Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov

2 Side 2 af 13 Center for Psykiatrisk Grundforskning Psykiatrisk Hospital i Århus Skovagervej Risskov Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisation og funktioner... 4 Organisation... 4 Funktioner (rutine)... 4 Faciliteter og ressourcer... 5 Fysiske rammer... 5 Personale... 5 Apparatur (større udstyr)... 6 Laboratorieinformationssystem (edb)... 6 Analyserepertoire... 6 Akkreditering... 7 Budget og regnskab... 7 Produktionsstatistik... 8 Information & Undervisning... 8 Informationsmateriale... 8 Informationsmøder... 8 Formaliseret undervisning... 8 Andre formidlingsaktiviteter... 9 Forskning & Udvikling... 9 Afhandlinger... 9 Videnskabelige artikler... 9 Præsentationer på videnskabelige møder Andre publikationer Faglige opgaver Redaktionsarbejde Deltagelse i råd, nævn, udvalg eller netværk Appendices Appendiks A Appendiks B Appendiks C... 13

3 Side 3 af 13 Forord De ledelsesmæssige forhold på blev ændrede i 2005, men det er lykkedes at sikre den daglige drift, at fortsætte arbejdet med at implementere og udvikle laboratoriets ISO-akkreditering fra 2004, samt at fastholde et engagement i flere centrale udviklings- og forskningsprojekter. Kemiker Jørgen Hasselstrøm og afdelingsbioanalytiker Birgit Poulsen har gjort en meget stor indsats i årets løb, godt hjulpet af kvalitetskoordinator, bioanalytiker Solvej Holm Pedersen og det øvrige kompetente personale i laboratoriet. Risskov den 5. maj 2006 Ulrik Gerdes Overlæge. dr.med. Bente Vestergård Ledende bioanalytiker

4 Side 4 af 13 Organisation og funktioner Organisation er et afsnit under Center for Psykiatrisk Grundforskning, der er en afdeling i Psykiatrien i Århus Amt og en del af Klinisk Institut ved Aarhus Universitet. Laboratoriet ledes af en overlæge og en ledende bioanalytiker, som er ansvarlige overfor afdelingsledelsen på Center for Psykiatrisk Grundforskning. En række ledelsesmæssige og administrative funktioner varetages af en kemiker, en afdelingsbioanalytiker og en kvalitetskoordinator. Funktioner (rutine) Prøvetagning m.m. Laboratoriets bioanalytikere tager blodprøver og elektrokardiogrammer (EKG) på sengeafsnittene på Psykiatrisk Hospital, og på patienter som henvises til ambulatoriet fra afdelingerne eller fra de lokalpsykiatriske enheder og praktiserende læger i Århus-området. Almindelige biokemiske analyser Der udføres en række almindelige biokemiske analyser i laboratoriet, herunder hæmatologiske undersøgelser (se nedenfor), mens rekvisitioner af andre gængse analyser ekspederes videre til andre laboratorier, og især til Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Sygehus. Målinger af P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Laboratoriet udfører denne analyse for både interne og eksterne rekvirerenter. Medikamentanalyser (terapeutisk drug monitorering, TDM) Laboratoriet udfører bestemmelser af serumkoncentrationer af en række hyppigt anvendte antidepressiva og antipsykotika, både for rekvirenter i Århus Amt og for rekvirenter i andre amter (se nedenfor). Analyserne udføres med højtrykskromatografi (HPLC) eller massespektrometri (LC- MS-MS). Analysesvarene for de tricykliske antidepressiva (Amitriptylin, Clomipramin, Imipramin og Nortriptylin) samt for Clozapin, Perfenazin og Zuclopenthixol ledsages af dosisforslag. Påvisning af misbrugsstoffer i urin Laboratoriet udfører målinger af en lang række misbrugsstoffer i urinprøver (se nedenfor). Der anvendes primært immunokemiske metoder til screening for diverse stoffer, og herefter massespektrometri til bekræftende (konfirmatoriske) analyser hvis screeningen af positiv. Rådgivning og informationsformidling Udover laboratoriearbejdet har også vigtige funktioner med rådgivning og information af rekvirenterne (se nedenfor).

5 Side 5 af 13 Faciliteter og ressourcer Fysiske rammer Laboratoriet er beliggende i stueetagen i bygning 14i og 14k på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Der findes et ambulatorium med to prøvetagningspladser, en rum med en briks til EKG-optagelse og et stort venteværelse. Der findes et kølerum og særlige rum til opvask og opbevaring af kemikalier. Derudover findes der 10 dedicerede laboratorielokaler og 10 kontorer. Personale Overlæge Overlæge dr.med. Kristian Linnet var ansat indtil den , men havde orlov siden den og fungerede som konsulent frem til den Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes har været ansat som vikar for overlæge fra den Ledende bioanalytiker Søren Nielsen var ansat indtil den Birgit Poulsen var konstitueret som ledende bioanalytiker fra den til den og Bente Vestergård blev ansat den Kemiker Cand.agro. Jørgen Hasselstrøm Afdelingsbioanalytiker Birgit Poulsen Kvalitetskoordinator Bioanalytiker Solvej Holm Pedersen Bioanalytikere Anita Høgh Andersen Anne-Mette L. Nielsen Annette Meyer Nielsen Bente Jespersen Bodil Schmidt (forskning) Gitte Frost Izabella Ziobrowska Jette Birk Larsen Kirsten Fuhr Pedersen Marianne Bryder Jensen Mette Thomsen (forskning) Sekretærer Marianne Frimer fra den Birgitte Charlotte Dreyer Andre Reparatør Frank Jensen Laboratoriemedhjælper Anni Olsen (ISS) Laboratoriemedhjælper Sonja Christensen

6 Side 6 af 13 Apparatur (større udstyr) Til medikamentanalyser og analyser af misbrugsstoffer Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #1 Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #2 HP 1100 HPLC system til MS-MS [System #01] Waters & CTC HPLC system til MS-MS [System #02] Aspec HPLC-system [System #03] Aspec HPLC-system [System #04] Aspec XL4 ekstraktionsudstyr [System #05] Gilson HPLC system [System #06] Perkin-Elmer HPLC system [System #07] HPLC system med fraktionator KONElab autoanalysator Til almen biokemi, hæmatologi og koagulation Vitros 250 autoanalysator Sysmex CA540 (koagulation) Sysmex SF 3000 (hæmatologi) Laboratorieinformationssystem (edb) Laboratoriet anvender LABKA og er koblet op til systemet på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus (Nørrebrogade). Analyserepertoire Markeringen betyder at analysen er akkrediteret (se nedenfor). Antidepressiva P-Amitriptylin P-Citalopram P-Clomipramin P-Escitalopram P-Fluoxetin P-Imipramin P-Lithium P-Mirtazapin P-Nortriptylin P-Sertralin P-Venlafaxin Antipsykotika P-Aripiprazol P-Clozapin P-Haloperidol P-Olanzapin P-Perfenazin P-Quetiapin P-Risperidon P-Ziprasidon P-Zuclopenthixol Misbrugsstoffer U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabinoider U-Ecstasy (MDMA, MDA) U-Efedrin U-Ketobemidon Markører for alkoholmisbrug P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) U-Khat (phenylpropanolamin) U-Kodein U-Kokain U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin og -Heroin U-Tramadol

7 Side 7 af 13 Almen biokemi P-Alanin-aminotransferase P-Albumin P-Aspartat-aminotranferase P-Basisk fosfatase P-Bilirubin P-Calcium (total) P-C-reaktivt protein (CRP) P-Creatinin U-Creatinin P-gamma-Glutamyltransferase P-Glukose P-Kalium P-Natrium B-Sedimentationsreaktion (SR) U-Stiksanalyser Koagulation P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR) P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (PP) Hæmatologi B-Hæmoglobin B-Erytrocytter Ery(B)-Middelcellehæmoglobin Ery(B)-Middelcellehæmoglobinkoncentration Ery(B)-Middelcellevolumen Ery(B)-Volumenvariation (RDW) B-Hæmatokrit B-Trombocytter B-Leukocytter (total) B-Leukocyttyper B-Neutrofilocytter B-Lymfocytter B-Monocytter B-Eosinofilocytter B-Basofilocytter Funktionelle undersøgelser Pt-Elektrokardiogram (EKG) Pt-Glukosebelastning Akkreditering Laboratoriet er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189:2003 standarden for områderne: Lægemiddelanalyser baseret på HPLC eller LC-MS-MS teknik, som anvendes ved rutinemæssig terapeutisk drug monitorering af psykiatriske patienter. Human blodprøvetagning. Budget og regnskab Beløbene er i kroner. Det nominelle overskud på kr. er beregnet før der er foretaget en omfordeling af udgifter til særlige tjenesteydelser mellem og Neuropsykiatrisk Enhed på Center for Psykiatrisk Grundforskning. Halvdelen af overskuddet overføres til Salg af tjenesteydelser vedrører helt overvejende salg af medikamentanalyser til rekvirenter udenfor Århus Amt. Postering Budget Regnskab Difference Lønninger Varekøb Tjenesteydelser m.m Overførsel fra CPG Salg af tjenesteydelser Diverse tilskud I alt

8 Side 8 af 13 Produktionsstatistik Gruppe af ydelser Almene biokemiske analyser etc Medikamentanalyser og CDT Analyser for misbrugsstoffer Detaljerne findes i Appendiks A, B og C. Det skal bemærkes, at optællingerne for de almene biokemiske analyser er udført med et nyt system fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, og at antallet derfor ikke er helt sammenligneligt med antallet fra Tilsvarende skal antallet af analyser for misbrugsstoffer tages med forbehold, da de har måttet estimeres ud fra manuelle optællinger af ca rekvisitionssedler (analyserne registreres ikke i LABKA). Information & Undervisning Informationsmateriale Vejledninger Laboratoriet udgiver en lille almen vejledning (»Den blå Vejledning«) til brug for de kliniske afsnit på Psykiatrisk Hospital, og en større vejledning om serumkoncentrationsmålinger ved monitorering af behandling med psykofarmaka, samt om påvisning af misbrugsstoffer i urin (»Den grønne Vejledning«). Der er påbegyndt et arbejde med revidere begge vejledninger, og her især at samle forskellige små informationsskrivelser (instruktioner) i den almene vejledning. Nyhedsbreve Laboratoriet er begyndt at udgive nyhedsbreve til rekvirenterne, fx i forbindelse med ændringer i analyserepertoiret, ferielukninger etc. Hjemmeside på Internettet Laboratoriet ejer domænet» hvor der findes en hjemmeside med diverse informationer og mulighed for at hente de ovennævnte vejledninger. Der er påbegyndt et arbejde med at flytte tingene over på hjemmesiden for Center for Psykiatrisk Grundforskning. Informationsmøder Der blev i september 2005 holdt et møde om analyser for misbrugsstoffer for personale på de amtslige og kommunale institutioner som ofte rekvirerer analyserne. Jørgen Hasselstrøm og Birgit Poulsen gennemgik baggrunden for brugen af analyser og forskellige praktiske forhold. Formaliseret undervisning Kristian Linnet Har undervist ved speciallægekurser i klinisk farmakologi og klinisk biokemi.

9 Side 9 af 13 Ulrik Gerdes Har været klinisk lektor i klinisk biokemi, og har deltaget i undervisningen af medicinstuderende på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Kursus i akkreditering Referenceintervaller på et akkrediteret laboratorium (1 time). Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Diagnostiske hjælpemidler (3½ time). Aarhus Universitet. Ph.d. kursus i klinisk forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Genetisk epidemiologi (1 forelæsning). Andre formidlingsaktiviteter Kristian Linnet Leder af workshop: Statistical and graphical tools for the laboratory From test utility to internal quality control ved American Association of Clinical Chemistry s årsmøde, Los Angeles, Holdt følgende lektioner: Tests and Anova, Nonparametric estimation of reference intervals og Regression and correlation. Ulrik Gerdes Arrangør og leder af en session: Informationsformidling er en kerneydelse! DEKS Årsmøde Holdt det indledende foredrag. Leder af videnskabeligt møde: Kvalitetssikring Praksis og POCT, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Holdt det indledende foredrag. Forskning & Udvikling Laboratoriet udfører løbende projekter som relaterer sig til terapeutisk drug monitorering (TDM) af antidepressiva og antipsykotika. Projekterne sigter mod at tilvejebringe ny viden om stoffernes omsætning og virkninger, både med henblik på at kunne optimere TDM-procedurerne og at kvalitetssikre analyseprocedurerne. Der er i oktober måned påbegyndt et arbejde med undersøgelser af anvendeligheden af stiks til påvisning af misbrugsstoffer i urin. Afhandlinger Hovedvejleder Kristian Linnet Ph.d.-afhandling: Cand.scient. Thomas Broeng Ejsing. An experimental study on the pharmacokinetics of psychotropic drugs with focus on the role of the drug transporter P-glycoprotein. Aarhus Universitets, November Igangværende ph.d. projekt: Cand.agro. Jørgen Hasselstrøm. Atypiske antipsykotikas metabolisme med fokus på quetiapin. Center for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus. Videnskabelige artikler Ejsing TB, Pedersen AD, Linnet K. P-glycoprotein interaction with risperidone and 9-OH-risperidone studied in vitro, in knock-out mice and in drugdrug interaction experiments. Hum Psychopharmacol 2005; 20:

10 Side 10 af 13 Ejsing TB, Linnet K. Influence of P-glycoprotein inhibition on the distribution of the tricyclic antidepressant nortriptyline over the blood-brain barrier. Hum Psychopharmacol 2005; 20: Linnet K. Estimation of the limit of detection with a bootstrap-derived standard error by a partly non-parametric approach. Application to HPLC drug assays. Clin Chem Lab Med 2005; 43: Præsentationer på videnskabelige møder Ejsing TB, Linnet K. Influence of P-glycoprotein inhibition by cyclosporine A on the distribution of the antidepressant nortriptyline over the blood-brain barrier in the rat. Årsmøde for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, 2005, Odense. Andre publikationer Gerdes LU. Metodesammenligning. Klinisk Biokemi i Norden 2005; 17(3): Faglige opgaver Redaktionsarbejde Kristian Linnet Medlem af Board of Editors for det amerikanske tidsskrift for klinisk kemi, Clinical Chemistry. Ulrik Gerdes Medlem af redaktionsgruppen for Klinisk Biokemi i Norden. Deltagelse i råd, nævn, udvalg eller netværk Kristian Linnet Medlem af Clinical Laboratory Standards Institute s (CLSI, USA; tidligere NCCLS) områdekomite for udfærdigelse af guidelines for vurdering af analytiske metoder. Medlem af Clinical Laboratory Standards Institute s (CLSI, USA) subkomité for revidering af guideline for intern kvalitetskontrol i klinisk kemiske laboratorier. Medlem af European Working Group for Application of Statistical Methods in Laboratory Medicine, som arrangerer symposier og postgraduate kurser i statistisk vurdering af analysemetoder ved internationale kongresser i klinisk biokemi. Ulrik Gerdes Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, og medlem af selskabets videnskabelige udvalg for kvalitetssikring. Medlem af Laboratorieudvalget vedrørende kvalitetssikring under Fagligt Udvalg vedrørende Almen Praksis, Lægeforeningen. Medlem af bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Selskab.

11 Side 11 af 13 Appendices Appendiks A Produktion af almene ydelser og biokemiske analyser fordelt på forskellige grupper og sorteret efter antal. Ydelse Antal Pt-Elektrokardiografi Hæmatologi B-Hæmoglobin (Fe) B-Leukocytter B-Leukocyttyper B-Erytrocytter B-Erytrocyt (EVF; hæmatokrit) Ery(B)-Erytrocyt (MCV; EMV) 764 Ery(B)-Hemoglobin(Fe) (MCHC; EHBC) 783 B-Trombocytter Inflammation & infektion B-Sedimentationsreaktion P-C-reaktivt protein 896 Diabetes diagnostik P(fPt)-Glukose (diagnostik) 530 Levertal P-Alanin-aminotransferase (ALAT) P-Basisk phosphatase P-Bilirubiner P-Koagulationsfaktorer (II,VII,X)(DIAG; "PP") P-gamma-Glutamyltransferase 918 P-Aspartat-aminotransferase (ASAT) 784 Nyrefunktion og væsketal P-Creatinin P-Natrium P-Kalium P-Albumin P-Calcium, (total) P(vB)-Carbondioxid, total 771 Nyrer-Creatinin-clearance 12 Pt(U)-Creatinin (døgnudskillelse) 2 Kontrol af antikoagulationsbehandling P-Koagulationsfaktorer(II,VII,X) (INR, AK-kontrol) 196 Graviditetstests U-Choriongonadotropin (Graviditetstest) 29 Urinundersøgelser U-Bakterier (nitrit; Stix) 81 U-Leukocytter (Stix) 54 U-Protein (Stix) 31 U-Glukose (Stix) 28 U-Creatinin 16 U-Acetoacetat (Stix) 14 U-Erythrocytter (Stix) 14 U-Hæmoglobin (Stix) 7 U-Albumin (Stix) 6 U-pH (Stix) 1 U-Sediment (mikroskopi) 1 Diverse analyser 53 Blodprøver til videnskabelige projekter 367 Ydelser i alt

12 Side 12 af 13 Appendiks B Produktion af medikamentanalyser fordelt på de forskellige stoffer og rekvirentens amtslige tilhørsforhold. Analyse Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Frederiksborg Fyn Færøerne Grønland Københavns Amt Københavns Kommune Nordjylland Ribe Ringkøbing Roskilde Storstrøm Sønderjylland Vejle Vestsjælland Viborg Århus I alt 2004 P-Amitriptylin P-Aripiprazol P-Citalopram P-Clomipramin P-Clozapin P-Escitalopram P-Fluoxetin P-Haloperidol P-Imipramin P-Lithium P-Mirtazapin P-Nortriptylin P-Olanzapin P-Perfenazin P-Quetiapin P-Risperidon P-Sertralin P-Venlafaxin P-Ziprasidon P-Zuclopenthixol P-CDT Analyser i alt Omkring 34 % af alle analyserne blev rekvireret fra andre amter end Århus Amt, og ca. 30 % af disse rekvirenter vil findes i Region Midtjylland fra næste år.

13 Side 13 af 13 Appendiks C Produktion af urinanalyser for misbrugsstoffer fordelt på måneder, type og rekvirentgruppe. Screeningsanalyser Konfirmative analyser Måned Prøver Gruppe A Gruppe B I alt Gruppe A Gruppe B I alt I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Rekvirentgruppe A er diverse misbrugscentre, ungdomsinstitutioner, socialpsykiatriske enheder etc., mens rekvirentgruppe B er afdelinger på Psykiatrisk Hospital, andre sygehuse og praktiserende læger. Antallet af analyser skal tages med forbehold, da de har måttet estimeres ud fra manuelle optællinger af ca rekvisitionssedler (analyserne registreres ikke i LABKA).

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Jesper Revsholm Læge Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Kvalitetssikringsprojektet

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium

Klinisk Biokemisk Laboratorium Klinisk Biokemisk Laboratorium www.labrisskov.dk Generel vejledning Version 4 2010 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Generel vejledning Dokumentnr. D040.01 Version 004

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Klinisk Biokemisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital (DNU) Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital (AUH) tager nye lokaler på Det Nye

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Udvalgte emner Siemens Healthcare Diagnostics ApS Snoghøj 16-11-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer?

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? LIF D. 3/9 2014 Thomas Drivsholm praktiserende læge, ph.d. og lektor ved Afdeling for Almen Medicin, Institut

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 THROMBO-Base En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 Torben Bjerregaard Larsen Overlæge, Ph.D Afdeling KKA Odense Universitets Hospital Kvalitetssikring af behandlingen?

Læs mere

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2 Understøtte specialet ved at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste og de mest kreative medarbejdere Arbejde for at klinisk biokemi bliver et stadigt voksende speciale med stigende indflydelse i

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

On going. Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer. Order sets. KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect)

On going. Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer. Order sets. KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect) On going Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect) Order sets Alvor Der oprettes kun nye analyser, som er bydende nødvendige ved

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse CiPoc Symposium Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse 1 POC i almen praksis Point Of Care analyser i almen praksis vi stige: Centralisering -> større afstande til

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

TIME OUT Nr. 6, December 2009

TIME OUT Nr. 6, December 2009 TIME OUT Nr. 6, December 2009 Orientering - KBA, Svendborg Ændring af Creatinin-analyserne og indførelse af egfr Fra den 01.12.2009 blev der gennemført nogle ændringer af KBA s creatinin-analyser. Der

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka november 2010

Tips og ideer til Web-Labka november 2010 Tips og ideer til Web-Labka november 2010 Via Laboratorievejledning kan dette dokument samt tidligere Tips og ideer til Web-Labka findes. Med virkning fra 7/11-10 kommer der en opdateret version af LABKA

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Notat vedr. den regionale Laboratorie Konsulent Ordning (LKO) i Region Midtjylland

Notat vedr. den regionale Laboratorie Konsulent Ordning (LKO) i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. den regionale Laboratorie Konsulent Ordning (LKO) i Region Midtjylland

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler Blåhvilling Blæksprutte Jomfruhummer Nordjyllands Frederiksborg Nordjyllands Ribe Ringkøbing Viborg Frederiksborg Uoplyst E 4 Uoplyst A 3 Uoplyst Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Hel fisk uden haler

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Cancer i Kvalitetsudvikling & vidensdeling Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Patient Læge Hospital Kommune Læge Patient Flemming Bro CiP Cancer i enheden, Århus

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria hos lægen Idé af Rikke Bech Skrevet og illustreret af Martina Jürs Rikke Bech og Martina Jürs Maria og bioanalytikeren Maria hos lægen Copyright 2016 Danske Bioanalytikere

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

Fremtidens faglighed

Fremtidens faglighed Fremtidens faglighed Ledende bioanalytiker, cand.scient.med. Michael Werenberg Mikkelsen Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center Aarhus Universitetshospital Program Videreuddannelse Diagnostisk samarbejdspartner

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere