Viborg Domkirke KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Domkirke KIRKEBLAD"

Transkript

1 Viborg Domkirke September Oktober November 2013 Nr. 4 KIRKEBLAD Et efterår fyldt med musik i sogneaftener, koncerter og menighedskor Et efterår med gudstjenester, undervisning og foredrag for alle aldre

2 Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen 3 Tlf Åbningstider: Mandag kl Tirsdag-Fredag kl Torsdag tillige kl Kordegn Minna Nygaard Pedersen Domprovst Thomas Frank Sct. Leonis Stræde 1 Tlf Mail: Lørdag fridag Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag fridag. Sognepræst Marianne Koch Gl. Ålborgvej 14. Tlf Mail: Fri hver mandag samt i de ulige uger lørdag og lige uger om fredagen Sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard Tlf Mail: Træffes efter aftale. Fri hver mandag og tirsdag Domorganist Ejner Nielsen Tlf Mail: Organistassistent Jette Haslund Birch Tlf Mail: Sognemedhjælper Bodil Frøsig Træffes i Sognegården onsdag kl Tlf Privat tlf Mail: Kirketjenernes telefon i Domkirken Tlf Kirketjener Lisbeth Kærslund Pedersen Tlf Kirketjener Leif Juul Pedersen Tlf Sognegårdens serviceassistent Hanne Hoffmann Tlf Menighedsrådet Mail: Formand Magnus Brandstrup Tlf Mail: Kirkelig vejviser Fødsler anmeldes af jordemoderen. Er forældrene ugifte, afleveres omsorgs- og ansvarserklæring til kordegnekontoret senest 14 dage efter fødslen. Dåb/navngivning. Et barn skal navngives/døbes inden det er 6 måneder gammelt. Ved dåb i Viborg Domkirke kontakt kordegnekontoret eller en af kirkens præster. Ved navngivning kontakt kordegnekontoret. Navngivningsblanket kan udskrives fra: Vielse. Anmeldes til kordegnekontoret eller til en af kirkens præster. Alle med bopæl i Viborg Domsogn kan blive viet i Viborg Domkirke. Før vielse kan finde sted skal der udfærdiges en prøvelsesattest i bopælskommunen. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med øvrige relevante oplysninger. Dødsfald/begravelse. Dødsfald anmeldes til kordegnekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. Dødsattest fra læge/sygehus medbringes tillige med afdødes dåbs/navneattest og evt. vielsesattest. Kordegnen hjælper med fremskaffelse af manglende oplysninger. Tidspunkt og forløb af bisættelse/begravelse aftales med præsten. Handlingen kan efter aftale finde sted fra Viborg Domkirke, Viborg Kirkegårdskapel eller Viborg Sygehuskapel. Navneændring. Kontakt kordegnekontoret for vejledning i forbindelse med navneændringer. Navneloven, blanketter til navneændring og vejledning vedr. betaling af gebyr for navneændring findes på: Domkirkens daglige åbningstider: Kirken er lukket for turistbesøg under kirkelige handlinger. Kirkebil til søndagens gudstjenester eller til sogneaftener i Sognegården kan bestilles ved henvendelse til kordegnen fra mandag til fredag mellem kl og på tlf eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag tlf Kirkebladet fra Viborg Domkirke bliver omdelt af avisbude sammen med Viborg Nyt. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da kordegnekontoret på mail: eller tlf Redaktion: Magnus Brandstrup, Roar Ploug, Thomas Frank, Marianne Koch og Leif Holmstrøm (ansvarshavende). Deadline for næste kirkeblad: 23. oktober 2013 Stof modtages gerne på 2

3 Den gode vilje og en mulig sensommersyssel Af Domprovst Thomas Frank Oplysningsfilosoffen Emanuel Kant begynder sit værk om moralens grundlag med at slå fast, at den gode vilje er det, som uden begrænsning kan betegnes som godt. I disse måneder pågår der en politisk ledet proces om en forfatning for Folkekirken. Det er min opfattelse, at det er den gode vilje til at tilpasse Folkekirken tidens behov og forventninger, der driver processen. Sagen er ydermere, at Grundloven af 1849, i 66 lægger op til at Folkekirken får en forfatning, som den ikke har i dag. Ministeren for Ligestilling og Kirke nedsatte for et år siden et bredt sammensat udvalg, som den anden maj i år udsendte et gennemarbejdet debatmateriale. Materialet indeholder tre mulige modeller for en fremtidig forfatning. Den første model er en lovregulering med udgangspunkt i den nuværende ordning, hvor formålet blot er, at skabe større klarhed om den gældende ordning. Den anden model er et kirkeråd med begrænset kompetence, hvor formålet er, at skabe større klarhed i beslutningsprocesserne og at øge såvel den læge som den gejstlige indflydelse ved at lade et nyt organ, der består af læge og gejstlige deltage i beslutningsprocessen. Tredje og sidste model er et kirkeråd med udvidet kompetence, hvor formålet ligeledes er at skabe større klarhed i beslutningsprocesserne angående folkekirkens indre anliggender, men således at det påtænkte kirkeråd også får mulighed for at få indflydelse på de kerneanliggender, der i dag reguleres ved lov. Hele debatoplægget og flere informationer findes på: Det som for mig at se er værd at bemærke ved de tre modeller er, at relationen mellem Folkekirken og Den Danske Stat fastholdes. Der er således ikke tale om en løsrivelse fra Staten, som mange har frygtet og færre har ønsket. Man må konstatere at en revolution af Folkekirken udebliver. Almindeligvis oplever vi ved politisk drevne initiativer til ændringer af samfundsinstitutioner en lidt for hurtig og ofte mediebåren kritik af ændringsforslagene, hvilket gør, at vi let mister fokus. I en evangelisk luthersk kirke som Folkekirken, der i kraft af dåbens betydning lægger meget vægt på den enkeltes kompetencer, holdninger og ansvar, skylder vi hinanden og den bagvedliggende gode vilje, at vi forsøger at sætte os ind i debatoplægget. Måske det kunne være en god sensommersyssel under den blå september himmel at læse oplægget. I den forbindelse kan jeg nævne, at domsognets menighedsråd arbejder med nogle møder omkring emnet, således at vi hos os også kan drøfte og diskutere fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Filosoffen Kants tanke om den gode vilje rækker vidt ud i verden og vil ganske givet et stykke hen ad vejen kunne opmuntre os i en ellers naturlig bekymring for processen omkring en fremtidig forfatning for Folkekirken. Men i dagliglivet skal der alligevel mere til, og her kan vi i eventuelle spekulationer over forfatningsprocessens udfald, hvile i Grundtvigs ord fra hans verdenskendte salme»kirken den er et gammelt hus.«samles vi kan da med vor drot, selv i den laveste hytte, finde med Peder: her at godt! tog ej al verden i bytte; nær som sit ord i allen stund er han vort hjerte og vor mund, drot over tiden og rummet. 3

4 Viborg Domkirkes aktivitetskalender Koncerter - efterår 2013 Søndag den 8. september kl Brian Friisholm, Bach cello-suiter Anden del af dobbeltkoncert med Bachs cello-suiter. Entré 50 kr. Søndag den 15. september kl Berlevåg koret fra Ishavet Berlevåg Mannsangforening som blev verdenskendt i 2000 via filmen»heftig og begeistret«kom og oplev dette helt specielle pust fra Ishavskysten Arr. Foreningen Norden og Viborg Domkirke Entré 50 kr. Tirsdag den 1. oktober kl Prinsens Musikkorps Ejner Nielsen, orgel Hvert år den 1. oktober fejres flyvevåbnets fødselsdag med en koncert i Viborg Domkirke. Arr. Flyvevåbnet og Viborg Domkirke Fri entré Torsdag d. 3. oktober kl Koncert i Den gamle byrådssal, Stænderpladsen 2 Ungdomskoret synger uddrag af koncertprogrammet, der skal bruges på korets turné til Island i uge 42. Koret synger nordisk folkemusik og salmer, på både dansk og islandsk. Fri entré Søndag den 3. november kl Allehelgens Musikgudstjeneste Viborg Domkantori Ejner Nielsen, dir. og orgel Asbjørn Munk Hyldgaard, liturg Torsdag den 7. november kl i Sognegården Koncert ved Cantores Wibergis. (se s. 6) Lørdag den 9. november kl Sven Erik Werner:»Cæciliemesse«Vor Frelser Kirkes Kantori, København Pia Rose Hansen, mezzosopran Ketil Christensen, trompet Lars Ole Schmidt, trompet Jens E. Christensen, orgel Lars Sømod, dir. Entré 50 kr. Søndag den 1. december kl J. S. Bach: Juleoratoriet Nina Bols Lundgren, sopran Josefine Andersen, alt Emil Lykke, tenor Steffen Bruun, bas Coro Misto Aarhus Barok-orkester Søren Birch, dir. Arr. Viborg Kommune og Viborg Domkirke Entré 150 kr. Menighedsmøde Kom og bidrag med dine idéer til kirkens liv og vækst! Menighedsmøde torsdag den 26. september kl i Sognegården. Viborg Domsogns Menighedsråd fortæller om hvad der optager rådet lige nu, og hvad der er i støbeskeen fremover. Der redegøres for sognets økonomi. Men ikke mindst, så vil menighedsrådet gerne lytte til og drøfte de idéer du kan have til kirkens liv i Viborg Domsogn. Mødet er for alle sognets medlemmer. 4

5 Viborg Domkirkes aktivitetskalender Særlige gudstjenester i Domkirken Familiegudstjenester med de mindste i centrum Lørdage den 21. sept. og 2. nov. kl Vi skal gå på opdagelse i den store Domkirke. Vi skal se, opdage, høre og være i Domkirken. Efter gudstjenesten vil der være en overraskelse med en børneting. Gudstjenesten er for alle med et åbent sind for det lille barn der bor inde i os alle. Høstgudstjeneste Søndag den 22. september kl Børn og konfirmander bærer frugt og grønsager ind i kirken. Efter gudstjenesten er der Høstfrokost hvor der vil være auktion over frugten og grønsagerne. Mini-konfirmandernes Børnenatkirke Fredag den 27. september kl vi begynder i sognegården og ender ovre i Domkirken. Børnene arbejder med Smag på bibelen og det vil kunne ses til gudstjenesten. Mini-konfirmandernes afslutningsgudstjeneste Søndag den 24. november kl Mini-konfirmanderne afslutter undervisningen ved at medvirke ved gudstjenesten, de ting som minikonfirmanderne har arbejdet med udstilles i kirken. Kirkekaffe og kirkefrokost Hver søndag efter højmessen er der kirkekaffe i sognegårdens café alle er hjertelig velkommen. Søndag den 22. september Umiddelbart efter høstgudstjenesten holder vi Høstfrokost. Frokosten koster 40 kr. for voksne, 20 kr. for konfirmander og børn. Sodavand og øl kan købes. Ved frokosten holdes der auktion over frugt og grønsager, som menigheden har samlet og båret ind i kirken under gudstjenesten. Pengene fra indsamling i kirken og auktionen over frugt og grønsager går til Folkekirkens indsamling»brød til verden«. Søndag den 1. december - 1. søndag i advent Umiddelbart efter højmessen holdes adventsfrokost. Efter frokosten synger vi advents-sange og salmer sammen. Pris som ovenfor. Børn og unge i kirken Mini-konfirmander I efteråret har vi den glæde at have ca. 50 mini konfirmander fra fire skoler Nordre skole, Vestre skole, Friskolen og den Private Realskole. Børnene kommer ned i Sognegården og Domkirken hver onsdag eftermiddag efteråret igennem og hører om det med Gud og os. - Børnene vil arbejde med temaet: Smag på Bibelen og derigennem høre bibelhistorie, synge, lege og arbejde kreativt ud fra temaet. Børnene medvirker aktivt ved to gudstjenester og vil også være med ved andre - se under særlige gudstjenester. Vi siger velkommen til alle Mini-konfirmander og deres familier vi glæder os til at møde jer. Konfirmander Vi har i år 2013/14 ca. 80 konfirmander der kommer fra fire skoler: Nordre Skole, Viborg Friskole, Vestre Skole og Viborg Private Realskole. Konfirmanderne er en stor berigelse for vor menighed og de vil medvirke ved forskellige gudstjenester og arrangementer. Konfirmationerne finder sted på følgende datoer: Viborg Private Realskole lørdag den 26. april kl (Y-klassen) og kl (X- og Z-klasserne) Vestre skole søndag den 27. april kl Friskolen lørdag den 3. maj kl Nordre skole søndag den 4. maj kl Velkommen til jer unge mennesker og til jeres familier. Sogneaftener Kirkegaard Comedy Show Fælles sogneaften for de seks bysogne i Houlkær Kirke tirsdag den 17. sept. kl De seks folkekirker i Viborg by byder på et dødsens alvorligt comedy show om kærlighed, sex og parforhold. -»Med kvinden kom spasen ind i verden«, skrev Søren Kierkegaard, og nu giver skuespiller Claus Damgaard sit eget stærkt personlige bud på, hvad det mon egentligt er, der er så forbandet sjovt. Hans forestilling er en blanding af komik, teater og foredrag og giver en levende oplevelse af, hvordan Søren Kierkegaards eviggyldige tanker kan skabe liv og glade dage. 5

6 Sogneaftener Højskoleeftermiddage Tirsdag den 3. september kl : Tidl. menighedsrådsformand Erik Jørgensen, Viborg:»Sandfærdige beretninger fra et helt almindeligt liv«. Et causeri over selvoplevede historier eller over historier, som Erik Jørgensen har fået fortalt af andre, som selv har oplevet dem, dvs. det er ikke konstruerede historier. Historierne er alle morsomme og underholdende ofte med en uventet pointe. Viborg Domkirkes Menighedskor Domkirkens menighedskor er et kor for alle interesserede uanset alder og køn. Eneste krav er at man skal kunne lide at synge. I løbet af efteråret vil vi mødes 5 onsdage kl. 19 til 21 i sognegårdens festsal, hvor vi forbereder os til at deltage i højmessen sidste søndag i kirkeåret. Kom og vær med. - Der er stadig plads til flere. Følgende onsdage er afsat som øvegange: 25. september, 9. oktober, 23. oktober, 6. november og 20. november. Søndag den 24. november er sidste søndag i kirkeåret, hvor vi deltager i domkirkens højmesse kl med mødetid kl Salmesangsaften over nyere salmer Torsdag den 24. oktober kl i Sognegården Af og til bliver der brugt nyere salmer i gudstjenesten og til møder. Denne aften vil organist Jette Haslund Birch og præsterne Asbjørn Hyldgaard, Leif Holmstrøm og Marianne Koch, komme med oplæg om tekster og musik. - Vi vil synge salmerne sammen, og alle vil kunne kommentere de enkelte salmer. Denne aften er et af mange arrangementer over hele landet under det fælles emne -»Syng dansk«. Den danske sang Torsdag den 7. november kl i sognegården Med Cantores Wibergis, dir.: Asger Pedersen og en syngende forsamling. Cantoris Wibergis, som blev stiftet i 2004 af en gruppe tidligere korsangere i Viborg Domkirke, vil ved denne sogneaften gelejde os igennem et broget udvalg af den danske sangskat fra folkevisen over St. St. Blicher til Frank Jæger. Koncerten er gratis. Tirsdag den 10. september kl : Museumsdirektør Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg:»Vikingerne i det nordjyske«. Med udgangspunkt i vikingetidens ringborge ved Fyrkat og Aggersborg berettes der om vikingetiden i Nordjylland. - Arkæologiske udgravninger, skriftlige kilder og stednavne er materiale, som vi har til rådighed, når vi skal berette om vikingetidens samfund. En fascinerende periode i vores historie statsdannelse, omfattende byggeri og religionsskifte er blot nogle af de emner, som vil blive berørt, når museumsinspektør, ph.d. Lars Nørbach beretter løst og fast fra de seneste års undersøgelser i Nordjylland. Tirsdag den 17. september: Efterårstur. Program følger. Tirsdag den 24. september kl : Komponist Bjarne Haahr, Brædstrup:»Det løvfald, som vi kom så alt for nært«. Udover efterårets kendte og yndede sange, synger vi sammen med Bjarne Haahr en buket sammensat af kendte og mindre kendte sange og viser med tekster af bl.a. Piet Hein og Halfdan Rasmussen. - En festlig og fornøjelig eftermiddag med megen sangglæde. Tirsdag den 1. oktober kl : TV- journalist Anne Moulvad, TV-MIDT-VEST og organist Kristian Marius Andersen, Herning kirke:»vores liv«. Med udgangspunkt i sit eget liv fortæller Anne Moulvad om det at få ideer og gennemføre dem. Hun har ti børnebøger bag sig om pigen Trunte Lunte, to 6

7 biografdokumentarfilm og mange TV- produktioner og har været igangsætter for projekter hele sit liv. Anne Moulvad vil fortælle om sin nyeste film»tangentspilleren«om musikeren Kristian Marius Andersen, som betegnes som en af sin generations bedste til at improvisere. Kristian Marius Andersen vil give smagsprøver på sin kunnen. Tirsdag den 8. oktober kl : Professor og overlæge Grethe Andersen, Aarhus Universitetshospital:»Hvad er et menneske hjernens perspektiv«. Grethe Andersen arbejder med hjerneforskning og møder i sit daglige arbejde mennesker med følger af blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Hun vil fortælle om hjernens opbygning og funktion og give en forståelse for, hvorfor vi med Grundtvigs ord»er et guddommeligt eksperiment af ånd og støv «. Vi kommunikerer i tale og skrift, drives af følelser og har en hukommelse. Hvordan tænker vi? Hvorfor sover vi? Kan man måle tro i hjernen og kan bøn helbrede? Tirsdag den 15. oktober: Efterårsferie. Tirsdag den 22. oktober kl : Tidl. domprovst Arndt Jessen Hansen, Mariager:»Martin A. Hansens liv og forfatterskab«. Arndt Jessen Hansen vil med udgangspunkt i romanen»løgneren«fortælle om Martin A. Hansen og hans omfattende forfatterskab. Forfatteren står i overgangen mellem det gamle bondesamfund og den nye tid og mellem kristendom og modernitet. Tirsdag den 29.oktober kl : Pastor Christen Væver, Randers:»Enhver alder har sine glæder«. En god latter er livgivende, den gør det lettere at holde af hinanden. Et humoristisk causeri om at leve, elske, håbe og le på alle livets stadier. Om humor og visdom med inspiration fra Storm til Dave og Woody Allan. Tirsdag den 5. november kl : Forfatter og journalist Bertel Thomsen, Kolding:»Præsten der ikke kunne synge«. Bertel Thomsen har skrevet en bog om sin morfar Jens Knudsen en fortælling om den fattige hyrdedreng på den jyske hede, der gik og drømte om at blive præst og som efter mange trængsler og lange år også blev det. En beretning om en af de mange danskere, som omkring århundredeskiftet tog springet til en ny tilværelse på den anden side af Atlanten. Tirsdag den 12. november kl :»Mortens And«. Vi spiser en dejlig middag sammen og derefter synger vi sammen med kirkesanger Gitte Byskov, Viborg fra Højskolesangbogen. Vi slutter af med at drikke eftermiddagskaffe. Deltagelse i arrangementet koster 150 kr., som betales ved tilmelding. Tilmelding senest den 5. november. Tirsdag den 19. november kl : Forfatter og arkitekt Knud Simonsen, Rønde:»Brunkul børster og baroner«. En historie om vindere og tabere, om rigdom og fallit, om lykkeriddere og lommetyve, om skæve eksistenser. De er her alle. Romanen er en dokumentarisk beretning om et industrielt eventyr, der tager fart i 1940 og på forskellig vis bidrager til at holde Danmark i gang under besættelsen. Tirsdag den 26. november kl : Historiefortæller og sognemedhjælper Helle Erdmann Frantzen og organist Steen Jørgensen, Bryrup:»Musikalsk genfortælling af Babettes gæstebud«. I 14 år laver Babette øllebrød og klipfisk til to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad, søstrene ikke ved, er, at Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant i Paris. En dag vinder hun hovedgevinsten i det franske lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed i Berlevåg. Når Helle Erdmann Frantzen fortæller om Babettes gæstebud, ledsager Steen Jørgensen historien med musik, som understreger fortællingens stemning. 7

8 Gudstjenester i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke september Søndag den 1. (14. søndag efter trinitatis) Kl Marianne Koch - GRÅBRØDRE Kl Leif Holmstrøm Søndag den 8. (15. søndag efter trinitatis) Kl Thomas Frank - GRÅBRØDRE Søndag den 15. (16. søndag efter trinitatis) Kl Marianne Koch - GRÅBRØDRE Kl Thomas Frank Lørdag den 21. Kl Familiegudstjeneste Søndag den 22. (17. søndag efter trinitatis) Kl Høstgudstjeneste Marianne Koch og Asbjørn Munk Hyldgaard Søndag den 29. (18. søndag efter trinitatis) Kl Asbjørn Munk Hyldgaard GRÅBRØDRE Kl Thomas Frank oktober Søndag den 6. (19. søndag efter trinitatis) Kl Thomas Frank Søndag den 13. (20. søndag efter trinitatis) Kl Marianne Koch Søndag den 20. (21.søndag efter trinitatis) Kl Leif Holmstrøm Søndag den 27. (22. søndag efter trinitatis) Kl Asbjørn Munk Hyldgaard Kl Thomas Frank - GRÅBRØDRE november Lørdag den 2. Kl Familiegudstjeneste (se s. 5) Søndag den 3. (Alle Helgen) Kl Thomas Frank Kl Asbjørn Munk Hyldgaard (musik gudstjeneste se s. 4) Søndag den 10. (24. søndag efter trinitatis) Kl Leif Holmstrøm Søndag den 17. (25. søndag efter trinitatis) Kl Thomas Frank - GRÅBRØDRE Søndag den 24. (Sidste søndag i kirkeåret) (Menighedskoret medvirker - se s. 6) Kl Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne december Søndag den 1. (Første søndag i advent) Kl Leif Holmstrøm og Thomas Frank Kl J.S.Bach Juleoratorium (se s. 4) Den sidste søndag i måneden anvendes der alkoholfri vin til nadver Natkirke den 6/9, 4/10, 1/11 og 6/12 i Domkirkens krypt fra den første fredag hver måned.

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Viborg Domkirke Juni Juli August 2013 Nr. 3 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3 Viborg Domkirke Juni Juli August 2014 Nr. 3 KIRKEBLAD Snapsting er 26.416 kirkegængere Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside www.viborgdomkirke.dk Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen 3 Tlf. 87

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Viborg Domkirke December 2012 Januar 2013 Februar 2013 Nr. 1 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Adresser Viborg

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Åben kirke Kristuskransen Fællesspisning i Sognegården. Marts April Maj 2014 Nr. 2

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Åben kirke Kristuskransen Fællesspisning i Sognegården. Marts April Maj 2014 Nr. 2 Viborg Domkirke Marts April Maj 2014 Nr. 2 KIRKEBLAD Åben kirke Kristuskransen Fællesspisning i Sognegården Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside www.viborgdomkirke.dk Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 1 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Viborg Domkirke December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Nr. 1 KIRKEBLAD Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2015 - februar 2016

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2015 - februar 2016 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2015 - februar 2016 1 Diakoni kirken i hverdagstøjet Af sognepræst Leif Holmstrøm 2 Jeg er vokset op i København, og da jeg var lille, så bybilledet anderledes ud på

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE. Kirkeblad september februar 2018

VIBORG DOMKIRKE. Kirkeblad september februar 2018 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2017 - februar 2018 1 Luther og reformationen Af sognepræst Leif Holmstrøm Den 31. oktober 1517 slog augustinermunken Martin Luther 95 teser op på døren til kirken i

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER VOR FRELSERS KLOSTER SØNDERBRO SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med Erik

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 10 Juni - Juli - August 2014 Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne i Nimtofte Kirke. Af sognepræst Torben Jensen. Lige nu er naturen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11.

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11. Kirke og Sogn Musik gudstjeneste Pinsedag Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00 Med denne koncert i form af gudstjeneste, fejrer vi Helligåndens komme. Solisten er Katrin Sønnichsen, violinist i Aarhus Symfoniorkester

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1 Kirkeblad 28 for Arrild og Branderup sogne September / Oktober / November 2009 Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 2 Forsidebillede:

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

August-oktober 2015. for konfirmander. Therese Solten og Bodil Olesen 27. 17. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen. 04. 18. s. e. trin. kl. 10.

August-oktober 2015. for konfirmander. Therese Solten og Bodil Olesen 27. 17. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen. 04. 18. s. e. trin. kl. 10. Nyt fra Hornbæk Kirke & Sogn GUDSTJENESTER I HORNBÆK KIRKE August-oktober 2015 August 02. 9. s. e. trin. kl. 10. 09. 10. s. e. trin. kl. 10. Therese Solten 16. 11. S. e. trin. Kl. 10. Therese Solten. 23.

Læs mere

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER VINTER 2015 2. ÅRGANG NR. 2 ALTERTAVLEN FOLKEKIRKENS HUS: Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus + JUL I KIRKEN JULE KONCERTER SOGNETS JULEFEST

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk Skt. Jørgens Kirke kirken midt i livet - dit liv www.sjkn.dk nr. 3, 2014 juni-august* Fællesskab er kirke I kirken går vi fra den ene højtid til den anden. Fra jul til påske og fra påske til pinse og ind

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere