Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen"

Transkript

1 Bachelor Computerspil i historieundervisningen "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen

2 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Metode... 4 Historieundervisningens udfordringer... 4 De seks generationer... 5 Digital natives og digital immigrants... 6 En anderledes hjernestruktur... 6 Digital natives og koncentrationsbesvær... 7 Computerspil som undervisningsform... 8 Motivation... 8 Edutainment vs. entertainment... 9 Børn og unges forbrug af computerspil...10 Computerspil i historieundervisningen...11 Hvad gør computerspil spændende?...13 Computerspil som et middel til undervisningsdifferentiering...14 Computerspillets læringsunivers...15 Computerspil og Illeris' læringsteori...16 Hvornår finder vi tiden til at lade dem spille?...17 Analyse...18 Empiri...18 Egen empiri...21 Observation Observation Konklusion...23 Perspektivering...23 Litteraturliste januar 2009 Læreruddannelsen Skive 2

3 Forord Inspirationen til at arbejde med emnet computerspil i historieundervisningen kom, da jeg i starten af december deltog ved den første nordiske konference omkring computerspil i undervisningen, der blev holdt på University College Lillebælt (tidl. Odense Seminarium). Desværre var min praktik allerede overstået på dette tidspunkt, og selvom jeg havde haft en idé om, at jeg ville arbejde med noget it-relateret i min praktik, blev dette skudt ned allerede før praktikstart, da jeg fik at vide, at naturfagene havde lagt beslag på alle computere, og at man skulle være heldig, hvis man kunne få computere til sine klasser som historielærer. Resultatet er derfor blevet, at min empiri er forholdsvis beskeden, hvorfor jeg kun i ringe grad har kunnet holde teori op mod praksis. I stedet har jeg forsøgt mig med en teoretisk argumentation for, hvorfor min konklusion kan være korrekt. Indledning Blandt de helt store problemer i folkeskolen, og grundlaget for mange bacheloropgaver, finder vi ordet "motivation". Enhver der har haft en folkeskoleklasse, ved hvor svært det kan være at motivere eleverne til at arbejde med noget, de ikke umiddelbart kan se en her og nu betydning af, en observation der støttes af flere danske undersøgelser. Udfordringen ligger dog ikke udelukkende i at motivere eleverne, men i at kombinere motivation med læring; en udfordring der i øvrigt har eksisteret i tusinder af år - "Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci" skriver den romerske digter Horats således i år 18 f.kr., hvilket på dansk betyder "Alles behag vandt den, der forenede at gavne og fornøje" (Konzack, 2003). Det er meningen, at faget historie skal fremme elevernes historiske bevidsthed, som det hedder i de nye fælles mål. Undervisningen skal desuden "stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden." (Fælles Mål 2009). Den virkelige verden er dog, at eleverne ofte ikke får det ud af historiefaget, der var hensigten (Poulsen 1999); de husker dårligt, hvad de netop har arbejdet med, og de betragter historiefaget som meget skolastisk. Spørger man dem til gengæld om, hvordan man klarer level 21 i det nyeste Harry Potter-spil, hvor mange damage points et Knightly Longsword giver i World of Warcraft, eller hvorfor priserne på guld varierer i RuneScape, så kan de give henholdsvis detaljerede vejledninger til banen, huske enorme mængder statistiske data og forklare begreber som udbud og efterspørgsel - alt sammen uden så meget som at have åbnet en bog og uden at have skrevet så meget som et enkelt ord ned. Hvis eleverne kan lære alle disse ting "blot" ved at spille computer, hvorfor kan de så ikke også lære de ting, vi som historielærere har en idé om, er vigtige for dem, men som de selv kan have svært ved at se relevansen af, fordi undervisningsformen, den præsenteres i er forældet? Problemformulering: Det ønskes undersøgt, hvorledes computerspil kan berige historieundervisningen, herunder hvordan computerspil kan gøre historieundervisningen mere interessant og nærværende, og hvordan det kan motivere eleverne til at deltage mere aktivt i undervisningen. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 3

4 Metode Først og fremmest vil jeg gerne forklare, hvordan min opgave skal læses. Ganske naturligt tager den sit udgangspunkt i min problemformulering; herfra følger afsnittene så hinanden som et slags detektivarbejde, hvor hver afklaring på et spørgsmål åbner døren til næste spørgsmål, indtil man når frem til konklusionen. Jeg har i rapporten valgt at anvende Marianne Poulsen og Thomas Binderup som mine historiedidaktikere. Det gør jeg, fordi førstnævnte har lavet konkrete undersøgelser over problemer i historiefaget i folkeskolen og samtidig peger i retning af en løsning. Thomas Binderup har som den første danske historiedidaktiker, jeg har set, givet sit bud på, hvordan man kan anvende eksisterende historiedidaktik til at legitimere brugen af computerspil i historieundervisningen. Som almen computerspilsdidaktiker har jeg taget udgangspunkt i den amerikanske forfatter og spildesigner Marc Prensky, der blandt sine tre master-grader har en i education. Jeg vælger ham, fordi han i flere år har været den førende autoritet på området omkring læring i computerspil. På motivationsområdet har jeg valgt Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet. Det har jeg gjort, fordi han beskriver Bernstein og Nashs samling af motivationsteorier på dansk, men samtidig skarpt holder teorierne op mod nutidens unge. I den mere almene læringsteori har jeg valgt at anvende danske Knud Illeris, fordi hans teori om de tre dimensioners læring passer rigtig godt til at forklare vigtigheden af netop de faktorer, jeg fokuserer på. I løbet af min rapport vil jeg flere gange forsøge at anvende mine fund til at give eksempler på, hvordan de kan anvendes i computerspil, typisk vil dette spil være Europa Universalis 3, som jeg har valgt, fordi jeg finder det eksemplarisk i forhold til anvendelsen af computerspil i historieundervisningen. Spillet er et såkaldt RTS-spil 1 og forudsætningerne er Europa mellem 1453 (umiddelbart efter det Østromerske Rige faldt) frem til 1789 (umiddelbart før den franske revolution). Man kan selv vælge, hvornår man ønsker at starte, inden for denne tidsramme; hele verden vil efterfølgende være stillet ind til at fremstå, som den rent faktisk så ud på det tidspunkt. Herfra kan man selv bestemme, hvilket land, man vil spille som, og om man vil forsøge sig som f.eks. handels-, krigs- eller koloniseringsland. Man skal pleje sine alliancer i Europa, forsøge at gifte sine prinser og prinsesser ind i de mest magtfulde royale familier, sørge for at følge med tiden og skifte ens regeringsform ud, efterhånden som borgerne i landet kræver det. Man skal spionere mod sine fjender, og er man et katolsk land, skal man forsøge at få valgt sine biskopper til kardinalposter, mens man som tysk-romersk land skal forsøge at blive valgt til kejser. Historieundervisningens udfordringer En af de mest prominente danske skikkelser inden for forskning i historieundervisningen de seneste år, er formentlig Marianne Vega Poulsen. Sidst i halvfemserne lavede hun nogle undersøgelser med interviews af lærere og elever i folkeskolen og gymnasiet, ud fra hvilke hun har lavet nogle konklusioner på, hvad det er for nogle udfordringer, historieundervisningen står over for (Poulsen 1999). 1 Real Time Strategy, i modsætning til et spil som skak, venter man ikke på, at modstanderen rykker, før man selv foretager et ryk; alle spillere, computerbaserede såvel som andre mennesker, man spiller mod, rykker konstant rundt. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 4

5 Blandt disse finder man, at eleverne mener, historiefaget nemt kan blive meget kedeligt. Selve det at beskæftige sig med historiske fænomener er ikke kedeligt, det er skolefaget historie, der betragtes som uinteressant for eleverne. Ifølge Marianne Poulsen skyldes dette, at eleverne i dag sætter større krav til formidlingsformen. Et, for læreren at se, spændende indhold, er ikke nok til i sig selv at bære undervisningen, der skal en spændende form til, ellers bliver indholdet forkastet. Eleverne fremhæver specielt, og det på alle klassetrin, at de ønsker mere selvaktivitet i historieundervisningen, hvor de selv får lov til at finde ud af det, de skal lære. Marianne Poulsen anbefaler derfor selv, at historielærerne begynder med at inddrage de måder, eleverne får historie på uden for skolen, og tager dem med ind i undervisningen, og selvom det er over 10 år siden, hendes undersøgelse blev lavet, holder hun stadig fast i, at der er stadig er brug for de råd, hun gav dengang. Med udgangspunkt i ovenstående ønske fra eleverne om en spændende form og øget selvaktivet, vil jeg derfor finde ud af, hvad det er, der adskiller nutidens unge fra lærerne, siden de to kan have forskellige opfattelser af, hvad der gør historiefaget spændende. De seks generationer Når vi ser på de sidste 70 års historie, så kan man, meget groft, inddele størstedelen af den nuværende befolkning i seks kasser, som følger herunder (Center For Fremtidsforskning 2009): Størstedelen af de nye lærere, der netop er kommet ud og fortsat vil komme ud de næste år, er fra Generation Y, hvor computeren og computerspil var forholdsvis nyt i folkeskoleårene. På samme måde udgør størstedelen af de nuværende elever i folkeskolen Generation Z, hvor computeren har været en selvfølge under opvæksten, og hvor det har været utænkeligt at skrive sine opgaver i hånden, ikke have en mobiltelefon, og hvor det har været normen, at man har spillet computerspil flere gange om ugen, hvis ikke hver dag. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 5

6 Digital natives og digital immigrants Marc Prensky har skabt betegnelserne digital immigrants og digital natives, netop som en beskrivelse af den teknologiske forskel på Generation Y og Generation Z, naturligvis med forbehold for flydende overgange mellem de to generationer. (Prensky, 2006). Digital immigrants er primært mennesker fra Generation Y og generationerne før denne. Mere konkret er der tale om mennesker, som ikke er vokset op i den digitale verden, og derfor skal tillære sig alting inden for denne, som var de immigranter i et andet land og en anden kultur. Som med et sprog kan man tillære sig disse digitale kundskaber, men man vil altid beholde en vis accent i forhold til, hvor man kommer fra. Prensky beskriver nogle af disse "accenter" som følgende: Man printer sine s ud. Man søger først information på nettet, når man har kigget i sine analoge kilder uden at finde svaret. Man læser manualen til et program, i stedet for at forvente, at programmet nok selv skal vise, hvordan det skal bruges. Man printer dokumenter ud, når man skal rette i dem. Man tror, det virkelige liv kun foregår offline. Man ringer til de folk, man har sendt en til, for at høre, om de har fået den. På den anden side står de digital natives, altså de indfødte i den digitale verden, dem som er vokset op med de digitale redskaber og som anser dem som vigtige i mange, hvis ikke de fleste aspekter af deres liv. En amerikansk undersøgelse har vist, at når unge amerikanere er i starten af tyverne, har de brugt under timer af deres liv på at læse, men ofte over timer på at spille computerspil, på at snakke i mobiltelefon og mere end timer på at se fjernsyn. En anderledes hjernestruktur Disse digital natives er vokset op i en digital verden, hvor information skaffes og bearbejdes på en helt anden måde, faktisk i så stort et omfang, at det let kan tænkes, at måden, deres hjerner strukturerer informationer og arbejder på, er helt anderledes fra de digitale immigranter (Prensky 2006). Med andre ord, så er der tale om, at der i de to grupper anvendes helt forskellige kognitive funktioner. Forskellene kommer typisk til udtryk, når digital immigrants forsøger at lære digital natives noget, og der ikke tages højde for, at de to parters hjerner arbejder helt forskelligt. Digital natives er vant til at få masser af informationer hele tiden og ikke én ting ad gangen. Natives foretrækker at suge viden til sig, mens de laver en masse andre ting, hvor immigrants kan blive irriterede, hvis der foregår andet, når de prøver at opsamle viden. På samme måde betragter digital immigrants den skrevne tekst som den vigtigste kilde til informationer; grafiske repræsentationer af teksten kan så være en hjælp ved siden af. Digital natives har det lige omvendt, de er vant til at aflæse grafiske budskaber lynhurtigt for at danne sig et overblik, og hvis de vil vide noget mere konkret, så kan de efterfølgende læse sig til det. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 6

7 En af de helt store forskelle, specielt i skolen, kommer dog i evnen til at læse en bog. Immigranterne foretrækker at have en velstruktureret bog og læse kapitel 1, 2, 3 osv. Digitale natives elsker stikordsregistre i bøger og søgefunktioner på nettet. Det handler meget mere om hurtigst muligt at skaffe sig de informationer, man skal bruge, knap så meget som det handler om at kende det, der kommer før, og det der kommer efter. Den digitale verden betyder også, at hvor man førhen var nødt til at satse på sine egne evner til at mestre noget, er fokus i dag blevet lagt over på, at man er meget netværksfokuseret. Det hele handler om at løse opgaver i fællesskab med andre og tilsvarende høste den anerkendelse, der følger med, når man i et netværk er den, der "vinder". Det gør, at digital natives har en klar opfattelse af, at rigtig læring bør være sjovt, og hvis det ikke er det, forkastes ikke blot formen, men også indholdet af undervisningen. Disse forandringer i hjernen er ikke blot ubegrundet teori. En lang række undersøgelser har tydeligt vist, at hjernen omstiller sig til at arbejde mest effektivt med den måde, den får præsenteret informationer på (Prensky 2006). Og hvad nytter det så, hvis eleverne tilbringer 4-6 timer om dagen med at få informationer på én måde i skolen, og 10 timer resten af dagen med at få informationer på en anden måde. Hvad får de digitale immigranter til at tro, at de kan vænne disse elever til at søge viden i bøger og papirmaterialer, når de i alle andre aspekter af deres liv netop vænnes fra at gøre det? Digital natives og koncentrationsbesvær Som et resultat af dette forsøg på at vænne de digitale natives til at arbejde med informationer på immigranternes vilkår, opleves der ofte et problem i folkeskolen, og som der i nogle lande bliver udskrevet store mængder medicin for, nemlig koncentrationsbesvær. Enhver, der har været ude i folkeskolen, kender til den eller de elever, der kun kan holde til at høre på læreren i 5-10 min ad gangen eller kun kan læse en halv A4-side, før de begynder med at forstyrre. Og de fleste kender også myten om, at mennesker maksimalt kan koncentrere sig i 12 min. af gangen. Men kigger man på de samme elever, når de spiller computerspil, ved man også, at de kan sidde og gøre dette i 3-4 timer af gangen, uden så meget som at fjerne blikket for skærmen. Er det så deres koncentrationsevne, der er noget galt med, eller er det måden, de bliver præsenteret for information på i skolen, der er problemet? Ifølge Prensky handler det om, at eleverne er blevet forvent med interaktivitet. De forventer at blive draget med ind i alt, og de forventer at få respons på alt, hvad de gør, lige med det samme. Så når vi siger, at nogle af de digitale indfødte har koncentrationsbesvær, så er sandheden i virkeligheden, at de selv vælger ikke at koncentrere sig, fordi undervisningsformen ikke tiltaler dem. Som understøttelse af dette kan nævnes en undersøgelse, hvor man brugte to grupper af 5-årige børn. Forsøget gik ud på at sætte disse børn i et værelse, hvor de skulle se et fjernsynsprogram. Den første gruppe blev placeret i et værelse uden legesager, og den anden gruppe i samme værelse, men fyldt med legesager. Ganske som forventet viste det sig, at børnene uden legesager så på fjernsynet i 87 % af tiden, mens børnene med legesagerne kun så på fjernsynet i 47 % af tiden. Efterfølgende testede man så børnene for, hvor meget de kunne huske og havde forstået af fjernsynsudsendelsen, og kom frem til, at de to grupper kunne huske og havde forstået akkurat lige meget. Det viste sig, at børnene med legesagerne uden problemer kunne multitaske til både at lege med legesagerne og følge med i tv-programmet - deres hjerner 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 7

8 opfangede selv, hvornår der skete noget vigtigt i fjernsynet, og hvornår de kunne fokusere på deres legesager. I skolen ville vi som lærere ty til at kalde dem uopmærksomme eller koncentrationsbesværede, men måske lytter de i virkeligheden mere efter, end man skulle tro. Computerspil som undervisningsform Med fokus på ovenstående vil jeg derfor mene, at computerspilsmediet er en åbenlys mulighed for at imødekomme elevernes krav på en mere spændende undervisningsform samtidig med at vi følger Marianne Poulsens råd om at inddrage de steder, hvor eleverne får deres historieviden fra uden for skolen. Men for at kunne bruge dette medie korrekt i undervisningen, skal vi fastlægge, hvad problemet helt præcist er med den nuværende tilgang til historieundervisningen. Motivation Når elever til tider kan føle sig ganske umotiverede over for et undervisningsforløb, og læreren stiller sig uforstående over for dette, så skyldes det ofte, at man som underviser glemmer, at på trods af at skolen ganske vist er et central punkt i elevens liv, så er der også mange andre ting uden for skolen, der er af stor betydning - ofte også af større betydning. På samme måde er det heller ikke tilstrækkeligt blot at fokusere på, hvad der interesserer den enkelte elev for at finde hans eller hendes motivationsfelt; det er vigtigt også at betragte det samfund og den kultur, eleven befinder sig i, for at se på, hvilke ydre påvirkninger der kan ligge på eleven, som kan motivere (Imsen 2007). I det moderne samfund taler man om fire motivationsteorier, som kan forklare adfærden hos mennesker, og altså også for eleverne (Andersen 2007 samt Bernstein og Nash 2008). Teori Instinkter Indre balance Vækkelse og optimering Incitamenter Det centrale perspektiv Medførte biologiske instinkter, der er styrende for adfærden. Handlinger der udføres, hvis vi føler, vi har nogle basale behov, som ikke bliver opfyldt. Kan manifestere sig gennem udfordringer og nye oplevelser. Ønsket om at opleve og stimulere sig selv. Holde sig selv i gang. Finde balancen mellem stimulering uden at stresse sig selv og uden at kede sig. Søgen efter positive incitamenter for en given handling. Når man som lærer skal planlægge undervisning, bør man som sagt tage højde for disse ovenstående faktorer. I et forløb, hvor eleverne f.eks. skal opføre et skuespil over en historisk begivenhed, vil man gå ud fra, at eleverne vil føle sig motiverede til at deltage, fordi der både er tale om en udfordring, samtidig med at der er tale om en optimering af ens oplevelse af emnet, en optimering man selv kan være medvirkende til. Til sidst er der naturligvis det positive incitament i, at man efter et skuespil forventer at blive anerkendt for sin indsats og få ros af læreren, de andre og forældrene. Alt dette er i sig selv ganske logisk. Problemet opstår dog, ifølge Johannes Andersen, lektor ved Aalborg Universitet, når vi tager det for givet, at disse motivationsteorier altid er gældende for nutidens unge. Ifølge Andersen er der hos mange unge ikke længere den samme motivation for at søge den viden, skolen leverer, som der var førhen. I dag opsøges skolens viden ikke, fordi man føler det nødvendigt for sin egen dannelse, 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 8

9 men i stedet for at leve op til institutionernes forventninger for, hvad man bør gøre; ved siden af skolen har man så en masse andre aktiviteter, der prioriteres højere. Ifølge Andersen er den primære interesse ikke længere i sporten, musikken, sproget, matematikken, historien eller de andre skolefag. I stedet synes der at være et tegn på, at unge motiveres af ønsket om selskabelighed. Den efterstræbte aktivitet er i dag at være sammen med andre uden større fokus på, hvad man er sammen om. Hvor man førhen kunne mødes ud fra lysten til at se en film, spille et computerspil eller høre en cd (eller LP for de helt gamle), virker lysten til at mødes nu som den motiverende faktor i sig selv, og ikke indholdet i det, man mødes om. Dette betyder også, at hvor motivationen førhen kunne komme ud fra ønsket om at udvikle sig i forhold til, hvad der er godt for ens fremtid, så vægtes lysten til, hvad man har lyst til her og nu meget højere. Den information, man senere kan få brug for, kan man alligevel blot finde ved hurtigt at slå op på internettet, eller ved at spørge nogen, der ved det. Netop derfor kan læreren have svært ved at anvende argumentet "Fordi det er vigtigt for din fremtid, at du kan det her". Når en elev ikke kan se, hvorfor det er vigtigt, at han eller hun ved noget om Slaget på Reden og arbejderbevægelsen, så nytter det ikke længere i samme grad at forklare, hvordan eleven kan få brug for denne viden i fremtiden, for fremtiden er ikke længere interessant for eleverne i samme omfang som førhen, og der er intet, der er vigtigere end så meget andet. Eleverne vil derfor hellere arbejde med det, der interesserer dem lige nu og her (Andersen 2007), hvilket for manges vedkommende er computerspil. Man kan endvidere inddrage Marc Prenskys teori om, at børn og unge i dag elsker at blive udfordret, og de elsker at udfordre sig selv, de gider bare ikke udfordres af noget, de tvinges til. Derfor stiller Prensky også spørgsmålstegn ved de metoder, der i dag undervises med. Når børn og unge ikke er i skolen, bliver de konstant bombarderet med informationer, ofte af en forholdsvis kompleks grad. Elever i 2. klasse kan lære at betjene en flysimulator på en halv time foran computeren, men skal bruge to uger på at lære, hvad udsagnsord og navneord er. Hvorfor er det, at vi tror, de ikke kan lære dette meget hurtigere og bedre end de metoder, vi altid har brugt til det? Hvorfor udnytter vi ikke de medier, de unge virker til at være så interesserede i, og er så gode til at få viden fra? Edutainment vs. entertainment Man kan naturligvis argumentere for, at vi allerede gør dette. Praktisk talt alle skoler har på et eller andet tidspunkt beskæftiget sig med begrebet edutainment, der er en sammentrækning af ordene Education og Entertainment - en syntese af gavn og fornøjelse, sådan som det også nævnes i indledningen til denne opgave. Edutainment kan forstås bredt, og afgrænser sig ikke nødvendigvis kun til computerspil eller film. Fælles for alt edutainment er dog, at det er skabt først og fremmest med blik på læringsdelen og dernæst på underholdningsdelen. Inden for computerspilsgenren har det betydet, at næsten alt edutainment, der er sendt på markedet, er håbløst primitivt og derfor ikke fanger de ældre elever i nær samme grad, som de rent kommercielle computerspil (Prensky 2006). Problemet er dog forholdsvis ganske let at løse. Enten skal vi som historielærere kigge ud over edutainmentgenren og rent faktisk begynde at anvende helt almindelige spil, der fokuserer al deres energi på underholdningsdelen, eller også skal vi begynde med at få udviklet nogle væsentligt bedre edutainment-spil, der rent faktisk forsøger at være tro mod underholdningsdelen og ikke kun læringsdelen, eller også 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 9

10 En amerikansk producent af undervisningsmateriale, Plato Learning, brugte sidst i 90'erne over $100 millioner på at udvikle rigtige edutainmentspil, med ægte, moderne grafik og med rigtigt gameplay, der skulle tiltale eleverne. Efterfølgende foretog de en undersøgelse i 400 skoledistrikter for at se på virkningen af disse spil. 25 % flere elever øgede deres ordforråd i forhold til eleverne, der ikke spillede, mens 50 % flere elever blev bedre til at løse matematikopgaver. Som undervisere kan vi altså ikke blive ved med at forsøge at trække halvhjertede læringsmaterialer ned over hovedet på eleverne og forvente, at de føler nogen form for motivation for at engagere sig i dem. Vi er nødt til at kigge på, hvad eleverne selv ønsker at engagere sig i og ud fra det vurdere, hvad der kan bruges i undervisningen, edutainment eller ej. Børn og unges forbrug af computerspil Men hvordan kan vi så være sikre på, at de unge interesserer sig for at spille computerspil, så vi ikke blot vover os ud i endnu en metode, der ikke giver afkast? Den seneste undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge (Medierådet 2003) er desværre helt tilbage fra 2003, med data fra 2002, men jeg vil vove den påstand, at nedenstående tal ikke har ændret sig i en nedadgående retning de seneste 7-8 år. Som det kan ses på grafen, skelnes der mellem computerspil og PlayStation (i dag vil vi nok bruge fællesbetegnelsen "konsol", da PlayStation 3 i dag er overhalet indenom af Nintendos Wii og Microsofts Xbox 360, således at der nu er tre store konsoller på markedet). I forhold til min rapport er det ikke specielt vigtigt, om der spilles på computer eller konsol, da de to platforme i dag tilbyder genreudvalg, der hver især har sine undervisningsmæssige styrker, men begge er lige seriøse omkring indholdet. Som det tydeligt fremgår, udgør computerspil en væsentlig del af elevernes hverdage og weekender; helt op til 90 % af de 8-12-årige spiller således computerspil til hverdag. Det fremgår dog ikke, om de bruger 5 min. eller 5 timer på denne aktivitet. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 10

11 Dette kommer dog herunder. I skemaet kan vi se, hvor mange minutter henholdsvis piger og drenge bruger på at spille henholdsvis computer- og konsolspil. Tallene viser tydeligt, at computerspil, hvad enten det er på pc eller konsol (PlayStation), er et udbredt fænomen. I alt bruger de årige således godt 2 timer i snit om dagen på at spille computerspil, de 8-12 årige bruger lige knap 2 timer om dagen, mens tallet "kun" er fem kvarter om dagen for de 5-7 årige. Vi kan altså tydeligt konstatere, at det blandt de unge i alle folkeskolens aldersgrupper er en meget udbredt aktivitet at spille computer. Computerspil i historieundervisningen Endnu ved vi dog ikke, om computerspil rent faktisk egner sig til at blive brugt i historieundervisningen. Jeg er ikke stødt på nogen personer inden for historiedidaktikken, der har fremsat en liste over deciderede krav, man skal sætte til computerspil, for at de kan anvendes i historieundervisningen. I stedet foreslås det af Thomas Binderup, at man betragter computerspillet som en fortælling, om ikke andet, så en fortælling, hvor eleven løbende er med til at bestemme fortællingens gang. For at vi skal kunne bruge en fortælling i historieundervisningen, skal vi dog være sikre på, at denne opfylder fire lødighedskriterier, således som de er formuleret af den norske didaktiker Jan Bjarne Bøe (herunder direkte citat fra Binderup 2007) 1. Den historiske fortælling foregår i en forgangen tid, det vil sige, at den udspiller sig i en af tidsepokernes rum. 2. Den indeholder en stedafgrænsning, og handlingen udspiller sig altså et bestemt og nærmere defineret sted i realverdenen. 3. Den historiske fortælling handler om mennesker, som gør noget, agerer, enten almindelige hverdagsmennesker eller 'de store mænd'. Naturskildringer falder således uden for gruppen. 4. Sluttelig skal den historiske fortælling gøre krav på at være sandfærdig. Fortællingen skal bygge på viden og indsigt og fremstå saglig og pålidelig. Det er altså ikke lige meget, hvilket computerspil, vi anvender. F.eks. vil man formentlig godt kunne argumentere for, at World of Warcraft opsætter nogle klassiske scenarier omkring kampe mellem to 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 11

12 forskellige ideologier og hvordan effektiv krigsføring foregår, ikke desto mindre overholder den kun til nød det tredje kriterium, mens de andre tre på ingen måde opfyldes. Generelt vil der dog også kun være ganske få computerspil, som overholder det fjerde krav helt og aldeles, nemlig at de gør krav på at være sandfærdige. Computerspil anvender jo netop muligheden for at spilleren selv kan skabe kontrafaktisk historie. Tager man et eksempel som strategispillet Europa Universalis 3 (se billede herunder), kan man vælge at hoppe ned i historien på et hvilket som helst tidspunkt inden for spillets tidsramme. Den kendte verden vil nu fremstå præcis som den historisk var, på det tidspunkt man vælger at starte, komplet med geopolitiske opdelinger, korrekte statsoverhoveder, igangværende krige osv. Herfra skal spilleren så selv bestemme sit lands gang; skal der satses på krigsførelse for at få mere lebensraum, eller vil man forsøge at skaffe sig en plads som en neutral handelsnation, der scorer kassen på de andres krige. Med dette spil som eksempel kan man sagtens forsvare de tre første kriterier, i og med at der (I) vitterligt arbejdes med en tidsepokes rum, (II) handlingen foregår et bestemt sted i realverdenen, og (III) i løbet af spillet skiftes statsoverhovederne løbende ud, således at både Danmark har Christian 4., Sverige Gustav II Adolf og Aragonien deres Ferdinand II. Imens man spiller, vil man som statsoverhoved kunne hyre adskillige kendte rådgivere, lige fra Tycho Brahe til Da Vinci, afhængig af, hvilken region man regerer over. Men om spillet er sandfærdigt, er vel en vurderingssag. Forudsætningerne er så sandfærdige, som de næsten kan blive, men fortællingen fremad er helt og aldeles lagt i hænderne på eleverne. Jeg vil mene, at man sagtens kan vælge at vægte det fjerde kriterium knap så højt i denne sammenhæng, da en af computerspilsgenrens store forcer netop er, at det er i stand til at lade eleverne skabe realistiske 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 12

13 kontrafaktiske historier, som det i øvrigt også anbefales i Fælles Mål Disse kontrafaktiske historier kan nu bruges til at tage en diskussion op omkring de valg, regenter igennem tiden har været nødt til at foretage. Hvorfor valgte Christian 4. f.eks. at involvere sig i Trediveårskrigen, hvad var der sket, hvis han havde ladet være? Var hele Det Tyskromerske Rige blevet katolsk, inkl. Holsten? Havde vi kunnet holde på de skånske områder i de efterfølgende krige med Sverige? På samme måde kan man drage paralleller op til nutiden. Var Bush nødt til at angribe Afghanistan efter angrebet d. 11. september? hvad var der sket, hvis han ikke havde gjort det? Hvad gør computerspil spændende? Når vi nu har fundet ud af, at computerspil rent faktisk kan bruges som en fortælling i historieundervisningen, bør vi også finde ud af, hvad det er, der gør computerspil så spændende, således at man ikke kommer til at vælge et forkert spil til undervisningen. Markedet for computerspil er stort, og skal man planlægger et undervisningsforløb med computerspil, skal man naturligvis sørge for at udvælge et spændende spil. Ud over de fire lødighedskriterier, der sætter rammerne for den mere saglige del af computerspillet, skal man derfor kigge på, hvad det i det hele taget er, der får eleverne til at blive ved med at sidde time efter time for at spille et computerspil. Vi har allerede arbejdet med teorierne om, hvad det er, man traditionelt set mener, der er motiverende i det moderne samfund. Marc Prensky giver følgende fire grunde til, at folk bliver ved med at spille computerspil (Prensky 2006): 1. Følelsen af hele tiden at blive bedre - alle gode spil er bygget op, så man hele tiden både kan se i spillet og selv føle, at nu er man blevet en smule bedre. Man har optimeret sine evner i spillet en lille smule mere. 2. Automatisk tilpasning - I mange spil kan man vælge sværhedsgrad til at begynde med, men i flere og flere moderne spil, er denne sværhedsgrad noget, som spillet selv tilpasser i forhold til, hvor god man er, således at man hele tiden bliver holdt i den zone, hvor man lige akkurat kan klare de udfordringer der er. 3. Interessante mål - De forskellige ting, man skal opnå i et spil, skal være spændende og motiverende. Det nytter ikke, at man sidder med et edutainment-spil, hvor målet er at svare rigtigt på alle fem spørgsmål, spillet kommer med. Der skal være tale om egentlige mål, som var der tale om en fortælling - f.eks. "Erobr Skåne fra svenskerne" eller "Find tyven, der stjal Guldhornene". I rigtige spil vil spilleren altid være i et stadie, hvor han eller hun har tre forskellige typer mål, der skal udføres. Kortsigtede (f.eks. ovennævnte Skåne-eksempel), mellemlange (Erobr hele Sverige) og de langsigtede (Bliv hersker over hele Norden/Europa). Mange strategispil har desuden muligheden for at man spiller helt uden computerskabte mål. I stedet er det spilleren selv, der bestemmer, hvad målet skal være. Det åbner op for, at man kan aftale med eleven, hvad målet skal være for den enkelte, således at alle kan få en individuel oplevelse, der passer med det, de interesserer sig for. 4. Beslutninger - børn og unge elsker at træffe beslutninger, specielt når de kan se resultatet af dem nu og her, og når de efterfølgende kan få lov til at vurdere på, hvad der gik galt, og hvad de skal gøre anderledes en anden gang. I mange spil skal man træffe beslutninger så hurtigt som 2-3 gange 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 13

14 i sekundet. En af verdens bedste strategispillere er notorisk kendt for til tider at have over 400 APM (Actions Per Minut). Ovenstående fire kriterier er naturligvis et produkt af, at spiludviklerne netop har som mål, at de skal få folk til at blive siddende ved spillet længst muligt, samtidig med at de skal have lyst til at vende tilbage til spillet, hver gang de er væk fra det. Kigger man på punkterne, er det også tydeligt, at de passer meget fint sammen med en af motivationsteorierne nævnt på side 8, nemlig ønsket om vækkelse og optimering. Kohuts idé om optimal frustration er måske heller ikke så langt væk fra ovennævnte opskrift på, hvordan man designer spil. Computerspil som et middel til undervisningsdifferentiering For nogle elever er det en fornøjelse at sidde med en bog og læse sig frem til den viden, man gerne vil have, for andre er filmmediet det mest interessante, men som nævnt tidligere, så er det langtfra alle, der foretrækker disse faste gengangere i historieundervisningen, og, hvis tidligere nævnte teorier holder stik, går det i retning af, at flere og flere forlader de ikke-interaktive medier til fordel for interaktive. Her kan inddragelsen af computerspil i undervisningen være et godt alternativ til bøgerne og filmene. Ikke alene sørger spillene for at inddrage eleven meget mere i materialet gennem interaktiviteten, men den førnævnte evne, spillene har til hele tiden at omstille sig niveaumæssigt, er perfekt til differentieringsbrug. Man kan således lade en hel klasse spille det samme spil, og lade alle få succesoplevelser (om end vidt forskellige oplevelser), uden at de på nogen som helst måde selv kan se, om de er ringere eller bedre end hinanden. Vi undgår dermed at nogen tabes på gulvet i ren frustration over, at de ikke kan følge med, spillet sørger nemlig automatisk for at få alle med, uden samtidig at kede nogen. Computerspil har desuden den fordel, at de ofte kræver forholdsvis lidt af brugeren i forhold til læseevner. Spil sørger for at vise ting i stedet for at forklare dem, for folk gider ikke læse en manual, når de sidder med et interaktivt medie ved hånden. Omvendt kan man også vælge spil, der kan differentiere opad til de læselystne elever. Nogle spil indeholder store mængder baggrundshistorie, som det står spilleren frit for at læse. Et spil som Heroes of Might And Magic indeholder en hel roman om drager, magiske verdner og deslige fordelt ud over mere end 100 små bider, der hver svarer til en A5-sides tekst, og som man løbende får præsenteret, efterhånden som man kommer igennem spillet. Ønsker man ikke at læse dette, klikker man dem bare væk, hvilket på ingen måde forringer ens evne til at gennemføre spillet; men vælger man at læse det, får man en dybere forståelse for hovedpersonens motiver i spillet og den generelle historie bag spillets univers. Her kan man som lærer sætte rammerne omkring en anvendelse af dette til differentiering, der er tilpasset den enkelte elev, således at den hardcore læser f.eks. skal finde ud af, hvad konflikten i historien er, mens den knap så stærke læser måske i stedet skal forklare, hvorfor drager er stærkere end enhjørninger; et koncept der uden problemer kunne omsættes til også at gælde i rigtige historiespil, hvor man måske skal fokusere på en eller anden global konflikt i verdenshistorien. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 14

15 Computerspillets læringsunivers Når vi så har undersøgt mulighederne for at motivere eleverne til rent faktisk at anvende computerspillene i en læringssituation, så er det selvsagt meget naturligt at finde ud af, hvad det så rent faktisk er, de lærer, set i et mere generelt perspektiv. Marc Prensky mener, at man kan dele computerspilslæringen op i fem kategorier, som alle er at finde i et rigtigt computerspil. Disse fem kategorier kalder han Hvordan, Hvad, Hvorfor, Hvor og Hvorvidt (Prensky 2006). Jeg vil nu tage de fem kategorier op og komme med mit bud på, hvordan man kan komme omkring forskellige læringsaspekter ved at have fokus på alle fem. Jeg vil som eksempel tage udgangspunkt i strategispillet Europa Universalis 3, der er nævnt på side 12. Hvordan handler om selve spillets konstruktion, hvad det tillader, at man kan gøre, og hvad man ikke kan gøre. Hvilke knapper bruges til hvad. Er der tale om et lineært spil, der følger en fast historie, eller har brugeren stor råderet over spillets gang. Denne del kan bruges til at diskutere, om spillets rammer er for begrænsede. Gør det f.eks. nogen forskel, at Østasien og Amerika ikke er inddraget som parametre, når man spiller et strategispil, der tager udgangspunkt i den europæiske renæssance? Hvad omhandler spillets regler. Angreb på allierede kan ikke lade sig gøre. Bygning af universiteter koster så og så mange guldmønter. Her er der rig mulighed for at diskutere, hvordan situationen ville se ud, hvis reglerne var anderledes. Ville det f.eks. gøre en forskel, hvis Paven ikke skulle godkende brud på ægteskaber mellem katolsktroende kongelige? Hvorfor er forklaringen på reglerne ovenfor. Her kan man diskutere grundlaget for reglerne. Hvorfor er der forskel på at angribe i bjergrigt terræn i forhold til et fladt åbent terræn. Hvorfor er lejesoldater bedre til at kæmpe, end ens egen bondehær, men svære at fastholde i et slag, der går skidt? Hvorfor er det vigtigt at have kontrol over både Sjælland og Skåne? Her er der rig mulighed for, at man kan stille relevante spørgsmål, som eleverne rent faktisk kan spille sig frem til en løsning på. Samtidig er der muligheder for, at eleverne tydeligt kan se, at hvis man bryder en alliance for at gå i krig med et andet land, så er det meget muligt, at man kan vinde en ellers svær krig, men at det på sigt vil betyde, at ens omdømme i resten af verden falder, således at nye alliancer kan blive svære at indgå. Der er altså tale om at give eleverne forståelse for, at nogle beslutninger i historien har været truffet ud fra kortsigtede mål, mens andre har været langsigtede. Hvor omhandler spillets kontekst. Hvilket land eller hvilken kultur er man i. Europæere er kristne, sydafrikanere er shamanister osv. I Lund sælger de billige fisk, men i Amsterdam er det fine klæder, der er billige. Her er der rig mulighed for at diskutere de forskellige kulturers historier, deres geografiske placeringer i forhold til, hvad deres styrker og svagheder er. Hvorvidt handler om, hvad eleven til sidst har lært om de valg, han eller hun har foretaget. Har man valgt at føre sit land ud i armod i håbet om at erobre nyt land, eller har man satset på at blive den førende handelsnation i verden. Hvilke konsekvenser har det haft? Her kan man passende diskutere, om man synes, den virkelige histories aktører har truffet de rigtige valg, og hvilke overvejelser de måske har gjort sig, når de skulle beslutte, hvad de ville gøre. Endvidere kan man så diskutere, hvad der har ligget til grund for disse overvejelser - var de præget af følelser, eller var de rent politiske? 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 15

16 Computerspil og Illeris' læringsteori Skal vi sætte et undervisningsforløb i computerspil ind i en mere traditionel læringsteori, kan vi anvende Knud Illeris' teori om læringens tre dimensioner: Kognition/ tænkning Psykodynamik/ lyst Socialt samspil/ samfundsmæssige dimension Kognitionsdelen omhandler den viden eller de færdigheder, der læres. Herunder hører bl.a. også forståelse og sammenhæng af den viden, men har tilegnet sig. I vores tilfælde med computerspil, er der tale om de konkrete ting, eleverne har lært. Hvorfor går nationer i krig? Hvor lang tid tager en sejlskibsrejse til Amerika i 1700-tallet, hvad hed Danmarks konge i 1643 og så fremdeles. Den psykodynamiske dimension er den, der motiverer os til at lære noget - eller med andre ord, det er lysten, der driver værket, som et gammelt mundheld lyder. Det er her vi som mennesker kigger indad og ser, hvad det er, vi selv vil og agerer ud fra det, det være sig bevidst såvel som ubevidst. I vores tilfælde er motivationen for at arbejde med computerspil dækket tidligere i rapporten. Det spændende ligger derimod i, at man som underviser er nødt til at sætte rammerne for undervisningen således, at der kommer til at indgå et socialt element. Illeris forklarer selv, at mennesket i høj grad er en social skabning, hvor læring altid vil foregå i samspil med andre, enten direkte eller indirekte (Illeris 2005). Hvad angår anvendelsen af dette i computerspil, vil jeg til dels give Illeris ret; et hvilket som helst undervisningsforløb med computerspil skal naturligvis løbende følges op med klassediskussioner og vidensdeling. På samme måde er det kun fordelagtigt, hvis eleverne til tider spiller flere sammen i et spil, ved hver deres computer naturligvis, således at de hele tiden kan udfordre, udspørge og bekræfte hinanden. Som nævnt i motivationsafsnittet på side 8, argumenterer J. Andersen også for, at selskabeligheden er en vigtig faktor for unges motivation i dag, så på den måde krydser det psykodynamiske og sociale hinanden her, hvilket også er helt naturligt, da de tre poler i Illeris' model på ingen måde er så skarpt opdelt, at der ikke vil være krydsfelter. Dog vil jeg mene, at computerspil i dag er så avancerede, at de kan give en del af det samspil, Illeris mener, der er nødvendigt. Mange computerspil vil f.eks. brokke sig, hvis man vælger at udføre en dum handling. Så kan der f.eks. komme en statsrådgiver frem, der siger "Tror du nu også, det her er en god idé?". En erstatning for rigtig menneskeligt samspil er de dog ikke - endnu - men de tilbyder alligevel mere samspil, end en bog eller en film gør. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 16

17 Som en lille tangent til hele spørgsmålet om denne sociale dimension af læringen, vil jeg gerne lige fremhæver en rapport fra Medierådet for Børn og Unge (Medierådet 2006), hvori der er lavet en undersøgelse blandt forældre, der skulle svare på, om computerspil havde haft en positiv effekt på deres børns sociale liv. Som det fremgår, oplever halvdelen af alle forældre, at der er en positiv social effekt ved, at deres børn spiller computerspil. Så computerspillene har altså også en positiv effekt, der ligger ud over det rent kognitive plan. Hvorvidt der er børn, hvor computerspil påvirker det sociale liv negativt, er desværre ikke blevet undersøgt af Medierådet, men det er naturligvis ikke utænkeligt. Hvornår finder vi tiden til at lade dem spille? På trods af den nuværende regerings forøgelse af timeantallet i historie, er der stadigvæk tale om et fag, der har et stort pensum og et forholdsvis lille timeantal. Det kan derfor være svært at se, hvor man skal få plads til at spille computerspil, der ofte tager mange timer, før man er helt inde i spillet. En producent af edutainment-spil kom i sin tid med følgende udlægning til, hvordan man kan anvende spil i undervisningen, uden at det koster på timeantallet i skolen: Hvis vi tager en skoledag fra 9-15 og fjerner frikvarterer, spisepauser og spildtid fra klokken ringer til undervisningen går i gang, er man nede på 3 timers reel undervisning. Hvis man samtidig antager, at børnene kan lære fra computerspil i 50 % af tiden, de spiller dem, så vil det blot kræve, at de i løbet af en weekend tilbringer 6 timer på at spille, for at de rent faktisk har fået, hvad der svarer til en dags ekstra skolegang. Ser man samtidig på antallet af historietimer i folkeskolen, med typisk 1-2 timer om ugen, vil 6 timers computerspillen svare til 1½-3 ugers ekstra undervisning (Prensky 2006). 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 17

18 Man kan naturligvis diskutere både præmisserne og konklusionen i argumentet, men ikke desto mindre er der tale om en mulighed, der er værd at udforske, specielt taget i betragtning af førnævnte henvisning til det lave antal historietimer på alle klassetrin. Analyse Empiri Som nævnt i forordet, har det ikke været muligt for mig at skaffe førstehåndsempiri til mit projekt fra min 4. års praktik, da min praktikskole før min praktik gjorde det klart, at computerne var reserveret til fag, der har en mere konkret nytte af dem. Det ville ligeledes have været svært for mig at overbevise skolen om at købe licenser til installering af computerspil. Skulle jeg have kørt et forløb, havde det været med Europa Universalis 3, hvor de skulle spille både på skolen og derhjemme, ligesom de skulle spille både mod hinanden og alene. Jeg ville herefter evaluere på, om flere følte det motiverende for deltagelsen i undervisningen. Man kan dog ikke måle motivation direkte, man er nødt til at observere eleverne i løbet af undervisningsforløbet, ligesom man er nødt til at snakke med dem om, hvad de mener. Specielt kunne det have været interessant at høre, om der var ligeså stor en motivation, når de skulle spille alene, som når de skulle spille sammen. I forhold til læring ville jeg have observeret på, hvad de snakkede med hinanden om, når de kommunikerede i løbet af spillet. På klassen ville jeg have prøvet at diskutere nutidige situationer, der minder om dem, de har spillet, for at se efter, om de selv kan finde ud af at drage paralleller mellem deres egne oplevelser i spillet og i den virkelige verden. Dermed kan jeg se, hvor langt op ad den kognitive taksonomi, de var kommet, f.eks. vha. Blooms taksonomi. Desværre fik jeg ikke denne mulighed for at prøve et undervisningsforløb af, så i stedet har jeg valgt at inddrage empiri fra mit job som vikar, hvor jeg næsten ugentligt arbejder med elever i udskolingen. Desværre har det ikke været muligt for mig at køre et undervisningsforløb med computerspil, så der er i stedet tale om interviews med elever omkring computerspil samt observationer af deres adfærd med computere i undervisningen. Som empiri fra konkrete undervisningsforløb har jeg kontaktet Ella Myhring, der er lærer på Højby Skole på Fyn, en af landets førende skoler inden for undervisning i computerspil. Ella Myhring er desuden initiativtager og en af personerne bag spilskole.dk, en hjemmeside for fremmelse af computerspil i skolen. Desværre havde hun kun ganske lidt empiri at arbejde med, og intet af det var fra et historieforløb. Ikke desto mindre betragter jeg hendes empiri fra andre fagforløb som værende relevant i forhold til mit fokus. Helt konkret er der tale om et undervisningsforløb på mellemtrinte i simulatorspillet The Sims 2, hvor eleverne har skullet skabe deres egen "tilværelse" i spillet, og efterfølgende arbejde med personkarakteristik og miljøbeskrivelse i form af en novelle, der skulle skrives over den tilværelse, de havde skabt på computeren. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 18

19 Svar i % Studienr.: 1. Har du lært noget nyt om personkarakteristik? 2. Har du lært noget nyt om miljøbeskrivelse? 3. Har du lært noget nyt om at skrive en novelle? 4. Har du haft mere lyst til at arbejde, fordi der var computerspil med? 5. Har du lært mere, fordi der var computerspil med? 6. Har computerspillet hjulpet dig til at finde på, hvad du skulle skrive i din historie? 7. Var det hele bare pjat og leg? 8. Har du følt dig dygtigere, end du plejer? 9. Er du tilfreds med dit produkt? Evaluering af forløb med The Sims2 Besvaret af 97 elever Høng Skole og Højby Skole Spørgsmål nummer Ja Nej Såfremt vi forudsætter, at disse tal også tilnærmelsesvis vil være gyldige for et historieforløb (i hvert fald dem, der er relevant for historiefaget), er der tale om ganske optimistiske tal. Det vigtige i ovenstående er naturligvis spørgsmål 4, 5, 7 og 8. Som det fremgår, har 70 % fået øget lysten til at arbejde med emnet, fordi computerspil var inddraget som en del af processen. Tilsvarende mener 50 %, at de også har lært mere, fordi der blev anvendt computerspil. Alle 97 elever er desuden enige om, at computerspil i undervisningen ikke blot var at betragte som ren "pjat og leg", et tegn på, at de tager undervisningsformen seriøst og anerkender værdien af den i forhold til emnet. Til sidst kan 60 % bekræfte, at de har følt sig dygtigere, end de plejer, hvilket blot bekræfter teorierne fremlagt i min rapport. Et andet undervisningsforløb, jeg har kunnet få nogle data på, er et danskforløb i det skrevne sprog, kommunikation og reklamer, hvor eleverne har skullet spille Zoo Tycoon 2. Eleverne skulle efterfølgende 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 19

20 skrive anmeldelse af spillet og kommunikere dette ud både mundtligt og skriftligt, ligesom de også skulle lave en reklame for spillet. Efter forløbet var endt, skulle de 21 elever svare på et spørgeskema. Jeg har her udvalgt de spørgsmål, der var relevante for min rapport. Det gav mig større lyst til at arbejde, at vi brugte computerspil Jeg har i dette forløb følt, at jeg var dygtigere, end jeg plejer Man kan godt lære noget af computerspil i skolen Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Det ses igen tydeligt, at brugen af computerspil i undervisningen virkede motiverende for eleverne, hvor kun en enkelt ikke fik større lyst til at arbejde, mens 18 ud af de 21 fik større lyst. Tilsvarende ses det, at 8 elever, altså godt en tredjedel, føler sig dygtigere, end de plejer, hvilket jo sender et signal om, at computerspil muligvis fordrer bedre læring. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 20

21 Afslutningsvis for disse data, finder vi 17 ud af de 21 elever, der mener, man kan lære af at bruge computerspil i skolen. Kun en enkelt mente ikke, det var tilfældet. Det lader altså til, at eleverne tager godt imod computerspilsmediet til undervisningsbrug. Egen empiri I kraft af mit job som lærervikar bruger jeg meget tid sammen med eleverne, hvor de anvender computere, da der som regel altid er planlagt en eller anden form for arbejd-selv-aktivitet, som jeg blot skal overse og hjælpe eleverne med. Egentlig traditionel undervisning gør jeg desværre ikke meget i. Jeg har derfor gjort mig en række observationer over, hvad jeg ser, når jeg går rundt og holder øje med eleverne, der hvor de nu arbejder med deres computere. Observation 1 En dag, hvor jeg var ude som vikar, havde jeg en 8. klasse i to timer, hvor de havde projektuge og derfor skulle arbejde selv på et projekt omkring et selvvalgt emne (jeg mindes det var enten Østtyskland eller Berlinmuren), der skulle fremlægges for forældrene sidst på ugen. Flere gange så jeg en hel gruppe sidde og spille bilspil i stedet for at arbejde på deres projekt. Jeg undlod dog først at kommentere det over for dem, da projektugen i 8. klasse netop handler om, at eleverne selv skal se, hvad resultatet af deres arbejdsform ender med, når de skal fremlægge det, således at de har taget ved lære af dette, når de skal arbejde på den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Til sidst valgte jeg dog, med en spørgende tone frem for en irettesættende, at udspørge dem om, hvorfor de sad og spillede computerspil, i stedet for at arbejde på deres fremlæggelse, og svaret lød noget i stil med følgende: "Der er god tid til på fredag, vi skal jo bare gå ind på Wikipedia og smide det vigtigste ind i en PowerPoint" Efterfølgende spurgte jeg dem så om, om de ikke selv havde valgt det emne, de arbejdede med, og derfor var interesserede i at læse om det, til hvilket svaret lød: "Jo, men det er jo ikke særlig fedt at skulle sidde og læse sider for at finde to linjer man kan bruge til noget" Jeg svarede ham efterfølgende med, at han nok ikke fandt mange linjer, han kunne bruge, ved at spille Need for Speed, til hvilket svaret lød fra en af de andre i gruppen: "Næh, men det er en del sjovere". Ovenstående bekræfter imidlertid en del af min rapport. Unge er ikke længere interesserede i at skulle søge efter viden i bøger og mange siders papir, hvis de skal bruge informationer om noget. Så er det meget lettere at spørge Google eller Wikipedia, der hurtigt kan opsummere de væsentligste detaljer. Et historisk emne bliver ikke sjovere af, at man selv vælger det, hvis måden, man skal tilegne sig informationen om emnet på, er ligeså kedelig som altid. Observation 2 En anden observation var engang, jeg var ude som vikar i geografi i 8. klasse, hvor klassen arbejdede på et ø-projekt, der handlede om at tegne sin egen ø, som den ville se ud, hvis den var korrekt tegnet med markering af højdeforskelle, angivelse af naturressourcer, byer osv. En af eleverne gad simpelthen ikke 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 21

22 bruge sin tid på dette. Da jeg prøvede at forklare ham logikken i, at han skulle kunne læse et kort, hev han konsekvent sin bærbar frem og gik ind på Google Earth, hvorefter han viste mig, hvordan man kunne se det hele derinde, endda i 3D og med ikoner til at få yderligere oplysninger. Han forstod ikke logikken i at skulle bruge time efter time på at sidde og tegne og undersøge, hvilke naturressourcer sådanne ø'er typisk havde, når han til enhver tid bare kunne spørge Google Earth, hvis der skulle være noget, han kunne blive i tvivl om. Jeg har senere fundet ud af, at han er en af de mest begavede børn på hele skolen, men at han tilbringer det meste af sin tid uden for døren, fordi han synes, undervisningen er for kedelig, og derfor forstyrrer han de andre. Lod man en type som ham spille strategiske computerspil, der omhandlede kontrol over naturressourcer, ville han uden tvivl få meget mere ud af undervisningen, end den måde, man prøver at trække ned over hovedet på ham nu. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 22

23 Konklusion Da jeg desværre ikke har så mange egne empiriske data at trække på, vælger jeg i stedet at drage mine konklusioner ud fra, hvad andre undersøgelser er kommet frem til. Det er så absolut min opfattelse, at computerspil kan anvendes gavnligt i historieundervisningen. Ikke alene fortæller både teorien, undersøgelser og min empiri fra andre skoler, at eleverne er mere motiverede når de arbejder med computerspil. Samtidig føler de også, at de lærer mere, ved at spille, hvilket stemmer overens med Illeris' læringsteori, der forudsætter en psykodynamisk dimension, hvilket netop har været en af de ting, eleverne har savnet, jf. Marianne Poulsens undersøgelse. Johannes Andersen peger derimod på, at motivationen kan være forsvundet, fordi unge i dag finder lysten til at arbejde med noget gennem det sociale. Her har jeg, også gennem Illeris' læringsteori, ligeledes vist, at spil kan skabe gode rammer for de sociale samspil. Skulle man forfalde til at tro, at den viden, der kan fås gennem computerspil er af ren materialdannende karakter, bør man blot tage et kig på de muligheder, der præsenteres i afsnittet omkring computerspillets læringsunivers på side 15. Eleverne har med computerspil muligheden for at lære meget mere end blot datoer, navne og handlingsforløb, computerspilsmediet tilbyder også en dyb indsigt i levevilkår, ræsonnementer bag store valg i historien og indlevelse i historiske personer, store såvel som små, der kan være med til at skabe en mere nuanceret forståelse for historien. Perspektivering Til den konference, jeg nævnte i forordet, var en af foredragsholderne Jakob Stegelmann, også kendt som manden der har været redaktør på Troldspejlet de sidste 20 år. Selvom det var en konference med henblik på at inddrage computerspil i undervisningen, så rundede Stegelmann sit oplæg af med at anbefale alle at lade være med at inddrage computerspil i undervisningen. Ikke fordi, han ikke troede på mulighederne i det, men fordi han mente, at ligesom film, musik og bøger, så er computerspil kunst, og al kunst der nogensinde er kommet ind i folkeskolen, er blevet ødelagt. Stegelmann fortsatte med at fortælle, at når han var rundt til messer for computerspil, og der dukkede nogle fans op, så skulle tv altid stå og spørge dem, hvorfor de kan lide computerspil, hvad det er, de finder spændende ved det, hvorfor det fænger dem. Det er ubehagelige spørgsmål, når man egentlig bare ved, at man synes, noget er spændende. Som eksempel nævner han, at man aldrig har set et interview på et stadion, hvor man spørger en fodboldfan, hvorfor han godt kan lide at se fodbold og hvad det er, han synes, det er spændende ved det. Ifølge Stegelmann skal man lade børnene have deres computerspil i fred, i stedet for at vride al underholdning ud af hænderne på dem og gøre det til læringsredskaber i kampen om ungernes opmærksomhed. Måske har Stegelmann ret. 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 23

24 Litteraturliste Binderup, Thomas, Historiebevidshed, KvaN Imsen, Gunn, At se fremtiden gennem nutidens vindue, KvaN 78, KvaN Andersen, Johannes, At se fremtiden gennem nutidens vindue, KvaN 78, KvaN Prensky, Marc, Don't Bother Me Mom - I'm learning, Paragon House Bernstein, Douglas A.; Nash, Peggy W., Essentials of psychology Konzack, Lars, Edutainment - leg og lær med computermediet, Aalborg Universitetsforlag Poulsen, Marianne Vega, Erobring af kulturarven - dannelse af erindringsspor, Roskilde Thejsen, Thorkild; Hansen, Tonny, Kulturarven står ikke på museer, Folkeskolen.dk Strøm, Martin Haastrup et al., Projektorganiseret praktik i lærerudannelsen, PUC CVU Midt-Vest Fælles Mål 2009 faghæfte 4, historie. Undervisningsministeriet Læringsteori - og hvad den kan bruges til i pædagogisk praksis, (februar 2005). EMU. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: Ledelse af de unge generation Y og Z i Finanssektoren, (2009). Center For Fremtidsforskning. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil, (Oktober 2009). Medierådet. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: Børn, unge og computerspil, (November 2003). Medierådet. Lokaliseret d. 29. januar 2010 på WWW: 29. januar 2009 Læreruddannelsen Skive 24

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Bacheloropgave april 2011 CVU Lillebælt v. Læreruddannelsen i Jelling Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Af Tine Østergaard-Andersen

Læs mere

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45 Motivation i matematikundervisningen Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning 3 1.1 Læsevejledning 5 1.2 Afgrænsning 5 2 Metode 6 2.1 Empiri 6 2.1.1 Elevernes

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~ p Spils muligheder og begrænsninger i matematikundervisningen - 1\\,, Professionsbacheloropgave Skrevet i liniefaget matematik Liniefagslærer: Steen Grode Lærer fra den pædagogiske faggruppe: Ebbe Kromann

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Et casestudie under Region Nordjyllands projekter om mønsterbrydning Annette Rasmussen Forskningsrapport 24 2011 Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere