Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner!"

Transkript

1 Foredrag

2 Forside: C. G. Jung, Den Røde Bog: 'Philemon' (grafisk bearbejdet udsnit) Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk stillingtagen og udveksling af erfaringer. Foreningen arrangerer foredrag, seminarer og work-shops. Livet er ikke et problem, der skal løses, men et mysterium, der skal erfares. C. G. Jung Pris for medlemskab for sæsonen : Almindeligt medlemskab: 200 kr. Pensionister og studerende: 150 kr. Kollektivt medlemskab for institutioner og foreninger: 500 kr. Kontingentet overføres til konto / Sparekassen Himmerland. Ved indbetaling opgiv venligst navn, adresse, tlf. og evt. . Medlemskab kan desuden tegnes ved indgangen. Medlemskab vil Give adgang til foreningens arrangementer til reduceret pris. Sikre automatisk tilsendelse af program samt orientering om ændringer og initiativer i foreningens regi. Støtte foreningens arbejde og udvikling af nye aktiviteter. Pris for foredrag: Medlemmer: 80 kr. Gæster: 130 kr. Kaffe og te serveres i pausen. Sted: Sct. Annagade Skole Skt. Anna Gade 38, 8000 århus C Bestyrelse og adresser: Se bagsiden Alle er velkomne! Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner! Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere næste års program, der byder på både nye ansigter og gensyn med 'gamle kendinge'! Som sædvanlig foregår foredragene søndage fra kl. 13 til senest 16 på Sct. Annagade skole i Århus. Vi begynder sæsonen i september med et foredrag om drømme ved Maja Reinau, efterfulgt i oktober af en præsentation og gennemgang af Jungs 'Den Røde Bog' ved Axel Haaning. I november er temaet tidlige forsvar ved Misser Berg, og i begyndelsen af 2011 drejer det sig om dybdepsykologisk bibellæsning ved Henriette Heide- Jørgensen. Sæsonens tre sidste foredrag er ensomhed og individuation ved Lars Bo Bojesen i marts, om billedhuggeren Camille Claudel ved Claudine Stensgaard- Nielsen i april, og sæsonen sluttes af i maj med et foredrag om Thomas Mann s Faust ved Katrine Friis. Læs mere om foredragene og foredragsholderne på de følgende sider. Bestyrelsen ønsker god fornøjelse og på gensyn! Bestyrelsen for Jungs Venner, Århus

3 René Magritte: Clear Ideas, 1958 xxxx Lucas Cranach: Adam og Eva, 1526 Foredrag 2010 Foredrag Følg dine drømme et foredrag om drømmenes betydning v. Maja Reinau Søndag d. 12. sept. 2010, Vores drømme er vores personlige myter. De er billeder og fortællinger fra vores indre verden. Ved at arbejde med vores drømme kan vi komme i kontakt med følelser og tanker, der ofte ikke når frem til vores vågne jeg, men som i høj grad påvirker og styrer vores liv ubevidst. Drømmene kan give os kreative løsninger på problemer eller åbne vores øjne for nye livsmuligheder. At følge vores drømme og relatere os til deres indhold er en inspirerende proces, som nærer dybere sider af os selv. Foredraget vil omhandle drømme og deres betydning i det jungianske univers samt give indblik i, hvordan vi kan forstå og relatere os til vores drømme. Eksempler på drømmenes betydning i den terapeutiske proces vil blive illustreret. Jungs Røde Bog (Das Rote Buch) v. Axel Haaning Søndag d. 10. okt. 2010, kl.13-16, Sct. Annagade Skole Inden for international forskning vakte det opsigt, da den britiske videnskabshistoriker Sonu Shamdasani for få år siden annoncerede en kommende videnskabelig, tekstkritisk udgave af Jungs personlige værk, "Das Rote Buch". Jung udarbejdede bogen mellem 1913 og 1930, og den rummer med unik billedrigdom og kalligrafi essensen af Jungs personlige og videnskabelig udvikling. Bogen udkom oktober 2009, og det er den væsentligste udgivelse siden Aniela Jaffés "Erindringer, drømme, tanker" fra C. G. Jung, der udkom første gang i 1961; da. udg Foredraget vil præsentere udgivelsen og forsøge at placere dens betydning i den moderne Jung-forskning; gennemgå de videnskabelige præmisser for den type publikationer og ikke mindst fokusere på hvilken betydning, bogen har for den fremtidige forskning og for forståelse og tilegnelse af Jungs tanker i det 21. århundrede. Maja GL. BILLEDE Reinau 08 Maja Reinau er uddannet læge og jungiansk analytiker med diplom fra ISAP Zurich, medlem af IAAP, AGAP og SAP-dk. Hun har uddannelse i BodySoul Rhythms Leadership v. Ma rion Woodman, træning i Psykodrama v. Institut for Psykodrama på Jungiansk Grundlag i Schweiz og har arbejdet gennem 6 år med eventyrpsykodrama ved John Hill, Zürich. Hun har privat analytisk praksis i Århus og arbejder som børne- og ungdomspsykiater ved BUC, Risskov. Axel Haaning Aksel Haaning er lektor v. Roskilde Universitet og har senest udgivet bøgerne: "Middelalderens naturfilosofi. Naturen i filosofi, videnskab og digtning ca ", og "Anti-krist, Problemet om det onde. Et essay om fjendebilleder", begge fra Forlaget Vandkunsten Misser Berg Misser Berg er jungiansk analytiker IAAP med privat praksis i Allerød. Er uddannet ved C.G. Jung Instituttet i København med supplerende uddannelse i London og Berlin. Studieleder ved C.G. Jung Instituttet samt bestyrelsesmedlem i Selskabet for Analytisk Psy kologi. Formand for Jung Foreningen, København. Henriette Heide- Jørgensen Henriette Heide Jørgensen er jungiansk analytiker IAAP med privat praksis i Århus og Nordborg på Als. Uddannet fra C.G. Jung Instituttet i København. Cand. teol og sognepræst. Formand for bestyrelsen i Foreningen C.G. Jungs Venner, Århus. Tidlige forsvar Set i et jungiansk perspektiv v. Misser Berg Søndag d. 14. nov. 2010, Vi har alle brug for forsvar, men der er stor forskel på, hvordan de psykologiske forsvarsmekanismer optræder hos forskellige mennesker. Hvis vi har været ude for tidlige svigt eller traumer, vil vi være mere tilbøjelige til at falde tilbage på de tidlige forsvar, når vi bliver presset. De tidlige forsvar dannes og opererer i det lille barn, før et sammenhængende jeg og dettes forsvar er klar til at tage over. De tidlige forsvar forsvarer ikke jeg et, men Selvet. I et psykoanalytisk sprog taler vi om de primitive forsvar, som f.eks. spaltning, kontrol, projektiv identifikation, idealisering eller diabolisering, depersonalisering etc., men set fra et jungiansk synspunkt er de tidlige forsvar arkaiske og arketypiske, og de er ofte personificerede i form af arketypiske, dæmoniske billeder. I foredraget vil vi ud fra et jungiansk perspektiv se på de tidlige forsvar deres oprindelse og deres funktionsmåder. Foredraget vil bl.a. beskrive Erich Neumanns begreb "nød-jeg", Donald Kalscheds "dæmoniske forsvar" samt Hester Solomons beskrivelse af "as-if personligheden". Vi vil, inspireret af psykoanalytikeren Ludvig Igra, se på, hvordan forholdet mellem Eros (livsdriften) og Thanatos (dødsdriften) kan komme ud af balance, når de tidlige forsvar bliver aktiveret, og hvordan de tidlige forsvar, som en gang har reddet livet hos et lille menneske, nu kan blive til forfølgende og retraumatiserende anti-livskræfter. Eksempler på dybdepsykologisk bibellæsning v. Henriette Heide Jørgensen Søndag d. 13. februar 2011, Bibelen er en bog, der kan læses på mange måder! Og gennem tiden er blevet læst på mange måder. Foredraget vil blive indledt med en introduktion til de mange måder, bibelen igennem historien er blevet læst på, derefter vil vi samle os om en introduktion til dybdepsykologisk læsning af bibelen illustreret ved udvalgte bibeltekster. Jeg vil medbringe eksempler på det, og deltagerne er meget velkomne til selv at medbringe tekster fra bibelen, som de vurderer med udbytte kan læses dybdepsykologisk. 4 5

4 Marc Chagall: Solitude, 1933 xxxxx Foredrag 2011 Foredrag 2011 Anima v. Katrine Friis Søndag d. 8. maj 2011, Den geniale komponist Adrian Leverkühn er hovedpersonen i Thomans Manns roman Dr. Fau stus. Hvad har nu denne geniale komponists anima med Tysklands sammenbrud og moderne kønsroller at gøre? En hel del, viser det sig. For at forstå det, må vi undersøge den faustiske (den europæiske?) psyke. Er Jungs animabegreb overhovedet frugtbart i denne sammenhæng? Hvis ja, hvad karakteriserer da både Adrian Leverkühn s såvel som die Zeitgeist s anima? Hvad motiverer dem? Og hvordan skal vi forstå, at også mange kvinder deltog med orgiastisk entusiasme i denne Götterdämmerung? Hvori bunder attraktionen, der er så svær at modstå? Er der måske noget selvfølgeligt, vi tvangsmæssigt overser, måske noget tilsyneladende trivielt? Noget der avler vold? Det er uhyggeligt spændende. Ensomhed og individuation v. Lars Bo Bojesen Søndag d. 13. marts 2011, Et foredrag om ensomhedens arketypiske erfaringer i krydsfeltet mellem psykologi, religionshistorie og teologi. Inkarnationer af den store mor et tema i billedhuggeren Camille Claudels værker v. Claudine Stensgaard Nielsen Søndag d. 10. april 2011, Camille Claudel ( ), valgte med støtte fra faderen, der var embedsmand, at uddanne sig som billedhugger, bl.a. hos den 24 år ældre Auguste Rodin. Hun blev hurtigt hans betroede medarbejder og muse, hvorved hun brød med det borgerlige moralkodeks. Da forholdet ophørte, fik hun eget atelier. Hun udstillede sine værker og fik bestillinger af den franske stat, men trods det og venskabet med komponisten Claude Debussy, blev hun paranoid og selvdestruktiv. Få dage efter faderens død fik hendes mor og broderen, forfatteren Paul Claudel, hende indlagt på en psykiatrisk institution. Trods hjerteskærende breve kom hun aldrig ud til det normale liv igen. Forholdet til moderen, der forinden hun fik Camille, havde mistet et barn, var konfliktfyldt og kærlighedsløst. Som et gennemgående tema i Camille Claudels værk ses diverse inkarnationer af den store moder som skæbnegudinden Clotho, morgenrøden, Fortuna, fløjtespillersken, sandheden m.fl , Camille Claudel under arbejdet med Sakuntala Lars Bo Bojesen Lars Bo Bojesen er teolog og forfatter til flere bøger om religionspsykologiske emner. Har arbejdet som universitetsadjunkt (AU), højskolelærer (Askov), seminarielektor (Ribe) og er nu lektor på Teologisk Pædagogisk Center / Præstehøjskolen i Løgumkloster. Claudine Stensgaard Nielsen Claudine Stensgaard Nielsen er kunsthistoriker, mag.art., bidragyder til The Dictionary of Art, Den store danske encyklopædi, Dansk kvindebiografisk leksikon, oversætter af Toni Wolff: Kvindelige arketyper, medlem af bestyrelsen i Foreningen C.G. Jungs Venner, Århus. KATRINE Katrine Friis Katrine Friis er jungiansk analytiker IAAP og autoriseret psykolog med privat praksis i København. Hun er medlem af bestyrelsen i Jung Foreningen, København. 6 7 Udgivet: Oktober 2009 Forlag: W. W. Norton & Co Inc. Indhold: 371 sider, heraf 206 kalligrafisk håndskrevne og farverigt illustrerede sider af C. G. Jung Format: 30cm x 40cm x 10,5cm jungs røde bog Jung påbegyndte Den Røde Bog i 1914 kort efter bruddet med Freud, der førte til en kritisk periode i Jungs liv beskrevet af ham selv som "et møde med det ubevidste og en rejse ind i det ubevidste". I ord og billeder noterede Jung disse rejser og møder i Den Røde Bog og udviklede deraf i årene frem til 1930 sine teorier om det kollektivt ubevidste, arketyperne, individuationsprocessen mv. Den Røde Bog er aldrig tidligere blevet offentliggjort. Efter mere end 40 år hos familien har Jungs arvinger godkendt udgivelsen, der betragtes som en historisk milepæl i den psykologiske forskning. "De år,... hvor jeg forfulgte de indre billeder, var de mest betydningsfulde i mit liv. Alt er afledt deraf.... Mit hele liv bestod i at udforske det, der var brudt frem fra det ubevidste og oversvømmede mig som en gådefuld strøm og truede med at ødelægge mig.... Alt andet senere var kun den ydre klassificering, den videnskabelige udformning og integrering i livet. Men den numinøse begyndelse, som indeholdt alt, var dengang." Harry Clarke: "Me thinks, a million fools in choir / Are raving and will never tire", 1925

5 Foreningen C. G. Jungs Venner, Århus Bestyrelse: Henriette Heide Jørgensen Helmer Biseth Claudine Stensgaard Nielsen Kirsten Krogh Marie Arnica Urtica Adresse: Foreningen C. G. Jungs Venner Henriette Heide-Jørgensen Nordborgvej Nordborg Tlf Mail: Hjemmeside: Konto: Sparekassen Himmerland Sjælland og Fyn: Oplysninger om de to øvrige Jung-foreninger i København og på Fyn kan findes på International hjemmeside: Tryk: From Grafisk A/S, Kolding Layout: Birgitte Stær

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse 2003-2004 Foreningen C. G. Jungs

Læs mere

Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner! Foredrag 2004-2005 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres idag. Foreningen er samlingssted

Læs mere

Foreningen C. G. Jungs venner

Foreningen C. G. Jungs venner 1 Foreningen C. G. Jungs venner Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen

Læs mere

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Program 2013 / 2014 Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Velkommen til sæsonen 2013 / 2014 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere

Læs mere

Program 2014 / 2015. Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung.

Program 2014 / 2015. Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung. Program 2014 / 2015 Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung. Velkommen til sæsonen 2014 / 2015 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE ISSN 1603 7979 SPROGPSYKOLOGI OG FREMTIDEN INTERVIEW MED INSTITUTLEDEREN VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT 8. ÅRGANG, 1. NUMMER, MAJ 2008 SPINDET MAJ 2008 INDHOLD

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2010 Årgang 11 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og udvalg kontaktoplysninger.......... 3 Lederen..........................4 Foreningsbutikken.....................5

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

GIMSING SOGNEHØJSKOLE

GIMSING SOGNEHØJSKOLE Af pladshensyn er tilmelding nødvendig senest 1 uge før foredraget! Serien om menneskelivet foregår mandage kl. 10-12 i Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49, 7600 Struer - dog ikke foredraget den 10.11.2014,

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 INDHOLD Leder Af Susanne Malchau Dietz Fagligt stof Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse et nyt princip i den danske velfærdsstat

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 132 / December 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så har efteråret holdt sit indtog og vinteren banker så småt på. Eftersommeren har som sædvanlig været præget af stor aktivitet

Læs mere

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2015/2016 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2015-2016 Skole for Kirke og Teologi bygger på et samarbejde mellem alle menighedsråd i Svendborg Provsti. I sæson 2015-16 tilbyder

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

August 2008. Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde

August 2008. Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde August 2008 Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde Deltag i efterårets mange ture til - det sydøstlige Sønderjylland, - Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster, - Otto Frello-udstillingen, Varde og Janusbygningen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SYSTEMISK FORUM. årsmøde 2011 glimt i ord og billeder

SYSTEMISK FORUM. årsmøde 2011 glimt i ord og billeder SYSTEMISK FORUM 2012 25. årgang NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION årsmøde 2011 glimt i ord og billeder Vise hvordan glimt kan sættes sammen How did you manage to

Læs mere