11. september - før, under og efter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. september - før, under og efter"

Transkript

1 Marts september - før, under og efter Foredrag om 9/11 af Stephen Egede Glahn, en af Danmarks første jægersoldater, senere kontraspionagechef i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), derefter sognepræst i 26 år i Munke Bjergby på Vestsjælland. Foredrag fra Alle her til stede husker den 11. september Den dag, også kaldet 9/11, har brændt sig ind i menneskers bevidsthed. De to største og stærkeste symboler på USA s magt i verden blev angrebet den dag. I centret for verdenshandel, New York s World Trade Center (WTC), der bestod af 7 bygninger, blev de to højeste vædret af hver sit Boing-fly og styrtede sammen inden for 1½ time, men først efter en række voldsomme eksplosioner. Senere blev Pentagon, højborgen for USA s enorme militærmagt, angiveligt ramt af et Boing-fly, men på grund af manglen på efterladenskaber fra et sådant fly tyder det mere på at have været et missil. Der skete andre betydningsfulde hændelser den dag, som jeg senere vil fortælle om, fordi de fleste mennesker stort set intet kender til dem. Det vil jeg råde bod på idag, som jeg vil råde bod på uvidenheden omkring dele af Bushadministratioen, som er medskyldig i angrebet 9/11, hvor vi må søge svar på enkle spørgsmål som hvorfor? og hvordan? Underforstået i spørgsmålet hvorfor? ligger: Hvem havde fordel af det? Indledningsvis vil jeg sige, at jeg ikke er kommet for at påstå, at jeg kender hele sandheden om 9/11. Jeg er derimod kommet for at illustrere, hvor meget rigtigt der er i Mark Twain s ord: Løgnen når at vandre jorden rundt, før sandheden får snøret støvlerne. Og jeg er kommet for at redegøre for en række kendsgerninger vedr. denne største forbrydelse i USA s historie, en for- brydelse, som har haft katastrofal stor betydning for Irak, Afghanistan, USA og resten af verden, ikke mindst Danmark. Jeg er også kommet for at pege på løgne og fortielser i dette det størst tænkelige politiske bedrag, som jeg har valgt at kalde Verdenshistoriens største manipulationsoperation. Derved øges forståelsen for, hvordan det er lykkedes 9/11 s egentlige bagmænd at få de fleste mennesker til at tro på de falske forklaringer eller få tavsheden til at være altdominerende, selv hos dem, der har gennemskuet falskheden. Når jeg har valgt at tale om dette emne, skyldes det både historisk og professionel interesse. Da jeg i sin tid, som major, gennem 7 år gjorde tjeneste i Forsvarets Efterretningstjeneste, beskæftigede jeg mig først og fremmest med sikkerhed og kontraefterretningstjeneste, for mit vedkommende analysearbejde vedr. spionage, sabotage og undergravende virksomhed rettet mod dansk forsvar. I den sammenhæng beskæftigede jeg mig naturligvis også med analyse af disinformationsoperationer af forskellig art. Og jeg lærte tidligt som kontraefterretningsmand på et kursus i England, at vi altid skulle holde os for øje, at mange mennesker desværre er rede til at sælge sig selv, d.v.s. sin sjæl, blot prisen er høj nok. Men udover den historiske og professionelle interesse for 9/11, er der også en personlig grund. Når vi ser på årene , hvor Bush/Cheney havde magten, var vi vidner til et groft amerikansk forræderi mod de værdier, som vi siden 1945 havde haft til fælles, og som jeg havde brugt 24 år af mit liv, som soldat og officer, på at forsvare. Jeg gjorde tjeneste i alle de år for, om nødvendigt, at kæmpe for et demokratisk samfundssystem, hvor eksempelvis brugen af tortur naturligvis er forbudt, som det fremgår af Genevekonventionen. Jeg husker engang i 1957, hvor jeg som kadet på Hærens Officersskole læste en artikel om kardinal Mindszenty, som i forbindelse med opstanden i Ungarn 1956 var kommet ud af et kommunistisk fængsel. Her havde han i længere tid været indespærret i en nøgen celle med skinnende lys døgnet rundt samt generende støj fra højtalere. Artiklen var ledsaget af to fotografier af kardinalen, før og efter fængselsopholdet. På det første havde Mindszenty et stærkt, klart blik, på det andet lignede hans øjne et jaget dyrs. Da jeg læste den artikel, tænkte jeg ved mig selv, at det var godt at være en del af forsvaret for et samfundssystem, der ikke benyttede sådanne metoder. I dag må jeg så desværre konstatere, at sammenlignet med de metoder, som Bush/Cheneyregimet benyttede sig af over for deres fanger, er kardinalens historie nærmest en søndagsskolehistorie. I dette årtusinde er 9/11 omdrejningspunktet for det med torturen og ufattelige mange andre ulyksalige foreteelser, herunder to krige, og jeg ville svigte mig selv, hvis jeg ikke forfulgte sagen om de forbrydelser, som fandt sted den dag. Og jeg er heldigvis kun en enkelt ud af utallige i USA og resten af verden, som trækker på samme hammel. Jeg vil senere nævne de to danskere, som har betydet mest i denne sammenhæng. Her og nu vil jeg blot nævne én amerikaner, professoren fra Californien, David Ray Griffin, hvis første bog om emnet udkom i Den blev oversat til dansk i 2005 med titlen, direkte oversat: Det nye Pearl Harbor. Foruroligende spørgsmål om Bush-administrationen og 11. september. Bogen slutter med 40 rygende pistoler, som alle peger på medskyldighed fra Bush-administrationens side. Siden har Griffin udgivet flere bøger om sagen og hans seneste bog fra 2011 handler om, hvorledes statsmagtens forbrydelser mod demokratiet er forblevet uantastet gennem 10 år. I denne bog påviser professor Griffin igen, at det var kræfter inden for Bush/Cheney-regeringen, som stod bag gennemførelsen af angrebene den 11. september Som han skriver i konklusionen: De pågældende har måske nok anset sig selv som patrioter, fordi 9/11 ville stimulere den amerikanske økonomi ved at forøge det militære forbrug og åbne op for olieressourcer. Men uanset om den plan er lykkedes eller ej, så er disse amerikanere, herunder de militære ledere, som stod bag denne 1/5

2 operation, skyldige i mord og forræderi. Hvis man går ud fra reglen, at enhver er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, må dette siges at være stærke ord, sagt og skrevet af en verdenskendt person (i 2009 udpegede the New Statesman Griffin til at være en af The 50 People Who Matter Today. ). Men ingen af de udpegede skyldige har, af den grund, ønsket at sætte Griffin stævne i en retssal. Sagen er, at hvis der er noget, som blandt andre George W. Bush, Dick Cheney og Donald Rumsfeld frygter i dag, så er det at skulle møde frem i en retssal enten som vidne eller anklaget i forbindelse med 9/11. Den 11. september 2001 boede jeg i Munke Bjergby præstegård nord for Sorø, fordi jeg allerede i 1979 havde forladt forsvaret for at blive sognepræst. Hvorfor? tænker du måske. Og svaret er enkelt: Fordi det nu engang hørte til meningen med mit liv. Jeg husker ikke det nøjagtige tidspunkt den dag for 11 år siden, men jeg blev ringet op af min dygtige og kontante menighedsrådsformand, en pensioneret overlæge, som blot sagde: Du skal tænde for fjernsynet! Og dér sad jeg så det meste af dagen og så igen og igen det sydlige Tvillingetårn blive ramt af et passagerfly, 17 minutter efter at Nordtårnet var blevet ramt. Og jeg så, hvordan tårnene styrtede sammen. Det skete dog først henholdsvis 56 og 102 minutter senere, og fandt sted efter en række synlige og hørbare voldsomme eksplosioner. Min umiddelbare reaktion var først og fremmest: Verden er forandret for altid! Hvad jeg på denne dag ikke havde fantasi til at forestille mig var, at USA, den førende nation i det nordatlantiske militære samarbejde, i de kommende dage, uger, måneder og år ville blive ført i en skæbnesvanger retning af fascisme og økonomisk morads. Jeg havde på det tidspunkt ikke fantasi, viden og indsigt nok til at forstå, at dette ville blive gennemført af en snæver magtelite omkring præsidenten, nemlig Dick Cheney, vicepræsidenten, Donald Rumsfeld, forsvarsministeren, Paul Wolfowitz, viceforsvarsministeren, George Tenet, chefen for CIA, John Ashcroft, justitsministeren, Robert Mueller, FBI-lederen, John Bolton, viceudenrigsminister samt seniorrådgiveren Karl Rove, for nu at nævne nogle af de mest betydningsfulde og indflydelserige. Hvad jeg heller ikke havde fantasi til at forestille mig var, at nogle af de sammensvorne amerikanere, som stod bag 9/11, tjente millioner af dollars på den dags forbrydelser. Hvis man går ind for, at forbrydelser ikke skal kunne betale sig, så var der masser af grunde til at kræve en regulær politimæssig undersøgelse eller i det mindste en uafhængig kommissionsundersøgelse. Begge dele blev effektivt forhindret af Bush-administrationen. Og så taler vi oven i købet om den største forbrydelse i amerikansk historie. Inden vi i korthed gennemgår de mest betydningsfulde kendsgerninger fra den 11. september 2001, lad os da se med historiske briller på nogle af de hændelser i 10-året før, som fik indflydelse på forløbet af 9/11. I begyndelsen af 1990 erne, hvor Sovjetunionen var kollapset, var USA nu den eneste supermagt i Verden. For neokonservative amerikanske nationalister var dette en ønskeposition strategisk set. Objektivt set var bagsiden af medaljen imidlertid, som lord Acton har formuleret det: Magt har en tendens til at korrumpere, absolut magt til at korrumpere absolut. Det begyndte med et brudt løfte til den saudiske konge, som i forbindelse med Kuwaitkrigen havde været meget modvillig over for det amerikanske ønske om stationering af amerikanske tropper på saudisk jord. Han var kun gået med til det, fordi den daværende amerikanske forsvarsminister Dich Cheney afgav løfte om, at tropperne ville blive trukket tilbage, når krigen var slut. Det skete imidlertid ikke, hvilket skabte et ufattelig stort had blandt mange saudiarabere, heriblandt Osama bin Laden. I 1993 blev det ene tvillingetårn i WTC udsat for en sabotageoperation. En vogn med sprængstof blev bragt til sprængning i underetagen. Men denne fantastisk solide bygning klarede angrebet uden afgørende skader. Hvert af tårnene var heldigvis konstrueret med et særdeles solidt indre og ydre stålskelet samt tons beton. Det ville derfor blive stående, selv om skrækscenariet skulle blive til virkelighed: at det blev ramt af et Boing-passagerfly. Efter 1993 skærpede man naturligvis sikkerheden omkring WTC. I 1995 arresterede politiet på Filippinerne et al Queda-medlem, på hvis computer politiet fandt en plan med navnet Bojinka. Den drejede sig om at kapre passagerfly og flyve dem ind i bl.a. Pentagon og tvillingetårnene i WTC. Denne plan blev af filippinsk politi afleveret til myndighederne i USA, hvorefter nogle magtbegærlige og skrupelløse neokonservative amerikanere fik mulighed for at hægte sig på den plan, så at sige overtage den og derved skabe noget nær den perfekte forbrydelse i samarbejde med bl.a. den pakistanske og saudiarabiske E-tjeneste samt Bin Laden-familien, som i årtier havde haft tætte venskabelige og forretningsmæssige forbindelser til Bush-familien fik sikkerhedsfirmaet Securacom en femårig sikkerhedskontrakt med World Trade Center. Leder og medejer af dette sikkerhedsfirma var en af George W. Bush s brødre, Marvin Bush, og kontrakten udløb september I 1996 skete der også det, at i bygning 7 i WTC blev på den 23. etage en kommandocentral til nødsituationer indrettet. 15 mill. dollars blev der brugt til at gøre kommandocentralen selvforsynende og isoleret mod fare. Udover at udstyre denne etage med sin egen forsyning af vand og luft fik borgmester Giuliani gjort den skud- og bombesikker. I foråret 1997 blev en amerikansk tænketank med base i Washington oprettet. Navnet er: The Project for the New American Century (PNAC). Blandt de mest kendte neokonservative medlemmer af denne tænketank skal nævnes Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle og John Bolton. Da George W. Bush blev præsident i 2000, blev disse og en lang række andre PNAC-medlemmer inddraget centralt i Bushadministrationen. Hvad der især er kendetegnende for disse mennesker er, at de er tilhængere af en ren, uforfalsket magtpolitik. De beundrer statsmænd i historien, som ikke lod sig hindre af moral og som gennemførte, hvad der var i statens interesse med alle lovlige 2/5

3 og ulovlige midler. Her er virkelig tale om, at både hensigten og målet helliger midlet. I slutningen af 1990 erne forsøgte PNAC flere gange forgæves at få præsident Clinton til at indlede en krig mod Irak. I efteråret 1999 boede jeg i et par uger i New York. Jeg tog mig også tid til at vandre rundt i Word Trade Center. Bygning 1 og 2, tvillingetårnene, også kaldet Nord- og Syd-tårnet, var naturligvis altdominerende, men jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til bygning 7 med sine 47 etager, en højde på 186 m, dvs 3 x Rigshospitalets højde og med en grundplan lidt mindre end en fodboldbane. Bygningen havde 24 indre bærende, lodrette stålsøjler af gigantiske dimensioner, foruden 57 ydre søjler. Derudover bestod bygningen hovedsageligt af stål og beton. Det var som sagt i denne kolods af en solid bygning, at kommandocentralen til nødsituationer var indrettet. Hvad jeg ikke drømte om i 1999, da jeg gik rundt om denne bygning 7 var, at knap 2 år senere, den 11. september 2001 kl ( dansk tid ), ville denne bygning falde sammen nærmest i frit fald. I løbet af de 6,5 sek. det tog, ville betonen blive omdannet til pulverlignede støv og stålsøjlerne ville blive overklippet eller gennemskåret i længder, som passede til de vogne, som snarest efter ville køre dem bort, i strid med loven, da der var tale om fjernelse af bevismateriale fra et gerningssted. Men ordren om fjernelse kom fra Det Hvide Hus. I 1999 og 2000 blev netop de etager, som de to fly siden styrtede ind i, lukket for adgang i længere perioder, fordi de skulle ekstra brandsikres. Det var fra disse etager man den 11. september 2001 så smeltet stål flyde ud kort før sammenstyrtningen. I september 2000 et år før angrebene offentliggjorde tænketanken PNAC en afhandling med titlen Rebuilding America s Defenses. De tanker, der heri kommer frem omkring et altdominerende USA, minder mig om de tanker, som havde besat topfolkene i Hitlers 3. Rige. Begge steder er der i øvrigt tale om begavede mennesker, der samtidig er skrupelløse i deres magtbegær. Hovedtanken i denne PNACafhandling fra år 2000 drejer sig om dette: Hvis USA skal opnå at blive altdominerende i verden, og hvis det skal lykkes at overtale den amerikanske befolkning til at føre krige i Mellemøsten og Asien, vil det tage lang tid, medmindre der inden for USA s egne grænser sker en katastrofe som katalysator i lighed med angrebet på Pearl Harbor. Sommeren 2001 mødtes i Berlin højtstående amerikanske embedsmænd med repræsentanter for det afghanske Talebanstyre for at forhandle om olierørsledningen gennem Afghanistan fra Det Kaspiske Hav. Da afghanerne ikke ville gå ind på de amerikanske betingelser, fik de at vide, at de kunne forvente et amerikansk angreb i løbet af oktober. Det nye Pearl Harbor blev gennemført den 11. september Et koordineret angreb mod tvillingetårnene, Pentagon og det 7. tårn. Tvillingetårnene blev ramt af hvert sit Boing-fly, men blev som nævnt stående, som de var konstrueret til. Efter 56 minutter høres og ses en række eksplosioner og lysglimt i Sydtårnet. Bygningen kollapser samtidig med at trykbølger blæser vinduer ud på bygninger 100 m væk, tonstunge stålbjælker slynges op til 150 m bort, i visse tilfælde skråt op gennem luften. I løbet af disse sekunder forvandles størsteparten af de tons beton til pulverlignende støv en proces som kun kan lade sig gøre i forbindelse med højeksplosive stoffer. 102 minutter efter at Nordtårnet var blevet ramt af et fly, gentog det samme sig her. Igen voldsomme støvskyer bestående af pulveriseret beton, støvskyer som i de følgende år betød lungedøden for tusindvis af indbyggerne i New York. Senere blev Pentagon ramt, angiveligt af et kapret Boingfly. Det mærkelige er, at indgangshullets lille størrelse modsiger denne forklaring. Det samme gør vidneudsagn fra troværdige personer, bl.a. højtstående officerer, der, få minutter efter angrebet, ikke kunne se efterladenskaber af et stort fly, hverken udenfor eller inde i bygningen. Det var stuetagen i Pentagons vestfløj, som blev ramt. Denne etage husede ingen højtstående officerer, men derimod bl.a. den amerikanske hærs regnskabsafdeling og her døde 92 af Pentagons 125 døde. Den 10. september, dagen før, var en rapport blevet offentliggjort, der afslørede en mangel i Pentagons regnskab på 2,3 milliarder dollars samt manglende bilag for en fjerdel af Pentagons udgifter. I den ramte etage blev mange regnskabsførere, bogholdere og budgetanalytikere dræbt og papirerne ødelagt. Efter den 11. september blev der ikke stillet spørgsmål til Pentagons udgiftsniveau eller praksis. Det fjerde kaprede passagerfly af typen Boing faldt angiveligt ned på en mark i Pennsylvania nær byen Shanksville. På det angivne nedslagssted på marken var et stort krater, som ligner det, som dannes, når en sprængladning nedgravet i jorden er blevet bragt til sprængning. Borgmester Ernie Stull fra byen Shanksville fastholder, at der aldrig var noget fly på det angivne nedslagssted. Derimod var der en masse FBI-folk på stedet - før de lokale brandfolk. Der var ingen rester af passagerer, ingen store flydele. Disse blev til gengæld fundet indenfor en radius af op til km. F.eks. blev en vragdel på størrelse med et spisebord fundet i en marina ved Indian Lake, omkring 5 km fra det angivne nedslagssted og den ene motor blev fundet 600 m fra krateret. Dette forklares officielt med vinden som årsag den lette brise skulle altså have blæst tunge metalstykker rundt i hele regionen i forbindelse med nedstyrtningen af et Boing-fly på en mark ved Shanksville. En sådan forklaring vil jeg nærmest kalde en fornærmelse af vores intelligens. Kl den 11. september 3/5

4 2001 udløstes sidste del af angrebet på WTC. Det drejede sig om bygning 7, som jeg har omtalt. Den var ikke blevet ramt af noget fly, og den indeholdt som sagt New Yorks kommandocentral. Den indeholdt også et stort stabskontor for den amerikanske Secret Service og, som det siden kom frem, et hemmeligt CIA-kontor. Da det sydlige tårn var kollapset, forlod borgmester Giuliani og hans folk deres kommandocentral i det 7. Tårn. Han har aldrig givet nogen forklaring på, hvorfor han og hans folk forlod deres post, som jo netop var dér for en sådan nødsituation. Før det sydlige tårn faldt, havde Giuliani i øvrigt givet udtryk for, at han vidste, tårnene ville falde. Det er interessant, fordi aldrig før eller siden er en steel-framed high-riser bygning faldet sammen p.g.a. brand. Den dag skete det nu også først efter en række voldsomme eksplosioner. Som det er blevet sagt i New York: Hvordan vidste han, at tvillingetårnene ville kollapse, når det er en så enestående hændelse? Nogle, som har studeret 11. september, har spekuleret over, om kommandocentralen eller det hemmelige CIA-kontor har været det sted, hvorfra de to fly, i det mindste det sidste stykke vej mod tvillingetårnene, er blevet styret ved fjernkontrol. I det tilfælde har der været en væsentlig grund til at fjerne afslørende spor. Da kommandocentralen er blevet forladt, er der kun to personer i bygning 7, og de oplever en række voldsomme eksplosioner, mens de er indespærret på 8.etage, fordi elevatoren ikke virker og et stykke af trappen under dem er sprængt bort. Brandmænd når frem og hjælper dem ud efter to timer, og da de kommer ned til lobbyen, er den nærmest sprængt til ukendelighed. Midt på dagen er bygning 7 således helt rømmet, og selv om der er et par mindre brande, bliver ingen brandfolk sendt ind for at slukke disse. Eftermiddagens minutter og timer forløber, mens de fleste almindelige mennesker i New York er lamslåede i chok over det, som allerede er sket. Så kl sker det! Det 7. Tårn synker sammen nærmest i frit fald, symmetrisk og inden for sin egen grundplan. Til dem, der enten på tv eller på stedet her i 2012 så den kontrollerede nedrivning af de to Rødovrehøjhuse, må jeg derfor sige: Fuldstændig ligesådan så det ud, da det 7. tårn i WTC i New York kollapsede. Den kendte amerikanske tvjournalist og forfatter Dan Rather sagde faktisk samme aften på CBS News, at bygning 7 s kollaps mindede om de billeder, vi alle mange gange har set på tv af en bygning, der med fuldt overlæg destrueres ved hjælp af velplaceret dynamit, der får den til at styrte sammen. Dette indslag blev aldrig igen vist på CBS! Men det er alligevel særdeles vigtigt at holde sig for øje, at kun hvis man tror mere på mirakler end på Newtons love, kan man tro på, at en sammenstyrtning som bygning 7 s kan finde sted uden hjælp af højeksplosive sprængstoffer samt stoffet nanotermit. Sidstnævnte frembringer så ekstremt høje varmegrader, at selv stål smelter. Der er da også i ruinerne af WTC fundet rester af nanotermit. Den verdenskendte kemiker Niels Harrit fra Københavns Universitet holder et fremragende foredrag om dette under titlen Det 7. Tårn. En fantastisk historie fra virkeligheden. Han er en af de to danskere, som har betydet mest til belysning af, hvad der egentlig skete den 11. september Den anden dansker er journalisten Tommy Hansen, der står bag en fantastisk bog 11.september Stadig ingen svar. Den kan findes på internettet under og kan i øvrigt downloades gratis. Denne bog og Niels Harrits foredrag kan varmt anbefales. Når vi skal analysere, hvorfor der endnu ikke er sket noget afgørende i sagen om 9/11, vil jeg først og fremmest se på mediernes rolle og her benytte mig af historiske eksempler. I 1939 ved 2. Verdenskrigs udbrud bestod massemedierne af aviser, radio og film i biografer. Hitlers påskud for at indlede krigen mod Polen var et angreb på en tysk grænsestation. Angrebet blev udført af tyske mænd i polske uniformer. Det er det, man kalder en falsk flag-operation. Radio, aviser og film i Hitlertyskland blev udnyttet til det yderste for at beskrive dette skammelige angreb på en tysk grænsestation og det deraf følgende naturlige modangreb på Polen. Her så vi altså massemedierne anvendt til at få et usandt budskab ud i verden. Omvendt kan massemedierne undlade at omtale noget sandt, som magthaverne ønsker fortiet. I forbindelse med 9/11 har vi eksempelvis oplevet det med mediernes fortielse omkring sammenstyrtningen af bygning 7 i World Trade Center. I Hitlertyskland så vi det i forhold til KZ-lejrene. Enhver tysk journalist eller redaktør, som havde deres liv kært, var godt klar over, at om den sag skulle intet siges eller skrives. Det havde naturligvis den følge, at almindelige tyskere intet vidste om KZ-lejrene. Da engelske militærstyrker nåede frem til Bergen-Belsen KZ-lejren og bragte almindelige tyske borgere ind for at se de udhungrede fanger og dyngerne af lig, var reaktionen mistro. Der var derfor tyskere, som faktisk ikke ville tro deres egne øjne. Dette kunne ikke være sandt, fordi sådan noget kunne da ikke ske i deres fædreland Tyskland, dette gamle kulturland i hjertet af Europa. Derfor gav de pågældende tyskere udtryk for, at dette måtte være et skamløst engelsk propagandanummer. Et særlig grelt eksempel på, hvordan løgnen om en ting kan blive stående i over 50 år, har vi i den såkaldte Katyn-massakre fra 1941, hvor Stalin gav ordre 4/5

5 til at henrette ca tilfangetagne polske officerer og begrave dem i massegrave i Katynskovene. Da senere Hitlers styrker under fremrykningen mod øst når frem til Katynskovene, finder de massegravene, som de afdækker og tilkalder retsmedicinere fra andre lande herunder Danmark. Der bliver ovenikøbet oprettet et mindemuseum på stedet. Stalin benægtede imidlertid alt og påstod, at det var tyskerne, der havde gjort det, på trods af at det rent logisk var indlysende, at på tidspunktet for henrettelserne og begravelsen i massegrave var dette område under sovjetrussisk herredømme. Churchill fik i øvrigt forelagt sagen, fordi polakkerne gerne ville have sandheden frem, men han ville ikke blande sig, fordi Stalin på det tidspunkt var en allieret. Løgnen fik derfor lov til at stå i 50 år, indtil Sovjetunionens sammenbrud. Både Stalin og Hitler benyttede sig af den kendsgerning, at jo større en løgn er, desto større er sandsynligheden for, at folk tror på den, og jo oftere en løgn gentages, desto større er sandsynligheden for, at den opfattes som en sandhed af de fleste mennesker. Et aktuelt eksempel på dette har vi med den amerikanske tvstation FOX News, der i forbindelse med 9/11 har gentaget påstande op til gange, selv om de pågældende påstande ikke kan stå for en prøvelse i en retssal. Således kan opfattelsen af virkeligheden blive fordrejet, når magthaverne udnytter massemedierne på den ene og den anden måde. Bl.a. derved har det været muligt at sandsynliggøre en falsk påstand om, at det kunne lade sig gøre for 19 arabere overrumple og ukampdygtiggøre USA s militære forsvar, mens det på den anden side har været muligt at undertrykke vigtige kendsgerninger om hvad der virkelig skete den 11. september Hvad skete der i USA efter 11.september? Her vil jeg kun beskæftige mig med noget af det, der har bidraget til, at sandheden om 11. september aldrig er kommet frem. Den 12. september offentliggjorde præsident Bush, at det var hans hensigt at stå i spidsen for en storslået kamp mellem det gode og det onde. Den 13. september udnævnte han den følgende dag til at være den nationale dag for bøn og til minde for ofrene for terroristangrebene. Og den 14. september holdt præsidenten selv prædiken i en katedral i nærheden af Ground Zero, omgivet af bl.a. en kardinal, en rabbbiner og en iman, foruden fire tidligere præsidenter samt mange kongresmedlemmer. I denne prædiken sagde han bl.a. : Vores ansvar over for historien er allerede klart: vi skal besvare disse angreb og befri verden for ondskab. Der er blevet ført krig mod os i hemmelighed, ved hjælp af bedrageri og mord.... Med disse ord kan man sige, at Bush-administrationen helliggjorde sin egen version af begivenhederne, og fra da af blev ethvert spørgsmål, der anfægtede den officielle forklaring, anset for at være helligbrøde og landsforræderi. Det var nok til at afholde de fleste fra at sige eller gøre noget. Som eksempel på dette har vi den amerikanske fysikprofessor Steven Jones, som blev afskediget fra en fast stilling på sit universitet, Brigham Young University, blot fordi han mindede verden om, at fysiske love, hvorom der overhovedet ikke er uenighed, modsiger den officielle teori vedrørende kollapset af tårnene i World Trade Center. Stort set alle i den akademiske verden i USA undlod at protestere over denne afskedigelse. To måneder efter 9/11 udtrykte præsident Bush sig således: Lad os aldrig tolerere uhyrlige, skamløse konspirationsteorier vedr. angrebene den 11. sept. Ondsindede løgne, som forsøger at dreje skylden bort fra terrorristerne. Her har professor Griffin en fin analyse af betegnelsen skamløs eller uhyrlig (outrageous) konspirationsteori, idet han forinden har defineret, at en konspiration taler vi om, når to eller flere i hemmelighed planlægger en forbrydelse og gennemfører den. Derefter siger han: En god teori er en, som kan forklare alle eller, i det mindste, de fleste af de relevante kendsgerninger og ikke bliver modsagt af nogen af dem. En dårlig teori er en, som er i modstrid med nogle af de relevante kendsgerninger. En uhyrlig teori ville være én, som modsiges af stort set alle de relevante kendsgerninger. Som Griffin siger: Ud fra dette kriterium er den officielle konspirationsteori oplagt en uhyrlig, skamløs teori. For at gøre en lang historie kort, vil jeg slutte med, hvad David Ray Griffin også siger om 9/11 i konklusionen i sin seneste bog fra 2011: Hvis denne forbrydelses gerningsmænd ikke bringes for retten, vil de tro, at de kan slippe af sted med hvad som helst. Jeg vil tilføje: Ja, naturligvis bør de bringes for retten, evt. Den Internationale Domstol i Haag. I modsat fald vil vores civilisation være dømt til undergang - før tiden. Men de vil blive bragt for retten når tiden er inde. 5/5

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001

KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001 KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001 1 2 Ole Retsbo KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001 3 KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010)

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) REJSEAVISEN5 Familie Rask Hansen s rejseavis Rushmore Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) Efter vi havde kørt ca. 100 km kom vi endelig til Mount Rushmore. Mount Rushmore, er en klippe,

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Daniel og Christian. Indholdsfortegnelse

Daniel og Christian. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Problemformulering...S.2 Arbejdsspørgsmål...S.2 Indledning...S.3 Den 11. september 2001...S.4 Katastrofen i Pentagon...S.5 George W. Bush...S.6 Tabstal...S.8 John Mcloughlin & William

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane?

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Af Fréderike Geerdink. 8. Maj 2015. Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Vi kan ikke gøre noget for at stoppe dem i at vende tilbage, siger Fayza Abdi til mig, hun er med-præsident i Kobanes lovgivende

Læs mere

Eleanor Roosevelt - en frontløber

Eleanor Roosevelt - en frontløber 1 Eleanor Roosevelt - en frontløber Patricia Gayle www.visdomsnettet.dk 2 Eleanor Roosevelt - en frontløber Af Patricia Gayle Fra The Beacon (Oversat og redigeret af Ebba Larsen) FN s Verdenserklæring

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Bogen udgivet: 8. nov. 2008. Skærmudgave. 11. september 2001 - stadig ingen svar? - side 1

Bogen udgivet: 8. nov. 2008. Skærmudgave. 11. september 2001 - stadig ingen svar? - side 1 Bogen udgivet: 8. nov. 2008 11. september 2001 - stadig ingen svar? - side 1 11. september 2001 - stadig ingen svar? Udgiver: pdf net - en NY tids avis Ansvarlig redaktør journalist Tommy Hansen Redaktionen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere