Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015"

Transkript

1 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta, vores nye administrative leder 5. Introduktion til gruppediskussioner, med følgende grupper: a. Grundsten og fællesskab på GKF (værdierne) b. Er lektier til for forældrenes skyld/lektiecafé c. Kendskab til afgangsprøver hvordan kan man hjælpe som forældre d. Gregers Krabbe reformen indskoling, læsebånd, tidlig sprogstart 6. Fælles opsamling kort fra hver enkelt gruppe 7. Eventuelt, blandt andet evaluering af brød- og frugtordning 8. Tak for i aften/godnatsang Orientering fra Palle: Palle starter med at orientere omkring personalesituationen på skolen. Herunder orienteres der omkring de enkelte ansattes roller- og ansvar. Desuden fremhæves det at Hanne forventes retur fra barsel til august 2015 og Mette forventes retur fra barsel til maj Palle fortæller om de positive tilbagemeldinger han får, blandt andet fra nye forældre. Gregers Krabbe har en meget engageret personalegruppe, hvor der er fokus på det enkelte barns trivsel, men med udgangspunkt i, at helheden også skal fungere. Børnene får så meget opmærksomhed i deres hverdag. Vi skal huske at passe godt på den gode skole vi har. Vi har det fælles mål, at vi skal lave den bedste skole for vores børn. Orientering fra Marie: Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på ansættelser af personale. Lige nu er de i et forløb omkring ansættelse af ny skoleleder. Ansøgningsfrist var 3. januar. Der er et godt felt, med flere kompetente kandidater. På mandag den 19. januar er der 2. samtalerunde. Der sidder mange forskellige med i ansættelsesudvalget, og derfor er der mange forskellige ønsker til kompetencer. Det tager tid at gøre det ordentlig. Lykkedes det ikke i denne omgang at finde en kandidat til stillingen, har bestyrelsen en plan B.

2 Marie får mange positive tilbagemeldinger fra de kandidater, der har været til samtale. De synes det er en spændende skole med en positiv ånd. Hvis og når de finder den rette til at varetage stillingen som skoleleder, vil vi høre nærmere. Der skal blandt andet indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og vedkommende skal godkendes inden ansættelsen. Der er planlagt en pædagogisk week-end til foråret for medarbejderne. En del af den bliver fælles for hele Gregers Krabbe-personalet (altså de ansatte i vuggestue, børnehave og skole). Det er vigtigt at de kender hinanden på tværs, for at skabe de bedste resultater i dagligdagen. Marie fortæller, at vi i år har ændret på ordningen omkring rengøring. Vi har ansat 2 til at tage hverdagsrengøringen, men vi har ikke været opmærksomme nok på, at få dem sat ind i opgaven. Når vi skal gøre fredagsrent skal vi sørge for, at klasselokalerne er undervisningsklar til mandag morgen. Hvis der er nogen, der vil hjælpe med at få sat de 2 rengøringsassistenter bedre ind i tingene, skal vi melde os til Marie. (Sidste nyt fredag: Der er et par forældre, som har meldt sig. Red.) Præsentation af Marietta, ny administrativ leder Marietta Rosenvinge præsenterer sig selv. Marietta er den nye administrative leder på GKF. Hun er født i 1958 på Nørrebro i Kbh. og kom til Aalborg, da hun skulle starte i skole. Marietta bor i Mølholm i Aalborg sammen med sin mand. De har 5 drenge. Den ældste er 40 den yngste er 25. Marietta har arbejdet med udsatte børn og unge næsten hele livet. Hun har arbejdet i Aalborg kommune med at godkende familier til familiepleje. Hun har været i et social korps, der skulle få unge videre og har selv været med til at etablere et opholdssted. Hun har været leder af en international børnehave i Aalborg, men kom efter 3 år til at kede sig. Der efter blev hun leder af et døgncenter Frederikshavn, hvor der skulle samles 3 institutioner. Marietta har således et meget indgående kendskab til det pædagogiske område. Marietta er meget glad for at få chancen for at være på GKF. Hun er oprindelig uddannet pædagog og har flere forskellige lederuddannelser, er certificeret coach, og har desuden sit eget coachfirma. Gruppearbejde Alle fremmødte blev opdelt i 4 grupper i henhold til den udsendte dagsorden. Emnerne blev drøftet og fremlagt. Resultaterne vil blive brugt som inspiration til planlægningen af næste skoleår, eller til den daglige pædagogiske praksis i det hele taget. Input fra lektie gruppen: Der skal arbejdes med tingene før de bundfælder sig. Der skal være en sammenhæng mellem det der bliver gennemgået på klassen og det lektien indeholder. Lektierne skal komme på det rigtige tidspunkt og motivation er altafgørende. Vi skal som forældre have en føling med hvad vores børn de kan og det er svært i dag.

3 Der er stor forskel på hvor børnene er henne. Det handler egentlig mest om hvad børnene får ud af det og ikke om jeg som forældre har hånd i hanke med det. Det er ikke alle børn der kan fortælle derhjemme hvad de for og så er det svært at følge med. Det er svært med de børn der når lektierne i skolen, de synes ikke det er motiverende hvis de bare får flere lektier for hvis de når dem de skal. Det skal lærerne måske vurdere i forhold til den enkelte elev. Det er ikke mængden af lektier der er vigtig, men at de lærer at have lektier for, så de har lært det når de skal videre. Lektier skal også bruges som et forberedende middel, lektierne skal have et fagligt formål for at det giver mening. Lektier kan også bruges som et motiverende middel, hvis de når det i skolen skal de ikke lave det der hjemme Det er svært når børnene får lektier for, som ikke har været gennemgået på klassen. Med hensyn til rutinen, så er det også vigtigt at børnene afleverer til tiden. Der skal være mere disciplin. Måske tættere dialog mellem lærer og forældre. Per fortæller at manglende aflevering nu går ud over gennemsnittet. Der mangler feedback på det de afleverer, så de mister motivationen. Nogle ting bliver slet ikke rettet.det skal gerne være mundtlig feedback for at det giver mest mening og substans. Det kan være hårdt for børnene at blive bedømt. Kunne det være en idé med en lektiecafé med lærere. Man kunne evt. lave en ugeplan på forældreintra i forhold til lektier. Det er ikke optimalt med facebook, der undersøges i muligheder for intra. Vigtigt at der er en regelmæssighed i for eksempel ugeopgaver. Vi skal huske at få lavet en politik for at studieforberede i de større klasser. Input fra værdie-gruppen: Vi skal have lavet en fælles kultur: skole-børnehave-vuggestue. Hvad lægger vi i Grundtvig/koldsk friskole: Det var der flere meninger om. Gruppen diskuterede skolens værdigrundlag (som det står opført på hjemmesiden): Alle værdierne sætter vi pris på, og der er ikke noget gruppen ønsker at ændre. Vi har som forældre reel indflydelse, og gør man en indsats kan man få stor indflydelse. Det at arbejde sammen i forskellige sammenhænge giver et godt sammenhold på tværs. Vi skal hjælpe nye forældre og nye børn med at komme ind i tingene. Man kunne evt. oversætte værdierne til børnesprog, og fortælle dem til børnene. Der blev talt om hvordan vi skal bringe værdierne sammen på tværs i husene. En god start at personalegruppen bliver bragt sammen til pædagogisk week-end.

4 Input fra Gregers Krabbe Reform-gruppen : Længere skoledage: Efter jul opleves skoledagene som noget positivt nyt skema positivt leg og læring giver en nemmere overgang Læsebånd er godt og opleves positivt, godt at det er på et fast tidspunkt, det giver genkendelighed og man når den daglige læsning Indskoling: Der ønskes rullende indskoling hvis det er muligt. Hvalgruppen: Det er rigtig godt, men en bekymring for om forløbet er for langt. Der ønskes etablering af legegrupper fra skoleårets start. Vi skal ikke være lige så gode som folkeskolen, vi skal være endnu bedre. Input fra gruppen med Afgangsprøven Marie fremlagde gruppens synspunkter i forhold til, hvordan man kan arbejde med afgangsprojekter fremadrettet og hvordan man som forældre kan hjælpe. Det handler i store træk om, at man er godt informeret, og det handler om at vise interesse og være understøttende i processen. Eventuelt: Sæt kryds i kalenderen den 12. februar (kl ), da der denne dag vil være afskedsreception for Palle. Frugt og brød ordning diskuteres. Vi skal spørge vores børn om hvordan de oplever ordningen. Forskellige løsninger foreslås. Det skal gerne være sundt og derfor indeholder ordningen i dag både frugt og brød. Det er de store elever der anretter, og der er mange af børnene der tager af det, når det bliver stillet frem. Dog er der nogen som er utilfredse med niveauet, hvorfor ordningen diskuteres. Vi skal give tilbagemelding til bestyrelsen i forhold til vores børns holdning til ordningen maj er der karneval i Aalborg og her skal der bruges en del hjælp. Det drejer sig om 30 personer både lørdag og søndag. Giv besked til Palle eller Danny, hvis du ønsker at deltage og tjene penge til vores børn på skolen. Det er rigtig sjovt at være med. Efter sommerferien er der Rebild Operaen, hvor vi også får mulighed for at få noget arbejde og tjene penge til skolen. Der er en forældre opfordring i forhold til at se på en investering i nye vandbesparende vandhaner. Marie lover at undersøge, om det er muligt. Der er også ønske om spritautomater og klistermærker på toiletterne. Klistermærkerne bliver sat op og Maria vil gerne donere deres gamle spritautomater til skolen. Der fremsættes ønske om, at få nye vaske på gangene.

5 Nanna har en hilsen fra matematiklærerne i indskolingen. Det er en ønskeseddel over gratis matematikprogrammer til tablets, som lærerne gerne vil have installeret på børnenes tablets. Sedlen kommer med hjem i fredag den 16. januar, hvor I kan finde den i børnenes tasker.

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere