KRÆFT I GALDEGANGENE Cholangiocarcinom (CC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRÆFT I GALDEGANGENE Cholangiocarcinom (CC)"

Transkript

1 Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KRÆFT I GALDEGANGENE Cholangiocarcinom (CC) Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, september 2008 Det faglige grundlag er baseret på kliniske retningslinjer og klaringsrapporter fra Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC)

2 Forord Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Af aftalen fremgår, at der inden udgangen af 2008 skal beskrives og indføres pakkeforløb for alle kræftformer. De sundhedsfaglige elementer er det faglige grundlag for pakkeforløbne. Målet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne hurtig udredning og behandling for at forkorte forløbet og derigennem forbedre prognosen, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid. Der skal altid tilrettelægges et forløb, der retter sig mod den individuelle patient - pakkeforløb eller ej. Det vil ikke være alle patienter, der kan gå direkte ind i et pakkeforløb, enten fordi symptomerne ikke peger på en bestemt kræftform, og det derfor ikke er muligt at henvise patienten til et pakkeforløb, eller fordi patienten har andre sygdomme, der skal tages særligt hensyn til. Men kvaliteten af forløbet skal for den individuelle patient være den samme, uanset om patienten kan henvises direkte til et pakkeforløb eller ej. En patient kan henvises til et pakkeforløb gennem flere indgange: Det kan eksempelvis være den praktiserende læge, en praktiserende speciallæge, en afdeling eller andre, der får begrundet mistanke om en bestemt kræftform. Pakkeforløbene baseres på de til enhver tid senest opdaterede landsdækkende kliniske retningslinjer som formuleret af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG er). DMCG erne er nationalt fagligt forankrede i de lægevidenskabelige selskaber, forskningsmiljøer/institutioner, organisationer samt andre faglige organiseringer fx sygeplejefaglige, som har tilknytning til den specifikke kræftsygdomsgruppe herunder evt. patientorganisationer. Med udgangspunkt i DMCG ernes kliniske retningslinjer for hver enkelt kræftform har kliniske arbejdsgrupper i regi af Sundhedsstyrelsen og Kræftstyregruppen udarbejdet sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb. De sundhedsfaglige elementer er på mange måder forskellige, og arbejdsgruppernes udfordringer har også været forskellige. Som med kliniske retningslinjer generelt gælder, at de sundhedsfaglige elementer opdateres med jævnlige mellemrum. De sundhedsfaglige elementer beskriver patientforløbet fra kontakten med egen læge til rehabilitering. Samtidig er der udarbejdet en række papirer, der beskriver generelle forhold i relation til fx rehabilitering, palliation, pleje og omsorg samt patientinformation. De sundhedsfaglige elementer er i videst muligt omfang baseret på klar evidens, men hvor en klar evidens ikke findes, baseres disse på den faglige viden og erfaring hos repræsentanterne i arbejdsgrupperne. Alle kliniske arbejdsgrupper er gået meget positivt ind i opgaven og har klart støttet den. Dertil kommer at arbejdet har givet anledning til meget nyttige og frugtbare diskussioner i de enkelte arbejdsgrupper. Stor tak til alle for den store indsats. Lone de Neergaard Sundhedsplanlægning 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdsgruppens sammensætning 5 2 Introduktion til pakkeforløb - Cholangiocarcinom Patientkategori Landsdækkende kliniske retningslinjer Det multidisciplinære team 7 3 Præhospitalfase - Cholangiocarcinom Klinisk indhold Risikogrupper og kriterier for begrundet mistanke Præhospitalsfasen og henvisning til pakkeforløb Information af patienten Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid 10 4 Udredning - Cholangiocarcinom Klinisk indhold Undersøgelsesprocessen i detaljer Information af patienten Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid 13 5 Behandling - Cholangiocarcinom Klinisk indhold Hovedgrupper af kliniske behandlingsforløb De hyppigst opståede komplikationer Information af patienten Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid 15 6 Kontrol - Cholangiocarcinom Klinisk indhold Information af patienten Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid 16 3

4 7 Palliation - Cholangiocarcinom Klinisk indhold 17 8 Rehabilitering - Cholangiocarcinom Klinisk indhold 18 4

5 1 Arbejdsgruppens sammensætning Medlemmer af arbejdsgruppen vedrørende pakkeforløb for Kræft i øvre mave og tarm: Repræsentant Kontaktdetaljer Overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen (formand) Overlæge, dr.med. Ole Olsen Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital Region Syddanmark, DMCG-ØGC og DMCG-DPCG Kirurgisk Afdeling, Næstved sygehus Region Sjælland Ledende overlæge, dr.med. Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L. Århus Universitetshospital Region Midtjylland, DMCG-ØGC og DMCG-DECV Overlæge, dr.med. Carsten Palnæs Hansen Overlæge Michael Seiersen Gastroenterologisk Klinik C-Tx, Rigshospitalet Region Hovedstaden, DMCG-DPCG Kirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Køge Sygehus Region Sjælland Overlæge Peter Brøndum Mortensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Region Nordjylland, DMCG-DECV Sygeplejerske Birgitte Østergaard Overlæge dr.med. Lars Bo Svendsen Praktiserende læge Gerner Fly Overlæge ph.d. Per Pfeiffer Kirurgisk Afdeling, Roskilde og Køge sygehuse DASYS Gastroenterologisk Klinik C-Tx, Rigshospitalet DKS DSAM Onkologisk Afd., Odense Universitetshospital DMCG-ØGC og DMCG-DPCG Professor, dr. med. Claus Hovendal Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital DMCG-DECV 5

6 Overlæge, ph.d., Marianne Nordsmark Overlæge Mogens Sall Onkologisk Afd. A, Århus Universitetshospital DMCG-DECV Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital DMCG-Levergruppen Overlæge, dr. med. Frank Viborg Mortensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L. Århus Universitetshospital DMCG-Levergruppen Overlæge Klaus Jensen Overlæge, dr. med. Hans Heindorff Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Dansk Radiologisk Selskab Speciallæge praksis, København. Underarbejdsgruppe - Cholangiocarcinom Overlæge Mogens Sall, Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A, Ålborg Sygehus Overlæge, PhD Peter Kissmeyer-Nielsen, Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus, NBG. Overlæge, dr. med. Frank Viborg Mortensen. Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus, NBG. 6

7 2 Introduktion til pakkeforløb - Cholangiocarcinom 2.1 Patientkategori I alt ca. 50 tilfælde af cholangiocarcinom i Danmark per år, svarende til forventeligt 150 udredningsforløb. Følgende patientgrupper er omfattet af pakkeforløbet: Denne beskrivelse af de sundhedsfaglige elementer til pakkeforløb omfatter nedenstående diagnosekoder, som samlet dækker over betegnelsen cholangiocarcinom (CC), dvs. kræft i galdegangene så vel inden for og uden for leveren: C22.1 Neoplasma malignum viarum biliarum intrahepaticarum C24.0 Neoplasma malignum viarum biliarum extrahepaticarum C24.8 Neoplasma malignum overgribende flere regioner i galdeveje C24.9 Neoplasma malignum viarum biliarum uden specifikation 2.2 Landsdækkende kliniske retningslinjer De sundhedsfaglige elementer for kræft i galdegangene bygger på de britiske guidelines (BASL, GUT 2002;51:1-9) 2.3 Det multidisciplinære team I det multidisciplinære team (MDT) tages endelig beslutning om udredning og behandlingstilbud. MDT består af radiolog/interventionsradiolog, leverkirurg, hepatolog, onkolog, patolog og nuklearmediciner. 7

8 8

9 3 Præhospitalfase - Cholangiocarcinom 3.1 Klinisk indhold Risikogrupper og kriterier for begrundet mistanke Patienter med nedennævnte tilstande er i risiko for at udvikle cholangiocarcinom (CC): kendt scleroserende cholangit kendt med kroniske intraductale sten kendt med galdegangsadenomer eller papillomer kendt med galdegangscyster kendt med hepatico-enterostomi Mistanke om CC opstår ved ikterus (gulsot) Fraset icterus er der ingen sygdomsspecifikke alarmsymptomer, som indikerer Cholangiocarcinom. Nogle patienter med icterus vil udvikle febrilia (cholangitis). Patienter med avanceret sygdom vil også kunne opleve abdominalsmerter, vægttab, nedsat appetit, kvalme og træthed. Patienten bør udredes med henblik på galdestens- eller leverrelateret (f.eks. avanceret alkoholisk, hepatitis- betinget leversygdom) årsag til ikterus. Hvis en sådan ikke identificeres, er der begrundet mistanke om CC Begrundet mistanke om cholangiocarcinom Dvs. begrundet mistanke om cholangiocarcinom er således: icterus uden påvist årsag på trods af udredning derfor (se ovenfor) billediagnostisk påvisning af tumor, der giver mistanke om CC Og patienten henvises til kirurgisk afdeling til start på pakkeforløbet Præhospitalsfasen og henvisning til pakkeforløb Ved begrundet mistanke skal den praktiserende læge (evt. praktiserende speciallæge) henvise direkte til pakkeforløb for CC på kirurgisk specialafdeling. 9

10 I de tilfælde, hvor mistanken rejses på et hospital, som ikke har multidisciplinær teamfunktion vedrørende udredning og behandling af CC, skal patienten ligeledes henvises til kirurgisk specialafdeling uden yderligere undersøgelser. Henvisningen bør foretages elektronisk samme dag, som begrundet mistanke opstår. Henvisende læge skal sikre, at patienten kan træffes telefonisk. Henvisningen bør indeholde oplysninger om den begrundede mistanke, herunder svar på den billeddiagnostiske undersøgelse samt oplysninger om evt. komorbiditet. 3.2 Information af patienten Hos den praktiserende læge skal patienten informeres om: At man mistænker en kræftsygdom, der afklemmer galdegangen. At patienten på den baggrund henvises til udredning på specialafdeling i et pakkeforløb At svarene på undersøgelserne og information vedrørende det videre forløb gives af specialafdelingen 3.3 Beslutning Patienten skal henvises til start på pakkeforløb ved begrundet mistanke. 3.4 Ansvarlig Henvisende læge er ansvarlig for henvisningen til specialafdeling/hospital. 3.5 Fagligt begrundet forløbstid Ved begrundet mistanke skal patienten henvises elektronisk samme dag, som patienten kontakter primærsektor, eller samme dag som svar på UL/CT giver mistanke om en kræftsygdom der afklemmer galdegangene. 10

11 4 Udredning - Cholangiocarcinom 4.1 Klinisk indhold Undersøgelsesprocessen i detaljer Blok A (På kirurgisk afdeling) Klinisk undersøgelse med vurdering af operabilitetet Blodprøver Blok B (På højtspecialiseret afdeling) Evt suppl CT/MR eller PET- CT Endoskopisk ultralyd (EUS) evt med finnålsbiopsi (EUS- FNA) Evt. ERCP eller PTC* vejledt børstebiopsi Laparoskopi/ evt med ultralydsskanning (LUS)/ evt med biopsi Blok C MDT konference PTC: Percutan Transhepatisk Choleangiografi Ved mistanke om en kræftsygdom, der afklemmer galdegangene, skal udredningsprogrammet fastlægge følgende parametre: 1) Operabilitet ( Kan patienten tåle kirurgisk/medicinsk behandling? ). 2) Diagnose 3) TNM-stadium og Bismuth-Corlettes klassifikation af tumors udbredning. (guide til kirurgiens omfang og vigtig for prognosen) 4) Resektabilitet ( Kan tumor reseceres? ) Ad 1. En vurdering af patientens operabilitet foretages ved første personlige kontakt mellem patienten og kirurgisk afdeling. Hvis patienten skønnes at kunne tåle en operation, henvises til højt specialiseret enhed. Ad 2. Hvis patienten i udredningsforløbet viser sig at have en resektabel cancer i galdegangene/leveren, og der ikke findes tegn til metastasering, skal der hvis muligt foreligge mikroskopisk verifikation af diagnosen i form af børstebiopsi (ERCP eller PTC vejledt), ultralydvejledt FNA, EUSvejledt FNA eller endoskopisk tangbiopsi. Hvis patienten i udredningsforløbet viser sig at have en ikke-resektabel proces i galdegangene/leveren og/eller der er tegn til metastasering, eller hvis patienten skønnes at kunne tåle pallierende kemo- 11

12 terapi, skal der foreligge en mikroskopisk verifikation af diagnosen før protokolleret behandling kan påbegyndes Svartiderne på børstebiopsier og andre biopsier følger de af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi fastsatte grænser. FNA (2 hverdage), almindelig biopsi (3 hverdage), operationspræparat (6 hverdage). Ad 3. & 4. Alle undersøgelsesmodaliteter (UL/CT+ CT-angio/MR + MR angio/ercp/ptc/mrcp/eus/lap/lus/pet-ct m.m.) som foretages i udredningsøjemed på mistanke om cholangiocarcinom skal afsluttes med en konklusion vedrørende resektabilitet og TNM-stadium (UICC, 6 udgave.) samt klassifikation efter Bismuth-Corlette. Tumors spredning og evt. metastaser er af betydning for resektabiliteten Følgende blodprøver tages i forbindelse med udredningen (Hb, væsketal, trombocytter, PP/INR, APTT, ALAT, Basisk fosfatase, Bilirubin, og evt. ved behov CA 19-9). På baggrund af udredningsprogrammet, inklusive en vurdering af patientens aktuelle fysiske tilstand, opdeles patienterne i følgende behandlingsrelaterede grupper: 1. Resektabel sygdom og egnet til intenderet kurativ resektion 2. Lokal avanceret sygdom uden tegn til metastaser, henvises evt. til protokolleret stereotaktisk strålebehandling, protokolleret kemoterapi eller protokolleret brachyterapi. 3. Dissemineret sygdom og god almentilstand (performancestatus 0-2). Henvises evt. til protokolleret palliativ kemoterapi 4. Dårlig almentilstand (performancestatus 3-4) dvs at patienten ikke kan tåle en operation. Symptomatisk behandling 4.2 Information af patienten Ved første kontakt med en patient i pakkeforløb informeres patienten om det planlagte udredningsprogram og herunder evt. ubehag og risici. Når patienten efter endt udredning vurderes af det multidisciplinære team, vil resultatet blive meddelt patienten senest dagen efter. 4.3 Beslutning Beslutning om hvilken behandling, som skal tilbydes den enkelte patient, afgøres i det multidisciplinære team, med mindre andet er aftalt mellem henvisende læge/afdeling/hospital og det multidisciplinære team. Beslutning om at tilbyde ERCP/PTC med stentaflastning skal konfereres med højt specialiseret enhed. 12

13 4.4 Ansvarlig Efter henvisning er det multidisciplinære team ansvarlig for hele det videre forløb, men teamet kan og bør i videst muligt omfang inddrage både primær- og sekundærsektoren for at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt. Information om resultaterne af udredningsprogrammet foretages af de læger, som står for undersøgelserne og/eller har henvist til undersøgelserne. Informationen varetages af enten kirurg, hepatolog eller onkolog, men som hovedregel af den læge som har ansvaret for udredningen. 4.5 Fagligt begrundet forløbstid På kirurgisk afdeling: Tid fra modtaget henvisning til visitation og besked til pt. om indkaldelsestidspunkt: 1 hverdag. Tid til første konsultation fra modtaget henvisning: Maksimalt 2 hverdage. Svar på biokemi og vurdering af operabilitet: 2 hverdage, dog ved specielle blodprøver i alt 4 hverdage Information af patienten og henvisning til højt specialiseret enhed: 1 hverdag På højt specialiseret enhed: Fra modtaget henvisning til indkaldelse af patienten: 1 hverdag Til 1. konsultation og start på udredning: yderligere 2 hverdage Udredning og beslutning vedr. behandling: yderligere 6 hverdage Samlet tid på kirurgisk afdeling 4 hverdage og samlet tid på højt specialiseret enhed 9 hverdage 13

14 5 Behandling - Cholangiocarcinom 5.1 Klinisk indhold Hovedgrupper af kliniske behandlingsforløb Behandlingsmodaliteterne er operation, protokolleret kemoterapi eller symptomatisk behandling. Der er ikke evidens for, at efterbehandling bedrer prognosen. Hos operable patienter med monosymptomatisk ikterus skal stent som hovedregel undlades. Patienter med ikterus, som har feber, betydende generelle gener eller forhøjet s-kreatinin, skal tilbydes akut endoskopisk aflastning af galdevejene. eller, hvis dette ikke er teknisk muligt, skal patienten PTC med stentanlæggelse. Beslutningen skal konfereres med den højt specialiserede enhed mhp. indikation og valg af stent. Patienter, som skønnes at have en resektabel tumor, henvises til intenderet kurativ resektion. Det tilstræbes kun at foretage resektion, såfremt det er muligt at opnå R0-resektion (mikro- og makroskopisk radikalitet). I tilfælde af R1- eller R2-resektion diskuteres muligheden for protokolleret pallierende kemoterapi i hvert enkelt fælde i det multidisciplinære team. Patienter med dissemineret sygdom i god almentilstand (performancestatus 0-2) henvises til protokolleret palliativ kemoterapi. Patienter i dårlig almentilstand (performancestatus 3-4) behandles symptomatisk De hyppigst opståede komplikationer De hyppigste komplikationer til galdevejs- og leverresektion er blødning, absces, anastomoselækage (galdeveje), galdevejsfistel (efter leverresektion), cholangitis og leverinsufficiens. Tidlig diagnostik af komplikationerne er vigtig for at kunne behandle disse så minimalt invasivt som muligt. Blødning kan kræve re-operation, men interventionel radiologisk behandling kan evt. forsøges. Hovedparten af fistlerne og anastomoselækagerne kan behandles med perkutan - eller PTC-drænage, mens cholangitistilfælde behandles med antibiotika og sikring af sufficient galdeafløb. Leverinsufficiens behandles understøttende i samarbejde med hepatologer. De hyppigste komplikationer til radiokemoterapi er blødning og infektion, mens infektion er hyppigst ved kemoterapi alene. Behandlingen er symptomatisk. 5.2 Information af patienten Information om operation, de dertil knyttede risici, den postoperative fase og rehabilitering foretages af de læger, som udfører resektionerne. 14

15 I tilfælde af onkologisk behandling skal kirurgen informere om baggrunden for dette, inden patienten henvises til onkologisk afdeling. Hvis der tilbydes protokolleret pallierende kemoterapi, informerer onkologen om baggrund for behandlingen og giver desuden detaljeret information om behandling, herunder varighed, bivirkninger, behandlingsmål, monitorering, m.m. Informeret samtykke indhentes i alle tilfælde inden start af behandling. Den afdeling, der varetager den primære behandling, informerer patienten om behandlingens karakter herunder risiko og bivirkninger. Når behandlingen er afsluttet, skal patienten have besked om det videre forløb. 5.3 Beslutning MDT tager beslutning om allokering af patienten til en af ovenstående behandlingsgrupper. 5.4 Ansvarlig Såfremt den videre behandling er kirurgisk, er det kirurgen i det pågældende MDT, som er ansvarlig for det videre forløb. Tilsvarende er det onkologen, som er ansvarlig, såfremt næste behandlingstrin er onkologisk. 5.5 Fagligt begrundet forløbstid Fra informeret samtykke til iværksættelse af behandling: 2 hverdage. 15

16 6 Kontrol - Cholangiocarcinom 6.1 Klinisk indhold Evidensen vedrørende opfølgning er sparsom, og der kan ikke demonstreres overlevelsesmæssig gevinst ved tætte kontroller og skanninger efter radikal resektion for cholangiocarcinom. Men der er et stort behov for systematisk erfaringsopsamling vedrørende denne patientgruppe. Ved symptomer på recidiv anbefales CT med henblik på diagnostik og herefter eventuelt palliativ kemoterapi. Kontrolforanstaltninger har derfor det primære mål at sikre patienten en let adgang til eksperter, som løbende kan hjælpe med de problemer som opstår. Efter kirurgisk resektion følges patienten i kirurgisk regi i 5 år, det første år hver 3. måned, de efterfølgende 4 år hver 6. måned såfremt der ikke er tegn på recidiv. Patienter med cholangiocarcinom, som ikke reseceres, følges i kirurgisk regi. Hyppigheden af kontroller tilpasses den enkelte patient. 6.2 Information af patienten Patienten informeres om kontrolprogrammet af den afdeling/læge, som varetager opfølgningen. Patienten informeres om, at opfølgningen primært har til formål at sikre livskvaliteten og forebygge/afhjælpe eventuelle problemer. 6.3 Beslutning Såfremt recidiv mistænkes, og patienten findes egnet til protokolleret palliativ kemoterapi, søges recidivet verificeret (se herover), hvorefter patienten henvises til onkologisk vurdering. Der tages beslutning om afslutning af kontrollen. 6.4 Ansvarlig Den afdeling/læge som varetager opfølgningen er ansvarlig for de kliniske beslutninger og information af patienten. 6.5 Fagligt begrundet forløbstid Ved kontrol i kirurgisk regi følges patienten i 5 år. Patienter, som ikke reseceres, følges i kirurgisk regi. Hyppigheden af kontroller tilpasses den enkelte patient. 16

17 7 Palliation - Cholangiocarcinom 7.1 Klinisk indhold Smertebehandling: Smerter udgør et betydeligt problem i den fremskredne fase af sygdommen, og primærsektoren udgør sammen med de palliative teams en vigtig del af samspillet for en optimal smertebehandling. Hos få patienter kan smerteproblemet ikke løses gennem normalt administreret analgetika, og disse patienter kan henvises til specialafdeling med henblik på EUS-vejledt plexus cøliakusblokade. Aflastning af ikterus: Anlæggelse af PTC-vejledt stent foretages på de relevante afdelinger/hospitaler, som er geografisk lettest tilgængelige for patienten. Aflastning af duodenum/ventrikel: Anlæggelse af stent i ventrikel/duodenum eller eventuel operativ gastroenteroanastomose (GEA) foretages på de relevante afdelinger/hospitaler, som er geografisk lettest tilgængelige for patienten. Uanset om problemet er smerter eller behov for aflastning af galdeveje/duodenum/ventrikel, påhviler det den læge, som varetager patientens aktuelle behandling/palliation at sørge for hurtig henvisning til ovenstående. Når problemet er løst, skal den læge som har udført proceduren (eller henvisende læge/institution) sikre sig, at der er en udpeget tovholder vedrørende patientens videre forløb. 17

18 8 Rehabilitering - Cholangiocarcinom 8.1 Klinisk indhold Der henvises til notat om Psykosocial omsorg, pleje og symptomlindring, rehabilitering og palliation for kræftpatienter. 18

19 Oversigtsskema for tilrettelæggelsen af pakkeforløb for kræft i galdegangene Klinisk handling Logistisk handling Information til patienten Speciale Registrering/Monitorering Præhospital Beslutning: Praktiserende læge eller praktiserende speciallæge finder begrundet mistanke om kræft Henvisning sendes til kirurgisk afdeling Billeddiagnostisk materiale medsendes Udelukkelse af kræft Videre forløb Praktiserende læge/ praktiserende speciallæge Udredning Visitation til pakkeforløb Henvisning modtaget på kirurgisk afdeling Booking: undersøgelsesprogram Indkaldelse: undersøgelsesprogram Kirurg A: Henvisning modtaget Undersøgelsesprogram på kirurgisk afdeling: Klinisk undersøgelse Blodprøver Evt. ERCP/PTC med stentanlæggelse (efter konference med højtspecialiseret afdeling) Henvisning sendes til højtspecialiseret afdeling Videre forløb Kirurg B: Udredning start (første fremmøde) Konsultation på højtspecialiseret afdeling Booking: undersøgelsesprogram Videre forløb Leverkirurg Undersøgelsesprogram på højtspecialiseret afdeling: Endoskopisk ultralydsscanning evt. med finnålsbiopsi (EUS- FNA) Evt. kikkertundersøgelse (ERCP) eller PTC med børstebiopsi Forsendelse af materiale til patolog Svarafgivelse Videre forløb Leverkirurg 19

20 Laparaskopi (LAP)/evt. laparaskopisk ultralysscanning (LUS) evt. med biopsi Evt. supplerende CT/MRscanning eller PET-CT scanning Radiolog Histologisvar Svar sendes til rekvirerende afdeling Patolog Beslutning: Kirurgisk behandling - intenderet kurativt resection Onkologisk behandling - Kemoterapi - Stråleterapi - Brachyterapi Symptomatisk behandling Kontrol Booking: konsultation Indkaldelse: konsultation Multidisciplinære team C1: Diagnose be- eller afkræftet C2: Udredning slut (klinisk beslutning om behandling foreligger) Konsultation Booking: forundersøgelse, kirurgisk/onkologisk behandling Epikrise til: Praktiserende læge/ praktiserende speciallæge Svarafgivelse Videre forløb Informeret samtykke Indkaldelse: forundersøgelse, operation Leverkirurg D: Informeret samtykke Behandling Forundersøgelse i ambulatorium Videre forløb Informeret samtykke Leverkirurg E1: Behandling start, organisatorisk (første fremmøde) Indlæggelse Leverkirurg 20

21 Operation Operationsmateriale fremsendes Leverkirurg E2: Behandling start, klinisk Histologisvar Svar sendes til rekvirerende afdeling Patolog Onkologisk afdeling Kemo-/stråleterapi/brachyterapi Videre forløb Onkolog Beslutning: Kontrol Booking: kontrol Epikrise til: Praktiserende læge/ praktiserende speciallæge Indkaldelse: kontrol Multidisciplinære team Kommende registrering: Behandling slut Kontrol Kontrol ved kirurgisk afdeling i 5 år, det første år hver 3. mdr. herefter hver 6. mdr. i 4. år. Svarafgivelse Videre forløb Kirurg Kommende registrering: Kontrol start Evt. CT efter lægelig vurdering Beslutning: Kontrol afsluttes Epikrise til: Praktiserende læge/ praktiserende speciallæge Kirurg Kommende registrering: Kontrol slut 21

pakkeforløb for kræft i galdegange

pakkeforløb for kræft i galdegange pakkeforløb for kræft i galdegange 2009 Pakkeforløb for kræft i galdegangene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor Kategori:

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i galdegangene

Pakkeforløb for kræft i galdegangene Pakkeforløb for kræft i galdegangene 2016 Pakkeforløb for kræft i galdegangene Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen 2009 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor; Pancreas

Læs mere

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, august 2008 Det faglige

Læs mere

tarmkræft- metastaser i leveren

tarmkræft- metastaser i leveren pakkeforløb for tarmkræft- metastaser i leveren 2009 Pakkeforløb for kræft i leveren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for PRIMÆR LEVERKRÆFT. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008

Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for PRIMÆR LEVERKRÆFT. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for PRIMÆR LEVERKRÆFT Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, september 2008 Det faglige grundlag

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Kræftbehandling;

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

kræft i spiserøret, mavemunden

kræft i spiserøret, mavemunden pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken 2009 Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen

Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen 2016 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH -forum for patienter med kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje www.pancreaspatient.dk pancreaspatient@gmail.com Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge,

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren

Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren 2016 Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Pakkeforløb for primær leverkræft

Pakkeforløb for primær leverkræft Pakkeforløb for primær leverkræft Pakkeforløb for primær leverkræft Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN PAKKEFORLØB FOR TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN 2012 Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm 2009 Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele

pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele 2009 Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer;

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Pakkeforløb for livmoderhalskræft

Pakkeforløb for livmoderhalskræft Pakkeforløb for livmoderhalskræft Pakkeforløb for livmoderhalskræft Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

Pakkeforløb for livmoderkræft

Pakkeforløb for livmoderkræft Pakkeforløb for livmoderkræft Pakkeforløb for livmoderkræft Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor; Corporis Uteri Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

KRÆFT I URINVEJENE. Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008

KRÆFT I URINVEJENE. Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KRÆFT I URINVEJENE Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, maj 2008 Det faglige grundlag er baseret

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i blæren og kræft i nyre

Pakkeforløb for kræft i blæren og kræft i nyre Pakkeforløb for kræft i blæren og kræft i nyre Pakkeforløb for kræft i blæren og kræft i nyre 1 Pakkeforløb for kræft i urinvejene Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR PRIMÆR LEVERKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR PRIMÆR LEVERKRÆFT PAKKEFORLØB FOR PRIMÆR LEVERKRÆFT 2012 Pakkeforløb for primær leverkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund

Pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund Pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund 2016 Pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (kræft i vulva)

Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (kræft i vulva) Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (kræft i vulva) Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (kræft i vulva) Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Pakkeforløb for primær leverkræft

Pakkeforløb for primær leverkræft Pakkeforløb for primær leverkræft 2016 Pakkeforløb for primær leverkræft Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Regional samarbejdsaftale

Regional samarbejdsaftale Regional samarbejdsaftale For Tværgående kræftpakkeforløb for øvre gastrointestinal (GI) cancere i Region Syddanmark Kirurgisk afdeling A, OUH vil årligt sikre, at der sker en revision af retningslinjerne

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA 2012 Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere