Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent kl fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling - se mere! Retslig Undersøgelse er ind- ledet mod et ungt Menneske, der forbereder sig til Skole- lærerexamen, for Udtalelser han er fremkommen med i nogle Foredrag, han har holdt i Fly. Viborg Stiftstidende SELSKABER PÅ JENLE Allerede nu er der mange bestillinger til foråret og enkelte til efteråret Hvis du arrangerer ture for selskaber kan du kontakte koordinator for selskaber på eller tlf Vi åbner Jenle for selskaber fra 2 til 153 personer. Indtil 15 prs. er prisen 750,- og derefter 50,- pr. prs.. Vi har tilbud på kaffe med diverse brød og en solid frokost. Hvad får man for 143,-kr? DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB - BLIV MEDLEM - TRYK

2 En del af bestyrelsen på arbejde. Foto: Henning Linderoth BESTYRELSEN Aakjærselskabets bestyrelse er i dag på 9 faste medlemmer og 2 suppleanter, der alle er med i arbejdet. Efteråret 2010 blev der set meget på Aakjærselskabets interne struktur. Vi var efterhånden mange i bestyrelsen, der sammen med frivillige udførte en række opgaver, hvor man hele tiden skulle have det godkendt i bestyrelsen. Det var ikke så effektivt, som vi kunne ønske. Formanden prøvede at gennemtænke organisationen og kom med et oplæg, der skulle række frem til I januar måned havde bestyrelsen afsat en hel dag til et visionsmøde, der skulle afstikke retningslinjer frem til 2016, hvor Jeppe Aakjær kunne være fyldt 150 år. Igennem flere år har bestyrelsen arbejdet på, at sprede ansvaret for gennemførelse af aktiviteter på Jenle. Forsidebilledet er et maleri af den franske maler Ferdinand Victor Eugène Delacroix ( ) Friheden fører folket på barrikaderne, På visionsdagen blev der virkelig taget fat på oplægget, og drøftet de tiltag vi ville sætte i værk. På et ordinær bestyrelsesmøde blev de punkter, vi havde drøftet på visionsdagen, vedtaget. Der bliver nedsat en række grupper, som vil får ansvaret for gennemførelsen af forskellige aktiviteter. Et helt konkret eksempel er gruppen, der skal stå for udgivelsen af NI. Allerede i dette nummer kan man se resultatet af dette arbejde. Tre fra bestyrelsen har ansvaret for udgivelsen. Andre frivillige er tilknyttet. TEATER Et stort ønske fra bestyrelsen har været ønsket om teater på Jenle. Kunne det lade sig gøre at få opført et af Aakjærs skuespil. Ønsket blev nævnt i flere avisartikler gennem En dag dukkede så en mail op. Til formanden for Jenle selskabet, Jeg skriver til dig, fordi jeg netop har læst en artikel om jeres arbejde på forberedelserne til Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag. Jeg er teaterinstruktør (uddannet fra Statens Teaterskole 2010) og tidligere Skibonit. 2

3 Foto: Henning Linderoth Drama-inspirationsgruppen til møde på Jenle. Fra venstre forkvinde for Skive Amatørteater, Birgitte Bovbjerg; instruktør Anne Zacho; Skive Amatørteater, Karla R. Pedersen; næstformand Aakjærselskabet, P.K. Nielsen; forfatter Karin Bang; koordinator Aakjærselskabet, Vinnie Linderoth; næstforkvinde Skive Teaterforening, Gerda Færch og forkvinde Skive Teaterforening, Elsa Ølgaard. Jeg har længe gået med idéen om at skabe en teaterforestilling ud fra Aakjærs univers, hans tekster og sociale ståsted. Det er et meget vigtigt værk at formidle til et stort lokalt såvel som nationalt publikum, fordi det er så klart og rigt i sit billedsprog og menneskesyn. I artiklen (Skive Folkeblad 13.9.), står der at I også gerne vil have et teaterstykke op at stå i anledningen af 150 året i Jeg kunne godt tænke mig at tale nærmere med jer om et eventuelt samarbejde om en teaterforestilling. Jeg har erfaring med at arbejde med blandede hold af amatører og professionelle (se mit cv nedenfor) og mest af alt brænder jeg for at kunne realisere ideen om en Aakjær forestilling. Torsdag den 24. februar, da vintertemperaturen begyndte at nærme sig 0 grader om dagen og minus 10 om natten mødtes en inspirations-dramagruppe på Jenle. Naturen var smukt som altid. I efteråret var der etableret kontakt til Skive Amatørteater, som vi besøgte og fik en drøftelse med. De blev inviteret sammen med Skive Teaterforening. Instruktøren Anne Zacho var selvfølgelig selvskreven. Da vi samtidig havde et ønske om, at udgive et eller to af Aakjærs skuespil i 2013 som medlemsgave, inviterede vi forfatteren Karin Bang. Det store forarbejde gav pote. Stemningen var nærmest euforisk, men på en realistisk måde, da mødet sluttede. Ulvens Søn er skrevet Der var stor enighed på Jenle i 1909 om, at projektet skal søsættes, men der er langt endnu og meget kan gå galt. Aakjærselskabet skal snarest have nedsat en gruppe, 3

4 der skal have projektet her som hovedopgave. Da mange punkter slet ikke er færdigdrøftet endnu, kan kun få detaljer offentliggøres. Vi skal arbejde videre med stykke: Ulvens Søn, der er det af Aakjærs stykker, der har de fleste elementer af forfatterens sociale engagement. Stykket skal helst spilles på en scene i naturen omkring Jenle. DOKUMENTATION Dokumentationsgruppen har i efteråret og vinteren arbejdet med indsamling af videointerview på to områder. Tage Jensen, 92 år og tidligere ansat på Jenle lige efter krigen - interviewet i februar Vi har ønsket at få indsamlet viden fra tidligere ansatte på Jenle, gennem besøg hos informanterne og gennem deres besøg på Jenle. Øjenvidneberetningerne fra de ansatte viser sig, at være meget anderledes end de beretninger, vi har på anden hånd. Samtidig får vi også mange gode historier om livet på Jenle, som ikke er dokumenteret på anden vis. Hverdagslivet har vi ikke meget skriftligt om, men her kommer vi meget tæt på familien. Mange beretninger kan forklare en del, om de dispositioner der blev taget. Desuden arbejder vi med interview af personer, der har levet i karlekamre som hjorddrenge. Videointerviewene skal indgå i museet elektroniske udstilling, og som et supplement til Aakjærs forfattervirksomhed. INDHOLD Nyhedsmail nr. 10 indeholder en del rubrikker, som vi også fremover vil præsentere. Strukturen skal ikke gro fast, men vil ændre sig alt efter årstid og aktiviteter på Jenle. Side 5: På side 5 præsenteres en artikel om Revolutionen i Fly. Vi har ønsket at grave lidt i datidens aviser for at få en skildring, der ikke er så farvet af eftertiden. Side 12: En rapport fra Studielejligheden - om Ludvig Holberg-teatret. Side 15: Om det gamle tæppe på Jenle, der forventes færdig til sommer. Side 17: Præsentation af en musikanmelder og lidt om Savage Rose. Side 21: Præsentation af en boganmelder. Bogen Den sommer den eng. Side 23: Hvad gemmer Jenles fotoarkiv på? Vi får efterhånden mange reaktioner på NI. Desværre kan vi ikke besvare alle, men forsøger af bedste evne. Ansvarshavende Henning Linderoth 4

5 Af P.K. Nielsen For Jeppe Aakjær indtraf der i januar og februar 1887 en ret voldsom begivenhed, som af store dele af den lokale presse blev døbt Revolutionen i Fly. Hvad lå der bag denne titel? Det stokkonservative Viborg Stiftstidende var et af de lokale organer for Estrups højre regering. REVOLUTIONEN I I FLY Den 17. januar 1887 kunne man i Viborg Stiftstidende læse følgende: Efter hvad vi erfare, er der i disse Dage af Politimesteren i Fjends-Nørlyng Herreder indledet Undersøgelse imod en tyveårig Person derfra Jurisdiktionen, som med Støtte af Venstres ledende Mænd der i Egnen har holdt Foredrag, der af Tilhørerne ere opfattede som revolutionære og gudsbespottelige. Det stokkonservative Viborg Stiftstidende var et af de lokale organer for Estrups højre regering, og som andre dagblade af samme observans forsvarede det Estrups regerings provisoriske love, også det forhadte tillæg til straffeloven kaldet staffeprovisoriet, hvorefter der for en række nye forseelser kunne idømmes fængselsstraf. Loven blev af regeringen flittigt anvendt for at knægte særlig Venstre fra oppositionen. MEDLEMSGAVE Bogen Vadmelsfolk bliver i 2011 med- lemsgave. Alle medlemmer får bogen tilsendt ved indmeldelse. Er du ikke medlem, så kan du godt nå det endnu! 5

6 Det samme gjorde det ligeledes konservative dagblad, Skive Avis ved den 25. januar at indrykke følgende artikel: Arrestation. Efter hvad Vib. Stiftstt. erfarer, er den unge Person, der rejste rundt i Fjends-Nørlyng Herreder som Foredragsholder under ledsagelse af en af Venstres ledende Mænd på egnen, nu arresteret. Under Forhørene er det oplyst, at hans Foredrag navnlig gik ud på at forherlige den franske Revolution og anbefale Revolution her i Landet for at Folket derigjennem kunde frigøre sig. Kirkerne skulde nedrives og jævnes med Jorden, thi Guds Ord er simpelt og jævnt, og derfor skal Gudshusene også være simple og jævne. Præsternes Embedsdragt kaldte han for Maskeradedragt og de kirkelige Ceremonier betegnede han på lignende Maade. Det, der synes at have gjort mest Indtryk på Tilhørerne, var de mange fremmede Ord og navne, hvormed hans Foredrag om den franske Revolution var spækket. Lidt anderledes kunne man i det radikalevenstre Skive Folkeblad læse om samme begivenhed den 18. januar 1887: Retslig Undersøgelse er indledet mod et ungt Menneske, der forbereder sig til Skolelærerexamen, for Udtalelser han er fremkommen med i nogle Foredrag, han har holdt i Fly og der omkring. Der har i disse Dage været afholdt flere Forhør i den Anledning, og adskillige Vidner er blevne afhørte. Undersøgelsen ledes af Herredsfogden i Fjends-Nørlyng Herreder, van Wyllich. De pågjældende Udtalelser skal have været saavel af politisk som religiøs Natur. Nogle dage senere, den 21. januar 1887 følger Skive Folkeblad sagen op med følgende artikel: Arresteret Taler. Det unge Menneske, som der er indledet undersøgelse imod for Udtalelser på Møder i Fly, er for nogle Dage siden efter et Forhør bleven smækket ned i Viborg Arrest. Han er angivet for at ophidse til Revolution ved to Foredrag over den franske Revolution; Tilhørere har imidlertid forsikret os, at Foredragsholderen, et begavet 20-aarigt Menneske, der efter at have taget Præliminærexamen nu i sin hjemstavn læser videre på egen Haand, har behandlet Æmnet rent historisk. Han har også talt om, at Præsterne ikke altid var saa alvorlige kristne, som ønskes kunde, og skal i den Forbindelse have sagt, at enkelte Kirker var Skuespilhuse, hvilken Udtalelse han ligeledes er tiltalt for. Den unge Mand, hvis tidligere offentlige Fremtræden allerede har bragt ham i Konflikt med Retfærdighedens Haandhævere, er fra Fly og hedder Jeppe Jensen. Jeppe Aakjær har selv berettet om arrestationen, varetægtsfængslingen i 17 dage samt den ydmygende løsladelse i sine erindringer og en artikel i Skive Folkeblad den 24. marts Denne artikel genudgav han i sine Samlede værker (1919) i bind 4 under overskriften Rapport fra Revolutionen i Fly. Efter hjemkomsten fra København i 1886 med et bevis på en præliminæreksamen i kufferten fortsatte han selvstudier i hjemmet i Aakjær, men pladsforhold og ro var ikke det bedste, og han flyttede da ind hos sin gode ven gårdejer Per Odgaard på Tastumgård, hvor der var bedre forhold til selvstudium. Per Odgaard, der var en videbegærlig og fremsynet mand, var meget optaget af de nye tanker og bevægelser, som spirede frem i disse tider. Disse tanker og ideer havde Jeppe Aakjær i rigelig grad suget til sig gennem foredrag og diskussioner samt ved egne studier under sit ophold på Blågård Seminarium i København, og nu fortsatte han selv sine studier på gården. Dette, mente Odgaard, havde 6

7 modnet Jeppe Aakjær så meget, at han nu kunne holde nogle foredrag for særlig de unge på egnen, så de nye tanker og ideer også kunne nå ud blandt bønderne i Fly - Tastum og omegn. Jeppe Aakjær var med på ideen, for det var af urkraften i bondens væsen, den nye tid skulle springe ud. Kunne man blot få bonden tilstrækkeligt oplyst, så skulle verden få at se, hvilken velsignet støtte, han kunne blive. Oplysning måtte der til, for var vi først kloge nok, så blev vi også gode nok. De første foredrag holdt Jeppe Aakjær så i Peder Odgaards private stuer på gården i Tastum, hvor også Per Odgaard talte. Disse foredragsmøder havde disse to planlagt, da de begge brændte for folkeoplysningens og folkeopdragelsens sag. Der kom normalt en personer til disse møder, der afholdtes en søndag om måneden. Jeppe Aakjær fortæller i sine livserindringer: Per Odgaards foredrag var hyppigst fromladne og tiltalte derfor mest de ældre. Mine derimod, pågående og agitatorisk udfordrende, hvad der vandt mig de unges hjerter. Mine taler havde som oftest en snert af det religiøse, et udfald mod dogmerne og katekismen, små vulkanske knald, som der gik ekko af i egnen viden om. UNGDOMSFORENING I forbindelse med disse møder fik Jeppe Aakjær stiftet en ungdomsforening, hvis hovedopgave var gennem blandt andet foredragsmøder at samle og oplyse de unge der på egnen. Ikke så få unge, særlig bland tjenestefolkene tegnede sig som medlemmer. Mere trægt gik det med gårdmændenes døtre og sønner. En bestyrelse blev valgt, og Jeppe Aakjær var selvskreven formand. Foreningen var fra starten i forlegenhed for mødelokale. Dengang fandtes endnu ikke et forsamlingshus i Fly, man henvendte sig derfor til Jeppe Aakjærs elskede lærer Jakobsen om lov til at låne skolestuen en aften om ugen. Lærer Niels Jacobsen i Fly Skole med hustru. Lærer Jakobsen, der var en forsigtig mand og ikke havde den store interesse for politik, var ikke så glad for at give tilladelse hertil, men han kunne ikke sige nej til hans begavede og elskede elev, som han ventede sig så meget af, så det blev et ja, hvis Jacobsen selv hver aften indledte med et bibelhistorisk emne. Lære Jakobsens forsigtighed var ikke ubegrundet, da den Estrupske regering med dens provisoriske tillæg til straffeloven overalt var stærkt ude efter landets skolelærere, når de havde røbet den mindste sympati for Venstres sag. Mange lærere var netop blevet afskediget for at have givet udtryk for deres sympati for Venstres liberale holdninger. 7

8 Jeppe Aakjær Syntes nok dengang at læreren var ret bange af sig, men senere måtte han erkende, at det jo havde sine grunde, at lærer Jakobsen var forsigtig. De første foredrag i november 1886 var ret almindelige, men den 4. december påbegyndte Jeppe Aakjær en foredragsrække over den franske revolution. Det syntes ungdommen både var spændende og sjovt, men der var også ældre tilhørere til stede. Den ene var gårdejer Niels Petersen og den anden gårdejer Anders Knudsen. Begge fra Fly og sidstnævnte var tillige sognerådsformand. Han var af den gamle konservative type, der sad tungt på kommunekassen. Blandt andet kunne han ikke så godt med lærer Jakobsen, for han ville bruge for mange penge på skolebøger, hvilket den gamle uduelige lærer ikke gjorde. Han brugte nærmest kun penge på reb til tampen, men den betalte han vist selv. Kunne Anders Knudsen ikke lide læreren for hans moderne undervisningsmetoder og gruntdtvig - koldske skoletanker, ja, så hadede han Jeppe Aakjær des mere, for denne vigtige og opblæste grønskollings flyvske tanker, der var med til at skabe uro i det ellers så fredelige bondesamfund i Fly og omegn. Jeppe Aakjær nævnte, da han så de to herre blandt tilhørerne, at han kunne se, der var spioner til stede. Med dette mente Aakjær, at de var sendt dertil af den stedlige præst, pastor Winding, der havde set sig gal på denne opblæste knøs, der blandt andet talte dårligt om kirken og præsterne. 2. juledag 1886 holdt Jeppe Aakjær et foredrag hos Niels Andersen Kjeldbjerg på Fly Nørremark. Det livlige og opvakte ægtepar havde fulgt møderne hos Per Odgaard sommeren før, og nu havde de bedt om, det ikke kunne lade sig gøre, at de to holte et tilsvarende møde hos dem. Dette, mente konen, kunne være bedre end de sædvanlige ædegilder, men Jeppe måtte helst ikke tale politik, 8 for så blev der altid en frygtelig diskussion bagefter. Da hjemmet lå ret afsides, var der kun fremmødt personer, men iblandt var en nabo ved navn Christian Melgaard. Hans opgave var at rapportere til førnævnte Anders Knudsen. Nu da Jeppe Aakjær ikke kunne tale om politik, valgte han at tale om kirken og den vanlige kirkegang der på egnen. Jeppe Aakjær postulerede at ordet forkyndelse druknede i forargeligt skinvæsen, i bønneremseri og skuespilagtig kniksen og knælen. Han sagde blandt andet: Jeg tror ikke, det vil blive noget rigtig godt med kristendommen og menighedslivet her i Danmark, forinden vi får disse firkantede katolske skuespilhuse jævnede med jorden og jævne, simple bygninger opført i deres sted; jævne skal de være, fordi kristendommens lære er et jævnt og simpelt ord. Jeppe Aakjær ville slå det forargelige hykleri til gulvs, der trivedes i den danske folkekirke, og som stødte så mange gode kræfter fra sig over i fritænkernes lejr. Denne tale var lige det, pastor Winding manglede. Han sendte en skrivelse til Fjends- Nørlyng Herreds politiret på tinghuset i Viborg. Jeppe Aakjær blev tillige med Per Odgaard og lærer Jakobsen stillet for retten i Viborg, og anklaget for gudsbespottelse og ophidse til politisk uro. Sagen tog sin begyndelse den 13. januar 1887 med afhøring af vidner. Som vidner i sagen var blandt andre indkaldt førnævnte Christian Meldgård og Anders Knudsen. Per Odgaard

9 Forhørsdommer, Frederik Nicolai van Wylich Forhørsdommeren var den skrappe Peter Frederik Nicolai van Wylich, der så absolut var den Estrupske regerings håndlanger. Den 14. januar var det så Jeppe Aakjær, Per Odgaard og lærer Jacobsen, der skulle i forhør. Van Wylich gik hårdt til dem, men Per Odgaard forstod at snige sig igennem uden at indrømme noget særligt. Anderledes var det med den nervøse lærer Jakobsen, der jo frygtede for sin stilling. Jeppe Aakjær derimod tog, som det unge brushoved han var, kampen op med forhørsdommeren. Efter de indledende forhør blev retsmødet udsat til genoptagelse den 17. januar, og Jeppe Aakjær fik formaninger om at holde sig i ro. Det gjorde Jeppe Aakjær ikke. Trods lærer Jakobsens advarsler holdt ungdomsforeningen det planlagt møde lørdag den 15. januar i Fly skole, hvor Jeppe Aakjær læse Hostrups Soldaterløjer for forsamlingen. Ved retsmødet den følgende mandag blev forhørsdommeren rasende, truede Jeppe Aakjær både med bål og brand og tugthus og kørte på ham i høje vredesudbrud. Jeppe Aakjær svarede igen, men da han vedgik at have holdt mødet lørdagen før, blev han sat i varetægtsarrest, hvilket var ret så ubehageligt for ham. I retsprotokollen står der at læse: Da det på Grund af den mod den her i Landet bestående Gudsdyrkelse, samt at han ved et politisk Foredrag har søgt at ville ophidse til politisk Oprør, fandtes nødvendigt under Sagens nærmere Undersøgelse at sikre Komparentens Tilstedeværelse, og at hindre ham i samkvem med andre, dekreteres Arrest på hans Person, hvilket blev ham betydet. Nu fortsatte sagen med en masse forhør, og forhørsdommeren helmede ikke, før han havde fundet et eller andet alvorligt at straffe særlig Jeppe Aakjær for, men denne gav ikke op, og det var svært for van Wylich, hvilket irriterede ham meget. Han var grov og prøvede på at ydmyge den anklagede, hvilket i særdeleshed lykkedes for ham med hensyn til lærer Jakobsen. Forhørsprotokollen over lærer Jakobsen slutter med disse få, meget sigende ord: Komparenten afgiver på Anledning (den Bekendelse), at han ønsker for Fremtiden at holde sig borte fra al Politik, og lovede han, at han ikke for sit Vedkommende ville tåle sligt i Skolen, da han erkender, at Skolelærerne bør holde sig fra sligt og alene opfylde deres Pligter som Lærere. Han led et knæk ved retssagen, som han aldrig forvandt, og vandrede efter dags stille rundt i sognet og passede omhyggelig sine gøremål. Sagen fortsatte, men pludselig vendte forhørsdommeren om på sine metoder. Han blev næsten faderlig og ymtede noget om Jeppe Aakjærs ungdom osv. Jeppe Aakjær mente senere, at en foresat over van Wylich havde givet denne besked om, at den unge person ikke skulle straffes for de petitesser, som var kommet frem under forhørene. Nu gjaldt det for forhørsdommeren at finde en passende retræte i denne sag uden selv at tabe ansigt. Per Odgaard derimod forstod ikke at lade sig fange, så han forlod retten uden nogen påtale, men han var indkaldt til det sidste retsmøde for at vedstå sit løfte om at være en slags garant for Jeppe Aakjærs tilstedeværelse, mens sagen stod på, hvis forhørsdommeren besluttede at løslade Jeppe Aakjær. 9

10 Efter 17 døgn sluttedes sagen uden hensyn til Jeppe Aakjærs protester med følgende bemærkning i retsprotokollen: Arrestanten var fremstillet og fastholder i Alt sit tidligere, og bad han nu om, hvis det var muligt, at slippe for Tiltale og Straf, idet han nu erklærer, at han så foreløbig ville afholde sig fra offentlige Foredrag og i det hele taget ville være forsigtig for Fremtiden. For Retten var mødt Gårdmand Peder Odgaard fra Tastum, som erklærede, at han ville indestå for Arrestantens Tilstedeværelse, indtil Sagen blev sluttet, samt at han ville gøre sin Indflydelse gældende for at forhindre Arrestanten i at optræde som Foredragsholder, inden han havde erhvervet større modenhed. Dommeren erklærede at han på den Betingelse ville dimittere Arrestanten og henstille til Amtet, om det var muligt, at Tiltale kunne bortfalde i Håb om at kunne blive til Gavn for Arrestantens Fremtid. Arrestanten blev derefter relaxeret (løsladt) og han demitteret. Sagen sluttet til Beskrivelse. Politiretten hævet. Van Wylich Som ført nævnt indrykkede Jeppe Aakjær den 24. marts 1887 en lang artikel i Skive Folkeblad med overskriften Rapport fra Revolutionen i Fly. I denne artikel beskriver han med komiske vendinger sin version af sagen. Han slutter artiklen med følgende afsnit: Sagen står nu sådan, at Stiftamtmanden har erklæret over for min Kavtionist Per Odgaard, at han frifandt mig og lod Sagen falde, så der bliver vanskeligt mer Fedt af den Kaal. Det kunne synes et noget flovt Resultat for Dhrr. Angivere, der har sat så stort et Apparat i Gang for slige Bagatellers Skyld. Hele Udbyttet bliver for mig de 17 Dages Fængsel, som ingen tager fra mig, og Dhrr. Angivere med Pastor Winding i Spidsen en lang Næse, som heller ingen misunder dem. Fik Jeppe Aakjær ikke andet ud af sit fængselsophold, så fik han da læst Bibelen. En bog, han flittigt brugte resten af sit liv. Jeg kender næsten ingen forfatter så bibelstærk, som Jeppe Aakjær. Ovenstående er så beretningen om Revolutionen i Fly, men de radikale agitatoriske taler og skriverier ophørte Jeppe Aakjær aldrig med. Efter et højskoleophold på Askov Højskole, en periode som lærer på Elbæk Friskole samt flere foredragsturneer vendte Jeppe Aakjær tilbage til hjemmet, hvor han boede hos forældrene. Han havde besluttet at genoptage sin agitationsvirksomhed blandt de unge. Den af ham stiftet ungdomsforening eksisterede stadig, om end den levede lidt en hensygnende tilværelse. Nu skulle der gang i den igen, men hvor skulle de samles for at holde møder. Skolen kunne der jo ikke være tale om at låne, og midler havde foreningen ingen af. Ingen havde råd til store medlemskontingenter, så man kunne leje sig ind et eller andet sted. De fleste var også bange for at lægge stuer til disse provokerende og radikale foredrag, som Jeppe Aakjær kom med på ungdomsforeningens møder. FAMILIEN TOFT Men som Jeppe Aakjær skriver i sine erindringer, var der et bravt ægtepar, nemlig Peder Toft og hans hustru Kirsten Marie i Kjeldbjerg, Vroue sogn. De var jævne arbejdsfolk og tilhørte radikalismen, så de ville gerne åbne deres hjem for de unge, skønt de kun havde to små stuer og et køkken. Nu kunne ungdomsforeningen holde møder der næsten hver søndag aften. Peder Toft var teglværksarbejder på Per Odgaards teglværk. Aftenmødet indledtes med, at Jeppe Aakjær stod ved Peder Tofts borden- 10

11 de og holdt et timelang foredrag, hvorefter der oftest var diskussion om emnet. Bølgerne kunne gå højt, og særlig Peter Toft deltog med glæde. Han elskede en god diskussion, talte jævnt og godt, og hans indlæg røbede et skarpt og godt hoved. Han var ikke altid enig med Jeppe Aakjær, men det gjorde kun diskussionen dybere og bedre, og de kunne holde diskussionen i gang timelænge. Peder Toft besad et godt humør, og han priste disse sammenkomster, for ungdommen bragte jo humør til dette fattige hjem. Mange var gode til at synge, og Morten Eskesens Sangbog blev flittigt anvendt med Jeppe Aakjær som forsanger. Møderne fortsatte til vinteren 1890 over, og ved det sidste møde den 9. februar, som Jeppe Aakjær deltog i. inden han skulle aftjene sin værnepligt, overrakte han på ungdomsforeningens vegne som tak for husly værtsparret Kirsten Marie og Peder Toft et stueur. Til lejligheden havde Jeppe Aakjær skrevet en sang, hvor første og sidste vers lyder som følge. Så har vi fest igen, så er vi gæst igen i den lille velbekendte stue. Syng, syng nu alle mand, syng, syng, enhver der kan, syng for Peder Toft og hans frue Unge det er vi, ja, luft må de unge ha, luft for glæde, luft for sangens tone. Rul da mod væg og loft lad sang for Peder Toft; 11 leve Peder og hans gæve kone! Stueuret blev overrakt under en lang versificeret tale, hvis indledning lyder således. Klokken er et nyttigt dyr, nætter og dage hun kimer. Rimeren er en underlig fyr, morgen og aften han rimer---- Ovenstående billede af familien Toft er stillet til rådighed af Kim Glavind, der er oldebarn af Toft. Billedet viser familen med de 7 børn. Kim Glavinds morfar er den mindste dreng på billedet. Billedet er fra ca Den 12. februar 1890 kunne man læse følgende lille referat fra mødet i Skive Folkeblad: Fly-Tastum Ungdomsforening holdt i Søndags Generalforsamling hos Peter Toft. Ved det foretagne Bestyrelsesvalg gjenvalgtes J. Jensen Aakjær, Møllersvend Jens Mortensen, og Margrete Jensen; endvidere valgtes Kristen Bregendal og Kristiane Bregendal. J. Jensen Aakjær valgtes til formand. Ved Mødet overrakte Formanden Peter Toft og Hustru et smukt Stueur som et tegn på Foreningens Taknemlighed for den Velvilje, P. Toft har vist den ved nu i godt to Aar at have givet Husrum til Afholdelse af Foreningens Møder.

12 JENLE-RAPPORT AF NIELS VANDREFALK. At forene Aakjærs samfunds- og menneskesyn med Holbergs fornuft- og oplysningstid og Danmarks mentale tilstand anno 2011 i et rammende satirisk greb kunne for os at se ikke foregå andre steder end på Jenle. Kalundborg 16. nov Jenle i uge 38 og 45. Fordybelse og ro for to. Storladen himmel, dybe åndedrag og fjord midt i kultur og natur, kvægets drift og vejrets vekslen mellem vådt og tørt, koldt og varmt, sol og skyer. Ideelle vilkår for inspiration og koncentration. Jeppe på Bjerget. I ugen efter Sankt Hans 2010 spillede Holbergteatret en moderne udgave af Holbergs Mascaraden i Sorøs gamle Museumsgård. I en bindingsværkskulisse som sendte publikum 300 år tilbage i tiden. På samme tid og sted i 2011 sættes en gendigtning af Erasmus Montanus på spil. Nu med den påstand, at Jorden er rund og Danmark er flad - som en pandekage! 12

13 Som dramatiker og instruktør får man enormt meget forærende af Holbergs bidende komedietekster og satiriske menneskeskildringer: Morlille er en sten Men teksten er skrevet sidst i 1720-erne, under skrap censur og præget af helt andre vilkår end i dag. Da jeg, Niels Vandrefalk, er teatergal og uddannet på Det kgl. Teater i 1968, har jeg besluttet at vie resten af mit liv - i år er jeg en rigtig 68-er - til at give vores store komediemester sit eget teater. Det satser jeg de næste år på. Og sammen med en kreds af Holberginteresserede borgere er vi i fuld gang med at rejse et moderne teater i hans navn. At forene Aakjærs samfunds- Ludvig Holberg ( ) og menneskesyn med Holbergs fornuft- og oplysningstid og Danmarks mentale tilstand anno 2011 i et rammende satirisk greb kunne for os at se ikke foregå andre steder end på Jenle. Og ganske rigtigt, det har været en gave at kunne skrive Erasmus 2011 i fred og ro. Ikke bag en ligusterhæk med pigtråd på toppen, men under Jenles store himmel, hvor der er højere til loftet og længere mellem de små sko end hos det herskende politiske flertal i Danmark. Forestillingen kan opleves 26. juni 2. juli i Museumsgården i Sorø. Hvis du er interesseret i at vide mere om Holbergteatret, så klik ind på Hvis du undrer dig over, hvad jeg er for en skriver- og skuespillerkarl, får du mere om mig og det kildevand, jeg øser af, på Erasmus Montanus. Til det formål har vi samlet en trup af semiprofessionelle skuespillere fra Midtsjælland. Semi betyder i denne forbindelse, at de er næsten lige så dygtige som professionelle. Blot brænder de dobbelt så meget for sagen. Mange tanker og takker for to vidunderlige uger på Jenle her i efteråret Det er ikke sidste gang, vi søger fordybelsen og roen her. Marie Olesen og Niels Vandrefalk Teatersekretær og teaterleder Holbergteatret 13

14 Endelig bliver Livserindringerne udgivet igen! Det var de lidt længe om! BEGGE BIND 398,- kr. MEDLEMSPRIS 300,- kr. Bøgerne kan købes på Jenles hjemmeside under e-butikken. Her skal du regne med forsendelsesomkostninger på 42,- kr. Du kan også bestille dem hos din boghandler, men tjek lige prisen først, da prisdannelsen hos boghandleren er sat fri! Har du mulighed for at besøge Jenle, så kan du også købe dem i Jenles butik (1. juli)! Her er der masser af andre gode tilbud! Sponsorerne: SKIVE KOMMUNE VELUX FONDEN TOYOTA-FONDEN NYKREDITS FOND BG FONDEN 14

15 DET NYE GAMLE SENGETÆPPE PÅ JENLE. Af Vinnie Linderoth Når man på en rundvisning på Jenle kommer til Kahytten eller børneværelset, er der mange der bemærker og taler om det fine hvide strikkede sengetæppe, der ligger på himmelsengen. En forårsdag ringede en dame fra Fyn og spurgte, om vi på Jenle havde en opskrift på sengetæppet. Hun havde i sommeren 2009 været på rundvisning og var faldet for det fine tæppe. Med beklagelse måtte jeg sige, at vi ikke havde en opskrift. Forespørgslen gav dog ideen til at kopiere sengetæppet, lave en opskrift og sælge denne i Jenles butik. En medvirkende årsag til tanken om at kopiere tæppet var også, at vi på Jenle havde haft besøg af bevaringsanstalten fra Skive. Under turen rundt i digterhjemmet blev det bemærket, at solen, lyset og vekslingen mellem varme og kulde sommer og vinter gik hårdt ud over de udstillede genstande herunder tekstilerne. Det blev derfor anbefalet at vi lavede kopier af bl.a. tekstilerne og gemte originalerne under forsvarlige forhold, så disse også i fremtiden kunne betragtes. Der var derfor to gode grunde til at gå i gang med kopieringsarbejdet. På Jenle er der mange ansatte og frivillige, der på forskellig vis bidrager til vedligeholdelsen. Og heldigvis ville Else Mehlsen være På Jenle er der mange ansatte og frivillige, der på forskellig vis bidrager til vedligeholdelsen. Og heldigvis ville Else Mehlsen være med til arbejdet. med til arbejdet. Else arbejder normalt i Jenles butik. Men det er altid godt at have en at diskutere med omkring arbejdet. Så vi gik i gang. Det første trin var at aflæse det gamle mønster på tæppet. Hvordan var tæppet strikket ret og vrang masker? Antal pinde? Hvordan fremkom mønstret i tæppet? Hvilket garn skulle anvendes? Hvordan var tæppet syet sammen? Hvor mange firkanter bestod det af? Og hvor stort var det? Disse var nogle af de første spørgsmål, som der måtte tages stilling til. Sengetæppet blev aflæst. Der blev talt pinde og masker. Strikkeprøver blev lave med forskellig garntykkelser. Vi holdt møder og mange strikkede firkanter blev kasseret. Men efterhånden begyndte prøverne at tage form og vi mente, at opskriften var færdig. Men kunne andre også forstå vores opskrift. Kunne de aflæse denne, så de fik samme resultat som os? Vi fik fat i et par udenforstående og heldigvis kom de frem til samme resultat. Opskriften var færdig! 15

16 Målet for Else og mit arbejde med sengetæppet blev derfor, at vi ville præsentere sengetæppe i vores uge: Stof og kultur, som vi begge skulle deltage i. Else med strikning og jeg med vævning. Der blev lavet layout på sengetæppeopskriften taget billeder, valgt papirkvalitet mv. Og efterhånden var vores opskrift rigtig færdig. Foruden opskriften fik vi også strikket en stor prøve, som folk kunne se vores forslag til sengetæppets sammensyning. Billedet er kopi fra Skive Folkeblads artikel. Udsnit af Lindy Jørgensens foto. Under udarbejdelsen af opskriften havde vi i Aakjærselskabets bestyrelse vedtaget, at vi som noget nyt i sommeren 2010 ville etablere arbejdende værksteder på Jenle. Værkstederne skulle som udgangspunkt have de teknikker, som Nanna Aakjær havde beriget Jenle med såvel direkte gennem hendes fine træ og metalarbejder. Men også gennem hendes søster Jennys vævearbejder, der er på Jenle. Det ville altså sige bl.a. vævning, strikning, broderi, knipling og træarbejder samt naturligvis fortællinger. Tre separate uger i juli blev planlagt. En uge med Stof og kultur, en uge med Træ og kultur samt en uge med Fortælling og kultur. På Skive Folkeblad havde de hørt om vores arbejde. De var interesserede i at bringe en artikel om arbejdet. Tidspunktet var velvalgt, idet artiklen blev bragt dagen før ugen med Stof og kultur skulle starte. Og det gav mange besøgende i ugens løb. Mange spurgte efter sengetæppet. Og opskriften blev solgt! Som tak for ideen sendte jeg opskriften til kvinden på Fyn. Hun har efterfølgende med stor tilfredshed reageret og er i gang med at strikke. I denne vinter strikker Else på en kopi af sengetæppet. Meningen er, som jeg indledte med, at kopien skal afløse originalen i Kahytten, så denne kan bevares for eftertiden. Opskriften på sengetæppe kan fortsat købes i butikken på Jenle. Det næste projekt er at lave en kopi af det vævede tæppe på Jeppe Aakjærs divan i arbejdsværelset. Vi er tre vævere som er gået i gang og med en tidsramme på 1 1½ år, men herom senere. 16

17 EN GAMMEL BONDEDRENG FORTÆLLER Af Henning H. Boller Nogle af de smukkeste sange jeg kender er skrevet af Jeppe Aakjær. Men jeg er måske også lidt inhabil, for jeg er opvokset i Fjends kommune lige syd for Skive, på en lille gård, ikke så mange kilometer fra det sted, hvor Jeppe Aakjær er opvokset. Jeg er fra Gården kunne ikke brødføde familien, så min far og mor måtte tage forskelligt arbejde ved siden af landbruget, for at få økonomien til at hænge sammen. Så jeg har også snuset til fattigdommen! Når vi havde familiefest i mit hjem, husker jeg alle lejlighedssangene, ofte skrevet til en melodi til en af Aakjærs sange og når den hjemmelavede sang var sunget og snakken havde gået et stykke tid, foreslog en af mine forældre, at vi skulle synge flere sange. Det var ofte Aakjærs sange der blev foreslået, - alle versene blev selvfølgelig sunget. Når en sang var sunget til ende, blev der en ærbødig stilhed i stuen, hvorefter enten min mor eller far stille sagde: Ja det var Jeppe. Større ros kunne ikke gives. Begge mine forældre pralede af og til af, at have mødt og oplevet Jeppe Aakjær. Ved hvilke lejligheder husker jeg ikke. Her blev spiren lagt til mit begyndende kendskab til den store digter og samfundsrevser Jeppe Aakjær. Spiren groede sig større og større i min skoletid, hvor vi ofte sang hans sange. Jeg oplevede teksterne og melodierne meget emotionelt. Jeg har grædt når vi sang Jens vejmand. Og jeg kunne genopleve det Jeg håber I forstår, at jeg har hjertet med, når jeg har påtaget mig at være med til at lave en database med optegnelser over digte, komponister, musikere og nodesamlinger til Aakjærs digte. hele, fra det jeg selv oplevede på vores lille landbrug, når vi sang Jeg er havren Det hele er jo rigtigt observeret, hvert et ord passer, det opleves sådan og så smukt beskrevet til en dejlig melodi. Jeg følte at jeg havde noget privat sammen Jeppe, en meget smuk hemmelighed. Senere lærte jeg at der er tusinder af danskere der har den samme hemmelighed, sammen med Jeppe. Ingen kunne skrive så smukt om gud som Aakjær gjorde i sangen Spurven sidder stum på kvist far tager ned så tung en bog, med gud han hvisker sammen... Der fandtes sådanne mennesker på min hjemegn, der den gang levede lige så materielt fattige, som Aakjær her beskrev jeg har selv besøgt nogle af dem. Min sociale indignation blev født, da min lærer, før jeg selv kunne læse, læste Vredens Børn for os, som en føljeton med et kapitel om ugen. Hold da op hvor var verden da uretfærdig! Jeg var vred og indigneret. Jeg diskuterede ivrigt handlingen med min mor, der lod som om hun ikke selv havde læst bogen. Hun nænnede først meget senere, at fortælle mig at hun skam havde læst bogen flere gange! - - God børneopdragelse. 17

18 Det var i korthed min vinkel til Jeppe Aakjær, som jeg beundrer stadig mere og mere, her i mit voksne liv. Det er grunden til at jeg har valgt at være frivillig medhjælper på Jenle, hvor jeg har fået lov til at være med til at bevare mindet om Jeppe Aakjær og til at udbrede kendskabet til ham. For han er stadigvæk højaktuel. Jeg håber I forstår, at jeg har hjertet med når jeg har påtaget mig at være med til at lave en database med optegnelser over digte, komponister, musikere og nodesamlinger til Aakjærs digte. Vi håber den kan være med til at gøre jeres kompositioner kendte. Vi ved at der rundt om i Danmark er mange der har skrevet musik til Aakjær, så grib til skufferne og send det i har lavet til Aakjærselskabet. Så vil vi tilføje det til databasen, så værkerne kan komme ud af skufferne, skabene og bøgerne og ud til den danske befolkning. Det var Jeppe Akjærs ønske! Vi vil naturlig overholde alle rettigheder om kopibeskyttelse ved registrering og opgivelse af komponister navne osv. Vi vil også anmelde nye cd er når vi får kendskab til udgivelserne. Mange komponister har gennem tiden sendt deres værker til Aakjærselskabet og en del af det vi har liggende, vil vi anmelde efterhånden som arbejdet med databasen skrider frem. Mit navn er Henning H. Boller. Min mailadresse: ANMELDELSE AF 2 CD ER MED SVAGE ROSE. I 1982 udgav Savage Rose cd en En Vugge Af Stål. Sangen er forfattet af Thomas Koppel og er inspireret af Jeppe Aakjærs måske mest berømte roman Vredens børn. Bogen som afstedkom Danmarks største mediestorm, med over 1000 artikler, dødstrussel og efterfølgende en ny tyendelov. Måske er Jeppe Aakjær den eneste Danske forfatter, der med udgivelse af en bog, afstedkom en ny lov i Danmark! CD en En vugge af stål. 18

19 Å BONDE Å bonde Hvor er din jord Har fogeden taget den igen? I tusinde år såede du jordens frugter - Endnu fik du aldrig din løn. Sorte støvler tramper ned de grønne spirer! Umættelige stjæler de tunge neg! Vredens børn løfter højt mod stjernerne Gennem nattens tavshed vredens le. Rejser sig - Rejser sig - Morgengryets time rykker nær. Fra bakketop Til bakketop Frihedens bronzeklokke ringer. Og dybt i stålværkets flammende mørke Søstre og brødre samler sig i ring. Tusinde broer bærer sliddets hænder - Ingen bærer jeg over nødens sorte vand! Som flammen, stejl, er trods i jeres øjne. Ingen magt kan slukke flammen mer'. Vredens børn, stejle proletarer Klart gennem alle løgnene ser. Rejser sig - Rejser sig - Opgørets time rykker nær. Falder snart De mure af støv, Som skiller hammeren fra de blanke leer. Rejser sig. Compressed translation by Thomas Koppel: Oh peasant, where's your land? Has the bailiff taken it again? For a thousand years you have sowed the fruits of the earth Yet you haven't received your reward High towards the stars Through the silence of the night The children of wrath Raise the scythe of wrath. Rise rise The morning's getting close. From hilltop to hilltop The branze bell of freedom is ringing Et par år senere. I 1984 kom den næste cd med tiltlen Vi Kæmper For At Sejre, hvor en af numrene er Aakjærs krasse digt fra En barsk og stærk opfordring til de Danske husmænd til at organisere sig. CD en: Vi kæmper for at sejre. KOMMER I SNART! *Raabet stiger i Morg'nens Skjær: Kommer I snart! jager som Blæst om Sig og Kjær, hvisker ved Ruden, hvor Pilen læ'r: Kommer I snart, I Husmænd! 19

20 Tiden ruller med store Ting; - kommer I snart! - tungt dog drejer dens Hjul omkring; I kan øge dets træge Sving; - kommer I snart, I Husmænd! *Aaget bøjed jer Far og Mor - kommer I snart! - knuger jer selv, jert Barn, jer Bror, venter paa Vuggens spæde Nor - kommer I snart, I Husmænd! Landet lyser af Korn og Kvæg - kommer I snart! - EdersKvinde bag klinet Væg malker Geden med striden Skæg - kommer I snart, I Husmænd! Dovnesugede Jordens Marv, - kommer I snart! - Tusind Tønder til Taabers Tarv! Hvaddevraged, blev eders Arv; - kommer I snart, I Husmænd! *Neg I sanked til andres Lad - kommer I snart! - søbed som Tak for Svedens Bad Trællens Æde af Hundens Fad - kommer I snart, I Husmænd! *Staa ej bundne jer Bødler bi! - kommer I snart! - grib jer Spade og hug jer fri! I er tusind, hvor de er ti! - kommer I snart, I Husmænd! De med * anførte vers, er de vers Annisette synger. Jenle, 20/ Begge cd er gjort af Savage Rose, med deres smukke, særegne, drømmende musik og Annisettes inciterende sang. Jeg har ikke haft held til at finde musikanmeldelser til de 2 cd er. Er der nogen der kan hjælpe, modtager vi gerne materiale, der så vil indgå i Jenles Musikdatabase. Ligeledes har jeg uden held forsøgt at kontakte Savage Rose og Annisette for at opfordre dem til at komponere mere musik til Jeppe Aakjærs tekster. De to musiknumre kan downloades på: Aakjærselskabet har købt godt ind af DVD-filmen Livet på Hegnsgaard. Filmens undertekster er redigeret af Aakjærselskabets dialektgruppe. Køb den på Jenles e-butik 20

21 FRA EN BOGSAMLERS HYLDER. Af Per Mouritsen Aakjærselskabet har bedt Aakjær- samleren Per Mouritsen om at gå boghylden med Jeppe Aakjærs værker godt igennem og skrive om udvalgte bøgerne. Han har sagt ja. Hvor ofte han vil bringe en artikel er helt op til ham. Da jeg i midten af 1960 erne begyndte at komme i min kommende hustrus hjem lagde jeg mærke til, at min svigerfar havde Jeppe Aakjærs Samlede Digte i 3 bind stående i bogreolen. Herudover var der også ét af bind af Jeppe Aakjærs erindringer og bogen Af Gammel Jehannes hans bivelskistaari. Efter at have læst i digtsamlingerne, og særligt i erindringerne var min interesse for Jeppe Aakjær vakt, og efter giftermålet begyndte jeg omkring 1970 at indkøbe hvad, jeg kunne få fat i af Jeppe Aakjærs udgivelser antikvarisk selvfølgelig for det var ret begrænset hvad der var nyudgivet af Jeppe Aakjær på den tid. Jeg havde sat mig for at få så komplet en samling af Jeppe Aakjærs udgivelser som muligt. Efter at have samlet det meste af Jeppe Aakjærs udgivelser, satte jeg mig for at samle udgivelserne i 1. udgaver, og i min søgen fik jeg smag for at så mange som muligt skulle være med dedikation, så i dag omfatter bogsamlingen ca. 350 bind (langt de fleste 1. udgaver), hvoraf 68 med dedikation af Jeppe Aakjær i forskellig længde. I år 2000 købte jeg digtsamlingen Den Sommer og den Eng trykt og udgivet i1910 på Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. Det særlige var, at jeg i en lille bog, som Jeppe Aakjærs datter Solveig Aakjær havde Ud- 21

22 Forrest i bogen står ovenstående dedikation. givet i 1931 året efter Jeppe Aakjærs Død med titlen Spildkorn Dedicationer og Smaavers, og hvori Solveig bl.a. skriver: Det var min Fars mening engang at udgive sine Dedicationer og Smaavers fra Bøger og Breve, og han var selv begyndt at samle dem. Jeg har nu gjort det færdigt, og af de mange, jeg har faaet, har jeg udvalgt disse knap Hundrede Smaavers, som det maaske kan more Venner af min Far at gennemlæse. Bogen indeholder også den her anførte dedikation således: Til Maleren Achton Friis. I Den Sommer og den Eng - Vel glimter ikke Jyllands Aas omkap med Grønlands Is men Resenfeld og og Daugbjergdaas omsvømmes end af Dis. Jenle, Så jeg var ikke så lidt stolt, da denne bog blev indlemmet i samlingen på hylderne i reolen. Digtsamlingen udkom ca. 15. oktober 1910 med 34 digte (100 sider), de 19 ikke tidligere offentliggjort. I digtsamlingen indgik bl.a. digtet Vor barndoms Bæk, Mors Rok, Kjesten og Kræn Kresten, Per Smed. 22

23 NANNA AAKJÆR OG HENDES SØSKENDE. Nygifte Maren og Andreas Jensen Krog. Nannas forældre var Maren Jensdatter Døes og Andreas Jensen Krog. De blev gift 12. juni Maren var dengang 21 og Andreas 44 år gamle. De bosatte sig på gården Store Døes i Måbjerg ved Holstebro. Gården havde 180 td. land, hvoraf meget var hede, og den havde sit navn efter de 7 gravhøje = dysse/dòes, der her lå. Andreas Jensen Krog led af en hjertesygdom, der gjorde, at han ikke kunne deltage i det almindelige landbrugsarbejde. Derfor blev der indrettet et tømrer og snedkerværksted i laden på Store Døes. Her arbejdede han med at frembringe ting til landbruget trillebøre, malkeskamler, kar mv. Men han lavede også møbler - stole, kommoder, chatoller mv. Nogle af disse møbler kan i dag ses på Jenle. I hjemmet fødtes 15 børn. Solvejg Bjerre nævner dog i sine erindringer Længe siden, at der var 17 børn. Så der er en smule usikkerhed derom. Men det er lykkedes ved hjælp af kirkebøgerne at finde navnene på 15 børn, så det er mit udgangspunkt. Af Vinnie Linderoth Maren og Andreas med de 3 ældste børn: Jenny, Juliane og Sine. Børnedødeligheden var stor dengang, og at få en børnesygdom var berammet med stor dødelighed. For familien i Store Døes betød dette, at 6 børn ikke voksede op. Mange af børnene blev ikke meget ældre end 1 år da de døde. Af kirkebøgerne kan man se, hvad børnene døde af. Familiens første barn: Jens Andreas Krog blev født 31. marts 1860 og døde 25. marts 1861 af mæslinger. Den 11. juni 1864 kom det 4. barn til verden, Jens Jensen Krog, og han døde 10 mdr. efter 11. april 1865 af en halssygdom. Det 6. og 7. barn Jens Jensen Krog og Kristian Jensen Krog - blev født 16. nov og 30. juli 1868 og døde som 5 og 3 årig, den 7. juli 1871 og 1. juli 23

24 1871, dødsårsagen er angivet at være skarlagensfeber. Det var altså 2 børn som døde inden for 1 uge. Solvejg Bjerre fortæller i Længe siden, at de 2 børn døde af difteritis, men det stemmer ikke ift. kirkebøgerne. I samme periode døde også en barnepige. De sidste børn som jeg har kunnet finde oplysninger på var 2 piger: Kirstine Jensen Krog født 24. sept. 1876, døde 10. juni 1877 af brystbetændelse, og Mette Kirstine Jensen Krog født 20. okt. 1878, og døde i Ribe, men hverken dødsdagen/år, eller dødsårsag har det været muligt at finde. Barnefødslerne har været mange for Maren Jensdatter Døes. Ligesom det var for mange af datidens koner. Imellem de mange ikke levedygtige børn overlevede og opvoksede så 9 børn. Hjemmet i Store Døes var grundtvigsk, og flere af børnene gik i friskole i Holstebro. Landbrugskrisen i 1880 erne besværliggjorde driften af Store Døes. Samtidigt hermed tiltog Andreas Krogs sygdom, og da han døde i 1887, solgte Maren Krog gården og flyttede til København med sine yngste børn. I København boede et par af de ældste børn. Maren Krog døde vinteren 1919 og blev begravet i Ribe. Maren Krogs begravelse i Ribe 1919: Fra venstre: Hagen Hagens, Ida Krog (gift med Gustav), Sine Hagens, Jenny Salling, Juliane Riis, Nanna Aakjær, Gerda Riis (datter af Juliane), Gustav Krog og en ukendt. Dagen efter Maren Krogs begravelse på kirkegården i Ribe vinteren Børneflokken fra Store Døes Den ældste var Jenny Marie Jensen Krog født 29. december Hun kom på Askov Højskole og blev som 21-årig gift med sønderjyden Søren Salling (født 1864). De bosatte sig i Ribe og sammen skabte de Ribe Høj- og Mælkeriskole, hvor mange af Danmarks første mejerister kom på skolebænken. Søren Salling kæmpede også sønderjydernes sag, men døde i 1919, altså lige før Genforeningen i Efter Søren Sallings død drev Jenny Salling-skolen videre. Ved Systemskiftet i 1901 blev der vedtaget en række love, der gav kvinder og tyende lige valgret med mændene. Det drejede sig bl.a. om valg til menighedsrådene i Hertil blev Jenny Salling valgt i Og noget af det første hun arbejdede for, var, at kirkeklokkerne også skulle ringe, når fattigfolk skulle begraves. Sideløbende med arbejdet som højskolemor og menighedsrådsarbejdet oprettede Jenny Salling også en væveskole. I dag kan man på Jenle stadig se nogle af hendes fine vævearbejder. Jeppe og Nanna købte nemlig stoffer til gardiner og møbler i væveskolen, da de bosatte sig på Jenle. Det er eks.: 24

25 tæppet og puden på Aakjærs divan i arbejdsværelset, gardinerne i dagligstuen samt betræk på flere stole. Ribehjemmet blev også især efter salget af Store Døes et samlingssted for hele familien. Jenny Salling døde i Under et af Jette Albues besøg i Danmark er søskende samlet hos Ida og Gustav Krog. Fra venstre: Nanna Aakjær, Gustav Krog, Jensine (Sine) Hagens, Jette Albue, Juliane Riis med sit yngste barn, Frode. Den næstældste i søskendeflokken var Juliane Jensen Krog født 9. juli Hun blev gift med møller Mads Riis fra Å Mølle ved Holstebro. De flyttede som nygifte til København, hvor Mads Riis fik arbejde på Svanemøllen. Deres yngste barn, Frode, var på alder med Esben, hvorfor Solvejg og Esben ofte var på besøg i hjemmet. Dernæst kom Gjertrud Jensine (moster Sine) Jensen Krog født 8. september Sine blev gift med ingeniør Hagen Hagens, og de bosatte sig som nygifte i Stockholm. Her var Hagen Hagens ansat på Stora Bryggeriet. Hos dem kom Nanna til at bo, medens hun gik på Tekniska Skolan. Da de flyttede tilbage til Danmark bosatte de sig i Gentofte, hvor de byggede hus ved Gentofte Sø. Ægteparret fik en lille pige, men hun døde som 2-årig. De fik ikke flere børn, så Esben og Solvejg boede i deres barn- og ungdom meget hos dem. Hjemmet var meget gæstfrit og blev tilholdssted for mange af Sine og Hagens jyske venners børn, medens disse studerede i København. Sine Hagen Moster Sine var en dygtig amatørfotograf, og hun tog mange af de private billeder fra Jenlefesterne. (Se nedenstående) Maren og Andreas Krogs følgende fire børn Karl August Jensen Krog født 21. august 1869, Eva Maria Jensen Krog født 12. november Nanna under sit ophold i Stockholm og medens hun boede hos Sine og Hagen Hagens. Jenlefesten 1916, hvor Ove Rode var taler. Fra venstre: Karoline Normann, russiskfødte Lisa Jørgensen (veninde til Jeppe og Nanna Aakjær), Svend Aakjær, Helga Lund, Tilde Braae (ven med Thøger Larsen), Nanna Riis, Jeppe Aakjær, Ove Rode, Johannes Fønss, K. K. Nicolaysen, Jenny Salling, Hagen Hagens og P. Chr. Normann. Foran fra venstre: Nanna Aakjær, Georg Saxild, Rigmor Saxild, Tovborg Jensen, Thøger Larsen, Pouline Rømer og Thyra Larsen. 25

26 1870, Jette Kirstine Jensen Krog født 29. januar 1972 samt Peter Larsen Jensen Krog fra 10. januar 1873 emigrerede alle i løbet af 1890 erne til USA. Karl, Eva og Jette Krog i USA. Karl August og Peter blev begge udlært på B & W, inden de udvandrede. Karl, Eva og Peter blev gift med emigranter. Jette blev gift med en nordmand. Men alle fik børn, og de bosatte sig i og omkring New York. Karl kom aldrig tilbage på besøg. Peter, der drev et motel, kom som 87-årig på besøg sammen med en sønnesøn. Både Eva og Jette kom på familiebesøg flere gange. Eva blevet sidenhen skilt, Peter Krogs cabin i New York. Peter Krog med konen, Petra og sønnen i USA. og hun havde et fæstekontor for danske piger, der kom til USA. Jette emigrerede som 17 -årig og mødte ombord på skibet en norsk styrmand Albue, som hun blev gift med. Jette Albue gik aktivt ind i et hjælpearbejde for sømænd. Hun fik 2 piger, der begge besøgte Danmark flere gange. Maren Krog besøgte sine fire børn syv gange. Hun krydsede altså Atlanten 14 gange på en 3 uger lang sørejse dengang. Den sidste tur var i 1913, altså lige før 1. verdenskrig. I Jenles museum kan man stadig se nogle af hendes rejsekufferter. De to mindste af Maren og Gustav Krogs 9 overlevende børn var Nanna og Gustav. Nanna blev født 23. januar 1874 og døbtes i Måbjerg kirke 20. februar Nielsine Juliane Nanna Jensen Krog. Som 14-årig var hun i et års tid barnepige i Skærum Mølle ved Vemb. Efterfølgende flyttede hun til over til 26

27 Tre søstre: fra venstre: Nanna Aakjær, Sine Hagens og Jenny Salling. Maren Krog på stranden ved Long Island uden for New York. Hun er sammen med børnebørnene Maren og Rita døtre af Jette Albue. Det er Marens sidste tur til USA i moderen i København. Her kom Nanna i snedkerlære sammen med broderen Gustav, inden hun begyndte på Kleins tegneskole. Som 20-årig rejste Nanna til Stockholm, hvor hun boede hos Sine og Hagen Hagens, medens hun gik på Tekniska Skolan för quinliga Lärjungar. Herfra blev hun udlært som billedskærer i Derefter var hun på Nääs Sløjdskole ved Göteborg, samt i London. Ved hjemkomsten ansattes hun på Richardts Sløjdskole i København. Et par år før sit giftermål med Jeppe Aakjær var hun ansat på Den kongelige Porcelænsfabrik. Jeppe og Nanna 27 Aakjær blev gift i København 25. april 1907 ved en borgerlig vielse. Herefter bosatte familien sig på Jenle, der blev Nannas hjem indtil hendes død 4. august Hendes urne blev sat ned ved siden af Jeppe Aakjærs i bakkerne ved Jenle og med udsigt til det hjem, de begge skabte. Gustav fødtes 4. september 1875 og blev døbt Gustav Adolph Jensen Krog. Han blev udlært snedker i København. Han blev gift med Ida, der var fotograf og havde eget atelier i Klampenborg. Efter giftermålet gik Gustav i fotograflære. Parret drev derefter i mange år fotoatelier fra deres villa i Klampenborg. Ægteskabet var barnløst. På mange portrætter af Jeppe Aakjær står der: I. & G. Krog, Nanna og Jeppe Aakjær. Portrætteret i 1916 af Ida og Gustav Krog.

28 Planlagte udgivelser. lørdag d. 26. februar 2011 mandag d. 28. marts 2011 fredag d. 24. juni 2011 tirsdag d. 2. august 2011 onsdag d. 7. december 2011 Nyhedsmail02 Nyhedsmail03 Nyhedsmail04 Nyhedsmail05 Nyhedsmail06 Vi er ikke helt færdig med arrangementsplanen for 2011, men med det forbehold, at der kan/vil ske ændringer, offentliggør vi her en skitse, så folk kan planlægge deltagelse. Vi åbner først for salget omkring 1. maj. Torsdagsarrangementer 19:30 22:00 Torsdag d. 9 juni: Thomas Kjellerup Torsdag d. 16. juni: Benny Andersen Torsdag d. 7. juli: Bente & Leif Torsdag d. 21. juli: Aakjæraften Torsdag d. 18. aug. Erik Grip & Henrik Gunde Jenlefesten 13:00 17:00 17:00 Søndag d. 7. august: Politisk taler, Kulturminister Per Stig Møller, Den kulturelle taler: Forlagsdirektør: Johannes Riis. Underholdning Søren Krog med Aakjærbandet. Aakjærs fødselsdag 15:00 22:00 Lørdag d. 10. sep. I år er det 145 år siden Aakjær blev født. Det er dagen hvor vi begynder nedtællingen til 2016!. Vi vil i den forbindelse gøre noget mere ud af dagen. Der bliver kaffedrikning, spisning, taler o.l. Aftenen slutter med en sangaften. Arbejdende værksteder I år planlægger vi 3 perioder af 5 dage med arbejdende værksteder. Stof & Kultur lø. 2. til on. 6. juli Træ/smykker & Kultur Lø. 9. til on. 13. juli Billeder & Kultur Lø. 30.juli til on. 3. aug. I sommerperioden 1. juli 31. aug.: Mandage kl. 11:00: Limfjordsfortællinger. Fredage kl. 13:30 til 14:30: Fredagsfortællinger. 28

29 Jeppe Aakjær kendes af alle i Danmark. Alle synger Aakjær eller hører nyindspilninger i radio eller TV. Samtidig er Aakjær kendt for sine socialog naturengagerede tekster. Ikke helt så mange kender Jenle, der er Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og en af Nordens mest unikke. Nanna var uddannet snedker og billedskærer, hvilket var helt usædvanlig på denne tid. Overalt i hjemmet kan man se hendes arbejder. I Jenles bygninger er der indrettet et museum, der fortæller om den kulturelle og historiske påvirkning, de fik fra deres fortid og samtid samt den betydning de har for os i dag. Aakjær ville beskytte den svageste i samfundet gennem fællesskaber. Han brugte pennen og munden hele sit liv - for at forsvare ytringsfriheden og demokratiet er et markant år på Jenle! I 1911 født Nanna Aakjær sønnen Esben. Efter gymnasieperioden på katedralskolen i Viborg blev han uddannet journalist. Han var som sin familie antimilitarist og aftjente sin værnepligt som militærnægter i den nyåbnede Kompedallejer. Da 2. Verdenskrig brød ud opholdte han sig i New York. Derfra rejste han til Canada og meldte sig som frivillig i den norske afdeling af R.A.F. og var med til at bombe tyske krigsskibe i de norske fjorde. Dette dramatiske liv tog meget hårdt på ham, og han døde i 1958 kun 47 år gammel. Aakjærselskabet fejrer 100 året for Esbens fødsel med en specialudstilling. Bestil rundvisning på el. tlf Aakjærselskabet DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB Med denne mail vil vi gerne invitere jeres forening/institution til Jenle i Jenle er en overraskende stor oplevelse for de fleste. Vore rundvisere og øvrige personale er på Jenle, fordi de interesserer sig for Nanna og Jeppe Aakjær og gerne vil formidle deres store viden. 29 Jenle er åben for selskaber i 2011: Fra 2. maj til 10. oktober 2011 fra klokken 09:00 til 21:00. Skal bestilles minimum 5 hverdage før! Vi har allerede bestilling på flere selskaber i efteråret Selskaber fra 1 til 15 betaler 750,- kr. og herefter 50,- pr. prs. for guidet rundvisning, museum mm..max. 153 prs. pr. selskab. Bestil nu! Eksempel på program: 51 personer. Ankomst klokken 10:00 10:00 formiddagskaffe 10:30 rundvisning hold 1 11:00 rundvisning hold 2 11:30 rundvisning hold 3 12:00 frokost 12:30 besøg graven i skoven el. afg. fra Jenle. Pris pr. person i alt ex. drikkevarer 143,- kr. Der må kun være 17. pr. rundvisning - derfor 3 hold. De øvrige kan se museet, møllen, biografen og meget andet. Se flere tilbud på jenle.dk.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere