Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release."

Transkript

1 Release-beskrivelse Schultz Fasit version Den 29. juni 2015 frigiver Schultz en ny version af Schultz Fasit. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet for Fasit blev påbegyndt den 26. juni 2015 kl. 16:00 i koordination med STAR's opgradering af DFDG til version Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Vigtig meddelelse vedrørende indkaldelse af dagpengemodtagere i relation til det ændrede samtaleforløb per 1. juli 2015 Som led i beskæftigelsesreformen ændres samtaleforløbet for dagpengemodtagere per 1. juli Til brug for planlægning og indkaldelse af dagpengemodtagerne vil DFDG med begynde at beregne vejledende datoer for samtaleafholdelsen. Disse informationer vil Fasit dels udstille for søgning og dels benytte til dannelse af opgaver (læs mere herom i næste afsnit). Disse informationer og opgaver vil først vil være tilgængelige per 29. juni 2015, hvilket er for sent i forhold til indkaldelse af de dagpengemodtagere, for hvilke der skal afholdes samtaler i dagene umiddelbart efter den 1. juli STAR har derfor lovet at danne lister med vejledende samtaledatoer for disse dagpengemodtagere. STAR har oplyst, at listerne vil kunne hentes via jobcentrenes adgang til STAR's SharePoint-portal for jobcentre (bi.star.dk) og at de vil skrive rundt til jobcentrene, når listerne foreligger. Ny funktionalitet i Schultz Fasit Med version introducerer Schultz ny funktionalitet, som er afledt af følgende: Beskæftigelsesreformen - herunder især det ændrede samtaleforløb. Kundeønsker til forbedringer af Schultz Fasit. I det følgende er ændringerne beskrevet i detaljer.

2 Generelle ændringer Introduktion af jobsamtale med a-kassedeltagelse Beskæftigelsesreformen introducerer en ny type jobsamtale for dagpengemodtagere, i hvilken a-kassen normalt vil deltage. Denne nye jobsamtaletype skal ifølge det nye samtaleforløb afholdes i borgerens 5. eller 6. ledighedsmåned betragtet ud fra borgerens sammenlagte ledighed. Der introduceres således i Fasit mulighed for indkaldelse til og afholdelse af en ny samtaletype kaldet "Jobsamtale med a- kassedeltagelse". 1 Når jobcentret indkalder en dagpengemodtager til en jobsamtale med a-kassedeltagelse, skal sagsbehandleren registrere, om a-kassen forventes at deltage. Ligeså skal jobcentret ved afholdelse af en jobsamtale med a-kassedeltagelse registrere, hvorvidt a-kassen deltog i mødet. Hvis a-kassen deltog, skal jobcentret endvidere registrere, hvem fra a-kassen der deltog i mødet og hvorledes de deltog. Det er i denne forbindelse også muligt at registrere øvrige mødedeltagere (fx tolk). Der er derfor i Fasit introduceret en ny guide for afholdelse af denne jobsamtaletype, som indeholder et nyt trin til registrering af øvrige mødedeltagere. Når der i Fasit foretages indkaldelse af borger til jobsamtaler med a-kassedeltagelse, vil Fasit automatisk sørge for, at der via DFDG går besked herom til borgers a-kasse. Det bliver ikke muligt for borgere at selvbooke denne samtaletype, ligesom det heller ikke bliver muligt for borgere selv at ombooke en indkaldelse fra jobcentret. Schultz har introduceret en separat brevskabelon for indkaldelse af dagpengemodtagere til jobsamtaler med a-kassedeltagelse. Informationerne om a-kassens eventuelle deltagelse vil automatisk blive flettet ind i denne. Registrering af øvrige mødedeltagere ved samtaleindkaldelse I relation til introduktionen af jobsamtaler med a-kassedeltagelse stiller STAR krav til, at jobcentret ved indkaldelse til samtale skal have mulighed for på struktureret vis at registrere, hvem fra a-kassen der forventes at deltage. Schultz har valgt at gøre det muligt generelt at registrere øvrige mødedeltagere i relation til alle samtaleindkaldelser uanset samtaletype. Der er således i samtaleindkaldeguiden introduceret et nyt trin, på hvilket man med angivelse af navn, rolle, kontaktinformation og eventuelt ID kan registrere et antal forventede mødedeltagere ud over borgeren og den ansvarlige sagsbehandler. Det er muligt at få informationen om øvrige deltagere flettet ind i indkaldebreve. Således bliver informationen automatisk flettet ind i Fasits nye standardskabelon for indkaldelse af dagpengemodtagere til jobsamtaler med a-kassedeltagelse. Registrering af borgeres ønske om a-kassens deltagelse i jobsamtaler Som udgangspunkt vil a-kassen deltage i jobsamtaler af typen "Jobsamtale med a-kassedeltagelse". Den enkelte borger har imidlertid ret til at frabede sig a-kassens deltagelse. Dette kan borgeren gøre ved at henvende sig til enten a-kassen eller jobcentret, som så skal foretage denne registrering på borgerens vegne. 1 Navnet "Jobsamtale med a-kassedeltagelse" er også STAR's officielle benævnelse for den nye samtaletype, om end den i daglig tale også benævnes "Fællessamtale". Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 2 af 11

3 Hvis det er a-kassen, der foretager denne registrering, vil der automatisk gå besked til Fasit, som så vil registrere dette forhold på borgeren. Forholdet vil fremgå af nye felter på borgerbilledet under overskriften "Information fra a-kasse". I Fasit kan sagsbehandlere foretage denne registrering via en ny knap i borgerbilledet kaldet "Særlige forhold". Registreringen vil fremgå af de samme felter på borgerbilledet. Uanset om det er a-kassen eller jobcentret, der foretager registreringen, vil Fasit kontrollere, om der allerede findes planlagte aftaler vedrørende jobsamtaler med a-kassedeltagelse. Gør der det, vil der blive dannet en opgave om at overveje ændring af disse. Har en borger frabedt sig a-kassens deltagelse i jobsamtaler, vil dette forhold også tydeligt fremgå af guiderne for samtaleindkaldelse og -afholdelse. Informationen vil også automatisk blive flettet ind i Fasits nye standardskabelon for indkaldelse til jobsamtaler med a-kassedeltagelse. Selvom borger har frabedt sig a-kassens deltagelse, skal jobsamtalen stadig registreres som jobsamtale med a-kassedeltagelse. Ellers vil samtalen ikke tælle korrekt i rettidigheden. Samtalen vil dog på Jobnet fremstå som en almindelig jobsamtale. Data til administration af samtalebooking for dagpengemodtagere Beskæftigelsesreformens nye samtaleforløb for dagpengemodtagere fordrer samtaleafholdelse efter følgende regler: a) Afholdelse af mindst 6 jobsamtaler i løbet af borgerens første 6 ledighedsmåneder (sammenlagt ledighed). I forhold til rettidigheden bør der afholdes en jobsamtale i hver ledighedsmåned. Den ene af de mindst 6 jobsamtaler skal være af den nye samtaletype, "Jobsamtale med a- kassedeltagelse", og skal afholdes i borgerens 5. eller 6. ledighedsmåned. b) Efter 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes en jobsamtale hver 13. uge (dvs. med 13 ugers sammenlagt ledighed mellem hver samtale). c) Efter 16 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes en jobsamtale som indledning til den intensiverede indsats. Til brug for udsøgning af de dagpengemodtagere, der skal indkaldes til samtaler, er der i Fasit tilkommet følgende fire felter på borgere: Foreslået dato for jobsamtale Dette felt vil præsentere den vejledende dato for rettidig afholdelse af næste ikke-bookede jobsamtale, som STAR senest har beregnet. Type for foreslået jobsamtale Dette felt vil oplyse, om den dato, der er præsenteret i ovenfor nævnte felt, gælder en af de mindst 6 jobsamtaler i løbet af de første 6 måneders sammenlagt ledighed eller om den gælder de efterfølgende jobsamtaler med 13 ugers interval. o o Gælder datoen en af de mindst 6 første jobsamtaler, vil feltet oplyse, hvad nummer samtale i samtaleforløbet der er tale om. Er der således fx allerede afholdt to jobsamtaler med borger og indkaldt til en tredje, så vil datoen i ovenfor nævnte felt gælde for samtale nummer fire i samtaleforløbet. Derfor vil nærværende felt have værdien "Samtale 4 (første 6 måneder)", indtil STAR igen beregner en ny dato for næstkommende samtale i rækken igen. Gælder datoen en af de jobsamtaler, der efter 6 måneders sammenlagt ledighed skal afholdes løbende med 13 ugers mellemrum, vil nærværende felt have værdien "Gentagen samtale (13 uger)". Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 3 af 11

4 Forventet ledighedsuge for foreslået jobsamtale Dette felt vil indeholde nummeret på den sammenlagte ledighedsuge, som den foreslåede dato for jobsamtaleafholdelse forventes at falde i. Idet jobsamtalen med a-kassedeltagelse skal falde i 19. til 26. ledighedsuge, forventes denne information især at være nyttig i forhold til at kunne afgøre, om den næstkommende jobsamtale, dagpengemodtageren skal indkaldes til, skal være med a-kassedeltagelse. Forventet startdato for intensiv indsats Dette felt vil præsentere den vejledende dato, som STAR har beregnet for rettidig afholdelse af den jobsamtale, der skal indlede den intensiverede indsats efter 16 måneders sammenlagt ledighed. I tillæg til disse fire felter vil de informationer, der ligger til grund for den senest opdaterede dato, være udstillet i følgende felter: Beregningsgrundlag Henviser til, om beregningsinformationerne vedrører regel a), b) eller c). Beregningsdato Dato og tidspunkt for hvornår STAR foretog beregningen. Opdateringsdato Dato og tidspunkt for hvornår STAR udsendte beregningen til jobcentret. Startuge for aktuel optælling Den uge i den sammenlagte ledighed som beregningen tager udgangspunkt i. For regel a) og c) vil STAR altid tage udgangspunkt i dagpengemodtagerens første ledighedsuge, mens der for regel b) altid vil være taget udgangspunkt i den ledighedsuge, som den seneste gentagne samtale blev afholdt i. Uger med dagpenge siden startuge for aktuel optælling Antal uger med dagpenge mellem beregningsdatoen og startugen for den aktuelle optælling. BEMÆRK: Alle ovennævnte felter vil i avanceret søgning have teksten "2.1-indkaldelse: " foranstillet. Ny opgavedannelse for rettidighed for 2.1'ere I tillæg til de ovennævnte data på borger til administration af samtalebooking for dagpengemodtagere vil der også blive dannet modsvarende rettidighedsopgaver for samtaleindkaldelse, hvis opgavebeskrivelser vil indeholde de samme informationer. Såfremt jobcentret alene ønsker at benytte udsøgninger til hjælp for samtaleindkaldelse, kan disse nye rettidighedsopgaver inaktiveres. Input fra a-kasser til borgeres samtaler og planer Som forberedelse til jobsamtaler med a-kassedeltagelse samt udfærdigelse af dagpengemodtageres jobog uddannelsesplaner, skal a-kassen forud for samtaler formulere deres input. Inputtet vil a-kassen registrere i DFDG, så det bl.a. bliver synligt for dagpengemodtageren på Jobnet. A-kassens registrering af input vil i Fasit afstedkomme dannelse af en opgave på borgeren. Opgaven vil have sin egen kategori (Besked fra a-kasse), og opgavebeskrivelsen vil indeholde inputtet fra a-kassen. På opgaven vil der være en knap, via hvilken man kan journalisere a-kassens input direkte ind i borgers journal. Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 4 af 11

5 Markering af tilbud og placeringer som værende rådighedsafprøvende Beskæftigelsesreformen åbner op for placering af forsikrede ledige i rådighedsafprøvende tilbud. Placering af forsikrede ledige i tilbud omfattet af LAB kap vil nu i Fasit kunne markeres som værende rådighedsafprøvende. Når en sådan placering publiceres, vil Fasit automatisk via DFDG sørge for, at informationen overføres til a-kassen samt vises for borgeren på Jobnet. Det bliver endvidere muligt i Fasit at registrere på et tilbud, om det er rådighedsafprøvende. Ved placering i tilbuddet vil informationen automatisk blive overført til placeringen. Bemærk, at brugen af rådighedsafprøvende tilbud pt. kun er for dagpengemodtagere og ikke for andre målgrupper heller ikke modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Negative hændelser for dagpengemodtageres midlertidige udeblivelser fra placeringer Når der i Fasit i dag registreres en negativ underretningspligtige hændelse (NUPH) for en dagpengemodtager, indberettes denne til DFDG, så a-kassesystemerne kan blive notificeret herom og så a-kasserne kan iværksætte rådighedsvurdering af borgeren. Hidtil har denne mulighed ikke omfattet registrering af negative hændelser i relation til enkeltdagsudeblivelser fra placeringer, men dette bliver nu muligt. Beskæftigelsesreformen medfører nemlig, at der ikke kan udbetales dagpenge til et medlem, som udebliver fra et tilbud efter LAB, som medlemmet er begyndt på. Dagpenge kan tidligst udbetales, når medlemmet igen deltager i tilbuddet. Så når en aktiveret dagpengemodtager har enkeltdagsudeblivelser fra et aktiveringstilbud, skal dette modregnes (fradrages) i dagpengene. Registrering af NUPH for dagpengemodtagers udeblivelse fra placeringer skal ske for alle tilbud efter LAB kap. 9b til 12: Kapitel 9b Mentorstøtte Kapitel 10 Vejledning og opkvalificering Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats Kapitel 12 Ansættelse med løntilskud Der er således tilkommet en ny type negativ underretningspligtig hændelse (NUPH) til brug for registrering af dagpengemodtageres midlertidige udeblivelser fra ovennævnte placeringer. Registrering af NUPH'er vil automatisk blive overført til a-kassen for rådighedsvurdering. I Fasit vil det for denne type NUPH være muligt at angive en start- og en slutdato. På denne måde gives jobcentret mulighed for at registrere en sammenhængende periode af enkeltdagsudeblivelser i en enkelt registrering. Håndtering af kontantydelse Med nærværende release introducerer STAR understøttelse for registrering af den ny kontantydelse, som på sin vis tager over for den nu udfasede særlige uddannelsesydelse. Registreringen af, om en borger er omfattet af kontantydelse, skal ske på samme vis som registreringen af, om en borger var omfattet af særlig uddannelsesydelse, nemlig ved at indplacere borgeren i målgruppe 2.2 (jobparate kontanthjælpsmodtagere) og herefter oprette et fravær af typen "Omfattet af kontantydelse". Til brug herfor er således tilkommet en ny fraværstype. Registreringen af denne fraværstype vil automatisk (når fraværets startdato oprinder) blive stemplet på borgerens kontanthjælpssag. Ligeså vil sagen automatisk blive opdateret, når fraværet udløber. Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 5 af 11

6 Ved afslutning af en kontanthjælpssag for en borger omfattet af kontantydelse grundet fraflytning vil fraværet ikke blive krævet afsluttet, men blot blive efterladt åbent. Hvis man for en dagpengemodtager vil registrere, at vedkommende snart vil indtræde i ordningen om kontantydelse, kan dette ske ved registrering af et statsligt persongruppeprojekt på borgeren, som STAR har oprettet til formålet. Endvidere kan man oprette fraværet "Omfattet af kontantydelse" med en fremtidig dato svarende til den dato, hvor borgeren vil indtræde i ordningen. Håndtering af historiske placeringer STAR har nu åbnet op for muligheden for at publicere historiske placeringer. Da en publicering af en historisk placering vil blive indsat i borgers på daværende tidspunkt gældende plan uden yderligere notits til borger og uden krav om borgers kvittering, opfattes denne type placeringspublicering som en berigtigelse på lige fod med fx berigtigelse af journalnotater. Det er derfor i udgangspunktet kun brugere med rollen "Borgere og sager - Administrere", der kan publicere historiske placeringer i op til 3 måneder tilbage, mens det for brugere med blot rollen "Borgere og sager - Udføre" blot vil være tilladt at publicere historiske placeringer i op til 2 uger tilbage i tid. Ændringer til CV-samtale og godkendelse af CV for målgruppe 2.7 og I1 Med DFDG-release lukker STAR for den særlige indberetning af CV-samtaler for ledighedsydelsesmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram, i forbindelse med hvilken man også kunne godkende (eller ikke godkende) borgerens CV. Der er nu til gengæld åbnet op for, at man kan godkende CV for disse to målgrupper direkte via knappen "Godkendelse af CV" i båndet på borgerbilledet. CV-samtaler skal stadig gennemføres og registreres som tidligere nu blot uden registrering af CVgodkendelse, som altså skal ske separat. Visning af adressebeskyttelse for borgere For at tydeliggøre at en borger er registreret med adressebeskyttelse, vises dette nu som en advarselstekst i den samme gule bjælke øverst i borgerbilledet, som også viser OBS-noter samt borgers eventuelle tilknytning til andet jobcenter. Advarselsteksten om adressebeskyttelse vil altid fremgå som den øverste af de informationer, der vises i den gule bjælke. Således vil rækkefølgen af informationer i den gule bjælke være følgende: Adressebeskyttelse Tilknyttet andet jobcenter OBS-note 1 OBS-note 2 For at kunne sikre denne rækkefølge er ikonerne for systembeskederne for adressebeskyttelse og jobcentertilknytning byttet med ikonerne for OBS-noter. Bemærk, at den gule bjælke maksimalt kan vise tre beskeder ad gangen. Er der således mere end tre beskeder, vil der fremkomme en scrollbar, med hvilken man kan scrolle gennem beskederne. Opdaterede standardvisninger for job/tilbud og placeringer Fasits standardvisninger for job/tilbud og placeringer er ændret som følger: Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 6 af 11

7 Standardvisningerne for datatypen "Job og tilbud" er ændret, således at lukkede tilbud i udgangspunktet ikke vises. Endvidere er visningernes navne gjort mere sigende. Sluttelig er rækkefølgen og udvalget af kolonner blevet tilpasset. Standardvisningerne for placeringer (både under borger, virksomhed og job/tilbud) er ændret, således at borger, virksomhed og kontaktperson nu altid fremgår, hvilket giver mulighed for fra placeringsvisningen at klikke sig direkte til borger, virksomhed og kontaktperson. Sluttelig er rækkefølgen og udvalget af kolonner blevet tilpasset. Ændring i mulige valgmuligheder for registrering af opholdsgrundlag Feltet "Opholdsgrundlag" på borgerbilledet (under gruppen "Integrationsoplysninger") er blevet tilpasset samt udvidet med to valgmuligheder og præsenterer således nu følgende valg: Flygtning mv. (INL 2, stk. 2 og UL 7, stk. 2) Flygtning - midlertidig beskyttelse (INL 2, stk. 2 og UL 7, stk. 3) Familiesammenført mv. (INL 2, stk. 3) Indvandrer (INL 2, stk. 4) Nye og ændrede KL-blanketter Følgende KL-blanketter er blevet opdateret eller er tilkommet siden seneste release: AB441 DP302A DP302D DP303 DP303A DP308 DP309 DP313 KO570 DP202H (ny) SG015 (ny) AA01 (ny) Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 7 af 11

8 Ændringer med særlig relevans for jobcentrets systemansvarlige Mulighed for yderligere tilpasning af overskrift for kalenderindkaldelser Ved at rette henvendelse til Schultz kan jobcentret efter ønske få ændret indholdet af emnefeltet på de kalenderindkaldelser, som Fasit kan danne ved indkaldelse af borgere til samtaler. Følgende informationer kan nu også tilbydes indflettet i emnefeltet, hvor man ønsker det: Dagen for borgerens fødselsdato (DD) Måneden for borgerens fødselsdato (MM) Året for borgerens fødselsdato (ÅÅ) Året for borgerens fødselsdato (ÅÅÅÅ) Kontakt Schultz for nærmere information om mulighederne for at få tilpasset overskrifter i kalenderindkaldelser. Automatisk journalisering af dokumenter fra NetForvaltning Sundhed, Mediconnect og Mediconnect Proces Det bliver nu muligt at få aktiveret en funktionalitet, der muliggør automatisk afhentning og journalisering af dokumenter for fx anmodninger og svar fra henholdsvis NetForvaltning Sundhed, Mediconnect og Mediconnect Proces direkte ind i borgers journal i Fasit. Kontakt Schultz for nærmere information om mulighederne for at få aktiveret denne funktionalitet. OIO-snitflade til indgående post Det bliver nu muligt at få aktiveret en funktionalitet, der muliggør overførsel af indgående post fra et eksternt system til Fasit via en OIO-snitflade - dvs. en snitflade der baserer sig på OIO-standardens dokumentformat. Kontakt Schultz for nærmere information om mulighederne for at få aktiveret denne funktionalitet. Ændringer med relevans for kommuner med integration til ydelsessystemerne KMD Aktiv: Opdatering af kontaktforløb ved registrering af kontantydelse På lige fod med håndteringen af borgere omfattet af uddannelsesydelse vil Fasit (i tillæg til kommunikationen af fraværsregistreringen) automatisk opdatere borgeres kontaktforløb i KMD Aktiv, når borgerne ind- og udtræder af ordningen omkring kontantydelse. Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 8 af 11

9 Ændringer med særlig relevans for jobcentre der benytter Jobcenter Planner Indkaldelser for jobsamtaler med a-kassedeltagelse Hvis indkaldelse til jobsamtaler med a-kassedeltagelse foretages via Jobcenter Planner, vil dette afstedkomme oprettelse af aftaler i Fasit og afsendelse af indkaldebreve til borgerne på samme vis som for andre indkaldelser foretaget i Jobcenter Planner. Fratagelse af dagpengemodtageres ret til at selvbooke For at sikre at dagpengemodtagere med særlige behov (fx tolk) ikke skal selvbooke samtaler, kan man som sagsbehandler i Fasit nu administrere fratagelse af retten til selvbooking. Til formålet har STAR oprettet et særligt statsligt persongruppeprojekt kaldet "Dagpengemodtager frataget retten til selvbooking". Retten fratages således ved at registrere dette persongruppeprojekt på borgeren. I Jobcenter Planner findes der mulighed for oprettelse af såkaldte søgeregler, som bl.a. kan baseres på persongruppeprojekter registreret i DFDG via Fasit. For at forhindre at borgere, som er frataget retten til selvbooking, kan selvbooke sig i de tilbud, der udstilles til dagpengemodtagere i Jobcenter Planner, skal jobcentret for alle 2.1-rettede tilbud i Jobcenter Planner oprette søgeregler baseret på ovennævnte persongruppeprojekt. Hvis alle 2.1-rettede tilbud i Jobcenter Planner har denne søgeregel, vil det på Jobnet medføre at borgere i ovennævnte persongruppeprojekt ikke får vist knappen "Book møde". Bemærk i øvrigt, at fratagelse af retten til selvbooking er tænkt specifikt gældende for retten til selvbooking af jobsamtaler, og dermed ikke nødvendigvis også øvrige møder uden mødepligt. Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 9 af 11

10 Fejl rettet siden forrige release Blanketter Afsendelse af blanketter står i udbakken som udført af "SYSTEM" Afsendte blanketter stod fejlagtigt i udbakken som udført af "SYSTEM". Dette er nu rettet, så det er den udførende sagsbehandler, der fremgår af forsendelsen i udbakken. Visse markeringer i AB 101 vises ikke i udskrift Når sagsbehandlerne satte kryds i afkrydsningsfelterne forbeholdt jobcentret på KL-blanket AB 101, kom markeringerne ikke med i udskriften af blanketten. Dette er nu rettet. Borgere Ikke muligt at rette slutdato på en borgers persongruppemarkering Når der først var oprettet en persongruppemarkering på en borger, var det fejlagtigt ikke muligt efterfølgende at rette persongruppemarkeringens slutdato. Dette er nu rettet. Fejl i beregning af samtaledatoer i borgeres overbliksinformation Beregningen af overbliksinformationer vedrørende Dato for ældste planlagte samtale og Førstkommende samtale kunne iblandt være fejlbehæftet. Dette er nu rettet. Dashboards Fejl ved navigering væk fra visse dashboards Når man navigerede væk fra dashboards indeholdende visninger over placeringer, blev der vist en besked om, at der var opstået en fejl på siden og at man kunne sende fejlbeskeden videre til Microsoft. Dette er nu løst. Journalnotater Forsendelsesstatus er ikke synlig for alle forsendelser i borgers journal Felterne for forsendelsesstatus og meddelelse vedrørende forsendelse blev fejlagtigt ikke vist for alle typer journalnotater relateret til forsendelser. Dette er nu rettet. Gruppering angives ikke korrekt i journalnotat Når borgere blev omvisiteret, blev deres nye gruppering ikke stemplet ind i journalnotatet. Dette er nu rettet. Placeringer Ved oprettelse af fleksjobplacering foreslås forkert KY-tilbudstype Ved oprettelse af fleksjobplacering kunne Fasit foreslå forkert KY-tilbudstype. Dette er nu rettet, så den KY-tilbudstype, Fasit foreslår, tager både tilbuds-, arbejdsgiver- og fleksjobtype i betragtning. Planer Manglende dannelse af opfølgningsopgave for plan I visse situationer dannede Fasit ikke opfølgningsopgaver for planer med en opfølgningsdato. Dette er nu rettet. Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 10 af 11

11 Rådighedsvurdering Bruger afkræves fejlagtigt "Rimelig grund" ved rådighedsvurdering uden relevans og sanktion Når en rådighedsvurdering afsluttedes som værende uden relevans og sanktion, blev bruger alligevel fejlagtigt afkrævet at skulle angive en rimelig grund. Dette er nu rettet. Ikke muligt at oprette rådighedsvurdering for borgere i målgruppe 2.11 Ved en fejl var det ikke muligt at oprette rådighedsvurderinger for borgere i målgruppe Dette er nu rettet. Sager Ingen afslutningsårsag på sygedagpengesager ved overgang til jobafklaring Når en sygedagpengesag afsluttes ifm. overgang til jobafklaring, blev der fejlagtigt ikke sat nogen afslutningsårsag på sygedagpengesagen. Dette er nu rettet. Lukning af sygedagpengesag for sygemeldt fleksjobansat giver ikke mulighed for at vælge at målgruppeskifte I sagsafslutningsguiden for sygedagpengesager fik man for sygemeldte fleksjobansatte ikke mulighed for at vælge at målgruppeskifte tilbage til målgruppe 2.7. Dette er nu løst. Afslutning af Øvrige-sager tilbyder afmelding af borger I sagsafslutningsguiden for Øvrige-sager blev man fejlagtigt tilbudt mulighed for at afmelde borger. Dette er nu løst. Samtaler Samtaleindkaldelse fejler Hvis dannelsen af indkaldebrev fejlede i forlængelse af en samtaleindkaldelse, kunne man få en fejlbesked fra DFDG om, at indkaldelsens 'BookingIdetifier' ikke var unik. Indkaldelogikken er nu tilrettet, så man i stedet vil få besked om fejlen i dannelsen af indkaldebrevet. Manglende hjælpetekst i samtaleguide for 2.11 og 2.14 Hjælpeteksten i jobsamtaleguidens trin 2 blev ikke vist for målgrupperne 2.11 og Dette er nu rettet. Release-beskrivelse for Schultz Fasit v Side 11 af 11

Mandag den 23. november 2015 frigav Schultz en ny version af Schultz Fasit.

Mandag den 23. november 2015 frigav Schultz en ny version af Schultz Fasit. Release-beskrivelse Schultz Fasit version 2015-3.0 Mandag den 23. november 2015 frigav Schultz en ny version af Schultz Fasit. Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Med version af FASIT Jobcenter introducerer Schultz ny funktionalitet. Følgende to vigtige områder skal især fremhæves:

Med version af FASIT Jobcenter introducerer Schultz ny funktionalitet. Følgende to vigtige områder skal især fremhæves: RELEASE NOTES Release notes FASIT Jobcenter version 2014-1.0 Ibrugtagningsdato 28. april 2014 Den 28. april 2014 frigiver Schultz Information en ny version af FASIT Jobcenter. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit version 2016-3-A Mandag den 10. oktober 2016 frigiver Schultz en ny version af Schultz Fasit. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet for Fasit blev påbegyndt den 7.

Læs mere

Release-beskrivelse. Schultz Fasit version Ny funktionalitet i Schultz Fasit

Release-beskrivelse. Schultz Fasit version Ny funktionalitet i Schultz Fasit Release-beskrivelse Schultz Fasit version 2015-2.1.0 Den 31. august 2015 frigiver Schultz en ny version af Schultz Fasit. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet for Fasit blev påbegyndt den 29. august

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version:.0 Oprettet den. november INDHOLD. INDLEDNING.... TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver den ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver den ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit version 2016-2-B Mandag den 5. september 2016 frigav Schultz en ny version af Schultz Fasit. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet for Fasit blev påbegyndt fredag

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.1 18. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Obligatorisk selvbooking

Obligatorisk selvbooking Obligatorisk selvbooking En samlet oversigt Version 1.0 Oprettet den 19. august 2016 Indhold Baggrund... 3 Regelgrundlag... 3 Kontaktforløb... 3 Udstedelse af bookingfrist (jobcenter)... 4 Bookingfrist

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.0 9. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb 26.10.15 STAR Intentionerne Empowerment den ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb Intensiveret samarbejde mellem jobcentre og A-kasser

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Vejledning til Vejledende Samtaledato

Vejledning til Vejledende Samtaledato Vejledning til Vejledende Samtaledato Version: 1.0 Oprettet den 18. juni 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. BEREGNING... 4 3. ADGANG TIL LISTERNE... 5 4. OPSLAG PÅ LISTE... 6 Side 2 af 8 1. Indledning

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: UDVIDET VISNING AF FRAVÆRSFORHOLD...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre

Vejledning om underretninger mellem jobcentre Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra juni 2017 Version: 3.1 30. juni 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Rådg. = Rådgiver JOB = Job- og uddannelseshuset PRO=Projekterne ØK = Økonomisk rådgivningen Sted: Beskrivelse: Proces: Handling: Rådg.

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra 11. december 2017 ( Version: 4.0 11. december 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 1. juni 2011 /AHE Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregionens

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelser Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016 1 Underskriv via elektronisk pen gennem virksomhedssupport og på medarbejderhøring I VITAS er det nu muligt at underskrive ansøgningen med en elektronisk pen. Dette kan lade sig gøre når jobcentermedarbejderen

Læs mere

BESØG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 13. SEPTEMBER 2016

BESØG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 13. SEPTEMBER 2016 BESØG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 13. SEPTEMBER 2016 PROGRAM 1. Jobhuset organisering 2. Fokus områder i Jobhuset 1. Første fælles jobsamtale/obligatorisk selvbooking 2. Udfasning arbejdsmarkedsydelsen

Læs mere

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen VEJ nr 9543 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/08707 Senere

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Spot på IT som redskaber til indsats med effekt 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering IT-understøttelse Jobcenter Borger A-kasse CV Joblog Min Plan

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Version: 1.0 20. september 2016 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagrundlag

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Camilla Sloth Oprettet den 23.06.2014 Godkendt af Niels Freiberg Godkendt den 25.06.2014

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse.

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse. A-kasserne og jobcentrene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Tilmelding af a-kassemedlemmer som jobsøgende

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen.

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. DAGPENGEREFORM Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli 2015. 6 månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. Herefter jobsamtaler hver 3. måned. Ved 16 måneds

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 29. juni 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 29. juni 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 29. juni 2015 Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere).

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere). RELEASE NOTES Release ntes FASIT Jbcenter versin 2014-2.0 Ibrugtagningsdat 30. juni 2014 Den 30. juni 2014 frigiver Schultz Infrmatin en ny versin af FASIT Jbcenter. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet

Læs mere

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-2.3 13. nvember 2014 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Udvidelse af brugervejledning Brugervejledningen Søgninger g visninger i

Læs mere

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse Joblog Jobloggen hjælper den arbejdsløse med at have fuldt overblik over sin jobsøgning, både den planlagte og de afsluttede samlet et sted. Det giver indblik og overblik. Jobloggen understøtter også dialogen

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 19. september 2011 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig.

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig. Arbejdsmarkedsudvalget L 105 - Bilag 1 Offentligt BILAG Teknisk-administrative spørgsmål og bemærkninger Bilaget oplister en række spørgsmål til lovændringerne, flere af dem via eksempler, som primært

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

IT-Nyhedsbrev til jobcentre

IT-Nyhedsbrev til jobcentre IT-Nyhedsbrev til jobcentre 5. nyhedsbrev, september 2016 Release 2016-3 Forbedringer på vej Release 2016-3, der finder sted den 10. oktober, hører til den kategori, hvor der sker forbedringer af eksisterende

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Øvrige funktionaliteter Version 1.2 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner

Læs mere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt sparate shjælpsmodtagere Målgruppe definition Kontaktforløb Dagpengemodtagere u. 30 år Ledige, der modtager dagpenge. I de første

Læs mere

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen N O T A T 8. december 2017 Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen J.nr. DOS ALL Desværre er den udførlige vejledning om indhentning af oplysninger fra asyloperatørerne

Læs mere

Aftale- og handleplaner (AHP)

Aftale- og handleplaner (AHP) Aftale- og handleplaner (AHP) Til jobparate og uddannelsesparate En guide til brugen af AHP i praksis Aftale- og handleplaner (AHP) Ideen bag aftale- og handleplaner I forbindelse med Jobcenter Vejles

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem STAR

Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem STAR Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem 25.11.15 STAR Velkommen til møde i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om processen for Frit valg af leverandør til Selvbooking Dagsorden

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere