SOGNENE GYLLING OG ALRØ SEPTEMBER NOVEMBER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENE GYLLING OG ALRØ SEPTEMBER NOVEMBER 2016"

Transkript

1 SOGNENE GYLLING OG ALRØ SEPTEMBER NOVEMBER 2016

2 KRONIK En oplevelsesdag med minikonfirmander Som en del af mit arbejde i Gylling menighedsråd er det blevet en tradition, at jeg deltager i undervisningen af minikonfirmander. Det er en rigtig god oplevelse at følge tredje klasse uden for skoletiden. Børnene suger al den viden til sig, de formår. De er søde, glade og positive. I år havde vi fået den nye Påskedug på gulvet i kirken. Det gav meget snak og tror jeg en rigtig god forståelse for påskens budskab, som den lange dug illustrerer. Vi var en tur i Viborg Domkirke. En lidt lille bus gjorde køreturen til en udfordring for nogle af børnene. Der var ubehag og opkast. Men overraskelsen over at se den store kirke var ikke mindre end de tidligere år. Vi har de tre gange, jeg har været med haft en sød ung pige til at fortælle om malerierne i kirken. Alle lytter! Efterfølgende bliver man delt i grupper og udstyret med en ipad i hver gruppe. Børnene skal så svare på spørgsmål, der henviser til billederne i kirken. Der er point for rigtige svar. Børnene går højt op i det, og alle får en god snak. Tilbage hos Marianne i præstegården ser vi filmen Manden fra Mammagao og spiser hjemmebagte boller. I år var vi som afslutning hos Dorte Bent i Ørting, for at lave glasophæng om påsken. Det var fantastisk at se, som børnene arbejdede koncentreret med deres værk. Resultatet har I måske set i Gylling Kirke ellers kan de ses på kirkens hjemmeside under nyheder minikonfirmander Arbejdet er udført ganske AKKURAT! Jeg siger tak, fordi jeg må være en del af denne oplevelse. Mari-Ann K. Stensgård, suppleant i Gylling Menighedsråd. Studiekreds efterår/vinter Forræderen Judas, fornægteren Peter og tvivleren Thomas. Hvad fortælles der om dem i Det Nye Testamente og i andre gamle skrifter blandt andet i det såkaldte Judasevangelium, der blev fundet for ikke mange år siden? Studiekredsen samles hos Inge og Helge Kjær Nielsen, Alrøvej 118, Amstrup. Alle er meget velkomne. Den nye sæson i studiekredsen indledes torsdag den 27. oktober 2016, kl , med følgende emne: Der bliver to sessioner efter jul. De vil blive omtalt i det næste kirkeblad.

3 ARRANGEMENTER Åben Kor-workshop onsdag den 14. september 2016 kl i Gylling Kirke Gylling og Alrø Kirker inviterer ALLE sangglade til ÅBEN KOR-WORKSHOP med sangskriver og korinstruktør Morten Kjær Vi håber at se både brusebadssangere og mere rutinerede korister ved dette hyggelige, musikalske arrangement. Målet er at have en hyggelig, musikalsk sangaften, hvor der samtidig forberedes 3 enkle rytmiske korsatser til brug i forbindelse med høstgudstjenesterne på Alrø og i Gylling. Tilmelding sker ved at sende en mail til Sognepræst Marianne Lyst senest d. 1. september Workshoppen er gratis! Høstgudstjeneste Alrø Kirke den 18. september 2016 kl Morten Kjær m. kor fra Åben kor-workshop deltager. Efter gudstjenesten er der høstsuppe i forsamlingshuset. Høstgudstjeneste Gylling den 25. september 2016 kl Morten Kjær m. kor fra Åben kor-workshop deltager. Traditionen tro beder vi dig om at medbringe dit overskud af blomster, frugt syltetøj eller andet. Efter gudstjenesten er der et mindre høst mål - tid i kirken og auktion over de medbragte sager. Allehelgensgudstjenester den 6. november 2016 Alrø Kirke kl Gylling Kirke kl Allehelgens søndag er den søndag i kirkeåret, hvor vi mindes vore døde. Vi holder i begge kirker en andagt, hvor navnene på dem, der er døde i årets løb, bliver læst højt. I salmer og ord vil vi tænke på vore døde, og på alt det, de har betydet for os. Adventsarrangement for hele familien 1. søndag i advent den 27. november 2016 Vi begynder i Gylling Kirke kl. 11 med en børnevenlig gudstjeneste. Detaljeret program for dagen kommer senere. Koncert den 2. oktober 2016 i Gylling Halfdan, Morten og mig en tour de force gennem livet, fra vugge til grav med duoen Gorm Bull og Palle Hjorth. En poetisk rejse fremført af to musikanter med noget på hjerte.

4 Kirkehøjskole 2016/17 ARRANGEMENTER Den fælles kirkehøjskole for alle sognene i Odder Provsti er klar til at tage hul på en ny sæson og et nyt program. Det overordnede tema er LUTHER, LOVSANG og LITTERATUR. Endeligt, mere udførligt program vil blive lagt frem i kirkerne i september måned, men sæt allerede nu X følgende datoer: Lørdag den 5. november 2016 Saksild kirke og konfirmandstue: Martin Schwarz Lausten, professor emer., dr. theol.: Hvad ville Luther egentlig? Søren Voigt Juhl, cand.theol. og fløjtenist: Musikalsk billedfortælling om Martin Luther. Lørdag den 21. januar 2017 Torrild kirke og forsamlingshus: Jørgen Kjærgaard, lektor, cand.theol., stiftskonsulent i hymnologi og liturgi: Hvorfor synger vi i kirken? Mads Djernes, organist og sognepræst: Salmen i det 21. århundrede. Lørdag den 25. februar 2017 Ørting kirke og sognehus: Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie og sognepræst: Kontrapunkt om arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen. Benny Grey Schuster, lektor, cand.theol.: Shakespeares sidste skuespil: Dramatiseret forsoning? Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er den samme, hvad enten man deltager i ét eller i alle 6 foredrag. Der betales kontant ved første fremmøde. Prisen inkluderer kaffe i pausen. Tilmelding skal ske til egen sognepræst, senest tirsdag den 4. oktober. Andagt og sangeftermiddag på Bronzealdervej Andagt i fælleshuset kl den 1. og 3. torsdag i hver måned. Sangeftermiddage Ønsk en sang i Hus 10 Kl torsdagene den 29. september, 27. oktober, 24. november. Alle er meget velkomne til at deltage. Af hensyn til kaffebordet og transport bedes ikke beboere tilmelde sig senest to dage før til Marianne Lyst tlf Eller pr. mail:

5 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA Interview med medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer Tove Sloth Lave, kirketjener Alrø Kirke Du er ny kirketjener, men har været en del af Alrø Kirkes Menighedsråd i 12 år. Din opgave var at være kirkeværge altså at tage vare på kirken, kirke gården og præstegården det sidste i samarbejde med Gylling Kirkes Menighedsråd. Det er et stort skift. Hvad fik dig til at ønske at være kirketjener? I de 2 sidste perioder i menighedsrådet har jeg haft kirkeværgefunktionen, og derfor fået indblik i personalets forskellige arbejdsopgaver. Indtil for nylig, var stillingen som graver og kirketjener varetaget af en enkelt person, Menighedsrådet har her i foråret fået en ny løsning på graverfunktionen og manglede at få kirketjenerstillingen besat. Arbejdet som kirketjener er alsidig og giver glæde. At være en lille brik i samarbejdet med ansatte og menighedsråd i en omskiftelig tid med omstrukturering og nye former for samarbejde kan blive interessant og lærerigt. Hvad er dine opgaver? Mine opgaver er alsidige. Lige fra at rengøre kirken og toilet, passe på kirkesølvet, sørge for pyntning af kirken til fest og til gudstjenester, bestille blomster, sætte de rigtige salmenumre på tavlen, programmere ringningen og varme og i særlige tilfælde ringe med den lille klokke manuelt, se om teleslynge og højtaler fungerer og sætte kirkesølvet frem, så det er klar til brug. Kirketjeneren deltager også i de forskellige arrangementer i kirke og forsamlingshus, når kirken bruger dette. Kan du fortælle, hvad der specielt begejstrer dig ved opgaverne? Der kommer en del forskellige foreninger og turister, som ønsker at høre om kirkens historie og om Alrø og det er dejlig at dele den viden, jeg har med andre og få en dialog og ofte får jeg noget nyt, som jeg så kan dele videre. Det er også givende at tale med de forskellige personer, som skal have kirken pyntet feks. til bryllup, aftale og evt. rådgive om blomstervalg. Hvor henter du inspiration? Selve kirken og dens omgivelser ja hele naturen her på Alrø er jo inspirerende, og samarbejdet med ansatte ved kirken og i Gylling Kirke og menighedsrådet her og i Gylling er spændende. Alle har været en god støtte og hjælp for, at jeg skulle finde min plads i mit arbejde. Du er jo et kendt ansigt på øen og pludselig ser vi dig i en helt anden rolle. Hvordan oplever du reaktionerne? Jeg har fået positive kommentarer, ingen har over for mig været negative. Jeg føler mig ikke som mere kendt end andre, for når vi bor på en lille ø, kender vi jo alle hinanden, og det er i grunden slet ikke så galt, men den dag glæden ved arbejdet er væk, er det tid at holde. Har du specielle ønsker for fremtiden og kirken? Kirkens fremtid står over for store forandringer i de kommende år, både sognenes struktur og ansattes arbejdsforhold, hvor man arbejder i team. Mine ønsker for kirkens liv er: at sognets beboere forstår vigtigheden af at være aktiv i livet omkring kirken. Menighedsrådene har en stor indflydelse på udviklingen, så det man kan gøre er at bakke op om menighedsrådene og give sin mening til kende over for medlemmerne, og overveje om man selv skal være en del af rådet og være med til at præge fremtiden.

6 MENIGHEDSRÅDET Personalenyt ved Alrø Kirke Alrø Menighedsråd har ansat graverteamet ved Ørting-Falling Kirker som gravere ved Alrø Kirke. Alle henvendelser vedrørende kirkegården skal i fremtiden rettes hertil. Som ny kirketjener ved Alrø Kirke er ansat Tove Sloth Lave. Alrø Menighedsrådsvalg Der afholdes orienterings og opstillingsmøde for begge sogne onsdag den 13. september 2016 kl i Alrø Forsamlingshus. Læs mere om menighedsrådsvalget i Odder Avis, på kirkernes hjemmeside samt Facebook. Kirkens Venner Gylling & Alrø Kirker I forbindelse med sammenlægningen af de to menighedsråd fra december 2016 vil der blive behov for ekstra hænder ved flere lejligheder. Vi søger frivillige både kvinder og mænd, der er klar til at give en hånd med, når det kniber. Vi ønsker at etablere et korps, der sikrer, at arrangementer afvikles så enkelt som muligt. Melder du dig som frivillig i Kirkens Venner, bestemmer du i høj grad selv i hvilket omfang og med hvilken indsats, du vil deltage. Alt sker i samarbejde med det nye menighedsråd. Nogle af de opgaver vi foreløbig kan forestille os, der bliver brug for hjælp til kan f.eks. være: Kirkekaffe. Ved større arrangementer kan det være opstilling af borde, borddækning, blomster til borde. Efter arrangementer skal der ryddes op. Det behøver ikke være samme hold, som startede. Skænke vin mm ved koncerter i kirken. Fotografering til kirkeblad, Facebook og hjemmeside i forbindelse med aktiviteter (dette kræver ikke særlige forudsætninger, da enhver smartphone kan indstilles til høj kvalitet). Bidrag til kirkeblad og hjemmeside i form af tekst og billeder. Og meget meget mere. Menighedsrådets behov for indsats koordineres af en repræsentant for Kirkens Venner. Jo flere vi er des bedre. Vi står til rådighed med oplysninger og håber, der er mange, der har lyst og interesse i at deltage. Henvendelse Annette Præstegaard, mail: tlf Kirkebil Kirkebilen for Gylling og Alrø pastorat kører søndage mærket i gudstjenestelisten. Bosiddende i kommunen har mulighed for disse søndage at blive kørt til gudstjeneste i henholdsvis Gylling og Alrø Kirke. Kirkebilen bedes bestilt ved henvendelse til Odder Taxa, tlf senest samme dag kl

7 KONTAKTOPLYSNINGER Sognepræst: Alrø: Gylling: Marianne Lyst Gylling Præstegård, Fallingvej 1, 8300 Odder Tlf mail: Mandag er præstens fridag. Marianne Lyst holder ferie fra september og er på kursus fra november. Embedet passes af Sognpræst Sonja Nicolaisen, Hundslund-Torrild, i fraværsperioderne. Menighedsrådsformand: Bente Midtgaard Rasmussen Tlf mail: Graver: Graverteamet ved Ørting-Falling Kirker v. Jens Theodor Pedersen Tlf mail: Kirketjener: Tove Sloth Lave Tlf mail: Menighedsrådsformand: Lone Riis Tlf mail: Graver/kirketjener: Thorkild Sørensen tlf mail: Arrangementer og gudstjenester for Gylling og Alrø Kirker kan desuden ses på Følg også Gylling og Alrø Kirker på Facebook. Gylling Alrø Deadline for indlevering af indlæg til næste blad er 1/ Ansvarshavende redaktører: Sognepræst Marianne Lyst, Gylling og Alrø Menighedsråd v. Annette Præstegaard og Lone Riis Sats og tryk: Narayana Press. Trykt i 800 eksemplarer.

8 GUDSTJENESTEPLAN 2016 GUDSTJENESTER Gylling Alrø Ørting Falling Hundslund Torrild s.e.Trin s.e.Trin Onsdag Kor-Workshop s.e.Trin Høst s.e.Trin Høst Høst Høst Høst Torsdag Stillegt s.e.trin Koncert s.e.trin (SN) s.e.Trin (ML) s.e.Trin Børnegt Torsdag Stillegt s.e.Trin (VDP) Alle helgens dag s.e.Trin (HKN) (HKN) Torsdag Koncert Sidste s. i Kirkeåret s. i Advent Familiegt Onsdag Onsdagsklub Torsdag s. i Advent De Ni Læsnin De Ni Læsnin. ML: Marianne Lyst HKN: Helge Kjær Nielsen VDP: Vibeke Døssing Petersen SN: Sonja Nicolaisen. Hvor intet andet er anført er prædikanten i Ørting/Falling: Vibeke Døssing Petersen Gylling/Alrø: Marianne Lyst Hundslund/Torrild: Sonja Nicolaisen.

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr.4 Årgang 4 September-december 2016 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Sonja Nicolaisen Folkekirken har pligt til at være landsdækkende og må derfor tage stilling til vandringen fra land

Læs mere

SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2016 FEBRUAR Collage: Anna Rubin

SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2016 FEBRUAR Collage: Anna Rubin SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2016 FEBRUAR 2017 Collage: Anna Rubin KRONIK Julehjertets anatomi Der er noget smukt symbolsk i et julehjertes tålmodigt sammensatte kontrastfarver. Kærlighedens væsen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2015 FEBRUAR 2016

SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2015 FEBRUAR 2016 SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2015 FEBRUAR 2016 Forventning For nu mange år siden deltog jeg i en adventsgudstjeneste i Cambridge i England, og jeg husker tydeligt, at prædikanten i sin prædiken tog

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

SOGNENE GYLLING OG ALRØ JUNI AUGUST Matilde Marie Liboriussen, Mads Nicolai Hedegaard Bødker

SOGNENE GYLLING OG ALRØ JUNI AUGUST Matilde Marie Liboriussen, Mads Nicolai Hedegaard Bødker SOGNENE GYLLING OG ALRØ JUNI AUGUST 2017 Matilde Marie Liboriussen, Mads Nicolai Hedegaard Bødker Forrest fra venstre: Anni Vestergaard Hermansen, Laura Elisabeth Olesen, Cecilie Elisabeth Olesen, Anne-Sofie

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2013

sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2013 sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2013 Forsidebilledet Malet af kunstneren Adam Becher, født 1980 på Mols, hvor han stadig er bosiddende. Adam Becher benytter istidslandskabet på Mols som inspiration

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNENE GYLLING OG ALRØ SEPTEMBER NOVEMBER 2017

SOGNENE GYLLING OG ALRØ SEPTEMBER NOVEMBER 2017 SOGNENE GYLLING OG ALRØ SEPTEMBER NOVEMBER 2017 Kirkehøjskole 2017/18 ARRANGEMENTER Den fælles kirkehøjskole for alle sognene i Odder Provsti er klar til at tage hul på en ny sæson og et nyt program. I

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ December 2012 - Februar 2013 Bladets engle er tegnet af børn fra Gylling Børnehus

sognene GYLLING OG ALRØ December 2012 - Februar 2013 Bladets engle er tegnet af børn fra Gylling Børnehus sognene GYLLING OG ALRØ December 2012 - Februar 2013 Bladets engle er tegnet af børn fra Gylling Børnehus JULEKALENDEREN Søndag den 2. december Børnedag på Alrø og i Gylling Vi begynder i kirken kl. 11.00

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2014 Alrø kirke malet af Annette Præstegaard

sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2014 Alrø kirke malet af Annette Præstegaard sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2014 Alrø kirke malet af Annette Præstegaard Alrø kirke søndag den 28. september kl. 10.30 Gylling Kirke søndag den 5. oktober kl. 10.30 Høstgudstjeneste Inden

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 1 September december 2013 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen Præsten skriver Gudstjenesten er gammeldags og kedelig Det er dem, der ikke hører musikken,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4 Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget Padesø Kirke Det er vigtigt at være med i menighedsrådet. Hvorfor er det så vigtigt? Kirken

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

SOGNENE GYLLING OG ALRØ. Konfirmation søndag den 17. april 2016 i Gylling Kirke:

SOGNENE GYLLING OG ALRØ. Konfirmation søndag den 17. april 2016 i Gylling Kirke: SOGNENE GYLLING OG ALRØ JUNI AUGUST 2016 Konfirmation søndag den 17. april 2016 i Gylling Kirke: Drengene fra venstre: Martin Mitchell, Emil Svenning Svanholm Ahl, Nicklas Salten Falch Olesen og Jakob

Læs mere

ØRTING-FALLING Sogneblad EFTERÅR 2014

ØRTING-FALLING Sogneblad EFTERÅR 2014 Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2014 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sommerens døbte i Falling kirke: Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ December 2014 - Februar 2015 Gylling Børnehus

sognene GYLLING OG ALRØ December 2014 - Februar 2015 Gylling Børnehus sognene GYLLING OG ALRØ December 2014 - Februar 2015 Gylling Børnehus JULEKALENDEREN Onsdag den 3. december Alrø kirke kl. 14.00 Gudstjeneste Onsdagsklubberne fra henholdsvis Gylling og Alrø mødes til

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET. Grensten Kirke ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. September, Oktober, November 2010

KIRKEBLADET. Grensten Kirke ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. September, Oktober, November 2010 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 3 September, Oktober, November 2010 47. årg. Grensten Kirke 1885-2010 Særlige Gudstjenester 26. september. Vi fejrer årets høst med to gudstjenester

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2015 Hold-øjer fremstillet af Susanne Larsen

sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2015 Hold-øjer fremstillet af Susanne Larsen sognene GYLLING OG ALRØ September - November 2015 Hold-øjer fremstillet af Susanne Larsen Høstgudstjeneste Gylling kirke den 20. september kl. 10.30 Jagthornsgruppen Knæk og Bræk under ledelse af Boris

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 3 Juni september 2015 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Billede gengivet med venlig tilladelse af Bibelselskabet. Foto: Rune Hansen Fotomanipulation: Lotte Lyng Den revolutionerende

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2014

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2014 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2014 Gylling kirke den 11. maj: Navne fra venstre bagerste række: Oliver Andrew Raarup-Mitchell, Mikkel Hølmer Hansen. Forreste række fra venstre: Jannie Møller Pedersen,

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kirkefrokost Søndag 30. september Søndag 28. oktober Søndag 25. november I efteråret er der igen 3 gange kirkefrokost. Efter gudstjenesten samles vi, unge som mindre unge, til en bid brød og en snak i

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Marts - Maj 2014 Foto: L. Hjernøe

sognene GYLLING OG ALRØ Marts - Maj 2014 Foto: L. Hjernøe sognene GYLLING OG ALRØ Marts - Maj 2014 Foto: L. Hjernøe Konfirmander i Gylling og Alrø Kirke Gylling kirke den 11. maj kl. 10.30: Kia Ernst Bay Andersen, Ida Svanholm Ahl, Oliver Andrew Raarup-Mitchell,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Masterplan. Odder Provsti 2016

Masterplan. Odder Provsti 2016 Masterplan Odder Provsti 2016 Hvorfor nye pastorater i Odder Provsti? Fra 8 til 3 pastorater Et pastorat er et antal sogne, som deler en eller flere præster. Der er nu 8 pastorater i Odder Provsti, fremover

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere