Lokal Mad nu og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Mad nu og i fremtiden"

Transkript

1 gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet Donna Isabella Caroline Sundbo - Maria Louise Nørgaard Olesen

2 2 GRO Markedsundersøgelse GRO Grønne regionale Madoplevelser Roskilde Universitet Donna Isabella Caroline Sundbo, PhD Post Doc Maria Louise Nørgaard Olesen

3 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 3 Introduktion Denne markedsundersøgelse er resultatet af en række interviews, som blev gennemført i Den er lavet af erhvervsøkonomiske forskere på Roskilde Universitet i forbindelse med GRO projektet, som omhandler Grønne Regionale Oplevelser med hovedfokus på Region Sjælland. Derfor er deltagerne i denne undersøgelse også primært aktører indenfor lokal mad i Region Sjælland. Dog har vi også inkluderet visse aktører på lokalmadsmarkedet fra andre steder i Danmark for at få endnu større viden om fænomenet lokal mad, som først for relativt nyligt er blevet sat i tale i Danmark. Det kan ses om led i en større fokus på etik og oprindelsen for den mad vi spiser. Således har der førhen været fokus på nærende kost, slankemad, økologi, biodynamik og en række andre temaer, som alle har haft til hensigt, at forbedre den mad vi spiser, blot på forskellig måde. Lokal mad er dermed det nyeste skud på stammen med lignende intentioner, og fordelene ved den lokale mad er mange, heriblandt et reduceret CO2-aftryk, større udvalg til forbrugeren, støtte til små producenter i lokalområdet, samt en bedre forbindelse til de historiske-, kulturelle- og naturmæssige rødder, som produkterne har.

4 4 GRO Markedsundersøgelse Undersøgelsens baggrund Der eksisterer ikke ret meget viden om lokal mad i Danmark da det er et relativt nyt fokus selvom fænomenet er så gammelt som menneskeheden selv. Tidligere har det været den mest naturlige måde at skaffe sig føde på, og det har udgjort langt størstedelen af kosten for langt de fleste mennesker. Dog har der samtidigt eksisteret mad, som på ingen måde var lokal. Der er i dag sket en afgørende ændring af fødevaremarkedet i den vestlige verden, og nu er balancen forskudt således, at hovedparten af fødevarerne kommer fra andre steder end lokalområdet. Med efterkrigstidens stigende industrialisering og globaliseringens nye muligheder er en række nye fødevarer blevet dagligvarer, og selv almindelige varer såsom æbler som førhen typisk blev produceret lokalt, bliver nu produceret på den anden side af jorden - men solgt i Danmark. Ligeledes bliver nogle fødevarer, trods de kommer fra en lokal kilde, transporteret halvvejs rundt om kloden for at blive forarbejdet for derefter at blive transporteret tilbage igen. Dermed er lokal mad ikke længere den dominerende måde at skaffe sig føde på, men noget som skal genopfindes eller genopdages. Det er gået fra at være den mest selvfølgelige måde, hvorpå man skaffede sig mad, til at være et aktivt tilvalg som indebærer etiske overvejelser og som ofte kan være lidt dyrere end de traditionelle industriproducerede fødevarer. At undersøge lokal mad indebærer en række udfordringer, fordi der ikke findes nogen kategori, der hedder lokal mad i de officielle systemer. Det registreres derfor heller ikke, når en fødevare er lokal. Producenter omlægger ikke specielt produktionen efter nogle officielle retningslinjer. Produkterne mærkes ikke med, at de er lokale, supermarkeder registrerer ikke, hvilke varer der er lokale, og de madmarkeder hvor lokal mad sælges, er atomiserede i en række skiftende enkeltproducenter. Der eksisterer heller ingen officielle foreninger eller sammenslutninger for lokal mad i Danmark. At få et samlet overblik over typer, omfang og erfaringer med lokal mad er derfor stort set en umulig opgave. I stedet vil vi afdække de erfaringer,der eksisterer med produktion, distribution, salg, formidling og forbrug af lokal mad blandt en række udvalgte aktører i feltet. Dette viser både, hvordan det foregår nu, hvilke udfordringer deltagerne i denne undersøgelse står overfor, samt de ønsker de har, for at lokal mad kan blive endnu mere udbredt.

5 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 5 Metode Vi har altså skullet udforske et ukendt, nyt og atomiseret territorium. Da vi er eksplorative, har vi valgt ikke at definere lokal mad, men i stedet spurgt hver deltager i undersøgelsen, hvordan de opfatter begrebet lokal mad. Dermed har vi også haft lejlighed til at foretage en empirisk undersøgelse af, hvordan lokal mad egentlig bliver opfattet blandt de forskellige aktører på markedet for lokal mad. Det er vigtigt at understrege, at dette er en markedsundersøgelse og ikke en markedsanalyse i klassisk forstand. Formålet er dermed ikke at udregne procentsatser for forbrugersvar på diverse emner, men derimod at afdække erfaringer med at producere, sælge og formidle lokal mad. Undersøgelsen er derfor ikke kvantitativ, men kvalitativ af natur. Den er som skrevet ovenfor heller ikke landsdækkende, men derimod hovedsageligt regionsbaseret og mere dybdeborende i forhold til dens definerede område, nærmere betegnet Region Sjælland. Det er heller ikke en forbrugerundersøgelse men derimod en skildring af vilkårene for aktørerne i hele værdikæden for lokal mad. Derfor er undersøgelsen ikke skrevet ud fra et forbrugerperspektiv, men snarere fra et producent-, distributions- og salgsperspektiv, selvom forbrugerperspektivet også er repræsenteret i undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på 14 semi-strukturerede interviews af en varighed på mellem 1-2 timer. Deltagerne er udvalgt, så de repræsenterer de forskellige kategorier af aktører i feltet lokal mad. Indenfor kategorien supermarkeder, som især handler med lokal mad, har Præstø Madmarked samt SuperGastro deltaget. Indenfor kategorien lokale madmarkeder har Farmers Marked, Bondens Marked og Kulinarisk Sydfyn deltaget. I kategorien som omfatter (internet)pakker med mad, som bliver distribueret, har Mineslund og Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) deltaget. I kategorien gårdbutikker og primærproducenter har Knuthenlund og Dalsbakkegård deltaget, og visse andre deltagere falder også under denne kategori som primærproducenter. Indenfor kategorien netværk af primærproducenter har Lammefjordens Grøntsagslaug samt Viventes, som står bag Smag På Nordsjælland deltaget. Endeligt har INCO deltaget under kategorien grossister som handler med lokale fødevarer. En liste over deltagerne i denne undersøgelse kan ses i bilag 1.

6 6 GRO Markedsundersøgelse Strukturen for den følgende markedsundersøgelse følger de spørgsmål og emner, som deltagerne blev stillet overfor. Den falder i to hoveddele, nemlig de nuværende erfaringer med lokal mad og de fremadrettede tendenser og forventninger til lokal mads potentiale. I første del er deltagerne udover nogle baggrundsspørgsmål blevet spurgt til, hvad lokal mad er for dem, samt hvorfor de gik ind på dette område. De er også blevet spurgt om erfaringer med at afsætte lokal mad, deres indtryk af kundernes købsgrunde, samt hvilke udfordringer og muligheder de har i forhold til at kunne producere og afsætte lokal mad. Vi har antaget, at brugen af lokal mad også hænger sammen med den nuværende danske madkultur og danskernes madkompetencer, samt i hvor høj grad lokal mad ikke kun er et lejlighedsfænomen, men en integreret del af hverdagsmaden. Derfor er disse emner også dækket i undersøgelsen. Til slut har vi spurgt deltagerne om synliggørelse af lokal mad, samt om økonomi i forbindelse med lokal mad. I anden del har vi spurgt til tendenserne fremadrettet på området. Deltagerne har svaret på, hvad deres forventninger er til fremtiden og til hvilke tendenser, de ser på markedet. De er blevet spurgt til deres syn på potentialet for at øge salget af lokal mad, samt hvad der i deres optik skal til for, at dette kan ske. Endelig har vi spurgt dem om, hvilke ønsker de har til tiltag, samt hvilke alternative afsætningskanaler de ser i fremtiden. Interviewguiden, som blev anvendt i undersøgelsen, kan ses i bilag 2. Vi vil gerne takke alle de medvirkende i denne markedsundersøgelse, som tog tid ud af deres travle hverdag for at besvare vores mange spørgsmål. Uden jer ville al den viden og de erfaringer, som er samlet i denne undersøgelse, aldrig være kommet frem. Vi håber, den kan tjene til inspiration også for jer.

7

8 8 GRO Markedsundersøgelse 1. Hvad er lokal mad? Der er mange forskellige bud på, hvad lokal mad er. Begrebet bruges mere og mere i akademisk teori, i daglig tale og i medierne, men det er en udfordring at finde en endegyldig definition af begrebet. For at sikre, at det er tydeligt, hvad respondenterne taler om, kunne vi have givet en præfabrikeret definition af begrebet til alle deltagerne, men en vigtig pointe, når man snakker om lokal mad, er netop, at der er mange forskellige forståelser af og måder at arbejde i det daglige med lokal mad. Hvert interview blev derfor igangsat ved at bede hver deltager beskrive deres definition af lokal mad. Ud fra den indsamlede empiri vil vi i det kommende fremlægge en samlet oversigt over, hvad lokal mad er set fra vores deltageres synspunkt. Den første essentielle faktor er den fysiske afstand mellem produktionsstedet af den pågældende råvare og køberen af råvaren. Der er stor enighed om, at lokal mad er udtrykt ved den korte afstand fra jord til bord, der gerne skulle nedsætte CO2-udslippet og øge friskheden i råvaren. Der er imidlertid varierende opfattelser af, hvordan kort skal defineres. Nogle sætter sin tvivl ved, om forbrugerne ser lokalt som hele Danmark (Mineslund 2013), mens lokalt for andre er lidt mere geografisk begrænset, men dog godt kan være km fra forbrugeren (KBHFF 2013 & Rødder 2013). For andre er lokalt meget fysisk afgrænset til et bestemt område omkring en by eller en ø (Farmers Marked 2013 & Kulinariske Sydfyn 2013). Et eksempel på en meget fysisk afgrænsning, der er ført ud i et forretningskoncept, er Restaurant 5 på Fyn, der har slået sin forretning op på, at alle råvarer skal komme fra Fyn (Kulinariske Sydfyn 2013). Et andet eksempel er gourmetrestauranten på Dragsholm, der primært laver kulinariske retter baseret på lokale råvarer og produkter, men hvor udenlandske råvarer kan komme i spil, hvis de lokale varer ikke er af god nok kvalitet (Dragsholm 2013). Lokal mad er altså noget,der hører til i området (Dalsbakkegård 2013).

9 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 9 Yderligere er det vigtige ved den geografiske placering en fokusering på det egnstypiske. Her finder vi endnu en version af lokal mad, nemlig råvarer og produkter, der afspejler deres produktionssted. Eksempelvis er området omkring Lammefjorden særligt godt til at dyrke grøntsager, og det har flere producenter i dette område derfor valgt at fokusere på (Dalsbakkegård 2013). Flere deltagere udtrykker, at det er vigtigt at fremme de sortstypiske egenskaber (Lammefjorden 2013), og ligeledes bære disse egenskaber videre i udviklingen af en ret, hvor man kan smage bondens arbejde i den færdigserverede mad (Dragsholm 2013). Ydermere fremkommer et udtryk for det gamle talesprog du bliver, hvad du spiser i den forstand, at menneskets fordøjelsessystem er tilpasset det område og de egnsbestemte råvarer, hvor det er født og opvokset gennem generationer (eksempelvis vil en mand i Kina, og en mand i Danmark ikke kunne fordøje samme type og mængde egnstypiske råvarer) (Dalsbakkegård 2013). Samtidig skal man tage udgangspunkt i sæsonens råvarer og følge det udbud, der er lokalt i den pågældende årstid (Rødder 2013). I Danmark har vi klimamæssige udfordringer med at producere bl.a. grøntsager året rundt. Nogle fødevarefællesskaber løser udfordringen ved at købe fra drivhuse i Danmark, hvor udvalget dog fortsat er begrænset, men generelt handler det om at spise efter årstiden og bruge de råvarer, vi har mange af i vinterhalvåret. (KBHFF 2013). Dette har haft en lærerig effekt for nogle af netværkets medlemmer, der nu ser citrusfrugter som de eksotiske frugter de er, og samtidigt føler sig beriget over den viden, deres medlemskab har ført med sig (KBHFF 2013).

10 10 GRO Markedsundersøgelse En yderligere faktor handler om relationerne mellem producent og forbruger. I denne forståelse handler lokal mad om at have tillid til sine producenter og kende dem godt nok til at vide, hvordan råvarerne bliver behandlet, uden at et økologi-mærke er nødvendigt (KBHFF 2013). Derfor foretrækker nogle netværk blandt andet at købe råvarer i vejboder (hvis til privat forbrug) eller direkte hos landmanden (Kulinariske Sydfyn 2013). Denne direkte kontakt er vigtig for netværkene, der har fokus på kvalitet og direkte levering frem for kontrolleret ø-mærkning. Samtidig udnyttes den nære relation i forhold til arbejdskraft, hvor netværksmedlemmer hjælper med lugning og andet på gården, mens landmænd bringer grøntsagerne ud til netværket (KBHFF 2013). Samtidig undgår man ved den direkte kontakt fordyrende mellemled som grossister og supermarkeder, hvor det er svært at finde samme udbud af produkter. Desuden undgår man som forbruger, at supermarkeder og grossister mere eller mindre bestemmer, hvad man må spise (Dalsbakkegård 2013 & Kærsgaard). Endnu en fordel ved den direkte relation er muligheden for historiefortælling. Landmænd får mulighed for at forklare, hvordan råvarerne er produceret, og de gør meget ud af historikken (SuperGastro 2013 & Mineslund 2013). Samtidig åbner flere landmænd op for, at forbrugerne kan besøge gårdene og derved lettere fange historien (Kærsgaard 2013). Derved sættes der fokus på synlighed og transparens, som er vigtig for både producenter, forbrugere, lokalmadssupermarkeder samt kokke. Der skal være sporbarhed i produkterne: producenter indtænker råvarens brug i produktionsmetoden (Knuthenlund 2014), kokken indtænker råvarens produktion i den videre forarbejdning, og forbrugerne er oplyste omkring fødevarernes oprindelse (SuperGastro 2013 & Dragsholm 2013). Taler man om lokal mad, er der yderligere fire faktorer, der kommer til udtryk i samtalerne: Økologi, Miljø, Dyrevelfærd og Kvalitet.

11

12 12 GRO Markedsundersøgelse Økologi og miljø Der sættes ikke automatisk lighedstegn mellem økologi og lokale råvarer, som det for eksempel er tilfældet i England (Mineslund 2013). Heller ikke mellem økologi og kvalitet (Rødder 2013). Nogle fødevarenetværk har en pragmatisk tilgang til det og stoler på landmændenes ord om økologi, uden at ø-mærket er nødvendigt (KBHFF 2013), mens andre producenter har erfaret, at bestemte områder, for eksempel København, kræver ø-mærket som en garanti, mens det er selve råvarens kvalitet, der sælger i lokalområdet (Mineslund 2013). Miljø og kort transporttid er essentielt for flere lokale producenter og netværk/markeder. Der bliver tænkt grønt, udeladt mellemled og søgt varer så lokalt som muligt for at mindske benzinforbrug og for at skåne miljøet (Farmers Marked 2013 & KBHFF 2013). En beskrivelse af lokal mad er, når maden er mest frisk og har haft en kort transportvej (Kærsgaard 2013). Dyrevelfærd og kvalitet Dyrevelfærd bliver af flere set som mere essentielt end økologi. Dyrene skal have det godt og få ordentlig mad samt god behandling (Rødder 2013 & Kærsgaard 2013). Kvaliteten er for mange en essentiel faktor i lokal mad, men lokal mad er dog ikke lig med høj kvalitet (Lammefjorden 2013 & Dragsholm 2013). Kokke prioriterer lokalt, men går ikke på kompromis med kvaliteten, hvilket betyder, at de lokale råvarer kun benyttes, hvis kvaliteten er god nok. Ellers ser de sig nødsaget til at finde råvarer anden steds. (Rødder 2013 & Dragsholm 2013). I forbindelse med kvalitet nævnes smagen i lokale varer som en særlig faktor. Flere deltagere mener, at smagen i lokale råvarer er kraftigere og har flere nuancer end konventionelt producerede råvarer. Den kraftige smag gør råvaren mere fyldig og giver derved en hurtigere mæthedsfornemmelse end konventionelt producerede råvarer. Yderligere nævner flere, at smagen i lokale råvarer afspejler friskheden i produktet (Farmers Marked 2013 & SuperGastro 2013 & Kærsgaard 2013).

13 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 13 Opsummering af vigtige pointer En opsummering af de karakteristiske træk, der definerer lokal mad er: Den fysiske afstand mellem produktion og forbruger skal være kort Fokus på egnstypiske og sæsonbestemte råvarer Intet mellemled. Den direkte relation mellem producent og forbruger foretrækkes Sporbarhed, synlighed og historiefortælling Kort transportvej, som skåner miljøet Dyrevelfærd prioriteres højt Kvalitet bliver ofte prioriteret højt hos producenter, men det er ikke en selvfølge at lokal mad har god kvalitet Smagen er fyldig, frisk og giver større mæthedsfornemmelse

14

15 GRO Grønne Regionale Madoplevelser AFSÆTNING I dette afsnit beskrives problemstillinger og faktorer for afsætning af lokale varer. Nogle af de spørgsmål, der vil blive sat fokus på, er: Hvilke produkter bliver primært afsat, i hvor høj grad afsættes lokale varer, hvordan gøres afsætningen synlig, og hvor bliver varerne solgt? En større netværksgruppe i København beskriver, hvor mange forskellige produkter de aftager fra leverandører. Udover grøntsager, der er hovedråvarerne, aftager de ligeledes mel, honning, æblesaft, chutney og andet. Enkelte gange bliver der ligeledes lavet fællesbestillinger på kød (KBHFF 2013). En restaurant i København beskriver ligeledes, hvordan de forsøger at købe så meget som muligt lokalt (Rødder 2013). Hos Kulinariske Sydfyn har de en samlet andel på 20-30% af lokale varer fra Fyn, men de har truffet den beslutning at inddrage produkter fra andre områder og lande for at bliver større (Kulinariske Sydfyn 2013). De producenter vi talte med afsætter blandt andet større dele forarbejdet kød som spegepølse og pålæg, store portioner af grøntsager, hele og halve dyr, kød fra køer, får, gæs og så videre, samt afledte produkter af råvaren (Mineslund 2013, Dalsbakkegård 2013, Kærsgaard 2013 & Lammefjorden 2013).

16 16 GRO Markedsundersøgelse Hvorfor? Overordnet fornemmer flere producenter, markeder og købere (netværk og restauranter), at mange lokale råvarer i høj grad bliver afsat som værende lokale råvarer (Kærsgaard 2013, KBHFF 2013, Rødder 2013, Farmers Marked 2013, Lammefjorden 2013 & Dragsholm 2013). Grundlaget og bevæggrundene for afsætningen af lokale varer som værende lokale er forskellige. Nogle deltagere afsætter lokale varer som lokale på grund af den korte transportvej (Kærsgaard 2013), mens andre sætter fokus på harmonien i naturen og tanken om nærhed i lokale produkter (Dragsholm 2013). Nogle afsætter produkterne som værende både økologiske og lokale (Farmers Marked 2013), mens andre i forståelsen af lokale varer har fokus på sporbarheden i produkterne langt mere end den fysiske afstand, som ofte forbindes med lokale varer (SuperGastro 2013). I området omkring Lammefjorden sætter flere producenter fokus på identitet i stedet for lokalitet, og de lokale varer afsættes med den lokale lokalitet, som varen har (Lammefjorden 2013). Afsætning af lokale varer til eksempelvis København bliver lettere, hvis råvaren har ø-mærket, idet økologien allerede anses som et kvalitetsstempel hos de københavnske forbrugere (Mineslund 2013). Hvordan? Ligesom der er flere bevæggrunde, er der også flere måder, hvorpå de lokale varer synliggøres. Restauranter promoverer leverandørerne til deres arrangementer, fordi de private købere ikke ved, hvor de skal finde de gode råvarer (Rødder 2013 & Kulinariske Sydfyn 2013). Som en anden restaurant bemærker: Hvorfor købe gulerødder fra Italien, når de står i baghaven? (Dragsholm 2013). Producenterne benytter sig af både direkte interaktion og internettet. I den direkte interaktion er det blandt andet mund-til-mund-metoden, der er essentiel, og samtidig er det vigtigt at sætte fokus på den mundtlige fortælling om råvarerne og kræse om varernes- og produktionens historie (SuperGastro 2013 & Kærsgaard 2013). Internettet bruges ligeledes til eksponering, eksempelvis kan en side på Facebook eller netannoncering på Google være relevante værktøjer til formidling (Mineslund 2013 & SuperGastro 2013).

17 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 17 Hvor? Afsætning gennem supermarkeder er ikke særlig populært, blandt andet fordi man derved mister den direkte kontakt mellem producent og forbruger, og denne relation er blandt andet vigtig for historiefortællingen og troværdigheden af produkterne (Kærsgaard 2013 & Dalsbakkegård 2013). Et afsætningssted er gårdbutikken, hvor flere producenter sælger ud af forskellige varer, blandt andet pølser og stykker af kød. Fordelen ved en gårdbutik er den direkte interaktion og muligheden for at fortælle forbrugerne om sine produkter (Dalsbakkegård 2013 & Kærsgaard 2013 & Mineslund 2013). Det er dog vigtigt, at producenterne i tilstrækkelig grad holder åbent i deres butikker, og at de har en synlig politik omkring deres åbningstider (Kulinariske Sydfyn 2013 & Dalsbakkegård 2013). Et alternativ til egen gårdbutik er at levere til mindre butikker, som blandt andet Egeskov slot og Maritim center, hvor produkterne stadig kan komme til rette udtryk, såfremt sælgeren i butikken erhverver sig viden om produkterne (Kulinariske Sydfyn 2013). Nogle gårde inviterer ligeledes deres kunder indenfor til særlige arrangementer (interne events), og det har for flere producenter vist sig som en god investering, da flere kunder efterfølgende køber råvarer med hjem fra gårdbutikken (Kulinariske Sydfyn 2013 & Kærsgaard 2013). En anden salgskanal er eksterne events, markeder og andre arrangementer, der dukker op flere steder i landet. Restaurantgruppen Rødder afholder events med pop-op restauranter i København, hvor de viderebringer budskabet om de lokale råvarer, for de tvivler på, at deres deltagere vil køre helt til Lolland efter en enkelt vare (Rødder 2013). Arrangementer og markeder ses generelt som en positiv og gangbar salgskanal, og nogle af de arrangementer og markeder der bliver nævnt, er: Copenhagen Cooking, Farmers Marked, Ledreborg, Bondens Marked, Smag Sorø og Roskilde Dyrskue (Lammefjorden 2013 & Dalsbakkegård 2013). En restaurant har yderligere nedsat et forslag om at lave en hal, hvor alle lokale producenter kan sælge sine varer til lokale kunder, for på denne måde at gøre tilgængeligheden let for kunderne og styrke tiltrækningskraften ved at samle varerne, så kunderne ikke skal køre fra en gårdbutik til en anden (Dragsholm 2013).

18

19 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 19 Restauranter og markeder om deres leverandører Leverandørerne skal gerne være tæt på markedet for at mindske transporten og afstanden mellem råvarens oprindelse og kunden (Farmer Marked 2013). I et lokalt-orienteret supermarked bringer leverandørerne ofte varerne ind, men det kræver en forståelse for, at rytmer og bestillingstider fungerer anderledes, når man handler med små og private producenter frem for konventionelle supermarkeder (SuperGastro 2013). Restauranter får nogle varer leveret, andre henter de selv. Kødet skal som regel forudbestilles og ofte bestilles der så små mængder, at varen ikke kan bringes ud. Det største problem ved denne ordning er den tid, der går på transporten, for kokkene kan godt lide kontakten til bonden (Dragsholm 2013 & Rødder 2013). Kokkene prøver at skifte ud mellem, hvilke leverandører de benytter og forsøger at finde sjove råvarer til events, men til faste leveringer i forbindelse med eventuel catering bruges ofte de kendte leverandører, der med garanti kan levere (Rødder 2013). For eksempel fødevarenetværket KBHFF sætter tillid til deres leverandører højt, og stoler på producentens overholdelse af reglerne i forbindelse med deres køb af økologiske æg, der ikke behøver have et økologisk stempel (KBHFF 2013). Nogle af de leverandører, der nævnes, er: Bakkegaarden, KysØko, Æbibo, Bondegårdens økologi, Maglemosegaard, Dalbakkegaard, Hvidklidegaard, Bursødal, Kiselgaarden og Birkemosegaard (Farmers Marked 2013 & Rødder 2013). Enkelte af leverandørerne har udbredt deres produkter til SuperBrugsen i Sorø, der stiller deres parkeringsområde til rådighed for et lokalt marked to gange om måneden. Leverandørerne er dog fortsat repræsenteret på markedet (Farmers Marked 2013). Et netværk på Fyn med kontakt til adskillige producenter og leverandører har blandt andet fået flere bryggerier og mikrobryggerier til at samarbejde, og skabt et bredere og mere varieret udvalg til afsætning (Kulinariske Sydfyn 2013).

20 20 GRO Markedsundersøgelse De typiske kunder Det største salg af lokale varer ligger for mange producenter og markeder i København og Nordsjælland (KBHFF 2013, Dalsbakkegård 2013 & Kærsgaard 2013), og det er generelt ikke den lokale befolkning, der handler hos gårdbutikkerne (med undtagelse af juleindkøb). Mange lokale tror, gårdbutikken sælger billigere kød på grund af den direkte handel, hvilket ikke er tilfældet, og selvom de lokale kan se, at dyrene har det godt, er det svært for gårdbutikkerne at tiltrække mange lokale kunder, selvom der er enkelte faste. (Kærsgaard 2013). Dog bliver der ikke leveret meget til Strandvejen (Mineslund 2013), hvilket muligvis kan begrundes med, at mange af de lokale producenter vælger ikke at omlægge til økologi, da det vil være meget bekosteligt og pålægge producenten yderligere regler. Dette betyder, at flere af de kvalitetsbevidste københavnske kvinder, derfor vælger de lokale varer fra til fordel for økologimærket (de direkte produkter er ikke gode nok ) (Dalsbakkegård 2013). Et fynsk netværk oplever ligeledes en større positiv indstilling overfor deres lokale produkter hos de københavnske kunder frem for de lokale (baseret på en spørgeskemaundersøgelse). Smagen af Fyn bliver i København anset som smagen er fin, bare kom med det, mens de lokale kunder på Fyn siger jah, joh, er det nu så godt, som de siger, og er det ikke lidt dyrt (Kulinariske Sydfyn 2013). En forklaring kan ifølge deltageren være, at københavnerne anser Fyn som et sted, der er renere end der, hvor de selv bor (Kulinariske Sydfyn 2013). Der er efterhånden opstået flere netværksgrupper rundt omkring i landet, og en relevant refleksion i denne forbindelse er, hvorvidt man kan adskille disse netværksgrupper fra hinanden. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvad Smagen af Fyn og Smagen af Nordsjælland i virkeligheden er, og hvordan disse netværk distancerer sig fra hinanden (Mineslund 2013).

21 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 21 Segmentering En segmentering, der ofte bliver lavet på forbrugere, er inddeling i aldersgrupper. Producenter, netværk og markeder oplever en interesse fra flere forskellige aldersgrupper. Med andre ord køber kunder i alle aldre lokal mad. Der er dog visse aldersgrupper som er forholdsvist talrige, som nu kort vil blive gennemgået. Det skal siges, at deltagerne har forskellige produkter samt placeringer i fødekæden, og derfor varierer dette fra deltager til deltager. Den første er det grå guld eller de ældre fra (Farmers Marked 2013, Dalsbakkegård 2013, Kulinariske Sydfyn 2013, Kærsgaard 2013 & KBHFF 2013). Den anden er børnefamilierne (Mineslund 2013, Farmers Marked 2013, Kulinariske Sydfyn 2013 & KBHFF 2013) og den tredje er de unge (også på kollegier) (Mineslund 2013, Kærsgaard 2013, KBHFF 2013 & Rødder 2013). Mens de årige for flere er for svære at fange (Kulinariske Sydfyn 2013 & Farmers Marked 2013). Det grå guld har mere luft i hverdagen i forhold til tid og økonomi (Kærsgaard 2013), segmentet børnefamilierne tæller de familier, som har økonomisk balance (Dalsbakkegård 2013), og de unge der i løbet af studietiden indser, at økologi ikke nødvendigvis er dyrere end andre råvarer, og som samtidig overvejer at stifte familie (KBHFF 2013). Hos et fødevarefællesskabet i København er medlemmerne meget forskellige, men kan alligevel kategoriseres efter bostedet; Østerbro er de lidt ældre og familierne, Nørrebro er de unge og studerende, og Islands Brygge er familierne og særligt kvinder (også enlige) (KBHFF 2013). Rødder har et ønske om at formidle lokale varer til massen; dog har deres events i starten appelleret mest til de unge på grund af det undergrundsagtige i de opstillede events. Men de er nu begyndt at tilbyde anderledes events som vinsmagning og børneprojekter, der tiltrækker andre segmenter som ældre, hvilket giver Rødder et bredere publikum (Rødder 2013).Udover aldersinddelingen er aftagerne af lokal mad de bevidste forbrugere (eller det grønne segment) der har taget et bevidst valg; det er dem, der planlægger og har system over deres mad, og som ofte har en årstidskasse og et reklamer nej tak -skilt (Mineslund 2013). Dog vil nogle fra dette segment først træffe beslutning om hvilken vare, de skal vælge i det øjeblik, de står i et supermarked (SuperGastro 2013). Det er typisk forbrugere, der går op i mad og ved noget om kvalitet (Rødder 2013). Mange er veluddannede, og det er oftest kvinder, der tager initiativ til økologi og lokal mad (KBHFF 2013).

22 22 GRO Markedsundersøgelse De bevidste forbrugere Det grå guld Børnefamilierne De unge

23 GRO Grønne Regionale Madoplevelser 23 Restauranten på Dragsholm serverer lokal mad for hotellets gæster, som blandt andet tæller kursister og konferencedeltagere men også mennesker, der ønsker et afbræk fra hverdagen og søger afslapning i naturen (Dragsholm 2013). Hos Dragsholm kommer kunder fra hele Norden, dog kommer enkelte fra lokalområdet også til en middag. Restauranten er opdelt i to og repræsenterer spisekøkkenet, som serverer kendt og lettilgængeligt mad samt slotskøkkenet, som tænker innovation og appellerer til de kunder, der gerne vil prøve noget nyt (Dragsholm 2013). Denne tankegang om at segmentere markedet og tilbyde produkter og mad til flere forskellige segmenter, har andre ligeledes tænkt på. Nogle producenter har arbejdet med at segmentere markedet og bevidst målrette deres produkter mod et bestemt segment, for derved at ramme forskellige forbrugere og udvikle nye nicheprodukter. Et eksempel på dette er udviklingen af sødere gulerødder til børn, hvor producentens faglighed bliver brugt til at målrette produktet til en særlig gruppe forbrugere eller opfylde en interesse (Lammefjorden 2013). Det er yderligere essentielt at bemærke forskellen i forbrugeradfærd fra det segment, der vil have de billigste æbler til det segment der vil betale dobbelt for den halve mængde (Lammefjorden 2013). Flere producenter og netværk sætter stor værdi i den direkte kontakt mellem producent og kunde, og prøver i flere sammenhænge at lægge op til interaktion, både på markeder og i forbindelse med gårdbesøg (Kærsgaard 2013, Kulinariske Sydfyn 2013 & Lammefjorden 2013). Det har i nogle tilfælde vist sig, at et gårdbesøg stammer fra et markedsbesøg, hvor en familie ønsker at se råvarens historie blive fortalt i virkeligheden (Kærsgaard 2013). Denne kunde-bonde-relation giver producenten mulighed for at videregive sin historie om råvarerne. Samtidig åbner en tæt relation op for muligheden for, at kunderne kan influere producentens arbejde og komme med konstruktive tilbagemeldinger om den pågældende råvare, uden at det virker som brok fra kundens side (KBHFF 2013).

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Hvordan holder du pause?

Hvordan holder du pause? Forebyggelse & Dokumentation Kræftens Bekæmpelse Hvordan holder du pause? EN ANTROPOLOGISK UNDERSØGELSE AF PAUSEKULTUREN BLANDT (U)FAGLÆRTE MÆND METTE KNUDSEN GRØNNEGAARD Hvordan holder du pause? En antropologisk

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Kapitel 1: Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Det er svært at se forandringernes retning, når hverdagen er fyldt med flimrende billeder, der ikke nødvendigvis har nogen retning eller nogen indbyrdes

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere