Den Røde Løber August nr. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Røde Løber August nr. 10"

Transkript

1 Den Røde Løber August nr. 10 Medlemsblad for Socialdemokraterne i Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre partiforeninger Der er noget galt i Danmark I dette nummer præsenteres fem nye kandidater til det kommende kommunalvalg...

2 Socialdemokraterne i Skive Kommune Fællesledelsen Formand: Poul Erik Hansen Telefon Næstformand: Elo Lund Telefon Kasserer: Peder Damgaard Telefon Sallingsund Peder Damgaard Telefon Skive/Højslev Ellen Vernstrøm Andersen Telefon Spøttrup Karsten Pedersen Telefon Sundsøre Erik Harritslev Nielsen Telefon DSU Skive Martin H. Lauritsen Røde Løber«Poul Erik Hansen Elo Lund Helge Stavnsbjerg Lene Jeppesen af Helge Stavnsbjerg Ledighedstallene taler deres tydelige sprog Danmark er i dyb krise. Regeringen åbner da også op for en ny krisepakke til 5 mia kr, hvor specielt mindre virksomheders kredit- og eksportmuligheder skal forbedres. Regeringen famler nærmest i blinde. Skattelettelser næste år, SP-udbetalinger til stor glæde for rejsebureauerne, 1½ mia til støtte for renoveringer af private boliger, og øgede muligheder for investeringer på regionalt og kommunalt niveau. Der er ikke meget tilbage fra Fogh æraens stolte periode med gentagne skattelettelser og øget velfærd for den enkelte dansker. Hvor den stolte finansminister Thor Petersen var lige ved at gå fra snøvsen på grund af et statsligt overskud på 70 mia kr. Nej, hvor de kunne V, K og O. I en fremragende kronik i Politiken den 6. august Sådan var det Fogh! - skriver Mogens Lykketoft: den stærke fremgang i økonomi og beskæftigelse siden 2001 har vist sig at være et sandslot, der skylles væk, så snart der kommer bølgegang udefra. Kan det siges mere præcist eller skarpt? Den socialdemokratiske store krisepakke indeholder da også bl.a. en kraftig styrkelse af hele uddannelsesområdet og betydelige investeringer i offentlig velfærd. Men hvordan er det gået med regeringens postulerede fremgang i velfærd? Ser vi på sundhedsområdet, sygehusene i regionerne og de mange nye privathospitaler, er der store problemer med rekruttering af læger og plejepersonale. Ventelisterne er uændret lange. Kun privathospitalerne har fået en ekstraordinær stor pose penge signeret den daværende sundhedsminister nu statsminister. I fremtiden skal afregningerne til privathospitalerne følge markedsprisen, men skaden er Et politisk spændende efterår sket. På grund af behandlingsgarantier, manglende personale på de offentlige sygehuse og de skattebegunstigede sundhedsforsikringer vil udviklingen hen imod et A- og et B-hold af patienter fortsætte. Det er godt, at Bent Hansen og Laila, og de andre A-politikere i regionsrådet har markeret deres utilfredshed med denne tingenes tilstand og advokeret stærkt for den lige og fri adgang til sundhedsvæsenet. Derfor er det så vigtigt, at vi til november valget støtter vore lokale kandidater på A-listen til regionsvalget. Skive Sundhedshus skulle jo gerne tage endelig form i et frugtbart samarbejde mellem forskellige typer af sundhedspersonale, region og Skive kommune. Det står heller ikke godt til på de kommunale velfærdsområder. Siden 2001 er bevillingerne til skole, ældrepleje og børnepasning steget meget langsommere end i perioden før dengang Poul Nyrup Rasmussen var statsminister. Det kan vi ikke være bekendt i en periode, hvor det private forbrug hos de fleste er så kraftigt stigende. Men ifølge Mogens Lykketoft er der på samme tid kommet flere danskere under fattigdomsgrænsen. Uligheden er øget stærkt under denne regering, og næste års skattelettelser vil øge den ulighed markant. Derfor må vi kæmpe for et godt valg til Per og hans stærke hold til byrådsvalget. Vi har klart den stærkeste borgmesterkandidat til valget, og det bedste hold af samtlige partier. Det virker som om det lokale V,K,O flertal har valgt at nøjes med at administrere kommunen. Hvor er dynamikken, hvor er visionerne, hvor er Skive kommune på vej hen i disse tider med store strukturelle forandringer tænk på slagteriets skæbne, blandt de mange virksomhedslukninger i Skive kommune. 2

3 Aktuelt borgmesterkandidaten Der er noget galt i Danmark Af Per B. Jeppesen Borgmesterkandidat i Skive Kommune Der er noget galt i Danmark... Sådan sang folkekære John Mogensen for snart mange år siden. Sangen var båret af social indignation og vrede over, at man ikke kunne finde ud af at behandle hinanden ordentligt, og at der var så stor forskel på rig og fattig i et lille land som Danmark, som ellers havde alle muligheder. Selvom jeg gerne ville - skal jeg ikke tage patent på John Mogensen, men når jeg bruger den samme vending, er det fordi den beskriver alt for godt den situation, vi befinder os i lige netop nu i det danske samfund. Der er simpelthen noget helt rivende galt. Jeg skriver det med min baggrund som medlem af Skive Byråd gennem snart 28 år og med en række forskellige poster i denne og andre politiske sammenhænge. De seneste år har et snævert folketingsflertal væltet en række reformer ned over Danmark. De fleste af dem har på forskellig vis noget med lokalsamfundene at gøre. Mest omfattende er nok den såkaldte kommunalreform, som reducerede de daværende 275 kommuner til 98, og de daværende 16 amter til fem regioner. Samtidig ændrede man helt på opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne. Det hed sig, at kommunerne fik flere opgaver og mere ansvar. Dog uden at pengene fulgte med. Samtidig ragede staten en del opgaver til sig, primært fra de tidligere amter. Og regionerne skulle løse en række bundne opgaver, uden at de fik mulighed for at opkræve skat, så det kunne lade sig gøre. Der var ikke tid nok til at implementere reformen, og dermed heller ikke tid til at rette fejl og skæverter. Derfor blev reformen født med en række fuldstændig uafklarede problemer, og kommunerne kæmper stadig efter snart tre år med at løse disse. Det fungerer simpelthen ikke - ikke mindst fordi der ikke er penge nok til at løse opgaverne. Kommunalreformen blev vedtaget af et meget snævert flertal i Folketinget, nemlig regeringspartierne og Dansk Folkeparti, og var klart ideologisk styret. For at udligne nogle af de økonomiske problemer, kommunalreformen medførte, vedtog de samme partier en såkaldt udligningsreform, som siden har vist sig ikke at udligne noget som helst. Kommuner, der før havde økonomiske problemer, har det fortsat. Kommuner fra udkantsområderne med lav eller ingen vækst mangler simpelt hen penge i kassen. Kommuner med befolkningstilvækst bliver ikke kompenseret for dette. Og en række velstillede kommuner fik en forøgelse af deres bloktilskud uden nogen logisk begrundelse. Der var en lang række andre skævheder, og det må bare konkluderes, at udligningsreformen var forkert tænkt og ikke virkede. Så har jeg ikke nævnt politi- og retskredsreformen og diverse andre ideologisk styrede reformer af det danske samfund, men det må bare konstateres, at de fleste har vist sig at være fuldstændig akademiske skrivebordsplaner uden fast grund i den danske virkelighed. Jeg siger ikke, at de borgerlige folketingspolitikere og deres spindoktorer og tænketanke ikke aner, hvad de gør, for det gør de helt sikkert. Det er alt sammen en del af et stort ideologisk felttog mod det danske velfærdssamfund. Det er en virkeliggørelse af Anders Fogh Rasmussens minimalstat. Jeg synes, der er grund til at råbe vagt i gevær. Der er noget galt i Danmark. Der er brug for et kommunalt oprør. Man kunne sige, at der var brug for, at Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner skulle gå kraftigt på banen til forsvar for den lokale velfærd. Men særligt KL er totalt uegnet til at forsvare de kommunale interesser, fordi det er en organisation, der udelukkende lever og overlever på at tænke i gold konsensus. Den bygger på en ide om at lave ens vilkår for alle de danske kommuner, helt uden at tage højde for de store forskelligheder. Tænk sig hvis vi mange socialdemokratiske lokalpolitikere stod sammen og markerede at der er brug for en helt gennemgribende reform af det danske samfund, hvor man så at sige vender tingene på hovedet. Der er ikke brug for flere popsmarte reformer, der ikke virker. I stedet burde man lave DEN STORE REFORM, som endegyldigt placerer ansvaret for den lokale velfærd og udvikling hos de lokale politikere. Og dermed også kompetencen til at indkræve de fornødne skatter. Så kan folketinget tage sig af de statslige opgaver - så er de formentlig rigeligt beskæftiget. 3

4 Aktuelt fra Fællesledelsen God valgkamp til alle...! Så er vi klar til kamp Med præsentationen af disse fem nye kandidater til byrådsvalget 2009 i Skive Kommune er listen fra Socialdemokraterne ved at være fuldkommen. Vi siger naturligvis fra Fællesledelsens side, hjertelig velkommen til alle de nye kandidater. Det er dejligt at se, at så mange vil arbejde aktivt for, at vi igen kommer til at sidde for bordenden i Skive Byråd. Det er med stolthed at vi nu kan præsentere alle vore kandidater - såvel nye som gamle. Så skal der arbejdes.. 1. Per Jeppesen, Skive. 2. Peder Christensen, Skive. 3. Berit Kjølhede, Skive. 4. Ole Priess, Balling. 5. Bente Østergaard, Roslev. 6. Dorte Christensen, Fur. 7. Ruth Kristensen, Skive. 8. Niels Ole D Nielsen, Skive. 9. Bent Møller Winther, Skive. 10. Frede Frandsen, Hem. 11. Trine Troelsgaard, Højslev. 12. Bjarke Høj Olesen, Skive. 13. Jan Birch, Skive. 14. Svend Aage Madsen, Højslev. 15. Søren Riis Jensen, Skive. 16. Srdjan Dzabic, Skive. 17. Ulla Felding, Skive. 18. Susanne Grove, Sallingsund 19. Bjarke P Klemmensen Gade, Selde. 20. Søren Hendriksen, Spøttrup. 21. Vera Møller Jensen, Roslev. 22. Jan D Andersen, Jebjerg. 23. Prior L Poulsen, Rødding. 24. Niels Hørup Roslev. 25. Carsten Veile, Glyngøre. 26. Johnny Knudsen, Skive. 27. Steen Skaarup Nielsen, Dommerby. 28. Michael Halle, Hem. 29. Thomas Borgå, Skive. 30. Kurt Bertelsen, Lund. Johnny Knudsen Glattrupvej Tlf år. Jeg vil gerne arbejde med socialpolitik/ ungdomspolitik Gennem mine aktiviteter, har jeg konstateret, at det er vigtigt, at Skive kommune har og fortsat udvikler en ungdomspolitik: en politik, der tilgodeser de stærkes muligheder for uddannelser, en politik der tager vare på de svageste, og på forskellig vis ruster dem til et fremtidigt liv, hvor de i vidst muligt omfang klarer sig selv. Det kræver en aktiv og bevidst indsats Jeg vil også gerne arbejde med at udvikle Skive kommune generelt. Jeg synes at vi skal gøre meget mere ud af vores placering ved Limfjorden, vi skal gøre det endnu mere attraktivt at færdes ved fjorden også i de bynære områder. Steen Skaarup Nielsen Selvstændig håndværker. Møllekrogen 6, Dommerby 7800 Skive. Tlf år. Mine politiske interresse ligger fortrinsvis i at bringe kommunens byer sammen til en samlet størrelse med et netværk der kan drage fordel af fællesskabets styrke og derigennem give plads til nye ideer der kan skabe fremdrift for alle borgere i kommunen hvad enten det er i yderkanten eller i selve Skive. Salling skal udvikles på mange fronter efter nogle år at have stået i stampe. Men med krav om rigelig og den rigtige plads til vores børn, udsatte grupper og ældre i god balance med Sallings erhvervsliv og med et økonomisk forsvarligt samarbejde i Skive byråd på sidelinjen. Et rigt og aktivt kulturliv for alle borgere i Salling og mulighed for de bedste uddannelses tilbud. Det giver udvikling og fremdrift for alle.

5 Aktuelt fra Fællesledelsen Tak for godt samarbejde Håsum-Ramsing Det er med stor beklagelse, at vi har erfaret, at partiforeningen Håsum Ramsing, har besluttet at nedlægge sig som forening. Fra Fællesledelsen vil vi gerne takke for det samarbejde vi har haft gennem årene. Det er naturligvis mest forhenværende formand Robert Sørensen som vi har haft mest med at gøre. Robert S. har på bedste vis, givet en del af Vestsalling en markant stemme i Fællesledelsen. Vi vil af og til savne den åbenhjertige tone som Robert repræsenterede. Vi håber at medlemmerne, vil vælge en anden partiforening i Skive kommune, og dermed fortsat være med til at styrke Socialdemokraternes kamp for udvikling i hele vores kommune. På Fællesledelsens vegne Poul Erik Hansen Michael Halle Ballingvej 72, Hem, 7899 Skive. Tlf eller Jeg er 54 år, og efter min egen mening; en mand i sin bedste alder. Der er kommet både furer og rynker i ansigtet, og bukserne er krøbet en smule i livet, men der er også kommet livserfaring og det er guld værd. For 4 år siden stoppede jeg min forretning og har siden ernæret mig dels som sanger og dels som graver ved et par kirker. Det giver en frihed, jeg ikke har kendt til før. Og så kan jeg beskæftige mig med nogle af de andre ting der ligger mig på sinde bl.a. politik. Der er 3 ting jeg gerne vil arbejde for i et kommende, selvfølgelig Socialdemokratisk ledet byråd: 1) En ældrepolitik vi kan være bekendt. Det handler omsorg, tryghed og værdighed. 2) Én SAMLET kommune. Lokalområderne skal styrkes, gøres attraktive og interessante for nye borgere. 3) Skive Kommune skal styrke sin position på det kulturelle område, og der skal gives særlig plads til bl.a. de musiske uddannelser. Thomas Borgå Selvstændig. Skovbakken Skive. Tlf Jeg er 33 år. - Jeg vil gerne arbejde for at Skive Kommune kommer ud af den negative spiral, som man desværre har set de seneste år. Hvis alle unge mennesker ikke skal flytte fra byen og kommunen, skal vi have sparket gang i udviklingen af Skive igen. Vi skal både turde sige ja til spændende nye udefrakommende tiltag, men også selv gå forrest med visioner, initiativ og ikke mindst mod til at tage beslutninger som udvikler byen og egnen. - Vi skal også på det lange sigt kæmpe for en bedre infrastruktur, for vi føler os ofte som et afkoblet udkantsområde, til trods for at Skive faktisk er tæt på midten af Jylland. - Skive har et ry som en af de byer, hvor der flyder mest narko i Danmark. Vi skal med alle tænkelige midler have vendt denne udvikling, så vores unge ikke ender med at blive weekendnarkomaner, før de har endt deres uddannelse. Kurt Bertelsen Strandetvej 1, Lund, 7840 Højslev. Tlf år. Politisk vil jeg arbejde for, at virksomhederne i hele Kommunen får gode vilkår, vi skal være imødekommende og utraditionelt tænkende engang i mellem. Jeg har siddet i Skive byråd siden 1990 og er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Desuden har jeg før været med i Børne- Ungeudvalget i Skive Kommune, hvor vi støder ind i mange menneskeskæbner. Fællesskabet, omsorgen og bekymringen for vore medmennesker er kendetegnet i den Socialdemokratiske politik. Jeg vil kæmpe for, at vi bevarer gode pasningstilbud til vore børn og at skolerne både arbejder med det faglige, men også lægger stor vægt på, at børnene trives og får lyst til at lære. Desuden ønsker jeg, at der fortsat skal være en aktiv og seriøs Landsby politik i hele kommunen. 5

6 Aktuelt fra Byråds- og Folketingskandidaten»Der mangler simpelhen en politisk dagsorden... Der er brug for en plan Af Peder Christensen, Folketingskandidat i Skivekredsen August er traditionelt den måned, hvor den politiske sæson i folketinget skydes i gang efter en lang sommerferie. Sommeren har som sædvanligt været præget af agurketid, men nu starter de politiske partier med at afholde sommergruppemøder og gøre klar til det nye folketingsår. Og hvad kan vi så vente os? Er det store politiske revolutioner fra regeringens side eller vil regeringen bare køre forretningen videre. Meget kan tyde på det sidste. Der er ikke udmeldt mange politiske visioner fra regeringen side, siden vi fik ny statsminister i stedet for handler det om at vise billedet af en statsminister der er et rundt venligt familiemenneske med en sød kone, der flittigt bliver vist frem i ugebladene. Der mangler simpelthen en politisk dagsorden af mange gode grunde. Efteråret står i kommunalvalgets og klimatopmødets tegn. Kommunevalget er Lars Løkkes første styrkeprøve som statsminister og det har selvfølgelig topprioritet, hvorfor landspolitikken ikke må ødelægge kommunalvalget. Klimatopmødet skal lancere statsministeren som en statsmand, der sammen med andre toppolitikere løser verdens klimaproblemer. Jeg tror ikke, at der politisk kommer nogen nytænkning i dette folketingsår forretningen skal bare køre videre og så kommer der en ministerrokade til vinter efter kommunalvalget og klimatopmødet, hvorefter Lars Løkke kan opruste til det næste folketingvalg, som formentlig kommer til vinteren 2010/11 eller foråret Så for mig at se ligner det lidt politisk tilstand, hvor det handler om at gøre vælgerne trygge ved den nye statsminister. Som tiderne er i øjeblikket er det faktisk skræmmende, hvis ovenstående viser sig at være sandheden. Danmark har brug for handling nu, hvor den internationale finanskrise raser, hvor klimaet råber på hjælp og hvor vores velfærd i Danmark er under pres. Danmark står ikke i første række blandt de lande, som forsøger at afbøde den økonomiske krise. Forårspakken og SP udbetalingerne vil få en betydning, men det batter ikke meget i det store spil. Regeringens udspil forventes at give beskæftigede i 2009 og omkring i 2010, men det skal ses i sammenhæng med stigninger på op til flere arbejdsløse pr. måned før ferien Vi har passeret arbejdsløse og det ventes, at vi passer inden udgangen af Vi har derfor virkelig brug for en vækstplan, som for alvor kan bremse op for den økonomiske krise her i landet. Vi skal have en vækstplan, der skal bruges målrettet og ansvarligt og vækstinitiativerne baseres på følgende grundlæggende kriterier: Den skal have størst og hurtigst mulig direkte effekt på særlig den private beskæftigelse Den skal styrke den fremtidige vækst, øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen. De offentlige budgetter må ikke varigt belastes Der skal laves initiativer over en bred kam bl.a. stille risikovillig kapital til rådighed for vækstvirksomheder, investere i klima, energi og miljø, investering i uddannelse og omstilling på arbejdsmarkedet, investering i den kollektive trafik, investering af billigere boliger og en modernisering af den offentlige sektor. Og så er der skal der særskilt også ses på en lige udvikling i hele Danmark, da krisen virkelig har gjort lille Danmark mere skævt end det var i forvejen. Her i Skive er arbejdsløsheden for medlemmer af 3F for eksempel steget til omkring 20 procent, hvilket er helt uacceptabelt. Der er derfor også behov for en speciel indsats for udkantsområderne, som skal have andre og mere favorable vilkår, som kan stimulere arbejdsmarkedet her. Og så er finanskrisen kun en de områder, hvor indsats er påkrævet. Moderniseringen af vores velfærdssamfund og herunder vores sundhedsvæsen og klimaet er mindst lige så vigtige og investering i begge dele kan også få positiv indflydelse på finanskrisen. Sundhedsvæsnet skal ikke længere være en ideologisk kampplads, hvor tingene skal privatiseres for en hver pris og hvor der skal være folks pengepung eller forsikring, der afgør, hvornår man kan blive behandlet. Sundhedssystemet trænger til moderniseringer og investeringer og vi skal ikke være bange for at tage fat på den store opgave, selvom det betyder et opgør med nogle tabuer og nødvendige prioriteringer. Der skal sættes turbo på miljøinvesteringerne igen. Investeringer som ikke kun er godt og nødvendige for miljøet, men som også kan sætte skub i en af vore store eksport industrier. Her er vi også godt med i Skive bl.a. med Dantherm. Så der er nok at gå i gang med lad os håbe, at efteråret bliver præget af politisk handling og ikke stilstand af taktiske årsager. 6

7 Aktuelt fra Skive Byråd Hvor bliver initiativerne af..?»skive Kommune har brug for at der igen kommer gang i hjulene... af Ole Priess Så er arbejdet i byrådet for denne periode gået ind i sin sidste halvleg. Man kan ofte se det på, at der ikke kommer så mange større politiske temaer op. Det er et år, hvor ingen rigtig rører på sig og slet ikke dem, der har flertallet. Men det er der nu ikke noget nyt i, det har de heller ikke gjort de tidligere år. Man kunne jo mene, at mine postulater var begyndende valgflæsk, men jeg mener helt oprigtigt, at der ikke er kommet bare et nyt initiativ, et nyt projekt eller tiltag til gavn for kommunen fra Venstres side. Det har været andre, der er kommet med ideerne, men desværre Venstre der har haft flertallet. Skive Kommune har brug for, at der igen kommer gang i hjulene. At vi får sat udvikling på dagsorden og ikke blot ser til, at afvikling på afvikling sker hen over hovederne på os. Uden at vi gør noget. Skive har brug for en ny borgmester, vi har brug for, at Per bliver borgmester - for hele kommunens skyld. I foråret fik vi sammen med SF stillet forslag om at fremrykke anlægsbudgetterne. For på den måde at kunne skubbe gang i offentligt byggeri til gavn for vores håndværkere, som jo var og fortsat er hårdt ramt af finanskrisen. Vi trænger rigtig meget til at få gang i offentligt byggeri, men vi har en regering, som hellere vil give skattelettelser til de rige! (rødvins reformen) Vi har i tråd med at være en energivenlig kommune igangsat etablering af solvarmeanlæg og zonestyring på skolerne samt energiregistrering på 22 daginstitutioner. Tiltag som ikke mindst kan tilskrives formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Per Jeppesen. Vi har også sammen med SF og B fået et prøvevalg igennem for de årige i Skive Kommune i forbindelse med kommunevalget til november. Dette valg er spændende af flere grunde: For det første fordi, at det skal forgå elektronisk. Det vil sige, at de unge skal stemme via internettet, måske en metode som ikke ligger langt ude i fremtiden for de rigtige valg. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at gøre de unge bevidste om, hvorfor det er vigtigt med valg. At det er en af grundpillerne i et demokratisk samfund. Det er ikke en selvfølge, at man har et demokratisk samfund, der er folk, der dør hver i dag i kampen for at få det. Vi har i Byrådet også lige vedtaget en flot og ambitiøs læseplan for IT, medier og skolebibliotekskundskab for folkeskolerne i Skive Kommune. En plan der på sigt vil kunne få os med helt frem i førersædet, hvad IT angår. Til slut vil jeg kort nævne Kultur Center Limfjord, der jo har været MEGET og detaljeret omtalt i pressen. Vi i den socialdemokratiske gruppe forstår ikke, hvorfor det var nødvendigt at lade KCL gå konkurs og miste så mange penge, låste døre, hårdt ramte medarbejdere, og ikke mindst anseelse udadtil. For så alligevel at lave løsninger, som vi var på vej med. Med fire års sammenføring og start af en ny kommune er tiden kommet til, at kommunen skal i gang med at udvikle sig til gavn for alle i hele kommunen. Det skal den med Per i spidsen, derfor kom og sæt dit kryds ved liste A d. 17. november. De bedste sommerhilsner Ole Priess 7

8 Aktuelt fra Regionsrådet Ambulancestation i Nordsalling Af regionsrådsmedlem Laila Munk Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet en række tiltag på sygehusområdet, som betyder store ændringer i hele regionen i den måde, vi har kendt sygehusvæsenet til nu. Ændringerne skyldes dels Sundhedsstyrelsens udmeldinger dels den økonomi, som regeringen har aftalt med regionerne. Beslutningerne er truffet tidligere i forbindelse med akutforlig og budgetaftaler, og jeg har tidligere beskrevet hvilke konsekvenser, det får for Skive. Nu er forandringerne i fuld gang, og jeg vil forsøge at ridse op, hvad der er udført og hvilke tiltag, der er på vej. Den 1. april 2009: Den akutte medicinske modtagelse på Skive Regionshospital (SRH) lukkede og samtidig er der lukket/ flyttet 32 medicinske senge samt 10 reumatologiske senge. I stedet er der er indsat akutbil bemandet med anæstesisygeplejerske i dagtid på hverdage og paramediciner i den resterende tid. Akutbilen kører døgnet rundt. Senere på året etableres Ny (ekstra) ambulance: For at højne den præ-hospitale indsats og nedbringe responstiden på fremkørsel af ambulancer i visse yderområder, er der vedtaget en plan, der bl.a. indebærer, at der skal være en ambulancestation i Nordsalling. Udvalget, der har arbejdet med området, har peget på, at stationen kunne placeres i Durup. Hvis hele Salling skulle nyde godt af det nye ambulanceberedskab, skulle placeringen have været i Breum. Det har jeg naturligvis peget på og opfordret til, men udgifterne til denne placering ville være noget højere, derfor blev placeringen i Durup. 8 Ordningen forventes indført i løbet af efteråret. Jeg har tidligere beskrevet mine argumenter for placeringen i et læserbrev i Skive Folkeblad. Interesserede kan læse dette på min hjemmeside: Der fastholdes følgende sygehusfunktioner i Skive: Medicinsk ambulatorium: - Lungemedicinsk ambulatorium - KOL-skole - Iltsygeplejerske - Hjerteklinik - Diabetes ambulatorium - Reumatologisk ambulatorium - Neurorehabilitering. Der er oprettet 20 nye senge til neuro-rehabilitering, så der nu er 56 senge. - Skadeklinik, som fremover skal hedde akutklinik. - Fertilitetsklinik. - Billeddiagnostisk afdeling (røntgen). - Klinisk Biokemisk afdeling. (Blodprøver og analyser). - Fysioterapi. - Jordemoderkonsultation. - Klinisk diætist. - Arbejdsmedicinsk filial. - Lungemedicinsk afdeling er fortsat i Skive (frem til medio 2010 hvor afd. flyttes til Viborg). Man kan altså stadig blive indlagt på denne afdeling en tid endnu. I juni 2008 bevilgede Regionsrådet 2 mio. kr. til udarbejdelse af en masterog dispositionsplan for omdannelsen af Skive Sygehus til Sundhedshus Skive. Der er udarbejdet et byggeprogram. På baggrund af de nuværende interessetilkendegivelser viser det, at SRH vil kunne fyldes af sundhedsfunktioner og ydere fra kommunen, praksissektor og hospitalssektor. I juni 2009 blev det så besluttet at planen skal færdiggøres, men da Regionen mangler penge skal ombygningen faseopdeles. Derfor må vi se i øjnene, at ombygningen vil tage længere tid end først antaget. Om den beslutning får nogle af interessenterne til at trække sig, ved jeg ikke i skrivende stund. Første fase omfatter genhusning af de regionale sygehusfunktioner, der er placeret i de bygninger ( ), hvor der skal indrettes klinikker til almen praksis samt indretning af disse. Denne plan er under udarbejdelse og fremlægges for Regionsrådet i september/oktober, hvor der også skal frigives penge til denne ombygning. Først til den tid ved jeg, hvor de berørte funktioner skal etableres i byggeperioden. Jeg havde gerne set, at hele ombygningen blev klaret i én ombæring, men det er der ikke økonomiske midler til, fordi der også bygges om andre steder i regionen.. Mit værste scenarie er, at der undervejs kan blive ændret i beslutningerne om hvilke sygehusfunktioner, der skal blive i Skive. Snart er der valg, og et nyt Regionsråd er på plads i januar Vi ved ikke, om der til den tid er lokale fra Skive valgt ind i Regionsrådet. Min erfaring fra indeværende periode er, at hvis ingen kan tale for et område, så kan det meget let blive glemt. Med venlig hilsen Laila Munk Sørensen

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Den Røde Løber Juni 2010 - Nr. 12

Den Røde Løber Juni 2010 - Nr. 12 Den Røde Løber Juni 2010 - Nr. 12 Medlemsblad for Socialdemokraterne i Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre partiforeninger Det ser rigtig sort ud... Socialdemokraterne i Skive Kommune Socialdemokratiet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Gør mere. Vi kan gøre mere for velfærden i Hillerød. Socialdemokratiets valgmagasin Kommunalvalg Hillerød Kirsten Jensen

Gør mere. Vi kan gøre mere for velfærden i Hillerød. Socialdemokratiets valgmagasin Kommunalvalg Hillerød Kirsten Jensen Gør mere Socialdemokratiets valgmagasin Kommunalvalg Hillerød 2017 Vi kan gøre mere for velfærden i Hillerød Kirsten Jensen Kirsten Jensen 2 // Gør mere for børnene 4 // Gør mere for de ældre 6 // Gør

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Den Røde Løber Februar Nr. 11

Den Røde Løber Februar Nr. 11 Den Røde Løber Februar 2010 - Nr. 11 Medlemsblad for Socialdemokraterne i Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre partiforeninger Skive Seminarium fortsætter... I dette nummer præsenteres alle de valgte

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere