Minigolfieren INDHOLI) DMU' s repræ$entilntskab. April UIDM med lav deltagelse. Nr. 22. hrgang. vinder. kf,#. F ra rep ræ s entant s kab s møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minigolfieren INDHOLI) DMU' s repræ$entilntskab. April UIDM med lav deltagelse. Nr. 22. hrgang. vinder. kf,#. F ra rep ræ s entant s kab s møde"

Transkript

1 Minigolfieren B Officielt blad under Dansk Minigolf Union Medlem af Danmarks ldræts-forbund Medlem under World Minigolf Sport Federation Nr. INDHOLI) April 2002 L 22. hrgang DMU' s repræ$entilntskab I februar afholdtdmu sit årlige repræsentantskabsmøde i Odense. Blandt sværvægtspunkterne på prograrnmet var holdturneringen. Der var nye forslag hvordan den skal spilles for at den bliver spændende for spilleme. Til økonomien var der også lagt op til ændringer. Støt stigende afgifter de Arbejdetderventer side2 ti1, Etsukfraenformandi kommende år var oplægget fra bestyrelsen. Derudover fik formandens beretning med eksternt indlæg om DBF også en del opmærksomhed samt landstrænerens berebring, hvor økonomien og udgifteme til elitearbejdet blev diskuteret ikke uden ris fra forsamlingen. Læs side 6-7. Aalborg side3 Hvilken kaskethavde han på? Om igen Karsten rur.""xiå n 25 årmed FynsMinigolf Union side5 Vedr. Dansk Banegolf Forburd sides Repræsentanhkahrry side 6-7_ Lille DM med hjemmebanesides vinder Oversi$over stormesterturneringen side9 kf,#. F ra rep ræ s entant s kab s møde Resultater siden sidst KortNyt side L0 Senior-[VliL side11" Holdene udtaget til Nordiske Mesterskaber t Foto: ohr. side 9 sidell Arsberetningfor Minigolferen2fr)1 Bagsiden UIDM med lav deltagelse De Uofficielle Indendørs Danske Mesterskaber for hold blev for fprste gang i DanskMinigolf Unions historie afviklet. Det skete påputterteams Odenses indendbrs banerfranovember til februar. Klubben havde planlagt en test af en ny måde at spille holdturnering, men den form krævede t hold i bedste række og minimum 6 i næstbedste, men kun tilmeldte sig 5 hold, og derfor blev det en ganske almindelig siagspilstumering. Der har også været andre stævner i vinterens løb. Læs resultater fra Vinterstævne i Nord-Als, fra Nordjyllands Open i Aalborg og fra Makkerstævne i PutterTeam.

2 Mrrurcolpener.r 1/2002 Dansk Nlinigolf Union DMU's adresse: Dansk Minigolf Union Rugaardsvej 23 DK-5000 Odense C 66 12',7934 Fax Tlf. Internet: Formand: Karslen J6rgensen Karslen-J (EJyOe.OK Næstformand: JanLyØ Michael Sølling Kasserer: post.tel. dk Arbejdet der vcntcr Af Ole Rasmussen, redaktør Minigofferen Vi fik sidste år en bestyrelse sammensat, hvor formand og kasserer på forhand ikke lovede mere end et år i hver deres stol. Ud over disse var også næstformanden en ny mand i sædet, og ikke nok med det kom 1. suppleanten ind i bestyrelsen midt på året. Hele den samlede bestyrelse fik meget at se til. Dels med at rette op på Bkonomi og udvalgsarbejde og ikke mindst problemstillinger som beskyttelse af navnet/betegnelsen Minigolferen Redaktionr O1e Rasmussen Kragsbjergvej 5 DK-5000 Odense C 'rlf Layout: Leif Meitiiberg Skribenter: SpØrg i klubben efter jeres repræsentant Udgivelser: Oplag: 5 A.bonnement: 60kr. arligt Tryk: Vester Kopi, Odense Dansk og senest et konkurrerende foretagende, som forsøgte at placere sig i samme position som Dansk Minigolf Union med hensyn til at stille landshold, aftrolde danske mesterskaber blive optaget i verdensforbundet mv. Kort sagt blev der brugt rigtigt mange kræfter, men skibet, om man vil bruge den betegnelse, sank ikke men viste sig flydedygtigt og ikke 400 Minigolferen er officielt biad for Dansk Minigolf Union. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladcts artikler udtrykl<er ikl<.c nødvendigvis DMU's oiii.i.ll. holdning. Minigollcrcn påtager sig inret ansvar for uopfordret indsendt maieriale og for eventucllc tryldcjl i tekst og annoncer. Minigolferen forbeholder sig ret til at redigere i indsendtc materialer. Internet: 2 Leif Meitilberg fåbragt ud afkurs. I år venter der meget arbejde. Ikke blot for bestyrelse men også sådan lige at for udvalgene. Bestyrelsen var sidste år god til atholde møder med udvalgene og sætte nogle målsældnger sammen med dem. Et af de sværvægtspunkteme var breddeudvalgets arbejde med atfå kontakt til eksisterende klubberne i unionen, hvoraf nogle af de meget nye godt kan betegnes som meget inaktive eller soveklubber målt ud fraengagement og deltagelse i DMgU's aktiviteter. Det er uhyre vigtigt at få disse klubber med i fællesskabet for uden dem og deres medlemmer er vi på vej mod en medlemsderoute, som kan betyde et farvel til medlemskabet i DIF. Bestyrelsen har i år taget den konsekvens af mangelfuldt arbejde i breddeudvalget, at arbejdet nu forankres i bestyrelsen, sålledes at den overordnede styring udgår herfra. Der venter med sikkerhed et stort stykke arbejde og derforharman på forhand udpeget noglenøgle- klubber, som man vil give den største opmærksomhed i ar, og bruge de nødvendige ressourcerpå for at få dem ind i unionens fællesskab. Det er lfglge formandens mundfl ige beretning på repræsentantskabsmødet: Kolding, Fremad Valby, Slettestrand og HarboPre. I lrmerings- og stærmesammenhæng har vi et problem med meget få dommere. Kun 12 dommere er regisfferet i Dansk Minigolf Union og set alene udfra risikoen for at mangle domr-nere veddm og DMholdkan fådif til at droppe anerkendelse af mesterskaberne. Vi skal kunne have dommere ved mesterskaber. Derfor har Dofirmer- og teknisk udvalg den fomemme opgave i år at få øget interessen for dommergerningen og få uddannet flere dommere. Også stævnerkommer ti1 at lide under dommermangel, og kan forringes i værdi, hvis der ingen dommere er. Æene udsigten til at miste status som et stævne, der tæller med til Årets Spiller, kan blive en konsekvens for små stævner, hvis de ingen dommere har. Detervigtige opgaver, som sammen med det eksisterende arbejde i unionen, giver udsigt til at travlt år. Det er derfor vigtigt, at alle står sarnmen og trækker isamme rel,ning. Så skal opgaverne nok blive løftetogudført.

3 MrucolrEneru 1/2002 Et suk fra en formand iaalbore Af Klaus Henriksen, Aalborg Minigolf Klub Dette indlæg er angående Dansk BanegolfForbund" Hvor er det dog dejligt, at Gert Andreasen oprettede denne mailliste så vi kan få luft for vores indespærrede arrigskab. irritation, fulgt sagen DBF både aktivt (i bestyrelsen i DMgU) og somklubformand for Aalborg Minigolf Klub. Da jeg nu ikke iængere er en del af DMgU's bestyrelse, er det blot Jeg har iænge, med Dernæst skal den største opfordring hermed lyde til Steen Handberg: Nedlæg nu detforbund. Det du har gang i gavner ingen, slet ikke dig selv. Desværre har du kun skabt dig uvenneri minigolfverdenen nu. Jeg synes, at det er ærgerligtmed de mange gode ideer somjeg ved, at du har, at du ikke får dem ud i livet konstruktivt. Vil du minigolfsporten det godt, så stop DBF. Jeg spørgerblotmig selvnu, om du sidder og smågriner ude i som en formand og spiller i Aalborg. kulissen. Jegfgler at jeg er ngdt til at Hvor har vi dog efterhånden kommentere det sidst skete, nemlig brugt forbandet meget tid på DBF. at SIF (vel ganske som forventet) Lad det snart slutte. desværre er blevet sat i en situation Jeg vil hermed komme med min hvor de bliverbetragtet som skur- personlige sympati for SIF. Jeg ken i spillet: "Den uendelige historie forstår godt deres reaktion efter DBF". Det skal hernævnes, at "bomben" pårepræsentantskabsamkharunderskrevet sanktio- mødet. Jeg synes, at det er nerne omkring DBF, og selvfglgelig ærgerligt, hvis vi skal se en så god står ved den. og stærk nystartet klub bukke under og gå i oplgsning på grund af, at de efter DBF's start har været lukket ude i kulden. Jeg ved, at der er stort røre i klubben i Silkeborg i Øjeblikket. Det er ærgerligt at vi ikke fra starten harhørt deres officielleholdning. Grundentil min'klagesang" er, at jeg måindrbrffne, atjeg fgieren vis sympati overfor SIF. Jeg har været meget invoiveret i SIF omkring deres opstart afklubben, og har fulgt dem tæt lige siden. Jeg ved, at de kun har gode hensigter med minigolfsporten. Jeg forstår som sagt deres reaktion og forstår også, hvis de fremover har mistillid til landets Bvrigeklubber. Jeg ved, at dette blot er et enkelt hjertesuk, som intet flytter. Jeg ved også, at hvad vi har skrevet under på, skal vi stå ved. Jeg vil opfordre personerne bag sanktionslisten (evt. DMgU) til at tage en snak eller et møde med folkene i SIF. i stedet for at lade toget kpre videre med gisninger og angreb på hinanden. Få en snak med SIF og se om dethele ikke kanende i fryd og garnmen. Husk:DeterDBF. somer skurken! Sagen har desværre bare fået sig en "taber" i forbindelse med en klub som fpler sig udenfor, og fplgelig reagerer på det. Lad os rette op på det og tå SIF ind i varmen igen. li:::iii Anlægget ved Søholthuset, hvor SIF Minigolf holder til. Foto: SIF Minigolf. 3

4 fl/lrrurcnr FtrFrFN 1 l2oo2 Hvilken kasket havde han PåP Af Lars Handberg, SIF Minigolf Det er lidt med undren, at vi læser Ole Rasmussens leder: Det frie ord på side 2 i december udgaven af det ellers udmærkede blad Minigolferen. Det er svært at se om han taler som redaktør elter PTO medlem, for os at se blander han lndt de 2 ting sammen, men hvad værre er, han glemmer, at alle de indlæg vi har lavet vedrørende træningsafgift er SIF Minigolfs medlemmers synspunkter som stammer fra et medlemsmøde, hvor alle var imod træningsafgift. Så skriver Ole at vi skulle have holdt alt dette på et klub-til-kiub plan, men der er vi meget uenig, Ole. SIF Minigolf gik ud på groupcare netop for at få en debat i gang om emnet og for at se om SIF Minigolf stod alene med vores syn på træningsafgifter, men det fandt vi hurtigt ud af, at vi ikke gjorde! Havde vi stået alene, så havde vi måske b6jet os for flertallet. Men vi fik faktisk mange positive tilbagemeldinger udenom groupcare. Ole skriver også vi gang på gang spillede fallit, hvordan kan vr gøre det når der stadig er flere modstandere end tilhængere af træningsafgift, hvis man er i tvivl om det, kunne man spørge DMUs medlemmer via en afstemning På DMUs hjemmeside! Vi er ikke specielt ude på at ramme en anden forenings politik, men PTO har ganske enkelt ikke forstået budskabet eller også vil de ikke forstå det, synd for dem! Og Ole du læser forkert med hensyn til at a1le kneb gælder, for selvfglgelig Eør de ikke det, men når PTO kan finde phatpåfgre andre minigolfspillere træningsafgift, så må PTO da påregne at møde modstand. Og nu ikke mere snak om træningsafgift! Det er PTO's valg, og det har SIF Minigolf taget til eftenehing. Så vi betragterhermed debatten om emnet træningsafgift som afsluttet fra vores side! 0m i$en Karsten Jor$en$en! Af Lars Handberg formand SIF Minigolf Dette indlæg handler om, hvordan formanden for DMU beregner omkostninger til stævner på. Er det ikke lidt for tyndt kun at bruge 3 stævner som dit beregningsgrundlag? Og med hensyn til SIF CUP så glemmer du at lidt under 20 deltagere kun betalte 100 kroner for at være med! Jeg kan også regne så det ser godt ud, så her fplger beregning på omkostninger til vores 24 trmers stævne som er afholdt når man læser dette her: Træning 2 dage = Mad træning fieg ved ikke præcist hvad du mener) = 2 ølx 10k. - 1 vand x 5kr. - 1 kaffe x 3 kr. = Deltagergebyr = Mad stævne - frokost 2x (idet at alt forplejning er gratis!) = 2 øix 10k. - 1 vand x 5kr. - 1 kaffe x 3kr. = Udgift totalt alt efter hvad række man stiller op i = 0 kroner 50 kroner 28 kroner fra75 til 150 kroner 0 kroner 28 kroner fra 18i til 256 kroner Så det er faktisk noget af det billigste stævne man kan stille op til, i forhold til det man får for pengene. Jeg håber du er lidt mere objektiv nåt du beregner DMUs Økonomi. 4

5 Mrnrcolreneru 1/ år mcd Fyns Minigolf Union Af Kaj Knop, formand Fyns Minigolf Union Endnu et jubilæum i minigolf- sporten liggerkortforude i hori- Minigolf Union, der som den næste i rækken kan fejre et jubilæum efter 25 år i "branchen". Den præcise dato for stiftelsen erden 16. april. Med 5 klubber i unionen, og et aktivt arbejde med stævner og turneringer er det lyk-kedes at holde gang i den ar efter år, om end sonten. DeterFyns bestyrelsen er skåret ned fra en gang 5 medlemmertil i dag 3 medlemmer. Da unionen blev stiftet for 25 år siden vardet af medlemmeri de fynske klubber, hvoraf flere af dem stadig er aktive i dag. Hans Jgrgen JBrgensen fra Odense Minigolf Club varen af dem, og en anden varteddy Nielsen, som stadig sidder med i bestyrelsen. I år 2000 blev han også hædret i sin egen klub, Minigolf Clubben Gelsted. for sit virke i klubbens bestyrelse. Her var detklubben, Minigolf Clubben Gelsted er en af de gamle klubber på Fyn, men strong" som det vel må hedde i minigolf. Arkiveme er lidt hullede med hensyn til gamie resultater. Ikke alt er kommet med i gemmerne, så hvis der skulle være nogen, som ligger inde medmateriale fradengang i starten, så er vi meget interesserede i at lane det. Ligeledes er vi også meget interesserede i billedmateriale fratidlisere tider. somkunnefejre 25 års jubilæum. "still roling Foto: ohr Fyns Minigolf Unions jubilæum kommer ikke til at gå ubemærket hen. Vi har tænkt os at fejre det med et iurangement hos Odense Minigolf Clubden4. maj. Vivil gerne se medlemmerfra alleklubber på Fyn og det ØvngeDanmark, garnle spillere samtfamilie og venner. Der vil kornme en indbydelse ud. Vedr. Dan$k Banegolf Forbund Af SIF Minigolf Til: Gladsaxe MinigoH Klub, Odense Minigolf Club, Nyborg Banegolf Club, Sportsminigolfklubben Minigolf Aalborg Minigolf Putter Team Odense, Clubben Gelsted, Klub, Nord-Als Minigolf Klub, BroagerBanegolf Klub og Randers MinigolfKlub. FPrst og fremmest vil SIF Minisolf takke ovennævnte klubberfor den manglende invitation til mødet for ca. en måned siden. hvor man åbenbart fik drøftet det nye forbund DBF. Men lad os lige slånogle ting fast:. SIFMinigolf'sspillereharikke på noget tidspunkt fået eller betalt licenshosdbf.. SlFMinigolftagerafstandfra dannelsen af DBF.. IngenklubberikongerigetDanmark skal diktere hvem SIFMinigolf lejer sine minigolfbaner ud til. Detbestemmer vi helt suverænt selv. ' SlFMinigoHbiandersigheller ikke i hvem de andre klubber ieier deres baner ud til. 5

6 Mrrurcorrpnpru 1l2OO2 Re p ræ$e ntants kabe t 2002 Af Ole Rasmussen, Minigolfuren Der var mødt 31 stemmeberettigede op til Dansk Minigolf Unions årlige repræsentantskabsmøde den 23.februar i Odense. Som sædvanligt var det kun fra et fåtal af klubber, nemlig de 8 som også er de tumeringsaktive i unionen. Derudover var der repræsentanter frafyns Minigolf Union og seiv- fglgelig DMU's egen bestyrelse. Netop de få aktive klubber konffa de medlemsklubber som vi ikke mærker meget til var et af de punkter som formanden kom ind på i sin beretning. Der skal gøres et ekstraordinært arbejde i forsgget på at få disse klubber ind i varmen. Et af problemerne med dem, er at de ikke afleverer medlemsregistrering til DIF og detbetyderjo, at vi står med et lavere medlemstal end det virkelige tal. Der er fire klubber, som der vi1 blive brugt ekstra ressourcer på for at komme i kontakt med igen. Det er Kolding, Fremad Valby, Slette-strand og Harboøre. Hvis vi kommer under 1000 medlemmer mister vi vores medlemskab i DIF, og det vil være et katåstrofalt tilbageslag for unionen. Dansk Minigolf Union har eksisteret i 48 ar, de sidste 8 år under DIF, dette medlemskab skal bevares, og det kræver stor og opbakning intemt fra medlemsklubberne. Derfor var det også et slag i ansigtet at erfare, at der pludselig sidste år dukkede et nyt konkurrerende forbund op. Der blev brugt mange timer med advokatbistand og møder med DIF for at finde ud af unionens muligheder i kampen mod forbundet. Dette forbund kunne være en trussel modunionen. Desværre var det ikke sådan lige muligt for unionen at forbyde det Til gengæld valgte 9 klubber at gå sammen om et sæt sanktionsmuligheder over for de klubber i DMU, som ikke tog afstand til det konkurrerende forbund. Sanktionerne skulle kun træde i kraft, såfremt de pågældende klubber ikke entydigt tog afstand fra det nyeforbund. Disse sanktionerblev læst op underformandens beretning af en af klubformændene og initiativøger bag mbdet, hvor de 9 klubber deltog. Dette gav seivfplgelig anledning til debat bagefter og utilfredshed fra en af de ikke inviterede klubber, sombl. a. argumenteredemed, at ingen skulle bestemme, hvem de lejede banerud til. nyeforbund. Tumeringen har været kritiseret for at mangle intensitet og spænding. Der var forslag fra Putter Team Odense omen ny tumeringsform. Det særlige var, atder var 3 hold i kamp mod hinanden, spiller mod spiller, som hele tiden gjaldt matchpoints. I bedste række skulle der være t hold å 4 spillere. I de øvrige rækker var der 8 2-mandshold pr. DM-hold igen-igen Et andet sværvægts punkt på mødet var DM-ho ldtumeringen. række. Tumeringsudvalget havde forslag fremme om at gåtilbage til den tidligere tumeringsform med hold mod hold kampe. Dette forslag blev modtaget langt mere positivt, og således også stemt igennem. Der spilles 6 afdelingerom året nffi, foreliten, mens Pvrige divisioner spiller 5 afdelinger. Heraf ligger der Et udsnit af repræsentantskabet på mødet 6 i Odense. Foto: ohr. 2iefterfuet.

7 Mrr.lcor-rener.r 1 /2002 QvÅgeog mixpar skal betale 1 15 kr. mens juniorer skal betale 60 kr for at stille op ved DM. Af nyt fra klubberne kan det siges at Nord-Æs Minigolf Klub efter 16 år sagde farvel til Preben Nørskov i formandsstolen. Ny formand ernu Ame Prip Hansen. Preben Nørskov var ogsåi en ånække formand for Dansk Minigolf Union helt frem til sidste år. :::.rilllirli,.,,,,,,. r:lir:i. rr:i i:l',t ;'iii.1.,.+i.1...i;.;; til anden. Foto: ohr Økonomi altid ethedt emne Pengene og deres fordeling er altid et emne, som man kan bruge meget tid på. Derfor blev Økonomi og landshold ligesom en Randers Minigolf Klub har i ar jubilæum. Klubben fylder 50 ar og det bliver fejret i foråret ved flere lejlighedea ikke mindst ved DM. Fyns MinigoHUnion har også jubilæumi år. Unionen fylder25 år, og det fejres ligeledes i foråret. DM-hold også en på mødet. Der varkritik af økonomien, og de penge, som bruges på landsholdene og de diæter som landstræneren får. B estyrelsen bakkede dog fuldstændigt op omkring landstræneren. Der var ogsåkritik af manglende sponsorindtægter. Bestyrelsen kunne fortælle at deres ansøger til jobbet som annoncekonsulent havde forlangt 8O Vo af alleindtægter og det var lige en tand for meget efter bestyrelsens smag, og derforblev den stilling ikke oprettet. Der var ikke andre ansøgere. Bestyrelsen blev opfordret til at se sig om efter en anden landstræner, som ville klare jobbet uden at få noget for det. Det burde kunne lade sig gøre,var opfattelsen ifonarnlingen. Blandt de indkomne forslag var der også et forslag om at {erne kategorien Herre-B ved DM, da man ikke kan have 2 danske mestre hos herreme. Dette forslag blev vedtaget med overvejende flertal. Ved valg til bestyrelsen havde Klaus Henriksen valgt at stoppe som sekretær, i stedet blev Claus Andersen valgt ind på posten. De gvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter. Det vil sige, at Karsten Jørgensen erformand, Michael Sølling er kasserer, J anly Ø er næstformand og Gert Andreasen bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen havde forslag med fremme vedrørende kontingenter, licenser og startpenge. Det er målet at de skal med ca. 757o de næste 3 ar. Til eksempel vil deti ar koste 175 kr. for en herrespiller, Efter valgene på ser bestyrelse og udvalg således ud: Bestyrelsen F ormand: Karsten Næstformand: Jan Lyq Kasserer: Michael Sqlling Sekretær: Claus Andersen Medlem: Gert Andreasen Ordens- Amatqrudvalg Preben NQrskov Knud Walther Henrik Mkkelsen Turneringsudvalg Inger Neye Morten Rasmussen Dommer- og teknisk udvalg Arne Prip Hansen Teddy Nielsen 7

8 Mrr.rrcolrener.r 1 /2002 Lille Dil med hjemmebanevinder Af Ole Rasmussen, Minigolferen De uoffrcielle indendørs danske mesterskaber for hold blev for første gang afviklet i denne vinter. Det skete på de forsvarende udendørs mestres hjemmebane, og alene det gav vel på forhånd en favorisering af hjemmebaneholdet. Putter Team Odense havde af Dansk Minigolf Union fået lov til at aftroide disse uofficielle danske mesterskaber, som fik forkortelsen UIDM for Uofficielt Indendørs DM. Det var egentligt meningen at man skulle have prbvespillet en nyudtænkt turneringsform til holdturneringen, men for få tilmeldinger gjorde, at den testturnering ikke blev til noget. I stedet blevilidm afuikletsom en ganske almindelig slagspilsturnering for de 5 hold, somhavde tilmeldtsig. Entumeringom måneden fra november til februarblev dettil. Et rimeligt niveau set ud fra at vintersæsonen er spillere fra Silkeborg, Putter Team og Broager. Så var der et hold fra Odense Minigolf Club, som er ved at spille et hold klar til den kommende sæson, og endelig var der PutterTeam Odenses to egne hold, hvor man ogsåfik afprbvetlidtnye og unge spillere påbegge hold. Atkampen om sejren skulle stå mellem Putter Teams førstehold og Odense Minigolf Club havde de fleste nok spået, og det blev også realiteterne. Dog blev kampen knapt såtæt og spændende som man kunnetænke sig, ikke mindst OMC, menklubbentog sig dog af mange points, men for dem var det også vigtigt at få spillet meget, og få gjot sig bemærket op til en sæson, hvorflere af demharfået en chance i landsholdssammenhæng. Hos Randers var der en enkelt spiller med samme må1, og selv om hans hold ikke kunne gøre sig gældende i medaljekampene, var det også for dem en god gang træning. Putter Team forsøgte sig med 2 nye ting i turneringen. Alle spillere blev udstyret med rygnumre, således at det var muligt for tilskuere at sætte navn på hver andenpladsen. enkelt spiller. Der var ligeledes opsat PutterTeams andethold gjorde et godt indtryk i turneringen og resultatlister til mellemstilling på 3 hentede tredj epladsen samlet. baner undervejs. Det var en meget sjovmåde atfglge spillets udvikling på, og det var muligt at fplgehvilkehold, der var bedst efter bane 6, 10 og 15, hvor resultatlisterne sad. Til vinderen varder en vandrepokal, og derudover var der pokaiertil nr lavsæson, spillemæssig Forhver afdeling var mentilfræningoghygge derpengepræmiertil er vinteren oplagt. og så nr skader det vel ikke at PutterTeam have et nogle mål at Odenseharplaner spillehenimodog I forhold til at UIDM blev afuiklet uden for sæsonnen blev der vist omatgennemføre byggetræningen op i Foto: ohr spil af mange af de deltagende spillere. fremragende tumeringenigen mod. Blandt holdene i turneringen var Jovist, det var hjemmebane, og det næste år, og selvfglgelig geme med et hold fra Randers. Klubben fik af- da også noget, men alligevel flere hold. spillere på holdet, og de må man rose spillerne for et godt resultat. fik rørt bolde og putter i disse Hos Silkeborg kæmpede de 4 weekends. Holdet fra Silkeborg var unge men uden at få høstet ret et kombineret ungdomshold af 8

9 0versigt over storme$tcrtu rneri ngen Mlucor_reneru 1/2002 Lic Pt. Nr. Navn SUM John Hansen I I o ' Vincent Huus 5 I.t o o E Jan Lyø 't o 1 7 z 8 I Lars Rosenquist I Kåre Thomsen o I Leif Meitilberg I Dennis P. Hansen o 7 o 6 I Morten Rasmussen 'I o Ole Rasmussen 6 5 o Erik Meldgaard Lars Nørreqaard 4 I Jacob Petersen I Srcnd Hansen Stefan Østergaard o Tabellen viser nuværende placering og points for de l4 bedstplacerede. Kort beskrevet giver en bedste score i et stormesterstævne 10 points,næstbedste giver 9 osv. Det sker på tværs af alle kategorier Opnår man 50 points over l5 stævner bliver man stormesten Resultater siden sidst For perioden 11. december- 24. marts Vinterstævne, Nord-Als Minigolf 2.BjarneHansen, Aalborg l2i Makkerstævne, Putter Team Klub, 19. januar 3.Dennis P. Hansen, Nord-Als 123 odense, marts Øvnge (5 rd.) Indledende runder (6 rd.) T.JanLyØ, Putter Team ll7 B-række (6 rd.) l.mads NØrregaard+JanLyf, Dennis P. Hansen, Nord-Als 121 l.peter Caspersen, Aalborg I4I 2.Christian Simonsen+ 3.Inge-Lise Hansen, Nord-Als Jesper Andersen, Silkeborg 153 John Hansen Rasmus Arentoft, Aalborg Allan Schwab+ Seniorer (5 rd.) Lars NØrregaard IZ3 l.arne Prip Hansen, Nord-Als 124 C-række (6 rd.) 2.Preben Madsen, Nord-Als 133 l.simon Jespersen, Aalborg 183 Finale 3.Bgrge Lykke, Nord-Als NgonehNdow, Aalborg I97 l.peter Sgrensen+Anders 3.KimNæsby, Aalborg 2Il Gr/nnegaard Juniorer (5 rd.) 2.Christian Simonsen+John Hansen l.allan Schwab, Nord-Als ll7 Super Cup 3.Allan Schwab+Lars N6rregaard 2.OliverWiile, Nord-Als Alf Jacobsen, Gelsted 18 3.MikkelWiile,Nord-Als Peter Caspersen, Aalborg 22 SlutstillingUIDM,putterTeam 3. Stefan Dirhner, Kiel 22 Odense Nordjyllands Open, Aalborg Minigolf Klub, februar l.putter Team Odense 1 140p A-række (6 rd.) 2.OdenseMinigolfClub 1l9p 1.Kåre Thomsen, Aalborg putter Team Odense 2 94 p I

10 Mrlrcorreneru 1/2002 Kort Nyt iriii:..1i1rffiilffig# l;w CIns llliiiiiiiiiii7 I Aalborg MinigoHKlub har de i et par år puslet med ideen om, at aniægge en ny terrasse ved klubhuset ved udendgrsanlæ gget. Terrassen vil ligge på modsat side af huset i forhold til den eksisterende terrasse. Anlægningen af dette nye fliseareal har betydet at bane 3 og 4 måtte flyttes, hvilket skete i efteråret. Nu er de ved at lægge sidste hånd på værket og håber ikke, at banerne har ændret sig væsenfligt. Man glædersig selvfplgelig i Aalborg (sikkertligesom de /vrige kiubber) til atkommeudendbrs og lufteboldene ogmøde alle minigolfvenneme til endnu en dejlig SæSON. Llnsdommen til B Milnder :: :::.::. ":i.::ii u.,. :,'''''',.::::::, :' ' ': De unge spillere i Putter Team Odense skal ud og rejse langt i år. Målet er Bad Mrinder i Tyskland lige sydforhannover. Klubbens ungdomsudvalg har nernlig planlagt en turtil anlægget, som i pinsen lægger baner til Nations Cup forjuniorlandshold, og til august bliver der så afholdt verdensmesterskaber på banerne. Det er klubbens to ungdomstrænere Erik Kristensen og Vincent Huus, som har planlagt turen, og den bliver speciel på den måde at de kommertil at spille påfiitbaner De tager af sted den maj.... :;'',,i1,1,..affiforall$ii :''ii.ii'"':.'i.. I sidste nummer af Minigolferen blev PutterTeam Odense bedt om at gøre det klart at træningsafgiften gj aldt alle spillere uden for klubben, og samtidig gøre det klart, at der ikke varnogen klubber somblev forfordelt. Putter Team har over forredaktionen bekræf\et, atalle klubbers medlemmer skal betale træningsafgift efter gældende regler. Dette skulle gerne bringe evenhrelle misforståelser på plads ",..., 20b eri.ruttef:ilharn,,r.r... :..,,..,.'..:::.:::::::::::::::'i.::.,,,,.,,,,i,,,,..::1,,,,... I Putter Team Odense overvejer man at købe DMgU's 2 etemitbaner, som pt. står'opmaganiseret hos ettransportfirma. DMgU har erklæret, at banerne skal realiseres i år. da man ikke anvender dem regelmæssigt længere, og de udggr en fast udgift til i lej eafgift på lageret for DM gu. 2 ekstra baner vil kunne åbne op for den mulighed, at man kan ændre påanlæggetfra gang til gang og demed skabe nye udfordringer og afueksling. Eksempelvis kunne det være en fordel atkonstruere et Vindue, da det altid er en krævende forhindring, som er værd at træne på. Den har også tilnavnet Favoritdræberen. liiil#:iiiliffii lp$dæ r]#i I Broager Banegolf Klub er man begyndt på et stykke arbejde" Her skal der udskiftes rammer på alle 18 baner, da de gamle efterhanden erhårdtramt af rust. Det tager selvfplgelig tid, og derfor udskifter man kun 1 bane ad gumgen, således at anlæggetkonstant kan stå spilklart. Udoverrammemeharman introduceret en ny forhindring. Der er opstillet et Plateau i stedet for Vulkanen. En enkeltforhindring skal også udskiftes. Det er oplbbet til Røret, som har set sine bedste dage, og der kommer et nyt et på banen. :;;;;:,'. '':',. ',.,i.. 'NyforTlendi'.i l ':": ',,,,, ',,,.-,,,,,,.,,,, ::,::::,,i::,,,, Nord-Als Minigolf Klub har på klubbens generalforsarnling valgt en nyformand. Det skete efter, at Preben Nørskov efter 16 år på posten valgte at gå af til fordel for friske kræfter Den ny formand hedder nu Arne Prip Hansen, og han er vist kendt af de fleste inden for minigohsporten. Tillykkemedvalget. 10

11 Mrrurcorpgneru 1/2OO2 $enior-eil iluxemburg Af Torben Baldorf, Gladsaxe Minigolf Klub Referat fra EM for seniorer 2001 Efter en hurtig flyvetur iandede jeg den 5. september i Luxemburg City, hvor jeg blev afhentet, og kørt til Petrustal, hvor vi spillede. Derblev spilleti alt 11 omgange på grund af regnvejr den ene dag, så der blev spillet alle 4 dage. Desværre havde j eg kriser undervejs i spillet og der manglerjeg en, somkan komme hen til mig og hjælpe mig over det. Jeg fik og får hjælp af svenskerne, østrigeme og tyskerne mestendels, men det er ikke helt det sarnme. RækkefPlgen af omgangene viser det helt klart: 2J, 20, 20, 22, 25, 26, 25, 23 og 22. Det gler 2lO slag og et snitpå 23,33. Holdene udtaect Det rakte til en placering som m. 61 ud af 68. Det er mit dårlieste resultatnogensinde. Men jeg prøver igen næste årpå filt i Gciteborg. Det ville være rart, hvis man fra DMU's side opprioriterede seniorafdelingen, da den er stor. Og Gdteborg ligger ikke så langtvæk. til Nordiske Mester$kaber Af Ole Rasmussen, Minigolftren Det var meget tidligt på sæsonen at de bedste danske spillere skulle ud af starthullerne og Eøre sig klar på træningsbanen for at komme i form til 2 udtagelsesweekends. Udtagelsesspil var den måde, at landstræner J anly Ø valgte som den grundlæggende indikator for spillernes styrke på nuværende tidspunkt. 8 herrer, 9 juniordrenge, 2 juniorpiger og 4 seniorspillere tog udfordringen op foratkomme medtil NM i Bjcirneborg i Finland. 6 herrer, 3 juniordrenge, 1 juniorpige og 4 seniorer skulle afsted. Senior- og juniorhold måkombineres af 3 herrer og 1 dame. Gældende for alle hold, også for herrehold og damehold, må dårligste runde streges i hver omgang. Det er den måde, at de nordiske lande har valgt at afvikle NM på. Detbeløb skal udbetales til særlige præstationer ved de internationale mesterskaber i år. Det vil sige NM, EM og VM. Foreksempel vil en guldmedalje Der er fra Dansk Minigolf Union afsat et beløb til en bonus- eller for hold helt sikkert få kasseapparatettil atklinge, og ligeledes vii de rigtigt gode individuelle resultater også give en udbetaling. Der er selvfglgelig lagt et niveau, såiedes at der er noget at gå efter. Omvendt bliver det bestemt heller ikke et ta-selvbord, som ingen krav stiller. Det er naturligvis håbet, at præstationspuljen kan få spiilerne tii at yde det absolut bedste hele tiden. Samtidig er det måske et lille plaster på såret for den egenbetaling, der fglger med i år på landsholdet. Listen til hbjre er resultatet fra de 2 udtagelsesweekends i Putter Team, Nord-Als og Broager. De spillere markeret med med et bogstav skal afsted. J=Junior, H=Herre og S=Senior. Ledere bliver Heino Nieisen, Ole præstationspulje om man vil. Rasmussen og Stephan Jensen. Bonus i sigte Ms TI is1 Vincent l,luus,.,,,.:i.,.,, H*# lan Lyø,,nen*s f,r;p 'H if'i.rlii :il{l 2?,55 't 22,70 "',23i.?-o Lars Nprregaard 23,85 John HanSeni,?3,87 Hi Stefan,, Østergaard 24?00 *. Xarc fhomgn ', ',24,:1O sr. Allan Sdhwab,, 24,\5 *'l il::ii bi**-roe#d Nørregaard Morten n**ui*en,, Johnny Andeisen ' Stephan Jensen,, Jannick,Skov, Christian Sirnonien Mads ', i MikkelWiila Torben Baldorf, Å,ea :2+;SCI 'V4,g3 æ;30?5,65?å,10 26ir3},26;33 ",'.'...,.?6,53 Ieispsl Andersen.,',,, 16"85 *. :xri*tioi,mittrri"i s inse-i-isl S nb-u"rt BatOotf'::.: y71j:s Han#rr'ni"iliis bilr*t*ilå,. '., 28,00 il,to 11

12 M rr.rrcor-rener.r 1 /2002 Årsberetning for Mini$olferen 2001 Af Ole Rasmussen, redaktør Minigolftren Fra DMU's repræsentantskab : Det blev vel nok bladets bedste år, dette bedømt udfra det meget varierede indhold leveret af mange forskellige personer samt udfra antal producerede sider. Vi har samlet lavet 5 blade og i alt 88 sider. Det vil sige et gennemsnrtpåt 17, 6. Også antallet af abonnenter er vokset stille og roligt. Dererkommet flere licensspillere til franye klubber samt fra de eksisterende klubber. Og samtidig modtager klubbernejo stadig et antal løsblade tilklublokaleme. Detblev ogsået årmed etnyt tiltag. Vi besluttede, at det skulle være slut med gratisannoncer for klubstævner. og det har da også betydet et mindre antal annoncer i bladet og en 1ille indtægt til DMU. Jeg ser det som en god lpsning at reklameudgifteme for klubstævner, produktsalg eller andet ikke skal løftes af DMU. Det vil1e ikke være rimeligt i betragtning af, at der dukker flere og flere stævner op sammenmed at antallet af klubbermed aktiviteter stiger. Nu har vi retningslinier og vi har et tilbud til eksteme annoncører. Så var det også et eksamensårr for bladet. For Post Danmark ville skille fårene fra bukkene, således at ikke alleblade kunne blive udsendt som "blade derbefordres til særlig lav takst". Vi bestodheldigvis den eksamen, og det skyldes, at bladet 12 Derforvil vi ogsåi Zo02vælgeat ikke indeholder for mange lister, fortegnelser og kataloger, men i stedet har et varieret og sagligt indhold i bladet. En stor tak ti1 alle udkomme 5 gange. Terminerne er sat til marts, maj, juli, september og december. Som mål for de kommende blade for dette. Vi nåede op på 5 udgivelser sidste år. Ambitioneme lå egentligt på 6 udgivelser og drømmemålet havde vi allerede beskrevet som 8l0udgivelser. Men med 5 blade på et år, som i sæsonen udkommer hver anden måned, holdervi etniveau, som også er realistisk i forbundet og i sporten for tiden. Det giver et rimeligt aktualitetsindhold samt en rimelig mængde pr. gang. Detkan jo tydeligt ses sidste ar. Mindste udgave var decemberudgaven med kun 12 sider, og det måjo også siges at være uden lor sæsonen på det tidspunkt afåret. og som en del af bladets udvikling, kunne vi tænke os mere billedmateriale til rådighed, specielt aktuelt materiale. Også indlæg fra andre end redaktionen må geme være vedhæftet billeder. I sammenhæng med billeder kunne man også forestille sig et billede af forfatteren til den pågældende artikel. S åfremt repræsentantskabet og bestyrelsenkan tilslutte sig den nuværende redaktion erbåde Leif Meitilberg og Ole Rasmussen interesserede i at fortsætte i bladudvalset. DEADLIIYB,S'28O2 Nr; Udkommer,, ::i::,:, Mediornaj,..,'...'. 6.: ::il :i:r:: ::aa + i:l.l: lg Deadlind, "...i.. i,. IVIsdiojuli,,":'' n4åoio ieptemuer Iv{edio december *- #;i 25,., juni., au$ust r, 25. navember

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde

Referat: Bestyrelsesmøde Referat: Bestyrelsesmøde Dato: 22. juni 2016, kl. 18.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Dagsorden: Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Alf Jakobsen (AJ), og Louise (LP) Michael Sølling (MRS),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Infonyt Klubblad for Minigolfklub Putter Team Odense

Infonyt Klubblad for Minigolfklub Putter Team Odense Infonyt Klubblad for Minigolfklub Putter Team Odense 4. kvartal 2013 Odense, den 2. oktober 2013 Deltagerne i klubmesterskabet den 28. september Sportsminigolfklubben Putter Team Odense Rugårdsvej 23 5000

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

1. Valg af dirigent. Søren Dietz Elmstrøm. 2. Sektionsleder ens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

1. Valg af dirigent. Søren Dietz Elmstrøm. 2. Sektionsleder ens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen Mødeindkaldelse/Beslutningsnotat: Dato: 14. april 2013 Mødetidspunkt: 9.00 Mødested:Idrættenshus Deltagere: Britt Kejser Greve (BG); Karl-Emil Greve (KG); Jimmy Adler Andersen (JAA); Jens Andersen (JA);

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

NEWSLETTER. 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Bjarne Godtfredsen og som referent valgtes Peter Munkholm

NEWSLETTER. 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Bjarne Godtfredsen og som referent valgtes Peter Munkholm DANSK MINI RACING UNION mail NEWSLETTER DMRU Mail Newsletter ses bedst med Adobe Acrobat Reader 5.0 nr.2/04 DMRU Delegeretforsamling i Kolding 28.11.2004 Tilstede: Peter Munkholm, Kolding Jan Juul, Ikast

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle.

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. 1: valg af dirigent. (IU foreslår Carsten Mortensen). Carsten blev valgt. 2: valg af referent. (IU foreslår Michael Hansen). Michael valgt.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 00 Fremmøde: Der var mødt 35. 01 Valg af dirigent: Kirsten Nielsen 02 Valg af protokolfører: Erik 03 Formandens beretning: Der vedlægges bilag efter renskrivning

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense TID: 1. november 2015 kl. 08.30-16.20. Fremmødte: Jesper, Jan, David, Søren Herlev, Jan-Erik, Tarik, Mikael, Erik(referent)

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 25. februar 2017 Gældende fra 01.03.2017 Dato: 27.02.2016 Side 1 af 10

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Så er det endnu engang blevet til for status på året der er gået, og kigge frem på det næste år.

Så er det endnu engang blevet til for status på året der er gået, og kigge frem på det næste år. Beretning ved repræsentantskabsmøde 4. marts 2012 Så er det endnu engang blevet til for status på året der er gået, og kigge frem på det næste år. Bestyrelsen og ledelse Sportskommission har været sammensat

Læs mere