Indhold. 7 Forord PER KRISTIAN MADSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 7 Forord PER KRISTIAN MADSEN"

Transkript

1

2 Indhold 7 Forord PER KRISTIAN MADSEN 8 Der er skide sjovt på Nationalmuseet fortid for begyndere METTE BORITZ OG MARIA KASTRUPSEN 20 Frihedsmuseet brænder! JESPER STUB JOHNSEN, ULRIK ABILD, RUNE HERNØ, HENRIK LUNDBAK OG KAREN BRYNJOLF PEDERSEN 32 Pigen og parasollen Japan i fotostudiet MARTIN PETERSEN, MARUISKA SOLOW OG VERA TANG 46 Teater, samlebånd og sæbekassebiler Fordisme-festival i Brede 2013 SIGNE LYKKE LITTRUP OG LARS K. CHRISTENSEN 58 De Dødes Dag på Nationalmuseet GITTE ENGHOLM OG MILLE GABRIEL 72 Nye kulturhistoriske udstillinger i Nuuk to nationalmuseer i samarbejde tværs over Atlanten DANIEL THORLEIFSEN, ANETTE HJELM PETERSEN, EVA LILJA JENSEN, JOHN NØRLEM SØRENSEN OG ANNE LISBETH SCHMIDT 88 Gammel Estrup Herregårdsmuseet istandsættelse og iscenesættelse RIKKE BJARNHOF, BRITTA ANDERSEN, SIGNE STEEN BOESKOV, POUL KLENZ LARSEN, ROBERT LARSEN OG ANNA-GRETHE RISCHEL 100 På vej mod et nyt magasin bedre bevaring og øget tilgængelighed for Nationalmuseets samlinger RIKKE BENGTHA RUHE, VIBE EDINGER, SØREN GREVE, CAROLINE POLKE HANSGAARD OG KAREN BRYNJOLF PEDERSEN 112 Frederik von Scholtens tegninger og akvareller fra Grækenland, JOHN LUND 128 Verdens ældste form for plastik Nationalmuseets samling af kinesiske lakarbejder fra Ming- og Qing-dynastierne JOAN HORNBY 144 Arkæologi i vandkanten redningsundersøgelser langs Dokan-søen i det nordøstlige Irak TIM B.B. SKULDBØL, HENRIK BRAHE, CARLO COLANTONI, METTE MARIE HALD, RASMUS B. NIELSEN, GUENEVER B. THAARUP OG JILL WEBER 158 Senistidens skove og sletter Brommekulturens landskaber i Allerød-perioden MORTEN FISCHER MORTENSEN, CHARLIE CHRISTENSEN, PETER STEEN HENRIKSEN OG PETER VANG PETERSEN 172 Fra arkivets skattekiste gamle prøver giver ny viden om jernalderbebyggelsen Sosteli i Norge CATHERINE JESSEN OG FRANS-ARNE STYLEGAR 186 Førkristne kultpladser ritualer og tro i yngre jernalder og vikingetid LARS JØRGENSEN, SOFIE LAURINE ALBRIS, JOSEFINE F. BICAN, KARIN MARGARITA FREI, ANNE BIRGITTE GOTFREDSEN, PETER STEEN HENRIKSEN, SANDIE HOLST OG CHARLOTTE PRIMEAU 200 Tændernes tale om Trelleborgs vikinger KARIN MARGARITA FREI, PETER PENTZ OG ANNE-CHRISTINE LARSEN 212 Nok en skat fra Østermarie med et tredje relikviekors og lidt til ANNE PEDERSEN, EVA SALOMONSEN OG FINN OLE NIELSEN 226 Nye dateringer af Lilleborg mønter fra middelalderborgen i Almindingen på Bornholm HELLE W. HORSNÆS, MICHAEL MÄRCHER OG MICHAEL THORSEN 238 Skt. Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke gravplads i 1000 år HENRIETTE RENSBRO OG DAVID HØYER 252 Kirker til salg når kirker tages ud af brug ULLA KJÆR

3

4 Teater, samlebånd og sæbekassebiler Fordisme-festival i Brede 2013 AF SIGNE LYKKE LITTRUP OG LARS K. CHRISTENSEN Fig.1 En halvfærdig Ford T på samlebåndet i Sydhavnen, ca A half-finished Model T Ford on the assembly line at the Copenhagen South Harbour, c Foto: Ford Motor Company

5 Når det gælder publikums opmærksomhed, er museer i konkurrence med mange andre kulturtilbud. Der må en aktiv indsats til, hvis vi vil have besøgende i udstillingerne. Det gælder også Brede Værk, Nationalmuseets udstillinger om industrikultur, som åbnede i Her kan være ganske stille på de almindelige åbningsdage. Men når vi tilbyder noget ualmindeligt, så får vi besøg. Det oplevede vi også i september 2013, da vi over to weekender afholdt Fordismefestival (fig.2). På kun fire dage havde vi gæster på museet i Brede, svarende til 20 % af årets samlede besøgstal. Festivalen blev til som svar på en opfordring fra den årlige københavnske Golden Days festival, der i 2013 havde filosofi som tema. Som museum for industrikultur besluttede vi at lave et arrangement om industri-filosofi, nærmere bestemt Fordismen, vel vidende at det var et emne, som næppe ville være velkendt for de fleste. Nogle kender nok Henry Ford ( ) som samlebåndets opfinder. Måske har man set Charlie Chaplins berømte film Moderne Tider fra 1936, som er en parodi på arbejdet ved samlebåndet. Eller hørt om begrebet det post-fordistiske samfund, som bruges i flæng i den aktuelle samfundsdebat. Men faktisk er ikke bare Henry Fords teorier om rationel industriproduktion, men også hans praktiske metoder en del af Danmarkshistorien. Gennem mange år blev der således produceret Ford-biler på samlebånd her i landet. Den historie har vi allerede forsket i på Nationalmuseet gennem nogen tid, og oparbejdet en stor viden om. Med Fordisme-festivalen tog vi skridtet fra forskning og viden til formidling og aktiviteter. Biler på samlebånd Med samlebåndet som rygrad gennemførte Ford og hans ingeniører i starten af det 20. århundrede en gennemgribende rationalisering af bilproduktionen. Mens det i 1909 tog 12 timer at samle en Ford T, tog det i 1914, efter samlebåndets indførelse, kun 1,5 time. Det betød naturligvis, at bilerne kunne sælges til langt lavere priser. Fra at være et legetøj for de velhavende, blev bilen til en brugsgenstand for den brede middelklasse. Netop i efteråret 2013 var det 100 år siden, at den første, primitive version af samlebåndet blev sat i drift i Detroit, USA. Udover samlebåndet udviklede man hos Ford en lang række nye maskiner, specialiserede til de enkelte led i produktionen. Det gjorde det muligt at erstatte faglærte håndværkere med ufaglært og billigere arbejdskraft, som der var rigeligt af i indvandrerlandet USA. De nye produktionsmetoder gjorde imidlertid også arbejdet ensformigt og slidsomt. Allerede i 1914 måtte Henry Ford derfor konstatere, at arbejderne flygtede fra hans fabrik, hurtigere end han kunne nå at ansætte nye. Fords løsning var ikke at ændre på arbejdsforholdene. I stedet fordoblede han med et slag arbejdslønnen til 5$ om dagen. Det hjalp nu stod folk i kø for at få arbejde. 48 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

6 Henry Ford lagde ikke skjul på, at han forventede, at der blev arbejdet hårdt for den høje løn. Han erklærede også ligeud, at hans arbejdere ikke skulle bekymre sig om at tænke selv. Allermindst skulle de tænke på at melde sig i fagforening. Og skete det alligevel, havde han et vagtværn (fig.4), som kunne retlede de formastelige, om nødvendigt med tørre tæsk. Ford etablerede sin første bilsamlefabrik i Europa i 1911 i Manchester, England. I 1919 kom turen til nummer to, og den blev placeret i København. Herfra blev ikke bare Danmark, men hele Norden, de baltiske lande, Polen og Tyskland forsynet med Ford T-biler. Produktionen i Danmark viste sig at være en stor succes, og snart blev den beskedne fabrik på Ydre Nørrebro for lille og erstattet af en ny og større fabrik i Sydhavnen (fig.6). Den blev åbnet med pomp og pragt i 1924, med deltagelse af statsminister Thorvald Stauning og en lang række andre prominente gæster. Da det gik bedst i Sydhavnen, beskæftigede man 600 arbejdere og 100 funktionærer, og der rullede næsten færdige biler af samlebåndet i løbet af et år (fig.1). Fords succes lokkede andre bilproducenter til, og både General Motors og Citroën etablerede egne samlefabrikker i København. I 1923 beskrev et fagtidsskrift for den tyske bilproduktion, der stadigvæk var præget af håndværksmæssig produktion og deraf følgende høje priser og lave salgstal, med misundelse Danmark som et brændpunkt for hele verdens automobilhandel. Efter 2. verdenskrig begyndte det imidlertid at gå ned ad bakke for Fords danske produktion. I løbet af 50 erne blev den europæiske økonomi i stigende grad liberaliseret, og den danske fabrik fik stadig sværere ved at stå sig imod langt større fabrikker i Tyskland og England. Endelig, i 1966, besluttede Ford at holde op med at samle biler i Danmark. Indtil da havde Ford gennem to generationer været en markant virksomhed på det danske arbejdsmarked. Fig.2 Henry Ford alias skuespiller Kasper Leisner, Brede Henry Ford, alias the actor Kasper Leisner, Brede Foto: Kåre Ekholm Fig.3 S/h foto af Henry Ford omkring Black and white photo of Henry Ford around Fotograf ukendt Detroit i Danmark? Fabrikken i Sydhavnen var tegnet af Albert Kahn, som også havde tegnet Fords fabrikker i USA, og med sin karakteristiske industrielle arkitektur lignede den da også et lille stykke Detroit, som var blevet revet op med rode og plantet i København. Men selv om den teknologi, der blev brugt i Danmark, i store træk var den samme som i Detroit, inklusive det berømte og berygtede samlebånd, så var der dog også væsentlige forskelle. Eksempelvis måtte man i Danmark helt fra starten i 1919 acceptere, at arbejderne var medlemmer af en fagforening. Ret hurtigt blev der også tegnet overenskomst, noget der ville have været fuldstændig uhørt i Detroit. Til gengæld bidrog Fords moderne produktionsmetoder indirekte til at undergrave arbejdernes sammenhold. Traditionen i dansk industri var at have mange faglærte ansat. Men Ford ønskede at ansætte en større del af ufaglærte. Og de danske arbejdsmænd var mere end villige til at påtage sig jobbene hos Ford, der betalte en løn, som lå langt højere end på tilsvarende industrivirk- TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 49

7 Fig.4 Det civilklædte vagtværn, der de facto havde ret til at fyre folk på stedet, og uofficielt slog på tæven om nødvendigt. Værnet ville hurtigt spotte fagforeningsfolk og andre, som ikke passede ind på Fords fabrikker. På fotoet ses et til lejligheden ansat vagtværn, skuespillerne Jesper Groth og Niclas Kölpin, der tilså de arbejdende gæster ved Brede Værk under Fordisme-festivalen. I virkelig - heden fandtes sådan et vagtværn aldrig på Fords danske fabrikker, men kun i Detroit, hvor medlem - skab i fagforening ikke var velset. The plain-clothes watchmen s corps which had the de facto right to fire workers on the spot and unofficially beat them up if necessary. The watchmen would quickly spot union members and others who did not fit in Ford s factories. In the photo we see a watchmen s corps engaged for the occasion the actors Jesper Groth and Niclas Kölpin, who monitored the working visitors at Brede Værk during the Fordism Festival. In reality there never was such a watchmen s corps at Ford s Danish factories only in Detroit, where membership of the trade union was frowned upon. Foto: Niclas Kölpin 50 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

8 somheder. Resultatet var bestandige skærmydsler mellem de faglærtes og de ufaglærtes fagforeninger. I 1927 kom der besked fra Detroit til den danske ledelse om at sætte hårdt mod hårdt. Nu skulle det være slut med overenskomsten. De splittede fagforeninger kunne ikke blive enige om en fælles optræden og måtte til sidst give op og acceptere situationen. Det var et principielt nederlag. Alligevel blev fabrikken i Sydhavnen, ikke mindst gennem 1930 ernes krise, fremholdt som et forbillede af både fagbevægelsen og den socialdemokratiske regering. Budskabet var, at her kunne man både tjene penge, sikre beskæftigelsen og betale en ordentlig løn. Alt sammen fordi man baserede sig på de mest moderne produktionsmetoder. Ford blev således indirekte brugt som et budskab til dansk industri om at bekæmpe krisen ved at rationalisere og modernisere. Henry Fords ambition var ikke blot at producere biler. Han udgav i 1920 erne og 30 erne flere bøger, som blev oversat til mange sprog og solgt i store oplag, også i Danmark. Heri slog han til lyd for en samfundsfilosofi, hvor industriel masseproduktion skulle sikre, at alle kunne få deres materielle behov dækket, hvorved sociale konflikter ville forsvinde. Ford blev i sin samtid berømt for at udtale sig om alt mellem himmel og jord (fig.3). Hans holdning til masseproduktion kom klart til udtryk i det berømte citat, sagt om Ford model T, verdens første seriefremstillede bil: Du kan få bilen i lige den farve, du vil, så længe du vælger sort. Penge var, i Fords verden, ikke et mål i sig selv men et middel til produktion og forbrug. Derfor skulle mennesker allerede fra barndommen opdrages til at blive gode forbrugere og investorer: Det er bedre at lære dit barn at anbringe og bruge sine penge, end at lære det at spare. Fords filosofi er blevet kaldt produktivisme, som betegnelse for en tro på, at man kan producere sig ud af alle problemer og skabe et lykkeligt samfund. Der er også blevet trukket paralleller til den moderne velfærdsstat. Det Fig.5 Arbejdende gæster ved samlebåndet. Visitors working on the assembly line. Foto: Nationalmuseet Fig.6 Færdige Ford T-biler opstillet foran samlefabrikken i Sydhavnen, ca. 1925, klar til at blive sendt til kunder i hele Nordeuropa. Finished Model T Fords drawn up in front of the assembly plant at Copenhagen s South Harbour, c. 1925, ready to be sent to customers all over northern Europe. Foto: Ford Motor Company TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 51

9 er både rigtigt og forkert. Velfærdsstaten har ganske vist som sit grundlag en voldsom stigning i den materielle rigdom, som følge af en stadig mere effektiv produktion. Men i den udformning, den fik i Danmark og Norden, er den samtidig et resultat af demokratisk og politisk styring. Som Thorvald Stauning sagde det i 1929: Jeg tror absolut, at Industrien kan frelse Samfundet. (...). Men jeg tror ikke paa industriel Rejsning og store Fremstød, uden at Udviklingen fremskyndes ved samfundsmæssige Indgreb. Det ville Ford aldrig have sagt. Han havde kun foragt tilovers for politikere og afviste hånligt, at samfundet skulle sætte mål og grænser for industrien. Der er med andre ord masser af aspekter af Fordismen, som stadigvæk burde kunne inspirere til diskussion og debat. Med udgangspunkt i den ambitiøse treenighed: filosofi, fordisme og museum, skulle viden derfor omsættes til en familievenlig festival. Veteranbiler, skuespil og sponsorsamarbejde Brede Værks gæster skulle afprøve og opleve livet i Fordismens tidsalder. I tiden op til festivalen undersøgte vi, på hvilken måde Fordismen havde foldet sig ud i det levede hverdagsliv. Betød bilens udbredelse noget i de små hjem, for trafikken på gaden eller for børnenes lege? Da vi meget gerne ville kunne præsentere ægte og køredygtige Ford T er og A er på festivalen, søgte vi en forbindelse til Dansk Ford A klub. De engagerede ejere af veteranbilerne viste sig både beredvilligt at tilbyde festivalens gæster naturskønne køreture langs Mølleåen på Brede Allé, og samtidigt at være venlige chauffører, der delte ud af en passioneret viden (fig.10). Henry Ford i egen høje person kunne publikum også møde. Det skete i form af en 25 minutter lang dramatiseret teatermonolog, Manden, der satte fart på verden, som løftede sløret for industrimagnatens fascinerende visioner og mindre tiltalende skyggesider. Publikum kunne også prøve at arbejde ved samlebåndet på egen krop (fig.5). I Brede Værk findes i forvejen en installation, hvor man som besøgende kan spille rollen som samlebåndsarbejder. Men i dagens anledning var denne maskine bemandet med værkførere, som med tilråb som Fig.7 Brødrene Stefansen var i 1926 de første til at introducere radiobiler i Norden en øjeblikkelig succes. Her fotograferet på Dyrehavsbakken i In 1936 the Stefansen brothers were the first to introduce the dodgems in the Nordic countries they were an instant success. Photographed here at the fairground Dyrehavsbakken in Fotograf ukendt 52 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

10 Fabrikken er ikke en legestue holdt arbejdstempoet oppe. Både kjole- og hattemoden var i 1920 erne inspireret af Fords standardproduktion, ikke mindst Coco Chanels lille sorte blev et raffineret svar på det på en gang enkle og smarte. Moderne kvinder gik i perioden drenget klædt, hvis ikke ligefrem i bukser, så i kun halvlange kjoler med lav talje, ingen fremhævelse af busten, kort hår og en blød klokkehat. De professionelle skuespillere, som spillede henholdsvis Henry Ford og hans værkførere, var udover nålestribede jakkesæt iført fedora-hatte, og de barske værkførere havde skyggen lidt ned i panden, opsmøgede ærmer og en skummel attitude. Det viste sig, at de første radiobiler, kaldet Bumper Cars, blev skabt i kølvandet på Fords masseproduktion. Det var markedspladsernes og de omrejsende cirkussers tilbud til dem, der ikke havde råd til egen bil. Vi tog derfor kontakt til en udlejer af tidlige radiobiler for at få radiobiler med i festivalen (fig.7 og 8). Og tilsvarende viste det sig, at børn, mange formentligt med far, i starten af det 20. århundrede byggede sæbekassebiler som selvhjulpne svar på det transportlegetøj, der endnu var udenfor flertallets økonomiske rækkevidde. På Nationalmuseet fandt vi to sæbekassebiler fra starten af 1900-tallet, der kunne udstilles i festivalsdagene, og håndværkere udvidede udstillingen ved at forestå et byg- selv- sæbekassebilsværksted i parken hver af festivalens dage (fig.9 og 10). Det årlige formidlingsbudget til Brede Værk ville hurtigt være brugt op alene til leje af en radiobilsbane. Så da vi oven i købet besluttede os for en teaterforestilling, fik vi brug for flere resurser og dermed en sponsor. Heldigvis viste Ford Motor Company i Danmark sig meget hurtigt indstillet på samarbejde. Virksomheden ville gennemføre en markering af Fords 150-årsdag for medarbejdere, forhandlere og presse. Dette arrangement blev nu henlagt til at foregå yderligere tre dage i Brede. Det indgik i aftalen med Ford Danmark, at Nationalmuseet havde ansvaret for og friheden til at fremlægge historien. Til gengæld blev man i fællesskab enige om et trykt katalog, som udover annonceplads til Ford gav museet mulighed for på skrift at formidle noget af den viden, der lå til grund for festivalen. Fig.8 Radiobilbanen i Brede park The dodgems in Brede Park, Foto: Nationalmuseet TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 53

11 Fig.9 Sæbekassebilsværkstedet i Brede Park. Lars Kiehn og Gunnar Nielsen hjælper børnene med at samle deres egne biler. The soapbox-cart workshop in Brede Park. Lars Kiehn and Gunnar Nielsen helping the children to assemble their own carts. Foto: Nationalmuseet Ved hjælp af sponsormidlerne fik vi også mulighed for at fremstille postkort og plakater (fig.11). I samarbejdet med Ford Motor Company var det interessant at møde virksomhedens nuværende medarbejdere, og derved få et indtryk af den kultur, som i dag præger Ford i Danmark. Samarbejdet med Ford resulterede efterfølgende i, at firmaet overdrog to albums med historiske fotos til Nationalmuseet. De indeholder bl.a. en serie af dokumentationsfotos, optaget i fabrikken i Sydhavnen umiddelbart efter åbningen (fig.1), og giver et enestående indblik i, hvordan bilproduktionen foregik i De pågældende fotos kan være værdifuldt kildemateriale for yderligere forskning. Fra forskning til event En ting var at bygge festivalen indholdsmæssigt op, en helt anden sag er det at markedsføre den. Et af museumsformidlingens generelle mål er at tilbyde at dække de behov hos vores gæster, som forskere indenfor museumsformidling har kaldt identitetsrelaterede behov. Sådanne behov har at gøre med de sammenhænge og mål, som museumsgæsterne kommer til museet med. Museumsgæsters besøg er ikke udelukkende et udtryk for at ville vide noget. Det er også et udtryk for et ønske om at opleve noget med dem, de er sammen med, en måde at udvikle sin viden på, et ønske om selv at arbejde sig frem til en viden, eller dele sin interesse med ligesindede eller afholdte på en bekræftende og tilfredsstillende måde. At opnå en bilinteresseret målgruppes bevågenhed forekom os derfor oplagt, hvorefter det lykkedes at skabe kontakt til FDM s bilmagasin Motor. Magasinets abonnenter blev tilbudt en særforestilling af Manden, der satte fart på verden samt adgang til de foredrag, der blev 54 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

12 Fig.10 Børn i en af de selvbyggede sæbekassebiler. Både børn, græs og biler kunne bære. Children in one of the soapbox cars they built themselves. Children, grass and carts were all up to the challenge. Foto: Nationalmuseet Fig.11 Gæster stiger ud af Ford T i Brede park, september Visitors getting out of a Model T in Brede Park, September Foto: Nationalmuseet TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 55

13 Fig.12 Henry Ford i Petter Madegårds tegnede version alias skuespiller Kasper Leisner. Henry Ford alias the actor Kasper Leisner in Petter Madegård s drawn version. holdt i forbindelse med festivalen, og magasinet reklamerede til gengæld for festivalen. Da Motor har abonnenter, fik museet ad den vej adgang til en stor målgruppe, som festivalen tilbød noget særligt. Den tematiserede og ekstraordinære formidling er af museumsdirektør Nina Simon beskrevet som Det eventdrevne museum. Simon hævder, at potentielle museumsgæster er travle mennesker, der har kalenderstyring af deres liv. Der skal vælges aktivt til, hvis de nogensinde skal få tid til at gå på museum. Gæsterne skal have en tydelig og hyppig anledning til at tænke på museet som et sted, hvor der faktisk er noget særligt at komme efter, og som man ellers kan risikere at gå glip af. Museer, der bare har de samme udstillinger altid, kan jo udskydes til i morgen. Derfor hjælper festivaler og enkeltstående aktiviteter til, at gæsterne får sat kryds i kalenderen. På Brede Værk september 2013 blev den strategi bekræftet, at det hjælper på publikumstallet og den generelle opmærksomhed at satse stort indimellem og sætte alle sejl til omkring et særligt emne. Og ved Fordisme-festivalen stod vi stærkt grundet den aktuelle forskning. Det er langtfra al museumsformidling, der kan eller skal basere sig på aktuel forskning, for der er derudover mængder af lødig viden at tilbyde. Men for Fordisme-festivalen blev det bestemt en styrke at bygge på forskning og viden, som er tæt forbundet med museets samling og udstilling. Det er meget muligt, der igen vil komme formidling i Brede i form af en festival. Det er en form, som andre vidensgenrer også eksperimenterer med, og som tillader en høj grad af brugerinddragelse, dyre og styrede aktiviteter samt live-optræden. Og blandt meget andet er det noget, vi gerne vil arbejde videre med. LITTERATUR Christensen, Lars K.: Mellem Detroit og Danmark i Weekendavisen, 22. marts Christensen, Lars K.: Between Denmark and Detroit: unionized labour at Ford Motor Company, Copenhagen, i Labor History, 55-3, Der Motorwagen, 31. marts Falk, John H.: Understanding museum visitors motivations and learning samt Dierking, Lynn D.: Museums as social learning spaces, begge i Museums Social Learning Spaces and Knowledge producing Processes, Kulturstyrelsen Ford, Henry: I Dag og i Morgen. København1926. Fordisme Festival, Brede Værk (program) issuu.com/nationalmuseet/docs/fordisme_program_nyt?e= / Nye, David E.: America s Assembly Line, Cambridge Rupert, Mark: Producing Hegemony: The Politics of Mass Production and American Global Power, Cambridge Simon, Nina: The Event-Driven Museum, One Year Later. event-driven-museum-one-year-later.html Stauning, Thorvald: Industrien og Arbejderne i Social-Demokraten, februar NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

14 FORFATTEROPLYSNINGER LARS K. CHRISTENSEN seniorforsker Nyere Tid og Verdens Kulturer Nationalmuseet SIGNE LYKKE LITTRUP museumsinspektør Landbokultur og Søfart Nationalmuseet ENGLISH SUMMARY Theatre, assembly lines and soap-box carts the Fordism Festival at Brede 2013 The spectacular event Fordism Festival was the result of a fruitful collaboration between the National Museum s research and presentation. Through activities based on the latest research. the exhibition at Brede achieved heightened PR and visitor numbers for two weekends in September. The festival succeeded as a result of both internal cross-disciplinary and external collaboration. The Ford Motor Company sponsored the project, the magazine Motor advertised the festival and the Ford A Club in Denmark contributed to the festival by offering the many visitors to the exhibition tours in vintage cars. Thanks to the many, diverse activities lectures, dramatized theatre productions, a child-friendly dodgem track and soap-box carts the festival became an attraction for visitors with widely differing motivations. It catered for the professionally interested, the experience seekers, the facilitators and the children. It is by means a matter of course that entertainment and knowledge can succeed together in a presentation. But in this case they did. Dramatists, actors and museum curators were able to meet halfway, making the specialist material accessible to a wide public. Several of the National Museum s very varied areas of specialization also worked together across boundaries: conservators and information staff established a small temporary exhibition; two craftsmen contributed to the presentation by helping the public to build soap-box carts in the Brede park, and the students dressed up in the fashions of the 1920s and sold historic food and beverages. Of course such a festival is resource-intensive. But if we are to believe the current debate about the museums, museums with permanent collections must create public-friendly and social events, and open up the exhibitions and their own practice if they are to continue to play a prominent role in the modern experience society, with its struggle for the leisure time of the coveted visitors. TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 57

15 Nationalmuseets Arbejdsmark 2014 Redaktion: Per Kristian Madsen og Ingrid Wass Nationalmuseet og forfatterne Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse. Arbejdsmarkens redaktionelle retningslinje: All papers are subject to anonymous peer refereeing. Editorial guidelines: forskning/nationalmuseets-udgivelser/ ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2014 Grafisk tilrettelæggelse og sats: Anne Marie Brammer og Stine Raun Nissen Billedbehandling og tryk: Narayana Press Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: Nationalmuseets butik Forside: For altid fanget i øjeblikkets glimt en pige med en parasol. Front cover: Captured forever in the glare of the moment a girl with a parasol. Foto: Museo delle Culture 2014/Ada Ceschin Pilone Foundation Bagside: Det handler om iscenesættelse. Back cover: It s all about staging. Foto: Silas Staal 2014

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

NatioNalmuseets arbejdsmark 2011

NatioNalmuseets arbejdsmark 2011 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011 Indhold 7 Forord Per kristian madsen 8 Flirt, faktion og Facebook da 1700-tallet blev levende på de sociale medier Ida Lund-Andersen, Mette Boritz, Charlotte S. H. Jensen

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 2: Metode... 8 3: Teori... 10

Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 2: Metode... 8 3: Teori... 10 Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 6 2: Metode... 8 2.1 Empiriske kilder og deres anvendelse... 8 3: Teori... 10 3.1. Beslutningsprocesser,

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

Først under industrialiseringen blev livet inddelt

Først under industrialiseringen blev livet inddelt 1 FOLKEFERIE ferieformer, ferieindhold og dannelsesidealer 1938-1988 Af Anja Warschawsky I forbindelse med den nye ferielov i 1938 dannede arbejderbevægelsen ferieorganisationen Folkeferie. Folkeferies

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Bachelor Rapport A10592 / Per Byskov Rasmussen Afleveret den / - Afleveret den: - - Navn og studie nummer Per Byskov Rasmussen A10592 Uddannelsessted,

Læs mere

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden...

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden... Kongresreferat Den 10. 12. september 2013 Indholdsfortegnelse Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2 3. Formandens beretning... 3 2. Forretningsorden...

Læs mere

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. H e r l u f s h o l m S k o l e d e c e m b e r 2 0 1 2 Leder Med de tre nye undervisningslokaler til Fysikum, der er ved at blive bygget og som står færdige til indvielse her i foråret kommer Herlufsholm

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

POLIT EN. Hvis du vil vide signifikant mere! #1 - marts 2005

POLIT EN. Hvis du vil vide signifikant mere! #1 - marts 2005 POLIT EN Hvis du vil vide signifikant mere! #1 - marts 2005 Indhold 3 4 Leder Institut-stafet Heino Bohn Nielsen: Hvad skal økonomer med økonometri? 12 6 Thygesen En række kendte økonomer aflagde København

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Pop-Up's - hvem, hvad, hvor Af: Anine Thomsen Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Afleveret den 24.juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Motivation...5 1. Kapitel:

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534 Titel: Opstart og drift af

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk ISSN 0905-4391 Januar 2011 46. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Øregård Museum OBS: Vintertræf på Øregård Museum 28. januar s. 5 Medlemsmøde i Taastrup 10.marts

Læs mere

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2015 TEMA Unge og depression "Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene om at have det svært. Jeg kan være 100 % mig selv, uden fordomme". Mette, 21 år,

Læs mere

taburetten Ellen Trane Nørby:

taburetten Ellen Trane Nørby: NR. 3 MAJ/JUNI 2004 taburetten Ellen Trane Nørby: M for Monopol, Markedsforvridning og Microsoft Side 6 Karin Riis-Jørgensen: Et politisk valg for det nye Europa Side 8-9 Poul Nyrup Rasmussen: En traktat

Læs mere

HEAR ME et kursus for seniormentorer.

HEAR ME et kursus for seniormentorer. Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus,

Læs mere