ÅRSBERETNING Indhold GIRLZ UNITED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING Indhold GIRLZ UNITED"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 ÅRSBERETNING 2015 Indhold LEDER... 3 FASTE AKTIVITETER... 5 Tværgående aktiviteter... 6 RAMMERNE FOR DET FRIVILLIGE MILJØ... 8 Informationsmøder... 8 Faglige workshops... 8 Fællesmøder... 9 Frivilligsammenkomster Individuelle kurser SAMARBEJDER Skolebesøg SydhavnsCompagniet Miljøpunkt Amager Skole-/SFO-samarbejder Corporate volunteering med Forca & Help2Help DELTAGELSE I LOKALE EVENTS MEDLEMSTAL Tilmeldte børnemedlemmer Bidragende medlemmer Instruktører Bestyrelsen PR og kommunikationsfrivillige REGNSKAB BUDGET GIRLZ UNITED Telefon: / / Hjemmesider: girlzunited.dk og kidzunited.dk Facebook: / CVR:

3 LEDER Tak for endnu et godt år i Girlz & Kidz United har været et særligt år i foreningen. I februar fejrede vi 5 års fødselsdag for vores aktiviteter, og i efteråret gik vi fra at være en lokal pigeforening på Amager til at starte nye aktiviteter i både Nordvest og Sydhavnen. I Sydhavnen er vi gået skridtet videre og lod den nye aktivitet være for både drenge og piger under navnet Kidz United. Det betyder, vi nu har to afdelinger i foreningen. Én for piger og én for begge køn. Vi er dog stadig registreret som Girlz United, så ind til videre er Kidz United en underafdeling i vores forening. Hvor Kidz Uniteds åbning fører hen vil de kommende år vise, og vi ønsker at inddrage vores medlemmer hvert skridt ad vejen. Girlz & Kidz United er en frivilligt drevet non-profit forening startet i 2009 med det formål at bygge broer på tværs af kultur, alder og boligområder. Siden vores første hold startede i februar 2010, har vi troet på, at inklusion og fællesskab er vejen frem til gensidig integration mellem personer med forskellige sociale, kulturelle og aldersmæssige baggrunde. Da etniske minoritetspiger statistisk set er underrepræsenterede i foreningslivet, har vi særligt fokus på inklusion af denne gruppe i vores forening. Denne indsats har vi i sinde at styrke yderligere i I Girlz & Kidz United har vores medlemmer mulighed for at fordybe sig i aktiviteter, de brænder for, mens de udvikler deres selvværd, gå-på-mod og sociale evner. Vi lægger vægt på at have en stabil og mangfoldig instruktørgruppe, fordi vi gerne vil skabe trygge voksenrelationer og samtidig vise vores medlemmer, hvor mange spændende muligheder, man har som voksen. Det er vores intention, at det netværk og de oplevelser og erfaringer vores medlemmer får ved at være en del af vores forening, skal stille dem stærkere i deres videre vej i livet. I denne årsberetning kan du få overblik over de aktiviteter, vi har lavet i Girlz & Kidz United i 2015, samt hvilke samarbejder vi har indgået i løbet af året. Du kan også få overblik over vores medlemstal og økonomi, ligesom du kan læse, hvordan vi har udviklet vores frivilligmiljø i året der gik. Vi ønsker dig rigtig god læselyst og håber, du vil være med til at gøre 2016 til et lige så spændende år i foreningen! Bestyrelsen i Girlz & Kidz United 3

4 4

5 FASTE AKTIVITETER I 2015 har vi både i forårssæsonen og efterårssæsonen haft seks faste aktiviteter i Girlz & Kidz United. Tre nye faste aktiviteter er blomstret op, mens to er røget i svinget. I foråret havde vi således seks faste aktiviteter, hvoraf én var ny: Farvefabrikken i Amager Vest for piger i klasse (Peder Lykke Skolen) Farvefabrikken i Amager Øst for piger i klasse (Sønderbro Skole) Dans for piger i klasse (Prismen) Dans for piger i klasse (Prismen) Amager Pigekøkken Mini for piger i klasse (Sønderbro Skole) Amager Pigekøkken Go Big for piger i klasse (Sønderbro Skole) Med det nye dansehold for piger i klasse var vores forårsprogram et hold rigere end i efteråret Vi besluttede os for at starte holdet, efter vi i efteråret 2014 havde haft et samarbejde med Fritidshjemmet Peder Lykke om at danse med en gruppe af deres klasses piger. Vores gode erfaringer fra dette samarbejde gav os lyst til at prøve yderligere kræfter med en fast danseaktivitet for de mindre piger. Med 13 tilmeldte piger i danseholdets første sæson og 16 i den anden, viste medlemstallene os tydeligt, at vi havde ramt ned i et reelt behov i Amager Øst. I efteråret valgte vi at nedlægge begge vores hold for teenagepiger: Amager Pigekøkken Go Big og dans for piger i klasse. Årsagen til nedlægningerne var for ringe fremmøde og interesse. Kun fire teenagepiger var interesserede i madlavning, og slet ingen mødte op til vores planlagte teenagedansehold. Dog startede vi samtidig to nye faste aktiviteter op i efteråret: Farvefabrikken i Nordvest for piger i klasse (Grøndalsvængets Skole) Farvefabrikken i Sydhavnen for børn i klasse (SydhavnsCompagniet) Vores kreative værkstedskoncept Farvefabrikken er den ældste og mest populære aktivitet i Girlz United. Da vi opdagede et potentielt behov for det, vi kan tilbyde med vores kreative værksteder i de to bydele, tøvede vi derfor ikke med at gå videre med det. På grund af stor efterspørgsel efter og interesse i vores aktiviteter fra drenge, besluttede vi os for at åbne for begge køn i Sydhavnen som Kidz United. Sydhavnen er således stedet vi indledningsvis vil gøre os nogle erfaringer med mix-hold. Begge nye hold er støttet af Kultur- og Fritidsforvaltningen i deres to første projektår, mens Farvefabrikken i Nordvest yderligere er støttet af Kulturstyrelsen i sit første projektår. Planen er, at vi i løbet af de kommende år vil etablere os yderligere i Nordvest og Sydhavnen ved at udvide vores aktiviteter med madlavning og potentielt dans. 5

6 Tværgående aktiviteter Tværgående arrangementer er en vigtig del af at være medlem af Girlz & Kidz United. Det er her vi møder hinanden på tværs frivillige, børn og forældre og skaber fælles oplevelser ud over det sædvanlige. Det er her børnene får mulighed for at vise, de ting de har arbejdet med til et større publikum. Og det er her vi har mulighed for at fejre børnenes bedrifter. Derfor afholder vi i slutningen af hver sæson en sæsonafslutning, hvor alle vores aktiviteter er i centrum. Vores kreative værksteder udstiller værker, vores dansehold laver opvisning og vores madlavningshold serverer noget spiseligt. Temaet for vores sommerafslutning i år var vores 5 års fødselsdag, som vi fejrede i Huset på Sundholmsvej 8 ved at slå på pinhata er, spise kage og lave andre fødselsdagsinspirerede lege og konkurrencer med de omtrent 84 fremmødte børn, forældre og frivillige. Fødselsdagen blev dækket af Amagerbladet, som sendte en journalist med til festen til stor glæde for de børn, der gerne ville interviewes til avisen. Til vores vinterafslutning var Huset på Sundholmsvej 8 ved at sprække af mennesker og feststemning, da i hvert fald 125 børn, forældre og frivillige mødte op for at tage behørig afsked med den største sæson nogensinde i foreningen. Vi diskede op med et bjerg af æbleskiver, farverig nytårshatteworkshop og pebernøddekonkurrence. 6

7 I november deltog vi for anden gang i Juleoptoget på Amagerbrogade. Juleoptoget er velkendt og elsket blandt de lokale børn. Derfor er det en kæmpe oplevelse for vores medlemmer at få mulighed for at gå med i optoget. I år havde vores kreative værksteder sørget for flotte skilte til vores forskellige hold. Og for at højne stemningen havde vi købt en masse nissehuer, nogle nissedragter og et Rudolfkostume, så vores ladcykel blev transformeret til en kane fuld af glade, vinkende nissebørn. I alt 30 børn og 12 frivillige deltog med forskellige kampråb, de havde fundet på ude på vores aktiviteter. Og på trods af vind og kraftig slud, kom vi i mål med en gruppe glade og stolte børn. 7

8 RAMMERNE FOR DET FRIVILLIGE MILJØ For at styrke indsatsen og fællesskabet i vores forening har vi altid lavet en masse forskellige aktiviteter målrettet vores bidragende medlemmer. 1 Fordi de bidragende medlemmer er så vigtige for vores forenings eksistens, har vi i løbet af de sidste to år haft fokus på at videreudvikle rammerne for vores frivilligmiljø. Uden vores store skare af frivillige ville der ikke være nogen til at løfte vores aktiviteter; og uden en kompetent skare af frivillige ville vi have svært ved at fastholde vores medlemmer i meningsfulde og udviklende aktiviteter og relationer. I 2015 fokuserede vi særligt på at fine-tune og genopfinde nogle af vores fælles fyraftensmøder og faglige workshops. Det overordnede formål med fyraftensmøder og workshops er at udvikle vores bidragende medlemmers faglighed i en kontekst, hvor de har mulighed for at sparre med hinanden på tværs af vores aktiviteter. Denne sparring styrker fornemmelsen af at være en del af et større fællesskab, der arbejder i forening for samme formål. Følelsen af at være en del af noget større, mener vi, kan være lige så motiverende som at opleve den forskel, man som bidragende medlem gør for børnene ude på den enkelte aktivitet. Informationsmøder Et af de nye tiltag vi udviklede i 2015 var et informationsmøde i forbindelse med sæsonstart. Formålet med informationsmødet var at gøre Girlz Uniteds frivillige mere kompetente i foreningens rammer, tanker og kultur. Det er vores intention, at informationsmødet skal være med til at sikre kvaliteten i vores aktivitetsopbygning og den pædagogiske tilgang til børnene. Samtidig skal mødet klæde vores frivillige bedre på til at besvare praktiske spørgsmål i deres møde med forældrene ude på vores aktiviteter. Samtlige af foreningens bidragende medlemmer blev inviteret med til det første informationsmøde, som blev afholdt i januar i Kvarterhuset af vores projektleder Denise med i alt 27 deltagere. Efter afholdelsen af det første informationsmøde gik to bestyrelsesmedlemmer med instruktørbaggrund aktivt ind i konceptets videreudvikling. De to bestyrelsesmedlemmer Marie og Stephanie tog ligeledes aktivt del i afviklingen af andet informationsmøde, som blev afholdt i august. De bidrog med oplæg baseret på egne erfaringer som instruktører og fokuserede på aktivitetsopbygning, planlægning og pædagogiske tips og tricks. Kun nyere frivillige i Girlz & Kidz United blev inviteret til det andet informationsmøde. I alt 15 deltog. Faglige workshops Vi afholdt tre fællesworkshops i 2015 for at styrke fagligheden blandt vores frivillige. I marts deltog seks af vores bidragende medlemmer i en DGI-workshop i kommunikationsstrategi for at skærpe foreningens kommunikative profil. Workshoppen gav et løft i energien og bragte både en omskrivning af vores hjemmeside, en ny informationsfolder og en masse nye artikler med sig. 1 Vi bruger i denne beretning begreberne bidragende medlemmer og frivillige synonymt, da vores frivillige også er medlemmer af vores forening i kraft af den indsats, de lægger i foreningen. 8

9 I april inviterede vi samtlige af vores bidragende medlemmer til en workshop særligt skræddersyet til vores forening af Bente Boserup, som er daglig leder af Børnetelefonen. Workshoppen havde fokus på, hvilke tegn der kan være på, at et barn har det svært fx som følge af mobning, skilsmisse, sorg og vold. Med udgangspunkt i vores instruktørers egne cases vejledte Bente os i, hvordan man taler med børn om deres problemer, hvornår man skal handle, og hvordan man skal handle i forskellige situationer. Workshoppen var utrolig lærerrig for alle 15 deltagere. I oktober deltog 12 af vores bidragende medlemmer i en instruktørworkshop om børn og konflikt, som blev afholdt af Stephanie fra bestyrelsen. Workshoppen havde fokus på gruppedannelse og hierarki blandt børn, håndtering konflikter og kommunikation. I løbet af workshoppen diskuterede deltagerne praksis på deres aktiviteter hvad der fungerede, og hvad de kunne gøre anderledes. Fællesmøder I 2015 brugte vi primært vores fællesmøder til at brainstorme, koordinere og evaluere tværgående aktiviteter. Vi afholdt i alt fire fællesmøder i 2015: to i foråret og to i efteråret. I foråret deltog en stor andel af vores frivillige: 19 deltog i det første møde i marts, mens 18 deltog i det andet møde i maj. Fremmødet faldt dog mærkbart i efterårssæsonen, hvor kun 9 frivillige deltog det første møde i september, og 10 deltog i det andet i november. I 2016 planlægger vi at udvikle et evalueringsskema for vores frivillige, hvor vi blandt andet vil spørge ind til fællesmødet. 9

10 Frivilligsammenkomster Det sociale miljø er en vigtig del af at være frivillig i Girlz & Kidz United. Det er her vi lærer hinanden at kende. Derfor anbefaler vi alle vores teams at lave sociale ting sammen, ligesom vi som minimum afholder et stort socialt arrangement pr. sæson. I marts deltog 14 således i vores fælles påskefrokost på Riz Raz, mens 21 deltog i vores introfest i september, hvor Kenneth fra konsulentfirmaet Lindeblad skød festen i gang med to indledende timers teambuilding. Individuelle kurser Ud over de faglige workshops vi selv arrangerer for vores frivillige, tilbyder vi dem også ekstra kurser. Fire af vores bidragende medlemmer tog således DGI-kurset Den rummelige forening fokus på børn og unge med ADHD og autisme i Dertil tog seks DGI-kurset Psykisk førstehjælp, mens to gennemførte et almindeligt 12-timers førstehjælpskursus hos DGI. Vores projektleder videreuddannede sig ligeledes for at styrke sin daglige indsats i foreningen. Hun færdiggjorde således Niels Brocks Grundlæggende lederuddannelse 1 i starten af 2015 og gennemførte den Grundlæggende lederuddannelse 2 i årets sidste halvdel. SAMARBEJDER I 2015 har vi indgået og fortsat en masse samarbejder, som har styrket vores aktiviteter. Vi tror på, at samarbejdsrelationer på tværs af lokale organisationer, institutioner og firmaer er med til at styrke lokalsamfundet til fordel for dets borgere. Skolebesøg Et af de vigtigste elementer i vores PR-strategi er at besøge klasserne på de lokale folkeskoler for at øge kendskabet til vores forening. De lokale besøg på skolerne er vores vigtigste kilde til medlemmer. Derfor er vi dybt taknemmelige for de skoler, der kan se det positive i at få besøg af os. I løbet af 2015 besøgte vi både Lergravsparken Skole, Sønderbro Skole, Amager Fælled Skole, Peder Lykke Skolen og Dyveke Skolen på Amager. Ligesom vi besøgte Ellebjerg Skole i Sydhavnen og Grøndalsvængets Skole i Nordvest. SydhavnsCompagniet En anden ny vigtig samarbejdspartner, som vi fik i 2015 er SydhavnsCompagniet, som indgik et samarbejde med os om vores nye kreative værksted i Sydhavnen. De leverede lokalerne til værkstedet, og vi leverede liv og glade børn, som blandt andet lavede julepynten til deres julefest. 10

11 Miljøpunkt Amager I 2015 indledte vi også et madspildssamarbejde med Miljøpunkt Amager, som i september stod for en forældreaften i Amager Pigekøkken. Der blev lyttet og deltaget meget aktivt, da Miljøpunktet og en medbragt kok delte ud af tips- og tricks til, hvordan man undgår madspild i køkkenet, mens der samtidig blev lavet lækker mad ud fra konceptet. Med over 30 deltagere var aftenen en bragende succes. Skole-/SFO-samarbejder For at støtte den nye skolereforms Åbne Skole har Kultur- og Fritidsforvaltningen oprettet en ny pulje til at støtte samarbejder mellem skoler og foreninger. Formålet med at yde støtte til skoleforeningssamarbejder er at styrke brobygningen mellem skole- og foreningslivet og i sidste ende øge medlemstilstrømningen i det lokale foreningsliv. Puljen finansierer løn til de instruktører, der indgår aktivt i samarbejderne ved at undervise ude på skolerne i undervisningstiden. I efteråret 2015 indledte vi således et samarbejde med Peder Lykke Skolen, hvor to instruktører fra vores kreative værksteder fik deres egne valgfagsforløb på skolen. Samarbejdet var en stor succes og er bestemt noget, vi vil fortsætte med i Samtidig indledte vi et samarbejde med Fritidshjemmet Firkløveren, hvor de samme to instruktører gennemførte et cirkusforløb for børnene to dage om ugen. Dette samarbejde er fortsat ind i Corporate volunteering med Forca & Help2Help I løbet af foråret stiftede vi gennem firmaet Help2Help bekendtskab med corporate volunteering. Corporate vulunteering er en form for CSR (Corporate Social Responsibility), hvor et firmas medarbejdere udfører frivilligt arbejde i deres arbejdstid. Help2Help parrede os med firmaet Forca, hvis medarbejdere i juni måned havde teambuildingdag med vores forening som omdrejningspunkt. Temaet for dagen var vores forestående fødselsdagsfest og sommerafslutning. Medarbejderne konkurrerede om at lave flotte pinhata er og festhatte, samt lækre småkager, som vi kunne sælge for at rejse penge til kostumeindkøb til juleoptoget. Medarbejderne valgte efterfølgende at spæde de rejste penge op med en ekstra donation, som gjorde alle vores kostumedrømme mulige. 11

12 DELTAGELSE I LOKALE EVENTS Girlz & Kidz United har i løbet af 2015 deltaget i en masse lokale events i for at øge kendskabet til vores forening og give vores medlemmer nogle oplevelser ud over det sædvanlige. Til Urbanfestival i maj optrådte både vores MTV dansehold og vores Girly Showdance hold. Samtidig fik Amager Pigekøkken ansvar for en kagebod, hvor de solgte kage, de selv havde bagt til festivalens mange deltagere. En gruppe frivillige troppede også op for at lave billeder og smykker med pasta sammen med børnene på festivalen. I august deltog vi i Kulturhavn på Islands Brygge, hvor vi lavede perleplade- og smykkeworkshop for en masse gæster, samtidig med vi delte flyers ud og fortalte om vores forening. Derudover lavede vi pastakunst til årets Girls Festival på Peder Lykke Skolen i september, ligesom vores Dancehall dansehold optrådte på det årlige byttemarked på Peder Lykke Skolen i oktober. Sidst men ikke mindst lavede vi kreative workshops på FerieCamp i alle skoleferierne, både på Amager, på Nørrebro og i Nordvest. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter til børn i udsatte boligområder i skoleferierne. Dels for at give børnene gode oplevelser i deres ferie, men også for at skabe større tilknytning til det lokale foreningsliv, som står for at lave aktiviteterne for de mange børn, der deltager. 12

13 MEDLEMSTAL I Girlz & Kidz United har vi to typer af medlemmer. Den første og primære medlemstype er børn mellem 6 og 16 år, som er tilmeldt en eller flere faste fritidsaktiviteter hos os og betaler kontingent for at være medlem af vores forening. Kontingentet går til drift af foreningens formål. I 2015 blev kontingentet udregnet ud fra en sats på 100 kr. pr. måned for vores dansehold og de kreative værksteder, mens kontingentet for madlavning blev udregnet ud fra en sats på 140 kr. pr. måned. Den anden medlemstype i Girlz & Kidz United er vores bidragende medlemmer, som arbejder aktivt for at indfri vores forenings formål, enten som instruktører, bestyrelsesmedlemmer eller PR- og kommunikationsfrivillige. De bidragende medlemmer udfører et frivilligt stykke arbejde i vores forening og er derfor fritaget for kontingent. Vi var i alt 199 medlemmer i Girlz & Kidz United i Tilmeldte børnemedlemmer Vi havde 148 medlemmer tilmeldt på vores faste aktiviteter i Det er en stigning på knap 50% fra 2014, hvor i alt 99 børn var indmeldt. 39 af børnene i 2015 havde endvidere været medlemmer i foreningen før, hvilket svarer til, at 26% af vores indmeldte børn i 2015 var gamle medlemmer af Girlz United. I nedenstående tabeller kan du få overblik over medlemssammensætningen på vores hold. TILMELDTE FORÅRSSÆSONEN 2015 TILMELDTE I EFTERÅRSSÆSONEN 2015 Farvefabrik Øst 26 Farvefabrik Øst 24 Farvefabrik Vest 10 Farvefabrik Vest 22 Pigekøkken Mini 10 Farvefabrik Nordvest 14 Pigekøkken Go Big 3 Farvefabrik Sydhavnen 9 MTV dans 5 Amager Pigekøkken 16 Girly Showdance 13 Dancehall 15 Medlemmer tilmeldt 2 hold 3 Tilmeldte i alt 98 TILMELDTE I ALT 64 NYE MEDLEMMER I ALT 84 13

14 Som tabellerne på forrige side viser, var medlemstallene for tilmeldte børn i 2015 fordelt på 64 børn i forårssæsonen og 98 i efterårssæsonen. 14 af børnene var indmeldt i både forårs- og efterårssæsonen, hvilket vil sige, at 22% af vores medlemmer fra forårssæsonen valgte at tilmelde sig igen i efterårssæsonen. Bidragende medlemmer I 2015 havde vi også 51 bidragende medlemmer i foreningen. Til sammenligning havde vi i alt 44 bidragende medlemmer i af vores bidragende medlemmer i 2015 var aktive som instruktører, mens 10 var aktive i bestyrelsen, og yderligere 5 var aktive PR- og kommunikationsfrivillige. Enkelte var aktive i mere end en rolle. I de følgende afsnit vil vi gå lidt mere i dybden med medlemstallene for vores forskellige typer af bidragende medlemmer og det kæmpe stykke frivillige arbejde, de lagde i vores forening i

15 Instruktører I 2015 havde vi i alt 39 faste, aktive instruktører i Girlz & Kidz United, hvilket er en stigning på 19% sammenlignet med 2014, hvor vi i alt var oppe på 32 faste instruktører. Stigningen skydes primært en udvidelse af vores instruktørteams som følge af den generelle medlemsstigning ude på vores faste aktiviteter. Vi mener, at en høj andel af instruktører på vores hold er med til at sikre kvaliteten af det relationsarbejde, vores instruktører udfører. Med andre ord er der mere tid til det enkelte medlem, når instruktørgruppen er større. Ud fra et fastholdelsesperspektiv fortsatte 11 af de instruktører, der var aktive i foreningen i forårssæsonen, efter sommerferien, mens 20 af vores instruktører valgte at fortsætte i De fleste af de fastholdte instruktører er fortsat i samme roller, mens nogle har valgt at give sig i kast med helt nye arbejdsområder. Både fastholdelse og fornyelse betyder meget for vores forening. De gamle instruktører er med til at videregive vores forenings kultur, mens de nye ofte bringer friske idéer og initiativer med sig. Bestyrelsen Bestyrelsen havde et meget stabilt år i Ved generalforsamlingen i marts valgte vores suppleant Sahar Afshar som den eneste at springe fra. Samtidig blev vores bestyrelseskapacitet udvidet til i alt 8 pladser, og alle pladserne blev fyldt ud ved generalforsamlingen. Asiya Tabassum, Stephanie Bentsen, Kamilla Myrvold og Maj Thoft Mikkelsen fortsatte alle deres 2- årige periode. Generalforsamlingens 10 deltagere genvalgte tidligere formand Lene Bach Ludvigsen, som denne gang stillede op som foreningens kasserer. Bestyrelsen fik yderligere tre nye medlemmer, som stillede op og blev valgt ind: Marie Holt, som også er aktiv instruktør i Farvefabrikken i Amager Vest, Rebecca Tronier, som allerede var aktiv kommunikationsfrivillig i foreningen, og Sarah El Mohammadi, som var helt ny i foreningen. Abbas Hashemi-Moghaddam blev genvalgt som foreningens revisor. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde i maj udnævnte den nye bestyrelse Asiya som foreningens nye formand, mens Stephanie blev næstformand, og Kamilla blev kasserersuppleant. Bestyrelsen mødtes tre gange i Vi havde arbejdsdag i februar, konstituerende møde i maj og endnu en arbejdsdag i november. Derudover arbejdede hvert enkelt bestyrelsesmedlem hver især i de fem underudvalg, vi havde valgt at inddele bestyrelsens arbejde i: Fundraisingudvalget (Lene & Maj) PR-udvalget (Rebecca) Frivilligmiljøudvalget (Marie, Stephanie & Kamilla) Børne-/forældreudvalget (Sarah) Netværksudvalget/samarbejdsudvalget (Asiya) 15

16 PR og kommunikationsfrivillige I 2015 fortsatte vores grafiker Anette med at lave flyers og plakater til vores forening, ligesom hun opdaterede Girlz Uniteds logo ved at erstatte postnummeret 2300 med Kbh i anledningen af, at vi udvidede til Nordvest. Hun lavede også et helt nyt Kidz United logo, som komplimenterer vores originale logo. Stine Netman fortsatte sit arbejde som vores webmaster. I slutningen af året takkede Stine af efter at have gennemført et fantastisk stykke arbejde med at integrere vores nu to domæner: girlzunited.dk og kidzunited.dk. Kort tid efter fik foreningen Tamas som ny webmaster. Endelig blev vores kommunikationsudvalg også udvidet med Rebecca; en tidligere instruktør i Farvefabrikken i Amager Øst. Rebecca arbejdede meget aktivt på at udvikle vores kommunikative profil og skrev en lang række af artikler og pressemeddelelser til lokalaviser og vores nyhedsbrev. Hun lavede også en ny informationsfolder om Girlz United. Samtidig arbejdede Stine Karlsson, som også var instruktør tilknyttet Amager Pigekøkken Go Big i foråret, i hele 2015 på vores nyhedsbrev som ansvarlig for at sætte det op og få det sendt afsted til vores medlemmer. 16

17 REGNSKAB 2015 INDTÆGTER REALISERET BUDGET AFVIGELSE Kontingent (148 betalende medlemmer) Medlemstilskud (inkl. differencen for både 2014 & 2015) Udviklingspuljen FerieCamptilskud Lederkursustilskud Kulturstyrelsen Andre puljer, fonde & donationer Deltagerbetaling Andet (renter, kagesalg, salg af merchandise, etc.) INDTÆGTER I ALT UDGIFTER REALISERET BUDGET AFVIGELSE Lønomkostninger, projektleder, 27 t./u. + projektansatte Honorarer Omkostningsgodtgørelser Kurser og workshops Eventdeltagelsesudgifter (tværgående aktiviteter) Forældremøder og sæsonafslutninger Amager Pigekøkken Farvefabrikken Dansopvisninger PR Administration Forplejning Uforudsete udgifter (materialer til skole/-sfo-samarbejder) UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT EGENKAPITAL Saldo pr. 1/ Årets resultat Difference mellem regnskab og konto 36 EGENKAPITAL I ALT

18 BUDGET 2016 INDTÆGTER Kontingenter (165 medlemmer x 450 kr.) Medlemstilskud (165 medlemmer) FerieCamptilskud Lederkursustilskud Udviklingspuljen Andre tilskud/puljer/fonde Deltagerbetaling 2200 Salg/donationer/renter 1500 INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Lønudgifter, leder, 29 t/u Omkostningsgodtgørelse 2000 Kurser & workshops Honorarlønninger Eventworkshops Amager Pigekøkken Farvefabrikkerne Dans 3000 Tværgående aktiviteter 6000 PR Administration Forplejning Uforudsete udgifter 5000 UDGIFTER I ALT RESULTAT FOR EGENKAPITAL Saldo pr. 1/ EGENKAPITAL I ALT

Årsregnskab 2013 - Girlz United

Årsregnskab 2013 - Girlz United Årsregnskab 2013 - Girlz United Driftsresultat 1. januar - 31. december 2013 Note Resultat Budget Afvigelse 1 Kontingent & deltagerbetaling: Pigekøkken 3650 22750-19100 2 Deltagerbetaling Amager Pigekøkken

Læs mere

Tak for udfyldelse af evalueringsskema for projektet "Kvalitetssikring af Girlz United", hvor I har fået bevilget 57000 kr. fra Brobygningspuljen.

Tak for udfyldelse af evalueringsskema for projektet Kvalitetssikring af Girlz United, hvor I har fået bevilget 57000 kr. fra Brobygningspuljen. Kære Girlz United Tak for udfyldelse af evalueringsskema for projektet "Kvalitetssikring af Girlz United", hvor I har fået bevilget 57000 kr. fra Brobygningspuljen. Når vi har modtaget kopi af alle bilag

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Side 1 af 18

ÅRSBERETNING 2013. Side 1 af 18 ÅRSBERETNING 2013 Side 1 af 18 INDHOLD Tak for endnu et år Om Girlz United Faste aktiviteter Farvefabrikken deler sig i to Funk og Street Dance MTV Dans Amager Pigekøkken bliver til Filmklubben Folk i

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Den 19. marts 2014 REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Tilstede: Anna Rosenblad, Lise Johansen, Jakob Bondesen, Hans Præstbo, Marianne Kjær, Anja Storgaard, Mette Kirk, Bente Haugbøl,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde d. 21. januar 2016 således, at Kirstine Fabricius blev nyvalgt formand, Henning

Læs mere

Fanø Kunst Festival 2016 1 O FEB. 2016. MODTAtET FANØ KOMMUNE. Fanø Kommune. Bøme- & Kulturudvalget. Att. Niels Heinel. 5. - 8.

Fanø Kunst Festival 2016 1 O FEB. 2016. MODTAtET FANØ KOMMUNE. Fanø Kommune. Bøme- & Kulturudvalget. Att. Niels Heinel. 5. - 8. Fanø Kommune Bøme- & Kulturudvalget Att. Niels Heinel MODTAtET 1 O FEB. 2016 FANØ KOMMUNE Fanø Kunst Festival 2016 5. - 8. maj Arrangør: Fano Kunstfestival Ansøgning om midler til afvikling af Fanø Kunstfestival

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Foreningsarrangementer i foråret 2017

Foreningsarrangementer i foråret 2017 Foreningsarrangementer i foråret 2017 DGI Storkøbenhavn (DGI), (IFK) under Danmarks Idrætsforbund og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i s Kommune har indgået et strategisk samarbejde for at arbejde

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Amager Byttemarked i Prismen Dato for projektets afholdelse? 9.6.2013 Ansøgt beløb: 9000 kr. Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: Bevilget beløb: 9000 kr. Forbrug på event:

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Årsberetning Hvad er der sket siden sidste generalforsamling? Vejen den 18. februar 2016

Årsberetning Hvad er der sket siden sidste generalforsamling? Vejen den 18. februar 2016 Vejen den 18. februar 2016 Årsberetning 2016 Hvad er der sket siden sidste generalforsamling? Weekend træning Vi har i 2015 valgt at fortsætte med weekend træning hver anden weekend. Vi har prøvet os lidt

Læs mere

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 1. Valg af dirigent Jytte Rusbjerg blev valgt. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011 Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011 Formål At sætte fokus på andre udtryksmuligheder via dans. At vise en bred vifte af dansearter for

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen HVEM ER VI? Konceptet og ideen bag Sportsmakker er skabt af to sportsglade fyre, der har en fælles passion for at motivere flere til at dyrke idræt. Daniel Thomsen & Michael Mark har begge flere års erfaring

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1.

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1. Maja Nusbaum Fruerstuevej 3, 1. 5700 Svendborg Tlf. 21 42 73 96 Mail: m_nusbaum@hotmail.com Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg Overordnet vurdering

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Referat fra Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Formanden bød velkommen og opdaterede deltagerlisten. Der var 22 deltagere tilstede.

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog

Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog -------------------------------------------------- Inspiration til planlægning af gymnastikskoler & -lejre i DGI Vestjylland Leg Sjov Aktivitet Udfordringer - Venskab

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

GENERALFORSAMLING FAMILIEIDRÆT

GENERALFORSAMLING FAMILIEIDRÆT GENERALFORSAMLING FAMILIEIDRÆT Torsdag d. 16. marts 2017, kl. 17:15-18:00 Hvor: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100, København V (lokale i kælderen) 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller. 2.

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer særligt blandt minoritetsunge. Københavns Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere