Destination Sydvestjylland Strategi En god forretning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!"

Transkript

1 Destination Sydvestjylland Strategi En god forretning!

2 2

3 Destination Sydvestjylland Strategi Indhold Forord... 5 En god forretning! Baggrunden Nøglen til succes Strategiprocessen Spændende udfordringer Turismens betydning Værdier Mission Vision Handling Opgaver - oversigt...28 Destination Sydvestjylland - Strategi , er en del af et udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle oplevelsesøkonomi og helårsturisme i Destination Sydvestjylland. Projektet støttes af Den Europæiske fond for Regional Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark. Bag Destination Sydvestjylland står Sydvestjysk Udviklingsforum, samt turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner. Strategien er udarbejdet i samarbejde med John Hird, Hird&Ko og Peter Kvistgaard, Ph.D., KvistgaardConsulting. 3

4

5 Destination Sydvestjylland Strategi Forord Sydvestjylland er et fantastisk sted. Her er smuk natur, levende byer, interessante mennesker, spændende historier, et rigt kulturliv og meget, meget mere. Og derfor besøger rigtig mange turister hvert år Sydvestjylland i deres søgen efter mindeværdige oplevelser. Med denne strategi sætter turismeorganisationerne, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner samt Sydvestjysk Udviklingsforum for alvor fokus på udviklingen af turisme- og oplevelsesindustrien på tværs af de fem kommuner. Med denne strategi sender vi et klart signal om, at vi har store ambitioner. Det har vi, fordi potentialet er stort - især når vi arbejder tæt sammen og når vi anerkender og udnytter de lokale forskelligheder, der eksisterer på kryds og tværs af det, vi har valgt at kalde Destination Sydvestjylland. Vi ønsker med denne strategi at bidrage til at udvikle turismeog oplevelsesindustrien til gavn for både virksomheder, turister og borgere. Faktum er, at udvikler vi turisme- og oplevelsesindustrien, så udvikler vi samtidig de fem kommuner, da vi eksempelvis skaber flere jobs og indtægter. Omdrejningspunktet i denne strategi er en klar fokusering på de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Destination Sydvestjylland. Det er disse virksomheder, der udgør turismeog oplevelsesindustrien, og dermed er det disse virksomheder, som skal styrkes og udvikles - gennem tæt kontakt og samarbejde med de lokale turismeorganisationer. De lokale turismeorganisationer vil også i fremtiden spille en særdeles vigtig rolle i forhold til udvikling af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Destination Sydvestjylland. Denne strategi frem mod 2015 er resultatet af næsten fire års fokuseret samarbejde mellem de fem turistchefer og Sydvestjysk Udviklingsforum. Strategiarbejdet har involveret et stort antal mennesker på tværs af destination - alene i perioden fra august 2011 til marts 2012 deltog mere end 150 mennesker i seminarer, møder, analyser og studieture rundt om i Destination Sydvestjylland. Tak for hjælpen. Gylling Haahr, formand Sydvestjysk Udviklingsforum, borgmester Varde Kommune 5

6 En god forretning! Med strategien En god forretning! sætter Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner, turismeorganisationerne i de fem kommuner samt Sydvestjysk Udviklingsforum for alvor fokus på udviklingen af turisme- og oplevelsesindustrien på tværs af de fem kommuner. Omdrejningspunktet i strategien er en klar fokusering på de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Destination Sydvestjylland. Det er disse virksomheder, der udgør turisme- og oplevelsesindustrien, og dermed er det disse virksomheder, som skal styrkes og udvikles gennem tæt lokal kontakt og samarbejde. Det er disse virksomheder, der skal udvikle og markedsføre de produkter, som turisterne efterspørger - og jo bedre disse produkter er, jo større vil efterspørgslen være og jo større vil indtjeningen være hos virksomhederne. Dette vil have en klar afsmittende effekt i forhold til borgerne i de fem kommuner i form af eksempelvis flere jobs, flere uddannelsesmuligheder, flere oplevelser og flere indtægter. Destination Sydvestjylland Turister Strategien er resultatet af næsten fire års fokuseret samarbejde mellem de fem turistchefer og Sydvestjysk Udviklingsforum. Strategiarbejdet har involveret et stort antal mennesker på tværs af destinationen - alene i perioden fra august 2011 til marts 2012 deltog mere end 150 mennesker i seminarer, møder, analyser og studieture. Vores mission: Vi hjælper hinanden med at tjene flere penge gennem optimering af hele turismens værdikæde. Vi sætter fokus på unikke steder, bemærkelsesværdige produkter, mindeværdige oplevelser og fremragende services af international standard. Vores vision: Sydvestjylland er i 2015 det bedste sted i Danmark at etablere, drive og udvikle turisme- og oplevelsesvirksomhed - ubestridt. Vores værdier: Vi arbejder med turisme og oplevelser med professionel passion. Det er passionen, der driver os akkurat som den driver vores turisme- og oplevelsesvirksomheder. Vi arbejder passioneret med initiativ, forretningssans, faglighed og forståelse. Til arbejdet med at realisere strategiens mission og vision frem mod 2015 har Destination Sydvestjylland udpeget 95 konkrete opgaver fordelt på 10 indsatsområder. Turisme- og oplevelsesvirksomheder Borgere 6

7 Destination Sydvestjylland Strategi

8 1. Baggrunden I 2009 indledte turismeorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner et formelt samarbejde omkring udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. Samarbejdet blev forankret hos Sydvestjysk Udviklingsforum, som bl.a. har til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der skaber vækst indenfor erhvervs-, bosætnings-, uddannelses-, turisme- og oplevelsesområderne på tværs af de fem kommuner. Turisme- og oplevelsessamarbejdet i de fem kommuner har fået navnet Destination Sydvestjylland. Denne strategi udtrykker samarbejdets ambitioner og retning i perioden Ambitionerne var store i 2009 og det er de ligeledes frem mod De store ambitioner er udtryk for et stort potentiale hele året rundt. I 2010 var der ca. 9,7 mio. overnatninger og endagsbesøg i Destination Sydvestjylland, hvilket gav en omsætning på 3,7 mia. kr. Langt de fleste overnatninger er kommercielle overnatninger i lejede feriehuse, på campingpladser, i feriecentre, på hoteller, på vandrehjem og i lystbådehavne. Samarbejdet omkring Destination Sydvestjylland blev startskuddet til et spændende udviklingsforløb. Siden 2009 har turismeorganisationerne, Sydvestjyllands ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder og kommunerne således i fællesskab udviklet og gennemført en lang række konkrete initiativer og projekter samtidig med, at den overordnede strategiske retning for destinationen er blevet analyseret, diskuteret og formet. Da hovedparten af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Sydvestjylland er relativt små virksomheder, har der fra samarbejdets start været fokus på at skabe processer, projekter og initiativer baseret på bottom-up, således virksomheder af alle størrelse og i alle dele af destinationen ville finde samarbejdet relevant og værdiskabende. Denne bottom-up er en af hjørnestenene i udarbejdelsen af denne strategi. Destination Sydvestjylland er stiftende medlem af Danske Destinationer, som består af de 9 stærkeste destinationer i Danmark. Destination Sydvestjylland har været en succes. Og erfaringerne viser, at samarbejdet især fungerer, når turisme- og oplevelsesvirksomhederne involveres tæt i samarbejdet - og ikke mindst når udbyttet af at involvere sig fremstår klart og tydeligt. Derfor har Destination Sydvestjylland siden 2009 haft særlig 8

9 Destination Sydvestjylland Strategi fokus på involvering af turisme- og oplevelsesvirksomheder uanset størrelse. Det er disse virksomheder, som er nøglen til den fortsatte positive udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. Det er menneskene bag disse virksomheder, der hver dag smiler til turisterne og investerer tid og økonomiske ressourcer i at skabe faciliteter, som gør det muligt for Destination Sydvestjylland at konkurrere med både danske og udenlandske destinationer. Derfor er det helt naturligt, at Destination Sydvestjylland med denne strategi sætter yderligere fokus på turisme- og oplevelsesvirksomhederne. Det er disse virksomheder, der i fremtiden skal gøre turisme- og oplevelsesindustrien i Sydvestjylland til En god forretning! Turisme- og oplevelsesindustrien i Sydvestjylland er allerede en god forretning. Men samtidig er det en forretning med et stort uudnyttet potentiale for mere og bedre. Mere i betydningen, at der i Sydvestjylland er plads til flere turister. Bedre i betydningen, at turisme- og oplevelsesprodukterne kan blive endnu bedre. Netop derfor har denne strategi et klart erhvervsøkonomisk rationale. Investeringer i turisme- og oplevelsesøkonomi er netop investeringer, der skal give fornuftigt afkast - hver gang. Og dette skal ske på en økonomisk, sociokulturel og miljømæssig bæredygtig måde. En investering i turisme- og oplevelsesindustrien, der skaber 1 job, skaber generelt 0,43 job i andre erhverv - i supermarkedet, hos bageren, på tanken, på apoteket, i banken, hos blikkenslageren og så videre. Destination Sydvestjylland skal bidrage til at sikre vækst og udvikling for turisme- og oplevelsesvirksomhederne, da det er disse virksomheder, der skal udvikle og markedsføre de produkter, som turisterne efterspørger - og jo bedre disse produkter er, jo større vil efterspørgslen være og jo større vil indtjeningen være hos virksomhederne. Dette vil have en klar afsmittende effekt i forhold til borgerne i de fem kommuner i form af eksempelvis flere jobs, flere uddannelsesmuligheder, flere oplevelser og flere indtægter for de tilknyttede kommuner i Destination Sydvestjylland. Destination Sydvestjylland Turister Turisme- og oplevelsesvirksomheder Borgere 9

10 Erfaringer og resultater siden 2009 Destination Sydvestjylland har siden 2009 igangsat og gennemført en lang række konkrete projekter og initiativer, som har involveret et endog meget stort antal turisme- og oplevelsesvirksomheder. De positive erfaringer fra disse projekter og initiativer er en af de væsentligste årsager til, at netop turismeog oplevelsesvirksomhederne er blevet sat i fokus som selve nøglen til succes for Destination Sydvestjylland. Udnytter man dynamikken, energien og initiativet hos disse virksomheder, skaber man en solid platform for vækst. Et godt eksempel på involvering af turisme- og oplevelsesvirksomheder er projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet - det såkaldte Vadehavsprojekt, som er finansieret af Regionalfondsmidler fra EU, af Vækstforum i Syddanmark samt af projektets partnere. Dette projekt har sat mange spor i Sydvestjylland - økonomisk, kulturelt, miljømæssigt og socialt - gennem målrettet fokusering på oplevelser og netværksdannelse. Vadehavsprojektet har givet både Destination Sydvestjylland og turisme- og oplevelsesvirksomheder mulighed for at afprøve forskellige samarbejdsformer og udviklingsprocesser. Arbejdet med især Vadehavsprojektet og en række andre projekter har resulteret i opbygningen af en høj grad af tillid mellem de involverede i turisme- og oplevelsesudviklingen offentlige såvel som private. Der er opbygget betydelige kompetencer på tværs af private virksomheder, offentlige organisationer og hos enkeltpersoner, blandt andet i forhold til at skaffe midler til igangsættelse af større og mindre projekter. Og så er der siden 2009 blevet opbygget en velfungerende projektorganisation samt et yderst tæt samarbejde mellem turistorganisationerne i de deltagende kommuner. Alt i alt har udviklingen i samarbejdet været meget tilfredsstillende. Eksempler på fælles aktiviteter i Destination Sydvestjylland udviklet som en del af Vadehavsprojektet: Fælles PR-samarbejde I 2009 igangsatte Destination Sydvestjylland en målrettet PR indsats, der skulle sikre øget viden om og branding af udvalgte produkter og events. Samarbejdet har været en succes og det vil blive yderligere udviklet de kommende år. Vadehavscentret - 10 millioner trækfugle på rejse Et forprojekt i forhold til udvidelse af Vadehavscentret. På baggrund af det udviklede materiale er der foreløbigt indhentet ca. 30 mio. kr. i ekstern finansiering fra forskellige fonde m.m. Lotte Lambæk KUNST RUNDEN SYDVESTJYLLAND Sportsfiskerturisme Sydvestjylland byder på noget af Danmarks bedste laksefiskeri. Fra Varde Å i nord til Vidåen i syd fanges der hvert år store laks. Dette trækker stadig flere turister til derfor har Destination Sydvestjylland et tæt samarbejde med både overnatningsindustrien og de lokale sportsfiskerforeninger om udvikling af sportsfiskerturismen. Kunstrunden i Sydvestjylland I påsken 2012 inviterede 91 kunstnere, atelierer og kunstmuseer på spændende oplevelser. Kunstrunden blev markedsført meget bredt. Derudover tog 8 hoteller initiativ til markedsføring af kunstophold i forbindelse med Kunstrunden. 10

11 Destination Sydvestjylland Strategi Tirpitz, Blåvand Udarbejdelse af projektmateriale til Varde Museums fortsatte arbejde med at udvikle Tirpitz-udstillingen i Blåvand til et museumscenter. Sydvestjyske smagsoplevelser Der er etableret et fødevarenetværk med fokus på innovation, udvikling, distribution samt salg- og markedsføring. Cykelturisme Der arbejdes med cykelturisme i form af Stjerneruter, et ø-hop koncept, samt cykelpakke, der inkluderer ophold, bagagetransport og ruteforslag. Naturen til bords Udarbejdelse af kogebog, der tager læseren med på en kulinarisk rejse langs Vadehavs- og Vesterhavskysten. Bogen er samtidig et udstillingsvindue for ca. 40 restauranter og fødevareproducenter. Lammefestival Lammefestivalen er et initiativ, der skaber opmærksomhed om lammekød fra Vadehavsområdet gennem et øget samarbejde mellem producenter, detailhandel og restauranter. Under en sort sol Under en sort sol var navnet på en kunstudstilling i Rundetårn i København i Udstillingen satte fokus på det mangfoldige og levende kunstmiljø i Sydvestjylland. Derudover blev andre produkter fra området markedsført samtidigt. Vindsportscenter Fanø Udarbejdelse af prospektmateriale, der kan sikre realisering af et europæisk vindsportscenter på Fanø. Dette center skal være omdrejningspunkt for strandaktiviteter baseret på vind i hele Vadehavsområdet. Kajakturisme Kajakturisme er en niche, som er i kraftig vækst på verdensplan. Vadehavsprojektet har taget initiativ til projekter, som vil bidrage til at gøre Sydvestjylland til et attraktivt og kendt område for kajakturisme. 11

12 2. Nøglen til succes Denne strategi har et klart udgangspunkt, nemlig en meget stærk overbevisning om, at de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Destination Sydvestjylland er nøglen til succes på fremtidens turisme- og oplevelsesmarked. Det er menneskene bag disse virksomheder, som Destination Sydvestjylland skal forstå, lytte til og understøtte i udviklingen af deres virksomheder og dermed i udviklingen af destinationen. De ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Sydvestjylland er nøglen til succes. For hovedparten af de ca. 500 private og halvoffentlige turisme- og oplevelsesvirksomheder gælder det, at de er drevet af passion. For rigtig mange mennesker bag disse virksomheder handler det at drive turisme- og oplevelsesvirksomhed mere om passion end om økonomi. De elsker det, de laver. De har hjertet med. De bor ofte, der hvor de arbejder. De tænker: Det her er mit sted, og jeg er stolt af det. Det at drive turisme- og oplevelsesvirksomhed er meget ofte et spørgsmål om livsstil. Ejerne er dybt involveret - praktisk, økonomisk og følelsesmæssigt. Og så er de stort set altid åbne over for nye muligheder. De er ofte eventyrlystne entreprenører. De er engagerede i lokalsamfundet, og oftest ejer de mikro, små og mellemstore virksomheder - og kun ganske sjældent store virksomheder. Mere end 80 % af de danske turismeog oplevelsesvirksomheder er mikro, små eller mellemstore. Danske og internationale undersøgelser viser, at billedet af en turisme- og oplevelsesvirksomhed stort set er det samme på de internationale markeder, som Destination Sydvestjylland konkurrerer med. Også mange af de strukturelle forhold omkring turisme- og oplevelsesvirksomheder ligner hinanden internationalt. Mikro, små og mellemstore virksomheder har eksempelvis høje transaktionsomkostninger. Det betyder, at hver gang de står over for et valg i relation til virksomheden, så skal det have positiv effekt her og nu. Større virksomheder har typisk lavere transaktionsomkostninger og er derfor mere åbne over for mere langsigtede investeringer. Passion er en fantastisk drivkraft, der undertiden får folk til at løse fantastiske opgaver og skabe innovationer, hvis de ikke kvæles af bureaukrati og regelfanatikere (Børsen, 2012). 12

13 Destination Sydvestjylland Strategi De mange mikro, små og mellemstore turisme- og oplevelsesvirksomheder har ofte lavere innovationsgrad end virksomheder i andre brancher og 71 % af ejerne og medarbejderne i Region Syddanmark har en ikke kompetencegivende uddannelse. Turisme- og oplevelsesindustrien er blandt andet kendetegnet ved lave indtrængningsbarrierer. Det er med andre ord relativt let at etablere en turisme- og oplevelsesvirksomhed. Det er som sådan positivt, men det betyder også, at det kan være yderst vanskeligt at skabe fælles fodslag, etablere fælles kvalitetsforståelse eller blot opnå en grundlæggende forståelse for hinandens udfordringer de fælles såvel som de individuelle. For Destination Sydvestjylland er det vigtigt at bidrage til at skabe en destination, som tiltrækker turister hele året rundt, øger deres forbrug og skaber øget beskæftigelse ved fælles hjælp. 3. Strategiprocessen Den proces, som ligger forud for udarbejdelsen af denne strategi, blev indledt i 2009, da turismeorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner sammen med kommunerne formaliserede samarbejdet omkring udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. I 2009 deltog mere end 40 repræsentanter for turismeorganisationer, turisme- og oplevelsesvirksomheder og kommuner i en såkaldt ID360-måling med det formål at få kendskab til destinationens styrker og svagheder - set med destinationens egne øjne. Arbejdet udmøntede sig i en handlingsplan, der i høj grad har skabt Destination Sydvestjylland anno I 2011 igangsatte Destination Sydvestjylland i regi af Vadehavsprojektet en målrettet og omfattende strategiproces. Dermed gik startskuddet til en intens proces, som involverede mere end 150 mennesker i blandt andet seminarer, workshops og såkaldte matriceture til en række udvalgte steder i Sydvestjylland. På disse matriceture deltog repræsentanter fra turisme- og oplevelsesvirksomheder, fra kommuner, fra andre erhverv, fra foreninger og andre, der havde lyst til at bidrage til strategiarbejdet. I 2011 blev der ligeledes gennemført en ny ID360-måling for at følge op på den første måling fra Målingen i 2011 omfattede 50 personer og viste klart, at den proces, der var blevet startet i 2009 allerede havde båret frugt. Destination Sydvestjylland var på rette vej. På tur i Destination Sydvestjylland I efteråret 2011 deltog mere end 150 personer i en række matriceture med det formål at analysere og diskutere de besøgte steder. Samtidig var turene en oplagt lejlighed til at lære hinanden at kende på kryds og tværs, da deltagerne kom fra forskellige kommuner, virksomheder og organisationer. På turene besøgte deltagerne: Tønder, Møgeltønder, Højer Sluse, Fanø, Havneby, Kongeåen, Skibelund Krat, Klebæk, Ribe, Esbjerg og Blåvand. Strategiarbejdet, som blev indledt med ID360-målingen i 2009, er igennem hele perioden frem til 2012 blevet suppleret med gennemførelse af en række konkrete projekter og aktiviteter med det formål at udvikle samarbejdet mellem alle turismeog oplevelsesinteressenter. Denne del af strategiprocessen har opbygget tillid og kendskab samtidig med, at der gennem projekter og initiativer er skabt konkrete resultater for de deltagende virksomheder. Desuden har der siden 2009 været 13

14 fokus på udvikling af et tæt samarbejde mellem turistcheferne og Destination Sydvestjyllands sekretariat med det formål løbende at evaluere, diskutere og identificere strategiske tiltag og muligheder. Strategiprocessen i overblik Destination Sydvestjylland indleder samarbejde om turisme 2009 ID360-proces - førstemåling : projekter 2011, aug.: beslutning om strategiproces 2011, sept.: indsamling af eksisterende data 2011, sept.: interviews 2011, okt.: matriceture 2011, okt.: ID360-proces - ny måling 2011, nov.: analyse af data 2011, nov.: opfølgningsmøde matriceture 2011, nov.: møde med store aktører 2012, jan.: bestyrelsesseminar Strategi Turistchefgruppen Gennemførelse af projekter Fx Vadehavsprojektet 4. Spændende udfordringer Destination Sydvestjylland står akkurat som alle andre destinationer rundt om i verden over for spændende udfordringer. Den globale turisme- og oplevelsesindustri er under hastig forandring på både udbuds- og efterspørgselssiden. Den globale konkurrence om turisterne bliver endog mere intens i fremtiden, og mange har fået øjnene op for, at det for alvor er blevet attraktivt at investere i turisme- og oplevelsesindustrien. Over alt i verden investeres store beløb i eksempelvis nye oplevelser og overnatningsfaciliteter. Samtidig tegner der sig et billede af moderne turister, som stiller stadig større krav og som rejser mere end nogensinde før. Det betyder også, at de turister, som besøger Destination Sydvestjylland helt naturligt sammenligner Sydvestjylland med de mange andre steder, de har besøgt. De turister, som besøger Sydvestjylland har måske lige været på luksusophold i Dubai, på kasino i Macau, på bjergbestigning på Mount Everest eller på shoppingtur på Rodeo Drive. I Tyrkiet, der nyder stadig større popularitet især på ferierejsesegmentet, har man i turismestrategien Tourism Strategy of Turkey fra 2007 udpeget særlige områder, der er velegnede for turismeudvikling. Her vil man udvikle koncentrationer, der fører til Tourism Cities. Det er en klar satsning på turismeudvikling i stor målestok. 14

15 Destination Sydvestjylland Strategi Moderne turister accepterer ikke dårlig kvalitet og service, og de ser på den samlede oplevelse på en destination. De ser ikke på en destination som bestående af forskellige produkter og services fra forskellige private og offentlige udbydere. De ser på destinationen som ét samlet hele som ét produkt. Tingene skal være i orden - hele vejen rundt, hver dag. Moderne turister kræver fleksibilitet i udbuddet. De vil have mulighed for både korte og lange ferie, de ønsker fleksible ankomst- og afrejsetidspunkter, de rejser mere og deres beslutningsprocesser i forhold til at bestille rejser og ferier ændrer sig konstant - blandt andet i takt med ny teknologi og nye destinationer. World Tourism Organisation (WTO) under FN anslår, at turismen på verdens plan vil vokse med 3,3 % i gennemsnit frem mod år 2030 sammenlignet med en gennemsnitlig vækst fra 1980 til 2010 på 4,2 % per år. I 2011 blev der registreret lige under 1 mia. interna tionale ankomster. WTO anslår, at der i 2030 vil være 1,8 mia. internationale ankomster. Det svarer til, at der hvert år støder 44 mio. nye ankomster til. Det svarer igen til, at Italiens befolkning hvert år beslutter sig for at rejse - oven i det antal ankomster, der var i forvejen. WTO anslår, at 75 % af verdens befolkning i 2050 vil bo i byer - af forskellig størrelse. Men i byer ikke desto mindre. WTO anslår også, at disse såkaldte citysumers i fremtiden vil stille krav om bekvemmeligled, kvalitet, autenticitet og nærhed. De vil frem for alt være voldsomt krævende, berejste, belæste og videbegærlige. Realdania og ugebrevet Mandag Morgen forventer, at 9 ud af 10 danskere bor i byer i 2050, og at alene 4,5 mio. mennesker vil bo i området København / Malmø. Ser man på, hvor væksten vil være frem mod 2030, så handler det ikke så meget om Europa, men mere i Mellemøsten, Stillehavslandene og Asien. Også Syd- og Nordamerika ser ud til at vokse. Europa vil vokse langsommere end disse områder, og markedsandelen ser ud til at falde fra 51 % i 2010 til 41 % i Den nordeuropæiske andel af væksten ser ud til at blive noget under gennemsnittet på 3,3 %, idet det anses som sandsynligt, at væksten i gennemsnit vil ligger på omkring 1,8 %. Ikke alene vil stadig flere af Destination Sydvestjyllands turister bo i byer, de vil også i stigende grad være tiltrukket af de tilbud byerne har, når de tager på ferie. Således viser tal fra VisitDenmark, at byturismen i Danmark bevæger sig i en klar positiv retning. Det er ikke overraskende København, der trækker. Det er i København, at der i øjeblikket sker den største udvikling i forhold til blandt andet overnatningskapacitet og infrastruktur. Dette giver naturligvis en række interessante udfordringer for en destination som Destination Sydvestjylland. Men det er naturligvis ikke kun fra byer rundt om i verden, at Destination Sydvestjylland vil møde stigende konkurrence. I den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern - få hundrede kilometer fra Sydvestjylland - er der de seneste år arbejdet målrettet med blandt andet kvalitet og infrastruktur. Siden 1989 har Mecklenburg-Vorpommern øget sin markedsandel på det for Sydvestjylland meget vigtige tyske marked. Ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening er det således påfaldende, at de ca. 2. mio. tyske overnatninger, der de senere år er forsvundet fra danske feriehuse, svarer til stigningen i antal overnatninger i Mecklenburg-Vorpommern. 15

16

17

18 5. Turismens betydning Dansk turisme omsætter årligt for ca. 75 mia. kr., hvoraf ca. 29 mia. kr. er eksportindtægter. Vel at mærke eksportindtægter baseret på en stedbunden og arbejdskraftbunden eksport, hvor turisterne selv kommer til produktet. Dansk turisme er Danmarks femte største eksporterhverv - større end beklædning, royalties / licenser samt jern og stål. Hver gang en turist lægger 100 kr. i Danmark, så ender 41 kr. i de offentlige kasser til gavn for alle i det danske samfund. Set over en længere periode har Danmark turismemæssigt stået stille siden 1992 og frem til Den samlede vækst har i perioden været på 0,1 %, hvilket er langt under den gennemsnitlige vækst på verdensplan på 4,2 % inden for turisme- og oplevelsesindustrien (VistiDenmark 2010). Ifølge VisitDenmark er det klart flest børnefamilier, der besøger Danmark, nemlig 54 %, og 39 % er voksne over 40 år uden børn. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske turister er kr. 350,00. Udenlandske turister overnatter i gennemsnit 5 dage, og danske turister i gennemsnit 4 dage. De vigtigste motiver for at holde ferie i Danmark: 1. Natur 2. Rent land 3. Trygt at opholde sig her 4. Børnevenligt 5. Befolkningen generelt 6. Attraktioner og forlystelser 7. Dansk mad 8. Shopping 9. Aktiviteter 10. Kulturhistoriske seværdigheder (VisitDenmark, 2010) Med en samlet omsætning på kr. 3,7 mia. kr. spiller turisme- og oplevelsesindustrien en særdeles vigtig rolle i Sydvestjylland. Og målet er, at den skal spille en endnu større rolle i fremtiden, så kort sagt så handler det om at skabe vækst. Nøglen til vækst er - som tidligere skitseret - de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Sydvestjylland. Disse oftest mikro, små og mellemstore virksomheder fordeler sig eksempelvis inden for områderne, hoteller, vandrehjem, kroer, bed & breakfast, feriecentre, kursus- og konference centre, aktiviteter, museer, attraktioner, færger, feriehusudlejningsbureauer, turistbureauer, højskoler og restauranter og caféer. De ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheders indsats, og dermed værdiskabelse, er dog desværre ikke altid en del af det store statistiske billede. VisitDenmark, der laver økonomiske beregninger på turisme- og oplevelses virksomhedernes betydning i Sydvestjylland, benytter kun virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik efter nogle særlige regler i forhold til antal senge / campingenheder osv. På den baggrund er der i 2010 blot registreret 64 virksomheder (camping, feriecenter, hotel, vandrehjem og lystbådehavne), der indberetter til Danmarks Statistik. Hertil kommer, at der i Sydvestjylland er feriehuse, som skaber 72 % af det kommercielle turismeforbrug i Sydvestjylland. Af disse mange feriehuse udlejes 25,7 % kommercielt. Det gav i 2010 et salg på udlejningsuger ifølge VisitDenmark. 18

19 Destination Sydvestjylland Strategi I perioden oplevede Sydvestjylland et fald i omsætningen: Turismeforbrug i Sydvestjylland mio. kr mio. kr mio. kr. Andel af kommunernes samlede udbud 1,6 pct. 1,8 pct. 1,6 pct. Årlig udvikling - -0,6 pct. -3,7 pct. Største markeder 2010 Danmark mio. kr mio. kr mio. kr. Tyskland mio. kr mio. kr mio. kr. Norge 134 mio. kr. 116 mio. kr. 113 mio. kr. Forbrug på største kommercielle overnatningsformer 2010 Lejet feriehus mio. kr mio. kr mio. kr. Hotel - camping 485 mio. kr. 502 mio. kr. 452 mio. kr. Camping 329 mio. kr. 336 mio. kr. 347 mio. kr. Kilde: VisitDenmarks turismesattelitregnskab På trods af den negative udvikling skabes der omkring jobs i turisme- og oplevelses-industrien i Sydvestjylland. Det betyder, at turisterne giver en værditilvækst på 4,5 % af kommunernes totale værditilvækst til gavn for alle i Sydvestjylland. I Sydvestjylland stammer 80 % eller 3 mia. af omsætningen på 3,7 mia. kr. i 2010 fra ferieturister, mens resten stammer fra forretningsrejserne. 31 % af turismeforbruget i Sydvestjylland går til detailhandlen, mens produkter der ikke er tilknyttet turismen står for 27 % af forbruget. Kun 3 % af omsætningen går til kultur og forlystelser. De turister, som besøger Destination Sydvestjylland, er kendetegnet ved en høj grad af loyalitet. Mange kommer igen år efter år. Fordelingen på ferieturisme og erhvervsturisme i 2010 i Sydvestjylland viser store variationer. Esbjerg får hovedparten af sin omsætning fra erhvervsturisme, mens Fanø på den anden side har klart størst omsætning på ferieturisme. Varde har den største andel af omsætningen med 1,4 mia. kr. i omsætning stort set udelukkende fra ferieturisme. Esbjerg har dog også ferieturisme med 287 mio. kr. i omsætning herfra. Tønder har en omsætning på 827 mio. kr. fra ferieturisme og 98 mio. kr. fra erhvervsturisme. Vejen har en omsætning på 116 mio. kr., hvoraf 86 mio. kr. stammer fra ferieturisme. Vejen har dog også 31 mio. kr. fra erhvervsturisme. I forhold til at øge konkurrenceevnen og dermed vende den nedadgående tendens i forhold til omsætning og overnatning står Sydvestjylland over for nogle spændende udfordringer. Udfordringer, som kræver fokus på alle de elementer, der udgør turismens værdikæde - fra råvarer over adgangsforhold via produktion og services til oplevelserne og den oplevede kundeværdi. 19

20

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere