Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum"

Transkript

1 Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl, Peder Elgaard, Jørgen Rasmussen, Anna Valtonen, Marianne Kazar, Adnan Brkic, Albin Frech og Nille Juul-Sørensen Desuden deltog: Torben Nielsen (rektor), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef), Trine Berthold (prorektor) og Lene Rimpler (sekretær og referent) Claus Peder Pedersen, Rasmus Grønbæk Hansen, Chris Thurlbourne, Johan Verbeke. Og sidst på dagen Magnus Rasmussen og Mateja Vrlic Morgenmadsbuffet Scenen er sat Bestyrelsesformanden og rektor sætter scenen for dagens program, oplæg og drøftelser. Status på: Hvor er vi lige nu og hvor vil vi gerne hen herfra. v. TNI Fremtidssikringsudvalget v. IB Drøftelser af status Frokost Uddannelsen, forskningen, de tre vidensgrundlag og den digitale satsning Gæster og oplæg: Programleder for kandidatudd., programleder for bachelorudd, forskningschefen samt lederen af ph.d.-uddannelsen Spørgsmål 1: Hvorledes inddrages de tre vidensgrundlag (KVP) i bacheloruddannelsen? Spørgsmål 2: Hvorledes inddrages de tre vidensgrundlag (KVP) i kandidatuddannelsen? Spørgsmål 3: Hvilken betydning har digitale kompetencer samt den digitale værkstedssatsning for uddannelsen og hvordan inddrages det? Spørgsmål 4: Hvordan sammentænkes forskning og uddannelse og hvilken betydning har de tre vidensgrundlag (KVP) for forskningen? Spørgsmål 5: Hvilken betydning har den digitale værkstedssatsning for forskningen? 1

2 Spørgsmål 6: Hvad er RbD og hvad giver det os af muligheder i forskningen og undervisningen? Kaffe Kommunikation og ny web-platform Præsentation af den digitale platform, tankerne bag udformningen og kommende tiltag. Spørgsmål: Kommunikation / IT hvorledes understøtter den nye digitale platform skolens interne dialog samt eksterne synlighed og dialog? Studerende og fremtidig beskæftigelse Gæster: to studerende Kort præsentation af to afgangsprojekter. Spørgsmål 1: Hvordan ser de studerende deres uddannelse og beskæftigelsesmuligheder? Rundvisning Middag Torsdag 19. februar Morgenmadsbuffet Opsamling på onsdagens oplæg og drøftelser Beslutning om næste skridt. 1. Bestyrelsesformanden (IB) bød velkommen til det årlige Bestyrelsesseminar. Seminarets hovedtema er status på, hvor skolen er pt, og hvad der er gået forud og hvor vi er på vej hen. Mødets diskussioner skal bl.a. dreje sig om, om skolen lever op til kravene fra ministeriet, beskæftigelse efter afgang og nye optagelseskrav. Hvordan giver vi de studerende den bedste uddannelse? Dette med udgangspunkt i de tre hovedområder, Kunst, Videnskab (Forskning) og Praksis. Rektor omdelte og gennemgik status-tidslinje, som i overskrifter viser, de processer skolen har været igennem siden Tidslinjen viser samtidig kommende opgaver frem til 2016, og med enkelte tiltag frem til og med 2019, hvor det forventes at en ny skole tages i brug. Udpluk fra Tidslinjen: 2013: De første MSO ansættes. RIBA akkrediteringen igangsættes. Ny strategi for AAA besluttes. Drawing of The Year løber af staben med deltagelse fra 32 lande. 2

3 Projektforløb i Indien opstartes. Ph.d.- projektet Adaptor sættes i gang. 2014: Ledelsesstrukturen tilpasses. Ny prorektor ansættes. Ny professor i Kulturarv og ny MSO professor i historie og teori ansættes. Design Realization og Critical Reflections indføres som obligatoriske elementer i Kandidatuddannelsen. Box A, muliggør at færdige kandidater kan leje en kontorplads på AAA. Skolen reducerer samarbejdet med eksterne skoler. Fra 50 til 22. Forskningsformidlingen til praksis styrkes via øget kommunikation. Skolen øger antallet af fastansatte VIP per og ph.d.-studerende. Skolen oplever en stor forøgelse af internationale ansøgere til kandidatprogrammet Investeringer på værkstederne placerer Arkitektskolen Aarhus på Best in class niveau. Ny optagelsesprocedure søsættes. Ny hjemmeside. Øget fokus på beskæftigelse af færdige kandidater. 3 masteruddannelser udbydes i foråret. Ny praktikprocedure afprøves. Professorernes roller afklares og synliggøres. Fælles ph.d.-skole med Designskolen Kolding opbygges. Milano-udstilling afvikles i foråret. Konkurrence om Ny Skolen udskrives. Øget opmærksomhed på skolens udstillinger via ansættelse af kurator på området. Ny forskningsplan for fremlægges. Nye ansættelser fra studieadjunktniveau til professorerniveau gennemføres. Skolens 50 års jubilæum afvikles. RIBA akkrediteringen realiseres fra årsskiftet. Ministeriet skal beslutte Bestyrelsens sammensætning for den næste 4- årige periode Digitalt magasin, på skolens nye website går i luften. Her skal bl.a. præsenteres AAA s indsatsfelter, professorernes fokusområder, afgængernes profiler, samarbejdsprojekter, styrkepositioner og meget mere. Der vil blive ekstra fokus på internationaliseringen af skolen flere betalingsstuderende. Fokus på tværfaglighed og læringsmetoder. Fokus på uddannelse i udvikling af færdige komponenter til arkitektu- 3

4 ren. - Værkstedernes brug skal tilbydes til praksis mm. 2. del af arkitektkonkurrencen vedrørende Ny Skolen igangsættes. Ph.d.-samarbejdet med internationale partnere skal øges Aarhus er Kulturhovedstad. Skolen skal have ny rektor og ny faglig ledelse Ny skolen tages i brug. 2. Bestyrelsesformanden bad bestyrelsen om at komme med deres syn på skolens og rektors status, som de ser den pt. Der var forskellige opfattelse af, hvor godt Engaging Through Architecture (ETA) er blevet implementeret. Et eksternt medlem af bestyrelsen mente, at implementeringen er godt på vej, mens et internt medlem mente, at der er mange på AAA, herunder studerende, der ikke ved, hvad det indebærer, og opfordre derfor til, at der gentænkes metodiske tilgange hertil. Skolen skal hele tiden have fokus på at ansætte de bedste undervisere, optage de bedst egnede studerende. Skolen skal fortsat have fokus på tværfaglighed og samarbejder dette skal også gælde undervisere f.eks. udveksling på andre skoler og/eller på tegnestuer. Skolen skal have fokus på øgede beskæftigelsesmuligheder for færdige studerende. Vi skal være selvkritiske - lever vi op til kravene fra omverdenen, ministeriet og praksis? Vi skal vise, hvad kan vi tilbyde vi skal være fremsynet, så vi uddanner de arkitekter, der fremover er brug for i samfundet. Vi skal være innovative og skarpe, vi skal selv tage teten og ikke altid bare afvente og tilpasse os andres forventninger. Der skal gøres en stor indsats for at optimere kommunikationen, så det fremstår tydeligt, hvem vi er, og hvad vi kan og vil. Vi skal have en klar kommunikationsstrategi. Samarbejde med praksis, branchen, andre skoler mm skal øges. Skolens skal tage stilling til, om den uddanner generalister eller om den uddanner specialister på forskellige områder og stå fast på beslutningen herom. IB takkede for de forskellige synspunkter og diskussionen, og konkluderede, at strategien følges fortsat. Kulturforandring tager tid, men vi er på rette vej husk altid at have de studerende i centrum. 3. Programlederen for henholdsvis bachelor og kandidatuddannelsen, samt forskningschefen og lederen af ph.d.-skolen var inviteret til at besvare de i dagsordenen stillede spørgsmål. Der refereres kun kort fra oplæggene da slides fra de fire gæster vedhæftes referatet. 4

5 Rasmus Grønbæk Hansen (RH) orienterede om, hvordan strukturen er på bacheloruddannelsen. Skolens nye digitale værkstedsfaciliteter lægger op til nye arbejdsmetoder, og det er obligatorisk for de studerende at gennemgå kurser for anvendelse af de nye robotter. Praksis er orienteret om skolens nye investeringer, og dermed også bevidste om, at de studerende har fået øget mulighed for at arbejde endnu mere i 3D. Der blev stillet spørgsmål til, om de studerende får undervisning i at kommunikere, f.eks. til brug ved fremlæggelser mm. Det sker gennem learning by doing ved kritikker, pin ups mm og der er fokus på det helt fra start på 1. år. Chris Thurlbourne (CT) gennemgik de forandringer kandidatuddannelsen har været gennem de seneste 3-4 år, og hvad der er status nu. Bl.a. blev samarbejdet i PUF omtalt, samt arrangementet Match-Making og arbejdet med Design Realization. Se CT s slides. Statement: We are a small school in a small city in a small country BUT we cooperated with the whole world! Claus Peder Pedersen (CPP) fremlagde tre meget forskellige eksempler på ph.d.-projekter, hvor fællesnævneren mellem videnskab, kunst og praksis procentvis er forskellige. Professor Johan Verbeke (JV) fortalte om forskerskolen på AAA. Der er pt 15 ph.d.-studerende. Ph.d.-forskningen består af studier, udveksling, undervisning og kurser. JV påpegede, at forskningsdokumentationen, publiceringer mm, bliver mere og mere vigtige. Rektor supplerede med at svare på spørgsmålet om relevans af ph.d.- uddannelsen for Arkitektskolen, at han tror, at det fremover i højere grad vil være kvalificerende for ansættelse i praksis, at man har en ph.d. oven i sin uddannelse som arkitekt. IB sagde, at hendes erfaring fra erhvervslivet viser, at det er meget givtigt for virksomheder, at have tilknyttet erhvervs-ph.d. er. Det giver anerkendelse og tiltrækker andre dygtige ansøgere til disse virksomheder. 4. Skolen har gennem længere til arbejdet på at få en ny hjemmeside. Jørgen Hedegaard-Jensen (JHJ) står i spidsen for denne opgave. Det forventes, at sitet er klar til ibrugtagning omkring 1. marts. Hele opbygningen tager udgangspunkt i, at sitet kan betjenes fra mobiltelefoner og tablets. Enkelthed og overblik er kodeordene. Sitet er baseret på mange billeder. Teksterne er generelt korte, og skal kunne tilgås både på dansk og engelsk. Pure er en integreret del af det nye site. 5

6 Indtil videre linkes der til de tidligere kendte Rum. Det ændres med tiden. Kommunikationssted mellem studerende mangler stadig at blive implementeret. Man overvejer stadig, hvad der er den bedste løsning. Det er hensigten at kandidatstuderende skal oprette blogs, hvor deres portfolios kan synliggøres. Alle har en mening om hjemmesider også Arkitektskolens bestyrelse. Derfor kom der mange gode ideer og hints til, hvad man kan og bør gøre når man laver en ny hjemmeside. Men Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med helhedsindtrykket, og at det viser, at skolen går den rigtige vej. 5. Magnus Rasmussen (MR) og Meteja Vrlic (MV) to nyuddannede arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus var inviteret til at præsenterer deres afgangsprojekter, og til at fortælle om, hvordan uddannelse har været, og om hvordan de ser fremtiden med hensyn til beskæftigelse. MR fortalte, at han har taget et semester på Journalisthøjskolen, hvilket han har været glad for, og som har vist sig værdifuldt. MV har været i praktik tre forskellige steder. Begge studerende har været godt tilfredse med undervisningen på skolen. MR ville gerne havde haft muligheden for at specialisere sig endnu tidligere. Både MR og MV har begge aftaler om jobsamtaler i nærmeste fremtid. Begge ønsker ansættelse på traditionelle tegnestuer. Bestyrelsen takkede både Mateja og Rasmus for deres flotte præsentationer og projekter, og ønsker dem begge held og lykke fremover. Opsamling på seminaret, 19. februar 2015 Bestyrelsen samlede op på gårsdagens seminar, og hermed er der et sammendrag: Bestyrelsen er meget glad for, at skolen er kommet så langt med strategien, og at der er iværksat mange nye initiativer. Der er ros til Det Faglige Ledelsesteam for deres arbejde og hurtige reaktionsevne i forhold til nye tiltag. Der er samtidig stor ros til administrationschefen for god styring af økonomien og formidlingen herom. Samtidig blev det også sagt, at de tre indsatsområder skal styrkes også ind i organisationen. Engaging through Architecture er også lig med mennesket skal være i centrum. En af opgaverne er at styrke forskningen og uddannelsen under de tre indsatsfelter. Dette er et arbejde de 10 professorer skal arbejde med, og det forventes, at de sammen med den faglige ledelse medio 2015 har en plan over forskningsindsatsen og fordelingen/antallet af platforme. 6

7 AAA har i sammenligning med universiteterne ikke ressourcer til de helt store forskningsansøgninger. Måske kan der samarbejdes mere om ansøgningerne, evt. med KADK eller universitetet?? Udsynet til samfundet skal være i fokus. I det hele taget blev der opfordret til, at samarbejdet med praksis og branchen skal mere i centrum. PUF er i igangsat og skal styrkes yderligere. Der skal findes fyrtårne, som kan være med til at stå i spidsen for samarbejde mellem praksis og skolen. Flere af bestyrelsesmedlemmerne opfordrede til, at skolens kommunikation styrkes væsentligt. En del af kommunikationen kan formidles af den nye hjemmeside, men der skal være mere power i mediedækningen af skolens aktiviteter. Det blev foreslået, at markedsføring indskrives i strategien. Der blev også opfordret til, at ældre studerende trækkes mere ind i undervisningen af yngre studerende, f.eks. ved IT-kurser. Den tværfaglige viden og engagement mellem årgangene ønskes styrket. Design Realization skal være tydeligere for alle. Alle studerende skal i fremtiden have en uddannelsesplan. Der skal være bedre dialog mellem skolen og praktiksteder om hvilke opgaver den studerende skal gennem, når vi sender dem i praktik. Der kom også opfordring til, at man optimerer antallet af erhvervsph.d. er. Dette blev kommenteret med, at det kan være en vanskelig opgave for skolen, da erhvervs-ph.d. er ofte er meget specialiserede. Forskningen på AAA skal være til gavn for skolen, ikke kun for erhvervet. Der blev stillet spørgsmål til, hvad de nye digitale produktionsmuligheder betyder for uddannelsen. Læring om de nye robotter mm skal ind på bachelorstudiet. Man ser mulighed i, at viden og brugen af maskinparken kan formidles af ph.d.-studerende. Bestyrelsesformanden bad rektor om at lave en SWOT analyse til næste bestyrelsesmøde. Samtidig foreslog hun, at man på et senere møde diskuterer hvordan skolen kan udarbejde større forskningsansøgninger end hidtil. 7

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet September 2010 revideret

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Intern kommunikation kortlægning og strategidannelse Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Herlev Gymnasium og HF 2010 2011 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere