Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum."

Transkript

1 stofscener Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. Jeg vil bo på Vesterbro Blandt folk som jeg kan li Folk jeg kender Og gamle venner Jeg vil bo på Vesterbro Teddy Edelmann, 1972 Af ROBERT OLSEN M.FL. Susanne Mertz/BAM. Forandringer har der været mange af gennem 40 år, men i et område på godt og vel én kvadratkilometer finder man fortsat Danmarks største narkoscene. Én bydel har mere end nogen anden i Danmark været hjemsted for brug og forhandling af narkotika: Vesterbro. Alt er centreret i dette område. Her er Hovedbanegården, Københavns største hotelområde omkring Istedgade, talrige restauranter og et af byens for tiden mest mondæne cafemiljøer på Halmtorvet. Øksnehallen med modeshows og livsstilsmesser. Landets største politistation. Byens tætteste koncentration af liveshows, værtshuse og restauranter. Og en lang række steder, gader og pladser, som den dag i dag tilsammen udgør Vesterbros stofmiljø. I 1980 erne og 1990 erne gennemgik bydelen en omfattende byfornyelse. Boligerne på Vesterbro var i gamle dage primært udlejningsejendomme mange i rigtig dårlig stand med forholdsvis lave huslejer. I dag består boligmassen i stort omfang af sanerede andels- og ejerboliger, og der har været store huslejeforhøjelser. Men trods byfornyelsen er det oprindelige miljø herunder det subkulturelle narkotikamiljø - stadig i fuldt vigør på Indre Vesterbro i området fra Hovedbanegården i øst til Gasværksvej i vest og fra Vesterbrogade i nord til Ingerslevsgade i syd. Og som følge 36

2 af byfornyelsen og byudviklingen i København kan man konstatere, at polariseringen mellem rig og fattig i bydelen er blevet tydeligere. Der findes kun meget få beskrivelser, som kan bidrage til at kaste lys over den historiske udvikling af narkoscenen på Vesterbro. På baggrund af samtaler og interviews - dels med ældre stofmisbrugere i miljøet og dels med ansatte i nogle af de første sociale indsatser, der blev oprettet på Vesterbro prøver denne artikel at belyse udviklingen i den åbne narkoscene fra 70 erne til i dag. Miljøets historiske udvikling I 1970 erne var Københavns stofscene fordelt på flere bydele blandt andet Nørrebro og Christiania, hvor unge med stofproblemer og behov for billige boliger slog sig ned. Men byfornyelsen på Nørrebro pressede stofsalget fra Blågårdsgade og Blågårds Plads til Vesterbro. Sideløbende iværksatte Christiania i 1979 en narkoblokade, som pressede brugere af hårde stoffer ud af Christiania igen til den sikre havn på Vesterbro. Vesterbro var på daværende tidspunkt præget af en nedslidt boligmasse, en række gamle, forfaldne hoteller og talrige værtshuse og pornobutikker. På Halmtorvet fandtes et meget aktivt prostitutionsmiljø, som i høj grad benyttede sig af de lokale hotellers beredvillighed til at udleje til gæster uden bagage, uden registrering og gerne på timebasis no questions asked. Handel med narkotika foregik på Det skarpe hjørne ved Turisthotellet og på Halmtorvet ved Bunkeren. Narkotikamiljøet levede i en slags symbiose med det øvrige Vesterbro. Der blev handlet med narkotika på hotellerne, der tjente penge på de prostituerede, i pornobutikkerne var der ejere, som var bagmænd for handlen med stoffer. I butikker og restauranter foregik en livlig handel med tyvekoster, mens l7 indtagelsen af stoffer primært foregik på Det skarpe hjørne, bunkeren og nærliggende opgange og baggårde. I forbindelse med, at hotellerne i bydelen blev opkøbt og renoveret - og samtidig med at politiet forøgede sin indsats - rykkede stofmiljøet til Maria Kirkeplads, som blev det primære sted i bydelen for stofhandel og stofindtag. I Maria kirken opstod Mariatjenesten, som blev et tilholdssted for mange misbrugere. Samtidig blev Reventlowsgade ved Hovedbanegården til et sted, hvor handel med piller foregik med tilnavne som Pillecentralen, Pillebørsen og Det Store Apotek. Få hundrede meter derfra lå i tilgift det rigtige, døgnåbne Steno Apotek. I slutningen af halvfjerdserne prøvede kommunen at opstille et skur på Halmtorvet for at flytte miljøet, men det var ingen succes, og skuret blev fjernet igen. Ved siden af Mændenes Hjem anlagde kommunen en lille park, som hurtigt fik navnet Nåleparken, men også den blev nedlagt igen i 1991 på anmodning fra Københavns Politi. I den første halvdel af halvfemserne ændrede miljøet sig hurtigt. Byfornyelse og sanering på Vesterbro var i fuld gang, og der var renovering mange steder i bydelen. Huse og lejligheder stod tomme. I den periode opstod en ny scene. I området omkring Gasværksvej og Absalonsgade dukkede handel med brun heroin og kokain op i større stil. Man så for første gang en del afrikanske pushere - blandt andet gambianere. l7 Stof 16 37

3 Flere og flere stofmisbrugere med flygtninge- og indvandrerbaggrund dukkede op i dette område i de efterfølgende år. Lokalt hedder det sig, at der er et hvidt miljø med hvide danske misbrugere, der indtager hvide piller og hvid heroin. Og der findes et brunt miljø med brune mennesker, der indtager brun heroin. Op gennem halvfemserne og hen over årtusindeskiftet smelter disse to miljøer sammen til det i dag eksisterende stofmiljø. Årsagerne er flere. Byfornyelsen presser stofmiljøet sammen på et mindre areal af Vesterbro, og samtidig opstår der blandt misbrugerne fra begge grupper et skæbnefællesskab (man er afhængig), og et interessefællesskab (man behøver stoffer). Man kan med en vis ironi sige, at der i Vesterbros stofmiljø - på godt og ondt - er sket en uhyre effektiv integration i det danske samfund. Fra 1990 lancerede Københavns Politi en forøget indsats mod narkotika. På de mest belastede steder i bydelen blev der indført forbudszoner, hvor politiet udstedte bøder til stofmisbrugere for at opholde sig på gaden - blandt andet foran Maria kirke. Politiet indsats blev kaldt stresspolitikken og skabte voldsom debat for og imod. Resultatet blev, at misbrugerne i højere grad spredte sig til de omkringliggende gader, når politiet var til stede. Herefter blev antallet af forbudszoner udvidet til at omfatte mere og mere af Vesterbro, hvilket for nogle misbrugere indebar og indebærer utallige bødeforlæg og en stor gæld til det offentlige. Kommunens sociale indsats gennem årene På Halmtorvet 3 oprettede Københavns Kommune allerede i 1971 Den sociale hjælpeindsats, hvor stofmisbrugere kunne komme og få varmen og få mad. Her foregik ikke nogen egentlig behandling og der var ikke overnatningsmuligheder, men kommunen oprettede i en periode et mindre nødovernat- ningssted i Sydhavnen. Tilbuddet flyttede senere til Ingerslevsgade, hvor man startede med at afgifte stofmisbrugerne. Flere hundrede misbrugere blev afgiftet her hvert år. Tilbuddet blev professionaliseret og bedre struktureret og blev forløberen for de nuværende rådgivningscentre. En del af tilbuddene blev udskilt. Københavns Kommune oprettede blandt andet Pensionat for HIV-smittede stofmisbrugere forløberen for Specialinstitutionen på Forchammervej Hjemløse stofmisbrugere havde generelt svært ved at finde et sted at overnatte på byens herberger. Helt frem til begyndelsen af halvfemserne havde Københavns Kommunes socialudvalg den principielle holdning, at stofmisbrugerne ikke hørte hjemme på herbergerne, men i narkobehandlingssystemet. Den holdning ændredes først i begyndelsen af halvfemserne i erkendelse af, at der var flere stofmisbrugere, end der var stofmisbrugsbehandlingspladser, og at der var stofmisbrugere, som ikke ønskede at komme i behandling. Fra 1992 begyndte Sundholm på Amager og dernæst Mændenes Hjem at modtage stofmisbrugere i større stil. På Mændenes Hjem ændrede brugergruppen sig drastisk og hurtigt. I begyndelsen af 1992 var 75 % af brugerne på Mændenes Hjem mennesker med alkoholproblemer. I slutningen af 1993 var 75 % af brugerne stofmisbrugere. En del af Københavns Kommunes skadereducerende politik var fra 1986 at dele gratis sprøjter, kanyler og kondomer ud på Vesterbro. Det skete fra en såkaldt kanylebus bemandet med brandfolk, som i et par timer dagligt befandt sig på Vesterbro. Dette blev suppleret med et par kanyleautomater ved Ingerslevsgade og Maria kirke. Ordningen fungerede dog ikke optimalt. De gratis sprøjter blev solgt videre med fortjeneste - ofte af bedre fungerende alkoholikere - og automaterne blev ofte ødelagt. Indsatsen stod først meget alene og blev ikke fulgt op af en mere målrettet sundheds-pædagogisk indsats. I midten af halvfemserne begyndte udleveringen af J_Key Cards - en serie informationskort, som gav brugerne vigtig information om skadereducerende tiltag, oplysninger om behandling og om smittefarlige sygdomme - alt sammen relevant ved indtagelse af stofferne. I 2003 blev udleveringen af sprøjter, kanyler og kondomer flyttet til Mændenes Hjem for at sikre, at udleveringen kune foregå i alle døgnets 24 timer, og at det kunne kombineres med den sociale og sundhedsmæssige indsats, der er på Mændenes Hjem. I dag udleveres omkring 1 million sprøjter og kanyler og omkring kondomer årligt fra Mændenes Hjem. Udleveringen er de senere år suppleret med udlevering af steril citronsyre og sterile kogekar til brug ved indtagelsen af brunt heroin. Fra 2010 er flere projekter også begyndt at udlevere natriumbikarbonat til forarbejdning af kokain, så stoffet kan anvendes til freebaserygning, der i løbet af de seneste år er blevet den mest anvendte kokainindtagelsesform. Det er bedre, at stofbrugere anvender natriumbikarbonat end salmiakspiritus til dette formål: dels fordi salmiakspiritus er sundhedsskadeligt for brugerne, men også fordi nogle stofbrugere i 2009 begyndte at bruge salmiakspiritus som voldsinstrument ved røverier og interne stridigheder, hvor det blev kastet i ansigtet på andre. En 17-årig blev på denne måde permanent blind. BrugerForeningen startede derfor i marts 2010 pakning af små poser med ca. 1 gram natriumbikarbonat. Den er der produceret poser - og heraf er mere end udleveret til stofbrugere som henter poserne på Mændenes Hjem. I løbet af forsommeren

4 Hovedbanen Pillebørsen Maria Kirkeplads Det skarpe hjørne Mændenes hjem Bunkeren Mindestedet Sundhedsrummet Dugnad Den brune kødby historiske og aktuelle steder med stor aktivitet påbegyndte BrugerForeningen og Sundhedsrummet endnu et skadereducerende projekt. BF indkøber og pakker poser med crack glaspiber, riste og mundstykker med henblik på at reducere smitte blandt crack-rygere. Efter en pilotperiode med udlevering fra Sundhedsrummet blev distributionen udvidet til at omfatte andre projekter, der udlevere udstyr til stofbrugere herunder Gadejuristen, Reden, Dugnad og Mændenes Hjem. Den er der distribueret af disse crack-kits. I 2009 oprettede Københavns Kommune Sundhedsrummet. Det er et sundhedstilbud for stofmisbrugere i Den Brune Kødby. I 2009 oprettedes Dugnad Cafe og Værested for misbrugere. Efter talrige møder blandt beboere og handlende dannede man en forening, som ønsker at hjælpe brugerne og afhjælpe de problemer, stofindtaget på Vesterbro medfører. De frivillige organisationer Gennem årene har de frivillige organisationer også været til stede på Vesterbro med en række tilbud og en social indsats for at hjælpe stofmisbrugere. Mændenes Hjem har ligget på Indre Vesterbro i 100 år. Fra midten af halvfemserne ændrede Mændenes Hjem sig fra alene at være et herberg for hjemløse mænd (primært alkoholikere) til at være et mere differentieret tilbud med bofællesskaber, kontaktsted, sygeplejersker, frivillige læger og tandlæger, udlevering af sprøjter og kanyler m.m. I 1974 åbnede Mariatjenesten. I første omgang var de besøgende pri- Stof 16 39

5 Se kortet i fuld størrelse på Stofscenen opdateret anno 2010 Vesterbro er fortsat omdrejningspunktet for stofmiljøet. Mange stofbrugere udlever deres sociale liv i bydelen. De bruger bydelen til at mødes og være sammen med deres venner og bekendte på gadeplan. Stofmiljøets tilstedeværelse skaber selvfølgelig et pres på bydelen, hvilket igen skaber spændinger og uoverensstemmelser mellem stofmiljøet og bydelens øvrige beboere. En konflikt, som man løbende kan følge i de lokale medier som f.eks. Vesterbro Bladet. Igennem er der sket en markant ændring af, hvor misbrugsmiljøet på Vesterbro er lokaliseret. Hvor misbrugsmiljøet tidligere primært havde sit samlingspunkt på Maria Kirkeplads og i sidegaderne - primært ved Abel Cathrinesgade og i Viktoriagade - har man gennem 2009 og 2010 kunnet opleve, at brugerne i det store hele er holdt op med at tage ophold i sidegaderne mellem Istedgade og Vesterbrogade, herunder også på Maria Kirkeplads. Hvorimod selve Istedgade, Reventmært mennesker med alkoholproblemer. Senere kom stofferne, og fra ca som et udslag af politiets stresspolitik samledes mange stofmisbrugere på Maria Kirkeplads og søgte ly i kirken og hos Mariatjenesten. De første gadesygeplejersker arbejdede med base i Maria Kirke og frem til 2009 var Maria Kirkeplads det centrale samlingssted for den åbne narkoscene. I 1983 åbnede Reden et værested for prostituerede stofbrugende kvinder. Det flyttede lidt rundt i området, men ligger i dag på Gasværksvej. I 2007 oprettes Reden International, som tager sig af udenlandske prostituerede på Vesterbro. Pinsekirken har siden 1995 haft et mindre værested Klippen - på Indre Vesterbro. Med start i indledte BrugerForeningen et samarbejde med behandlingsinstitutionen Enghaven, hvor brugeraktivister fra foreningen udførte opsøgende socialt arbejde ved og omkring Maria Kirkeplads. Arbejdet bestod hovedsageligt i at etablere kontakter til stofbrugere på gadeplan og rådgive dem, der havde behov for behandling eller ønskede anden form for hjælp eller assistance. I projektpe- rioden blev 112 stofbrugere hjulpet i behandling i Københavns Kommune eller omegnskommunerne. Andre blev assisteret med at returnere til deres hjemkommuner i provinsen. I 1999 åbnede Gadejuristen kontor på Gasværksvej med udgående medarbejdere. Senere er Gadejuristen flyttet til Værnedamsvej. Andre aktører har i kortere eller længere tid været aktive i det sociale arbejde på Vesterbro f.eks. Hope, Drop In m.m. I skrivende stund er der 42 offentlige og frivillige hjælpetiltag på Vesterbro. Af pladsmæssige hensyn er det umuligt at medtage alle i artiklen. Man kan få et overblik over de eksisterende indsatser ved at gå ind på hvor der i indholdsfortegnelsen - i forbindelse med denne artikel - ligger et link til et kort udarbejdet af Thomas Lund. lowsgade, Lille Istedgade og området ved Halmtorvet omkring det nye Sundhedsrum og værestedet Dugnad fungerer som tilholdssteder. Nærpoliti og socialarbejdere skønner, at 600 til 800 mennesker kommer til området i døgnet. Nogle er i miljøet kort tid, andre er i miljøet konstant. Brugerne har forskellige gøremål. Nogle kommer for at købe og indtage stoffer. Andre kommer for at sælge stoffer. Nogle gør begge dele. Andre igen kommer for at indkræve penge. Hver dag kommer mange på Vesterbro og henter værktøj, sprøjter og kanyler. Men nogle er weekendstofbrugere, så det er svært at sætte tal på denne gruppe. Det vurderes, at der på månedsbasis kommer forskellige stofmisbrugere på Vesterbro. Den hårde kerne i misbrugsmiljøet består af ca. 200 personer. Disse personer opholder sig ofte eller konstant i området. De er voldsomt stofmisbrugende med kokain som primært stof. Uden for den hårde kerne findes en gruppe på omkring mennesker med relativt store misbrugsproblemer. Flere i denne gruppe har en bolig - enten egen lejlighed, et værelse på et herberg i Storkøbenhavn, eller de bor hos familie og venner. Dette bevirker, at denne gruppe har en mindre konstant gang på Vesterbro end personerne i den hårde kerne. I udkanten af miljøet har vi en gruppe, som skønnes at være på ca personer. Denne gruppe er kendetegnet ved at have en relativ løs tilknytning til miljøet. De er ikke så meget på Vesterbro, men er samtidig også på et stadie i deres misbrugshistorik, hvor de ikke er særligt interesserede i kontakt med socialarbejdere. Man må nok påregne, at flere personer i denne gruppe må karakteriseres som værende den kommende generation af hårde stofmisbrugere, men vi ser dog også brugere forsvinde fra gruppen igen, hvilket enten kan betyde, at de tager ophold 40

6 Se også ny bog fra Socialministeriet om inddragelse af socialt udsatte i indretningen af deres dagligstue byens pladser og parker: i andre miljøer eller formår at gøre noget ved deres situation. Det er vigtigt at understrege, at ovenstående tal er baseret på observationer og skøn. Går vi fra menneskene til geografien er nedenstående et øjebliksbillede over, hvordan miljøet fordeler sig på indre Vesterbro: Rewentlovsgade (ved Hovedbanegåden) Blandt brugerne kaldet Pillecentralen og eller Det Store Apotek. Her udveksles og sælges lægeordinerede præparater især benzodiazepiner, sovemedicin og forskellige typer af morfika. Derudover er der et stort brugere er rykket længere ind i Den Brune Kødby, hvor de mange kroge og læsteder er ideelle til stofindtag. Halmtorvet ved Mindestedet Indtil byfornyelsen et græsklædt beskyttelsesrum mellem Colbjørnsensgade og Helgolandsgade. Bunkeren, der delvist var dækket af buske, gav ly til heroinbrugere og deres stofindtag. Mange stofbrugere tog det sidste fix her - og døde lokalitet i byhaven på Halmtorvet ud for Eskildsgade, idet Metroselskabet skal bruge arealet ifm. metroudvidelsen og metrostationen i Stampesgade. Pladsen ved Sundhedsrummet og Cafe Dugnad Her findes i dag det helt store nye tilholdssted i misbrugsmiljøet, som har fortrængt Maria Kirkeplads som det fortrukne tilholdssted. Handel med heroin og kokain og rigtig meget marked for køb og salg af metadon, subutex og subuxone. Mange opholder sig kun ganske kortvarigt i dette miljø. Mange kommer fra omegnskommunerne ind til København. Den Brune Kødby Tilstedeværelsen af de mange brugere på pladsen ved Sundhedsrummet og Cafe Dugnad medfører at flere af en overdosis. I årene blev den jævnet med jorden og en ny byhave anlagt på stedet. BrugerForeningen havde i årene forud ledt efter et sted, hvor man kunne anlægge et mindested for afdøde stofbrugere. Byhaven blev af ovennævnte årsager valgt som beliggenhed. Københavns Kommune var med på ideen og mindestedet blev officielt indviet ved en ceremoni den En mindesten blev opsat i 2007 i stedet for den mindetekst, som var graveret i granitkanten, der omkranser byhaven, idet teksten ikke var særlig synlig. Hvert år den 21. juli afholdes mindedag for stofbrugere. Omkring bænken ved mindestedet opstod snart et miljø, der primært virker som socialt tilholdssted for alkoholikere, men hvor der også foregår en vis handel med rohypnoler, kokain og heroin. Et område med blandet etnisk baggrund. Et miljø som er mest aktivt om sommeren. Den flyttedes Mindestedet for Stofbrugere til en ny stofindtag - både injektion og rygning. Det er ikke unormalt, at brugere er på pladsen samtidig. Der er en klar overvægt af brugere med anden etnisk baggrund end dansk. Maria Kirkeplads Beboerne i nabobygningen til Maria kirkeplads oplevede sidst i 1990 erne, at deres kælderhalse, mellemgange og gadearealet i den lille blindgyde i vid udstrækning blev anvendt af stofbrugere til handel, åbenlyst stofindtag og som toilet. Sidst i 90 erne etableredes derfor et ståltrådshegn, som af stofbrugerne kaldes apartheidhegnet. Stof 16 41

7 Det blev ikke kønt, men spærrede effektivt de mange forsamlede stofbrugere ude fra en del af området. Dette gamle omdrejningspunkt for stofmiljøet bliver nu kun sjældent brugt, og i lange perioder er pladsen helt affolket. Det kan dog stadig forekomme, at en enkelt gruppe sidder og indtager stoffer på pladsen. Derudover fungerer Mariatjenesten stadig - selvom man har oplevet fald i besøgstallet, bliver tjenesten stadig benyttet af en del brugere. Mændenes Hjem (Lille Istedgade) Mændenes Hjems udlevering af sprøjter og kanyler medvirker til, at der er en livlig aktivitet af brugere, der kommer til og fra dette område. Dette gør også, at området i Istedgade og Lille Istedgade er attraktivt for stofrelateret aktivitet. Det er primært handel med kokain, der foregår uden for Mændenes Hjem. Derudover bliver der indtaget stoffer på begge sider af Lille Istedgade. Abel Cathrinesgade og Viktoriagade Disse gader spillede tidligere en central rolle for misbrugsmiljøet, men de senere år er misbrugsmiljøet i det store hele flyttet andet steds hen. Dog kan der stadig være stofrelateret aktivitet i gaderne - særligt i de tidlige morgentimer. Konkluderende bemærkninger om Vesterbro Generelt må man sige, at misbrugsmiljøet i 2010 lever i bedste velgående, men i modsætning til tidligere, hvor dele af miljøet også kunne findes på den anden side af Gasværksvej, er miljøet gennem de sidste 10 år blevet samlet på et forholdsvis lille areal på det Indre Vesterbro mellem Hovedbanegården og Gasværksvej. For nærmiljøet kan det med god grund virke, som om stofmisbrugsmiljøet er vokset i omfang. Det er der dog ikke noget, der tyder på. Stofmisbrugsmiljøet er forholdsvis stabilt i omfang og størrelse. Men synligheden er større, dels fordi miljøets geografiske rammer er blevet reduceret, dels fordi adfærden er ændret pga. kokainens indtog de seneste fem til syv år. Tidligere brugte mange stofmisbrugere heroin. De blev skæve og trætte, men kunne fastholde en almindelig døgnrytme. Den klassiske heroinmisbruger findes kun i meget begrænset omfang i dag. I dagens stofmiljø er kokain det foretrukne stof. Af kokain bliver man opstemt, hurtigkørende og speedet. Man skal skaffe stoffet meget oftere for ikke at få en nedtur eller abstinenser, hvilket betyder, at stofmisbrugere i dag er mere vågne og mere aktive hele døgnet. De mest afhængige kokainmisbrugere kan indtage stoffer gange i døgnet mange døgn ad gangen uden at sove. På de sociale tilbud betyder det et meget mere aktivt og hektisk miljø. Kokainen har ændret brugernes adfærd, som er blevet mere aggressiv, hektisk, hurtigkørende og udadreagerende. Som denne artikel beskriver det, er de subkulturelle stofmiljøer på Indre Vesterbro under stadig forandring. Nye grupper kommer til, og de fortrukne stoffer ændrer sig, Skiftet til kokain giver større synlighed. Skiftet giver også større helbredsmæssige belastninger. Kokainbrugerne kan blive så fokuserede på deres stofmisbrug, at de helt basale og livsvigtige behov tilsidesættes, og de undlader at fokusere på personlig hygiejne. De glemmer helt at spise, fordi sultfornemmelsen forsvinder, de taber sig derfor drastisk i vægt, får store vabler på fødder, dehydrerer og får lettere fixeskader. Kokainpsykotisk adfærd med tvangstanker og hallucinationer forekommer oftere end før. Derfor må den sociale indsats både være konstant og tilpasses de aktuelle forhold. Der er et behov for at beskrive, kortlægge og evaluere tidligere tiders indsats på Vesterbro, samt forbedre kortlægningen af de sociale problemer på Vesterbro, som de ser ud nu både kortlægning af målgrupper, behovene hos brugerne, og ønsker for indsatsen på Vesterbro. Se også artiklen Akutte Kokainpsykoser af Robert Olsen i STOF nr. 13, s Følgende har bidraget til denne artikel: Jørgen Kjær fra BrugerForeningen, Vesterbrokoordinator Bo Wermus, Dannie Hansen og Rasmus Koberg Christiansen fra Brobyggerprojektet. Redaktionel bearbejdelse Michael Jourdan, STOF. 42

Vesterbro historisk og nu

Vesterbro historisk og nu STOF nr. 16. 2010 Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. AF ROBERT OLSEN M.FL. Forandringer har der været mange af

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem Stof 22 www.stofbladet.dk

røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem Stof 22 www.stofbladet.dk Den røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem 10 Stof 22 www.stofbladet.dk Det er en vild udfordring at beskrive sociale metoder i det brugerrettede arbejde. På trods af en brugergruppe

Læs mere

En samlet plan for Vesterbro

En samlet plan for Vesterbro En samlet plan for Vesterbro De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på Indhold Indhold Københavns Kommunes Socialforvaltning, 2011 1 Vesterbro, København...2 Mål...3 Handleplan...4 Aktiviteter

Læs mere

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social

Læs mere

Forsøg med udvikling og uddeling af crack-kokain rygesæt

Forsøg med udvikling og uddeling af crack-kokain rygesæt Forsøg med udvikling og uddeling af crack-kokain rygesæt Et samarbejde mellem Center for opsøgende Indsats / SundhedsRum og BrugerForeningen for aktive stofbrugere København 2010 Indledning Siden 2009

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål?

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Som et led i en større europæisk kortlægning har Gadejuristen fået foretaget en meningsmåling hos firmaet Synovate http://www.synovate.com/contact/europe/dk.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status

Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status Det Mobile Fixerum Baggrund + Status Det Mobile Fixerum Baggrund + status Udarbejdet af Foreningen Fixerum 12. december 2011 Bidrag af læge Kasper Iversen, læge Anna Axelsson, sygeplejerske Maria Bonde,

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Så lad os komme i gang!

Så lad os komme i gang! Så lad os komme i gang! Meningen med at give opiatafhængige adgang til lægeordineret heroin bør primært være at give dem en ny mulighed for at leve et liv med mere livskvalitet og ikke blot en kostbar,

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde

Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde rummelighed Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde Stofbrugere og politi har fælles arbejdsplads gaden. De mødes derfor hele tiden, men hvordan dette møde forløber afhænger helt af, hvilken

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Resume: Undersøgelse af Amagerbro Torv

Resume: Undersøgelse af Amagerbro Torv Resume: Undersøgelse af Amagerbro Torv Undersøgelsen er blevet udført i perioden juni-august 2015. Undersøgelsen har bestået af observation, tællinger, kortlægning, spørgeskemaundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Bykvarterer skitser 1980-2008

Bykvarterer skitser 1980-2008 Bykvarterer skitser 1980-2008 bertelsen & scheving, bredgade 76 a, havehuset, 1260 København k, 35 87 47 40, www.bsarkitekter.dk, jens@bsarkitekter.dk Første artikel i antologien Arkitekturens Poesi, Archipress

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Vesterbro-1. Hos Robert. Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C. Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22

Vesterbro-1. Hos Robert. Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C. Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22 Vesterbro-1 Hos Robert Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C Åbningstider: Ma Lø 10 02, Sø 10-22 Tuborg og Tuborg Classic på fad. Ellers flaskeøl. Lille sted med bar og små borde. Ældre publikum. Von

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige i Danmark VIBEKE ASMUSSEN Fra fixerum til sundhedsrum den danske situation og debat Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige Norden kendes som sprøyterom, har siden midten af 1990erne været

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR København, april 2006 1 Formål Formålet med dette projekt er at forebygge de konflikter, der ofte opstår i mødet mellem

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Bikarbonat - alternativ til salmiakspiritus. SprøjtePatruljen. Stofbrugere får naloxone efter 9 år

Bikarbonat - alternativ til salmiakspiritus. SprøjtePatruljen. Stofbrugere får naloxone efter 9 år BrugerForeningen I går I dag I morgen BrugerForeningen værner om de aktive stofbrugeres interesser og arbejder på at bekæmpe og imødegå det stigma og de mange fordomme, som omgiver stofindtagelsesproblematikken.

Læs mere

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL ARTIKEL AF ELISA SHAW BIRCH MODEPROFIL LINDGREENS ALLÉ Fra industri til modedistrikt Det, der engang var et industri- og fabriksområde på Amager, er i dag forvandlet til Københavns foretrukne modedestination,

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Narkomaner er jaget vildt. Hvad mener gadens parlament? TEMA. KAMPHUNDE Dræbermaskine eller kæledyr? KOMMUNALVALGET

Narkomaner er jaget vildt. Hvad mener gadens parlament? TEMA. KAMPHUNDE Dræbermaskine eller kæledyr? KOMMUNALVALGET h u sfo r bi nr. 91 november 2009 pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort KAMPHUNDE Dræbermaskine eller kæledyr? TEMA Narkomaner er jaget vildt KOMMUNALVALGET Hvad mener

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds

Læs mere

Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10.

Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10. Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10. oktober 2012 Jon Dag Rasmussen, pæd. antropolog, forskningsassistent i Ensomme Gamles

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH. Stof 24 www.stofbladet.dk

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH. Stof 24 www.stofbladet.dk En forgård til helvede - eller brugernes vigtigste livline? Journalist Birgitte Ellemann Höegh har været med sygeplejerske Maria Johannsen på arbejde i stofindtagelsesrummet Skyen. En otte timers vagt,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere