En fælles rejse. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme. Diplomuddannelsen: Kulturformidling for børn og unge. Afgangsprojekt på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fælles rejse. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme. Diplomuddannelsen: Kulturformidling for børn og unge. Afgangsprojekt på."

Transkript

1 En fælles rejse Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afgangsprojekt på Diplomuddannelsen: Kulturformidling for børn og unge Maj 2009 Udarbejdet af Charlotte Ring, Næstved Museum Anne-Sofie Aabenhus, Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev 1

2 Indhold EN UDDANNELSE, DER GIVER MOD TIL AT FEJLE... 3 VORES FORMIDLINGSFELTER EN PRÆSENTATION...4 HVAD ER DET VI VIL UNDERSØGE? EN MÅLSÆTNING...5 HVORDAN HAR VI BYGGET OPGAVEN OP?...6 VORES UNDERSØGELSE... 7 VEJLEDNING...7 TEORIERNE I PROJEKTET...10 Relationel innovation...10 Qvortrup og teorien om læring...12 NEDSLAG I PRAKSIS GENSTANDENS POTENTIALE...14 FACILITATOR EN NY FORMIDLERROLLE?...16 INSTITUTIONERNES VIDENSPOTENTIALE...18 AT STILLE SPØRGSMÅL...20 Den anerkendende samtale...21 At sætte ord på sin undren...23 Stillbilleder, det sensoriske, krop og bevægelse...23 INDDRAGELSE AF EKSTERN VIDENSPERSON...25 DEN KREATIVE PROCES OG DET VISUELLE PRODUKT...29 NY FÆLLES VIDEN...33 SPARRINGSPARTNERENS BETYDNING FOR IMPLEMENTERING AF NY TEORI SLUTREFLEKSION PERSPEKTIVERING...40 LITTERATURLISTE Udarbejdet af: Charlotte Ring, Næstved Museum, CPR: Anne-Sofie Aabenhus, Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev, CPR: Vejleder: Tine Nygaard, Gesamtkunstwerk, Ryesgade 19a 4.sal - DK-2200 København N Forsidebillede: Jens Olsen, Næstved Museum Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 2

3 En uddannelse, der giver mod til at fejle Nærværende opgave omhandler afslutningsprojektet på diplomuddannelsen Kulturformidling for børn og unge. Den er skrevet i et samarbejde mellem museumsformidler Charlotte Ring (CR) fra Næstved Museum (NÆM) og Anne-Sofie Aabenhus (AS) fra Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev (FSGH). Uddannelsen har præsenteret os for en række metoder til at udvikle sanselige, musiske og æstetiske kulturtilbud for børn og unge. I de to forgangne år er vi blevet oplyst, provokeret, informeret, ansporet til selv at opsøge, anerkendt i vores spørgende søgen og motiveret til det frie fald, som formidling kan være hvis man tør. Det har været en uddannelse med blikket rettet ud mod virkelighedens praksis og mod de nyeste teorier og forskningsområder inden for børnekulturforskningen. Det har også været en uddannelse med blikket rettet indad mod kernen af den enkelte formidler i en anerkendelse af, at man kun kan være en autentisk formidler, hvis man står inde for det, man giver videre og ikke mindst, at man føler sig hjemme i den form, man formidler i. I dette arbejde har læringskontrakter og portfolier været vigtige redskaber, der har gjort det legalt og interessant at se undersøgende på egen praksis. Målet har været nysgerrighed og afsøgning af nye muligheder og ikke succesfulde og fejlfrie projekter. Det er denne afsøgende vej, vi går videre af i dette afsluttende projekt. Vi besluttede os for at lave projektet som et samarbejde, der tog udgangspunkt i begge vore kulturinstitutioner. Vore ønsker var sammenfaldende på flere punkter: Vi havde lyst til at afprøve en overordnet ramme, der kunne hjælpe os til at slippe vores strukturlængsel og styren, samt at lægge magten og styringen over til deltagerne. Vi ville undersøge mere inden for feltet vidensformidling i kulturtilbud. Vi ønskede at arbejde med billedkunst. I vores søgen nævnte CR en workshop, hun havde været på med kunsthistoriker Tine Nygaard (TN), som arbejder indenfor feltet brugerdreven innovation. Hun kunne noget af det, vi gerne ville afprøve: give magten til deltagerne, tage dem alvorligt (oprigtigt talt), engagere dem og lade Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 3

4 deres synspunkter styre. Hun eksperimenterede selv med at lægge formidlerrollen af sig og i stedet være mere optaget af facilitatorrollen 1. TNs teoretiske fundament er systemteorien med Niklas Luhmann som hovedhjørnesten. Vi blev hvirvlet ind i teorierne, blev grebet af tankerne og fik mod til at eksperimentere med kulturformidling i en systemteoretisk ramme. Mødet med uddannelsens teorier og arbejdsformer har været en spændende rejse og det føles som om den kun lige er begyndt. Vores formidlingsfelter en præsentation Følgende afsnit er en præsentation af de to arbejdsmæssige kontekster, afgangsprojektet er tænkt ind i. Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev (FSGH) blev oprettet i august 2006, og AS blev ansat som projektmedarbejder (eneste ansatte). Formidlingsfeltet er alle grundskolens trin ( klasse), og den overordnede opgave er at give lærerne i de to kommuner inspiration til undervisningen i faget kristendomskundskab og til tværfaglige projekter. Undervisningen skal selvsagt være vidensoplysende (ikke forkyndende), og den skal være rettet mod alle elever uanset deres religiøse tilhørsforhold. Det vil sige, at tilbuddenes åbning af de religiøse tematikker skal være undersøgende, nysgerrig og motivere eleverne til selv at filosofere over de spørgsmål som religioner arbejder med. Projekterne har hidtil været bygget op med et overordnet tema, der behandles i et kompendium med baggrundsstof, der er målrettet til underviseren. Bagest i kompendiet har man kunnet finde forslag til elevopgaver og kopiark med Deltagere i Bagsværd Kirke 1 Vejleder/leder, der hjælper en gruppe deltagere igennem en proces/udvikling frem mod et mål. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 4

5 fortællinger eller andet. Til hvert projekt har der været knyttet en event, en workshop eller et besøg i den lokale kirke, hvor klassen flyttede sig fra skolens læringsrum til andre læringsrum. Skoletjenesten på Næstved Museum (NÆM) blev oprettet som et forsøg i Museet havde modtaget lønmidler til, hvad der svarer til en 3 måneders stilling på ½ tid. Midlerne kom fra Kulturpuljen i det daværende Storstrøms Amt. CR havde netop taget et års orlov fra jobbet som folkeskolelærer og takkede ja til projektstillingen. Det viste sig snart, at der var meget stor opbakning og tilslutning fra skoler, børneinstitutioner og gymnasieskoler. Helt tydeligt havde man manglet en formidler, som bød børn og unge velkommen i museets samlinger. Ledelse og bestyrelse kunne se potentialet, og efter et par år med forhandling med kommunerne blev stillingen endeligt oprettet. Der har fra begyndelsen været stor tillid fra ledelse og bestyrelse, som stiller CR meget frit i tilrettelæggelsen af formidlingen af Næstved kulturhistorie fra oldtid til nutid. Lærerne samarbejder med CR om at tilrettelægge formidling fx i en særlig historisk periode eller et tema, som de har valgt - typisk i forbindelse med en temauge. Desuden tilbyder CR formidling af permanente udstillinger og særudstillinger. CR lægger vægt på at fortælle den gode historie, at inddrage sanseoplevelser (hands on) fx har CR opbygget et betydelig samling af rekonstruerede dragter og flere emnekasser indeholdende genstande, som stimulerer smagslugte- og følesanserne. Nogle forløb er af længere varighed, men de fleste strækker sig over et par timer. Hvad er det vi vil undersøge? en målsætning Vores ønske med dette projekt har været at udfordre vores gængse praksis og søge nye veje i mødet med de børn, der deltager i vore projekter. Vi er interesserede i at skabe rammer, hvori de besøgende børn kan udfolde sig på en måde, som er meningsgivende for dem i deres kultur. Da vore kulturinstitutioner er fyldte med faglig viden, og da det er vores opgave at formidle denne, er vi samtidig interesserede i at undersøge, hvorvidt den meningsgivende oplevelse også kan rumme kulturinstitutionens forskningsbaserede viden. Vores mål er således ikke at levere forskning indenfor kulturformidling for børn, men at undersøge om vi kan tilrettelægge et formidlingsforløb, som opkvalificerer den oplevelse, som brugerne får, når de bruger tid og resurser på vores respektive kulturinstitutioner: Gav oplevelsen mening for deltageren? Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 5

6 Blev deltageren motiveret til deltagelse? Tog de noget brugbart med sig? Skete der en læring? Da vi mener at motivation, oplevelse og videnstilegnelse hænger tæt sammen, har vi valgt at opsummere vores problematik i følgende problemformulering: Hvordan kan vi, på en anerkendende måde, tilbyde vores kulturhistoriske viden til børn, så de kan producere ny viden, som er meningsfuld for dem? Hvordan har vi bygget opgaven op? I dette samarbejde er der tale om to formidlingspraksisser, hvor der er såvel sammenfaldende som divergerende mål og metoder. Desuden er vi er to formidlere med forskellige baggrunde og formidlingserfaringer. Derfor er opgaven skrevet på en måde, så den giver mulighed for at udtrykkes os fælles, men også giver os taletid hver for sig: Den overvejende del af opgaven er således fælles overvejelser om emnet. På udvalgte steder i teksten har vi hver især skrevet vore konkrete oplevelser eller centrale problematikker i kursiv. Foruden dette indledende afsnit består opgaven af et afsnit om vores undersøgelse og om, hvordan vi er kommet frem til den anvendte metode. Desuden beskriver vi i afsnittet hovedlinjerne i den anvendte teori. Opgavens hoveddel teoretiserer over centrale oplevelser i vore projekter. Det er punktnedslag i problematikker, som vi selv har fundet interessante og relevante for vores videre arbejde. Afslutningsvis rummer opgaven en slutrefleksion, hvor vi summerer op på vores erfaringer. Vi har vedlagt detaljerede beskrivelser af de to forløb på bilag 3 og 4. Begge forløb er blevet videodokumenteret. Optagelserne vedlægges uredigeret i DVD-format. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 6

7 Vores undersøgelse Det stod på et tidligt tidspunkt klart, at vi begge ønskede at afvikle et projekt med en klasse i vore respektive lokalområder. Vi udbød projektet og aftalte hver især at afvikle forløbet med to 4. klasser: 4. A fra Bagsværd Kostskole med lærer Anne Skov-Madsen 4. B fra Kalbyrisskolen i Næstved med lærer Annette Bruun. Foruden den fælles målgruppe havde vi begge en interesse i at undersøge mere om billedkunstens muligheder i kulturformidlingen. CR er uddannet folkeskolelærer med billekunst som linjefag, og AS er uddannet cand.mag i religions- og kunsthistorie. Dermed har vi begge forskellige erfaringer med feltet og ønskede at udforske mulighederne yderligere. I et ønske om at lave et autentisk og udfordrende forløb for deltagerne valgte vi at inddrage en udøvende kunstner. Vi kontaktede billedkunstner Charlotte Bergmann Johansen, som har erfaringer med undervisning af børn, performance, installationskunst og andre former for kunstneriske udtryk. Foruden den fælles målgruppe og fælles kunstner-samarbejdspartner var det vores tanke, at vi ville udvikle projektet sammen og med et fælles tema. Dernæst ville vi afvikle det hver for sig og sammen gennemarbejde og diskutere resultaterne. I planlægningsfasen skete der dog væsentlige ændringer i disse tanker. Vejledning Vi opsøgte kunsthistoriker Tine Nygaard som vores vejleder. CR have fået nys om hendes relevante forskning af kulturinstitutionernes formidlingsaktiviteter for unge. Vi blev introduceret til hendes undersøgelsesfelt: brugerinddragelse og relationel innovation baseret på systemteori, som man finder den hos primært Nicklas Luhmann og Lars Qvortrup. Allerede i vejledningen blev vi selv udsat for teoretiske greb, der satte en proces i gang. Denne proces var i høj grad med til at motivere os til at undersøge metoden nærmere og anvende den i vore felter. At TN udfordrede os i vores vejledning gjorde, at selve planlægningsfasen har været en vigtig del af dette projekt. I de forskellige opgaver vi blev stillet, har vi arbejdet med afklaring af, hvor vi ville hen med projektet og ikke mindst af, hvordan vi ville nå derhen. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 7

8 En af de første udfordringer vi blev sat i handlede om vore genstandes potentiale og om at lade disse genstande være midterakse i de to forløb (læs mere herom på s.14 om Genstandens potentiale). Da vi arbejder inden for hver vores genstandsfelt og dermed med hver vore genstande, hhv. det kulturhistoriske og det kristendomsfaglige, blev det indlysende, at vore forløb måtte have forskellige indholdsmæssig karakter, hvis vi skulle tage udgangspunkt i vore genstande. Dernæst udfordrede TN os i at tage vores genstandes potentiale alvorligt nok til at lade dem præsentere sig selv uden formidler ved deltagernes første møde. Vi tog denne udfordring op, hvilket betød, at det fælles tema, Hjælp!, som vi til en start havde tænkt os at kalde forløbet, blev udeladt, og dermed havde vi heller ikke overskriften til fælles mere. I løbet af vejledningen viste det sig at frem for at udvikle og udbyde gennemarbejdede forløb med et overordnet tema, blev vores samarbejde i stedet centeret om følgende punkter: Fælles metode: den relationelle innovation systemteorien som ramme og metodisk tilgang i vore projekter. Vi blev inddraget som observatører på hinandens projekter dvs. vi fik position af fluen på væggen, der tog billeder, filmede og noterede centrale ting i den samtale eller i de aktiviteter, som forløbene indeholdt. Fælles refleksion over metodisk tilgang. Den måde vores vejledning var bygget op på viste sig at være eksemplarisk for den metode, vi siden selv skulle afprøve: Spørgsmål (1. vejledning): Først skulle vi stille spørgsmål til vore egne forestillinger om projektet, til metoden og til det indhold vi ville beskæftige os med. På elegant vis blev vi således introduceret til den metode, som vi senere skulle præsentere vore egne deltagere for. Se bilag 1 med spørgsmål. Deltagernes spørgsmål i forløbet i Bagsværd Kirke (FSGH) Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 8

9 Forforståelser (2. vejledning): Dernæst skulle vi definere de forforståelser, vi havde om det projekt, vi var ved at planlægge. Forforståelser er i denne sammenhæng at ligne med fordomme eller forudfattede meninger. Det er alt det, man tror, man ved om noget, før man går i gang. Nogle af vore centrale forforståelser var således: o CR: Jeg forventer, at denne form for brugerinddragelse opkvalificerer de i flæng brugte begreber: hands on, dialog, interaktivitet. o CR: Når jeg er facilitator, så lærer børnene måske ikke så meget om kulturhistorie, som hvis jeg er formidler. o AS: Jeg tvivler på at genstanden den rene uformidlede bibeltekst er tilgængelig, at den er inspirerende og kan stå for sig selv. Det var vigtigt at få skrevet vore forforståelser ned, idet den slags forudfattede holdninger har det med at være meget styrende for, hvordan vi oplever ting. At arbejde innovativt kræver, at vi er afsøgende, åbne og villige til at få øje på vores forforståelser, så de ikke bliver faldgruber og selvopfyldende profetier for os selv i projektet. Hvis vi vil mestre opgaven på en ny måde må vi således være parate til at tage livtag med de måder, vi plejer at arbejde på. Med TNs ord skal vi være parat til at aflive vores darlings. Se bilag 2 med forforståelser. Svar og nye åbninger (3. vejledning): Ved den 3. vejledning fik vi endelig svar på nogle af vore spørgsmål om, hvad relationel innovation er i TNs optik, og vi havde en diskussion om forskellige momenter af tvivl i forløbet. I denne vejledning blev vi ikke så rystede i vores grundvolde som ved de forudgående møder. Afklaringer og justeringer (4. vejledning): Sidste vejledning blev en snak om det projekt, der nu var i gang samt overvejelser over, hvordan det skulle afrundes. Foruden vores overordnede målsætning om at undersøge, hvordan vi, på en anerkendende måde, kan tilbyde vores kulturhistoriske viden til børn, så de kan producere ny viden, som er meningsfuld for dem, fik vi gennem vejledningen formuleret mere specifikke målsætninger for hver vore forløb: CR: Deltagerne skal have mulighed for at tilegne sig en viden om Helligåndshuset og dets historie. Jeg ønsker at skabe rum for undren og nysgerrighed overfor vores fælles kulturhistorie. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 9

10 Jeg ønsker også at skabe mulighed for en kvalificeret oplevelse, ud fra den antagelse at de historiske genstande og deres historie udgør en skatkiste af materiale, som den enkelte deltager kan bruge i sit liv. Når det er sagt, ønsker jeg også at inddrage deltagerne i langt højere grad. Jeg ønsker at finde en tilgang, hvor de er med til at sætte dagsordnen for besøget. Og jeg forventer at både de og jeg (museet), får noget ud af processen. At den nye viden vi producerer, kan bruges af begge parter. AS: Det er vigtigt for mig, at jeg giver deltagerne mulighed for at forholde fortællingen om den barmhjertige samaritaner til deres eget liv. Det er det livsfilosofiske stof i fortællingen, der primært optager mig. Efter forløbet ønsker jeg, at deltagerne skal kunne forholde fortællingen til eget liv, ligesom de skal have fået kendskab til fortællingens detaljer. Vejledningen har for os på mange måder ligget i tråd med det børne- og kultursyn, uddannelsen har præsenteret os for. Vi har en oplevelse af, at vejledningen derudover, med basis i det at stille spørgsmål, har givet os ny inspiration til at udvikle projekter, der tager udgangspunkt i brugerne. Teorierne i projektet Relationel innovation Tine Nygaards tilgang til kunstformidling, som den kommer til udtryk i artiklen Kunstpiloter på Statens Museum for kunst (2009), har været en gennemgående inspirationskilde og rød tråd i vores undersøgelse. I artiklen gør hun rede for sine refleksioner over opbygningen af Unges Laboratorier for Kunst, u.l.k., på Statens Museum for Kunst. Teorien bag hendes praksis er Niklas Luhmanns systemteori, som beskriver menneskers bevidsthed og samfundet som systemer. Menneskers bevidsthed er et psykisk system, der skaber sig selv gennem mening ved at koble tanker med tanker. Samfundet er et socialt system, der skaber sig selv gennem mening ved at koble kommunikationer med kommunikationer. I samfundet opstår hele tiden nye systemer, fx u.l.k., som er et socialt meningsformende system, der dynamisk bliver produceret i kommunikationen om det. Deltagerne bidrager til kommunikationen og dermed til produktionen ved at koble sig på det, som giver mening for dem i kommunikationen. På den måde skaber de sig selv som meningsfyldte psykiske systemer i produktionen af det sociale system i u.l.k. (Nygaard, s. 3). Vi må altså, som facilitatorer, have en stor lydhørhed og opmærksomhed på, hvor deltagernes kobler sig af og på for at kunne se, hvor det giver mening. Dette gør naturligvis Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 10

11 noget ved planlægningen af forløbet. I vores sædvanlige formidling ligger udgangspunktet hos os og i vores planlægning. Nærværende form for brugerinddragelse lægger i stedet udgangspunktet hos deltagerne. Rammen sættes af facilitatoren, men indholdet bestemmes efter deltagernes motivation, fokus og interesseområder dér, hvor de er lige nu! Dette stiller nye og anderledes krav til planlægning. Det er ikke længere muligt at have vejen lineært udstukket fra begyndelse til slut. Processen i sig selv bliver essentiel, og forløbet kan tage uforudsete drejninger gå ad nye veje efter deltagernes ønsker. Vores rolle bliver dermed som facilitator frem for formidler. Set i forhold til TNs erfaringer adskiller vores og hendes vilkår for formidling sig på væsentlige punkter: Deltagergruppens størrelse: Vi har en hel skoleklasse frem for u.l.k.s mindre grupper på omkring 8 deltagere. Deltagergruppens alder: TN arbejder med unge, mens vores tilbud er målrettet børn i 4. klasse. Anledningen til besøget: Et obligatorisk besøg i skoleregi frem for u.l.k.s deltagelse på eget initiativ i fritiden mod honorar. Tidsperspektiv: Forløb på 3-4 møder frem for 3 måneders ansættelse. Udvikling og afvikling af et enkeltstående forløb: frem for udvikling af et permanent formidlingstilbud fra unge til unge. Nærværende undersøgelse må vise, hvorvidt denne innovative tilgang til formidling kan overføres til vore kulturinstitutioner, forløb og målgruppe. Foruden TNs artikel lader vi os informere og inspirere af et sæt teorier, som alle på sin vis hører til i det nye paradigme. I løbet af uddannelsen er det gået op for os, at man indenfor formidling, læring og børnesyn kan tale om to paradigmer. Der er mange, der har beskæftiget sig med at definere disse to paradigmer. Professor i børnelitteratur Beth Juncker har i særlig grad været optaget af at beskrive de to paradigmers tendenser i det børnekulturelle felt. Ifølge hende hæfter der sig ét børnesyn ved moderniteten (karakteriseret af oplysning, elev, dannelse), mens et andet børnesyn begynder at spire i 1980 erne som konsekvens af globalisering, aftraditionalisering, æstetisering og selvrefleksivitet. Det nye paradigme, som vi interesserer os for i denne opgave, er karakteriseret ved at være en flerhedskultur, hvor der er fokus på læring og processer. De, der før var elever, bliver nu deltagere og frem for oplysning, taler man om oplevelser og underholdning (Juncker, 2007, s ). De teorier, vi har inddraget i Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 11

12 afgangsprojektet, tager alle udgangspunkt i det senmoderne samfund og drager de læringsmæssige konsekvenser af det. Følgende teoretikere har inspireret os i arbejdet: Beth Juncker: Børnekulturens udvikling i det senmoderne samfund. Lars Qvortrup: Læring, undervisning, viden. Thomas Moser: Det sensorisk og bevægelsens betydning for læring. Kenneth og Mary Gergen: Social konstruktion. Bente Lynge: Anerkendende pædagogik og Appreciative Inquiry. Qvortrup og teorien om læring En af de teoretikere, der er mest oplagt for os at bruge i arbejdet med at anvende det systemteoretiske paradigme på formidling og læring, er Lars Qvortrup. I hans bøger om emnet forholder han sig til formidling, dog primært som undervisning, som den foregår i skoleregi. Som kulturinstitution bedriver vi ikke undervisning på samme måde som i skolen. Vi adskiller os fra skoleinstitutionen på væsentlige punkter: Vi er ikke underlagt skolernes læringsmål. Vi kender kun deltagerne i den kontekst, de deltager hos os dvs. vi agerer ikke ud fra deres personlige historier, men bygger relationen ud fra det nu, vi møder dem i. Vi tilbyder nogen andre fysiske omgivelser, som antageligt gør noget ved deltagernes opfattelse af den situation, de er i (undervisningssituation / oplevelsessituation / fællesskabssituation / undersøgelsessituation). Ikke desto mindre mener vi at kunne anvende Qvortrups teoretiske pointer i forhold til læring og undervisning, fordi vi som skolen repræsenterer et vidensunivers, der skal lukkes op og lagres på forskellig vis hos deltagerne. En af Qvortrups centrale pointer i bogen Det vidende samfund i forhold til læring er, at der ikke automatisk sker en læring, bare fordi vi underviser eller formidler et stof. Undervisning er altså ikke transfer (Qvortrup, 2004, s.119). Undervisning og læring er to væsensforskellige aktiviteter, men begge er nødvendige for at tilegne sig viden. Undervisning er målrettet og fremmedforandrende, en særlig form for kommunikation. Læring er selvberoende - autonom og uafhængig - og selvforandrende, et psykisk systems bevidste selvforandring gennem konstruktion af viden. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 12

13 Undervisning og læring betegner den særlige adfærd, hvis mål er videnstilegnelse. Undervisning er en kommunikationsaktivitet, læring er en bevidsthedsaktivitet. Broen mellem undervisning og læring bygges af strukturelle koblinger, forstyrrelser eller irritationer udefra, som igangsætter læringsprocesser. Kommunikation er det netværk af selektioner, der udgør et socialt system. F.eks. 4.klasse i vore forløb. Disse selektioner er information, meddelelsesform og forståelse. Noget siges på en særlig måde. I forhold hertil vælges en forståelse. Stadige processer, som bruger tidligere processer som udgangspunkt for nye processer. F.eks. en gruppesituation, hvor en elev fortæller, tydelig berørt, om en oplevelse, hvor hun oplevede medfølelse, en anden elev vælger ud fra sine særlige forudsætninger en forståelse, og på baggrund heraf vælger han at sige noget nyt osv. Systemet opretholder sig selv kommunikativt også hvis man ytrer sig nonverbalt, ikke siger noget eller føler sig misforstået, er der tale om kommunikation. Undervisning er et sådan specialiseret kommunikationssystem. Fra et systemteoretisk synspunkt er læring en indre proces. Den proces i hvilken deltagerne producerer viden! Dette sker, ifølge Qvortrup, i en kombination af fremmediagttagelse, f.eks. af kommunikative selektioner, og selviagttagelse af egenforudsætninger. Deltageren er som individ meget mere kompleks end undervisningens sociale system, og hun er derfor i stand til at foretage selektioner, der ikke er betinget af underviserens kommunikative selektioner, endsige kan iagttages af denne. Derfor kan vi, i vore forløb, ikke vide om og hvad, deltagerne har lært. De vælger selv om og hvad, de vil forstå. Som facilitatorer kan vi, på basis af fornyet kommunikation, foretage en indirekte iagttagelse af deltagernes forståelsesvalg. Vi vælger, baseret på det, deltagerne siger og gør, en forståelse af, hvad de har forstået. Læring kommer altså indefra og beror på elevens (det lærende systems) allerede eksisterende forudsætninger - ikke på transfer af mening udefra. Derfor går den docerende enetale fra formidler til elev naturligvis også galt. Læringsprocessen igangsættes af forstyrrelser eller irritationer, begge er ord for strukturel kobling, dvs. noget udefra påvirker systemet, som imidlertid selv må bearbejde disse forstyrrelser ud fra egne forudsætninger. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 13

14 Nedslag i praksis 2 I dette afsnit beskriver vi, hvordan teorien er blevet til virkelighed i vore projekter. Vi har lavet nogle punktnedslag i de dele, der viste sig at være centrale i afviklingen af forløbene. Flere af disse afspejles også i vore forforståelser (bilag 2). Genstandens potentiale En af de første udfordringer vi fik i vores vejledning var, hvorvidt vi ville tage vores Definition af vore genstandsfelter: genstandes potentiale alvorligt nok til at lade dem FSGH: bibeltekster, historiske og nutidige kilder, bygninger og kirkegenstande. I dette præsentere sig selv uden formidling ved forløb er den anvendte genstand en deltagernes første møde. Den teoretiske bibeltekst. overvejelse bag udfordringen var, at deltagerne NÆM: De originale genstande og deres skulle kunne forholde sig så frit som muligt til vore historier. Kopier og rekonstruktioner af genstande. Vi talte om, at genstanden ofte kulturhistoriske genstande. I dette forløb er kommer til at spille rollen som genstanden Helligåndshuset selve den illustrationsgenstand for noget, vi vil sige om den bygning, der rummer museets samling. historiske periode, menneskesyn eller andre pointer, der forekommer relevante for formidleren. Men når vi arbejder i det systemteoretiske felt, er det centralt, at deltagerne får lov til selv at vise os, hvad i den rå genstand, der er meningsgivende for dem. Det var ikke uproblematisk for os at gå med på tanken om, at genstanden ikke skulle akkompagneres af en fortælling, et begreb, et billede eller et andet element, der ville give liv og kontekst til den nøgne genstand. Fx havde AS en gedigen skepsis overfor, hvorvidt bibelteksten (læst direkte op fra Bibelen) havde potentiale til at inspirere, åbne op og motivere eleverne til videre arbejde med tekstens problematikker. AS: Min holdning var, at det var uansvarligt at præsentere 4.klasses elever for en bibeltekst med uforklarede ord og begreber som: Hvem er min næste?, Levit, Samaritaner og denarer. 2 Detaljerede beskrivelser af forløbene på bilag 3 og 4. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 14

15 CR: I en af mine forforståelser udtrykker jeg tvivl om, hvorvidt genstanden kan formidle sig selv sig selv som kulturhistorisk vidnesbyrd - velvidende, at man ikke kalkulerer med en transcental sandhed i konstruktivistisk forstand (Gergen, 2005). Selvfølgelig har enhver genstand et potentiale til at stå for sig selv, og kan virke i adskillige kontekster, men jeg bilder mig ind, at den historie vi har at fortælle, den kulturhistoriske sammenhæng, en forskningsbaseret viden også repræsenterer en kvalitet. Genstanden har altid været central i min formidling. For mig er der noget magisk i en original museumsgenstand og dens historie. En slags historiens vingesus, som fortæller om andre tider og kulturer. Hverken jeg eller forskerne har den ultimative sandhed om genstanden, men vi har en viden, som jeg bilder mig ind kan virke inspirerende og fremmende for lysten til selv at udforske. Omvendt synes jeg også, det er voldsomt interessant at iagttage den måde deltagerne opfatter genstanden på. Måske kunne vi tænke begge veje ind? Forforståelser om genstanden: Bibelteksten er farveløs. Tvivl om, hvorvidt genstanden kan fortælle en historie af sig selv. Tvivl om, hvorvidt genstanden har potentiale til at stå for sig selv. Tvivl om, hvorvidt genstanden i sig selv virker på sin beskuer. Det kræver mange redskaber og stort arbejde at tage udgangspunkt i den nøgne genstand. Trods vores skepsis lod vi os inspirere af TNs egen praksis i u.l.k, hvor deltagernes udfordring og refleksion over den nøgne genstand førte hende og den tilknyttede forsker ind i helt andre temaer, end de selv ville være kommet frem til (Nygaard, s.4). På den måde oplevede hun, at deltagerne var med til at producere ny viden om genstanden, og netop dette interesserede os meget. Vi ønskede netop at være autentiske i vores interesse for deltagernes koblingspunkter (Qvortrup, 2004, s.119) og valgte således at vove forsøget med at lade genstanden tale for sig selv. I Bagsværd Kirke blev deltagerne præsenteret for den rene tørre bibeltekst læst direkte op fra Det Nye Testamente (aut. overs. 1992). Ud fra vore metodiske overvejelser var det herefter deltagernes opgave at stille spørgsmål til denne tekst / genstand. De blev sat sammen to og to og producerede en række spørgsmål, der viste en overraskende indlevelse i og greb om fortællingens pointer (se spørgsmål i bilag 3). I det efterfølgende interview med klassens lærer, Anne Skov-Madsen, giver hun ligeledes udtryk for, at hun umiddelbart fandt teksten for svær for 4. klasse. Ikke desto mindre var det netop deres tilgang til teksten, deres spørgsmål til denne, der formede hele forløbet. Måske var det også Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 15

16 udgangspunktet i den rå genstand og dennes relative høje sværhedsgrad, der holdt motivationen i gang? På Næstved Museum var det interessant, at deltagerne inden for det første kvarter i Helligåndshuset, helt spontant blev voldsomt interesseret i et middelalderligt korbuekrusefiks, som vi tilfældigt stod foran, da CR bød velkommen. CR opfordrede til, at samtalen formede sig som spørgsmål og dette udløste en strøm af interesserede spørgsmål. De blev revet med af hinandens interesse og af selve den udfordring, der lå i at stille spørgsmål. Vores oplevelse har således været, at genstanden har et langt større potentiale, end vi tillagde den før forløbet. Men mødet med genstanden kræver en metodisk ramme, der gør det tydeligt for deltagerne, at det er legalt at undre sig over alt muligt. Det er ikke nødvendigvis givende kun at lade en deltager fra 4. klasse bladre rundt i Bibelen eller surfe rundt på museet. Der skal samles op på deres spørgsmål, de skal vises interesse og have en oplevelse af, at deres mening tæller, og at der er en relevans i, at de forholder sig til genstanden. En af de centrale ting, der sker, når genstanden får lov til stå helt nøgen, er således, at formidlerens rolle bringes i spil. Ofte, i vor sædvanlige praksis, akkompagnerer vi genstanden ved at bejle til og forføre tilhørerne. Vi kender til kneb og formidlingsmedier, som vi forventer, gør genstanden mere spændende, mere tilgængelig. Men i den systemteoretiske ramme er vi nød til at give slip, være i kaos og i langt højere grad optræde som facilitator. Spørgsmålet er, om vi tør det. Facilitator en ny formidlerrolle? I vores projekter er formidlerrollen under forandring. Det afspejles i forvaltningen af hvem, der har retten til at definere forløbets indhold, mål og udvikling. Traditionelt set besidder formidleren en viden, som denne gerne vil give andre del i. Da det er formidleren, der har viden, er det også formidleren, der forvalter og strukturerer et undervisningsforløb, hvor man har nogle målsætninger om, hvad eleverne skal have kendskab til undervejs i processen. I en nytænkning af vore formidlingspraksisser har forsøget været at ændre på begreberne, idet det er vores opfattelse, at ord skaber det, de nævner. Vil vi forandre vores praksis er en del af øvelsen måske også at holde os selv fast på, at vi ikke længere er traditionelle formidlere, men i stedet er facilitatorer. Ligeledes taler vi i dette projekt ikke om elever, men i stedet om deltagere. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 16

17 En af vore forforståelser var, at man som facilitator ikke forfører sine deltagere i samme grad, som en formidler ville gøre det. Det vil sige, at facilitatoren ikke åbner feltet alene, men i fællesskab med gruppen, hvilket skaber et mere ligeværdigt forhold mellem deltagerne og os. Udfordringen for formidleren bliver at give plads, men samtidig at være en vigtig brik i kommunikationen, som sparringpartner. Vi opfatter det som en hårfin balance mellem ansvar og tillid, et ståsted, som ikke gør os overflødige som formidlere men giver os den fornemme opgave at hjælpe deltagerne til at finde ind til deres brændpunkt - dér, hvor de tænder og derfra give mulighed for videre udforskning. Vi mener, at man, for at kunne dette, skal være en opmærksom observatør. Man skal både kunne lytte til dét, der bliver sagt og dét, der ikke bliver sagt. Man skal kunne observere, hvorvidt dét, der sker i gruppen skal bringes videre i forløbet, og man skal kunne hjælpe deltagerne med at fremdrage dét, der for dem er det vigtige. CR: Jeg var spændt på at udforske min forforståelse om, at hvis jeg ikke havde stemt forløbet fra allerførste kontakt, fx med mine spændende historier, så blev det nok ikke særligt intenst, men lidt tamt at møde Helligåndshuset. Jeg har altid benyttet greb som hands-on -aktiviteter og interaktivitet i min bestræbelse på at gøre museet tilgængeligt, skabe ejerskab og fastholde opmærksomheden. Jeg har optrådt i håndsyede dragter, præsenteret rekonstruktioner af tidstypiske genstande og fortalt den gode historie. I min nye rolle som facilitator forventer jeg at skulle optræde langt mere neutralt. Jeg synes bestemt, at forløbet blev meget intenst. På videodokumentationen kan jeg se, at jeg heldigvis ikke er overflødig, men at min rolle er utrolig vigtig. Jeg virker jo ligeså engageret og engagerende, som jeg plejer, når jeg står foran korbuekrusefikset, nu blot som fødselshjælper for deltagernes undren og spørgsmål. I øvrigt var situationen langt mere spændende for mig - idet formidlingsprocessen blev et parløb med deltagerne. Jeg vidste jo heller ikke, hvad der skulle ske! Hvor vi ville komme hen. Jeg har altid lagt stor vægt på dialog, men har ikke tidligere oplevet så ægte en dialog. Det at stille spørgsmål er helt klart en meget åbnende og engagerende aktivitet. AS: For mig var facilitatorrollen interessant og nervepirrende. Interessant, fordi jeg her følte, at jeg fik et redskab til at lade deltagerne tage styringen. Det har jeg gerne villet gøre i tidligere forløb, men alligevel har gamle strukturer og opbygningen af mine forløb gjort det umuligt for mig på en oprigtig måde at give magten til deltagerne. Nervepirrende, fordi netop dette, at give magten fra sig, kræver, at man har ro i sindet og tør lade sig tage med af de emner, der måtte dukke op. Samtidig kræver facilitatorrollen, at man sidder inde med en viden om emnet samt et Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 17

18 overblik til at se de koblingspunkter, der dukker op i gruppen. Samarbejdet med CR har i høj grad givet mig sikkerhed og ro i denne proces, fordi vi var fire øjne og fire øren til at observere gruppens koblingspunkter. Vi har således oplevet facilitatorrollen markant anderledes end formidlerrollen, og vi kan se, at der ligger mange muligheder for ligeværdighed i denne. Vi har mod på at udforske den yderligere, idet vi begge er spørgende overfor balancen mellem at lade deltagernes motivation styre forløbet og på den anden side lægge nye indsigter og ny forskningsbaseret frem. Vi oplever en dobbelthed i det, at deltageren på den ene side selv skal udvælge det, der er relevant for dem og på den anden side, at de ikke kan spørge ind til noget, de ikke kender eksistensen af. Institutionernes videnspotentiale Facilitatorrollen handler om at udfordre, vejlede og lytte. Samtidig rummer vore respektive kulturinstitutioner en mængde forskningsbaseret viden, som vi ud fra vores målsætning gerne vil delagtiggøre deltagerne i, åbne deres øjne for og skabe interesse for at undersøge yderligere. Derfor har målet med nærværende afslutningsprojekt også indeholdt en undersøgelse af anvendelsen af vores videnspotentiale. Hvordan kan vi, på en anerkendende måde, tilbyde vores kulturhistoriske viden til børn, så de kan producere ny viden, som er meningsfuld for dem? I en traditionel formidlingspraksis er det kutyme at invitere børn og unge ind til rundvisning om et givent emne. De skal præsenteres for en række genstande og deres historier. I sin ekstrem bygger en sådan formidlingspraksis på et undervisningssyn, hvor et intentionelt subjekt kan gribe ind og forandre et objekt en opfattelse af, at læring mekanisk følger af undervisning (Qvortrup, 2004, s ). I den modsatte ekstrem ligger et formidlingsforløb, der kun fokuserer på den viden, der allerede er i deltagergruppen og bearbejder denne ud fra forskellige metoder, men uden at præsentere ny udefrakommende og evt. forskningsbaseret viden. I den relationelle innovation bringes viden om institutionens genstandsfelt i spil ved, at deltagerne spøger til disse genstande. I de kommunikationer, der opstår, kobler deltagerne sig på dét, der giver mening for dem. Dét, de kobler sig på, skaber hele tiden nye indfaldsvinkler til produktion af fælles viden. (Nygaard, s.3). Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 18

19 CR: I bakspejlet kan jeg se, at jeg har behov for at finde en form, som giver plads til både deltagernes og museets viden og kultur. Hvor der er plads til begge drivkræfter. Tidligere har jeg lavet forløb med en høj grad af brugerdeltagelse og medbestemmelse. Fx i et forløb hvor SFO børn gik på opdagelse i magasinet og udvalgte hver netop én blandt tusindvis af genstande, som de omsatte billedkunstnerisk. Billedværk og genstand blev derefter udstillet sammen. Måske ligger forskellen i, at disse forløb nok var deltagerinddragende, men ikke brugerdrevne, ikke drevet frem af deltagerne. AS: I mine tidligere undervisningsforløb har jeg haft en klar fornemmelse af, at jeg gik i dialog med eleverne. Det, er der kommet mange vellykkede samtaler ud af i den forstand, at deltagerne har haft en oplevelse af, at jeg har været interesseret i deres input, og at jeg gerne har villet bringe deres synsvinkler på banen. Dog indser jeg nu, tilbageskuende, at jeg ikke har haft modet og bevidstheden til at lade eleverne kommer med mere end inputs i et allerede fastlagt forløb. En af de store udfordringer, i den relationelle innovation, er at slippe sin egen dagsorden og lade deltagerne forme og styre forløbet. (Nygaard, s.9) Hvis jeg havde udviklet forløbet uden de udfordringer, jeg fik i vores vejledning, ville jeg have fokuseret på begrebet hjælp! som det centrale udsagn i teksten. Jeg ville have inddraget folk fra Folkekirkens Nødhjælp til at fortælle om oplevelser med at hjælpe andre, jeg ville have introduceret begrebet barmhjertighed, og måske ville jeg have inddraget magtproblematikken i selv at bede om hjælp og at være den, der hjælper. Et sådant forløb, ville formodentligt være blevet interessant, det ville have introduceret deltagerne til en række nye informationer, men spørgsmålet er: Ville det have været meningsgivende i deltagernes univers? Hvilken læring ville det have bidraget med? Hvordan ville deltagernes motivation til at gå ind i forløbet have været? I en refleksion over, og en formodning om, at vores valg ikke er de samme, som deltagerne i forløbet ville træffe, valgte vi i stedet at tage udgangspunkt i deltageres spørgsmål til den nøgne genstand. Med Luhmans ord, valgte vi at lade deltagernes forståelsesselektion styre forløbet (Qvortrup, 2004, s.119). Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 19

20 At stille spørgsmål Noget som virkelig har skilt sig ud fra vores gængse formidling har været den store vægt, vi har lagt på det at stille spørgsmål. I vejledningen spurgte vi ind til menneskesynet bag systemteorien, og TN fortalte, at det havde Luhmann ikke beskæftiget sig med, men at menneskesynet i systemteorien/konstruktivismen fordrer tesen om, at systemet producerer mig. Således er teorier om årsag/ virkning forkastet, og alt ligger i de sociale konstruktioner. Vi arbejder i produktionssamarbejdsprocesser. Sammen med deltagerne producerer vi viden i en løbende proces frem for at fortolke og viderebringe deres viden. De stiller spørgsmål, og vi opdager deres koblingspunkter ved at iagttage deres adfærd i processen. I den proces er vores opgave, som facilitatorer, at observere og give rammer for udviklingen af deltagernes undren over det oplevede: museumsgenstanden eller bibelteksten. Vi ser på, hvor de kobler sig på den viden, der bliver præsenteret for dem. Det vil sige dét, vi umiddelbart fornemmer, optager dem på en måde så de undrer sig videre og får lyst til at vide mere om dette område. Som processen skrider frem, tegner der sig måske et billede af, at visse aspekter af den præsenterede genstand fænger i længere tid aspekter, der kan bære en dybere undersøgelse. Disse aspekter kalder TN for kilen ind til det givne stof. Hun udtrykker det således om et forløb hvor kilen var passion: Ved at iagttage samtalen for at få øje på de unges selektionstvang opdager jeg en kile, eller et relevanspunkt - passionen der giver kunstpiloterne mulighed for at åbne værket med deres egen nysgerrighed som drivkraft. Koblingspunktet er passionen, og det giver kunstpiloterne adgang til alle de fantastiske historier og udtryk, som værket rummer. (Nygaard, s.5) I begge forløb definerede vi kilen under det 1. møde. På Næstved Museum var det begrebet medfølelse, der tændte deltagerne. De blev inspireret af Helligåndshusets historie, men nok primært af de middelalderfigurer, de så i rummet: Krucifiks, Maria med barn og Skt. Sebastian. I FSGH-forløbet blev deltagerne optaget af røvernes overfald og af volden i dette. Nogle af deltagerne udtrykte, at røverne i deres overfald havde det sjovt, mens andre mente, at røverne havde det skidt, fordi de godt vidste, at de gjorde noget, de ikke måtte. Vold og overfald blev således kilen ind i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Kulturformidling i en systemteoretisk ramme Afslutningsprojekt på: Kulturformidling for børn og unge 20

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 PROBLEMFORMULERING... 4 INTERESSEFELT... 5 PRÆSENTATION AF KURSER OG DELTAGERE... 6 INTRODUKTION TIL SPECIALETS OPBYGNING... 10 BEGRUNDELSE FOR TEORIVALGET...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv...

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv... FORORD 1 Da projekt Det gode Børneliv blev sat i søen, var det håbet, at få kastet lys over det børneliv, som er hverdagen for omkring 3000 små Høje-Taastrup-borgere. I arbejdet med projekt Formidling

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere