2 Godkendelse af revideret årsplan for Ældre- og Handicapudvalget i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Godkendelse af revideret årsplan for Ældre- og Handicapudvalget i 2016"

Transkript

1 2 Godkendelse af revideret årsplan for Ældre- og Handicapudvalget i Bilag: Revideret årsplan for Ældre og Handicapudvalget 2016 DokumentID:

2 Oprettet 4. november 2015 Revideret 26. februar 2016 Årsplan for Ældre- og Handicapudvalgets arbejde i 2016 Forslag til møder: Ordinære udvalgsmøder Som udgangspunkt den første torsdag i hver måned kl. 12:30 16:00. Afvigelse fremgår af nedenstående kalender. Dialogmøder Handicaprådet (maj og august 2016) Ældrerådet (maj og august 2016) VHC Center-MED (maj og august 2016) S&O O-MED (maj og august 2016) Temamøder Foreslås afholdt fra 16:00 18:00 efter de ordinære møder i henholdsvis april og oktober. Måned Dato Aktivitet Januar 7. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej 8. Miniseminar vedr. om- og udbygningsplan 25. Dassos politiker konference Februar 4. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej Marts 3. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej 14. Idékonference, Arena Midt, Kjellerup kl Målseminar 31. Idékonference Gjern Kultur- og Idrætscenter kl Side 1 af 3

3 Oprettet 4. november 2015 Revideret 26. februar 2016 April 7. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 Temamøde 16:00 18:00 lokale D116, Søvej 11. Temamøde i Byrådet 14. Idékonference Them Medborgerhus kl Idékonference Rosengårdcentret kl Maj 2. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej 26. Dialogmøder, Medborgerhuset, Bindslevs Plads: Dialogmøde med Ældrerådet 11:00 12:00 Frokost 12:15 12:45 Dialogmøde med Område-MED (Sundhed og Omsorg)13:00 14:00 Dialogmøde med Center-MED, VHC (Handicap- og Psykiatri) 14:15 15:15 Dialogmøde Handicaprådet kl. 15:30 16:30 Juni 2. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej 13. Ekstraordinært udvalgsmøde - budget 2017: kl. 12:30 16:00, lokale D116, Søvej Juli Mødefri August 11. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej Byrådets budgetseminar 18. Dialogmøder, lokale C118, Søvej: Dialogmøder med formandskabet i ÆHU: Dialogmøde med Center-MED VHC kl Dialogmøde med O-MED S&O kl. 13:00 Side 2 af 3

4 Oprettet 4. november 2015 Revideret 26. februar Dialogmøde med Ældrerådet (Formandsskab fra SFU indkaldes til mødet) kl Dialogmøde med Handicaprådet kl. 15:30 16:30 (Formandsskab fra SFU indkaldes til mødet) September 1. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej 12. Byrådets 1. behandling af budget 2017 Oktober 6. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 Temamøde kl. 16:00 18:00 lokale D116, Søvej 10. Byrådets 2. behandling af budget 2017 November 3. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej December 1. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej Dialogmøderne i august holdes med formand og næstformand for udvalget og de fra udvalget, der har mulighed for at deltage. Dialogmødet med Ældrerådet samt dialogmødet med Handicaprådet i august afholdes sammen med formandsskabet for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Side 3 af 3

5 3 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 74 Handicap - voksne Bilag: Bilag - Regnskabsbemærkninger 2015 DokumentID:

6 REGNSKAB 2015 Bevilling: 74 Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet Beløb Overførsel fra Løn og pl Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 74 Handicap vedrørende: Korrektion vedrørende regulering i forbindelse med omlægning af teknologileje. 175 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 74 Handicap vedrørende: finansiering af tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale Flytning af budgetbeløb fra bevilling 74 Handicap til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Korrektion for indkøbsudbud. Besparelse på handsker. -2 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 53 Socialpsykiatri til bevilling 74 Handicap vedrørende: Korrektion vedrørende regulering ifm. fordeling af effektiviseringsgevinst ved befordring. 55 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 74 Handicap til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Korrektion vedrørende pris- og lønreguleringen i Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 74 Handicap vedrørende: Til støtte til initialomkostninger og implementering af SOFA (social fagligt it-system) 600

7 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 74 Handicap vedrørende: finansiering af tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale. 158 Bemærkninger til andre væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet Beløb Mere statsrefusion end budgetteret i særligt dyre enkeltsager Overførsel regnskab 2014 til "Engangsindtægter" vedrørende konkursbo og tilgodehavende Endnu ikke afholdte udgifter vedrørende nyt fagsystem, kompetenceudviklingspulje samt arv Tilgang af borgere med døgndækket BPA-ordning fra andre kommuner uden refusionstilsagn Mindre forbrug på decentrale enheder Bemærkninger i øvrigt

8

9 9 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen) Bilag: Bilag. Regnskabsbemærkninger bevilling 73 Ældreområdet DokumentID:

10 Bilag. Regnskabsbemærkninger bevilling 73 Ældreområdet Bevilling: 73 Udvalg: ÆHU kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet Flytning af budgetbeløb fra bevilling 24 Kollektiv trafik til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Korrektion vedrørende regulering ifm. fordeling af effektiviseringsgevinst ved befordring. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2014 til 2015 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for samt regulering i henhold til ændrede prisskøn. Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: drift og vedligeholdelse af cykler (el og almindelige). Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Korrektion for indkøbsudbud. Besparelse på handsker og sygeplejeartikler samt tilbageregulering af besparelse i 2015 på biler. Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 52 Sundhedsområdet vedrørende: Beslutningen fra Ældre- og Handicapudvalget ifm. udviklingplanen om styrkelse af mestringsenheden. Flytning af budgetbeløb fra bevilling 78 Fritvalgsområdet til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende busdrift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Ansættelse af projektleder i forbindelse med implementeringen af det Fælles Medicinkort. DUT: Økonomiske konsekvenser som følge af ændring af lov om social service (rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: ældreplejens fraflytning fra Resdal Bakke 11a. Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til voksenelevløn Flytning af budgetbeløb fra bevilling 52 Sundhedsområdet til bevilling 73. Det bemærkes at der er foretaget en korrektion i henhold til beløb, der fremgik af Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden. Ældreområdet vedrørende: Overførsel af budget til husleje Toldbodgade. Beløb

11 Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af plejecentrenes nødkaldeanlæg -59 Bemærkninger til væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet Beløb Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Fælleskonto under træningsområdet Døgngenoptræning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Betaling for ydelser omfattet af frit valg 713 Betaling for ydelser på Plejecenter -917 IT (omsorgssystem) Mellemkommunale betalinger Friplejehjem Kjellerup Betaling til Friplejehjem i andre kommuner Mindre bygningsmæssig vedligehold 622 Område Nord Område Syd Område Øst -787 Pulje til løft af ældreområdet 575 Uddannelse Udviklingsplan Klippekortsordningen 800 Øvrige Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Botilbud til længevarende ophold 704 Øvrige mindre afvigelser samlet Bemærkninger i øvrigt Mindreforbruget på 3,1 mio. kr. kan blandt andet henføres til: - Mindreforbrug på hhv. ældrepuljen á 0,6 mio. kr. samt klippekortmodellen á 0,8 mio. kr. - Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med et merforbrug på bevilling 78 Frit valg på 1,3 mio. kr.

12 13 Foreløbig godkendelse af forslag til værdighedspolitik i Silkeborg Kommune Bilag: Værdighedspolitik - Forslag DokumentID:

13 Sammen om det gode liv Silkeborg Kommunes værdighedspolitik Birthe Thoft Knudsen (22864)

14 Baggrund Sammen om det gode liv er Silkeborg Kommunes værdighedspolitik. Den er blevet til på baggrund af Sundheds- og Ældrepolitikken, arbejdet med Det Gode Hverdagsliv på plejecentrene og beskrivelsen af, hvad det betyder at arbejde med mestring m.v. Både Sundheds- og Ældrepolitikken og Det Gode Hverdagsliv er resultatet af gode og involverende processer med borgere, medarbejdere og Ældrerådet. Derfor er det naturligt, at Sammen om det gode liv bygger ovenpå det arbejde. I værdighedspolitikken bliver værdighed forstået sådan, at man i kraft af at være menneske fortjener respekt fra sine omgivelser en respekt, der skal opretholdes og beskyttes i mødet mellem borger og medarbejder. I værdighedspolitikken bliver værdighed beskrevet i forhold til fem områder: 1. Livskvalitet 2. Selvbestemmelse 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4. Mad og ernæring 5. En værdig død. 1

15 Borgeren er mester i eget liv Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og sætter rammen for de opgaver, der løses i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Og det er i Sandhedens øjeblik, at værdierne bliver omsat til handling. Sandhedens øjeblik Sandhedens øjeblik er det øjeblik, hvor borger og medarbejder mødes, og hvor Silkeborg Kommunes værdier og medarbejdernes faglighed omsættes til handlinger. Sandhedens øjeblik er kendetegnet ved stadig dialog med borgeren om alt det, vi foretager sammen. Dialogen foregår i en ligeværdig atmosfære med gensidig respekt og tillid. Mestring som kultur Mestringstankegangen er udgangspunktet, når borgeren møder og modtager indsatser fra medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Mestring er derfor en del af vores kultur og måde at tænke på. Mestring At arbejde ud fra Mestringstankegangen betyder at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, borgeren har for sit liv. Der er fokus på borgerens ressourcer, og indsatsen tilrettelægges på en måde, så borgeren støttes og styrkes i - at have kræfter til at møde udfordringer - at have følelsen af at have kontrol over eget liv 2

16 De mest sårbare Silkeborg Byråd har som overordnet politisk mål, at der skal tages hånd om de mest sårbare borgere. De mest sårbare er defineret som borgere: der er væsentligt begrænsede i deres aktivitets- og deltagelsesniveau på grund af funktionsnedsættelse som kun har få personlige ressourcer som står uden eller med begrænset netværk Vision og mission Sundheds- og Omsorgsafdelingen har en vision og en mission for arbejdet i afdelingen: Vision Borgeren er mester i eget liv Borgeren oplever kvalitet og sammenhæng Én borger én plan Mission Sundhed i det nære Vi fremmer sundhed, Vi udreder, rehabiliterer og støtter Vi møder borgeren med hjerne, hjerte og holdning Vi møder borgeren med nysgerrighed og åbent sind, og vi gør en forskel Kompetente og glade medarbejdere Vi prioriterer rum til udvikling og nytænkning 3

17 Livskvalitet Hvad omfatter det? Livskvalitet handler om at leve et godt liv et liv, der af den enkelte borger opleves som godt og meningsfuldt. Holdning Vi vil støtte og styrke den enkelte borger i at kunne leve et meningsfuldt liv, hvor hverdagens gøremål har betydning og er til at klare Målet er: At borgeren oplever et meningsfuldt, forståeligt og håndterbart liv med størst muligt personligt ansvar og frihed. Derfor vil Byrådet: Styrke det gode hverdagsliv på plejecentrene Styrke det gode hverdagsliv for borgere med demens Styrke det gode hverdagsliv for borgere i hjemmeplejen med fokus på selvhjulpenhed Medvirke til at skabe gode rammer for nærvær, samvær og aktivitet Styrke det opsøgende arbejde med at opspore og forebygge ensomhed samt understøtte aktiviteter, der afhjælper ensomhed. 4

18 Selvbestemmelse Hvad omfatter det? Selvbestemmelse handler om respekten for borgerens valg og oplevelse af, hvad det gode liv er. Holdning Vi vil arbejde på borgerens præmisser og støtte og styrke muligheden for, at borgeren kan bevare kontrollen over eget liv Målet er: Med udgangspunkt i de ønsker og drømme, borgeren har for sit liv, er målet at medvirke til, at borgeren bliver mester i eget liv. Derfor vil Byrådet: Respektere borgerens ret til at bestemme over egen hverdag og anerkende, at borgeren er ekspert i eget liv Respektere og understøtte borgerens behov for både privatliv og fællesskab Styrke indsatsen for, at borgere med demens så vidt muligt bevarer deres ret til at bestemme selv Sikre, at borgerens og de pårørendes viden og erfaringer inddrages, så man i fællesskab kan udvikle måder at løse opgaverne på løsninger, der er tilpasset den enkelte Styrke indsatsen for, at borgerne forbliver selvhjulpne, herunder sikring af relevante hjælpemidler Rådgive og vejlede borgeren om mulighederne for at anskaffe sig moderne hjælpemidler Afprøve velfærdsteknologi, herunder hjælpemidler, og indarbejde det i løsningen af opgaverne Løbende udvikle medarbejdernes kompetencer til at tale med borger og pårørende på en undersøgende, lyttende og afklarende måde. 5

19 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Hvad omfatter det? Det gode borgerforløb handler om kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i pleje, behandling og træning og om én fælles plan for borgeren. Holdning Sammen med borger og pårørende vil vi arbejde for velkoordinerede og sammenhængende forløb med høj faglig og tværfaglig kvalitet Målet er: Gennem et smidigt og velkoordineret samarbejde på tværs er målet, at borgeren oplever helhed og sammenhæng i sit forløb, og at de enkelte indsatser ydes på baggrund af velunderbygget viden og de bedst egnede metoder. Derfor vil Byrådet: Inddrage borgerens og de pårørendes viden og erfaringer i vurderingen af borgerens behov for støtte Arbejde ud fra én fælles plan for borgeren Sikre midlertidige, målrettede og tværfaglige tilbud indenfor pleje, omsorg, efterbehandling fra hospitalerne og genoptræning Sikre tilbud om akut sygepleje i borgerens eget hjem, på de midlertidige pladser og på plejecentrene i samarbejde med de praktiserende læger Styrke samarbejdet på tværs af fagområder både i Silkeborg Kommune, i samarbejdet med de praktiserende læger, hospitalerne og andre samarbejdspartnere Samarbejde på nye måder med henblik på at skabe bedre løsninger Sikre, at medarbejderne har kompetencer i forhold til at muliggøre, lede og koordinere på tværs og til at bruge deres faglighed i en bred sammenhæng. 6

20 Mad og ernæring Hvad omfatter det? Mad og ernæring handler om, at god og sund mad er en naturlig del af hverdagen og afgørende for den enkelte borgers sundhed og trivsel. Holdning Vi arbejder for kvalitet, valgmuligheder og fleksibilitet, fællesskab og medbestemmelse i madtilbuddene Målet er: Med udgangspunkt i den enkelte borgers ernæringstilstand er målet, at de mest sårbare og syge borgere i Silkeborg Kommune bliver tilbudt netop den mad og de måltider, der tilgodeser deres glæde ved måltidet og behov for ernæring. Derfor vil byrådet: Sikre tidlig opsporing af og behandling for underernæring og fejlernæring Sikre, at maden produceres af gode råvarer, så maden fremstår appetitlig både med hensyn til udseende, duft, smag og farve Inddrage viden om borgerens vaner og traditioner omkring mad og måltider, når maden vælges Med særligt fokus på borgere med demens; sikre, at den enkelte borger sættes i stand til at spise maden eventuelt med støtte fra medarbejdere eller frivillige Medvirke til at skabe rammer for, at måltidet også handler om nydelse, ro og mulighed for fælleskab omkring måltiderne Sikre, at medarbejdernes kostfaglige kompetencer udvikles i takt med, at der kommer ny viden på området. 7

21 En værdig død Hvad omfatter det? En værdig død handler både om et værdigt liv for borgere med livstruende sygdom, og om værdighed, når døden forventes indenfor overskuelig tid. Holdning Vi arbejder for at fremme livskvaliteten hos borgere med livstruende sygdom og for at støtte borger og pårørende omkring livets afslutning Målene er: Gennem en tidlig forebyggende og lindrende indsats er målet at fremme livskvaliteten, når borger og pårørende står overfor udfordringer, der er forbundet med livstruende sygdom. Gennem et respektfuldt samarbejde med borger og pårørende er målet at medvirke til, at ønsker for livets afslutning imødekommes. Derfor vil byrådet: Medvirke til at fremme livskvaliteten hos borgere med livstruende sygdom og deres pårørende Sikre en tidlig inddragelse af sygeplejersker i borgerforløb, hvor der er behov for livsforlængende behandling og lindring Sikre gode rammer for, at borgeren kan afslutte livet i eget hjem eller tæt på hjemmet, også når indsatsen omkring borgeren er kompleks Styrke medarbejdernes kompetencer til at pleje døende og støtte deres pårørende. 8

22 13 Foreløbig godkendelse af forslag til værdighedspolitik i Silkeborg Kommune Bilag: Værdighedspolitik - Procesplan DokumentID:

23 11. februar 2016 Procesplan for udarbejdelse af en værdighedspolitik og udmøntning af midlerne Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af byrådet senest 1. juli Som minimum skal den beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den ældre: 1. Livskvalitet 2. Selvbestemmelse 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4. Mad og ernæring 5. En værdig død. Der skal samtidig udarbejdes en redegørelse for anvendelse af de 15,3 mio. kr., der er Silkeborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden. Ældrerådet og andre relevante parter skal inddrages i udarbejdelsen af værdighedspolitikken. Og i Silkeborg Kommune vil en del af resultaterne fra processen omkring plejeboligplanen for det gode hverdagsliv indgå som et væsentligt element i den samlede værdighedspolitik. Tidsplan Udarbejdelse af værdighedspolitik og udmøntning af midlerne Tor. 3. marts Høringsforslag til drøftelse i ÆHU Tir. 8. marts Høringsforslag til drøftelse i SFU Bemyndigelse til formand og næstformand til at godkende Værdighedspolitik efter høringsfasen Ons. 9. marts Høringsforslag sendes i høring i Ældrerådet og i OmrådeMED Tor. 17. marts Høringsforslag til drøftelse i Ældrerådet Tir. 29. marts Sidste dag for modtagelse af høringssvar Tor. 7. april Behandling af høringssvar og godkendelse af Værdighedspolitik i ÆHU Behandling af høringssvar og godkendelse af Værdighedspolitik af formand og næstformand i SFU Man. 25. april Værdighedspolitik til godkendelse i Byrådet Ons. 27. april Offentliggørelse af Silkeborg Kommunes Værdighedspolitik Birthe Thoft Knudsen (22864) Direkte telefon: Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

24 14 Foreløbig godkendelse af forslag til udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden Bilag: Udmøntning af Værdighedsmilliarden Forslag 1 af DokumentID:

25 22. februar 2016 Forslag til udmøntning af værdighedsmilliarden 2016 Område Politikområde Indsats Beløb Plejecentre - Livskvalitet - Selvbestemmelse - En værdig død - Styrke det gode hverdagsliv - Styrke indsatsen for borgere med demens - Styrke den palliative indsats - Øge normeringen - Øge kompetenceniveauet t.kr. Midlertidige pladser - Selvbestemmelse - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng - En værdig død - Styrke den tværfaglige rehabilitering - Styrke den palliative indsats - Øge den sygeplejefaglige normering - Øge kompetenceniveauet t.kr. Sygeplejen - Selvbestemmelse - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng - Styrke den tværfaglige koordinering omkring borgeren - Styrke arbejdet med én fælles plan for borgeren - Øge normeringen - Øge kompetenceniveauet t.kr. Hjemmeplejen - Livskvalitet - Selvbestemmelse - Mad og ernæring - Styrke det gode hverdagsliv med fokus på selvhjulpenhed - Opspore, forebygge og afhjælpe ensomhed - Gennemføre systematisk ernæringsscreening - Øge kompetenceniveauet t.kr. Hjælpemidler - Livskvalitet - Selvbestemmelse - Styrke det gode hverdagsliv med fokus på selvhjulpenhed - Nedbringe sagsbehandlingstid og leveringstid - Anskaffe flere hjælpemidler t.kr. Personlig pleje og praktisk hjælp - Livskvalitet - Opretholde det eksisterende serviceniveau t.kr. Administration I alt - Udarbejdelse, administration, layout og distribution af pjece 50 t.kr t.kr. Birthe Thoft Knudsen (22864) Direkte telefon: Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

26 14 Foreløbig godkendelse af forslag til udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden Bilag: Udmøntning af Værdighedsmilliarden Forslag 2 af DokumentID:

27 2. marts 2016 Forslag til udmøntning af værdighedsmilliarden 2016 Målgruppe Indsats Politikområde i Borgere på plejecentre, herunder borgere med demens Borgere med demens på plejecentre Borgere med behov for et midlertidigt døgnophold Borgere med behov for sygepleje efter hospitalsophold Borgere i eget hjem Borgere, der modtager mestringsforløb, med behov for hjælpemidler Borgere i eget hjem med behov for personlig pleje og praktisk hjælp - Styrke det gode hverdagsliv - Styrke indsatsen for borgere med demens - Styrke den palliative indsats - Mere tid til den enkelte borger - Øge kompetenceniveauet - Udearealer egnede til borgere med demens - Styrke den tværfaglige rehabilitering - Styrke den palliative indsats - Mere tid til den enkelte borger - Øge kompetenceniveauet - Styrke den tværfaglige koordinering omkring borgeren - Styrke arbejdet med én fælles plan for borgeren - Mere tid til at understøtte sammenhæng i borgerforløb - Øge kompetenceniveauet - Opspore, forebygge og afhjælpe ensomhed - Gennemføre systematisk ernæringsscreening - Øge kompetenceniveauet - Styrke det gode hverdagsliv med fokus på selvhjulpenhed - Nedbringe sagsbehandlingstid og leveringstid - Anskaffe flere hjælpemidler - Opretholde det eksisterende serviceniveau værdighedspolitikken - Livskvalitet - Selvbestemmelse - En værdig død Beløb t.kr. - Livskvalitet 750 t.kr. - Selvbestemmelse - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng - En værdig død - Selvbestemmelse - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng - Livskvalitet - Mad og ernæring - Livskvalitet - Selvbestemmelse t.kr. 650 t.kr. 650 t.kr t.kr. - Livskvalitet t.kr. I alt t.kr. Birthe Thoft Knudsen (22864) Direkte telefon: Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret 2010. Den første fase

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv.

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv. Værdighedspolitik Voksenudvalget Forord Værdighed handler blandt andet om, at mennesker kan mødes på lige fod, og opleve ligeværd, respekt og ordentlighed. Det at føle sig værdsat og anerkendt, styrker

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: 44771846 E-mail: abe3@balk.dk Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden.

Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden. NOTAT Børn & Velfærd/Økonomi Dato: 27. april 2016 Værdighedspolitik Udmøntning af værdighedsmilliard Hvad er værdighed? Det er der nok ikke noget enkelt og entydigt svar på. Hvad der er værdigt for en,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 ** -henvisning sker til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen Overordnet værdighedspolitik. Indledning

Læs mere

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2016-2019 2.1 - Bilag: Socialpsykiatrien - dialogmøde DokumentID: 4185382 Dialogarrangement Socialpsykiatrisk

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8.508.000,00 Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik 26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer Tema i værdighedspolitikken - Mål for indsatsen Livskvalitet a. At borgeren kan få gode oplevelser og deltage i sociale

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere