Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen"

Transkript

1 Bachelor Computerspil i historieundervisningen "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen

2 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Metode... 4 Historieundervisningens udfordringer... 4 De seks generationer... 5 Digital natives og digital immigrants... 6 En anderledes hjernestruktur... 6 Digital natives og koncentrationsbesvær... 7 Computerspil som undervisningsform... 8 Motivation... 8 Edutainment vs. entertainment... 9 Børn og unges forbrug af computerspil...10 Computerspil i historieundervisningen...11 Hvad gør computerspil spændende?...13 Computerspil som et middel til undervisningsdifferentiering...14 Computerspillets læringsunivers...15 Computerspil og Illeris' læringsteori...16 Hvornår finder vi tiden til at lade dem spille?...17 Analyse...18 Empiri...18 Egen empiri...21 Observation Observation Konklusion...23 Perspektivering...23 Litteraturliste januar 2009 Læreruddannelsen Skive 2

3 Forord Inspirationen til at arbejde med emnet computerspil i historieundervisningen kom, da jeg i starten af december deltog ved den første nordiske konference omkring computerspil i undervisningen, der blev holdt på University College Lillebælt (tidl. Odense Seminarium). Desværre var min praktik allerede overstået på dette tidspunkt, og selvom jeg havde haft en idé om, at jeg ville arbejde med noget it-relateret i min praktik, blev dette skudt ned allerede før praktikstart, da jeg fik at vide, at naturfagene havde lagt beslag på alle computere, og at man skulle være heldig, hvis man kunne få computere til sine klasser som historielærer. Resultatet er derfor blevet, at min empiri er forholdsvis beskeden, hvorfor jeg kun i ringe grad har kunnet holde teori op mod praksis. I stedet har jeg forsøgt mig med en teoretisk argumentation for, hvorfor min konklusion kan være korrekt. Indledning Blandt de helt store problemer i folkeskolen, og grundlaget for mange bacheloropgaver, finder vi ordet "motivation". Enhver der har haft en folkeskoleklasse, ved hvor svært det kan være at motivere eleverne til at arbejde med noget, de ikke umiddelbart kan se en her og nu betydning af, en observation der støttes af flere danske undersøgelser. Udfordringen ligger dog ikke udelukkende i at motivere eleverne, men i at kombinere motivation med læring; en udfordring der i øvrigt har eksisteret i tusinder af år - "Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci" skriver den romerske digter Horats således i år 18 f.kr., hvilket på dansk betyder "Alles behag vandt den, der forenede at gavne og fornøje" (Konzack, 2003). Det er meningen, at faget historie skal fremme elevernes historiske bevidsthed, som det hedder i de nye fælles mål. Undervisningen skal desuden "stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden." (Fælles Mål 2009). Den virkelige verden er dog, at eleverne ofte ikke får det ud af historiefaget, der var hensigten (Poulsen 1999); de husker dårligt, hvad de netop har arbejdet med, og de betragter historiefaget som meget skolastisk. Spørger man dem til gengæld om, hvordan man klarer level 21 i det nyeste Harry Potter-spil, hvor mange damage points et Knightly Longsword giver i World of Warcraft, eller hvorfor priserne på guld varierer i RuneScape, så kan de give henholdsvis detaljerede vejledninger til banen, huske enorme mængder statistiske data og forklare begreber som udbud og efterspørgsel - alt sammen uden så meget som at have åbnet en bog og uden at have skrevet så meget som et enkelt ord ned. Hvis eleverne kan lære alle disse ting "blot" ved at spille computer, hvorfor kan de så ikke også lære de ting, vi som historielærere har en idé om, er vigtige for dem, men som de selv kan have svært ved at se relevansen af, fordi undervisningsformen, den præsenteres i er forældet? Problemformulering: Det ønskes undersøgt, hvorledes computerspil kan berige historieundervisningen, herunder hvordan computerspil kan gøre historieundervisningen mere interessant og nærværende, og hvordan det kan motivere eleverne til at deltage mere aktivt i undervisningen. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 3

4 Metode Først og fremmest vil jeg gerne forklare, hvordan min opgave skal læses. Ganske naturligt tager den sit udgangspunkt i min problemformulering; herfra følger afsnittene så hinanden som et slags detektivarbejde, hvor hver afklaring på et spørgsmål åbner døren til næste spørgsmål, indtil man når frem til konklusionen. Jeg har i rapporten valgt at anvende Marianne Poulsen og Thomas Binderup som mine historiedidaktikere. Det gør jeg, fordi førstnævnte har lavet konkrete undersøgelser over problemer i historiefaget i folkeskolen og samtidig peger i retning af en løsning. Thomas Binderup har som den første danske historiedidaktiker, jeg har set, givet sit bud på, hvordan man kan anvende eksisterende historiedidaktik til at legitimere brugen af computerspil i historieundervisningen. Som almen computerspilsdidaktiker har jeg taget udgangspunkt i den amerikanske forfatter og spildesigner Marc Prensky, der blandt sine tre master-grader har en i education. Jeg vælger ham, fordi han i flere år har været den førende autoritet på området omkring læring i computerspil. På motivationsområdet har jeg valgt Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet. Det har jeg gjort, fordi han beskriver Bernstein og Nashs samling af motivationsteorier på dansk, men samtidig skarpt holder teorierne op mod nutidens unge. I den mere almene læringsteori har jeg valgt at anvende danske Knud Illeris, fordi hans teori om de tre dimensioners læring passer rigtig godt til at forklare vigtigheden af netop de faktorer, jeg fokuserer på. I løbet af min rapport vil jeg flere gange forsøge at anvende mine fund til at give eksempler på, hvordan de kan anvendes i computerspil, typisk vil dette spil være Europa Universalis 3, som jeg har valgt, fordi jeg finder det eksemplarisk i forhold til anvendelsen af computerspil i historieundervisningen. Spillet er et såkaldt RTS-spil 1 og forudsætningerne er Europa mellem 1453 (umiddelbart efter det Østromerske Rige faldt) frem til 1789 (umiddelbart før den franske revolution). Man kan selv vælge, hvornår man ønsker at starte, inden for denne tidsramme; hele verden vil efterfølgende være stillet ind til at fremstå, som den rent faktisk så ud på det tidspunkt. Herfra kan man selv bestemme, hvilket land, man vil spille som, og om man vil forsøge sig som f.eks. handels-, krigs- eller koloniseringsland. Man skal pleje sine alliancer i Europa, forsøge at gifte sine prinser og prinsesser ind i de mest magtfulde royale familier, sørge for at følge med tiden og skifte ens regeringsform ud, efterhånden som borgerne i landet kræver det. Man skal spionere mod sine fjender, og er man et katolsk land, skal man forsøge at få valgt sine biskopper til kardinalposter, mens man som tysk-romersk land skal forsøge at blive valgt til kejser. Historieundervisningens udfordringer En af de mest prominente danske skikkelser inden for forskning i historieundervisningen de seneste år, er formentlig Marianne Vega Poulsen. Sidst i halvfemserne lavede hun nogle undersøgelser med interviews af lærere og elever i folkeskolen og gymnasiet, ud fra hvilke hun har lavet nogle konklusioner på, hvad det er for nogle udfordringer, historieundervisningen står over for (Poulsen 1999). 1 Real Time Strategy, i modsætning til et spil som skak, venter man ikke på, at modstanderen rykker, før man selv foretager et ryk; alle spillere, computerbaserede såvel som andre mennesker, man spiller mod, rykker konstant rundt. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 4

5 Blandt disse finder man, at eleverne mener, historiefaget nemt kan blive meget kedeligt. Selve det at beskæftige sig med historiske fænomener er ikke kedeligt, det er skolefaget historie, der betragtes som uinteressant for eleverne. Ifølge Marianne Poulsen skyldes dette, at eleverne i dag sætter større krav til formidlingsformen. Et, for læreren at se, spændende indhold, er ikke nok til i sig selv at bære undervisningen, der skal en spændende form til, ellers bliver indholdet forkastet. Eleverne fremhæver specielt, og det på alle klassetrin, at de ønsker mere selvaktivitet i historieundervisningen, hvor de selv får lov til at finde ud af det, de skal lære. Marianne Poulsen anbefaler derfor selv, at historielærerne begynder med at inddrage de måder, eleverne får historie på uden for skolen, og tager dem med ind i undervisningen, og selvom det er over 10 år siden, hendes undersøgelse blev lavet, holder hun stadig fast i, at der er stadig er brug for de råd, hun gav dengang. Med udgangspunkt i ovenstående ønske fra eleverne om en spændende form og øget selvaktivet, vil jeg derfor finde ud af, hvad det er, der adskiller nutidens unge fra lærerne, siden de to kan have forskellige opfattelser af, hvad der gør historiefaget spændende. De seks generationer Når vi ser på de sidste 70 års historie, så kan man, meget groft, inddele størstedelen af den nuværende befolkning i seks kasser, som følger herunder (Center For Fremtidsforskning 2009): Størstedelen af de nye lærere, der netop er kommet ud og fortsat vil komme ud de næste år, er fra Generation Y, hvor computeren og computerspil var forholdsvis nyt i folkeskoleårene. På samme måde udgør størstedelen af de nuværende elever i folkeskolen Generation Z, hvor computeren har været en selvfølge under opvæksten, og hvor det har været utænkeligt at skrive sine opgaver i hånden, ikke have en mobiltelefon, og hvor det har været normen, at man har spillet computerspil flere gange om ugen, hvis ikke hver dag. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 5

6 Digital natives og digital immigrants Marc Prensky har skabt betegnelserne digital immigrants og digital natives, netop som en beskrivelse af den teknologiske forskel på Generation Y og Generation Z, naturligvis med forbehold for flydende overgange mellem de to generationer. (Prensky, 2006). Digital immigrants er primært mennesker fra Generation Y og generationerne før denne. Mere konkret er der tale om mennesker, som ikke er vokset op i den digitale verden, og derfor skal tillære sig alting inden for denne, som var de immigranter i et andet land og en anden kultur. Som med et sprog kan man tillære sig disse digitale kundskaber, men man vil altid beholde en vis accent i forhold til, hvor man kommer fra. Prensky beskriver nogle af disse "accenter" som følgende: Man printer sine s ud. Man søger først information på nettet, når man har kigget i sine analoge kilder uden at finde svaret. Man læser manualen til et program, i stedet for at forvente, at programmet nok selv skal vise, hvordan det skal bruges. Man printer dokumenter ud, når man skal rette i dem. Man tror, det virkelige liv kun foregår offline. Man ringer til de folk, man har sendt en til, for at høre, om de har fået den. På den anden side står de digital natives, altså de indfødte i den digitale verden, dem som er vokset op med de digitale redskaber og som anser dem som vigtige i mange, hvis ikke de fleste aspekter af deres liv. En amerikansk undersøgelse har vist, at når unge amerikanere er i starten af tyverne, har de brugt under timer af deres liv på at læse, men ofte over timer på at spille computerspil, på at snakke i mobiltelefon og mere end timer på at se fjernsyn. En anderledes hjernestruktur Disse digital natives er vokset op i en digital verden, hvor information skaffes og bearbejdes på en helt anden måde, faktisk i så stort et omfang, at det let kan tænkes, at måden, deres hjerner strukturerer informationer og arbejder på, er helt anderledes fra de digitale immigranter (Prensky 2006). Med andre ord, så er der tale om, at der i de to grupper anvendes helt forskellige kognitive funktioner. Forskellene kommer typisk til udtryk, når digital immigrants forsøger at lære digital natives noget, og der ikke tages højde for, at de to parters hjerner arbejder helt forskelligt. Digital natives er vant til at få masser af informationer hele tiden og ikke én ting ad gangen. Natives foretrækker at suge viden til sig, mens de laver en masse andre ting, hvor immigrants kan blive irriterede, hvis der foregår andet, når de prøver at opsamle viden. På samme måde betragter digital immigrants den skrevne tekst som den vigtigste kilde til informationer; grafiske repræsentationer af teksten kan så være en hjælp ved siden af. Digital natives har det lige omvendt, de er vant til at aflæse grafiske budskaber lynhurtigt for at danne sig et overblik, og hvis de vil vide noget mere konkret, så kan de efterfølgende læse sig til det. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 6

7 En af de helt store forskelle, specielt i skolen, kommer dog i evnen til at læse en bog. Immigranterne foretrækker at have en velstruktureret bog og læse kapitel 1, 2, 3 osv. Digitale natives elsker stikordsregistre i bøger og søgefunktioner på nettet. Det handler meget mere om hurtigst muligt at skaffe sig de informationer, man skal bruge, knap så meget som det handler om at kende det, der kommer før, og det der kommer efter. Den digitale verden betyder også, at hvor man førhen var nødt til at satse på sine egne evner til at mestre noget, er fokus i dag blevet lagt over på, at man er meget netværksfokuseret. Det hele handler om at løse opgaver i fællesskab med andre og tilsvarende høste den anerkendelse, der følger med, når man i et netværk er den, der "vinder". Det gør, at digital natives har en klar opfattelse af, at rigtig læring bør være sjovt, og hvis det ikke er det, forkastes ikke blot formen, men også indholdet af undervisningen. Disse forandringer i hjernen er ikke blot ubegrundet teori. En lang række undersøgelser har tydeligt vist, at hjernen omstiller sig til at arbejde mest effektivt med den måde, den får præsenteret informationer på (Prensky 2006). Og hvad nytter det så, hvis eleverne tilbringer 4-6 timer om dagen med at få informationer på én måde i skolen, og 10 timer resten af dagen med at få informationer på en anden måde. Hvad får de digitale immigranter til at tro, at de kan vænne disse elever til at søge viden i bøger og papirmaterialer, når de i alle andre aspekter af deres liv netop vænnes fra at gøre det? Digital natives og koncentrationsbesvær Som et resultat af dette forsøg på at vænne de digitale natives til at arbejde med informationer på immigranternes vilkår, opleves der ofte et problem i folkeskolen, og som der i nogle lande bliver udskrevet store mængder medicin for, nemlig koncentrationsbesvær. Enhver, der har været ude i folkeskolen, kender til den eller de elever, der kun kan holde til at høre på læreren i 5-10 min ad gangen eller kun kan læse en halv A4-side, før de begynder med at forstyrre. Og de fleste kender også myten om, at mennesker maksimalt kan koncentrere sig i 12 min. af gangen. Men kigger man på de samme elever, når de spiller computerspil, ved man også, at de kan sidde og gøre dette i 3-4 timer af gangen, uden så meget som at fjerne blikket for skærmen. Er det så deres koncentrationsevne, der er noget galt med, eller er det måden, de bliver præsenteret for information på i skolen, der er problemet? Ifølge Prensky handler det om, at eleverne er blevet forvent med interaktivitet. De forventer at blive draget med ind i alt, og de forventer at få respons på alt, hvad de gør, lige med det samme. Så når vi siger, at nogle af de digitale indfødte har koncentrationsbesvær, så er sandheden i virkeligheden, at de selv vælger ikke at koncentrere sig, fordi undervisningsformen ikke tiltaler dem. Som understøttelse af dette kan nævnes en undersøgelse, hvor man brugte to grupper af 5-årige børn. Forsøget gik ud på at sætte disse børn i et værelse, hvor de skulle se et fjernsynsprogram. Den første gruppe blev placeret i et værelse uden legesager, og den anden gruppe i samme værelse, men fyldt med legesager. Ganske som forventet viste det sig, at børnene uden legesager så på fjernsynet i 87 % af tiden, mens børnene med legesagerne kun så på fjernsynet i 47 % af tiden. Efterfølgende testede man så børnene for, hvor meget de kunne huske og havde forstået af fjernsynsudsendelsen, og kom frem til, at de to grupper kunne huske og havde forstået akkurat lige meget. Det viste sig, at børnene med legesagerne uden problemer kunne multitaske til både at lege med legesagerne og følge med i tv-programmet - deres hjerner 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 7

8 opfangede selv, hvornår der skete noget vigtigt i fjernsynet, og hvornår de kunne fokusere på deres legesager. I skolen ville vi som lærere ty til at kalde dem uopmærksomme eller koncentrationsbesværede, men måske lytter de i virkeligheden mere efter, end man skulle tro. Computerspil som undervisningsform Med fokus på ovenstående vil jeg derfor mene, at computerspilsmediet er en åbenlys mulighed for at imødekomme elevernes krav på en mere spændende undervisningsform samtidig med at vi følger Marianne Poulsens råd om at inddrage de steder, hvor eleverne får deres historieviden fra uden for skolen. Men for at kunne bruge dette medie korrekt i undervisningen, skal vi fastlægge, hvad problemet helt præcist er med den nuværende tilgang til historieundervisningen. Motivation Når elever til tider kan føle sig ganske umotiverede over for et undervisningsforløb, og læreren stiller sig uforstående over for dette, så skyldes det ofte, at man som underviser glemmer, at på trods af at skolen ganske vist er et central punkt i elevens liv, så er der også mange andre ting uden for skolen, der er af stor betydning - ofte også af større betydning. På samme måde er det heller ikke tilstrækkeligt blot at fokusere på, hvad der interesserer den enkelte elev for at finde hans eller hendes motivationsfelt; det er vigtigt også at betragte det samfund og den kultur, eleven befinder sig i, for at se på, hvilke ydre påvirkninger der kan ligge på eleven, som kan motivere (Imsen 2007). I det moderne samfund taler man om fire motivationsteorier, som kan forklare adfærden hos mennesker, og altså også for eleverne (Andersen 2007 samt Bernstein og Nash 2008). Teori Instinkter Indre balance Vækkelse og optimering Incitamenter Det centrale perspektiv Medførte biologiske instinkter, der er styrende for adfærden. Handlinger der udføres, hvis vi føler, vi har nogle basale behov, som ikke bliver opfyldt. Kan manifestere sig gennem udfordringer og nye oplevelser. Ønsket om at opleve og stimulere sig selv. Holde sig selv i gang. Finde balancen mellem stimulering uden at stresse sig selv og uden at kede sig. Søgen efter positive incitamenter for en given handling. Når man som lærer skal planlægge undervisning, bør man som sagt tage højde for disse ovenstående faktorer. I et forløb, hvor eleverne f.eks. skal opføre et skuespil over en historisk begivenhed, vil man gå ud fra, at eleverne vil føle sig motiverede til at deltage, fordi der både er tale om en udfordring, samtidig med at der er tale om en optimering af ens oplevelse af emnet, en optimering man selv kan være medvirkende til. Til sidst er der naturligvis det positive incitament i, at man efter et skuespil forventer at blive anerkendt for sin indsats og få ros af læreren, de andre og forældrene. Alt dette er i sig selv ganske logisk. Problemet opstår dog, ifølge Johannes Andersen, lektor ved Aalborg Universitet, når vi tager det for givet, at disse motivationsteorier altid er gældende for nutidens unge. Ifølge Andersen er der hos mange unge ikke længere den samme motivation for at søge den viden, skolen leverer, som der var førhen. I dag opsøges skolens viden ikke, fordi man føler det nødvendigt for sin egen dannelse, 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 8

9 men i stedet for at leve op til institutionernes forventninger for, hvad man bør gøre; ved siden af skolen har man så en masse andre aktiviteter, der prioriteres højere. Ifølge Andersen er den primære interesse ikke længere i sporten, musikken, sproget, matematikken, historien eller de andre skolefag. I stedet synes der at være et tegn på, at unge motiveres af ønsket om selskabelighed. Den efterstræbte aktivitet er i dag at være sammen med andre uden større fokus på, hvad man er sammen om. Hvor man førhen kunne mødes ud fra lysten til at se en film, spille et computerspil eller høre en cd (eller LP for de helt gamle), virker lysten til at mødes nu som den motiverende faktor i sig selv, og ikke indholdet i det, man mødes om. Dette betyder også, at hvor motivationen førhen kunne komme ud fra ønsket om at udvikle sig i forhold til, hvad der er godt for ens fremtid, så vægtes lysten til, hvad man har lyst til her og nu meget højere. Den information, man senere kan få brug for, kan man alligevel blot finde ved hurtigt at slå op på internettet, eller ved at spørge nogen, der ved det. Netop derfor kan læreren have svært ved at anvende argumentet "Fordi det er vigtigt for din fremtid, at du kan det her". Når en elev ikke kan se, hvorfor det er vigtigt, at han eller hun ved noget om Slaget på Reden og arbejderbevægelsen, så nytter det ikke længere i samme grad at forklare, hvordan eleven kan få brug for denne viden i fremtiden, for fremtiden er ikke længere interessant for eleverne i samme omfang som førhen, og der er intet, der er vigtigere end så meget andet. Eleverne vil derfor hellere arbejde med det, der interesserer dem lige nu og her (Andersen 2007), hvilket for manges vedkommende er computerspil. Man kan endvidere inddrage Marc Prenskys teori om, at børn og unge i dag elsker at blive udfordret, og de elsker at udfordre sig selv, de gider bare ikke udfordres af noget, de tvinges til. Derfor stiller Prensky også spørgsmålstegn ved de metoder, der i dag undervises med. Når børn og unge ikke er i skolen, bliver de konstant bombarderet med informationer, ofte af en forholdsvis kompleks grad. Elever i 2. klasse kan lære at betjene en flysimulator på en halv time foran computeren, men skal bruge to uger på at lære, hvad udsagnsord og navneord er. Hvorfor er det, at vi tror, de ikke kan lære dette meget hurtigere og bedre end de metoder, vi altid har brugt til det? Hvorfor udnytter vi ikke de medier, de unge virker til at være så interesserede i, og er så gode til at få viden fra? Edutainment vs. entertainment Man kan naturligvis argumentere for, at vi allerede gør dette. Praktisk talt alle skoler har på et eller andet tidspunkt beskæftiget sig med begrebet edutainment, der er en sammentrækning af ordene Education og Entertainment - en syntese af gavn og fornøjelse, sådan som det også nævnes i indledningen til denne opgave. Edutainment kan forstås bredt, og afgrænser sig ikke nødvendigvis kun til computerspil eller film. Fælles for alt edutainment er dog, at det er skabt først og fremmest med blik på læringsdelen og dernæst på underholdningsdelen. Inden for computerspilsgenren har det betydet, at næsten alt edutainment, der er sendt på markedet, er håbløst primitivt og derfor ikke fanger de ældre elever i nær samme grad, som de rent kommercielle computerspil (Prensky 2006). Problemet er dog forholdsvis ganske let at løse. Enten skal vi som historielærere kigge ud over edutainmentgenren og rent faktisk begynde at anvende helt almindelige spil, der fokuserer al deres energi på underholdningsdelen, eller også skal vi begynde med at få udviklet nogle væsentligt bedre edutainment-spil, der rent faktisk forsøger at være tro mod underholdningsdelen og ikke kun læringsdelen, eller også 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 9

10 En amerikansk producent af undervisningsmateriale, Plato Learning, brugte sidst i 90'erne over $100 millioner på at udvikle rigtige edutainmentspil, med ægte, moderne grafik og med rigtigt gameplay, der skulle tiltale eleverne. Efterfølgende foretog de en undersøgelse i 400 skoledistrikter for at se på virkningen af disse spil. 25 % flere elever øgede deres ordforråd i forhold til eleverne, der ikke spillede, mens 50 % flere elever blev bedre til at løse matematikopgaver. Som undervisere kan vi altså ikke blive ved med at forsøge at trække halvhjertede læringsmaterialer ned over hovedet på eleverne og forvente, at de føler nogen form for motivation for at engagere sig i dem. Vi er nødt til at kigge på, hvad eleverne selv ønsker at engagere sig i og ud fra det vurdere, hvad der kan bruges i undervisningen, edutainment eller ej. Børn og unges forbrug af computerspil Men hvordan kan vi så være sikre på, at de unge interesserer sig for at spille computerspil, så vi ikke blot vover os ud i endnu en metode, der ikke giver afkast? Den seneste undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge (Medierådet 2003) er desværre helt tilbage fra 2003, med data fra 2002, men jeg vil vove den påstand, at nedenstående tal ikke har ændret sig i en nedadgående retning de seneste 7-8 år. Som det kan ses på grafen, skelnes der mellem computerspil og PlayStation (i dag vil vi nok bruge fællesbetegnelsen "konsol", da PlayStation 3 i dag er overhalet indenom af Nintendos Wii og Microsofts Xbox 360, således at der nu er tre store konsoller på markedet). I forhold til min rapport er det ikke specielt vigtigt, om der spilles på computer eller konsol, da de to platforme i dag tilbyder genreudvalg, der hver især har sine undervisningsmæssige styrker, men begge er lige seriøse omkring indholdet. Som det tydeligt fremgår, udgør computerspil en væsentlig del af elevernes hverdage og weekender; helt op til 90 % af de 8-12-årige spiller således computerspil til hverdag. Det fremgår dog ikke, om de bruger 5 min. eller 5 timer på denne aktivitet. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 10

11 Dette kommer dog herunder. I skemaet kan vi se, hvor mange minutter henholdsvis piger og drenge bruger på at spille henholdsvis computer- og konsolspil. Tallene viser tydeligt, at computerspil, hvad enten det er på pc eller konsol (PlayStation), er et udbredt fænomen. I alt bruger de årige således godt 2 timer i snit om dagen på at spille computerspil, de 8-12 årige bruger lige knap 2 timer om dagen, mens tallet "kun" er fem kvarter om dagen for de 5-7 årige. Vi kan altså tydeligt konstatere, at det blandt de unge i alle folkeskolens aldersgrupper er en meget udbredt aktivitet at spille computer. Computerspil i historieundervisningen Endnu ved vi dog ikke, om computerspil rent faktisk egner sig til at blive brugt i historieundervisningen. Jeg er ikke stødt på nogen personer inden for historiedidaktikken, der har fremsat en liste over deciderede krav, man skal sætte til computerspil, for at de kan anvendes i historieundervisningen. I stedet foreslås det af Thomas Binderup, at man betragter computerspillet som en fortælling, om ikke andet, så en fortælling, hvor eleven løbende er med til at bestemme fortællingens gang. For at vi skal kunne bruge en fortælling i historieundervisningen, skal vi dog være sikre på, at denne opfylder fire lødighedskriterier, således som de er formuleret af den norske didaktiker Jan Bjarne Bøe (herunder direkte citat fra Binderup 2007) 1. Den historiske fortælling foregår i en forgangen tid, det vil sige, at den udspiller sig i en af tidsepokernes rum. 2. Den indeholder en stedafgrænsning, og handlingen udspiller sig altså et bestemt og nærmere defineret sted i realverdenen. 3. Den historiske fortælling handler om mennesker, som gør noget, agerer, enten almindelige hverdagsmennesker eller 'de store mænd'. Naturskildringer falder således uden for gruppen. 4. Sluttelig skal den historiske fortælling gøre krav på at være sandfærdig. Fortællingen skal bygge på viden og indsigt og fremstå saglig og pålidelig. Det er altså ikke lige meget, hvilket computerspil, vi anvender. F.eks. vil man formentlig godt kunne argumentere for, at World of Warcraft opsætter nogle klassiske scenarier omkring kampe mellem to 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 11

12 forskellige ideologier og hvordan effektiv krigsføring foregår, ikke desto mindre overholder den kun til nød det tredje kriterium, mens de andre tre på ingen måde opfyldes. Generelt vil der dog også kun være ganske få computerspil, som overholder det fjerde krav helt og aldeles, nemlig at de gør krav på at være sandfærdige. Computerspil anvender jo netop muligheden for at spilleren selv kan skabe kontrafaktisk historie. Tager man et eksempel som strategispillet Europa Universalis 3 (se billede herunder), kan man vælge at hoppe ned i historien på et hvilket som helst tidspunkt inden for spillets tidsramme. Den kendte verden vil nu fremstå præcis som den historisk var, på det tidspunkt man vælger at starte, komplet med geopolitiske opdelinger, korrekte statsoverhoveder, igangværende krige osv. Herfra skal spilleren så selv bestemme sit lands gang; skal der satses på krigsførelse for at få mere lebensraum, eller vil man forsøge at skaffe sig en plads som en neutral handelsnation, der scorer kassen på de andres krige. Med dette spil som eksempel kan man sagtens forsvare de tre første kriterier, i og med at der (I) vitterligt arbejdes med en tidsepokes rum, (II) handlingen foregår et bestemt sted i realverdenen, og (III) i løbet af spillet skiftes statsoverhovederne løbende ud, således at både Danmark har Christian 4., Sverige Gustav II Adolf og Aragonien deres Ferdinand II. Imens man spiller, vil man som statsoverhoved kunne hyre adskillige kendte rådgivere, lige fra Tycho Brahe til Da Vinci, afhængig af, hvilken region man regerer over. Men om spillet er sandfærdigt, er vel en vurderingssag. Forudsætningerne er så sandfærdige, som de næsten kan blive, men fortællingen fremad er helt og aldeles lagt i hænderne på eleverne. Jeg vil mene, at man sagtens kan vælge at vægte det fjerde kriterium knap så højt i denne sammenhæng, da en af computerspilsgenrens store forcer netop er, at det er i stand til at lade eleverne skabe realistiske 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 12

13 kontrafaktiske historier, som det i øvrigt også anbefales i Fælles Mål Disse kontrafaktiske historier kan nu bruges til at tage en diskussion op omkring de valg, regenter igennem tiden har været nødt til at foretage. Hvorfor valgte Christian 4. f.eks. at involvere sig i Trediveårskrigen, hvad var der sket, hvis han havde ladet være? Var hele Det Tyskromerske Rige blevet katolsk, inkl. Holsten? Havde vi kunnet holde på de skånske områder i de efterfølgende krige med Sverige? På samme måde kan man drage paralleller op til nutiden. Var Bush nødt til at angribe Afghanistan efter angrebet d. 11. september? hvad var der sket, hvis han ikke havde gjort det? Hvad gør computerspil spændende? Når vi nu har fundet ud af, at computerspil rent faktisk kan bruges som en fortælling i historieundervisningen, bør vi også finde ud af, hvad det er, der gør computerspil så spændende, således at man ikke kommer til at vælge et forkert spil til undervisningen. Markedet for computerspil er stort, og skal man planlægger et undervisningsforløb med computerspil, skal man naturligvis sørge for at udvælge et spændende spil. Ud over de fire lødighedskriterier, der sætter rammerne for den mere saglige del af computerspillet, skal man derfor kigge på, hvad det i det hele taget er, der får eleverne til at blive ved med at sidde time efter time for at spille et computerspil. Vi har allerede arbejdet med teorierne om, hvad det er, man traditionelt set mener, der er motiverende i det moderne samfund. Marc Prensky giver følgende fire grunde til, at folk bliver ved med at spille computerspil (Prensky 2006): 1. Følelsen af hele tiden at blive bedre - alle gode spil er bygget op, så man hele tiden både kan se i spillet og selv føle, at nu er man blevet en smule bedre. Man har optimeret sine evner i spillet en lille smule mere. 2. Automatisk tilpasning - I mange spil kan man vælge sværhedsgrad til at begynde med, men i flere og flere moderne spil, er denne sværhedsgrad noget, som spillet selv tilpasser i forhold til, hvor god man er, således at man hele tiden bliver holdt i den zone, hvor man lige akkurat kan klare de udfordringer der er. 3. Interessante mål - De forskellige ting, man skal opnå i et spil, skal være spændende og motiverende. Det nytter ikke, at man sidder med et edutainment-spil, hvor målet er at svare rigtigt på alle fem spørgsmål, spillet kommer med. Der skal være tale om egentlige mål, som var der tale om en fortælling - f.eks. "Erobr Skåne fra svenskerne" eller "Find tyven, der stjal Guldhornene". I rigtige spil vil spilleren altid være i et stadie, hvor han eller hun har tre forskellige typer mål, der skal udføres. Kortsigtede (f.eks. ovennævnte Skåne-eksempel), mellemlange (Erobr hele Sverige) og de langsigtede (Bliv hersker over hele Norden/Europa). Mange strategispil har desuden muligheden for at man spiller helt uden computerskabte mål. I stedet er det spilleren selv, der bestemmer, hvad målet skal være. Det åbner op for, at man kan aftale med eleven, hvad målet skal være for den enkelte, således at alle kan få en individuel oplevelse, der passer med det, de interesserer sig for. 4. Beslutninger - børn og unge elsker at træffe beslutninger, specielt når de kan se resultatet af dem nu og her, og når de efterfølgende kan få lov til at vurdere på, hvad der gik galt, og hvad de skal gøre anderledes en anden gang. I mange spil skal man træffe beslutninger så hurtigt som 2-3 gange 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 13

14 i sekundet. En af verdens bedste strategispillere er notorisk kendt for til tider at have over 400 APM (Actions Per Minut). Ovenstående fire kriterier er naturligvis et produkt af, at spiludviklerne netop har som mål, at de skal få folk til at blive siddende ved spillet længst muligt, samtidig med at de skal have lyst til at vende tilbage til spillet, hver gang de er væk fra det. Kigger man på punkterne, er det også tydeligt, at de passer meget fint sammen med en af motivationsteorierne nævnt på side 8, nemlig ønsket om vækkelse og optimering. Kohuts idé om optimal frustration er måske heller ikke så langt væk fra ovennævnte opskrift på, hvordan man designer spil. Computerspil som et middel til undervisningsdifferentiering For nogle elever er det en fornøjelse at sidde med en bog og læse sig frem til den viden, man gerne vil have, for andre er filmmediet det mest interessante, men som nævnt tidligere, så er det langtfra alle, der foretrækker disse faste gengangere i historieundervisningen, og, hvis tidligere nævnte teorier holder stik, går det i retning af, at flere og flere forlader de ikke-interaktive medier til fordel for interaktive. Her kan inddragelsen af computerspil i undervisningen være et godt alternativ til bøgerne og filmene. Ikke alene sørger spillene for at inddrage eleven meget mere i materialet gennem interaktiviteten, men den førnævnte evne, spillene har til hele tiden at omstille sig niveaumæssigt, er perfekt til differentieringsbrug. Man kan således lade en hel klasse spille det samme spil, og lade alle få succesoplevelser (om end vidt forskellige oplevelser), uden at de på nogen som helst måde selv kan se, om de er ringere eller bedre end hinanden. Vi undgår dermed at nogen tabes på gulvet i ren frustration over, at de ikke kan følge med, spillet sørger nemlig automatisk for at få alle med, uden samtidig at kede nogen. Computerspil har desuden den fordel, at de ofte kræver forholdsvis lidt af brugeren i forhold til læseevner. Spil sørger for at vise ting i stedet for at forklare dem, for folk gider ikke læse en manual, når de sidder med et interaktivt medie ved hånden. Omvendt kan man også vælge spil, der kan differentiere opad til de læselystne elever. Nogle spil indeholder store mængder baggrundshistorie, som det står spilleren frit for at læse. Et spil som Heroes of Might And Magic indeholder en hel roman om drager, magiske verdner og deslige fordelt ud over mere end 100 små bider, der hver svarer til en A5-sides tekst, og som man løbende får præsenteret, efterhånden som man kommer igennem spillet. Ønsker man ikke at læse dette, klikker man dem bare væk, hvilket på ingen måde forringer ens evne til at gennemføre spillet; men vælger man at læse det, får man en dybere forståelse for hovedpersonens motiver i spillet og den generelle historie bag spillets univers. Her kan man som lærer sætte rammerne omkring en anvendelse af dette til differentiering, der er tilpasset den enkelte elev, således at den hardcore læser f.eks. skal finde ud af, hvad konflikten i historien er, mens den knap så stærke læser måske i stedet skal forklare, hvorfor drager er stærkere end enhjørninger; et koncept der uden problemer kunne omsættes til også at gælde i rigtige historiespil, hvor man måske skal fokusere på en eller anden global konflikt i verdenshistorien. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 14

15 Computerspillets læringsunivers Når vi så har undersøgt mulighederne for at motivere eleverne til rent faktisk at anvende computerspillene i en læringssituation, så er det selvsagt meget naturligt at finde ud af, hvad det så rent faktisk er, de lærer, set i et mere generelt perspektiv. Marc Prensky mener, at man kan dele computerspilslæringen op i fem kategorier, som alle er at finde i et rigtigt computerspil. Disse fem kategorier kalder han Hvordan, Hvad, Hvorfor, Hvor og Hvorvidt (Prensky 2006). Jeg vil nu tage de fem kategorier op og komme med mit bud på, hvordan man kan komme omkring forskellige læringsaspekter ved at have fokus på alle fem. Jeg vil som eksempel tage udgangspunkt i strategispillet Europa Universalis 3, der er nævnt på side 12. Hvordan handler om selve spillets konstruktion, hvad det tillader, at man kan gøre, og hvad man ikke kan gøre. Hvilke knapper bruges til hvad. Er der tale om et lineært spil, der følger en fast historie, eller har brugeren stor råderet over spillets gang. Denne del kan bruges til at diskutere, om spillets rammer er for begrænsede. Gør det f.eks. nogen forskel, at Østasien og Amerika ikke er inddraget som parametre, når man spiller et strategispil, der tager udgangspunkt i den europæiske renæssance? Hvad omhandler spillets regler. Angreb på allierede kan ikke lade sig gøre. Bygning af universiteter koster så og så mange guldmønter. Her er der rig mulighed for at diskutere, hvordan situationen ville se ud, hvis reglerne var anderledes. Ville det f.eks. gøre en forskel, hvis Paven ikke skulle godkende brud på ægteskaber mellem katolsktroende kongelige? Hvorfor er forklaringen på reglerne ovenfor. Her kan man diskutere grundlaget for reglerne. Hvorfor er der forskel på at angribe i bjergrigt terræn i forhold til et fladt åbent terræn. Hvorfor er lejesoldater bedre til at kæmpe, end ens egen bondehær, men svære at fastholde i et slag, der går skidt? Hvorfor er det vigtigt at have kontrol over både Sjælland og Skåne? Her er der rig mulighed for, at man kan stille relevante spørgsmål, som eleverne rent faktisk kan spille sig frem til en løsning på. Samtidig er der muligheder for, at eleverne tydeligt kan se, at hvis man bryder en alliance for at gå i krig med et andet land, så er det meget muligt, at man kan vinde en ellers svær krig, men at det på sigt vil betyde, at ens omdømme i resten af verden falder, således at nye alliancer kan blive svære at indgå. Der er altså tale om at give eleverne forståelse for, at nogle beslutninger i historien har været truffet ud fra kortsigtede mål, mens andre har været langsigtede. Hvor omhandler spillets kontekst. Hvilket land eller hvilken kultur er man i. Europæere er kristne, sydafrikanere er shamanister osv. I Lund sælger de billige fisk, men i Amsterdam er det fine klæder, der er billige. Her er der rig mulighed for at diskutere de forskellige kulturers historier, deres geografiske placeringer i forhold til, hvad deres styrker og svagheder er. Hvorvidt handler om, hvad eleven til sidst har lært om de valg, han eller hun har foretaget. Har man valgt at føre sit land ud i armod i håbet om at erobre nyt land, eller har man satset på at blive den førende handelsnation i verden. Hvilke konsekvenser har det haft? Her kan man passende diskutere, om man synes, den virkelige histories aktører har truffet de rigtige valg, og hvilke overvejelser de måske har gjort sig, når de skulle beslutte, hvad de ville gøre. Endvidere kan man så diskutere, hvad der har ligget til grund for disse overvejelser - var de præget af følelser, eller var de rent politiske? 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 15

16 Computerspil og Illeris' læringsteori Skal vi sætte et undervisningsforløb i computerspil ind i en mere traditionel læringsteori, kan vi anvende Knud Illeris' teori om læringens tre dimensioner: Kognition/ tænkning Psykodynamik/ lyst Socialt samspil/ samfundsmæssige dimension Kognitionsdelen omhandler den viden eller de færdigheder, der læres. Herunder hører bl.a. også forståelse og sammenhæng af den viden, men har tilegnet sig. I vores tilfælde med computerspil, er der tale om de konkrete ting, eleverne har lært. Hvorfor går nationer i krig? Hvor lang tid tager en sejlskibsrejse til Amerika i 1700-tallet, hvad hed Danmarks konge i 1643 og så fremdeles. Den psykodynamiske dimension er den, der motiverer os til at lære noget - eller med andre ord, det er lysten, der driver værket, som et gammelt mundheld lyder. Det er her vi som mennesker kigger indad og ser, hvad det er, vi selv vil og agerer ud fra det, det være sig bevidst såvel som ubevidst. I vores tilfælde er motivationen for at arbejde med computerspil dækket tidligere i rapporten. Det spændende ligger derimod i, at man som underviser er nødt til at sætte rammerne for undervisningen således, at der kommer til at indgå et socialt element. Illeris forklarer selv, at mennesket i høj grad er en social skabning, hvor læring altid vil foregå i samspil med andre, enten direkte eller indirekte (Illeris 2005). Hvad angår anvendelsen af dette i computerspil, vil jeg til dels give Illeris ret; et hvilket som helst undervisningsforløb med computerspil skal naturligvis løbende følges op med klassediskussioner og vidensdeling. På samme måde er det kun fordelagtigt, hvis eleverne til tider spiller flere sammen i et spil, ved hver deres computer naturligvis, således at de hele tiden kan udfordre, udspørge og bekræfte hinanden. Som nævnt i motivationsafsnittet på side 8, argumenterer J. Andersen også for, at selskabeligheden er en vigtig faktor for unges motivation i dag, så på den måde krydser det psykodynamiske og sociale hinanden her, hvilket også er helt naturligt, da de tre poler i Illeris' model på ingen måde er så skarpt opdelt, at der ikke vil være krydsfelter. Dog vil jeg mene, at computerspil i dag er så avancerede, at de kan give en del af det samspil, Illeris mener, der er nødvendigt. Mange computerspil vil f.eks. brokke sig, hvis man vælger at udføre en dum handling. Så kan der f.eks. komme en statsrådgiver frem, der siger "Tror du nu også, det her er en god idé?". En erstatning for rigtig menneskeligt samspil er de dog ikke - endnu - men de tilbyder alligevel mere samspil, end en bog eller en film gør. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 16

17 Som en lille tangent til hele spørgsmålet om denne sociale dimension af læringen, vil jeg gerne lige fremhæver en rapport fra Medierådet for Børn og Unge (Medierådet 2006), hvori der er lavet en undersøgelse blandt forældre, der skulle svare på, om computerspil havde haft en positiv effekt på deres børns sociale liv. Som det fremgår, oplever halvdelen af alle forældre, at der er en positiv social effekt ved, at deres børn spiller computerspil. Så computerspillene har altså også en positiv effekt, der ligger ud over det rent kognitive plan. Hvorvidt der er børn, hvor computerspil påvirker det sociale liv negativt, er desværre ikke blevet undersøgt af Medierådet, men det er naturligvis ikke utænkeligt. Hvornår finder vi tiden til at lade dem spille? På trods af den nuværende regerings forøgelse af timeantallet i historie, er der stadigvæk tale om et fag, der har et stort pensum og et forholdsvis lille timeantal. Det kan derfor være svært at se, hvor man skal få plads til at spille computerspil, der ofte tager mange timer, før man er helt inde i spillet. En producent af edutainment-spil kom i sin tid med følgende udlægning til, hvordan man kan anvende spil i undervisningen, uden at det koster på timeantallet i skolen: Hvis vi tager en skoledag fra 9-15 og fjerner frikvarterer, spisepauser og spildtid fra klokken ringer til undervisningen går i gang, er man nede på 3 timers reel undervisning. Hvis man samtidig antager, at børnene kan lære fra computerspil i 50 % af tiden, de spiller dem, så vil det blot kræve, at de i løbet af en weekend tilbringer 6 timer på at spille, for at de rent faktisk har fået, hvad der svarer til en dags ekstra skolegang. Ser man samtidig på antallet af historietimer i folkeskolen, med typisk 1-2 timer om ugen, vil 6 timers computerspillen svare til 1½-3 ugers ekstra undervisning (Prensky 2006). 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 17

18 Man kan naturligvis diskutere både præmisserne og konklusionen i argumentet, men ikke desto mindre er der tale om en mulighed, der er værd at udforske, specielt taget i betragtning af førnævnte henvisning til det lave antal historietimer på alle klassetrin. Analyse Empiri Som nævnt i forordet, har det ikke været muligt for mig at skaffe førstehåndsempiri til mit projekt fra min 4. års praktik, da min praktikskole før min praktik gjorde det klart, at computerne var reserveret til fag, der har en mere konkret nytte af dem. Det ville ligeledes have været svært for mig at overbevise skolen om at købe licenser til installering af computerspil. Skulle jeg have kørt et forløb, havde det været med Europa Universalis 3, hvor de skulle spille både på skolen og derhjemme, ligesom de skulle spille både mod hinanden og alene. Jeg ville herefter evaluere på, om flere følte det motiverende for deltagelsen i undervisningen. Man kan dog ikke måle motivation direkte, man er nødt til at observere eleverne i løbet af undervisningsforløbet, ligesom man er nødt til at snakke med dem om, hvad de mener. Specielt kunne det have været interessant at høre, om der var ligeså stor en motivation, når de skulle spille alene, som når de skulle spille sammen. I forhold til læring ville jeg have observeret på, hvad de snakkede med hinanden om, når de kommunikerede i løbet af spillet. På klassen ville jeg have prøvet at diskutere nutidige situationer, der minder om dem, de har spillet, for at se efter, om de selv kan finde ud af at drage paralleller mellem deres egne oplevelser i spillet og i den virkelige verden. Dermed kan jeg se, hvor langt op ad den kognitive taksonomi, de var kommet, f.eks. vha. Blooms taksonomi. Desværre fik jeg ikke denne mulighed for at prøve et undervisningsforløb af, så i stedet har jeg valgt at inddrage empiri fra mit job som vikar, hvor jeg næsten ugentligt arbejder med elever i udskolingen. Desværre har det ikke været muligt for mig at køre et undervisningsforløb med computerspil, så der er i stedet tale om interviews med elever omkring computerspil samt observationer af deres adfærd med computere i undervisningen. Som empiri fra konkrete undervisningsforløb har jeg kontaktet Ella Myhring, der er lærer på Højby Skole på Fyn, en af landets førende skoler inden for undervisning i computerspil. Ella Myhring er desuden initiativtager og en af personerne bag spilskole.dk, en hjemmeside for fremmelse af computerspil i skolen. Desværre havde hun kun ganske lidt empiri at arbejde med, og intet af det var fra et historieforløb. Ikke desto mindre betragter jeg hendes empiri fra andre fagforløb som værende relevant i forhold til mit fokus. Helt konkret er der tale om et undervisningsforløb på mellemtrinte i simulatorspillet The Sims 2, hvor eleverne har skullet skabe deres egen "tilværelse" i spillet, og efterfølgende arbejde med personkarakteristik og miljøbeskrivelse i form af en novelle, der skulle skrives over den tilværelse, de havde skabt på computeren. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 18

19 Svar i % Studienr.: 1. Har du lært noget nyt om personkarakteristik? 2. Har du lært noget nyt om miljøbeskrivelse? 3. Har du lært noget nyt om at skrive en novelle? 4. Har du haft mere lyst til at arbejde, fordi der var computerspil med? 5. Har du lært mere, fordi der var computerspil med? 6. Har computerspillet hjulpet dig til at finde på, hvad du skulle skrive i din historie? 7. Var det hele bare pjat og leg? 8. Har du følt dig dygtigere, end du plejer? 9. Er du tilfreds med dit produkt? Evaluering af forløb med The Sims2 Besvaret af 97 elever Høng Skole og Højby Skole Spørgsmål nummer Ja Nej Såfremt vi forudsætter, at disse tal også tilnærmelsesvis vil være gyldige for et historieforløb (i hvert fald dem, der er relevant for historiefaget), er der tale om ganske optimistiske tal. Det vigtige i ovenstående er naturligvis spørgsmål 4, 5, 7 og 8. Som det fremgår, har 70 % fået øget lysten til at arbejde med emnet, fordi computerspil var inddraget som en del af processen. Tilsvarende mener 50 %, at de også har lært mere, fordi der blev anvendt computerspil. Alle 97 elever er desuden enige om, at computerspil i undervisningen ikke blot var at betragte som ren "pjat og leg", et tegn på, at de tager undervisningsformen seriøst og anerkender værdien af den i forhold til emnet. Til sidst kan 60 % bekræfte, at de har følt sig dygtigere, end de plejer, hvilket blot bekræfter teorierne fremlagt i min rapport. Et andet undervisningsforløb, jeg har kunnet få nogle data på, er et danskforløb i det skrevne sprog, kommunikation og reklamer, hvor eleverne har skullet spille Zoo Tycoon 2. Eleverne skulle efterfølgende 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 19

20 skrive anmeldelse af spillet og kommunikere dette ud både mundtligt og skriftligt, ligesom de også skulle lave en reklame for spillet. Efter forløbet var endt, skulle de 21 elever svare på et spørgeskema. Jeg har her udvalgt de spørgsmål, der var relevante for min rapport. Det gav mig større lyst til at arbejde, at vi brugte computerspil Jeg har i dette forløb følt, at jeg var dygtigere, end jeg plejer Man kan godt lære noget af computerspil i skolen Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Det ses igen tydeligt, at brugen af computerspil i undervisningen virkede motiverende for eleverne, hvor kun en enkelt ikke fik større lyst til at arbejde, mens 18 ud af de 21 fik større lyst. Tilsvarende ses det, at 8 elever, altså godt en tredjedel, føler sig dygtigere, end de plejer, hvilket jo sender et signal om, at computerspil muligvis fordrer bedre læring. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 20

21 Afslutningsvis for disse data, finder vi 17 ud af de 21 elever, der mener, man kan lære af at bruge computerspil i skolen. Kun en enkelt mente ikke, det var tilfældet. Det lader altså til, at eleverne tager godt imod computerspilsmediet til undervisningsbrug. Egen empiri I kraft af mit job som lærervikar bruger jeg meget tid sammen med eleverne, hvor de anvender computere, da der som regel altid er planlagt en eller anden form for arbejd-selv-aktivitet, som jeg blot skal overse og hjælpe eleverne med. Egentlig traditionel undervisning gør jeg desværre ikke meget i. Jeg har derfor gjort mig en række observationer over, hvad jeg ser, når jeg går rundt og holder øje med eleverne, der hvor de nu arbejder med deres computere. Observation 1 En dag, hvor jeg var ude som vikar, havde jeg en 8. klasse i to timer, hvor de havde projektuge og derfor skulle arbejde selv på et projekt omkring et selvvalgt emne (jeg mindes det var enten Østtyskland eller Berlinmuren), der skulle fremlægges for forældrene sidst på ugen. Flere gange så jeg en hel gruppe sidde og spille bilspil i stedet for at arbejde på deres projekt. Jeg undlod dog først at kommentere det over for dem, da projektugen i 8. klasse netop handler om, at eleverne selv skal se, hvad resultatet af deres arbejdsform ender med, når de skal fremlægge det, således at de har taget ved lære af dette, når de skal arbejde på den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Til sidst valgte jeg dog, med en spørgende tone frem for en irettesættende, at udspørge dem om, hvorfor de sad og spillede computerspil, i stedet for at arbejde på deres fremlæggelse, og svaret lød noget i stil med følgende: "Der er god tid til på fredag, vi skal jo bare gå ind på Wikipedia og smide det vigtigste ind i en PowerPoint" Efterfølgende spurgte jeg dem så om, om de ikke selv havde valgt det emne, de arbejdede med, og derfor var interesserede i at læse om det, til hvilket svaret lød: "Jo, men det er jo ikke særlig fedt at skulle sidde og læse sider for at finde to linjer man kan bruge til noget" Jeg svarede ham efterfølgende med, at han nok ikke fandt mange linjer, han kunne bruge, ved at spille Need for Speed, til hvilket svaret lød fra en af de andre i gruppen: "Næh, men det er en del sjovere". Ovenstående bekræfter imidlertid en del af min rapport. Unge er ikke længere interesserede i at skulle søge efter viden i bøger og mange siders papir, hvis de skal bruge informationer om noget. Så er det meget lettere at spørge Google eller Wikipedia, der hurtigt kan opsummere de væsentligste detaljer. Et historisk emne bliver ikke sjovere af, at man selv vælger det, hvis måden, man skal tilegne sig informationen om emnet på, er ligeså kedelig som altid. Observation 2 En anden observation var engang, jeg var ude som vikar i geografi i 8. klasse, hvor klassen arbejdede på et ø-projekt, der handlede om at tegne sin egen ø, som den ville se ud, hvis den var korrekt tegnet med markering af højdeforskelle, angivelse af naturressourcer, byer osv. En af eleverne gad simpelthen ikke 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 21

22 bruge sin tid på dette. Da jeg prøvede at forklare ham logikken i, at han skulle kunne læse et kort, hev han konsekvent sin bærbar frem og gik ind på Google Earth, hvorefter han viste mig, hvordan man kunne se det hele derinde, endda i 3D og med ikoner til at få yderligere oplysninger. Han forstod ikke logikken i at skulle bruge time efter time på at sidde og tegne og undersøge, hvilke naturressourcer sådanne ø'er typisk havde, når han til enhver tid bare kunne spørge Google Earth, hvis der skulle være noget, han kunne blive i tvivl om. Jeg har senere fundet ud af, at han er en af de mest begavede børn på hele skolen, men at han tilbringer det meste af sin tid uden for døren, fordi han synes, undervisningen er for kedelig, og derfor forstyrrer han de andre. Lod man en type som ham spille strategiske computerspil, der omhandlede kontrol over naturressourcer, ville han uden tvivl få meget mere ud af undervisningen, end den måde, man prøver at trække ned over hovedet på ham nu. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 22

23 Konklusion Da jeg desværre ikke har så mange egne empiriske data at trække på, vælger jeg i stedet at drage mine konklusioner ud fra, hvad andre undersøgelser er kommet frem til. Det er så absolut min opfattelse, at computerspil kan anvendes gavnligt i historieundervisningen. Ikke alene fortæller både teorien, undersøgelser og min empiri fra andre skoler, at eleverne er mere motiverede når de arbejder med computerspil. Samtidig føler de også, at de lærer mere, ved at spille, hvilket stemmer overens med Illeris' læringsteori, der forudsætter en psykodynamisk dimension, hvilket netop har været en af de ting, eleverne har savnet, jf. Marianne Poulsens undersøgelse. Johannes Andersen peger derimod på, at motivationen kan være forsvundet, fordi unge i dag finder lysten til at arbejde med noget gennem det sociale. Her har jeg, også gennem Illeris' læringsteori, ligeledes vist, at spil kan skabe gode rammer for de sociale samspil. Skulle man forfalde til at tro, at den viden, der kan fås gennem computerspil er af ren materialdannende karakter, bør man blot tage et kig på de muligheder, der præsenteres i afsnittet omkring computerspillets læringsunivers på side 15. Eleverne har med computerspil muligheden for at lære meget mere end blot datoer, navne og handlingsforløb, computerspilsmediet tilbyder også en dyb indsigt i levevilkår, ræsonnementer bag store valg i historien og indlevelse i historiske personer, store såvel som små, der kan være med til at skabe en mere nuanceret forståelse for historien. Perspektivering Til den konference, jeg nævnte i forordet, var en af foredragsholderne Jakob Stegelmann, også kendt som manden der har været redaktør på Troldspejlet de sidste 20 år. Selvom det var en konference med henblik på at inddrage computerspil i undervisningen, så rundede Stegelmann sit oplæg af med at anbefale alle at lade være med at inddrage computerspil i undervisningen. Ikke fordi, han ikke troede på mulighederne i det, men fordi han mente, at ligesom film, musik og bøger, så er computerspil kunst, og al kunst der nogensinde er kommet ind i folkeskolen, er blevet ødelagt. Stegelmann fortsatte med at fortælle, at når han var rundt til messer for computerspil, og der dukkede nogle fans op, så skulle tv altid stå og spørge dem, hvorfor de kan lide computerspil, hvad det er, de finder spændende ved det, hvorfor det fænger dem. Det er ubehagelige spørgsmål, når man egentlig bare ved, at man synes, noget er spændende. Som eksempel nævner han, at man aldrig har set et interview på et stadion, hvor man spørger en fodboldfan, hvorfor han godt kan lide at se fodbold og hvad det er, han synes, det er spændende ved det. Ifølge Stegelmann skal man lade børnene have deres computerspil i fred, i stedet for at vride al underholdning ud af hænderne på dem og gøre det til læringsredskaber i kampen om ungernes opmærksomhed. Måske har Stegelmann ret. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 23

24 Litteraturliste Binderup, Thomas, Historiebevidshed, KvaN Imsen, Gunn, At se fremtiden gennem nutidens vindue, KvaN 78, KvaN Andersen, Johannes, At se fremtiden gennem nutidens vindue, KvaN 78, KvaN Prensky, Marc, Don't Bother Me Mom - I'm learning, Paragon House Bernstein, Douglas A.; Nash, Peggy W., Essentials of psychology Konzack, Lars, Edutainment - leg og lær med computermediet, Aalborg Universitetsforlag Poulsen, Marianne Vega, Erobring af kulturarven - dannelse af erindringsspor, Roskilde Thejsen, Thorkild; Hansen, Tonny, Kulturarven står ikke på museer, Folkeskolen.dk Strøm, Martin Haastrup et al., Projektorganiseret praktik i lærerudannelsen, PUC CVU Midt-Vest Fælles Mål 2009 faghæfte 4, historie. Undervisningsministeriet Læringsteori - og hvad den kan bruges til i pædagogisk praksis, (februar 2005). EMU. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: Ledelse af de unge generation Y og Z i Finanssektoren, (2009). Center For Fremtidsforskning. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil, (Oktober 2009). Medierådet. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: Børn, unge og computerspil, (November 2003). Medierådet. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 24

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Indhold i reformen Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Folkeskolereformen som afsæt for fokus på læreprocesser I skoleåret 2014-2015 påbegyndtes arbejdet med at implementere den folkeskolereform,

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget Bilag Gruppeinterview 1 (3.C) Foretaget 16.03.16 Interviewer: Mit første spørgsmål det er øhm om øh om I vil fortælle lidt om, hvad I har oplevet hernede i dag. Hvad har I lavet? Elev 1: Altså vi øh..

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer Aalborg Hovedbibliotek 24. november 2010 Claus Østergaard Konsulent og koordinator ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134 Indhold

Læs mere

Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene

Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene Af Anne Katrine Rask, lektor Om sammenhængen mellem de forskellige elementer i skolehjemsamarbejdet hvordan bruger lærerne dem til at give forældrene

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

DAGENS PROGRAM REFLEKSIONSØVELSE FORMIDLINGSKURSUS GYMNASIEPRAKTIK + RULLENDE UNIVERSITET 2. SEPTEMBER 2014 METTE BRINCH THOMSEN

DAGENS PROGRAM REFLEKSIONSØVELSE FORMIDLINGSKURSUS GYMNASIEPRAKTIK + RULLENDE UNIVERSITET 2. SEPTEMBER 2014 METTE BRINCH THOMSEN SEPTEMBER 2014 FORMIDLINGSKURSUS GYMNASIEPRAKTIK + RULLENDE 2. SEPTEMBER 2014 METTE BRINCH THOMSEN MAIL: MBTHOMSEN@TDM.AU.DK CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER (CUDIM) gymnasi et 1 DAGENS

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder.

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE MEDIER OG E-MAIL Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. Booster salget i dit firma 2015 Leon

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere