Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent kl fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling - se mere! Retslig Undersøgelse er ind- ledet mod et ungt Menneske, der forbereder sig til Skole- lærerexamen, for Udtalelser han er fremkommen med i nogle Foredrag, han har holdt i Fly. Viborg Stiftstidende SELSKABER PÅ JENLE Allerede nu er der mange bestillinger til foråret og enkelte til efteråret Hvis du arrangerer ture for selskaber kan du kontakte koordinator for selskaber på eller tlf Vi åbner Jenle for selskaber fra 2 til 153 personer. Indtil 15 prs. er prisen 750,- og derefter 50,- pr. prs.. Vi har tilbud på kaffe med diverse brød og en solid frokost. Hvad får man for 143,-kr? DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB - BLIV MEDLEM - TRYK

2 En del af bestyrelsen på arbejde. Foto: Henning Linderoth BESTYRELSEN Aakjærselskabets bestyrelse er i dag på 9 faste medlemmer og 2 suppleanter, der alle er med i arbejdet. Efteråret 2010 blev der set meget på Aakjærselskabets interne struktur. Vi var efterhånden mange i bestyrelsen, der sammen med frivillige udførte en række opgaver, hvor man hele tiden skulle have det godkendt i bestyrelsen. Det var ikke så effektivt, som vi kunne ønske. Formanden prøvede at gennemtænke organisationen og kom med et oplæg, der skulle række frem til I januar måned havde bestyrelsen afsat en hel dag til et visionsmøde, der skulle afstikke retningslinjer frem til 2016, hvor Jeppe Aakjær kunne være fyldt 150 år. Igennem flere år har bestyrelsen arbejdet på, at sprede ansvaret for gennemførelse af aktiviteter på Jenle. Forsidebilledet er et maleri af den franske maler Ferdinand Victor Eugène Delacroix ( ) Friheden fører folket på barrikaderne, På visionsdagen blev der virkelig taget fat på oplægget, og drøftet de tiltag vi ville sætte i værk. På et ordinær bestyrelsesmøde blev de punkter, vi havde drøftet på visionsdagen, vedtaget. Der bliver nedsat en række grupper, som vil får ansvaret for gennemførelsen af forskellige aktiviteter. Et helt konkret eksempel er gruppen, der skal stå for udgivelsen af NI. Allerede i dette nummer kan man se resultatet af dette arbejde. Tre fra bestyrelsen har ansvaret for udgivelsen. Andre frivillige er tilknyttet. TEATER Et stort ønske fra bestyrelsen har været ønsket om teater på Jenle. Kunne det lade sig gøre at få opført et af Aakjærs skuespil. Ønsket blev nævnt i flere avisartikler gennem En dag dukkede så en mail op. Til formanden for Jenle selskabet, Jeg skriver til dig, fordi jeg netop har læst en artikel om jeres arbejde på forberedelserne til Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag. Jeg er teaterinstruktør (uddannet fra Statens Teaterskole 2010) og tidligere Skibonit. 2

3 Foto: Henning Linderoth Drama-inspirationsgruppen til møde på Jenle. Fra venstre forkvinde for Skive Amatørteater, Birgitte Bovbjerg; instruktør Anne Zacho; Skive Amatørteater, Karla R. Pedersen; næstformand Aakjærselskabet, P.K. Nielsen; forfatter Karin Bang; koordinator Aakjærselskabet, Vinnie Linderoth; næstforkvinde Skive Teaterforening, Gerda Færch og forkvinde Skive Teaterforening, Elsa Ølgaard. Jeg har længe gået med idéen om at skabe en teaterforestilling ud fra Aakjærs univers, hans tekster og sociale ståsted. Det er et meget vigtigt værk at formidle til et stort lokalt såvel som nationalt publikum, fordi det er så klart og rigt i sit billedsprog og menneskesyn. I artiklen (Skive Folkeblad 13.9.), står der at I også gerne vil have et teaterstykke op at stå i anledningen af 150 året i Jeg kunne godt tænke mig at tale nærmere med jer om et eventuelt samarbejde om en teaterforestilling. Jeg har erfaring med at arbejde med blandede hold af amatører og professionelle (se mit cv nedenfor) og mest af alt brænder jeg for at kunne realisere ideen om en Aakjær forestilling. Torsdag den 24. februar, da vintertemperaturen begyndte at nærme sig 0 grader om dagen og minus 10 om natten mødtes en inspirations-dramagruppe på Jenle. Naturen var smukt som altid. I efteråret var der etableret kontakt til Skive Amatørteater, som vi besøgte og fik en drøftelse med. De blev inviteret sammen med Skive Teaterforening. Instruktøren Anne Zacho var selvfølgelig selvskreven. Da vi samtidig havde et ønske om, at udgive et eller to af Aakjærs skuespil i 2013 som medlemsgave, inviterede vi forfatteren Karin Bang. Det store forarbejde gav pote. Stemningen var nærmest euforisk, men på en realistisk måde, da mødet sluttede. Ulvens Søn er skrevet Der var stor enighed på Jenle i 1909 om, at projektet skal søsættes, men der er langt endnu og meget kan gå galt. Aakjærselskabet skal snarest have nedsat en gruppe, 3

4 der skal have projektet her som hovedopgave. Da mange punkter slet ikke er færdigdrøftet endnu, kan kun få detaljer offentliggøres. Vi skal arbejde videre med stykke: Ulvens Søn, der er det af Aakjærs stykker, der har de fleste elementer af forfatterens sociale engagement. Stykket skal helst spilles på en scene i naturen omkring Jenle. DOKUMENTATION Dokumentationsgruppen har i efteråret og vinteren arbejdet med indsamling af videointerview på to områder. Tage Jensen, 92 år og tidligere ansat på Jenle lige efter krigen - interviewet i februar Vi har ønsket at få indsamlet viden fra tidligere ansatte på Jenle, gennem besøg hos informanterne og gennem deres besøg på Jenle. Øjenvidneberetningerne fra de ansatte viser sig, at være meget anderledes end de beretninger, vi har på anden hånd. Samtidig får vi også mange gode historier om livet på Jenle, som ikke er dokumenteret på anden vis. Hverdagslivet har vi ikke meget skriftligt om, men her kommer vi meget tæt på familien. Mange beretninger kan forklare en del, om de dispositioner der blev taget. Desuden arbejder vi med interview af personer, der har levet i karlekamre som hjorddrenge. Videointerviewene skal indgå i museet elektroniske udstilling, og som et supplement til Aakjærs forfattervirksomhed. INDHOLD Nyhedsmail nr. 10 indeholder en del rubrikker, som vi også fremover vil præsentere. Strukturen skal ikke gro fast, men vil ændre sig alt efter årstid og aktiviteter på Jenle. Side 5: På side 5 præsenteres en artikel om Revolutionen i Fly. Vi har ønsket at grave lidt i datidens aviser for at få en skildring, der ikke er så farvet af eftertiden. Side 12: En rapport fra Studielejligheden - om Ludvig Holberg-teatret. Side 15: Om det gamle tæppe på Jenle, der forventes færdig til sommer. Side 17: Præsentation af en musikanmelder og lidt om Savage Rose. Side 21: Præsentation af en boganmelder. Bogen Den sommer den eng. Side 23: Hvad gemmer Jenles fotoarkiv på? Vi får efterhånden mange reaktioner på NI. Desværre kan vi ikke besvare alle, men forsøger af bedste evne. Ansvarshavende Henning Linderoth 4

5 Af P.K. Nielsen For Jeppe Aakjær indtraf der i januar og februar 1887 en ret voldsom begivenhed, som af store dele af den lokale presse blev døbt Revolutionen i Fly. Hvad lå der bag denne titel? Det stokkonservative Viborg Stiftstidende var et af de lokale organer for Estrups højre regering. REVOLUTIONEN I I FLY Den 17. januar 1887 kunne man i Viborg Stiftstidende læse følgende: Efter hvad vi erfare, er der i disse Dage af Politimesteren i Fjends-Nørlyng Herreder indledet Undersøgelse imod en tyveårig Person derfra Jurisdiktionen, som med Støtte af Venstres ledende Mænd der i Egnen har holdt Foredrag, der af Tilhørerne ere opfattede som revolutionære og gudsbespottelige. Det stokkonservative Viborg Stiftstidende var et af de lokale organer for Estrups højre regering, og som andre dagblade af samme observans forsvarede det Estrups regerings provisoriske love, også det forhadte tillæg til straffeloven kaldet staffeprovisoriet, hvorefter der for en række nye forseelser kunne idømmes fængselsstraf. Loven blev af regeringen flittigt anvendt for at knægte særlig Venstre fra oppositionen. MEDLEMSGAVE Bogen Vadmelsfolk bliver i 2011 med- lemsgave. Alle medlemmer får bogen tilsendt ved indmeldelse. Er du ikke medlem, så kan du godt nå det endnu! 5

6 Det samme gjorde det ligeledes konservative dagblad, Skive Avis ved den 25. januar at indrykke følgende artikel: Arrestation. Efter hvad Vib. Stiftstt. erfarer, er den unge Person, der rejste rundt i Fjends-Nørlyng Herreder som Foredragsholder under ledsagelse af en af Venstres ledende Mænd på egnen, nu arresteret. Under Forhørene er det oplyst, at hans Foredrag navnlig gik ud på at forherlige den franske Revolution og anbefale Revolution her i Landet for at Folket derigjennem kunde frigøre sig. Kirkerne skulde nedrives og jævnes med Jorden, thi Guds Ord er simpelt og jævnt, og derfor skal Gudshusene også være simple og jævne. Præsternes Embedsdragt kaldte han for Maskeradedragt og de kirkelige Ceremonier betegnede han på lignende Maade. Det, der synes at have gjort mest Indtryk på Tilhørerne, var de mange fremmede Ord og navne, hvormed hans Foredrag om den franske Revolution var spækket. Lidt anderledes kunne man i det radikalevenstre Skive Folkeblad læse om samme begivenhed den 18. januar 1887: Retslig Undersøgelse er indledet mod et ungt Menneske, der forbereder sig til Skolelærerexamen, for Udtalelser han er fremkommen med i nogle Foredrag, han har holdt i Fly og der omkring. Der har i disse Dage været afholdt flere Forhør i den Anledning, og adskillige Vidner er blevne afhørte. Undersøgelsen ledes af Herredsfogden i Fjends-Nørlyng Herreder, van Wyllich. De pågjældende Udtalelser skal have været saavel af politisk som religiøs Natur. Nogle dage senere, den 21. januar 1887 følger Skive Folkeblad sagen op med følgende artikel: Arresteret Taler. Det unge Menneske, som der er indledet undersøgelse imod for Udtalelser på Møder i Fly, er for nogle Dage siden efter et Forhør bleven smækket ned i Viborg Arrest. Han er angivet for at ophidse til Revolution ved to Foredrag over den franske Revolution; Tilhørere har imidlertid forsikret os, at Foredragsholderen, et begavet 20-aarigt Menneske, der efter at have taget Præliminærexamen nu i sin hjemstavn læser videre på egen Haand, har behandlet Æmnet rent historisk. Han har også talt om, at Præsterne ikke altid var saa alvorlige kristne, som ønskes kunde, og skal i den Forbindelse have sagt, at enkelte Kirker var Skuespilhuse, hvilken Udtalelse han ligeledes er tiltalt for. Den unge Mand, hvis tidligere offentlige Fremtræden allerede har bragt ham i Konflikt med Retfærdighedens Haandhævere, er fra Fly og hedder Jeppe Jensen. Jeppe Aakjær har selv berettet om arrestationen, varetægtsfængslingen i 17 dage samt den ydmygende løsladelse i sine erindringer og en artikel i Skive Folkeblad den 24. marts Denne artikel genudgav han i sine Samlede værker (1919) i bind 4 under overskriften Rapport fra Revolutionen i Fly. Efter hjemkomsten fra København i 1886 med et bevis på en præliminæreksamen i kufferten fortsatte han selvstudier i hjemmet i Aakjær, men pladsforhold og ro var ikke det bedste, og han flyttede da ind hos sin gode ven gårdejer Per Odgaard på Tastumgård, hvor der var bedre forhold til selvstudium. Per Odgaard, der var en videbegærlig og fremsynet mand, var meget optaget af de nye tanker og bevægelser, som spirede frem i disse tider. Disse tanker og ideer havde Jeppe Aakjær i rigelig grad suget til sig gennem foredrag og diskussioner samt ved egne studier under sit ophold på Blågård Seminarium i København, og nu fortsatte han selv sine studier på gården. Dette, mente Odgaard, havde 6

7 modnet Jeppe Aakjær så meget, at han nu kunne holde nogle foredrag for særlig de unge på egnen, så de nye tanker og ideer også kunne nå ud blandt bønderne i Fly - Tastum og omegn. Jeppe Aakjær var med på ideen, for det var af urkraften i bondens væsen, den nye tid skulle springe ud. Kunne man blot få bonden tilstrækkeligt oplyst, så skulle verden få at se, hvilken velsignet støtte, han kunne blive. Oplysning måtte der til, for var vi først kloge nok, så blev vi også gode nok. De første foredrag holdt Jeppe Aakjær så i Peder Odgaards private stuer på gården i Tastum, hvor også Per Odgaard talte. Disse foredragsmøder havde disse to planlagt, da de begge brændte for folkeoplysningens og folkeopdragelsens sag. Der kom normalt en personer til disse møder, der afholdtes en søndag om måneden. Jeppe Aakjær fortæller i sine livserindringer: Per Odgaards foredrag var hyppigst fromladne og tiltalte derfor mest de ældre. Mine derimod, pågående og agitatorisk udfordrende, hvad der vandt mig de unges hjerter. Mine taler havde som oftest en snert af det religiøse, et udfald mod dogmerne og katekismen, små vulkanske knald, som der gik ekko af i egnen viden om. UNGDOMSFORENING I forbindelse med disse møder fik Jeppe Aakjær stiftet en ungdomsforening, hvis hovedopgave var gennem blandt andet foredragsmøder at samle og oplyse de unge der på egnen. Ikke så få unge, særlig bland tjenestefolkene tegnede sig som medlemmer. Mere trægt gik det med gårdmændenes døtre og sønner. En bestyrelse blev valgt, og Jeppe Aakjær var selvskreven formand. Foreningen var fra starten i forlegenhed for mødelokale. Dengang fandtes endnu ikke et forsamlingshus i Fly, man henvendte sig derfor til Jeppe Aakjærs elskede lærer Jakobsen om lov til at låne skolestuen en aften om ugen. Lærer Niels Jacobsen i Fly Skole med hustru. Lærer Jakobsen, der var en forsigtig mand og ikke havde den store interesse for politik, var ikke så glad for at give tilladelse hertil, men han kunne ikke sige nej til hans begavede og elskede elev, som han ventede sig så meget af, så det blev et ja, hvis Jacobsen selv hver aften indledte med et bibelhistorisk emne. Lære Jakobsens forsigtighed var ikke ubegrundet, da den Estrupske regering med dens provisoriske tillæg til straffeloven overalt var stærkt ude efter landets skolelærere, når de havde røbet den mindste sympati for Venstres sag. Mange lærere var netop blevet afskediget for at have givet udtryk for deres sympati for Venstres liberale holdninger. 7

8 Jeppe Aakjær Syntes nok dengang at læreren var ret bange af sig, men senere måtte han erkende, at det jo havde sine grunde, at lærer Jakobsen var forsigtig. De første foredrag i november 1886 var ret almindelige, men den 4. december påbegyndte Jeppe Aakjær en foredragsrække over den franske revolution. Det syntes ungdommen både var spændende og sjovt, men der var også ældre tilhørere til stede. Den ene var gårdejer Niels Petersen og den anden gårdejer Anders Knudsen. Begge fra Fly og sidstnævnte var tillige sognerådsformand. Han var af den gamle konservative type, der sad tungt på kommunekassen. Blandt andet kunne han ikke så godt med lærer Jakobsen, for han ville bruge for mange penge på skolebøger, hvilket den gamle uduelige lærer ikke gjorde. Han brugte nærmest kun penge på reb til tampen, men den betalte han vist selv. Kunne Anders Knudsen ikke lide læreren for hans moderne undervisningsmetoder og gruntdtvig - koldske skoletanker, ja, så hadede han Jeppe Aakjær des mere, for denne vigtige og opblæste grønskollings flyvske tanker, der var med til at skabe uro i det ellers så fredelige bondesamfund i Fly og omegn. Jeppe Aakjær nævnte, da han så de to herre blandt tilhørerne, at han kunne se, der var spioner til stede. Med dette mente Aakjær, at de var sendt dertil af den stedlige præst, pastor Winding, der havde set sig gal på denne opblæste knøs, der blandt andet talte dårligt om kirken og præsterne. 2. juledag 1886 holdt Jeppe Aakjær et foredrag hos Niels Andersen Kjeldbjerg på Fly Nørremark. Det livlige og opvakte ægtepar havde fulgt møderne hos Per Odgaard sommeren før, og nu havde de bedt om, det ikke kunne lade sig gøre, at de to holte et tilsvarende møde hos dem. Dette, mente konen, kunne være bedre end de sædvanlige ædegilder, men Jeppe måtte helst ikke tale politik, 8 for så blev der altid en frygtelig diskussion bagefter. Da hjemmet lå ret afsides, var der kun fremmødt personer, men iblandt var en nabo ved navn Christian Melgaard. Hans opgave var at rapportere til førnævnte Anders Knudsen. Nu da Jeppe Aakjær ikke kunne tale om politik, valgte han at tale om kirken og den vanlige kirkegang der på egnen. Jeppe Aakjær postulerede at ordet forkyndelse druknede i forargeligt skinvæsen, i bønneremseri og skuespilagtig kniksen og knælen. Han sagde blandt andet: Jeg tror ikke, det vil blive noget rigtig godt med kristendommen og menighedslivet her i Danmark, forinden vi får disse firkantede katolske skuespilhuse jævnede med jorden og jævne, simple bygninger opført i deres sted; jævne skal de være, fordi kristendommens lære er et jævnt og simpelt ord. Jeppe Aakjær ville slå det forargelige hykleri til gulvs, der trivedes i den danske folkekirke, og som stødte så mange gode kræfter fra sig over i fritænkernes lejr. Denne tale var lige det, pastor Winding manglede. Han sendte en skrivelse til Fjends- Nørlyng Herreds politiret på tinghuset i Viborg. Jeppe Aakjær blev tillige med Per Odgaard og lærer Jakobsen stillet for retten i Viborg, og anklaget for gudsbespottelse og ophidse til politisk uro. Sagen tog sin begyndelse den 13. januar 1887 med afhøring af vidner. Som vidner i sagen var blandt andre indkaldt førnævnte Christian Meldgård og Anders Knudsen. Per Odgaard

9 Forhørsdommer, Frederik Nicolai van Wylich Forhørsdommeren var den skrappe Peter Frederik Nicolai van Wylich, der så absolut var den Estrupske regerings håndlanger. Den 14. januar var det så Jeppe Aakjær, Per Odgaard og lærer Jacobsen, der skulle i forhør. Van Wylich gik hårdt til dem, men Per Odgaard forstod at snige sig igennem uden at indrømme noget særligt. Anderledes var det med den nervøse lærer Jakobsen, der jo frygtede for sin stilling. Jeppe Aakjær derimod tog, som det unge brushoved han var, kampen op med forhørsdommeren. Efter de indledende forhør blev retsmødet udsat til genoptagelse den 17. januar, og Jeppe Aakjær fik formaninger om at holde sig i ro. Det gjorde Jeppe Aakjær ikke. Trods lærer Jakobsens advarsler holdt ungdomsforeningen det planlagt møde lørdag den 15. januar i Fly skole, hvor Jeppe Aakjær læse Hostrups Soldaterløjer for forsamlingen. Ved retsmødet den følgende mandag blev forhørsdommeren rasende, truede Jeppe Aakjær både med bål og brand og tugthus og kørte på ham i høje vredesudbrud. Jeppe Aakjær svarede igen, men da han vedgik at have holdt mødet lørdagen før, blev han sat i varetægtsarrest, hvilket var ret så ubehageligt for ham. I retsprotokollen står der at læse: Da det på Grund af den mod den her i Landet bestående Gudsdyrkelse, samt at han ved et politisk Foredrag har søgt at ville ophidse til politisk Oprør, fandtes nødvendigt under Sagens nærmere Undersøgelse at sikre Komparentens Tilstedeværelse, og at hindre ham i samkvem med andre, dekreteres Arrest på hans Person, hvilket blev ham betydet. Nu fortsatte sagen med en masse forhør, og forhørsdommeren helmede ikke, før han havde fundet et eller andet alvorligt at straffe særlig Jeppe Aakjær for, men denne gav ikke op, og det var svært for van Wylich, hvilket irriterede ham meget. Han var grov og prøvede på at ydmyge den anklagede, hvilket i særdeleshed lykkedes for ham med hensyn til lærer Jakobsen. Forhørsprotokollen over lærer Jakobsen slutter med disse få, meget sigende ord: Komparenten afgiver på Anledning (den Bekendelse), at han ønsker for Fremtiden at holde sig borte fra al Politik, og lovede han, at han ikke for sit Vedkommende ville tåle sligt i Skolen, da han erkender, at Skolelærerne bør holde sig fra sligt og alene opfylde deres Pligter som Lærere. Han led et knæk ved retssagen, som han aldrig forvandt, og vandrede efter dags stille rundt i sognet og passede omhyggelig sine gøremål. Sagen fortsatte, men pludselig vendte forhørsdommeren om på sine metoder. Han blev næsten faderlig og ymtede noget om Jeppe Aakjærs ungdom osv. Jeppe Aakjær mente senere, at en foresat over van Wylich havde givet denne besked om, at den unge person ikke skulle straffes for de petitesser, som var kommet frem under forhørene. Nu gjaldt det for forhørsdommeren at finde en passende retræte i denne sag uden selv at tabe ansigt. Per Odgaard derimod forstod ikke at lade sig fange, så han forlod retten uden nogen påtale, men han var indkaldt til det sidste retsmøde for at vedstå sit løfte om at være en slags garant for Jeppe Aakjærs tilstedeværelse, mens sagen stod på, hvis forhørsdommeren besluttede at løslade Jeppe Aakjær. 9

10 Efter 17 døgn sluttedes sagen uden hensyn til Jeppe Aakjærs protester med følgende bemærkning i retsprotokollen: Arrestanten var fremstillet og fastholder i Alt sit tidligere, og bad han nu om, hvis det var muligt, at slippe for Tiltale og Straf, idet han nu erklærer, at han så foreløbig ville afholde sig fra offentlige Foredrag og i det hele taget ville være forsigtig for Fremtiden. For Retten var mødt Gårdmand Peder Odgaard fra Tastum, som erklærede, at han ville indestå for Arrestantens Tilstedeværelse, indtil Sagen blev sluttet, samt at han ville gøre sin Indflydelse gældende for at forhindre Arrestanten i at optræde som Foredragsholder, inden han havde erhvervet større modenhed. Dommeren erklærede at han på den Betingelse ville dimittere Arrestanten og henstille til Amtet, om det var muligt, at Tiltale kunne bortfalde i Håb om at kunne blive til Gavn for Arrestantens Fremtid. Arrestanten blev derefter relaxeret (løsladt) og han demitteret. Sagen sluttet til Beskrivelse. Politiretten hævet. Van Wylich Som ført nævnt indrykkede Jeppe Aakjær den 24. marts 1887 en lang artikel i Skive Folkeblad med overskriften Rapport fra Revolutionen i Fly. I denne artikel beskriver han med komiske vendinger sin version af sagen. Han slutter artiklen med følgende afsnit: Sagen står nu sådan, at Stiftamtmanden har erklæret over for min Kavtionist Per Odgaard, at han frifandt mig og lod Sagen falde, så der bliver vanskeligt mer Fedt af den Kaal. Det kunne synes et noget flovt Resultat for Dhrr. Angivere, der har sat så stort et Apparat i Gang for slige Bagatellers Skyld. Hele Udbyttet bliver for mig de 17 Dages Fængsel, som ingen tager fra mig, og Dhrr. Angivere med Pastor Winding i Spidsen en lang Næse, som heller ingen misunder dem. Fik Jeppe Aakjær ikke andet ud af sit fængselsophold, så fik han da læst Bibelen. En bog, han flittigt brugte resten af sit liv. Jeg kender næsten ingen forfatter så bibelstærk, som Jeppe Aakjær. Ovenstående er så beretningen om Revolutionen i Fly, men de radikale agitatoriske taler og skriverier ophørte Jeppe Aakjær aldrig med. Efter et højskoleophold på Askov Højskole, en periode som lærer på Elbæk Friskole samt flere foredragsturneer vendte Jeppe Aakjær tilbage til hjemmet, hvor han boede hos forældrene. Han havde besluttet at genoptage sin agitationsvirksomhed blandt de unge. Den af ham stiftet ungdomsforening eksisterede stadig, om end den levede lidt en hensygnende tilværelse. Nu skulle der gang i den igen, men hvor skulle de samles for at holde møder. Skolen kunne der jo ikke være tale om at låne, og midler havde foreningen ingen af. Ingen havde råd til store medlemskontingenter, så man kunne leje sig ind et eller andet sted. De fleste var også bange for at lægge stuer til disse provokerende og radikale foredrag, som Jeppe Aakjær kom med på ungdomsforeningens møder. FAMILIEN TOFT Men som Jeppe Aakjær skriver i sine erindringer, var der et bravt ægtepar, nemlig Peder Toft og hans hustru Kirsten Marie i Kjeldbjerg, Vroue sogn. De var jævne arbejdsfolk og tilhørte radikalismen, så de ville gerne åbne deres hjem for de unge, skønt de kun havde to små stuer og et køkken. Nu kunne ungdomsforeningen holde møder der næsten hver søndag aften. Peder Toft var teglværksarbejder på Per Odgaards teglværk. Aftenmødet indledtes med, at Jeppe Aakjær stod ved Peder Tofts borden- 10

11 de og holdt et timelang foredrag, hvorefter der oftest var diskussion om emnet. Bølgerne kunne gå højt, og særlig Peter Toft deltog med glæde. Han elskede en god diskussion, talte jævnt og godt, og hans indlæg røbede et skarpt og godt hoved. Han var ikke altid enig med Jeppe Aakjær, men det gjorde kun diskussionen dybere og bedre, og de kunne holde diskussionen i gang timelænge. Peder Toft besad et godt humør, og han priste disse sammenkomster, for ungdommen bragte jo humør til dette fattige hjem. Mange var gode til at synge, og Morten Eskesens Sangbog blev flittigt anvendt med Jeppe Aakjær som forsanger. Møderne fortsatte til vinteren 1890 over, og ved det sidste møde den 9. februar, som Jeppe Aakjær deltog i. inden han skulle aftjene sin værnepligt, overrakte han på ungdomsforeningens vegne som tak for husly værtsparret Kirsten Marie og Peder Toft et stueur. Til lejligheden havde Jeppe Aakjær skrevet en sang, hvor første og sidste vers lyder som følge. Så har vi fest igen, så er vi gæst igen i den lille velbekendte stue. Syng, syng nu alle mand, syng, syng, enhver der kan, syng for Peder Toft og hans frue Unge det er vi, ja, luft må de unge ha, luft for glæde, luft for sangens tone. Rul da mod væg og loft lad sang for Peder Toft; 11 leve Peder og hans gæve kone! Stueuret blev overrakt under en lang versificeret tale, hvis indledning lyder således. Klokken er et nyttigt dyr, nætter og dage hun kimer. Rimeren er en underlig fyr, morgen og aften han rimer---- Ovenstående billede af familien Toft er stillet til rådighed af Kim Glavind, der er oldebarn af Toft. Billedet viser familen med de 7 børn. Kim Glavinds morfar er den mindste dreng på billedet. Billedet er fra ca Den 12. februar 1890 kunne man læse følgende lille referat fra mødet i Skive Folkeblad: Fly-Tastum Ungdomsforening holdt i Søndags Generalforsamling hos Peter Toft. Ved det foretagne Bestyrelsesvalg gjenvalgtes J. Jensen Aakjær, Møllersvend Jens Mortensen, og Margrete Jensen; endvidere valgtes Kristen Bregendal og Kristiane Bregendal. J. Jensen Aakjær valgtes til formand. Ved Mødet overrakte Formanden Peter Toft og Hustru et smukt Stueur som et tegn på Foreningens Taknemlighed for den Velvilje, P. Toft har vist den ved nu i godt to Aar at have givet Husrum til Afholdelse af Foreningens Møder.

12 JENLE-RAPPORT AF NIELS VANDREFALK. At forene Aakjærs samfunds- og menneskesyn med Holbergs fornuft- og oplysningstid og Danmarks mentale tilstand anno 2011 i et rammende satirisk greb kunne for os at se ikke foregå andre steder end på Jenle. Kalundborg 16. nov Jenle i uge 38 og 45. Fordybelse og ro for to. Storladen himmel, dybe åndedrag og fjord midt i kultur og natur, kvægets drift og vejrets vekslen mellem vådt og tørt, koldt og varmt, sol og skyer. Ideelle vilkår for inspiration og koncentration. Jeppe på Bjerget. I ugen efter Sankt Hans 2010 spillede Holbergteatret en moderne udgave af Holbergs Mascaraden i Sorøs gamle Museumsgård. I en bindingsværkskulisse som sendte publikum 300 år tilbage i tiden. På samme tid og sted i 2011 sættes en gendigtning af Erasmus Montanus på spil. Nu med den påstand, at Jorden er rund og Danmark er flad - som en pandekage! 12

13 Som dramatiker og instruktør får man enormt meget forærende af Holbergs bidende komedietekster og satiriske menneskeskildringer: Morlille er en sten Men teksten er skrevet sidst i 1720-erne, under skrap censur og præget af helt andre vilkår end i dag. Da jeg, Niels Vandrefalk, er teatergal og uddannet på Det kgl. Teater i 1968, har jeg besluttet at vie resten af mit liv - i år er jeg en rigtig 68-er - til at give vores store komediemester sit eget teater. Det satser jeg de næste år på. Og sammen med en kreds af Holberginteresserede borgere er vi i fuld gang med at rejse et moderne teater i hans navn. At forene Aakjærs samfunds- Ludvig Holberg ( ) og menneskesyn med Holbergs fornuft- og oplysningstid og Danmarks mentale tilstand anno 2011 i et rammende satirisk greb kunne for os at se ikke foregå andre steder end på Jenle. Og ganske rigtigt, det har været en gave at kunne skrive Erasmus 2011 i fred og ro. Ikke bag en ligusterhæk med pigtråd på toppen, men under Jenles store himmel, hvor der er højere til loftet og længere mellem de små sko end hos det herskende politiske flertal i Danmark. Forestillingen kan opleves 26. juni 2. juli i Museumsgården i Sorø. Hvis du er interesseret i at vide mere om Holbergteatret, så klik ind på Hvis du undrer dig over, hvad jeg er for en skriver- og skuespillerkarl, får du mere om mig og det kildevand, jeg øser af, på Erasmus Montanus. Til det formål har vi samlet en trup af semiprofessionelle skuespillere fra Midtsjælland. Semi betyder i denne forbindelse, at de er næsten lige så dygtige som professionelle. Blot brænder de dobbelt så meget for sagen. Mange tanker og takker for to vidunderlige uger på Jenle her i efteråret Det er ikke sidste gang, vi søger fordybelsen og roen her. Marie Olesen og Niels Vandrefalk Teatersekretær og teaterleder Holbergteatret 13

14 Endelig bliver Livserindringerne udgivet igen! Det var de lidt længe om! BEGGE BIND 398,- kr. MEDLEMSPRIS 300,- kr. Bøgerne kan købes på Jenles hjemmeside under e-butikken. Her skal du regne med forsendelsesomkostninger på 42,- kr. Du kan også bestille dem hos din boghandler, men tjek lige prisen først, da prisdannelsen hos boghandleren er sat fri! Har du mulighed for at besøge Jenle, så kan du også købe dem i Jenles butik (1. juli)! Her er der masser af andre gode tilbud! Sponsorerne: SKIVE KOMMUNE VELUX FONDEN TOYOTA-FONDEN NYKREDITS FOND BG FONDEN 14

15 DET NYE GAMLE SENGETÆPPE PÅ JENLE. Af Vinnie Linderoth Når man på en rundvisning på Jenle kommer til Kahytten eller børneværelset, er der mange der bemærker og taler om det fine hvide strikkede sengetæppe, der ligger på himmelsengen. En forårsdag ringede en dame fra Fyn og spurgte, om vi på Jenle havde en opskrift på sengetæppet. Hun havde i sommeren 2009 været på rundvisning og var faldet for det fine tæppe. Med beklagelse måtte jeg sige, at vi ikke havde en opskrift. Forespørgslen gav dog ideen til at kopiere sengetæppet, lave en opskrift og sælge denne i Jenles butik. En medvirkende årsag til tanken om at kopiere tæppet var også, at vi på Jenle havde haft besøg af bevaringsanstalten fra Skive. Under turen rundt i digterhjemmet blev det bemærket, at solen, lyset og vekslingen mellem varme og kulde sommer og vinter gik hårdt ud over de udstillede genstande herunder tekstilerne. Det blev derfor anbefalet at vi lavede kopier af bl.a. tekstilerne og gemte originalerne under forsvarlige forhold, så disse også i fremtiden kunne betragtes. Der var derfor to gode grunde til at gå i gang med kopieringsarbejdet. På Jenle er der mange ansatte og frivillige, der på forskellig vis bidrager til vedligeholdelsen. Og heldigvis ville Else Mehlsen være På Jenle er der mange ansatte og frivillige, der på forskellig vis bidrager til vedligeholdelsen. Og heldigvis ville Else Mehlsen være med til arbejdet. med til arbejdet. Else arbejder normalt i Jenles butik. Men det er altid godt at have en at diskutere med omkring arbejdet. Så vi gik i gang. Det første trin var at aflæse det gamle mønster på tæppet. Hvordan var tæppet strikket ret og vrang masker? Antal pinde? Hvordan fremkom mønstret i tæppet? Hvilket garn skulle anvendes? Hvordan var tæppet syet sammen? Hvor mange firkanter bestod det af? Og hvor stort var det? Disse var nogle af de første spørgsmål, som der måtte tages stilling til. Sengetæppet blev aflæst. Der blev talt pinde og masker. Strikkeprøver blev lave med forskellig garntykkelser. Vi holdt møder og mange strikkede firkanter blev kasseret. Men efterhånden begyndte prøverne at tage form og vi mente, at opskriften var færdig. Men kunne andre også forstå vores opskrift. Kunne de aflæse denne, så de fik samme resultat som os? Vi fik fat i et par udenforstående og heldigvis kom de frem til samme resultat. Opskriften var færdig! 15

16 Målet for Else og mit arbejde med sengetæppet blev derfor, at vi ville præsentere sengetæppe i vores uge: Stof og kultur, som vi begge skulle deltage i. Else med strikning og jeg med vævning. Der blev lavet layout på sengetæppeopskriften taget billeder, valgt papirkvalitet mv. Og efterhånden var vores opskrift rigtig færdig. Foruden opskriften fik vi også strikket en stor prøve, som folk kunne se vores forslag til sengetæppets sammensyning. Billedet er kopi fra Skive Folkeblads artikel. Udsnit af Lindy Jørgensens foto. Under udarbejdelsen af opskriften havde vi i Aakjærselskabets bestyrelse vedtaget, at vi som noget nyt i sommeren 2010 ville etablere arbejdende værksteder på Jenle. Værkstederne skulle som udgangspunkt have de teknikker, som Nanna Aakjær havde beriget Jenle med såvel direkte gennem hendes fine træ og metalarbejder. Men også gennem hendes søster Jennys vævearbejder, der er på Jenle. Det ville altså sige bl.a. vævning, strikning, broderi, knipling og træarbejder samt naturligvis fortællinger. Tre separate uger i juli blev planlagt. En uge med Stof og kultur, en uge med Træ og kultur samt en uge med Fortælling og kultur. På Skive Folkeblad havde de hørt om vores arbejde. De var interesserede i at bringe en artikel om arbejdet. Tidspunktet var velvalgt, idet artiklen blev bragt dagen før ugen med Stof og kultur skulle starte. Og det gav mange besøgende i ugens løb. Mange spurgte efter sengetæppet. Og opskriften blev solgt! Som tak for ideen sendte jeg opskriften til kvinden på Fyn. Hun har efterfølgende med stor tilfredshed reageret og er i gang med at strikke. I denne vinter strikker Else på en kopi af sengetæppet. Meningen er, som jeg indledte med, at kopien skal afløse originalen i Kahytten, så denne kan bevares for eftertiden. Opskriften på sengetæppe kan fortsat købes i butikken på Jenle. Det næste projekt er at lave en kopi af det vævede tæppe på Jeppe Aakjærs divan i arbejdsværelset. Vi er tre vævere som er gået i gang og med en tidsramme på 1 1½ år, men herom senere. 16

17 EN GAMMEL BONDEDRENG FORTÆLLER Af Henning H. Boller Nogle af de smukkeste sange jeg kender er skrevet af Jeppe Aakjær. Men jeg er måske også lidt inhabil, for jeg er opvokset i Fjends kommune lige syd for Skive, på en lille gård, ikke så mange kilometer fra det sted, hvor Jeppe Aakjær er opvokset. Jeg er fra Gården kunne ikke brødføde familien, så min far og mor måtte tage forskelligt arbejde ved siden af landbruget, for at få økonomien til at hænge sammen. Så jeg har også snuset til fattigdommen! Når vi havde familiefest i mit hjem, husker jeg alle lejlighedssangene, ofte skrevet til en melodi til en af Aakjærs sange og når den hjemmelavede sang var sunget og snakken havde gået et stykke tid, foreslog en af mine forældre, at vi skulle synge flere sange. Det var ofte Aakjærs sange der blev foreslået, - alle versene blev selvfølgelig sunget. Når en sang var sunget til ende, blev der en ærbødig stilhed i stuen, hvorefter enten min mor eller far stille sagde: Ja det var Jeppe. Større ros kunne ikke gives. Begge mine forældre pralede af og til af, at have mødt og oplevet Jeppe Aakjær. Ved hvilke lejligheder husker jeg ikke. Her blev spiren lagt til mit begyndende kendskab til den store digter og samfundsrevser Jeppe Aakjær. Spiren groede sig større og større i min skoletid, hvor vi ofte sang hans sange. Jeg oplevede teksterne og melodierne meget emotionelt. Jeg har grædt når vi sang Jens vejmand. Og jeg kunne genopleve det Jeg håber I forstår, at jeg har hjertet med, når jeg har påtaget mig at være med til at lave en database med optegnelser over digte, komponister, musikere og nodesamlinger til Aakjærs digte. hele, fra det jeg selv oplevede på vores lille landbrug, når vi sang Jeg er havren Det hele er jo rigtigt observeret, hvert et ord passer, det opleves sådan og så smukt beskrevet til en dejlig melodi. Jeg følte at jeg havde noget privat sammen Jeppe, en meget smuk hemmelighed. Senere lærte jeg at der er tusinder af danskere der har den samme hemmelighed, sammen med Jeppe. Ingen kunne skrive så smukt om gud som Aakjær gjorde i sangen Spurven sidder stum på kvist far tager ned så tung en bog, med gud han hvisker sammen... Der fandtes sådanne mennesker på min hjemegn, der den gang levede lige så materielt fattige, som Aakjær her beskrev jeg har selv besøgt nogle af dem. Min sociale indignation blev født, da min lærer, før jeg selv kunne læse, læste Vredens Børn for os, som en føljeton med et kapitel om ugen. Hold da op hvor var verden da uretfærdig! Jeg var vred og indigneret. Jeg diskuterede ivrigt handlingen med min mor, der lod som om hun ikke selv havde læst bogen. Hun nænnede først meget senere, at fortælle mig at hun skam havde læst bogen flere gange! - - God børneopdragelse. 17

18 Det var i korthed min vinkel til Jeppe Aakjær, som jeg beundrer stadig mere og mere, her i mit voksne liv. Det er grunden til at jeg har valgt at være frivillig medhjælper på Jenle, hvor jeg har fået lov til at være med til at bevare mindet om Jeppe Aakjær og til at udbrede kendskabet til ham. For han er stadigvæk højaktuel. Jeg håber I forstår, at jeg har hjertet med når jeg har påtaget mig at være med til at lave en database med optegnelser over digte, komponister, musikere og nodesamlinger til Aakjærs digte. Vi håber den kan være med til at gøre jeres kompositioner kendte. Vi ved at der rundt om i Danmark er mange der har skrevet musik til Aakjær, så grib til skufferne og send det i har lavet til Aakjærselskabet. Så vil vi tilføje det til databasen, så værkerne kan komme ud af skufferne, skabene og bøgerne og ud til den danske befolkning. Det var Jeppe Akjærs ønske! Vi vil naturlig overholde alle rettigheder om kopibeskyttelse ved registrering og opgivelse af komponister navne osv. Vi vil også anmelde nye cd er når vi får kendskab til udgivelserne. Mange komponister har gennem tiden sendt deres værker til Aakjærselskabet og en del af det vi har liggende, vil vi anmelde efterhånden som arbejdet med databasen skrider frem. Mit navn er Henning H. Boller. Min mailadresse: ANMELDELSE AF 2 CD ER MED SVAGE ROSE. I 1982 udgav Savage Rose cd en En Vugge Af Stål. Sangen er forfattet af Thomas Koppel og er inspireret af Jeppe Aakjærs måske mest berømte roman Vredens børn. Bogen som afstedkom Danmarks største mediestorm, med over 1000 artikler, dødstrussel og efterfølgende en ny tyendelov. Måske er Jeppe Aakjær den eneste Danske forfatter, der med udgivelse af en bog, afstedkom en ny lov i Danmark! CD en En vugge af stål. 18

19 Å BONDE Å bonde Hvor er din jord Har fogeden taget den igen? I tusinde år såede du jordens frugter - Endnu fik du aldrig din løn. Sorte støvler tramper ned de grønne spirer! Umættelige stjæler de tunge neg! Vredens børn løfter højt mod stjernerne Gennem nattens tavshed vredens le. Rejser sig - Rejser sig - Morgengryets time rykker nær. Fra bakketop Til bakketop Frihedens bronzeklokke ringer. Og dybt i stålværkets flammende mørke Søstre og brødre samler sig i ring. Tusinde broer bærer sliddets hænder - Ingen bærer jeg over nødens sorte vand! Som flammen, stejl, er trods i jeres øjne. Ingen magt kan slukke flammen mer'. Vredens børn, stejle proletarer Klart gennem alle løgnene ser. Rejser sig - Rejser sig - Opgørets time rykker nær. Falder snart De mure af støv, Som skiller hammeren fra de blanke leer. Rejser sig. Compressed translation by Thomas Koppel: Oh peasant, where's your land? Has the bailiff taken it again? For a thousand years you have sowed the fruits of the earth Yet you haven't received your reward High towards the stars Through the silence of the night The children of wrath Raise the scythe of wrath. Rise rise The morning's getting close. From hilltop to hilltop The branze bell of freedom is ringing Et par år senere. I 1984 kom den næste cd med tiltlen Vi Kæmper For At Sejre, hvor en af numrene er Aakjærs krasse digt fra En barsk og stærk opfordring til de Danske husmænd til at organisere sig. CD en: Vi kæmper for at sejre. KOMMER I SNART! *Raabet stiger i Morg'nens Skjær: Kommer I snart! jager som Blæst om Sig og Kjær, hvisker ved Ruden, hvor Pilen læ'r: Kommer I snart, I Husmænd! 19

20 Tiden ruller med store Ting; - kommer I snart! - tungt dog drejer dens Hjul omkring; I kan øge dets træge Sving; - kommer I snart, I Husmænd! *Aaget bøjed jer Far og Mor - kommer I snart! - knuger jer selv, jert Barn, jer Bror, venter paa Vuggens spæde Nor - kommer I snart, I Husmænd! Landet lyser af Korn og Kvæg - kommer I snart! - EdersKvinde bag klinet Væg malker Geden med striden Skæg - kommer I snart, I Husmænd! Dovnesugede Jordens Marv, - kommer I snart! - Tusind Tønder til Taabers Tarv! Hvaddevraged, blev eders Arv; - kommer I snart, I Husmænd! *Neg I sanked til andres Lad - kommer I snart! - søbed som Tak for Svedens Bad Trællens Æde af Hundens Fad - kommer I snart, I Husmænd! *Staa ej bundne jer Bødler bi! - kommer I snart! - grib jer Spade og hug jer fri! I er tusind, hvor de er ti! - kommer I snart, I Husmænd! De med * anførte vers, er de vers Annisette synger. Jenle, 20/ Begge cd er gjort af Savage Rose, med deres smukke, særegne, drømmende musik og Annisettes inciterende sang. Jeg har ikke haft held til at finde musikanmeldelser til de 2 cd er. Er der nogen der kan hjælpe, modtager vi gerne materiale, der så vil indgå i Jenles Musikdatabase. Ligeledes har jeg uden held forsøgt at kontakte Savage Rose og Annisette for at opfordre dem til at komponere mere musik til Jeppe Aakjærs tekster. De to musiknumre kan downloades på: Aakjærselskabet har købt godt ind af DVD-filmen Livet på Hegnsgaard. Filmens undertekster er redigeret af Aakjærselskabets dialektgruppe. Køb den på Jenles e-butik 20

21 FRA EN BOGSAMLERS HYLDER. Af Per Mouritsen Aakjærselskabet har bedt Aakjær- samleren Per Mouritsen om at gå boghylden med Jeppe Aakjærs værker godt igennem og skrive om udvalgte bøgerne. Han har sagt ja. Hvor ofte han vil bringe en artikel er helt op til ham. Da jeg i midten af 1960 erne begyndte at komme i min kommende hustrus hjem lagde jeg mærke til, at min svigerfar havde Jeppe Aakjærs Samlede Digte i 3 bind stående i bogreolen. Herudover var der også ét af bind af Jeppe Aakjærs erindringer og bogen Af Gammel Jehannes hans bivelskistaari. Efter at have læst i digtsamlingerne, og særligt i erindringerne var min interesse for Jeppe Aakjær vakt, og efter giftermålet begyndte jeg omkring 1970 at indkøbe hvad, jeg kunne få fat i af Jeppe Aakjærs udgivelser antikvarisk selvfølgelig for det var ret begrænset hvad der var nyudgivet af Jeppe Aakjær på den tid. Jeg havde sat mig for at få så komplet en samling af Jeppe Aakjærs udgivelser som muligt. Efter at have samlet det meste af Jeppe Aakjærs udgivelser, satte jeg mig for at samle udgivelserne i 1. udgaver, og i min søgen fik jeg smag for at så mange som muligt skulle være med dedikation, så i dag omfatter bogsamlingen ca. 350 bind (langt de fleste 1. udgaver), hvoraf 68 med dedikation af Jeppe Aakjær i forskellig længde. I år 2000 købte jeg digtsamlingen Den Sommer og den Eng trykt og udgivet i1910 på Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. Det særlige var, at jeg i en lille bog, som Jeppe Aakjærs datter Solveig Aakjær havde Ud- 21

22 Forrest i bogen står ovenstående dedikation. givet i 1931 året efter Jeppe Aakjærs Død med titlen Spildkorn Dedicationer og Smaavers, og hvori Solveig bl.a. skriver: Det var min Fars mening engang at udgive sine Dedicationer og Smaavers fra Bøger og Breve, og han var selv begyndt at samle dem. Jeg har nu gjort det færdigt, og af de mange, jeg har faaet, har jeg udvalgt disse knap Hundrede Smaavers, som det maaske kan more Venner af min Far at gennemlæse. Bogen indeholder også den her anførte dedikation således: Til Maleren Achton Friis. I Den Sommer og den Eng - Vel glimter ikke Jyllands Aas omkap med Grønlands Is men Resenfeld og og Daugbjergdaas omsvømmes end af Dis. Jenle, Så jeg var ikke så lidt stolt, da denne bog blev indlemmet i samlingen på hylderne i reolen. Digtsamlingen udkom ca. 15. oktober 1910 med 34 digte (100 sider), de 19 ikke tidligere offentliggjort. I digtsamlingen indgik bl.a. digtet Vor barndoms Bæk, Mors Rok, Kjesten og Kræn Kresten, Per Smed. 22

23 NANNA AAKJÆR OG HENDES SØSKENDE. Nygifte Maren og Andreas Jensen Krog. Nannas forældre var Maren Jensdatter Døes og Andreas Jensen Krog. De blev gift 12. juni Maren var dengang 21 og Andreas 44 år gamle. De bosatte sig på gården Store Døes i Måbjerg ved Holstebro. Gården havde 180 td. land, hvoraf meget var hede, og den havde sit navn efter de 7 gravhøje = dysse/dòes, der her lå. Andreas Jensen Krog led af en hjertesygdom, der gjorde, at han ikke kunne deltage i det almindelige landbrugsarbejde. Derfor blev der indrettet et tømrer og snedkerværksted i laden på Store Døes. Her arbejdede han med at frembringe ting til landbruget trillebøre, malkeskamler, kar mv. Men han lavede også møbler - stole, kommoder, chatoller mv. Nogle af disse møbler kan i dag ses på Jenle. I hjemmet fødtes 15 børn. Solvejg Bjerre nævner dog i sine erindringer Længe siden, at der var 17 børn. Så der er en smule usikkerhed derom. Men det er lykkedes ved hjælp af kirkebøgerne at finde navnene på 15 børn, så det er mit udgangspunkt. Af Vinnie Linderoth Maren og Andreas med de 3 ældste børn: Jenny, Juliane og Sine. Børnedødeligheden var stor dengang, og at få en børnesygdom var berammet med stor dødelighed. For familien i Store Døes betød dette, at 6 børn ikke voksede op. Mange af børnene blev ikke meget ældre end 1 år da de døde. Af kirkebøgerne kan man se, hvad børnene døde af. Familiens første barn: Jens Andreas Krog blev født 31. marts 1860 og døde 25. marts 1861 af mæslinger. Den 11. juni 1864 kom det 4. barn til verden, Jens Jensen Krog, og han døde 10 mdr. efter 11. april 1865 af en halssygdom. Det 6. og 7. barn Jens Jensen Krog og Kristian Jensen Krog - blev født 16. nov og 30. juli 1868 og døde som 5 og 3 årig, den 7. juli 1871 og 1. juli 23

24 1871, dødsårsagen er angivet at være skarlagensfeber. Det var altså 2 børn som døde inden for 1 uge. Solvejg Bjerre fortæller i Længe siden, at de 2 børn døde af difteritis, men det stemmer ikke ift. kirkebøgerne. I samme periode døde også en barnepige. De sidste børn som jeg har kunnet finde oplysninger på var 2 piger: Kirstine Jensen Krog født 24. sept. 1876, døde 10. juni 1877 af brystbetændelse, og Mette Kirstine Jensen Krog født 20. okt. 1878, og døde i Ribe, men hverken dødsdagen/år, eller dødsårsag har det været muligt at finde. Barnefødslerne har været mange for Maren Jensdatter Døes. Ligesom det var for mange af datidens koner. Imellem de mange ikke levedygtige børn overlevede og opvoksede så 9 børn. Hjemmet i Store Døes var grundtvigsk, og flere af børnene gik i friskole i Holstebro. Landbrugskrisen i 1880 erne besværliggjorde driften af Store Døes. Samtidigt hermed tiltog Andreas Krogs sygdom, og da han døde i 1887, solgte Maren Krog gården og flyttede til København med sine yngste børn. I København boede et par af de ældste børn. Maren Krog døde vinteren 1919 og blev begravet i Ribe. Maren Krogs begravelse i Ribe 1919: Fra venstre: Hagen Hagens, Ida Krog (gift med Gustav), Sine Hagens, Jenny Salling, Juliane Riis, Nanna Aakjær, Gerda Riis (datter af Juliane), Gustav Krog og en ukendt. Dagen efter Maren Krogs begravelse på kirkegården i Ribe vinteren Børneflokken fra Store Døes Den ældste var Jenny Marie Jensen Krog født 29. december Hun kom på Askov Højskole og blev som 21-årig gift med sønderjyden Søren Salling (født 1864). De bosatte sig i Ribe og sammen skabte de Ribe Høj- og Mælkeriskole, hvor mange af Danmarks første mejerister kom på skolebænken. Søren Salling kæmpede også sønderjydernes sag, men døde i 1919, altså lige før Genforeningen i Efter Søren Sallings død drev Jenny Salling-skolen videre. Ved Systemskiftet i 1901 blev der vedtaget en række love, der gav kvinder og tyende lige valgret med mændene. Det drejede sig bl.a. om valg til menighedsrådene i Hertil blev Jenny Salling valgt i Og noget af det første hun arbejdede for, var, at kirkeklokkerne også skulle ringe, når fattigfolk skulle begraves. Sideløbende med arbejdet som højskolemor og menighedsrådsarbejdet oprettede Jenny Salling også en væveskole. I dag kan man på Jenle stadig se nogle af hendes fine vævearbejder. Jeppe og Nanna købte nemlig stoffer til gardiner og møbler i væveskolen, da de bosatte sig på Jenle. Det er eks.: 24

25 tæppet og puden på Aakjærs divan i arbejdsværelset, gardinerne i dagligstuen samt betræk på flere stole. Ribehjemmet blev også især efter salget af Store Døes et samlingssted for hele familien. Jenny Salling døde i Under et af Jette Albues besøg i Danmark er søskende samlet hos Ida og Gustav Krog. Fra venstre: Nanna Aakjær, Gustav Krog, Jensine (Sine) Hagens, Jette Albue, Juliane Riis med sit yngste barn, Frode. Den næstældste i søskendeflokken var Juliane Jensen Krog født 9. juli Hun blev gift med møller Mads Riis fra Å Mølle ved Holstebro. De flyttede som nygifte til København, hvor Mads Riis fik arbejde på Svanemøllen. Deres yngste barn, Frode, var på alder med Esben, hvorfor Solvejg og Esben ofte var på besøg i hjemmet. Dernæst kom Gjertrud Jensine (moster Sine) Jensen Krog født 8. september Sine blev gift med ingeniør Hagen Hagens, og de bosatte sig som nygifte i Stockholm. Her var Hagen Hagens ansat på Stora Bryggeriet. Hos dem kom Nanna til at bo, medens hun gik på Tekniska Skolan. Da de flyttede tilbage til Danmark bosatte de sig i Gentofte, hvor de byggede hus ved Gentofte Sø. Ægteparret fik en lille pige, men hun døde som 2-årig. De fik ikke flere børn, så Esben og Solvejg boede i deres barn- og ungdom meget hos dem. Hjemmet var meget gæstfrit og blev tilholdssted for mange af Sine og Hagens jyske venners børn, medens disse studerede i København. Sine Hagen Moster Sine var en dygtig amatørfotograf, og hun tog mange af de private billeder fra Jenlefesterne. (Se nedenstående) Maren og Andreas Krogs følgende fire børn Karl August Jensen Krog født 21. august 1869, Eva Maria Jensen Krog født 12. november Nanna under sit ophold i Stockholm og medens hun boede hos Sine og Hagen Hagens. Jenlefesten 1916, hvor Ove Rode var taler. Fra venstre: Karoline Normann, russiskfødte Lisa Jørgensen (veninde til Jeppe og Nanna Aakjær), Svend Aakjær, Helga Lund, Tilde Braae (ven med Thøger Larsen), Nanna Riis, Jeppe Aakjær, Ove Rode, Johannes Fønss, K. K. Nicolaysen, Jenny Salling, Hagen Hagens og P. Chr. Normann. Foran fra venstre: Nanna Aakjær, Georg Saxild, Rigmor Saxild, Tovborg Jensen, Thøger Larsen, Pouline Rømer og Thyra Larsen. 25

26 1870, Jette Kirstine Jensen Krog født 29. januar 1972 samt Peter Larsen Jensen Krog fra 10. januar 1873 emigrerede alle i løbet af 1890 erne til USA. Karl, Eva og Jette Krog i USA. Karl August og Peter blev begge udlært på B & W, inden de udvandrede. Karl, Eva og Peter blev gift med emigranter. Jette blev gift med en nordmand. Men alle fik børn, og de bosatte sig i og omkring New York. Karl kom aldrig tilbage på besøg. Peter, der drev et motel, kom som 87-årig på besøg sammen med en sønnesøn. Både Eva og Jette kom på familiebesøg flere gange. Eva blevet sidenhen skilt, Peter Krogs cabin i New York. Peter Krog med konen, Petra og sønnen i USA. og hun havde et fæstekontor for danske piger, der kom til USA. Jette emigrerede som 17 -årig og mødte ombord på skibet en norsk styrmand Albue, som hun blev gift med. Jette Albue gik aktivt ind i et hjælpearbejde for sømænd. Hun fik 2 piger, der begge besøgte Danmark flere gange. Maren Krog besøgte sine fire børn syv gange. Hun krydsede altså Atlanten 14 gange på en 3 uger lang sørejse dengang. Den sidste tur var i 1913, altså lige før 1. verdenskrig. I Jenles museum kan man stadig se nogle af hendes rejsekufferter. De to mindste af Maren og Gustav Krogs 9 overlevende børn var Nanna og Gustav. Nanna blev født 23. januar 1874 og døbtes i Måbjerg kirke 20. februar Nielsine Juliane Nanna Jensen Krog. Som 14-årig var hun i et års tid barnepige i Skærum Mølle ved Vemb. Efterfølgende flyttede hun til over til 26

27 Tre søstre: fra venstre: Nanna Aakjær, Sine Hagens og Jenny Salling. Maren Krog på stranden ved Long Island uden for New York. Hun er sammen med børnebørnene Maren og Rita døtre af Jette Albue. Det er Marens sidste tur til USA i moderen i København. Her kom Nanna i snedkerlære sammen med broderen Gustav, inden hun begyndte på Kleins tegneskole. Som 20-årig rejste Nanna til Stockholm, hvor hun boede hos Sine og Hagen Hagens, medens hun gik på Tekniska Skolan för quinliga Lärjungar. Herfra blev hun udlært som billedskærer i Derefter var hun på Nääs Sløjdskole ved Göteborg, samt i London. Ved hjemkomsten ansattes hun på Richardts Sløjdskole i København. Et par år før sit giftermål med Jeppe Aakjær var hun ansat på Den kongelige Porcelænsfabrik. Jeppe og Nanna 27 Aakjær blev gift i København 25. april 1907 ved en borgerlig vielse. Herefter bosatte familien sig på Jenle, der blev Nannas hjem indtil hendes død 4. august Hendes urne blev sat ned ved siden af Jeppe Aakjærs i bakkerne ved Jenle og med udsigt til det hjem, de begge skabte. Gustav fødtes 4. september 1875 og blev døbt Gustav Adolph Jensen Krog. Han blev udlært snedker i København. Han blev gift med Ida, der var fotograf og havde eget atelier i Klampenborg. Efter giftermålet gik Gustav i fotograflære. Parret drev derefter i mange år fotoatelier fra deres villa i Klampenborg. Ægteskabet var barnløst. På mange portrætter af Jeppe Aakjær står der: I. & G. Krog, Nanna og Jeppe Aakjær. Portrætteret i 1916 af Ida og Gustav Krog.

28 Planlagte udgivelser. lørdag d. 26. februar 2011 mandag d. 28. marts 2011 fredag d. 24. juni 2011 tirsdag d. 2. august 2011 onsdag d. 7. december 2011 Nyhedsmail02 Nyhedsmail03 Nyhedsmail04 Nyhedsmail05 Nyhedsmail06 Vi er ikke helt færdig med arrangementsplanen for 2011, men med det forbehold, at der kan/vil ske ændringer, offentliggør vi her en skitse, så folk kan planlægge deltagelse. Vi åbner først for salget omkring 1. maj. Torsdagsarrangementer 19:30 22:00 Torsdag d. 9 juni: Thomas Kjellerup Torsdag d. 16. juni: Benny Andersen Torsdag d. 7. juli: Bente & Leif Torsdag d. 21. juli: Aakjæraften Torsdag d. 18. aug. Erik Grip & Henrik Gunde Jenlefesten 13:00 17:00 17:00 Søndag d. 7. august: Politisk taler, Kulturminister Per Stig Møller, Den kulturelle taler: Forlagsdirektør: Johannes Riis. Underholdning Søren Krog med Aakjærbandet. Aakjærs fødselsdag 15:00 22:00 Lørdag d. 10. sep. I år er det 145 år siden Aakjær blev født. Det er dagen hvor vi begynder nedtællingen til 2016!. Vi vil i den forbindelse gøre noget mere ud af dagen. Der bliver kaffedrikning, spisning, taler o.l. Aftenen slutter med en sangaften. Arbejdende værksteder I år planlægger vi 3 perioder af 5 dage med arbejdende værksteder. Stof & Kultur lø. 2. til on. 6. juli Træ/smykker & Kultur Lø. 9. til on. 13. juli Billeder & Kultur Lø. 30.juli til on. 3. aug. I sommerperioden 1. juli 31. aug.: Mandage kl. 11:00: Limfjordsfortællinger. Fredage kl. 13:30 til 14:30: Fredagsfortællinger. 28

29 Jeppe Aakjær kendes af alle i Danmark. Alle synger Aakjær eller hører nyindspilninger i radio eller TV. Samtidig er Aakjær kendt for sine socialog naturengagerede tekster. Ikke helt så mange kender Jenle, der er Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og en af Nordens mest unikke. Nanna var uddannet snedker og billedskærer, hvilket var helt usædvanlig på denne tid. Overalt i hjemmet kan man se hendes arbejder. I Jenles bygninger er der indrettet et museum, der fortæller om den kulturelle og historiske påvirkning, de fik fra deres fortid og samtid samt den betydning de har for os i dag. Aakjær ville beskytte den svageste i samfundet gennem fællesskaber. Han brugte pennen og munden hele sit liv - for at forsvare ytringsfriheden og demokratiet er et markant år på Jenle! I 1911 født Nanna Aakjær sønnen Esben. Efter gymnasieperioden på katedralskolen i Viborg blev han uddannet journalist. Han var som sin familie antimilitarist og aftjente sin værnepligt som militærnægter i den nyåbnede Kompedallejer. Da 2. Verdenskrig brød ud opholdte han sig i New York. Derfra rejste han til Canada og meldte sig som frivillig i den norske afdeling af R.A.F. og var med til at bombe tyske krigsskibe i de norske fjorde. Dette dramatiske liv tog meget hårdt på ham, og han døde i 1958 kun 47 år gammel. Aakjærselskabet fejrer 100 året for Esbens fødsel med en specialudstilling. Bestil rundvisning på el. tlf Aakjærselskabet DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB Med denne mail vil vi gerne invitere jeres forening/institution til Jenle i Jenle er en overraskende stor oplevelse for de fleste. Vore rundvisere og øvrige personale er på Jenle, fordi de interesserer sig for Nanna og Jeppe Aakjær og gerne vil formidle deres store viden. 29 Jenle er åben for selskaber i 2011: Fra 2. maj til 10. oktober 2011 fra klokken 09:00 til 21:00. Skal bestilles minimum 5 hverdage før! Vi har allerede bestilling på flere selskaber i efteråret Selskaber fra 1 til 15 betaler 750,- kr. og herefter 50,- pr. prs. for guidet rundvisning, museum mm..max. 153 prs. pr. selskab. Bestil nu! Eksempel på program: 51 personer. Ankomst klokken 10:00 10:00 formiddagskaffe 10:30 rundvisning hold 1 11:00 rundvisning hold 2 11:30 rundvisning hold 3 12:00 frokost 12:30 besøg graven i skoven el. afg. fra Jenle. Pris pr. person i alt ex. drikkevarer 143,- kr. Der må kun være 17. pr. rundvisning - derfor 3 hold. De øvrige kan se museet, møllen, biografen og meget andet. Se flere tilbud på jenle.dk.

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

Barndomserindringer. Gerda Holm. Albertslund 2004

Barndomserindringer. Gerda Holm. Albertslund 2004 Barndomserindringer Gerda Holm Albertslund 2004 e-bogsversion sep. 2013 1 Indhold: Forord Lidt om mine aner... s. 3 Tidlige erindringer... s. 19 Opdragelse og undervisning... s. 40 Det kristelige islæt...

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 6 Jenle, den 16. maj 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 6 Jenle, den 16. maj 2010. Jenle.dk BESØG JENLE! Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 6 Jenle, den 16. maj 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere! Jenle.dk

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012 SELSKABER PÅ JENLE Allerede nu er der mange bes llinger l foråret og e eråret 2012. Foto: H.F. Tastumgårds hoved bygning fotograferet

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE! Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere!

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931.

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. Så langt tilbage, vort folks historie går, har Sønderjylland været et grænseland og befolkningen

Læs mere

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 LÆS OM : Dialekter, Den Gamle smed, Dyrskue, Legestue, Mathilde s hus, Rejsegilde, Kalkmalerier, Tømmerflådetur, Ny inspektør, Fritidsordningen, Tjeneren ved bord 5, Telemarken,

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Inger Wiene En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie En historie om kvindelige håndværkere i

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Generalforsamlingen 2006 Side 3 Glimt fra Hofmansens arkiv Side 5

Generalforsamlingen 2006 Side 3 Glimt fra Hofmansens arkiv Side 5 Nr. 23 Forår 2006 Generalforsamlingen 2006 Side 3 Glimt fra Hofmansens arkiv Side 5 Skovhus Teglværk, fotograferet omkring 1910. Her arbejdede bl.a. Anders Hansen, som Niels Hedegaard fortæller om på side

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den Inger Thornholm MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den side 2 Valby, 18/8-1976. Kære Gunhild Din moder bad mig skrive, hvad jeg ved om min familie så langt tilbage, jeg kan huske. Meget af det, jeg her

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (1)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 10 Fjerkræplukning... 12 Stodderstubben... 13 Fyrskuret... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Læs om : Redaktionsgruppen :

Læs om : Redaktionsgruppen : Nummer 9 3. Årgang Oktober 2000 LÆS OM : Bryllup, Hestehandel, Malmhøj, Mausing mølle, Kina, Kirkenyt, Korpslejr, Skolen, Cirkus, Bydam, Vognmand, Kaniner, Mit liv, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om :

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2008 Årgang 15 Menighedsrådet Side 1 Sognets Oldtid Side 4 Engvejskvarteret Side 6 Via Johansens liv og levnet

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger.

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger. Jul i kulturlandsbyen i Tommerup Af Finn Brunse Fotografer: Jan I. Marcussen og Kjeld Smed Vi må vel sige, at uanset enkelte kritiske synspunkter om Kulturlandsby 96/Hele verden til Tommerup, så blev dette

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere