Stamtavle over slægten Huulegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stamtavle over slægten Huulegaard"

Transkript

1 Stamtavle over slægten Huulegaard Den sjællandske slægt Huulegaard med de deri indgiftede slægter (Lund, Kastrup, Engelsted, Melbye, Helt, Fribert, From, Ebbesen, Rathsack, Selschau, Hersleb, Hald, Schiersling m.fl.) Uddrag af Topografisk kort Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Jesper Holm 2016, Vers

2 1 INDLEDNING Elisabeth Birgitte Lund ( ), gift med Engelsted, er én af mine aner. Længe var hun i mit slægtstræ uden at jeg havde undersøgt noget om hendes baggrund. På et tidspunkt besluttede jeg at forsøge at finde hendes forældre og nærmeste familie, og startede på dette værk for at systematisere mine fund, inden jeg lagde dem ind i mit slægtsprogram. Blandt Elisabeths aner fandt jeg Margaretha Olufsdatter Huulegaard ( ). Jeg fandt også en lang tråd på DIS-Danmarks hjemmside hvor familien Huulegaard behandles. 1 Det stod hurtigt klar for mig, at her var en hel del oplysninger som jeg kunne drage nytte af. Det er i sagens natur svært at følge tråden uden et indgående kendskab til familien, så jeg besluttede i stedet at starte med at opbygge slægten fra en ende af. Antagelsen i tråden er, at Margaretha havde mindst 7 søskende, alle børn af Oluf Lauridsen Huulegaard og Maren Jacobsdatter, der levede i Hulegård, Allerslev Sogn ved Lejre på Sjælland 2. Manglen af kirkebøger for Allerslev sogn i den periode betyder, at slægtskabet ikke endeligt kan bevises, men kun antydes. De 8 børn har alle levet i nærheden af hinanden, de har stort alle brugt patronymet Olufsen / Olufsdatter og de optræder som faddere hos hinandens børn. Præsten i Allerslev-Osted sogne, Albert Trojel, gav i 1759 en ret udførlig beskrivelse af sit pastorats mærkværdigheder 3 og i sin beretning om Allerslev Kirke siger han, at der ved alterfoden ligger en stor ligsten med indskrift: Denne Steen tilhører velfornemme Mand Oluf Lauritzøn Huulegaard og hans Hustrue Maren Jacobsdatter og deres Arvinger, og i en note bemærker Trojel: Denne Mand boede i Huulegaard og var en af dem, som bygte Leiregaard paa Rentemester Müllers Vegne. Han var Stammefader til de Huulegaarder, hvoraf mange endnu leve og i Kjøbenhavn have boet, hvoraf én endnu boer der. Denne Oluf Huulegaard, som altså bar navn efter Huulegaard i Allerslev Sogn, kendes andetsteds fra. I årene var han birkefoged ved Skjoldenæsholm Birk, som rentemester Henrik Müller i september 1673 havde fået tilladelse til at oprette. Jeg har organiseret mine optegnelser lidt så de minder om en traditionel slægtsbog. Proband er Oluf Lauridsen Huulegaard. Hans 8 børn betegnes A.1.-A.8. Deres børn igen, betegnes B.x osv. og oplistes slægtsvist, dvs. umiddelbart under deres forældre, således at tunge betegnelser som f.eks. A.2.B.1.C.1 undgås. Modsat mange slægtsbøger har jeg her inkluderet indgiftede slægter. Dette betyder, at jeg har været nødt til at begrænse antallet af generationer til 4, altså A.x- D.x, for ikke at gøre Bjørn Marchers hjemmeside: 3 Aarbog 1924, udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt, side 33-69: Ledreborg, af museumsinspektør Carl Neergaard. Afsnittene om Huulegaard er hentet herfra. 2

3 bogen alt for omfattende og uoverskuelig. Bogens fokus er derfor blevet de generationer af efterkommere der levede i 1700-tallet. Mange steder har jeg kort oplistet yderligere generationer, E.x F.x, typisk dog kun ledsaget få oplysninger. Såvidt muligt angiver jeg alle kilder, dog har jeg udeladt referencer til kirkebøger og folketællingsskemaer, i stedet bruger jeg betegnelsen sogn eller kirke, hvis og kun hvis jeg har fundet den tilhørende kirkelige handling i en kirkebog. Jeg har fundet og draget nytte af mange slægtstræer på nettet ingen nævnt, ingen glemt. Oplysninger fra andres slægtstræer er dog kun gengivet hvis jeg har kunnet verificere oplysningerne. Enkelte er nævnt rundt omkring i bogen. Et par forkortelser som benyttes hyppigt, begr.: begravet, hjd: hjemmedøbt, dbkf: dåb konfirmeret/publiceret, smst: samme sted, s.d.: samme dag, s.å.: samme år. Da dette dokument er udarbejdet med hånd og magt, har jeg ikke udarbejdet et personregister, i stedet inkluderes en indholdsfortegnelse, hvor jeg kort har oplistet de væsentligste personer for de 3 første generationer. 3

4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Oluf Lauridsen Huulegaard 6 A.1. Margaretha Olufsdatter Huulegaard (ca ), g.m. herredsfoged Jacob Jensen. 7 B.1. Jens Lund ( ), degn i Jystrup og Valsølille. 9 C.1. Margaretha Lund, g.m. Niels Farsøe (ca ), handelsmand i Roskilde. C.3. Kirstine Maria Lund ( ), g.m. prokurator Jørgen Kastrup ( ) C.4. Elisabeth Birgitte Lund ( ), g.m. Maltha Ulric Engelsted (ca ) C.6. Bente Cathrine Lund ( ), g.m. Ulric Knudsen Friis ( ) B.2. Oluf Lund ( ), degn i Ousted og Allerslev 16 C.3. Bertel Lund ( ), kapellan i Reerslev og Vindinge C.4. Margrethe Lund (1712- ), g.m. skoleholder i Højby, Otto Jensen Hørsand ( ) C.5. Birgitte Lund (1713- ), g.m. Rasmus Jørgensen i Gevninge C.6. Drude Lund ( ), g.m. Jacob Jelstrup (ca ), præst i Reerslev C.7. Lene Lund ( ), g.m. kromand Hans Christian Holst C.8. Ebbe Lund (1717- ), købmand i København B.3. Mathias Lund 22 B.4. Kirstine Maria Lund ( ), g.m. postmester Andreas Melbye ( ) 22 C.1. Anna Margrethe Melbye ( ), g.m. herredsfoged Jens Antoni Holman ( -1742) C.4. Ulrich Christian Melbye ( ), postmester i Odense C.6. Christian August Melbye (1720- ) B.5. Else Lund (1686- ), g.m. Hans Helt ( ), kgl. hofskytte 26 C.2. Jacob Ulrich Helt C.3. Dorethe Margrete Helt (1717- ), g.m. Morten Jacobsen C.5. Ferdinandus Antonius Helt ( ), husmand i Stedstrup C.6. Jonas Christian Helt (1725- ) B.6. Margaretha Lund, g.m. Bernt Vildgaard 30 B.7. Maren Lund, g.m. Lorentz Christian Fribert 30 C.1. Giøvel Marie Fribert ( ), g.m. garver Anthon Neubrünner (ca ) C.2. Magrethe Sophie Fribert (1730- ), g.m. Jürgen Taysen C.3. Lorentz Fribert (1732- ) C.4. Johan Conrad Fribert ( ), guldsmed, garver og brygger C.5. Frideriche Lovise Fribert (1736- ) A.2. Lauritz Olufsen Huulegaard 34 A.3. Peder Olufsen Huulegaard 35 B.1. Oluf Pedersen Huulegaard A.4. Karen Olufsdatter Huulegaard 37 A.5. Drude Margrethe Huulegaard (ca ), g.m. Anders Vind ( -1697) og Jørgen Krag (ca ), begge sognepræster i Rorup og Glim sogne B.7. Barbara Krag (ca ), g.m. Jens Andreasen Møller B.8. Kirsten Krag (1704- ), g.m. Johan Christopher Haar (1705- ), sognepræst i Norge 38 A.6. Ingeborg Huulegaard ( -1689), g.m. Hans From ( -1735), sognepræst i Rorup og Glim 40 B.1. N.N. From, g.m. Jens Martinussen ( -1734), Langebæks Mølle i Kalvehave Sogn C.1. Martinus From (1710- ) C.2. Ingeborg From (1713- ), g.m. Hans Ebbesen ( - ca. 1750), Kalvehave Kro C.5. Dorthe Marie From ( ), g.m. Mathias Kastrup (ca ), møller C.8. Andreas From ( ), forvalter, senere brygger i Kbh. A.7. Thomas Olufsen Huulegaard (ca ), Stedstrup 53 B.1. Drue Sophie Thomasdatter (1699- ) 53 4

5 B.2. Oluf Huulegaard ( ), hørkræmmer i København 53 C.1. Anne Arence Huulegaard ( ), g.m. hørkræmmer Rasmus Riber ( ) C.2. Christiana Benedicta Huulegaard ( ), g.m. hørkræmmer Hans Ebbesen (ca ) C.3. Mariana Huulegaard ( ), g.m. sognepræst i Tranekær, Hans Peter Hansen ( ) B.5. Arendt Huulegard (1704- ) 58 C.1. Mathias Arent Christian Huulegaard (ca ) C.2. Anna Barbara Huulegaard ( ), g.m. forpagter Hans Frandsen B.7. Laurs Huulegaard ( ) 61 C.1. Holger Huulegaard (1740- ), skoleholder C.2. Thomas Huulegaard ( ), sognepræst C.3. Anna Marthe Huulegaard (1748- ) B.8. Peder Huulegaard (ca ), hørkræmmer 63 B.9. Birgithe Marie Huulegaard (1716- ), g.m. Peder Lorentz Hersleb ( ) 64 C.1. Jacob Hersleb (1748- ) C.2. Peder Thomasius Hersleb (1753-) C.5. Christopher Hersleb (1758- ), brændevinsbrænder B.10. Anne Dorthe Huulegaard ( ), g.m. sognepræst Frederik Rasmussen ( -1754) 65 C.1. Thomas Rasmussen ( ), sognepræst i Grevinge sogn C.2. Frederikke Dorothea Rasmussen ( ), g.m. skrædermester Wilhelm Müller (ca ) C.3. Tage Erasmi ( ), kommandant på Guinea kysten A.8. Kirstine Olufsdatter Huulegaard ( -1706), g.m. Anders Pedersen Hald (ca ) 68 B.1. Maren Hald (ca ), g.m. Josias Kornbech ( ), sognepræst C.2. Anna Augusta Kornbech ( ), g.m. Niels Raae ( ), sognepræst B.2. Oluf Hald ( ), sognepræst 73 C.1. Anders Hald (1743- ), bonde i Vigsø Sogn C.2. Maren Hald (ca ), g.m. Jens Langballe Schiersling ( ), degn B.3. Peder Andersen Hald ( ), sognepræst i Idum v. Holstebro 75 C.5. Peder Hald ( ), degn i Ræer, Hansted og Vigsø Sogne C.6. Jacob Hald ( ), degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby C.7. Hans Hald ( ), vinhandler i Viborg C.9. Laurids Hald ( ), kongelig hofkældermester i København B.5. Karen Hald ( ), g.m. Thomas v. Cappelen ( -1738) 82 C.1. Maren Kirstine von Cappelen ( ), g.m. Magnus Beringskjold ( ) 5

6 3 EFTERSLÆGT AF OLUF HUULEGAARD I Allerslev Kirke, Voldborg Herred finder man som nævnt i indledningen følgende gravminde, der af Nationalmuseet beskrives således. O »Dene Sten til hør welforneme Mand Oluf Lauridtzsøn Hulegaard oc hans Hustrue Maren Jacobs Daater oc deris Arfvinger«. Ølandsk Kalksten, 190 x 118 cm, med Versaler. Langs Kanten to fordybede Rammestreger, Hjørnecirkler med Kerubhoveder, foroven fordybet Cirkelfelt med Jesu monogram, forneden Dødssymboler. Under Korbuen, ifølge Trojel: ved Alterfoden. Maren Jacobsdatter finder vi begravet i Gørlev, hvor hun som enke formodentligt har boet hos sønnen Peder Olufsen Huulegaard. I kirkebogen for Gørlev er det nævnt, at hun var Oluf Huulegaards efterladte enke, og ser man nøje efter, bærer hun flere af Margaretha Olufsdatters børn til dåben i Jystrup Kirke, højst sandsynligt fordi det er hendes børnebørn. Hvem Maren Jacobsdatters forældre var, vides ikke, det er dog værd at notere sig at der i kirken er et andet gravminde 4 : Jacob Andersen, fordum Raadmand i Roeskilde i 39 Aar, død 1672 i hans 86. Aar, 3 Maaneder, 2 Uger og 5 Dage.»Gud give hannem etc.... anno 1685«. Ølandsk Kalksten, 155 x 118cm, med fordybede Versaler. Over Indskriften fordybet Cirkel med Dødningehoved paa Golgathahøj. Ifølge Trojel laa Stenen uden for Kirken, lige for Døren; nu i Skibets Gulv. Oluf Huulegaards forældre har vi et noget mere sikkert bud på, for i kirken findes også følgende gravminde: O Laurits Olufsøn Hulegaard, Kirkeværge til Allersløf Kirke,»boet i sin fæderne Gaard i 12 Aar og levet i godt Ægteskab med sin Hustru i 11 Aar«(seks Børn), død 1. April 1653 i sit 33. Aar, og Hustru Anne Olufsdatter, født i Venterup, død 19. Maj 1654 i sit 35. Aar. Stenen er bekostet af hendes Brødre og Søstre og hører dem og deres Arvinger til samt af hans Broder Oluf Olufsen i Querckebye. Ølandsk Kalksten, 174x86cm, med fordybede Versaler. I Skibets Gulv. Dette betyder at Lauritz Huulegaard og Anne Olufsdatter blev gift ca. 1642, og at Oluf Huulegaard må være født imellem 1642 og 1654, formodentlig som en af de ældste børn, idet han åbenbart har boet på gården efter faderen. Oluf Lauridsen Huulegaard, Han giftede sig med Maren Jacobsdatter, født ca. 1638, død 1718 i Gørlev sogn, Holbæk Amt, begr. 3. nov. Børn: A.1 A.8. 4 Danmarks Kirker, Nationalmuseet, 6

7 3.1 MARGARETHA I Jystrup Kirke findes et gravminde, der i Danmarks Kirker 5 der omhandler 3 små børn, en bror og 2 søstre, alle født i Atterup: Jens Jacobssøn, død 14. Sept. [16]70, 2 Aar gammel, Maren Jacobsdatter, død 11. Okt. 16[7]1, 6 Aar gammel, og Kirstine Jacobsdatter, død 27. Apr. 1680, 5 Uger gammel. Stenen lagt af deres Forældre Jacob Jensøn i Atterup, Herredsfoged i Waltb[o]rigs Herred og hans Hustru Margrete Ollufsdaatter. Fordybet Versaltværskrift. Senere tilføjet med Kursiv:»Disse salige Børns Moder er her under nedsat 24. Apr i hendes Alders 75 Aar«. Kalksten 118x102 cm, tidligere inden for Vaabenhusdøren, nu indsat i Vaabenhusets Væg. Det fremgår her, at Margaretha Olufsdatter var gift med Jacob Jensen, herredsfoged i Voldborg herred, en titel han havde i årene , jf. nedenfor, så gravmindet må være fremstillet i dén periode. Imidlertid er der lidt problemer med oplysningerne. Margaretha er efter stenens oplysninger født i ca. 1656, mens hendes fader, Oluf Huulegaard tidligst er født i 1642, jf. forrige afsnit - hvis altså man kan stole på denne oplysning. Et af børnene er efter det oplyste født i 1665, hvilket også volder problemer i forhold til moderens alder. Nærstuderer vi kirkebogen for Jystrup finder vi imidlertid følgende: 1676: Dom 1. Trin. D. 28 Maji blev Jacob Jensøns lille datter af Atterup til d. h. Daab i Jystrup Kierke. Maren Hulegaards bar barnet. Fadere: Hr. Johan Mejier i Harrested, Oluf Hulegaard, Jens Murermester og Hans Hustru Kirsten af Rorskild. Margrethe Hans Rafns, Mauridz XX i Allersløf, Mette Hr. Hansis i Osted, Johan Jen? paa Schioldenesholm, Søren Ladefoged ibid, Karen Olufsdr af Hulegaard. 1678: Eadem [3. Februarij] Jacob Jensøns lille Søn Jens til den H. Daab. Jens Murermesters Hustrue i Roskillde bar barnet. Fadere Jens Anders: Peder Jens: aff Roskillde. Ole Laurids: Peder Oluffs aff Hulegaar 1681: Fredagen d 23 Septembr bleff Jacob Jensøns lille datter Maren aff Attrup begraffven i Jystrups Kierkegaard. Herudover døbes Jens 7. mar. 1680, Oluf 21. jan. 1683, Kirstine Maria 18. dec og Else 30. dec. 1686, jf. nedenfor. Navnet Kirstine er således også genbrugt. 5 Danmarks Kirker, Nationalmuseet, 7

8 Årstallene på gravmindet er dermed delvist forkert, større sandsynlighed er der nok for at navnene og børnenes alder passer. Pigen uden navn der blev døbt i 1676 er derfor formodentlig Maren, Jens må være død senest 1680, idet navnet genbruges dette år. Kirstine kan godt være født og død i efteråret 1681, selvom begivenhederne ikke er indført i kirkebogen. Hvis vi ser på dåben i 1676 finder vi højst sandsynligt begge sæt bedsteforældre. Maren Huulegaards der bar barnet, må være Maren Jacobsdatter, hun optræder ved flere lejligheder senere, Oluf Lauridsen Huulegaard er med i 1676 og 1678 og ellers ikke, formodentlig fordi han døde på dette tidspunkt. Deres hjem, Huulegaard i Allerslev, lå kun ca.10 km fra Jystrup Kirke og det var heller ikke i datiden en urimelig stor afstand. Jens Murermester og hans hustru Kirsten, der kom helt fra Roskilde, kan meget vel være Jacob Jensens forældre, dette giver også mening, idet hustruen bærer barnet i At de ikke ses senere, kan skyldes at Jens Murermester er identisk med den Jens Pedersøn Muurmester der blev begravet 20. jan i Roskilde Domkirkes Sogn. Der var tradition for at børnene blev opkaldt efter bedsteforældrene, og ser vi på navnene, understøtter det denne teori : Maren (mormor) og 1680: Jens (farfar) : Oluf (morfar) : Kirstine Maria (farmor) Margaretha Olufsdatter Huulegaard døde i degneboligen i Jystrup den 17. april 1731, hvor hendes søn, degnen Jens Lund boede med sin familie. Tiirsdagen d. 24 April blef Margrete Olufsdatter Hullegaard som døde i Degneboligen her i Jydstrup begravet i Jydstrup Familieforholdet fremgår af skiftet efter hende som er beskrevet i skifteprotokollen for Skjoldenæsholm Gods 6, og indeholder værdifuld information om hendes overlevende børn, anno Jens Lund, degn til Jystrup og Waldsøelille 2. Oluf Lund, degn udi Ousted. 3. Mathias Lund, ridefoged paa Schioldenesholm. 4. Kirstine Lund, gift med Andreas Melbye, postmester i Ottense. 5. Else Lund, gift med Hans Helt i Ebberup. 6. Margaretha Lund, gift med Bernt Vildgaard. 7. Maren Lund, gift med Lorentz Fribert paa Sæbye. 6 Skjoldenæsholm gods skifteprotokol, , fol. 234B 8

9 A.2. Margaretha Olufsdatter Huulegaard, født ca. 1656, død 17. apr i degneboligen i Jystrup sogn, begr. 24. apr. i Jystrup Kirke. Hun giftede sig med Jacob Jensen. Jacob Jensen 7, udnævntes 1. aug til Herredsfoged i Voldborg Herred. I henhold til åbent brev af 5. feb nedlægges Voldborg, Sømme og Horns Herreder som selvstændig jurisdiktion og henlægges under Lejre herred. Jacob Jensen bliver udnævnt til herredsfoged herfor samme dag. Den 17. jan udnævnes der en ny herredsfoged. Endvidere birkedommer i Skjoldenæsholm Birk 11. maj , hvor han afløstes af svigersønnen Andreas Melbye 9. I bor familien i Atterup, Jystrup sogn, at dømme ud fra deres børns dåb. I 1691 køber han Asserup Mølle i Glim sogn, Sømme herred. Det oplyses i den forbindelse at han bor i Særløse 10. Børn: B.1 B.7. B.1. Jens Lund, født 1680 i Atterup, Jystrup sogn, døbt 7. mar., Maren Hulegaards bar barnet, død 1744 i Jystrup Sogn, begr. 20. jul. Han blev gift 1. gang med Karen Nielsdatter Hyld, født ca. 1684, død 1733 i Jystrup Sogn, begr. 30. okt. Han blev gift 2. gang 27. jun i Jystrup Kirke med Anna Christina Plum, død ca Jens Lund blev student fra Roskilde 1699 og degn til Jystrup og Valsølille sogn 10. jun Børn: C.1. C.6. Degnen Jens Lund er omtalt med følgende information i værket om sjællandske degne, under Jystrup-Valsølille sogne, Ringsted Herred, Sorø Amt: 12 Jens Jacobsen Lund, f. 1680, Stud. Roskilde 1699, kaldet/beskikket af General-Admiral Ulrik Christian Gyldenløve 10. jun. 1713, begr. 20. jul ; g. 1) Karen Nielsdatter Hyld, f. 1694, begr. 30. okt ) her 27. jun Anne Christine Plum, Søster til Degn P. i Førslev. Skiftet efter Jens Lund og begge hustruer kan findes i Ringsted Herreds Gejstlige skifteprotokol, hvor 5 børn af første ægteskab overlevede begge forældre. Der var ikke efterladte børn efter det andet ægteskab 14. Ved at kombinere oplysningerne fra skifterne, får vi følgende oplysninger om de 5 børn: 1. Margaretha Lund, gift før 1733 med Niels Farsøe, borger i Roskilde i 1733, i 1749 borger og handelsmand i Roskilde 2. Kirstine/Kirsten Marie Lund, gift før 1733 med Jørgen Kastrup 7 Tilnavnet Lund er ikke fundet i samtidige kilder, men i skiftet efter hustruen, har alle børnene dette navn. 8 Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil Gl. Roskilde Amt. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. København, Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil Sorø Amt I. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. København, Bjarne Vestergård, der citerer et skøde fra Sjælland Stifts Degnehistorie, af Anders Pedersen. København Sjælland Stifts Degnehistorie, af Anders Pedersen. København 1899, side Trykfejl. Begravelsen fandt sted i Bemærk at Erik Brejl begår samme trykfejl i hans oversigt over skiftet efter ham. 14 Ringsted Herreds Gejstlige skifteprotokol, , fol. 119 (Karen Nielsdatter Hyld), fol. 333 (Jens Jacobsen Lund) og , fol. 176B (Anne Kirstine Plum). 9

10 3. Elisabeth Birgitta, født ca Mette Lisbeth/Elisabeth Lund, født ca. 1721, boede 1765 på Rørbech 5. Bente Catharine Lund, født ca. 1724, gift ca med Ulric Knudsen Friis, Kongens Mølle, Callundborg. I 1765 var han konstitueret byfoged i Ringsted. C.1. Margaretha Lund, hun blev gift før 1733 med Niels Nielsen Farsøe, født ca. 1683, død 9. mar i Roskilde Domsogn, begr. 13. mar. i Domkirkens Kirkegaard. Niels Nielsen Farsøe var handelsmand i Roskilde. Skiftet efter Niels Nielsen Farsøe i 1754 nævner følgende børn i hans 2. ægteskab med Margaretha Lund Jens Nielsen Farsøe, 23 aar, i lære som tømmermand i København. 2. Frederik Nielsen Farsøe, dreng hos Jacob Brinick i byen. I register til skifteprotokol for Holckenhavn Gods finder vi at tømmermand Jens Nielsen Faersøe, død 1780, var gift med Sara Ejlersdatter Holm i Kogsbølle, Vindinge Sogn, Svendborg Amt, skiftedato 12. nov Jens Nielsen Faersøe døde 15 maj i Vindinge Sogn, 48 år gammel. Han har altså både den rigtige beskæftigelse og alder. Hustruen døde samme sted 16. dec. 1788, 55 år, 22 uger og 3 dage gammel. Ved FT 1787 står hun som husfæster i Kogsbølle og enke efter 1. ægteskab. Hun bor med sin ugifte søster, Barbara Holm, født ca Parret blev viet 1. jun i Vindinge Kirke. I kirkebogen er fundet et enkelt barn: Mette Magrethe, døbt 14. apr Angående broderen, så får parret Friderich Nielsen Farsøe og Karen Pedersdatter en dreng, Niels, døbt 10. maj i Roskilde Domsogn. C.2. Susanne Sophie Lund, født 1711 i Allerslev sogn, døbt 4. mar. Ikke nævnt i skiftet efter moderen i C.3. Kirstine Maria Lund, født 1713 i Langebechs Mølle, Kalvehave sogn, Præstø Amt, døbt 11. jun., død 26. aug på Rørbech, Flødstrup sogn, begr. 30. aug. Hun blev gift 7. mar i sin faders, Jens Lunds stue i Jystrup med Jørgen Kastrup, født i Vester Egede sogn, Præstø Amt, døbt 14. okt., død 1760 i Gislev sogn, Svendborg Amt, begr. 11. sep. Jørgen Kastrup var ridefoged ved jomfruklosterets gods i Roskilde ved vielsen i Senere prokurator i Nyborg og Tranekær Amter samt Svendborg by 18. Birkedommer for Schelenborg Birk fra 15. jun til sin død i Børn 20 : D.1. D Erik Brejl nævner et afkald i forbindelse med Elisabeth Birgittas ægteskab i 1751, som jeg ikke har kunnet finde i skifteprotokollen, men i 1787 bor enken Kirstine Maria Kastrup, født Lund, på Rørbech, hvor hun nævnes som søster til Elisabeth Birgitta Engelsted, født Lund. 16 Skiftet efter Niels Nielsen Farsøe i Roskilde Byfoged skifteprotokol, , fol Fejø slægt historisk database, 18 Danske Prokuratorer , af H. Hjorth-Nielsen. 19 Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler, Registratur over retsbetjente. 20 Skifte efter Jørgen Kastrup: Nyborg-Tranekær Amts skifteprotokol , fol 196B og skifte efter hustruen Kirstine Maria Lund: Nyborg-Tranekær Amts skifteprotokol , fol 296B. 10

11 Skiftet efter Kirstine Marie Lund og Jørgen Kastrup finder vi i Nyborg-Tranekær Amts skifteprotokol i henholdsvis 1760 og De efterlader sig følgende børn: 1. Louise, født ca. 1734, opholder sig på Rørbech i Niels Kastrup, født ca. 1735, Consumtions-Controlleur i Odense i Jacob Kastrup, født ca. 1738, opholder sig på Krumstrup i Jens Kastrup, født ca. 1741, var død i 1788, efterlader sig børn: a. Jørgen Kastrup, født ca. 1776, opholder sig hos Ulrich Kastrup i Nyborg b. Kirstine Marie Kastrup, født ca. 1771, opholder sig i Magtenbølle By i Vissenberg sogn. c. Maren Kastrup, født ca. 1773, opholder sig i Magtenbølle By i Vissenberg sogn. 5. Otto Kastrup, født ca. 1745, ikke nævnt i Ulrich Kastrup, født ca. 1749, i 1788 Guldsmed og borger i Nyborg. 7. Peter Kastrup, født ca. 1750, i 1788 fuldmægtig hos Cancelliraad, By- og herredsfoged Woigt i Randers. 8. Karen Christine, født ca. 1755, ikke nævnt i D.1. Lovisa Kastrup, født 1732 i Jystrup sogn, hjd. 25. dec. Ridefogedens hustru Johanne Cathrine Holm af Schioldenesholm holdt barnet, dbkf. 23. jan i Jystrup Kirke, død 21 ca Lovisa boede i 1787 sammen med sin mor på Rørbech. Levede endnu i 1801 på Rørbech. Ugift. D.2. Niels Juel Kastrup, født nov i Landet, Tåsinge, død 12. aug i Odense, Skt. Knuds Domsogn, begr. 16. aug. Han blev gift 1. gang 30. maj 1761 i Flødstrup Kirke med Ingeborg Petronelle Ebbesen, født ca. 1745, død 1761 i Flødstrup Sogn, begr. 10 jun. Han blev gift 2. gang 23 med Engel Margrethe Mortensdatter Møller, født 1742 i Kerteminde sogn, døbt 28. jul., død 23. okt i Svalebølle, Bøstrup Sogn, begr. 1. nov. Niels Juel Kastrup er nævnt som forpagter af Søbysøgaard i Nørre Søby Sogn i 1762, forpagter af Rugaard, Veflinge Sogn i 1772, i 1776 som prokurator i Fredericia, i 1779 som Consumptions Controleur ved Vejle og Konsumtionsbetjent i Odense i 1782 og 1787, hvor han boede på Nørregade, matr. 341 med sin familie. 30. apr udnævnt til Overtold- og konsumtionsbetjent smst. Børn: E.1 E.10. Engel Margrethe Møllers skifte i 1813 giver oplysninger om deres fælles børn Morten Kastrup, Sømand, er død og efterlader sig en søn a. Niels Peter Kastrup, 17 aar, opholder sig på Needergaard på Langeland. 2. Jørgen Kastrup, 46 aar, forvalter på Nedergaard 3. Andreas Christian Kastrup, løjtnant på tjeneste ved Kalundborg 21 Register til Skifteprotokol for Vindinge-Bjerge-Åsum Herreder Enkekassen, 23 Noteret i FT 1787 Odense, Nørregade, matr Langeland Herreds skifteprotokol, , fol. 134, jf. også Wads sedler 11

12 4. Niels Juel Kastrup, løjtnant, bor i Havnsø på Sjælland 5. Otto Kastrup, fuldmægtig i det Kongelige Rentekammer 6. Peter Kastrup, procurator og forvalter på Bremervold på Lolland 7. Maren K, gift med skolelærer Ahlers i Rosenfeld ved Breetz 8. Birgithe Kirstine Kastrup, gift med fuldmægtig Hansen i Odense E.1. Ingeborg Kastrup, født 1762 på Søbysøgaard, Nørre Søby Sogn, døbt 3. dec., død før Boede hjemme hos forældrene i Odense i E.2. Morten Nielsen Kastrup, født 1764 på Søndergaard, Rørup sogn, døbt 28. nov., død før Han blev gift med Karen Andersdatter Møller. Barn: F.1. F.1. Niels Peter Kastrup, født 24. okt i København, Skt. Nikolaj Sogn, døbt 19. nov. Bor sammen med moderen i København i Er på Nedergaard på Langeland i I 1834 husmand på Langeland. Børn: Ja E.3. Maren Kirstina Kastrup, født 1766 på Søndergaard, Rørup Sogn, døbt 8. jan. E.4. Jørgen Kastrup, født ca I 1813 nævnt som forvalter på Nedergaard. E.5. Andreas Christian Kastrup, født ca Formodentlig identisk med: I 1801 med familie i Gierslev ved Holbæk, i 1834 forpagter på Langeland. E.6. Elisabeth Birgitta, født 1771 i Norup Sogn, døbt 30. jun., død før E.7. Niels Juel Kastrup, født 1772 på Rugaard, Veflinge Sogn, hjd. 7. nov., dbkf. 13. nov. Først ejer af Havnsø Mølle ved Kalundborg, senere forpagter af Haraldslund, Grundfør Sogn og derefter ejer af Wedø, Koed Sogn. Børn: Ja E.8. Otto Kastrup, født 1776 i Fredericia, Michaelis Sogn, døbt 8. jun. Exam. jur. 27. apr Gift E.9. Peter Kastrup, født 1779 i Hielmdrup, Egtved Sogn, døbt 26. jun. 22. apr exam. jur., 1. maj prokurator for alle Over- og Underretter i Lolland og Falster. 14. jun prokurator ved underretterne i Århus Stift. 25 E.10. Elisabeth Birgitte Kastrup, født 1782 i Odense, Skt. Knuds Domsogn, døbt 23. feb. Boede hos moderen i 1801, blev gift 16. okt i Tommerup Sogn, i huset efter kongelig tilladelse, med sagfører Jørgen Hansen, Exam. jur jun Børn: Ja D.3. Jacob Kastrup, født 1739 i Stubberup Sogn, døbt 18. dec., død 1811 i Svendborg, Skt. Nikolaj Sogn, begr. 18. dec. Han blev gift 2. gang med Anna Margaretha Duchhousen, født ca I 1777 nævnes Jacob Kastrup som sergent i Nørre Næraa, Odense, i 1787 Consumtionsbetjent i Svendborg og bor på Skattergade med sin familie opholdende sig på Krumstrup. I 1801 bor han i Svendborg på Møllergade og er gartner og daglejer. Børn: E.1. E Danske Prokuratorer , af H. Hjorth-Nielsen 26 Candidati og Examinati Juris, A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, København

13 E.1 Jørgen Jacobsen Kastrup, født ca Bor i 1787 med sine forældre i Svendborg. E.2 Johan Friderich Ditlev Kastrup, født 1777 i Nørre Næraa Sogn, døbt 11. maj. Bor i 1787 med sine forældre i Svendborg. E.3. Bodil Maria Kastrup, født 1781 i Svendborg, Vor Frue Sogn, døbt 16. dec. Bor i 1787 med sine forældre i Svendborg. I 1845 og 1850 fundet gift med Anders Hansen i Frørup. Børn: Ja E.4. Ulrica Kastrup, født 1784 i Svendborg, Vor Frue Sogn, døbt 31. maj. Bor i 1787 med sine forældre i Svendborg, og 1801 hos sin farbror, Ulrich Kastrup i Nyborg. E.5. Hans Jacob Kastrup, født 1787 i Svendborg, Skt. Nikolaj Sogn, døbt 30. jun., dbkf. 1. jul. Bor i 1787 med sine forældre i Svendborg. E.6. Mads Andreas Kastrup, født 1789 i Svendborg, Vor Frue Sogn, dbkf. 21. maj. I 1845 husmand i Krogsbølle: Børn: Ja D.4. Jens Lund Kastrup, født ca. 1741, død 1783 i Vissenbjerg Sogn, begr. 21. aug. Han blev gift 30 nov i Vissenbjerg Kirke med Malene Hansdatter. Børn: E.1. E.4. E.1. Anna Elisabeth Kastrup, født 1769 i Magtenbølle, Vissenbjerg Sogn, døbt 29. sep., død før E.2. Kirstine Marie Kastrup, født ca I 1788 opholder hun sig i Magtenbølle by i Vissenbjerg sogn. E.3. Maren Kastrup, født 1773 i Vigerslev Sogn, døbt 24. feb. I 1788 opholder hun sig i Magtenbølle by i Vissenbjerg sogn E.4. Jørgen Kastrup, født 1775 i Magtenbølle, Vissenbjerg Sogn, døbt 19. feb., død 3. jul i Nyborg Sogn, begr. 8. jul. Han blev gift 20. okt i Nyborg Sogn, i huset med Magdalene Elisabeth Hunt. I 1788 opholder han sig hos Ulrich Kastrup i Nyborg. I 1801 er han guldsmedesvend samme sted. Borgerskab som guld- og sølvsmed 31. okt Køber 11. jun ejendommen matr. 107b (Kongegade 15). Børn: Flere, bl.a. F.1 F.2. F.1. Carl Kastrup. Født 17. jul 1812 i Nyborg Sogn, dbkf. 16. okt., død Han blev gift 4. jun i Nyborg Kirke med Karen Jensen, født 1808 i Nyborg. Overtager 13. dec ejendommen matr. 107b (Kongegade 15) efter moderen. Borgerskab som guldog sølvsmed 3. dec Ingen børn. F.2. Sophie Magdalene Kastrup, født 8. nov i Nyborg Sogn, døbt. 12. dec. Hun var gift med Johannes Riisberg og boede i Helsingør. Børn: Ja D.5. Otte Kastrup, født 1747 i Nyborg Sogn, døbt 12. jan, blandt fadderne er Monsr. Engelsted, død

14 D.6. Ulrich Kastrup, født 1749 i Nyborg Sogn, døbt 19. dec., død 6. jan 1803 i Nyborg Sogn, begr. 11. jan. Han blev gift med Mette Sophia Wisch, født ca. 1748, død 25. sep i Nyborg Sogn, begr. 2. okt. Blandt fadderne ved Ulrichs dåb er Elisabeth Birgitte Lund, Malthe Engelsted og Jacob Engelsted. Udlært som guld- og sølvsmed hos J.C. Friberg og Ole Jensen i København , svend hos Mathias Winge i Vejle og hos Jens Sørensen enke, Maria, på Nørregade i Nyborg 27, hvor vi finder ham i Borgerskab som guldsmed maj Ingen børn. D.7. Peter Kastrup, født ca. 1750, død 21. jan i Århus, Vor Frue Sogn, begr. 25. jan. Han blev gift 29. jul på Palstrup, Thorning Sogn med Johanne Marie Leth, født 1755 i København, døbt 13. nov. 29, død 1793 i Randers, Skt. Mortens Sogn, begr. 6. maj. Johanne Marie Leth var datter af fyrværker i København Rasmus Leth og Anna Sophie Lund 30. Peter Kastrup var forvalter på Kærsholm ved vielsen i 1777, i 1787 Fuldmægtig hos Cancelliraad, By- og Herredsfoged Woigt i Randers og boede på Dronningborg Slotsplads med familien. Købte 18. maj 1794 Kærsholm Hovedgaard i Thorning Sogn, men solgte det igen 28. jan Børn: E.1. E.7. E.1. Daniel Petersen Kastrup, født 16. aug på Kærsholm, Thorning Sogn, hjd. s.d., død s.d., begr. 21. aug. E.2. Elisabeth Dorethe Kastrup, født 1779 i Levring sogn, hjd. 12. feb., dbkf. 28. mar., død 28. nov i Viborg Domsogn, begr. 5 dec. Hun blev gift 12. jan 1797 i Viborg, Gråbrødre Kirke med Mathias Philip Jæger. Boede hos forældrene i 1787, men hos urmager From i Viborg ved vielsen. Børn: Ja E.3. Mette Elisabeth Kastrup, født 1780 i Levring Sogn, dbkf. 28. maj. Hun blev gift 2. maj 1804 i Århus Domsogn med sognepræst til Højslev, Iver Jensen. Børn: Ja E.4. Steen Kastrup, født 1781 i Mostmølle, Almind Sogn, Viborg Amt, hjd. 7. okt., død 1782 smst., begr. 12. maj. E.5. Christine Marie Kastrup 32, født 1783 i Mostmølle, Almind Sogn, hjd. 15. maj, dbkf. 22. jun. I 1787 boede hun hos forældrene. E.6. Anne Sofie Kastrup, født ca. 1786, død 1786 i Randers, Skt. Mortens Sogn, begr. 24. okt. E.7. Johan Peter Kastrup, født 29. jul i Randers, Skt. Morten Sogn, døbt 31. aug., død 4. mar i Viborg, Gråbrødre Sogn, begr. 10. mar. Var hos urmager From i Viborg ved dødsfaldet. 27 Danske Sølvmærker, Politikens Forlag, København Nyborg Magistrat. Register over Borgerskaber, Finn Holbek, 31 Danske Prokuratorer , af H. Hjorth-Nielsen 32 I kirkebogen er der skrevet Mette Elisabeth. Det antages her at være en skrivefejl, jf. FT

15 D.8. Karen Kirstine Kastrup, født 1754 i Holme, Gislev Sogn, dbkf. 24. mar., baaren af jomfru Lund fra Glorup, død D.9. Maltha Kastrup, født 1755 i Holme, Gislev Sogn, døbt 20. mar., baaren af madame Engelsted fra Glorup, død 1755 i Gislev Sogn, begr. 25. jul. C.4. Elisabeth Birgitte Lund, født 1720 i Jystrup sogn, dåben konfirmeret 28. okt. i Jystrup Kirke, død 1797 på Rørbech, Flødstrup Sogn, begr. 22. feb. Hun blev gift 4. maj 1751 på Glorup i Svindinge Sogn med Maltha Ulric Engelsted, født ca. 1718, død 1762 i Flødstrup Sogn, begr. 10. sep. Ved hendes dåb i 1720: Arendtze, Thomas Hullegaards af Ejgaard i Stedstrup bar barnet. Blandt fadderne var Hans Helt i Ebberup og Kirstine Marie Melbye af Atterup. Maltha Ulric Engelsted var søn af Otto Jacobsen Engelsted og N.N. Otto Jacobsen Engelsted købte i 1728 sammen med provst Claus Vedel Rørbæk i Flødstrup Sogn, provsten solgte i 1731 sin del til Engelsted, der efterlod den til sin søn M.U. Engelsted i 1750, hvis enke i 1786 overlod den til sin søn, justitsraad Otto Engelsted tillige med Risingegaard i samme sogn, der oprindeligt var købt af M. U. Engelsted i Børn: D.1. D.5. Der er en omfattende efterslægt efter Maltha Ulric Engelsted og Elisabeth Birgitte Lund, her angives blot deres børn 34. D.1. Otto Jacob Engelsted, født 1751 på Glorup, Svindinge Sogn, døbt 24. jun. Godsejer, overtog Rørbæk og Risingegaard i Flødstrup sogn i 1786 efter moderen. Børn: Ja. D.2. Jens Engelsted, født 1754 på Glorup, Svindinge Sogn, døbt 22. feb., død 1757 på Rørbech, Flødstrup Sogn, begr. 18. okt. D.3. Jacob Engelsted, født 1756 på Rørbech, Svindinge Sogn, døbt 6. aug. D.4. Jens Engelsted, født 1757 på Rørbech, Flødstrup Sogn, døbt 28. okt. Eskadronchef. Børn: Ja D.5. Niels Engelsted, født 27. jun på Rørbech, Flødstrup Sogn, døbt 9. jul., død 17. apr på Ølundgaard, Skeby Sogn, begr. 22. apr. på Otterup Kirkegaard. Han blev gift 6. jun i Frederiksborg Slotskirke med Cornelia Maria Abel, født 1762 i Frederiksborg Slotssogn, døbt 4. aug., død 3. sep i Odense, Skt. Hans sogn, begr. 10. sep. Niels var en dansk officer og blev 1812 udnævnt til oberst og regimentschef for jyske lette dragoner. Han blev hædret med ridderkorset og i begyndelsen af 1814 med kommandørkorset. Fik afsked 1. feb med generalmajors karakter. Han købte i 1799 avlsgaarden Ølundgaard på Fyn i Hustruen Cornelia Maria Abel var datter af købmand og gæstgiver i Hillerød, Jacob Abel 35. Børn: Ja. 33 J.P. Trap. Kongeriget Danmark, 3. udgave. 34 Se f.eks. Per Engelsted Jonasens hjemmeside: 35 Dansk Biografisk Lexikon, udgivet af C.F. Bricka, København

16 C.5. Mette Lisbeth Lund, født 1723 i Jystrup sogn, hjemmedøbt 27. mar., dåben konfirmeret 5. apr. i Jystrup Kirke. Blandt fadderne var Ane Margrete Melby af Atterup og ridefoged Mathias Lund af Schioldenesholm. I 1765 boede hun på Rørbech. C.6. Bente Cathrine Lund, født 1725 i Jystrup sogn, hjemmedøbt 10. jun, dåb konfirmeret 18. jun. i Jystrup Kirke, død 1749 i Kongens Mølle, Avnsø Sogn, begr. 23 apr. Hun blev 3. okt i Jystrup Kirke gift med Ulric Knudsen Friis, født 6. jun i Glostrup Sogn, hjd. s.d., dbkf. 19. jun., død aug i Ringsted Sogn, begr. 28. aug. Ulric Knudsen Friis var søn af sognepræst i Glostrup Knud Arild Friis og Johanne Helt og var 1745 og 59 fuldmægtig ved Holbæk Amtstue og boede 1748 og 49 på Kongens Mølle i Avnsø. Kaldes 1760 og 62 privilegeret Gæstgiver i Ringsted, 1765 og 66 konstitueret byfoged der og 30. Jan virkelig byfoged, marts s.å. exam. jur. 37 B.2. Oluf Lund, født 1683 i Attrup, Jystrup sogn, døbt 21. jan. Maren Hulegaards bar barnet, blandt fadderne er Peder Olsøn i Hulegaard. Død 6. jun på Ledreborg i Allerslev sogn, begr. 9. jun. i Allerslev Kirke, i våbenhuset. Han giftede sig 6. jun med Anne Bertelsdatter, begr. 18. nov i Allerslev Kirke, i våbenhuset. Oluf Lund var student fra Roskilde 1702, kaldet af Kaptain Henrich Finche til Ledreborg som degn til Ousted og Allerslev sogne i opgav han sin Løn til 72 Rd. 38 Børn: C.1 C.13. I 52 år udførte han sit Embede uden Klage, men i 1757 stævnedes han for provsteret af sognepræst Trojel, både for opsætsighed og ringeagtelse mod præsten og for, at han ikke ved bryllupper og lignende ville ombære kollektbogen og fattigbøssen, samt endvidere for, at han ikke nøjagtig indførte forlovelser, vielser, fødte og døde i ministerialbogen, hvori præsten havde fundet over 100 fejl. Han måtte skriftelig for retten forpligte sig til at adlyde præsten, betale 5 Rd. i bøde og holde vikar. 39 Skiftet efter Oluf Lund i 1767 giver oplysninger om børn og børnebørn 40 : 1. Bertel Lund, Capellan pro persona ved Reersløf menighed, død, efterlader 7 børn, hvoraf 2 sønner og 5 døtre: a. Svend b. Ole c. Chatrine d. Dorthe e. Anne Lene 41 f. Druide g. Christiane 2. Ebbe i København 36 Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil Sorø Amt I. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. København, Candidati og Examinati Juris, A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, København Sjælland Stifts Degnehistorie, af Anders Pedersen. København 1899, side Sjælland Stifts Degnehistorie, af Anders Pedersen. København 1899, side Voldborg herred Gejstlig skifteprotokol , fol En gennemgang af kirkebogen for Reerslev afslører at der i virkeligheden var tale om 2 børn, dvs. 8 børn var i live i

17 3. Margrethe, gift med skoleholder Otte Jensen i Høibye 4. Birgitte, sal. Rasmus Jørgensens enke, forhen vært i Giefninge Kroe 5. Druide, enke efter Sal. hr. Jielstrup, sognepræst for Reerslef. 6. Lene, nævnt i ægteskab med Sal. Hans Christian Holst i Ousted Sogn, begge døde, efterlagt 2 børn a. Ole b. Giertrud Endvidere fremgår det at Oluf Lund afgik ved døden på Ledreborg hos gartneren Gotlob Gørlt, hvis hustru var datterdatter af Oluf Lund. C.1. Jacob Lund, født 1708 i Allerslev sogn, døbt 29. jun. Ikke nævnt i skiftet efter faderen i C.2. Bertel Lund, født 1709 i Allerslev sogn, døbt 10. okt., død 1709 i Allerslev sogn, begr. 27. dec. C.3. Bertel Lund, født 1711 i Allerslev sogn, døbt 3. jan. død 13. apr i Reerslev sogn, Tune Herred, begr. 21. apr. Han blev gift senest 1737 med Maria Lynge 42. Bertel Lund var Capellan pro persona til Reerslev og Vindinge menigheder i Tune Herred fra Maria Lynge var datter af sognepræst i Ørsted og Daastrup Sogne, Ramsø Herred, Svend Villumsen Lynge. 44 Børn: D.1. D.10. D.1. Svend Lund D.2. Ole Lund D.3. Chatrine Lund D.4. Dorthe Lund D.5. Anna Lund, født 1744 i Reerslev sogn, døbt 13. sep. Blandt fadderne var Revisor Jacob Lund og Ebbe Lund. D.6. Drude Birgitte Lund, født 1745 i Reerslev sogn, døbt 5. sep., død 1745, begr. 10. okt. Blandt fadderne var Ole Lund fra Ousted. D.7. Drude Birgite Lund, født 1746 i Reerslev sogn, døbt 18. dec., død senest Blandt fadderne Margrethe og Lene Lund. D.8. Leene Margrethe Lund, født 1748 i Reerslev sogn, døbt s.å. Baaren af sin faster Margrethe Lund. D.9. Drude Birgithe Lund, født 1749 i Reerslev sogn, døbt 10. jul. Blandt fadderne Lene Lund. 42 Også: Lyngh. 43 Tune herred Gejstlig skifteprotokol , fol. 397B. 44 Jf Skiftet efter Svend Villumsen Lynge i 1737 i Ramsø Herreds gejstlige skifteprotokol, , fol

18 D.10. Christiana Sophia Lund, født 1750 i Reerslev sogn, døbt 6. sep. C.4. Margrethe Lund, født 1712 i Allerslev sogn, døbt 13. sep. Levede endnu i 1787 Hun blev gift 29. apr i Ousted kirke med skoleholder i Højby, Rorup sogn Otto Jensen Hørsand, født ca. 1711, død okt i Rorup sogn, begr. 1. nov. Børn: D.1. D.1. Anne Birgitta Hørsand, født 1751 i Rorup sogn, døbt 24. jan. Blandt fadderne var Ole Lund, Degn i Ousted og Holst, kromand. Hun blev gift 23. okt i Rorup Kirke med enkemand og studiosus Friderich Christian Bille, født ca I 1801 bor parret i Kornerup By og sogn, Sømme Herred, hvor manden er skoleholder. I 1787 boede han med sin forrige hustru, Marie Christiane Henriette Otzen, i Bromme sogn, Sorø Amt, hvor han også var skoleholder. C.5. Birgitte Lund, født 1713 i Allerslev sogn, døbt 30. nov. Hun blev gift med Rasmus Jørgensen, Gevninge, der døde før Formodentlig død i Gevninge Sogn 1754, begr. 21. apr. Barn: D.1 D.1. Anna Kirstine Rasmusdatter, født 1743 i Gevninge Sogn, døbt 5. maj. Degnekonen af Ousted, mad. Lund bar det. Hun blev gift med Gottlob Gørlt, født ca. 1730, død 1797 i Allerslev Sogn, begr. 25. maj. I 1787 bor Gottlob Gørlt i Dillinge Mølle i Allerslev sogn, hvor han er møller og gartner ved Ledreborg, med sin hustru, begge i 1. ægteskab, og 5 børn. I 1801 bor hustruen hos datteren Birgitta og hendes familie. Børn: E.1. E.10. E.1. Christian Gørlt, født 1765 i Allerslev Sogn, døbt 13. jan., død 1769 smst., begr. 10. nov. E.2. Christiane Caroline Gørlt, født 1766 i Allerslev Sogn, døbt 20. jul. Hun blev 29 okt gift i Allerslev Kirke med sognedegn til Rorup og Glim, Johannes Giessing, søn af kantor Christopher Giessing og hustru Anne Birgitte Saabye, født 1761 i Roskilde Domsogn, døbt 24. jun., død 7. jun i Roskilde Domsogn, begr. 11. jun. Børn: F.1. F.8. Johannes Gjessing blev 1784 degn i Rorup og Glim sogn, kaldet til Ousted og Allerslev i 1790, afskediget ca I 1787 bor parret i Glim Sogn med 2 børn. I 1801 bor parret med 5 børn i Allerslev Sogn. Johannes Gjessing er i 1801 nævnt som degn og skoleholder. F.1. Ane Kirstine Gotlobine Giessing, født 23. jul i Glim Sogn, dbkf. 31. jul. Bor i 1787 og 1801 hos forældrene. Der blev 10. jul i Roskilde, Skt. Ibs Sogn lyst til ægteskab mellem hende og væver Niels Krøyer Vidnerne ved hjemmedåben var barnets fader og moder og mormoder, msr. Gørlts hustru fra Ledreborg og farmoder kantor Giessings hustru fra Roskilde. Fadderne ved dåbens konfirmation var kantor Giessing fra Roskilde, msr. Gørlt fra Ledreborg, msr. 45 Jf. skiftet efter Otto Jensen Hørsand, Ramsø herred Gejstlig skifteprotokol , fol. 422B. 46 Sjælland Stifts Degnehistorie, af Anders Pedersen. København

19 Hager gartner ved Skioldenesholm. Barnet blev frembåren af madame Gørlt fra Ledreborg og jfr. Marie Beate Giessing stod for. I 1840 bor hun sammen med sin mand, spisevært Niels Henriksen, født ca og deres 2 børn, Lise Henrichsen, født ca og Anne Marie Henrichsen, født ca. 1828, på Skomagergade i Roskilde. F.2. Christopher Giessing, født 24. jan i Glim Sogn, hjd. 28. jan., dbkf. 2. feb. Bor i 1787 og 1801 hos forældrene. F.3. Christian Gørlt Giessing, født 1789 i Glim Sogn, døbt 28. jun., død 1790 i Allerslev Sogn, begr. 4. jul. F.4. Charlotte Henriette Elisabeth Giessing, født 1791 i Allerslev Sogn, døbt 27. jan. Bor i 1801 hos forældrene. F.5. Christiane Beate Giessing, født 1793 i Allerslev Sogn, døbt 17. feb. Ikke nævnt i 1801 hos forældrene, men som antaget barn i en anden familie i Allerslev. Hun blev gift 10. apr i Allerslev Kirke med Philip Johan Andreas Leve. Johan Leve er murermester og enkemand i 1845 i Roskilde. F.6. Christian Gottlob Gørlt Giessing, født 1795 i Allerslev Sogn, døbt 15. mar. Ikke nævnt i 1801 hos forældrene. F.7. Ole Lund Giessing, født 1797 i Allerslev Sogn, døbt 9. apr. Bor i 1801 hos forældrene. I 1850 bor han på Gråbrødretorv 99 og 100 i København, Frimands kvarter med sin hustru. Han er plattenslagermester og afskediget fra brandkorpset. F.8. Hans Giessing, født 1799 i Allerslev Sogn, døbt 21. apr. Bor i 1801 hos forældrene. I 1860 boelsmand i Gerlev sogn, hvor han bor med sin familie. E.3. Frederikke Juliane Gørlt, født 1768 i Allerslev Sogn, døbt 2. apr., død 1770 smst., begr. 25. jan. E.4. Christian Gørlt, født 1769 i Allerslev Sogn, døbt 1. jan , død 1772 smst., begr. 23. okt. E.5. Regina Gørlt, født 1772 i Allerslev Sogn, døbt 10. feb. Nævnt i 1789 ved nevøen, Christian Gørlt Giessings dåb. E.6. Anna Gørlt, født 1774 i Allerslev Sogn, døbt 27. jan. Hun blev gift 13. apr i Allerslev Kirke med sognedegn for Skullelev og Selsø, Hans Larsen Houg, født ca Børn: F.1. F.2. Hans Larsen Houg blev student fra Christiania i 1778, i perioden var han degn til skuldelev og Selsø sogne. 47 I 1801 bor parret i Skuldelev med 2 børn. Han er kirkesanger og skoleholder. 47 Sjælland Stifts Degnehistorie, af Anders Pedersen. København

20 F.1. Gotlob Gørlt Houg, født 1795 i Skuldelev Sogn, hjd. 10. aug. I 1860 var han godsforvalter på Gavnø og boede i Vejlø sogn med sin familie. F.2. Laura Martha Christine Houg, født 1799 i Skuldelev, hjd. 16. feb. Hun blev gift 26. feb i Skuldelev Kirke med kirkesanger og skolelærer i Skuldelev, Andreas Pedersen E.7. Frederikke Juliane Gørlt, født 1776 i Allerslev Sogn, døbt 6. jan., død 10. feb Hun blev gift 9. dec i Allerslev Kirke med sognepræst til Orø, Tellev Børresen, født 1753 i Herefoss, Norge 49, død 15. jun i Orø Sogn, begr. 21. jun. Børn: F.1. F.5. Tellev Børresen blev student fra Christianssand 1778, cand. theol. 7. maj og sognepræst til Orø 17. sep til sin død i I 1801 bor familien på Orø med 3 børn fra hans 1. ægteskab og ét fælles barn, i 1834 med 2 fælles børn. F.1. Christian Ludvig Børresen, født 25. jan i Orø Sogn, dbkf. 15. mar. Sognepræst. F.2. Juliane Lovise Christine Børresen, født 10. maj i Orø Sogn, hjd. s.d. F.3. Gotlob Gørlt Børresen, født 10. maj 1806 i Orø Sogn, hjd. 11. maj, dbkf. 8. jun. Student 1830 fra Sorø Akademi. 50 I 1840 og 1845 nævnt som theologisk kandidat og huslærer i Ålborg. I 1880 bor han i Helsingør som pensionist og fhv. overlærer ved friskolen. Ugift. F.4. Anne Ingeborg Børresen, født 11. mar i Orø Sogn, hjd. 10. apr. F.5. Birgithe Martine Børresen, født 15. okt i Orø Sogn, døbt. 18. okt. E.8. Birgitta Gørlt, født 1778 i Allerslev Sogn, døbt 12. apr. Hun blev gift 28. apr i København, Hof- og Slotskirkens Sogn med Peder Hald, se denne. E.9. Ane Marie Gørlt, født 1780 i Allerslev Sogn, døbt 10. aug., død 1781 smst., begr. 21. jan E.10. Ane Marie Gørlt, født 1783 i Allerslev Sogn, døbt 21. jun. Boede i 1801 hos søsteren Birgitta og hendes familie. Død efter Hun var gift med fyrbøder ved de Kgl. Palaier, Peter Jensen, født 18. jun København, Trinitatis, død 16. jan I 1845 bor enken på Fiolstræde med 3 døtre. Børn: F.1. F.5. F.1. Petrine Kirstine Fredericke Jensen, født 12. maj 1806 i København, Hof og Slotskirkens Sogn, døbt 12. jun. Ugift og bor hos moderen i Bor samme sted i 1860 med 2 søskende og en niece 48 Richter, 100 års Dødsfald i Danmark ( ). 49 Wibergs Præstehistorie, 50 Fortegnelse over studenterne fra 1830 de ere examinerede ved Universitetet og Sorø Academi, København Enkekassen, 20

21 F.2. Maria Dorothea Emilie Jensen, født 21. dec i København, Hof og Slotskirkens Sogn, døbt 6. apr Ugift og bor hos moderen i Bor samme sted i 1860 med 2 søskende og en niece. F.3. Caroline Regine Louise Jensen, født 26. jun i København, Hof og Slotskirkens Sogn, døbt 9. aug. Ugift og bor hos moderen i Hun blev gift med Carl Wilhelm Emil Rasmussen og 6. jul får de datteren Anna Maria Rasmussen i Skibby, der som 12 årig bor hos sine ugifte mostre på Fiolstræde i København. F.4. Emma Charlotte Wilhelmine Jensen, født 16. jun i København, Hof og Slotskirkens Sogn, døbt 11. aug. Ugift og bor sammen med 2 søskende i 1860 på Fiolstræde. F.5. Gregers Christian Jensen, født 17. feb i København, Hof og Slotskirkens Sogn, døbt 2. maj. C.6. Drude Lund, født 1715 i Allerslev sogn, døbt 25. feb., død 14. aug i København, Trinitatis Sogn, begr. 18. aug. Hun blev gift 23. jul i Ousted Kirke med sognepræst i Reerslev sogn, Tune Herred Jacob Hansen Jelstrup, født ca. 1677, død 1756 i Reerslev sogn, begr. 15. mar. under kirkegulvet. Jacob Jelstrup var sognepræst her siden Han var søn af sognepræst i Jelstrup, Hans Pedersen Saltum 52. Børn: D.1. D.3. I 1771 boede Drude Lund med 2 børn i København, Klædebo kvarter, i 1787 med datteren Anna Ingeborg i Studiestræde 67 og på Landemærket 114 ved dødsfaldet i Jacob Hansen Jelstrup var gift 1. gang med Ingeborg Lauritsdatter Vandel. Deres efterslægt er beskrevet i bogen om slægten Jelstrup, der imidlertid intet indeholder om hans børn med Drude Lund 53. D.1. Anna Ingeborg Jelstrup, født 1740 i Reerslev sogn, hjemmedøbt 8. nov. Boede i 1787 i København, Studiestræde 67 med moderen. Ugift D.2. Ole Jelstrup, født 1744 i Reerslev sogn, hjemmedøbt 7. jan., død 1744, begr. 26. jan. D.3. Ole Jelstrup, født 1751 i Reerslev sogn, døbt 24. okt., død 22. april 1806 i Skælskør 54. Han var gift med Sophie H. Walling 55, født ca. 1760, død apr Ole Jelstrup er nævnt som foged i og bor i Eidsberg, Norge, han udnævnes 23. mar til told- og konsumtionsinspektør i Skælskør. I 1801 boede familien med deres 2 børn i Skælskør på Ahlgaden. Børn: E.1. E Nygaards Sedler. 53 Stamtavle over Slægten Jelstrup, udarbejdet af J. Vahl, København, De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender ( ), 28. april Sammenhæng udelukkende på baggrund af navn og alder. Begravelsen er ikke i kirkebogen for Skælskør. 55 Også: Wallich. 56 Richter, 100 års Dødsfald i Danmark ( ). 21

22 E.1. Regine Jelstrup, født 1785 i Eidsberg, Østfold, Norge, døbt 21. aug., konf. 31. mar i Skælskør. Bor i 1801 med forældrene smst. E.2 Anne Ingeborg Jelstrup, født 1786 I Eidsberg, Østfold, Norge, døbt 7. aug., konf. 12. apr i Skælskør, død 3. apr i Hillerød, Frederiksborg Slotssogn, begr. 10. apr. I 1860 bor hun i Bregninge Sogn ved Holbæk. Ugift C.7. Lene Lund, født 1716 i Allerslev sogn, døbt 3. apr., død 5. nov i Ousted sogn. Hun blev gift 18. apr i Ousted Kirke med kromand Hans Christian Holst. Børn: D.1. D.2. D.1. Gjertrud Holst, født 1749 i Ousted sogn. D.2. Ole Henrik Holst, født 1751 i Ousted sogn. C.8. Ebbe Lund, født 1717 i Allerslev sogn, døbt 10. jun. I 1751 omtalt som købmand i København 57. C.9. Hans Lund, født 1718 i Ousted sogn, døbt 7. jul. Ikke nævnt i skiftet efter faderen i C.10. Poul Lund, født 1719 i Ousted sogn, døbt 10. aug. Ikke nævnt i skiftet efter faderen i C.11. Ingeborg Kirstine Lund, født 1720 i Ousted sogn, døbt 12. dec. Ikke nævnt i skiftet efter faderen i C.12. Johan Lund, født 1722 i Ousted sogn, døbt 8. dec. Ikke nævnt i skiftet efter faderen i C.13. Benoni Lund, født 1725 i Ousted sogn, døbt 16. aug., død 1741 i Ousted sogn, begr. 23. mar. B.3. Mathias Lund, 1731: Ridefoged paa Schioldenesholm. B.4. Kirstine Maria Lund, født 1684 i Attrup, Jystrup sogn, døbt 18. dec., død 1739 i Odense, Skt. Knuds Domsogn, begr. 17. apr. Blandt fadderne ved hendes dåb var Peder Olsøn og Druide Olsdatter i Hulegaard. Hun blev gift med Andreas Melbye, født 2. feb i Melby ved Bogense 58, død 1749 i Odense, Skt. Knuds Domsogn, begr. 19. maj. Andreas Melby var birkedommer i Skjoldenæsholm Birk , efterfølgeren udnævnt 30. nov. s.å. 59. Fik 23. jun ekspektance på postmesterembedet i Odense mod at betale 200 Rdl. til generalpostkassen, postmester her fra 1. okt Børn: C.1. C Jf. skiftet efter Bertel Lund, Tune herred Gejstlig skifteprotokol , fol. 397B 58 Stamtavle over familien Melby, af Carl Chr. Melby, Kjøbenhavn Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil Sorø Amt I. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. København, 1972, side Toke Nørby, DDPE Den danske postetat (1983), forlaget Nørbyhus

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1 Mand Isaach Andersen 1 Født Omkr 1691 2 Død Før 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Begravet 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Ægteskab 19 Okt. 1727 Bederslev, Skam, Odense 3 Anden ægtefælle Karen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn 30 apr 2006 Side 1 LAURITS Peter Jensen Født 12 mar 1872 #4 Gift 28 apr 1905 Højby Sogn Død 2 dec 1946 Smedelundsgade udfor 40,Holbæk,Tv.Mer.so JENS Hansen (Se side 2) Født 30 jan 1828 #8 Kirke Hyllinge,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere