Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice"

Transkript

1 Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund Servicering og samarbejde med virksomheder Jobcenter Rebilds hensigtserklæring for samarbejde med virksomhederne Sådan vil Jobcenter Rebild gerne opfattes af virksomhederne Samarbejdsmodeller Guldmodellen Sølvmodel Bronzemodellen Systematiseret og kvalitativ virksomhedskontakt Opkvalificering af medarbejdere Kampagner Virksomhedsarrangementer Forudsætninger for implementering af strategien Business Case... 9 Investering... 9 Finansiering Baggrund 2

3 Rebild Kommunes vision 2025 Sundt erhvervsliv En del af Rebild kommunes vision 2025 er et sundt erhvervsliv. Flere virksomheder er en forudsætning for at skabe vækst, derfor skal vi fastholde de virksomheder der er, skabe flere arbejdspladser og samtidig tiltrække nye virksomheder. Det betyder, at vi hele tiden skal byde på det som eksisterende og kommende virksomheder efterspørger. Det er også vigtigt, at vores erhvervsservice er fleksibel og hurtig med én indgang til kommunen. Jobcenter Rebilds virksomhedsstrategi vil understøtte dette. En væsentlig del af et sundt erhvervsliv handler om et godt samarbejde mellem kommunes virksomheder og jobcentret. Virksomhedsstrategien vil sikre en fleksibel og hurtig indgang for virksomhederne, såfremt de ønsker at rekruttere - fastholde eller uddanne medarbejdere. Strategien er efterspørgselsorienteret og udarbejdet med afsæt i en undersøgelse af, hvad virksomhederne i Rebild ønsker af service på beskæftigelsesområdet. Undersøgelse viste følgende, som strategien er bygget op omkring: 1. Der er et potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne i kommunen og der vil være gevinster af tiltag, der udbreder virksomhedernes kendskab til jobcenterets services. Et flertal blandt virksomhederne har efter eget udsagn et begrænset kendskab til jobcenterets service, men signalerer samtidig en stor interesse for at vide mere om jobcenterets services. 2. Virksomhederne efterspørger flere serviceprodukter fra jobcenteret, der kan øge deres valgmuligheder, når de skal rekruttere eller fastholde medarbejdere. Det peger på, at der er behov for at udvikle og synliggøre serviceprodukter inden for jobcenterets rekrutterings- og fastholdelsesservice. 3. Virksomhederne ønsker forskellige grader af samarbejde med jobcenteret. Ca. 45 pct. af virksomhederne betragter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og ønsker tætte samarbejdsrelationer til jobcenteret. De øvrige 55 pct. af virksomhederne betragter jobcenteret som en serviceleverandør, som virksomhederne kan vælge at trække på, når de har et konkret behov. Mange virksomheder har en høj serviceefterspørgsel i samarbejdet. Et udvidet samarbejdet med virksomhederne vil forventeligt kunne styrke effekterne af beskæftigelsesindsatsen, men vil samtidig kræve flere ressourcer til en øget virksomhedskontakt og til et stigende servicetræk fra virksomhederne. 2. Servicering og samarbejde med virksomheder 3

4 Jobcenter Rebild ønsker at styrke samarbejdet med virksomhederne og dermed sikres, at flest mulige borgere får en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette skal ske ved en mere opsøgende indsats både i forhold til nybesøg og ved tættere kontakt til eksisterende samarbejdspartnere. Ligeledes ønskes det at flere virksomheder oplever en høj kvalitet i samarbejde. Både i form af den individuelle professionalisme fra de jobkonsulenter, som besøger virksomhederne men også i form af en mere ensartet, systematiseret og fokuseret indsats i samarbejdet. Virksomhedsrettede tilbud i indsatsen for ledige og sygemeldte, er erfaringsmæssigt den mest effektivt dokumenterede metode til at fastholde og skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor vil Jobcenter Rebild i videst mulig omfang etablere virksomhedsrettede aktiviteter for ledige og sygemeldte på virksomhederne. Dette understøttes gerne af opkvalificering, således at det sikres, at borgeren bliver ansat i virksomheden efterfølgende. Konjunkturerne og de mange reformer på beskæftigelsesområdet har medført et behov for, at flere virksomheder ser muligheder i at åbne dørene for flere borgere, og at virksomhederne får mere gavn af og bliver endnu bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere. Mange virksomheder bruger allerede nu Jobcenteret i forbindelse med rekruttering af ny arbejdskraft og fastholdelse af sygemeldte, men det skulle gerne være endnu flere. Jobcenter Rebild vil ligeledes gerne medvirke til at øge den geografiske mobilitet på arbejdsmarkedet, da såvel rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne som lediges og sygemeldtes beskæftigelses- muligheder ikke begrænses af kommunegrænser. Vi vil ligeledes styrke vores samarbejde med Rebild Kommunes Erhvervskontor. Vi samarbejder allerede i dag omkring virksomhedsarrangementer og ved sambesøg, men dette samarbejde kan intensiveres. 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring for samarbejde med virksomhederne Vi vil være virksomhedernes oplagte samarbejdspartner. Vi vil have fat i jobbene, inden de bliver slået op. Vi vil behandle virksomhederne som kunder, men hvor vi også kan stille krav og forhandle. Vi vil være en servicevirksomhed, hvor virksomhederne også bruger os til rekruttering og fastholdelse Vi vil udvikle nye og eksisterende samarbejder med virksomhederne Vi vil i en professionel dialog med virksomhederne og via den vej skabe tillid til jobcenteret Vil vi sikre et hurtigt og godt match Vi kontakter gerne andre jobcentre for virksomheden, såfremt den kvalificerede arbejdskraft ikke bor i Rebild Kommune. 2.2 Sådan vil Jobcenter Rebild gerne opfattes af virksomhederne Ubureaukratisk. 4

5 Det skal opleves som ubureaukratisk at samarbejde med jobcentret. Derfor vil virksomhederne kunne modtage hjælp ved udfyldelse af blanketter og lign. Hurtigt og effektivt. Der skal være hurtig respons tid, når der efterspørges nye medarbejdere. Der oprettes én indgang til jobcentret via fastnummer og mailadresse. Jobcenter Rebild kontakter virksomhederne indenfor 24 timer. Tilgængelighed Jobcentret skal være tilgængeligt for virksomhederne. Virksomhederne skal kunne komme nemt igennem til jobcentret og få fat i rette person. Professionel rådgivning Jobcentret skal sikre, at der altid sker en forventningsafstemning med de virksomheder, vi samarbejder med vi skal hjælpe virksomhederne så meget som muligt, men vi skal ikke love noget, vi ikke kan holde. Servicestandarder Der skal fastlægges synlige servicestandarder, der sikrer rammerne for en ensartet, effektiv og hurtig behandling af henvendelser fra virksomhederne 3. Samarbejdsmodeller På baggrund af den udarbejdede virksomhedsanalyse tilbydes virksomhederne forskellige muligheder for samarbejde. Hvilken model virksomhederne vælger registreres, således at arbejdet bliver struktureret og systematiseret. 3.1 Guldmodellen Jobcenter Rebild indgår i et samarbejde med en række virksomheder, som stiller sig til rådighed som Partnerskabsvirksomheder. Disse virksomheder stiller et antal praktikpladser til rådighed for borgere, der er udenfor arbejdsmarkedet. For at støtte den ledige udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe i dagligdagen. Målet med dette er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske og fysiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Der udarbejdes en Partnerskabsaftale, som konkretiserer samarbejdet og tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. De virksomheder, som er en Partnerskabsvirksomhed har en kontaktperson på Jobcentret. Guldmodellen indeholder en række ekstra service bl.a. special arrangementer og temamøder mv. Partnerskabsaftale Synliggørelse af virksomheden som officiel samarbejdspartner 5

6 Deltagelse i special arrangementer Mentoruddannelse for virksomhedens medarbejdere Temamøder afholdt af psykologer En fast kontaktperson Partnerskabsaftale med udgangspunkt i virksomhedens behov Rekrutteringsservice (Ledige, som har bopæl i Rebild Kommune) Screening af ledige Afholdelse af samtale med fokus på erfaring og motivation - fagligheden vurderer virksomheden Præsentation af konkrete ledige Fremsendelse af screenede Cvér Service mail omkring ledig arbejdskraft Opkvalificering Medarbejdere Information om brug af jobrotation Jobcentret formidler kontakt til erhvervsskolerne Information om voksenlærlinge, elever og fleksible elevforløb Ledige Opkvalificering til konkrete jobs Hjælp til at finde voksenlærlinge samt information om ordningen Vikar for medarbejdere på uddannelse (jobrotation) Blanketservice Hjælp til udfyldelse af blanketter ved ansøgning af jobcentrets tilbud Fastholdelse af medarbejdere Ambulancetjeneste, møder i virksomheder for at undgå sygemeldinger Oplæg for virksomheder indenfor specifikke områder vedr. fastholdelse Information til virksomhederne om de sociale kapitler f.eks. 56 mv. Temamøder ved psykologer ex. om stress, depression Hjælp til udarbejdelse af syge og fraværspolitik Information om kommunens sundhedstilbud Nyhedsbrev Tilbud om modtagelse af nyhedsbrev Besøg Hvert halve år og efter behov Reaktionstid Indenfor 24 timer kontakter jobcentret virksomheden Fyraftensmøder for virksomheder 3.2 Sølvmodel Denne model indeholder ikke en partnerskabsaftale og er derfor baseret på et mere uformelt samarbejde. Rekrutteringsservice (ledige, som har bopæl i Rebild Kommune) Screening af ledige 6

7 Afholdelse af samtale med fokus på erfaring og motivation - fagligheden vurderer virksomheden Præsentation af konkrete ledige Fremsendelse af screenede Cvér Service mail omkring ledig arbejdskraft Opkvalificering Medarbejdere Information om brug af jobrotation Jobcentret formidler kontakt til erhvervsskolerne Information om voksenlærlinge, elever og fleksible elevforhold Ledige Opkvalificering til konkrete jobs Hjælp til at finde voksenlærlinge samt information om ordningen Vikar for medarbejdere på uddannelse (jobrotation) Blanketservice Hjælp til udfyldelse af blanketter ved ansøgning af jobcentrets tilbud Fastholdelse af medarbejdere Ambulancetjeneste, møder i virksomheder for at undgå sygemeldinger Oplæg for virksomheder indenfor specifikke områder vedr. fastholdelse Information om kommunens sundhedstilbud Nyhedsbrev Tilbud om modtagelse af nyhedsbrev Besøg Hvert halve år og efter behov Reaktionstid Indenfor 24 timer kontakter jobcentret virksomheden Fyraftensmøde for virksomheder 3.3 Bronzemodellen Bronzemodellen tager hensyn til de virksomheder, som kun ønsker service i konkrete situationer f.eks. rekruttering, fastholdelse af en medarbejder eller andet. Denne pakke tilbyder et situationsbestemt samarbejde med følgende services. Rekrutteringsservice (Ledige, som har bopæl i Rebild Kommune) Screening af ledige Fremsendelse af screenede Cvér Opkvalificering Medarbejdere Information om brug af jobrotation Jobcentret formidler kontakt til erhvervsskolerne Information om voksenlærlinge, elever samt fleksible elevforløb Ledige 7

8 Opkvalificering til konkrete jobs Hjælp til at finde voksenlærlinge samt information om ordningen Vikar for medarbejdere på uddannelse (jobrotation) Blanketservice Hjælp til udfyldelse af blanketter ved ansøgning af jobcentrets tilbud Fastholdelse af medarbejdere Ambulancetjeneste, møder i virksomheder for at undgå sygemeldinger Information om kommunens sundhedstilbud Nyhedsbrev Tilbud om modtagelse af nyhedsbrev Besøg Hvert år Reaktionstid Indenfor 24 timer kontakter jobcentret virksomheden Fyraftensmøder for virksomheder Nogle virksomheder ønsker begrænset kontakt med Jobcentret. De ønsker selv at kontakte jobcentret, når de har behov. De vil kun blive tilbudt ovenstående modeller, såfremt de ønsker et tættere samarbejde. Oversigt over samarbejdsmodellerne er ligeledes at finde i bilag Systematiseret og kvalitativ virksomhedskontakt Forudsætninger for en mere systematiseret og opsøgende virksomhedskontakt er at vi kender alle virksomhederne i Rebild Kommune. Derfor har Jobcenter Rebild investeret i adgang til en virksomhedsdatabase (nn-erhverv), som alle job - og virksomhedskonsulenter skal benytte i forbindelse med udsøgning af virksomheder. Det er ligeledes et krav, at virksomhedskontakten registreres, så alle i Jobcentret kan se hvilke kontakter, der er med den pågældende virksomhed. 4.1 Opkvalificering af medarbejdere Et større fokus på kontakt til virksomhederne i indsatsen kræver kvalificerede medarbejdere, som kan håndtere en professionel virksomhedskontakt kombineret med borger indsatsen, det kræver bredere kompetencer. Dette vil betyde en opkvalificering af medarbejderne i varetagelse af den virksomhedsrettede funktion. Jobcenter Rebild investerer i denne. 5. Kampagner 8

9 Jobcentret vil løbende gennemføre kampagner målrettet konkrete områder f.eks. fastholdelse, rekruttering, voksenlærlinge, fleksjob, akademikere mv. 6. Virksomhedsarrangementer I samarbejde med Rebild Kommunes erhvervskontor afholdes der et virksomhedsarrangement hvert år, hvor alle virksomheder i Rebild Kommune er velkommen til at deltage. 7. Forudsætninger for implementering af strategien Den nye beskæftigelsesreform lægger op til, at det virksomhedsrettede arbejde styrkes. I forlængelse af dette og den netop vedtagne beskæftigelsesreform er der behov for en langt mere koordineret og systematiseret tilgang end hidtil. De nye opgaver inkluderer: - Systematiseret opsøgende virksomhedskontakt - Struktureret opfølgning på eksisterende samarbejdspartnere - Udbredelse af kendskab til Jobcenter Rebilds servicemodeller, samt rekruttering af virksomheder til samarbejde af mere eller mindre formel grad. - Koordinering af virksomhedskontakten på tværs i organisationen - Styring af registrering af virksomhedskontakten - Implementering af systematisk registreringspraksis - Afholdelse af virksomhedsbesøg der skal imødekomme det øgede fokus på jobcentrenes virksomhedsservice, herunder styrket rekrutteringsservice, mere omfattende informationsarbejde om fastholdelse og uddannelse, samt opkvalificering. 7.1 Business Case Investering Tovholder på virksomhedsstrategi (½ stilling) Ekstra virksomhedskonsulent med fokus på rekruttering og fastholdelse En indgang for alle virksomheder(hotline, IT- selvbetjening mm.) Opkvalificering af medarbejdere ift. rekruttering (Hvid og Larsen) Opkvalificering af medarbejdere ift. fastholdelse (Tilbud fra M-ploy er vedlagt) 0,25 mio. kr. 0,50 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,20 mio. kr. 0,10 mio. kr. 9

10 CRM værktøj Virksomhedsarrangement som kick off Samlet investering 0,10 mio. kr. 0,050 mio. kr. 1,35 mio. kr. Finansiering Opkvalificering ift. fastholdelse samt virksomhedsarrangement - LBR ansøgning (tilbud fra M-ploy er vedlagt) Tovholder på indsatsen- intern omplacering i jobcentret (½ stilling) Opkvalificering af medarbejdere ift. rekruttering- finansieres af jobcentret En indgang samt ekstra virksomhedskonsulent finansieres via færre på forsørgelse Samlet finansiering 0,15 mio. kr 0,25 mio. kr. 0,20 mio. kr. 0,75 mio. kr.* 1,35 mio. kr. *forbedret rekrutteringsservice forventes at kunne reducere antallet af forsikrede ledige med 15 årspersoner svarende til 1,8 mio. kr. Øget fokus på fastholdelse forventes at kunne reducere udgifter til sygedagpenge. Grundet sygedagpengereformen er det svært at vurdere den konkrete økonomiske effekt. 8. Implementering I forbindelse med implementering af strategien udarbejdes en konkret projekt- og handleplan med mål, delmål samt forventede resultater. Således at det er muligt at måle og anskueliggøre om indsatsen har den forventede effekt. 10

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder PROJEKTRAPPORT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oversigt over de vigtige læringstemaer... 4 Workshops i 16 jobcentre om matchning... 6 Organisering af

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

BE 25.2.2014- Ad pkt. 5

BE 25.2.2014- Ad pkt. 5 BE 25.2.2014- Ad pkt. 5 Carsten Koch-udvalget Carsten Koch-udvalgets rapport med anbefalinger blev drøftet på bestyrelsens møde den 21. januar 2014 og efterfølgende sendt i høring hos medlemsorganisationerne

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere