Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Deltagere: Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Politisk godkendelse af Sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Helsingør Kommune Tour en on Tour/Kids Tour HH Floorball event på tværs af Øresund Helsingør Golf Club - ansøgning om tilskud til internationalt stævne Alternativt forslag til fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren Kommunal anvendelse af ny idrætshal på Helsingør Gymnasium Frivillighed II - Indsatser i Idræts- og fritidspolitik - status Helsingør Nordhavn - orientering Mobilitetsplan og interessentinddragende workshop - orientering Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...33 Bilagsliste...34

2 2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1015 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Katrine Vendelbo Dencker (O) har den 14. januar 2015 meldt afbud på grund af sygdom. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O). Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28857 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingerne godkendt.

4 4 03. Politisk godkendelse af Sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9863 Byrådet Endelig version af Sundhedsaftalen til godkendelse dec 2014.pdf Bilag Udgifter implemtering af Sundhedaftalen.pdf Indledning/Baggrund Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne for perioden Den kommende sundhedsaftale består af en politisk del og en administrativ del, der konkretiserer indholdet i den politiske aftaledel. Både den politiske del og den administrative del har begge tidligere på året været sendt i høring i kommunerne. Der foreligger nu et samlet forslag til Sundhedsaftale , som hermed udsendes med henblik på politisk godkendelse i den enkelte kommunalbestyrelse og i regionsrådet. Regionsadministrationen skal senest den 30. januar 2015 indsende den godkendte Sundhedsaftale til Sundhedsstyrelsen. Derfor skal regionsadministrationen senest den 27. januar 2015 have besked om, hvorvidt Sundhedsaftalen er politisk godkendt i Helsingør Kommune. Det endelige udkast til Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag. Implementeringsplaner Som noget nyt arbejdes der med årlige implementeringsplaner for den nye Sundhedsaftale gældende for alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Der skal kommunalt og regionalt arbejdes med en indledende prioritering over de kommende fire år af Sundhedsaftalens indsatser og implementeringsplanerne skal udarbejdes i et rul, der passer med de kommunale budgetprocesser. Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015 og 2016 udarbejdes sideløbende. Det er dog ikke muligt at få implementeringsplanen for 2015 inddraget i de kommunale budgetprocesser for året. Derfor er der behov for, til implementering af sundhedsaftalen, at kunne anvende dele af de midler ( kr. for Helsingør Kommunes vedkommende), der i aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er afsat til kommunerne i Sundhedsaftalens implementeringsplan 2015 godkendes på Sundhedskoordinationsudvalget mødet i januar 2015 og godkendes i Kommunekontaktrådet Hovedstaden den 23. februar Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommune vision Tidlig indsats Helsingør Kommunes Sundhedspolitik

5 5 Sagsfremstilling Helsingør Kommune forpligtiger sig (dog ikke juridisk) til at understøtte og implementere Sundhedsaftalen og den understøttende implementeringsplan i de kommende fire år. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i aftale om kommunernes økonomi for 2015 afsat 350 mio. kr. i 2015 og frem, til et løft af den nære sundhedsfremmende og forebyggende kommunale sundhedsindsats og til implementering af de nye Sundhedsaftaler. Helsingør Kommunes andel ligger på kr. pr. år. Midlerne er afsat med henblik på, at der i den nye fælles sundhedsaftale opstilles fælles målsætninger i forhold til færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser, færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser og færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Med de afsatte økonomiske midler har kommunerne og regeringen et fælles ønske om at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, at almen praksis, sygehusene og den kommunale plejesektor samarbejder og sikrer gode, sammenhængende patientforløb. Hvis vi i Helsingør kommune skal kunne løfte ovenstående opgave og igangsætte tiltag, der fremmer tværsektoriel helhed og sammenhæng for patienten, er der behov for at tilføre midler til Center for Sundhed og Omsorg i form af mio. kr. ud af de kr. som fra regeringen og KL er øremærket til implementering af Sundhedsaftalen. Pengene skal konkret gå til projekter, der vedrører udvikling af nye samarbejdsformer mellem region, hospital og kommune i forbindelse med etableringen af det nye Sundhedshus samt til projekter, der understøtter målsætninger og indsatser i den nye Sundhedsaftale, der er gældende fra Indsatserne i implementeringsplanen for 2015 har blandt andet fokus på brugerinddragelse i det tværsektorielle samarbejde, differentierede rehabiliteringsindsatser og indsatser med fokus på psykiatrien herunder børne- og ungeområdet. (Budgettering af de konkrete indsatser kan ses i vedhæftede bilag). Økonomi/Personaleforhold Regeringen og Kommunernes Landsforening har i aftale om kommunernes økonomi for 2015 afsat 350 mio. kr. i 2015 og frem, til et løft af den nære sundhedsfremmende og forebyggende kommunale sundhedsindsats og til implementering af de nye Sundhedsaftaler. I budgettet for 2015 blev det besluttet, at kr. af Helsingør kommunes andel skulle lægges i kommunekassen som en opsparing til det videre arbejde med Sundhedshuset. I Sundhedsaftalen fremgår det, at der er indsatser, der allerede forventes igangsat og implementeret i Derfor anbefaler udvalget, at der ud af de kr. gives en tillægsbevilling på kr. til budgetområde 621 i , til finansiering af ovennævnte aktiviteter i implementeringsplanen. Se ligeledes vedhæftet bilag i sagen. Tabel 1. Tillægsbevilling til vedtaget budget Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion 2015 Budgetområde Sundhed Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning) I alt Opstart/ikrafttrædelse den

6 6 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at Sundhedsaftale politisk godkendes. 2. at udvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr. til budgetområde 621 til implementering af indsatser i Sundhedsaftalen. 3. at udvalget anbefaler, at tillægsbevillingen finansieres af de midler, der er afsat til Helsingør Kommune i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Per Christensen Indstillingerne anbefales. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingerne anbefales.

7 7 04. Tour en on Tour/Kids Tour 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22344 Sundheds-, Idræts- og TV 2 på tour pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har i 2013 og 2014 været vært for Kids Tour og Tour en på Tour i forbindelse med TV2 årlige transmission fra Tour de France. Pladsen foran Kulturværftet dannede ved begge lejligheder ramme om en lang række aktiviteter bl.a. et børnecykelløb for 6-12 årige - Kids Tour. TV2 planlægger en lignende tur rundt i landet i forbindelse med Tour de France 2015 i perioden d. 4. juli-26. juli. Selve eventen bliver med det samme setup som i 2014, hvor karavenen besøgte elleve byer i to dage hver. Det forventes, at der afvikles et børnecykelløb såvel som et voksencykelløb. TV2 har nu bedt Helsingør Kommune om en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunen igen i 2015 ønsker at være værtsby, når Tour en på Tour kommer rundt i landet til næste sommer. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Helsingør Kommunes Vision 2020 Sagsfremstilling Fra den 4. juli til 26. juli 2015 kommer TV 2 rundt i landet med tv-studie, værter, gæster, storskærm, cykelværksted og aktive samarbejdspartnere. TV 2 Sporten vil i samarbejde med i alt elleve byer bringe Tour de France feberen, stemningen og begejstringen ud til danskerne og sommergæsterne. Helsingør Kommune er blevet forespurgt om, hvorvidt kommunen igen i forbindelse med Tour en på Tour 2015 ønsker at ansøge om at være værtsby. Indholdsmæssigt vil arrangementet igen i år bestå af følgende: TV 2 sender live fra det rullende Tour de France studie i i alt 21 timer i de to dage, de er i Helsingør Kommune. TV 2 vil i kraft af den massive markedsføring af selve Tour de France og liveudsendelserne omtale og iscenesætte Helsingør Kommune som værtsby. TV 2 vil indgå samarbejde med Helsingør Kommune omkring to markedsdage og cykelfest for turister og indbyggere. TV 2 opstiller storskærm og partnerpavilloner med aktiviteter for publikum. TV2 varetager alt i forbindelse med selve TV- transmissionen, partnerskabsaftaler med eksterne samarbejdspartnere samt markedsføring af eventen på landsdækkende tv. TV2

8 8 Sporten står for den redaktionelle udformning af programmerne, og har redaktionel frihed i forhold til indholdet af programmerne. Dog vil der som anført være et samarbejde om at skabe indhold i events mv. på pladsen. Værtsbyen varetager: Stort engagement og lyst til at løfte eventen til en succes Byen skal markedsføre eventen lokalt Biddrage med aktiviteter og underholdning Aktivere lokale erhvervsdrivende synligt omkring eventen Udnytte muligheden for salg af mad og drikke Central location til eventen ca m2 Indkvartering af 5-7 personer i to dage Udarbejdelse af cykelruter og skilteplaner i samarbejde med DCU Indhente nødvendige tilladelser fra myndigheder og andre involverede Oprydning, afmærkning og logistik i forhold til tilskuere Vagter til området i aften- og nattetimer Adgang til strøm og vand Toiletter og renovation Samaritter I lighed med 2014 ønsker TV2 også i 2015, at et voksencykelløb skal indgå i eventen. Erfaringerne fra 2014 viser, at der ikke var den store tilslutning til voksencykelløbene i almindelighed og i Helsingør i særdeleshed. I Helsingør var der kun ni tilmeldinger tre dage før løbet, og kommunen valgte derfor at aflyse løbet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling deltog i efteråret 2014 i en evaluering af Tour en på Tour/Kids Tour Centret meddelte, at Helsingør Kommune ikke ønsker at afvikle et voksencykelløb i 2015 under de samme forudsætninger som i TV2 fastholder imidlertid konditionerne omkring voksencykelløbene. Dette indebærer, at TV2 ønsker at lave direkte TV fra start- og målområdet, der skal ligge i umiddelbart nærhed af eventpladsen. Eventpladsen skal ligge centralt og med gode adgangsforhold for gæster og løbsdeltagere. Voksencykelløbet skal afvikles på en lukket rute, hvilket vil medføre, at store dele af Helsingør skal lukkes for al anden trafik i op til 5 timer fra sidst på formiddagen til sidst på eftermiddagen. Helsingør Kommune er i forvejen vært for tre store cykelbegivenheder i perioden d. 14. maj- 7. august 2015, der alle forudsætter, at Helsingør Kommune spærres helt eller delvist af. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at der er et mæthedspunkt i forhold til afvikling af cykelløb, og hvor ofte byens borgere skal acceptere at byen lukkes ned. Afvikling af et voksencykelløb på en lukket rute i sommerferieperioden vil efter centrets opfattelse trække store veksler på det gode forhold til byens borgere. Økonomi/Personaleforhold Et samarbejde om placering af Tour de France studie i Helsingør Kommune koster et markedsføringsbidrag på kr. Dertil kommer en udgift på kr. til indkvartering af TV2 personale, skiltning, afspærring, fjernelse af bump o. lign. i forbindelse med afvikling af eventen.

9 9 Desuden skal det påregnes, at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal afsætte personaleressourcer svarende til 120 mandetimer i forbindelse med planlægningen og afviklingen af Tour en på Tour og Kids Tour 2015 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller: at Helsingør Kommune ikke ansøger om værtsskab i forbindelse med Tour en på Tour/Kids Tour Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingen godkendt.

10 HH Floorball event på tværs af Øresund Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28679 Sundheds-, Idræts- og HH Floorball.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Floorball Team (HFT) har fremsendt ansøgning til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling på baggrund af en henvendelse fra den svenske floorballklub FC Helsingborg (FCH) med et forslag om at afvikle en af FCH s elitekampe i Helsingør. Den svenske floorball-liga er en af verdens bedste, og ansøgningen giver Helsingør Kommune og HFT mulighed for at være vært for en unik sportsbegivenhed på dansk grund. Modellen er kendt fra andre idrætsgrene, hvor store udenlandske ligaer afvikler kampe på stadions rundt om i verden eksempelvis amerikansk football på Wembley Stadium i London. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Vision 2020 Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på bl.a. årlige events, der definerer kommunen og præsenterer en åben, levende by. Sagsfremstilling FCH har henvendt sig til HFT med en forespørgsel om, hvorvidt klubben vil være vært for en af deres elitekampe med afvikling i Helsingør Hallen. De foreslår, at det bliver kampen mod Varberg d. 7. marts Den svenske superliga i floorball er en af verdens allerbedste, og kampen giver HFT mulighed for at skabe opmærksomhed omkring floorballsporten og præsentere sportsbegivenhed i verdensklasse i Helsingør Kommune. Kampen ønskes afviklet i Helsingør Hallen, og der forventes, at op imod tilskuere vil være til stede på lægterne. Det vil være første gang, at en floorballkamp på så højt niveau vil blive spillet i Danmark, og ideen til arrangementet er hentet i Nordamerika, hvor prof-ligaer i basketball, ishockey og football har afviklet udvalgte kampe rundt omkring i verden. HFT vil rigtig gerne kunne takke ja til denne mulighed for at bliver vært for denne begivenhed. HFT ønsker hermed at præsentere floorball-sporten for det bredde danske sportspublikum. Endvidere vil kampen knytte de to byer tættere sammen via en fælles publikumsoplevelse, hvilket er helt i overensstemmelse med intentionerne i HH samarbejdet. HFT håber, at kampen vil kunne motivere og inspirere flere unge til at spille floorball, og at arrangementet kan medvirke til et udbygget samarbejde med FCH, så HFT kan blive satellitklub for FCH med fælles talentudvikling for klubbernes bedste unge spillere.

11 11 Den høje standard som FCH sædvanligvis afvikler deres hjemmekampe under, stiller store økonomiske og organisatoriske krav til HFT. HFT har tidligere stået for afviklingen af bl.a. TV transmitterede pokalfinaler, og føler sig på den baggrund opgaven voksen. Ansøgning og budget vedlagt sagen. Økonomi/Personaleforhold Helsingør Floorball Team søger Sundheds-, Idræts- og om kr. til dækning div. udgifter i forbindelse med eventen. Udgiften på ,- kan finasieres via Idrætspuljen. Budget Begivenhedspulje Godkendte ansøgninger: Restpulje Ansøgninger endnu ikke godkendt: HH-Floorball event på tværs af Øresund European Ladies Team Championship Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller: at der ydes en underskudsgaranti på kr. til arrangementet, som i givet fald kan finansieres gennem Idrætspuljen. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingen godkendt.

12 Helsingør Golf Club - ansøgning om tilskud til internationalt stævne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/310 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Helsingør Golf Club arrangerer i samarbejde med Dansk Golf Union et stort internationalt damemesterskab i perioden juli Arrangementet afvikles på Helsingør Golf Clubs baner med deltagelse af ca. 120 spillere, hvor størsteparten er udenlandske spillere. Helsingør Golf Club og Dansk Golf Union vurderer, at med repræsentation af spillere, ledere, officials og tilskuere fra 20 lande, er der tale om et stort profilskabende arrangement, som de ønsker at samarbejde med Helsingør Kommune om. I den forbindelse søger Helsingør Golf Club om et sponsorat på kr Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Helsingør Kommunes vision 2020 Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Helsingør Kommune skal tilbyde og profilere sig på årlige events, der definerer kommunen som en åben og levende by. Sagsfremstilling Dansk Golf Union har siden 2001 samarbejdet med danske golfklubber om at afvikle et europamesterskab hvert andet år. Formålet er at understøtte danske talenter inden for de enkelte rækker. I 2015 samarbejder Dansk Golf Union med Helsingør Golf Club om at afvikle europamesterskabet for damehold, det såkaldte European Ladies Team Championship. Mesterskabet afvikles på Helsingør Golfklubs baner på Gl. Hellebækvej, og der forventes deltagelse af 120 spillere fra den europæiske topelite. Hertil kommer ledere, trænere og officials på ca. 60 personer. Dansk Golf Union har gennem de sidste 15 år afviklet 7 europamesterskaber og 6 nordiske mesterskaber og erfaringerne herfra viser, at hver deltager genererer 7-8 hotelovernatninger. For European Ladies Team Championship vil det betyde ca overnatninger. Mesterskabet afvikles i perioden juli 2015 og indledes med en åbningsceremoni og afsluttes med en gallamiddag. Under mesterskabet forventer Dansk Golf Union et samlet antal tilskuere på 600, hvoraf mindst 100 er udenlandske. Dansk Golf Union har det overordnede ansvar for arrangementet, men selve afviklingen af

13 13 mesterskabet håndteres af Helsingør Golf Club, der i den forbindelse stiller 70 frivillige til rådighed. Helsingør Golf Club har tidligere været i dialog med Helsingør Kommune omkring afvikling af internationale og profilskabende golfbegivenheder på golfbanerne i Helsingør og ser en mulighed for at profilere golfsporten, regionen og ikke mindst Helsingør Kommune. På den baggrund ansøger klubben om et sponsorat på kr Økonomi/Personaleforhold Budget Begivenhedspulje Godkendte ansøgninger: Restpulje Ansøgninger endnu ikke godkendt: HH-Floorball event på tværs af Øresund European Ladies Team Championship Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen imødekommes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Jan Ryberg (L), Mette Lene Jensen (V), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler arrangementet, men videresender ansøgningen til Økonomiudvalget med henblik på, at beløbet på kr. afholdes af Økonomiudvalgets pulje til større idrætsevents. Årsagen er, at Sundheds-, Idræts- og s Begivenhedspulje er relativ lille i forhold til ansøgningsbeløbets størrelse. Ib Kirkegaard kan ikke anbefale flertalsindstillingen. Der blev orienteret om budgettet for golfarrangementet samt beregning af den forventede turistomsætning. Dette vedlægges, når sagen behandles i Økonomiudvalget.

14 Alternativt forslag til fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21798 Byrådet Indledning/Baggrund Byrådet behandlede i deres møde den 24. marts 2014 sagen omkring frigivelse af rådighedsbeløbet til etablering af fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren, og vedtog: C foreslår, at sagen udsættes og sendes retur til Sundheds-, Idræts- og for yderligere vurderinger. Herefter forelægges sagen for Byrådet på ny. Forslaget blev vedtaget. Sundheds-, Idræts- og revurderede sagen i deres møde den 19. august 2014 og med udgangspunkt i et revideret anlægsønske besluttede udvalget at søge om yderligere kr. finansieret af Den sociale Særtilskudspulje. Der er i forlængelse af beslutningen opstået en alternativ mulighed for at finde en hensigtsmæssig løsning, der dels imødekommer interessentgruppernes ønsker for området, og som kan gennemføres for færre midler og mindre indgriben i Færgevejskorridoren. Det alternative løsningsforslag forelægges til udvalgets behandling. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Helsingør Idrætspark har i modsætning til de øvrige idrætsanlæg gennem de sidste par sæsoner oplevet et fald i antallet af fodboldspillere, som benytter banerne i Helsingør Idrætspark. Det har betydet, at der er opstået ledig banekapacitet, som med fordel kan udnyttes af andre klubber og idrætsgrene. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Helsingør Idrætspark har for at udnytte den ledige banekapacitet afholdt møde med Hamlet Rugby Klub med henblik på at anvise en trænings- og kampbane i Helsingør Idrætspark i stedet for boldbanen ved Borupgårdskolen, hvor klubben holder til p.t. En flytning af Hamlet Rugby Klubs aktiviteter til Helsingør Idrætspark vil samtidig betyde, at klubben opsiger deres lejemål på klublokalet i Vapnagård. Helsingør Idrætspark har i overensstemmelse med kommunens politik omkring bedre udnyttelse af kommunale foreningshuse, tilbudt Hamlet Rugby Klub plads i et fælles klublokale med tilknytning til Helsingør Idrætspark. Klubben vil således dele klublokale med Brydeklubben HAK og Helsingør Judoklub.

15 15 Hamlet Rugby Klub har accepteret flytningen af klubbens aktiviteter til Helsingør Idrætspark under forudsætning af, at kommunen afholder alle flytte- og etableringsomkostninger i forbindelse hermed. Med Hamlet Rugby Klubs tilsagn om flytning, er der samtidigt opstået en mulighed for, at Vapnagård Fodbold Klub kan få et længe ventet ønske opfyldt ved at samle sine aktiviteter i form af træning og kampe på fodboldbanen ved Borupgårdskolen. Klubben har i dag spredt sine aktiviteter på flere idrætsanlæg, hvilket ifølge klubben ikke har været hensigtsmæssigt for klubbens udvikling. En samling af Vapnagård Fodboldklubs aktiviteter på banen ved Borupgårdskolen vil endvidere lette presset på den massive brug af banerne ved Snekkersten Idrætscenter. Med Hamlet Rugby Klubs flytning til Helsingør Idrætspark og samling af Vapnagård Fodbold Klubs aktiviteter på boldbanen ved Borupgårdskolen vil der ikke længere være behov for at etablere fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren, hvilket også imødekommer især områdets frivillige naturplejegruppes ønske. Økonomi/Personaleforhold Der er i anlægsbudgettet for 2014 afsat kr. til etablering af fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren. Det alternative løsningsforslag med hhv. flytning af rugbyklubbens aktiviteter til Helsingør Idrætspark og samling af Vapnagård Fodbold Klubs aktiviteter på banen ved Borupgårdskolen og derved ingen etablering af fælledlignende baner, estimeres til at have en samlet udgift for Helsingør Kommune på kr. Udgifterne fordeler sig således: Nye rugbymål indkøbt og monteret kr. Lille skur ved banen til opmagasinering af tungt udstyr kr. Brugt container + opsætning i Helsingør Idrætspark kr. Rydning af træer, buske m.v. på containerplads kr. Strøm til container Helsingør Idrætspark kr. Strøm til container Borupgårdskolen kr. Klargøring af fællesklubhus Helsingør Idrætspark kr. I alt kr. Tabel. Tillægsbevilling/ korrektioner til vedtaget budget i Kr. Korrektioner til budget Korrektion til budget 2015 Budgetområde PSP - element Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg, Fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren XA Idræt og Fritid /drift, flytning af Hamlet Rugby Klub til Helsingør Idrætspark og samling af Vapnagård Fodbold Klubs aktiviteter på banen 175 ved Borupgårdskolen Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning) I alt

16 16 Opstart/ikrafttrædelse den Det skal i øvrigt bemærkes, at der i forbindelse med etablering af fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren ligeledes er reserveret kr fra Den sociale Særtilskudspulje. Såfremt det alternative løsningforslag godkendes, bortfalder reservationen, og beløbet kan anvendes til andre formål inden for puljens formål. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at projektet flytning af Hamlet Rugby Klub til Helsingør Idrætspark og samling af Vapnagård Fodbold Klubs aktiviteter på banen ved Borupgårdskolen vedtages som et alternativ til etablering af Fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren. 2. at det nye projektet finansieret af den oprindelige anlægsbevilling på kr. fra Fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren fra Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg. 3. at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. i 2015 til finansiering af flytteog etableringsomkostningerne til Budgetområde 411 Idræt og Fritid/drift, 4. at resten af rådighedsbeløbet på kr. fra anlægsprojektet Fælledlignende boldbaner i Færgevejskorridoren tilgår kommunekassen i forbindelse med anlægsoverførslen 2014 til Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingerne anbefales.

17 Kommunal anvendelse af ny idrætshal på Helsingør Gymnasium Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28852 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Den selvejende institution Helsingør Gymnasium indviede den 24. november 2014 en ny idrætshal med plads til bl.a. springgymnastik. Helsingør Gymnasium har efterfølgende rettet henvendelse til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling for at høre om mulighederne for kommunal anvendelse af idrætshallen primært i de sene eftermiddags- og aftentimer. Helsingør Gymnastik Forening har efter dialog med Helsingør Gymnasium ligeledes rettet henvendelse til centeret med henblik på foreningens muligheder for brug af den nye gymnasiehal. Centeret skal i den forbindelse oplyse, at anvendelse af den nye idrætshal er en reel aktivitetsudvidelse inden for idræts- og fritidsområdet med en økonomisk udgift til følge. Sagen forelægges til udvalgets drøftelse. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven 21 og 22 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Helsingør Gymnasium har i et møde med centeret den 3. december meddelt, at de gennemsnitligt kan stille den nye idrætshal til rådighed 25 timer om ugen i 42 uger om året. Helsingør Gymnasium har ligeledes meddelt, at de kun ønsker at stille timerne til rådighed for én forening, i dette tilfælde Helsingør Gymnastik Forening. Da Helsingør Gymnasium er en selvejende institution kan de ifølge Folkeoplysningsloven kræve, at kommunen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med foreningens brug af hallen. Med udgangspunkt i kommunens takster for halleje skønnes den samlede udgift for kommunen at udgøre kr. årligt. Helsingør Gymnastik Forening har i deres henvendelse oplyst, at de i dag har deres aktiviteter spredt på flere faciliteter. En adgang til den nye idrætshal vil i sær for springgymnasterne betyde, at der ikke skal flyttes rundt på materiel, og træningstiden kan derved udnyttes bedre. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt en eventuel adgang til den nye idrætshal vil betyde, at der frigives aktivitetstimer i de andre faciliteter til andre foreninger.

18 18 Økonomi/Personaleforhold Helsingør Kommunes takster for foreningers halleje er fastsat til 205 kr. pr. time. En aktivitetsudvidelse på timer årligt udgør en økonomisk udgift for Helsingør Kommune på kr. Helsingør Gymnasium har forslået en fast årlig leje på kr. i alt. Helsingør Gymnasium betaler i øvrigt en årlig leje af atletikstadion på kr. og er indstillet på at modregne beløbet således, at den årlige halleje udgør kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan ikke anvise finansiering på kr. via kommunens lokaletilskudspulje, da puljen p.t. udnyttes fuldt ud. En eventuel finansiering for 2015 kan ske via udvalgets indefrosne midler. En permanent halleje for 2016 og frem bør finansieres via et driftsønske i forbindelse med fagudvalgets budgetbehandling. Kommunikation/Høring Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Sundheds-, Idræts- og vedtog at indgå lejemål for 2015, idet lejeudgiften kan finansieres af udvalgets indefrosne midler i 2015 på område 411. Anvendelsen af idrætshallen evalueres ultimo 2015 med henblik på evt. videreførelse i Aftale for 2016 og årene fremover forsøges finansieret via et driftsønske i forbindelse med udvalgets budgetbehandling.

19 Frivillighed II - Indsatser i 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28166 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Samarbejdet med frivillige er i vækst i hele kommunen, og der er derfor igangsat en række indsatser, der skal gøre kommunen til en god samarbejdspartner for de frivillige. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling (KIB) har den daglige kontakt til de store folkeoplysende områder: Idræt, kultur, voksenundervisning og den frivillige sociale indsats. Samtidig er det i centeret, at samskabelsen med de frivillige er mest udbredt, ikke mindst på institutionsniveau. Dette giver Center for Kultur, Idræt og Byudvikling en stærk platform at koordinere rammerne for den frivillige indsats fra. Derfor tog centret i 2014 fat på den tværgående opgave med at koordinere og optimere kommunens samarbejde med de frivillige. Fase I i dette arbejde var en kortlægning af frivilligheden i Helsingør Kommune, som Sundheds, Idræts- og drøftede i oktober Udvalget godkendte også, at centerets arbejde fortsætter i en Fase II med en række indsatser i 2015 og frem. Disse beskrives herunder. Den mest vidtgående indsats er formuleringen af en Frivillighedspolitik for kommunen. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven og Serviceloven (det frivillige sociale arbejde). Relation til vision og tværgående politikker Kommunens samskabelse med de frivillige understøtter visionens ambition om at være Et levende Sted. I kommunens vision indgår frivillighed endvidere som et af ti visionsmål, idet mål 3 lyder: Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling står i spidsen for en række indsatser på frivillighedsområdet i Centret har etableret en sparringsgruppe af videnspersoner, der har direkte kontakt til de frivillige i kommunen. Dette kan være frivilligkoordinatorer fra det frivillige sociale arbejde, det kulturelle område, Frivilligcenteret m.fl. Sparringsgruppen vil være en værdifuld samarbejdspartner for centret, og kan medvirke til at sikre, at frivilligindsatsen i kommunen bliver bred og nuanceret. Indsatserne i 2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Politikformulering Afholdelse af Frivilligkonference i april

20 20 Udvidet kortlægning af frivillighed - omfatter de frivillige aktører Model for videndeling og kommunikation på tværs Kommunikationsindsats Udvikling af kommunens kompetencer Samlet Frivillig-Galla for al frivillighed udover idræt 1. Formulering af Frivillighedspolitik - for organiserede og kommunale frivillige. Det er centralt for kommunens arbejde med frivillighed, at rammerne for samskabelsen bliver fastlagt i en politik, der vedtages af Byrådet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil planlægge en proces som ved Idræts- og Fritidspolitikken med bred brugerinddragelse, undergrupper, workshops, analyser, eksterne bidrag - oplægsholdere, vurderinger af vores arbejde o.s.v. Politikarbejdet forventes gennemført i marts-juni Der oprettes en styregruppe. Gennemføres af centret i samarbejde med Sparringsgruppen og Center for Erhverv, Politik og Organisation. Forslag til politik behandles på Sundheds-, Idræts- og s møde den 9. juni og i Byrådetden 22. juni Gennemførelse af en Frivillig-konference som afsæt for en frivillighedspolitik. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil i samarbejde med Sparringsgruppen og øvrige interessenter gennemføre en Frivilligkonference for alle relevante parter - politikere, frivillige, foreninger, organisationer, kontaktpersoner, frivilligkoordinatorer m.fl. i april Det vil være første gang, at alle relevante parter er samlet om frivillighed, og det kan give et fælles grundlag for samskabelsen i de kommende år. Konferencen skal skabe inspiration og provokation gennem oplæg, diskussioner om rammer og vilkår for frivilligheden, danne netværk og øge den samlede viden om samskabelsen med de frivillige. Konference er samtidig en god begyndelse på politikarbejdet, da væsentlige politikelementer kan samles op - og give alle en fælles start. På konferencen kan der også orienteres om allerede gennemførte indsatser, eksempelvis Videndeling og Kommunikation og fortælles om det kommende arbejde. Konferencen planlægges i januar-april 2015, og kan finde sted i april måned Gennemføres i samarbejde med en Styregruppe, Sparringsgruppen og relevante videnspersoner. 3. Forslag: Koordineret fejring af de frivillige ved Gallafester. Det blev under kortlægningen tydeligt, at kommunen har meget samarbejde med foreninger og frivillige ved løsningen af kommunale opgaver. De frivillige supplerer og udbygger de kommunale tilbud. Dette er til stor gavn og glæde for borgere og kunder. Kommunen har en forpligtelse til at anerkende og påskønne disse frivillige. Eksempelvis

21 21 afholder udvalget en Sports-Galla hvert år med 250 gæster, hvor de frivillige på idrætsområdet hædres og anerkendes med en fest og uddeling af 8 priser. Udvalget afholder også en Frivillig-Galla med ca. 100 gæster fra det øvrige folkeoplysende område. Der uddeles to priser til frivillige, der har gjort en forskel. På det frivillige sociale område og kulturområdet er der ingen samlet fejring af de frivillige. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler, at udvalget retter henvendelse til Kulturudvalget og Socialudvalget og foreslår, at Frivillig-Galla udvides til at dække al frivillighed udover idrætten. Der vil kunne inviteres 250 frivillige og hele frivilligområdet vil være sikret en påskønnelse fra kommunen. Medfinansiering vil beløbe sig til ca kr. pr. udvalg. En udvidet Frivillig-Galla forventes planlagt i august-december og afholdt i december Den gennemføres af centret i samarbejde med Center for Sundhed & Omsorg. 4. Kortlægningen udvides til at omfatte de frivillige aktører. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdede under Fase I en kortlægning af frivilligheden i kommunen. Den er et øjebliksbillede, og ikke en fuldstændig optælling af alle frivillige og foreninger. Centeret vil vedligeholde og udbygge kortlægningen fremover, så det bliver et støtteværktøj for de løbende samarbejder med frivillige. Kortlægningen viste bl.a., at der sker samskabelse med frivillige mange steder i kommunen, og at centre og institutioner indgår stadig flere aftaler med frivillige. Det viste sig også, at frivillighed er mange ting, og at der er forskel på, hvor rutinerede centre og institutioner er som samarbejdspartnere. Kommunen kan med fordel opkvalificere sig som samarbejdspartner for de frivillige. Den udvidede kortlægning vil give et dybere og mere nuanceret billede af frivilligheden, og skal omfatte alle foreninger og frivillige, som kommunen er i kontakt med. Der vil blive brugt spørgeskemaundersøgelser og interviews med repræsentative foreninger. Aktiviteten forventes gennemført i januar-juni Den gennemføres af centret i samarbejde med Sparringsgruppen og de øvrige centre. Den udvidede kortlægning forventes fremlagt på udvalgets møde den 9. juni Modeller for videndeling og kommunikation om frivillighed på tværs af kommunen. Der udarbejdes modeller for videndeling og kommunikation om frivillighed på tværs af kommunen. Der vil blive etableret en hjemmeside på Helsingor.dk til relevant materiale. Derved vil alle foreninger og frivillige samt kontaktmedarbejdere og koordinatorer i kommunen have adgang til det samme materiale. På hjemmesiden vil kortlægningen blive placeret og vedligeholdt. Der vil også blive postet materialer, som centret samler op. Hjemmesiden skal være det naturlige sted at finde alt relevant - rammer/krav/belønninger o.s.v. Der kan også arbejdes med nyhedsbreve og infomails til både frivillige og medarbejdere. Model for videndeling forventes udarbejdet i januar-april Model for kommunikationsindsatsen forventes udarbejdet i januar-marts Arbejdet gennemføres af KIB i samarbejde med Sparringsgruppen, Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID).

22 22 Forslag til modeller kan forelægges Koncernledelsen i maj måned Udvikling af kommunens kompetencer som samarbejdspartner for de frivillige. Kommunen knytter i stigende grad frivillige direkte til aktiviteterne - de såkaldte Kommunale Frivillige. Dette afviger fra samarbejder med organiserede frivillige i foreninger, der styrer, udvikler og påskønner den enkelte frivillige. Denne forpligtelse påhviler her kommunen. Flere institutioner har erfaringer med kommunale frivillige og har formuleret egne, lokale politikker for frivilligheden, eksempelvis på Kulturområdet. Der er derfor grundlag for videndeling, hvor erfarne kan støtte og hjælpe de mindre erfarne, og der kan udvikles støtteværktøjer og undervisning, der gør medarbejderne til endnu bedre samarbejdspartnere for de frivillige. Et undervisningsforløb for kommunens kontaktpersoner kan eksempelvis omfatte ledelse af frivillige, forventningsafstemning og indgåelse af aftaler, lokale frivillighedspolitikker, ansvars- og tavshedsforhold, opgaveafgrænsning m.m. Indsatsen forventes gennemført i august-december 2015 af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Sparringsgruppen og Center for Erhverv, Politik og Organisation. Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Der er beskrevet en række kommunikationsindsatser herover. I forbindelse med politikformuleringen vil der være en række høringer i eksempelvis Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet o.s.v. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at indholdet af Fase II godkendes. 2. at centrets forslag om en udvidet Frivillig-Galla, hvor frivillige fra Kulturudvalgets og Socialudvalgets områder deltager, godkendes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Ad. 1 indstillingen godkendt. Ad 2 indstillingen godkendt med den ændring, at Frivillig-Galla ikke holdes i december måned.

23 Idræts- og fritidspolitik - status Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28386 Sundheds-, Idræts- og Idræts- og fritidspolitik 2014.pdf Indledning/Baggrund Den 24. september 2012 godkendte Byrådet den nuværende Idræts- og Fritidspolitik. Politikken er et resultat er en proces, hvor paraplyorganisationer, foreningsledere, børne- og ungeinstitutioner, selvorganiserede samt ildsjæle gennem temamøder og dialogmøder har haft mulighed for at komme med konkret input i form af holdninger og ideer til politikken. Politikken inddrager de lovbestemte retningslinjer fra den reviderede folkeoplysningslov. Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts-og fritidsområdet i tæt samarbejde med institutions- og skoleområdet. Ud fra idrætsog fritidspolitikken udarbejdes efterfølgende handlingsplaner for konkrete aktiviteter til udmøntning af politikken. Handlingsplanerne er helt centralt for politikkens virke. Konkretiseringen af politikken skal føre til opfyldelse af målsætningerne og politikkens formål. Politikken er kommunens grundlag for samarbejdet med foreninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Med politikken er der skabt en synlig og overordnet ramme for udvikling på området i de kommende år. Det er et redskab for kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde til at realisere visioner og konkrete indsatser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling fremlægger sagen med henblik på, om der kan arbejdes ud fra den eksisterende idræts- og fritidspolitik. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og fritidspolitikken bygger på og understøtter kommunens vision og visionselementer om at: vi bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne borgere indgår i og bidrager til fællesskabet vi skal tilbyde og profilere os på unikke fritidsaktiviteter, kulturelle oplevelser samt årlige events, der definere kommunen alle skal oplevem, at der er nem adgang til at være aktiv med gode muligheder for et sundt liv Sagsfremstilling Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik tager som førnævnt udgangspunkt i Helsingør Kommunes vision om, at Helsingør bidrager til størst mulig livskvalitet for borgere.

24 24 Politikken er bygget op om et formål, der er udmøntet i en række fokusområder med tilhørende målsætninger, tværgående samarbejder samt lovmæssige retningslinjer for området. Idræts- og fritidspolitikkens formål er at arbejde for et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, talentudvikling, fordybelse, fællesskab, bevægelse, demokrati og aktivt medborgerskab. Det er vigtigt med et stærkt tværgående og helhedsorienteret samarbejde for at skabe et helstøbt fritidsliv. Det fodrer kommunens ressourcer sættes i spil både på tværs af fritidslivets aktører, men også i forhold til borgere, institutioner, kommune og erhvervsliv. Idræts- og fritidspolitikken skal være med til at understøtte og udvikle det tværgående arbejde i politikkens syv fokusområder. Fokusområderne skal ses i en sammenhæng, eftersom de på hver deres måde, men især sammen, medvirker til at realisere politikkens formål om at arbejde for et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv for kommunens borgere. Idræts- og fritidspolitikken bygger på syv tværgående målsætninger på tværs af fokusområder: Synliggøre vores foreningsliv for alle borgere. Arbejde for at de kommunale og selvejende idræts- og fritidsfaciliteter udnyttes optimalt. Understøtte og styrke de fysiske rammer for forenings- og institutionslivet samt de selvorganiserede borgere. Profilere Helsingør som en attraktiv idræts- og fritidskommune med regionale, nationale og internationale begivenheder og events. Skabe en platform for videndeling i idræts- og fritidslivet. Lette de administrative krav til idræts- og fritidslivet. Synliggøre og videreudvikle tilskudsordninger for foreningslivet. Herudover er der 7 fokusområder: Det frivillige børne- og ungearbejde. Andre foreninger, kulturelle og sociale foreninger, m.fl. Idræt og bevægelse i skole og institution. Foreningsidræt. Eliteidræt og talentudvikling. Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet. Den folkeoplysende voksenundervisning. For hvert fokusområde er der opstillet nogle målsætninger. Ud fra idræts- og fritidspolitikken udarbejdes efterfølgende handlingsplaner for konkrete aktiviteter til udmøntning af politikken. Handlingsplanerne er helt centralt for politikkens virke. Konkretiseringen af politikken skal føre til opfyldelse af målsætningerne og politikkens formål. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejder handlingsplanerne i samarbejdet med Sundheds-, Idræts- og samt idræts- og fritidslivets aktører. Udover fokusområderne indgår andre områder, som går på tværs af politikken og som er selvstændigt beskrevet:

25 25 Tværgående målsætninger. Brugerinddragelse. Rammer for fritidslivet. Information og begivenheder. Samspil og projekter på tværs. Idræts- og fritidspolitikken følger byrådsperioden. Af bilag fremgår Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at den eksisterende Idræts- og Fritidspolitik godkendes som arbejdsramme. 2. at handlingsplanerne lægges frem i forbindelse med udvalgets budgetbehandling. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Ad. 1 Indstillingen godkendt med følgende ændringer, som ønskes indarbejdet i Idræts- og Fritidspolitikken: a. Handicapidræt og ældremotion. Efter behandling i Sundheds-, Idræts- og, sendes ændringen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. b. Under afsnittet Idræt og bevægelse i skole og institution skal der stå, at samtlige daginstitutioner certificeres som idrætsinstitutioner fra Ad. 2 Indstillingen godkendt.

26 Helsingør Nordhavn - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/26845 Byrådet Indledning/Baggrund Helsingør Nordhavn er på vej til at blive et levende område. Det arbejdes der på dels med projektet for ny havnefront, dels via kontakter til potentielt interesserede virksomheder, der vil kunne medvirke til, at Nordhavnen kommer til at summe af liv. Retsgrundlag Aftaleret Erhvervslejeloven Relation til vision og tværgående politikker Iflg. Vision 2020 er et af kommunens kendetegn, at alle skal opleve kommunen som et levende sted, og at natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud, og at der er gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne. Sagsfremstilling Havnekontoret, Center for Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har gennem længere tid overvejet, hvordan havnens klubber vil kunne indpasses på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Der vil i det nye år blive forhandlet med Motorbådsklubben, Sejlklubben og Kajakklubben med henblik på at opnå enighed om fremtiden for det store klubhus og juniorhuset og om Kajakklubbens placering på Nordhavnen. Såfremt det lykkes at nå til en fælles forståelse, vil der blive fremlagt sag herom i løbet af Kommunikation/Høring Der gennemføres forhandling med involverede klubber på Nordhavnen under den forudsætning, at Byrådets efterfølgende godkendelse opnås. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima, Center for Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Orientering foretaget.

27 Mobilitetsplan og interessentinddragende workshop - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11595 Sundheds-, Idræts- og Opsamling_Workshop om mobilitetsinitiativer - Mobilitetsplan Indledning/Baggrund Teknisk Udvalg besluttede i juni 2013 at igangsætte udarbejdelsen af en mobilitetsplan. Mobilitetsplanen tager udgangspunkt i kommunens Vision 2020, politikker og strategikort og indskriver sig dermed som en del af kommunens samlede handlingsplan. Denne mobilitetsplan kan ses som første skridt mod en strategisk trafikal helhedstænkning, som har fokus på at leve op til kommunens andre politiske målsætninger indenfor fx sundhed og klima. Center for Teknik, Miljø og Klima står for udarbejdelsen af mobilitetsplanen i et tæt samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Denne dagorden har til formål at orientere om processen bag udarbejdelsen af Mobilitetsplanen. Sagen forelægges for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Sundheds-, Idræts- og og Kultur- og Turismeudvalget. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Vision 2020: Erhvervs- og Vækstpolitik Klimapolitik Sundhedspolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 0-18 år Ældrepolitik Handicappolitik Idræts- og fritidspolitik Medborgerskabspolitik Relationen til vision og tværgående poltikker kan findes i sin fulde længde i Bilag 1: Relation til vision og tværgående politikker uddybet i bilaget til tidligere dagsorden fremlagt for henholdsvis Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Sundheds-, Idræts- og og Kultur- og Turismeudvalget i september Sagsfremstilling 1. Formål og indhold Torsdag den 30. oktober 2014 blev der afholdt Workshop for udvalgte eksterne og interne interessenter. Selvom mobilitet både handler om trafik og transport kan en god mobilitetsplan ikke laves af

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 04. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet Torsdag den 19. november 2015 : Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Stengade 72 - Til gården Møde fra 17.00-18.30 i Stengade 72, herefter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 04. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 10. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet)

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende:

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende: Referat : Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Hels Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør

Læs mere

TOUREN PÅ TOUR 2014 STØRRE, SJOVERE OG BEDRE

TOUREN PÅ TOUR 2014 STØRRE, SJOVERE OG BEDRE TOUREN PÅ TOUR 2014 STØRRE, SJOVERE OG BEDRE INDSÆT VIDEO 02.05.2014 TV 2 VIL MEGET MERE END BARE SENDE TDF - Og hele Danmark skal med TV 2 VIL MEGET MERE END BARE SENDE TDF - Og hele Danmark skal med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere