SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE"

Transkript

1 SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE

2 Boganmelderne - Medicin INDLEDNING Kender du det, når du hvert semester skal starte forfra? Først skal du sætte dig ind i semestret og de enkelte fag du skal til at have. Dernæst skal du finde ud af hvilke pensumdækkende bøger, der findes til de pågældende fag. Til sidst skal du udvælge de bøger, som du forventer vil gavne din studieteknik bedst. Udfordringen alle studerende står over for er, at vi alle lærer/læser forskelligt. Derfor er det vigtigt, at man vælger de bøger, som passer til ens egen læring, og ikke blot vælger de bøger, som andre anbefaler. Du står i den situation, at den eneste tilgængelige informationskilde, er dine ældre medstuderende. Uheldigvis er den bedste studieteknik ikke ens for alle, derfor er en medstuderendes gode råd ikke nødvendigvis til gavn for dit bogvalg. Men hvordan vælger man så lige de rigtige bøger? Du træffer en informeret beslutning på grundlag af SEMESTERBESKRIVELSERNE, lavet af Boganmelderne. Vi er en gruppe, bestående af fem studerende med forskellig studieteknik, som går på hvert sit semester. I SEMETERBESKRIVELSER finder du en beskrivelse af hvert semester, samt gode til hvordan semestrene bedst gribes an. Bachelordelen fra 1. til 6. semester er beskrevet. Desuden kan du se hvilke elementer, der er obligatoriske, samt hvordan eksamen forløber for de enkelte fag. Efter hver semesterbeskrivelse følger en liste over de bøger som vi i gruppen mener, er pensumdækkende. Boglisten er lavet på baggrund af de bøger som forelæserne anbefaler, de bøger vi selv har læst efter, samt bøger som andre studerende har brugt. I denne anden udgave af SEMESTERBESKRIVELSER følger en beskrivelse af stort set alle bøger. Hver bog er graderet med stetoskoper fra 1-6 stykker. Dokumentets sidste del indeholder en liste over supplerende bøger, som du kan bruge studiet igennem, samt en liste over nyttige links til skema, eksamensdatoer, noter, radiologi sider osv. Vi håber, at denne beskrivelse vil hjælpe dig og måske endda afklare mange af de spørgsmål, du måtte have om dit spændende semester. Hvis du skulle have nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Side 2 af 108

3 Boganmelderne - Medicin Held og lykke med studiet. Vi vil gerne takke Gry Hayhurst fra Academic Books for hendes støtte og hjælp til at komme vider med projektet. Desuden vil vi gerne takke Munksgaard og FADLs forlag for deres bidrag og støtte til vores projekt. Gruppen består af følgende medicinstuderende: Benjamin Naveed Janjooa 10. semester Frederik Martiny 6. semester Mathias W. Brejnebøl 10. semester Henriette Holst 12. semester Sophie Buhelt 8. semester Side 3 af 108

4 INDHOLDSFORTEG- NELSE 1. semester 5 2. semester semester semester semester semester 82 Supplerende bøger 102 Nyttige links 107 Side 4 af 108

5 Semestret generelt 1. SEMESTER 1. semester I de første uger af første semester har du et introduktionskursus. Kurset tjener som en almen introduktion til selve medicinstudiet, undervisningsmetoderne, samt de studieadministrative redskaber på fakultetet. I slutningen af kurset er du ude på et éndags ophold på en given hospitalsafdeling. Her ser du hvordan læger arbejder, samt hvordan en afdeling på et hospital fungerer. Der er ingen obligatoriske elementer forbundet med kurset. Efter introduktionskurset starter selve semestret. Du har et integreret kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter sideløbede med et kursus i tidlig patient kontakt. Hvis du vil se ECTS (European Credit Transfer System) point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU - Kursusbeskrivelser Semestrets opbygning Kursus i Basal HumanBiologi & Cellens Kemiske Komponenter I daglig tale er BHB kendt som Humanbiologi og Cellens kemiske Komponenter som før hed Medicinsk Kemi nu bedre kendt som Kemi. Formålet med kurset i humanbiologi og cellens kemiske komponenter er overordnet at give den studerende et overblik, samt grundlæggende forståelse, for den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning. Deltagelse i laboratorieøvelser i cellens kemiske komponenter og efterfølgende aflevering af rapporter er obligatorisk for at kunne bestå kurset og få lov til at gå til eksamen. Øvelser på kurset i humanbiologi og kemi: Du har 3 fysiologi øvelser i BHB og 2 kemi øvelser i kemi OBS Rækkefølgen af øvelserne varierer fra hold til hold. BHB: Hudreceptor BHB: Kredsløb og respiration Kemi: Bikarbonat Kemi: Biomolekyler Integreret (Både kemi og BHB): ph regulation og bikarbonatbuffer Side 5 af 108

6 Generelle råd til øvelser: Laboratorieøvelserne foregår nogenlunde som du er vant til i gymnasiet. Du skal dog være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at møde velforberedt op til øvelsen, altså skal du som minimum have læst øvelsesvejledningen. Det kan anbefales at møde velforberedt til øvelserne, da der oftest ikke er sat tid af til teoretisk gennemgang før øvelsen begynder. HUSK at undersøge om du selv skal medbringe kittel eller handsker eller om en eller flere personer fra holdet skal melde sig som forsøgspersoner inden øvelsesdagen. 1. semester Kursus i Tidlig Patient Kontakt (TPK) TPK kurset sigter mod at give den studerende en dybere og bredere forståelse for lægens rolle og funktion som kommunikator, samt læge-patient forholdet. Du vil blive undervist ud fra forskellige modeller og teorier, og skal ved endt kursus have en forståelse af forskellige perspektiver på sygdom, samt betydningen af det enkelte menneskes livsforløb på tolkningen og forståelsen af egen sygdom. På kurset lærer du basale kommunikationsteknikker, grundlæggende etiske overvejelser i lægeprofessionen med videre. Du vil under forløbet blive tilknyttet en praktiserende læge, samt en patient. Du skal gennemføre 3 samtaler med lægen og patienten, hvor I snakker om patientens sygdom, livsforløb, forhold til sundhedssektor o.a.. Samtalerne skal munde ud i en rapport, hvor du redegør for patientens egne overvejelser omkring sygdom og lignende (Se kompendiet i TPK for formalia til opgaven). Det kan anbefales at gøre et godt stykke arbejde ud af rapporten, da det er denne du eksamineres ud fra, og det er en god måde at få anvendt og forstået pensum på. Obligatorisk elementer: Førstehjælpskursus: Et to dages kursus i basal førstehjælp på Panum. Undervisning i tavhedspligt. SAU undervisning med din lærer på Panum. Besøg hos praktiserende læge og patient, samt aflevering af rapport, der opfylder de formelle krav. Side 6 af 108

7 Undervisningsformer Forelæsninger 1. semester Forelæsningerne varer 45 min, starter altid et kvarter over et helt timetal (det akademiske kvarter) og omhandler et givet emne fra pensum. Det er meget forskelligt blandt de studerende, i hvilken grad de kommer til forelæsningerne. Et godt råd er, at du lægger ud med at komme til alle forelæsningerne og selv finder ud af, hvad det giver dig, om du skal skrive noter på computer eller papir, eller måske foretrækker bare at sidde og lytte. SAU undervisning SAU undervisning eller Studenter Aktiverende Undervisning foregår som almindelig klasseundervisning. Her har de studerende mulighed for at stille spørgsmål til pensum og være en del af undervisningen. SAU undervisning prioriteres højt af de fleste studerende, da mange finder det meget udbytterigt. På 1. semester har du SAU undervisning i humanbiologi. Her er underviseren en studerende fra et højere semester. I faget kemi er SAU underviseren ofte en specifikt faguddannet fastansat ved fakultetet. Cafe timer I kemi er der arrangeret café timer, som foregår i et af auditorierne. Café timerne foregår sådan, at de studerende har mulighed for at komme og regne opgaver. Der vil være to lærere, der står til rådighed for at besvare jeres spørgsmål og gennemgå emner som fx ph eller Fischer til Hayworth projektion på tavlen. Side 7 af 108

8 Eksamen Se udførlig eksamensoversigt på: Eksamensplaner 1. semester Eksamen i humanbiologi og kemi: Integreret skriftlig eksamen af 4 timers varighed. Du må medtage dit tabelværk over kemiske data og en lommeregner. Det er ikke tilladt at have gemt data på lommeregneren De tager stikprøver til eksamen, så overhold reglerne for din egen skyld. Eksamen skal være bestået inden du kan påbegynde 3., 4. og 5. Semester Men det er altså muligt at fortsætte på 2. Semester uden at have bestået 1. semester. Eksamen i TPK Tidlig Patient Kontakt: Eksamen er mundtlig og varer cirka 20 minutter. Der er ingen forberedelsestid til eksamen, da du eksamineres ud fra din rapport. Til eksamen stilles der både konkrete spørgsmål til rapporten, samt perspektiverende spørgsmål til pensum. Du må selvfølgelig gerne have din rapport med ind til eksamen Men du må IKKE have lavet noter, overstregninger eller lignende i rapporten. Eksamen skal være bestået inden du kan påbegynde 3., 4. og 5. Semester. Gode råd til studiet og semestret generelt: Som mange studerende også vil fortælle jer, er den bedste forberedelse til eksamen ofte at regne gamle eksamenssæt. Derfor er cafe timerne en rigtig god ide at komme til, da I netop her får regnet de type-opgaver igennem, som vil blive stillet til eksamen. Side 8 af 108

9 Humanbiologi BØGER Hole s Essentials of Human Anatomy and Physiology af Ricki Lewis, David N. Shier, Jackie L. Butler. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: McGraw-Hill Education - Europe Sprog: Engelsk Sider: 612 Udgave: 11 Udgivet: 2011 ISBN: Indledning: En god, smuk, behagelig og dejlig bog, som er den første man berører på medicinstudiet. Dette er den pensum anbefalede bog og en af de to bøger, som man kan benytte på første semester til humanbiologi. Uanset hvilken af de to lærebøger, som man vælger, skal hele bogen læses - supplér med eksamensopgaver og lav multiple choice opgaver på dette link: Multiple choice opgaver. Beskrivelse: Bogen er meget let at læse og indeholder mange store billeder. Man kan nå at læse tingene flere gange. Undervisningen er opbygget efter denne bog hvilket gør den til en fordelagtig erhvervelse. Bogen er skrevet på engelsk og beskriver fysiologien og anatomien kort og kontant. Der forekommer desuden en del faktabokse som beskriver forskellige sygdomme. Holes er bogen som mange studerende tænker tilbage på som værende en dejlig og meget behagelig bog. Eftersom dette er en introduktionsbog er der en del ting, den ikke forklarer og dette kan virke irriterende for den vidensbegærlige elev. Dog kan vi oplyse at man som medicinstuderende nok skal blive udsat for en rigelig detaljeringsgrad senere på studiet. Vi mener ikke, at der er noget i vejen for, at du benytter en tidligere udgave af bogen, eftersom det er meget få ændringer, der forekommer i hver udgave. Bogen benyttes desuden kun på første semester. Vurdering Bogen er et rigtig godt valg, og man skal ikke være bange for at begive sig ud på at læse en bog på engelsk. Det vil tvært imod komme en til gode senere på studiet, hvor man skal læse større og mere læsetunge bøger på det engelske sprog. 1. semester Side 9 af 108

10 Menneskets anatomi og fysiologi af Olav Sand, Jan G. Bjålie, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Semesterbrug: 1. semester Forlag: Gads Forlag Sprog: Dansk Sider: 538 Udgave: 2 Udgivet: 2008 ISBN: Indledning: Menneskets anatomi og fysiologi er en lærebog i humanbiologi som alternativ til Holes. Det er en velillustreret, pædagogisk og alt i alt god lærebog, som giver den studerende et basalt overblik over menneskets anatomi og fysiologi. Bogen er oprindeligt rettet mod sygeplejestuderende, men er fuldt ud pensumdækkende til kurset i humanbiologi ved KU. Uanset hvilken af de to lærebøger, som man vælger, skal hele bogen læses - supplér med eksamensopgaver og lav multiple choice opgaver på dette link: Multiple choice opgaver. Beskrivelse: Især illustrationer er gode og teksten er fornuftigt opdelt i afsnit, så den studerende præsenteres for stoffet på en overskuelig måde. Sproget er kort og kontant, vigtige begreber eller pointer er markeret med kursiv. Relation til Holes Størstedelen af de studerende vælger at læse efter Holes. Det skyldes, at kurset i humanbiologi og selve eksamen er opbygget efter denne bog. Man kan dog sagtens anvende denne lærebog i stedet, selvom der kan være enkelte detaljer som kun nævnes i Holes. Nogle vil argumentere for, at det er lettere at læse efter en dansk lærebog. Vær dog opmærksom på, at man ikke altid senere hen vil have danske alternativer til de engelske lærebøger. Vurdering: Det er en velstruktureret, pædagogisk lærebog uden overflødig snak, som giver den studerende et godt basalt overblik over menneskets anatomi og fysiologi. Fordelen ved at læse efter Holes er, at kurset er opbygget efter denne, samt at eksamensformuleringerne er taget fra Holes. Dog er den danske lærebog mere forklarende end Holes på nogle punkter - det må alt i alt være en smagssag, hvilken bog man læser efter her. 1. semester Side 10 af 108

11 Kemi Fundamentals of chemistry af Carl A. Hoeger, David S. Ballantine, Virginia E. Peterson, John E. McMurry Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (1. semester) Forlag: Pearson Education Sprog: Engelsk Sider: 992 Udgave: 7 Udgivet: 2013 ISBN: Indledning: Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry (Herefter benævnt McMurry) er pensumbogen på første semester. Bogen er fuldt ud pensumdækkende. Det er ikke nødvendigt at supplere med andre bøger, bortset fra KDO en (Kemiske data og oversigter). Der er lagt stor vægt på at gøre faget kemi mere spændende, og på at sætte den kemiske teori i relation til the real world. Det er en meget pædagogisk bog, hvor stoffet forklares grundigt. Vær dog opmærksom på, at man som medicinstuderende ikke er pålagt at kunne recitere samtlige kemiske grupper og former for estre. Beskrivelse: Sproget er let forståeligt, mens indholdet til tider kan gå en smule ud af en tangent og ikke altid er relevant for dit videre erhverv som læge. Du får dog al den nødvendige viden og lidt til serveret på en struktureret måde og underbygget af gode tabeller og illustrationer. Undervejs i kapitlerne er der Worked examples, hvilket er små opgaver til kapitlets teori, samt Problems, små spørgsmål til læseren i det gennemgåede stof. Ved eksamenslæsningen kan du med fordel skippe selve hovedteksten og nøjes med at kigge billeder, tabeller og læse teksten under billederne. Vurdering I slutningen af kapitlet gives der svar på de mest essentielle problems, nøgleord fra kapitlet opridses, og der gives et velstruktureret resumé. Det er en meget pædagogisk bog, dog vil nogle studerende med stor sandsynlighed føle, at bogen er overpædagogisk. Hører du til sidstnævnte gruppe må du springe worked examples og Problems over, samt lægge fokus på illustrationerne og billedteksten. Så er det hurtigt læst. Vurdering Der er ingen alternativer. Bogen er pædagogisk og velegnet til førstegangslæsning. Kemi er de færreste studerendes ynglingsfag, men bogen her formår faktisk at gøre faget spændende og relevant til tider. Mange vælger at købe bogen brugt, da den ikke skal bruges senere på studiet, og derfor sælger mange studerende bogen billigt. Der laves en ny version af bogen årligt uden de store ændringer, så ældre udgaver afviger ikke det store fra de nye. 1. semester Side 11 af 108

12 Kemiske data og oversigter af Jørgen Christoffersen. Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: FADL's Forlag A/S Sprog: Dansk Sider: 154 Udgave: 3 Udgivet: 2012 ISBN: Denne bog er obligatorisk og må medbringes til eksamen. Det er et opslagsværk, som indeholder diverse formler og værdier. Køb den Kemi A1 og A2 af Helge Mygind Relevant kursus: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Forlag: Haase & Søns Forlag as Sprog: Dansk Udgivet: 2009 ISBN: semester Kemi 2000 A1 og A2 eller Kemi serien af Helge Mygind. Her står kortere og mere præcise forklaringer på de kemiske begreber. Nogle studerende har stor gavn af at supplere SAU undervisningen med disse bøger. De definerer formler og begreber mere præcist end McMurry, hvilket gør dem mere egnede ift. regneopgaverne. Disse bøger er dog målrettet kemi C, B eller A i gymnasiet og ikke medicinstuderende vær derfor opmærksom på, at noget af stoffet er over niveau eller irrelevant, mens andre emner i dit pensum ikke dækkes af disse bøger. Side 12 af 108

13 Tidlig patient kontakt Medicinsk kommunikation af Kaj Sparle Christensen m.fl. Relevant kursus: Tidlig patient kontakt Semesterbrug: 1. & 12. semester Forlag: FADL's Forlag A/S Sprog: Dansk Sider: 215 Udgave: 1 Udgivet: 2011 ISBN: Indledning: Medicinsk Kommunikation (MK) afløser den tidligere Samtalen med patienten og er samtidig den første grundbog i medicinsk kommunikation. Bogen er velstruktureret og giver konkrete eksempler på, hvordan teoretiske kommunikationsredskaber og -analyser anvendes i praksis. Kapitlerne er skrevet af forskellige forfattere, derfor er der lidt forskel på opbygningen af kapitlerne. Alt i alt har bogen en god struktur og et indhold som formidles på en brugbar og pædagogisk måde. Beskrivelse: Sproget er let forståeligt. Bogen kan derfor anbefales til 1. gangslæsning. Hvert kapitel indledes med en kort skitsering af emne, i hvilken sammenhæng og hvorfor emnet er vigtigt, samt ofte et citat eller et eksempel fra lægens hverdag. Kapitlerne er herefter inddelt i undertitler med korte tekstafsnit. Afsnittene er korte og præcise, hvilket gør bogen nem at slå op i. Tekstafsnittene suppleres af figurer, faktabokse og eksempler, hvilket er nyttigt til at sætte de ofte lidt abstrakte kommunikationsredskaber ind i en kontekst, så man forstår det. Dette hjælper til at bogen ikke fremstår så snakkende eller blød som mange bøger om kommunikation let kommer til. Vurdering: Bogen er den eneste som anbefales på Academic books til TPK kurset. Medicinsk kommunikation er grundig og er let at gå til. Det kan IKKE anbefales at undlade at læse bogen eller at læse Samtalen med patienten i stedet, da den ikke dækker pensum lige så godt som denne bog. Det eneste minus ved bogen er måske forskelligheden i kapitlerne grundet de forskellige forfattere. 1. semester Side 13 af 108

14 Semestret generelt 2. SEMESTER 2. semester Velkommen på andet semester. Du er med stor sandsynlighed gode venner med Hole s og den basale humanbiologi, og klar til at starte din forståelse af de cellulære processer, som ligger til grund for vores eksistens. Til forskel fra første semester, er læsebyrden større. Dette er både pga. at der simpelthen er flere sider, som skal læses, men også fordi indholdet er mere kompliceret. En anden nyhed er inklusionen af lysmikroskopi. I histologiundervisningen (se nedenfor), vil noget af tiden benyttes på at lære, hvordan du identificerer forskellige vævstyper. Semestret indeholder desuden flere øvelser, end der var på første, og derfor skal der også skrives flere rapporter. Semestret er opbygget af to forløb. I det første forløb ligger kurser i medicinsk celle- og vævsbiologi, hvilket indbefatter fagene Celle-væv, anatomi og biokemi, samt kursus i excitable celler, som indbefatter faget biofysik. I praksis deles fagene dog bedre ind i cellebiologi, histologi og biofysik, da det er måden bøgerne passer bedst. Dette forløb varer ca. 3 måneder. Andet forløb indbefatter kurserne medicinsk genetik og sundhedspsykologi. Forløbet varer semestrets resterende halvanden måned. Semestrets opbygning I det følgende beskrives gode tips til semestrets forskellige fag. For en uddybet redegørelse, omkring hvad der forventes til hvert fags eksamen, henvises der til målbeskrivelsen på Københavns Universitets hjemmeside. Hvis du vil se ECTS point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU - Kursusbeskrivelser Side 14 af 108

15 Første forløb - Kurses i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler Cellebiologi: Faget dækker over forståelsen af cellens kemiske egenskaber, processer og funktioner. Dette er et af de største fag på semestret og når du begynder, kan det virke overvældende. Hvis du satser på at have læst til forelæsningerne, vil du muligvis blive overvældet. Mængden af nye enzymer og processer er betydelig. Det er derfor vigtigt at vide, at når du er over den initielle læsebyrde, bliver mængden af nyt stof i dette fag væsentlig mere afbalanceret. Histologi (histos = væv, logos = viden(skab)): Faget dækker over menneskekroppens forskellige væv, hvordan disse fungerer, samt deres mikroskopiske anatomi. 2. semester En stor del af faget handler om at lære, hvordan de forskellige typer væv i kroppen (f.eks. muskel, bindevæv, nervevæv og epitheler) adskiller sig fra hinanden. Det betyder, at du til dels skal erhverve dig en forståelse af hvordan de forskellige væv ser ud i et lysmikroskop, men også at du skal forstå hvorfor de ser sådan ud. Sidstnævnte gør, at der i dette fag også er mange proteiner og enzymer, som skal læres. Nogle lærebøger har meget høj detaljeringsgrad, mens andre kun medtager de mest essentielle. Biofysik: Faget beskæftiger sig med basal elektrofysik anvendt til at forstå hvordan især nerve- og muskelceller kommunikerer og aktiveres. Desuden skal du lære en række intracellullære signalveje. Selvom der ikke er meget læsning, kan faget være forståelsesmæssigt kompliceret. Du gør dig selv en stor tjeneste ved tidligt at få et godt kendskab til de elektrofysiske begreber såsom spændingsforskel, strømstyrke, modstand og kapacitet. Mht. de intracellulære signalveje, er det anbefalet, at du sætter dig og tegner dem et par gange hver dag i et par uger. Dette kommer dig til gode senere studiet, da det vil blive forventet, at disse signalveje er forstået. Andet forløb - Kursus i medicinsk genetik og kursus i sundhedspsykologi Medicinsk genetik: Faget beskæftiger sig med genkodens sammensætning især med fokus på forskellen på det normale og det muterede gen. Til forskel fra mange fag tidligt på bachelordelen, har genetik et meget klinisk fokus. Meget af den viden, som du erhverver dig på kurset ligger ikke blot til grund for hvad der skal læres senere stoffet er i sig selv klinisk relevant. Side 15 af 108

16 Sundhedspsykologi: Faget fokuserer på at give en forståelse af sammenhængen kendt som den bio-psyko-sociale model, hvor kroppens mentale tilstand, fysiologiske niveau og sociale adfærd betragtes som en helhed. Derudover diskuteres emotionelle tilstande, som stress, samt hvad der ligger til grund. Obligatorisk undervisning Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi: Deltagelse i øvelserne og godkendelse af øvelsesrapporterne i biofysik og i biokemi. For biokemiens vedkommende endvidere deltagelse i øvelsesplanlægningen. 2. semester På øvelsesdagen får du en introduktion til selve øvelsen. Opfølgningen foregår via forelæsninger og SAU-timer som ikke er obligatoriske. Cellebiologiøvelser: Cellens komponenter Genekspression Biofysikøvelser: Membranpotentialet Genetikøvelser: Deltagelse i øvelserne og godkendelse af øvelsesrapport- erne. Eksamen DNA øvelsen: Består af 3 øvelsesgange Kromosom øvelsen: Består af en øvelsesgang og foregår på computer. Der er 3 eksamener på semestret. Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler: Dette er en 5 timer integreret skriftlig eksamen, som desuden indeholder billeder af histologiske præparater som skal angives. Det er kun tilladt at medbringe en lommeregner. Eksamen ligger ca. 3 måneder inde i semestret. Kursus i medicinsk genetik: 1 eksamen, som er skriftlig med en varighed på 2 timer. Bortset fra lommeregner, er eksamen uden hjælpemidler. Kursus i sundhedspsykologi: 1 eksamen, som er skriftlig med en varighed på 3 timer. Fagbogen og kompendiet må medbringes med indskrevne noter, men internetadgang er ikke tilladt. Side 16 af 108

17 Det anbefales på det kraftigste, at du begynder at kigge på et par eksamensopgaver forholdsvis tidligt på semestret. Selvom du herved kan få en følelse af, at du ikke har særlig godt styr på stoffet, vil det dog give et indblik i eksamensspørgmålenes form. Desuden vil eksamensopgaverne give dig en forståelse af det niveau, som kræves til eksamen. Til eksamenslæsningen gælder det især om at få dannet en strategi, således at du både får læst, samt lavet samtlige tidligere eksamensopgaver. 2. semester Eksamensplanen kan findes på følgende link: Eksamensplaner Side 17 af 108

18 Cellebiologi BØGER 2. semester Essential Cell Biology af Keith Roberts, Dennis Bray, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Peter Walter, Karen Hopkin. Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2. semester Forlag: Taylor&Francis Inc Sprog: Engelsk Sider: 860 Udgave: 3 Udgivet: 2009 ISBN: Indledning: Essential Cell Biology er en velillustreret og pædagogisk opbygget lærebog. Den er amerikansk, hvilket er ensbetydende med, at den til tider kan være lidt snakkende. Detaljeringsgraden er høj højere end hvad der forventes af dig til eksamen. Beskrivelse Det er ikke nødvendigt at læse The Cell, da man risikerer at drukne i detaljer. Pensum er ændret fra tidligere til at Essentials er fuldt ud pensumdækkende. Læs kun The Cell hvis du har en særlig interesse for faget det er en god bog, hvor du får en meget dyb, men initialt ustruktureret, forståelse af cellebiologien. Sproget er nemt forståeligt og i en mere pædagogisk tone end man ser i andre amerikanske lærebøger. Detaljeringsgraden er høj men de gode illustrationer hjælper til forståelsen. Fokuser på tegningerne og teksten herunder. I hvert kapitel er der How we know afsnit disse kan være interessante, men de er sjældent pensumrelevante. Kapitlet afsluttes med Essential concepts hvor de vigtigste pointer noteret i punktform. Disse er super gode til at tjekke om du fik det hele med. Herefter er der spørgsmål til kapitlets indhold, hvis du vil prøve din viden af. Vurdering: På andet semester er Essentials the book Vær dog opmærksom på, at bogen ER pensumdækkende... UNDTAGEN METODER Ved SAU/På Absalon udleveres et kompendium i biokemiske metoder Dette er også en del af pensum, og der spørges tit ind til metoderne til eksamen. Sørg derfor for, at du kan forklare Northern vs. Western blotting, PCR, ELISA med videre. Side 18 af 108

19 Molecular Biology of the Cell af Keith Roberts, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Peter Walter Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2. semester Forlag: Taylor & Francis Inc. Sprog: Engelsk Sider: 1392 Udgave: 5 Udgivet: 2007 ISBN: Indledning: Molecular Biology of the Cell også kendt som blot the Cell i studentermunde, er en flot bog, der ikke undlader nogen detaljer. Beskrivelse: Uden den store tvivl er The Cell en af de bøger, der kan være hårdest at læse på medicinstudiet. Dette skyldes delvist, at den introducerer utrolig mange nye begreber, men også fordi at bogen simpelthen indeholder utrolig meget viden. Hvis du vælger denne bog, er det et godt hint til førstegangslæsningen, at du holder dig til den meget velskrevne billedtekst, som beskriver de mange illustrationer. Undlad at læse kapitlerne fra A-Z i første hug - Du risikerer at brække nakken på det. Anden gang du læser, kan du så dykke dybere ned i materialet. Forfatterne har gjort deres bedste for at gøre illustrationerne gode, men materialet de havde at arbejde med nemlig enzymer og proteiner gør det svært at lave andet end forskelligtfarvede kugler og firkanter, der mødes. Bogen er fyldt med detaljer og appellerer derfor til den studerende, som gerne vil vide mere, end hvad pensum kræver. Hvis man ikke har interesse i at læse udover pensum eller synes, at cellebiologien virker overvældende nok i forvejen, kan man alternativt vælge Essentials of Cell Biology, som er The Cells velskrevne lillebror. Vurdering: Vil du have den absolut mest fyldestgørende information om cellebiologien er The Cell noget for dig og så er den RØD. 2. semester Side 19 af 108

20 Histologi Genesers histologi af Finn Geneser, Jørgen Tranum-Jensen, Erik Ilsø Christensen, Klaus Qvortrup, A n n e - arie Brüel. Relevant kursus: Celle- og vævsbiologi Semesterbrug: 2., 3., 4. og 5. semester Forlag: Munksgaard Sprog: Dansk Sider: 761 Udgave: 2 Udgivet: 2012 ISBN: Indledning: Bogen er pensumdækkende til den basale histologi på andet semester, samt den organspecifikke histologi på tredje, fjerde og femte semester. Beskrivelse: Bogen er god til førstegangslæsning, da den er pædagogisk og velskrevet. Kapitlerne starter ofte med en kort indledende gennemgang af kapitlets emne. Derefter beskrives emnets undergrupper f.eks. brusk og knoglevæv indenfor emnet skeletvæv. Kapitlerne har en god struktur med overskrifter, underoverskrifter og brugen af fed skrift. Bogen er dog meget detaljeret og breder sig ofte ud over histologiens grænser og ind i andre fagområder som anatomi, embryologi, immunologi og fysiologi og ofte noget mere end hvad der er relevant ift. den histologiske beskrivelse. Grundet den høje detaljeringsgrad og at bogen er så omfangsrig ift. øvrige fagområder kan den være svær at bruge som opsummering før eksamen. Det anbefales i stedet, at du bruger kompendiet i histologi. Den nye udgave af bogen er blevet opdateret med flere og bedre histologiske billeder, samt tegninger og figurerne som er til stor hjælp for forståelsen af stoffet. Bogen er hård at starte med på anden, men bliver bedre på senere semestre. Bogen indeholder ingen tabeller, hvilket ellers kunne have været brugbart til at skabe overblik indenfor forskellige emner. Ligeledes er der heller intet resume, der kunne have opsummeret kapitlets væsentlige pointer som man evt. kan orientere sig efter ved læsningen. I stedet er der opsummerings spørgsmål til slut i hvert kapitel. Vurdering: Fin og god pensumdækkende bog, som kan benyttes på mange forskellige semestre. Det anbefales at bruge bogen til førstegangslæsning, men at der suppleres med f.eks. Histologi kompendium til eksamenslæsningen grundet den høje detaljegrad. 2. semester Side 20 af 108

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Anbefalede lærebøger for uddannelserne i Medicin og Medicin med Industriel Specialisering, Aalborg Universitet 1.-6.

Anbefalede lærebøger for uddannelserne i Medicin og Medicin med Industriel Specialisering, Aalborg Universitet 1.-6. 1 Anbefalede lærebøger for uddannelserne i Medicin og Medicin med Industriel Specialisering, Aalborg Universitet 1.-6. semester, 2013 Studienævnet for Medicin, Aalborg Universitet Til nye studerende: Du

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter SOSU CARE Social- og sundhedselever Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Rehabilitering

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen nye forår 2015 bøger til sundhedsprofession ern e Stærkt revideret udgave af en velkendt lærebog Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen Ny bog i serien Sygeplejebogen Sygeplejebogen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergertilpasset pædagogik Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergerpædagogik Stress - typer og konsekvenser Faktorer, som kan udløse stress hos aspergere

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Genfind din figur Din ultimative guide til at få din krop tilbage E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Sæt tændstikken til lunten Velkommen til Superfit Mor s E-guide

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

sundhedsfaglige Enkeltfag

sundhedsfaglige Enkeltfag S E sundhedsfaglige Enkeltfag 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere