Æ Blaj. Frodes historier. Ny afdeling i København. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. ...stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Blaj. Frodes historier. Ny afdeling i København. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. ...stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue"

Transkript

1 Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue maj 2002 nr. 6 Frodes historier Frode Kristoffersen ha netop laut en TV-serie mæ spændende historier fra æ grænseland. Frode ha sien helt egen måe å fortæl historier å. Han har en evne tæ å find olle pudsigheder å sjav detaljer i de historiske begivenheder. Æ program blywe sænd å TV-Syd tirsda å toesda i den kommende ti. Æ SYNNEJYSK FORENING Formand Erik Haase Ribe Landevej 11, 2, 6270 Tønder Telefon: / Næstformand Peter Asmussen Tlf Kasserer/sekretær/mælemsansvarle Karin Kaasgaard tlf / Bestyrels: Vagn Rasmussen (tlf ) Arne Ohlsen (tlf ) Walter Petersen ( ) Gunnar Hattesen ( ) Ny indmeldelser sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaassgaard, Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa (Tlf el. fax ) Ny afdeling i København Kontingente for 2002: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. mælem i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce å æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Haus å skriv navn å telefonummer væ æ indbetaling. 12 1

2 Æ formands jørn Jørn Buch å Haderslev Seminarium den 7. maj Af Erik Haase Voss forening ha væt unne en stoe uevikling. Da vi startet den 27. Januar 2000 va vi 90 mælemme. Vi æ nå 975 mælemme. Det væ saj at vi inden læng væ rund mælem numme Det æ en uevikling, som æ alle haj troej, at det vil ske for to åe sien da vi stiftet æ forening. Det æ en opbakning, som kun de færreste foreninge komme tæ å oplev. Endvidere ha vi væt i den heldich situation at vi ha fot en filial i København. Vi drau i januar et smut tæ København dels for å møe voss mælemme, men å for å besøch Sønderjydske Allgemeine å Christiansborg. Tæ voss frokostmøe å Cafe Petersborg bløw vi enich om at det skuld startes en afdeling i København. Indtæ videre æ det nedsotten en bestyrels, som væ taj stilling tæ æ forenings aktiviteter i æ hovedstaj. 19-Direkte I februar sket det ægen. Endnå engang va det en forsker som haej konkluderet at de dansk dialekte æ vej ue. Det æ det it nau nyt i. Det bløw å konkluderet i decembe Å den anden sie, æ det godt stof for æ medier. Å den måe kom vi i løbet af tre dau både i TV-Syd, TV2- Nyhederne å 19-Direkte. Fra det øjeblik vi ha væt i æ fjernsyn ka vi mærk en stigen interesse for å kig å voss jemmesie å for å meld sæ ind i æ forening. Alene de tre gang vi va i æ fjernsyn fik vi eve 50 mælemme. Gewinder des monats I februar kom æ i den heldich situation at Der Nordschleswigers læsere haej kåret mæ tæ månedens person. Æ bløw yderst beæret eve å modtag den pris. Æ haej alle troej at naun kund find å peg å mæ. I takt mæ at æ forening vokse så møj som den gør, betye det å mæe arbe. Jo flæe mælemme, jo større forventninge. Desværre æ det it ka man it lev af at væ formand for en frivillich forening. Jen af de mane ting som gør det sjawt å arbe mæ æ forening. æ olle de brev som folk sende tæ mæ. Det æ mæ tæ å gi æ gejst tæ å fortsæt æ kamp for æ sproch. Æ klok 19.00: Foredrag mæ Jørn Buch å Haderslev Seminarium. Æ natue o æ optugtels - synnejysk historie og identitet Synnejysk sprog og dialekt har i modsætning til andre danske dialekter en særlig historie og tradition. Brugen af synnejysk var for sønderjyderne i den tyske tid en måde, hvorpå de kunne udtrykke deres sindelag, kultur og identitet. I dag er brugen af synnejysk i højere grad udtryk for en regional identitet. Foredraget vil se på det sønderjyske sprogs funktion i tidens løb. Gennem en lang række eksempler vil sprogets funktion som kulturbærende funktion blive belyst. Sprogets betydning i dag og i fremtiden vil også blive belyst som et spændingsfelt mellem æ natue o æ optugtels. Rundt ù e gull" væ synge, spil og løjs op å synnejysk Kaffe, jorbækach samt bolle mæ spechpøls: 95 kr. for mælemme. 105 kr. for it mælemme.vi ha plads tæ 220 mand. Siest tæmelding den 6. maj å tlf i æ dautime elle om auten. 16. Juni: Historisk byrundtue i Tynne Vi møes æ klok væ æ turistbureau (æ torv) i Tynne. Dehette kaffe å kach å Hostrups Hotel. Lysbildforedrag om det gammel Tynne væ Viggo Møballe. Siest tæmelding den 14. juni å tlf elle å 20. Septembe: Spisen, dans å musik å Holbøl Landbohjem. Det blywe å spillet "gåsspil" i en halv stund. Hvis man it råfe pot ha man it vunden! Vi ha plads tæ 250 mand, så det skuld væ plads tæ olle. 2 11

3 En ka g a bjest Af Rosa Schmidt (Rømø) Maren haj javn Så t en ka g i æ ovn Den vo røe i bjest, Fo det vo det best O godt me sinne o sukat O æ vele o nør, det vo jo klart. Den sku løjdens omkreng ved 3 fejrng stund Æ opskrevt haj hun fra æ potsmagerku en Æ smejs haj laut, de å lørda vil kom Te et spel kleplemærken o de en tevands vom De skuld slut mæ æ kaffe o dejle bejestka g O så en audenssang ve en prås i æ stag Maren haj ve æ bagen fåt blus i æ kinne -men plusle se e hun søster Hanne ve æ vinne. Maren kom u e fo æ sol den ske n O snak me søster Hanne, de vil hun gjern. Se Hanne kom it så vit omkring Men hun vest beske om ol verdensting Hanne haj ven plejsk å det gammel syghus. Nå tau hun kon sjelden te by me æ 4 bus. Men hun kun fotæl om olt o end no me e Hva hun it vest, vo it væ o ve e. Hun haj liig snakket me Hans mæ æ hat. De haj fåt trelling kal no i nat, O Kaj o Louise vo bleven bestefoælder, O Karen haj brække æ ben ve o fold ne e i æ kjælder Øve ve Mekkel haj de fåt husbuk i æ laj. Den ku vest it stå lang me den ska j, O han haj glem o betal sin forsekring Så de fra fæ han nok slet inne ting. -Maren kun it få el o e indføe o hun troej på et o e hun høe. Hanne blev ve Det ha stannen i e blaj te Vi fæ en græsle vinter, det æ Må o få bjerret ind o få tætter a synde dør. I år har æ lyng jo blomster i æ top, o det tegn æ sekke nok. De snakke en halvandestuen ve æ vinne Her vo jo ly og sol den skinnet. Plusle så gie Maren et skrig O blive hvie i æ hoved som et lig. Hanne æ troe æ hus det brænde Det stjønke så sveen ue a æ vinne Hun lø f o fund æ køkken fuld af røg O u a æ avn det smøg. Hun fik æ ka g taun ue i en fart Men sort vo både æ sinne o æ sukat. Æ ka g vo sort o hå som en knåg For engangs skyld kom Maren sind i kå g Æ ovndør slov hun i me et brag den goj goj bjestka g Æ farklue som hun heu å æ vinne Den vo godt smart te a dej fra æ hinde Hun haj glæt sæ te æ smej de kom te gæst Men nå va det jo laug te hun bag en ka g af bjest. Bjest = Den første mælk man får fra koen Vi runde snart mælem numme 1000! Vagn a Fjelstrup Få to åe sinn we et bestyrelsesmøe i Åwenrå, da waet at Lis hun plusle fand å; at næe vi blew 1000 mælemme mått vi laew jet helle andt - det tøt hun kund wæe newe så glant. Vi røst o wort hoej, vi tøt det lø pjatte, bårde Erik å Peter å Karin å Hatte. Få vi wa bae et pa hunde, så det wa fremtidsmusik, men no see æt ue te at Lis haej ret, det wa såen det gik. Det æ jo en hiel bevægels vi hae startet, en ka sej hiel brysk, at det plusle æ blewen in å snak synnejysk. Folk snakket et i radio å di snakket et i TV -Sy snae æet kons Tarben dæe et gien en ly. Vi wante kons tyve så æ vi en flok o tusen, så no æet længe kattens leeg mæ musen. Næe vi runde di tusen må vi da skuld drik sjampanje, å nye at det æ lykkes mæ den synnejysk kampanje. Helle skuld vi prew å sammel dem old te en ornle fest, å bye Radio Sy mæ som "Hædersgæst!" 10 3

4 Besøch i København å stiftels af ny afdeling Den 28. Februar drow æ bestyrels et smut tæ København. Vi vil omsider tæ å møe voss 60 mælemme, som boe å Sjælland. Det mødt 35 mælemme op tæ æ voss frokostmøe å Cafe Petersborg. Æ Amatøer opføe Æ Ruste Pumpmand af Nis Branderup. Vi benyttet æ lejlighed tæ å stift en ny afdeling i København. Thomas Seeberg æ sammen mæ en del af voss mælemme i gang mæ å planlæch, va det ska væe af aktiviteter i København. Selvom æ møe foregik i æ arbejdsti, holdt det it voss mælemme fra å skål. 4 9

5 Deletant å Synnejysk å Jaruplund Hoejskoel 60 mand va tawn å den anden sie af æ græns tæ Jaruplund Hoejskol den 11. april. I 1974 startet Johann Mikkelsen Æ Amatøer i Leck. Det æ en gruppe som trofast ha opføe deletant å synnejysk. Det va dehfor helt opløj at vi skuld næe å besøch dem. Æ stemning va høj. De flest måt tæ å læch deres rigsdansk å æ hyld, nå vå olle va synnejyer. Vagn Rasmussen løjst naun af hans mornhistorier op. Ættehand æ det bløwn en tradition at han løjs sin historier op tæ voss arrangemente. Anneline Köhler Juul vist rundt å æ skoel. 8 5

6 Sønderjydske Allgemeine Eller Foreningen til Isted-løvens bevarelse Ivar Hansen (Folketingets formand) å Peter Dyvig (tidl. ambassadør). Ivar Hansen everasket voss olle da han haj forberedt en tale å synnejysk. Han ha oprindle væt opstillet tæ æ folketing i Synneborg å ha å den måe læe æ sproch. Ætte voss frokostmøe taw æ bestyrels å besøch i Sønderjydske Allgemeine å Christiansborg. Det æ en forening for synnejysk folketingsmælemme å ansat å Christiansborg. De møes to gang i æ åe i henholdvis februar å novembe. Normalt deltage en delegation fra Sydslesvig i novembe. Å grund af æ folketingsvalg i novembe bløw de inviteret i februar. Forhåfle kan vi å fremeve deltag i æ møe jen gang i æ åe. Peder Sønderby (tidl. MF) å Arne Ohlsen fra æ bestyrs fæe en snak. Ætte et indlæch af Thede Boysen fra Region Sønderjylland/ Slesvig, va det spisen i æ Snapsting. Æ formand kom i godt Frode Sørensen (MF å tidl. Skatteminister) fra Synneborg fæe en snak om hvofor æ afgifte å øl it bløw sænket... Poul Quist Jørgensen (MF) fra Harsle æ formand for Sønderjydske Allgemeine. 6 7

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. "Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af. De føst 700 bøche æ sål inden Synnejysk Historie æ trykt!

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Æ Blaj blyve inløjst å lybånd af. De føst 700 bøche æ sål inden Synnejysk Historie æ trykt! Returpost til: Æ Synnejysk Forening Att.: Karin Kaasgaard Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue oktobe 2005 nr. 21 Næste uegau af Æ Blaj komme i januar 2006 "Æ Blaj" blyve

Læs mere

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue August 2010 nr. 41 Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ formanns jørn Ette en varm somme og mæ masse møer tøs æ at vi har fån styer å manne ting. Vi æ næsten

Læs mere

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha

Læs mere

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2013 nr. 51 Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Nyt fra æ bestyrels Så æ vi kommen in i februar måned. Den opmærksom

Læs mere

juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August

juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August juni 2014 nr. 56 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August Nyt fra æ bestyrels Den 5. marts 2014 va vi 140 mællemme samlet o Acheskau Kro tæ generalforsamling i Æ Synnejysk

Læs mere

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Decembe 2011 nr. 46 Glælig jul å gåt nytåe Nyt fra æ bestyrels Æ sommeti æ fobi o æ auslutning a æ å nærme sæ haste, 2012 stæ fo æ dør. Vå sidst arangemang i æ

Læs mere

Forår i Ådalen - Engen

Forår i Ådalen - Engen Så blev der forår og atter tid til et nyhedsbrev. Forår i Ådalen - Engen Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle af de

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

29. årgang Nr. 1 2012. Tema: Hjerteforeningens Jubilæum, beretning generalforsamling m.m.

29. årgang Nr. 1 2012. Tema: Hjerteforeningens Jubilæum, beretning generalforsamling m.m. 29. årgang Nr. 1 2012 Tema: Hjerteforeningens Jubilæum, beretning generalforsamling m.m. Bestyrelsen 2010 Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Elin Damsgaard Sørensen Hanstholmvej 30 9792

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Nattergalen med de tolv stemmer

Nattergalen med de tolv stemmer HELNÆSPOSTEN 5 maj 2009 4. årgang nr. 5 Løssalg 15,00 kr. Foto: Thyge Mortensen Røvere og soldater før kamp Side 12 Foto: gb Fernisering i præstegården med prominent besøg Side 16 Nattergalen med de tolv

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 På siderne 6-7 kan du læse om og se billeder fra Egebjergklubbens Julehygge HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 FASTELAVN SE SIDE 5 Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus generalforsamlinger

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 51 Marts 2012 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 51 Marts 2012 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 51 Marts 2012 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Virksomheder og erhvervsliv Vi har tidligere efterlyst et portræt af din virksomhed. Vi

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

NUMMER 3 NOVEMBER 2013 DET ER TANKEN DER TÆLLER

NUMMER 3 NOVEMBER 2013 DET ER TANKEN DER TÆLLER k o n t a k t e n NUMMER 3 NOVEMBER 2013 DET ER TANKEN DER TÆLLER Morten og Lone Lang er snart klar med salg af benzin og dieselolie. Hovedgaden var spærret og kranen klar til at sætte den 40000 liter

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Kasserer løb med pengene

Kasserer løb med pengene Nummer 2, 16. årgang, februar 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Ældre i chok: Kasserer løb med pengene Kassereren for Busforeningen på Egebo hævede 20 års sparepenge

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere