Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik En fokuseret vækstpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik"

Transkript

1 Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik En fokuseret vækstpolitik

2 Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme. (Hall & Jenkins, 1995) Turisme er en planlægningsmæssig og politisk udfordring af de større, da turisme inkluderer hoteller, attraktioner, fly og lufthavne, landeveje, skiltning, parker, strande, indkøbscentre, museer, slotte og herregårde, fortidsminder, campingpladser, kasinoer, feriehuse, fødevarer, bowlingbaner, kloakker, golfbaner, guidebøger, rent drikkevand, kort, internetsider, velbevarede og bevaringsværdige bygningsværker, lokalbefolkningen, andre turister, færger, broer og mange, mange andre forhold. (Hird & Kvistgaard, 2010) Side 2

3 TITELBLAD Titel: Skive Kommunes turisme og oplevelsespolitik Udarbejdet for Skive Kommune i regi af Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget og i tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter Tak til alle 13 aktører, der har bidraget med viden, engagement og tid til denne politik. Illustrationer: Hird & Kvistgaard 2010 Side 3

4 Indhold DEL Baggrund Fremgangsmåder Relation til andre politikker og strategier Krav til udarbejdelsen af en turisme og oplevelsespolitik Formålet med politikken... 7 DEL 2: BAGGRUND FOR TURISME OG OPLEVELSESPOLITIKKEN Turismen i Danmark Turismen i Region Midtjylland Turismen i kommunerne Turismen i Skive Kommune Markedsføringsstrategi for Skive Kommune DEL 3: OBSERVATIONER OG UDFORDRINGER Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet Interessenter (organisation) Indhold Kvalitet Indtægter Infrastruktur Innovation Viden Kompetenceudvikling Markedskommunikation Oversigt over udfordringer...20 DEL 4: TURISME OG OPLEVELSESPOLITIKKEN Politikkens overordnede mål Side 4

5 4.2 Indsatsområder Destination og oplevelsesklynger Værdikæder Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Organisering Del 5: BILAG BILAG 1: Litteraturliste BILAG 2: Interviewpersoner Om forfatterne Side 5

6 DEL Baggrund Skive Kommunes udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi (TEKE) har i 2010 besluttet, at der skal udarbejdes en politik for turisme og oplevelsesområdet i Skive Kommune. Skive Kommune har ikke tidligere haft en særskilt strategi eller politik vedr. turisme og oplevelser. Strategier og mål vedrørende turisme og oplevelser er hidtil indgået i de mere overordnede planer i kommunen herunder også erhvervspolitikken for Skive Kommune, der blev udarbejdet i Heri blev turisme kun nævnt perifert. Turisme udgør en meget central del af samlebegrebet oplevelsesøkonomi. Turisme er lig med oplevelser. Der er allerede i Skive Kommune i relation til udvikling et relativt stort fokus på oplevelser inden for planlægning (Planstrategi 2009), markedsføring (Markedsføringsstrategien for hele kommunen), kultur og turisme (SET s strategier og handlingsplaner). En turismepolitik handler i bund og grund om at skabe fundamentet for oplevelser for de mennesker, der måtte ønske at gæste Skive Kommune fra Virksund til Ålbæk Strand og fra Skive by til Glyngøre og Fur. Derfor hedder denne politik turisme og oplevelsespolitik. TEKE udvalget har opstillet nogle kriterier for arbejdet med turisme og oplevelsespolitikken: 1. Den skal udarbejdes med udgangspunkt i input fra turisterhvervet / turistaktørerne det såkaldte bottom up koncept 2. Den skal udpege indsatsområder 3. Den skal udstikke pejlemærker / rammer / succeskriterier / mål for indsatsen 4. Den skal indeholde en værdisætning af Skiveegnens styrkeområder 5. Den skal fokusere på egnes turisme og oplevelsesmæssige værdikæder 1.2 Fremgangsmåder Som følge af TEKE udvalgets kriterier om en bottom up proces er der gennemført 13 dybdegående og semistrukturede interviews med aktører, der repræsenterer såvel erhvervslivet generelt og turismeerhvervene specifikt samt kommunen geografisk. Aktørerne er udpeget af SET og Skive Kommune se Bilag 2. Formålene med interviewene har været: At inddrage aktører i udarbejdelsen af turisme og oplevelsespolitikken At få vurderinger af hidtidige indsatser At få vurderinger af fremtidige muligheder At få vurderinger af de enkelte områders muligheder for at spille sammen med en overordnet turisme og oplevelsespolitik Alle interview er optaget digitalt og er efterfølgende analyseret i forhold til turisme og oplevelsespolitikkens kriterier. Det skal bemærkes, at materialer fra arbejdet i foråret 2010 med Skive Kommunes frem Side 6

7 tidige turismeinformationsindsats ligeledes indgår i arbejdet med turisme og oplevelsespolitikken. Der blev i den forbindelse gennemført 21 interviews med aktører i hele kommunen. Processen har været styret af en styregruppe bestående af Erland Nielsen, Skive Kommune, Jens Christensen og Alice Bank Danielsen, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter samt konsulenterne John Hird og Peter Kvistgaard. Der har været afholdt 3 styregruppemøder, hvor data har været fremlagt og diskuteret. 1.3 Relation til andre politikker og strategier Interviewmaterialet er blandt andet analyseret i forhold til en række politikker og strategier i Skive Kommune, der har relevans for turisme og oplevelsespolitikken. I Bilag 1 er der en oversigt over de materialer, der indgår i analysearbejdet. Det er centralt for en turisme og oplevelsespolitik, at den er integreret med andre politikker i en kommune. Det er kontinuerligt sikret igennem hele processen blandt andet i forbindelse med ovennævnte styregruppemøder Krav til udarbejdelsen af en turisme og oplevelsespolitik Der kan opstilles en række krav, som en turisme og oplevelsespolitik skal leve op til. Ud over at være integrativ skal en turisme og oplevelsespolitik således være: Målorienteret der kan opstilles kriterier og mål Markedsorienteret der skal tages hensyn til markedskræfterne; er oplevelserne markedsrelevante? Konsulterende der skal tages hensyn til forskellige aktørers syn på turismens udviklingsmuligheder Vidensbaseret der kan inddrages viden fra en række forskellige områder, der har større eller mindre betydning for turismepolitikke Ressourceorienteret der skal bygges på områdets styrker og natur og kulturressourcer. Denne turisme og oplevelsespolitik lever op til disse krav. 1.5 Formålet med politikken Turisme og oplevelsespolitikken spiller sammen med en række andre politikker i Skive Kommune. Imidlertid er det væsentligt at slå fast, at turisme og oplevelsespolitikken udelukkende beskæftiger sig med de elementer, der har betydning for turisme og oplevelser i Skive Kommune. Formålet med arbejdet er således at skabe en stærk og handlekraftig turisme og oplevelsespolitik, der kan skabe hensigtsmæssige og effektive rammer for udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien i Skive Kommune i de næste fire år. Politikken beskæftiger sig ikke med detailplanlægning eksempelvis beskæftiger den sig ikke med, hvilke specifikke målgrupper der skal arbejdes med i de kommende års oplevelsesudvikling og markedsføring af Side 7

8 såvel destinationen som de udpegede oplevelsesklynger. En sådan detailplanlægning hører til i handlingsplaner, som udarbejdes som en del af udmøntningen af politikken af de parter, der ønskes inddraget. Side 8

9 DEL 2: BAGGRUND FOR TURISME OG OPLEVELSESPOLITIKKEN Skive Kommunes muligheder inden for turisme og oplevelsesområdet afhænger af en række eksterne og interne forhold. Forhold, som Skive Kommune i større eller mindre udstrækning har indflydelse på. Disse forhold er derfor vigtige at kortlægge for derved at skabe det rette fundament at arbejde videre på. VisitDenmark anslår, at 354 millioner kroner af Skive Kommunes turismeomsætning på 436 millioner kroner i 2006 stammer fra danske gæsters kommercielle og registrerede forbrug. Dette har betydning for det perspektiv, der anlægges i denne turisme og oplevelsespolitik. Det betyder blandt andet, at der bruges forholdsvis få ressourcer på de udenlandske markeder, idet disse hverken nu eller ifølge interviewene inden for en fireårig ramme vil få nogen særlig stor betydning for Skive Kommune samlet set. 2.1 Turismen i Danmark I 2010 er der i dansk turisme sket nogle ret markante strukturelle ændringer, der får betydning for eksempelvis kommuners arbejde med turisme. VisitDenmarks rolle i dansk turisme er ændret som følge af ny lov om VisitDenmark pr. 1. juli VisitDenmarks fremtidige rolle er at markedsføre Danmark over for udlandet igennem samarbejder med erhvervsaktører og andre. Samtidig er der nedsat en ny professionel bestyrelse med erhvervsfolk i spidsen. Loven betyder blandt andet, at der i en periode af ukendt længde vil være et strukturelt vakuum, idet regioner og kommuner ikke ved, hvem der skal påtage sig ansvaret for turismeudviklingsopgaverne, og ikke mindst hvor pengene hertil skal komme fra. Det virker ret tydeligt, at Folketinget forventer, at kommunerne skal påtage sig størstedelen af opgaverne. Siden 2006 har Danmark mistet markedsandele, og den internationale vækst er gået i en bue uden om Danmark. Hovedparten af de mistede markedsandele kan relateres til det tyske marked, hvor Danmark ifølge VisitDenmark (2010) i perioden har mistet 2,9 millioner overnatninger. Det er i det hele taget de udenlandske overnatninger, der mangler. I perioden er antallet af danske overnatninger til gengæld steget markant, nemlig med 5,7 millioner overnatninger. VisitDenmark (2010) har i sine generelle danske analyser og i den specifikke analyse af Skive Kommunes turisme forventninger til markedet om, at der i årene frem mod 2014 vil være størst stigning i antallet af danske overnatninger (gennemsnitlig 1,8 % pr. år), mens antallet af udenlandske overnatninger vil stige mindre (gennemsnitlig 1,6 % pr. år). Det virker således plausibelt at fastslå, at det er det danske marked, der skal være udgangspunktet for indsatsen. 2.2 Turismen i Region Midtjylland Region Midtjylland har fået udarbejdet en række rapporter om vækstpotentialet i Region Midtjylland. Overordnet tegner rapporterne et ret dystert billede af turismens nuværende situation i Region Midtjylland. Selvom regionen er den tredje største i Danmark målt på turismeomsætning, så præsterer regionen under landsgennemsnittet, og internationalt er regionen gået mere tilbage end landet som helhed (Region Side 9

10 Midtjylland, 2010:4). Rapporten fortæller også, at turisterne i regionen har et lavere døgnforbrug end landsgennemsnittet, nemlig på ca % af landsgennemsnittet. Rapporten fokuserer på vækst gennem fire store initiativer, nemlig En regional PR enhed, der skal bidrage til at løfte regionens synlighed En målrettet indsats for at videreudvikle få stærke feriesteder som drivere for den samlede turismeudvikling (Ringkøbing Skjern området og Djurslandsområdet) Et stærkt partnerskab om erhvervsturisme, der skal styrke regionens muligheder på møde og kongresområdet Et styrket indsalg til gæster skal fremover være en hovedmission for regionens turistbureauer og informationer m.fl. Disse aktører bør i endnu højere grad omstille sig fra at være præsenterende / informerende til at blive sælgende / kanaliserende. (Region Midtjylland, 2010) Rapporten slår fast, at feriehusproduktet på Jyllands vestkyst er regionens ubestridt stærkeste internationale kort (Region Midtjylland, 2010:6). Rapporten peger på, at krisen i regionens turisme ikke alene kan forklares med udefrakommende forhold, men at problemerne først og fremmest hænger sammen med, at turismeproduktet i regionen har en ringe konkurrenceevne, og at der er fire kerneproblemer: Manglende synlighed Værdikæderne er svage Kapacitet under kritisk masse Svag tradition for planlægning af turisme. Der er værd at notere sig, at rapportens konklusioner om satsning på Djursland og Ringkøbing Skjern området inden for ferieturisme bliver udmøntet konkret via Region Midtjyllands nye strategi inden for turismeog oplevelsesøkonomi. Det betyder blandt andet, at Skiveområdet specifikt og limfjordsområdet generelt ikke umiddelbart ligger til at få den helt store politiske og administrative opmærksomhed de nærmeste år. Regionens fokus inden for ferieturisme er en konkret udmøntning af tanken om at satse på de stærke og så lade de mindre stærke følge de stærke. Tanken om tilvalg og fravalg. Skiveområdet er på denne måde i første omgang i hvert fald blevet valgt fra i forhold til potentiale. Som en reaktion på Region Midtjyllands fravalg af Limfjordsområdet er der igangsat et arbejde i regi af Netværk Limfjorden, hvor Limfjordens potentiale belyses. Med udgangspunkt heri er der ansatser til en stærkere destinationsdannelse med deltagelse af Limfjordskommunerne fra Aalborg i nord til Lemvig i syd. Altså en tværkommunal og en tværregional ansats. Region Midtjylland refererer til brugen af fire udviklingsmotorer i arbejdet med vækstpotentialet frem mod Disse udviklingsmotorer er: Produktudvikling Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling PR og marketing (Region Midtjylland, PowerPointpræsentation, august 2010). Side 10

11 Det er centralt for regionen, at der er et stærkt fokus på forholdet mellem udbud og efterspørgsel for at kunne udvikle produkter, som markedet rent faktisk vil efterspørge. 2.3 Turismen i kommunerne Med baggrund i strukturreformen fra 2007 og den nye lov om VisitDenmark fra 2010 har Kommunernes Landsforening udarbejdet en række analyser samt udarbejdet et indspark i den politiske debat om, hvem der skal løfte udviklingsopgaven i dansk turisme efter VisitDenmark. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en række anbefalinger til danske kommuner, der ønsker at arbejde med turisme og oplevelser. Nedenfor følger en række af disse anbefalinger, som har direkte relevans for turisme og oplevelsespolitikken: Kommunerne bør fremover påtage sig en stærkere strategisk rolle i forhold til at skabe en sammenhængende og innovativ turismeindsats i Danmark Kommunerne bør overveje deres rolle på turismeområdet i forhold til investeringsvilje, produkter og markeder i tæt samarbejde med erhvervet, omkringliggende kommuner og turismeaktører Kommuner med stærk turismeafhængighed bør fortsat arbejde med at løfte kvaliteten i turismeindsatsen strategisk, styringsmæssigt og organisatorisk. Aktivt politisk og administrativt ejerskab er en forudsætning for succes i turismefremmeindsatsen Kommunerne bør gennemgå den lokale indsats med henblik på at vurdere behovet for nye strukturer og organiseringsmodeller i turismen, således at flere ressourcer prioriteres til turismeudviklende opgaver Kommunerne bør fremover i højere grad inddrage turisterhvervet i serviceopgaven således, at turistinformationen leveres tættere på gæsten. Ligeledes bør nye teknologier udnyttes bedre i informations og markedsføringsopgaven på turistområdet Kommunerne skal fremover være en toneangivende aktør i destinationsudviklingen i Danmark og indgå i tværkommunale fællesskaber, hvor det giver mening og kritisk masse Kommunernes politikker og strategier skal være en integreret del af arbejdet med at udvikle en stærk turistdestination. Dermed sikres der større sammenhæng mellem den politiske planlægning og de turismemæssige visioner for et område Stærke turismekommuner bør undersøge mulighederne for at skabe et mere langsigtet investeringsgrundlag ved at styrke det offentlig private samspil i turismen Et tættere økonomisk samspil mellem offentlige og private aktører kan bl.a. ske med de nye temabaserede erhvervspartnerskaber som omdrejningspunkt Turismen bør i stigende grad tænkes ind i en værdikædesammenhæng på tværs af ydelser inden for bl.a. oplevelser, overnatning, transport m.v. og på tværs af offentlige og private aktører. (Kommunernes Landsforening, 2010) Side 11

12 2.4 Turismen i Skive Kommune Det følgende er baseret på VisitDenmarks turismeøkonomiske beregninger, som SET har fået lavet for at have et pejlemærke for arbejdet med turisme og oplevelsespolitikken. Følgende er ikke en komplet gennemgang af VisitDenmarks materiale. Det er de væsentligste punkter. Ifølge VisitDenmarks turismeøkonomiske beregninger for Skive Kommune i 2008 var der et samlet turismerelateret forbrug på 436 millioner kroner. Heri skal især bemærkes, at festivalgæster og turister i egne feriehuse er markante poster i regnskabet. Skive Kommune har i perioden haft en markant højere samlet vækst end på landsplan. I perioden var der en positiv udvikling på 11,2 %. I 2009 var der registrerede kommercielle overnatninger i kommunen. Turismen i Skive Kommune skaber 446 årsværk, hvilket ikke er ensbetydende med 446 jobs men formentlig flere. Mange har bibeskæftigelse inden for turisme. 446 årsværk udgør ifølge VisitDenmark knap 2 % af Skive Kommunes beskæftigede. Det er værd at bemærke, at turismeomsætningen i Skive Kommune afstedkommer beskæftigelse i andre beskæftigelsesgrupper end den turismespecifikke gruppe med 210 årsværk, nemlig inden for detailhandel med 114 årsværk og andre brancher med 122 årsværk. Turismen har således stor betydning for beskæftigelsen ud over den direkte turismerelaterede beskæftigelse. Turismen i Skive Kommune skaber en værditilvækst på 218 millioner kroner, hvoraf 29 millioner kroner er provenu til Skive Kommune. Værditilvæksten udgør 2 % af kommunens samlede værditilvækst. Turismen skaber et skatteprovenu på 171 millioner kroner, hvilket udgør 3 % af kommunens samlede skatteprovenu. Turismen i kommunen skaber en værditilvækst, der ligger på 2 %, og dette ligger lige under dansk turismes samlede værditilvækst på 3 %. Skive Kommunes værditilvækst svarer til værditilvæksten i Region Midtjylland. Målt på turismeforbrug er Danmark markant Skive Kommunes største marked med 81 % svarende til 354 millioner kroner, mens udlændinge kun fylder 19 % fordelt på Tyskland (7 % svarende til 29 millioner kroner), Norge (3 % svarende til 15 millioner kroner), Sverige (2 % svarende til 9 millioner kroner), Holland (1 % svarende til 5 millioner kroner) med flere. Langt den største del af turismeomsætningen stammer fra ferieturisme (86,7 %), mens resten stammer fra erhvervsturisme. Hovedparten af turismeomsætningen kommer fra overnattende gæster (91 %), mens de resterende 9 % stammer fra endagsturisme. Hvad angår feriehusudlejningen oplevede Skive Kommune et ret stort fald i antal kommercielle overnatninger på 18,4 % fra i 2008 til i Hovedforklaringen på dette fald er, at det er de tyske gæster, der er blevet væk fra feriehusene i Skive Kommune, mens flere danskere er kommet til. Dog altså ikke nok til at opveje tabet af de tyske gæster. I Skive Kommune er der en markant sæsonafhængighed. Sæsonindikatoren uden kommercielle feriehusovernatninger viser, at turismen er ganske afhængig af overnatningerne i højsæsonen juli august. Skive Kommune har en sæsonindikator på 2,5, mens sæsonindikatoren på landsplan er 2,4. Side 12

13 Turismeproduktet i Skive Kommune, der har overnatning, bestod i 2009 af følgende elementer: Type Antal Bed & Breakfast 17 Campingplads 8 Feriecenter 1 Feriehuse, bureauer 3 Hotel 7 Lejrskoler 9 Lystbådehavn 6 Slotte 3 Feriehuse Vandrehjem Markedsføringsstrategi for Skive Kommune Byrådet i Skive Kommune har i oktober 2010 vedtaget en ny samlet markedsføringsstrategi for hele kommunen. I denne strategi indgår én overordnet styrkeposition samt fire styrkepositioner. Formålet med markedsføringsstrategien er at positionere og differentiere Skive Kommune fra andre kommuner, så det bliver tydeligt, hvad Skive Kommune står for. Indsatsen skyldes ikke, at Skive har problemer. Men udfordringerne er der: Skive er ligesom mange andre byer presset af den demografisk udfordring: Flere ældre, færre erhvervsaktive. I dag skal fortællingen om Skive derfor fortælles på ny og den skal fortælles med respekt for de forskellige byer, der blev bragt sammen af strukturreformen, og de mange forskellige institutioner og aktiviteter, der præger kommunen. Markedsføringsstrategien er på den baggrund et nødvendigt skridt. Det er ikke gjort med smart reklame. Markedsføringsstrategien skal for Skive kommune sikre sammenhæng og konsekvens i kommunens eksterne kommunikation og den skal bygge på Skive kommunes reelle styrkepositioner. (Skive Kommune, Bilag til markedsføringsstrategi, oktober 2010) Det overordnede pejlemærke er Rent liv. De fire underordnede styrkepositioner er: Danmarks rene energiklynge Moderne fødevareproduktion Det gode liv og Fjorden. Side 13

14 DEL 3: OBSERVATIONER OG UDFORDRINGER Destinationsudvikling er igennem de seneste 3 år blevet det centrale udviklingspunkt i dansk turisme. Det hænger blandt andet sammen med struktur og opgavereformen fra 2007 og VisitDenmarks redefinerede rolle pr. 1. juli 2010 til udelukkende at skulle arbejde med branding og markedsføring af Danmark over for udlandet. Med kommunernes øgede betydning for udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi samt kommunernes nye myndighedsopgaver inden for planlægning, byudvikling, miljø, natur og kulturudvikling giver det nye muligheder for at arbejde fokuseret med turisme og oplevelsesudvikling. De 13 interview har været struktureret omkring de 10 væsentligste dimensioner i arbejdet med dansk destinationsudvikling. Disse dimensioner er udviklet i forbindelse med et destinationsudviklingsprojekt i regi af VisitNordjylland i tæt samarbejde med fire nordjyske destinationer og siden brugt på nogle af Danmarks største destinationer, nemlig Destination Ringkøbing Fjord og Sydvestjysk Udviklingsforum (Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Tønder). Dimensionerne er Identitet, Interessenter, Indhold, Kvalitet, Indtægter, Infrastruktur, Innovation, Viden, Kompetence og Markedsføring. Nedenfor følger observationer fra interviewene. Observationerne er bearbejdninger af alle interviewene. 3.1 Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet = Destinationens identitet er summen af de faktorer, som karakteriserer destinationen set med destinations egne øjne. Det handler om, hvem destinationen er, og hvad destinationen er. Der er ganske stor variation i respondenternes vurderinger af, hvilke værdier Skive Kommune har nu og skal arbejde med i fremtiden i relation til turisme og oplevelser. Kulturhistorien (kulturarven generelt), naturen (generelt), fjorden hele vejen rundt (specifikt), fjorden med alle dens muligheder for aktiviteter (Salling Sport som eksempel), Fur (helt specifikt), sejlerliv (specifikt for Glyngøre og Fur), herregårdene i Østsalling (specifikt) og Spøttrup Borg (helt specifikt) er de områder, som nævnes af stort set alle respondenter. Der tegner sig ikke et klart billede af, hvilke værdier der skal arbejdes med. Den særlige Sallingånd, som en del af respondenterne både direkte og indirekte taler om, kommer ikke frem i det nuværende billede af destinationen. Den Sallingånd, der er langsommelig på den gode måde og træg over for forandringer, ligger i hele egnens selvforståelse, historie og kultur. Den Sallingånd, som respondenterne både værdsætter og søger at udfordre. Udtalelsen det er Salling det her! dækker over en stor kærlighed til egnen, men også over en forståelse af, at det kan være svært at forandre noget. I hvert fald at det tager sin tid inden det er slået igennem. Det udtrykkes måske ret fint af Glyngøreborgernes Masterplan (2010), hvor det står: Hva ska a te for? Udtrykket henviser til en stille undren sig over, at der nu skal ske forandringer igen. Dermed kan det hævdes, at der synes at være temmelig langt til, at Skive Kommunes turisme og oplevelsesøkonomi kan blive baseret på nogle klare og tydelige værdier, der kan skabe samling internt i destinationen samt differentiere området eksternt på markedet. Destinationens mission og vision samt klare mål og strategier for at nå derhen mangler klart. Side 14

15 Her er der tale om den samlede destination. Der er mission og vision for eksempelvis SET, men det er for organisationen som sådan og ikke for destinationen. Det må naturligvis siges, at SET har som mission at udvikle erhvervsvirksomheder, turisme og handel i hele Skive Kommune, og at SET har som mål at skabe en mere klar rollefordeling mellem aktørerne i turismen. Men det er SET s egen mission, og der kan være stor forskel på, hvad en organisation ønsker for sig selv, og så dét destinationen skal i forhold til udvikling og marked. Det kan siges at være en organisatorisk udfordring for arbejdet med en sammenhængende destination. Interessenter (organisation) = Interessenter er organisationer, grupper af personer eller enkeltpersoner, som påvirker eller påvirkes af destinationens dispositioner og processer Den separatisme, som nævnes i rapporten om fremtidens turistinformation i Skive Kommune fra foråret 2010, træder endnu tydeligere frem i efteråret Ord som autonomi, separatisme og anarkisme træder frem i interviewene. Dette gælder især for Glyngøre området og Fur området. Der synes at være ret stor skepsis over for en samlet destination, der ledes fra Skive by. Der er en ret klar os og dem holdning fra de såkaldte landdistrikter over for Skive by og den administrative ledelse, der befinder sig der. Helt anderledes positiv er holdningen til det arbejde, som pågår med støtte fra By og Landsbyudvikling under Skive Kommune. Strategien for By og Landbyudviklingsafdelingen er, at man ønsker at støtte og facilitere udviklingsprocesser dér, hvor der er energi og potentiale til stede. Her arbejdes især med tre oplevelsesklynger, nemlig Røddingområdet med Spøttrup Borg i centrum, Glyngøre området og Furområdet. Dette ses reflekteret i Planstrategi 2009 fra Skive Kommune. Det er værd at notere sig, at en del af respondenterne udtrykker ønske om at, turisme og oplevelsespolitikken skal have et større geografisk fokus end blot Skive Kommune. Der tales om et udvidet samarbejde omkring fjorden, og der tales om udvidet destinationssamarbejde. I øjeblikket er der den opfattelse, at strukturreformen har gjort, at vandet virkelig skiller kommuner og regioner. Der er klare ønsker om at sådanne administrative grænser brydes ned for at kunne arbejde mere smidigt og markedsorienteret med turisme og oplevelsesudvikling. Der synes dermed at være grundlag for at tale om et ønske om et udvidet destinationssamarbejde muligvis endda etablering af et decideret destinationsselskab. Disse tanker synes dog at stride imod den udprægede separatisme og anarkisme, der findes i visse områder af Skive Kommune. Indhold = Indhold er de aktiviteter / oplevelser, som destinationen tilbyder markedet Ordet autentisk går igen hos respondenterne. De mener, at mange af oplevelserne i Skive Kommune er mere autentiske end andre steder, og at man skal sørge for, at oplevelserne bliver ved med at være Side 15

16 autentiske. Flere af respondenterne taler om perler på en snor oplevelser som giver et indblik i det autentiske liv på Skiveegnen i fortid, nutid og fremtid. Det autentiske er især koblet op på fjorden, kulturhistorien generelt og kulturhistoriske lokaliteter som eksempelvis herregårdene på Østsalling og Spøttrup Borg. Skive by spiller tilsyneladende ikke den store rolle i denne sammenhæng. Mange er stærkt kritiske over for Skive bys muligheder for at give turisterne oplevelser ud over shopping og caféoplevelser. Mange er ligeledes kritiske over for Skive bys dårlige forbindelse til fjorden, og arbejdet med at åbne Skive by ned mod fjorden hilses velkommen af stort set alle respondenter. En del af respondenterne er enige om, at det især er Fur, som har noget særligt at tilbyde markedet. Dette hænger især sammen med øens helt særlige atmosfære, historien, geologien, ferielivet, sejlerlivet og muligheden for total afslapning. Der er også muligheder for at udnytte moderne menneskers ønsker om viden indsigt gennem et ophold på Fur. Respondenterne mener, at der ligger et uudnyttet potentiale i at arbejde mere med læring og leg. I det hele taget har fjorden et helt særligt og tilsyneladende ifølge respondenterne uudnyttet potentiale for maritime aktiviteter og oplevelser. Fjorden er det helt særlige rum, som giver sammenhæng og kraft til hele Skive Kommune. Fjorden har et potentiale både på vand og på land, idet flere respondenter taler om, at dét at skabe aktiviteter på fjorden vil give aktiviteter på land. Mange vil tiltrækkes af aktiviteterne på fjorden, og der vil dermed kunne bygges et støtteapparat op omkring aktiviteterne på fjorden. Initiativet Salling Sport hilses velkommen af stort set alle respondenter, der kender til det, som et godt forsøg med aktiviteter for familier på og ved fjorden. Imidlertid synes initiativet at være mindre kendt, end man måske kunne ønske sig, og initiativets mange kombinationsmuligheder synes også at have et relativt begrænset kendskab blandt de fleste af respondenterne. Herregårdene på Østsalling synes også at have et vist potentiale ifølge enkelte respondenter. Sammen med Østsallings særlige landskab med markante og både bløde og stejle skråninger ned mod fjorden og landbrugsjordens særlige frugtbarhed synes kulturhistorien at spille en ikke ubetydelig rolle for enkelte respondenter. Også Jeppe Aakjærs Jenle har en vis betydning for enkelte respondenter som et særlig betydningsfuldt kulturhistoriske pejlemærke, der har stor lokal, regional og national bevågenhed inden for litteraturkredse. Jenle synes dog at være sårbar, idet enkelte respondenter påpeger, at Jenle i høj grad drives af en enkelt ildsjæl. Dertil kommer, at Jenles nuværende til og frakørselseforhold giver svære betingelser for en væsentligt øget tilstrømning til Jenle. Kvalitet = Kvalitet er identifikation, måling og udvikling af god kvalitet i destinationen sammenholdt med kundens oplevelse af kvalitet i hvert møde med destinationens enkeltdele og destinationen samlet Der er generelt en stor stolthed over lokale steder, aktiviteter og produkter, og der synes at være en god kvalitet i de mange små perler på en snor oplevelser i kommunen. Men ud over denne lokale stolthed og de små oplevelser er der en generel forståelse af, at kan opnås store fordele for Skive Kommune ved en Side 16

17 fokuseret indsats på kvalitet i turismens basisprodukter. Eksempelvis tales der om, at der er et meget begrænset udvalg af kvalitetsspisesteder i kommunen. Man kan godt få gode pizzaer og lignende fastfood, men der er ifølge adskillige respondenter behov for at se nærmere på bespisningsmulighederne i forhold til kvalitet. Også overnatningsstederne synes at kunne trænge til et kærligt eftersyn. Se også kvalitet i forhold til infrastruktur herunder. I det hele taget synes kvalitet at ligge mange på sinde, men det er vanskeligt at få et klart indtryk af, hvad kvalitet er for respondenterne. Den lokale stolthed synes at give en vis form for blindhed over for lokale mangler. Indtægter = Indtægter omfatter både direkte og afledte indtægter En central hypotese, der er blevet fremsat og testet under interviewene, er, at der hersker en udpræget landliggerkultur i Skive Kommune i forhold til anvendelsen af de nuværende feriehuse i Skive Kommune. Landliggerkulturen betyder, at der er forholdsvis få feriehuse til rådighed for kommerciel udlejning, idet ejerne foretrækker selv at bebo feriehusene frem for at udleje dem eller blot at have feriehusene til rådighed, når de vil i stedet for at skulle planlægge for brugen af dem. Hvis hypotesen er rigtig, kan det forklare, at Skive Kommune har forholdsvis få overnatninger i feriehuskategorien. I 2008 var der registrerede overnatninger i feriehuse, og i 2009 var der registrerede overnatninger i feriehuse i kommunen. Det er et fald på 18,4 % på ét år. Ved en landsgennemsnitlig udlejningsgrad på 18 % svarer de registrerede overnatninger til, at der skulle være ca. 570 feriehuse til udlejning i Skive Kommune. Disse tal er svære at få af eller bekræftet, da de landsdækkende feriehusudlejningsbureauer tilsyneladende nødigt vil oplyse det lokalt. Landliggerkulturen bekræftes til en vis grad af tallene fra VisitDenmark, 2010, hvor det anslås, at 61 millioner kroner stammer fra kommercielle overnatninger i feriehuse, mens hele 117 millioner kroner hidrører fra brug af eget feriehus samt 11 millioner kroner fra lånte feriehuse. Med andre ord udgør ikke kommercielle overnatninger i feriehus i Skive Kommune en omsætning på 128 millioner kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som kommercielle overnatninger. Noget kunne altså tyde på, at landliggerkulturen i Skive Kommune udgør et større problem for udnyttelsen af overnatningskapaciteten generelt. At overnatningskapaciteten således ikke udnyttes i tilfredsstillende grad kan have betydning for mulighederne for at etablere virksomheder, der har direkte og / eller indirekte indtægter fra turisme og oplevelsesøkonomi. Infrastruktur = Infrastruktur er 1) destinationens fysiske ressourcer, 2) destinationens faciliteter som veje, vandforsyning, renovation, sikkerhedssystemer som brandvæsen og politik og 3) turismens superstruktur som hoteller, restauranter, attraktioner, golfbaner og lignende Side 17

18 Selvom der er 135 nye feriehusudstykninger i Skive Kommune, er det næppe nok til at ændre på det generelle billede af manglende overnatningsmuligheder. Interviewene afslører forskellige holdninger til problemet med tilstrækkelig og kvalitetsmæssig overnatningskapacitet i kommunen. Der er enighed om, at det næppe er hoteller, der skal bygges. Tankerne går mere i retning af feriecentre i forskellige afskygninger. Også tanker om omdannelse af nogle af de velbeliggende gårde, som af forskellige grunde er eller skal afvikles fra landbrug, til feriecenterlignende benyttelse. Ifølge en del af respondenterne er disse gårde ofte beliggende med flotte udsigter over fjordlandskaberne. I forhold til attraktioner, som også udgør en væsentlig del af infrastrukturen, er der enighed om, at en mega attraktion næppe er vejen frem for Skive Kommune inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Derimod tales der om store oplevelser i det små og perler på en snor. De fleste respondenter er af den opfattelse, at det handler om udnyttelse af synergier mellem disse perler frem for at satse på noget stort. Bespisningsmuligheder synes der heller ikke at være ret mange af og slet ikke hvis man tænker på bespisning i den bedre ende af skalaen. I forhold til transportmulighederne er der på de store linjer gode transportmuligheder, men der synes at være en vis mangel på tilgængelighed til fjorden og skiltning til de gode steder. Der er, som det er p.t., ikke de store lokkemidler i brug for at få gæster ned til fjorden. Man skal nærmest ville det på trods. Alle respondenterne bakker op om Skive Kommunes initiativ i Planstrategi 2009, hvor der arbejdes med tre oplevelsesklynger, nemlig Rødding området, Glyngøre området og Fur området. Denne fokuserede tilgang kan alle se det fornuftige i. Dog er der enkelte, der lufter en bekymring om, at fokuseringen kan gå ud over andre områder i Skive Kommune, som også kunne have gavn af udviklingsmuligheder. Innovation = Innovation er viljen og evnen til at tænke nyt samt omsætte og udnytte det nye til handling i kommerciel forstand Respondenterne giver et samlet klart billede af, at der i de tre af oplevelsesklyngerne Rødding området, Glyngøre området og Fur området er en endog ganske stor innovationskraft fra lokale borgere. Der foregår en mængde aktiviteter hele året, og der sættes mange nye ting i gang. Alts sammen drevet af lokale. Eksempler er Spøttrup Borgs 700 medlemmer af venneforeningen og æbleaktiviteterne i Røddingområdet; forsøgsprojektet Vildrosen og Limfjordens Hus i Glyngøre; branding og bosætningsaktiviteterne og energieventyr på Fur. Skive by som oplevelsesklynge synes ikke at have den samme energi som de andre tre klynger. Her synes udviklingen at være drevet af politisk administrative idéer og beslutninger. Innovationsprocesserne synes at være meget forskellige imellem de tre klynger uden for Skive by og selve Skive by. Hvor den i klyngerne uden for Skive by er drevet af lokale borgere med ildsjæle i spidsen, er det en mere professionelt drevet innovation i Skive by. Side 18

19 Hvad angår selve innovationsprocessen synes der i klyngerne uden for Skive by at være et klart indtryk af, at de skal alting selv, hvis noget skal lykkes. Undtagelsen er her støtten fra Skive Kommunes afdeling for By og Landsbyudvikling. Denne afdeling støtter processer i områder, hvor der kan spores en vis energi. Viden = Viden er tilegnelse, analyse og formidling af den nyeste viden, der har relevans for destinationen og dens udvikling De fleste respondenter synes at have et stærkt lokalt syn på turismeudviklingen. Dette smitter i nogen grad af på deres syn på, hvad der skal udvikles og hvorfor. Det kunne se ud til, at dette lokale syn betyder, at det oftest er såkaldte pet projects, der skubbes frem. Om disse projekter også er funderede i et markedssyn, er vanskeligt at vurdere. Det synes plausibelt at konkludere, at de fleste respondenter først og fremmest udvikler projekter, der skal tilfredsstille lokale borgere, men at disse projekter ikke altid har lige stor relevans for markedet. Selvom SET har gennemført en række møder med fokus på viden om markedet, synes disse initiativer ikke at have haft den store gennemslagskraft hos respondenterne. Grundlæggende synes markedet ikke at spille den store rolle for udviklingen af turisme og oplevelsesbaserede produkter. Kompetenceudvikling = Kompetenceudvikling er destinationens indsats i forhold til udvikling af nødvendige kompetencer over for markedet Respondenterne taler generelt meget lidt om kompetenceudvikling. En enkelt respondent er optaget af at styrke kompetenceudviklingen særligt i relation til værtskabstankegangen. Imidlertid synes der at være en ret stor lokal kompetence i form af lokale ildsjæle, som går langt for at imødekomme gæsters behov. Markedskommunikation = Markedskommunikation er den måde, hvorpå destinationen kommunikerer med markedet gennem strategi, budskaber, målgrupper, løfter og brands Et af de helt særlige problemområder, som mange af respondenterne nævner er, at Skive Kommune ikke er særligt synlig det være sig i relation til tiltrækning og fastholdelse af nye borgere i kommunen og det være sig i relation til turister fra ind og udland. Skive Kommune er ikke som sådan kendt for noget særligt. Dog med en klar undtagelse, nemlig Fur. Fur nævnes af stort set alle respondenter som noget helt særligt, der er slået igennem nationalt som et brand, der kunne og burde udnyttes mere. Et andet særligt problem, der kan knyttes til den manglende synlighed, er, at Skive Kommune ikke har ret mange strøgkunder. Alle såvel nye borgere som turister skal trækkes til området. Skive Kommune ligger ikke på nogen af de naturlige ruter igennem landet. Vestkystturisterne skal trækkes ind i landet og væk fra regionens stærkeste brand. Turister, der kører på Jyllands motorveje, skal trækkes væk fra motorvejene Side 19

20 og ind til Skive Kommune. Det betyder, at Skive Kommune står relativt svagt på reason to go ifølge en del af respondenterne. Igen nævnes Furs tiltrækningskraft som en undtagelse. Der er varierende tal på, hvor mange gæster Fur tiltrækker om året fra til Mange af disse er tilsyneladende med bus og er endagsturister. Disse kommer gerne sydfra og kører ind omkring Jenle på vejen til eller fra Fur. Tilsyneladende er der et ret klart reason to go for besøgende til Fur. En del af respondenterne taler om tilgængeliggørelse af kulturhistorien altså at kulturhistorien skal være let at komme til måske gennem forskellige formidlingsformer. Det må betyde, at den ikke er tydelig nok for dem selv og dermed i høj grad også for gæsterne. Levendegørelsesaktiviteterne på og omkring Spøttrup Borg er tilsyneladende en undtagelse som også formidlingsaktiviteterne på Fur, der fint benytter sig af story telling teknikker. 3.2 Oversigt over udfordringer Nedenfor opsummeres ovenstående for at skabe et overblik over udfordringerne baseret på respondenternes udsagn, arbejdet med turismeinformationsindsatsen i Skive Kommune 2010, desk research samt konsulenternes egne observationer. Indsatsområde Identitet Interessenter (Organisation) Indhold Kvalitet Indtægter Største udfordring Manglende enighed om, hvad der er den eller de bærende værdier for destinationen samlet og for de enkelte oplevelsesklynger. Hvad er reason to go? Skiveegnens særlige identitet Sallingånden kommer dårligt til udtryk. Intet reelt samarbejde. Der er tale om selvkørende enheder uden enighed om retning for destinationen. Ordene mistro, separatisme og anarki dukker op. Der er langt til intern integration i destinationen. Fjorden og fjordmiljøerne er stærke æstetisk, historisk, kulturelt og oplevelsesmæssigt. Men fjorden er et klart underspillet og underudviklet produkt i forhold til Skive Kommune, i forhold til andre fjordkommuner og ikke mindst i forhold til regionerne i såvel Midtjylland som Nordjylland. Der synes at være kvalitet at finde i mange små oplevelser rundt omkring. Men samlet set synes oplevelsestilbuddene at være i underkanten af de krav, som moderne mennesker stiller til kvalitet i oplevelserne, i overnatningen, i bespisningen, i infrastrukturen, i it infrastrukturen og i det samlede indtryk. Der er en begrænset sæson i Skive Kommune. Landliggerkulturen giver begrænset kapacitet til flere overnatninger i feriehussektoren. Begrænsede muligheder for at opnå den kritiske masse, der skal til for at holde åbent i længere periode. Side 20

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018. En klyngedrevet vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018. En klyngedrevet vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018 En klyngedrevet vækstpolitik Hver gang Skive Kommune opnår 1 million kroner i turismeforbrug, så er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

INTRODUKTION TIL HELÅRSTURISME PÅ DJURSLAND

INTRODUKTION TIL HELÅRSTURISME PÅ DJURSLAND Antallet af biosupermarkeder er steget og vurderes fortsat at stige Vi vil have sund og næringsrig mad, men det skal gå hurtigt INTRODUKTION TIL HELÅRSTURISME PÅ DJURSLAND Danskerne skaber fællesskaber

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere