VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling"

Transkript

1 VER-DI Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

2 Ankomststämpel (fylls i av programsekretariatet) ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING FRÅN EU INTERREGMEDEL OCH NORSKA INTERREG-MIDLER (ansökningsrunda 17 februari 17 mars 2009) DNR: NYPS ID: 1. Allmänna projektuppgifter Typ av projekt som söks (kryssa för) Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) projekt Kattegat-Skagerrak (KASK) projekt Öresundsprojekt / Öresundsprojekt (mikroprojekt) Projektets namn: VER-DI Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Datum för projektstart (åååå-mm-dd) Datum för projektslut (åååå-mm-dd) Belopp som söks ur EU INTERREGMEDEL i EURO (svensk/dansk sökande): Belopp som söks ur NORSKA INTERREG-midler i EURO (norsk sökande): Stöd söks under prioriterat område (kryssa för ett alternativ motiveras under 6.1): Främja hållbar ekonomisk tillväxt Binda samman regionen Främja vardagsintegration 2. Uppgifter om Lead Partner (LP) (svensk/dansk sökande) Sökande Region Midtjylland Juridisk form (svensk sökande) Postadress Skottenborg 26 Postnummer Ort 8800 Viborg Land Danmark Besöksadress Skottenborg 26 Hemsida/webbplats Organisationsnummer/CVR/SEnummer: CFAR-nummer (svensk sökande): Telefonnummer: Faxnummer

3 Typ av organisation Lokal myndighet Regional myndighet Statlig myndighet Gränsregional organisation Annat Betalningssätt - stödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ och bank samt eventuellt referensnummer) Bankkontonummer: Bankgiro nummer: Plusgiro nummer: SWIFT/IBAN (endast för dansk LP): JYBADKKK / DK Kontaktpersoner (LP) (svensk/dansk sökande) Kontaktperson EU Karsten Bækgaard Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Postadress Skottenborg 26 Postnummer Ort 8800 Viborg Land Danmark Telefax Ekonomisk kontaktperson Aase Grejsen Telefonnummer E-postadress Postadress Skottenborg 26 Postnummer 8800 Land Danmark Mobiltelefonnummer Ort Viborg Telefax Allmänna uppgifter om norsk Prosjekteier (om relevant) Sökande Buskerud fylkeskommune Organisationsnummer Postadress Fylkeshuset Postnummer Poststed 3020 Drammen Besöksadress Hauges gate 89, 3020 Drammen Hemsida/webbplats Typ av organisation Telefonnummer Faxnummer Lokal myndighet Regional myndighet Statlig myndighet Gränsregional organisation Annat Betalningssätt - stödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ och bank samt eventuellt referensnummer) Bankkontonummer: Ibannr: NO , Swift:: DNBANOKK (Merkes med følgende kontostreng: ) Bankgironummer: Postgironummer:

4 3.1 Kontaktpersoner (norsk Prosjekteier) Kontaktperson NO Tore Gilhuus Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Postadress Fylkeshuset Postnummer Poststed 3020 Drammen Telefax Ekonomisk kontaktperson Kay H. Bjerke Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress ) Postadress Fylkeshuset Postnummer Poststed 3020 Drammen Telefax Moms (norsk Prosjekteier) Har norsk prosjekteier rätt att dra av momsen för projektets kostnader? (Ange endast ett alternativ) Ja Nej 3.3 Revisor (norsk Prosjekteier) Byrå Buskerud kommunerevisjon IKS Namn Frede Ambrosen Postadress Pb 4197 Poststed DRAMMEN Telefonnummer E-postadress Mobilnummer Organisationsnummer Postnummer 3005 Telefax

5 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 4.f 4.g 4.h 4.i 4.j 4. Övriga partners/ underpartners Organisation Kontaktinformation Land Se bilag 10 - vi har flere partnere i projektet end der er plads til i dette skema. Form av deltagande/ medfinansiering Koordinerande partner?

6 5. Projektledare (för hela projektet) Projektledaren arbetar hos/för: Lead Partner Norsk Prosjekteier Övrig partner Namn Thomas Olesen Postadress Skottenborg 26 Ort/Poststed Viborg Telefonnummer Mobilnummer E-postadress 5.1 Kommunikationsansvarig (för hela projektet) Namn Karin Nygaard Kristensen Postadress Skottenborg 26 Ort/Poststed Viborg Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Postnummer 8800 Land Danmark Telefax Postnummer 8800 Land Danmark Telefax

7 6. Projektbeskrivning 6.1 Bakgrund och motiv för projektet samt hur projektet bidrar till valt prioriterat område (max 2500 tecken) Projektet bidrager til at fremme bæredygtig økonomisk vækst. Det grænseoverskridende spørgsmål for partnerskabet i projektet er hvordan der kan skabes bærekraftig erhvervsudvikling i og omkring nationalparker og vernområder. Spørgsmålet udspringer af behovene i forhold til at udvikle nye erhvervsmuligheder og attraktivitet i forhold til tilflytning og etablering af nye virksomheder. Et områdes status som nationalparkområde eller vernområde indebærer særlige forudsætninger for erhvervsudvikling på grund af de begrænsninger som fredninger m.m. giver, men også mulighed for at udnytte naturgrundlaget for udvikling og branding. Der er behov for at udvikle nye strategier og fælles værktøjer til erhvervsudvikling og profilering af natur-vernområderne. Det er nyskabende at bruge naturvernområderne i denne proces og det gør projektet specielt, samtidig med at det åbner for både udfordringer og muligheder, specielt i forhold til bæredygtighed. De nye strategier og værktøjer skal bruges i en mere sammenhængende indsats for at opnå langsigtede positive effekter. Med norske fjellbygder og danske landsbyer som yderpunkterne eksisterer der en relativ stor grad af variation i forhold til naturgrundlag og naturressourceforvaltning i partnerskabet. Partnerskabet har forholdt sig aktivt til variationen gennem projektudviklingsfasen og der er et godt grundlag for en grænseoverskridende dialog.det kommer specielt tydeligt frem i forhold til formidlingen af naturgrundlagene, hvor Danmark med sine kulturlandskaber står i kontrast til de dybe skovområder i Norge og Sverige. I dansk naturformidling er mennesket en mere central del og der er en højere grad at tilrettelæggelse. Dette i kontrast til Norge og Sverige hvor det enkle friluftsliv er idealet, og hvor der er en mindre grad af tilrettelæggelse. Projektet er baseret på et fælles behov for at udvikle flere erhvervsaktiviteter i og omkring verneområder og på en grænseoverskridende idé om at det med rigtige strategier, værktøjer og ressourcer er muligt at udvikle flere erhvervsaktiviteter i områderne. Partnerskabet udvikler på denne baggrund en grænseoverskridende videnplatform og relevante værktøjer for at udnytte mulighederne fx for at tiltrække flere turister og tilflyttere til områderne. Projektet bidrager til at profilere områderne på tværs af grænser. Projektet giver de enkelte partnere mulighed for at indgå i fælles udviklingsforløb og skabe løsninger, som den enkelte partner ikke selv vil have mulighed for. 6.2 Projektutveckling (max 2500 tecken) Projektet er udviklet af de deltagende parter gennem møder i Ideen om et fælles projekt om udvikling af nationalparker opstod mellem Buskerud Fylkeskommune, Västra Götaland Regionen og Region Midtjylland på et møde i januar 2008 om udvikling af landdistrikter. På et partnerskabsmøde i maj 2008 blev det mellem de regionale partnere aftalt at udskille et projekt om nationalparker som et selvstændigt projekt. Der er efterfølgende holdt 3 partnerskabsmøder ( sept. i Mols Bjerge, okt. i Trillemarka samt dec. i Fegenområdet) med deltagelse af alle partnere, hvor projektaktivteter blev drøftet. Udover møderne har der været tæt kontakt mellem partnerne for at udvikle og beskrive delaktiviteterne og udarbejde ansøgningen. De nationalparker/vernområder, som projektet dækker, er: Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (i daglig tale kaldet Trillemarka) - i kommunerne Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal (Norge), Hardangervidda nasjonalpark - i Nore og Uvdal Kommune og Rollag Kommune (Norge), Fegen - i kommunerne Svenljunga, Gislaved og Falkenberg (Sverige) Nationalpark Mols Bjerge - i Syddjurs Kommune (Danmark), Nationalpark Skjern Å - i kommunerne Herning og Ringkøbing-Skjern (Danmark) Gislaved er 20% område, men er en naturlig del af Fegen. Projektet tager udgangspunkt i de enkelte områders behov og ønsker om gennemførelse af aktiviteter, som på afgørende vis kan fremme en bæredygtig erhvervsudvikling. På partnerskabsmøderne har vi konkretiseret en række fælles aktiviteter, som understøttes og styrkes af et tværnationalt samarbejde, og som giver mulighed for at inddrage national og international viden via videninstitutioner og universiteter. Overordnet er der en forskellig tilgang til arbejdet med nationalparker/vernområder i de 3 lande. Det er oplagt at udnytte disse forskelligheder i den fremtidige udvikling. I forhold til projektudviklingen, så er projektet baseret på et fælles behov om at udvikle flere erhvervsaktiviteter i og omkring verneområder og en grænseoverskridende ide om at det med de rigtige strategier, værktøjer og ressourcer er muligt at udvikle flere erhvervsaktiviteter i disse områder, hvorved nationalparker/vernområder bliver en ressource for økonomisk udvikling. Samt en fælles erkendelse af at partnerne i fællesskab kan løfte den udviklingsopgave, der er for stor for de enkelte områder at stå alene med. Partnerskabet udvikler en grænseoverskridende vidensplatform og værktøjer til at udnytte mulighederne.

8 6.3 Projektorganisation (max 2500 tecken) Der etableres en styregruppe med deltagelse af 1 person fra hver af de medfinansierende parter: Norge: Sigdal Kommune, Rollag Kommune, Nore og Uvdal Kommune, Buskerud Fylkeskommune (norsk projektejer) Universitetet for miljø- og biovitenskab (UMB) Sverige: Svenljunga Kommune, (svensk koordinerende partner) Gislaved Kommune, Falkenberg Kommune Danmark: Syddjurs Kommune, Destination Djursland, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Destination Ringkøbing Fjord, Region Midtjylland (Lead Partner) Styregruppen har det overordnede ansvar i samarbejde med projektlederen for at projektet gennemføres i overensstemmelse med det godkendte projekts aktiviteter, økonomi og tidsrammer. Projektlederen har det løbende ansvar for projektets konkrete gennemførelse, hvilket blandt andet omfatter kontakt til programsekretariatet, sikring af projektets fremdrift og gennemførelse, afrapporteringer, økonomistyring, dokumentation m.m. Der udarbejdes en protokol med dagsorden og referater til styregruppen. Koordinatoropgaven i hver arbejdspakke er fordelt på partnerne ud fra deres kompetencer (fordeling ses i bilag 13). Koordinatoren fungerer som faglig ressourceperson og sparringspartner for projektlederen indenfor de enkelte arbejdspakker. De enkelte parter i projektet har ansvar for den praktiske gennemførelse af projektet i de enkelte vernområder og nationalparker, herunder især gennemførelse af aftalte demonstrationsprojekter m.m. Med enkelte undtagelser deltager alle partnere i alle aktiviterne, jf aktivitetsplanen. Der etableres en følgegruppe, som sin væsentligste funktion har at skabe sammenhæng til blandt andet nationale parter som f.eks. Skov- og naturstyrelsen i Danmark, Miljøverndepartementet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige. Region Halland og Västra Götaland indgår ikke som partnere, men er en del af følgegruppen og har bidraget til realiseringen af ansøgningen. Desuden indgår relevante organisationer, universiteter og andre videninstitutioner i følgegruppen i de tilfælde, hvor de ikke indgår som partnere. Følgegruppen er delvis på plads. Der vil også være behov for at inddrage videninstitutioner som eksterne konsulenter for at sikre triple-helix i projektet i de tilfælde, hvor kompetencerne ikke findes hos partnerne. Følgegruppen er væsentlig for at sikre erfaringsudveksling, videnspredning, netværksdannelser mellem aktører og forankring af resultater på kommunalt, regionalt og statsligt niveau. 6.4 Projektets gränsöverskridande mervärde (max 2500 tecken) Projektets grænseoverskridende merværdi består i den fælles udvikling af områderne, hvor der tages udgangspunkt i de ligheder og forskelligheder som eksisterer i landdistrikterne, naturgrundlaget og den forskellige måde at arbejde med naturformidling. Alle de deltagende områder har ønske om at udnytte naturgrundlaget for en økonomisk udvikling, og har alle behov for at igangsætte en række udviklings tiltag. I stedet for at hvert enkelt part selv udvikler aktiviteter vil der kunne opnås en betydelig merværdi ved en fælles udvikling. Forskellene i naturgrundlag giver et godt grundlag for læring og kompetenceudvikling, da partnerne bringer forskellige styrker ind i projektet. At en bæredygtig erhvervsudvikling er mulig i og omkring verneområder ser vi fx i lande længere mod syd i Europa og især i alpelandene. Her bliver nye produkter og tjenester i landsbyområder udviklet med udgangspunkt i unikke naturvernområder. Et naturvernområde betragtes af landsbyerne i disse lande som en styrke og et fortrin, som kan skabe merværdi for landmænd og andre aktører. Et værnet område bliver dermed et kvalitetsstempel og en garanti for gode oplevelser. Årsagen, til at dette er relativt lidt udviklet i nordisk sammenhæng, har at gøre med en speciel naturforvaltningstradition, som hidtil har været fokuseret på biologi og relativt lidt på områdernes behov for bæredygtig erhvervsudvikling. Samtidig har et fokus på vild natur og enkle fritidstraditioner specielt i Norge og Sverige, ført til en lav grad af områdeudvikling, tilrettelæggelse og naturvejledning fra offentlige og kommercielle aktører. Danmark har en mere kontinental

9 tilgang, som gør et grænseoverskridende samarbejde med de nye danske nationalparker interessant for norske og svenske partnere i KASK-regionen. Kommunerne er de centrale aktører for at skabe erhvervsudvikling, men de store vernområder og nationalparker har betydning langt uden for deres områder, hvorfor regionerne også har en rolle i forhold til den regionale udvikling. I projektet inddrages på lokalt plan aktører inden for erhvervsfremme. Ligheder og forskelle i de tre lande, som totalt set knytter partnerskabet sammen og skaber mange muligheder for fælles erfaringsudveksling. Det statslige niveau inddrages i følgegruppen, især ifht. naturforvaltningsdelen. Projektet inddrager og udnytter viden og kompetencer på tværs af landene og partnerne og giver disse mulighed for udvikle og gennemføre aktiviteter, som de ikke selvstændigt har ressourcer til.

10 6.5 Aktivitetsplan - bifoga tids- och aktivitetsschema (max 120 tecken per ruta) Huvudaktivitet Mål 1. Kortlægning og analyser Kortlægning og analyser skal danne vidensgrundlaget for udvikling af de øvrige aktiviteter i projektet 2. Rådgivning, virksomheds- og kompetenceudvikling 2.1 Udvikling af rådgivning og branding 2.2 Kompetenceudvikling 3. Fødevareudvikling Øget kompetence hos private aktører, udvikling af nye produkter, udvikle koncepter for branding, øget værdiskabning Koncepter for udvikling af lokale fødevarer, mærkningsordning, bedre afsætning og events til branding af områder og mad 4. Udvikling af turisme: 4.1 Nye overnatningstilbud 4.2 Aktiviteter 4.3 Oplevelsespakker 4.4 Ny formidlingsteknologi Flere overnatningstilbud, nye aktiviteter/oplevelsestilbud, "oplevelsespakker", ny formidlingsteknologi, flere turister 5. Naturvejledning 5.1 Kurser og kompetenceudvikling 5.2 Naturcenterformidling 5.3 Naturen som pædagogisk ressource Fælles struktur for uddannelser af guider, koncept for korte kurser, koncept for naturcentre, udvikle lejrskoleophold Partner som leder aktiviteten + övriga partners som bidrar till aktiviteten Start (åååå-mm) Slut (åååå-mm) Leder:Region Midtjylland (RM) Alle partnere deltager i aktiviteten Leder: RM. Alle undtagen UMB (Norge) og Dest. R-F 2.2 Leder: RM. Alle undtagen Buskerud, UMB, Herning Kom. og Dest. R-F Leder: Sigdal. Alle deltager undtagen Sverige, UMB og Dest. R-F Leder:Rollag. Alle undtagen RM, Herning og Dest. 4.2 Leder:RSK. Alle deltager 4.3 Leder: Nore og Uvdal. Alle undtagen RM. 4.4 Leder: Sverige. Alle undtagen Herning, Dest. R- F og RSK. UMB deltager ikke i aktivitet Leder:Syddjurs Kommune. Alle undtagen Sigdal, Nore/Uvdal. 5.2 Leder:Svenljunga. Alle undtagen Buskerud, RSK, Dest. Djursl., Dest. R-F. og Herning Leder: Syddjurs Kommune. Alle undtagen Sverige, RSK, Dest. R-F, Herning Kommune og Dest. Djursl. UMB deltager

11 6. Formidling, kommunikation og evaluering 7. Partnerskabsmøder og årskonferencer Formidling og spredning af resultater, så denne viden kan anvendes i andre områder, evaluering og slutrapport. Partnerne mødes for at sikre erfaringsudveksling og fremdriften i projektet På årskonferencer deltager følgegruppen også ikke i aktivitet 5. Region Midtjylland leder aktiviteten - alle partnere deltager i aktiviteten Alle partnere deltager Følgegruppen deltager i årskonferencerne

12 6.6 Beskrivning av projektaktiviteter (max 2500 tecken) Hovedaktivitet 1 er analyser og kortlægninger som gennemføres i starten af projektet og danner grundlag for de senere aktiviteter. Her inddrages videninstitutioner (i de tilfælde hvor kompetencerne ikke findes hos partnerne købes eksterne konsulenter, fx universiteter), så deres teoretiske viden senere i projektet bliver omdannet til praksis i samarbejde med virksomheder og andre aktører. Under overskriften "bæredygtig erhvervsudvikling" er der 4 hovedaktiviteter: 2. Rådgivning og udvikling af virksomheder samt branding af lokale produkter, 3. Fødevareudvikling, 4. Udvikling af ny turisme, 5. Naturvejledning og naturcenterformidling (se pkt. 6.5). Retningen for udviklingen af aktivieter bliver lagt på partnerskabsmøderne. Aktiviteterne er i høj grad indbyrdes forbundne fx bygger udviklingen af oplevelsespakker (4.3) på flere af de andre aktiviteters resultater, idet aktiviteten fx kan koble nye overnatningstilbud (4.1) med de udviklede oplevelsestilbud (4.2), som igen kan trække på anvendelsen af ny formidlingsteknologi (4.4) og forbedret naturvejledning (5.). Naturformidling gennem naturvejledning og naturcentre m.m. udgør et vigtigt element i områdernes udvikling af oplevelsesøkonomien og turismen. Alle projektets aktiviteter retter sig mod at fremme områdernes erhvervsudvikling blandt andet gennem: Rådgivning og kompetenceudvikling målrettet organisationer og virksomheder Udvikling og branding af nye produkter (især fødevarer) Udvikling og afsætning af nye turistprodukter Udvikling af nye formidlingsteknologier og afprøvning af disse Forbedret naturformidling og udvikling af denne til et erhverv Partnerne i projektet ønsker at afprøve de modeller og koncepter, som udvikles i fællesskab i projektet, hvorfor der er behov for demonstrationsprojekter. Der vil være tale om forskellige investeringer/løsninger i forskellige områder. Erfaringer vil blive udvekslet mellem partnerne, hvorved områderne igennem dette projekt vil kunne nå meget længere sammen end de ville kunne hver for sig uden for projektet. Demonstrationsprojekterne vil sikre, at der sker en forankring af erfaringer, samt at der ved projektets afslutning findes modeller for aktiviteter som kan opskaleres og bygges videre på. Derudover er demonstrationsprojekterne konkrete aktiviteter som er tilgængelige for lokalbefolkning og turister, og som skaber synlighed omkring projektet til en større kreds. Formidlingen af aktiviteterne sker som en integreret del af aktiviteterne. 6.7 Projektmål (max 2500 tecken) Projektet har en række delmål som alle er med til at sikre at der opnås øget økonomisk vækst og erhvervsudvikling i de deltagende områder. Projektets har følgende delmål (se også afsnit 6.5 og 6.9): Bedre rådgivningstilbud og kompetenceudvikling til områdets små virksomheder Øge kendskabet og afsætning af lokale og regionale produkter med fokus på fødevarer Forbedre mulighederne for overnatning i områderne Forbedre oplevelsesmulighederne gennem nye og bedre aktiviteter for områdets turister og fastboende og gennem nye muligheder for IKT formidling Opfyldelse af disse delmål vil medvirke til at områderne alle fremstår som mere attraktive for erhvervsudvikling og bosætning. De enkelte delmål nås via gennemførelse af konkrete aktiviteter således at der ved projektafslutningen er skabt et betydeligt antal målbare resultater. Der udvikles i fællesskab modeller og koncepter for projektets konkrete aktiviteter. Gennem projektets aktive formidling af aktiviteter og resultater kan disse også anvendes af andre i KASK området. Nogle af de centrale resultater, som projektet skal levere for hvert område er følgende: gennem projektets rådgivning skal der være udviklet 5 nye produkter mindst 25 virksomheder har deltaget i kompetenceudvikling udviklet et koncept for branding mindst 15 virksomheder skal benytte sig af de udviklede koncepter for branding udviklet og afsat mindst 10 nye fødevareprodukter under et brand for naturområdet udviklet nye overnatningstilbud udviklet mindst 4 konkrete aktiviteter eller oplevelsesprodukter udviklet og afprøvet nye IKT formidlingsværktøjer gennemført kurser for naturformidling (mindst med deltagelse af 35 personer i hvert land) dialog ml. forvaltningsled ifht. naturforvaltning 6.8 Långsiktiga effekter av projektet - effektmål (max 2500 tecken) Projektets udvikling af koncepter og modeller for udvikling af konkrete aktiviteter vil også benyttes lang tid efter projektets afslutning. De konkrete aktiviteter som udvikles og implementeres i projektet vil bestå efter

13 projektets afslutning. De generelle effekter vil være: 1. En etablering af flere erhvervsaktiviteter i områderne og at erhvervsaktørerne ser på nationalparken / det vernede område som en ressource, der skaber merværdi. 2. Etablering af permanente samarbejder og netværk. Der bliver etableret et godt og varigt samarbejde mellem partnerskabets verneområder, båder inter-kommunalt i regionen og mellem erhvervsaktører. Desuden vil samarbejdet i det nordiske partnerskab opretholdes og eventuelt øges til at inkludere flere verneområder i KASK-regionen. En tredje effekt i forhold til netværk og samarbejde er, at der grundlægges et mere permanent universitetsnetværk for en videreudvikling af vidensplatformen i projektet. De konkrete projekter vil af de enkelte partnere blive videreført efter projektets afslutning og der vil efter de udarbejdede koncepter og modeller fortsat blive udviklet nye produkter og aktiviteter branded under et naturværnsmærke. Det er vigtigt for partnerne i projektet, at der bliver mulighed for at lave demonstrationsprojekter, hvor teorier og værktøjer bliver afprøvet i praksis. Det vil også involvere mange aktører, som ikke er partnere i projektet. Dermed bliver projektet bredt ud til en større kreds, som også vil tage erfaringerne fra projektet med sig i deres øvrige virke. På den måde vil viden fra projektet sprede sig som ringe i vandet. Ligeledes vil demonstrationsprojekterne føre til, at der ved projektets afslutning vil være en række aktiviteter, som er tilgængelige for fx turister og lokalbefolkningen. Disse aktiviteter er med til at sprede resultaterne af projektet til en større kreds, så erfaringerne vil kunne være til glæde for alle i regionen, herunder lignende naturområder andre steder. Projektet bidrager til en bæredygtig erhvervsudvikliing i og med at det bidrager til kompetenceudvikling, øget bevidsthed og entreprenørskab hos aktører i områderne. De egenskaber vil leve videre hos aktører og befolkning efter projektets afslutning og dermed fortsat styrke erhvervsudviklingen i områderne. Projektet vil desuden medvirke til at profilere de enkelte områder og dermed programområdet til gavn for erhvervslivet i områderne både i forhold til flere turister, indbyggere, kunder og virksomheder.

14 6.9 Indikatorer Generella programindikatorer Alla generella programindikatorer ska besvaras av alla sökande oavsett prioriterat område. Om antal är noll ange 0. Projektmåttenhet Antal Beskrivning Programindikator: Samarbetsgrad Externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier 10 K:20 August 2009: partnerskabsmøde, Oktober 2009: Opstartskonference, Februar 2010: Partnerskabsmøde, Maj 2010: Partnerskabsmøde, September 2010: Årskonference med deltagelse af partnere og følgegruppe, December 2010: Partnerskabsmøde, April 2011: Partnerskabsmøde, September 2011: Årskonference med deltagelse af partnere og følgegruppe, Januar 2012: Partnerskabsmøde, Maj 2012: Afslutningskonference med deltagelse af partnere og følgegruppe Partnere og deltagere i følgegruppe. Vi forventer og tilstræber en nogenlunde ligelig fordeling på køn. Deltagare kvinnor/män M:20 Partnere og deltagere i følgegruppe. Vi forventer og tilstræver en nogenlunde ligelig fordeling på køn. Beskrivelse af nye samarbejdsformer (hører til i feltet nedenfor, men der er det ikke muligt at skrive): Netværk mellem naturvernområder, netværk mellem videninstitutioner (fx Universitetet for miljø- og biovitenskab, Skov & Landskab, Sveriges Landbrugsuniversitet, Högskolan i Halmstad og Høgskolen i Buskerud), netværk mellem turistorganisationer og netværk mellem statslige styrelser og organisationer (fx Skov & Naturstyrelsen, Naturvårdsverket, Miljøverndepartementet, Friluftsrådet m.fl.) Nya samarbetsformer 4 Programindikator: Gränshinder Identifierade formella gränshinder 0 - Undanröjda formella gränshinder 0 - Identifierade upplevda gränshinder 1 Undanröjda upplevda gränshinder 1 Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter 12 "Protektionisme" omkring uddannelser og modvilje mod harmoniseringer Opbygning af en fælles sammenhængende struktur af uddannelser af guider med udgangspunkt i de beståede uddannelser i de tre lande. Når der er tale om formelle uddannelser søges der etableret uddannelsesmoduler, så der kan opnås merit for beståede uddannelser i de øvrige lande. Tværregionalt samarbejde om kortlægning og analyser Årskonferencer og partnerskabsmøder hvor videndeling er en central del Rådgivning af virksomheder, hvor der lægges vægt på produkternes værdikæder Udvikling af nye produkter Udvikling af koncept for branding af lokale produkter Kursus i værtskab Seminarer og workshops om værdiskabelsespotentialet i beskyttede og værdifulde områder Udviklingen af aktivitetsturisme og oplevelsespakker Brugen af ny formidlingsteknologi i forhold til læring og oplevelser Kompetenceudvikling og udvikling af kurser for natur- og kulturliv

15 K:400 Deltagare män/kvinnor M:400 Kunskapshöjande produkter 10 Programindikator: Informationsinsatser Informationsprodukter 3 Informationsspridning 10 K:15 Deltagare män/kvinnor M:15 Undersøgelse af naturcentre Naturparker som pædagogisk ressource inspirationsseminar og naturskoleophold Deltagende partnere, følgegruppedeltagere, deltagende private virksomheder i rådgivning og kompetenceudvikling, deltagere i seminarer og workshops, deltagere i kurser for natur- og kulturliv, deltagere i naturskoleophold Deltagende partnere, følgegruppedeltagere, deltagende private virksomheder i rådgivning og kompetenceudvikling, deltagere i seminarer og workshops, deltagere i kurser for natur- og kulturliv, deltagere i naturskoleophold Kortlægninger og analyser Rådgivningstilbud målrettet til områdernes virksomheder, hvor der lægges vægt på produkternes værdikæder Koncept for branding af lokale produkter Koncepter og modeller for udvikling af lokale fødevarer Oplevelsesprodukter med udgangspunkt i lokal natur, kultur og historie Koncepter for oplevelsespakker Ny formidlingsteknologi informationerne skal være tilgængelige på forskellige platforme (fx internet, mobiltelefon, gps-udstyr) vil generere merværdi i de besøgendes oplevelse af områderne Koncepter for kortvarige uddannelser og kurser for natur- og kulturliv Idekatalog med forslag og anbefalinger til indhold af naturcentre Informationsmateriale og undervisningsmateriale til naturskoleophold Etablering af hjemmeside for projektet, brochurer, pressemeddelelser Information om projektet undervejs i hele projektet på projektets hjemmeside (herunder kortlægninger og analyser), avisannoncer, brochurer, pressemeddelelser, events (fx kokkekonkurrencer), nye rådgivningstilbud til virksomheder, seminarer og workshops i forbindelse med udvikling af aktiviteter, idekatalog vedrørende naturcentre, undervisningsmateriale (naturparker som pædagogisk ressource) Det skønnes at der vil være en nogenlunde ligelig fordeling mellem antal deltagende mænd og kvinder Det skønnes at der vil være en nogenlunde ligelig fordeling mellem antal deltagende mænd og kvinder Specifika prioritetsindikatorer Fyll endast i de indikatorer som finns under det prioriterade område som projektet söker under (samma som valt prioriterat område under punkt 1 i ansökan). Om antal noll ange noll. Projektmåttenhet Antal Beskrivning Prioriterat område 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Prioritetsindikator - Tillväxtfrämjande initiativ Tillväxtfrämjande- /näringslivsutvecklande lösningar 10 Rådgivningstilbud målrettet til områdernes virksomheder, hvor der lægges vægt på produkternes værdikæder Udvikling og branding af lokale virksomheder og deres produkter Etablering af netværk mellem aktører Udvikling af nye overnatningstilbud Udvikling af nye oplevelsestilbud Udvikling og afsætning af oplevelsespakker Samarbejde mellem fødevareproducenter og restauranter i områderne

16 Modeller/verktyg för att främja entreprenörskap/ nyföretagande Gränsöverskridande lösningar för triple-helix samverkan. Gränsöverskridande kompetensförsörjningslösningar till tillväxtsektorer Deltagande offentliga organisationer, respektive företag, respektive universitet/högskolor Org: 13 Företag: Uni/hög: 1 Prioritetsindikator - Profilering och synlighet Aktiviteter för att öka besöksnäringen i gränsområdet 9 Ny formidlingsteknologi Forbedret kultur- og naturvejledning og formidling Flere lokale guider Synliggørelse af eksisterende rådgivningstilbud og udvikling af supplerende tilbud målrettet til områdets virksomheder, hvor der lægges vægt på produkternes værdikæder Modeller for udvikling af lokale fødevarer udvikling af miljøer for udvikling af lokale fødevarer Udnytte tomme bygninger til nye overnatningstilbud fx Grønt mikrohotel Kompetenceudvikling i form af fx inspirationsmøder, seminarer og netværkssamarbejde, hvor private aktører opnår en øget viden og kompetence, som gør dem i stand til at øge værdiskabningen i deres egne virksomheder Kortvarige uddannelser og kurser som giver lokale mulighed for efterfølgende at etablere sig som guider Workshops Inspirationsmøder Seminarer Netværkssamarbejde Sigdal Kommune, Rollag Kommune, Nore og Uvdal Kommune, Buskerud Fylkeskommune, Svenljunga Kommune, Gislaved Kommune, Falkenberg Kommune, Syddjurs Kommune, Destination Djursland, Ringkøbing- Skjern Kommune, Herning Kommune, Destination Ringkøbing Fjord, Region Midtjylland Desuden etableres der en følgegruppe med deltagelse af fx Skov & Naturstyrelsen i Danmark, Naturvårdsverket i Sverige, Miljøvern-departementet i Norge, Friluftsrådet (DK), Landscentret (DK) og Norsk Landbruksrådgivning. Virksomhederne findes først efter projektets start Universitetet for miljø- og biovitenskab (UMB) er partner i projektet, derudover er der kontakt med Høgskolen i Halmstad, Skov & Landskab (Københavns Universitet), Oplevelsesøkonomi (Aalborg Universitet), Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU) og Høgskolen i Buskerud i forhold til at deltage i følgegruppen. Events som fx en fælles kokkekonkurrence i 2010 og 2011, som er med til at synliggøre projektet. Udvikling af nye overnatningstilbud fx i form af konceptet grønt mikrohotel Udvikling af modeller/koncepter for hvordan man kan udvikle aktiviteter/oplevelsesprodukter og udvikling af konkrete aktiviteter/oplevelsesprodukter, fx med udgangspunkt i natur- og kulturhistorien i de enkelte områder, hvilket vil betyde, at de besøgende får en bedre oplevelse af områderne. Og dermed tiltrække flere turister og en højere indtjening. Udvikling koncepter/modeller for oplevelsespakker - fx ved at koble nogle af de udviklede aktiviteter i projektet sammen i en pakke vil der blive skabt tilbud til de besøgende, som giver en højere indtjening til aktørerne end hvis der var tale om enkeltstående tilbud Modeller for markedsføring af pakketilbud Ny formidlingsteknologi hvor samme information er tilgængelig via forskellige platforme og med sammenhæng til andre dele af projektet. - Formidlingsteknologien skal øge mulighederne for af få information om oplevelser og øge

17 Aktiviteter för att öka lokaliseringar/ investeringar i gränsområdet. Prioriterat område 2: Binda samman regionen Prioritetsindikator - Planer, program och strategier Nya tematiska planer/program/ strategier 3 tilgængeligheden i områder og derved gøre områderne mere attraktive for besøg, altså tiltrække flere turister. Uddannelser og kurser inden for naturformidling - efter deltagelse i et kortvarigt kursus vil lokale herefter kunne fungere som guider (og derved have en indkomst) Idekatalog med forslag og anbefalinger til indhold af naturcentre der kan opfylde flest mulige brugergruppers behov for oplysning om naturområderne (herunder driften af centrene, informationsformidling, organisering m.m.) Undervisningsforløb målrettet tre forskellige alderstrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i naturen og naturbeskyttelse. Dette er med til at skabe forudsætninger for at opbygge en målgruppe bestående af skoleklasser i forhold til at skabe økonomisk vækst i de deltagende områder Synliggørelse af de eksisterende rådgivningstilbud og udvikling af supplerende tilbud målrettet til områdets virksomheder, hvor der lægges vægt på produkternes værdikæder; I hvert område udvikles miljøer for udvikling af lokale fødevarer; udvikling af koncepter og modeller for udvikling af lokale fødevarer; udvikling af mærkningsordning for lokale fødevarer; fremme kvaliteten og afsætningen samtidig med bevarelse af lokale fødevarekulturer og deres kulinariske kulturarv; Udvikling af flere overnatningstilbud, fx under konceptet et grønt mikrohotel, hvor nye aktører kommer på banen, fordi man i fællesskab kan stå for driften (fælles administration, markedsføring, booking etc.) Nya planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land Nya planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete Prioritetsindikator - Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster Institutionella samarbetsformer Prioriterat område 3: Främja vardagsintegration Prioritetsindikator - Mobilitet över gränsen Nya utbildnings- /kompetensutvecklings-program Deltagare i genomfört utbildnings- /kompetensutvecklingsprogram K:

18 Modeller, verktyg, metoder för ökad interaktivitet/mobilitet över gränsen M:

19 Prioritetsindikator - Gränsregional samhörighet och kunskap Gränsöverskridande mötesplatser Fritids-/rekreationsutbud Nya förbättrade produkter 6.10 Horisontella kriterier Vilken påverkan har projektet på miljön? Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet har en övervägande positiv påverkan på miljön Projektet har en övervägande negativ påverkan på miljön Motivera svaret (max 500 tecken): De nordiske landsbyer har en stor ressource i den smukke og varierede natur, som de er en del af. Mange naturområder er beskyttet af nationale myndigheder i form af nationalparker, naturreservater og landskabsværnområder. Disse er værdifulde naturressourcer, som skal bevares, men som også kan bidrage til en bæredygtig udvikling for området, hvis de rigtige værktøjer og strategier anvendes. Vilken påverkan har projektet på jämställdhet mellan kvinnor och män? Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande positiv påverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande negativ påverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män Motivera svaret (max 500 tecken): Projektet har en overvejende positiv påvirkning af ligestillingen mellem kvinder og mænd, idet projektet har som mål at etablere flere erhvervsaktiviteter (blandt andet inden for erhverv med en høj andel af kvinder fx turisme og kunsthåndværk) og etablere permanente samarbejder og netværk. Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald? Projektet syftar direkt till att förbättra integration och mångfald Projektet har en övervägande positiv påverkan på integration och mångfald Projektet har en övervägande negativ påverkan på integration och mångfald Motivera svaret (max 500 tecken): Projektet påvirker sandsynligvis ikke integration og mangfoldighed, men der er heller ingen aktiviteter, der peger i retning af at have en negativ påvirkning på integration og mangfoldighed Målgrupper (max 2500 tecken) Lokale bygde- og næringsaktører og borgere i de berørte områder Sentrale målgrupper er gårdbrukere som ønsker å skape nye aktiviteter, eksisterende bedrifter og initiativ, lokale bygdelag og andre nettverksgrupper. For grunneiere, næringdrivende og nyetablerere vil det være viktig å se nærmere på prosjekter som kan gi inspirasjon og direkte/indirekte merverdi. Næringsaktørerenes organisasjoner vil være aktuelle partnere i prosjektet. Desuden er borgerne i de berørte områder også en vigtig målgruppe for projektet. Ved at inddrage foreninger og erhvervsliv i områderne i udviklingen af aktiviteterne bliver den lokale viden og erfaring inddraget og der bliver skabt en platform for samarbejde, som stimulerer til nytænkning og udvikling. Projektet (videre-)udvikler/tilpasser metoder til mobilisering af de lokale for at få den viden og de relationer, som beboere, grundejere og besøgende i et område har, frem og knytte det til de videre planlægnings- og deltagelsesprocesser, som har til formål at udvikle og realisere værdiskabelsespotentialet i beskyttede og værdifulde områder. Lokal, regional og statslig forvaltning For deltakere fra lokal og regional forvaltning i et KASK samarbeid vil det være av stor betydning å knytte

20 nærmere kontakt med andre områder med omfattende inter-kommunalt samarbeid i forhold til naturforvaltning og bygdeutvikling (fx afdelingerne for "Kultur og fritid", "Miljø og natur" og "Ekstern udvikling og erhverv". Det statslige niveau er også interessant i denne sammenhæng i forhold til at udvide/udfordre naturforvaltningstraditionen og skabe ny opfattelse af at naturområderne kan bruges som en ressource til bæredygtig økonomisk vækst. Lokale og regionale beslutningstagere inddrages i forbindelse med projektets implementering. Forskning og Utvikling FoU miljøer tilknyttet temaer som omhandler bærekraftig bygdeutvikling, vernede områder og naturbasert turisme. På universiteterne er det fx institutter indenfor oplevelsesøkonomi, naturforvaltning, landbrug, skov og landskab Samordning med och/eller avgränsning till andra projekt (max 2500 tecken) VER-DI adskiller sig fra andre samarbejdsprojekter indenfor beslægtede områder ved at have en væsentligt bredere tilgang til de nordiske beskyttede områder idet flere aspekter af lokal udvikling end turisme integreres i projektet. VER-DI vil inddrage viden, der er relevant for de enkelte arbejdspakker. Mere specifikt vil det den anvendelige viden, som er genereret i projekter i Interreg IIIB Nortern Periphery og Interreg IIIB North Sea Region blive brugt i VER-DI. Det drejer sig om projekterne NEST, ELAV, OutRef, BESST, F4N, MOPARK og TOLEARN. Der er flere elementer i NEST projektet (Northern Environment for sustainable Tourism) i særdeleshed naturvejledningen som VER-DI kan drage nytte af og bygge videre på. I ELAV er der i udnyttelsen af skov som aktivitetsressource erfaringer, som kan bruges. I F4N projektet (Farmers for Nature) er der gjort forsøg med fødevareudvikling og udvikling af lokale brands, erfaringer der er meget relevante for arbejdet med udvikling og afsætning af lokale fødevarer i VER-DI. På samme måde er der elementer fra projekterne MOPARK og TOLEARN, hvor der kan indhentes erfaringer fra forsøg på at udvikle og bruge teknologi til kultur og naturformidling. Et af områderne der indgik i MOPARK var en del af Hardangervidda, og der skal bygges videre på de resultater som blev opnået. Derudover vil VER-DI sammentænke aktiviteterne med eksisterende projekter hvor det er muligt. For eksempel medfinansierer Region Midtjylland et udviklingprojekt om udvikling og styrkelse af lokale fødevarer og oplevelser i et område hvor den ene danske nationalpark ligger. I dette projekt er der flere oplagte muligheder for erfaringsudvekslinger og mulige samarbejder med VER-DI. I Region Syddanmark arbejdes der på et projekt omkring udvikling af Nationalpark Vadehavet som helårsdestination, som det også vil være oplagt at samarbejde med. Der er samarbejdsmuligheder omkring udvikling af teknologi og gateway funktioner/naturcentre med det mulige ØKS projekt Rekreative Ruter. Der arbejdes med udviklingen af regionalparkskoncepter flere steder i Norge og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) bidrager, udover med stærke faglige kompetencer, med erfaringer og netværk til relevante samarbejdspartnere, projekter og regionalparker i Norge og Europa. Blandt andet Aurland Naturverkstad som i flere sammenhænge har arbejdet med regionalparkskoncepter, og som på vegne af Buskerud Fylkeskommune har været involveret i udformningen af VER-DI Informationsinsatser och kommunikation (max 2500 tecken) Formålet med den planlagte kommunikation er todelt: Internt: Partnerne i projektet skal til enhver tid kunne følge udviklingen og udveksle erfaringer. Eksternt: offentligheden skal holdes orienteret - både borgere, der bor eller driver virksomhed i de berørte områder, og andre, der er professionelt eller privat interesserede i erhvervsudvikling, oplevelsesøkonomi, naturbeskyttelse m.m. Kommunikationen skal skabe bred bevidsthed om og positiv forståelse for projektet og dets udfordringer. Den skal give berørte borgere og lokale erhvervsdrivende medejerskab til projektets mål og resultater og engagere dem i det omfang, det er ønskeligt. Kommunikationen foregår løbende i hele projektperioden. Kommunikationen overholder EU s regler om informations- og offentlighedstiltag (Kommissionens forordning (EG) nr. 1828/2006). Det præciseres, at projektet er støttet gennem Interreg IV A programmet, hvilket indebærer, at det i alle former for ekstern kommunikation ledsages af EU s logo samt en information om, at projektet er medfinansieret af Den Europæiske Regionalfond. Den interne kommunikation Hvordan: Fundamentet i den interne kommunikation er en åben hjemmeside samt et særligt forum for projektdeltagerne.

21 Hvem: Målgrupperne er projektpartnere, projektmedarbejdere og samarbejdspartnere på forskellige videninstitutioner. Den eksterne kommunikation: Hvordan: Design: Projektet skal have sin egen visuelle identitet. Først og fremmest gennem sit navn, men også via logoerne for EU og KASK-programmet. Hjemmeside: På hjemmesiden skal alle målgrupper kunne finde opdaterede oplysninger om projektet. Projektets lead partner har redaktøransvaret på hjemmesiden, men alle partnere kan bidrage. Pressemeddelelser: Projektets start og delresultater vil blive markeret med pressemeddelelser i de berørte områder. Konferencer: Undervejs afvikles 4 konferencer - som vil blive annonceret over for pressen med henblik på nyhedsartikler i medierne. Events: En eller flere events kan profilere projektet på nye måder og nå nye målgrupper. Et eksempel er at matche de lokale restauranter i områderne med lokalfremstillede råvarer og lade kokkene konkurrere på tværs af landene. Hvem: Målgrupperne er: Borgerne i de berørte områder Erhvervsledere regionalt Kommuner, fylkeskommuner, regioner, nationale myndigheder Politikere på lokalt, regionalt og nationalt niveau Følgegruppen Organisationer Interreg-programmet 6.14 Planer för projektets fortlevnad (max 2500 tecken) De konkrete projekter vil blive videreført af de enkelte partnere efter projektets afslutning og der vil efter de udarbejdede koncepter og modeller fortsat blive udviklet nye produkter og aktiviteter. Projektet vil også danne baggrund for en række samarbejder og netværk, som fortsat vil eksistere ved projektets afslutning English summary (max 2500 tecken) The aim of the VER-DI project is to develop activities that contribute to sustainable economic diversification in rural communities using the proximity to protected areas as an advantage. These communities share a negative rural development spiral of increased marginalisation, decreasing job opportunities and out-migration. In the Nordic tradition of managing protected areas there has been little attention to create linkage between protected areas and economic development of local communities. As a result of this approach local communities have often been in opposition to nature protection projects. This project will demonstrate that protected areas can be beneficial for local communities. The development of site specific experiences, activities, educational activities, food stuffs and special brands are means for these areas to foster a sense of place based on the natural heritage. The 5 areas in Norway, Sweden and Denmark are: Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (Norway) Hardangervidda Nasjonalpark (Norway) Fegen (Sweden) Nationalpark Mols Bjerge (Denmark) Nationalpark Skjern Å (Denmark) The attempts to facilitate development activities in protected areas and adjacent communities have to be balanced with the primary objective of protected areas that is to conserve the nature. Therefore sustainability concerns and visitor management will be integrated elements of all activities in this project. The contents of VER-DI are 9 work packages with the objectives of developing: Business development programs including protected area brands Local foodstuffs Alternative accommodations Activity-based nature tourism Tour packages Technological applications that increase visitor awareness of natural values in protected areas. Guide training program

22 Plans for natur centres Protected areas as pedagogical resources Due to different management traditions and approaches as well as landscapes there are different experiences and knowledge bases in each area and this is a strength of the project. There is certainty among all partners that new insights are to be gained from each area and that this corporation across countries will result in site specific innovations in each protected area as well as synergetic knowledge of conceptual character. Partners in the application are 9 municipalities, 2 regions, 1 university and 2 destination management organisations. 7. Bilagor för komplett ansökan Bifogad Nummer Bilaga X Bilaga 1 Projektbudget 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I Bilag 1B: note til budget X Bilaga 2 Medfinansieringserklæringer X Bilaga 3 Beskrivelse af projektleders erfaringer X Bilaga 4 Økonomiske kontaktpersoners erfaringer X Bilaga 5 Ikke relevant X Bilaga 6 Tids- og afktivitetsskema 8. Tilkommande bilagor Bifogad Nummer Bilaga X Bilaga 7 Ikke relevant X Bilaga 8 Offentlig status X Andra bilagor, specificera: X Bilaga 9 Investeringer X Bilaga 10 Erstatning for pkt. 4 i ansøgningen X Bilaga 11 Tilkendegivelser af deltagelse i følgegruppe X Bilaga 12 Projekt- og aktivitetsbeskrivelse X Bilaga 13 Dagsfordelingsmatix X Bilaga 14 Detaljeret arbejdsfordeling pr. partner pr. år X Bilaga 15 Organisationsskitse og oversigt over aktiviteter X Bilaga 16 Baggrundsnotat

23

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Version 3 Programområde (endast ett möjligt): X Kattegat/Skagerrak Öresund/Kattegat/Skagerrak Prioriterat område

Læs mere

CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN

CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN 6.3 Projektorganisation (max 4000 tecken) Region Midtjylland i Danmark er Lead Partner for Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk og har det praktiske ansvar for projektets

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Projektets administration m.m.

Projektets administration m.m. Aktivitetsbeskrivelse - VER-DI VER-DI Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

Nyhedsbrev. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm.dk

Nyhedsbrev. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm.dk Nyhedsbrev Skjern Å Shelters Deluxe og nye madmuligheder side 2 Trillemarka-Rollagsfjell og Hardangervidda fisketurisme og gps side 3 Fegen Fegen Inspiration Area, ny hjemmeside og geocaching side 4 Mols

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Mødet løb over to dage d. 23. til 24. januar og

Mødet løb over to dage d. 23. til 24. januar og Nyhedsbrev Styregruppemøde i Haglebu fortsat side 2 Nye løjpe- og skiprojekter i Norge og Sverige side 3 Molbordet til feriemesse VER-DI i pressen og kalender side 5 side 6 Det syvende styregruppemøde

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm.

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm. Nyhedsbrev Marianne Hagel, Sinatur Hotel Skarrildhus, Skjern Å side 2 Claës Ljung och Agnieszka Polak-Ring, Alvhaga Vildmark AB, Sverige side 3 John Simoni, biolog og naturvejleder, Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

KASK INKUBATOR - Et acceleratorprogram for vækstvirksomheder i skandinaviske inkubatorer

KASK INKUBATOR - Et acceleratorprogram for vækstvirksomheder i skandinaviske inkubatorer KASK INKUBATOR - Et acceleratorprogram for vækstvirksomheder i skandinaviske inkubatorer Oslo, d. 19. januar 2010 V/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland og Erik Krarup, Væksthus Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

GUNS - Grænseoverskridende undervisning i nordiske skoler

GUNS - Grænseoverskridende undervisning i nordiske skoler Interreg projekt idebeskrivelse Kære Petter Hartman Magnusson Hermed fremsendes som aftalt en idebeskrivelse til et ÖKS-projekt. Idebeskrivelsen er udarbejdet af Roskilde Kommune og University College

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Markedsscreening af videopræsentation August 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Formål...3 3. Præsentationsopgaven...4 2 1. Baggrund Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Internationalisering i kommuneplanen Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017 Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land Udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad båret af samarbejde og inddragelse af de omgivende lokalsamfund. Som et led i

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Samarbejde over grænser i Skandinavien

Samarbejde over grænser i Skandinavien Samarbejde over grænser i Skandinavien Præsentation af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Rebild den 1. September 2015 Öresundsbron i kvällsljus Kasper Dudzik HVAD ER INTERREG

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Præsentation Nationalpark Mols Bjerge

VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Præsentation Nationalpark Mols Bjerge VER-DI Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Præsentation Nationalpark Mols Bjerge er resultatet af et netværksarbejde, der blev iværksat med henblik på at

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere 1) Hvorfor - Visionen 2) GSA partnership 3) GSA projektet 4) Formål 5) Organisation 6) 7 arbejdspakker 7) Budget 8) Hjemmeside

Læs mere

VER-DI slutevaluering

VER-DI slutevaluering VER-DI slutevaluering COWI Juni 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere