1. Maj Læs inde i bladet. Nr 2. April

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Maj Læs inde i bladet. Nr 2. April"

Transkript

1 Nr 2 April 2010 Igen en stor succes med fastelavnsfest Socialdemokratiet i Rødovre har igen haft stor succes med sammen med DUI Leg&Virke og Rødovregard at holde fastelavn med tøndeslagning fastelavnsboller og varm chokolade. Der var tøndeslagning i seks alderskategorier, så der blev kåret mange kattekonger-og dronninger. Mere end 200 børn og voksne var mødt op for at slå katten af tønden. Langt de fleste af børnene var udklædt i festlige dragter. Her er en lille mand godt i gang med at slå til en stor tønde. De små slog til tønderne indendørs, mens de store og de voksne måtte slå til tønde i sneen ude i gården. Fo t o : Finn Gade Æ rø 1. Maj 2110 Læs inde i bladet Kom og vær med til en hyggelig morgen med socialdemokraterne i Rødovre. Program: Kl. 7,00. Velkomst ved formand Helge Møller Kl. 7,30 1. maj tale ved Borgmester Erik Nielsen Kl. 8,15 1. maj tale ved Morten Bødskov. Mellem talerne vil der være musikalsk underholdning samt fællessang. Der vil være morgenmad, kaffe og mulighed for køb af bitter, øl og vand. Side 2: Leder: Klar til generationsskifte Side 3: Kommunal Nyt Side 4 og 5: Referat af generalforsamlingen Side 6 og 7: Socialministre kommer og går - fattigdommen består Side 8: Med Morten Bødskov i Obama-land Side 9: Mindeord over Per Møller Entre 20,- kr., der vil være lotteri på indgangsbilletten. 1

2 Leder Klar til generationsskifte Vi har netop overstået en vellykket generalforsamling, hvor mere end 70 medlemmer deltog. Noget af det glædelige var, at vi fik fire yngre personer valgt til bestyrelsen, hvilket betyder, at vi, ligesom i kommunalbestyrelsen, har sørget for et ordentligt generationsskifte. De tre nye bestyrelsesmedlemmer er Lars Otto Lauridsen, Lotto, som overtager vor mangeårige og dygtige hovedkasserer, Birthe Larsens, post. To nye bestyrelsesmedlemmer, Lone Albrechtsen og Finn Jørsby samt en ny suppleant, Kåre Petersen. De er alle i 30 erne og 40 erne, så vi kan forhåbentlig få stor gavn af dem i mange år endnu. Det er vigtigt, at vi hele tiden kan få yngre mennesker med i partiarbejdet, så der hele tiden er gode afløsere klar, når vi gamle stopper eller fra af forskellige årsager. På generalforsamlingen efterlyste Lotto, efter ellers at have rost min beretning, noget mere i beretningen om landspolitik. Jeg havde et lille indspark i beretningen om dette emne, men da jeg først og fremmest er formand her i Rødovre, mener jeg, at mit job mere er at fortælle om, hvad vi gør her i partiforeningen. Her har vi indflydelse, og det har vi ikke på landspolitikken, så det gør hverken fra eller til, hvad jeg mener om den. Vi har jo selv mærket den mærkelige linie, hvor man på kongressen, som er det eneste sted, man som menigt medlem kan søge at påvirke partiledelsen. Her holder Helle og andre gæstetalere flotte taler, men når man så skal diskutere arbejdsprogram, som det ikke må kaldes, men temaprogram, hvad er det så, der bliver diskuteret. Det er om prostitutionskunder skal straffes, eller om bøsser og lesbiske skal have lov til at adoptere og få kunstig befrugtning. Det er store emner, men der er da endnu større emner, såsom arbejdsmarkedspolitik, miljøpolitik m.v., som næsten ikke blev berørt. Jeg spørger mig selv, om det virkelig er det, vi skal profilere os på. Vi forsøgte at få fjernet debatten om afstraffelse af prostitutionskunder fra temadebatten til et selvstændigt punkt på dagsordenen, så vi kunne få diskuteret temaprogrammets andre og mere vigtige punkter, men det affærdigede dirigenten Carsten Hansen, som også er en del af partiledelsen. Men jeg har da en mening om partiets politik på Christiansborg. Jeg synes, at vores folketingsgruppe i mange år har lagt sig alt for tæt på regeringens politik med accept af skattestop, politiforlig m.v. Vi har ligesom ikke mærket en fasttømret politik, som et reelt alternativ til regeringen. Derfor er det glædeligt, at man nu endelig har sagt fra og meddelt, at med en ny regeringen så vil der ikke mere være skattestop. Der skal være forskel på opposition og regering i et demokrati, og det synes jeg først nu, at det rigtigt at gået op for vore folketingspolitikere, som efter min mening udelukkende har været ude på kalkunjagt, når regeringspartiernes politikere har dummet sig på den ene eller anden måde. Allerhelst havde jeg set, at man sagde, at vi ville rulle alle skattelettelserne fra i år og fremefter tilbage til, hvad skatten var i 2009, men det er nok for meget forlangt. Vi skal jo også vinde det næste valg. Jeg glæder mig også over det nære samarbejde med SF, som jeg mener har rykket vores politik i den rigtige retning. Og jeg er meget spændt på det fælles udspil om de kommende års økonomiske politik, som de to partier har bebudet. For regeringen har jo ikke noget realistisk bud. Helge Møller Formand Bladet Socialdemokraterne/Rødovre Udgives af Socialdemokratiet i Rødovre Ansvarshavende redaktør: Formand Helge Møller Skodborgvej 3 Telefon: ISSN Tryk: Kailow Oplag 525 eksemplarer 2

3 Musikprojekt for udsatte Børn i Rødovre Kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at Rødovre skal deltage i projektet, Musikprojekt socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og u n g e u d a r b e j d e t f o r organisationen Young Care i s a m a r b e j d e m e d Selsmoseskolen Høje- Taastrup Kommune, Rødovre Concert Band og Rødovre Kommunale Musikskole. Udviklingsprojektet skal løbe over 4 år og er målrettet 60 børn i alderen 8 12 år, fordelt med 30 børn fra Høje-Taastrup og 30 børn fra Ko m m una l Ny t a f Brit t Je ns e n Rødovre. Rødovre Kommunale Musikskoles og Rødovre C o n c e r t B a n d s t å r f o r undervisningen. Projektets mål er, at tilbyde et socialt netværk gennem musikken til de socialt udsatte børn og unge med særlige behov, specielt tosprogede elever i alderen 8 12 år. Projektet skal sikre, at mindst 90 % af børnene kommer fra samfundets mest sårbare og udsatte grupper. Gennem et treårigt musisk forløb med særlig voksen voksen fra starten, får børnene Opkvalificering af unge ledige Som led i regeringens særlige initiativer for unge ledige (Ungepakke 1 og 2) er unge med læse-,skrive- og regnevanskeligheder i fokus. Der er blandt andet oprettet en pulje, der skal supplerejobcentrenes øvrige indsats for målgruppen. Puljen administreres af Beskæftigelsesregionen og kan anvendes til opkvalificerende læse-, stave-, og regnekurser.rødovre Jobcenter har ansøgt om støtte til 39 unge, der har brug for særligt tilrettelagte forløb, hvor Rødovre Jobcenter kan bidrage med ekstraordinær sideløbende Hjemmebesøg efter fødsel Sundhedsplejen tilbyder alle nybagte familier hjemmebesøg efter en fødsel. Forhen blev første hjemmebesøg givet efter 10 dage, men det ændres til hjemmebesøg på 3. og 5. dagen efter fødslen, fordi langt hovedparten af familierne nu udskrives fra hospitalerne få timer efter fødslen. Det er meget vigtigt for en nybagt familie, at sundhedsplejersken aflægger besøg i hjemmet så tidlig som muligt. Tilbud til 6. klasser på tre skoler et nyt fællesskab, ny tro på sig selv, nye mål, nye drømme og et netværk af mennesker, som de ellers aldrig møder. Gennem forebyggelse og aktiv opbygning af nye netværk er visionen at etablere en etnisk ligestilling fagligt, kulturelt og socialt. Det første mål er etableringen og stabiliseringen af et hold på 60 børn, der visiteres af kommunerne skolerne og musiksskolen efter fastlagte kriterier. Målet skal opfyldes inden sommerferien Børnene skal efter 3 år med undervisning og samspil være forankret i musikmiljøet, og dermed i sociale netværk med andre børn og voksne. Projektet er 4 årigt og koster Rødovre kommune 1,9 mio. kr. opfølgning i forbindelse medtilrettelæggelse af uddannelsesplan og sideløbende uddannelsesrettet aktivering. Tilsagn om kr. Rødovre Jobcenter har modtaget tilsagn om kr. i 2010.Undervisningen gennemføres af VUC Vestegnens afdeling på Højnæsvej. Udover hjemmebesøg til nybagte familier, tilbyder sundhedsplejen alle mødre med nyfødte børn at deltage i mødregrupper. Sundhedsplejen holder også Åbent Hus én gang om ugen. Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre en større ensartethed i SFO-tilbudet for kommunens 6. klasser, og derfor har vi netop besluttet, at etablere 25 pladser i SFO II på de 3 skoler, som i dag ikke har café-væresteder. Det drejer sig om Rødovre Skole, Valhøj Skole og Nyager Skole. De 3 x 25 pladser vil få samme normering og serviceniveau som de eksisterende café-væresteder, og pladserne kan finansieres gennem en øget forældrebetaling for samtlige 6. og 7. klasseelever i café-væresteder og SFO II. For at udvidelsen kan være udgiftsneutral for kommunen, hæves forældrebetalingen for alle 6. og 7. klassepladser fra 350 kr. til 521 kr. pr. måned. Sundhedsindsatsen i 2010 Kommunalbestyrelsen vedtager årlige handlingsplaner på baggrund af kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken sætter rammerne for kommunens indsats på sundhedsområdet. Der udarbejdes hvert år en handleplan med forslag til konkrete projekter på sundhedsområdet. Kommer til at fylde meget. På baggrund af kommunalbestyrelsen beslutning om etablering af sundhedscenter i Rødovre lægger dette års handleplan vægt på beskrivelse af etableringen af sundhedscenteret, som sættes i værk, når den fysiske placering af centeret er på plads. Iværksættelsen og organiseringen af centeret kommer til at fylde meget i Handleplanen er derudover præget af en fortsættelse af de igangværende storeindsatsområder Tobaksforebyggelse, Seksuel sundhed og Kroniske sygdomme. Projekt sundhedsagenter. Arbejdet med at formulere en alkoholpolitisk handleplanfortsætter også. Nye indsatsområder I handleplan 2010 er der, som noget nyt, medtaget et afsnit om kommende indsatsområder. De nye indsatsområder er mental sundhed og udsatte grupper. Der er i budget 2010 afsat ½ mio. kr. til gennemførelse af indsatsområderne i handleplanen. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 blev der også afsat penge til etablering af sundhedscenteret herunder istandsættelse af lokaler, ansættelse af personale og dendaglige drift af centeret. Delvis finansiering Rødovre har fået ekstern finansiering til ansættelse af en projektleder til implementering af forløbsprogrammer for KOL og Type 2 diabetes, muskelskeletsygdomme og hjerte- karsygdomme. Derudover er der opnået delvis ekstern finansiering til indsatsen for seksuel sundhed og for rygeforebyggelse på et værested i Rødovre. 3

4 -Tak til de mange aktive skal være det første ord i dette års beretning. Den store indsats aktive medlemmer har ydet er årsag til, at vi kunne fastholde vores flertal på 11 i kommunalbestyrelsen trods en mindre tilbagegang. Selvfølgelig har det også haft stor betydning, at vores kommunalbestyrelsesgruppe har udført et godt stykke arbejde i valgperioden med brede forlig og påpasselighed med økonomien. Samt vores dygtige og populære borgmester, sagde formand Helge Møller I sin beretning på årets generalforsamling på Rødovregård. -Vi behøver blot at se på vores nabokommuner for at se, hvor godt vores valgresultat var. I Hvidovre mistede man flertallet, I Brøndby mistede man flertallet, i Albertslund mistede man flertallet. I Glostrup tabte man borgmesterposten. I Herlev gik man et mandat tilbage, ligesom socialdemokraterne i Høje Taastrup fik et dårligt valg. Generalforsamling Stor tak til de mange aktive Bl.a. deres indsats var årsag til, at Socialdemokratiet kunne bevare sit flertal på 11 i kommunalbestyrelsen, sagde formand Helge Møller i sin beretning på foreningens generalforsamling, hvor to blev nyvalgt til bestyrelsen Formand Helge Møller aflægger sin beretning, mens generalforsamlingens dirigent, Jan Kongebro lytter Bekymring for Vestegnen Selvom vi så kan være glade for vores eget resultat, så vækker det stor bekymring rent partimæssigt, at Vestegnen ikke mere er den stærke socialdemokratiske bastion rent kommunalt. Flere steder har det haft betydning, at man har fået ny borgmester i perioden, men det har også vist sig, at de socialdemokratiske partiforeninger har modarbejdet hinanden. Og det er jo heller ikke godt. Derfor vil jeg også takke kommunalbestyrelsesgruppen og partiforeningens bestyrelse for, at vi ikke har de problemer her. Jeg synes, og det viste vores seneste bestyrelsesmøde da også, da vi diskuterede dette her, at vi simpelthen har et forbilledligt samarbejde, som mange andre partiforeninger og kommunalbestyrelsesgrupper kunne lære af, sagde han. -Mens jeg nu er ved det uden om os, så vil jeg også gerne sige noget om partiets politik på landsplan. Indtil partiledelsen meldte ud, at nu skulle det være slut med skattestoppet, så synes jeg, at man har ligget alt for tæt på regeringens politik. Når jeg møder partimedlemmer på gaden, så får jeg at vide, at de har overvejet at meldes sig ud af partiet, fordi de ikke kan se nogen linie i det, partiledelsen og folketingsgruppens udmeldinger og politik. Når de ikke har gjort alvor af overvejelserne skyldes det, som de siger Men det går jo så godt i Rødovre. Og jeg svarer, ja og problemet er, hvor man ellers skal sætte sin stemme. Og der er da masser at tage fat på, udover at fjerne skattestoppet. Derfor er det godt, at S nu sammen med SF er gået sammen for at komme med et økonomisk program, som skal være modvægt til regeringens nedskæringspolitik fordi, regeringen mener, at pengene ligger bedst i borgernes lommer. For ikke at tale om de private sygehuse. Aktiviteter Vi har droslet ned på sildemøderne. Dels på grund af, at vi brugte mange penge på valgkampen, dels fordi de er meget dyre. Derfor har vi besluttet, at vi i stedet for vil annoncere for torvemøderne. Det betyder Årets generalforsamling var godt besøgt. Forrest sidder ved siden af tv. det nybagte kb-medlem Michel Berg, de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Lone Albrechtsen og Finn Jørsby 4

5 Ge ne ralfo rs am ling ikke, at vi har lagt sildemøderne i graven. Det er blevet endnu dyrere at udgive vores medlemsblad siden nytår. Her lukkede vores distributør City-mail, og vi blev igen henvist til at benytte det dyre PostDanmark. Vi betalte ikke mere end et par kroner for i bestyrelsen. Jeg håber, at begge stadig vil give en hånd med i det organisatoriske partiarbejde. Vi må også sige farvel til fire, kommunatlbestyrelsesmedkemer, som besluttede, at de ikke ville genopstille. Det gælder Alex Nielsen, Jens Jørgen Generalforsamlingen godkendte en kontingentforhøjelse på 40 kr. om året for fuldt betalende og 20 kr. for pensionister. Baggrunden for kontingentforhøjelsen er, at bladet nu skal uddeles via PostDanmark. På valg var formand, Helge Borgmester Erik Nielsen aflagde kommunalbestyrelsens beretning, hvor han bl..a. Kunne fortælle, at hvis regeringens forslag om 0-vækst i kommunerne ville betyde store besparelser. Til gengæld havde den frigivet lånemidler, så vi her i Rødovre kan få sat en række anlægsarbejder i gang. at få det bragt ud af City Mail, mens det koster 6,50 kr. at få ud med postvæsnet. Farvel Det er jo sådan, at når vi skal vælge medlemmere til kommunalbestyrelsen, så rekruterer vi bl.a. fra bestyrelsen. Det er også sket denne gang, hvor vi må sige farvel til Michel Berg og Bente Hylleborg, fordi de blev valgt. De skal begge have en stor tak for det store arbejde, de har lagt Jensen, Dora Arvidsen og Vivi Skriver. De skal også have en stor tak for det, de har gjort for partiet. Endelig er vi nødt til at sige farvel til vores dygtige hovedkasserer, Birthe Larsen, som på grund af sygdom har besluttet at gå et år før, hun er på valg, sluttede Helge Møller sin beretning, som blev godkendt med applaus. Kontingentforhøjelse Møller, aktivitetsformand, Dorit Svendsen og kontingentkasserer, Dorte Hildebrandt, som alle blev genvalgt. Som ny hovedkasserer i stedet for Birthe Larsen valgtes Lars Otto Lauritzen for et år. Jan Hylleborg blev genvalgt til bestyrelsen, mens der var nyvalg af Finn Jørsby og Lone Albrechtsen. Som suppleanter genvalgtes Kai-Ole Gustav, Preben Rølling, Margit Grenaae, mens Kåre Petersen blev nyvalgt. 5

6 Politik Socialministre kommer og går - fattigdommen består Af Grethe Kujac, kommunalbestyrelsesmed lem Man kan sige meget om den borgerlige regering, men man må medgive, at de har været tro mod den borgerlige politik, og at de har haft held til sammen med Dansk Folkeparti, at føre en målrettet og velplanlagt strategi, der går ud på dels at privatisere så meget som muligt, til priser der er højere end hvad tilsvarende ydelser koster hos det offentlige, og dels, at tage fra de fattige og give til de rige, senest i form af store skattelettelser. Som bliver endnu større til næste år. De borgerlige har nu siddet med regeringsmagten i godt 8 år, og har i den tid ikke lavet noget som helst, der gavner de svagest stillede borgere i det danske samfund. Snarere tværtimod. Har skabt endnu flere fattige For den politik som de fører sammen med Dansk Folkepart har skabt endnu flere fattige. Det er blevet mange flere fattige børnefamilier og flere fattige folkepensionister. Aldrig er så mange sat på gaden, fordi de ikke kan betale de stadig stigende huslejer. Aldrig har så mange fået lukket for strømmen, så de ikke er i stand til at lave et varmt måltid mad til sig selv og deres børn. Det er et led i den borgerlige politik, der går ud på at skubbe det kollektive ansvar over på den enkelte og på familien, som man forventer vil hjælpe. Det er den gamle katolske politik man har villet genindføre, hvor man er sin egen lykkes smed og har det fulde ansvar for sig selv og sin familie. Skifter mening, som vinden Blæser. Vi har nu fået den 5. socialminister i denne regerings tid, og man kan spørge sig selv hvorfor så mange? Er de slidt op på grund af det hårde arbejde? Mon ikke det snarere er fordi ingen socialminister trods alt, vil tage ansvaret for den førte politik? Selv om de alle har været gode til at fralægge sig ansvaret og forsøgt at skubbe det over på kommunerne, hvis noget gik galt. Og det selv om det er en borgerlig politik, som de administrerer. Hvor de burde tage ansvar. Men de skifter mening som vinden blæser. Ved den sidste ministerrokade har indenrigsministeriet igen holdt flyttedag og er tilbage i sundhedsministeriet. Så må vi se om det betyder, at den nye socialminister får mere tid til at komcentrere sig om socialpolitik. Indtil 1990erne blev Danmark et stadigt mere og mere lige samfund.det var socialpolitikken og den omfordelende skattepolitik, der var med til at sikre at fattigdommen var mindre i Danmark end i vore nabolande, og ligeledes forskellen mellem rig og fattig. Men siden er det gået den forkerte vej. Den borgerlige regering og hermed også Dansk Folkeparti anerkender heller ikke EU's fattigdomsgrænse, fordi de ikke anerkender, at der i det hele taget er fattige i Danmark. Klar fattigdomsgrænsse EU har en klar fattigdomsgrænse, og ifølge den er andelen af fattige i Danmark omkring 15 %, hvor den 90erne kun lå på 8%. Hele 7,3% af de unge, heri ikke medregne studerende, er også er fattige i dagens Danmark, det er en stigning på 40% de seneste år. Den borgerlige regerings privatisering er er medvirkende til at øge uligheden og fattigdommen i Damark, fordi de privates takster er højere, end hvad det offentlige får, og dermed udsultes vore hospitaler i stigende grad, med fyringer og lange ventelister til følge. Til skade for de svageste fordi de velhavende har skattebetalte forsikringer og fylder de private hospitaler Medens folkepensionister må tage til takke med et udsultet sundhedsvæsen i det offentlige regi. Nu har regeringen endvidere bestemt, at 25 private hospitaler og klinikker skal have lov til at foretage flere operationer. Det er et tilbageskridt, fordi de enkelte afdelinger ikke får den fornødne rutine. Samtidig med at taksterne for disse operationer er steget og udhuler det offentlige sundhedsvæsen endnu mere. Har opfyldt løfter Det offentlige sundhedsvæsen har opfyldt de løfter som regeringen har lovet befolkningen, såsom behandlingsgaranti, kræftplan, hjerteplan og focus på de medicinske patienter. Ved at have en produktionsstigning på 11% de seneste 2 år, har de sørget for også, at forbedre servicen Men når regningen kommer så vasker regeringen sine hænder og lader sygehusene står med aben. Problemet er efter min mening ikke, at de har brugt for mange penge, men at de har opfyldt regeringens løfter uden først, at have fået pengene til dem. Ventetidsgarantien betyder, at det offentlige har pligt til at henvise patienter til et privathospital, hvis patienten skal vente mere end en måned. Regningen for merudgiften skal sendes til det offentlige hospital, der henviser patienten. Må råde bod for de private hospitaler Det offentlige må råde bod for det private Hvis et privathospital fejlbehandler en patient, de har fået fra det offentlige eller opgiver at behandle, har det offentlige pligt til at modtage patienten og råde bod på det private hospitals skade, men betalingen tilfalder alligevel privathospitalet. Derfor ser vi nu fyringer af læger, sygeplejersker portører mm. Vi skal heller ikke glemme, at privathospitalerne selv bestemmer hvilke patienter, de vil behandle og vælger det besværlige fra Vi skal have verdens bedste sundhedsvæsen, siger regeringen, men det må ikke koste noget. Den borgerlige regering har da også luftet tanker om, at der skal mere privat filantropi ind i det sociale arbejde, for regeringen har ikke tænkt sig at hjælpe økonomisk. Udtalelser som at det er positivt, at så mange har søgt om julehjælp viser, at man har fået øjnene op for, at der findes privat hjælp. Det tyder på, at man vil overlade endnu mere til det 6

7 Politik Kommunal Nyt frivillige arbejde, der så skal erstatte den professionelle hjælp. Det gælder både økonomisk dårligt stillede samt sindslidende og andre udsatte grupper. Det er ikke noget nyt, og jeg vil da heller ikke sige noget dårligt om det frivillige sociale arbejde. Det skal blot ikke erstatte den professionelle offentlige indsats. For de svageste skal ikke være hensat til privat godgørenhed eller religiøse hjælpeorganisationer. De skal tages hånd om af det offentlige Ufinansierede lettelser for de rigeste Den borgerlige regering forbereder nu sammen med Dansk Folkeparti en plan, der skal være med til, at dække det voksende statsunderskud med penge, som tages fra overførselsindkomsterne. Ved at holde en del af pristalsreguleringen tilbage. Kort sagt det spareprogram som regeringen har i støbeskeen det såkaldte konvergensprogram som er sendt til EU, hvor der skal spares 24 milliarder kroner frem til 2013, vil gøre de dårligst stillede endnu fattigere. Og pengene skal bl.a. gå til at dække regeringens ufinansierede skattelettelser til de rigeste. Pengene skal selvfølgelig findes ved at spare på de offentliges udgifter. Der står bl.a. i konvergensprogrammet, at der forudsættes en reduktion på overførselsindkomsterne på 2 3/4 % Vi vil også få besparelserne at se, når regeringen skal forhandle aftale med kommunerne og regionerne her midt på sommeren. Det har de allerede meldt ud. I en tid hvor kommunerne er presset, bliver man så nødt til, at se på budgetterne endnu en gang og formentlig vil det medføre fyringer, der gør at de ansatte skal løbe endnu stærkere end de gør i dag, hvad jeg har svært ved at se, at de kan gøre. Og det vil også skabe større arbejdsløshed. Omsorgssvigt I den seneste tid, har vi desværre set flere eksempler på, at kommuner har være længe om at gribe ind, når der er tale om omsorgssvigt. Det er desværre også i nogle tilfælde kommunen, der tøver på grund af de store udgifter som en sådan stor familie medfører hvis børnene skal fjernes. Men det må ikke ske. Staten må også være forpligtet, det kan ikke alene være den enkelte kommune der skal bære hele byrden. Reglerne må laves om, der der ydes større refusion. Til kommunerne. Går ud over børnene Det er børnene det går ud over, hvis hjælpen ikke kommer i tide.når socialrådgiverne i nogle kommuner sidder med mere end 80 børnesager hver, kan det ikke undre at der sker svigt. En rundspørge viser, at knapt halvdelen af socialrådgiverne føler sig presset til, at se på kommunens økonomi før de ser på barnets tarv. Og hver tredje kommune planlægger regulære nedskæringer på de svageste børn og unge. Jeg håber, det er muligt at rejse en debat om den borgerlige regerings politik og deres spareplaner Skal vi vinde næste folketingsvalg, er det vores opgave at fortælle borgerne, at vi har en politik, der vil rette op på de skævheder og uligheder, som den borgerlige regering sammen med Dansk Folkeparti har forårsaget. Vi vinder ikke regeringsmagten ved at tie. Cykelparkering og legeplads på Rødovre skole Der er afsat næsten 2 mio. kr. til renovering af cykelparkering ved Rødovre Skoles gule gymnastiksal samt retablering og renovering af areal efter flytning af pavillon til brug for legeplads mv. samt cykelparkering for de mindre børn. Bedst mulige Helhedsløsning Der arbejdes på den bedst mulige helhedsløsning på den begrænsede plads, herunder placering af et lukket boldbur til de store børn. Forslaget ved den gule gymnastiksal mod nord omfatter også fjernelse af de gamle cykeloverdækninger og cykelstativer. Langs gymnastiksalen etableres fliseareal, svarende til fliserne ved den nye gymnastiksal, og der opsættes cykelstativer. Cykelparkering Herudover etableres der cykelparkering på arealet, hvor den gamle cykeloverdækning er, og der etableres cykelparkering langs sløjdlokalerne. 7

8 Euforien var enorm da Barack Obama indtog Det Hvide Hus i Washington. Hele det politiske centrum-venstre havde hungret efter dette tidspunkt. 8 års pinsler med George W. Bush fik endelig ende. Løfter om opgør med Irak-krigens løgne, ændring af Bushs mega-skattelettelser til USA's allerrigeste og Obamas egne og imponerende talegaver havde skruet forventninger voldsomt op. Finansudvalgets studietur ramte stort set Obamas 1 års-jubilæum. Det er helt tydeligt, at virkeligheden nu h a r r a m t O b a m a. Problemerne tordner sig op for præsidenten. Næsten på etårsdagen tabte demokraterne senatspladsen a f a l l e i s t a t e n Massachusetts, som blev ledig efter legenden Edward Kennedys død. Løfter om bredt politisk samarbejde er s t ø d t p å g r u n d. Arbejdsløsheden er stor. Finanssektoren skal reguleres. Mindre krigsinvolvering er blevet til mere. Og godt anført af stærkt højreorienteret hadekampagner udstilles præsidenten i venligste fald som socialist, nogle steder som kommunist og hans sundhedsreform endda som associeret med nazisme. Stemmer sig igennem Ovenstående lyder jo i en dansk sammenhæng voldsomt. Men det politiske USA er meget splittet, og der var derfor ikke meget yes we can over min demokratiske kammerat, som jeg kort mødte på turen, da jeg spurgte, hvordan han selv synes det gik for Obama. År ét har ikke været godt. Obamas opbakning i befolkningen er dykket til under 50% fra et niveau omkring 70% s opbakning. Forventningerne har ikke kunne indfris, og resultaterne mangler, sagde han. Mén - sagde han også; midtvejsvalget til kongressen i november skal vindes på resultater. Skabt med eller uden republikanerne. Det sjove var, at det gik sådan. Dagen efter vores kaffe-snak annoncerede den demokratiske leder af repræsentanternes hus, at demokraterne ville stemme om Obamas sundhedsreform. M e d e l l e r u d e n republikanerne. Ikke mere snak om mulige kompromisser. Demokraterne stemte den historiske reform igennem uden én eneste republikansk stemme. Og vi der fulgte afstemningen På be s ø g i USA En tur tii Obama-land Morten Bødskov har været med Folketingets Finansudvalg i USA for at studere Obamas håndtering af den økonomiske krise og grådigheden i finanssektoren. Men turen gav også indblik i en hård og hadefuld politisk debat, som får den danske debat til at minde om et fromt bønnemøde. hjemmefra så en sejrssikker og kraftfuld Obama sikre amerikanerne den største reform af det amerikanske sundhedsvæsen i mange årtier. It s the economy Hovedudfordringen for Obama er genopretning af den amerikanske økonomi. Frygten for et egentligt kollaps i en af verdens største økonomier var den virkelighed Obama vågnede til efter valgdagen i november Amerikansk økonomi er ikke længere dér, ej heller på afgrundens rand. Hvor vi i Danmark kæmper en hård kamp for at få regeringen t i l a t i v æ r k s æ t t e e n vækstpakke er rygraden i Obamas genopretningsplan en svimlende vækstpakke på hele 787 mia. dollars til bl.a. offentlige investeringer, forskning og uddannelse. 787 mia. USD i vækstpakke Obamas vækstpakke har s t a b i l i s e r e t a m e r i k a n s k økonomi. Væksten bevæger sig fremad med små skridt. Men arbejdsløsheden er stadig meget høj, og det bekymrer amerikanerne. Da Obama fremlagde sin pakke var løftet til amerikanerne, at arbejdsløsheden ikke skulle stige til over 8%. Nu er arbejdsløsheden næste 10% og statsunderskuddet er enormt. De to forhold har givet republikanerne ammunition mod præsidenten, og fået mere moderate demokrater til at ryste i bukserne. For er der noget der er rodfæstet i den amerikanske folkesjæl er det m o d s t a n d e n m o d b i g government. Derfor krydser d e m o k r a t e r f i n g r e f o r resultater, mens rabiate republikanere kalder Obama socialist. Til de førstes trøst er, at kun ca. 1/3 af pakken er sendt i omløb, og at hovedparten er udbetalt inden ja midtvejsvalget i november

9 På besøg i USA Mindeord Banker tøjles Efter vedtagelsen af den historiske sundhedsreform, og den vedholdende kamp for vækst og arbejdspladser, står dressering af finanssektoren nu øverst på Obamas indenrigspolitiske dagsorden. Obama, hans finansminister og demokraterne er gået hårdt til bankernes umoralske adfærd, deres grådighed og svigt. Om det er derfor, at stort set samtlige af de finansfolk vi mødte på studieturen slå lettere forslået ud skal jeg ikke kunne sige. Men det hjælper sikkert ikke på humøret, at de i den offentlige debat nu ikke længer er finansgenier, men Bad Bankers. Totalt ureguleret finansmarked Finanskrisen årsag findes i USA. Et total ureguleret f i n a n s m a r k e d d r e v spekulanterne til vilde risici, hvilket sendte storbanken Lehman Brohers i grus og den samlede globale økonomi på raden af kollaps i de dramatiske septemberdage i Man må sige til Obamas ros, at han tager fat. Faktisk så meget, at Obama-administrationen overhaler både tendenserne i Europa og ikke mindst den danske regerings vilje til strammere regulering af finanssektoren. Finanstilsyn skal skærpes Hvor VK-regering synes bundet til og afhængig af millionstøtte fra Bankerne slår Obama til mod Wall Street. Det amerikanske finanstilsyn skal styrkes og placeres uafhængigt i Federal Reserve (Nationalbanken). Begge tiltag har Socialdemokraterne f o r e s l å e t i D a n m a r k. VK-regeringen er imod. Volcker-rule Obama vil sikre, at den amerikanske stat ikke én gang til skal holde hånden under det samlede finanssystem med svimlende statsgarantier. Derfor har han introduceret den såkaldte Wolcker-rule navngivet efter dens idémand; den 80årige finanslegende Paul Wolcker. Banker skal splittes op og koncentrere sig om almindelig bankdrift. Fuldstændigt samme forslag har Socialdemokraterne stillet regeringen. Vi vil undgå at finanssupermarkederne (eksempelvis Danske Bank-koncernen) bliver så store, at staterne ikke kan gøre andet end at holde hånden under dem uagtet deres vilde adfærd. Også her er regeringen imod. U S A - socialdemokratisk? Efter Obamas sejr med v e d t a g e l s e n a f sundhedsreformen skrev en dansk kommentator, at USA er ved at blive socialdemokratisk. Der er ingen tvivl om, at USA med Obama på afgørende områder har gjort op med Bush og hans højreorienterede tilgang til samarbejde med resten af v e r d e n o g fordelingspolitikken i USA. Lytter man til Obamas retorik er han tæt på et socialdemokratisk syn på verden, væksten og velfærden. I opgøret med de amerikanske gebyrgribbe i banksektoren er vi helt på linie. Det samme gælder troen på en aktivistisk krisepolitik og værdien af vækst. Krydser fingre Som danske socialdemokrater kan vi kun krydse fingrene for, at Obama medrivende retorik omsættes til resultater. Når han det, og kan han udstille republikanerne som ekstreme og uden svar på amerikanernes problemer, vinder han midtvejsvalget i november. Lykkes det ikke kan håbet om et mere socialdemokratisk USA med ét være slukket i november måned. Rødovres tidligere borgmester, Per Møller er død, 78 år gammel.selvom Per Møller, da han ikke blev genvalgt som borgmesterekandidat I 1992 og derfor startede sin egen kommunale liste, var han socialdemokrat hele sit liv. Først som DSU er senere som Rødovres borgmester gennem 14 år fra 1979 til Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i Hårdt slag Derfor var det også et hårdt slag for ham, da han ved en urafstemning i partiet i 1992 ikke blev valgt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Det resulterede som nævnt, at Per dannede sin egen liste Rødovre Listen og stillede op for den. Han blev selv valgt ind ved valget i 1993, men ingen andre fra listen. Det blev kun til en enkelt periode i kommunalbestyrelsen for den nye liste.han havde brudt med sit parti, fordi han ikke kunne få flertal for at få indført en gratis servicebus. Partiet mente ikke, der var råd.i dag kører en gratis servicebus rundt i Rødovre.Det viser lidt om, hvor fremadskuende Per Møller var. 15 pct. ordning Per Møller var også den, der fik gennemført den såkaldte 15 pct. ordning til glæde for kommunens idrætsforeninger. Også her var han i strid med flertallet af sne partimedlemmer i kommunalbestyrelsen. Det var nemlig imod reklamer i kommunens idrætshaller. Per Møller kom alligevel igennem med, at der kom reklamer op i hallerne og på stadions mod at de foreninger, som fik reklamer skulle aflevere 15 pct. af indtægten til en fællespulje, som så efter ansøgning kan søges af idrætsforeningernes ungdomsafdelinger. Han kom igennem med det ved at indkalde til en idrætskonference, som på nær én gik ind for, at foreningerne skulle have lov til at opsætte reklamer. Uenig med partiet om nyt kulturhus En anden sag, hvor han mødte modstand i sin gruppe, var det nye kulturhus Viften. Den gamle Islev Bio kunne ikke mere. Det ville blive alt for dyrt at renovere den, og der kunne ikke bringes premiere film i den. Derfor blev det besluttet, efter en heftig debat blandt borgerne, at den skulle rives ned. Der blev derfor nedsat et udvalg i partiet for at finde frem til en erstatning. Det interne udvalg havde arbejdet med en løsning på Rødovregaard. Men Per Møller, der også var formand for Rødovre almennyttige Boligselskab, RaB, fik viden om, at boligafdelingen Ved rådhuset ikke mere skulle bruge sin varmecentral. Derfor foreslog han, at kommunen købte grunden og byggede et nyt kulturhus på den. Det gik heller ikke stille af, men Viften blev bygget, fordi det var indlysende, at bygge et nyt kulturhus ved rådhuspladsen. Bekæmpede kommunister Det var ikke kun kommunalt, Per Møller blandede sig politisk. Han var en af kæmperne mod den kommunistiske indflydelse på samfundet. Han arbejdede for Arbejderbevægelsens Informationscentral, AIC, bl.a. i et tæt samarbejde med Keld Olesen, som senere blev Rødovres folketingsmedlem og senere minister. Hjemmeværnskonsulent Egentlig var Per Møller uddannet elektriker, men blev senere hjemmeværnskonsulent, så militæret og forsvarspolitikken, var også en af hans mange interesser. Dertil kommer, at han også var meget interesseret boligpolitik. Han var indtil for få år siden formand for De Vanføres Boligselskab og deltog gerne i kongresserne i Boligselskabernes Landsforening.Per Møller, der boede på Åmosevej, men om sommeren opholdt sig i sit sommerhus på Langeland, efterlader sin hustru Inga, søn, datter og børnebørn.vi er mange, som vil savne hans altid gode humør og politiske diskussioner. Helge Møller 9

10 Aktivitetskalender Nyt fra AOF Den 17. April kl : Torvemøde ved rådhuspladsen Den 19. April kl. 18: Gruppe-og FU-møde på rådhuset Den 21. April kl : Medlemsmøde på Ørbygård: Besøg på genoptræningscenter. Den 24. April kl : Torvemøde ved Fakta på Fortvej Den 26. April kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28 Den 1. Maj kl. 7: Rødovregård: 1. Maj fest Den 6. Maj kl. 19: Redaktionsmøde på Skodborgvej 3 Den 8. Maj kl : Torvemøde ved Fakta i Bybjerget. Den 17. Maj kl. 18: Gruppe-og FU-møde på rådhuset. Den 22. Maj kl : Torvemøde ved Netto i Kærene. Den 26. Maj kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28. Den 29. Maj kl : Kampagnedag ved rådhuspladsen med øl og pølser. Den 5. Juni kl : Grundlovsfest på Rødovregård. Besøg på Ørbygårds genoptræningscenter Det har længe stået på partiets social-og ældregruppes ønskeseddel at besøge stedet for genoptræning i Rødovre. Det foregår på Ørbygård, hvor der er 22 rehabiliterings-træningspladser. Derudover er der genoptræning med fysioterapeut og ergoterapeut i et træningslokale.der er aftalt besøg: I skrivende stund er vi så småt i gang med at tilrettelægge efterårets program og glæder os til det bliver postomdelt i starten af august 2010.Desværre er alt for mange af forårets arrangementer og kurser blev aflyst på grund af manglende tilslutning, men vi satser på, at tilslutningen bliver større i efteråret.vi vil i planlægningen arbejde på, at få tiltrukket et yngre publikum, med flere målrettede kurser og foredrag. I samarbejde med Rødovregård arrangerer vi en musikalsk oplevelse med familien Kobbel og med Kulturhus Viften en debataften med Søren Dahl fra Café Hack.Med virkning fra den 1. april 2010 overtager AOF Rødovre driften og administrationen af Vestegnens Folkeuniversitet, en aktivitet som Rødovre Kulturelle Aftenskole har varetaget.formand for komiteen (bestyrelsen) bliver Dan Larsen og Preben Rølling indtræder som bestyrelsesmedlem.vi arbejder også intenst med, at få startet en medieskole her i Rødovre, hvor vi vil tilbyde de unge, fra 16 år et uddannelsesforløb som gør optagelsesberettiget til en af de mange forskellige videregående uddannelser.vi forventer, at arbejdet er færdiggjort op til sommeren 2010, så vi kan fremsende ansøgningen til Rødovre Kommune.Det er planen, at medieskolen skal Onsdag den 21.april kl På Ørbygård, Medelbyvej 6 Plejehjemsleder Hanne Henriques og afdelingsledere Lene Olsen of Bente Ljungberg vil fortælle om situationen på genoptræningsområdet. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål, ligesom der bliver tid til en rundvisning. Ørbygård byder på en kop kaffe og kage. Derfor er det vigtigt, at alle, som ønsker at deltage, husker at melde sig til Kirsten Æroe på mail eller på telefon senest onsdag den 19. April. Mange hilsner og på gensyn Britt og Kirsten Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2010 Nr. 3 Den 6.5. RedaktionsmødeDen 20.5.: Deadline. Den 25.5.: Trykning. Den 27.5.: Til distribution. Nr. 4 Den 5.8.: RedaktionsmødeDen 12.8.: Deadline. Den 18.8: Til trykning. Den 20.8.: Til distribution Nr. 5 Den 23.9.: RedaktionsmødeDen : Deadline. Den 12.10: Til trekking. Den : Til distribution Nr. 6 Den : Redaktionsmøde. Den 9.12.: Deadline. Den : Til trykning. Den : Til distribution Meld jer til vore grupper Efter generalforsamlingen skal vi igen have gang i vore politiske grupper.vi skal have fundet tovholdere fra bestyrelsen til grupperne, som alle er velkomne til at melde sig til. Arbejdsgrupperne dækker de politikområder, som kommunalbestyrelsen arbejder med. Det giver udover gode politiske diskusssioner også vore kommunalpolitikere en god føling med, hvad medlemmerne har på hjerte. Og det giver medlemmerne en direkte kontakt til beslutningstagerne i kommunalbestyrelsen, ligesom partiets bestyrelse hver gang orienteres om, hvad man arbejder med i grupperne. Vi har en gruppe for børne-og skolepolitik, hvor formanden for børne-og skoleuddvalget,flemming Østergaard er tilknyttet, en gruppe for kultur og fritid, hvor formanden for Kultur-og fritidsudvalget, Jan Kongebro er tilknyttet, en gruppe for social-og, sundhed, hvor formanden for social-og sundhedsudvalget, Britt Jensen er tilknyttet, en gruppe for beskæftigelses-og indvandrerpolitik, hvor formanden for beskæftigelsesudvalget Annie A. Petersen er tilknyttet, og en gruppe for teknik-og miljø, hvor næstformanden for teknik-og miljøudvalget Steen Skriver Rasmussen er tilknyttet. Grupperne aflægger på hvert bestyrelsesmøde beretning om, hvad udvalgene har haft af møder, og hvad de har beskæftiget med. Grupperne står også for at foreslå medlemsmøder om aktuelle politiske emner, som, de mener, er egnede. Man kan tilmelde sig hos formanden, Helge Møller på telefon eller på 10

11 Adresseliste Formand: Helge Møller, Skodborgvej 3, / Næstformand: * Per Biener, Schweizerdalstien / Hovedkasserer: * Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv / Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig: Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej / Sekretær: * Dan Larsen, Gunnekær 21 st th / Aktivitetsformand: Dorit Svendsen, Vandværksvej / Bestyrelsesmedlemmer: Jan Hylleborg / Juelsmindevej / * John Hedegaard, Lucernevej 112 * / * *Jean Jensen, Valhøjs Alle tlf / * Dler Colnadar. Maglekær 10, *Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D / Lone Albrechtsen, Egegårdsstien / Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle / *På valg i 2010 Bestyrelsessuppleanter: Kåre Petersen, Grønlunds Alle / Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk / Kai-lOe Gustav, Rønneholmsvej / Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv / Margit Grenaae, Espely / Social- & Ældregruppen: Kirsten Ærø, Espely / Fanebærere: Jan Hylleborg, Juelsmindevej / Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th / Socialdemokratiets mødelokale: Gunnekær 28, 1 / Hjemmeside: Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Erik Nielsen, Kirkesvinget / Britt Jensen, Rødovre Parkvej / Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C / Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv / Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A / Jan Kongebro, Ved Fæstningen / Annie Petersen, Fortvej 6 B / Bente Hylleborg / Juelsmindevej / Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv / Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle / Lene Due, Rådmand Billesvej / Kredsformand: Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev / Folketingsmedlem: Morten Bødskov, Egilsgade 17, Kbh. S / / DSU-Rødovre: Christian Bache Vognbjerg, Valhøjs allé 89 6 th. Tlf DUI Rødovre Gunnekær 28, 1 Lis Olesen, Jyllingevej / AOF-Rødovre: Per Biener, Schweizerdalstien / Revisorer: Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B / tele dk Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th / Revisorsuppleanter: Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D / Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 11

12 Returneres ved varig Adresseændring til: Socialdemokratiet i Rødovre v/dorte Hildebrandt Nyskiftevej Rødovre 12

Generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 31. marts 2011 kl. 19 på Rødovregård

Generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 31. marts 2011 kl. 19 på Rødovregård Nr. 1 Marts 2011 Generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 31. marts 2011 kl. 19 på Rødovregård Dagsorden: 1. Valg af dirigent, bestyrelsens forslag: Jan Kongebro 2. Beretning, v/formanden, Helge

Læs mere

til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 25. marts kl. 19 på Rødovregård Dagsorden:

til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 25. marts kl. 19 på Rødovregård Dagsorden: Nr. 1 Februar 2010 Indkaldelse til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 25. marts kl. 19 på Rødovregård Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning, v/formanden 3. Hovedkassererens beretning

Læs mere

December Nr. 6. Leder: Helle kommer igen -og så vinder hun. Side 2. Skal vi have en Henry Heerups Plads. Side 3.

December Nr. 6. Leder: Helle kommer igen -og så vinder hun. Side 2. Skal vi have en Henry Heerups Plads. Side 3. December 2007 Nr. 6 Leder: Helle kommer igen -og så vinder hun. Side 2. Skal vi have en Henry Heerups Plads. Side 3. Morten Bødskovs tak for valget. Side 5. Valgreportage side 6 og 7. Ny redaktør af bladet.

Læs mere

Læs inde i Bladet: Nr. 4. August

Læs inde i Bladet: Nr. 4. August Nr. 4 August 2012 Grundlovsdag blev for første gang fejret inde i Loen på Rødovregård. Der var meget overskyet, og vejret truede med regn, da arrangørerne mødte op kl. 10. Efter nogen diskussion blev de

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Læs inde i bladet: Nr. 3. Juni

Læs inde i bladet: Nr. 3. Juni Nr. 3 Juni 2009 Vores alle steds nærværende sekretær, Dan Larsen måtte frem med paraplyen, da politidirektør Hanne Bech Hansen holdt sin tale på grundlovsdag på Rødovregaard. Foto: Finn Gade Ærø Læs inde

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Leder: Valget nærmer sig...side 2. Byplankonkurrence i Rødovre Nord/Islev...Side 3. Komplicerede regler for fleksibel frokostordning...

Leder: Valget nærmer sig...side 2. Byplankonkurrence i Rødovre Nord/Islev...Side 3. Komplicerede regler for fleksibel frokostordning... Nr. 6 December 2010 Fanebærerene havde været i sving både ude og inde, da partiforeningen holdt reception for formand Helge Møller i Foreningshuset på Højnæsvej i anledning af hans 70 års fødselsdag. Mange

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Torsdag den 1. maj kl. 7 på Rødovregård

Torsdag den 1. maj kl. 7 på Rødovregård April 2008 Nr. 2 Torsdag den 1. maj kl. 7 på Rødovregård Kom og vær med til en hyggelig morgen med Socialdemokratiet. Vi skal have morgenmad, morgentalere og en god gang lotteri. Program Kl. 7.00 Velkomst

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

1. Maj Kom og vær med til en hyggelig formiddag med socialdemokraterne i Rødovre på Rødovregaard.

1. Maj Kom og vær med til en hyggelig formiddag med socialdemokraterne i Rødovre på Rødovregaard. Nr 2 April 2011 1. Maj 2011 Kom og vær med til en hyggelig formiddag med socialdemokraterne i Rødovre på Rødovregaard. Program: Kl. 9,00.! Velkomst ved formand Helge Møller Kl. 9,30! 1. maj tale ved Borgmester

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SF Rødovre

Referat af Generalforsamling i SF Rødovre Referat af Generalforsamling i SF Rødovre Mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 i Vognporten Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretninger 3. Regnskab

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Socialdemokraten Margit Grenaae

Socialdemokraten Margit Grenaae Nr. 6 December 2014 Socialdemokraten Margit Grenaae På hendes gravsten kunne der stå: Her hviler Margit Grenaae. Hun er født som socialdemokrat. Hun døde som socialdemokrat. Hun gjorde en forskel. Læs

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Læs inde i bladet: Kampagnedag. Den 8. oktober holdt Socialdemokratiet kampagnedag over hele landet. Også i. Nr. 5.

Læs inde i bladet: Kampagnedag. Den 8. oktober holdt Socialdemokratiet kampagnedag over hele landet. Også i. Nr. 5. Nr. 5 2016 Oktober/ november Kampagnedag. Den 8. oktober holdt Socialdemokratiet kampagnedag over hele landet. Også i Rødovre, hvor der blev budt på gratis fadøl og pølser. Øl fik de to børn dog ikke,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SF Gladsaxe fredag d. 25. marts 2011. Side 1 af 7

Referat af Generalforsamling i SF Gladsaxe fredag d. 25. marts 2011. Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i SF Gladsaxe fredag d. 25. marts 2011. Side 1 af 7 1. Velkomst: Formand Poul Reher Jensen bød velkommen og præsenterede Saeid Tayyebi, som optog generalforsamlingen på video

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

RØDOVRE Nr. 3. Socialdemokraterne Juni Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub

RØDOVRE Nr. 3. Socialdemokraterne Juni Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub Socialdemokraterne Juni 2005 RØDOVRE Nr. 3 Læs i dette nummer: Leder: Så ret dog ind.............................. 3 Bud på kommunens politik om eliteidræt.............. 4 Et svært budget..................................

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Oktober. Nr. 5. på partikongressen. Kirsten Gade Ærø kommmenterer et ændringsforlag

Oktober. Nr. 5. på partikongressen. Kirsten Gade Ærø kommmenterer et ændringsforlag Oktober 2008 Nr. 5 Fokus på partikongressen: Kirsten Gade Ærø kommmenterer et ændringsforlag på partikongressen over for formand Helge Møller, som på side 2 giver et fyldigt resume af dagene i Aalborg.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Telefonstandens Pensionistforening af 1950 afholder ordinær generalforsamling i lokalet Immerkær 42, Rødovre den 11. april 2017 kl.10.00, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 26. marts kl. 19 på Rødovregård

til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 26. marts kl. 19 på Rødovregård Februar 2009 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 26. marts kl. 19 på Rødovregård Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning, v/formanden 3. Hovedkassererens beretning

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr PERSONLIGT ANSVAR Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration af flygtninge Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 8. januar 2016, 05:00 Del: SF eren Özlem

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Referat. Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00-18.00 Indhold 1. Orientering fra formanden a. Aflysning af værtsskab for Ældrerådets Vestegnstræf b. Vestegnstræf i Albertslund

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere