Indhold. 7 Forord PER KRISTIAN MADSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 7 Forord PER KRISTIAN MADSEN"

Transkript

1

2 Indhold 7 Forord PER KRISTIAN MADSEN 8 Der er skide sjovt på Nationalmuseet fortid for begyndere METTE BORITZ OG MARIA KASTRUPSEN 20 Frihedsmuseet brænder! JESPER STUB JOHNSEN, ULRIK ABILD, RUNE HERNØ, HENRIK LUNDBAK OG KAREN BRYNJOLF PEDERSEN 32 Pigen og parasollen Japan i fotostudiet MARTIN PETERSEN, MARUISKA SOLOW OG VERA TANG 46 Teater, samlebånd og sæbekassebiler Fordisme-festival i Brede 2013 SIGNE LYKKE LITTRUP OG LARS K. CHRISTENSEN 58 De Dødes Dag på Nationalmuseet GITTE ENGHOLM OG MILLE GABRIEL 72 Nye kulturhistoriske udstillinger i Nuuk to nationalmuseer i samarbejde tværs over Atlanten DANIEL THORLEIFSEN, ANETTE HJELM PETERSEN, EVA LILJA JENSEN, JOHN NØRLEM SØRENSEN OG ANNE LISBETH SCHMIDT 88 Gammel Estrup Herregårdsmuseet istandsættelse og iscenesættelse RIKKE BJARNHOF, BRITTA ANDERSEN, SIGNE STEEN BOESKOV, POUL KLENZ LARSEN, ROBERT LARSEN OG ANNA-GRETHE RISCHEL 100 På vej mod et nyt magasin bedre bevaring og øget tilgængelighed for Nationalmuseets samlinger RIKKE BENGTHA RUHE, VIBE EDINGER, SØREN GREVE, CAROLINE POLKE HANSGAARD OG KAREN BRYNJOLF PEDERSEN 112 Frederik von Scholtens tegninger og akvareller fra Grækenland, JOHN LUND 128 Verdens ældste form for plastik Nationalmuseets samling af kinesiske lakarbejder fra Ming- og Qing-dynastierne JOAN HORNBY 144 Arkæologi i vandkanten redningsundersøgelser langs Dokan-søen i det nordøstlige Irak TIM B.B. SKULDBØL, HENRIK BRAHE, CARLO COLANTONI, METTE MARIE HALD, RASMUS B. NIELSEN, GUENEVER B. THAARUP OG JILL WEBER 158 Senistidens skove og sletter Brommekulturens landskaber i Allerød-perioden MORTEN FISCHER MORTENSEN, CHARLIE CHRISTENSEN, PETER STEEN HENRIKSEN OG PETER VANG PETERSEN 172 Fra arkivets skattekiste gamle prøver giver ny viden om jernalderbebyggelsen Sosteli i Norge CATHERINE JESSEN OG FRANS-ARNE STYLEGAR 186 Førkristne kultpladser ritualer og tro i yngre jernalder og vikingetid LARS JØRGENSEN, SOFIE LAURINE ALBRIS, JOSEFINE F. BICAN, KARIN MARGARITA FREI, ANNE BIRGITTE GOTFREDSEN, PETER STEEN HENRIKSEN, SANDIE HOLST OG CHARLOTTE PRIMEAU 200 Tændernes tale om Trelleborgs vikinger KARIN MARGARITA FREI, PETER PENTZ OG ANNE-CHRISTINE LARSEN 212 Nok en skat fra Østermarie med et tredje relikviekors og lidt til ANNE PEDERSEN, EVA SALOMONSEN OG FINN OLE NIELSEN 226 Nye dateringer af Lilleborg mønter fra middelalderborgen i Almindingen på Bornholm HELLE W. HORSNÆS, MICHAEL MÄRCHER OG MICHAEL THORSEN 238 Skt. Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke gravplads i 1000 år HENRIETTE RENSBRO OG DAVID HØYER 252 Kirker til salg når kirker tages ud af brug ULLA KJÆR

3

4 Teater, samlebånd og sæbekassebiler Fordisme-festival i Brede 2013 AF SIGNE LYKKE LITTRUP OG LARS K. CHRISTENSEN Fig.1 En halvfærdig Ford T på samlebåndet i Sydhavnen, ca A half-finished Model T Ford on the assembly line at the Copenhagen South Harbour, c Foto: Ford Motor Company

5 Når det gælder publikums opmærksomhed, er museer i konkurrence med mange andre kulturtilbud. Der må en aktiv indsats til, hvis vi vil have besøgende i udstillingerne. Det gælder også Brede Værk, Nationalmuseets udstillinger om industrikultur, som åbnede i Her kan være ganske stille på de almindelige åbningsdage. Men når vi tilbyder noget ualmindeligt, så får vi besøg. Det oplevede vi også i september 2013, da vi over to weekender afholdt Fordismefestival (fig.2). På kun fire dage havde vi gæster på museet i Brede, svarende til 20 % af årets samlede besøgstal. Festivalen blev til som svar på en opfordring fra den årlige københavnske Golden Days festival, der i 2013 havde filosofi som tema. Som museum for industrikultur besluttede vi at lave et arrangement om industri-filosofi, nærmere bestemt Fordismen, vel vidende at det var et emne, som næppe ville være velkendt for de fleste. Nogle kender nok Henry Ford ( ) som samlebåndets opfinder. Måske har man set Charlie Chaplins berømte film Moderne Tider fra 1936, som er en parodi på arbejdet ved samlebåndet. Eller hørt om begrebet det post-fordistiske samfund, som bruges i flæng i den aktuelle samfundsdebat. Men faktisk er ikke bare Henry Fords teorier om rationel industriproduktion, men også hans praktiske metoder en del af Danmarkshistorien. Gennem mange år blev der således produceret Ford-biler på samlebånd her i landet. Den historie har vi allerede forsket i på Nationalmuseet gennem nogen tid, og oparbejdet en stor viden om. Med Fordisme-festivalen tog vi skridtet fra forskning og viden til formidling og aktiviteter. Biler på samlebånd Med samlebåndet som rygrad gennemførte Ford og hans ingeniører i starten af det 20. århundrede en gennemgribende rationalisering af bilproduktionen. Mens det i 1909 tog 12 timer at samle en Ford T, tog det i 1914, efter samlebåndets indførelse, kun 1,5 time. Det betød naturligvis, at bilerne kunne sælges til langt lavere priser. Fra at være et legetøj for de velhavende, blev bilen til en brugsgenstand for den brede middelklasse. Netop i efteråret 2013 var det 100 år siden, at den første, primitive version af samlebåndet blev sat i drift i Detroit, USA. Udover samlebåndet udviklede man hos Ford en lang række nye maskiner, specialiserede til de enkelte led i produktionen. Det gjorde det muligt at erstatte faglærte håndværkere med ufaglært og billigere arbejdskraft, som der var rigeligt af i indvandrerlandet USA. De nye produktionsmetoder gjorde imidlertid også arbejdet ensformigt og slidsomt. Allerede i 1914 måtte Henry Ford derfor konstatere, at arbejderne flygtede fra hans fabrik, hurtigere end han kunne nå at ansætte nye. Fords løsning var ikke at ændre på arbejdsforholdene. I stedet fordoblede han med et slag arbejdslønnen til 5$ om dagen. Det hjalp nu stod folk i kø for at få arbejde. 48 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

6 Henry Ford lagde ikke skjul på, at han forventede, at der blev arbejdet hårdt for den høje løn. Han erklærede også ligeud, at hans arbejdere ikke skulle bekymre sig om at tænke selv. Allermindst skulle de tænke på at melde sig i fagforening. Og skete det alligevel, havde han et vagtværn (fig.4), som kunne retlede de formastelige, om nødvendigt med tørre tæsk. Ford etablerede sin første bilsamlefabrik i Europa i 1911 i Manchester, England. I 1919 kom turen til nummer to, og den blev placeret i København. Herfra blev ikke bare Danmark, men hele Norden, de baltiske lande, Polen og Tyskland forsynet med Ford T-biler. Produktionen i Danmark viste sig at være en stor succes, og snart blev den beskedne fabrik på Ydre Nørrebro for lille og erstattet af en ny og større fabrik i Sydhavnen (fig.6). Den blev åbnet med pomp og pragt i 1924, med deltagelse af statsminister Thorvald Stauning og en lang række andre prominente gæster. Da det gik bedst i Sydhavnen, beskæftigede man 600 arbejdere og 100 funktionærer, og der rullede næsten færdige biler af samlebåndet i løbet af et år (fig.1). Fords succes lokkede andre bilproducenter til, og både General Motors og Citroën etablerede egne samlefabrikker i København. I 1923 beskrev et fagtidsskrift for den tyske bilproduktion, der stadigvæk var præget af håndværksmæssig produktion og deraf følgende høje priser og lave salgstal, med misundelse Danmark som et brændpunkt for hele verdens automobilhandel. Efter 2. verdenskrig begyndte det imidlertid at gå ned ad bakke for Fords danske produktion. I løbet af 50 erne blev den europæiske økonomi i stigende grad liberaliseret, og den danske fabrik fik stadig sværere ved at stå sig imod langt større fabrikker i Tyskland og England. Endelig, i 1966, besluttede Ford at holde op med at samle biler i Danmark. Indtil da havde Ford gennem to generationer været en markant virksomhed på det danske arbejdsmarked. Fig.2 Henry Ford alias skuespiller Kasper Leisner, Brede Henry Ford, alias the actor Kasper Leisner, Brede Foto: Kåre Ekholm Fig.3 S/h foto af Henry Ford omkring Black and white photo of Henry Ford around Fotograf ukendt Detroit i Danmark? Fabrikken i Sydhavnen var tegnet af Albert Kahn, som også havde tegnet Fords fabrikker i USA, og med sin karakteristiske industrielle arkitektur lignede den da også et lille stykke Detroit, som var blevet revet op med rode og plantet i København. Men selv om den teknologi, der blev brugt i Danmark, i store træk var den samme som i Detroit, inklusive det berømte og berygtede samlebånd, så var der dog også væsentlige forskelle. Eksempelvis måtte man i Danmark helt fra starten i 1919 acceptere, at arbejderne var medlemmer af en fagforening. Ret hurtigt blev der også tegnet overenskomst, noget der ville have været fuldstændig uhørt i Detroit. Til gengæld bidrog Fords moderne produktionsmetoder indirekte til at undergrave arbejdernes sammenhold. Traditionen i dansk industri var at have mange faglærte ansat. Men Ford ønskede at ansætte en større del af ufaglærte. Og de danske arbejdsmænd var mere end villige til at påtage sig jobbene hos Ford, der betalte en løn, som lå langt højere end på tilsvarende industrivirk- TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 49

7 Fig.4 Det civilklædte vagtværn, der de facto havde ret til at fyre folk på stedet, og uofficielt slog på tæven om nødvendigt. Værnet ville hurtigt spotte fagforeningsfolk og andre, som ikke passede ind på Fords fabrikker. På fotoet ses et til lejligheden ansat vagtværn, skuespillerne Jesper Groth og Niclas Kölpin, der tilså de arbejdende gæster ved Brede Værk under Fordisme-festivalen. I virkelig - heden fandtes sådan et vagtværn aldrig på Fords danske fabrikker, men kun i Detroit, hvor medlem - skab i fagforening ikke var velset. The plain-clothes watchmen s corps which had the de facto right to fire workers on the spot and unofficially beat them up if necessary. The watchmen would quickly spot union members and others who did not fit in Ford s factories. In the photo we see a watchmen s corps engaged for the occasion the actors Jesper Groth and Niclas Kölpin, who monitored the working visitors at Brede Værk during the Fordism Festival. In reality there never was such a watchmen s corps at Ford s Danish factories only in Detroit, where membership of the trade union was frowned upon. Foto: Niclas Kölpin 50 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

8 somheder. Resultatet var bestandige skærmydsler mellem de faglærtes og de ufaglærtes fagforeninger. I 1927 kom der besked fra Detroit til den danske ledelse om at sætte hårdt mod hårdt. Nu skulle det være slut med overenskomsten. De splittede fagforeninger kunne ikke blive enige om en fælles optræden og måtte til sidst give op og acceptere situationen. Det var et principielt nederlag. Alligevel blev fabrikken i Sydhavnen, ikke mindst gennem 1930 ernes krise, fremholdt som et forbillede af både fagbevægelsen og den socialdemokratiske regering. Budskabet var, at her kunne man både tjene penge, sikre beskæftigelsen og betale en ordentlig løn. Alt sammen fordi man baserede sig på de mest moderne produktionsmetoder. Ford blev således indirekte brugt som et budskab til dansk industri om at bekæmpe krisen ved at rationalisere og modernisere. Henry Fords ambition var ikke blot at producere biler. Han udgav i 1920 erne og 30 erne flere bøger, som blev oversat til mange sprog og solgt i store oplag, også i Danmark. Heri slog han til lyd for en samfundsfilosofi, hvor industriel masseproduktion skulle sikre, at alle kunne få deres materielle behov dækket, hvorved sociale konflikter ville forsvinde. Ford blev i sin samtid berømt for at udtale sig om alt mellem himmel og jord (fig.3). Hans holdning til masseproduktion kom klart til udtryk i det berømte citat, sagt om Ford model T, verdens første seriefremstillede bil: Du kan få bilen i lige den farve, du vil, så længe du vælger sort. Penge var, i Fords verden, ikke et mål i sig selv men et middel til produktion og forbrug. Derfor skulle mennesker allerede fra barndommen opdrages til at blive gode forbrugere og investorer: Det er bedre at lære dit barn at anbringe og bruge sine penge, end at lære det at spare. Fords filosofi er blevet kaldt produktivisme, som betegnelse for en tro på, at man kan producere sig ud af alle problemer og skabe et lykkeligt samfund. Der er også blevet trukket paralleller til den moderne velfærdsstat. Det Fig.5 Arbejdende gæster ved samlebåndet. Visitors working on the assembly line. Foto: Nationalmuseet Fig.6 Færdige Ford T-biler opstillet foran samlefabrikken i Sydhavnen, ca. 1925, klar til at blive sendt til kunder i hele Nordeuropa. Finished Model T Fords drawn up in front of the assembly plant at Copenhagen s South Harbour, c. 1925, ready to be sent to customers all over northern Europe. Foto: Ford Motor Company TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 51

9 er både rigtigt og forkert. Velfærdsstaten har ganske vist som sit grundlag en voldsom stigning i den materielle rigdom, som følge af en stadig mere effektiv produktion. Men i den udformning, den fik i Danmark og Norden, er den samtidig et resultat af demokratisk og politisk styring. Som Thorvald Stauning sagde det i 1929: Jeg tror absolut, at Industrien kan frelse Samfundet. (...). Men jeg tror ikke paa industriel Rejsning og store Fremstød, uden at Udviklingen fremskyndes ved samfundsmæssige Indgreb. Det ville Ford aldrig have sagt. Han havde kun foragt tilovers for politikere og afviste hånligt, at samfundet skulle sætte mål og grænser for industrien. Der er med andre ord masser af aspekter af Fordismen, som stadigvæk burde kunne inspirere til diskussion og debat. Med udgangspunkt i den ambitiøse treenighed: filosofi, fordisme og museum, skulle viden derfor omsættes til en familievenlig festival. Veteranbiler, skuespil og sponsorsamarbejde Brede Værks gæster skulle afprøve og opleve livet i Fordismens tidsalder. I tiden op til festivalen undersøgte vi, på hvilken måde Fordismen havde foldet sig ud i det levede hverdagsliv. Betød bilens udbredelse noget i de små hjem, for trafikken på gaden eller for børnenes lege? Da vi meget gerne ville kunne præsentere ægte og køredygtige Ford T er og A er på festivalen, søgte vi en forbindelse til Dansk Ford A klub. De engagerede ejere af veteranbilerne viste sig både beredvilligt at tilbyde festivalens gæster naturskønne køreture langs Mølleåen på Brede Allé, og samtidigt at være venlige chauffører, der delte ud af en passioneret viden (fig.10). Henry Ford i egen høje person kunne publikum også møde. Det skete i form af en 25 minutter lang dramatiseret teatermonolog, Manden, der satte fart på verden, som løftede sløret for industrimagnatens fascinerende visioner og mindre tiltalende skyggesider. Publikum kunne også prøve at arbejde ved samlebåndet på egen krop (fig.5). I Brede Værk findes i forvejen en installation, hvor man som besøgende kan spille rollen som samlebåndsarbejder. Men i dagens anledning var denne maskine bemandet med værkførere, som med tilråb som Fig.7 Brødrene Stefansen var i 1926 de første til at introducere radiobiler i Norden en øjeblikkelig succes. Her fotograferet på Dyrehavsbakken i In 1936 the Stefansen brothers were the first to introduce the dodgems in the Nordic countries they were an instant success. Photographed here at the fairground Dyrehavsbakken in Fotograf ukendt 52 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

10 Fabrikken er ikke en legestue holdt arbejdstempoet oppe. Både kjole- og hattemoden var i 1920 erne inspireret af Fords standardproduktion, ikke mindst Coco Chanels lille sorte blev et raffineret svar på det på en gang enkle og smarte. Moderne kvinder gik i perioden drenget klædt, hvis ikke ligefrem i bukser, så i kun halvlange kjoler med lav talje, ingen fremhævelse af busten, kort hår og en blød klokkehat. De professionelle skuespillere, som spillede henholdsvis Henry Ford og hans værkførere, var udover nålestribede jakkesæt iført fedora-hatte, og de barske værkførere havde skyggen lidt ned i panden, opsmøgede ærmer og en skummel attitude. Det viste sig, at de første radiobiler, kaldet Bumper Cars, blev skabt i kølvandet på Fords masseproduktion. Det var markedspladsernes og de omrejsende cirkussers tilbud til dem, der ikke havde råd til egen bil. Vi tog derfor kontakt til en udlejer af tidlige radiobiler for at få radiobiler med i festivalen (fig.7 og 8). Og tilsvarende viste det sig, at børn, mange formentligt med far, i starten af det 20. århundrede byggede sæbekassebiler som selvhjulpne svar på det transportlegetøj, der endnu var udenfor flertallets økonomiske rækkevidde. På Nationalmuseet fandt vi to sæbekassebiler fra starten af 1900-tallet, der kunne udstilles i festivalsdagene, og håndværkere udvidede udstillingen ved at forestå et byg- selv- sæbekassebilsværksted i parken hver af festivalens dage (fig.9 og 10). Det årlige formidlingsbudget til Brede Værk ville hurtigt være brugt op alene til leje af en radiobilsbane. Så da vi oven i købet besluttede os for en teaterforestilling, fik vi brug for flere resurser og dermed en sponsor. Heldigvis viste Ford Motor Company i Danmark sig meget hurtigt indstillet på samarbejde. Virksomheden ville gennemføre en markering af Fords 150-årsdag for medarbejdere, forhandlere og presse. Dette arrangement blev nu henlagt til at foregå yderligere tre dage i Brede. Det indgik i aftalen med Ford Danmark, at Nationalmuseet havde ansvaret for og friheden til at fremlægge historien. Til gengæld blev man i fællesskab enige om et trykt katalog, som udover annonceplads til Ford gav museet mulighed for på skrift at formidle noget af den viden, der lå til grund for festivalen. Fig.8 Radiobilbanen i Brede park The dodgems in Brede Park, Foto: Nationalmuseet TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 53

11 Fig.9 Sæbekassebilsværkstedet i Brede Park. Lars Kiehn og Gunnar Nielsen hjælper børnene med at samle deres egne biler. The soapbox-cart workshop in Brede Park. Lars Kiehn and Gunnar Nielsen helping the children to assemble their own carts. Foto: Nationalmuseet Ved hjælp af sponsormidlerne fik vi også mulighed for at fremstille postkort og plakater (fig.11). I samarbejdet med Ford Motor Company var det interessant at møde virksomhedens nuværende medarbejdere, og derved få et indtryk af den kultur, som i dag præger Ford i Danmark. Samarbejdet med Ford resulterede efterfølgende i, at firmaet overdrog to albums med historiske fotos til Nationalmuseet. De indeholder bl.a. en serie af dokumentationsfotos, optaget i fabrikken i Sydhavnen umiddelbart efter åbningen (fig.1), og giver et enestående indblik i, hvordan bilproduktionen foregik i De pågældende fotos kan være værdifuldt kildemateriale for yderligere forskning. Fra forskning til event En ting var at bygge festivalen indholdsmæssigt op, en helt anden sag er det at markedsføre den. Et af museumsformidlingens generelle mål er at tilbyde at dække de behov hos vores gæster, som forskere indenfor museumsformidling har kaldt identitetsrelaterede behov. Sådanne behov har at gøre med de sammenhænge og mål, som museumsgæsterne kommer til museet med. Museumsgæsters besøg er ikke udelukkende et udtryk for at ville vide noget. Det er også et udtryk for et ønske om at opleve noget med dem, de er sammen med, en måde at udvikle sin viden på, et ønske om selv at arbejde sig frem til en viden, eller dele sin interesse med ligesindede eller afholdte på en bekræftende og tilfredsstillende måde. At opnå en bilinteresseret målgruppes bevågenhed forekom os derfor oplagt, hvorefter det lykkedes at skabe kontakt til FDM s bilmagasin Motor. Magasinets abonnenter blev tilbudt en særforestilling af Manden, der satte fart på verden samt adgang til de foredrag, der blev 54 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

12 Fig.10 Børn i en af de selvbyggede sæbekassebiler. Både børn, græs og biler kunne bære. Children in one of the soapbox cars they built themselves. Children, grass and carts were all up to the challenge. Foto: Nationalmuseet Fig.11 Gæster stiger ud af Ford T i Brede park, september Visitors getting out of a Model T in Brede Park, September Foto: Nationalmuseet TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 55

13 Fig.12 Henry Ford i Petter Madegårds tegnede version alias skuespiller Kasper Leisner. Henry Ford alias the actor Kasper Leisner in Petter Madegård s drawn version. holdt i forbindelse med festivalen, og magasinet reklamerede til gengæld for festivalen. Da Motor har abonnenter, fik museet ad den vej adgang til en stor målgruppe, som festivalen tilbød noget særligt. Den tematiserede og ekstraordinære formidling er af museumsdirektør Nina Simon beskrevet som Det eventdrevne museum. Simon hævder, at potentielle museumsgæster er travle mennesker, der har kalenderstyring af deres liv. Der skal vælges aktivt til, hvis de nogensinde skal få tid til at gå på museum. Gæsterne skal have en tydelig og hyppig anledning til at tænke på museet som et sted, hvor der faktisk er noget særligt at komme efter, og som man ellers kan risikere at gå glip af. Museer, der bare har de samme udstillinger altid, kan jo udskydes til i morgen. Derfor hjælper festivaler og enkeltstående aktiviteter til, at gæsterne får sat kryds i kalenderen. På Brede Værk september 2013 blev den strategi bekræftet, at det hjælper på publikumstallet og den generelle opmærksomhed at satse stort indimellem og sætte alle sejl til omkring et særligt emne. Og ved Fordisme-festivalen stod vi stærkt grundet den aktuelle forskning. Det er langtfra al museumsformidling, der kan eller skal basere sig på aktuel forskning, for der er derudover mængder af lødig viden at tilbyde. Men for Fordisme-festivalen blev det bestemt en styrke at bygge på forskning og viden, som er tæt forbundet med museets samling og udstilling. Det er meget muligt, der igen vil komme formidling i Brede i form af en festival. Det er en form, som andre vidensgenrer også eksperimenterer med, og som tillader en høj grad af brugerinddragelse, dyre og styrede aktiviteter samt live-optræden. Og blandt meget andet er det noget, vi gerne vil arbejde videre med. LITTERATUR Christensen, Lars K.: Mellem Detroit og Danmark i Weekendavisen, 22. marts Christensen, Lars K.: Between Denmark and Detroit: unionized labour at Ford Motor Company, Copenhagen, i Labor History, 55-3, Der Motorwagen, 31. marts Falk, John H.: Understanding museum visitors motivations and learning samt Dierking, Lynn D.: Museums as social learning spaces, begge i Museums Social Learning Spaces and Knowledge producing Processes, Kulturstyrelsen Ford, Henry: I Dag og i Morgen. København1926. Fordisme Festival, Brede Værk (program) issuu.com/nationalmuseet/docs/fordisme_program_nyt?e= / Nye, David E.: America s Assembly Line, Cambridge Rupert, Mark: Producing Hegemony: The Politics of Mass Production and American Global Power, Cambridge Simon, Nina: The Event-Driven Museum, One Year Later. event-driven-museum-one-year-later.html Stauning, Thorvald: Industrien og Arbejderne i Social-Demokraten, februar NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014

14 FORFATTEROPLYSNINGER LARS K. CHRISTENSEN seniorforsker Nyere Tid og Verdens Kulturer Nationalmuseet SIGNE LYKKE LITTRUP museumsinspektør Landbokultur og Søfart Nationalmuseet ENGLISH SUMMARY Theatre, assembly lines and soap-box carts the Fordism Festival at Brede 2013 The spectacular event Fordism Festival was the result of a fruitful collaboration between the National Museum s research and presentation. Through activities based on the latest research. the exhibition at Brede achieved heightened PR and visitor numbers for two weekends in September. The festival succeeded as a result of both internal cross-disciplinary and external collaboration. The Ford Motor Company sponsored the project, the magazine Motor advertised the festival and the Ford A Club in Denmark contributed to the festival by offering the many visitors to the exhibition tours in vintage cars. Thanks to the many, diverse activities lectures, dramatized theatre productions, a child-friendly dodgem track and soap-box carts the festival became an attraction for visitors with widely differing motivations. It catered for the professionally interested, the experience seekers, the facilitators and the children. It is by means a matter of course that entertainment and knowledge can succeed together in a presentation. But in this case they did. Dramatists, actors and museum curators were able to meet halfway, making the specialist material accessible to a wide public. Several of the National Museum s very varied areas of specialization also worked together across boundaries: conservators and information staff established a small temporary exhibition; two craftsmen contributed to the presentation by helping the public to build soap-box carts in the Brede park, and the students dressed up in the fashions of the 1920s and sold historic food and beverages. Of course such a festival is resource-intensive. But if we are to believe the current debate about the museums, museums with permanent collections must create public-friendly and social events, and open up the exhibitions and their own practice if they are to continue to play a prominent role in the modern experience society, with its struggle for the leisure time of the coveted visitors. TEATER, SAMLEBÅND OG SÆBEKASSEBILER 57

15 Nationalmuseets Arbejdsmark 2014 Redaktion: Per Kristian Madsen og Ingrid Wass Nationalmuseet og forfatterne Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse. Arbejdsmarkens redaktionelle retningslinje: All papers are subject to anonymous peer refereeing. Editorial guidelines: forskning/nationalmuseets-udgivelser/ ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2014 Grafisk tilrettelæggelse og sats: Anne Marie Brammer og Stine Raun Nissen Billedbehandling og tryk: Narayana Press Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: Nationalmuseets butik Forside: For altid fanget i øjeblikkets glimt en pige med en parasol. Front cover: Captured forever in the glare of the moment a girl with a parasol. Foto: Museo delle Culture 2014/Ada Ceschin Pilone Foundation Bagside: Det handler om iscenesættelse. Back cover: It s all about staging. Foto: Silas Staal 2014

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt Udvikling af turistapplikation Baggrund Turisters rejseform og planlægningshorisont er, til forskel fra tidligere, i dag mangeartede: Nogle foretrækker at orientere sig hjemmefra via nettet, nogle opsøger

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG store forkromede TEGNESERIE- KATALOG NYHED! Charlie Christensen: ARNE AND ARNE AND kan endnu - og han bliver ved med at kommentere samtiden. Tiden råber stadig på satire! Del 7, Ned med monarkiet, er netop

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Kultur og uddannelse - Innovation og udvikling. Flemming Just Museumsdirektør, dr.phil. Sydvestjyske Museer

Kultur og uddannelse - Innovation og udvikling. Flemming Just Museumsdirektør, dr.phil. Sydvestjyske Museer Kultur og uddannelse - Innovation og udvikling Flemming Just Museumsdirektør, dr.phil. Sydvestjyske Museer Baggrund Professor Prorektor Institutleder Viceborgmester Museumsdirektør Medlem af mange bestyrelser

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ida Bering Jens Christian Nielsen Finn M. Sommer (red.) Vibeke Andersen Birger Steen Nielsen Kirsten Weber Ude af trit? forandringer i arbejdsliv

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere