Velkommen i solstrålen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i solstrålen"

Transkript

1 Velkommen i solstrålen Som forældre bydes du velkommen i Tved Børnehave Solstrålen. Vi har valgt at starte vores forældrefolder med vores værdigrundlag og efterfølgende beskrivelse af hverdagen i Solstrålen. Vi har beskrevet dagsrytmen, med de praktiske og pædagogiske ting som er en del af barnets dag i børnehaven. Foruden dagens gang, har vi nogle informative og konkrete praktiske oplysninger, der er vigtige at vide. Rigtig god læselyst med begge dele Først kort vores barne/menneskesyn: Vi betragter barnet som et selvstændigt væsen, der bliver født med egen personlighed. Barnet har sin genmasse med sig, som sammen med miljø, vilkår og samfund, udvikles det op gennem tiden. Barnet er et socialt individ, der udvikler sig i fælleskabet. Det er født nysgerrigt, åbent og samarbejdsvilligt. Miljø, og vilkår medvirker til at støtte de medfødte egenskaber og potentialer i en ønskelig positiv retning. Vi mener barnet grundlæggende er klar til at lære, til at socialisere, og til at udvikle sig følelsesmæssigt og tillidsfuldt. Omgivelserne respons og anerkendelse, er af stor betydning for barnets videre liv. Vores værdigrundlag i den meget korte og præcise udgave: Trivsel via anerkendelse, læring og inklusion. Vi mener det vigtigste i huset, er barnet og børnegruppens trivsel. Uden læring og anerkendelse og kammerater, så trives vi ikke. Derfor er vejen via dette. Det er de voksnes ansvar, at et barn er i trivsel. Vi bruger vores pædagogiske viden, og med den skaber vi rammer for det enkelte individs trivsel, og for gruppens. Trivsel er mange ting. At man fungerer godt motorisk, socialt, følelsesmæssigt og kognitivt. At barnet er tillidsfuldt og glad. At barnet mestrer udfordringer og krav i passende grad i takt med udviklingen. Alle 1

2 disse områder støtter vi i fællesskab med jer forældre. Hvis trivslen er på vej ud af kurs, er vi hurtige til at være nysgerrige og handlekraftige, således at vi i fællesskab hjælper på rette kurs igen. I huset er vores tilgang varm og tonen er respektfuld overfor børnene. Vi vægter den gode stemning, og relation og det er altid den voksnes ansvar. Af teori og pædagogik er der i vores værdigrundlag brugt inspiration fra: Daniel Stern, barnets selv Vygotsky, nærmeste udviklingszone Nyere positiv psykologi, barnets resurser - Torben Næsby, Læring i dagtilbud Susan Hart, børns følelser/inklusion Bo Clausen, inklusion og mange flere Med anerkendelse som fundamental tilgang, møder vi barnet respektfuldt og nærværende. Vi stiller os til rådighed for guidning og vejledning, og er åbne for deres vinkel og guidning ind i børneverdenen. Den tænkning der ligger til grund for anerkendelse, er bla. nysgerrighed på, hvad barnet tænker, siger og mener. At forstå barnets mening. Det betyder også, at vi tager lederskab som den voksne, og til tider må vælge en løsning eller en vej, der ikke altid giver mening for barnet. Det sker når vi med vores viden og indsigt i et barns udvikling, kan se hvad der vil gavne det. Hvis der ud af det opstår en konflikt, så anerkender vi den, anekender barnets reaktion, men er lederen i beslutningen, om nødvendigt. Det betyder dog også, at den nødvendige ændring af en beslutning kan være på sin plads i fleksibilitetens navn, hvis barnet og den voksne ser nye veje sammen i en konflikt. Hvis et barn slår eller overskrider regler, får det hjælp af den voksne, der markerer sin grænse eller ramme, med ro og tydelighed. Og anerkendelsen ligger heri, at forstå situationen er svær at håndtere for barnet. Men et barn har krav på respekt fra den voksnes side, præcis som vi ønsker at blive respekteret af andre. Der er skrevet mange bøger om anerkendelse, men det er ikke en metode, mere et menneskesyn/tænkning, med fokus på barnets selv og dets resurser. Personalet har taget en efteruddannelse i KRAP: Kognitiv, Resurseorienteret, Anekendende, Pædagogik. Læring er næsten i alt, hvad vi foretager os. I børnehaven, er der planlagt og formel læring, som tilrettelagte temaer mm., også er der al den spontane og uformelle læring i hverdagen. Den voksne er inspirator og drivkraft, og samtidig lærer vi også rigtig meget af at se på børnegruppen og dens dynamik. Vi har valgt at lægge allermest vægt på de to temaer i læreplanstemaerne der hedder: Sociale og personlige kompetencer. De andre fire temaer (se læreplan) arbejder vi selvfølgelig også med, med de to områder, mener vi er grundlag for al anden læring. Læring er en gensidig proces, med en vekselvirkning. Den voksne må dog kunne lede og gå forrest på nogle områder. Vi lægger vægt på at lære noget om følelser, venskaber, gensidig hensyn, opmærksomhed, og så tager vi udgangspunkt i barnets resurser og arbejder ud fra det. Se mere under læreplan samt skoleparathed. Vi arbejder ud fra tre guldord børnene selv har valgt: Vi lytter til hinanden vi hjælper hinanden vi leger med hinanden. 2

3 Så ofte vi kan, drager vi disse værdier ind i fællesskabet, så det bliver en naturlig læring, koblet med al anden kulturel læring. Inklusion er at føle sig som en værdifuld deltager i et fællesskab med andre. Inklusion er det bærende princip i FN- konventionen som Danmark har ratificeret d. 13. juli Inklusion er tiltænkt i alle uddannelsesinstitutioner, herunder børnehaven. Vi er stor tilhænger af inklusionstanken, og mener vi er født med sociale anlæg. Vi søger altid at sætte spot på de resurser et barn har, og i talesætter det for resten af gruppen. Vi hjælper gerne med at finde en rolle til et barn i en leg. Vi har særlig fokus på de to føromtalte læreplanstemaer de sociale og personlige kompetencer, hvilket understøtter inklusion. Vi er forskellige og handler og reagerer forskelligt. Det sætter vi spot på i børnegruppen. Samtidig, skal fællesskabet være smidigt, og de nuancer og den rummelighed der er - og skal læres, er i det uformelle læringsmiljø, samt i det formelle. Børn har ret til at være en del af et fællesskab, men de har også ret til alene tid, uden for fællesskabet, hvis der er behov. Nogle børn har en sensitivitet der gør, der bevirker at de trænger til at få en pause med en enkelt kammerat, eller måske helt alene. Så får de lov til at tegne, eller lign. Nogle gange kan vi se, at fællesskabet går i hårdknude, eller arousel bliver for høj, og vælger at dele det, og give nogle en pause, for igen at være klar til at deltage. Det kræver stor respekt og indsigt i de enkelte børn, at tage disse beslutninger det bliver vi aldrig færdige med at udvikle os i. Vi deler os hver dag i mindre grupper, hermed dyrkes mindre fælleskaber, hvor vi kan få øje på hinanden på en anden måde, end i de store sammenhænge. Inklusion er også, at ALLE har et værd! At de med deres værd kan bidrage og nyde i fællesskabet, og være OPLEVE sig værdig i fælleskabet. Vi arbejder særligt for at fremme det, med de to føromtalte områder fra læreplanen. Dette er vores værdigrundlag som der arbejdes ud fra. Vores værdier afspejles yderligere i lærerplanen. 3

4 Dagligdagen i praksis: Morgenen i Solstrålen: Der serveres morgenmad hver dag imellem kl Vi starter med at sidde sammen i køkkenet. Når nogle af børnene er færdige med at spise og hygge her, går den ene voksne med ind på Spirestuen. Børnene kan derved modtages med en god voksenkontakt, og med eventuel hjælp til at vinke fra køkkenet eller på Spirestuen. Personalet stiller morgenmaden op på køkkenbordet, så børnene kan se udvalget og selv tage det de ønsker. Der er: Hjemmebagte grovboller, havregryn, og ind imellem ristet rugbrød. Vi har jf. Svendborg Kommunes mad/måltidspolitik ingen sukker på morgenbordet, men der er rosiner i stedet. Bollerne bages hver fredag og fryses ned til hele ugen. De bages af økologiske ingredienser - og mælk, havregryn og smør er også økologisk. Børnene smører selv deres brød, hælder selv mælk op, øser havregryn op mm. Børnene sætter selv det brugte service over på køkkenbordet efter brug. Pædagogiske overvejelser: Vi fordeler os i den ene ende af huset, så børnene har en voksen i køkken og en voksen på stuen. Nærvær og hygge giver en god start på dagen. Økologi så langt hen af vejen som muligt giver større sundhed og støtter op om miljøet. Selvhjulpenhed: fordi det styrker selvværd, selvtillid, finmotorik. Egen oprydning, fordi det giver god mening, at hjælpe til i et fællesskab med andre Formiddagen i Solstrålen: Vores formiddage bruges til leg og aktiviteter. Både planlagte aktiviteter, men også de aktiviteter der opstår ud fra børnenes ideer/initiativer. Vi arbejder på faste dage med læringsplaner og har faste udegrupper. Dette kan ses i den aktuelle månedsplan der hvert måned lægges på Intra. Børnene skal tilbydes aktiviteter og rammer, der fremmer deres udvikling på mange forskellige måder. Ved bla. at arbejde fast med de forskellige læreplanstemaer, sikrer vi os, at der hele tiden er nuancer og variation i 4

5 det planlagte, og at det når rundt om barnets forskellige behov. Vi tager på tur på tværs af stuerne. Oftest er det 5-6 børn fra hver stue med 1 voksen. Det danner en lille gruppe på 2 voksne og 8-10 børn. Hele stuer eller hele huset tager også på ture, men de faste planlagte turdage, er i de små grupper. Der holdes ofte en lille samling inden vi spiser kl frugt, og evt. senere med et planlagt pædagogisk indhold og sange. Vi henstiller til, at jeres barn afleveres inden kl eller kl Hvis ikke det lader sig gøre, vil vi opfordre til, at gøre afskedsprocessen kort. Hvis I derimod ønsker at sidde med ved frugtbordet kl. 9.00, er det bedst hvis I sætter jer ned ved jeres barn. Imellem virker det opbrydende hvis der er for meget uro derfor denne opfordring Hver dag er der 5-6 børn og en voksen i udegruppe fra hver stue. De kan være på tur, eller ude ved skurvognen. Det giver frisk luft og motion, samt bedre inde miljø med plads og mulighed for fordybelse. Pædagogiske overvejelser: på ugentlige stuemøder og månedlige personalemøder, planlægger vi det pædagogiske indhold ud fra flere forskellige ting. Vi har læreplanerne som er lovpligtige at arbejde pædagogisk ud fra. De er en god rettesnor for at se barnets mange udviklingsmuligheder. Vi planlægger ud fra gruppens sammensætning, ud fra det der rør sig i en given periode og ud fra de værdier, huset står for og vægter. Turdage i små grupper ser vi som en mulighed for at dele oplevelser med børnene, som værende aktive deltagere. Det kræver mere opsyn og langt større overblik at være en hel stue/hus af sted, og vi er som voksne derfor mere optaget af at styre flokken end at dele de oplevelser vi måtte kunne dele. Derfor valget. Endvidere kan man øve trafikregler, gåkultur og andet relevant på de mindre ture, hvor nærværet er mere i centrum. Ved at drage på tur/udegruppe med en flok, er der mere plads på stuerne. Her laves der forskellige aktiviteter, med leg, læring og nærvær for øje. Middagsstunden i Solstrålen: Vi spiser ca. kl hver dag. Børnene vasker hænder og tager deres madpakke og drikkedunk og sidder oftest på en fast plads. Børnene er delt i spisegrupper, hvor der er ca. 7-8 børn og 1 voksen. Under maden snakkes der sammen, hygges og oftest læses der en historie. Børnene udvælger deres mad selv, og vi opfordrer både til at drikke og spise i den gode stemnings ånd. Efter madpakker går alle på legepladsen og leger indtil kl Personalet afholder pauser/møder i dette tidsrum, men der vil altid være mindst tre voksne ude på legepladsen når begge stuer er ude. I vil her se et tov der deler legepladsen. Dette for at kunne holde godt opsyn. Det er ikke muligt for tre voksne at kunne se hele legepladsen, hvilket vi mener er vigtigt. Vi deler legepladsområder op, når vi skønner det har en fordel. 5

6 Pædagogiske overvejelser: Madglæde!! Det ønsker vi at børnene skal have i Solstrålen. Og vejen til madglæde mener vi er den rare stemning, hygge om bordet, nærvær og glade voksne. Den voksnes rolle er i høj grad at bidrage til god stemning, det mener vi at vi gør ved at lade børnene spise uden for mange rettelser og indblanding. Vi husker dem dog på, at de ikke skal fjolle ved bordet, men vente til vi kommer ud At vi lytter når nogen fortæller noget, at man skal sidde på rumpen og spise. Altså vejledning, men på en måde så det ikke gør, at madglæden forsvinder, fordi man oplever sig forkert eller er i negativ fokus. Vi sørger altid for, at der mindst er spist et stykke brød, og oftest er der spist mange små hyggeting foruden brødet. Vi opfordrer også til at drikke vand, som jo er benzin sammen med maden. Der læses højt i middagsstunden, således at vi sikrer højtlæsning mindst en gang dagligt. Her er dialogisk læsning i centrum. Vi er på legepladsen hver dag, dog, kan en vurdering mht. vind/ vejr og andre faktorer gøre undtagelser. Børnenes grovmotorik styrkes, deres sanser udfordres, deres koordineringsevne styrkes og det styrker immunforsvaret med motion og bevægelse. Eftermiddagen i Solstrålen: Når alle har været på legepladsen, vaskes der hænder og stuen samles ved borde og spiser deres eftermiddagsmadpakke. Nogle gange bliver børnene spurgt om, hvad og hvem de vil lege med efter maden. Herefter leges der, og er der blebørn kommer de på toilettet og får skiftet ble, præcis som efter frokost. Løbende bliver børnene hentet, og vi får sagt farvel og udvekslet evt. information om dagen med Jer forældre. Vi samles for det meste hos Boblerne fra kl Imellem vil I se personale rydde lettere op, feje mm. Her er børn velkomne til at hjælpe Pædagogiske overvejelser: Når alle har været spredt på legepladsen, mener vi det er gavnligt at sidde i mindre grupper og spise sin mad og lande, idet der er et nyt skift i dagsrytmen. Nogle børn synes det er svært med skift, og det letter særligt dem, at der er en lille samling ved skiftet. Her sørger vi også for, at børnene får lidt mad inden eftermiddagen sætter ind. Er der nogen, der ikke har spist så meget ved frokost, kan vi se om appetitten nu er større ved, at vi samles om maden. Nogle gange kan det skabe en rolig start på legene, at de på forhånd skal beslutte deres leg når vi sidder rundt om bordene. Desuden øver det barnet i: At vælge, at fremme nye venskaber, at være i centrum og blive hørt, at skulle bruge lidt tid på at forestille sig legetøjet/legen. Børnene bliver inviteret med til at feje m.m. for at bidrage til fællesskabet og få oplevelsen af at være til hjælp. 6

7 Det mere praktiske Mad: Som tidligere beskrevet, er størstedelen af det mad vi serverer økologisk. Børnenes madpakke er forældrenes eget ansvar. Vi blander os som udgangspunkt ikke, med mindre vi oplever bekymringer omkring indholdet. Skulle det være tilfældet, vil vi altid tale med Jer forældre om det. Vi ser dog ikke, at børnene har kage, slik og lign. med i madpakken. Det er svært for de andre børn, og vi henviser til at I udviser det hensyn. Vi er opmærksomme, hvis Jeres barn ikke spiser og drikker nok i børnehaven. Vi vil opfordre barnet og bruge vores stund om bordet til at opmuntre til at få nok at spise og drikke. Men vi ønsker ikke, at måltidet kun får fokus på, hvor meget barnet spiser. Vi mener, at det er en god ide, at barnet også lærer at fornemme, når det er sultent/mæt. De fleste kan det, hvis de oplever madglæde. Presser vi på og øger fokus på indtagelsen af mad, kan det hurtigt gå i hårdknude det er vores erfaring. Når du henter dit barn om eftermiddagen, vil vi derfor opfordre jer til, ikke at tage låget af madkassen og ud fra resultatet, møde dit barn Barnet vil gerne have positiv kontakt med dig/jer efter en dags adskillelse, og er du bekymret for om barnet får nok at spise i løbet af dagen så tal hellere med os om det Herfra kan vi altid hjælpe med at motivere til madlyst og fornuftigt spisning. Fødselsdage: Højdepunktet som fødselsdagen fejrer vi selvfølgelig i børnehaven. Vi sætter flag udenfor om morgenen og indenfor i gangen. I vælger om I vil medbringe noget spiseligt der erstatter eller supplerer kl frugten. Det spiselige skal følge Svendborg Kommunes kostpolitik. Man kan dog bage kage uden sukker, lave pandekager uden sukker, smoothies, frugtspyd og mm. Spørg os hvis I mangler inspiration, der hænger også et hæfte i gangen. Når det spiselige serveres, synges der og tændes lys Vi tager ikke hjem til fødselsdag, da en gruppe på 23 børn er mange at skulle afsted med. Hvis I ønsker at invitere hjem til fødselsdag uden for 7

8 børnehavetid, er det enten alle pigerne eller alle drengene eller hele gruppen der inviteres, hvis invitationerne gør sig gældende en hverdag efter børnehavetid. Er det i weekenden, opfordrer vi til samme princip, men det er selvfølgelig jeres valg. Det er valgt ud fra den sårbarhed, der er i, ikke at være en ud af flere der er blevet inviteret. I skolen er samme principper gældende. Tøj: Det er vigtigt for dit barn, at der er skiftetøj og tøj til årstiden på barnets garderobeplads. Vi er ude hver dag i mange slags vejr, og det er børnene som udgangspunkt glade for hvis de ikke fryser eller bliver våde. Derfor godt regntøj, fodtøj og skiftetøj. Legetøj: Børnene må gerne medbringe legetøj om fredagen. Vi henviser dog til, at det ikke er for meget af gangen, helst et stykke. Vi har dog ikke våben i børnehaven, da det ofte ender med kamp, og det kan være svært at blive skudt på og et skumsværd kan også slå hårdt Legetøj med lyd, nej tak, forstil jer en stue med 23 børn, hvoraf de 8 måske har lydlegtøj med.rulleskøjter, løbehjul og skateboard, beder vi Jer også om at nyde hjemme Vi kan desværre ikke tage ansvar for legetøjet hvis forsvinder, men er selvfølgelig behjælpelige i forhold til at huske børnene på, at de kan lægge det på pladsen, hvis det ligger hist og her. Når barnet har legetøj med, skal det være parat til at låne det lidt til de andre. Er dette alt for svært, må det ligge lidt ude på garderobepladsen. Så kan vi øve det lidt senere. Ellers hjælper vi barnet i den pågældende situation med at håndtere det. For nogle børn er det for stressende at skulle lade andre prøve, men her er vi til at hjælpe barnet, så det ikke bliver en dårlig oplevelse. Ingen regler uden undtagelser HVIS dit barn har svært ved at komme i børnehave uden et elskede sovedyr, en bil eller lign. er det ok at medbringe denne ting i en svær periode. Vi vil dog hurtigt lægge det ud på pladsen og her kan man så lige gå ud og hilse på sin kære ting. For nogle børn er det i perioder svært at skulle forlade sine ting hjemme, og derfor en det en slags bro imellem hjem og institution, at have en ting med sig. 8

9 Information: Vi prøver at informere alle så godt som overhovedet muligt. Der er forskellige formidlingskanaler. Begge stuer har en tavle på døren hvor daginfo. meldes. Herudover er der en fællestavle ved vores udgangsdør, hvor det generelle står. Sidst men ikke mindst, er der vores intranet som der bliver lagt billeder ud på, og hvor der skrives opslag til tavlen samt nyhedsbreve i PDF- fil. Som ny forældre får man en Intra kode, ellers kontakt Anjamarie. Det er vigtigt for Jeres barns hverdag, at I altid tjekker de to fysiske tavler når I henter Jeres barn. Vigtigt fordi rytme, aktiviteter, klokkeslæt til turdage og mm. er varslet her. Hver måned får I også en månedsplan/ugeplan via Intra, hvor diverse aktiviteter er skrevet op med datoer En af de sedler der er god at printe ud, og hænge på køleskabslågen Forældrekaffe: Sidste hverdag i bestemte måneder er der forældrekaffe. Det er skrevet ind i årskalenderen. Dette er dog med undtagelse af de måneder, hvor der er øvrige arrangementer med forældredeltagelse, ex. sommerfest, forældremøde, fastelavnshygge mm. Der vil være kaffe, te, og lidt andet til børn og voksne. Forældrekaffen er fra kl Det er en hyggelig stund, hvor forældrene kan sludre sammen. Det er også hyggeligt for børnene, at have deres forældre rundt om sig i deres børnehave. I har ansvaret for jeres barn i den tid I selv er til stede, og er dem der vejleder mht. adfærd - om nødvendigt Legepladsnøgle: Vores legeplads er låst af uden for åbningstiden, men I er velkomne til at låne nøglen, hvis I ønsker at lege på legepladsen i weekenden. Cykler og hjelme: Børnene må gerne have deres egen cykel med i børnehaven, når de mestrer at cykle. De skal have cykelhjelm med. Vi henstiller til, at I tager cyklen med hjem efter endt børnehavedag, børnehaven påtager sig intet ansvar for cyklen uden for åbningstid. Om morgenen sættes den ovre ved skuret. Vi kan heller ikke påtage os ansvar for, 9

10 hvis cyklen måtte gå i stykker i børnehavens åbningstid. I børnehaven har vi et antal løbecykler. Hertil behøver man ikke bruge hjelme. Dette er ud fra en vurdering i personalegruppen og bestyrelsen af risikofaktorer. Når børn leger, er de hurtige og spontane og ideer opstår. Ofte forlader de hurtigt deres løbecykel for at hoppe op i tårnet og måske først senere vende tilbage til cyklen. Risikoen for at hænge fast i cykelhjelmen i et tårn eller træ er til stede og udgør hængningsfare. Derfor vurderer vi, at faren for at falde på løbecyklen og slå sig trods alt er mindre, end førnævnte risiko. Til forskel fra de almindelige cykler, er det ikke lovpligtigt at bære cykelhjelm på løbecyklen (et stykke legetøj) og så styrer de meget med benene på jorden når de fræser afsted Hvis du som forældre ønsker at dit barn bærer cykelhjelm på løbecykel, så kontakt personalet, så laver vi en aftale der gør dig tryg. Goddag og farvel: Når Jeres barn ankommer til børnehaven, er det vigtigt, at I får givet en melding om Jeres ankomst. Det samme gælder når I tager af sted om eftermiddagen, så husk endelig at få sagt farvel til en personale. Det kan være fristende at gå afsted ubemærket, når jeres barn er optaget af leg, især hvis afsked afstedkommer gråd/vrede. Men lad jer ikke friste Det ender med at børnene mister tilliden til den voksne og bliver endnu mere utryg i afskedssituationer og måse andre sammenhænge. Vi hjælper med at vinke/sige farvel og trøster altid barnet med en accept af, at det er svært at sige farvel til et menneske man er knyttet til. Ofte er barnet glad igen kort efter. Ring evt. og høre hvordan det går, hvis du har behov for det. Dit barn bliver registreret i en afkrydsningsbog når det bringes og hentes. Dette gøres bla. af hensyn til overblik og af sikkerhedsmæssige årsager. Personalet forsøger så vidt muligt at udveksle en kort snak med Jer om Jeres barns børnehavedag. Er en personale ikke lige tilgængelig, så giv lyd, så vil vi gøre vores bedste Mobiltelefoner og børn: Mobiltelefoner er Jeres sag.børn må dog ikke medbringe mobiltelefoner i børnehaven. Vi vil endvidere henstille til, at I prioriterer kontakten med Jeres barn når det bliver hentet, frem for at det skal konkurrerer med mobilen. Alkohol og børn: Alle har ret til privatliv Vi har dog en forpligtelse til at være opmærksomme, hvis en forældre eller bedsteforældre møder op i institutionen og virker påvirket af alkohol. Trafik/børn/alkohol hører ikke sammen Og vi er her forpligtet til at varetage barnets tarv. Samtaler: Når barnet har gået i børnehaven ca. 3 måneder, vil vi indkalde Jer til en samtale, hvor vi udveksler erfaringer om, hvordan de første 3 måneder er gået. Ellers er der forældresamtaler hvert år i januar/februar. Man skriver sig på en tid, og der 10

11 afsættes ½ time. I får udleveret et samtaleark inden. Inden barnet skal i skole, vil vi bede om tilladelse, til at videreinformere skolen om jeres barn almene udvikling og skoleparathed. Altid i samarbejde med jer. Kontakt til stuerne/huset: Hvis dit barn er syg eller det hentes af en anden en sædvanligt, er det vigtigt du kontakter stuen enten via sms eller ringer. BOBLERNE: SPIRERNE: Kontoret:

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til. Åbningstider

Velkommen til. Åbningstider Velkommen til Skovlinden er et integreret børnehus i dagtilbuddet Vesterlunden, som udover Skovlinden består af 5 andre børnehuse i området. I Skovlinden er vi ca. 55 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn,

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Velkommen til Annemariegården!

Velkommen til Annemariegården! Velkommen til Annemariegården! Annemariegården er en integreret institution med ca. 175 børn i alderen 0-10 år. Vi har tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper, samt et funktionsopdelt fritidshjem

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Ågården

Velkommen til Børnehuset Ågården Velkommen til Børnehuset Ågården Vores adresse: Ågårdvej 3, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 86 99 47 89 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.15 16.45, fredag 6.30 16.00 Vi glæder os til at lære jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven.

Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven. Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven. Vi er en funktionsindrettet børnehave, med stuer. Det betyder, at børn og voksne har en fast base på en stue i et hus med åbne døre; så børnene frit kan vælge

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf Eventyrhavens udflytter Vanddråben Vanddråben Kettegård Alle 65-67 2650 Hvidovre Tlf. 40 45 49 64 Vanddraab1@gmail.com Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf. 36 14 04 10 Vanddråben oktober 2014

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna.

Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna. Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna. Se vejledningen på side 2. Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Bella Luna vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - vuggestue Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os meget til, at du skal begynde hos os og til at vi modtager dig De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

VELKOMMEN I Lærkereden

VELKOMMEN I Lærkereden VELKOMMEN I Lærkereden - en daginstitution med barnet i centrum BARNET I CENTRUM FORÆLDRE PERSONALE - en institution i Skive kommune Side 1 af 11 HEJ Børn og voksne på Siger VELKOMMEN til dig og din familie

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Hjertinggårdens kostpolitik.

Hjertinggårdens kostpolitik. Hvad er en kostpolitik?: Det er vores holdning og mening om den kost børnene indtager, når de er i Hjertinggården. Kostpolitikken er et pædagogisk arbejdsredskab samt en praktisk beskrivelse af noget,

Læs mere

HEJ. Børn og voksne. Siger VELKOMMEN til dig og din familie. Hilsen. Leder: Ruth Kristensen Souschef: Majken Lund Thomsen

HEJ. Børn og voksne. Siger VELKOMMEN til dig og din familie. Hilsen. Leder: Ruth Kristensen Souschef: Majken Lund Thomsen HEJ Et barn som bliver kritiseret, lærer at fordømme. Et barn som bliver slået, lærer at slås. Et barn som bliver hånet, lærer at skamme sig. Et barn som udsættes for ironi, lærer at få dårlig samvittighed.

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere