SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE"

Transkript

1 SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE

2 Boganmelderne - Medicin INDLEDNING Kender du det, når du hvert semester skal starte forfra? Først skal du sætte dig ind i semestret og de enkelte fag du skal til at have. Dernæst skal du finde ud af hvilke pensumdækkende bøger, der findes til de pågældende fag. Til sidst skal du udvælge de bøger, som du forventer vil gavne din studieteknik bedst. Udfordringen alle studerende står over for er, at vi alle lærer/læser forskelligt. Derfor er det vigtigt, at man vælger de bøger, som passer til ens egen læring, og ikke blot vælger de bøger, som andre anbefaler. Du står i den situation, at den eneste tilgængelige informationskilde, er dine ældre medstuderende. Uheldigvis er den bedste studieteknik ikke ens for alle, derfor er en medstuderendes gode råd ikke nødvendigvis til gavn for dit bogvalg. Men hvordan vælger man så lige de rigtige bøger? Du træffer en informeret beslutning på grundlag af SEMESTERBESKRIVELSERNE, lavet af Boganmelderne. Vi er en gruppe, bestående af fem studerende med forskellig studieteknik, som går på hvert sit semester. I SEMETERBESKRIVELSER finder du en beskrivelse af hvert semester, samt gode til hvordan semestrene bedst gribes an. Bachelordelen fra 1. til 6. semester er beskrevet. Desuden kan du se hvilke elementer, der er obligatoriske, samt hvordan eksamen forløber for de enkelte fag. Efter hver semesterbeskrivelse følger en liste over de bøger som vi i gruppen mener, er pensumdækkende. Boglisten er lavet på baggrund af de bøger som forelæserne anbefaler, de bøger vi selv har læst efter, samt bøger som andre studerende har brugt. I denne anden udgave af SEMESTERBESKRIVELSER følger en beskrivelse af stort set alle bøger. Hver bog er graderet med stetoskoper fra 1-6 stykker. Dokumentets sidste del indeholder en liste over supplerende bøger, som du kan bruge studiet igennem, samt en liste over nyttige links til skema, eksamensdatoer, noter, radiologi sider osv. Vi håber, at denne beskrivelse vil hjælpe dig og måske endda afklare mange af de spørgsmål, du måtte have om dit spændende semester. Hvis du skulle have nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Side 2 af 108

3 Boganmelderne - Medicin Held og lykke med studiet. Vi vil gerne takke Gry Hayhurst fra Academic Books for hendes støtte og hjælp til at komme vider med projektet. Desuden vil vi gerne takke Munksgaard og FADLs forlag for deres bidrag og støtte til vores projekt. Gruppen består af følgende medicinstuderende: Benjamin Naveed Janjooa 10. semester Frederik Martiny 6. semester Mathias W. Brejnebøl 10. semester Henriette Holst 12. semester Sophie Buhelt 8. semester Side 3 af 108

4 INDHOLDSFORTEG- NELSE 1. semester 5 2. semester semester semester semester semester 82 Supplerende bøger 102 Nyttige links 107 Side 4 af 108

5 Semestret generelt 1. SEMESTER 1. semester I de første uger af første semester har du et introduktionskursus. Kurset tjener som en almen introduktion til selve medicinstudiet, undervisningsmetoderne, samt de studieadministrative redskaber på fakultetet. I slutningen af kurset er du ude på et éndags ophold på en given hospitalsafdeling. Her ser du hvordan læger arbejder, samt hvordan en afdeling på et hospital fungerer. Der er ingen obligatoriske elementer forbundet med kurset. Efter introduktionskurset starter selve semestret. Du har et integreret kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter sideløbede med et kursus i tidlig patient kontakt. Hvis du vil se ECTS (European Credit Transfer System) point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU - Kursusbeskrivelser Semestrets opbygning Kursus i Basal HumanBiologi & Cellens Kemiske Komponenter I daglig tale er BHB kendt som Humanbiologi og Cellens kemiske Komponenter som før hed Medicinsk Kemi nu bedre kendt som Kemi. Formålet med kurset i humanbiologi og cellens kemiske komponenter er overordnet at give den studerende et overblik, samt grundlæggende forståelse, for den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning. Deltagelse i laboratorieøvelser i cellens kemiske komponenter og efterfølgende aflevering af rapporter er obligatorisk for at kunne bestå kurset og få lov til at gå til eksamen. Øvelser på kurset i humanbiologi og kemi: Du har 3 fysiologi øvelser i BHB og 2 kemi øvelser i kemi OBS Rækkefølgen af øvelserne varierer fra hold til hold. BHB: Hudreceptor BHB: Kredsløb og respiration Kemi: Bikarbonat Kemi: Biomolekyler Integreret (Både kemi og BHB): ph regulation og bikarbonatbuffer Side 5 af 108

6 Generelle råd til øvelser: Laboratorieøvelserne foregår nogenlunde som du er vant til i gymnasiet. Du skal dog være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at møde velforberedt op til øvelsen, altså skal du som minimum have læst øvelsesvejledningen. Det kan anbefales at møde velforberedt til øvelserne, da der oftest ikke er sat tid af til teoretisk gennemgang før øvelsen begynder. HUSK at undersøge om du selv skal medbringe kittel eller handsker eller om en eller flere personer fra holdet skal melde sig som forsøgspersoner inden øvelsesdagen. 1. semester Kursus i Tidlig Patient Kontakt (TPK) TPK kurset sigter mod at give den studerende en dybere og bredere forståelse for lægens rolle og funktion som kommunikator, samt læge-patient forholdet. Du vil blive undervist ud fra forskellige modeller og teorier, og skal ved endt kursus have en forståelse af forskellige perspektiver på sygdom, samt betydningen af det enkelte menneskes livsforløb på tolkningen og forståelsen af egen sygdom. På kurset lærer du basale kommunikationsteknikker, grundlæggende etiske overvejelser i lægeprofessionen med videre. Du vil under forløbet blive tilknyttet en praktiserende læge, samt en patient. Du skal gennemføre 3 samtaler med lægen og patienten, hvor I snakker om patientens sygdom, livsforløb, forhold til sundhedssektor o.a.. Samtalerne skal munde ud i en rapport, hvor du redegør for patientens egne overvejelser omkring sygdom og lignende (Se kompendiet i TPK for formalia til opgaven). Det kan anbefales at gøre et godt stykke arbejde ud af rapporten, da det er denne du eksamineres ud fra, og det er en god måde at få anvendt og forstået pensum på. Obligatorisk elementer: Førstehjælpskursus: Et to dages kursus i basal førstehjælp på Panum. Undervisning i tavhedspligt. SAU undervisning med din lærer på Panum. Besøg hos praktiserende læge og patient, samt aflevering af rapport, der opfylder de formelle krav. Side 6 af 108

7 Undervisningsformer Forelæsninger 1. semester Forelæsningerne varer 45 min, starter altid et kvarter over et helt timetal (det akademiske kvarter) og omhandler et givet emne fra pensum. Det er meget forskelligt blandt de studerende, i hvilken grad de kommer til forelæsningerne. Et godt råd er, at du lægger ud med at komme til alle forelæsningerne og selv finder ud af, hvad det giver dig, om du skal skrive noter på computer eller papir, eller måske foretrækker bare at sidde og lytte. SAU undervisning SAU undervisning eller Studenter Aktiverende Undervisning foregår som almindelig klasseundervisning. Her har de studerende mulighed for at stille spørgsmål til pensum og være en del af undervisningen. SAU undervisning prioriteres højt af de fleste studerende, da mange finder det meget udbytterigt. På 1. semester har du SAU undervisning i humanbiologi. Her er underviseren en studerende fra et højere semester. I faget kemi er SAU underviseren ofte en specifikt faguddannet fastansat ved fakultetet. Cafe timer I kemi er der arrangeret café timer, som foregår i et af auditorierne. Café timerne foregår sådan, at de studerende har mulighed for at komme og regne opgaver. Der vil være to lærere, der står til rådighed for at besvare jeres spørgsmål og gennemgå emner som fx ph eller Fischer til Hayworth projektion på tavlen. Side 7 af 108

8 Eksamen Se udførlig eksamensoversigt på: Eksamensplaner 1. semester Eksamen i humanbiologi og kemi: Integreret skriftlig eksamen af 4 timers varighed. Du må medtage dit tabelværk over kemiske data og en lommeregner. Det er ikke tilladt at have gemt data på lommeregneren De tager stikprøver til eksamen, så overhold reglerne for din egen skyld. Eksamen skal være bestået inden du kan påbegynde 3., 4. og 5. Semester Men det er altså muligt at fortsætte på 2. Semester uden at have bestået 1. semester. Eksamen i TPK Tidlig Patient Kontakt: Eksamen er mundtlig og varer cirka 20 minutter. Der er ingen forberedelsestid til eksamen, da du eksamineres ud fra din rapport. Til eksamen stilles der både konkrete spørgsmål til rapporten, samt perspektiverende spørgsmål til pensum. Du må selvfølgelig gerne have din rapport med ind til eksamen Men du må IKKE have lavet noter, overstregninger eller lignende i rapporten. Eksamen skal være bestået inden du kan påbegynde 3., 4. og 5. Semester. Gode råd til studiet og semestret generelt: Som mange studerende også vil fortælle jer, er den bedste forberedelse til eksamen ofte at regne gamle eksamenssæt. Derfor er cafe timerne en rigtig god ide at komme til, da I netop her får regnet de type-opgaver igennem, som vil blive stillet til eksamen. Side 8 af 108

9 Humanbiologi BØGER Hole s Essentials of Human Anatomy and Physiology af Ricki Lewis, David N. Shier, Jackie L. Butler. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: McGraw-Hill Education - Europe Sprog: Engelsk Sider: 612 Udgave: 11 Udgivet: 2011 ISBN: Indledning: En god, smuk, behagelig og dejlig bog, som er den første man berører på medicinstudiet. Dette er den pensum anbefalede bog og en af de to bøger, som man kan benytte på første semester til humanbiologi. Uanset hvilken af de to lærebøger, som man vælger, skal hele bogen læses - supplér med eksamensopgaver og lav multiple choice opgaver på dette link: Multiple choice opgaver. Beskrivelse: Bogen er meget let at læse og indeholder mange store billeder. Man kan nå at læse tingene flere gange. Undervisningen er opbygget efter denne bog hvilket gør den til en fordelagtig erhvervelse. Bogen er skrevet på engelsk og beskriver fysiologien og anatomien kort og kontant. Der forekommer desuden en del faktabokse som beskriver forskellige sygdomme. Holes er bogen som mange studerende tænker tilbage på som værende en dejlig og meget behagelig bog. Eftersom dette er en introduktionsbog er der en del ting, den ikke forklarer og dette kan virke irriterende for den vidensbegærlige elev. Dog kan vi oplyse at man som medicinstuderende nok skal blive udsat for en rigelig detaljeringsgrad senere på studiet. Vi mener ikke, at der er noget i vejen for, at du benytter en tidligere udgave af bogen, eftersom det er meget få ændringer, der forekommer i hver udgave. Bogen benyttes desuden kun på første semester. Vurdering Bogen er et rigtig godt valg, og man skal ikke være bange for at begive sig ud på at læse en bog på engelsk. Det vil tvært imod komme en til gode senere på studiet, hvor man skal læse større og mere læsetunge bøger på det engelske sprog. 1. semester Side 9 af 108

10 Menneskets anatomi og fysiologi af Olav Sand, Jan G. Bjålie, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Semesterbrug: 1. semester Forlag: Gads Forlag Sprog: Dansk Sider: 538 Udgave: 2 Udgivet: 2008 ISBN: Indledning: Menneskets anatomi og fysiologi er en lærebog i humanbiologi som alternativ til Holes. Det er en velillustreret, pædagogisk og alt i alt god lærebog, som giver den studerende et basalt overblik over menneskets anatomi og fysiologi. Bogen er oprindeligt rettet mod sygeplejestuderende, men er fuldt ud pensumdækkende til kurset i humanbiologi ved KU. Uanset hvilken af de to lærebøger, som man vælger, skal hele bogen læses - supplér med eksamensopgaver og lav multiple choice opgaver på dette link: Multiple choice opgaver. Beskrivelse: Især illustrationer er gode og teksten er fornuftigt opdelt i afsnit, så den studerende præsenteres for stoffet på en overskuelig måde. Sproget er kort og kontant, vigtige begreber eller pointer er markeret med kursiv. Relation til Holes Størstedelen af de studerende vælger at læse efter Holes. Det skyldes, at kurset i humanbiologi og selve eksamen er opbygget efter denne bog. Man kan dog sagtens anvende denne lærebog i stedet, selvom der kan være enkelte detaljer som kun nævnes i Holes. Nogle vil argumentere for, at det er lettere at læse efter en dansk lærebog. Vær dog opmærksom på, at man ikke altid senere hen vil have danske alternativer til de engelske lærebøger. Vurdering: Det er en velstruktureret, pædagogisk lærebog uden overflødig snak, som giver den studerende et godt basalt overblik over menneskets anatomi og fysiologi. Fordelen ved at læse efter Holes er, at kurset er opbygget efter denne, samt at eksamensformuleringerne er taget fra Holes. Dog er den danske lærebog mere forklarende end Holes på nogle punkter - det må alt i alt være en smagssag, hvilken bog man læser efter her. 1. semester Side 10 af 108

11 Kemi Fundamentals of chemistry af Carl A. Hoeger, David S. Ballantine, Virginia E. Peterson, John E. McMurry Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (1. semester) Forlag: Pearson Education Sprog: Engelsk Sider: 992 Udgave: 7 Udgivet: 2013 ISBN: Indledning: Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry (Herefter benævnt McMurry) er pensumbogen på første semester. Bogen er fuldt ud pensumdækkende. Det er ikke nødvendigt at supplere med andre bøger, bortset fra KDO en (Kemiske data og oversigter). Der er lagt stor vægt på at gøre faget kemi mere spændende, og på at sætte den kemiske teori i relation til the real world. Det er en meget pædagogisk bog, hvor stoffet forklares grundigt. Vær dog opmærksom på, at man som medicinstuderende ikke er pålagt at kunne recitere samtlige kemiske grupper og former for estre. Beskrivelse: Sproget er let forståeligt, mens indholdet til tider kan gå en smule ud af en tangent og ikke altid er relevant for dit videre erhverv som læge. Du får dog al den nødvendige viden og lidt til serveret på en struktureret måde og underbygget af gode tabeller og illustrationer. Undervejs i kapitlerne er der Worked examples, hvilket er små opgaver til kapitlets teori, samt Problems, små spørgsmål til læseren i det gennemgåede stof. Ved eksamenslæsningen kan du med fordel skippe selve hovedteksten og nøjes med at kigge billeder, tabeller og læse teksten under billederne. Vurdering I slutningen af kapitlet gives der svar på de mest essentielle problems, nøgleord fra kapitlet opridses, og der gives et velstruktureret resumé. Det er en meget pædagogisk bog, dog vil nogle studerende med stor sandsynlighed føle, at bogen er overpædagogisk. Hører du til sidstnævnte gruppe må du springe worked examples og Problems over, samt lægge fokus på illustrationerne og billedteksten. Så er det hurtigt læst. Vurdering Der er ingen alternativer. Bogen er pædagogisk og velegnet til førstegangslæsning. Kemi er de færreste studerendes ynglingsfag, men bogen her formår faktisk at gøre faget spændende og relevant til tider. Mange vælger at købe bogen brugt, da den ikke skal bruges senere på studiet, og derfor sælger mange studerende bogen billigt. Der laves en ny version af bogen årligt uden de store ændringer, så ældre udgaver afviger ikke det store fra de nye. 1. semester Side 11 af 108

12 Kemiske data og oversigter af Jørgen Christoffersen. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: FADL's Forlag A/S Sprog: Dansk Sider: 154 Udgave: 3 Udgivet: 2012 ISBN: Denne bog er obligatorisk og må medbringes til eksamen. Det er et opslagsværk, som indeholder diverse formler og værdier. Køb den Kemi A1 og A2 af Helge Mygind Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: Haase & Søns Forlag as Sprog: Dansk Udgivet: 2009 ISBN: semester Kemi 2000 A1 og A2 eller Kemi serien af Helge Mygind. Her står kortere og mere præcise forklaringer på de kemiske begreber. Nogle studerende har stor gavn af at supplere SAU undervisningen med disse bøger. De definerer formler og begreber mere præcist end McMurry, hvilket gør dem mere egnede ift. regneopgaverne. Disse bøger er dog målrettet kemi C, B eller A i gymnasiet og ikke medicinstuderende vær derfor opmærksom på, at noget af stoffet er over niveau eller irrelevant, mens andre emner i dit pensum ikke dækkes af disse bøger. Side 12 af 108

13 Tidlig patient kontakt Medicinsk kommunikation af Kaj Sparle Christensen m.fl. Relevant kursus: Tidlig patient kontakt Semesterbrug: 1. & 12. semester Forlag: FADL's Forlag A/S Sprog: Dansk Sider: 215 Udgave: 1 Udgivet: 2011 ISBN: Indledning: Medicinsk Kommunikation (MK) afløser den tidligere Samtalen med patienten og er samtidig den første grundbog i medicinsk kommunikation. Bogen er velstruktureret og giver konkrete eksempler på, hvordan teoretiske kommunikationsredskaber og -analyser anvendes i praksis. Kapitlerne er skrevet af forskellige forfattere, derfor er der lidt forskel på opbygningen af kapitlerne. Alt i alt har bogen en god struktur og et indhold som formidles på en brugbar og pædagogisk måde. Beskrivelse: Sproget er let forståeligt. Bogen kan derfor anbefales til 1. gangslæsning. Hvert kapitel indledes med en kort skitsering af emne, i hvilken sammenhæng og hvorfor emnet er vigtigt, samt ofte et citat eller et eksempel fra lægens hverdag. Kapitlerne er herefter inddelt i undertitler med korte tekstafsnit. Afsnittene er korte og præcise, hvilket gør bogen nem at slå op i. Tekstafsnittene suppleres af figurer, faktabokse og eksempler, hvilket er nyttigt til at sætte de ofte lidt abstrakte kommunikationsredskaber ind i en kontekst, så man forstår det. Dette hjælper til at bogen ikke fremstår så snakkende eller blød som mange bøger om kommunikation let kommer til. Vurdering: Bogen er den eneste som anbefales på Academic books til TPK kurset. Medicinsk kommunikation er grundig og er let at gå til. Det kan IKKE anbefales at undlade at læse bogen eller at læse Samtalen med patienten i stedet, da den ikke dækker pensum lige så godt som denne bog. Det eneste minus ved bogen er måske forskelligheden i kapitlerne grundet de forskellige forfattere. 1. semester Side 13 af 108

14 Semestret generelt 2. SEMESTER 2. semester Velkommen på andet semester. Du er med stor sandsynlighed gode venner med Hole s og den basale humanbiologi, og klar til at starte din forståelse af de cellulære processer, som ligger til grund for vores eksistens. Til forskel fra første semester, er læsebyrden større. Dette er både pga. at der simpelthen er flere sider, som skal læses, men også fordi indholdet er mere kompliceret. En anden nyhed er inklusionen af lysmikroskopi. I histologiundervisningen (se nedenfor), vil noget af tiden benyttes på at lære, hvordan du identificerer forskellige vævstyper. Semestret indeholder desuden flere øvelser, end der var på første, og derfor skal der også skrives flere rapporter. Semestret er opbygget af to forløb. I det første forløb ligger kurser i medicinsk celle- og vævsbiologi, hvilket indbefatter fagene Celle-væv, anatomi og biokemi, samt kursus i excitable celler, som indbefatter faget biofysik. I praksis deles fagene dog bedre ind i cellebiologi, histologi og biofysik, da det er måden bøgerne passer bedst. Dette forløb varer ca. 3 måneder. Andet forløb indbefatter kurserne medicinsk genetik og sundhedspsykologi. Forløbet varer semestrets resterende halvanden måned. Semestrets opbygning I det følgende beskrives gode tips til semestrets forskellige fag. For en uddybet redegørelse, omkring hvad der forventes til hvert fags eksamen, henvises der til målbeskrivelsen på Københavns Universitets hjemmeside. Hvis du vil se ECTS point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU - Kursusbeskrivelser Side 14 af 108

15 Første forløb - Kurses i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler Cellebiologi: Faget dækker over forståelsen af cellens kemiske egenskaber, processer og funktioner. Dette er et af de største fag på semestret og når du begynder, kan det virke overvældende. Hvis du satser på at have læst til forelæsningerne, vil du muligvis blive overvældet. Mængden af nye enzymer og processer er betydelig. Det er derfor vigtigt at vide, at når du er over den initielle læsebyrde, bliver mængden af nyt stof i dette fag væsentlig mere afbalanceret. Histologi (histos = væv, logos = viden(skab)): Faget dækker over menneskekroppens forskellige væv, hvordan disse fungerer, samt deres mikroskopiske anatomi. 2. semester En stor del af faget handler om at lære, hvordan de forskellige typer væv i kroppen (f.eks. muskel, bindevæv, nervevæv og epitheler) adskiller sig fra hinanden. Det betyder, at du til dels skal erhverve dig en forståelse af hvordan de forskellige væv ser ud i et lysmikroskop, men også at du skal forstå hvorfor de ser sådan ud. Sidstnævnte gør, at der i dette fag også er mange proteiner og enzymer, som skal læres. Nogle lærebøger har meget høj detaljeringsgrad, mens andre kun medtager de mest essentielle. Biofysik: Faget beskæftiger sig med basal elektrofysik anvendt til at forstå hvordan især nerve- og muskelceller kommunikerer og aktiveres. Desuden skal du lære en række intracellullære signalveje. Selvom der ikke er meget læsning, kan faget være forståelsesmæssigt kompliceret. Du gør dig selv en stor tjeneste ved tidligt at få et godt kendskab til de elektrofysiske begreber såsom spændingsforskel, strømstyrke, modstand og kapacitet. Mht. de intracellulære signalveje, er det anbefalet, at du sætter dig og tegner dem et par gange hver dag i et par uger. Dette kommer dig til gode senere studiet, da det vil blive forventet, at disse signalveje er forstået. Andet forløb - Kursus i medicinsk genetik og kursus i sundhedspsykologi Medicinsk genetik: Faget beskæftiger sig med genkodens sammensætning især med fokus på forskellen på det normale og det muterede gen. Til forskel fra mange fag tidligt på bachelordelen, har genetik et meget klinisk fokus. Meget af den viden, som du erhverver dig på kurset ligger ikke blot til grund for hvad der skal læres senere stoffet er i sig selv klinisk relevant. Side 15 af 108

16 Sundhedspsykologi: Faget fokuserer på at give en forståelse af sammenhængen kendt som den bio-psyko-sociale model, hvor kroppens mentale tilstand, fysiologiske niveau og sociale adfærd betragtes som en helhed. Derudover diskuteres emotionelle tilstande, som stress, samt hvad der ligger til grund. Obligatorisk undervisning Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi: Deltagelse i øvelserne og godkendelse af øvelsesrapporterne i biofysik og i biokemi. For biokemiens vedkommende endvidere deltagelse i øvelsesplanlægningen. 2. semester På øvelsesdagen får du en introduktion til selve øvelsen. Opfølgningen foregår via forelæsninger og SAU-timer som ikke er obligatoriske. Cellebiologiøvelser: Cellens komponenter Genekspression Biofysikøvelser: Membranpotentialet Genetikøvelser: Deltagelse i øvelserne og godkendelse af øvelsesrapport- erne. Eksamen DNA øvelsen: Består af 3 øvelsesgange Kromosom øvelsen: Består af en øvelsesgang og foregår på computer. Der er 3 eksamener på semestret. Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler: Dette er en 5 timer integreret skriftlig eksamen, som desuden indeholder billeder af histologiske præparater som skal angives. Det er kun tilladt at medbringe en lommeregner. Eksamen ligger ca. 3 måneder inde i semestret. Kursus i medicinsk genetik: 1 eksamen, som er skriftlig med en varighed på 2 timer. Bortset fra lommeregner, er eksamen uden hjælpemidler. Kursus i sundhedspsykologi: 1 eksamen, som er skriftlig med en varighed på 3 timer. Fagbogen og kompendiet må medbringes med indskrevne noter, men internetadgang er ikke tilladt. Side 16 af 108

17 Det anbefales på det kraftigste, at du begynder at kigge på et par eksamensopgaver forholdsvis tidligt på semestret. Selvom du herved kan få en følelse af, at du ikke har særlig godt styr på stoffet, vil det dog give et indblik i eksamensspørgmålenes form. Desuden vil eksamensopgaverne give dig en forståelse af det niveau, som kræves til eksamen. Til eksamenslæsningen gælder det især om at få dannet en strategi, således at du både får læst, samt lavet samtlige tidligere eksamensopgaver. 2. semester Eksamensplanen kan findes på følgende link: Eksamensplaner Side 17 af 108

18 Cellebiologi BØGER 2. semester Essential Cell Biology af Keith Roberts, Dennis Bray, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Peter Walter, Karen Hopkin. Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2. semester Forlag: Taylor&Francis Inc Sprog: Engelsk Sider: 860 Udgave: 3 Udgivet: 2009 ISBN: Indledning: Essential Cell Biology er en velillustreret og pædagogisk opbygget lærebog. Den er amerikansk, hvilket er ensbetydende med, at den til tider kan være lidt snakkende. Detaljeringsgraden er høj højere end hvad der forventes af dig til eksamen. Beskrivelse Det er ikke nødvendigt at læse The Cell, da man risikerer at drukne i detaljer. Pensum er ændret fra tidligere til at Essentials er fuldt ud pensumdækkende. Læs kun The Cell hvis du har en særlig interesse for faget det er en god bog, hvor du får en meget dyb, men initialt ustruktureret, forståelse af cellebiologien. Sproget er nemt forståeligt og i en mere pædagogisk tone end man ser i andre amerikanske lærebøger. Detaljeringsgraden er høj men de gode illustrationer hjælper til forståelsen. Fokuser på tegningerne og teksten herunder. I hvert kapitel er der How we know afsnit disse kan være interessante, men de er sjældent pensumrelevante. Kapitlet afsluttes med Essential concepts hvor de vigtigste pointer noteret i punktform. Disse er super gode til at tjekke om du fik det hele med. Herefter er der spørgsmål til kapitlets indhold, hvis du vil prøve din viden af. Vurdering: På andet semester er Essentials the book Vær dog opmærksom på, at bogen ER pensumdækkende... UNDTAGEN METODER Ved SAU/På Absalon udleveres et kompendium i biokemiske metoder Dette er også en del af pensum, og der spørges tit ind til metoderne til eksamen. Sørg derfor for, at du kan forklare Northern vs. Western blotting, PCR, ELISA med videre. Side 18 af 108

19 Molecular Biology of the Cell af Keith Roberts, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Peter Walter Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2. semester Forlag: Taylor & Francis Inc. Sprog: Engelsk Sider: 1392 Udgave: 5 Udgivet: 2007 ISBN: Indledning: Molecular Biology of the Cell også kendt som blot the Cell i studentermunde, er en flot bog, der ikke undlader nogen detaljer. Beskrivelse: Uden den store tvivl er The Cell en af de bøger, der kan være hårdest at læse på medicinstudiet. Dette skyldes delvist, at den introducerer utrolig mange nye begreber, men også fordi at bogen simpelthen indeholder utrolig meget viden. Hvis du vælger denne bog, er det et godt hint til førstegangslæsningen, at du holder dig til den meget velskrevne billedtekst, som beskriver de mange illustrationer. Undlad at læse kapitlerne fra A-Z i første hug - Du risikerer at brække nakken på det. Anden gang du læser, kan du så dykke dybere ned i materialet. Forfatterne har gjort deres bedste for at gøre illustrationerne gode, men materialet de havde at arbejde med nemlig enzymer og proteiner gør det svært at lave andet end forskelligtfarvede kugler og firkanter, der mødes. Bogen er fyldt med detaljer og appellerer derfor til den studerende, som gerne vil vide mere, end hvad pensum kræver. Hvis man ikke har interesse i at læse udover pensum eller synes, at cellebiologien virker overvældende nok i forvejen, kan man alternativt vælge Essentials of Cell Biology, som er The Cells velskrevne lillebror. Vurdering: Vil du have den absolut mest fyldestgørende information om cellebiologien er The Cell noget for dig og så er den RØD. 2. semester Side 19 af 108

20 Histologi Genesers histologi af Finn Geneser, Jørgen Tranum-Jensen, Erik Ilsø Christensen, Klaus Qvortrup, A n n e - arie Brüel. Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2., 3., 4. og 5. semester Forlag: Munksgaard Sprog: Dansk Sider: 761 Udgave: 2 Udgivet: 2012 ISBN: Indledning: Bogen er pensumdækkende til den basale histologi på andet semester, samt den organspecifikke histologi på tredje, fjerde og femte semester. Beskrivelse: Bogen er god til førstegangslæsning, da den er pædagogisk og velskrevet. Kapitlerne starter ofte med en kort indledende gennemgang af kapitlets emne. Derefter beskrives emnets undergrupper f.eks. brusk og knoglevæv indenfor emnet skeletvæv. Kapitlerne har en god struktur med overskrifter, underoverskrifter og brugen af fed skrift. Bogen er dog meget detaljeret og breder sig ofte ud over histologiens grænser og ind i andre fagområder som anatomi, embryologi, immunologi og fysiologi og ofte noget mere end hvad der er relevant ift. den histologiske beskrivelse. Grundet den høje detaljeringsgrad og at bogen er så omfangsrig ift. øvrige fagområder kan den være svær at bruge som opsummering før eksamen. Det anbefales i stedet, at du bruger kompendiet i histologi. Den nye udgave af bogen er blevet opdateret med flere og bedre histologiske billeder, samt tegninger og figurerne som er til stor hjælp for forståelsen af stoffet. Bogen er hård at starte med på anden, men bliver bedre på senere semestre. Bogen indeholder ingen tabeller, hvilket ellers kunne have været brugbart til at skabe overblik indenfor forskellige emner. Ligeledes er der heller intet resume, der kunne have opsummeret kapitlets væsentlige pointer som man evt. kan orientere sig efter ved læsningen. I stedet er der opsummerings spørgsmål til slut i hvert kapitel. Vurdering: Fin og god pensumdækkende bog, som kan benyttes på mange forskellige semestre. Det anbefales at bruge bogen til førstegangslæsning, men at der suppleres med f.eks. Histologi kompendium til eksamenslæsningen grundet den høje detaljegrad. 2. semester Side 20 af 108

SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST

SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST INDLEDNING Kender du det, når man hvert semester skal starte forfra. Først skal man sætte sig ind i semestret og de enkelte fag

Læs mere

Bøger til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU

Bøger til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Bøger til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Dine undervisere anbefaler nogle forskellige bøger til forskellige fag, fordi disse bøger med sikkerhed dækker det, du skal lære.

Læs mere

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2:
bio0908, vinter 2008

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008 Survey Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi Forfatter: Karen-Marie Olesen Publiceret: 01-02-2009 12:05:06 Beskrivelse: Evaluering af modul 2: bio0908, vinter 2008 Forventet: 18 Påbegyndt:

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS)

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Overgangsordning fra 2006-bachelorstudieordningen i medicin til 2012- bachelorstudieordningen

Læs mere

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 0 0,0%

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Anbefalede bøger og øvrigt materiale til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU

Anbefalede bøger og øvrigt materiale til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Anbefalede bøger og øvrigt materiale til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Dine undervisere anbefaler nogle forskellige bøger til forskellige fag, fordi disse bøger med

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Radiografisk anatomi og Fysiologi.

Radiografisk anatomi og Fysiologi. Radiografisk anatomi og Fysiologi. Hold: RAD116 Undervisere: Winnie Most (WIMO) og Jonas Rasmussen (JORA) Dato: 8/2 Studieaktivitet Lektioner nr Emne Underviser Litteratur 1: Anatomi og fysiologi - Ind

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. Side 1 af 7 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. At læse Alle har prøvet at læse noget som man bagefter overhovedet ikke kan huske. Man har brugt tid

Læs mere

Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen for offentliggørelsen: 10.11.2017 Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge/reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Midtvejstest, Basal humanbiologi

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Question Question Type % of Respondents Submitting. Details 1 Multiple Select 100% Details 2 Multiple Select 100% Details 3 Multiple Select 100%

Question Question Type % of Respondents Submitting. Details 1 Multiple Select 100% Details 2 Multiple Select 100% Details 3 Multiple Select 100% Survey Results Survey: Grammatikkursus 2002 Switch to: View by respondent 73 respondents took this survey Question Summary Question Question Type % of Submitting Details 1 Multiple Select 100% Details

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen.

ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II Medicin 5. semester 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver: Opgave

Læs mere

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5:

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS ANATOMI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 8 af /08/00 08. Der opnås størst

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem

Læs mere

Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 7 9,1%

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer...

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektplan... 3 Vores research... 4 HCI... 5 Formidlingsmetode og teori... 6 Valg af Målgruppe... 8 Layout flyer... 9 Vores flyer... 10 Kildefortegnelse...

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Angiv din alder. Er du mand eller kvinde? Angiv det hold, du har modtaget anatomiundervisning på

Angiv din alder. Er du mand eller kvinde? Angiv det hold, du har modtaget anatomiundervisning på Angiv din alder 5 26 19 2 2. 21 21 2 21 21 199 (21) 21 21 21 119 21 19 2 22 2 2 22 21 22 22 22 2 2 21 21 22 21 22 2 21 21 22 22 21 2 2 Er du mand eller kvinde? Mand 7% 15 Kvinde 6% 26 % 25% 5% 75% 1% Angiv

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Mailkorrespondance angående afvikling af 5. semester, 2015.

Mailkorrespondance angående afvikling af 5. semester, 2015. Mailkorrespondance angående afvikling af 5. semester, 2015. (Navnene i nedenstående er fjernet) Henvendelse fra medlem af FADL-UPU til [studienævnsmedlem] d. 10 september 2015 Emne: Henvendelse angående

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Samlet status Forventer du at afslutte uddannelsen denne sommer? Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Jeg læser

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Færdighedstræning 1 Delkursus 1: Almen klinikforberedelse

Færdighedstræning 1 Delkursus 1: Almen klinikforberedelse Delkursus 1: Almen klinikforberedelse Omfang og placering kan kommunikere skriftligt mellem sygehus /almen praksis og relevante specialenheder kan skrive recepter, rekvirere undersøgelser og varetage andet

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% I alt 4 100,0% Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj Pedersen 4 100,0% Tore Mortensen 4 100,0% I alt 4 100,0%

Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% I alt 4 100,0% Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj Pedersen 4 100,0% Tore Mortensen 4 100,0% I alt 4 100,0% Navn: Kursusevaluering Efterår 2011 Dato: 2012-01-30 16:08:01 Kursustitel Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% Angiv her hvilket andet kursus du evaluerer: Underviser: Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Krop, kost og kondi. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Krop, kost og kondi. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Idéhæfte til undervisning af førsteårsstuderende

Idéhæfte til undervisning af førsteårsstuderende INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET DidakTips 10 Idéhæfte til undervisning af førsteårsstuderende - Version 1 Lars Ulriksen September 2011 DidakTips 10 Idéhæfte til undervisning af

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5 Molekylærbiologiske analyser og teknikker har viden om teorien og principperne bag udvalgte molekylærbiologiske analyser og teknikker Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Forberedelsescentreret klasseundervisning. K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard. S. Horst

Forberedelsescentreret klasseundervisning. K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard. S. Horst Forberedelsescentreret klasseundervisning K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100, København Ø, Danmark S. Horst Institut for Naturfagenes Didaktik,

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere