DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr."

Transkript

1 Halvårsrapport DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften på mio. kr. er anvendt til investeringer (475 mio. kr. netto) og til at reducere låneporteføljen (774 mio. kr. netto) Gearing reduceret til 4,0, og soliditeten steget fra 20,0 procent til 23,5 Rettidigheden opfylder kontraktsmålene og er fortsat på et godt niveau Kundevækst i Danmark på 1,0 procent Omdømme og kundetilfredshed stadig utilfredsstillende Vi er ikke i mål med Ét sundt DSB, men organisationen har leveret væsentlige forbedringer på ganske mange områder Peter Schütze, bestyrelsesformand Strategiske nøgletal 1. halvår Ændring Finansielle Indtægter i alt DSB-koncernen (mio. kr.) Omkostninger i alt DSB-koncernen (mio. kr.) Resultat før skat DSB-koncernen (mio. kr.) Produktivitet Antal togkilometer pr. medarbejder (danske aktiviteter) Passager- og trafikkontraktindtægter pr. togkilometer (danske aktiviteter) (kr./km) Omkostninger pr. togkilometer (danske aktiviteter) (kr./km) Rettidighed Rettidighed - Fjern- og Regionaltog (Pct.) (maksimalt 5,59 minutters forsinkelse) 94,0 95,0-1,0-1 Rettidighed - S-tog (Pct.) (maksimalt 2,29 minutters forsinkelse) 96,9 96,4 0,5 - Rettidighed - Øresund (Pct.) (maksimalt 4,59 minutters forsinkelse) 91,5 90,8 0,7 1 Kunder Kunder i Danmark i alt (mio. kunder) 91,2 90,3 0,9 1 Tilfredshed med rejsen (Fjern- og Regionaltog) 7,8 7,9-0,1-1 Tilfredshed generelt (Fjern- og Regionaltog) 7,2 7,0 0,2 3 Tilfredshed med rejsen (S-tog) 8,0 7,9 0,1 2 Tilfredshed generelt (S-tog) 7,6 7,3 0,3 4 Omdømme Brugere af Fjern- og Regionaltog 47,0 51,9-4,9-9 Ikke-brugere af Fjern- og Regionaltog 39,4 40,0-0,6-2 Brugere af S-tog 54,3 59,2-4,9-8 Resultatet for 1. halvår udvikler sig tilfredsstillende, og effekten af effektiviseringerne viser sig nu i resultatet. Der er dog fortsat usikkerhed om værdiansættelsen af rejsekortet og IC4- og IC2-programmet. DSB vil i 2. halvår 2013 revurdere disse aktiver. Sikkerhed Efter Transportministeriets udmelding om at indføre enmandsbetjening på Kystbanen fra 15. december 2013, blev der stillet spørgsmålstegn mere generelt ved sikkerheden forbundet med enmandsbetjening. Sikkerhed er fundamentet for DSB s virke. Samtidig er enmandsbetjening vigtig for den fortsatte effektivisering og udvikling af jernbanen. Om enmandsbetjening indføres en måned eller to før eller senere er ikke afgørende. Det afgørende er, at de gode erfaringer, vi allerede har med enmandsbetjening rundt omkring i Danmark, udbredes uden, at sikkerheden bliver draget i tvivl. Derfor har vi besluttet at bede en 3. part vurdere spørgsmålet, så vi sammen med eksterne eksperter og Trafikstyrelsen sikrer os, at sikkerheden ikke tilsidesættes.

2 Halvårsrapport Vores kunder skal kunne tage sikkerheden for givet vi gør det aldrig, Jesper Lok, administrerende direktør Rettidighed Der har været skrevet en del om luft i køreplanerne, også selvom der ikke generelt er blevet lagt luft ind i køreplanerne siden Den gang skete det af hensyn til rettidigheden, og meget af den luft er sidenhen taget ud igen. Den forbedrede rettidighed i 2012 og 2013 er altså ikke opnået ved øget luft i køreplanerne. Vi arbejder naturligvis løbende med justeringer, men vi ønsker på den anden side heller ikke at ændre køreplanerne for ofte, da det har en tendens til at skabe mere forvirring end gavn. Det er og bliver en balancegang, og der vil, ligesom det er tilfældet i bus- og lufttrafikken, altid være behov for et vist niveau af luft i køreplanerne af flere gode grunde: Der skal være plads til spor- og sikringsarbejder, vedligehold og fejlretning samt infrastrukturarbejder Køreplanen skal kunne holde i al slags vejr Der skal tages hensyn til, at der kører både hurtige og langsomme tog på mange strækninger i Danmark, og at kapacitetsgrænsen flere steder er nået Det er hverken i Banedanmarks eller DSB s interesse at have mere end lige netop den nødvendige mængde luft i køreplanerne. Det koster nemlig både kapacitet og køretimer. Materiel AnsaldoBreda meddelte den 31. maj, at de forventer at levere i alt 82 ud af 83 IC4-togsæt og alle 23 IC2- togsæt, inden annulleringsretten træder i kraft ved udgangen af september (for IC4) og oktober (for IC2). Det udløste en slutafregning på 35 mio. kr. på togsæt 83, ligesom DSB får alle forudbetalinger for togsættet refunderet. Samtidig genindførtes også bodsregimet på de resterende tog. Ved udgangen af juli havde DSB taget leverance af 78 IC4- henholdsvis 18 IC2-togsæt. Af disse har 66 IC4- henholdsvis 14 IC2-togsæt gennemgået driftsimulering, og 23 IC4- henholdsvis 3 IC2-togsæt er i drift i køreplanen. Udvidelse af køreplanerne vil først ske, når konklusionen på Havarikommissionens endelige rapport om signalforbikørslen i november 2011 ved Marslev er på plads. Først da ved vi, om togene fremadrettet vil være omfattet af begrænsninger i løvfaldsperioden. Der kigges på behov og mulighed for køb af yderligere Øresundstog, men det forudsætter, at der kan opnås et fornuftigt prisniveau. Arbejdet med at vurdere partikel emissioner fra lokomotiverne pågår med særligt fokus på små partikler, som ikke hidtil har været genstand for grænseværdigodkendelser. DSB tager sagen meget alvorligt. Den ultimative løsning er, at strækningen til Kalundborg hurtigst muligt elektrificeres, så vi kan komme af med de forurenende diesellokomotiver, men vi undersøger også, hvad der måtte være af alternativer indtil da. Organisering af den kollektive trafik Sammen med Metroselskabet og Movia har vi de seneste måneder arbejdet på at finde løsninger, der vil give kunderne en mere sammenhængende rejseoplevelse i hverdagen. Vi har identificeret 13 helt konkrete områder. Det er vores forslag i første omgang at afprøve dem i Hovedstaden, men for at kunderne skal undgå nye snitflader har vi lagt stor vægt på, at løsningerne også skal have en landsdækkende logik. Tilsvarende finder vi det afgørende, at samarbejdet ikke bringer yderligere aktører i den kollektive trafik. Det er ikke aktører, der mangler, men derimod løsninger på ofte ganske komplicerede problemstillinger. Lige så vigtigt er det, at vi modstår fristelsen at sætte flere Rejsekort -lignende selskabskonstruktioner i verden. Samarbejdet bør med andre ord være baseret på helt klare ansvars- og beslutningsprincipper. Betjent salg Vi får flere kunder, men betjent billetsalg aftager i takt med, at flere og flere benytter selvbetjeningskanalerne. Dermed bliver det økonomiske fundament for kiosker, billetsalg og kundecentre hastigt mindre. DSB ønsker at give alle vores kunder den bedste service, men bliver også nødt til at skære tabsgivende aktiviteter fra for at være konkurrencedygtige, og for også at undgå, at de ender med at belaste billetpriserne. Derfor lukker 14 kiosker, 6 billetsalg og 1 kundecenter i løbet af 2013, men DSB åbner i efteråret servicecentre i Hovedstadsområdet og 1 i Ålborg. Den fortsat stigende benyttelse af selvbetjeningskanaler, må forventes også i de kommende år at sætte økonomisk pres på de tilbageværende 76 kiosker, 11 billetsalg og 2 kundecentre. Kioskerne har taget hul på den omstilling.

3 Halvårsrapport Internet Togoperatører lider generelt af, at mobildækningen langs jernbanen har mange huller, navnlig uden for byerne. Der kan gøres meget for, at signalet inde i toget er lige så stærkt som udenfor, men vi kan hverken opfinde et signal eller gøre det stærkere, end det er. DSB arbejder med flere teleselskaber på at forbedre dækningen og på også at etablere gode WIFI-forbindelser. Den teknologiske udvikling og udvidelse på den front står desværre ikke mål med det stadigt stigende behov for dækning og båndbredde. Mange togoperatører har derfor måttet opgive at tilbyde WIFI indtil videre. Stationsplan Vi har 298 stationer i Danmark, heraf 112 bevaringsværdige. Vi har ikke mange millionbyer i Danmark, og derfor heller ikke mange stationer med det antal passagerer, der skal til for at drive og vedligeholde stationer på rentabel vis. Samlet set koster det DSB årligt omkring 145 mio. kr. at vedligeholde stationer, der er bogført til 3 mia. kr. Vi er ved at lægge sidste hånd på en plan, der tager sigte på at udvikle stationerne fra en tidsalder før sågar bilen. Fremtidens behov er gode parkeringsfaciliteter for biler og cykler samt mulighed for at foretage flere af hverdagens ærinder (apotek, borgerservice, lægehus, pakkeafhentning, tandlæge og lignende). Attraktive stationer er vigtige for en attraktiv jernbane. Derfor er det vigtigt, at der, i forbindelse med de store forestående investeringer i jernbanen, også sættes penge af til den opgave. Kunder Kundevæksten i 2. kvartal blev 1,7 procent og dermed 1,0 procent i 1. halvår - en fortsat pæn udvikling for den kollektive transport. Foran os står store infrastrukturarbejder. Vi anstrenger os for, at vores kunder mærker så lidt til det som overhovedet muligt. Til sidst skal lyde en stor tak til de mange DSB-kolleger, der har udvist stor fleksibilitet og skabt grundlaget for forbedringerne, der er helt afgørende for, at DSB kan gøre sig fortjent til nye trafikkontrakter. København, den 23. august 2013 Peter Schütze Bestyrelsesformand Jesper Lok Administrerende direktør

4 Halvårsrapport Hoved- og nøgletal Mio. kr. koncern Hele året 2012 Passagerindtægter Trafikkontrakter Danske aktiviteter Internationale aktiviteter, inkl. Øresund Kioskvarer mv Reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Heraf omkostninger til fratrædelser Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Balancesum i alt Egenkapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver Rentebærende gæld, netto Indtjeningsgrad (EBITDA margin)* 25,0 19,3 5, ,2 Overskudsgrad (EBIT margin)* 8,9 3,1 5, ,9 Egenkapitalforrentning (ROE) p.a.* 7,0-4,8 11, ,0 Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) p.a.* 4,5 1,3 3, ,6 Gearing p.a.* 4,0 5,7-1,7-30 5,1 Soliditetsgrad* 23,5 20,0 3, ,6 Rentedækning* 2,2 0,7 1, ,5 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede ultimo Antal personkilometer i Danmark (mio. km) Antal togrejser i Danmark (1.000 rejser) Antal togrejser i udlandet (1.000 rejser) Antal togkm i Danmark (1.000 km) Antal togkm i udlandet (1.000 km) Til forskel fra de danske aktiviteter er de internationale aktiviteter (inklusive Øresund) baseret på bruttokontrakter. Dette indebærer, at trafikudbyderne modtager passagerindtægterne og samtidig afregner en trafikkontraktbetaling for togdriften til togoperatøren. 2 Antal togrejser i 2012 er i forhold til tidligere offentliggjorte tal forøget med 0,7 mio. rejser som følge af endelige rejseopgørelser mv. 3 Antal togrejser i 2012 er i forhold til tidligere offentliggjorte tal reduceret med 1,0 mio. rejser som følge af endelige rejseopgørelser mv. *Opgjort i henhold til nøgletalsdefinitionerne angivet i DSB s årsrapport 2012.

5 Halvårsrapport Beretning Finansiel Overskud i 1. halvår 2013 DSB s resultat før skat udgjorde et overskud på 240 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 138 mio. kr. i 1. halvår Den positive udvikling er et resultat af de gennemførte effektiviseringsindsatser, der har påvirket 1. halvår med 155 mio. kr., kombineret med en stigning på 183 mio. kr. i passagerindtægterne. Hertil kommer 47 mio. kr. i lavere finansielle omkostninger blandt andet som resultat af en mindre gæld. Omkostninger til fratrædelser udgjorde 100 mio. kr. i 1. halvår 2013 sammenlignet med 183 mio. kr. i 1. halvår Omkostninger til fratrædelser er reduceret med 32 mio. kr. i forholdt til 1. kvartal 2013, da det er lykkedes at genplacere medarbejdere, der er ramt af nedlæggelse af funktioner. Idriftsættelsen af IC4- og IC2-togsæt, kombineret med den reducerede drift af MR-togene, har i forhold til 1. halvår 2012 medført meromkostninger på 20 mio. kr. netto til drift af togene samt 45 mio. kr. i højere afskrivninger. Omvendt er kontraktbetalingen fra Transportministeriet steget med 84 mio. kr. som følge af flere ibrugtagne IC4- og IC2-togsæt. Resultatet for 1. halvår 2013 er ikke påvirket af salg af ejendomme eller andre væsentlige poster af engangskarakter i øvrigt. Den rentebærende gæld er reduceret med 900 mio. kr. og udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2013 ( mio. kr.). Reduktionen skyldes primært de positive økonomiske resultater, der har gjort det muligt at indfri kortfristede lån. Nøgletallene er generelt forbedrede; Gearingen udgjorde 4,0 (5,7) og har hermed nået et acceptabelt niveau. Afkast af investeret kapital efter skat udgjorde 4,5 (1,3), og soliditetsgraden udgjorde 23,5 ved udgangen af 1. halvår 2013 (20,0). Stigningen skyldes dels den bedre indtjening dels at egenkapitalen er forbedret med urealiserede værdireguleringer af sikringsinstrumenter. Reguleringerne er alene en tidsmæssig forskydning mellem værdiansættelsen af langfristede lån og sikringsinstrumenterne. DSB s balancesum udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2013 i forhold til mio. kr. ultimo 1. halvår 2012, hvilket er et fald på mio. kr. Årsagen til udviklingen er en reduktion af aktiverne, herunder ejendomssalg i 2. halvår 2012 samt færre nyinvesteringer. Passiverne er påvirket af lavere langfristet gæld. DSB har i 1. halvår 2013 investeret 494 mio. kr. (783 mio. kr.). Udover en fokuseret prioritering er udviklingen påvirket af den i december 2012 indgåede aftale med AnsaldoBreda. Betalinger fra AnsaldoBreda reducerer det investerede beløb vedrørende IC4- og IC2-togsæt. Hertil kommer, at togeftersynene er tilrettelagt således, at der er gennemført færre store togeftersyn i 1. halvår Nettoomsætningen steg med 164 mio. kr. Nettoomsætningen i DSB-koncernen var mio. kr. i 1. halvår 2013 (5.492 mio. kr.), hvilket svarer til en stigning på 164 mio. kr. Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. (2.316 mio. kr.),

6 Halvårsrapport en stigning på 8 procent, heraf; højere gennemsnitspris (3,5 procent), en stigning i antal kunder (1 procent), forøget rejselængde (1 procent), ændring af billettyper (1 procent) samt øvrige forhold (1,5 procent). Indtægter fra trafikkontrakter faldt med 4 mio. kr. og udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2013 (2.476 mio. kr.). Udviklingen er negativt påvirket af overdragelsen af Roslagsbanan i Sverige primo 2013, og trafikken drevet af DSB Väst AB i maj Disse forhold modvirkes af stigende trafikkontraktindtægter primært som følge af ibrugtagning af flere IC4- og IC2-togsæt, kompensation for ændrede momsregler og ekstra omkostninger til dobbeltdækker vogne. Øvrige indtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver udgjorde i alt 232 mio. kr. i 1. halvår 2013 (288 mio. kr.). Faldet på 56 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at togeftersynene er tilrettelagt således, at der er gennemført færre store eftersyn i 1. halvår Den negative udvikling i andre driftsindtægter på 85 mio. kr. skyldes væsentligst en række poster af engangskarakter i Omkostninger Omkostningerne udgjorde i alt mio. kr. i 1. halvår 2013 (5.009 mio. kr.). Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer steg med 20 mio. kr. og udgjorde 876 mio. kr. i 1. halvår 2013 (856 mio. kr.). Udviklingen var hovedsageligt påvirket af højere energiforbrug. Andre eksterne omkostninger er i 1. halvår 2012 positivt påvirket af tilbageførsel af en del af hensættelsen vedrørende DSB Väst AB. Korrigeret herfor var der et fald i andre eksterne omkostninger på 25 mio. kr., der kan henføres til stram omkostningsstyring delvist modvirket af omkostninger vedrørende flytningen til det nye domicil i Høje-Taastrup og erstatningsbuskørsel i forbindelse med sporarbejder. Personaleomkostninger faldt i 1. halvår 2013 med 386 mio. kr. til mio. kr. (2.486 mio. kr.). Denne udvikling består af færre omkostninger til fratrædelsesordninger på 83 mio. kr., en besparelse på 139 mio. kr., der skyldes overdragelsen af Roslagsbanan og trafikken drevet af DSB Väst. Hertil kommer personalebesparelser afledt af de igangværende effektiviseringer og outsourcing af it-driften. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger er steget med 23 mio. kr. og udgjorde 913 mio. kr. (890 mio. kr.). Stigningen skyldes øgede afskrivninger primært vedrørende flere ibrugtagne IC4-togsæt. Finansielle poster I 1. halvår 2013 udgjorde de finansielle poster netto en omkostning på 263 mio. kr. (310 mio. kr.). De finansielle poster er positivt påvirket af færre renteomkostninger som følge af en mindre gæld kombineret med en lavere rente og et bedre resultat i associerede virksomheder. Forventninger til 2013 Resultat før skat og poster af engangskarakter forventes fortsat at vise en forbedring. På baggrund af resultatet i 1. halvår opjusteres forventningerne til 2013 til 600 mio. kr. mod 115 mio. kr. året før. Der er dog fortsat usikkerhed om værdiansættelsen af rejsekortet og IC4- og IC2- programmet. DSB vil i 2. halvår 2013 revurdere disse aktiver, hvilket vil kunne få en negativ indflydelse på resultatet for Produktivitet Tabel 1: Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Danske aktiviteter Svenske aktiviteter Øvrige udland Gns. antal fuldtidsbeskæftigede i alt Antal fuldtidsbeskæftigede ultimo 1 Inklusive Øresund Antal fuldtidsbeskæftigede var ultimo 1. halvår 2013, hvilket er et fald på 747 medarbejdere i forhold til ultimo 1. halvår 2012, herunder 470 færre medarbejdere i de danske aktiviteter. Dertil kommer 291 færre medarbejdere i de svenske aktiviteter som følge af overdragelsen af Roslagsbanan. Udviklingen modvirkes marginalt af 14 flere medarbejdere i Tyskland. På de danske strækninger har der været en positiv udvikling i antallet af togkilometer pr. medarbejder på 11 procent og i antallet af togrejser pr. medarbejder på 10 procent.

7 Halvårsrapport Tabel 2: Produktivitet i de danske aktiviteter 1 Antal togkm pr. medarbejder Antal togrejser pr. medarbejder Omkostninger pr. togkilometer Antal medarbejdere i Fjern- og Regionaltog, S-tog og Øresund. Omkostninger pr. togkilometer faldt med 3 procent til 142 kr. Rettidighed Tabel 3: Rettidighed og pålidelighed Procent Rettidighed 1 Fjern- og Regionaltog 94,0 95,0-1,0-1 S-tog 96,9 96,4 0,5 - Øresund 91,5 90,8 0,7 1 Tabel 4: Ansvar for forsinkelser Procent Fjern- og Regionaltog forsinkelser DSB 35,6 33,5 2,1 6 Banedanmark 44,3 42,8 1,5 4 Andre operatører 4,2 4,3-0,1-2 Eksterne forhold 15,9 19,4-3,5-18 S-tog forsinkelser S-tog / DSB 28,6 29,7-1,1-4 Banedanmark 50,9 48,1 2,8 6 Eksterne forhold 20,5 22,2-1,7-8 Øresund forsinkelser DSB Øresund 8,0 9,0-1,0-11 Banedanmark 45,0 42,0 3,0 7 Andre operatører 9,0 11,0-2,0-18 Afvikling - Sverige 25,0 28,0-3,0-11 Eksterne forhold 13,0 10,0 3,0 30 Pålidelighed 2 Fjern- og Regionaltog 99,1 99,1 - - S-tog 97,9 97,5 0,4 - Øresund 99,2 99,6-0,4-1 Rettidigheden er defineret som det relative antal tog, der er ankommet til perron inden for de krav, der fremgår af aftalen med Transportministeriet på maksimalt 5,59 minutters forsinkelse for Fjern- og Regionaltog, 2,29 minutters forsinkelse for S- tog og 4,59 minutters forsinkelse for Øresund. 2 Pålideligheden er defineret som hvor stor en del af de planlagte afgange, der er blevet afviklet. Rettidigheden for S-tog og Øresund blev yderligere forbedret til henholdsvis 96,9 procent og 91,5 procent, men faldt for Fjern- og Regionaltog til 94,0 procent, blandt andet som følge af en længere frostperiode sammenlignet med 1. halvår 2012, signalfejl og fejl på togmateriel. DSB har i samarbejde med Banedanmark fortsat stort fokus på rettidigheden.

8 Halvårsrapport Kunder I 1. halvår 2013 blev der foretaget 91,2 mio. rejser med DSB i Danmark, sammenlignet med 90,3 mio. rejser i samme periode af Den positive udvikling i antal kunder skyldes udover den generelle trafikudvikling - målrettede kampagner. Tabel 5: Antal kunder kunder Fjern- og Regionaltog Øst (Sjælland) Vest (Jylland og Fyn) Øst/Vest (over Storebælt) Øvrige Øresund (Kystbanen/ Kastrupbanen) S-tog Danmark i alt Sverige i alt Tyskland i alt Antal kunder i alt Som resultat af ændret opgørelsesmetode samt endelig rejseopgørelse vedrørende 2012 er antal togrejser i 2012, i forhold til tidligere offentliggjorte tal, forøget med 0,1 mio. rejser i S-tog, 0,1 mio. rejser i Fjern- og Regionaltog og 0,5 mio. rejser i Øresund. 2 Som resultat af endelig rejseopgørelse mv. vedrørende 2012 er antal togrejser i 2012, i forhold til tidligere offentliggjorte tal reduceret med 1,0 mio. rejser. Segmenter Fjern- og Regionaltog Resultat af primær drift steg med 217 mio. kr. til et overskud på 174 mio. kr. i 1. halvår Omsætningen er positivt påvirket af flere rejsende og en højere gennemsnitspris. Hertil kommer, at nettoindtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt steg med 178 mio. kr., blandt andet som følge af ibrugtagning af flere IC4- og IC2- togsæt 1, kompensation for ændrede momsregler og ekstra omkostninger til dobbeltdækker vogne. Udlejning af togmateriel udgjorde 112 mio. kr. (115 mio. kr.). Aktiviteten omfatter udlejning af Øresundstogsæt til Transportministeriet, der som trafikudbyder stiller dem til rådighed for DSB Øresund til driften af Kystbanen og Kastrupbanen. Omkostninger i alt er påvirket af de positive resultater af de gennemførte forbedringsinitiativer og færre omkostninger til fratrædelsesaftaler. Omvendt er omkostningerne i alt påvirket af erstatningsbuskørsel i forbindelse med sporarbejde og ibrugtagning af flere IC4-togsæt, der er og bliver et dyrt tog at drifte. Af- og nedskrivninger er negativt påvirket af øgede afskrivninger vedrørende ibrugtagne IC4- togsæt. Den samlede produktion udgjorde 19,2 mio. togkilometer i 1. halvår 2013, hvilket var 1 procent mere end i I 1. halvår 2013 havde Øresund 12,5 mio. kunder, hvilket var 2 procent flere end i 1. halvår DSB overdrog i maj 2012 trafikken drevet af DSB Väst AB og Roslagsbanan primo Dette har medført en væsentlig reduktion i DSB s samlede antal kunder. I 1. halvår 2013 steg det samlede antal rejser over Storebælt (tog, fly, bil og bus) med ca rejser sammenlignet med 1. halvår Flytrafikken er faldet, mens togtrafikken og biltrafikken er steget. DSB's markedsandel over Storebælt er på denne baggrund steget med 0,6 procentpoint til 27,4 procent i 1. halvår Forsinkelsen af IC4-togsættene har medført mindre afskrivninger mv. i forhold til de forudsætninger, som lå til grund for den trafikkontrakt, der er indgået med staten. De mindre afskrivninger mv. er således blevet modsvaret af en reduktion i de indtægter fra trafikkontrakten, som DSB modtager fra staten. Ved ibrugtagning af et IC4-togsæt forøges indtægterne fra trafikkontrakten tilsvarende.

9 Halvårsrapport Tabel 6: Fjern- og Regionaltog Mio. kr. Nettoomsætning Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakt Kioskvarer mv Reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Heraf omkostninger til fratrædelser Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 22,6 15,7 6,9 44 Antal togrejser (mio. rejser) 24,6 24,3 0,3 1 Passagerindtægter / togkm (kr.) Trafikkontraktindtægter / togkm (kr.) Omkostninger / togkm (kr.) Antal togkm (mio. km) 19,2 19,1 0,1 1 S-tog Resultat af primær drift steg med 70 mio. kr. og udgjorde 298 mio. kr. (228 mio. kr.) i 1. halvår Flere kunder i kombination med en generel takststigning har ført til en forøgelse af passagerindtægterne på 56 mio. kr. Herudover er passagerindtægterne positivt påvirket af efterreguleringer vedrørende tidligere år. Trafikkontraktindtægterne er påvirket af de forudsætninger om effektiviseringer, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Hertil kommer, at infrastrukturafgiften i 2013 modregnes i trafikkontraktindtægten. Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt blev i 1. halvår 2013 således reduceret med 30 mio. kr. til 577 mio. kr. (607 mio. kr.). Omkostninger i alt er faldet med 28 mio. kr. og udgjorde 707 mio. kr. (735 mio. kr.). Udviklingen skyldes primært effektiviseringer, og at infrastrukturafgiften i 2013 modregnes i indtægter fra trafikkontrakt. Af- og nedskrivninger faldt med 15 mio. kr. til 302 mio. kr. (317 mio. kr.). Udviklingen skyldes hovedsageligt færre store togeftersyn sammenlignet med sidste år. Den samlede produktion udgjorde 8 mio. togkilometer og steg med 3 procent i forhold til Dette skyldes primært udvidelse af køreplanen på Ringbanen samt færre sporarbejder og aflysninger end i Tabel 7: S-tog Mio. kr. Nettoomsætning Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakt Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Heraf omkostninger til fratrædelser Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 47,5 44,1 3,4 8 Antal togrejser (mio. rejser) Passagerindtægter / togkm (kr.) Trafikkontraktindtægter / togkm (kr.) Omkostninger / togkm (kr.) 54,2 53,7 0, Antal togkm (mio. km) 8,0 7,8 0,2 3 Øresund DSB Øresund A/S varetager den danske del af Øresundstrafikken på Kystbanen og Kastrupbanen og havde i 1. halvår 2013 en stigning i resultat af primær drift på 30 mio. kr. til 22 mio. kr.

10 Halvårsrapport Øresundskontrakten er en bruttokontakt, og derved tilfalder passagerindtægterne Transportministeriet. Indtægter fra trafikkontrakt steg med 9 mio. kr. til 264 mio. kr. i 1. halvår 2013 (255 mio. kr.). Udviklingen er påvirket af endelig slutafregning og bonus vedrørende tidligere perioder. Togene i såvel den danske som i den svenske del af Øresundstrafikken kører i pulje. DSB Øresund varetager, med DSB Vedligehold som underleverandør, vedligeholdelsen af alle togsæt i puljen. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel faldt med 13 mio. kr. til 138 mio. kr. i 1. halvår 2013 (151 mio. kr.). Tabel 8: Øresund Mio. kr. Nettoomsætning Indtægter Fra trafikkontrakt Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 5,5-2,0 7,5 - Vedligehold Resultat af primær drift udviste et underskud på 2 mio. kr. i 1. halvår 2013 sammenlignet med et overskud på 58 mio. kr. i 1. halvår Udviklingen skyldes primært færre vedligeholdelsesopgaver (togeftersyn). Tabel 9: Vedligehold Mio. kr. Nettoomsætning: Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Heraf omkostninger til fratrædelser Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 2,7 9,6-6,9-72 Kort & Godt Resultat af primær drift faldt med 5 mio. kr. til 16 mio. kr. i 1. halvår Salg af kioskvarer mv. faldt 1 procent og udgjorde 489 mio. kr. i 1. halvår 2013 (494 mio. kr.). Kioskområdet er et område som konstant udfordres, blandt andet som en konsekvens af ny lukkelov og overgang til flere elektroniske billetter samt rejsekort. Tabel 10: Kort & Godt Mio. kr. Nettoomsætning: Salg af kioskvarer mv. Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 3,7 4,7-1,0-21 Sverige Ved udgangen af 1. halvår 2013 bestod DSB Sverige af følgende operationer: Krösatåget i Jönköpingområdet (DSB Småland) samt Upptåget uden for Stockholm. Trafikken, som blev drevet af DSB Väst AB, blev den 1. maj 2012 overdraget til SJ.

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2012 for DSB

Delårsrapport kvartal 2012 for DSB for DSB Initiativerne under Sundt DSB har bidraget til et positivt resultat for 3. kvartal Der forventes for 2012 et nulresultat før skat og 4. kvartals engangsposter Forbedret rettidighed, der udfordres

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Resultat før skat på 116 mio. kr. er et tilfredsstillende resultat desværre er rettidigheden for Fjern- & Regionaltog ikke tilfredsstillende

Resultat før skat på 116 mio. kr. er et tilfredsstillende resultat desværre er rettidigheden for Fjern- & Regionaltog ikke tilfredsstillende Resultat før skat på 116 mio. kr. er et tilfredsstillende resultat desværre er rettidigheden for Fjern- & Regionaltog ikke tilfredsstillende Passagerindtægter korrigeret for øresundstrafikken er på niveau

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere