C790 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5062 Model(ler): 210, 230, 235

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C790 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5062 Model(ler): 210, 230, 235"

Transkript

1 C790 Series Brugervejledning September Maskintype(r): 5062 Model(ler): 210, 230, 235

2 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11 Oplysninger om printeren...13 Tak, fordi du valgte denne printer!...13 Sådan finder du oplysninger om printeren...13 Valg af placering til printeren...14 Printerkonfigurationer...15 Beskrivelse af printerens kontrolpanel...16 Beskrivelse af startskærmbilledet...18 Om startskærmbilledet...18 Brug af knapperne på berøringsskærmen...19 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer...22 Adgang til den integrerede webserver...22 Aktivere startskærmsprogrammer...22 Eksport og import af en konfiguration via Embedded Web Server...25 Yderligere printeropsætning...26 Installation af interne optioner...26 Tilgængelige interne indstillinger...26 Brug af sikkerhedslåsen...27 Adgang til systemkortet...28 Installation af et hukommelseskort...31 Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort...33 Installation af en intern løsningsport...34 Installation af en printerharddisk...38 Fjerne printerens harddisk...43 Installationsrækkefølge...44 Installation af bakkeoptioner...44 Understøttede efterbehandlingsfunktioner...45 Tilslutte kabler...47 Kontrol af printerens indstillinger...48 Udskrivning af en side med menuindstillinger...48 Udskrivning af en netværkskonfigurationsside...49 Opsætning af printersoftware...49 Installation af printersoftwaren...49

3 Indhold 3 Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren...50 Opsætning af trådløs udskrivning...51 Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk...51 Installation af printeren i et trådløst netværk (Windows)...51 Installation af printeren i et trådløst netværk (Macintosh)...53 Installation af printeren i et kabelnetværk...55 Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk...58 Opsætning af seriel udskrivning...59 Minimering af printerens miljøpåvirkning...62 Spare papir og toner...62 Bruge genbrugspapir...62 Besparelse på forbrugsstoffer...62 Spare energi...63 Bruge Økotilstand...63 Reduktion af printerstøj...63 Tilpasse slumringstilstand...64 Brug af dvaletilstand...64 Justere lysstyrke for displayet...65 Genbrug...65 Genbrug af Lexmark-produkter...66 Genbruge Lexmark-emballage...66 Returnering af Lexmark tonerkassetter til genbrug eller genvinding...66 Ilægning af papir og specialmedier...67 Angivelse af papirstørrelse og -type...67 Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal...67 Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 550 ark...68 Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark...71 Ilægning af papir i MP-arkføderen...73 Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning...76 Skuffesammenkædning...76 Fjern skuffesammenkædning...76 Sammenkædning af udskriftsbakker...76 Angivelse af et specialnavn til papirtypen...77 Tildeling af et specialpapirtypenavn...77 Konfiguration af et brugerdefineret navn...77 Vejledning til papir og specialmedier...78 Retningslinjer for papir...78 Papirkendetegn...78

4 Indhold 4 Ikke-brugbart papir...79 Valg af papir...79 Valg af fortrykte formularer og brevpapir...79 Brug af genbrugspapir...80 Opbevaring af papir...80 Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt...81 Understøttede papirstørrelser...81 Understøttede papirtyper og -vægte...82 Udskrivning...84 Udskrivning af et dokument...84 Udskrivning af et dokument...84 Udskrivning i sort og hvidt...84 justere tonersværtningsgrad...84 Udskrivning fra et flashdrev...85 Udskrivning fra et flashdrev...85 Understøttede flashdrev og filtyper...86 Udskrivning af specialdokumenter...87 Tip om brug af brevpapir...87 Tip til brug af transparenter...87 Tip om brug af konvolutter...87 Tip til brug af etiketter...88 Brug af karton...89 Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job...89 Sådan gemmes udskriftsjob i printeren...89 Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job...90 Udskrivning af oplysningssider...90 Udskrivning af skrifttypeeksempler...90 Udskrive en liste m. indhold...91 Annullering af et udskriftsjob...91 Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel...91 Annullering af et udskriftsjob fra computeren...91 Beskrivelse af printermenuer...93 Liste over menuer...93 Menuen Forbrugsstoffer...94 Menuen Papir...95 Standardkilde, menu...95 Menuen Papirstørrelse/type...96 Menuen Konfigurer MP...99 Menuen Erstat med størrelse...99 Menuen papirstruktur...99

5 Indhold 5 Menuen Papirvægt Menuen Ilægning af papir Menuen Specialtyper Menuen Brugerdefinerede navne Menuen Brugerdefinerede bakkenavne Menuen Indstilling af Universal Menuen Bakkeopsætning Menuen Rapporter Menuen Rapporter Netværk/Porte, menu Menuen Aktiv NIC Standard netværk eller netværk [x] menuer Netværksrapport, menu Menuen Netværkskort TCP/IP, menu Menuen IPv Menuen Trådløs Menuen AppleTalk Standard-USB, menu Parallel [x] menu Seriel [x] menu SMTP-opsætning, menu Menuen Sikkerhed Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger Menu for fortrolig udskrivning Menuen Slet disk Menu for sikkerhedslogfil Menuen Indstil dato og klokkeslæt Indstillinger, menu Menuen Generelle indstillinger Menuen Flashdrev Opsætning, menu Menuen Jobstatistik Menuen Efterbehandling Menuen Kvalitet Menuen Værktøjer XPS-menu Menuen PDF Menuen PostScript Menuen PCL-emulering Menuen HTML Menuen Billede Menuen Hjælp...149

6 Indhold 6 Sikring af hukommelsen, inden du flytter printeren Erklæring om flygtighed Slette harddiskens flygtige hukommelse Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse Slette printerharddiskens hukommelse Konfiguration af printerharddiskkryptering Vedligeholdelse af printeren Rengøring af printerens yderside Rengøring af printhovedlinserne Opbevaring af forbrugsstoffer Kontrol af status for forbrugsstoffer Kontrol af status for forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer Bestilling af forbrugsstoffer Bestilling af en tonerkassette Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul Bestilling af en spildtonerflaske Bestilling af hæftekassetter Bestilling af rensesæt Udskiftning af forbrugsstoffer Udskiftning af en printerkassette Udskiftning af spildtonerflaske Flytte printeren Inden printeren flyttes Flytning af printeren til et andet sted Transport af printeren Administrativ support Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger Brug af den medfølgende webserver Kontrol af det virtuelle display Kontrol af printerens status Indstilling af -advarsler Visning af rapporter Gendannelse af fabriksindstillingerne Fjernelse af papirstop Undgå papirstop...167

7 Indhold 7 Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering papirstop papirstop papirstop papirstop papirstop x papirstop papirstop og papirstop og papirstop hæftestop Fejlfinding Kontrol af en printer, som ikke svarer Beskrivelse af printermeddelelser Justering af farver Der er opstået en fejl med USB-drevet. Fjern og indsæt drevet igen Skift [papirkilde] til [specialtypenavn] Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn], ilæg [retning] Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn] Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning] Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype] Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype], ilæg [retning] Luk dækslet til papirtransportenheden Luk venstre sidepanel Luk panel til [tray] Luk efterbehandlerens sidepanel Luk topdæksel til efterbehandler Luk frontpanelet Diskfejl Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken Diskproblem Tøm hulningsboks Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB Isæt en hæftekassette Isæt bakke [x] Isæt hulningsboks Installer bakke [x] Installer konvolutføder Installer bakke [x] Indlæs [src] med [custom type name] Indlæs [src] med [custom string]...182

8 Indhold 8 Indlæs [src] med [size] Indlæs [src] med [type] [size] Indlæs [custom type name] i den manuelle føder Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder Læg [papirtype] [papirstørrelse] i den manuelle arkføder Ilæg hæfteklammer Behov for papirskift Genindsæt bakke [x] Genindsæt bakke [x] [y] Fjern papir fra standard outputbakke Fjern papir fra bakke [x] Fjern papir fra alle bakker Fjern papir fra [linked set bin name] Fjern emballage, [area name] Gendan tilbageholdte job? Skub efterbehandleren mod venstre Visse tilbageholdte blev ikke gendannet Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet Ikke-understøttet disk xx Manglende eller defekt [color] patron xx <color> patronens varenummer understøttes ikke af enheden Forkert papirstørrelse, åbn [src] For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer Printerservice er påkrævet Ikke nok hukommelse til at sortere job For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragmentering Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet Hukommelsen er fuld Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron Defekt Flash fundet Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne Uformateret flash fundet Fejl på serielport [x] Softwarefejl i standardnetværk Netværk [x] softwarefejl Ikke-understøttet indstilling i port [x] Parallelport [x] deaktiveret Serielport [x] deaktiveret Standard USB port deaktiveret Standardparallelport deaktiveret USB-port [x] deaktiveret Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst Input-konfig.fejl...190

9 Indhold 9 58 Der er isat for mange bakker For mange diske er installeret For mange flashoptioner er installeret Der er for mange skuffer monteret Inkompatibel outputbakke [x] Fjern defekt disk Disken er fuld xx Fuser næsten opbrugt xx Fuser snart opbrugt xx Udskift fuser xx Fuser mangler xx Spildtonerflaske er næsten fuldl xx Udskift spildtonerflaske xx Spildtonerflaske mangler xx Advarsel om levetid for overføringsmodul xx Overførselsmodul mangler xx Udskift overførselsmodulet xx [color] patron næsten tom xx [color] patron er næsten tom xx [Color] patron meget lav xx [Color] patron næsten tom Emul-fejl. Isæt emul-option Løsning af udskrivningsproblemer PDF-filer på flere sprog udskrives ikke Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises Udskriftsjob udskrives ikke Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir Der udskrives forkerte tegn Skuffesammenkædning virker ikke Store job sorteres ikke Uventede sideskift Løsning af problemer med startskærmsprogrammer Der er opstået en programfejl Løsning af problemer Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen Problemer med papirbakke problemer med bakke til ark Kan ikke registrere flashhukommelseskort Kan ikke registrere printerharddisken Den interne løsningsport fungerer ikke korrekt Den interne printerserver fungerer ikke korrekt...200

10 Indhold 10 Hukommelseskort USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt Løse problemer med papirindføring Der opstår ofte papirstop Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet Fastklemte sider udskrives ikke igen Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Printeren udskriver tomme sider Tegn er hakkede eller har uens kanter Beskårne billeder Der vises tynde vandrette linjer på farveudskrifter Der vises skyggebilleder på udskrifterne Der er grå baggrund på udskrifterne Forkerte margener Der vises en lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve på udskrifterne Papiret krøller Uregelmæssig udskrivning Udskriften er for mørk Udskriften er for lys Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne Skæve udskrifter Der vises sorte sider eller sider, der kun indeholder farve, på udskrifterne Der er sorte eller hvide striber på transparenterne eller papiret Stribede vandrette linjer vises på udskrifter Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden Toneren smitter af Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig Ujævn udskriftstæthed Løsning af problemer med farvekvalitet Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning Den indbyggede webserver kan ikke åbne Kontroller netværksforbindelsen Kontroller den adresse, der er angivet i webbrowseren Deaktiver webproxyserverne midlertidigt Kontakt til kundesupport Meddelelser Produktoplysninger Meddelelse om udgave Strømforbrug Indeks...229

11 Sikkerhedsoplysninger 11 Sikkerhedsoplysninger Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet. Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen. I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer. FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren: Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten. Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den. Løft printeren af den ekstra skuffe, og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid. Bemærk! Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med. Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.

12 Sikkerhedsoplysninger 12 FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lyner. FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra inventar for øget stabilitet. Du skal bruge enten en printerstand eller et printerstativ, hvis du bruger højkapacitetsbakke, en dupleksenhed eller mere end én input-option. Hvis du har købt en multifunktionsprinter (MFP), der scanner, kopierer og faxer, har du måske brug for ekstra inventar. For yderligere information, se FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem. GEM DISSE INSTRUKTIONER.

13 Oplysninger om printeren 13 Oplysninger om printeren Tak, fordi du valgte denne printer! Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at den lever op til dine behov. Du kan komme i gang med at bruge din nye printer ved hjælp af opsætningsmaterialerne, som fulgte med printeren, og ved at skimme Brugervejledningen, for at se, hvordan du udfører grundlæggende opgaver. Læs Brugervejledningen grundigt for at få det meste ud af printeren, og sørg for at bruge de seneste opdateringer på vores websted. Vi er engageret i at levere ydelse og værdi i vore printere, og vi vil være sikre på, at du er tilfreds. Hvis du støder på problemer, så vil en af vores kyndige supportrepræsentanter med glæde hjælpe dig hurtigt tilbage på rette vej. Hvis du støder på noget, som du mener, at vi kan gøre bedre, så fortæl os det. Du er jo årsagen til, at vi gør hvad vi gør, så dine forslag hjælper os med at forbedre vores service. Sådan finder du oplysninger om printeren Det, du søger Vejledning til startkonfiguration: Tilslutning af printeren Installation af printersoftwaren Finder du her Dokumentation til installation Dokumentationen til installation fulgte med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på Yderligere konfiguration og vejledning til brug af printeren: Valg og lagring af papir og specialmedier Ilægning af papir Konfiguration af printerindstillinger Visning og udskrivning af dokumenter og fotos Konfiguration og brug af printersoftwaren Konfiguration af printeren på et netværk (afhængigt af printermodellen) Pleje og vedligeholdelse af printeren Fejlfinding og løsning af problemer Brugervejledning Brugervejledningen er tilgængelig på cd'en Software og dokumentation. Du kan finde opdateringer på vores websted på Vejledning til: Installation af printeren vha. automatiseret eller avanceret trådløs opsætning Tilslutning af printeren til et Etherneteller trådløst netværk Fejlfinding i problemer med printerforbindelse Netværksvejledning Åbn cd'en Software og dokumentation, og søg efter Printer- og softwaredokumentation under mappen Pubs. Klik på linket Netværksvejledning på listen over udgivelser.

14 Oplysninger om printeren 14 Det, du søger Finder du her Hjælp til brugen af printersoftwaren Hjælp til Windows eller Mac Åbn et printersoftwareprogram eller - applikation, og klik derefter på Hjælp. Klik på? for at få vist kontekstafhængige oplysninger. Hjælpen installeres automatisk sammen med printersoftwaren. Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet. De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk support: Dokumentation Hentning af drivere Support via livechat -support Telefonisk support Garantioplysninger Lexmarks websted for support - Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter support, så de kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer Serienummer Købsdato Butik, hvor varen er købt Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: I USA Se erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til Øvrige lande og områder Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. Valg af placering til printeren FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end kg, og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. Når du vælger en placering til printeren, skal der være rigelig med plads til at kunne åbne bakker, dæksler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at sørge for dette: Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Commitee 156-standarden. Sørg for at underlaget er fladt, solidt og stabilt. Sørg for at holde printeren: Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer Væk fra direkte sollys, ekstrem fugt eller voldsomme temperaturudsving Ren, tør og støvfri Sørg for ordentlig ventilation ved at følge anbefalingerne for luft omkring printeren:

15 Oplysninger om printeren mm (6,0 tommer) mm (4,0 tommer) mm (24,0 tommer) mm (15,0 tommer) mm (12,0 tommer) Printerkonfigurationer FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se

16 Oplysninger om printeren 16 Du kan konfigurere din basisprinter ved at tilføje valgfri bakker Standardudskriftsbakke 2 Wire-holder 3 Printerens kontrolpanel 4 Standardbakke til 550 ark 5 Valgfri bakke til 550 ark arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr) 7 MP-arkføder Beskrivelse af printerens kontrolpanel # Komponent Beskrivelse 1 Vis Viser status for printeren 2 Privat Lader dig navigere tilbage til startskærmen 3 tastatur Lader dig indtaste tal, bogstaver eller symboler på printeren

17 Oplysninger om printeren 17 Komponent Beskrivelse 4 Slumring Aktiverer slumre- eller dvaletilstand I det følgende vises statusser for indikatorlys og slumreknappen: Indtræde i eller vågne efter slumretilstand Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen er ikke oplyst. Drift i slumretilstand Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen lyser helt gult. Indtræde i eller vågne efter dvaletilstand Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen blinker gult. Drift i dvaletilstand Indikatorlyset lyser ikke, slumreknappen blinker gult i 1/10 sekund og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster. Følgende handlinger vækker printeren efter slumring: Tryk på skærmen eller en af de fysiske knapper. Åbning af indlæsningsbakke, dæksel, dør eller panel på printeren. Afsendelse af udskriftsjob fra computeren. Foretagelse af POR-nulstilling med hovedstrømkontakt. 5 Indikatorlampe Fra Printeren er slukket. Blinker grønt Printeren varmer op, behandler data eller udskriver. Lyser grønt - Printeren er tændt, men ikke i brug. Lyser rødt Der er behov for brugerindgriben. 6 Stop/Annuller Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. 7 USB-port Lader dig tilslutte en USB Bluetooth-adapter eller et flashdrev til printeren Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.

18 Beskrivelse af startskærmbilledet 18 Beskrivelse af startskærmbilledet Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling. Bemærk! Afhængigt af dine indstillinger, den administrative opsætning og aktive integrerede løsninger kan dine skærmbilleder og knapper afvige lidt fra de viste Tryk på For at 1 Skift sprog Skift primært sprog på printeren. 2 Bogmærker Opret, organisér og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer and favoritter. 3 Tilbageholdte job Vis alle aktuelle tilbageholdte job. 4 USB eller USB Thumbdrive Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren. 5 Menuer Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand. 6 Statusbeskedbjælke Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. Vis printerforhold, f.eks. Fuser mangler eller Kassette snart tom. Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem. 7 Status/forbrugsstoffer Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. Få adgang til meddelelsesskærmbilledet og få flere oplysninger om meddelelsen samt, hvordan man fjerner den.

19 Beskrivelse af startskærmbilledet 19 Tryk på For at 8 Tip Åbn kontekstafhængige Hjælp-oplysninger på berøringsskærmen. Denne kan også vises på startskærmbilledet: Tryk på For at Søg efter Tilbageholdte job Søg efter aktuelle tilbageholdte job. Brug af knapperne på berøringsskærmen Bemærk! Startskærmen, dens ikoner og dens knapper afhænger muligvis af startskærmens tilpassede indstillinger, administrative konfiguration samt aktive integrerede løsninger. Eksempel på berøringsskærm Tryk på For at 1 Pil op Rul op. 2 Slettemappe Slette den fil, du har markeret. 3 venstre pil Rul til venstre. 4 Højre pil Rul til højre.

20 Beskrivelse af startskærmbilledet 20 Tryk på For at 5 Højre rulleknap Rul op til en anden værdi i stigende rækkefølge. 6 Venstre rulleknap Rul ned til en anden værdi i faldende rækkefølge. 7 Pil ned Rul ned. 8 Accepter Gem en indstilling. 9 Annuller Annuller en handling eller et valg. Gå ud af et skærmbillede og tilbage til forrige skærm. 10 Bagside Navigerer tilbage til den foregående skærm. Andre knapper på berøringsskærmen Tryk på Afslut For at Afslutte den aktuelle skærm og vende tilbage til startskærmen. Radioknap Vælg eller ryd et element.

21 Beskrivelse af startskærmbilledet 21 Funktioner Funktion Menusporingslinje: Menuer > Settings (Indstillinger) > Udskriftsindstillinger >Antal kopier Orientering om tilsynsmeddelelse Beskrivelse En menusporlinje findes øverst på hvert menuskærmbillede. Denne funktion fungerer som et spor, der viser den vej, der er anvendt for at nå til den aktuelle menu. Den angiver den præcise placering inden for menuerne. Antal kopier er ikke understreget, da dette er det aktuelle skærmbillede. Hvis denne funktion anvendes i skærmbilledet Antal kopier, før antal kopier er angivet og gemt, gemmes valget ikke, og det bliver ikke brugerens standardindstilling. Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker. Advarsel Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon.

22 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 22 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer Afhængigt af dine indstillinger, den administrative opsætning og aktive integrerede programmer kan dine skærmbilleder og knapper afvige lidt fra de viste. Nogle programmer understøttes kun på udvalgte printermodeller. Der kan være flere løsninger og programmer tilgængelige mod betaling. Se for at få yderligere information. Eller spørg på dit købssted. Adgang til den integrerede webserver Den indtegrerede webserver er printerwebsiden, hvor du kan se og fjernkonfigurere printerindstillinger, selv når du ikke er i fysisk nærhed af printeren. 1 Sådan hentes printerens IP-adresse: Fra startskærmen på printerens kontrolpanel Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte Ved at udskrive en netværksindstillingsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Websiden til den integrerede Web Server vises. Vise eller skjule ikoner på startskærmen 1 På den indbyggede webserver, klik på Indstillinger > Generelle indstillinger > Tilpasning af startskærmbilledet. Der vises en liste over grundlæggende printerfunktioner. 2 Marker afkrydsningsfelterne for at angive hvilke ikoner, som skal vises på printerens startskærm. Ryddede afkrydsningsfeltemner er skjulte. 3 Klik på Send. Aktivere startskærmsprogrammer For detaljerede oplysninger om konfigurering og brug af startskærmprogrammerne, besøg Lexmarks websted på

23 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 23 Baggrund og pauseskærm Ikon Beskrivelse Dette program giver dig mulighed for at tilpasse baggrunden og pauseskærmen til printerens startskærm. For at skifte printerstartskærmens baggrund vha. printerens kontrolpanel skal du gøre følgende: 1 På startsiden skal du navigere til: Skift baggrund > vælg den baggrund, der skal bruges 2 Tryk på. Formularer og favoritter Ikon Beskrivelse Programmet hjælper dig med at forenkle og strømline arbejdsprocessen ved hurtigt at lade dig finde og udskrive ofte anvendte formularer direkte fra startskærmen. For eksempel kan du udskrive den seneste version af en formular præcis, når du har brug for den. Dette overflødiggør trykte formularer på lager, som let kan blive uaktuelle. Bemærk! Printeren skal have tilladelse til at få adgang til den netværksfolder, FTP-sted eller websted, hvor bogmærket er gemt. Fra den computer, hvor bogmærket er gemt, anvend delings-, sikkerhedsog firewall-indstillinger for som minimum at tillade printeren en læse adgang. Se den dokumentation, der fulgte med operativsystemet, for at få hjælp. For at konfigurere formularer og favoritter, gør følgende: 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på Indstillinger > Enhedsløsninger > Løsninger (esf) > Formularer og favoritter. 2 Definer bogmærkerne og tilpas indstillingerne. 3 Klik på Anvend. For at anvende dette program, skal du trykke på Formularer og favoritter på startskærmen og derefter navigere gennem formularkategoriser eller søge efter formularer baseret på et formularnummer, navn eller beskrivelse.

24 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 24 Økoindstillinger Ikon Beskrivelse Med programmet Økoindstillinger kan du nemt styre energiforbrug, støj, toner- og papiranvendelsesindstillinger for at hjælpe med at reducere din printers påvirkning af miljøet. Showroom Ikon Beskrivelse Dette program giver dig mulighed for at oprette og vise et tilpasset diasshow på din printers berøringsskærm. Du kan angive, hvor længe hvert billede vises, og billederne kan indhentes enten fra et flashdrev eller via printerens indbyggede webserver. Fjernkontrolpanel Dette program viser printerens kontrolpanel på din computerskærm og giver dig mulighed for at interagere med printerens kontrolpanel, også selv om du ikke er i fysisk nærhed af printeren. Fra din computerskærm kan du se printerens status, frigive tilbageholdte udskrivningsjob, oprette bogmærke og udføre andre udskrivningsrelaterede opgaver, som du normalt foretager, når du står ved printeren. For at aktivere fjernkontrolpanelet skal du gøre følgende: 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på Indstillinger > Enhedsløsninger > Løsninger (esf) > Fjernkontrolpanel. 2 Vælg Aktiveret afkrydsningsfelt og tilpas indstillingerne. 3 Klik på Anvend. For at anvende fjernbetjeningspanelet, skal du fra den indbyggede webserver klikke på Programmer > Fjernbetjeningspanel > Start VNC-Applet.

25 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 25 Eksport og import af en konfiguration via Embedded Web Server Du kan eksportere konfigurationsindstillinger til en tekstfil, som siden kan importeres og bruges til at anvende indstillingerne i en eller flere printere. Eksportere en konfiguration 1 Klik på Indstillinger eller Konfiguration i Integrerede løsninger. 2 Klik på Enhedsløsninger > Løsninger (esf), eller klik på Integrerede løsninger. 3 Fra Installerede løsninger skal du klikke på navnet på det program, der skal konfigureres. 4 Klik på Konfigurer > Eksporter. 5 Følg vejledningen på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen, og indtast derefter et unikt filnavn, eller brug standardnavnet. Bemærk! Hvis fejlen JVM Ikke nok hukommelse opstår, gentages eksporten, indtil konfigurationsfilen er gemt. Importere en konfiguration 1 Klik på Indstillinger eller Konfiguration i Embedded Web Server. 2 Klik på Enhedsløsninger > Løsninger (esf), eller klik på Integrerede løsninger. 3 Fra Installerede løsninger skal du klikke på navnet på det program, der skal konfigureres. 4 Klik på Konfigurer > Importer. 5 Gå til den gemte konfigurationsfil, og indlæs eller få vist den i eksempelvisning. Bemærk! Hvis der opstår timeout, og der vises en tom skærm, skal du opdatere browseren og derefter klikke på Anvend.

26 Yderligere printeropsætning 26 Yderligere printeropsætning Installation af interne optioner FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. Du kan tilpasse printerens tilslutningsmuligheder og hukommelseskapacitet ved at tilføje ekstra kort. Vejledningen i dette afsnit beskriver, hvordan du installerer de tilgængelige kort. Du kan også bruge vejledningen til at finde et kort, der skal fjernes. Tilgængelige interne indstillinger Hukommelseskort Printerhukommelse Flashhukommelse Skrifttyper Firmwarekort Stregkode UdskriftsKryptering TM Printerharddisk Lexmark TM Internal Solutions Ports (ISP) RS 232 C seriel ISP Parallel 1284 B ISP MarkNet TM N b/g/n Wireless ISP MarkNet N /100 Fiber ISP MarkNet N /100/1000 Ethernet ISP

27 Yderligere printeropsætning 27 Brug af sikkerhedslåsen Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Når en lås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, er isat, er printeren låst. Når den er låst, kan metalpladen og systemkortet ikke fjernes. Sæt en sikkerhedslås på printeren ved den viste placering.

28 Yderligere printeropsætning 28 Adgang til systemkortet FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker. 1 Åbn dækslet. 2 Fjern metalpanelet. a Drej skruerne på panelet mod uret, og fjern dem.

29 Yderligere printeropsætning 29 b Skub metalpanelet mod venstre, så krogene slipper, og træk det derefter fremad for at fjerne det. 3 Brug følgende illustration til at lokalisere de passende stik. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik Stik til hukommelseskort 2 Stik til firmware- og flashhukommelseskort 3 Stik til intern printerserver 4 Stik til harddisk

30 Yderligere printeropsætning 30 4 Sæt systemkortets dæksel på igen. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. a Sæt krogene i venstre side af metalpanelet ind i hullerne på systemkortets ramme, og skub mod højre. b Juster og drej derefter hver skrue med uret for at spænde. c Luk dækslet.

31 Yderligere printeropsætning 31 Installation af et hukommelseskort FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. Et ekstra hukommelseskort kan købes separat og sluttes til systemkortet. 1 Åbn for systemkortet. Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side 28. Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker. 2 Pak hukommelseskortet ud. Bemærk! Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. 3 Åbn hukommelseskortets tilslutningslåse på systemkortet.

32 Yderligere printeropsætning 32 4 Juster hakkene på hukommelseskortet i forhold til kanterne på stikket Indhak 2 Kant 5 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, indtil det klikker på plads. 6 Sæt systemkortets dæksel på igen.

33 Yderligere printeropsætning 33 Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort Systemkortet har to stik til en flashhukommelseskort- eller firmwarekortoption. Der kan kun være installeret et af hvert ad gangen, men stikkene kan byttes rundt. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Få adgang til systemkortet. Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede. 2 Pak kortet ud. Bemærk! Undgå at røre ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. 3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet Plastben 2 Metalben 4 Tryk kortet godt fast.

34 Yderligere printeropsætning 34 Hele flashkortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet. Undgå at beskadige stikkene. 5 Remonter dækslet over systemkortet. Installation af en intern løsningsport Systemkortet understøtter en ekstra Lexmark Internal Solutions Port (ISP). Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Åbn for systemkortet. Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side Pak ISP'en og t-stykket af plastik ud. Bemærk! Undgå at berøre komponenterne på kortet. 3 Find det korrekte stik på systemkortet. 4 Fjern printerens harddisk. Du kan finde yderligere oplysninger under "Fjerne printerens harddisk" på side 43.

35 Yderligere printeropsætning 35 5 Fjern metaldækslet fra ISP-åbningen Juster afstandsbøsningerne på plastik t-stykkerne efter hullerne på systemkortet, og tryk derefter ned, indtil t- stykkerne klikker på plads. Sørg for, at hver lås på t-stykkerne er låst fuldstændigt, og at t-stykkerne er placeret sikkert på systemkortet.

36 Yderligere printeropsætning 36 7 Installer ISP'en på plastik t-stykkerne. Placer ISP'en i en vinkel over plastik-t-stykket, og hæld den mod plastik-tstykket, så de stik, der befinder sig ovenover, passerer gennem ISP-åbningen i systemkorthulningen. 8 Sænk ISP'en ned mod plastik t-stykket, indtil ISP'en sidder mellem "armene" på plastik t-stykket.

37 Yderligere printeropsætning 37 9 Indsæt den lange fingerskrue, og drej den med uret, indtil ISP'en bliver holdt på plads, men spænd ikke fingerskruen endnu. 10 Fastgør de to medfølgende skruer for at sætte ISP-beslaget fast i systemkorthulningen. 11 Stram den lange fingerskrue. Advarsel! Potentiel skade: Undlad at stramme fingerskruen for hårdt. 12 Sæt stikket på ISP-interfacekablet ind i modtagerstikket på systemkortet. Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

38 Yderligere printeropsætning Sæt systemkortets dæksel på igen. Installation af en printerharddisk Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Åbn for systemkortet. Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side Pak printerens harddisk ud.

39 Yderligere printeropsætning 39 3 Find det korrekte stik på systemkortet. Bemærk! Hvis der pt. er installeret en ISP (ekstraudstyr), skal printerens harddisk installeres på ISP'en. Sådan installeres en printerharddisk på ISP'en: a Brug en almindelig flad skruetrækker til at løsne skruerne. b Fjern de skruer, der fastgør printerharddiskens beslag, og fjern derefter beslaget.

40 Yderligere printeropsætning 40 c Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i ISP'en, og tryk derefter ned på printerens harddisk, indtil afstandsstykkerne er kommet på plads. d Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på ISP'en. Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

41 Yderligere printeropsætning 41 Sådan installeres en printerharddisk direkte på systemkortet: a Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i systemkortet, og tryk derefter ned på printerens harddisk, indtil afstandsstykkerne er kommet på plads. b Brug de to medfølgende skruer til at montere printerharddiskens beslag. c Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på systemkortet. Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

42 Yderligere printeropsætning 42 4 Sæt systemkortets dæksel på igen.

43 Yderligere printeropsætning 43 Fjerne printerens harddisk Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Åbn for systemkortet. Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side Træk printerharddiskens interfacekabel ud af systemkortet, så kablet kun er forbundet til printerharddisken. For at trække stikket ud skal du klemme "vingen" på stikket til interfacekablet for at deaktivere låsefunktionen, før du trækker kablet ud. 3 Fjern skruerne, mens du holder printerharddiskens fast, og fjerne derefter printerharddisken. 1 2

44 Yderligere printeropsætning 44 4 Stil printerharddisken til side. 5 Sæt systemkortets dæksel på igen. Installationsrækkefølge FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. Installer printeren og eventuelle optioner, du har købt, i den følgende rækkefølge: Base med hjul Valgfrit afstandsstykke Valgfri højkapacitetsbakker til 550 ark eller højkapacitetsarkføder til ark Standardbakke til 550 ark Printer For yderligere information om montering af printerstativ, 550- eller arks valgfri skuffe, afstandsstykke eller nogen af efterbehandlerne skal du se den opstillingsdokumentation, der fulgte med udstyret. Installation af bakkeoptioner Printeren understøtter følgende valgfrie inputkilder: Bakke til 550 ark Højkapacitetsarkføder til ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se 1 Udpak den ekstra bakke, og fjern alt emballagemateriale. 2 Placer bakken i nærheden af printeren. 3 Sluk printeren.

45 Yderligere printeropsætning 45 4 Juster printeren med skuffen, og sænk printeren på plads. Bemærk! Bakkeoptionerne låses sammen, når de stables. Fjern stakkede bakker en ad gangen fra toppen og nedefter, når det er nødvendigt Standardbakke til 550 ark (bakke 1) 2 Papirbakker til 550 ark (ekstraudstyr) 5 Tænd printeren igen. 6 Indstil printersoftwaren til at genkende de ekstra inputbakker. Du kan finde yderligere oplysninger under "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 50. Understøttede efterbehandlingsfunktioner Printeren understøtter følgende efterbehandlingsfunktioner: 500-arks offset-stacker 500-arks hæftningsefterbehandler 500-arks hæftnings- og huludstandsningsefterbehandler Postkasse med 5 bakker

46 Yderligere printeropsætning Standardbakke 2 Efterbehandlerbakke Standardbakke Papirkapacitet er 500 ark. Efterbehandlingsoptioner understøttes ikke i denne bakke. Konvolutter sendes hertil. Efterbehandlerbakke Papirkapacitet er 500 ark. Konvolutter, A5, A6 og statement-papirstørrelser understøttes ikke i denne bakke.

47 Yderligere printeropsætning 47 Efterbehandlerfunktioner Papirstørrelse Hulning med to huller Hulning med tre eller fire huller Postkasse med 5 bakker 500-arks hæftningsefterbehandler A4 A5 X X X Executive Folio X JIS B5 Legal Letter Statement X X Universal X X Konvolutter (alle størrelser) X X X Oficio Tilslutte kabler FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. et strømkabel, en faxfunktion eller USB-kabel, når det lyner. Slut printeren til computeren vha. et USB- eller et Ethernet-kabel. Sørg for, at følgende passer til hinanden: USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

6 Stop/Annuller Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.

6 Stop/Annuller Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. Oversigtsvejledning Lær om printeren af printerens kontrolpanel Komponent 7 3 4 Vis Viser status for printeren Privat Lader dig navigere tilbage til startskærmen 3 tastatur Lader dig indtaste tal, bogstaver

Læs mere

Farvelaserprinter Brugervejledning

Farvelaserprinter Brugervejledning Farvelaserprinter Brugervejledning Maskintype(r): 5062, 4916 Model(ler): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

C746x og C748x. Brugervejledning. Maskintype(r): 5026 Model(ler): 310, 330, 510, 530

C746x og C748x. Brugervejledning. Maskintype(r): 5026 Model(ler): 310, 330, 510, 530 C746x og C748x Brugervejledning April 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 5026 Model(ler): 310, 330, 510, 530 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11 Oversigt...13 Forståelse af denne Vejledning...13

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

C950 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030

C950 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030 C950 Series Brugervejledning Marts 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Tak, fordi du valgte denne printer!...8 Sådan

Læs mere

X925. Brugervejledning. Maskintype(r): 7541 Model(ler): 032, 036

X925. Brugervejledning. Maskintype(r): 7541 Model(ler): 032, 036 X925 Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7541 Model(ler): 032, 036 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...15 Oplysninger om printeren...17 Sådan finder du oplysninger om printeren...17

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

C950 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030

C950 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030 C950 Series Brugervejledning August 2015 www.lexmark.com Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren... 8 Sådan finder du oplysninger om printeren...

Læs mere

Brugervejledning - Danish

Brugervejledning - Danish - Danish Indhold 1 Sikkerhedsoplysninger...6 2 Lær om printeren...8 Tak, fordi du valgte denne printer!...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...9 Valg af placering til printeren...10 Printerkonfigurationer...11

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675, 679 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

X925. Brugervejledning. Maskintype(r): 7541 Model(ler): 032, 036, 096

X925. Brugervejledning. Maskintype(r): 7541 Model(ler): 032, 036, 096 X925 Brugervejledning Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7541 Model(ler): 032, 036, 096 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

X746x, X748x. Brugervejledning. Maskintype(r): 7526 Model(ler): 576, 776

X746x, X748x. Brugervejledning. Maskintype(r): 7526 Model(ler): 576, 776 X746x, X748x Brugervejledning Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7526 Model(ler): 576, 776 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 XM7100 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 CS410 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Lær om printeren...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10

Læs mere

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned.

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 2 3 4 5 6 7 Brug dette 2 0 Vis Få vist printerstatus og -meddelelser. 2 Venstre pileknap

Læs mere

C746x og C748x. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning.

C746x og C748x. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. C746x og C748x Brugervejledning Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5026 Model(ler): 310, 311, 330, 331, 510, 511, 530, 531, 538, 539 Indhold 2

Læs mere

MX410-, MX417-, MX510- og MX511-serien

MX410-, MX417-, MX510- og MX511-serien MX410-, MX417-, MX510- og MX511-serien Brugervejledning Marts 2017 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Konventioner... 7 Lær om

Læs mere

C734 og C736 Serie. Brugervejledning. Maskintype(r): 5026 Model(ler): 210, 230, 280, 410, 430, 480

C734 og C736 Serie. Brugervejledning. Maskintype(r): 5026 Model(ler): 210, 230, 280, 410, 430, 480 C734 og C736 Serie Brugervejledning Marts 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 5026 Model(ler): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Lær om printeren...7 Tak, fordi du

Læs mere

CS510de. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 630

CS510de. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 630 CS510de Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 630 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

CX410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436

CX410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436 CX410 Series Brugervejledning Juli 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning August 2016 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Konventioner... 7 Lær om printeren...

Læs mere

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E MS810 Series Brugervejledning Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

T656dne. Brugervejledning. Maskintype(r): 4062, 4864 Model(ler): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

T656dne. Brugervejledning. Maskintype(r): 4062, 4864 Model(ler): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 T656dne Brugervejledning September 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 4062, 4864 Model(ler): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsinformation...9 Om printeren...11 Sådan finder du

Læs mere

6 Stop/Annuller Stoppe al printeraktivitet. Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.

6 Stop/Annuller Stoppe al printeraktivitet. Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 4 7 @! ABC 3DEF 4GHI 5JKL 6MNO 7PQRS 8TUV 9WXYZ 0 # 6 5 Brug For at 5 Indikatorlampe Få vist status for printeren. Deaktiveret - printeren

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Dell 5230n/dn og 5350dn laserprintere

Dell 5230n/dn og 5350dn laserprintere Dell 5230n/dn og 5350dn laserprintere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemærker Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Enhver form for kopiering af

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

XC2130. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496

XC2130. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496 XC2130 Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

Lexmark T650, T652, T654

Lexmark T650, T652, T654 Lexmark T650, T652, T654 Brugervejledning Vigtigt! Du kan finde yderligere oplysninger om T656-produkter på http:// md.lexmark.com/md/? func=publications&folder=v12721881&file=v12721881_da.pdf. Marts 2012

Læs mere

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brugervejledning Marts 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Model(ler): 432, 632, 832 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsinformation...7 Om printeren...9 Tak, fordi du valgte denne

Læs mere

MX610 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7016 Model(ler): 630, 670, 675

MX610 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7016 Model(ler): 630, 670, 675 MX610 Series Brugervejledning September 2016 www.lexmark.com Maskintype(r): 7016 Model(ler): 630, 670, 675 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Konventioner... 7 Lær om printeren... 9 Sådan finder

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe Brugervejledning Marts 2012 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker

Læs mere

Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn

Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn Brugervejledning Januar 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Model(ler): 630, 63W, 6EW Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Lær om printeren...11 Tak, fordi du valgte

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

XC2132. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 697

XC2132. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 697 XC2132 Brugervejledning September 2016 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 697 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Konventioner... 7 Lær om printeren... 9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

Lexmark-serie E260, E260d og E260dn

Lexmark-serie E260, E260d og E260dn Lexmark-serie E260, E260d og E260dn Brugervejledning Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

CS410- og CS417-serien

CS410- og CS417-serien CS410- og CS417-serien Brugervejledning November 2017 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Konventioner...8 Lær om printeren... 11 Sådan

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark-serierne E360d og E360dn

Lexmark-serierne E360d og E360dn Lexmark-serierne E360d og E360dn Brugervejledning Januar 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Model(ler): 420, 430 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Lær om printeren...7 Tak, fordi du valgte denne

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com.

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com. C720 Installationsvejledning November 2000 www.lexmark.com. Udgave: November 2000 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. 1 Numeriske 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 2 Papirstop 30 udskriftsenhed mangler 30 Coating-rulle mangler 32 Uunderstøt. kassette 33 Konfig.fejl i skuffe 34 Papiret er for kort

Læs mere

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com Lexmark W820 Installationsvejledning Marts 2001 www.lexmark.com Udgave: Marts 2001 Følgende afsnit er ikke gældende for lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med gældende lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

C54x Series. Brugervejledning

C54x Series. Brugervejledning C54x Series Brugervejledning November 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 5025 Model(ler): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Indhold

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

XM1140. Brugervejledning. Maskintype(r): 7015 Model(ler): 479

XM1140. Brugervejledning. Maskintype(r): 7015 Model(ler): 479 XM1140 Brugervejledning September 2016 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 479 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Konventioner... 7 Lær om printeren... 9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Serie X73x. Brugervejledning. Maskintype(r): 7526 Model(ler): 235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676

Serie X73x. Brugervejledning. Maskintype(r): 7526 Model(ler): 235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676 Serie X73x Brugervejledning Marts 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7526 Model(ler): 235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsinformation...7 Om printeren...9 Tak, fordi du

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

C54x Serie. Brugervejledning. www.lexmark.com

C54x Serie. Brugervejledning. www.lexmark.com C54x Serie Brugervejledning www.lexmark.com Maskintype(r): 5025 Model(ler): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5

Læs mere