10 kvindelige iværksættere 10 forskellige personligheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 kvindelige iværksættere 10 forskellige personligheder?"

Transkript

1 kvindelige iværksættere forskellige personligheder? Er kvindelige iværksættere kvinder af en særlig støbning? Har de nogle særlige personlighedstræk til fælles? Eller er de lige så forskellige som ansøgerne til en fuldmægtigstilling i et ministerium? Hvilke faktorer motiverer kvinder? Hvilke barrierer støder de på og hvilke strategier lægger de? De spørgsmål har projektet Kvinder, kom i gang! forsøgt at kaste lys over ved at teste og interviewe iværksætterkvinder, der aldersmæssigt spænder fra 6 til 6 år og som har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og arkitektur. Analysen er foretaget af Competencehouse A/S, november på baggrund af individuelle profiltests og kvalitative interviews med iværksætterkvinder. Uddrag af interviews med alle kvinder kan ses på De kvinder er: Mette Vesterager Cryptico (kryptering, IT-sikkerhed) Cand. polyt + HD Hanne Rothe BIOresearch (naturmedicin) M.sc.pharm, merkonom og.del af HD (BBA). Nadja Pass Reflexioner (fagtidsskrift / livsstilsmagasin) Cand. mag i retorik Helene Krogh CDM A/S (IT, CRM-systemer ) Cand. Merc Eva Steiness Zealand Pharmazeuticals A/S (biotech) Cand. Pharm Gitte Andersen Signal Arkitekter (arkitekt) Arkitekt MAA + Byggeøkonom MDB Maryann Barrett HR Evolution (HR arbejde) HD i organsation + MMD (master of management development Heidi Volke Home Sweet Home (reklamebureau) Cand. negot + projektleder fra Den Danske Reklameskole. Charlotte Levy Core Team A/S (konsulent/iscenesætter) Cand. Oecon / MBA 9. Mai Buch Competencehouse A/S (IT-baserede dialogværktøjer) Cand. Polyt. Competencehouse a s

2 . Kompetencetesten De kvinder har gennemgået en personlighedstest Den Personlige Dimension (DPD) og er efterfølgende blevet interviewet om testens resultater og deres virksomhed. DPD giver en indikator for basale personlige kompetencer hos den person, der bliver testet. DPD indeholder både en traditionel test baseret på forced choice metoden og en selvevaluering, hvor den person, der bliver testet, får mulighed for for hver af de kompetencer - at give sig selv en score. De personlige kompetencer, der indgår i DPD, er udvalgt blandt de personlighedsdimensioner, som findes i "The Five-Factor Model of Personality for Human Resource Professionals". De kompetenceindikatorer er: arbejdskapacitet planlægningsevne grundighed kreativitet nysgerrighed forandringskapacitet dominans teamorientering personorientering tillidsfuldhed præstationsbehov følelsesmæssig kapacitet. Det er selvklart, at en test af iværksætterkvinder på ingen måde er repræsentativ. Når vi alligevel har valgt at sammenstille resultaterne fra de tests og interviews, er det fordi, vi tror, at det kan inspirere og motivere potentielle kvindelige iværksættere til at analysere, hvor deres egne styrker ligger i forhold til den virksomhed, som de overvejer at starte. Det er vigtigt både fordi en iværksætter i den første tid typisk vil være lig sin virksomhed, og fordi de første personer, en iværksætter ansætter, ofte bør besidde nogle personkompetencer, som kan komplementere iværksætterens stærke sider. I det følgende gennemgås resultaterne faktor for faktor. Det er muligt at score mellem og point. En scoring mellem og 6 point svarer til en middelscoring, en scoring på mellem 6 og 9 er høj, mens en scorer på mellem 9 og er ualmindelig høj. Tilsvarende er en scoring mellem og lav og en scoring mellem og usædvanlig lav. Scorerne er vist i søjlediagrammer. De mørke søjler viser de kvindelige iværksætteres testscorer, mens de lyse søjler viser de kvinders selvscorer. Arbejdskapacitet : Arbejdskapaciteten er en indikation for hvor meget arbejde, vi kan få fra hånden og hvorvidt vi trives med at have mange bolde i luften på én gang. Som det ses af søjlediagrammet, har de kvinder alle en høj arbejdskapacitet. Kvinderne scorer således højt både i testen (de mørke søjler) og i deres egen vurdering (de lyse søjler). Competencehouse a s

3 Arbejdskapacitet Planlægningsevne: Planlægningsevne er en indikation for, i hvor stor grad vi planlægger vores arbejde. Testen af de iværksætter kvinder viser - lidt i modsætning til myten om den meget organiserede kvinde at iværksætterkvinderne ikke er specielt planlæggende. af kvinderne er både i testen (de mørke søjler) og i deres egen vurdering (de lyse søjler) endog meget lidt planlæggende. Planlægningsevne Grundighed: Grundighed er en anden faktor, man ofte tillægger kvinder. Grundighed her giver en indikation for, hvor meget vi går i dybden og detaljen, når vi arbejder. Testen (de mørke søjler) viser, at 7 af de kvinder ikke er specielt grundige og detailorienterede, mens kvindernes egen vurdering (de lyse søjler) viser et lidt forskudt billede, idet 6 af de kvinder scorer sig selv mellem og 9 point. Grundighed Competencehouse a s

4 Kreativitet: Alle iværksætterkvinder vurderer (de lyse søjler) sig selv som kreative i deres arbejde og idérige. Testen (de mørke søjler) viser stort set samme billede. Kreativitet Nysgerrighed: Testfaktoren nysgerrighed giver en indikation for, hvor nysgerrige vi er over for, hvad der sker i vores omgivelser. Her er der større forskel på testresultaterne og kvindernes egen vurdering. Testen (de mørke søjler) tyder på, at de iværksætterkvinder befinder sig indenfor gennemsnitsområdet, mens kvindernes egen vurdering (de lyse søjler) tegner et billede af mere nysgerrige personer. Nysgerrighed Forandringskapacitet: Forandringskapacitet giver en indikation for, i hvor stor udstrækninger vi opsøger forandringer i vores arbejde. En faktor, som man umiddelbart må formode, er høj hos iværksættere. Alle kvinder ser da også sig selv som havende en stor forandringskapacitet (de lyse søjler), et billede der modificeres lidt af testen (de mørke søjler), hvor kun 6 af de kvinder scorer meget højt på denne faktor. Forandringskapacitet Competencehouse a s

5 Dominans: Dominans giver en indikation for, hvor meget vi dominerer vores omgivelser. Personer med høj dominans tager teten, er resultatorienterede og beslutsomme. Her deler testresultatet (de mørke søjler) gruppen i to. kvinder, som ikke er særlig dominante og 6 kvinder, hvis dominans varierer fra middel til høj. Omvendt er det meget vigtigt at lægge mærke til, at 9 af de kvinder vurderer sig selv (de lyse søjler) som værende dominante, og har i interviewsamtalerne pointeret, at de er resultatorienterede og meget beslutningsorienterede. Dominans point Team-orientering: Team-orientering giver en indikation for, hvor meget vi tilpasser os de teams, vi indgår i. En høj score indikerer således, at en person er kompromissøgende og indordner sig, mens en lav score indikerer, at personen er stædig og har et veludviklet konkurrencegen. Kvinder karakteriseres ofte - i modsætning til mænd - som værende teamorienterede. De iværksætterkvinder kan ikke just karakteriseres som teamorienterede. På nær en enkelt scorer alle mellem og point i testen (de mørke søjler). Deres egen vurdering (de lyse søjler) modificerer dette billede en smule, idet kvinder her scorer mellem og 7 point. Teamorienteret Personorientering: Personorientering giver en indikation for, hvor stor en socialkapacitet vi har, og hvor stor vores kontaktevne er. 7 af de iværksætterkvinder ser sig selv (de lyse søjler) som værende meget personorienterede, mens de sidste ikke ser sig selv som særligt personorienterede. Testscorerne (de mørke søjler) samler sig om normalområdet. Competencehouse a s

6 Personorienteret Tillidsfuldhed: Testfaktoren tillidsfuldhed giver en indikation for, hvor mange forbehold vi møder vores medmennesker med. Her viser test og selvevaluering samme billede, nemlig en fordeling hvor hovedparten af kvinderne scorer inden for normalområdet til 6 point med nogle få undtagelser, der scorer hhv. højt og lavt. Tillidsfuldhed Præstationsbehov: Præstationsbehovet giver en indikation for vores behov for at præstere gode resultater. Her er der en meget markant forskel på testresultaterne (de mørke søjler) og iværksætterkvindernes egen vurdering (de lyse søjler). Alle kvinder ser sig selv som havende et meget stort præstationsbehov, mens testen viser en gruppering af de kvinder omkring midten af skalaen. Præstationsbehov Følelsesmæssig stabilitet: Følelsesmæssig stabilitet er en testfaktor, som giver en indikation for, hvor meget vi lader vore følelser påvirke af hændelser og ting, der sker omkring vores person og vores job. Her Competencehouse a s 6

7 viser test og selvvurdering i hovedtræk samme mønster, nemlig en fordeling hvor 6 af de iværksætterkvinder grupperer sig om midterområdet og de øvrige scorer hhv. højt og lavt. Følelsesmæssig stabilitet Interviews I interviewene med iværksætterkvinder, er iværksætterne dels blevet bedt om at kommentere resultatet af kompetencetesten, men også om at fortælle hvilke forhold der har motiveret dem, hvilke barrierer de er stødt på, og hvilke strategier de har fulgt. Kommentarerne til kompetencetesten er behandlet ovenfor, mens interviewene er lagt ud på Interviewene er klippet således, at det er muligt enten at klikke sig ind på de enkelte iværksætteres historie eller at klikke ind på de råd som iværksætterne mener, det er vigtigt at følge, når man skal etablere en virksomhed. Indholdet af interviewene vil ikke blive beskrevet her, kun konklusionerne vil blive gengivet nedenfor.. Konklusion Kompetenceprofiler Analysen af de iværksætterkvinders personlige kompetencer viser: at der generelt set er en stor spredning i kvindernes personlige kompetencer. Blandt de kvinder varierer præstationsbehovet fx fra en score på til 9 point (ud af mulige point) og tillidsfuldhed fra en score fra til 88 point (også ud af mulige point). Sammenholdes det med de interviews, der er fortaget med iværksætterkvinderne, tyder det på, at det afgørende for at blive en succesfuld iværksætter er, at man er bevidst om sine stærke og svage sider og formår at indrette sin virksomhed herefter at de kvinder på enkelte kompetenceområder ser ud til at have en fælles profil. Alle kvinder ser således ud til at have en meget høj arbejdskapacitet og trives med at have mange bolde i luften på én gang. Tilsvarende ligger alles kreativitet over middel (mere end point ud af mulige). Endelig skal det fremhæves, at alle ser sig selv som havende en høj dominans, værende resultatorienterede og beslutsomme ligesom de vurderer, at de har en stor forandringskapacitet om end testen viser et mere nuanceret billede Competencehouse a s 7

8 at de kvinder ikke lever op til myten om, at kvinder er planlæggende, grundige og teamorienterede. Her viser analysen en langt større variation i kvindernes iværksætterkompetencer. Motivation De afgørende motivationer for de kvinders valg om at blive iværksættere frem for at vælge andre karriereveje har været: at brænde for en idé der ikke kunne realiseres der, hvor man var at opbygge en virksomhed med en kultur og organisation efter egne idéer og visioner at få friheden til at tilrettelægge sit arbejde som man vil at møde den rigtige person/partner at starte virksomhed med (som kan noget andet end én selv) at bruge iværksætteri som en vej ud af en ledighed. Barrierer De største barrierer, de kvinder har mødt for at blive iværksætter, har været: manglende viden om hvorledes, man etablerer en virksomhed manglende kvindelige forbilleder den økonomiske risiko forbundet med etablering af egen virksomhed mangel på opbakning og/eller faglig sparring, som man får i en stor organisation hensynet til børn og familie, et punkt der er overvundet efter devisen, en god mor/partner er en glad mor/partner. Strategier De vigtigste kompetencer og strategier, som de kvinder selv mener, de har haft i spil i forbindelse med deres etablering af egen virksomhed, har været: Afklaring af egne kompetencer og (de)motivationsfaktorer. Du skal vide, hvad du er god til, og hvad du tænder på. Ansæt derefter medarbejdere som kan komplementere dig. Udarbejd en forretningsplan. Den tvinger dig til systematisk at gennemtænke alle aspekter af virksomheden, dit produkt, det marked du skal begå dig i, og de mål du vil sætte dig. Få professionel bistand til de arbejdsopgaver du ikke selv har kompetencer til, fx juridisk bistand og revisorhjælp i forbindelse med etablering. De penge er givet godt ud i det lange løb. Brug og opbyg dit netværk. Erkend, at du ikke kan det hele selv, og brug de mennesker du kender til at skaffe kunder, få faglig sparring fra og finde de rigtige medarbejdere. Tag springet også selvom du ikke har % check på alting. Du bliver alligevel aldrig helt klar. Men har du gjort et godt forarbejde, vil du også være rustet til at tackle problemerne hen ad vejen. Januar, Competencehouse a s 8

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING Årgang 15. Nr. 1. September 2011 GarudaNyt Danmark mangler iværksættere! Prototypen på den gode forretningschef KompetenceProfil til kvindelige forskere Garudas kurser i efteråret 2011 Læs mere side 2

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Forandringsledelse er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere