1 Infomartion Engineering (IE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Infomartion Engineering (IE)"

Transkript

1 1 Infomartion Engineering (IE) Denne metode er en fase-topdownmodel, som består af fire faser, som skal gennemgås for at identificere den information, som skal danne grundlaget for et it-system. Illustration 1:Fasemodel til ISP processen er gået godt. Illustration 1 Viser IE's faser, som er delt op i en trekant. Hvor toppen viser de overordnede niveau at analyser. I starten af analysen udarbejder information, hvor man laver en overordnet analyse af hele organisationen. I businessareaanalyse vælger man det forretningsområde ud, som man skal arbejde og analyserer dette. Derefter laver man systemplanlægning og design for det system, som skal udvikles. Tilslut bliver systemet programmeret, testet og implementeret i organisationen. Endelig laves en opfølgning på hele systemet, for sikre at hele I de efterfølgende afsnit i dette kapitel, vises metoden i praksis. Det gøres ved at gennemgå alle faserne i metoden forhold til et projekt, som blev udarbejdet på første studieår. Projektet er udarbejdet i maj-juni 2008, og det havde til formål at lave et crm-system til Vinspecialisten i Nyborg, som er virksomhed, som beskæftiger sig med salg af Vin, tobak, spil, og finere specialvarer. 1.1 Lagene Lag 1: Stragiplanlægning I denne fase der laves en overordnet strategiplan for Vinspecialisten, som skal danne grundlaget for de efterfølgende faser. I fasen her skal man se på Vinspecialisten som virksomhed. Ført skal man se på Vinspecialistens situation, stærke / svage sider og muligheder / trusler i forhold til virksomhedens nuværende situation, den overordnede strategi, Situationsanalyse - 1 -

2 Vinspecialists situation SWOT Intern situation Stærke sider God kundebase Medarbejderne kender en del til it God beliggenhed Godt renomme Svage sider Dårlige dataorganisering Dårlige it-vaner Manglende profit Ekstern situation Muligheder Skabe en godt organisering af information i virksomheden Muligheder for ekspansion Dyrke de lokale markeder Trusler Data forsvinder Konkurrence Analyse af Data i regneark nyværende system En tendens til data bliver slettet. Det er svært at finde frem til de ønske kunder Kunder oplysningen blive tit organiseret vis papirlapper, som senere bliver registrere i regneark, hvis man husker det. De forskellige butikkers kunder bliver registreret hver for sig Efter man har fået en overblik over virksomhedens situation, man se nærmere på virksomhedens strategi. Denne tabel er meget kompakt strategiplan, som viser hvordan en strategianalyse kan gribes an. Vinspecialistens overordnede strategi Vision Missionen for Vinspecialisten Nyborg er opfyldelse af kundernes behov for nydelsesprodukter og liebhaveri. Mission Geografisk udvidelse: indehaver har butik i Horsens, hvorfra nye kundekredse kan opstå. Overordnede mål Ekspantion - 2 -

3 Kundepleje CRM Delmål Overtage kunder fra virksomheden i sammen gade Kontakt med kunder i viskeyklubben Fokus på b2b-kunder Når strategiplanen er på plads, kan man gå mere ind under huden på organisationen. Her har vi valgt at arbejde med disse punkter i nedenstående tabel Behov Organisere kundebase Udsende tilbud på produkter til kunder Analyse af kundebasen Problemer Import eksisterende data i regneark til de nye systemer pga. standarter Successfaktore Medarbejderne kan bruge IT-systemet Systemet er driftsikkerts Efter analysen af virksomhedens strategi, skal entitet som skal indgå i systemet identificeres. Der tages udgangspunkt i den del af systemet, som tager sig af se udsende nyhedsbreve til Vinspecialisten kunder. Dette system indeholder følgende entitet: Entitet Beskrivelse Kategori Er kategorier der kan abonneres på Abonnent Modtager nyhedsbrevet, som er sammensat af artikler og fra de kategoriet, som er valgt af abonnenten. Artikel Indeholder den information som findes i nyhedsbrevet I slutningen af denne fase kan man prøve undersøger om valget af entiteter stemmer overens med strategi. Det kan gøre ved at lave en sammenligningsmatrise. Kategori Abonnent Artikel Personale Ekspansion X Kundepleje X X X CRM X X Denne sammenlignings matrix viser kategori, abonnent og artikel dækket strategien udmærket, det betyder, at disse entiteter kan vi arbejde videre med. Ser på personale, har strategien ikke fokus på dette, det betyder at denne entitet kan undlades i den videre analyse

4 1.1.2 Lag 2: Analyse af forretningsområde Hver teknik og lag i IE er målrettet mod diagrammer. Et af hovedelementerne er diagrammer i begyndelsen af processen, som har et højt abstraktionsniveau og som gradvist bliver mere og mere detaljerede/konkrete indtil de til sidst ender ud i brugbare programmer. Figur I denne model repræsentere bokse med skarpe hjørner data, mens bokse med runde hjørner repræsentere aktiviteret. I metodens lag 2 Business area analysis, kan dette diagram f.eks. bruges til udarbejdelse af et funktions og entitets diagram. Generelt består denne fase består primært i analyse af forskellige områder. Entitet og relations analyse Proces og kravanalyse Samt fremstilling af diagrammer til præsentation af disse, som f.eks.: Entitetsmodel (Afsnit 11.1) Funktions hierarki diagram (Figur 6.1) - 4 -

5 Proces afhængighedsdiagram (i stil med Afsnit 12.1, bare uden data lager) Endvidere en definition af attributter og informationsoversigt. Nedenfor, et bud på en funktions og entitets matrix, hvor denne indeholder funktioner og entitetstyper som findes i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, hvilket vi brugte i vores projekt for Vinspecialisten Nyborg på 2 semester. Modtagelse Validering Afsendelse Opbevaring Abonnent RD R Kategori C RU C C Artikel C RU C C C = Create R = Read only U = Update D = Delete Dette diagram kaldes også for CRUD matrix. Interaction analysis kræver endvidere, at man laver en analyse af entitetens livscyklus (Afsnit 12.9), en analyse af proces logikken (Afsnit ) og en klargøring af action diagrams - 5 -

6 (Afsnit 12.8). Analyse af det eksisterende system, kan sikre en glidende overgang fra det gamle til det nye system. En sådan analyse kræver at der laves data flow diagrammer (Afsnit 12.1) og klargøring af en data model med Canonical Synthesis. Canonical Synthesis kan også kaldes for user view analyses. Teknikken går ud på, at tegne bubbel diagrammer, som til sidst samler den information (data) man arbejder med. I ovenstående eksempel bruger vi igen nyhedsbrevene som eksempel. En cirkel med 2 streger omkring repræsentere en nøgle, en streg med én pil for enden en en-til-en relation, mens en streg med to pile repræsentere en en-til-mange relation. Diagrammet kan bruges til at normalisere efter, hvilket ovenstående dog er et dårligt eksempel på, men hvis man forestiller sig, at en modtager også kunne være repræsenteret med andre data et andet sted i systemet, f.eks.: Ville det normaliserede resultat for modtageren være: - 6 -

7 - 7 -

8 1.1.3 Lag 3: Systemplanlægning og design Preliminary data structure design: Målet her er få et overblik over hele systemet. Det involvere også et forsøg på at lave et diagram over databasen. System structure design: I denne fase mapper man virksomhedens forretningsgange om til programmering. Typisk vil man bruge diagrammer til at forklare denne process. Procedure design: Målet er at få lavet de diagrammer som er nødvendige for at få en ordentligt struktur i systemet. For at opfylde dette mål bliver der brugt data navigation diagram(structured program design), dialogue flows, action diagrams og dialoque flow diagrams. Data Navigation Diagram: DND er opbygget strengt hierarkisk. Man starter med at have et root modul og ud fra det modul bygger man så child moduler på, der er ingen begrænsning på hvor mange child moduler der kan være på hver parent. For at skifte mellem de moduler som ligger på samme niveau skal man have færdig-gjort det modul som ligger først. Det er ikke muligt at tilgå et modul længere nede af hierarkiet uden at man har gennemført dem som ligger mellem

9 Det kan beskrives på den måde at root er en klasse, de child man har på den root er metoder. Childs som ligger på den metoder er for-løkker, if, switch etc.de 2 andre diagrammer som er brugt til den hierarkiske del er dialoque flows (se James Martin, Information Engineering, side 302) og action diagrams (s. 265) Ikke-hierarkiske diagrammer: Den metode som der bliver brugt til at beskrive ikke-hierarkisk i IE er dialoque flow diagrams. Dialoque Flow Diagrams: En horisontal line repræsentere vinduer og vertikale linier repræsentere metoder De vertikale linier som har et loop betyder at man kan gå tilbage til den foregående. Hvis de kun har en pil og ikke et loop kan man ikke gå tilbage. I nedenstående eks. er det lavet med oprettelse og afsendelse af nyhedsbreve. De 2 sidste faser er Confirmation og Planing for tehnical design. I Confirmation spørger man sig selv om does it follow IE rules? - kan man svare ja, så er det godt, ellers er det om igen. Planning for technical design er forberedelse til implementering og forberedelse af den tekniske lag

10 Det teknisk lag: Det teknisk lag består også af flere faser. Data design o designer man database, andre filer og de overordnede værktøjer Software design o definere de moduler man skal bruge, udvikling af evt. templates. Udviklingsgrupper. Opsætning af test-krav Cutover design o planlægning af igangsættelse af produktion samt planlægning for kursus for brugere af systemet Operations design o design af sikkerhedsmæssige tiltag, overvåge performance af systemet. Verification af design o test for at sikre sig at det hele kører ordentligt, benchmark og performance System test design o implementering af test og løbende godkendelse test. Implementerings planlægning o oversigt over hvor meget det hele har kostet og planlægning af produktion Lag 4: Construction and cutover I denne sidste fase skal der laves to opgaver: Den første er system-generation, hvor systemet programmeres, databasen dannes. Desuden laves den dokumentation, som der er behov for i den givende kontekst. Den næste opgave, System verifikation, handler om test af systemet, her kan der arbejders med white- eller blackbox test. Det er også her at brugen bliver inddraget for at test og godkende systemet. Når bruger har godkendt systemet, er den sidste fase slut. Efter konstruktionen skal man i gang med lave overgangen fra gamle system til nye system. Her skal der gennemgås følgende opgaver: Den første opgave handler om forberedelse, først udarbejdes en overgangsplan. Desuden bliver den hardware der er nødvendig installeret, og brugerne bliver trænet op til nye system. Ydermere skal de nye software installeres, og de gamle datafiler skal konverteres, så de passer til de nye system. Til sidst evalueres systemet, her kontrolleres ydeevne og om kravene er overholdt

11 1.2 Vurdering af IE I dette afsnit vurdere IE efter det framework, som er beskrevet i bogen Information System development Filosofi Paradigme Under dette punkt arbejder med to begreber: Det første begreb er system, som går ud at komme frem til flere relative sandheder i det samme problemfelt. Det andet begreb er sceince, som handler om at nedbryde problemfeltet til mindre stykker og analysere dem. IE falder helt klar under sciencebegrebet fordi det centrale i metoden handler om at nedbryde problemstillingen til mindre stykker, som efterfølgende kan analyseres. Objectives Domain Target Handler om formålet med metoden. IE har den klar formål at kortlægge den information, som er brugbar til at skaber et informationssystem, og efterfølgende at skabe systemet. Dette punkt handler om at se på metodens arbejdsområde. IE beskæftiger sig med hele virksomheden, fordi metoden går i dybden i analyse af virksomhedens situation, strategi og entiteter. I dette punkt vurderes hvilket mål, som metoden sigter efter. Metoden tager et afsæt i udvikle et nyt system fra bundet af i en virksomhed Model (Bjarne K.) I dette punkt i vurderingen af IE, ser man på hvilken type modeller der bruges i metoden. I den første fase består modellerne mest af skemaer, som indeholder tekst. Det ses tydeligt af strategiplanen og swot-analysen. Disse modeller skal bruges til at strukturere tekst i en forudbestemt rækkefølge. I fase 2 anvendes modeller, som består af billeder / ikoner.. Her anvendes bubblediagrammer, som består cirkler, som er forbundet med pile. Ydermere arbejders der også med E/R diagrammer, også består af firkanter, som er forbundet med pile. Ydermere anvende et actiondiagram, som på sammen måde består af kasser, som er forbundet med relationer. I fase 3 bliver der også arbejdet med

12 tegninger, her bliver der brugt færre figurer end i fase Telnikker og værktøjer Der bliver i metoden brugt en del teknikker til udarbejdelse af f.eks. forskellige diagrammer: Action diagrams Entitetsmodel (Afsnit 11.1) Funktions hierarki diagram (Figur 6.1) Proces afhængighedsdiagram (i stil med Afsnit 12.1, bare uden data lager) De forskellige teknikker er placeret på de 4 lag (som nævnt tidligere) og bliver brugt som konkrete teknikker og ikke som et generelt værktøj i udarbejdelse af systemanalyserne. Af værktøjer findes der blandt andet et værktøj lavet af Texas Instruments, som hedder Information Engineering Facility. Af nyere værktøjer findes der Visio, som understøtter nogen af Martins teknikker. Information engineering er ikke kun et udviklings værktøj, men også godt til projekt management Scope Er betegnelsen for metodens spillerum. IE er en metode, som dækker en stor del af et systems udviklings cyklus. Af figur 28.3 i A&F fremgår det, at metoden er dækkende inden for strategi, analyse, logisk design, fysisk design, og test. Metoden dækker ikke programmering ret meget, det ses tytdeligt i fase lag 4, som handler om contruktion og cutover. Dette lag er ikke beskrevet som grunddigt i A&F. I lag 4 skal skal der også implementeres, evalueres og vurderes vedligeholdelse. Det er punkter, som metoden ikke er dækkende over for fordi der bliver lagt vægt på analyse arbejdet. Ud fra dette scope, kan der udledes er metoden arbejder mere på analytiske plan end på det udførende plan. Metoden her henvender sig til brugere, som kender en del til strategi og markedsføring. Metoden kunne med fordel bruges, hvis man ønske at lave en webstrategi, hvor analyse af målgrupper og marked er vigtige faktorer

13 1.2.5 Output Dette punkt i vurderingen af metoden ser på hvilken produkter, kommer til syne ved bruges af metoden. I IE handler der først og fremmets om at analyse sin virksomhed og finde frem til den information, som findes i organisationen. Denne information skal bruges til at danne grundlaget for det informationssystem, som blive en egentlig output. Det interessante i IE, at outputtet blive et informationssystem, som skal bruges til at håndtere organisationens information. Det betyder at ikke behøver at sætte sig ned ved foran skærmen for at udvikle en system fra bunden. IE kan derfor bruges i forbindelse med anskaffelse af et færdigudviklet system Praksis Baggrund Metoden blev første gang brugt af Clive Finkelstein som data modellerings metode, da han udviklede i Australien i 1970erne. Det var først i 1981, hvor hans konsulentvirksomhed skiftede navn til IE, at han i et samarbejde med James Martin skrev 2 bøger om Information Engineering Produkt Produktet der er et resultat af metoden, er en masse dokumentation, men i sidste ende også et stykke software. Ved metodens opdeling i lag, kan man dog undlade, at udvikle systemet, men blot udarbejde en foranalyse til systemet

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

ABC-rapportering baseret på Variabilitetsprincippet og ERP

ABC-rapportering baseret på Variabilitetsprincippet og ERP ABC-rapportering baseret på Variabilitetsprincippet og ERP 7. semester - Økonomistyring og informatik Aalborg Universitet, januar 07 Jens Frøkjær Michael Knudsen Ivan Vigsø Sand Larsen Carsten Schou Nielsen

Læs mere

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005 Notater til Projektetablering Vidar Jon Bauge 2005 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 1 av 28 Indholdsfortegnelse Projektdefinition......2 Planlægning......4 Estimering......11 Projekt, struktur

Læs mere

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012 Carletti A/S 2012 Lavet af Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 1 af 75 Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 2 af 75 Indhold Informations Teknologi i Organisationer...

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang

Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang Multiemediedesign - UCN Sofiendalsvej Termin: Sommer 2015 4. Semester MMDB0913 Projektdeltagere: Daniel Kranker Nicolai Dahl Jeppesen Thomas Christiansen

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

IT system til BC Catering A/S

IT system til BC Catering A/S IT system til BC Catering A/S Forord Dette 2. semesters projekt er udarbejdet af gruppe 2 i perioden fra 1. februar til 9. juni. I projektet har gruppen beskæftiget sig med at lave et system til håndtering

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere