januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "januar årgang"

Transkript

1 januar årgang Region Midtjylland strømliner det præhospitale beredskab Er en udgående akutafdeling en god idé? , 19. januar 2011, side 1

2 Region Midtjylland vil strømline det præhospitale beredskab Fotos: Region Midtjylland Fire akutlægebiler og fem akutbiler står til nedlæggelse i Region Midtjylland. Til gengæld opgraderes 16 ambulanceberedskaber med paramedicinere, og der tilføres 2 nye ambulanceberedskaber. Det giver en besparelse på 14,8 millioner kroner om året. Det er det præhospitale beredskabs bidrag til den meget omfattende spareøvelse, som skal skære 500 millioner kroner af Region Midtjyllands sundhedsbudget i Planen går hårdt til akutberedskabet i Nordvestjylland, hvor akutlægebilerne i Lemvig og Holstebro står til nedlæggelse, og der flyttes så meget rundt på ressourcerne, at det påvirker den særlige plan for akutberedskabet i Nordvestjylland samt de ansøgninger, Region Midtjylland sammen med de nordvestjyske kommuner har indsendt til Sundhedsstyrelsens Akutpuljer. Region Midtjyllands sparekatalog betegner et paradigmeskift på det præhospitale område, hvor antallet af supplerende præhospitale udrykningsenheder reduceres til en tredjedel af den nuværende kapacitet. Region Midtjylland lægger op til et større politisk slagsmål om en meget stor spareplan, som skal fremtidssikre sundhedssystemet i Midtjylland. Metoden er at reducere antallet af matrikler, altså fysiske adresser for sygehuse, akuthuse og altså også kørende enheder som lægebiler og akutbiler. Den store spareplan har en ramme på 500 millioner kroner. Bidraget fra den præhospitale sektor er på 14,8 millioner knap 3 procent af de samlede foreslåede besparelser. De 14,8 millioner skal ses i forhold til et samlet budget i 2011 for det præ , 19. januar 2011, side 2

3 hospitale beredskab på 710 millioner kroner, 2 procent af budgettet skal der spares. Det samlede sundhedsbudget i Region Midtjylland med primærsektoren og medicintilskud indregnet er på 21 milliarder kroner om året, heraf 14,5 milliarder kroner til sygehussektoren. Det præhospitale beredskab udgør altså 3,4 procent af det samlede sundhedsbudget i Region Midtjylland. Alligevel er de foreslåede ændringer ganske vidtgående. Det fintmaskede net af lægebiler og akutbiler har i vid udstrækning været spydspidsen i det præhospitale system og har også været brugt som argumenter for borgerne tryghed, når sygehusene samles i større enheder, og den lokale skadestue lukker. Således har bl.a. lægebilen på Djursland for nogle år siden været brugt som argument for et uændret serviceniveau efter nedlæggelsen af skadestuen på sygehuset i Grenå. Men hvis spareforslaget går igennem, til der kun være fem akutlægebiler tilbage nemlig i Århus, Randers, Horsens, Viborg og Herning, og de skal knyttes direkte til de kommende fælles akutmodtagelser på sygehusene i netop disse byer. Alle fem akutlægebiler bliver døgndækkende. De øvrige fire akutlægebiler i Holstebro, Lemvig, Silkeborg og på Djursland foreslås nedlagt. Også akutbilerne i Ringkøbing, Tarm, Skive, Herning og Holstebro foreslås nedlagt. Akutbilerne i Region Midtjylland er bemandet med anæstesisygeplejersker, i Skive dog af paramedicinere aften og nat. Region Midtjyllands spareplan foreslår oprettelse af to nye ambulanceberedskaber, og 16 ambulanceberedskaber skal bemandes med paramedicinere , 19. januar 2011, side 3

4 Også en række lokale præhospitale støtteordninger foreslås nedlagt: Udrykningsbilen i Karup, hjemmesygeplejerskeordninger i Lemvig, Ikast-Brande og Struer Kommuner, udrykningslægerne på Mols og hjertestarter aftalen i Århus. Dog fastholdes de særlige ø-beredskaber på Samsø, Tunø, Anholt, Venø og Endelave. Til gengæld foreslås 16 ambulanceberedskaber opgraderet med paramedicinerbemanding, De opgraderede ambulancer skal især placeres i Nordvest- og Vestjylland og på Djursland. Desuden oprettes to nye ambulanceberedskaber i regionens vestlige del et lavaktivitetsberedskab i Struer og et dagberedskab i Ringkøbing, de nye ambulancer er placeret der, hvor responstiderne er længst. Forenkling I spareforslaget lægges der vægt på, at det fremtidige præhospitale beredskab vil være mere enkelt, fordi der kun vil være ambulancer og akutlægebiler meget snart suppleret med en akutlægehelikopter. Oplægget ser forenklingen som en faktor, der skaber klarhed og tryghed. Ensartethed Den foreslåede nye struktur i det præhospitale beredskab vil ifølge oplægget skabe større ensartethed for borgerne. Disponeringen af ambulancer, akutlægebiler og den kommende helikopter vil følge kriterierne i Dansk Indeks. En række regionale forskelle i den præhospitale indsats vil dermed blive udjævnet. Beredskaberne vil desuden ifølge forslaget være jævnt fordelt over hele regionen, så alle borgere kan forvente en hurtig og kvalificeret indsats. Akut-patienten har spurgt vicedirektør i Region Midtjylland Kjeld Martinussen om, hvilke forskelle der åbenbart er i den nuværende præhospitale struktur, forskelle som den nye præhospitale struktur skal udjævne. - Region Midtjylland overtog i 2007 en række forskellige ordninger fra Fra 9 til 5 akutlægebiler er forslaget i Region Midtjyllands sparekatalog , 19. januar 2011, side 4

5 amterne, som vi nu foreslår udjævnet. Det er i øvrigt anbefalingen fra et tidligere udvalgsarbejde, at dette skulle ske i perioden , fortæller Kjeld Martinussen. - De største ændringer foreslås i de ordninger, der er overtaget fra Ringkjøbing Amt. I Herning og Holstebro er der både en akutbil med anæstesisygeplejersker og en akutlægebil. Her kører lægen selv bilen, og hans vagt deles i øvrigt mellem akutlægebilen og anæstesiafdelingen på byens hospital. Det betyder, at lægebilen ikke altid er til rådighed. - En andet vigtigt baggrund for de foreslåede ændringer er, at akutlægebilerne i den vestlige del af regionen udfører meget få udrykninger, den døgndækkende akutlægebil i Lemvig har f.eks. kun 1-2 udrykninger i døgnet, så det handler også om at udnytte de lægelige ressourcer bedre. Den foreslåede døgndækkende akutlægebil i Herning vil selvfølgelig have et noget højere aktivitetsniveau. Akut-patienten: Kan du forstå, at borgerne på Mols eller i Harboøre synes, at de vil få en betydelig ringere service og dermed sikkerhed og tryghed end borgerne i f.eks. Århus eller Randers? - Geografien i Region Midtjylland giver nogle grundvilkår, vi ikke kan lave om på, siger Kjeld Martinussen. - Det vil være en illusion at tro, at vi kan give alle borgere præcis samme service, og her sætter økonomien nogle snævre rammer. Men vi har forsøgt at skabe en struktur på det præhospitale område, hvor vi tilgodeser alle områder af regionen. Det vil jo netop være i de tyndt befolkede områder, at ambulanceberedskaberne skal opgraderes med paramedicinere, og det ser vi som en meget perspektivrig ændring. Vi tilfører også to nye ambulanceberedskaber i vest. NYHED Lægebiler skaber politisk splid På torsdag skal regionsrådet i Region Sjælland have den endelige behandling af den kontroversielle plan om at erstatte lægebiler med paramedicinerbetjente akutbiler. I sidste øjeblik vil nogle regionspolitikere beholde lægebilerne. Region Sjællands præhospitale plan som vil nedlægge regionens lægebiler til fordel for akutbiler med paramedicinere har været omdiskuteret, lige siden den blev fremsat i foråret Her i 11. time inden den endelige politiske behandling i morgen torsdag er der fremkommet et kompromisforslag om, at Region Sjælland alligevel skal have fire lægebiler i Næstved, Roskilde, på Lolland og i Snertinge. Men for at få økonomien til at hænge sammen skal lægebilerne ikke køre om natten. det skriver DR Sjælland. Kompromisforslaget ærgrer formanden for det præhospitale udvalg, venstremanden Jens Ravn: - Vi har fået til opgave at dække hele Region Sjælland ind med akut hjælp indenfor et kvarter døgnet rundt. Det vil ødelægge planen, hvis vi begynder at indsætte lægebiler i nogle af de større byer. Hvis borgerne skal have den samme tryghed, er vi nødt til at have de 16 paramedicinske akut-beredskaber, så vi kan nå ud i alle kroge indenfor 15 minutter. Det vil kræve mindst 11 lægebiler, hvis vi skal erstatte de 16 paramedicinske beredskaber. ( ) Kvalitet Spareforslaget begrundes også med, at kvaliteten fastholdes. Akut-patienten citerer her hele begrundelsen vedr. kvalitet: Borgerne i Region Midtjylland sikres en kvalificeret præhospital indsats i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst - fx hjertestop og traumer - der er afstemt efter behovet i den enkelte situation. Der vil være en kvalificeret læge involveret, når en borger får behov for akut hjælp, i svære tilfælde ved, at lægen møder borgeren ude på stedet eller i ambulancen på vej , 19. januar 2011, side 5

6 mod akutmodtagelsen. I andre tilfælde kan lægen supervisere ambulancebehandleren/paramedicineren på skadesstedet eller i ambulancen, indtil lægen kan overtage behandlingen. I de områder, hvor der er langt til en akutmodtagelse vil ambulancerne blive bemandet med paramedicinere i stedet for ambulancebehandlere, der bemander ambulancerne i dag. Hvis man ikke vidste bedre, kunne teksten lige så godt være begrundelsen for den nuværende struktur i præhospitale beredskab. Akut-patienten stiller Kjeld Martinussen det uundgåelige spørgsmål: Når Region Midtjylland nu vil spare 14.8 millioner kroner, bliver det præhospitale beredskab så bedre, dårlige eller vil det have samme kvalitet? - Jeg beklager at måtte sige, at det spørgsmål er meget vanskeligt at besvare. Koncernledelse i Region Midtjylland er overbevist om, at vi samlet set kan fastholde kvaliteten i sundhedsvæsenet for 500 millioner kroner mindre end i dag, det er hele idéen i oplægget. Men i detaljen rykker tingene sig selvfølgelig, og vi lægger jo op til at flytte rundt på virkelig mange ressourcer. Det gør vi for at skabe en fremtidssikret struktur. Disse overordnede synspunkter kan direkte overføres til det præhospitale område. Vi mener overordnet at kunne fastholde kvaliteten, og generelle forringelser på det præhospitale område kan jeg ikke se i planen. - En vigtig del af baggrunden for forslaget til den nye struktur er, at ambulancemandskabets kvalifikationer er inde i en rivende udvikling, som regionen allerede har nydt godt af, og som vi ønsker at arbejde videre med, siger Kjeld Martinussen. Paramedicinerne bliver den nye rygrad i den præhospitale struktur, men vi vil meget gerne gøre noget for at opgradere ambulancebehandlerne også. - Samtidig har vi stadig muligheden for lægelig bistand på ulykkesstedet eller hos borgeren. Det kan godt være, at lægebilen fra Aarhus ikke kan nå at komme først til Helgenæs, men den paramedicinerbemandede ambulance kan stabilisere patienten og evt. påbegynde behandlingen via telemedicinsk bistand. Ambulancen kan så mødes med lægen et aftalt sted på Djursland, hvor lægen så kan overtage behandlingen. Det er fortsat en præhospital indsats af høj kvalitet. NYHED To mænd er døde af influenza A To mænd begge i 50 erne - er døde med influenza A(H1N1). Ingen af dem havde kendte kroniske sygdomme eller risikofaktorer i forvejen. De to mænd var begge indlagt på intensiv afdeling på Skejby Sygehus, da de døde. Det skriver Sundhedsstyrelsen. Dødsfaldene er tragiske, men desværre ikke overraskende. Det siger Sundhedsstyrelsens direktør Else Smith: - For langt de fleste er influenza en harmløs sygdom det gælder også H1N1. Men der er desværre nogle, der bliver alvorligt syge og nogle der dør. Det gælder også, selvom man ikke tilhører en risikogruppe. Dødsfaldene bør ikke gøre folk bekymrede. Men de understreger, hvor vigtigt det er at være særligt opmærksom på faresignaler og på at vaske hænder ofte og nyse i ærmet. Hvis man bliver alvorligt syg med høj feber i mere end tre dage eller får svært ved at trække vejret, skal man ringe til lægen. Hvis man er i en risikogruppe og ikke er blevet vaccineret, skal man kontakte lægen så snart man får symptomer med henblik på antiviral behandling. God hygiejne nedsætter risikoen for at blive smittet og for at smitte andre. Derfor: Host og nys i ærmet og vask hænder med sæbe ofte. Sundhedsstyrelsen opfordrer alle i risikogruppen til at blive vaccineret, hvis de ikke er blevet det endnu. ( ) , 19. januar 2011, side 6

7 Meget stor omstillingsplan Hele sparekataloget er meget omfattende og tager på mange måder forskud på den kommende sygehusstruktur, når de to nye supersygehuse i Aarhus og Gødstrup kan tages i brug om 5-8 år. En lang række specialafdelinger fusioneres, og sygehusene i Brædstrup, Grenaa, Lemvig foreslås lukket helt eller udtyndet markant. Og de modtagende sygehusafdelinger bliver presset til markante rationaliseringer, fordi kun 25 pct. af DRGbetalingen følger med, og 25 pct. forbliver på det afgivende sygehus. Der påregnes altså en besparelse/ rationalisering på 50 pct. Det er især Aarhus Universitetshospital i Skejby, der skal modtage aktiviteter fra andre sygehuse, og kravene til rationalisering er altså ekstra store der. Det kommende supersygehus i Skejby skal have en hovedrolle i det midtjyske sundhedsvæsen. Spareplanen tager forskud på den nye struktur. Center of Excellence i Silkeborg Region Midtjylland holder desuden fast ved sit spydspidsprojekt på Regionshospitalet i Silkeborg. Her skal modtagelse af akutte medicinske patienter være et såkaldt Center of Excellence, hvor nye arbejdsmetoder skal udvikles. Ifølge oplægget skal Center of Excellence således udvikle metoder og forløb kendetegnet ved: Omlægning fra stationære til ambulante forløb Omlægning fra akut til elektiv (planlagt. red) behandling Omlægning til forløb med flere undersøgelser samme dag Forløb med kort ventetid Det er vurderingen, at det givet de rammer, som følger af omstillingsplanen er en præmis for fortsat rationel drift af Center of Excellence, at det sker inden for rammerne af en fæl , 19. januar 2011, side 7

8 les hospitalsenhed bestående af Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Et fokusområde i denne sammenhæng er at muliggøre, at den viden og de forløb, der er genereret i Center of Excellenceinitiativerne, i videst muligt omfang udbredes til hele den nyfusionerede hospitalsenhed og koncernen som helhed, og dermed understøtter den kliniske omstillingsproces, som forudsættes i omstillingsplanen for Region Midtjylland. Der foreslås ifølge sparekataloget en besparelse på 25 millioner kroner på driften af centret i 2012, mens der afsættes en pulje på 10 millioner kroner til udviklingsaktiviteter, så nettobesparelsen vil være på 15 millioner kroner. Akutklinikker, sundhedshuse og akuthuse De lokale akuttilbud har mange navne: Akutklinikker, sundhedshuse og akuthuse. Og hvad er så forskellen? Kort fortalt er akutklinikker det regionale bidrag til kommende fælles akutenheder, som skal drives i samarbejde med kommunerne, og hvor der også kan/skal være plads til private klinikker: praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger m.v. En akutklinik kan vel beskrives som en skadestue med begrænsede ressourcer. Der findes nu akutklinikker I Grenaa, Skive, Ringkøbing og Silkeborg. Spareforslaget indebærer, at fast lægelig tilstedeværelse i akutklinikkerne ophører (se forslaget til den nye driftsmodel). Der lægges op til at tilpasse akutklinikkernes åbningstider (læs: indskrænke) til det lokale behov. Sygeplejerskerne på akutklinikkerne skal med andre ord ikke have tid til løse alt for mange sudoku-opgaver i arbejdstiden. Et sundhedshus skal drives af region og kommune i fællesskab. Regionens bidrag vil være en akutklinik samt en række tilbud om ambulant behandling. Mette Jensen, souschef i koncernøkonomi i Region Midtjylland, oplyser, at Region Midtjylland ser positivt på muligheden for at placere en række andre ydere i sundhedshuset: praktiserende læger og speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, psykologer, kiropraktorer. Region Midtjylland fastholder planerne om at oprette sundhedshuse i Grenaa og Skive indenfor en kortere tidshori- NYHED Politiet: Misforhold i kritik af alarm-112 Det reelle antal problemer er forsvindende lille i forhold til den medieomtale de får, mener Østjyllands Politi. Det skriver Jyllandsposten. Politiets alarmoperatører er frustrerede over gang på gang at blive hængt ud for slendrian. Alarmcentralen hos Østjyllands Politi modtager årligt ca opkald, og praktisk talt ingen klager over den behandling, som de får. Det påpeger linjechefen for beredskabet, politiinspektør Morten Anker Jensen. - Vi modtager årligt mellem 20 og 30 klager, og kun halvdelen får medhold. En fjerdedel af klagerne viser sig at være grundløse, mens de resterende får delvist medhold. Det er meget små tal i forhold til de årlige opkald, som alarmcentralen håndterer, siger Morten Anker Jensen til Jyllandsposten. Politiuddannede medarbejdere bemander stort set alle alarmcentralerne i Danmark. I Aarhus sidder der 16 politifolk, som på skift døgnet rundt modtager opkaldene til 112. En hyppig årsag til utilfredshed er, at alarmcentralen ikke vil sende en ambulance. - Mange ved ikke, hvad de har krav på. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have en ambulance, når man står med en lille dreng, der har brækket håndleddet til en håndboldkamp. Men som udgangspunkt skal man befordre sig selv i sådan en situation, f.eks. med en taxi. Skulle vi sende en ambulance til en brækket arm, er risikoen, at vi ikke kan dirigere en ambulance til et hjertestop kort efter, siger Morten Anker Jensen til Jyllandsposten. Fra 1. april 2011 overtager regionernes ambulancevagtcentraler en større del af ansvaret for de 112-opkald som er sundhedsrelaterede. Det sker samtidig med, at alle fem vagtcentraler får sundhedsfagligt personale ved telefonerne. ( ) , 19. januar 2011, side 8

9 sont, mens de tilsvarende huse i Lemvig og Holstebro først oprettes, når sygehuset i Gødstrup tages i brug. Den nye landsdækkende overenskomst med de praktiserende læger betød, at det stadig er lægerne, der styrer lægevagten. Dette er tilsyneladende kommet noget på tværs af Region Midtjyllands planer om at inddrage lægevagten i driften af akutklinikkerne. Hensigten er stadig at inddrage lægevagtslægerne, men økonomien i en sådan ordning ser ud til at være temmelig uigennemskuelig. Ét vigtigt motiv er her udnyttelsen af de tidligere hospitalsbygninger. Mette Jensen siger: - Det vil altid være en vigtig økonomisk overvejelse at udnytte regionens bygningsmasse bedst muligt, men der ligger ikke konkrete forslag til bygnings- og lokaledisponering i sparekataloget. Hun påpeger, at i nogle tilfælde kan det være den rigtige løsning at flytte de nye sundhedshuse til nye lokaler, i andre tilfælde kan placering i hospitalsbygningerne være det optimale. Oplægget peger desuden på, at telemedicinske løsninger skal bruges til at effektivisere samspillet mellem akutklinikker og akutmodtagelsen, sådan at lægelig support kan ydes via teknologiske løsninger. Og der er tale om eksisterende telemedicinske løsninger, som blot skal implementeres og trænes. Et meget åbent punkt i den kommende akutbetjening er den præcise funktion af akutklinikker, sundhedshuse og akuthuse. Hvordan skal samspillet over til akutmodtagelser og det præhospitale beredskab fungere i praksis? Det findes der ingen svar på i Region Midtjyllands oplæg. Sparekataloget er meget forsigtigt på det punkt. Det springende punkt er samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Mistanken om et lidt fordækt spil fra Region Midtjyllands side er svær at lægge til side. Og det lover desværre ikke godt for de kommende års realisering af idéen om sundhedshuse og akuthuse. Risikoen er, at projekterne bliver præget af kassetænkning og et svagt politisk fokus, mens både region og kommuner fokuserer endnu mere på hver deres kerneaktiviteter. Paradigmeskift på det præhospitale område Sparekataloget fra Region Midtjylland betegner intet mindre end et paradigmeskift i det præhospitale beredskab i Danmark. NYHED Region Sjælland har vedtaget sin præhospitale plan Det blev de paramedicinerbetjente akutbiler, der vandt over lægebilerne, efter mange måneders følelsesladede diskussioner af Region Sjællands planer for det præhospitale beredskab. - Jeg glæder mig over, at et stort flertal i Regionsrådet i dag har bakket op om den plan for akutberedskabet, som Det Præhospitale Udvalg fremlagde allerede i foråret 2010, udtaler regionsrådsmedlem Jens Ravn i Region Sjællands pressemeddelelse om beslutningen. Han er formand for Det præhospitale Udvalg. - Det er en plan, der har givet anledning til megen diskussion. Det har handlet meget om læger versus paramedicinere, og beskyldningerne er føget gennem luften. Men det er vigtigt at understrege, at udgangspunktet for planen er - og har hele tiden været - at sikre, at alle regionens borgere skal have lige mulighed for hurtig og kompetent hjælp. Vi har forsøgt at lave en plan, som ikke stiller enkelte områder dårligere end andre. - Den plan, der nu er vedtaget, sikrer borgerne den bedste service indenfor de økonomiske rammer, vi har at råde over. Det er endvidere en plan, som har fået anerkendende ord med på vejen af Sundhedsstyrelsen, siger Jens Ravn. Med den nye plan vil der være seks akutbiler og ti ambulancer, som alle vil være bemandet med paramedicinere døgnet rundt som supplement til det eksisterende ambulanceberedskab. Samtidig vil der på vagtcentralen sidde speciallæger, som døgnet rundt kan give lægelig backup til akutbiler og ambulancer; en ordning som ikke findes i samme omfang i alle regioner. Den vagthavende læge på vagtcentralen kan endvidere rykke ud til ulykker eller hændelser, der kræver lægelig ledelse og koordinering på skadestedet. Herudover er der mulighed for at udsende et akutlægehold fra regionens seks store sygehuse til ulykkessteder. - Det har været et politisk ønske, at vi løbende følger den præhospitale indsats, og at der bliver evalueret på indsatsen i løbet af I denne evaluering ligger også, at vi vil bede om en vurdering fra borgerne i de områder, hvor de største ændringer vil ske, siger Jens Ravn. ( ) , 19. januar 2011, side 9

10 I de seneste ti år har oprettelse af et relativt fintmasket net af akutbiler og akutlægebiler været den dominerende udviklingsretning. Akutlægebilerne og akutbilerne er oprettet på baggrund af en erkendelse af, at ambulancens responstid ikke er et tilstrækkeligt mål for kvaliteten i det præhospitale beredskab, men at der er behov for at indsætte supplerende højtkvalificerede enheder, når der at tale om livstruende sygdom og alvorlige ulykker. Nu vil Region Midtjylland reducere antallet af denne type enheder fra 15 til 5. Paramedicinerbetjente ambulancer sættes ind i stedet for. En række spørgsmål melder sig: Har man hidtil fået for lidt ud af de dobbelte udrykninger? - Vi får jo ikke meget hjælp fra f.eks. Sundhedsstyrelsen, når vi skal vurdere, hvilke ordninger, der har den bedste effekt, siger Kjeld Martinussen. - Der mangler simpelthen evidens på området, så derfor kan man ikke dokumentere, at den ene ordning er bedre end den anden. Region Midtjylland vil meget gerne medvirke til på sigt at fremskaffe en sådan evidens for det præhospitale område. Åbent brev fra Dansk Paramedicinsk Selskab og lægerne på akutlægebilerne i Østjylland , 19. januar 2011, side 10

11 - På den baggrund er det måske ikke så dårligt, at regionerne vælger forskellige modeller for organiseringen af den præhospitale indsats, siger Kjeld Martinussen. Så har vi noget at holde op mod hinanden. Sjælland og Midtjylland Det er nærliggende at sammenligne de nye præhospitale modeller i Region Sjælland og Region Midtjylland. Et fælles træk er, at brættet er ryddet og et helt nyt strukturforslag bygges op helt forfra. Karakteristisk er også at den grundlæggende ambulancedimensionering og -lokalisering ikke ændres væsentligt, men at det supplerende system af akutbiler og akutlægebiler ændres fundamentalt. Samtidig opgraderes udvalgte ambulanceberedskaber med paramedicinerbemanding i begge regioner. Mest blæst har der været om akutlægebilerne. I Region Sjælland har nedlæggelse af akutlægebilerne mødt meget hård kritik fra mange sider, men især fra dem, det går ud over læger og sygeplejersker. Den foreslåede reduktion af antallet akutlægebiler fra 9 til 5 samt nedlæggelse af 5 akutbiler i Region Midtjylland har ikke kaldt på de samme markante reaktioner, og det kan undre, for der er tale om omvæltninger i mindst samme størrelsesorden som på Sjælland - og måske endda større. Det bliver her i regionsrådssalen i Regionshuset i Viborg, at det store politiske slag skal slås, når den midtjyske spareplan skal diskuteres , 19. januar 2011, side 11

12 Større, fordi antallet af kørende enheder reelt foreslås reduceret i Region Midtjylland, og fordi det midtjyske systemskifte tager langt mindre hensyn til udkantsområderne end den sjællandske præhospitale reform. De kommende net af sjællandske akutbiler med bemanding med paramedicinere tilgodeser netop yderområderne, mens de fem tilbageværende akutlægebiler i Region Midtjylland vil få meget svært ved at dække yderområder som f.eks. Mols, Harboøretange og Thyholm. Disse områder skal udelukkende betjenes af paramedicinerbemandede ambulancer. Tværtimod er den midtjyske spareplan blevet ganske positivt modtaget fra flere sider. Det ellers kritiske tidsskrift Dagen Medicin giver spareplanen et ti-tal, men undsiger ændringerne i det præhospitale beredskab i Vestjylland. Til gengæld er lægerne på akutbilerne i den østlige del af Region Midtjylland samt Dansk Paramedicinsk Selskab paramedicinernes faglige selskab meget positivt indstillet overfor de foreslåede ændringer i den præhospitale sektor i regionen. Se det åbne brev fra disse parter på side 10. Den kommende politiske behandling skal vise, om Region Midtjylland har lukket ånden ud af flasken igen i diskussionen om akutbetjeningen af Nordvestjylland. I skrivende stund har reaktionerne været ganske beherskede fra såvel lægelig og sygeplejefaglig side. Også sundhedspolitikerne på Christiansborg har været ganske tilbageholdende i deres kommentarer. Hvis den nye midtjyske plan gennemføres, bliver det også her det store gennembrud for paramedicinerne som faggruppe. Tilliden til paramedicinernes faglige kvalifikationer er tilsyneladende voksende, og både økonomer og almindelige borgere kan regne ud, at når det faglige er i orden, er det økonomisk fordelagtigt at bruge de billige paramedicinere i stedet for sygeplejersker og læger. Både i Region Sjælland og i Region Midtjylland nærmer det præhospitale beredskab sig modeller, som kendes fra USA og Storbritannien, hvor paramedicinere er dominerende i det præhospitale beredskab. Læs mere om Region Midtjyllands spareplan på NYHED Send dit blodtryk til lægen med din smartphone Billige blodtryksmålere er nu på markedet som ekstraudstyr til de populære smartphones. Foreløbig er der udstyr til de to operativsystemer ios og Android. Det franske elektronikfirma Withings har udviklet en automatisk blodtryksmåler, som styres fra en ipod touch, iphone eller ipad. Måleren består dels af et typisk blodtryksmålerarmbind, som lukkes omkring armen med et stykke fastsyet velcro, og dels en lille beholder med måleelektronik, som er hæftet fast på armbindet. Desuden er der en ledning med stik til ios-enheden. Det skriver IngeniørenNet. Armbindet aktiverer en tilhørende applikation på f.eks. sin iphone, og så foregår resten af sig selv. Sensoren i bindet måler puls og blodtryk. Hver måling registreres i telefonen sammen med tidligere målinger, og der er mulighed for at sende resultaterne direkte til lægen. Withings anbefaler, at man aftaler med sin læge, hvornår og hvor tit, blodtrykket skal måles. Blodtryksmåleren er netop blevet demonstreret på CES-messen i Las Vegas, og den vil blive markedsført fra Withings hjemmeside fra slutningen af januar i år. Prisen kan endnu ikke ses på hjemmesiden, men magasinet Physorg har fået oplyst, at den skal koste godt 700 kroner. En lille smule billigere er en anden automatisk blodtryksmåler, BP3 fra firmaet ihealth, som også har præsenteret sit produkt på CESmessen. Den skal nemlig koste knap 600 kroner. Ideen er den samme, men her er ledning og stik erstattet af en dock, som kan stå på et bord, mens applikationen på ios-enheden sørger for blodtryksmåling og dataregistering. ( ) , 19. januar 2011, side 12

13 Er en Udgående Akutafdeling en god idé? Kolding Kommune oprettede i 2008 en Udgående Akutafdeling med opgaver i forhold til ældre borgere. Formålet var at reducere antallet af unødvendige akutte indlæggelser på medicinske afdelinger på sygehusene, men også at lette presset på kommunens eget rehabiliterings- og akutcenter. Dansk Sundheds Institut (DSI) har evalueret Koldings Kommunes Udgående Akutafdeling, og resultaterne er blandede. Afdelingen blev ikke selvfinansierende, som det var ventet, og det lykkedes ikke at påvirke antallet af indlæggelser på sygehus. Det lykkedes derimod at reducere antallet af ophold på kommunens eget akutcenter, men til gengæld blev opholdene af længere varighed. Den Udgående Akutafdeling blev nedlagt ned udgangen af 2009 i en generel sparerunde i Kolding Kommune. Ældre medicinske patienter fylder godt op i sygehusenes medicinske afdelinger, og fra sygehusenes side de mange indlæggelser af ældre som unødvendige i medicinsk forstand. Indlæggelsen skyldes ofte panik på baggrund af utryghed og mangel på støtte og hjælp i hverdagen. Og det er kommunernes opgave at give den nødvendige hjælp og støtte. Indlæggelser og sygehusophold er delvist betalt af kommunerne, som derfor har et konkret økonomisk motiv til at undgå de unødvendige indlæggelser. I Kolding Kommune driver kommunens seniorafdeling Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter, hvor ældre borgere får tilbudt ophold, hvis de er i en presset social eller helbredsmæssig situation. Ophold på centret kan ses som en mellemstation mellem eget hjem og indlæggelse på sygehus. NYHED Vidensråd for Forebyggelse skal give større viden om sundhed Interessen for det sunde liv er enorm, men det kan være svært at overskue, hvad der er fup eller fakta i mængden af sundhedsbudskaber. Derfor opretter TrygFonden og Lægeforeningen nu et nyt Vidensråd for Forebyggelse. Det skriver TrygFonden. Det nye Vidensråd for Forebyggelse bliver uafhængigt og vil hurtigt og frit kunne tage emner op inden for udvalgte samfundsrelevante områder. Formand for rådet bliver professor dr. med. Morten Grønbæk og rådet kommer derudover til at bestå af en næstformand og 13 medlemmer, som bliver indstillet fra 26 faglige institutioner og selskaber. - Formålet med at etablere Vidensråd for Forebyggelse er at skabe en stærk, faglig stemme i debatten om sundhed og forebyggelse. Rådet kommer til at bestå af en række fremtrædende forskere, som har stor viden inden for sundhed og forebyggelse. Rådet skal skabe overblik over al den viden, der findes på et givent område. Dermed får vi belæg for at sige, om noget er sundt eller ej eller måske finder vi ud af, at der kun er begrænset eller ingen viden på området, siger Morten Grønbæk. Rådet bliver oprettet for en treårig periode som et samarbejde mellem TrygFonden og Lægeforeningen, som bidrager med henholdsvis 17 og 2 millioner kroner. - Sygdom og frygten for at blive syg, er noget af det, der gør os allermest utrygge. Derfor er det vigtigt, at vi både som enkeltpersoner og samfund tager sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse meget alvorligt. Derfor ser jeg meget frem til, at Vidensråd for Forebyggelse snart kan komme i gang med arbejdet, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden. Rådet vil fysisk blive placeret hos Lægeforeningen på Østerbro i København. - Lægeforeningen har en lang tradition for engagement i forebyggelse og det er et felt, hvor læger spiller en stor rolle. Der er brug for at stimulere en kvalificeret debat om, hvad der skal til for at sikre effektive forebyggelsesinitiativer. Det er baggrunden for, at vi er gået ind i dette arbejde, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen. ( ) , 19. januar 2011, side 13

14 I 2008 oprettede Kolding Kommune et supplerende tilbud, nemlig Udgående Akutafdeling, som kunne hjælpe de ældre borgere i deres eget hjem i en kortere periode. Formålet var at give hjælpen så tidligt og målrettet, at indlæggelse på sygehus og ophold på akutcentret kunne undgås, og andre relevante tiltag kunne sættes i gang. For nogle af de ældre borgere var det en praktisk hjælp, der var relevant, for andre var det samtaler og tilrettelæggelse af nye støtte- og behandlingstilbud, der blev resultatet af indsatsen. Evalueringen Det lykkedes ikke at få Udgående Akutafdeling til at blive en selvfinansierende aktivitet i Kolding Kommune. Antallet af akutte indlæggelser faldt ikke, tallet steg tværtimod. Det lykkedes at nedbringe antallet af ophold på Låsbyhøj, men opholdene blev samtidig længere, så ressourceforbruget til ophold var stort set det samme som før. Til gengæld var de ældre borgere særdeles godt tilfreds med den hjælp, de fik fra Udgående Akutafdeling. Særlig tilfredshed var der med den tilpassede indsats og inddragelse af borgerne i løsningerne. Også samarbejdspartnerne var tilfredse med samarbejdet: praktiserende læger, hjemmehjælpen, visitationen m.fl. Medarbejderne i Udgående Akutafdeling blev til en slags forløbskoordinatorer eller sagt på en anden måde: borgernes hjælpere og talerør overfor de forskellige instanser. Begrebet akut viste sig at være kilde til misforståelser. Borgere og samarbejdspartnere havde i begyndelsen en bred vifte af forskellige nogle ganske fejlagtige - opfattelser af afdelingens opgaver. Der viste sig også at være mange fortolkninger af, hvad en unødvendig indlæggelse er. Sygehusets medicinske synsvinkel er ikke den samme som den sociale vinkel i den kommunale sektor. Der kan tilsyneladende opstå et diagnostisk ingenmandsland, som ingen af parterne ønsker at tage ansvar for. NYHED Herlev Hospital indrømmer fejl om information af patienter og pårørende Journalerne for alvorligt syge patienter på Herlev Sygehus har uden patienternes og de pårørendes viden fået påført koder, som gør at patienterne ikke ville blive genoplivet eller overført til intensiv afdeling, hvis de kom ud for en akut forværring af deres sygdom. Det har TV2-Nyhederne afsløret. Journalkoderne "Minus EHM" og "Minus ITA" betyder ingen genopliving og ingen overførsel til intensiv afdeling. Disse koder er på Herlev Hospital blevet påført alvorligt syge patienters journaler, uden at patienterne eller deres pårørende er blevet orienteret om det. Og det er i strid med Sundhedslovens bestemmelser. Bag disse koder ligger konkrete lægelige vurderinger af patienternes tilstand, men patienterne eller de pårørende skal altid havde besked om disse vurderinger Ledende overlæge på Herlev Hospital Finn Rønholt kalder det en klokkeklar fejl, at patienter ikke har været klar over, at de har disse koder i deres journaler. Han siger til TV2-Nyhederne: - Det det drejer sig om er, at man på et kvalificeret grundlag kan tage en beslutning om at en patient ikke skal forsøges genoplivet. Det er en beslutning der typisk træffes på en lægekonference. Ofte er patienten så syg at de ikke selv er i stand til at give deres accept, men så inddrager man de pårørende, siger Finn Rønholt til TV 2 Nyhederne. - Det man skal gøre er at gå ind og drøfte fordele og ulemper med patienten om alle former for medicinsk behandling. Og så skal patienten være med til at træffe en beslutning. Han beklager overfor TV2-Nyhederne, at dette åbenbart ikke er sket i alle tilfælde. ( ) Organisatoriske vanskeligheder Udgående Akutafdeling var født med en række problemer, som kom af afdelingens tværfaglige karakter. Afdelingen var placeret midt mellem Senior- og Sundhedsafdelingen, og der , 19. januar 2011, side 14

15 var dobbelt ledelse med én leder fra hver af de to afdelinger. Ledelsen kom aldrig til at fungere godt, bl.a. fordi de to ledere ikke havde påtaget sig opgaven frivilligt. Der var i begyndelsen også gnidninger mellem Udgående Akutafdeling og hjemmesygeplejen, hvor de to funktioner til dels overlappede hinanden. Et stykke henne i forløbet blev dette dog løst, og der kom et rigtig godt samarbejde mellem de to afdelinger. Rapportens forfattere anbefaler, at denne type udgående funktioner integreres i de eksisterende organisationer for at få det fulde udbytte af de indsatte ressourcer. Selv om afdelingen blev nedlagt ved udgangen af 2009, lever erfaringerne videre. Kolding Kommune har således i 2010 oprettet en ny funktion som forløbskoordinator. En god idé? Ét af målene med oprettelse af Udgående Akutafdeling var at nedbringe antallet af indlæggelser af ældre borgere på sygehusenes medicinske afdelinger. Men i Kolding gik antallet af indlæggelser faktisk op i perioden, og årsagerne til dette har forskerne fra DSI forsøgt at få nogle svar på. Fra Kolding Sygehus (Sygehus Lillebælt) og Kolding Kommune peger man på bl.a. disse faktorer: Ny vagtlægeordning, som indebærer mindre lokalkendskab for vagtlægerne, oprettelse af Akut-modtageafsnit på Kolding Sygehus, hjemtagning fra Sygehus Lille- Konklusionen i DSI s evaluering Overordnet kan vi konkludere følgende: - Det er lykkedes at reducere antallet af akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. - Udgående Akutafdeling fik med tiden opbygget gode relationer til samarbejdspartnere internt og eksternt i kommunen. Den blev hos de praktiserende læger, hjemmehjælpen, visitationen, på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter, på Geriatrisk Afdeling (Kolding Sygehus) og blandt distriktsterapeuterne kendt for at udføre et godt og grundigt stykke arbejde. Vi kan endvidere konkludere at: - Antallet af akutte, medicinske sygehusindlæggelser med de specifikt udvalgte diagnoser ikke er blevet reduceret. - Omkostningerne ved etablering og drift af Udgående Akutafdeling ikke er blevet opvejet af færre omkostninger ved henholdsvis akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter4 og ved kommunal medfinansiering af akutte indlæggelser på sygehus for specifikke medicinske sygdomme. - Udgående Akutafdeling blev modtaget med en vis skepsis blandt personalet i hjemmesygeplejen. Dette fordi Udgående Akutafdeling havde tid til at løse opgaver, som hjemmesygeplejerskerne gerne selv ville løfte. Konkrete samarbejdserfaringer blødte dog op på skepsissen. - Den interne organisering og forankring af Udgående Akutafdeling har været problematisk. På det forvaltningsmæssige niveau var det i opstarten svært at nå til enighed om at arbejde sammen om projektet på tværs af Seniorområdet og Sundhedsområdet. Desuden har Udgående Akutafdelings todelte ledelse ikke fungeret hensigtsmæssigt. En udgående akutafdeling bør ikke blive et parallelt tiltag til fx hjemmesygeplejen, men tænkes ind i den samlede indsat over for i dette tilfælde svage, ældre borgere. Et alternativ til en tværgående forankring kan være at integrere en udgående akutafdeling som en specialistfunktion i hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen vil formentlig være mere tilbøjelig til at gøre brug af specialister, som er en del af deres egen gruppe. De opgaver, som Udgående Akutafdeling har varetaget, kan dog nemt blive skubbet til side i hjemmesygeplejens travle hverdag med kørelister, der skal overholdes. I praksis bestod meget af Udgående Akutafdelings arbejde i at koordinere borgernes forløb imellem kommune, almen praksis og sygehus. Medarbejderne i Udgående Akutafdeling betegnede sig selv som specialister i forløbskoordination frem for specialister i geriatri. Fremadrettet vil det derfor være relevant at belyse disse koordineringsopgaver nærmere i relation til en forløbskoordinatorfunktion, som faktisk blev etableret i Kolding Kommune i Fra Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune , 19. januar 2011, side 15

16 bælt af patienter fra Region Midtjylland samt en generel stigning i antallet af ældre Effekten af den Udgående Akutafdeling er altså påvirket af mange faktorer, som er udenfor kommunens rækkevidde, tre af de nævnte fire faktorer ligger indenfor det regionale aktivitetsområde. Samarbejdet med de forskellige parter i sundhedsvæsenet er formentlig den helt afgørende faktor, og dermed bliver koordineringsarbejdet meget større. Forbedringerne skal altså gå på to ben, dels skal kontakten med borgeren være bedre, dels skal netværket og koordineringen mellem de mange parter fungere bedre og hver gang grænsen mellem kommunale og regionale opgaver overskrides, og der er penge med i spillet bliver kontakten mere formel. Men kommuner og regioner skal samarbejde bedre og undgå kassediskussioner hen over hovedet på borgeren, og det er én af de kommende års helt store udfordringer. Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundheds Institut, DSI rapport Rapporten findes i en kort og en fuld version Hent rapporten på Rehabiliterings- og akutcentret Låsbyhøj i Kolding (Foto: Kolding Kommune) , 19. januar 2011, side 16

17 NYHED Politi og ambulancefolk overså døende kvinde Da ambulancen hentede en meget syg og døende mand i Hørve i Odsherred, opdagede de ikke, at en kvinde i samme hus også var syg. Politiet opfattede heller ikke noget mistænkeligt. Begge patienter døde senere på dagen og begge af medicinforgiftning efter indtagelse af morfinpræparatet Contalgin. Det skriver Venstrebladet. Efter tre dødsfald på én dag i misbrugermiljøet i Odsherred har der været kritik i pressen af både ambulancetjenesten og politiet. De kritiseres for manglende agtpågivenhed af flere specialister i stofmisbrug. Kritikken tilbagevises dog fra både politiets og regionens side. Da ambulancen sidste lørdag hentede den syge, bevidstløse mand på en adresse i Hørve i Odsherred, opdagede de ikke, at en anden person i lejligheden en ung kvinde også var dårlig. Den bevidstløse mand døde kort efter ankomsten til sygehuset. Da politiet kort tid efter kom til lejligheden, opdagede de heller ikke den syge kvinde. Hun dødede senere på lørdagen. - Vi blev tilkaldt klokken 6.57, og ambulancen ankom klokken 7.04, hvor vi kom ind til en livløs person, der lå på gulvet i stuen, og redderne begyndte med det samme førstehjælp. Der var ikke andre uden bevidsthed i lejligheden, siger Niels Christian Ahn til Venstrebladet. Han er præhospital leder i Region Sjælland. Om den unge kvindes tilstand siger Carsten Andersen fra Midtog Vestsjællands Politi til Holbæks Amts Venstreblad. - Hun lå og snorkede. Der var ikke noget som helst, der indikerede, at hun skulle have været påvirket. Men da vi så kommer derop senere, er hun død. Politiet slog herefter stofalarm i området, da de frygtede, at farlig narkotika var i omløb i området, men alarmen blev senere afblæst, da det viste sig, at de to døde havde indtaget en overdosis af morfinpræparatet Contalgin, som både en praktiserende læge og en psykiater havde udskrevet. ( ) NYHED sms-beskeder skal spare millioner på Rigshospitalet Efter at Datatilsynet har lempet på reglerne for indholdet i smsbeskeder fra det offentlige til borgerne, afprøver Rigshospitalet nu en sms-tjeneste, som skal udbredes til hele Region Hovedstaden. Det skriver IngeniørenNet. Patienter, som udebliver fra aftalte undersøgelser, koster sundhedsvæsenet mange tabte ressourcer. En påmindelse på sms kan nedbringe antallet af udeblivelser, har flere ordninger vist. Men datatilsynet satte en stopper for forsøgene i foråret Nu er dert dog igen lempet på reglerne. To afdelinger på Rigshospitalet tilbyder allerede deres patienter en huske-sms, og i løbet af året kommer alle afdelinger til at kunne sende en huske besked til patienterne. På længere sigt får resten af hospitalerne i regionen også mulighed for at sende de glemsomme patienter en sms. Systemet er baseret på grundmodulet NemSMS, som er udviklet af e-boks for Økonomistyrelsen. NemSMS er tænkt som en fælles sms-tjeneste, som det offentlige kunne bruge til at minde borgerne om aftaler for eksempel med kommunale sagsbehandlere, jobcentre og lignende. Datatilsynet har især været kritisk overfor indholdet af smsbeskederne. Derfor har Rigshospitalet også valgt, at der kun skal stå det allermest nødvendige i sms'erne. På Rigshospitalet blev i alt undersøgelser aflyst i 2006, fordi patienterne udeblev fra undersøgelserne. Omregnet til kroner og øre kostede glemsomme patienter Rigshospitalet omkring 55 millioner kroner. Det skrev Berlingske Tidende tilbage i ( ) , 19. januar 2011, side 17

18 Netmagasinet Akut-patienten januar 2011 Netmagasinet Akut-patienten er uafhængigt af politiske, faglige og kommercielle interesser. Netmagasinet Akut-patienten kan frit læses eller downloades fra websitet Vores gratis nyhedsmail sender netmagasinet Akutpatienten direkte til din mailboks. Redaktion: Mikael Hansen Ansvarshavende chefredaktør Tlf Alle tekster i netmagasinet Akut-patienten har Mikael Hansen som forfatter, medmindre andet er angivet. Alle fotografier og andre illustrationer har IMAGITA Kommunikation som kilde, medmindre andet er angivet. Forsidebilledet til dette nummer Akutlægebil i Region Midtjylland (Foto: Region Midtjylland) Annoncer: Kontakt Mikael Hansen Tlf Udgiver: IMAGITA Kommunikation Lavsenvænget Odense V Tlf Fax Mikael Hansen Konsulent og freelancejournalist (DJ) Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk forbudt. IMAGITA Kommunikation , 19. januar 2011, side 18

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Regionsrådsformand Bent Hansen Region Midtjylland Skottenborg Viborg. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Regionsrådsformand Bent Hansen Region Midtjylland Skottenborg Viborg. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Regionsrådsformand Bent Hansen Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 17. januar 2011 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1101-0069 Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Under overskrift August 2013 Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning i Varde Region Syddanmark har fra Indenrigs- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 Bilag 1 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg 2 Indholdsfortegnelse 2. Rammer og udfordringer

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Dato: 8. februar 2016

Dato: 8. februar 2016 Høringssvar vedrørende Regions Syddanmarks forslag til besparelser inden for det somatiske område og omprioritering på det psykiatriske område. Billund Kommune har gennemgået de fremsendte forslag til

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Præhospital og Beredskab Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Tid: Mødet afholdtes tirsdag den 31. marts 2009

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende: LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 29. juni 2015 Notat vedrørende 112-kald i tidligere Thyborøn Harboøre Kommune Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere