Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 (urevideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 (urevideret)"

Transkript

1 for 3. kvartal (urevideret) 28. november LifeCycle Pharma A/S Kogle Allé Hørsholm CVR-nr LifeCycle Pharma A/S Side 1 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

2 Kære Aktionær, I tredje kvartal af realiserede LifeCycle Pharma A/S ( LifeCycle Pharma eller Selskabet ) et nettounderskud på DKK 36,9 mio. (ca. EURO 5,0 mio.) sammenlignet med DKK 27,4 mio. (ca. EURO 3,7 mio.) i samme periode af. Sammen med nettounderskuddet for første halvår af har LifeCycle Pharma realiseret et nettounderskud på DKK 101,0 mio. (ca. EURO 13,5 mio.) for de første ni måneder af. Det tilsvarende nettounderskud for de første ni måneder af var på DKK 61,4 mio. (ca. EURO 8,2 mio.). I de første ni måneder af indregnede LifeCycle Pharma DKK 4,0 mio. (ca. EURO 0,5 mio.) i omsætning sammenlignet med DKK 2,8 mio. (ca. EURO 0,4 mio.) i tilsvarende periode af. I de første ni måneder af udgjorde LifeCycle Pharmas forsknings- og udviklingsomkostninger 87 % af driftsomkostningerne og beløb sig til DKK 87,9 mio. (ca. EURO 11,8 mio.) sammenlignet med DKK 49,6 mio. (ca. EURO 6,7 mio.) i de første ni måneder af. Administrationsomkostninger udgjorde DKK 16,8 mio. (ca. EURO 2,3 mio.) i de første ni måneder af sammenlignet med DKK 13,9 mio. (ca. EURO 1,9 mio.) i tilsvarende periode af. Pr. 30. september havde LifeCycle Pharma likvider på i alt DKK 7,4 mio. (ca. EURO 1,0 mio.). Fremtidsudsigter for LifeCycle Pharma fastholder sine resultatforventninger til som meddelt ved børsprospektet af 30. oktober. LifeCycle Pharma forventer at Selskabets forsknings- og udviklingsomkostninger for vil ligge i intervallet DKK mio. (ca. EURO 18,1 20,1 mio.), og at administrationsomkostninger vil ligge i intervallet DKK mio. (ca. EURO 3,4 4,7 mio.). Som følge af den i november gennemførte børsintroduktion, der resulterede i et nettoprovenu på ca. DKK 500 mio. (ca. EURO 67 mio.), forventes selskabets beholdning af likvide midler og kortfristede værdipapirer pr. 31. december at ligge i intervallet DKK mio. (ca. EURO mio.). Disse forventninger kan ændre sig, primært grundet timingen og variationen af Selskabets kliniske udviklingsaktiviteter, de heraf afledte omkostninger samt valutakursudsving. Forventningerne forudsætter endvidere, at der ikke indgås yderligere aftaler i løbet af, som kan få væsentlig indvirkning på resultaterne. Væsentlige begivenheder for de første ni måneder af I de første ni måneder af opnåede LifeCycle Pharma følgende væsentlige forretnings- og forskningsmæssige resultater: Positive registreringsdata som viser, at LifeCycle Pharmas LCP-FenoChol har en forbedret absorption i sammenligning med Antara tm samt ingen fødeinteraktion. Positive fase I data som viser, at LCP-Tacro tillader indtagelse kun én gang dagligt samt en mere end 49 % forøgelse af biotilgængeligheden sammenlignet med Prograf. Yderligere fase I kliniske studier blev igangsat i september måned. LifeCycle Pharma gav Sandoz en eksklusiv licens til at udvikle og kommercialisere LCP- Feno til det amerikanske marked og gav Merck Generics en eksklusiv licens til at udvikle og kommercialisere LCP-Feno til det europæiske marked. LifeCycle Pharma A/S Side 2 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

3 Efterfølgende begivenheder I oktober, indleverede LifeCycle Pharma en ansøgning om nyt lægemiddel ( NDA ) til de amerikanske sundhedsmyndigheder, U.S. Food and Drug Administration ( FDA ) i henhold til 505(b)(2) om fremstilling og markedsføring af LCP-FenoChol i USA. Selskabets aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs den 13. november gennem et første offentligt udbud af 11 mio. nye aktier til en udbudspris på DKK 44 pr. aktie. Børsintroduktionen blev overtegnet mere end 6 gange. Joint Lead Managers udnyttede efterfølgende deres overallokeringsret fuldt ud, hvilket førte til udstedelsen af yderligere 1,65 mio. nye aktier. Udbuddet indbragte i alt LifeCycle Pharma ca. DKK 500 mio. i nettoprovenu. LifeCycle Pharma fik gennem børsintroduktionen mere end nye aktionærer. Omkring 50 % af udbuddet blev tegnet uden for Danmark. LifeCycle Pharmas aktiekapital udgør pr. datoen for denne kvartalsrapport DKK bestående af aktier à nominelt DKK 1. Produktportefølje I løbet af de første 9 måneder af fortsatte LifeCycle Pharma med at opbygge en bred portefølje af produkter i forskellige udviklingsstadier. Pr. 28. november indeholder Selskabets kliniske portefølje seks produktkandidater. Det følgende er en opdatering af status for hvert af Selskabets seks kliniske programmer. LCP-FenoChol LCP-FenoChol udvikles til at blive et forbedret fenofibrat-produkt med den laveste og mest effektive markedsførte dosis uden fødeinteraktion. I juni afholdt LifeCycle Pharma et forberedende møde med FDA vedrørende LifeCycle Pharmas NDA. På grundlag af drøftelserne med FDA indsendte LifeCycle Pharma i oktober en NDA til FDA i henhold til 505(b)(2) om fremstilling og markedsføring af LCP-FenoChol i USA. LifeCycle Pharma har til hensigt at finde en samarbejdspartner til markedsføring af dette produkt og forventer, at LCP-FenoChol kan lanceres i USA i januar LCP-Feno LCP-Feno er LifeCycle Pharmas andet fenofibratproduktkandidat under udvikling som en AB-rated (substituérbar) generisk version af Tricor, som i øjeblikket markedsføres i USA af Abbott og i Europa af Solvay under navnet Lipanthyl. Abbots omsætning fra salg af Tricor udgjorde i USD 927 mio. alene i USA og uden for USA købte apoteker Lipanthyl for ca. USD 235 mio. I første halvår 2007 forventer LifeCycle Pharma at Selskabets samarbejdspartner igangsætter afsluttende registreringsstudier med LCP-Feno i USA. LCP-Lerc LCP-Lerc er udviklet til at blive et nyt og forbedret lercanidipine produkt. LCP-Lerc udvikles som en ny version af Zanidip/Lercadip, LifeCycle Pharmas samarbejdspartner Recordatis bedst sælgende produkt. I udgjorde omsætningen af lercanidipine ca. EURO 277 mio. Forudsat udviklingen forløber, som i øjeblikket forventes, vil ansøgning om markedsføringstilladelse forventeligt blive indsendt af Recordati i begyndelsen af LCP-Tacro (organtransplantation) LCP-Tacro udvikles som et tabletprodukt indeholdende tacrolimus til indtagelse én gang dagligt, og LifeCycle Pharma forventer, at LCP- LifeCycle Pharma A/S Side 3 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

4 Tacro vil kunne være mere effektivt og have mindre variabel blodkoncentration end Prograf, et tacrolimus-lægemiddel der i øjeblikket markedsføres af Astellas. Det globale salg af tacrolimus i udgjorde ca. EURO 1 mia. LCP-Tacros mere stabile profil med indtagelse én gang dagligt og den øgede biotilgængelighed er påvist i fase I pilotstudier for nylig. LifeCycle Pharma påbegyndte yderligere kliniske fase I studier i september, og forventer at igangsætte fase II studier med LCP- Tacro i første halvår LCP-Tacro udvikles til organtransplantation såvel som autoimmune sygdomme, da LifeCycle Pharma mener, at virkningsmekanismerne kan være relevante ved mange forskellige sygdomsindikationer. LCP-Tacro (auto-immune sygdomme) LCP-Tacro udvikles som et stærkt immunosuppressivt middel, som LifeCycle Pharma mener, kan have effekt ikke kun ved at forhindre organafstødning men også på en række autoimmune sygdomme. I mange af disse sygdomskategorier risikerer patienterne i dag at blive invalide eller dø. Lægerne kan i dag kun som en sidste udvej tilbyde en dyr antistofbehandling via indsprøjtninger, eller langsigtet steroidbehandling med høje doser eller behandling med andre lægemidler med alvorlige bivirkninger. Effekten af tacrolimus er blevet påvist i flere af indikationerne, men LifeCycle Pharma mener, at ubehag, variabilitet og uønskede bivirkninger forbundet med den nuværende formulering har forhindret brugen af tacrolimus. LifeCycle Pharma mener at disse problemer kan løses med LCP-Tacro. programmet vil være det samme for transplantation og andre indikationer, og LifeCycle Pharma forventer at indlede fase II studier inden for ét eller flere autoimmun-terapiområder i 3. kvartal LCP-AtorFen LCP-AtorFen er LifeCycle Pharmas rettighedsbeskyttede produktkandidat, som kombinerer atorvastatin (den aktive ingrediens i Lipitor som i øjeblikket markedsføres af Pfizer, og ofte omtales som det bedst sælgende lægemiddel i verden) og den laveste dosis af fenofibrat uden fødeinteraktion. LifeCycle Pharma mener, at LCP- AtorFen vil vise sig at være en effektiv og sikker behandling af forhøjet kolesterol, som påvirker tre primære kardiovaskulære risikofaktorer: lavdensitet lipoprotein ( LDL ), højdensitet lipoprotein ( HDL ) og triglycerider ( TG ). I USA alene udgjorde salget af atorvastatin og fenofibrat i ca. EURO 7,5 mia. LifeCycle Pharma påbegyndte kliniske fase I studier med LCP-AtorFen i oktober. Hoved- og nøgletal Nedenstående hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Hoved- og nøgletallene opfylder kravene i henhold til danske oplysningsforpligtelser og IFRS. Hoved- og nøgletal er i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis. Beløbene er angivet i tusinder med undtagelse af de regnskabsmæssige nøgletal. Det potentielle marked for LCP-Tacro kan være op til EURO 3 mia. pr. indikation, som LifeCycle Pharma evaluerer i øjeblikket. LifeCycle Pharma evaluerer i øjeblikket udviklings- og registreringsstrategier for en række af de mulige indikationer for tacrolimus. Fase I LifeCycle Pharma A/S Side 4 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

5 Hoved- og nøgletal DKK 3. Kvt. 1. januar 30. september Hele året Resultatopgørelse DKK '000 DKK '000 DKK '000 DKK '000 DKK '000 Nettoomsætning Forsknings- og (22.974) (29.037) (49.583) (87.887) (80.919) udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger (5.232) (9.354) (13.860) (16.753) (16.170) Driftsresultat (27.399) (6.609) (60.689) ( ) (94.335) Finansielle omkostninger, netto (24) (333) (749) (358) (834) Periodens resultat, netto (27.423) (36.942) (61.438) ( ) (95.169) Aktiver Likvide beholdninger Aktiver Passiver Aktiekapital Egenkapital (1.610) (1.610) Pengestrømsopgørelsen Pengestrømme fra driftsaktiviteter (25.330) (26.811) (54.833) (83.380) (86.771) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.605) (1.757) (10.251) (7.088) (13.572) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (405) (459) Likvider Nøgletal Basis og udvandet EPS (DKK) (1,75) (2,08) (4,66) (5,70) (6,81) Vægtet gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktiver/egenkapital 1,63 (31,93) 1,63 (31,93) 1,48 LifeCycle Pharma A/S Side 5 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

6 Hoved- og nøgletal EUR 3. Kvt. 1. januar 30. september Hele året Resultatopgørelse EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 Nettoomsætning Forsknings- og (3.080) (3.894) (6.649) (11.785) (10.851) udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger (702) (1.254) (1.859) (2.246) (2.168) Driftsresultat (3.674) (4.909) (8.138) (13.496) (12.650) Finansielle omkostninger, netto (3) (45) (100) (48) (111) Periodens resultat, netto (3.677) (4.954) (8.238) (13.544) (12.761) Aktiver Likvide beholdninger Aktiver Passiver Aktiekapital Egenkapital (216) (216) Pengestrømsopgørelsen Pengestrømme fra driftsaktiviteter (3.397) (3.595) (7.353) (11.181) (11.635) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (349) (236) (1.375) (950) (1.820) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (54) (62) Likvider Nøgletal Basis og udvandet EPS (DKK) (0,23) (0,28) (0,62) (0,76) (0,91) Vægtet gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktiver/egenkapital 1,63 (31,93) 1,63 (31,93) 1,48 LifeCycle Pharma A/S Side 6 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

7 Økonomisk udvikling Efter afslutningen af tredje kvartal gennemførte LifeCycle Pharma noteringen af Selskabets aktier på Københavns Fondsbørs, hvorved Selskabet opnåede et nettoprovenu på ca. DKK 500 mio. Det bemærkes, at provenuet fra børsintroduktionen ikke er afspejlet i denne kvartalsrapport. LifeCycle Pharma offentliggør sin finansielle rapportering i danske kroner (DKK). Alene af hensyn til rapportens brugere indeholder kvartalsrapporten en omregning af visse DKK beløb til Euros (EURO) til en nærmere angivet kurs. Dette må ikke fortolkes som en indeståelse for, at beløbene i DKK rent faktisk udgør sådanne beløb i EURO, eller at de kan omveksles til EURO til den kurs, der er opgivet, eller til nogen anden kurs. Medmindre andet er angivet, er der ved omregning til EURO af beløbene i kvartalsrapporten anvendt Nationalbankens spotkurs den 30. september, som var EURO 1,00 = DKK 7,4576. Nettoomsætning LifeCycle Pharmas nettoomsætning udgjorde DKK 4,0 mio. for de første ni måneder af og DKK 2,8 mio. i de første ni måneder af. Nettoomsætningen stammer fra ydelser leveret under selskabets samarbejdsaftaler med Recordati og Merck Generics. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger steg fra DKK 23,0 mio. i tredje kvartal af til DKK 29,0 mio. i tredje kvartal af. For de første ni måneder af var forsknings- og udviklingsomkostningerne på DKK 87,9 mio., 77 % højere end de tilsvarende omkostninger i de første ni måneder af. De stigende forsknings- og udviklingsomkostninger afspejler de stigende kliniske aktiviteter i forbindelse med udviklingen i LifeCycle Pharmas produktportefølje. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgjorde DKK 9,4 mio. i tredje kvartal af sammenlignet med DKK 5,2 mio. i samme periode af. I de første ni måneder af udgjorde administrationsomkostningerne DKK 16,8 mio. sammenlignet med DKK 13,9 mio. i tilsvarende periode af. Driftsresultat LifeCycle Pharmas driftsunderskud for tredje kvartal af var DKK 36,6 mio. sammenlignet med DKK 27,4 mio. i det tilsvarende kvartal af. Driftsunderskuddet for de første ni måneder af var DKK 100,7 mio. sammenlignet med DKK 60,7 mio. for de første ni måneder af. Driftsresultatet for tredje kvartal af indeholder omkostninger vedrørende aktiebaseret vederlag på i alt DKK 4,6 mio. sammenlignet med DKK 0,4 mio. for tredje kvartal af. For de første ni måneder af udgjorde omkostninger vedrørende aktiebaseret vederlag DKK 6,9 mio. sammenlignet med DKK 1,1 mio. for de første ni måneder af. Finansielle poster Netto finansielle udgifter i tredje kvartal af udgjorde DKK 0,3 mio. sammenlignet med DKK 0,02 mio. i samme periode af. For de første ni måneder udgjorde netto finansielle udgifter DKK 0,4 mio. i forhold til DKK 0,8 mio. i samme periode af. Nettoresultat Nettoresultatet for tredje kvartal af udgjorde et underskud på DKK 36,9 mio. sammenlignet med DKK 27,4 mio. i samme periode af. År til dato udgør nettounderskuddet for de første 9 måneder af DKK 101,0 sammenlignet med DKK 61,4 i samme periode i. LifeCycle Pharma A/S Side 7 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

8 Likviditet Den 30. september afspejler balancen likvider på i alt DKK 7,4 mio. sammenlignet med DKK 87,2 mio. pr. 31. december. Dette svarer til en nettoreduktion på DKK 79,8 mio., der primært kan henføres til de stigende forsknings- og udviklingsomkostninger afspejler de øgede kliniske aktiviteter i forbindelse med udviklingen i LifeCycle Pharmas produktportefølje. Pengestrømmene for de første ni måneder af er i overensstemmelse med Selskabets forventninger. Driftsaktiviteten krævede pengestrømme på DKK 83,0 mio. sammenlignet med DKK 54,1 mio. i samme periode af. Balancen Pr. 30. september udgjorde Selskabets samlede aktiver DKK 51,4 mio. sammenlignet med DKK 136,4 mio. ved udgangen af. hvilket førte til udstedelsen af yderligere 1,65 mio. nye aktier. Udbuddet indbragte i alt LifeCycle Pharma ca. DKK 500 mio. i nettoprovenu. LifeCycle Pharma fik gennem børsintroduktionen mere end nye aktionærer. Omkring 50 % af udbuddet blev tegnet udenfor Danmark. Der er ikke indtruffet andre væsentlige begivenheder efter balancedagen, som i væsentligt omfang kan have indflydelse på kvartalsrapporten pr. 30. september. Årsregnskabsmeddelelse for og forventninger for 2007 LifeCycle Pharma vil i begyndelsen af marts 2007 offentliggøre Selskabets årsregnskabsmeddelelse for. Årsregnskabsmeddelelsen vil tillige indeholde forventninger for Egenkapitalen pr. 30. september udgjorde DKK -1,6 mio. sammenlignet med DKK 92,4 mio. ved udgangen af. Efterfølgende begivenheder Yderligere oplysninger: Michael Wolff Jensen Finansdirektør Tlf.: I oktober, indleverede LifeCycle Pharma en NDA til FDA i henhold til 505(b)(2) om fremstilling og markedsføring af LCP-FenoChol i USA. I oktober indgik LifeCycle Pharma en forsknings- og udviklingsaftale med H. Lundbeck A/S hvorefter LifeCycle Pharma vil foretage forskning og udvikling aktiviteter vedrørende formuleringen af to af H. Lundbeck A/S interne prækliniske CNS-relaterede projekter. LifeCycle Pharmas aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs den 13. november gennem et første offentlige udbud af 11 mio. nye aktier til en udbudspris på DKK 44 per aktie. Børsintroduktionen blev overtegnet mere end 6 gange. Joint Lead Managers udnyttede efterfølgende deres overallokeringsret fuldt ud, LifeCycle Pharma A/S Side 8 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag gennemgået og godkendt kvartalsrapporten for LifeCycle Pharma A/S for perioden 1. januar til 30. september. Kvartalsrapporten er udarbejdet i henhold til de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Regnskabsstandard IAS 34, Perioderegnskaber. Vi er af den opfattelse, at den anvendte regnskabspraksis er passende, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat samt pengestrømme for koncernen. Fremadrettet udsagn om forventninger og målsætninger som er indeholdt heri er baseret på ledelsens nuværende forudsætninger. Sådanne udsagn involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan resultere i faktiske resultater, præstationer eller begivenheder, som er væsentligt forskellige fra det som er antaget heri. LifeCycle Pharma vil ikke ændre eller revidere sådanne fremadrettede udsagn, målsætninger eller estimater i denne kvartalsrapport i forhold til at beskrive eventuelle ændringer i begivenheder, forhold, forudsætninger eller omstændigheder, som har dannet grundlag for sådanne udsagn medmindre dette er påkrævet ved lov. Hørsholm, den 28. november Direktionen Flemming Ørnskov Michael Wolff Jensen Bestyrelsen Claus Bræstrup Kurt Anker Nielsen Thomas Dyrberg (Formand) Jean Deleage Gérard Soula LifeCycle Pharma A/S Side 9 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

10 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. september. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (49.583) (87.887) (6.649) (11.785) Administrationsomkostninger (13.860) (16.753) (1.859) (2.246) Driftsresultat (60.689) ( ) (8.138) (13.496) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (1.502) (1.122) (201) (150) Resultat før skat (61.438) ( ) (8.238) (13.544) Periodens skat Periodens resultat (61.438) ( ) (8.238) (13.544) Basis og udvandet EPS (DKK) (4,66) (5,70) (0,62) (0,76) Vægtet gennemsnitligt antal aktier LifeCycle Pharma A/S Side 10 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

11 Resultatopgørelse for perioden 1. juli til 30. september. Note 1/7-30/9 1/7-30/9 1/7-30/9 1/7-30/9 Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (22.974) (29.037) (3.080) (3.894) Administrationsomkostninger (5.232) (9.354) (702) (1.254) Driftsresultat (27.399) (36.609) (3.674) (4.909) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (285) (461) (38) (62) Resultat før skat (27.423) (36.942) (3.677) (4.954) Periodens skat Periodens resultat (27.423) (36.942) (3.677) (4.954) Basis og udvandet EPS (DKK) (1,75) (2,08) (0,23) (0,28) Vægtet gennemsnitligt antal Aktier LifeCycle Pharma A/S Side 11 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

12 Balance - Aktiver 31. december 30. september 31. december 30. september Licenser og rettigheder Immaterielle anlægsaktiver Procesanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra kapitalforhøjelse Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver LifeCycle Pharma A/S Side 12 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

13 Balance Passiver 31. december 30. september 31. december 30. september Aktiekapital Overkurs Overført resultat ( ) ( ) (20.760) (33.376) Egenkapital (1.610) (216) Finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Finansiel leasing Leverandørgæld Gæld til aktionærer Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gæld Passiver Note Warrants 3 LifeCycle Pharma A/S Side 13 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

14 Pengestrømsopgørelse Note 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 Driftsresultat (60.689) ( ) (8.138) (13.496) Aktiebaseret vederlæggelse Afskrivninger Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteter før renter (54.084) (83.022) (7.252) (11.133) Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende (1.502) (1.122) (201) (150) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (54.833) (83.380) (7.353) (11.181) Køb af materielle anlægsaktiver (10.251) (7.088) (1.375) (950) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (10.251) (7.088) (1.375) (950) Provenu fra banklån og finansiel leasing Afdrag på banklån og finansiel leasing (3.093) (3.539) (415) (474) Nettoprovenu fra udstedelse af aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Stigning/fald i likvider (79.837) (10.705) Likvider 1. januar Likvider 30. september Pr. 30. september udgør likvider: Indestående på anfordringskonto og likvide beholdninger LifeCycle Pharma A/S Side 14 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

15 Egenkapitalopgørelse 1. januar 30. september Aktiekapital Overkurs Overført resultat I alt I alt Antal Aktier Egenkapital 1. januar ( ) Udstedelse af aktier Aktiebaseret vederlæggelse Periodens resultat ( ) ( ) (13.545) Fondsaktier (13.290) Omkostninger ved kapitalforhøjelse (7) (7) (1) Egenkapital 30. september ( ) (1.610) (216) 1. januar 30. september Antal Aktier Aktiekapital Overkurs Overført resultat I alt I alt Egenkapital 1. januar (61.692) (1.647) (221) Udstedelse af aktier Aktiebaseret vederlæggelse Periodens resultat (61.438) (61.438) (8.238) Egenkapital 30. september ( ) Aktiekapitalen kan ikke udloddes, mens andre reserver kan udloddes som udbytte i henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven. LifeCycle Pharma A/S Side 15 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

16 Noter til kvartalsrapporten Note 1 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september er udarbejdet i henhold til IAS 34. Den anvendte regnskabspraksis for kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er anvendt i årsrapporten for. Efter aflæggelsen af årsrapporten for har IASB udstedt ændringer til eksisterende IFRSstandarder samt nye fortolkninger. Selskabet vurderer, at disse nye standarder og fortolkninger ikke forventes at påvirke Selskabets regnskaber væsentligt. Note 2 Aktiekapital På den ekstraordinære generalforsamling den 27. juli blev det besluttet at udstede fondsaktier i forholdet 1:3. Som følge af dette udgjorde Selskabets aktiekapital DKK pr. 30. september. I perioden 1. januar 30. september er aktiekapitalen desuden forøget med (før 1.385) A-aktier. Forøgelsen vedrører fratrådte medarbejderes udnyttelse af optjente warrants. Note 3 Warrants Selskabet har oprettet et warrantprogram for bestyrelse, direktion, medarbejdere, konsulenter og rådgivere. Alle warrants er udstedt af generalforsamlingen eller af bestyrelsen i henhold til gyldig bemyndigelse i Selskabets vedtægter, og betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning blevet indarbejdet i vedtægterne. Antallet af udstedte warrants og den gældende udnyttelseskurs blev reguleret den 27. juli for at tage højde for udstedelsen af fondsaktier som vedtaget på generalforsamlingen den 27. juli. Warrants udstedt i perioden optjenes normalt med 1/36 pr. måned fra udstedelsesdatoen af disse warrants optjenes dog fra warrantindehaverens ansættelsesdato og warrants udstedt til JMM Invest ApS er ikke underlagt en optjeningsperiode warrants udstedt til direktionen i perioden blev optjent i forbindelse med Selskabets børsnotering. Den 10. juni blev der udstedt warrants. Heraf optjenes warrants, der er udstedt til direktionen og konsulenter med 1/48 pr. måned. Optjeningsperioden for direktionen og konsulenter begynder den 1. januar warrants udstedt til medarbejdere, som er omfattet af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold ( aktieoptionsloven ) anses i henhold til betingelserne derfor for at være fuldt optjent den 1. januar I alt har Selskabet udstedt og der udestår stadig warrants, der giver ret til at tegne i alt stk. aktier, hvoraf warrants har en vægtet gennemsnitlig udnyttelseskurs pr. aktie på ca. DKK 16 og hvor warrants har en udnyttelseskurs på DKK 44. Ledelse og medarbejdere Optjening af warrants tildelt før 1. juli 2004 ophører ved ansættelsens ophør uanset årsagen til ansættelsens ophør. Optjening af warrants tildelt efter 1. juli 2004 ophører fra ansættelsens ophør hvis i) warrantindehaveren siger op, uden at dette skyldes kontraktbrud fra Selskabets side, eller ii) hvis Selskabet opsiger medarbejderen med gyldig anledning. Warrantindehaveren vil have ret til at udnytte optjente warrants i den førstkommende udnyttelsesperiode efter ansættelsens ophør. Hvis den første udnyttelsesperiode efter ansættelsens ophør falder inden for 3 måneder efter ansættelsens ophør, har warrantindehaveren yderligere ret til at udnytte sine warrants i den efterfølgende udnyttelsesperiode. I alle andre tilfælde end (i) og (ii) ovenfor eller i tilfælde af warrantindehaverens død, hvor alle warrants bliver ugyldige, fortsætter optjening af warrants, der er tildelt efter 1. juli 2004, på samme måde, som hvis medarbejderen fortsat var ansat i Selskabet. For warrants udstedt i til medarbejdere, der er omfattet af aktieoptionsloven, har medarbejderen ret til at beholde alle warrants, der LifeCycle Pharma A/S Side 16 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

17 er udstedt til denne, hvis Selskabet bringer ansættelsesforholdet til ophør, medmindre opsigelsen skyldes kontraktbrud fra medarbejderens side. Hvis medarbejderen siger op på eget initiativ, kan denne kun udnytte udstedte warrants, for hvilke udnyttelsesdatoen er indtruffet inden opsigelsen. Optjening af warrants udstedt i til direktionen ophører ved ansættelsens ophør, uanset grunden til opsigelsen. Desuden blev 1/10 af de warrants, der blev udstedt til Flemming Ørnskov den 7. september, optjent ved gennemførelsen af Selskabets børsnotering og optjeningsperioden for de resterende uoptjente warrants blev afkortet med 4,8 måneder. Hvis kursen på Selskabets aktier på årsdagen for børsnoteringen i 2007 er højere end DKK 44 (svarende til udbudskursen) plus 50 % optjenes yderligere 1/10 af de warrants og optjeningsperioden for de resterende uoptjente warrants afkortes med yderligere 4,8 måneder. Bestyrelsesmedlemmer, konsulenter og rådgivere Udnyttelsen af warrants udstedt til bestyrelsesmedlemmer, konsulenter og rådgivere er under forudsætning af, at warrantindehaveren er tilknyttet Selskabet som henholdsvis bestyrelsesmedlem, konsulent eller rådgiver på udnyttelsesdatoen. Hvis warrantindehaverens stilling er opsagt, uden at dette skyldes warrantindehaverens handling eller forsømmelse, har warrantindehaveren ret til at udnytte optjente warrants i de forudbestemte udnyttelsesperioder Udnyttelsesperioder Optjente warrants kan generelt udnyttes i to treugers perioder efter offentliggørelse af henholdsvis Selskabets årsregnskabsmeddelelse og Selskabets perioderegnskab for de første 9 måneder af det relevante regnskabsår. Regulering Warrantindehavere har ret til en regulering af antallet af udstedte warrants og/eller udnyttelseskursen, der gælder i tilfælde af visse ændringer i Selskabets aktiekapital til en anden kurs end markedskursen og i tilfælde af udbetaling af udbytte i et givent år på mere end 10 % af Selskabets egenkapital. Kvartalsrapport LifeCycle Pharma A/S Side 17 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

18 Skemaet herunder viser de tildelte og udestående warrants. Antal warrants Medarbejdere Direktion Bestyrelse Andre eksterne konsulenter I alt Udestående warrants 1. januar Tildelt i perioden Udestående warrants 30. september Medarbejdere Direktion Bestyrelse Andre eksterne konsulenter I alt Udestående warrants 1. januar Tildelt i perioden Udnyttet i perioden (5.540) (5.540) Annulleret i perioden (26.460) ( ) 0 0 ( ) Udestående warrants 30. september Lønomkostninger vedrørende warrants Dagsværdien af warrants tildelt er baseret på Black-Scholes værdiansættelsesmodellen under følgende forudsætninger: i) en volatilitet på 35%, ii) ingen udbytteudbetaling, iii) en risikofri rentesats som nedenfor og iv) en warrant-levetid opgjort som gennemsnittet af perioden mellem udnyttelsesdatoen og udløbsdatoen. Volatiliteten er opgjort på basis af en analyse af en gruppe af danske og europæiske medicinalvirksomheder og bioteknologiske virksomheder, da LifeCycle Pharma har visse træk tilfælles med en bioteknologisk virksomhed, samtidig med, at Selskabet med dets betydelig kortere udviklingsfase har træk tilfælles med en medicinalvirksomhed. På denne baggrund er volatiliteten sat til 35 %. Rentesatsen er obligationsrentesatsen på et 5-årigs statsobligationslån på datoen for tildelingen. For warrants tildelt 7. september gælder det at udnyttelseskursen er DKK 44 per warrant. Det har ikke været muligt at fastsætte værdien af ydelser leveret af eksterne konsulenter og rådgivere (andre eksterne konsulenter). Værdien af disse ydelser er opgjort efter de samme principper som for medarbejdere. LifeCycle Pharma A/S Side 18 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

19 De samlede omkostninger for tildelte warrants indregnet i resultatopgørelsen er følgende: 1/1-30/9 1/1 30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 Medarbejdere - Forskning og udvikling Administration Direktion Bestyrelsen Andre eksterne konsulenter Nedenfor specificeres optjente warrants, der kan udnyttes: Optjente warrants pr. 30. september 30. september Warrants 000 Warrants 000 Medarbejdere - Forskning og udvikling Administration Direktion Bestyrelsen Andre eksterne konsulenter LifeCycle Pharma A/S Side 19 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

20 Nedenfor specificeres vægtet gennemsnitlig udnyttelseskurs og forventet levetid: Tildelingsdato Tildelingsår Antal warrants Vægtet gennemsnitlig udnyttelseskurs (DKK) Vægtet gennemsnitlig udnyttelsesperiode (måned) 31. december ,32 80, marts ,89 90, juni ,30 87, september ,30 84, september ,38 73, december ,93 71, januar * 2004 (32.000) 7,89 93, juni ,37 74, september ,75 74, september ( ) 36,37 74, september ,81 66,43 * Warrants fra tidligere perioder annulleret/udnyttet i. LifeCycle Pharma A/S Side 20 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Selskabsmeddelelse Nr. 29/2008 Til: OMX Nordic Exchange Copenhagen Hørsholm, 21. august, 2008 LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Væsentlige begivenheder (OMX: LCP) realiserede

Læs mere

Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009

Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 Kvartalsrapport Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, 14. maj 2009 LifeCycle Pharma opnåede solide resultater i produktporteføljen. Positive resultater i et fase 2 opfølgningsstudie

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger til 2011

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger til 2011 Selskabsmeddelelse nr. 6/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 10. maj 2011 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2011 og fastholder de kliniske og finansielle forventninger

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 9 måneder af 2009 og forbedrer igen forventningerne til året

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 9 måneder af 2009 og forbedrer igen forventningerne til året Selskabsmeddelelse nr. 21/2009 Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2009 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 11. november 2009 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010.

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. Selskabsmeddelelse nr. 8/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 12. maj 2010 LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. (OMX:LCP)

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010.

LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. LifeCycle Pharma offentliggør resultat for de første 3 måneder af 2010 og fastholder forventningerne til 2010. May 12, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 12. maj

Læs mere

Kvartalsrapport for årets første 3 måneder pr. 31. marts 2012 (15. maj 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012

Kvartalsrapport for årets første 3 måneder pr. 31. marts 2012 (15. maj 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for det første kvartal af 2012 på niveau med forventningerne,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S Årsrapport Årsrapport LifeCycle Pharma - bedre behandling for et bedre liv. Global Reports LLC

LifeCycle Pharma A/S Årsrapport Årsrapport LifeCycle Pharma - bedre behandling for et bedre liv. Global Reports LLC LifeCycle Pharma A/S LifeCycle Pharma - bedre behandling for et bedre liv INDHOLD 3 Væsentligste begivenheder i 2006 4 Til vores aktionærer 7 Ledelsesberetning 7 Opbygning af en virksomhed 8 Kort- og langsigtet

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 15. maj 2013 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for de første 3 måneder af 2013 Væsentlige begivenheder: Den

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 5. marts 2014 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2/2016 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 9. marts 2016 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 5/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Årsregnskabsmeddelelse 2007 28. februar 2008 LCP afholder telefonkonference Fredag den 29. februar kl. 17.00 CET (Danmark); 16.00 GMT

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Lotte er nyretransplantationspatient; hun ejer og driver sit eget regnskabsfirma og bor i Danmark.

Lotte er nyretransplantationspatient; hun ejer og driver sit eget regnskabsfirma og bor i Danmark. Årsrapport LIFECYCLE PHARMA ÅRSRAPPORT LEDELSESBERETNING Lotte er nyretransplantationspatient; hun ejer og driver sit eget regnskabsfirma og bor i Danmark. Før jeg fik nyretransplantationen, var jeg svækket

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013 Selskabsmeddelelse nr. 16/2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 21. august 2013 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2013 Væsentlige begivenheder: LCP-Tacro

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S 23.04.2009 V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 1 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere