FOLKE -OG BOLIGT/ELLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKE -OG BOLIGT/ELLINGEN"

Transkript

1 STATSTSK TABELVÆRK : V FOLKE -OG BOLGT/ELLNGEN. NOVEMBER 0 C. UDDANNELSE Oplysninger om skole- og erhvervsuddannelse for de - rige DANMARKS STATSTK Kobenhavn DANMARKS STATSTK BBLOTEKET

2 . Tidligere publikationer om folke- og boligtællinger i Danmark - Tæ i ngsdato Statistisk Tabelværk Folketælinger Statistiske Meddelelser Boligtællinger (Huslele og boligforhold) Tæl i ngsdato / 0 /... i / / Statistiske Meddelelser / 0 j, / f Folkemmngden og Danmarks administrative / 0, inddeling ,, /, 0 / 0,,og /, (og),, Statistisk Tabelværk / 0,,, V A. Folke- og boligtal kommuner og by- / 0,,, massige bebyggelser: / 0 V A,,, V Hovedstadsoniradet. Sammendrag, V, V / 0 V A, a og b,, berne undtagen hovedstaden, / 0 V A, og, 0, Sjæland undtagen hovedstaden, / 0,, Bornholm, Lolland -Falster, Fyn,,, Jylland, / V A, og 0,, V A, (Astiige Jylland, V / V A,,,,, Nordlige Jylland, V / V A,,, Vestlige Jylland, V /,, Sydlige Jylland, / 0 V A, 0,,,, B. Fordelinger efter alder og erhvery m.v.: /, 0,, 0, KOn, alder og ægteskabelig stilling, V 0,, 0, Erhvery og arbejdsstilling, 0, V / 0 V A, og,,,, Fag, arbejdsstilling og erhvery, V, /,, -,, / 0,,,, C. Bolig- og husstandsunderspgelse,, V,, - Boligforholdene byer og bymssige be- /0,,, 0, byggelser med over 000 indbyggere, V perioden - afholdtes Arlige undersogelser af husleieforholdene og visse Ar tillige af beboelsesforholdene. Resultaterne er publiceret Statistiske Meddelelser,, (),, 0, (),,, (0),,, (),,, (),, 0, (),,, (),,, og,, (),,, (),, 0, (),,, () og,, (). Statistisk Tabelværk, ovr ge anforte publikationer er Statistiske Meddelelser. Befolkningsforholdene i Danmark i det. rhundrede: Statistisk Tabelværk VA,. Folketal, areal og klima 0-0: Statistiske Undersogelser nr. 0. Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 0-0: Statistiske Undersogelser nr. Danmarks administrative inddeling (nov. 0: Statistiske Meddelelser,,. Byernes opland: Statistiske Undersogelser nr.. Folketællingen : Statistiske Efterretninger, nr. 0. Publikationer om folke= og boligtællingen i Danmark 0 Statistisk Tabelværk. A. Folke- og boligtal i kommuner, sogne og bymæssige omrhder: Al. Bornholmsamt : A. Ringkobing amt : A. Rube amt : A. Viborg amt : V A. SOnderjyllarids amt : V A. Nordjyllands amt : V A. Vejle amt : V A. Arhus amt : X A. Fyns amt : X A0. Storstroms amt : X A. Vestsjælands amt : XV Al. Roskilde amt : XV A. Frederiksborg amt : XV A. KObenhavns amt : XV A. KObenhavns kommune Frederiksberg kommune : Statistisk Tabelværk B. Pendling : V. Handelsomrader og -distrikter : V B. Danmarks administrative inddeling : B. Danmarks Byer : V Cl. Beskæftigelse og erhverv : V C. Boligen : V C. Hele befolkningens erhvervsfordeling : C. Uddannelse : V Statistiske Efterretninger nr.,. ForelObig opg0relse Nyt fra Danmarks Statistik nr. 0, Statistiske Efterretninger nr.,

3 Forord Som det sidste i en serie af tabelværker fra folke- og boligtællingen 0 foreligger hermed tabelværket, der omhandler uddannelsesforhold. Oplysningerne i tabelværket vedr0rer skoleuddannelse og erhvervsuddannelse for personer i aldersgruppen - Sr. Tabelværkets forste tabeller giver oplysninger om afsluttet skole- og erhvervsuddannelse sammenholdt med oplysninger om alder, kon og beskæftigelsesforhold. De folgende tabeller giver oplysninger om personer, der er i gang med en skole- eller erhvervsuddannelse. Da sp0rgsmálene om uddannelse i ret stort omfang ikke er besvarede, er der endvidere medtaget et par tabeller, hvor personer med uoplyst uddannelse eller uden uddannelse er fordelt efter alder og beskaeftigelse. Foruden de her offentliggjorte tabeller findes yderligere i Danmarks Statistik et antal arkivtabeller vedrorende uddannelsesoplysninger fra folke- og boligtællingen 0. Tabelvaarket er udarbejdet i Danmarks Statistiks. kontor, folke- og boligtaallingssektionen. Danmarks Statistik i november N. V. Skak- Nielsen /Lene Skotte Pris: kr., inkl. % moms Danmarks Statistiks trykkeri Udkommet oktober

4 ndholdsfortegnelse Uddannelse 0 Side ndledende bemærkninger Begreber og definitioner 0 Tabeller i Tabel. - erige uden igangværende skoleuddannelse fordelt efter k0n, -Srs aldersklasser og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet. Tabel. - Srige uden igangværende skoleuddannelse fordelt efter k0n, -Srs aldersgrupper, afsluttet skoleuddannelse og bymæssighedsgrupper Tabel. - Srige fordelt efter k0n, -Srs aldersgrupper og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel. - Srige i erhverv fordelt efter arbejdsstilling, -Srs aldersgrupper og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet 0 Tabel. - Srige i erhverv fordelt efter arbejdsstilling, fag og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel. - Srige i erhverv fordelt efter k0n, erhvervshovedgrupper, -Srs aldersgrupper og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet. Tabel. - Srige med afsluttet skoleuddannelse og skoles0gende fordelt efter skoleuddannelse, kon og -Srs aldersgrupper. Amter Tabel. - Srige fordelt efter afsluttet erhvervsuddannelse og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel A. - Srige fordelt efter afsluttet erhvervsuddannelse og -Srs aldersgrupper m.v. Hele landet Tabel B. - Srige kvinder fordelt efter afsluttet erhvervsuddannelse og -rs aldersgrupper m.v. Hele landet Tabel 0. - Srige fordelt efter afsluttet erhvervsuddannelse. Amter Tabel. - Srige uden igangværende uddannelse fordelt efter afsluttet erhvervsuddannelsesniveau, afsluttet skoleuddannelse, kon og -Srs aldersgrupper. ait Hele landet Tabel. - erige fordelt efter erhvervsuddannelsesniveau one og -retning samt -Srs aldersgrupper. Hele landet Tabel. - Srige i erhverv fordelt efter afsluttet erhvervsuddannelsesniveau, -Srs aldersgrupper og erhverv. Hele landet Tabel. - erige i erhverv fordelt efter erhverv, k0n og afsluttet erhvervsuddannelsesniveau. Hele landet Tabel. - Srige fordelt efter -rs aldersklasser, kon og afsluttet erhvervsuddannelsesniveau. Hele landet Tabel. Skoles0gende fordelt efter kon, alder, igangværende skoleuddannelse og bymæssighedsgrupper 0 Tabel. Personer under uddannelse fordelt efter igangværende erhvervsuddannelse og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet. Tabel. Personer under uddannelse fordelt efter igangværende uddannelse. Amter Tabel. Personer erhverv med uoplyst eller ingen erhvervsuddannelse fordelt efter arbejdsstilling, fag og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel 0. Personer i erhverv med uoplyst eller ingen erhvervsuddannelse fordelt efter arbejdsstilling, fag, con og -Srs aldersgrupper. Hele landet Bilag Bilag. Fortegnelse over arkivtabeller 0 Bilag. Folketællingens uddannelseskode Bilag. Nordisk nogle for uddannelsesklassificering Bilag. Omsætning mellem Nordisk nogle" og foiketællingens uddannelseskode Bilag. Erhvervskode ved folketællingen 0 Bilag. Fagkode ved folketællingen 0 Bilag. Oversættelser 0

5 Contents Education 0 Page ntroductory remarks Concepts and definitions 0 Tables Table. The - year old population not receiving school education; by sex and one -year age groups; by completed school education Table. The - year old population not receiving school education; by degree of urbanization, sex and five -year age groups; by completed school education Table. The - year old population; by sex and five -year age groups; by completed school education Table. The - year old economically active population; by sex, employment status and five -year age groups; by completed school education 0 Table. The - year old economically active population; by employment status and occupation; by completed school education. Table. The - year old economically active population; by sex, industry and five -year age groups; by completed school education Table. The - year old population; by five -year age groups, sex, activity and marital status; by education (completed, respectively being received). Counties Table. The - year old population; by completed vocational education; by completed school education Table A. The - year old population; by completed vocational education; by five -year age groups, etc. Table B. The - year old female population; by completed vocational education; by five- year age groups, etc. Table 0. The - year old population by completed vocational education. Counties Table. The - year old population not receiving education; by sex and level of completed vocational education and school education; by five -year age groups, etc. Table. The - year old population; by level and branch of completed vocational education; by five -year age groups, etc. Table. The - year old economically active population; by level of completed vocational education and five -year age groups; by industry Table. The - year old population; by industry; by level of completed vocational education and by sex Table. The - year old population; by one -year age groups; by level of completed vocational education and by sex Table. The population receiving school education; by degree of urbanization, sex and age groups; by level of education being received 0 Table. The population receiving vocational education; by kind of vocational education being received; by completed school education Table. The population receiving education; by kind of education being received. Counties Table. The economically active population with no vocational education (or vocational education not stated); by employment status and occupation; by completed school education Table 0. The economically active population with no vocational education (or vocational education not stated); by employment status and occupation; by five -year age groups, etc Annexes Annex. List of archive tables 0 Annex. The Educational Code of the population census Annex. Nordic key for classification of educations Annex. Conversion table for the "Nordic key" and the Educational Code of the population census Annex. The ndustrial Code at the Population Census 0 Annex. The occupational Code at the Population Census 0 Annex. Translations 0

6 Systematisk tabelindholds-oversigt Tabel nr. 0 0 Tabellens tælingsenhed: Antal personer X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Personkredsen: --rige i --rige i erhverv --rige under uddannelse --rige uden igangværende skoleuddannelse --rige uden igangværende uddannelse X X Skoles0gende... --rige med uoplyst eller ingen erhvervsuddannelse X X X X X X X X X... X X X... X Personforhold: KOn Alder X X X X X X... X X...X X X... X X... X X... X X X X... X X X... X... X Uddannelse: gangværendeskoleuddannelse FagX X... X... X... Afsluttet skoleuddannelse gangværende erhvervsuddannelse Afsluttet erhvervsuddannelse... X X X Afsluttet erhvervsuddannelsesniveau X X X X X... Erhvervsforhold: Arbejdsstilling X X X X... X X Erhvervshovedgrupper... AmterX X... Erhvervsgrupper... X X... Geograf i: Hele landet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Bymæssighedsgrupper... X... X X... X...

7 ndledende bemærkninger

8 ndledende bemærkninger Ved folketællingen. november 0 indsamledes for forste gang siden folketællingen 0 oplysninger om befolkningens uddannelsesforhold. Alle i aldersgruppen -0 Sr blev spurgt om afsluttet skoleuddannelse, afsluttet erhvervsuddannelse og eventuel igangværende uddannelse. En unders0gelse af tællingsmaterialet viste, at uddannelsessporgsmálene i h0jere grad end andre sp0rgsmsl var mangelfuldt eller slet ikke besvarede. Dette var i stigende grad tilfaeldet, jo ældre de udspurgte personer var. Det blev derfor besluttet kun at bearbejde uddannelsesoplysningerne for personer i aldersgruppen - Sr. Til trods for denne begrænsning er kvaliteten af uddannelsesoplysningerne ikke p h0jde med de 0vrige fol ketallingsoplysninger. Afsluttet sko /euddannelse er uoplyst for 0 personer eller ca. pct. af de - érige, der ikke længere er skolesogende. For 0 0 personer eller ca. pct. af de - érige er sp0rgsmlet om afsluttet erhvervsuddannelse uoplyst eller besvaret med ingen afsluttet erhvervsuddannelse ". Blandt disse er ca. 000 personer igang med en uddannelse ( skole- eller erhvervsuddannelse). antallet af personer med uoplyst erhvervsuddannelse indgár formentlig en del, der har en Aden uddannelse, men som ikke har besvaret skemaets uddannelsessp0rgsm, idet de har ment, at deres uddannelse var oplyst, nár blot de angav deres fag og erhverv. Ved kodningen af uddannelsesoplysningerne har man dog valgt konsekvent kun at bruge de oplysninger, der er anfort i kolonnerne for uddannelse. Man har med andre ord ikke tilladt sig at slutte ud fra anfort fagoplysning tit en manglende uddannelsesoplysning. Det forhold, at en person er beskæftiget inden for et fag, for eksempel som mater eller mekaniker, beh0ver nemlig ikke nodvendigvis at medfore, at vedkommende har gennem - gáet den tilsvarende uddannelse. de meget fs tilfælde, hvor der if0lge lovgivningen kræves en bestemt uddannelse for at kunne ud0ve det págældende fag, fx 'age eller advokatfuldmægtig, har man dog sluttet ud fra faget tit en manglende uddannelsesoplysning. Tabel viser personer med uoplyst afsluttet erhvervsuddannelse eller ingen erhvervsuddannelse fordelt efter fag- og erhvervsgruppe. Tabellen giver en række muligheder for at vurdere, hvad disse tilfælde dækker over. For eksempel har sandsynligvis de fleste af de ca ufaglærte arbejdere i tabellen ingen afsluttet erhvervsuddannelse, og det samme gælder formentlig for mange af de ca husm0dre med uoplyst uddannelsesforhold. Uddannelsesklassifikationer Hvis der pà en overskuelig máde skal gives oplysninger om uddannelsesforhold, ms de enkelte uddannelser klassificeres pá en systematisk made, fx efter niveau (varighed) og retning. PS folketællingstidspunktet fandtes imidlertid ikke en Adan vedtaget klassificering. Til brug for grupperingerne af uddannelsesoplysningerne fra folketællingen 0 blev der derfor udarbejdet særlige kodesystemer. Koderne for skoleuddannelse afspejler de forskellige skole- og eksamenssystemer, der har været gældende her i landet gennem en arrække, jf. bilag. Koderne for erhvervsuddannelse er ikke strengt systematisk opbyggede, i princippet er der dog foretaget en hovedgruppering efter uddannelsesretning, fx er uddannelserne vedr0rende handel og administration samlet i én hovedgruppe, pædagoguddannelserne i en anden, hándvarkeruddannelserne i en tredje osv., se bilag. Der - imod er der ikke indbygget nogen niveauinddeling i klassifikationerne. tabel -, hvor de afsluttede erhvervsuddannelser er sável niveau- som retningsinddelt, er det inddelingen i den nor - diske n0gle, der er lagt tit grund. (Om den nordiske n0gle, se det folgende). Omsaetningen mellem folketællingen uddannelseskode og den nordiske n0gle fremgár af bilag. Under UNESCO har der gennem en Arrække været arbejdet pá at tilvejebringe en systematisk uddannelsesklassificering, nternational Standard Classification of Education (SCED), hvorefter det vil yore muligt at indplacere de enkelte landes uddannelser. Dette arbejde afsluttedes i september. Pá nordisk plan blev det i vedtaget at udarbejde en nor - disk n0gle for uddannelsesklassificering, sáledes at jævnf0relse af nordisk uddannelsesstatistik blev gjort mulig. NOglen bygger ph' de enkelte landes uddannelsesklassificeringer, og for Danmarks vedkommende er der sáledes som grundlag for noglen brugt uddannelseskoderne fra folketællingen 0'. Den nordiske nogles klassificeringssystem bygger ps en kombination of skole- og erhvervsuddannelser sá at niveauinddelingen, der fremgár af den tre- cifrede kodes forste ciffer, giver et billede af uddannelsen omsat til antal skoleár. niveau 0 svarer til ingen uddannelse»»» forskole»» Srs skolegang»»» Srs skolegang»»» 0 - Srs skolegang»»» - Srs skolegang»»» Srs skolegang eller mere»» uddannelse p forskerniveau»» uddannelsesniveau ukendt nden for hvert niveau er uddannelserne grupperede i hovedretninger (.ciffer) nemlig: 0 almen uddannelse uddannelse inden for astetisk, humanistisk og religios virk- somhed pædagogisk uddannelse uddannelse inden for handel, kontor og administration uddannelse inden for teknik, industri og hándværk uddannelse inden for naturvidenskab uddannelse inden for transport og kommunikation uddannelse inden for sundhedsvæsen uddannelse inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Ovrig uddannelse Det tredje ciffer i koden star for en underopdeling af disse hovedretninger. dette hafte er den nordiske n0gle brugt til erhvervsuddannelsernes klassificering, det vil - sige, at kun niveau - forekommer. Nordisk nogles koder fremgár af bilag. tages en ny nordisk nmgle i brug; den kommer tit at indeholde en ny dansk klassifikation, udarbejdet of Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i faellesskab.

9 Begreber og definitioner

10 0 Begreber og definitioner. Personkreds. Personer - Sr Folketelingen den. november 0 omfatter Danmarks (eksklusive Gronland og Færoerne) de jure befolkning, men uddannelsesoplysningerne omfatter kun den del af befolknin- gen, der pá tællingsdagen var i aldersgruppen - Sr. Ved taellingstidspunktet indsamledes oplysninger om uddannelsesforhold for aldersgruppen -0 Sr. En undersogel- se af materialet viste, at oplysningerne om uddannelse var mangelfulde og at dette blev tydeligere jo ældre de adspurgte personer var. Det blev derfor besluttet kun at bearbejde oplysningerne for de - érige.. Alder Befolkningen er opdelt efter alder ps tællingsdagen udtrykt i hele ár. -árige omfatter sáledes personer, der er fodt i perioden. november -. november (begge dage inklusive).. Ægteskabelig stilling Befolkningen er opdelt efter den civilstand, som personerne har anfort pá tællingsskemaerne med de tilfojelser eller rettelser, som kommunerne har noteret ud fra oplysninger i folkeregistrene.. Uddannelse. gangværende uddannelse Personer med igangværende skoleuddannelse omfatter de - árige, som p tællingsdagen var elever i folkeskolen, gymnasiet, ps efterskoler, ungdomsskoler eller ikke-erhvervsbetonede hojskoler samt elever p kursus til teknisk forberedelseseksamen, adgangseksamen til hojere læreanster, hojere forberedelseseksamen og studentereksamen. Som Skole- sogende regnes derimod ikke elever p skoler og kursus med almen uddannelse ud over studentereksamens-niveau eller uddannelse med direkte erhvervsmæssig sigte, fx seminarier, universiteter, hojere læreanster, musikhojskole m.v., lige- som gruppen heller ikke omfatter personer, der deltager i aftenskoleundervisning o.l. eller i forskellige former for efteruddannelse. Personer med igangværende erhvervsuddannelse omfatter de - árige, som ps tællingsdagen var i gang med uddannelser af mindst / Srs varighed, som har et erhvervsfagligt sigte, og hvis forlob eller indhold er fastlagt gennem love, bekendtgorelser, skoleprogrammer eller lignende. Endvidere er medtaget praktiske uddannelser, der har en fastlagt elevtid af mindst Srs varighed, og som efter sædvane eller vedtagel- se af interesserede parter har et bestemt indhold. Derimod er ikke medtaget kortvarige specialarbejderkurser og uddannelser, der udelukkende foregár ps arbejdspladsen, fx praktisk kontoruddannelse, praktisk handelsuddannelse, praktisk landbrugsuddannelse osv.. Afsluttet uddannelse Afsluttet skoleuddannelse angiver den hojeste skoleklasse, der er gennemgáet, eller den hojeste skoleeksamen, der er opnáet (jf. definitionen for igangværende skoleuddannelse), idet der dog ses bort fra efterskole- og hojskoleophold, som ikke har fort til en egentlig skoleeksamen. Den anvendte opdeling refererer til folgende kategorier:. kl. e//er mindre:. klasse, folkeskole, kommuneskole og friskole uden naermere angivelse,. og. mellemskoleklasse m.v.. k/. og ti /svarende:. klasse,. mellemskoleklasse og. real.. k/. og ti/svarende:. klasse,. mellemskoleklasse, mellemskoleeksamen,. real og teknisk forberedelseseksamen. 0. kl. og ti/svarende: 0. klasse,. klasse,. og. gymnasieklasse, realeksamen, pigeskoleeksamen, præliminæreksamen og udvidet teknisk forberedelseseksamen. Ud over 0. kl.: HOjere forberedelseseksamen, studentereksamen og adgangseksamen il hojere læreanster. Uoplyst m.v. Uoplyst skoleuddannelse samt uddannelser, der ikke har kunnet placeres, fx visse former for særundervisning og skoleuddannelse i udlandet uden mulighed for indplacering i det danske skolesystem. Afsluttet erhvervsuddannelse angiver hvilken erhvervsuddannelse (jf. igangværende erhvervsuddannelse) der er gennemgáet, uden hensyn til om uddannelsen bliver brugt i erhverv eller ikke. Hvis der er angivet mere end én afsluttet erhvervsuddannelse, vælges den uddannelse, der har længst varighed.. Erhvervsmæssigt beskæftigede. Personer i erhverv Som personer i erhverv er opt de personer, som pá tællingsdagen var fyldt Sr, og som var eller norm ville vere erhvervsmæssigt beskæftigede. En person anses som verende i erhverv, uanset om vedkommende p tællingsdagen var syg, pá ferie, ph' kursus af mindre end máneders varighed, arbejdslps eller indkaldt. OgsS personer med midlertidig eller tidsmæssigt begrenset beskeftigelse betragtes som verende i erhverv, med mindre det drejer sig om en beskæftigelse af helt underordnet betydning. Som ved tidligere tellinger medregnes elever i folkeskolen og gymnasiet med erhvervsmæssig fritidsbeskæftigelse ikke til personer i erhverv. Personer, der hjælper ægtefællen i dennes erhverv, er regnet som personer i erhverv, selv om arbejdet eventuelt er

11 ulonnet. Husassistenter, der arbejder uden for bopaeten, samt husassistenter i faelleshusholdninger, er regnet som personer i erhverv, i modsaetning til husassistenter, der bor og arbejder i samme private hjem.. Deltidsbeskaeftigelse Personer i erhverv kan opdeles efter heltidsbeskaeftigelse, deltidsbeskaeftigelse og uoplyste med hensyn til beskeftigelsesomfang. Ved heltidsbeskæftigelse forstás beskaeftigelse af mindst samme varighed som den, der er normal inden for det págaeldende erhverv. Hvor intet andet er naevnt, omfatter personer i erhverv alle naevnte kategorier. tabellerne er herudover kun meddelt specifikationer for deltidsbeskaeftigede, som sáledes alene omfatter personer, der selv p taellingsskemaet har anfort sig som deltidsbeskaeftigede.. Erhvervs- og fagkode Ved de erhvervsmassigt beskaeftigedes fordeling pá erhvervsgrupper er anvendt en - cifret erhvervskode svarende til den, der blev benyttet ved folketaellingen, se bilag. Pá - ciffer -niveau korresponderer koden med den af FN's statistiske kommission udarbejdede standard -gruppering (nternational Standard ndustrial Classification (SC),, Statistical Papers, Series M, No, Rev. ). Ved opdelingen pá fag er anvendt en fagkode bestáende af hovedgrupper efter arbejdsstilling og med underopdelingpá fag for henholdsvis funktionaerer samt faglerte og ufaglaerte arbejdere, mens der for selvstændige o.l. samt medhjælpende aegtefaeller er underopdelt pá erhvervsgrupper, se bilag. Gruppen indkaldte er ved erhvervskodningen kodet som uoplyst erhverv, hvorimod de ved fag -kodningen er henfort til deres saedvanlige fag.. Arbejdsstilling Ved opdelingen af de erhvervsmaessigt beskaeftigede efter arbejdsstilling er anvendt folgende hovedgrupper: Se/vstændige o./. omfatter alle personer, der som ejer eller forpagter driver eller med tilsvarende befojelser bestyrer sely- staendige erhvervsvirksomheder m.v. Gruppen omfatter ogsá selvstendige i liberale erhverv og direktorer i aktie- og andelsselskaber. Direktorer i statens eller kommunernes tjeneste samt filialbestyrere af private erhvervsvirksomheder er derimod regnet som funktionaerer. Medhjælpende ægtefæller omfatter personer, som pá taellingsskemaet har anfort, at de hjaelper aegtefaellen i dennes erhverv. Det vil norm vare en betingelse, at aegtefaellen pá samme skema er anfort som selvstaendig erhvervsdrivende. Funktionærer omfatter báde funktionaerer og tjenestemaend samt elever og aspiranter m.v. til de págeldende stillingsgrupper. Sondringen mellem funkt ioner- gruppen og arbejdergrupperne er som hovedregel baseret pá de anfrprte fagbetegnelser. Hándvaerkere i stat eller kommune er sáledes henfort til arbejder-grupperne uanset eventuel tjenestemandsansettelse. Fag /arte arbejdere omfatter save' faglaerte arbejdere som laerlinge inden for de fag, hvortil der norm kraeves en laerlingeuddannelse. Ufaglærte arbejdere omfatter personer med erhvervsmaessig beskaeftigelse inden for omráder, hvortil der norm ikke kraeves en laerlingeuddanneise. Personer med uoplyst fag er henfort til denne gruppe.. kke-erhvervsmæssigt beskæftigede Personer uden for erhvery er underopdelt i folgende grupper:. Born og hjemmeboende studerende Gruppen omfatter born, der bor hos foreldrene, og som ikke har egen indtægt som erhvervsmassigt beskaeftiget, som husassistent eller som pensionist. Som hjemmeboende studerende regnes ogsá born, der har egen indtaegt i form af legater og lignende, mens studerende med erhvervsmaessig beskaeftigelse er regnet som personer i erhverv. Gifte born, der bor hos foreldrene, er dog ikke henfort til gruppen born og hjemmeboende studerende.. Udeboende studerende Som udeboende studerende regnes alle studerende, der ikke har egen indtegt som erhvervsmaessigt beskaeftiget, som husassistent eller som pensionist, og som ikke bor hos foraeldrene. Som udeboende studerende regnes endvidere gifte studerende uden egen indtegt, som bor hos foreldrene. Gifte kvinder uden erhvervsmaessig beskæftigelse er henfort til gruppen husmodre, sely om de tillige er studerende.. Pensionister m.v. Gruppen omfatter alle pensionister samt personer, der lever af underholdsbidrag, socialhjaelp og lignende, forudsat at de ikke tillige har erhvervsmessig beskæftigelse eller er husassistenter. Gifte kvinder uden erhvervsmaessig beskaefti- gelse er henfort til gruppen husmodre, selv om de tillige er pensionister, rentenydere o.l.. HusmOdre Som husmodre regnes gifte kvinder, der bor i samme husstand som manden, og som ikke har erhvervsmaessig beskaeftigelse, uanset om de tillige er pensionister, rentenydere o.l. eller studerende. Som husmodre regnes ogsá ikke-gifte kvinder uden erhvervsmaessig beskaeftigelse, der p taellingsskemaet er opfort som husmor i en husstand, hvor manden har erhvervsmessig beskæftigelse, samt gifte mend, der pá skemaet er opfort som hjemmearbejdende husmor" eller lig- nende.. Husassistenter Med mindre andet fremgár af sammenhaengen, omfatter udtrykket husassistenter ikke de husassistenter, der betragtes som personer i erhverv, nemlig husassistenter, der arbejder uden for bopaelen, samt husassistenter i faelleshusholdninger.

12 . Omrádeinddelinger. Amter Opdelingen i amter er baseret pá den kommunale inddeling pr.. april 0 med senere aendringer indtil tmllingsdagen den. november 0.. Bymaessighedsgrupper nogle af tabellerne er brugt en opdeling af landet i bymæssighedsgrupper nemlig: Hovedstadsomrádet omfattende de samme kommuner som ved tmllingen i, Kobenhavn og Frederiksberg kommuner, KObenhavns amt undtagen Ledoje- Smorum, Senge - lose og Torslunde -shoj kommuner samt Birkerod, Farum og HOrsholm kommuner i Frederiksborg amt. Byomráder med indbyggere og derover Byomráder med 000- indbyggere Byomráder med 00- indbyggere Landdistrikter Hovedstadsomrádet svarer sammen med byomráder med indbyggere og derover til FN's urban areas", byomráder med 000- indbyggere til semi-urban areas" og byomráder med 00- indbyggere samt landdistrikter til rural areas".

13 Tabeller

14 - Tabel Tabel. --rige uden igangværende skoleuddannelse fordelt efter kpn, -rs aldersklasser og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Uoplyst Udenl. uddann., særundervisning. kl og tilsvarende kl,. real og tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende Teknisk forberedelseseksam Mellemskoleeksamen 0 -. k.- Udv. tekn. forberedelseseksamen 0 Real eksamen og tilsvarende Hmjere forber.- eksamen, adgangseksamen Studentereksamen MENO OG KVNDER - AR AR D AR AR AR AR AR AR 0 AR AR AR AR AR AR.0 o 0 AR 0 0 AR 0 0 AR AR AR AR 0 0 RA 000 AR 0 00 AR 0 0 AR 0 0 AR 0 AR 0 0 AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR 0 00 AR MEND - AR 0 AR AR AR AR AR AR AR AR 00 0 AR AR AR 0 0 AR AR AR 0 0 AR 0 AR AR AR 0 00 AR AR 0 0 AR 0 0 AR AR 0 0 AR AR AR AR 0 AR ' 0 0 AR AR 0 AR 0 0 AR AR AR AR 0 0 AR

15 Tabel. --bige uden igangværende skoleuddannelse fordelt efter kpn, -Ars aldersklasser og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel - Uoplyst Udenl. uddann., srundervisning. kl. og tdsverende. kl.,. real og tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende Teknisk forberedelseseksam. Mellemskoleeksamen 0.-. kl.,.-.. Udv. tekn. forberedelseseksamen 0 Realeksamen pg tilsvarende HOjere forber.- eksamen, adgangseksamen Studentereksamen KV NDER - AR AR AR AR AR AR 0 0 AR AR AR AR 0 0 AR AR 0 0 AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR 0 0 AR 0 AR AR AR AR AR Y 0 0 AR AR AR AR AR AR AR 0 0

16 - Tabel Tabel. --$rige uden igangvaerende skoleuddannelse fordelt efter kgn, -irs aldersgrupper, afsluttet skoleuddannelse og bymaessighedsgrupper Uoplyst HOjere Udenl.. kl.,. kl., Teknisk Udv. tekn. Real-. kl. Mel lemuddann.,. real. real for 0.-. for Studenforbe- eksamen og skole- kl eksamen, tersærunder- og beredeltilsvarende eksamen _ rede lses- og adgangs- eksamen visning tilsvarende tilsvarende seseksam. g eksamen tilsvarende eksamen 0 f- HELE LANDET MEND 0 KVNDER ALT AR AR AR AR AR AR AR 0 0 MEND ALT 0 - AR AR AR AR AR AR AR 0 KVNDER ALT AR AR AR AR AR AR AR HOVEDSTADSOMRADET MEND 0 KVNDER ALT AR AR AR AR AR AR AR MEND ALT AR AR AR AR AR AR AR KV NDE R ALT AR AR 00 - AR AR - AR 0 0- AR AR 0 0

17 Tabel. --trige uden igangvalrende skoleuddannelse fordelt after k0n, -rs aldersgrupper, afsluttet skoleuddannelse og bymsessighedsgrupper Tabel- Uoplyst Udenl. uddann., særundervisning. kl. g tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende Teknisk forberedelseseksam. Mellemskoleeksamen 0._i, kl.,.-. g. Udv. tekn. forberedelseseksamen 0 Realeksamen og tilsvarende H0ere forber: eksamen, adgangseksamen Studentereksamen BYOMR.>0.000 MEND 0 KVNDER ALT AR AR AR AR AR AR AR MEND ALT AR AR AR AR 00 - AR AR AR KVNDER ALT 0 - AR AR AR AR AR AR AR BYOMR.000- MEND 0 KVNDER ALT AR AR AR AR AR AR AR 0 0 MEND ALT AR AR AR AR AR 0 0- AR AR KVNDER ALT AR AR AR 0 0- AR 0 ' AR AR AR

18 -Tabs' Tabel. --irige uden igangvaerende skoleuddannelse fordelt after ken, irs aldersgrupper, afsluttet skoleuddannelse og bymmeeigbedea upper Uoplyst Udenl. uddann., særundervisning. kl. g tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende Teknisk forfor- seseksam. Mellemskoleeksamen 0._. kl.,.-. g. Udv. tekn. forberedelseseksamen 0 Realeksamen og tilsvarende HOjere forber.- eksamen, adgangseksamen Studentereksamen BYOMR. 00 MENO 0 KVNDER ALT AR AR AR AR AR AR AR NNO ALT AR AR AR AR 0 - AR AR AR 0 0 KYNOER ALT AR AR 0 - AR AR AR AR AR LANODSTRKTER MEND OG KVNDER ALT AR AR AR 0 0- AR AR 0 0- AR AR MND ALT AR 0- AR AR 0 0- AR AR 0 0- AR AR KVNDER ALT AR AR AR AR. 0 - AR AR AR

19 label. - -erige fordelt after k0n, -ars aldersgrupper, beskasftigelse og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel - Uoplyst Udenl. uddann., særundervisning. kl. g tlsvarende. kl.,. real og tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende Teknisk forberedelseseksam. Mellemskoleeksamen 0.-. kl.,.-. g. Udv. tekn. forberedelseseksamen 0 Realeksamen 0 tilsvarende H0ere forber.- eksamen, adgangseksamen Studentereksamen PERSONER ERHVERV ALT AR AR AR AR AR AR AR !LEND ERHVERV ALT AR AR AR AR AR AR AR 0 KVNDER ERHVERV ALT AR AR AR AR 0 - AR AR AR ARBEJOSLBSE ALT AR AR - AR AR AR AR AR DEL 0ESKFTGEDE ALT AR AR AR AR AR AR AR 0 HUSASS STENTER ALT AR AR AR AR AR AR AR HUSMBDRE ALT AR 0 0- AR AR AR AR AR AR 0 " 0 0 RENTENYDERE O.L. ALT AR AR AR AR AR AR AR 0 0 0

20 0 - Tabel Tabel. --irige i erhverv fordelt efter arbejdsstilling, -irs aldersgrupper og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Uoplyst HOjere Udenl.. kl.,. kl., Teknisk Udv. tekn. Real-. kl. Mellemuddann.,. real. real for forber.- Studenforbe- eksamen og skole- kl eksamen, tersærundertilsvarende 0 og beredeteksamen.-p, redelses- 0 adgangs- eksamen visning tilsvarende tilsvarende seseksam. g eksamen tilsvarende eksamen 0 MáND OG KVNDER SELVSTNDGE O.L. ALT AR AR AR AR - AR AR AR MEDHJLP.+EGTEFáLLER ALT AR AR AR AR AR AR AR FUNKTONERER ALT AR AR AR AR 0 - AR AR AR 00 0 ARBEJOERE ALT AR AR AR AR 0 J - AR AR AR 0 KVNDER SELVSTNDGE 0.L. ALT AR AR AR AR AR AR AR MEDHJ.ELP.GTEFLLER ALT AR AR AR AR AR AR AR FUNKTONáRER ALT AR AR AR AR - AR t 0- AR AR ARBEJDERE ALT AR 0 0 _0 0- AR 0? - AR AR 0 - AR t 0- AR AR 0 0 0?

21 Tabel. --rige i erhvery ford after arbejdsstilling, fag og afsluttet skoleuddannelse. Hole landet Tabel - Uoplyst, udenl. udd., særundervisning. kl. tilsva ende. kl.,. real g tilsvarende. kl.,. real g tilsvarende Mellemskoleeks., teknisk forberedelseseks. 0,_, kl - g Udvidet teknisk forberedel seseks. Studenter- Realeksam. eks., H.F., tilsva énde til læreanst. 0 Personer under erhvervsuddann. 0 SELVSTENDGE 0.. ALT HERAF LANDBRUG, FSKER M.V. 0 FREMSTLLNGSVRKSOMHED M.V BYGGE- OG ANLEGSVRKSOMHEO HANDEL OG DAMNNG 0 0 TRANSPORTVRKSOMHEO 0 0 ADMNSTR. OG LBERALE ERHV ANDEN SERVCEVRKSOMHED , MEDHJELPENDE EGTEFELLER ALT HERAF LANDBRUG, FSKER M.V. 0 HANDEL OG OMSETNNG FUNKTONERER ALT FORVALTER, GODSNSPEKTBR KONSULENT, KONTROLASS. LANDBRUG 0 0 SKOVRDER, PLANTER, KLTNSPEKTOR LED. PERS. OFF. ADM. OG RETSVESEN REKTOR, PROFESSOR LEDER VED ANDEN VOKSENUNDERVSNNG 0 0 LkRER BORNESKOLE OG GYMNASUM 0 0 LARER BORNEHAVE, FRTDSHJEM 0 00 BBLOTEKAR, MUSEUMSNSPEKTOR M.V. 0 PREST, PROVST, BSKOP OFFCER, MATH M.V LEGE, TANDLEGE, DYRLEGE SYGEPLEJERSKE, JORDEMODER SYGEHJELPER, OMSURGSASS., PLEJER 0 FYSOTERAPEUT, FOOPLEJER M.V KLNKASSSTENT 0 0 BARNEPLEJERSKE FORPRAKTKANT SOCALE NST LEDER AF SOC.NST., HOSPTALSNSP TOLDFORVALTER, TOLDKONTROLLBR 0 TOLDBETJENT, GENDARM 0 PULTBETJENT, FNGSELSBETJENT 0 0 BRANDMAND, BRANDMESTER 0, MNSTERALBETJ., VAGTM., BANKBETJ SOCALRADGVER GULOSNORE TRAFKETATERNE 0 - SBLVSNORE TRAFKETATERNE OVERORDN. BANK OG SPAREKASSE ANDRE BANK - 0G SPAREKASSEFUNKT REDAKTOR, JOURNALST, BLADTEGNER EDB- 0G HULKORTOPERATOR, HULLEDAME PROGRAMMOR, SYSTEMPLANLEGGER O.L. 0 0 KAPTAJN, STYRMAND, LODS 0 0 TELEGRAFST 0 MASKNCHEF, MASKNMESTER TL SOS 0 HOVMESTER 0 0 FYRMESTER, HAVNEFOGEO PLOT, FLYVELEDER M.V. 0. STEMARDESSE, PURSER, TURSTFORER TELEFONCENTRALPERSONALE FORENNGSFUNKTONAR MUSKER, ORGANST SKUESPLLER, DANSER, ARTST OKONOMA, KOKKENCHEF 0 - ADVOKATFULDM., ÖKONOM, TOLK M.V OVERORDN. KONTORFUNKTONAR , BOGHOLDER, REVSOR, REGNSKABSFORER KASSERER 0 0 ANDET KONTORPERSONALE OVERORDN. BUTKS- OG HANDELSPERS REPRESENTANT BUTKS- UG HANDELSPERS. OVRGT ARKTEKT, LANDNSPEKTOR 0 NGENOR, BRYGMESTER M.V FARMACEUT MASKNMESTER, MASKNASS. PA LAND 0 0 VERKFORER, VERKMESTER M.V. KEMOTEKN., BYGGETEKN. U.L. 0 0 DEKORATOR 0 0 LABORANT N.V. 0 0 TEKNSK TEGNER, TOPOGRAF ANDRE FUNKTONERER 0

22 - Tabel Tabel. - -rige i erhvery fordelt after arbejdsstilling, fag og afsluttet skoleuddannelse. Hole landet Mellemskoleeks., 0. Uoplyst,. kl.,. kl.,. kl. udenl. udd.,. real. real særunderende og og -. forberedel tilsva visning tilsvarende tilsvarende forberedel- seseks. seseks.. kl., Udvidet teknisk Realeksam. Studentereks., H.F., Personer under ende erhvervstildh0ere uddann. læreanst. 0 FAGLARTE ARBEJDERE ALT GARTNER MEJERST SLAGTER, POLSEMAGER, TARMRENSER 0 0 BAGER, KONDTOR FAGLkRT TOBAKSARBEJDER SKRADDER, TLSKkRER SK0T0JSARBEJDER BUNTMAGER, -SYERSKE, PELSBEREDER 0 0 MASKNSNEDKER BYGNNGSSNEDKER MOBELSNEDKER, PANOSNEDKER SNEDKER ODEN NORM. ANG. 0 0 BADEBYGGER, SKBSTOMRER 0 TAPETSERER, MOBELPOLSTRER 0 0 TYPOGRAF, SETTER, TRYKKER LTOGRAF, KEMGRAF BOGBNDER, LNERER KERAMKER, POTTEMAGER M.V , SPED, SVEJSER, KOBBERSMED MASKNARBEJDER, VERKTOJSMAGER ' - RADOMEKANKER, FNMEKANKER 00 0 AUTOMEKANKER, MEKANKER U.N.A FORMER, HANDFORMER 0 - GULO-, SOLV-, GRAVORARB., GORTLER JERN- 0G METALSLBER, GALVANSeR 0 MONTER 00 0 TANOTEKNKER 0 0 URMAGER 0 0 MURER TOMRER 00 MALER, AUTOLAKERER 0 0 GLARMESTER 0 BLKKENSLAGER 00 ELEKTRKER, EL- MONTER KOK TJENER 0 0 FRSeR, BARBER, SKONHEDSEKSPERT FOTOGRAF 0 SKORSTENSFEJER FAGLkRTE OVRGT UFAGLkRTE ARBEJDERE ALT FODERMESTER TRAKTORFORER KARL, LANDVkSENSELEV 0 0 LANDARBEJOER, DAGLEJER GARTNERARBEJDER 0 SKOVARBEJDER, SKOVLBBER 0 0 FSKERMEDHJkLPER PARTSFSKER SYERSKE, HANDSKESYERSKE 0' 0 0 VASKERARBEJDER, STRYGERSKE JORD- OG BETONARBEJDER MURERARBEJDSMAND VEJARBEJDER, BANEARBEJDER, LEDVOGTER 0 - MATROS, SOMAND, SBFYRB., LEMPER M.Y. HAVNEARBEJOER CHAUFFOR, BUD, PCCOLO, DRAGER M.V LAGER- OG PAKHUSAROEJDER KRANFORER M.V. 0 0 SMBRREBRODSJOMFRU SERVTRCE, BUFFST 0 0 FYRBBDER, KEDEL- OG MASKNPASSER 0 0 HOSPTALSPORTBR 0 RENGORNGS- OG KBKKENPERSONALE 0 - HUSMODERAFL., DAGPLEJEMOR, HUSASS FABRKARBEJDER UG ARBEJDSMAND ANDRE UFAGLkRTE PERSONER MED UOPLYST FAG 0

23 Tabel. - -irige i erhvery fordelt after kpn, erhvervshovedgrupper, -in aldersgrupper op ablated skoleuddannelse. Hele landet Tabel - Mellem- Uoplyst,. kl.,. kl.,. kt. skoleeks., udenl. udd.,. real. real teknisk sa:rundertilsv0 tilsvarende o 0 forberedelvisning tilsvarende tilsvarende seseks. ' Udvidet Studenterteknisk Realeksam. eks., H.F., Personer erhvervslareanst. uddann kl., -. forberedel tilsva ende tildh0lere under 0 0 LANOBRUGs FSKER M.V. - AR AR AR 0 0- AR AR 0- AR AR ALT , FREMSTLLNGSVRKSOMHEO M.V. - AR AR AR AR AR AR AR ALT BYGGE- OG ANLEGSVRKSOMHED - AR 0 0- AR AR AR L AR AR AR 00 ALT HANDEL OG OMS,ETNNG - AR AR AR AR AR AR AR ALT TRANSPORTVRKSOMHEO - AR AR - AR AR AR? 0- AR AR 00 0 ALT ADMNSTRATON OG LBERALE ERHVERV - AR AR AR AR - AR AR AR 0 0 ALT ANDEN SERVCEVRKSOMHED - AR AR AR AR AR 0 0- AR AR 0 ALT UOPLYST ERHVERV - AR AR AR AR AR AR AR 0 ALT 0 0 seen

24 i - Tabel Tabel. - -Arige i erhvery fordelt after ken, erhvervshovedgrupper, -Ars aldersgrupper og afsluttet skoleuddannelse. Hale landet Uoplyst,. kl.,. kl., Mellem-. kl. udenl. udd.,. real. real skoleeks., 0.-. kl., teknisk særunder- 0 0 forberedel-.-. forberedeltilsvarende énde visning tilsvarende tilsvarende tilsva seseks' seseks. Studenter- Udvidet teknisk Realeksam. eks., H.F., Personer under erhvervs- tildh0lere læreanst. 0 uddann. MEND 0 LANDBRUG, FSKER M.V. - AR AR - AR 0 0- AR 00 - AR AR AR ALT , FREMSTLLNGSVRKSOMHED M.V. - AR AR 0 - AR AR AR AR AR ALT BYGGE- OG ANLAGSVRKSOMHED - AR AR AR AR AR AR AR 0 ALT HANDEL OG OMSETNNG - AR AR 0 - AR 0- AR 00 - AR AR AR 0 0 ALT TRANSPORTVRKSOMHED - AR AR AR 0 0- AR 0 - AR AR AR 0 0 ALT ADMNSTRATON OG LBERALE ERHVERV - AR AR AR AR AR AR AR ALT 0 - ANDEN SERVCEVRKSOMHED - AR AR AR 0 0- AR 0 - AR AR AR ALT UOPLYST ERHVERV - AR AR AR AR AR AR AR ALT

25 - Tabes. - -$rige i erhverv fordelt efter k0n, erhvervshovedgrupper, -$n aldengrupper og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel - Uoplyst, udenl. udd., særundervisning. kl. tilsva ende. kl.,. real g tilsvarende. kl.,. real og tilsvarende Mellemskoleeks., teknisk forberedelseseks. 0,_. kl.,.-. Udvidet teknisk forberedel seseks. Realeksam. tilsva ende Studentereks., H.F., _ tildh0lere læreanst. 0 Personer under erhvervsuddann. KVNOER o LANDBRUG FSKER M.V. - AR AR AR AR 0 - AR 0- AR AR 0 0 ALT , FREMSTLLNGSVRKSOMHED N.V. - AR 0- AR AR AR AR AR AR 0 ALT BYGGE- OG ANLGSVRKSOMHEO - AR 0 0- AR AR AR AR 0 0- AR AR 0 0 ALT HANDEL OG OMSTNNG - AR AR 0 - AR AR AR 0 0- AR AR ALT TRANSPORTVRKSOMHEO - AR AR AR AR AR AR AR ALT 0 - ADMNSTRATON OG LBERALE ERHVERV - AR AR AR AR AR AR AR ALT ANDEN SERVGEVRKSOMHEO - AR AR AR AR AR AR AR ALT 0 UOPLYST ERHVERV - AR AR 0 - AR AR AR AR AR ALT 0 0

26 - Tabel Tabel. --$rige mad afsluttet skoleuddannelse og skolesgende fordelt after skoleuddannelse, ken og -Ars aldersgrupper. Amter Uoplyst, udenl. udd., saerundervisn.. kl. og tilsvarende kke skoles0gende efter skoleuddannelse. kl. og tilsvarende. kl. og tilsvarende Mellemskoleeks., teknisk forber.- eksamen 0.-. kl., udv. tekn. forber.- eksamen Realeksamen og tilsvarende Studentereks., H.F., adgangseks. Skoles0gende efter igangvaerende uddannelse*.-. kl., teknisk forber.- eksamen 0.-. kl.- realeksamen, udv. tekn. forber.- eksamen h0jere forber.- eksamen HOjskole, efterskole o.l ign. 0 KOBENHAVNS AMT NCL.KBH.-FRB. - AR AR AR AR AR AR AR ALT HERAF MEND MEND ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV FREDERKSBORG AMT - AR AR AR AR AR AR AR ALT HERAF MENO 0 0 HAND ERHVERV 0 0 KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER 0 ' ' GFTE KVNDER ERHVERV ROSKLDE AMT - AR AR AR AR AR AR AR ALT HERAF NAND MEND FRHVERV 00 0 KVNDER 0 KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER. ERHVERV 0 0 VESTSJELLANOS AMT - AR AR AR AR AR 0 0- AR AR ALT HERAF MOND MEND ERHVERV KVNDER 0 KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV STORSTROMS AMT - AR AR 0 - AR AR AR AR 0 ' AR ALT HERAF MOND MEND ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTF KVNDER LRHVERV * tabellen indgar ikke personer med uoplyst klassetrin og personer med særundervisning

27 Tabel. --irige med afsluttet skoleuddannelse og skolesgende fordelt after skoleuddannelse, icon og -Ars aldersgrupper. Amur. Tabel - Uoplyst, udenl. udd., særundervisn.. kl. og tilsvarende kke skoles0gende efter skoleuddannelse. kl. og tilsvarende. kl. o tilsvarende Mellemskoleeks., teknisk forber.- eksamen 0.-. kl., udv. tekn. forber.- eksamen Realeksamen og tilsvarende Studentereks., H.F., adgangseks. Skoles0gende efter igangvaerende uddannelse*.-. kl., teknisk forber.- eksamen 0.-. kl.- realeksamen, udv. tekn. forber.- eksamen hpjere forber.- eksamen HOjskole, efterskole o.lign. 0 BORNHOLMS AMT - AR 0- AR 0 - AR AR AR AR AR ALT HERAF MEND MEND ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV FYNS AMT - AR AR AR AR AR AR AR 0 ALT HERAF MEND MEND ERHVERV KVNDER 0 0 KVNDER ERHVERV '0 GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV SeNDERJYLLANDS AMT - AR AR AR 0 0- AR AR AR AR ALT HERAF MEND MEND ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER 0 GFTE KVNDER ERHVERV 0 0 RBE AMT - AR AR AR 0 0- AR AR 0- AR AR ALT HERAT MEND WEND ERHVERV KVNDER 0 0 KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV VEJLE AMT - AR AR AR AR 0 - AR AR AR ALT HERAF Mt N MEND ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV 0 GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV 0 0 ' 0 0 * tabellen indgir ikke personer med uoplyst klassetrin og personer med serundervisning

28 - Tabel Tabel. - -fripe mad afsluttet skoleuddannelse og skoles0gende &M after skoleuddannelse, ken og -ira aldersgrupper. Amter Uoplyst, udenl. udd., sarundervisn.. kl. og tilsvarende kke skoles0gende after skoleuddannelse. kl. og tilsvarende. kl. of tilsvarende Mel lemskoleeks., teknisk forber.- eksamen 0.-. kl., udv. tekn. forber.- eksamen Realeksamen og tilsvarende Studentereks., H.F., adgangseks. Skoles0gende after igangvearende uddannelse*.-. kl., teknisk forber.- eksamen 0.-. kl.- realeksamen, udv. tekn. forber.- eksamen.-. g., h0jere forber.- eksamen HOjskole, afterskole o.lign. 0 RNGKeBNG AMT - AR 0 E AR 0 - AR AR 0 - AR O 0 0- AR AR ALT HERAF MEND JLENO ERHVERV 00 S 0 KVNDER 00 0 KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER 0 0 GFTE KVNDER ERHVERV ARHUS AMT - AR 0 0- AR AR AR AR AR 0 - AR ALT HERAF MEND RAND ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV VBORG AMT - AR AR AR AR 0 - AR ól 0 0- AR AR ALT HERAF MEND 00 0 MEND ERHVERV 0 0 KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER 0 0 GFTE KVNDER ERHVERV NORDJYLLANDS ANT - AR AR AR AR 0 - AR AR AR ALT HERAF!LEND KENO ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV 0 0 HELE LANDET - AR AR AR AR AR AR AR' ALT HERAF MEND MEND ERHVERV KVNDER KVNDER ERHVERV GFTE KVNDER GFTE KVNDER ERHVERV 0 0E * tabellen indgár ikke personer med uoplyst klassetrin og personer med saerundervisning

29 Tabel. - -rige fordelt efter afsluttet erhvervsuddannelse og afsluttet skoleuddannelse. Hele landet Tabel - Uoplyst, udenlandsk uddannelse, særundervisning. kl. og tilsvarende. kl.,. real o tilsvarende. kl.,. real 0 tilsvarende Mel lemskoleeks., teknisk forberedelseseks kl., - g. Udvidet teknisk forberedelseseks. Studenter- Realeksam. frt. H.F., Personer under og adg.eks. tilsvarende til h0jere erhvervslæreanst. uddannelse 0 UNVERSTETSUDDANNELSE UDEN NORM. ANG. 0 o 0 o 0 CAND. MAG. 0 o o CAND. PHL., EXAM. ART. 0 o o o o MAG. ART o o o CAND. SCENT o MAG. SCENT CAND. THEOL CAND. PSYK CAND. PFD BORNEFORSORGSP DAGOG BORNEHAVEPFDAGOG 0 0 FRTDSPkOAGOG SMABBRNSL RERNDE 0 0 SEMNAREUDUANNET LkRER SKOLEKOKKENLáRER, SLOJDLkRER M.V. 0 0 FAGLkRER UDEN NFRM. ANG HANDELSFAGL RER 0 0 GYMNASTK- OG SVOMMELERER, DR TSNSTRK BERDER, JDCKEY,TRAVTRkNEa KORELkRER DANSELkRER 0 0 BALLETDANSFR 0 0 SKUESPLLER BLLEDHUGGER, KUNSTMALER 0 MUSKPFDAGOG 0 0 ORGANST, SOLSTSTUDD. PA KONSERVATORUM 0 MUSKKONSERVATORUM UDEN NkRM. ANG. 0 FOTOGRAF 0 JOURNALST BBLOTEKAR VED FOLKERBLOTEK 0 0 o BBLOTEKSASS. VED FAGLGE BBLTOTEKER CANO. MERC., LC. MERC. 0 MERCONOM CVLOKONOM, ERHVERVSOKONOM H.A., ERHVERVSOK. EKSAMEN 0 0 H.D., FRHVERVSOK. OPLOMPROVE HOJEP.E HANDELSEKSAMEN HANDFLSEKSAMEN 0 00 STATSKONTR. HBJERE FAGPROVF_ SPEDTOR, TOLDKLARERER, REVSORASS. 0 KONTORMEDHJLLPER (LkRLNGEUDD.) HANDELSMEDHJ LPER (LFRLNGEUDO.) STATSAUT. TRANSLATOR, F.A., E.D. O.L. 0 0 TOLK, TRANSLATOR OVRGT 0 TRESPROGLG KORRESPONDENT 0 ENSPROGLG KORRESPONDENT KORRESPONDENT UDEN NkRM. ANG STATSAUTORSERET REVSOR 0 REVSOR UDEN NkRM. ANG. 0 0 BANK- OG SPAREKASSEUDDANNELSE 00 FORSKRNGSHOJSK., FORSKRTNGSEKS KOMMUNEASSSTENT 0 SOCALRADGVER o TOLDBETJENT TOLDASSSTENT 0 0 CAND. POLT., OECON., SCENT POL CAND. ACt., CAND. STAT CAND. JUR EJENDOMSMkGLER REKLAMETEGNER DEKORATOR EDB-SYSTEMANALYTKER O.L EDB-PROGRAMMR BAGEP, KONDTOR DROPSKOGER, KONFEKTUREARB MEJERST FAGL RT TOBAKSARBEJOER, CGARMAGER 0.. SLAGTER BUTKSSVENP, BUTKSSLAGTER POLSEMAGFR TARMRFNSER BYGNNGSSNEOKER MOBFLSNEDKER 0 0 VOLNBYGGER, ORGELBYGGER 0 0 SNEDKER UDFN NkRM. ANG., NDUSTRSNEDKER 0 0 MASKNSNEDKER, DREJER, PBEMAGER 0 0 GLARMESTER 0 0 GLASMAGER, GLASSLBER O.L BYGNNGSMALER, MALER UDEN NkRM. ANG. 0 0 SKLTEMALER 0 0 0

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

FOLKE -OG BOLIGT,LELLINGEN

FOLKE -OG BOLIGT,LELLINGEN STATSTSK TABELVÆRK 9 XV FOLKE -OG BOLGT,LELLNGEN 9. NOVEMBER 90 A. Folke- og boligtal i kommuner, sogne og bymaessige omráder. Roskilde amt. DANMARKS STATSTK Kobenhavn 9 ANM:a.KS STATiST EJeBLiCTE KET

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

FOLKE -OG BOLIGT/ELLINGEN

FOLKE -OG BOLIGT/ELLINGEN STATISTISK TABELWERK 97 : III FOLKE -OG BOLIGT/ELLINGEN NOVEMBER 970 A. Folke- og boligtal i kommuner, sogne og bymaessige omráder. Bornholms amt Bilag: Cirkulaere, skemaer, kodeoversigter og oversættelser

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Befolkningens uddannelsesniveau. Klaus Fribert Jacobsen

Befolkningens uddannelsesniveau. Klaus Fribert Jacobsen Befolkningens uddannelsesniveau Klaus Fribert Jacobsen Befolkningens uddannelsesniveau Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Statistisk tiársoversigt

Statistisk tiársoversigt Danmarks Statstk Statstsk társoversgt 1984 25 árgang DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN 1984?1-5 4r;1`r ;; I Sgnaturforklarng /) - 0 0,0 F Gentagelse Nul Mndre end 1/2 of den anvendte enhed Tal kan efter sagens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Ungdomsskolen i tal. En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99. Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr.

Ungdomsskolen i tal. En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99. Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr. Ungdomsskolen i tal En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99 Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr. 5 Ungdomsskolen i tal Publikationen indgår i Institutionsstyrelsens

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel Den daglige rejse Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Danmarks Statistiks uddannelsesregister

Danmarks Statistiks uddannelsesregister Danmarks Statistik, Uddannelse 28. februar 2015 PAH/- Danmarks Statistiks uddannelsesregister Danmarks Statistiks uddannelsesregister indeholder oplysninger om alle de uddannelser, som indgår i uddannelsesstatistikken.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark 22 mia. kr. skaber 23.700 job langt de fleste på landet

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

FOLKE -OG BOLIGT/ELLINGEN

FOLKE -OG BOLIGT/ELLINGEN STATSTSK TABELVÆRK : XV FOLKE -OG BOLGT/ELLNGEN. NOVEMBER 0 A. Folke- boligtal i kommuner, sne bymæssige omrader. KObenhavns amt DANMARKS STATSTK Kobenhavn STAT cst. LòÑB' ÉOTE?~ E. i Tagil lingsdato Statistisk

Læs mere

Ungdomsskolen i tal 2000/2001

Ungdomsskolen i tal 2000/2001 Ungdomsskolen i tal 2000/2001 En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 2000/2001 Undervisningsministeriet 2002 Tal om uddannelse nr. 10 Ungdomsskolen i tal 2000/2001 Publikationen

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

B Bager 006 Bager konditor 180 Bager konditor kvinde 180. Oversigt over Uddannelser

B Bager 006 Bager konditor 180 Bager konditor kvinde 180. Oversigt over Uddannelser Oversigt over Uddannelser A ALUsmed mand 497 ALU Tømrer Mand 476 Anlægsgartner kvinde 140 Anlægsstruktør mand 177_477 Arbejdsmand med kloakrør 153_1153 Arkæolog 002 Arestbetjent mand 10152 Arrestbetjent

Læs mere