer og grænser for, hvad der er muligt, og hvad vi sammen kan leve med. Mange af numrene arbejder med en næsten Monk sk tæt stemmeføring, eller skifter fra tæt til spredt stemmeføring på en lidt kantet måde. Harmonierne er krydrede og stemmerne er sjældent fordoblede. Det giver en intensitet, som fra starten af gav mig problemer og såede tvivl om projektet. Den endelige indspilning og efterfølgende mixning må vise, om jeg er på rette vej. Jeg har i forbindelse med øverne atter måttet sande, at det er en udfordring at både komponere, præsentere, formidle og styre musikken samtidig med at du selv skal spille, lytte til alle stemmer, finde løsninger på stedet, holde humøret højt og se det hele lidt udefra. Men sådan er betingelserne. Midtvejsfremlæggelse Mine udfordringer på det kunstneriske plan gjorde i kombination med et øget arbejdspres på RMC at jeg ikke var klar til at aflevere pr 1/ , men fik bevilget en udsættelse til juni Ikke desto mindre deltog jeg i et FoUseminar, hvor jeg gennemgik mit projekt overfor mine kolleger, både på det indholdsmæssige plan med dogmer og rammer og det musikalske. På det tidspunkt havde jeg virkelig lidt tiltro til projektet; de prøver vi havde haft var mildest talt ikke opløftende, men jeg fandt alligevel en sær tilfredsstillelse ved at fremlægge projektet, selv om det ikke var færdigt. Jeg spillede mekaniske Sibelius klaverudgaver af numrene, viste teksterne og drøftede de fleste af mine dilemmaer. Jeg fik meget interessant feedback, heldigvis overvejende positiv, men det var overraskende for mig at mange mente, at jeg skulle indspille musikken i et helt andet format, glemme alt om mine instrumentale dogmer og give musikken et mere simpelt og råt udtryk uden så mange arrangementsmæssige detaljer. Der var nogen, der udover de religiøse og tekstmæssige tråde, også så helt andre ting i musikken, som hørte stærke bluesrødder, ja ligefrem et racemæssigt tema. Andre også medmusikerne i bandet hører indflydelse fra Monk, Ellington og Django Bates. Det gav virkelig stof til eftertanke og nyt mod på at få fulgt projektet til dørs. Så kan det være at jeg skal prøve at iscenesætte musikken i en helt anden musikalsk ramme på et senere tidspunkt. De enkelte numre (kunstneriske overvejelser og valg) 1 I went down to the River En af vejene til en religiøs tilgang til musikken fandt jeg via de gamle Mississippi bluesmestre og - i mindre grad - gospel. Det var ikke ualmindeligt at Delta bluesmusikerne slingrede mellem et råt, nærmest profant udtryk og et religiøst. Flere af dem havde religiøse anfægtelser, og i samtiden blev musikken kædet sammen med djævletilbedelse og overtro. Samtidig er bluesmusikkens tekstunivers tykt af klicheer og billeder, der giver associationer til både religiøse og seksuelt relaterede emner som jeg synes jeg kunne benytte mig af. Samtidig lå der en udfordring i at arbejde inden for bluessangens dogmer: det 3 linjede vers, 1 Se de vedlagte partitur- og tekstbilag for hvert enkelt nummer 6

7 hvor linje 3 er en slags konklusion på de 2 foregående, der til gengæld er prægede af gentagelser. Jeg gravede dybt i bluesteksternes symbolverden og fandt frem til omdrejningspunkterne/kernebegreberne the river, the black snake, og the crossroads og blandede det op med kontraster, med engle og djævle og kombinerede det med ønske om at lave en bluesmættet melodi der udfyldte hele sangerindens ambitus. Melodilinjen er blevet karakteristisk, den spænder over 2 oktaver og skifter farve i de forskellige vers. Den tegner en helt klar og enkel linje op, tager en ny tur op med en rytmisk variation, går ned igen og tilbage til udgangspunktet og rundes af med en let genkendelig kadence. Jeg har også lagt 2 mellemstykker ind (sektion E og G) hvor der skiftes fra 6/8 til 4/4, og lavet et sidste kor med en klarere pentaton melodik, efterfulgt af et solokor og en fade out på en kadence efter der er gået da capo. Alt i alt et forsøg på at skrive en blues, som både respekterer og udfordrer rammerne for genren. Arrangementsmæssigt ligger nummeret lige på kanten af hvad man kan forlange af en sanger. Især fordi der skal synges igennem på sluttonerne. Altfløjten er skrevet ind i arrangementet, fordi hele nummeret ligger så dybt og er så mørkt farvet at den almindelige C- fløjte ville træde for meget ud. Me and my Guardian Angel Et andet greb, jeg har taget, er at bruge engle som et tvetydigt religiøst symbol i mit tekstunivers. Når vi skal fortælle/indoktrinere børn om religion (=kristendom) bruger vi bl. a. engle et utroligt fænomen, som vi som voksne, moderne kulturkristne naturligvis ikke tror på, men som alligevel er yderst brugbart når vi famler os frem i religionens uvirkelige verden. Hvad er engle? Det er faktisk kunstnerne fra de tidligste billedmæssige fremstillinger, der har været de vigtigste formidlere af vores forståelse og forestilling af, hvad det er for en størrelse. Engle kan være mænd eller kvinder eller både/og, eller hinsides den slags sondringer. De er Guds budbringere, ubetinget gode, men én af dem er vist nok blevet til Djævlen, så de har også klare menneskelige træk: de er ikke ufejlbarlige som Jesus, det kan gå galt. Sidenhen har vi broderet videre på englefænomenet, opfundet små amoriner/basunengle og skytsengle, som er en slags alibi/psykiater/beskyttelse for vores mere eller mindre verdslige ønsker og handlinger. I teksten her har fortælleren (mennesket) et intimt/erotisk forhold til englen, et ideelt parforhold, med antydninger af jalousi og krav om absolut loyalitet og trofasthed, om end mennesket jo har den jordiske kærlighed at falde tilbage på. Jeg ønsker at udtrykke menneskets tendens til at dreje religiøse fænomener i en retning, som bedst gavner os, giver os fordele, vores uforstandige men meget forståelige (menneskelige) udnyttelse af det ubestridt gode. Musikalsk har jeg kæmpet meget med den ultratætte stemmeføring, opbygningen og fraseringen. Arrangementerne udfordrer besætningens muligheder for at spille stærkt dissonerende intervaller. Formmæssigt er musikken holdt ret simpel med A- stykker og kontrasterende B- stykker [sektion C], dog med stadigt udbyggede harmoniseringer og arrangementer af stykkerne. Musikalsk nærmer jeg mig måske både jazz- og musicalharmonik, med små kadencer til at runde sektionerne af. Melodien er tæt forbundet med og drevet af teksten. Jeg oplevede at det var muligt bevidst at lade ordene bestemme 7

8 frasering og melodik, og jeg har søgt at undgå unaturlige betoninger i mødet mellem tekst og musik. Jesus was born in a Refugee Camp Hvis Jesus rent faktisk vendte tilbage til jorden og i øvrigt fulgte samme adfærdsmønster, som sidst han gjorde det ville han så dukke op hos Paven i Rom? Blandt de amerikanske TV- præster? Hos de sorte præster i Dansk Folkeparti? Jeg forestiller mig i teksten 3 helt andre scenarier: han ville blive født under kummerlige forhold i en flygtningelejr, en betonghetto eller under en borgerkrig. De hellig 3Konger har jeg haft lidt svært ved at finde nutidsparalleller til, men mon ikke de var politikere, journalister eller maskerede pistolmænd? Musikalsk har jeg ladet musikken farve af et klassisk call/response tema og forsøgt at skabe et rigtigt omkvæd, gospelfarvet med en gradvist sumpet pumpebas som underlag. I call/response partierne har jeg grupperet vokal, cello og tuba overfor bas og fløjte. Jeg har arbejdet med at doble stemmer af både vokal og pizzikeret cello for at styrke udtrykket. Tonaliteten har jeg forsøgt at farve i en mere ubestemmelig retning, i de første takter f eks er der tale om en D7- tonalitet som udfordres kraftigt af en Eb- kvint i bas og trommer, så klangen skifter til en mere Ebdim- agtig klang. De rytmiske indspark, som sættes ind under call et er med til at give stykket fremdrift, karakter og dramatik. Holy, sacrified Dette er det mindst tekstorienterede nummer og dermed også det, der nærmer sig inspirationen fra Threadgill mest. Formmæssigt bygget op om en åben improvisation, som fører over til et rytmisk tæt disponeret stykke, afbrudt af kvartoler i modbevægelse og unisone kvintol- ostinatfigurer. Sangen kommer ind med en hel simpel nedadgående melodilinje som kontrast til den kraftigt markerede rytmik, og udfordringen har været at skabe en overensstemmelse med tekstens beskrivelse af det entydigt gode ved religion og det musikalske udtryk. Hele stykket balancerer og skifter imellem disse 2 poler, og i det efterfølgende tutti- stykke (sektion F) har jeg arbejdet med tætte harmoniske strukturer. Sing like an Angel Tekstligt er jeg ude efter alle de løftede pegefingre og dogmer, som man normalt beskylder protestantismen for at tillægge religion: arbejdsomhed, selvjustits, nøjsomhed. Hvor katolikker er mere til røgelse, siesta, hobetal af helgener og guld og glimmer, kalker vi væggene i kirkerne hvide og siger at religiøsitet er et forhold mellem den enkelte og Gud. Tekstligt blev jeg fanget i fælde af at billederne skulle relatere sig til en handling og et dyr med et forløsende Sing like an Angel som konklusion for hvert vers. Jeg kom i problemer og udstiller muligvis mit manglende ordforråd og en vis ideforladthed. Det tekstskjul, som det engelske skulle udgøre, bliver muligvis til en afsløring af at jeg gemmer mig. Musikalsk arbejder jeg med et ostinat, igen af en svært bestemmelig tonalitet, men med en tilstræbt trædemølle- ubønhørlighed som skal korrespondere med tekstens befalinger. Her er indlagt 2 åbne stykker (C og F) til improvisation, hvor udgangspunktet er kollektiv impro, overvejende 8

9 korte sætninger som frit kan placeres inden for en fast rytmisk ramme. C- stykket er ikke blevet godt nok integreret i helheden, fordi vi mangler en fælles impro- praksis. F dog fortrinsvis som impro for tuba og trommer. Hvorhen? Jeg har lavet et projekt, som på mange måder er blevet mere fastlagt og kompliceret end jeg havde troet; udfordringen for medmusikerne og de mere formmæssige og strukturelle problemer har været mere knortede end forudset, tekstarbejdet og emnekredsen langt mere omfattende og hele det musikalske maskineri udpræget tungt at arbejde med. For tungt? Muligvis, når man ser på resultatet og vejer det op imod anstrengelserne. Jeg er for tæt på processen i skrivende stund til at kunne komme med en egentlig vurdering. Jeg har under processen kæmpet mod en pænhed og konformitet, som alle dogmer til trods hele tiden har luret. Jeg har haft en lang række problemer, som jeg ikke synes jeg kunne ignorere, og som i udtalt grad har stukket en kæp i hjulet på den kreative proces. Omvendt har jeg kunnet holde fanen højt og undgået for mange kompromiser. Har jeg været utilfreds, har jeg uden tøven skrottet tingene og begyndt forfra. Jeg har desuden i udpræget grad involveret andre i min proces, og har fået så mange input og forslag til hvad jeg kan gøre, at der er nok til mange flere forsøg. Der ligger mindst 2 numre uprøvede tilbage, fordi jeg måtte sande at 5 stykker til en optagelse er max hvad jeg kan byde mine medmusikere. Og endelig har jeg måttet tage stilling til religion, tekst, holdning, formidling af budskaber og måttet sætte det i en meningsfuld relation til mit musikalske udtryk. Det betyder at jeg fremadrettet i endnu mere udpræget grad må afstemme mit kunstneriske virke i forhold til den virkelighed, som jeg er en del af. Peter Danstrup Maj 2015 Efterskrift juli 2016 Efter ovenstående beretning og afrunding af projektperioden har projektet levet videre. Hvis vi kalder ovenstående for 1. cyklus er der senere kommet cyklus 2 og 3 til. Inddelingen er fremkommet af rent praktiske omstændigheder. Musikkens centrale skikkelse, sangeren Nina Baun, var blevet gravid, og da jeg havde komponeret nye numre og havde fået blod på tanden til at samle optagelserne til en CD- udgivelse, satte jeg en hurtig ny session i studiet op i august Tingene skulle nås inden Nina skulle barsle, men til gengæld måtte Rasmus Kjærgård melde fra det tidspunkt, jeg kunne få plads i studiet, da han skulle til Japan på en længere studierejse. I stedet tog jeg Lise Munch med på valdhorn, som samtidig bedre kunne klare de ret udfordrende tubastemmer, som ofte lå meget lyst. Det blev til yderligere 3 stykker: Chasing After the Wind, The Angel Came to Mary og Turn the Other Cheek. Stadig med afsæt i religiøse tekster (Prædikerens bog og Lukasevangeliet) og med en hel del erfaringer fra 1. cyklus. 3. cyklus betød endnu en indspilningssession, denne gang efter Nina var på banen igen, i april Jeg var blevet voldsomt inspireret og havde komponeret 6 nye stykker, denne gang med både tuba og valdhorn, så Sacrified er nu en oktet med kønsfordelingen 5 K og 3 M. Resultatet er nu blevet en CD med 14 stykker og en samlet spilletid på 67 minutter det længste jeg endnu har udgivet på CD. 9

10 Bilag: I went Down to the River, partitur I went Down to the River, tekst I went Down to the River, lydfil Me and my Guardian Angel, partitur Me and my Guardian Angel, tekst Me and my Guardian Angel, lydfil Jesus was Born in a Refugee Camp, partitur Jesus was Born in a Refugee Camp, tekst Jesus was Born in a Refugee Camp, lydfil Holy, Sacrified, partitur Holy, Sacrified, tekst Holy, Sacrified, lydfil Sing like an Angel, partitur Sing like an Angel, tekst Sing like an Angel, lydfil Referencer: Henry Threadgill Zooid, This brings us to, vol1, CD Henry Threadgill Zooid, This brings us to, vol2, CD 2010 Henry Threadgill, Tomorrow Sunny/The revelry, Spp CD 2012 Blind Lemon Jefferson, The Black Snake Moan indsp 1926 Blind Lemon Jefferson, All I want is that pure religion indsp 1926 Robert Johnson, Crossroad blues indsp

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker I evangeliet til i dag hører vi om, at et barn får sit navn. Og jeg kan lige så godt indrømme det: Jeg har et problem med navne. Alle, der har gået til konfirmationsforberedelse hos mig, eller til minikonfirmandundervisning,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

4t 6t 4t 6t 4t 6t 4t 4t 6t 4t 4t

4t 6t 4t 6t 4t 6t 4t 4t 6t 4t 4t Respect Skrevet af Otis Redding. Indspillet af Aretha Franklin i 1967. Analyse: Gert Uttenthal Jensen FORM: Intro 1. omkv 2. omkv 3. omkv Kontrast- 4. Omkv Break Outro (omkv) vers vers vers stykke vers

Læs mere

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - -

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - - Mødet med det fremm Lærerstuderende fra Århus i Ungarn - - var dels tale om deciderede Kodályskoler 1, som kan sammenlignes med det, vi her- en helt normal skole. Det er i mødet med det fremmede, man får

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

cancer-kurven, så vil vi få noget andet, som tager livet fra os. For dø, det skal vi. Om vi så vil det eller ej.

cancer-kurven, så vil vi få noget andet, som tager livet fra os. For dø, det skal vi. Om vi så vil det eller ej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 16. maj 2016 Kirkedag: 2. pinsedag/b Tekst: Ez 11,19-20; ApG 2,42-47; Joh 6,44-51 Salmer: SK: 723 * 299 * 294 * 292 * 298,3 * 313 Engang i foråret blev

Læs mere

Sangskrivere kan forstås ud fra to yderpunkter: som håndværkere der mener at sangskrivning

Sangskrivere kan forstås ud fra to yderpunkter: som håndværkere der mener at sangskrivning Sangskriverne pibler frem fra alle kanter. De har fået deres egen uddannelse, de har deres egen festival, og enhver hip café har sin egen sangskriveraften. Sangskrivning er en genre i opblomstring, og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Georg Græsholt sognepræst, cand.theol: Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Tidsskriftet Fønix Årgang

Læs mere

Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil

Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil Remix Shock The Monkey Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil Analyse af originalen Peter Gabriel: Shock the Monkey + tre remix Vi brugte to moduler men kunne nok godt ha brugt lidt

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 1 Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 466 - Vor Herres Jesu mindefest 473 - Dit minde skal, O Jesus, stå 457 - Du som gik foran os 470 - Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 412 v. 5-6 af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Grindsted Kirke 8. januar 2017 kl

Grindsted Kirke 8. januar 2017 kl 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. januar 2017 kl. 14.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Joh 9. Grindsted Kirke 8. januar 2017 kl. 14.00 Emne: Hvad tror du selv? Præludium: Aldrig går

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7,

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7, 1 Allehelgen: Mt.5.13-16. Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, 732. 732, 31, 549 / 571, 321v6-7, 787.... H/B.061116. Åb.21.1-7. Så vær hos os i sorgen, og lad det under ske, at vi din påskemorgen må gennem

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

2. juledag Matt: 10, om sammenhold og familielykke viser sig. at være lige så hul og forloren som. megen af den julepynt vi har været

2. juledag Matt: 10, om sammenhold og familielykke viser sig. at være lige så hul og forloren som. megen af den julepynt vi har været 2. juledag Matt: 10,32-42 om sammenhold og familielykke viser sig at være lige så hul og forloren som megen af den julepynt vi har været Så er freden forbi. Og det skyldes ikke kun de famileskænderier

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Baggrund lærer MUSIK Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Toner er musikkens byggesten. Toner er frekvenser og de måles i hertz. Intervaller er afstanden mellem to toner.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

vederfarelser. overtro.

vederfarelser. overtro. Prædiken 10 søndag efter Trinitatis, 2. tekstrække, Matth. 11,16-24. bemærket vistnok ikke fordi, der er lagt op til, at det skal gå Sodoma særligt tåleligt. Kanske at sådanne udsagn skurrer noget i ørene.

Læs mere

1. søndag efter helligtrekonger, den 8. januar 2017 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,41-52 Salmer: 318, 434, 411, 140, 454, 122, 424, 101.

1. søndag efter helligtrekonger, den 8. januar 2017 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,41-52 Salmer: 318, 434, 411, 140, 454, 122, 424, 101. 1 Jesper Stange 1. søndag efter helligtrekonger, den 8. januar 2017 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 2,41-52 Salmer: 318, 434, 411, 140, 454, 122, 424, 101. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt.

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Det at ændre på grundfeelingen i et nummer Ole Skou august 2012 side1 Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Indhold Indledning... 1 Eksempel 1, start for

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere