FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD"

Transkript

1 FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN side 1 -

2 INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT Miljøkontoret på Allerød Bibliotek... 5 Agenda 21 projektarbejde for Allerød Kommune... 6 Agenda 21 borgerprojekter... 8 Indtægtsdækket virksomhed... 8 Konklusion... 9 TIMEOPGØRELSE OG -BUDGET ARBEJDSPROGRAM Drift af Miljøkontoret på Allerød Bibliotek Agenda 21 projektarbejde for Allerød Kommune Agenda 21 borgerprojekter BUDGET OVERSIGT IDEER TIL FREMTIDEN side 2 -

3 INDLEDNING Formålet med Foreningen Grøn Guide i Allerød er at få borgere samt skoler, institutioner, klubber, virksomheder osv. til at ændre levevis, undervisning, drift og andre aktiviteter i bæredygtig retning. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtig udvikling betyder at tænke langsigtet og i blivende værdier. Bæredygtig udvikling skal ses i tre dimensioner: - Miljømæssigt - Samfundsmæssigt - Økonomisk VISION Alle lokale borgere (alle rødder) er bevidste om hvad bæredygtig udvikling er og handler derefter. MISSION Foreningen Grøn Guide formidler og katalyserer bæredygtighed til borgere, politikere og forvaltning på en måde som ikke er afhængig af partipolitik. Foreningen Grøn Guide er græsrøddernes og borgergruppernes talerør og fører aktiv dialog med politikere og forvaltning. STRATEGI Foreningen Grøn Guide er: - selvstændig og uafhængig på trods af den økonomiske støtte fra Allerød Kommune - borgerstyret og borgerforankret - en 2-vejs kommunikationskanal - et samarbejde på realistiske præmisser - ambassadør for en bæredygtig udvikling - igangsætter - netværksskaber og inddrager borgere - formidler af det gode eksempel frem for den løftede pegefinger Den Grønne Guide Foreningen ansatte en grøn guide/lokal miljøvejleder på fuld tid i marts 1998 med støtte fra Allerød Kommune og Den Grønne Fond. Den Grønne Fond ophørte med at støtte foreningen den 31. august Herefter har Allerød Kommune støttet foreningen. Fra den 1/ er Den Grønne Guide ansat af Allerød Kommune. Den Grønne Guide har en koordinerende, formidlende og igangsættende funktion i forhold til projekter, er sparringpartner for borgergrupperne, informationsindsamler samt kontaktskaber mellem grupperne, forvaltningen og andre samarbejdspartnere. Samarbejdet med Allerød Kommune prioriteres højt. Fordelingen af Den Grønne Guides tid foregår efter denne model: 50% til aktiviteter med borgere, bestyrelse og miljøkontor, administration, kurser, netværk o.l. 50% til kommunale aktiviteter. Indsatsen i 2011 var ifølge timeregnskabet 870 timer svarende til 53%. Se i øvrigt Arbejdsprogram 2012 i dette dokument. - side 3 -

4 BESTYRELSEN Foreningen Grøn Guide i Allerøds bestyrelse er daglig arbejdsgiver for Den Grønne Guide. Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder om året, og her tilrettelægges arbejdet for den kommende periode i samarbejde med Den Grønne Guide. Dertil kommer diverse temamøder og projektmøder. Desuden administrerer bestyrelsen den lokale finansiering, står for foreningens regnskab, og hjælper med kontakt til vigtige lokale aktører. Som følge af Allerød Kommunes budgetforlig samt kommunens nye organisering refererer foreningen i forvaltningen til Natur- og Miljøafdelingen. Forvaltningen har uddelegeret styringen af den daglige drift og økonomien til foreningen. Politisk refererer foreningen til Klima- og Miljøudvalget. Byrådets Råd for Bæredygtig Udvikling gennemgår bestyrelsens årlige projektplaner og indstiller dem til Klima- og Miljøudvalget. Formand Jette Kragh Vestvej 45, 3450 Allerød Telefon Kasserer Leif Høyby Gl. Lyngevej 97, 3450 Allerød Telefon Grøn Guide Tommy Dal Allerød Bibliotek Telefon Bestyrelsen består af seks personer og Den Grønne Guide, således at der for hver af de seks foreninger/- grupper/råd kan udpeges en repræsentant samt eventuelt en suppleant til bestyrelsen. Desuden kan en repræsentant fra forvaltningen deltage som observatør i bestyrelsens arbejde. Da møderne er åbne kan både bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og andre interesserede i øvrigt deltage i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen ult Navn Jette Kragh Leif Høyby Svava Lykkegaard Mette Thoresen-Lassen Torsten Dybkjær Michael Mannstaedt Tanja Cederholm Agnete Fog Carl Johan Møller Tommy Dal Niels Erik von Freiesleben (observatør) Forening/gruppe/råd Agenda 21 gruppen Bæredygtig Kommuneplan Agenda 21 gruppen Grønne Institutioner Danmarks Naturfredningsforening Dansk Cyklistforbund Rådet for Bæredygtig Udvikling Spildopmagerne / Allerød Genbrug Den Grønne Guide Natur og Miljøafdelingen, Allerød Kommune - side 4 -

5 ÅRSRAPPORT 2011 Miljøkontoret på Allerød bibliotek (610 timer) Siden januar 2010 har det nye Miljøkontor på Allerød Bibliotek været base for Den Grønne Guide. Det har forøget arbejdsglæden væsentligt for Den Grønne Guide, for her er både fine fysiske rammer, et nemt og positivt samarbejdsmiljø med bibliotekets medarbejdere, og et godt sted at møde borgerne. Miljøkontoret ligger på 2. sal og Den Grønne guide har fast åbningstid hver torsdag. Med god skiltning er det ikke svært for borgerne at finde vej til Miljøkontoret. Der er stadig mindst lige så mange borgere som tidligere, der har henvendt sig, dog mest på telefon og mail. Den Grønne Guide har betjent de borgere som besøgte biblioteket for at få energivejledning, låne elsparemålere, klimapistoler og andet klimaudstyr, få kompost-information, få oplysning om naturområder og lokale cykelruter, aflevere brugte batterier, og meget andet. Lageret med grej til gågadearrangementer er efter en del søgen placeret i et lille lokale, som deles med biblioteket. Det er ikke optimalt, men det fungerer. Den Grønne Guides informationsindsats med udgangspunkt fra biblioteket passer fint ind i bibliotekets deltagelse i et pilotprojekt med miljøledelse i de kommunale institutioner. Synlighed og PR Den Grønne Guide arbejder ind i mellem på rådhuset med Agenda 21 og Green Cities projekter. Sammen med det nye Miljøkontor på biblioteket er visionen om en placering med større synlighed og et bedre arbejdsmiljø indfriet. Forhallen i biblioteket bruges til skiftende udstillinger og det er nemt for Den Grønne guide at samarbejde med biblioteket om udstillinger her. Temaerne har i år været Levesteder i Haven, Vi cykler til arbejde, Liv i haven med æbler uden gift. Generelt har udstillingerne vakt opmærksomhed, hvilket bekræftes af bibliotekets ekspedition. Adressekartoteket vokser støt og er på ca kontakter opsamlet ved arrangementer undervejs. Der udsendes en nyhedsmail en - to gange om måneden, i alt 17 nyhedsmails i år. Der er en del positiv respons på nyhedsmailen. Nyhedsmail-funktionen er omlagt til et mere stabilt system en egentlig mailingliste, hvor det er nemmere at styre de mange modtagere. Den grønne klumme i Allerød Nyt Grønne linier fortsætter. Den bringes i gennemsnit ca. hver anden uge. Klummen med logo skrives sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Natur & Ungdom og Vestre Hus Børnenaturcenter. Den Grønne Guide er tovholder på redaktionsgruppen, som fungerer ret uformelt og medlemmerne skriver uopfordret, når der sker noget nyt i naturen og miljøet. Hjemmesiden har et smukt, enkelt og brugervenligt design og nu er hjemmesiden CO 2 - neutral. Nyheder og tema fremtræder tydeligt, og forsiden er bl.a. forsynet med små miljøinformationer, der skifter hvert 15. sek. Der er gennemsnitligt ca. 600 besøg på hjemmesiden om måneden. Der er udsendt en del pressemeddelelser i løbet af året, hvoraf de fleste er bragt som artikler i Allerød Nyt og Frederiksborg Amtsavis. I alt er det blevet til ca. 70 store og små artikler og omtaler i aviserne og på deres hjemmesider. - side 5 -

6 Netværk og øvrig administration Den Grønne Guide har deltaget i et lille antal faglige temamøder/konferencer, div. vidensopsamling og bestyrelsesmøder samt møder med Natur & Miljøafdelingen på rådhuset. Der er skrevet en månedlig logbog og den nærværende årlige projektplan. Følgende netværk har været prioriteret: Samarbejde med de nordsjællandske grønne guider og udveksling af arbejdskraft dette netværk bør styrkes. Den Grønne Guide har deltaget i forårskonference for Green Cities. Miljøkontoret kræver løbende lidt indretning og vedligeholdelse, opdatering af informationsmateriale og it-udstyr samt øvrig administration. Agenda 21 projektarbejde for Allerød Kommune (i alt 870 timer) Foreningen har løst opgaver for Forvaltningen, de kommunale virksomheder og Rådet for Bæredygtig Udvikling. Uden Den Grønne Guides bistand ville denne arbejdskraft enten bortfalde eller skulle løftes af forvaltningen. Green Cities, Agenda 21 puljen og styregruppen (90 timer) Den Grønne Guide har løbende deltaget i kommunens ambitiøse miljøarbejde, herunder arbejdet med Green Cities målene, sparring til afledte projekter og revision, samt deltaget i møder med Forum for Bæredygtig Udvikling. Den Grønne Guide er involveret i borgeraktiviteter til flere af Green Cities målene. Den Grønne Guide deltager i møderækken med Agenda 21 gruppen på rådhuset for at sikre en god kommunikation med de borgerrettede aktiviteter. Grønne regnskaber og miljøledelse (0 timer) Et mål i Green Cities er indførelse af miljøledelse. Forvaltningen har pga. besparelser ikke arbejdet videre på projektet, så Den Grønne Guide har ikke gennemført nogen aktiviteter. Grønne daginstitutioner (40 timer) Den Grønne Kuffert er under forandring: Sammen med Den Grønne Guide i Furesø arbejdes der på at omdanne kufferten til at indeholde miljøaktiviteter for børn. Kufferten skal understøttes af en samling af gode ideer på hjemmesiden i sparring med daginstitutionerne. Det Mini-Grønne Flag er uddelt en gang i år. Grønne skoler og Den Grønne Karavane (300 timer) Folkeskolernes lærere og elever gør løbende brug af Den Grønne Guide i forbindelse med projektarbejde, temauger o.l., fx økologitema på Blovstrød Skole. De grønne kontaktlærere har fået en række nyhedsmails og tilbud, senest en klimakuffert til brug i 8.-10kl. Årets helt store skoleprojekt var igen i år Den Grønne Karavane, som er et fælles grøn guide projekt, der rejser rundt mellem skolerne. Den Grønne Karavane besøgte denne gang Lynge Skoles mellemtrin med 230 elever og fik en solid opbakning af både lærere og forældre. Masser af forskellige miljøværksteder, debat og udstilling. Alle børn og lærere i klasse fik tre dage, hvor den almindelige skoledag blev forandret på kryds og tværs, og hvor miljøet er i fokus med spil, billeder, fuglekasser, madlavning, kunst, planter, biograf, avis, foto, miljøjagt, klima og energi. Karavanen kommer med samtlige materialer og alle undervisningsvejledninger, og det kræver stor forberedelse og søgning af fondsmidler. Men resultatet og synligheden taget i betragtning er det absolut det hele værd. Den Grønne Guide har sammen med Den Grønne Karavane i år besøgt fem skoler, og dermed har mere end børn og voksne haft tre dages intensiv miljøundervisning. Den Grønne Karavane har siden starten rundet mere end deltagere. På hjemmesiden findes alle undervisningsvejledninger, som er tilgængelige for skoler i hele landet se mere på - side 6 -

7 Vestre Hus Børnenaturcenter (20 timer) I august afholdt Vestre Hus Børnenaturcenter igen i år en Grøn Dag med 10 værksteder sammen med Den Grønne Guide og en række naturvejledere og pædagoger. Målgruppen var alle daginstitutioner og fritidshjem, og i år deltog mere end 500 deltagere i løbet af dagen. Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler (60 timer) Den Grønne Guide har sammen med Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling, sundhedsteamet på rådhuset og Pauli Cykler gennemført Vi cykler til arbejde kampagnen igen i år. Alle virksomheder med over 5 ansatte og alle daginstitutioner og skoler blev inviteret af borgmesteren. Der var arrangeret en lokal konkurrence vundet af hhv. Widex og Hjemmeplejen. Borgmesteren overrakte præmierne ved et åbent arrangement på biblioteket. I alt deltog 54 cykelhold med 574 deltagere fra virksomhederne i Allerød. Det er første gang vi har oplevet en nedgang i deltagerantallet, som måske skyldes at flere virksomheder, bl.a. Allerød Kommune ikke har betalt det symbolske deltagergebyr for deltagerne. Skolerne blev inviteret til at deltage i børnekampagne Alle Børn Cykler, der ligner de voksnes kampagne. Alle seks skoler deltog med i alt deltagere. Cykler til Sandholm (20 timer) Cykelværkstedet på Center Sandholm kom i gang igen, der blev leveret lidt flere cykler og der blev startet en eftersøgning på brugte cykler i større mængder. De blev fundet i Næstved og på Materielgården, og der blev bevilget transport. Samtidig blev borgerne opfordret til at levere cykler til centret. Men projektet strandede igen, da cykelsmeden på centret blev sagt op og pt. vides det ikke om værkstedet fungerer. Projektet stopper hermed, med mindre Center Sandholm selv udviser et holdbart initiativ. Råd for Bæredygtig Udvikling og Det Grønne Råd (40 timer) Rådet for Bæredygtig Udvikling har i årets løb afholdt fire møder. Rådet har udtalt sig om lokalplaner og planstrategi. Rådet har bl.a. afholdt en bustur til Hillerød for at se på større projekter med solenergi. Rådet har en vigtig funktion - bl.a. som rådgiver for byrådet, som vagthund i forhold til bæredygtighed (et fast mødepunkt er status for Green Cities arbejdet) og som støtte for Den Grønne Guide. Kommunen har oprettet et Grønt Råd, og Den Grønne Guide deltager som repræsentant for Rådet for Bæredygtig Udvikling. Rådet har haft et møde i årets løb. Liv i haven uden gift (50 timer) Kampagnen Liv i haven uden gift har pt. 95 deltagere. Kampagnen er markedsført ved de udendørs arrangementer: - Levesteder i haven byg redekasser - Udlevering af kompostorm (se nedenfor) - Æblepresning (se nedenfor) Der er ikke sket en stigning i deltagerantallet i kampagnen, da der simpelthen er for travlt ved aktiviteterne til at markedsføre tilmeldingen. Til gengæld er der kommet megen god miljødialog med familierne. Æblepres (20 timer) En tradition er skabt, for nu er det foregået i flere år: Danmarks Naturfredningsforening, biblioteket, naturvejlederen og Den Grønne Guide inviterede en efterårs lørdag borgene til at presse æbler. Mange børn og voksne kom forbi med deres æbler og hjembragte den herligste most samt pulpen i komposterbare poser. Noget af presseudstyret administreres af Vestre Hus Børnenaturcenter og udlånes gratis til grundejerforeninger, haveforeninger og frivillige foreninger. Resten af udstyret udlånes af Barresøgaard. - side 7 -

8 Klima (180 timer) Klimakampagnen fra WWF Sluk lyset blev i år markedsført på en meget enkel måde: Der blev slukket for store dele af vejbelysningen i den pågældende time, og de kommunale huse og erhvervslivet blev opfordret til at følge trop. Kampagnen blev synliggjort for borgerne via nyhedsmail, pressemeddelelse og diverse hjemmesider. Desuden lavede børnene i Børnehuset Søageren bivokslys til beboerne på plejecenter Engholm, hvor lysene blev overrakt ved en lille event. Et nyt projekt Klimafamilie blev startet allerede i 2010 med to temaer: Energiforbedring af boligen og Daglige vaner i husholdningen. 10 familier er samlet og projektet har indeholdt hjemmebesøg med en energivejleder og efterfølgende rapport, udlån af diverse målere, klimavenlig økomad med kokken Kirsten Skaarup, Solenergimøde på biblioteket (meget velbesøgt!) og en længere række småartikler med historier fra klimafamilierne om valg af bil, TV, energiruder, solceller oma. Agenda 21 borgerprojekter Aktiv Fritid (60+50 timer) I år var temaet Unge og kemi. Det krævede en grundig research. Boden på gågaden havde stor opmærksomhed på trods af det ringe vejr, og både effekter og viden er anvendt ved flere lejligheder efterfølgende. Indtægtsdækket virksomhed Fonde og sponsorer (i alt 80 timer) Den Grønne Guide søger løbende forskellige kilder til finansiering af projekterne, dvs. fonde og sponsorer. Det er nødvendigt for at især Den Grønne Karavane kan gennemføres. Desuden har Den Grønne Guide været hyret til to opgaver i løbet af året: Vestre Hus Børnenaturcenter (30 timer) Den Grønne Guide har været købt som ekstra naturvejleder i en uge i maj for daginstitutionerne. Hjemmekompostering (50 timer) Den Grønne Guide er hyret af Forvaltningen til at informere gennem artikler til aviser og beboerblade, deltage i udleveringen af kompostorm fra Genbrugspladsen, og til at give individuel vejledning til borgerne. Artikler og de hyppigst stillede spørgsmål opdateres løbende på hjemmesiden. Materielgårdens lager af kompostbeholdere er ophørt, da ordningen er indstillet, og de sidste beholdere blev formidlet til interesserede borgere. Fremover giver kommunen rabat på køb af beholdere. - side 8 -

9 Konklusion Arbejdsprogrammet for 2011 er fulgt. Samarbejdet med Allerød Kommune er omfattende og dækker mindst den ønskede fordeling af Den Grønne Guides arbejdsindsats. Foreningen har arbejdet på to indsatsområder: De udadvendte aktiviteter med Miljøkontoret, gågadearrangementer, foredrag og undervisning. Der er især fokuseret på borgeraktiviteter knyttet til Green Cities målene. De langsigtede projekter med den strategiske dimension, især gennem Rådet for Bæredygtig Udvikling. Den daglige drift i 2012: - Der bør også fremover afsættes god tid til arbejdet med hjemmesiden og nye medier/kommunikationskanaler. - Borgerrettede aktiviteter som støtter kommunens ambitiøse miljøarbejde prioriteres højt. - Det er vigtigt at prioritere Den Grønne Guides kollegiale netværk, f.eks. gennem projektsamarbejde som udvikling af Den Grønne Kuffert til daginstitutionerne. Samarbejde med Allerød Kommune I følge ønske fra byrådet skal Den Grønne Guide arbejde op imod halvdelen af tiden med kommunens Agenda 21 projekter. Dette mål er mere end opfyldt. Medlemskabet af Green Cities peger oplagt på Den Grønne Guides deltagelse i borgeraktiviteterne knyttet til arbejdet med målene. Den Grønne Guides projekter for især skoler og daginstitutioner har haft en stor vægt, og det er netop her at Agenda 21 skal bruges i praksis. Desuden er der en nem dialog i hverdagen med medarbejderne i Natur & Miljøafdelingen på rådhuset. Agenda 21 borgerprojekter Foreningerne og grupperne bag Den Grønne Guide deltager frivilligt i flere af de projekter, som allerede indgår i kommunens Agenda 21 og Green Cities projekter. Bestyrelsen har derfor ud over arbejdet med at styre foreningen Grøn Guide - koncentreret kræfterne om standen på Aktiv Fritid og arbejdet i Rådet for Bæredygtig Udvikling. - side 9 -

10 Timeopgørelse og budget Timer Budget Forbrug Budget med orlov Budget uden orlov Miljøkontoret på Allerød Bibliotek Åbningstid med betjening af 700 borgere: Pers., tlf. og mail Anskaffelse og udlån af diverse energiudstyr Indretning af Miljøkontor og lager Udstillinger+ opdatering af brochurer, bøger, effekter Vedligehold og opdatering af EDB og AV udstyr Opdatering af hjemmeside PR Almindelig administration: post, telefon, regninger, backup, o.l Vidensopsamling: Netværk, kurser, konferencer, fagblade o.l Regionalt netværk med kolleger Bestyrelsesarbejde: møder, logbøger, projektplaner o.l Timer i alt Allerød Kommune: Udførelse af projektarbejde for og samarbejde med forvaltning og virksomheder Agenda 21 gruppe/ Green Cities Grønne regnskaber og miljøledelse Grønne projekter for daginstitutioner Grønne projekter for skoler Vestre Hus Børnenaturcenter Cykel projekter Råd for Bæredygtig Udvikling + Grønt Råd Liv i haven uden gift Æblepres Klima: Messe, familier, institutioner og evt. nyt borgerprojekt CO2-guide Grønne butikker Fonde og sponsorer Timer i alt Agenda 21 borger projekter Aktiv Fritid Bestyrelsens aktiviteter fx Unge og kemi, foredrag, arrangementer Timer i alt Indtægtsdækket virksomhed Vestre Hus Børnenaturcenter Hjemmekompostering Timer i alt Orlov i 10 uger uden løn 370 TOTAL TIMER side 10 -

11 ARBEJDSPROGRAM 2012 Fordeling i tid ses i Timeopgørelse og budget på de forrige sider. Bemærk at der er to kolonner, hhv. med orlov og uden orlov. Bestyrelsen vil bevilge Den Grønne Guide orlov uden løn i 10 uger = 370 timer til at udføre et mindre forskningsprojekt. Da der endnu ikke er opnået fondsmidler til projektet, er det uvist om projektet bliver gennemført. Den Grønne Guide holder kun orlov, hvis der opnås fondsmidler. Drift af Miljøkontoret på Allerød Bibliotek En ugentlig sen eftermiddag med åbent for borgerne - som altid er velkommen, når Den Grønne Guide i øvrigt er på kontoret. Vedligeholdelse af Den Grønne Guides hjemmeside: Der udsendes nyhedsmail 1-2 gange om måneden. Nyhedsmailen beskriver primært lokale grønne initiativer. Klummen Grønne linier fortsættes i samarbejde med Vestre Hus Børnenaturcenter og Danmarks Naturfredningsforening. Der laves små temaudstillinger i samarbejde med biblioteket. Indretning og vedligeholdelse af Miljøkontoret. Opdatering af EDB- og AV-udstyr til brug for Den Grønne Guide og borgergruppernes arrangementer. Opdatering af informations- og undervisningsmateriale med grønt islæt. Øvrigt dagligt arbejde Vejledning og igangsætning af miljøemner fra borgerne Koordinering og støtte til borgergruppernes aktiviteter Udarbejdelse af logbog til bestyrelsen for Foreningen Grøn Guide i Allerød en gang om måneden Udsendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder Udarbejdelse af den årlige projektplan i samarbejde med bestyrelsen Deltagelse i netværk med kolleger gennem projektnetværk og fælles projekter Efteruddannelse, kurser og konferencer Den Grønne Guide deltager i relevante kurser og konferencer. I 2012 kan Den Grønne Guide gennemføre et relevant kursus, dvs. et kursus som støtter op om kommunens ambitiøse miljøarbejde. Dækning af udgifter til kurser aftales løbende med bestyrelsen. Agenda 21 projektarbejde for Allerød Kommune Det tætte samarbejde med Allerød Kommune og de kommunale virksomheder skal fortsætte. Det har en høj prioritet at bakke kommunen op, når der er politisk vilje til at sætte gang i Agenda 21 arbejdet i de kommunale virksomheder: Skoler og daginstitutioner, Allerød Service, materielgård, produktionsværksted, genbrugsplads, osv. Agenda 21 borgergrupperne i foreningen stiller derfor fortsat sig selv og Den Grønne Guide til rådighed for sparring og kommentarer til alle kommunens Agenda 21 initiativer. Agenda 21 og Allerød Kommunes ambitiøse miljøarbejde styret af Green Cities mål Det forventes at Den Grønne Guide deltager i arbejdet med Agenda 21 gruppen og Natur & Miljøafdelingen på rådhuset og det ambitiøse miljøarbejde styret af Green Cities målene, især borgeraktiviteterne. - side 11 -

12 Grønne projekter for daginstitutioner Den Grønne Kuffert fyldes med ting og aktiviteter for børn og markedsføres i daginstitutionerne. Websitet med grønne, pædagogiske ideer formidles og udbygges i samarbejde med Den Grønne Guide i Furesø. Det Minigrønne Flag markedsføres fortsat som diplom for et velgennemført projekt med f.eks. temaerne fra Den Grønne Kuffert. Grønne projekter for skoler Der skal fortsat bakkes op om undervisningsprojekter som skolerne selv tager initiativ til. Men store undervisningsprojekter som fx Den Grønne Karavane bliver udskudt til Vestre Hus Børnenaturcenter Den Grønne Guide kan igen i år hjælpe som ekstra naturvejleder i en uge i foråret for daginstitutionerne. I forbindelse med Grøn Dag på Vestre Hus Børnenaturcenter afholder Den Grønne Guide et værksted og hjælper med planlægning og udførelse af dagen. Vi cykler til arbejde og Alle børn cykler Kampagnen Vi cykler til arbejde markedsføres lokalt i samarbejde med Dansk Cyklistforbund og sundhedsafdelingen på rådhuset. Senere på året inviteres skolerne til at deltage i børnekampagnen Alle Børn Cykler, der ligner de voksnes kampagne. Hvis Allerød Kommune begynder et struktureret arbejde for cykelfremme, vil Dansk Cyklistforbund og Den Grønne Guide stå klar til dialog. Råd for Bæredygtig Udvikling Den Grønne Guide deltager i rådets aktiviteter, herunder evt. borgermøder og uddeling af årets Agenda 21 pris. Det grønne Råd Den Grønne Guide deltager i rådets møder. Liv i haven uden gift Kampagnen vil indeholde en redekassedag i foråret og en æblepressedag i efteråret for børnefamilier, samt et brev med økofrø til de registrerede deltagere og til formænd for grundejerforeninger og haveforeninger med opfordring til at bruge Den Grønne Guide. Hjemmekompostering Den Grønne Guide har indgået en aftale med Forvaltningen om fortsat deltagelse i informations- og serviceindsatsen, bl.a. med ormeuddeling på Genbrugspladsen. Klima Indsatsen med servicering og aktiviteter for klimafamilier fortsætter. En klimamesse primo 2012 understøttes. Brugernes forslag til energibesparelser på skoler og daginstitution understøttes. Et fælles Green Cities borgerprojekt bliver måske en realitet og kan i så fald understøttes. CO 2 -guide En ny kommunikationskanal med apps, popups og sms er via smartphone og en portal på nettet indføres. Grønne butikker Det er et velbeskrevet koncept med miljøledelse i butikker vores grønne frisør er et eksempel. Det undersøges om der er interesse hos butikkerne, og eventuelt begynder de første butikker at indføre miljøledelse. - side 12 -

13 Agenda 21 borger projekter Aktiv Fritid, foredrag, o.l. Standen ved gågadearrangementet Aktiv Fritid er efterhånden en tradition med skiftende temaer. Årets tema er ikke fastlagt endnu. Samarbejde med Råd for Bæredygtig Udvikling, Danmarks Naturfredningsforening eller andre. Desuden vil Den Grønne Guide deltage i bestyrelsens øvrige aktiviteter, f.eks. arrangement af foredrag. - side 13 -

14 BUDGETOVERSIGT Fremskrivning 2,25% 2,25% Drift INDTÆGTER Allerød Kommune: Projekt Grøn Guide driftstilskud Indtægter udfaktureret Indtægter fonde mv. udgiftsrefusion Renteindtægter Indtægter i alt ,5% 3,0% 3,0% UDGIFTER Løn og personaleudgifter Administration Lokaleomkostninger Informationsprojekter Udgifter i alt Periodens resultat IDEER TIL FREMTIDEN Foreningen Grøn Guide i Allerød har såvel før starten i 1998 som gennem foreningens levetid haft mange store og mindre ideer, hvoraf flere er blevet til virkelighed, mens andre fortsat lever og er nærmere beskrevet i tidligere dokumenter. Blandt de eksisterende endnu ikke opfyldte ideer skal nævnes: Et Agenda 21 center i Byens Hus eller på Allerød Bibliotek, evt. med kommunens planværksted, kombineret Miljø & sundhedscenter, energitjeneste for Nordsjælland, miljøinformation fra forsyningsselskaber, ugens godbidder fra Røde Kors Genbrug og Spildopmagerne mm. Allerød Partnerskab, som er et samarbejde omkring bæredygtighed og lokale forhold i det hele taget mellem kommunen, lokale virksomheder og borgergrupper. Dette bliver nu realiseret gennem EUprojektet Carbon 20 som i første omgang fokuserer på samarbejdet med virksomheder i kommunen. At der engageres flere borgere i projektgrupper fx i samarbejde med grupperne bag foreningen, grundejerforeninger, Allerød Bio, Mungo Park eller andre. Den Grønne Guide opsamler løbende projekt ideer, som kan udføres, hvis ressourcerne er til stede: Grønne Butikker konceptet kører i flere andre byer og forsøges opstartet i Allerød i 2012 Grønt Diplom for Boligorganisationer se mere på grontdiplom.dk Udarbejdelse af diasserier: Hvor kommer vandet/varmen/strømmen/varerne fra og hvor ender det? Nyhedsbrev om sundhed og miljø til daginstitutioner i samarbejde med Sundhedsplejen - side 14 -

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2016 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2015... 5 Miljøkontoret på det nye Allerød Bibliotek/SKOVEN 4... 5 Projekter... 6 Konklusion...

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2015 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2014... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek/Rådhus... 5 Projekter... 6 Konklusion... 7 TIMEREGNSKAB

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2014 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2013... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek... 5 Projekter... 6 Indtægtsdækket virksomhed...

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2013 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2012... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek... 5 Projekter for og med borgere i samarbejde

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD ÅRSRAPPORT 2016 og PROJEKTPLAN 2017 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2016... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek/SKOVEN 4... 5 Projekter...

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H).

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H). ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale H). Medlemmer: Formand Torsten Dybkjær, Erling Petersen,

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grønne guide i Furesø Kommune har lavet i 2011, beskrevet. Rapporten og tidsopgørelsen er lavet den 1. december og derfor er

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009 24.8.2009/ Bæredygtig udvikling/ status 3. kvartal 2009 generelt: Medlemmer: Malmö har meldt sig ud (de vil prioritere kræfterne på svenske samarbejder). Greve er blevet observatør, og der er dialog med

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grøn guide i Furesø Kommune har lavet i 2012, beskrevet. Tidsforbruget på de enkelte aktiviteter er opgjort pr. 26. november

Læs mere

Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide

Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide Aktiviteter Beskrivelse Samarbejds-partnere Tidsforbrug Borgerrettede arrangementer Miljødag 8. maj 2010 Miljødagen blev afholdt i opholdsvejr og var meget velbesøgt

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 27.10.11 kl. 16:30 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet?

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet? BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere borgere i Teknik- Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Miljøkontrollen Agenda 21 centre Hvilke koncepter findes der? 5 Agenda 21

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde mandag den 6. maj 2013 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale C).

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde mandag den 6. maj 2013 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale C). ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 15 Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde mandag den 6. maj 2013 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale C). Medlemmer: Formand Tanja Cederholm, Næstformand Hans Philipsen,

Læs mere

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Oplæg Skoleområdet til Børn- og Skoleudvalg den 30. januar 2014 Fakta om skolerne Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Børn fra anden kommune Blovstrød Skole Kirsten

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Cyklister i Kolding. Nr. 2. April 2003

Cyklister i Kolding. Nr. 2. April 2003 Cyklister i Kolding Nr. 2. April 2003 Turudvalget cykler igen... 2 Generalforsaml... 3 Turplakat forår og sommer 2003... 4 Vi Cykler Til Arbejde... 6 Regnskab for 2002... 7 Hvad tænker du på... 8 Cyklister

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Torsdag den 11.10.12 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt torsdag den 04. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 04-04-2013 Mødet blev holdt torsdag den 04. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer:

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere