tion Teaterr 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tion Teaterr 2015/16"

Transkript

1 Den selvejende institut tion Grønnegade Teaterr Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsens årsberetning 2-4 Bilag til ledelsens årsberetning 5-7 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors erklæringer 9-10 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 14 Balance pr. 30. juni Noter Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for

3 Institutionsoplysninger Den selvejende institution Grønnegade Teater Gambakkevej Holmegaard Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Hjemsted: Holmegaard Regnskabsår: 1. juli juni Organisationsform Selvejende institution Chefteam Pernille Plantener Holst & Sascha Hegner Bestyrelse Simon K. Boberg, formand Peter Josef Kuczynski John Lauritzen Inge Olhoff-Jakobsen Janus Jensen Revision RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bankforbindelse Sydbank A/S Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 1

4 Ledelsens årsberetning Årsberetning for teatersæsonen Hovedaktivitet Teatrets formål er at fremme, udvikle og lave teaterkunst. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør positivt , som overføres til egenkapitalen, der herefter andrager positivt Teatret har i sæsonen modtaget ekstra tilskud fra projektstøttepuljen under Statens Kunstfond til produktionen af Jorden Rundt i 80 dage, samt til forestillingsrelateret digital formidling og præsentation af forestilling i København samt fra egnsteaterkvalitetspuljen til udvikling af Digital Advisory Board, samt Inspirationslaboratorium (disse midler administreres af samarbejdspartneren Cantabile2). Organisation og personale Som producerende teater med både spillested, lokalkulturelle og dramapædagogiske forpligtelser skal vores lille organisation kunne håndtere mangeartede opgaver. Det meste af sæsonen har været præget af en usikkerhed på organisationens status som egnsteater i Næstved Kommune. Det har resulteret i langt flere løst tilknyttede freelancere og samarbejdspartnere, fremfor egentligt ansatte i organisationen. Repertoire Vi sammensætter sæsonens repertoire, således at vi, ud over årets to ny-produktioner, genopsætter forestillinger, dels til opførelser i Teatersalen på Grønnegade Kasernes Kulturcenter og dels til turnésalg både i og uden for Næstved Kommune. Antallet af programsatte opførelser i Teatersalen er fastlagt ifølge vores egnsteateraftale til minimum 100 pr. sæson, hvilket vi i nærværende sæson har overholdt. Turnéperioder programlægges så vidt muligt, så det passer til efterspørgslen. Ny-produktioner: CARL - En eksperimenterende workshopforestilling. Carl Nielsen fylder i år 150, men han var også barn engang og mødte en verden, der senere inspirerede ham til hans store værker. Vi lod os inspirere af hans oplevelser som barn og kastede os ud i et eksperimenterende, moderne univers for at skabe en scenekunstnerisk oplevelse, hvor videobilleder og musik vil spille en væsentlig rolle på scenen, og hvor både scenografi, skuespillere og publikum var med til at berige det samlede værk. Forestillingen blev til i samarbejde med teatrets Digital Advisory Board. I forbindelse med produktionen af forestillingen har der været gennemført en række workshops på lokale skoler. Workshoppen er beskrevet på teatrets hjemmeside, med henblik på at kunne bruges af skolerne selv i andre sammenhænge. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 2

5 Ledelsens årsberetning Jorden Rundt i 80 dage - En forestilling utrolig fri efter Jules Vernes klassiker. Da den unge omflakkende kvinde, Passepartout, får arbejde som personlig assistent hos den ensomme rigmand Phileas Fogg, tror hun, at hun har sikret sig en tryg og stabil tilværelse. Forestillingen blev en ganske sofistikeret og fantasiudfordrende forestilling (Henrik Lyding, Teateravisen), hvor vi arbejdede i et tidstypisk, dog lidt fremtidsvisionært univers. Forestillingens scenografiske udtryk blev til i et samarbejde mellem instruktør, scenograf og illustrator Ingrid Lill og teaterchef Pernille Plantener Holst som videodesigner, for at give forestillingen et anderledes, digitalt udtryk. Resultatet blev en solid blanding mellem den klassiske materielt tunge scenografi og den nye digitale verden, der strakte sig ud over scenekanten og hjem i publikums stuer med et digitalt landkort. Genopsætninger: om ikke at blive ædt : Turnéforestilling, forestillinger solgt på forespørgsel gennem hele sæsonen. Vi, De Druknede : En enkel lokal opførsel, samt en enkel turnéforestilling. Juleevangeliet : Stationær forestilling for aldersgruppen 5 år og opefter. Tredje sæson forestillingen spiller i Næstved og har efterhånden fået sig et fast publikum, der genser forestillingen prolongerede, da efterspørgslen var stor. Princip 1914 : Produceret i samarbejde med teatret ZeBU: En ungdomsforestilling. Andre scenekunst-arrangementer Børneteaterbrunch fortsatte i tæt samarbejde med Næstved Teaterforening og er efterhånden blevet en stor succes med flere udsolgte forestillinger. Arrangementet udbydes første søndag i måneden fra september til april. Teaterkortet, hvor Grønnegade Teater har samlet 11 Sjællandske teatre i et samlet skolefremstød, er stadig ved at finde vej ind til de sjællandske skoler, og vi har fået flere henvendelser fra skoler, der ønsker at benytte sig af kortet. Vi har igen tilbudt en særlig Erhvervspraktik-uge på teatret, hvor man kan komme i praktik som skuespiller. Igen i år var der stor ansøgning til praktikpladsen, både fra lokale skoler og fra skoler på resten af Sjælland, og vi har desværre måtte sige nej til elever, grundet begrænsede pladser. Samarbejde med lokale institutioner Vi har oplevet en fortsat svag fremgang i vores kontakt til de lokale skoler, men organisationen bruger fortsat mange ressourcer på det og sæsonen har været præget af sammenlægninger og usikker økonomi på skolerne. Workshoppen Teateroplevelser har gennem hele sæsonen været tilbudt gratis til de lokale skoler. Vi har i sæsonen fået etableret en teknikbank, der udlåner teaterteknisk udstyr til Næstved Kommunes skoler og institutioner. Teknikbanken er en forsøgsordning, og indeholder både lyd, lys og video. Vi har fortsat tilbudt rådgivning til institutionerne. Talentskolen har vi haft en tæt dialog med over hele sæsonen og har gjort plads til, at de kunne producere og opsætte forestillinger i vores teatersal i to perioder i sæsonen. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 3

6 Ledelsens årsberetning Den forventede udvikling Grønnegade Teater stopper som egnsteater ved udgangen af Det resulterer i, at teatrets hidtidige årlige driftstilskud fra Næstved Kommune bortfalder pr. 1. januar Teatret vil i efteråret have fokus på at opfylde egnsteateraftalen med Næstved Kommune, men vil ikke have nogle udviklingsaktiviteter i forhold til opgaven som egnsteater. Ligeledes vil en del af teaterets aktiviteter og tilbud være i afvikling hen over efteråret. Teatrets ledelse vil i kommende sæson, i samarbejde med bestyrelsen, udarbejde en strategi for teatrets fremtidige virke, når teatret ikke længere har egnsteaterforpligtelser at opfylde. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke herudover indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke teatrets finansielle stilling væsentligt. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 4

7 Bilag til ledelsens årsberetning Ansatte i sæson fordeles således på produktioner (inkluderer ikke honorarlønninger): Jorden Rundt i 80 dage Peter Holst Jeanette Lindbæk Birk Mia Lipschitz Kristian Erhardsen Andreas Peter Buhl Pernille Plantener Holst Per Aagaard CARL Lisa M. J. Bentzen Andreas Peter Buhl Pernille Plantener Holst Sascha Hegner Michael Valeur Ingen Verdens Ting Lisa M. J. Bentzen Andreas Peter Buhl Pernille Plantener Holst Michael Valeur Juleevangeliet Peter Holst Jacques Mattiesen Kristian Knudsen Max T. Wedel Søren Korshøj Vi, De Druknede Peter Holst Sune S.V. Nielsen Christian Glahn Skuespiller Skuespiller Instruktør Dramatiker Produktionsleder Videodesigner Bygger Skuespiller/konceptudvikler Produktionsleder/konceptudvikler Iscenesætter/konceptudvikler Konceptudvikler Dramatiker/konceptudvikler Skuespiller/konceptudvikler Produktionsleder/konceptudvikler Iscenesætter/konceptudvikler Dramatiker/konceptudvikler Skuespiller og dramatiker Instruktør og dramaturg Scenograf Teknisk afvikler Produktionsassistent Skuespiller Musiker Teknisk afvikler Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 5

8 Bilag til ledelsens årsberetning Yderligere teknisk og administrativt personale Sascha Hegner Teaterchef Pernille Plantener Holst Teaterchef Sanne Mejse Ystrøm Regissør Belinda Frank Kontorassistent/elev Jon Hededal Formidlingsmedarbejder Kamma Olivia Smed Formidlingsassistent Lukas Rostgaard Formidlingsassistent Kasper Höxeholt-Jensen Serviceansvarlig Max T. Wedel Rengøring Mikkel Larsen Teknisk afvikler Kamma Olivia Smed Formidlingsassistent Antal årsværk i alt: 6,82 Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 6

9 Bilag til ledelsens årsberetning Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 7

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for for Den selvejende institution Grønnegade Teater. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni Undertegnede teaterchefer bekræfter i forbindelse med aflæggelse af efterfølgende årsregnskab vedrørende anvendelse af formidlingstilskud i teatersæsonen 1. juli juni 2016, at de anførte billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år, hhv. billetter solgt under øvrige rabatformer, opfylder kravene til minimumspris og minimumsrabat, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 4, nr. 1 og 2. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Holmegaard, den 21. september 2016 Teaterchefer Pernille Plantener Holst Sascha Hegner Bestyrelse Simon K. Boberg formand Peter Josef Kuczynski John Lauritzen Inge Olhoff-Jakobsen Janus Jensen Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 8

11 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Den selvejende institution Grønnegade Teater Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Grønnegade Teater for regnskabsåret 1. juli juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Rigsrevisorlovens 3 samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Kulturstyrelsens revisionsinstruks af august 2014 for Formidlingsordningens pulje 2. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 9

12 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at antallet af billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år samt under øvrige rabatformer opfylder kravene til minimumspris og minimumsrabat, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 4, nr. 1 og 2. Herudover er det vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 21, hvori ledelsen redegør for, at teatret fra den kommende sæson ikke længere er egnsteater for Næstved Kommune. På denne baggrund arbejder teatrets ledelse på en strategi for teatrets fremtidige virker under de nye indtægtsforhold. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Institutionen har, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret, medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Roskilde, den 21. september 2016 RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Birgit Sode statsautoriseret revisor Torben Tranekær Poulsen registreret revisor Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 10

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Den selvejende institution Grønnegade Teater er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en selvejende institution. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Den selvejende institution Grønnegade Teater, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Den selvejende institution Grønnegade Teater, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor, for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger Indtægter og omkostninger resultatføres i takt med, at aktiviteterne finder sted. Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Råvarer og hjælpematerialer Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til institutionens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 11

14 Anvendt regnskabspraksis Salgsomkostninger Salgsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg samt reklame- og markedsføringsomkostninger. Lokaleomkostninger Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse, forbrug af el og varme samt skatter og forsikringer med fradrag af private andele af omkostningerne. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter med fradrag af private andele af omkostningerne. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Udskudte skatteaktiver indregnes ikke i balancen. Balancen Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Biler Teknisk udstyr It Driftsmateriel 3-5 år 3-5 år 3-4 år 1½ år Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostning i resultatopgørelsen. Anskaffelser af driftsmidler, der finansieres af direkte tilskudsydelser, opføres som aktiver til normal afskrivning. Tilskuddene optages som forpligtelser og indtægtsføres i det enkelte år i takt med afskrivningerne. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 12

15 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Tilskud fra Kunstrådets Scenekunstudvalg til anskaffelser Direkte tilskud til anskaffelser fra Kunstrådets Scenekunstudvalg opføres som selvstændig forpligtelse. Regnskabsposten nedskrives i det enkelte år i takt med driftsmidlets afskrivning. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for 13

16 Resultatopgørelse 1. juli juni Noter Budget 2014/15 t. I N D T Æ G T E R 1 Billetindtægter i alt Salg af forestillinger i alt Øvrige indtægter I N D T Æ G T E R I A L T U D G I F T E R 4 Produktionsomkostninger i alt Løn og personaleomkostninger i alt Salgsomkostninger i alt Transportomkostninger i alt Administrationsomkostninger i alt Lokaleomkostninger i alt U D G I F T E R I A L T Finansielle poster i alt RESULTAT FØR TILSKUD Tilskud i alt Skat i alt ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering: Årets resultat Disponibel kapital primo Disponeret i alt Forslag til resultatdisponering: Disponibel kapital ultimo Disponeret i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 14

17 Balance 30. juni Noter AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 2014/15 t. 13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anskaffelser, der modsvares af tilskud fra 14 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Selskabsskat indkomståret Huslejedepositum Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT A K T I V E R I A L T Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 15

18 Balance 30. juni Noter PASSIVER 2014/15 t. EGENKAPITAL Disponibel kapital Saldo 1. januar Overført til disponibelt resultat, primo Overført fra disponibelt resultat, ultimo HENSÆTTELSER Hensættelse til formidlingsudvikling primo EGENKAPITAL I ALT GÆLDSFORPLIGTELSER Tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg 17 til anskaffelser 0 30 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 30 Forudmodtaget Kulturstyrelsen Selskabsskat indkomståret Beregnede feriepengeforpligtelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT P A S S I V E R I A L T Eventualforpligtelser Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 16

19 NOTER Note 1 BILLETINDTÆGTER Antal medvirkende Aldersgruppe Antal opførsler Antal pladser i alt Antal publikum Belægning Vi, de druknede 3 fra 13 år % Princip fra 14 år % CARL 1 fra 5 år % 0 Juleevangeliet 1 fra 5 år % Jorden Rundt i 80 dage 2 fra 8 år % om ikke at blive ædt 1 fra 5 år % Børneteaterbrunch fra 5 år % Billetindtægter i alt % Billetindtægt i alt FORMIDLINGSTILSKUDSBEREGNING Billetsalg til børn og unge under 25 år: Antal solgte billetter i stk. Pris før rabat - Rabat - Pris efter rabat - Ydet rabat i alt Ung under Institution Klub under Gruppe under Andre billettyper med rabat Klub, voksne Familiegruppe Børneteaterbrunch-kampagnepris Ledsagerbillet Billetter solgt til børn og unge under 25 år Billetter solgt med øvrige rabatter i alt Billetter solgt i løssalg uden rabat 90 Billetter solgt i alt ekskl. fribilletter Procentvis andel af billetter solgt med rabat 95,86 % Fribilletter i stk Billetter i alt inkl. fribilletter Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 17

20 NOTER Note 2 SALG AF FORESTILLINGER om ikke at blive ædt CARL Jorden Rundt i 80 dage Juleevangeliet Vi, De Druknede Salg af forestillinger i alt Note 3 ØVRIGE INDTÆGTER Teaterkortet Festivalgodtgørelse Dækning af omkost. ifm. leje Øvrige, samproduktion (Princip 1914 med ZeBU) Øvrige indtægter i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 18

21 NOTER Note 4 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Budget 2014/15 t. F U N K T I O N S F O R D E L T Scenografi Kostumer/rekvisitter Teknisk udstyr Teknik-relaterede omk Software, produktion Lys, lyd og teknik Royalties Research Værktøj Afskrivninger på teknisk udstyr Samproduktion mellemregning Øvrige prod.omkost Kulturnat og børnekulturuge Komponering af musik Kørsel ved produktion Dramapædagogiske udg Produktionsomkostninger i alt P R O D U K T I O N S F O R D E L T Produktioner Jorden Rundt i 80 dage CARL om ikke at blive ædt Ingen Verdens Ting Princip Vi, De Druknede Juleevangeliet Projekter m.m. Børneteaterbrunch 59 Kulturnat/fyraftensarrangement Erhvervspraktikuge DAB-projekt Drift/værksted m.m. Teknisk udstyr, nyt Kraner i teatersal Forberedelse kommende produktioner Værktøj, lys og lyd Afskrivninger Produktionsomkostninger i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 19

22 NOTER Note 5 LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER Budget 2014/15 t. F U N K T I O N S F O R D E L T Ledelsesgruppe (inkl. producent) Administrativ og drift personale Salgspersonale Teknikerelev Kontorelev Skuespillere Teknisk personale Bestyrelseshonorar Assistance Bogholderi Digital Advisory Board Instruktør Komponist Designere, kostume, lyd og lys Dramatiker Musiker Billedkunstner Produktionsleder Skribenter Rengøring Scenograf Samproduktion Løn i alt PENSION OG SOCIALE OMKOSTNINGER Pension, arb. andel ATP, arb. andel AER, AES og finansieringsbidrag Fleksjobordning/Barselsfond Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Reg. feriepengehensættelser Pension og sociale omkost. i alt REFUSIONER Lønrefusion Sygedagpenge Tilskud vedr. elevplads Refusioner i alt transport Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 20

23 NOTER Note 5 Budget 2014/15 t. PERSONALEOMKOSTNINGER - fortsat transport PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomk Personaleomk. sundhed/arb.tøj Kurser/udd./sem Personaleomk. i alt Løn og personaleomkostninger i alt P R O D U K T I O N S F O R D E L T Produktioner: CARL Jorden Rundt Genopsætninger: om ikke at blive ædt Princip Juleevangeliet Vi, de druknede Projekter, events m.m.: Teaterkortet Børneteaterbrunch Kulturnat /fyraftensarrangement DAB-projekt Ingen Verdens Ting Inspirationslab Grønnegade Teater, drift og admin Løn og personaleomkostninger i alt Note 6 SALGSOMKOSTNINGER F U N K T I O N S F O R D E L T Tryksager Konsulenthonorar PR/kommunikation Annoncering transport Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 21

24 NOTER Note 6 Budget 2014/15 t. SALGSOMKOSTNINGER - fortsat transport Grafiker Foto/video Hjemmeside Forestillingsrelateret digital formidling Porto ifm. salgsaktiviteter Repræsentation Premiere og særarrangement Donationer Div. salgsomk Saft/kaffe til publikum Gebyr billetsalg Festival og seminar Buskørsel - med tilskud, Næstved Kommune Buskørsel Salgsomkostninger i alt P R O D U K T I O N S F O R D E L T Produktioner: CARL Jorden Rundt Genopsætninger: om ikke at blive ædt Princip Juleevangeliet Vi, de druknede Projekter, events m.m.: Teaterkortet 123 Børneteaterbrunch Kulturnat/fyraftensarrangement DAB-projekt Ingen Verdens Ting Inspirationslab Grønnegade Teater Salgsomkostninger i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 22

25 NOTER Note 7 TRANSPORTOMKOSTNINGER Budget 2014/15 t. F U N K T I O N S F O R D E L T Overnatning Diæter/rejseomk., egnsteater Diæter/rejseomk., turnéaktivitet Brændstof, gule plader Transport (færge, bro), hvide plader Transport (færge, bro), gule plader Elevtransport Leje af bil Afskrivninger på biler Vægtafg./forsik., biler Vedligeholdelse, biler egnsteater Falck Parkering/div Erhvervsrejseforsikring Div. turnéomk Transportomkostninger i alt P R O D U K T I O N S F O R D E L T Produktioner: CARL Jorden Rundt Genopsætninger: om ikke at blive ædt Princip Vi, de druknede 339 Projekter, events m.m.: Børneteaterbrunch Kulturnat/fyraftensarrangement 222 DAB-projekt 174 Ingen Verdens Ting 40 Grønnegade Teater Transportomkostninger i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 23

26 NOTER Note 8 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Budget 2014/15 t. Mødeudgifter Revision Revision, regulering tidligere år Revision (særlige erklæringer) Medieovervågning Telefon Internet Gebyrer/lønadm. inkl. moms Porto, gebyrer ekskl. moms Konting./abon Edb-service/vedl Software adm Afskrivninger på it Kørsel adm Bestyrelsesomkostninger Småanskaffelser Print/fotokopiering Kontorartikler Kasse, bogh., valutadiff Edb-forsikring Bestyrelsesansvarsforsikring Tab debitorer Administrationsomkostninger i alt Note 9 LOKALEOMKOSTNINGER Husleje, Favregården Husleje, Teatersalen Varme/vand El Løsøreforsikring Afskrivninger på trappe Indvendig vedligeh Inventar og småanskaffelser Rengøring Falck Div. lokaleomkostninger/leje af lokale Lokaleomkostninger i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 24

27 NOTER Note 10 FINANSIELLE POSTER 2014/15 t. Renteindtægter, bank Renteudgifter, SKAT 61 0 Finansieringsindtægter i alt Renteudgifter, bank -5 0 Renteudgifter, kreditorer og Feriekonto Finansieringsudgifter i alt Finansielle poster i alt Note 11 TILSKUD Driftstilskud, egnsteater SKU-egnsteatermidler, DAB-projekt SKU-egnsteatermidler, DAB- hensat til efterår SKU-midler, JRi80D SKU-midler, præsentation af JRi80D i København Regionen, projektmodningsmidler 0 20 Region Sjælland 0 15 Tilskud, inspirationslaboratorium, via Cantabile Billetformidlingstilskud Transporttilskud, Næstved Kommune 0 15 Afskrivning teaterbil, SKU Tilskud i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 25

28 NOTER Note 12 SKAT Årets resultat før skat TILLÆG Repræsentation 75 % af Renter SKAT/Feriekonto 102 Regnskabsmæssige afskrivninger FRADRAG Tilskud til anskaffelse af turnébil svarende til afskrivning Skattemæssige afskrivninger Skattepligtig indkomst før underskudsfremførsel Skattemæssigt underskud fremført fra tidligere år 0 Skattepligtig indkomst til beskatning Beregnet skat 22 % heraf Opgørelse af skattemæssig saldoværdi driftsmidler Saldo primo Tilgang i året Afgang i året Afskrivning, 25 % Saldo ultimo Skattemæssigt underskud til fremførsel Skattemæssigt underskud 1. juli Skattemæssigt underskud 30. juni Udskudt skat Regnskabsmæssig saldo driftsmidler Anskaffelser, der modsvares af tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg til anskaffelser 0 Skattemæssig saldo driftsmidler Forskel Udskudt skat 22 % (afsættes ikke) 0 Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 26

29 NOTER Note 13 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb 0 Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Note 14 ANSKAFFELSER DER MODSVARES AF TILSKUD FRA STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG Turnébil Kostpris (primo) Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivning Regnskabsmæssig værdi ultimo Note 15 ANDRE TILGODEHAVENDER 2014/15 t. Merværdiafgift, jf. note Øvrige tilgodehavender Mellemregning, løn/øvrige Andre tilgodehavende i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 27

30 NOTER Note 16 LIKVIDE BEHOLDNINGER 2014/15 t. Sydbank A/S Spar Nord Bank A/S Kontantkassen Likvide beholdninger i alt Note 17 TILSKUD FRA STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG TIL ANSKAFFELSER Tilskudsår 2012/13: Årets tilskud (primo) Indtægtsført tilskud (primo) Årets indtægtsførte tilskud Restbeløb ultimo 0 30 Note 18 ANDEN GÆLD Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Feriekonto Gavekort Kreditorer, ubetalte regninger Skyldige omkostninger Anden gæld i alt Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 28

31 NOTER Note /15 t. MERVÆRDIAFGIFT Tilgodehavende merværdiafgift primo Udgående afgift Moms af varekøb i udlandet Indgående afgift Regulering til indberetning: Udgående afgift 0 2 Indgående afgift Afregnet Merværdiafgift i alt Note 20 EVENTUALFORPLIGTELSER LEJEFORPLIGTELSER Der påhviler institutionen huslejeforpligtelser i henhold til lejekontrakter. Favregården: Lejeforholdet kan fra udlejers side tidligst opsiges til den 31. december 2016, med mulighed for ændring af fraflytningstidspunkt til den 31. marts 2017 iht. lejers ønske. Grønnegades Kaserne Kulturcenter: Lejeaftalen er uopsigelig så længe egnsteateraftalen løber, medmindre Næstved Kommune og Grønnegade Teater bliver enige derom. I så tilfælde kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Lejeaftalen ophører med udgangen af Note 21 FREMTIDIGE FORHOLD Grønnegade Teater stopper som egnsteater ved udgangen af Det resulterer i, at teatrets hidtidige årlige driftstilskud fra Næstved Kommune bortfalder pr. 1. januar Teatret vil i efteråret have fokus på at opfylde egnsteateraftalen med Næstved Kommune, men vil ikke have nogle udviklingsaktiviteter i forhold til opgaven som egnsteater. Ligeledes vil en del af teaterets aktiviteter og tilbud være i afvikling hen over efteråret. Teatrets ledelse vil i kommende sæson, i samarbejde med bestyrelsen, udarbejde en strategi for teatrets fremtidige virke, når teatret ikke længere har egnsteaterforpligtelser at opfylde. Den selvejende institution Grønnegade Teater Årsrapport for sæson 29

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V CVR-nr. 31 87 49 47 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere