SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE"

Transkript

1 SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE

2 Boganmelderne - Medicin INDLEDNING Kender du det, når du hvert semester skal starte forfra? Først skal du sætte dig ind i semestret og de enkelte fag du skal til at have. Dernæst skal du finde ud af hvilke pensumdækkende bøger, der findes til de pågældende fag. Til sidst skal du udvælge de bøger, som du forventer vil gavne din studieteknik bedst. Udfordringen alle studerende står over for er, at vi alle lærer/læser forskelligt. Derfor er det vigtigt, at man vælger de bøger, som passer til ens egen læring, og ikke blot vælger de bøger, som andre anbefaler. Du står i den situation, at den eneste tilgængelige informationskilde, er dine ældre medstuderende. Uheldigvis er den bedste studieteknik ikke ens for alle, derfor er en medstuderendes gode råd ikke nødvendigvis til gavn for dit bogvalg. Men hvordan vælger man så lige de rigtige bøger? Du træffer en informeret beslutning på grundlag af SEMESTERBESKRIVELSERNE, lavet af Boganmelderne. Vi er en gruppe, bestående af fem studerende med forskellig studieteknik, som går på hvert sit semester. I SEMETERBESKRIVELSER finder du en beskrivelse af hvert semester, samt gode til hvordan semestrene bedst gribes an. Bachelordelen fra 1. til 6. semester er beskrevet. Desuden kan du se hvilke elementer, der er obligatoriske, samt hvordan eksamen forløber for de enkelte fag. Efter hver semesterbeskrivelse følger en liste over de bøger som vi i gruppen mener, er pensumdækkende. Boglisten er lavet på baggrund af de bøger som forelæserne anbefaler, de bøger vi selv har læst efter, samt bøger som andre studerende har brugt. I denne anden udgave af SEMESTERBESKRIVELSER følger en beskrivelse af stort set alle bøger. Hver bog er graderet med stetoskoper fra 1-6 stykker. Dokumentets sidste del indeholder en liste over supplerende bøger, som du kan bruge studiet igennem, samt en liste over nyttige links til skema, eksamensdatoer, noter, radiologi sider osv. Vi håber, at denne beskrivelse vil hjælpe dig og måske endda afklare mange af de spørgsmål, du måtte have om dit spændende semester. Hvis du skulle have nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Side 2 af 108

3 Boganmelderne - Medicin Held og lykke med studiet. Vi vil gerne takke Gry Hayhurst fra Academic Books for hendes støtte og hjælp til at komme vider med projektet. Desuden vil vi gerne takke Munksgaard og FADLs forlag for deres bidrag og støtte til vores projekt. Gruppen består af følgende medicinstuderende: Benjamin Naveed Janjooa 10. semester Frederik Martiny 6. semester Mathias W. Brejnebøl 10. semester Henriette Holst 12. semester Sophie Buhelt 8. semester Side 3 af 108

4 INDHOLDSFORTEG- NELSE 1. semester 5 2. semester semester semester semester semester 82 Supplerende bøger 102 Nyttige links 107 Side 4 af 108

5 Semestret generelt 1. SEMESTER 1. semester I de første uger af første semester har du et introduktionskursus. Kurset tjener som en almen introduktion til selve medicinstudiet, undervisningsmetoderne, samt de studieadministrative redskaber på fakultetet. I slutningen af kurset er du ude på et éndags ophold på en given hospitalsafdeling. Her ser du hvordan læger arbejder, samt hvordan en afdeling på et hospital fungerer. Der er ingen obligatoriske elementer forbundet med kurset. Efter introduktionskurset starter selve semestret. Du har et integreret kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter sideløbede med et kursus i tidlig patient kontakt. Hvis du vil se ECTS (European Credit Transfer System) point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU - Kursusbeskrivelser Semestrets opbygning Kursus i Basal HumanBiologi & Cellens Kemiske Komponenter I daglig tale er BHB kendt som Humanbiologi og Cellens kemiske Komponenter som før hed Medicinsk Kemi nu bedre kendt som Kemi. Formålet med kurset i humanbiologi og cellens kemiske komponenter er overordnet at give den studerende et overblik, samt grundlæggende forståelse, for den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning. Deltagelse i laboratorieøvelser i cellens kemiske komponenter og efterfølgende aflevering af rapporter er obligatorisk for at kunne bestå kurset og få lov til at gå til eksamen. Øvelser på kurset i humanbiologi og kemi: Du har 3 fysiologi øvelser i BHB og 2 kemi øvelser i kemi OBS Rækkefølgen af øvelserne varierer fra hold til hold. BHB: Hudreceptor BHB: Kredsløb og respiration Kemi: Bikarbonat Kemi: Biomolekyler Integreret (Både kemi og BHB): ph regulation og bikarbonatbuffer Side 5 af 108

6 Generelle råd til øvelser: Laboratorieøvelserne foregår nogenlunde som du er vant til i gymnasiet. Du skal dog være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at møde velforberedt op til øvelsen, altså skal du som minimum have læst øvelsesvejledningen. Det kan anbefales at møde velforberedt til øvelserne, da der oftest ikke er sat tid af til teoretisk gennemgang før øvelsen begynder. HUSK at undersøge om du selv skal medbringe kittel eller handsker eller om en eller flere personer fra holdet skal melde sig som forsøgspersoner inden øvelsesdagen. 1. semester Kursus i Tidlig Patient Kontakt (TPK) TPK kurset sigter mod at give den studerende en dybere og bredere forståelse for lægens rolle og funktion som kommunikator, samt læge-patient forholdet. Du vil blive undervist ud fra forskellige modeller og teorier, og skal ved endt kursus have en forståelse af forskellige perspektiver på sygdom, samt betydningen af det enkelte menneskes livsforløb på tolkningen og forståelsen af egen sygdom. På kurset lærer du basale kommunikationsteknikker, grundlæggende etiske overvejelser i lægeprofessionen med videre. Du vil under forløbet blive tilknyttet en praktiserende læge, samt en patient. Du skal gennemføre 3 samtaler med lægen og patienten, hvor I snakker om patientens sygdom, livsforløb, forhold til sundhedssektor o.a.. Samtalerne skal munde ud i en rapport, hvor du redegør for patientens egne overvejelser omkring sygdom og lignende (Se kompendiet i TPK for formalia til opgaven). Det kan anbefales at gøre et godt stykke arbejde ud af rapporten, da det er denne du eksamineres ud fra, og det er en god måde at få anvendt og forstået pensum på. Obligatorisk elementer: Førstehjælpskursus: Et to dages kursus i basal førstehjælp på Panum. Undervisning i tavhedspligt. SAU undervisning med din lærer på Panum. Besøg hos praktiserende læge og patient, samt aflevering af rapport, der opfylder de formelle krav. Side 6 af 108

7 Undervisningsformer Forelæsninger 1. semester Forelæsningerne varer 45 min, starter altid et kvarter over et helt timetal (det akademiske kvarter) og omhandler et givet emne fra pensum. Det er meget forskelligt blandt de studerende, i hvilken grad de kommer til forelæsningerne. Et godt råd er, at du lægger ud med at komme til alle forelæsningerne og selv finder ud af, hvad det giver dig, om du skal skrive noter på computer eller papir, eller måske foretrækker bare at sidde og lytte. SAU undervisning SAU undervisning eller Studenter Aktiverende Undervisning foregår som almindelig klasseundervisning. Her har de studerende mulighed for at stille spørgsmål til pensum og være en del af undervisningen. SAU undervisning prioriteres højt af de fleste studerende, da mange finder det meget udbytterigt. På 1. semester har du SAU undervisning i humanbiologi. Her er underviseren en studerende fra et højere semester. I faget kemi er SAU underviseren ofte en specifikt faguddannet fastansat ved fakultetet. Cafe timer I kemi er der arrangeret café timer, som foregår i et af auditorierne. Café timerne foregår sådan, at de studerende har mulighed for at komme og regne opgaver. Der vil være to lærere, der står til rådighed for at besvare jeres spørgsmål og gennemgå emner som fx ph eller Fischer til Hayworth projektion på tavlen. Side 7 af 108

8 Eksamen Se udførlig eksamensoversigt på: Eksamensplaner 1. semester Eksamen i humanbiologi og kemi: Integreret skriftlig eksamen af 4 timers varighed. Du må medtage dit tabelværk over kemiske data og en lommeregner. Det er ikke tilladt at have gemt data på lommeregneren De tager stikprøver til eksamen, så overhold reglerne for din egen skyld. Eksamen skal være bestået inden du kan påbegynde 3., 4. og 5. Semester Men det er altså muligt at fortsætte på 2. Semester uden at have bestået 1. semester. Eksamen i TPK Tidlig Patient Kontakt: Eksamen er mundtlig og varer cirka 20 minutter. Der er ingen forberedelsestid til eksamen, da du eksamineres ud fra din rapport. Til eksamen stilles der både konkrete spørgsmål til rapporten, samt perspektiverende spørgsmål til pensum. Du må selvfølgelig gerne have din rapport med ind til eksamen Men du må IKKE have lavet noter, overstregninger eller lignende i rapporten. Eksamen skal være bestået inden du kan påbegynde 3., 4. og 5. Semester. Gode råd til studiet og semestret generelt: Som mange studerende også vil fortælle jer, er den bedste forberedelse til eksamen ofte at regne gamle eksamenssæt. Derfor er cafe timerne en rigtig god ide at komme til, da I netop her får regnet de type-opgaver igennem, som vil blive stillet til eksamen. Side 8 af 108

9 Humanbiologi BØGER Hole s Essentials of Human Anatomy and Physiology af Ricki Lewis, David N. Shier, Jackie L. Butler. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: McGraw-Hill Education - Europe Sprog: Engelsk Sider: 612 Udgave: 11 Udgivet: 2011 ISBN: Indledning: En god, smuk, behagelig og dejlig bog, som er den første man berører på medicinstudiet. Dette er den pensum anbefalede bog og en af de to bøger, som man kan benytte på første semester til humanbiologi. Uanset hvilken af de to lærebøger, som man vælger, skal hele bogen læses - supplér med eksamensopgaver og lav multiple choice opgaver på dette link: Multiple choice opgaver. Beskrivelse: Bogen er meget let at læse og indeholder mange store billeder. Man kan nå at læse tingene flere gange. Undervisningen er opbygget efter denne bog hvilket gør den til en fordelagtig erhvervelse. Bogen er skrevet på engelsk og beskriver fysiologien og anatomien kort og kontant. Der forekommer desuden en del faktabokse som beskriver forskellige sygdomme. Holes er bogen som mange studerende tænker tilbage på som værende en dejlig og meget behagelig bog. Eftersom dette er en introduktionsbog er der en del ting, den ikke forklarer og dette kan virke irriterende for den vidensbegærlige elev. Dog kan vi oplyse at man som medicinstuderende nok skal blive udsat for en rigelig detaljeringsgrad senere på studiet. Vi mener ikke, at der er noget i vejen for, at du benytter en tidligere udgave af bogen, eftersom det er meget få ændringer, der forekommer i hver udgave. Bogen benyttes desuden kun på første semester. Vurdering Bogen er et rigtig godt valg, og man skal ikke være bange for at begive sig ud på at læse en bog på engelsk. Det vil tvært imod komme en til gode senere på studiet, hvor man skal læse større og mere læsetunge bøger på det engelske sprog. 1. semester Side 9 af 108

10 Menneskets anatomi og fysiologi af Olav Sand, Jan G. Bjålie, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Semesterbrug: 1. semester Forlag: Gads Forlag Sprog: Dansk Sider: 538 Udgave: 2 Udgivet: 2008 ISBN: Indledning: Menneskets anatomi og fysiologi er en lærebog i humanbiologi som alternativ til Holes. Det er en velillustreret, pædagogisk og alt i alt god lærebog, som giver den studerende et basalt overblik over menneskets anatomi og fysiologi. Bogen er oprindeligt rettet mod sygeplejestuderende, men er fuldt ud pensumdækkende til kurset i humanbiologi ved KU. Uanset hvilken af de to lærebøger, som man vælger, skal hele bogen læses - supplér med eksamensopgaver og lav multiple choice opgaver på dette link: Multiple choice opgaver. Beskrivelse: Især illustrationer er gode og teksten er fornuftigt opdelt i afsnit, så den studerende præsenteres for stoffet på en overskuelig måde. Sproget er kort og kontant, vigtige begreber eller pointer er markeret med kursiv. Relation til Holes Størstedelen af de studerende vælger at læse efter Holes. Det skyldes, at kurset i humanbiologi og selve eksamen er opbygget efter denne bog. Man kan dog sagtens anvende denne lærebog i stedet, selvom der kan være enkelte detaljer som kun nævnes i Holes. Nogle vil argumentere for, at det er lettere at læse efter en dansk lærebog. Vær dog opmærksom på, at man ikke altid senere hen vil have danske alternativer til de engelske lærebøger. Vurdering: Det er en velstruktureret, pædagogisk lærebog uden overflødig snak, som giver den studerende et godt basalt overblik over menneskets anatomi og fysiologi. Fordelen ved at læse efter Holes er, at kurset er opbygget efter denne, samt at eksamensformuleringerne er taget fra Holes. Dog er den danske lærebog mere forklarende end Holes på nogle punkter - det må alt i alt være en smagssag, hvilken bog man læser efter her. 1. semester Side 10 af 108

11 Kemi Fundamentals of chemistry af Carl A. Hoeger, David S. Ballantine, Virginia E. Peterson, John E. McMurry Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (1. semester) Forlag: Pearson Education Sprog: Engelsk Sider: 992 Udgave: 7 Udgivet: 2013 ISBN: Indledning: Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry (Herefter benævnt McMurry) er pensumbogen på første semester. Bogen er fuldt ud pensumdækkende. Det er ikke nødvendigt at supplere med andre bøger, bortset fra KDO en (Kemiske data og oversigter). Der er lagt stor vægt på at gøre faget kemi mere spændende, og på at sætte den kemiske teori i relation til the real world. Det er en meget pædagogisk bog, hvor stoffet forklares grundigt. Vær dog opmærksom på, at man som medicinstuderende ikke er pålagt at kunne recitere samtlige kemiske grupper og former for estre. Beskrivelse: Sproget er let forståeligt, mens indholdet til tider kan gå en smule ud af en tangent og ikke altid er relevant for dit videre erhverv som læge. Du får dog al den nødvendige viden og lidt til serveret på en struktureret måde og underbygget af gode tabeller og illustrationer. Undervejs i kapitlerne er der Worked examples, hvilket er små opgaver til kapitlets teori, samt Problems, små spørgsmål til læseren i det gennemgåede stof. Ved eksamenslæsningen kan du med fordel skippe selve hovedteksten og nøjes med at kigge billeder, tabeller og læse teksten under billederne. Vurdering I slutningen af kapitlet gives der svar på de mest essentielle problems, nøgleord fra kapitlet opridses, og der gives et velstruktureret resumé. Det er en meget pædagogisk bog, dog vil nogle studerende med stor sandsynlighed føle, at bogen er overpædagogisk. Hører du til sidstnævnte gruppe må du springe worked examples og Problems over, samt lægge fokus på illustrationerne og billedteksten. Så er det hurtigt læst. Vurdering Der er ingen alternativer. Bogen er pædagogisk og velegnet til førstegangslæsning. Kemi er de færreste studerendes ynglingsfag, men bogen her formår faktisk at gøre faget spændende og relevant til tider. Mange vælger at købe bogen brugt, da den ikke skal bruges senere på studiet, og derfor sælger mange studerende bogen billigt. Der laves en ny version af bogen årligt uden de store ændringer, så ældre udgaver afviger ikke det store fra de nye. 1. semester Side 11 af 108

12 Kemiske data og oversigter af Jørgen Christoffersen. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: FADL's Forlag A/S Sprog: Dansk Sider: 154 Udgave: 3 Udgivet: 2012 ISBN: Denne bog er obligatorisk og må medbringes til eksamen. Det er et opslagsværk, som indeholder diverse formler og værdier. Køb den Kemi A1 og A2 af Helge Mygind Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: Haase & Søns Forlag as Sprog: Dansk Udgivet: 2009 ISBN: semester Kemi 2000 A1 og A2 eller Kemi serien af Helge Mygind. Her står kortere og mere præcise forklaringer på de kemiske begreber. Nogle studerende har stor gavn af at supplere SAU undervisningen med disse bøger. De definerer formler og begreber mere præcist end McMurry, hvilket gør dem mere egnede ift. regneopgaverne. Disse bøger er dog målrettet kemi C, B eller A i gymnasiet og ikke medicinstuderende vær derfor opmærksom på, at noget af stoffet er over niveau eller irrelevant, mens andre emner i dit pensum ikke dækkes af disse bøger. Side 12 af 108

13 Tidlig patient kontakt Medicinsk kommunikation af Kaj Sparle Christensen m.fl. Relevant kursus: Tidlig patient kontakt Semesterbrug: 1. & 12. semester Forlag: FADL's Forlag A/S Sprog: Dansk Sider: 215 Udgave: 1 Udgivet: 2011 ISBN: Indledning: Medicinsk Kommunikation (MK) afløser den tidligere Samtalen med patienten og er samtidig den første grundbog i medicinsk kommunikation. Bogen er velstruktureret og giver konkrete eksempler på, hvordan teoretiske kommunikationsredskaber og -analyser anvendes i praksis. Kapitlerne er skrevet af forskellige forfattere, derfor er der lidt forskel på opbygningen af kapitlerne. Alt i alt har bogen en god struktur og et indhold som formidles på en brugbar og pædagogisk måde. Beskrivelse: Sproget er let forståeligt. Bogen kan derfor anbefales til 1. gangslæsning. Hvert kapitel indledes med en kort skitsering af emne, i hvilken sammenhæng og hvorfor emnet er vigtigt, samt ofte et citat eller et eksempel fra lægens hverdag. Kapitlerne er herefter inddelt i undertitler med korte tekstafsnit. Afsnittene er korte og præcise, hvilket gør bogen nem at slå op i. Tekstafsnittene suppleres af figurer, faktabokse og eksempler, hvilket er nyttigt til at sætte de ofte lidt abstrakte kommunikationsredskaber ind i en kontekst, så man forstår det. Dette hjælper til at bogen ikke fremstår så snakkende eller blød som mange bøger om kommunikation let kommer til. Vurdering: Bogen er den eneste som anbefales på Academic books til TPK kurset. Medicinsk kommunikation er grundig og er let at gå til. Det kan IKKE anbefales at undlade at læse bogen eller at læse Samtalen med patienten i stedet, da den ikke dækker pensum lige så godt som denne bog. Det eneste minus ved bogen er måske forskelligheden i kapitlerne grundet de forskellige forfattere. 1. semester Side 13 af 108

14 Semestret generelt 2. SEMESTER 2. semester Velkommen på andet semester. Du er med stor sandsynlighed gode venner med Hole s og den basale humanbiologi, og klar til at starte din forståelse af de cellulære processer, som ligger til grund for vores eksistens. Til forskel fra første semester, er læsebyrden større. Dette er både pga. at der simpelthen er flere sider, som skal læses, men også fordi indholdet er mere kompliceret. En anden nyhed er inklusionen af lysmikroskopi. I histologiundervisningen (se nedenfor), vil noget af tiden benyttes på at lære, hvordan du identificerer forskellige vævstyper. Semestret indeholder desuden flere øvelser, end der var på første, og derfor skal der også skrives flere rapporter. Semestret er opbygget af to forløb. I det første forløb ligger kurser i medicinsk celle- og vævsbiologi, hvilket indbefatter fagene Celle-væv, anatomi og biokemi, samt kursus i excitable celler, som indbefatter faget biofysik. I praksis deles fagene dog bedre ind i cellebiologi, histologi og biofysik, da det er måden bøgerne passer bedst. Dette forløb varer ca. 3 måneder. Andet forløb indbefatter kurserne medicinsk genetik og sundhedspsykologi. Forløbet varer semestrets resterende halvanden måned. Semestrets opbygning I det følgende beskrives gode tips til semestrets forskellige fag. For en uddybet redegørelse, omkring hvad der forventes til hvert fags eksamen, henvises der til målbeskrivelsen på Københavns Universitets hjemmeside. Hvis du vil se ECTS point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU - Kursusbeskrivelser Side 14 af 108

15 Første forløb - Kurses i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler Cellebiologi: Faget dækker over forståelsen af cellens kemiske egenskaber, processer og funktioner. Dette er et af de største fag på semestret og når du begynder, kan det virke overvældende. Hvis du satser på at have læst til forelæsningerne, vil du muligvis blive overvældet. Mængden af nye enzymer og processer er betydelig. Det er derfor vigtigt at vide, at når du er over den initielle læsebyrde, bliver mængden af nyt stof i dette fag væsentlig mere afbalanceret. Histologi (histos = væv, logos = viden(skab)): Faget dækker over menneskekroppens forskellige væv, hvordan disse fungerer, samt deres mikroskopiske anatomi. 2. semester En stor del af faget handler om at lære, hvordan de forskellige typer væv i kroppen (f.eks. muskel, bindevæv, nervevæv og epitheler) adskiller sig fra hinanden. Det betyder, at du til dels skal erhverve dig en forståelse af hvordan de forskellige væv ser ud i et lysmikroskop, men også at du skal forstå hvorfor de ser sådan ud. Sidstnævnte gør, at der i dette fag også er mange proteiner og enzymer, som skal læres. Nogle lærebøger har meget høj detaljeringsgrad, mens andre kun medtager de mest essentielle. Biofysik: Faget beskæftiger sig med basal elektrofysik anvendt til at forstå hvordan især nerve- og muskelceller kommunikerer og aktiveres. Desuden skal du lære en række intracellullære signalveje. Selvom der ikke er meget læsning, kan faget være forståelsesmæssigt kompliceret. Du gør dig selv en stor tjeneste ved tidligt at få et godt kendskab til de elektrofysiske begreber såsom spændingsforskel, strømstyrke, modstand og kapacitet. Mht. de intracellulære signalveje, er det anbefalet, at du sætter dig og tegner dem et par gange hver dag i et par uger. Dette kommer dig til gode senere studiet, da det vil blive forventet, at disse signalveje er forstået. Andet forløb - Kursus i medicinsk genetik og kursus i sundhedspsykologi Medicinsk genetik: Faget beskæftiger sig med genkodens sammensætning især med fokus på forskellen på det normale og det muterede gen. Til forskel fra mange fag tidligt på bachelordelen, har genetik et meget klinisk fokus. Meget af den viden, som du erhverver dig på kurset ligger ikke blot til grund for hvad der skal læres senere stoffet er i sig selv klinisk relevant. Side 15 af 108

16 Sundhedspsykologi: Faget fokuserer på at give en forståelse af sammenhængen kendt som den bio-psyko-sociale model, hvor kroppens mentale tilstand, fysiologiske niveau og sociale adfærd betragtes som en helhed. Derudover diskuteres emotionelle tilstande, som stress, samt hvad der ligger til grund. Obligatorisk undervisning Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi: Deltagelse i øvelserne og godkendelse af øvelsesrapporterne i biofysik og i biokemi. For biokemiens vedkommende endvidere deltagelse i øvelsesplanlægningen. 2. semester På øvelsesdagen får du en introduktion til selve øvelsen. Opfølgningen foregår via forelæsninger og SAU-timer som ikke er obligatoriske. Cellebiologiøvelser: Cellens komponenter Genekspression Biofysikøvelser: Membranpotentialet Genetikøvelser: Deltagelse i øvelserne og godkendelse af øvelsesrapport- erne. Eksamen DNA øvelsen: Består af 3 øvelsesgange Kromosom øvelsen: Består af en øvelsesgang og foregår på computer. Der er 3 eksamener på semestret. Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler: Dette er en 5 timer integreret skriftlig eksamen, som desuden indeholder billeder af histologiske præparater som skal angives. Det er kun tilladt at medbringe en lommeregner. Eksamen ligger ca. 3 måneder inde i semestret. Kursus i medicinsk genetik: 1 eksamen, som er skriftlig med en varighed på 2 timer. Bortset fra lommeregner, er eksamen uden hjælpemidler. Kursus i sundhedspsykologi: 1 eksamen, som er skriftlig med en varighed på 3 timer. Fagbogen og kompendiet må medbringes med indskrevne noter, men internetadgang er ikke tilladt. Side 16 af 108

17 Det anbefales på det kraftigste, at du begynder at kigge på et par eksamensopgaver forholdsvis tidligt på semestret. Selvom du herved kan få en følelse af, at du ikke har særlig godt styr på stoffet, vil det dog give et indblik i eksamensspørgmålenes form. Desuden vil eksamensopgaverne give dig en forståelse af det niveau, som kræves til eksamen. Til eksamenslæsningen gælder det især om at få dannet en strategi, således at du både får læst, samt lavet samtlige tidligere eksamensopgaver. 2. semester Eksamensplanen kan findes på følgende link: Eksamensplaner Side 17 af 108

18 Cellebiologi BØGER 2. semester Essential Cell Biology af Keith Roberts, Dennis Bray, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Peter Walter, Karen Hopkin. Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2. semester Forlag: Taylor&Francis Inc Sprog: Engelsk Sider: 860 Udgave: 3 Udgivet: 2009 ISBN: Indledning: Essential Cell Biology er en velillustreret og pædagogisk opbygget lærebog. Den er amerikansk, hvilket er ensbetydende med, at den til tider kan være lidt snakkende. Detaljeringsgraden er høj højere end hvad der forventes af dig til eksamen. Beskrivelse Det er ikke nødvendigt at læse The Cell, da man risikerer at drukne i detaljer. Pensum er ændret fra tidligere til at Essentials er fuldt ud pensumdækkende. Læs kun The Cell hvis du har en særlig interesse for faget det er en god bog, hvor du får en meget dyb, men initialt ustruktureret, forståelse af cellebiologien. Sproget er nemt forståeligt og i en mere pædagogisk tone end man ser i andre amerikanske lærebøger. Detaljeringsgraden er høj men de gode illustrationer hjælper til forståelsen. Fokuser på tegningerne og teksten herunder. I hvert kapitel er der How we know afsnit disse kan være interessante, men de er sjældent pensumrelevante. Kapitlet afsluttes med Essential concepts hvor de vigtigste pointer noteret i punktform. Disse er super gode til at tjekke om du fik det hele med. Herefter er der spørgsmål til kapitlets indhold, hvis du vil prøve din viden af. Vurdering: På andet semester er Essentials the book Vær dog opmærksom på, at bogen ER pensumdækkende... UNDTAGEN METODER Ved SAU/På Absalon udleveres et kompendium i biokemiske metoder Dette er også en del af pensum, og der spørges tit ind til metoderne til eksamen. Sørg derfor for, at du kan forklare Northern vs. Western blotting, PCR, ELISA med videre. Side 18 af 108

19 Molecular Biology of the Cell af Keith Roberts, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Peter Walter Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2. semester Forlag: Taylor & Francis Inc. Sprog: Engelsk Sider: 1392 Udgave: 5 Udgivet: 2007 ISBN: Indledning: Molecular Biology of the Cell også kendt som blot the Cell i studentermunde, er en flot bog, der ikke undlader nogen detaljer. Beskrivelse: Uden den store tvivl er The Cell en af de bøger, der kan være hårdest at læse på medicinstudiet. Dette skyldes delvist, at den introducerer utrolig mange nye begreber, men også fordi at bogen simpelthen indeholder utrolig meget viden. Hvis du vælger denne bog, er det et godt hint til førstegangslæsningen, at du holder dig til den meget velskrevne billedtekst, som beskriver de mange illustrationer. Undlad at læse kapitlerne fra A-Z i første hug - Du risikerer at brække nakken på det. Anden gang du læser, kan du så dykke dybere ned i materialet. Forfatterne har gjort deres bedste for at gøre illustrationerne gode, men materialet de havde at arbejde med nemlig enzymer og proteiner gør det svært at lave andet end forskelligtfarvede kugler og firkanter, der mødes. Bogen er fyldt med detaljer og appellerer derfor til den studerende, som gerne vil vide mere, end hvad pensum kræver. Hvis man ikke har interesse i at læse udover pensum eller synes, at cellebiologien virker overvældende nok i forvejen, kan man alternativt vælge Essentials of Cell Biology, som er The Cells velskrevne lillebror. Vurdering: Vil du have den absolut mest fyldestgørende information om cellebiologien er The Cell noget for dig og så er den RØD. 2. semester Side 19 af 108

20 Histologi Genesers histologi af Finn Geneser, Jørgen Tranum-Jensen, Erik Ilsø Christensen, Klaus Qvortrup, A n n e - arie Brüel. Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2., 3., 4. og 5. semester Forlag: Munksgaard Sprog: Dansk Sider: 761 Udgave: 2 Udgivet: 2012 ISBN: Indledning: Bogen er pensumdækkende til den basale histologi på andet semester, samt den organspecifikke histologi på tredje, fjerde og femte semester. Beskrivelse: Bogen er god til førstegangslæsning, da den er pædagogisk og velskrevet. Kapitlerne starter ofte med en kort indledende gennemgang af kapitlets emne. Derefter beskrives emnets undergrupper f.eks. brusk og knoglevæv indenfor emnet skeletvæv. Kapitlerne har en god struktur med overskrifter, underoverskrifter og brugen af fed skrift. Bogen er dog meget detaljeret og breder sig ofte ud over histologiens grænser og ind i andre fagområder som anatomi, embryologi, immunologi og fysiologi og ofte noget mere end hvad der er relevant ift. den histologiske beskrivelse. Grundet den høje detaljeringsgrad og at bogen er så omfangsrig ift. øvrige fagområder kan den være svær at bruge som opsummering før eksamen. Det anbefales i stedet, at du bruger kompendiet i histologi. Den nye udgave af bogen er blevet opdateret med flere og bedre histologiske billeder, samt tegninger og figurerne som er til stor hjælp for forståelsen af stoffet. Bogen er hård at starte med på anden, men bliver bedre på senere semestre. Bogen indeholder ingen tabeller, hvilket ellers kunne have været brugbart til at skabe overblik indenfor forskellige emner. Ligeledes er der heller intet resume, der kunne have opsummeret kapitlets væsentlige pointer som man evt. kan orientere sig efter ved læsningen. I stedet er der opsummerings spørgsmål til slut i hvert kapitel. Vurdering: Fin og god pensumdækkende bog, som kan benyttes på mange forskellige semestre. Det anbefales at bruge bogen til førstegangslæsning, men at der suppleres med f.eks. Histologi kompendium til eksamenslæsningen grundet den høje detaljegrad. 2. semester Side 20 af 108

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Studieteknik - for studiestartere AKADEMISK STUDIETEKNIK for studiestartere Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Københavns Universitet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

Ny intranetside for studerende på RUC

Ny intranetside for studerende på RUC Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, 46896 Flemming Damsgaard Andersen, 46912 Kasper Wandahl Fogh, 46839

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere