Beretning vedrørende arbejdet i IDA s fagtekniske selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning vedrørende arbejdet i IDA s fagtekniske selskaber"

Transkript

1 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk Beretning vedrørende arbejdet i IDA s fagtekniske selskaber Fagtekniske selskabers generalforsamlinger, Fagteknisk statistik 2010 Det fagtekniske arbejde er igen i 2010 gået rigtig godt. Den fagtekniske statistik for selskabernes aktiviteter i 2010 viser en fremgang på centrale pejlemærker i form af øget antal IDA deltagere og flere førstegangs-deltagere. Fremgangen er ikke mindst bemærkelsesværdig set i lyset af de tekniske problemer vi alle har sloges med i forbindelse med implementering af nye IT-systemer. Det er glædeligt at konstatere at antallet af tilmeldte IDA medlemmer er steget med 6 %, og antallet af førstegangs-deltagere er steget med 7 % siden sidste år. Fremgangen i andelen af tilmeldte IDAmedlemmer og førstegangs-deltagere er en positiv tendens og indikerer at de udbudte aktiviteter målrettes mod IDA-medlemmer. Den samlede fagtekniske produktion i 2010 er tilsvarende steget med 8 % sammenlignet med produktionen i Det er positivt at fagteknikken har formået at fastholde det høje niveau i en tid hvor konferencebranchen generelt er under pres og oplever alvorlig tilbagegang med en nedgang på op til 25%. Det samlede deltager antal er steget 8,6 %. Nogle selskaber har haft en flot udvikling og andre selskaber har haft nogle udfordringer men alle har holdt fast i det faglige fokus og sammenlignes resultaterne med 2009 niveau er der tale om en rigtig flot fremgang. Skematisk kan udviklingen over et 5-årigt perspektiv opstilles som følger: (hvor tallene for 2006 indbefatter aktiviteter afholdt af fagtekniske grupper) Antal afholdte arrangementer (ekskl. generalforsamlinger) Antal aflyste arrangementer Aflysnings pct. 18 % 17 % 15 % 16 % 17 % Antal deltagere Antal førstegangs deltagere IDA medlemmer* Antal IDA deltagere

2 2 Nye fagtekniske enheder På det fagtekniske område kan man, udover de i statistikken nævnte produktionstal, også glæde sig over etablering af et nyt fagteknisk selskab IDA Matematik der blev oprettet på stiftende generalforsamling ultimo november. IDA Matematik har i 2010 opnået et medlemstal på 1268, der er afholdt 6 medlemsmøder med i alt 423 deltagere. Det helt nye selskab lever således flot op til kriterierne for status som fagteknisk selskab. Det andet nye fagtekniske netværk - Velfærdsteknologisk Netværk - er fortsat i processen vedrørende definition af kernefokus. Netværket er præget af god energi og har en gruppe på 10 ildsjæle, som indtil videre har afholdt fire medlemsarrangementer med i alt 190 deltagere. Velfærdsteknologisk Netværk har foreløbig 150 medlemmer og der er planlagt 2 gå-hjem møder og en heldagskonference i samarbejde med Syddansk Universitet i løbet af foråret Dertil kommer yderligere 4 arrangementer i støbeskeen, som endnu ikke er datofastsat. Ved studiestart i 2011 indledes en hvervekampagne til endnu et nyt-netværk med særligt fokus på unge. Netværket kommer til at hedde Yngre Fagligt Forum (YFF) og har til formål at udbyder arrangementer særligt målrettet det yngre medlemssegment meget gerne i samarbejde med de øvrige fagtekniske netværk. Evaluering af arrangementerne Tilfredsheden blandt deltagerne i de fagtekniske møder ligger stabilt på et højt niveau. Alle møder evalueres elektronisk på en skala fra 1-5 med 5 som mest positiv værdi. Den gennemsnitlige evaluering er målt til 4,1 (7.719 besvarelser), hvilket er særdeles tilfredsstillende. IDAs strategiske målsætning for tilfredshed er en gennemsnitlig score på mindst 3,9. Årets højdespringere Et godt arrangement er ikke nødvendigvis et arrangement med mange deltagere. Det ved alle, der står bag de mange fagtekniske arrangementer i IDA. Men naturligvis er det glædeligt, når et arrangement trækker mange medlemmer og andre interesserede til. Og højdespringerne kan tjene til inspiration for andre. Derfor skal de 30 fagtekniske arrangementer, der tiltrak flest deltagere i 2010 nævnes: Deltagerantal Arrangementstitel Arrangør 763 Kulturnat 2010 IDA-IT, IDA L, SGT & BVT 468 Danske Køledage 2010 Selskabet for Køleteknik 322 The Nobel Prize 2009 in Chemistry Dansk Bioteknologisk Selskab 314 Ledelse af projekter i en kompleks virkelighed IDA Lederforum 261 Jernbanekonference: Fra tanke til handling Selskabet f Jernbanetransport 212 Dansk KemiingeniørKonference 2010 Kemiingeniørgruppen 210 7th Green Ship Technology Maritimt Selskab 209 Fremtidens transport II Byplan, Vej & Trafik m.fl 205 Forestillinger i Tycho Brahe Planetarium Maskinteknisk Gruppe KBH

3 th Nordic Symposium on Catalysis Kemiingeniørgruppen 167 The Future Leader is an Engineer IDA Lederforum 163 Spatio-temparal Proteomics Dansk Bioteknologisk Selskab 156 Tele 2010 Teleteknisk Selskab 154 Dansk Betondag Dansk Betonforening 152 Lys og luft IDA Hvac 152 EUROCOALASH conference 2010 IDA-Energi 141 Resveratrol Dansk Bioteknologisk Selskab 137 SMALL TALK: Chemical Communication in Bacteria Dansk Bioteknologisk Selskab 125 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering Dansk Betonforening 125 Intelligent Logistik IDA Automation 120 Biofules and Biorefineries Dansk Bioteknologisk Selskab 117 ny GEORG STAGE Maritimt Selskab 115 Betonrenovering & -reparation 2010 Dansk Betonforening 111 Verden og Danmark på vej imod CO2 neutralt lavenergibyggeri IDA BYG 106 Google Android programmering Dansk Selskab for Datateknik 105 Matematik, Klima & Vindenergi IDA Matematik 101 Den Danske Logistikkonference IDA Produktion & Logistik 99 Innovative skibe - fra tegnebord til byggebedding Maritimt Selskab 99 Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker Selskabet for Risikovurdering 96 Varmepumper på naturlige kølemidler Selskabet for Køleteknik Internationale konferencer Fagtekniske Netværk nåede i 2010 helt ekstra-ordinært og ved en stor indsats fra selskabernes bestyrelser op på hele 21 internationale konferencer. Hovedbestyrelsen opstillede i foråret et strategisk mål om at det fagtekniske område skulle gennemføre 14 internationale konferencer i løbet af 2010, hvilket var væsentligt flere end det normale gennemsnit på ca. 8 internationale konferencer årligt. Hovedbestyrelsen har defineret tre kriterier der skal være opfyldt hvis en konference skal kategoriseres som værende international: Minimum 75 deltagere Internationalt konferencesprog Minimum 7 timers varighed De 21 nævnte internationale konferencer lever således alle op til disse tre kriterier. Organisatorisk i 2010 I 2010 talte det fagtekniske aktivitetsområde 38 selskaber. Det tidligere fagtekniske cluster, der rummede tre mindre selskaber som ikke kunne opfylde selskabskriterierne, ophørte med virkning

4 4 fra den 1. januar I stedet indførtes en 3-årig observationsperiode, hvor fagtekniske selskaber, der tre år i træk ikke opfylder tre ud af fire kriterier for at opretholde status som fagteknisk selskab, skal indfusioneres i et andet selskab eller overgå til Regionen. Observationsperiode begyndte med virkning fra De fire kriterier (hvoraf 3 skal være opfyldt) for at opretholde status som fagteknisk selskab er fortsat: Minimum 600 medlemmer af selskabet Minimum 50% egen finansiering Minimum 150 deltagere pr. år Minimum 6 arrangementer pr. år 5 selskaber har i 2010 været på observationslisten og i løbet af februar, vil HBs kontraktudvalg melde ud hvilke selskaber, der er på observationslisten i Formandsmøder I april 2010 blev afholdt formandsmøde for formænd for fagtekniske selskaber og udvalg, hvor man bl.a. drøftede enhedernes inddragelse i arbejdet med Klimaplan 2050 og mere generelt med fokus på synergi og samarbejde mellem fagteknikken og IDAs øvrige enheder. I november var der formandsmøde for formænd fra fagtekniske selskaber, afdelinger, regioner og udvalg. Tema for mødet i november var Klyngenetværk, sociale medier og IDAs kommende temaår om Sundhedsteknologi. Klyngenetværksmøder I 2010 blev der afholdt klyngenetværksmøder af to omgang. Første gang i maj måned og anden gang som led i det fagtekniske formandsmøde i efteråret. Begge gange blev der netværket heftigt på tværs af faglige interesser og baggrund. Det er meningen at klyngenetværksmøderne skal skabe fora hvor de fagtekniske parlamentarikere kan mødes, netværke og udvikle fælles platforme og aktiviteter. Tiltaget viser sig nu at bære frugt i form af forskellige samarbejdsarrangementer. F.eks. er BVT og AUTO gået sammen om arrangementet Er København klar til betalingsring? og derudover er en større gruppe bestående af IDA Energi, IDA Miljø, Selskabet for Køleteknik, Selskabet for Grøn Teknologi, IDA BYG, RISK, STAV, Selskab for Bygningsfysik, BVT og IDA Produktion & Logistik gået sammen om heldagskonferencen Danmark uden fossile brændsler en udfordring for ingeniørerne Det er målet med klyngerne, at skabe levende netværksfora, med forskellige aktiviteter på tværs af de fagtekniske selskaber, der er en del af klyngen. Med andre ord skal møderne give mulighed for sparring og inspiration til det fagtekniske arbejde. Det kræver flere ressourcer at lave store konferencer, og ved at gå sammen med andre selskaber kan man løfte i flok og skabe synergi imellem selskaberne. Klimaplan 2050 arbejdet fortsætter i forlængelse af Future Climate Klimaplan 2050 udsprang af Future Climate som et helhedsorienteret bud på, hvordan Danmark både kan skære kraftigt ned på udledningen af drivhusgasser og forbedre selvforsyning, økonomi og udvikling af dansk erhvervsliv.

5 5 I 2010 fortsatte arbejdet med Klimaplan De fagtekniske selskaber AUTO, SGT, IDA BYG, STAV, IDA Lederforum, DMS, Spildevandskomiteen, Maritimt Selskab, IDA Energi og IDA Miljø deltog i opfølgningsmøder, der bl.a. beskæftigede sig med transport, biomasse, bygninger og klimatilpasning. Alle emner, der byder på mange ingeniørfaglige udfordringer i relation til hvordan vi begrænser udledningerne af drivhusgasser. Kulturnat 2010 For første gang deltog IDA i den Københavnske kulturnat. Det var et uprøvet tiltag og der var stor spænding om IDA kunne trække besøgende til. 5 fagtekniske selskaber deltog med arrangementer inden for deres fagtekniske felt. IDA Miljø, IDA IT, SGT, BVT og Lederforum gav de besøgende mange forskellige tilbud. F.eks. Kunne man prøvekøre en Segway, høre om IT og jernbanedrift, smage CO2 venlig mad, sejle rundt i Sydhavnen med foredrag om byudvikling, lære om bølgeenergi, se sin klimapåvirkning, deltage i workshop om den bæredygtige familie og høre om ledelse i familien m.v. Derudover var der bl.a. foredrag med Holger Bech Nielsen, fremvisning af hjemmebygget racerbil fra Syddansk Universitet og god mad i IDAs restaurant. Da arrangementet var slut havde 763 besøgende gået igennem svingdøren i IDAs hus. Dette resultat var meget tilfredsstillende og vi håber at kunne deltage igen til næste år. Gerne med deltagelse at endnu flere fagtekniske selskaber. Unge fokus Fagteknisk netværk er ved at udarbejde materiale om fagteknikken målrettet mod studerende og dimittender. Bestyrelserne blev interviewet i løbet af sommeren, og nu har IDAs studenterkontakter udarbejdet brochurer, som dels skal bruges i den generelle hvervekampagne men også i en specifik kampagne, der skal synliggøre de fagtekniske sleskaber overfor netop denne målgruppe. Skypemøde IDA Lederforum har eksperimenteret med at inddrage en udenlandsk oplægsholder via Skype på en konference. Der var stort ønske om at få den amerikanske ledelsesguru/ekspert Edgar Schein til at holde oplæg om Engineering in a Multicultural World eller hvordan han ser på ingeniører som ledere i fremtiden. For at minimere omkostningerne blev oplægget holdt via webprogrammet Skype, der bragte levende billeder fra Boston, USA og ind på det store lærred i IDAs kongressal. Selvom Edgar Schein var i USA virkede han meget nærværende og tilstede i lokalet. IDA Lederforum sparede udgifter til flybilletter, hotel og ophold, og da Skype jo er gratis at anvende kostede teknikken heller ikke meget. Seancen blev samtidig optaget via et gratis program, så indlægget kan formidles som webcast. Arrangementet blev af alle vurderet som en stor succes Halvårsprogrammer Fagteknisk netværk vil gerne opfordre selskaberne til at lave halvårsprogrammer. Vi kan på den måde være på forkant med planlægning af eksempelvis markedsføring og den generelle tidsplanlægning.

6 6 Fagteknisk netværk tilbyder gerne at udarbejde en skabelon for opsætning af halvårsprogram i håb om at dette kan lette bestyrelsens arbejde. For at finde inspiration til et halvårsprogram vil vi også gerne tilbyde at sende en medlemsundersøgelse ud til jeres medlemmer. På den måde kan medlemmerne komme med forslag til hvilke arrangementer de kunne tænke sig at deltage i og man sikrer at udbud og efterspørgsel matcher bedst muligt. Priser til inspiration og motivation De fagtekniske netværk valgte, vanen tro, også i 2010 at prisbelønne personer og projekter der fortjener særlig opmærksomhed. Blandt priserne skal nævnes Logistikprisen, Elektrofondets Elektropris, Biotechnology Awards for Young Researchers og Maskiningeniørens Initiativfonds prisuddeling 2010, der dog først uddeles i februar Logistikprisen IDA Produktion & Logistik har uddelt Logistikprisen sammen med Effektivitet den 23. november Prisen gik til LEGO Systems A/S. Annual Biotechnology Awards Dansk Bioteknologisk Selskab har uddelt den årlige Biotechnology Award for Young Researchers til Tina Hummelshøj Glue og Karl Agger. Priserne på kr. er ærespriser og kan ikke søges. Elektroprisen Ingeniørforeningens Elektro-pris 2010 på kr tildeltes civilingeniør, Ph.D Dirch Hjorth Petersen for hans vigtige bidrag til måling af egenskaber ved halvledermaterialer på nanoskala. E-kandidatpriserne E-kandidatpriserne på kr. gik i år til tre lovende afgangsprojekter. Line Sofie Remvig fik en kandidatpris for sit afgangsprojekt, hvor hun har udviklet en ny signalbehandlingsmetode til automatisk detektion af epilepsianfald. Antoni Torras Rosell fik en kandidatpris for sit afgangsprojekt, hvor der er gennemført en omfattende teoretisk og efterfølgende praktisk undersøgelse af målemetoder for lange impulsresponser i forbindelse med bygningsakustik og Kristian Høeg Madsen fik en kandidatpris for sit kandidatprojekt omkring udvikling af en-foton kilder til anvendelse i kvanteinformations- teknologien. M-prisen M-Fonden har uddelt 3 priser à kr. til særligt lovende eksamensprojekter i Selve ceremonien fandt sted 8. februar i år og priserne gik til: Martin T. Brødsgaard for projektet Drag analysis of Longitudinal Ribs in a Cascade i samarbejde med Airbus, Tyskland.

7 Anders Madsen for projektet Analysis and Modeling of Electrode Wear in Resistance Spot Welding, og Søren S. Larsen og René G. Eriksen for projektet Konstruktion af løfteanordning til mølletårn i samarbejde med Siemens Wind Power. 7

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING.... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 ÅRSPRIS.... 7 Lidt om årsprisen og dens historie.... 7 Virsomheder, der indtil

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

Dansk Betonforening Årsberetning 2013

Dansk Betonforening Årsberetning 2013 Dansk Betonforening Årsberetning 2013 1. Generelt og forholdet til IDA Året 2013 har for Dansk Betonforening (DBF) igen været meget aktivt med planlægning og afholdelse af en række eftermiddagsmøder samt

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling.

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Esbjerg Erhvervsudviklings Generalforsamling den 23. marts 2010 Beretning ved bestyrelsesformand John Lesbo Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Det forgangne år har

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Traditionen tro er der altid et par emner, der lige skal knyttes et par indledende bemærkninger til.

Traditionen tro er der altid et par emner, der lige skal knyttes et par indledende bemærkninger til. Bestyrelsens beretning: På vegne af bestyrelsen er det igen i år en fornøjelse at skulle gennemgå vores beretning til Generalforsamlingen. Traditionen tro er der altid et par emner, der lige skal knyttes

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere